Návrh zaručeného řešení jak přestat platit drahou vodu za sousedy.+ ochrana bytů a společného majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh zaručeného řešení jak přestat platit drahou vodu za sousedy.+ ochrana bytů a společného majetku"

Transkript

1 Co získáte? Návrh zaručeného řešení jak přestat platit drahou vodu za sousedy.+ ochrana bytů a společného majetku 1. Garantujeme snížení rozdílů u vody nebo vám vrátíme peníze na váš účet 2. Zabráníme tomu, aby jste platili za teplo, které prošlo k sousedům skrz zeď 3. Úspora 1 ks měřiče tepla pro každý byt 4. Systém Maddeo - dálkové odečty vody, tepla, plynu, elektřiny plus ochrana před výbuchem plynu, požárem, povodní, vykradením Řešení pro: Interma Společenství vlastníků domu Fr. Diviše 1438 BONUS - zpětné klapky k vodoměrům Maddalena zdarma

2 Řešení jak neplatit vodu za sousedy - kalkulace V1 SV 21 ks TV 21 ks 1.Pomocí Přesných neovlivnitelných vodoměrů PNV Maddalena - verze top bez dálkových odečtů U této varianty písemná garance: Buď vám snížíme rozdíly oproti fakturačnímu vodoměru nebo vám vrátíme peníze! Celkem Kč za 42 ks vodoměrů. Tyto vodoměry jsou výrazně přesnější než klasické (přesnost verze TOP odpovídá metr.tř. C dle EHS, max. R250), 100% neovlivnitelné (konstrukce bez magnetické spojky), úprava antivandal (odolný mechanickému zásahu do měřidla), utěsněné počítadlo (100% čitelné), připraveny pro vložení rádio modulu. Získáte písemnou garanci snížení rozdílů. typ TT-CD ONE TRP, verze top, DN1/2", L 110mm, TV nebo SV 879 plus bonus celkem za výměnu komplet pro 1 ks 2. Pomocí Přesných neovlivnitelných vodoměrů PNV Maddalena - verze standard Ekonomická varianta přesného neovlivnitelného měření typ TT-CD ONE TRP, verze standard,dn1/2",l 110mm, TV nebo SV 648 plus bonus celkem za výměnu komplet pro 1 ks Kč Kč 3. Pomocí Ekonomických vodoměrů Maddalena Klasická konstrukce s magnetickou spojkou a zvýšenou antimagnetickou ochranou. typ TT-CD SD, DN1/2", L 110mm, TV nebo SV 319 plus bonus celkem za výměnu komplet pro 1 ks Kč Kč Reálné nebezpečí se jmenuje zpětný průtok a...mechanické ovlivnění! A proč doporučujeme osadit zpětnou klapku ke každému vodoměru? Kč Kč Tyto vodoměry jsou přesnější než klasické, 100% neovlivnitelné (konstrukce bez magnetické spojky), úprava antivandal (odolný mechanickému zásahu do měřidla), utěsněné počítadlo (100% čitelné), připraveny pro vložení rádio modulu. Bohužel se v instalacích setkáváme se zpětným průtokem, který ovlivňuje naměřenou hodnotu na vodoměrech! Hlavní příčinou těchto zpětných průtoků jsou vodovodní směšovací baterie, dále také pračky, myčky atd. Proto doporučujeme instalaci zpětné klapky - membránové ke všem vodoměrům. Námi dodávané zpětné klapky - membránové nevyžadují žádné úpravy rozvodů. Zpětná klapka se pouze elegantně vloží za vodoměr a vše je vyřešeno. Druhým důvodem je jistý druh mechanického ovlivnění..., které zde nebudeme popisovat, jelikož by to mohlo vést k návodu, jak toto provést. Z praxe ale víme, že se toto děje. Zpětná klapka za vodoměrem tento problém bezpečně a trvale vyřeší. BONUS: Zpětná klapka v hodnotě 42 Kč/ks ke každému vodoměru Maddalena ZDARMA, více naleznete na formuláři objednávky

3 Obchodní a dodací podmínky Ceny a podmínky montáže: Cena za montáž komplet zahrnuje: Odečet a demontáž starého měřidla, montáž nového měřidla, vyhotovení protokolu o montáži. Při montáži do 20 ks měřidel včetně je účtována doprava částkou 800 Kč bez DPH/objekt. V ceně montáže je zahrnut 1 řádně ohlášený termín. Předpokládá se bezproblémový přístup k měřidlům. Předpokládají se nainstalované a funkční kulové uzávěry před měřidlem a demontovatelné připojení (šroubení) měřidla V případě žádosti na zaškolení ohledně dálkových odečtů - sazba 600 Kč/hodina. Ceny uvedené v Kč. Počáteční podmínky pro sběr dat (online): Internet je nutné mít zřízen před instalací s pevnou IP adresou! Odběratel zajistí připojení k síti Internet (standardní linka ADSL, WiFi, apod., postačuje přenosová rychlost 2 MB/s). Se správcem sítě nebo poskytovatelem Internetu bude následně nutné projednat nastavení některých technických parametrů linky. Informace dodá, případně domluvu zajistí, technik zajišťující instalaci systému. Záruky: Termín: Platby: Reklamace Případné vícepráce budou uvedeny a odsouhlaseny v protokolu o montáži (materiál, čas) a účtovány částkou 390 Kč bez DPH/nhod. + spotřebovaný materiál popř. řešeny dohodou. Záruka na vodoměry v délce 60 měsíců, na ostatní materiál a montážní práce 24 měsíců. Započetí montáže do 2-6 týdnů od závazné objednávky nebo podpisu smlouvy. Oznámení o termínu realizace bude předáno zástupci odběratele em nebo poštou nejpozději 10 pracovních dnů před zažátkem realizace. Včasné vyvěšení na domovní vývěsce zajistí zástupce odběratele. Záloha na materiál 40% z ceny díla splatná před započetím montáže na základě dokladu vystaveného zhotovitelem. Daňový doklad (faktura) se splatností 7 dní společně s potvrzeným předávacím protokolem. V případě neuznané reklamace bude výjezd zpoplatněn částkou 800 Kč plus sazba 8 Kč/km bez DPH Nezávazná nabídka Tato nabídka činěná ze strany spol. Maddalena CZ s.r.o. jest nabídkou, která může být ze strany adresáta nabídky akceptována pouze uzavřením písemné smlouvy o dílo, jejíž návrh může být adresátu nabídky ze strany spol. Maddalena CZ s.r.o. předložen v souvislosti s jeho závaznou objednávkou jakožto reakcí na tuto nezávaznou nabídku. Jiný způsob přijetí této nabídky jejím adresátem než uzavření písemné smlouvy o dílo předložené spol. Maddalena CZ s.r.o. nezpůsobuje platné uzavření smluvního vztahu mezi spol. Maddalena CZ s.r.o. a adresátem nabídky.

4 Informace o nabídce Specifikace objektu Číslo nabídky: MA_140329_73 Zákazník: Interma Společenství vlastníků domu Fr. Diviše 1438 Datum vyhotovení: adresa: Františka Diviše 1438, Praha Nabídka platná do: jméno: Jitka Večerníková funkce: Technička SBF mobil: Počet bytů v domě celkem 21 Počet podlaží 0 Počet vchodů 0 Počet bytů 1+1 resp. (1+0) v domě 0 Počet bytů 2+1 resp. (2+kk) v domě 0 Počet bytů 3+1 v domě 0 Počet bytů 4+1 v domě 0 Počet bytů 5+1 v domě 0 Počet vodoměrů SV 21 Počet vodoměrů TV 21 Počet RF modulů 42 Počet teplotních senzorů 1.RF.TI 0 Počet otopných těles 0 Počet KMT 21 Počet repeaterů 1 Počet Gateway 1 Počet patních vodoměrů 1 Počet patních měřičů tepla 1 Kontakt na společnost Maddalena CZ Maddalena CZ s.r.o., Pobřežní 370/4, Praha 8 zastoupení značky Maddalena pro ČR a SK obchod, expedice: Jiráskova 899, Rychnov nad Kněžnou tel Měřící systém Maddalena - výrobce firma Maddalena S.p.a. (EU) působí v oblasti měřidel (výroba kompletního měřícího systému) již od roku 1919 a patří k největším evropským výrobcům vodoměrů a díky své kvalitě i ke světové špičce. Výrobce je držitelem certifikátu EN ISO Výroba vodoměrů a jednotlivé díly jsou původem ze zemí EU. Maddalena je světový výrobce č.1 v přesných dávkovacích vodoměrech. Za společnost Maddalena CZ s.r.o. nabídku zpracoval: Lukáš Kloz obchodně technické oddělení

5 vyplněnou objednávku, prosím, zašlete em na nebo poštou na naši korespondenční adresu Závazná objednávka - provedení montáže měřidel nebo zařízení MA_140329_73 číslo nabídky Zhotovitel: Maddalena CZ s.r.o., Pobřežní 370/4, Praha 8 DIČ: CZ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, Praha 5číslo účtu: /2600 Kontaktní telefon: osoba: Luboš Dyntera, DiS. Korespondenční adresa:maddalena CZ s.r.o., Jiráskova 899, Rychnov nad Kněžnou Objednatel: Sídlem: Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Osoba zplnomocněná jednat: Kontaktní oprávněná osoba: Bank. spojení: kontaktní oddíl: mobil: číslo účtu: IČ: DIČ: vložka: Objednatel závazně objednává: 1.1. Výměnu vodoměrů a případně s instalací systému zajišťující přenos naměřených dat a potřebné služby v byt. domě Objednávka je blíže určena vybranou variantou vodoměrů v počtu 21 ks SV a 21 ks TV vodoměrů * U vybrané varianty doplňte cenu z nabídky, nehodící se škrtněte Vybraná varianta vodoměrů celkem s DPH* (kalkulace V1 z nabídky - bez dálk.odečtů)celkem s DPH* (kalkulace V2 z nabídky - s dálkovými odečty) 1. Výměna za Přesné neovlivnitelné vodoměry PNV Maddalena - top 2. Výměna za Přesné neovlivnitelné vodoměry PNV - standard 1. Výměna za Přesné neovlivnitelné vodoměry PNV Maddalena - verze top, s RF modulem 2. Výměna za Přesné neovlivnitelné vodoměry PNV Maddalena - verze standard, s RF modulem Vybraná varianta dálkových odečtů Vybraná varianta dálkových odečtů < A. Odečty z chodby metodou Walk by B. Odečty přes internet - online - systém Maddeo Úpravna NanoMad a filtr FSMad Instalace NanoMad pro tepl.vodu Instalace NanoMad pro stud.vodu Instalace filtru FSMad Roční platba za rozúčtování Měsíční platba - za správu a údržbu dat Měsíční platba - samostatný přístup pro byt Získání bonusu zdarma do: ,- Kč Montáž zpětných klapek za vodoměry Pokud učiníte objednávku do uvedeného termínu, naše společnost Vám nainstaluje zpětné klapky membránové v ceně 42 Kč/ks ke všem typům vodoměrů Maddalena ZDARMA. Osazení zpětných klapek je nutnou podmínkou pro získání GARANCE u přesných vodoměrů (PNV Maddalena). Celková cena je tvořena součtem dílčích činností a bude zohledňovat počet vyměněných a montovaných měřidel, provedené montážní práce a další služby dle skutečnosti. Podle parametrů této závazné objednávky objednatele připraví Maddalena CZ s.r.o. návrh smlouvy o dílo, který bude objednateli následně předložen k odsouhlasení (podpisem smlouvy). Tato objednávka bude součástí uzavřené smlouvy o dílo, nedohodne-li se odběratel se spol. Maddalena CZ s.r.o. jinak. Objednatel: Datum: Zplnomocněná osoba (hůlkovým písmem): razítko a podpis