Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti..."

Transkript

1 Obsah Úvod...2 Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku....4 Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...9 Aleš Řezáč Na úředníky je potřeba tvrdě udeřit...13 Milada Ptáčková Jsem Valach, proto bojuji...17 Manželé Petr a Pavla Hažmukovi - Spojili se proti dopravnímu hřišti...22 Petr Jelínek K občanským aktivitám mě vede odpovědnost...28 Libuše Obrdlíková Jakýkoli úspěch je úspěchem všech...33 Vydavatel: ZO ČSOP Veronica Brno, červen 2007 Grafická úprava: Vratislav Gorný, Andrea Chalupská Tisk: Adatisk Adamov

2 2 Úvod Před několika lety se usídlila demokracie i v jihovýchodním koutě České republiky, v kraji plném přírodních i kulturních klenotů pod ochranou UNE- SCO, v kraji s pamětí lidí od doby lovců mamutů. Jižní Morava se ze zemědělského regionu stala krajem moderních technologií, čilého cestovního ruchu a křižovatkou transevropských dopravních tras. Uprostřed kraje, ve městě Brně, již desítky let vzkvétá aktivita lidí, kteří vnímají svou zodpovědnost vůči ostatním i vůči místnímu životnímu prostředí. Dnes jsme ve městě svědky městě celkem unikátní spolupráce občanských aktivit na ochranu životního prostředí a jak se dočtete na následujících stranách, kolem Brna to kvete obdobně. Seznamte se tedy s lidmi, kteří obhajobě práv lidí i prostředí obětují svůj čas, peníze a někdy dokonce i zdraví. Jsou to lidé, kteří se za správnou věc neperou den, týden nebo měsíc, ale roky svého života. Naše publikace vás neseznámí se všemi, kteří jsou v současné době na jižní Moravě aktivní, trpěliví, učenliví a nebojácní. Vydáváme zde jen několik rozhovorů se členy a členkami občanských iniciativ. Jak naše sdružení, tak NESE- HNUTÍ, Hnutí Duha nebo Ekologický právní servis spolupracují s velkým počtem místních sdružení. My jsme si pro rozhovory vybraly taková sdružení, která nemají zaměstnance, nejsou financována z grantů a jejich členové a členky mají svá zaměstnání, a tudíž se občanským aktivitám věnují dobrovolně. A proč myslíme, že je důležité o nich psát? V prvé řadě cítíme potřebu vzdát hold jim samotným.za to, co dělají i za to, že jsou schopni při nekonečném přetahování s úřady překonávat pocity zmaru a chuť rezignovat.. Navíc se z nich během těch let stali vynikající odborníci a odbornice na právo, na problémy hluku a prachu, biologii lesa i městskou zeleň, orientují se v evropských strukturách, směrnicích a normách mnohdy lépe než kdejaký zastupitel, spolupracují se zahraničními sdruženími, píší tiskové zprávy, žaloby a sáhodlouhá odvolání, zpracovávají posudky. Pracují s prachoměry, hlukoměry, snadno se orientují v internetových zdrojích, leckteří ovládají specializovaný software, tvoří vlastní webové stránky, organizují petice. Jenže není všem dnům konec každým dnem se v republice objevují dopravní, obchodní, průmyslové či hospodářské projekty, na jejichž plánování mají místní lidé potřebu se podílet. A tak snad budou tyto rozhovory i dobrým poučením pro ty, kteří se rozhodují občanské sdružení na ochranu místního životního prostředí založit. Aby věděli, na co se připravit, čeho se vyvarovat, s jakými oběťmi počítat a jak to předčasně nevzdat.

3 Věříme, že po přečtení všech rozhovorů možná někoho napadne i to, že se jedná o poučné čtení pro druhou stranu. Děkujeme všem, kteří si na rozhovory s námi udělali čas a byli ochotní se o svoje zkušenosti podělit. Přejeme vše dobré a hodně sil nejen jim, ale i těm, kteří vidí nezbytnost ovlivnit dění ve prospěch stávajících i příštích generací a ve prospěch prostředí, ve kterém chtějí žít. Radka Jarušková, Zuzka Geryková, Hana Chalupská 3

4 Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku. Věk: 48 let Zaměstnání: finanční náměstek ředitele Průmyslového muzea v Brně Vzdělání: ekonomický inženýr Bydliště: rodinný domek v obci Troubsko na Brněnsku Můžete přesně popsat, v jaké situaci jste se ocitl? Kde bydlíte, co tam má vyrůst, jak se tomu bráníte? Bydlíme v obci Troubsko na jihozápadě Brna a ta je už více než třicet let rozdělena dálnicí D1. Pro občany je to rozdělení doslova devastující. Jedná se až o takové extrémy, že každá část obce má svou hospodu, svůj sportovní klub. A Jihomoravský kraj chce do té obce přivést další dálnice R43 od Svitav a R52 od Vídně. Vznikla by tak křižovatka tří dálnic v jedné obci. A kolik obyvatel má Troubsko? Přes dva tisíce. Stávající situace je špatná hlavně z hlediska hluku a prachu. Zákon stanovuje, že hluk nesmí v noci, v místě kde se bydlí překračovat hranici čtyřiceti decibelů. U novostaveb dálnic je to zvýšeno na padesát. U starých dálnic, což je případ Troubska, na šedesát. Jenomže ani tyto hodnoty nejsou dodrženy. Hluk v Troubsku zcela běžně překračuje šedesát tři decibelů, často až šedesát šest. To je hodnota, při které se nedá v noci spát. Imise prachu, takzvaných pevných částic, jsou také omezeny normou. Problém je totiž v tom, že jsou karcinogenní. Máme dokonce dopis od ministryně zdravotnictví, v místech, kde se tyto limity pevných částic překračují, umírají lidé dřív. A to jsou nesmírně závažné věci. V Troubsku dochází jednoznačně k ohrožení zdraví obyvatel, což má právní důsledky. 4

5 Jaké? Zákon o veřejném zdraví říká, že pokud jsou tyto hodnoty překročeny, jde o ohrožení zdraví obyvatel. Zákon o životním prostředí zase, že jsou li tyto limity překročeny, má se za to, že je poškozeno životní prostředí nad mez stanovenou zákonem. No a Listina základních práv a svobod nařizuje, že nikdo nesmí poškozovat zdraví obyvatel nad mez stanovenou zákonem. Navíc dodává, že těchto práv se lidé mohou domáhat v řízeních k tomu určených. Evidentně se v Troubsku porušují zákony, jak to řešíte? V některých věcech musíme být velice trpěliví. Například na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí se nevztahuje správní řízení. Je to tedy v podstatě nežalovatelné, a musí se proto čekat na další fáze plánování projektu, například jednání o územním plánování a vydání stavebního povolení. Potom už to napadnout lze. My jsme se, jako vůbec první v České republice, pokusili napadnout právě posuzování vlivů na životní prostředí v případě rozšíření dálnice D1. Nedávno jsme ten spor ale prohráli. Myslím, že právě kvůli té větě, že se na to nevztahuje správní řád. Hodláme se tedy odvolávat k ústavnímu soudu a jsme rozhodnutí jít až do Štrasburku. Máme totiž za to, že základní lidské právo je na naší straně. Vyplývá to ze základní listiny. Myslím, že se opravdu dostaneme až na mezinárodní půdu. S kým se radíte? Kdo vám pomáhá. Spolupracujeme s právníky přímo v našem občanském sdružení. Aha, takže jste založili i občanské sdružení. Ano, abychom se těmito věcmi nemuseli zabývat jako jednotlivci. V našem sídlišti žije asi sto osob a zhruba polovina jsou členy našeho občanského sdružení. Každý měsíc vkládají po stokoruně do společné kasičky a z toho my financujeme některé právní kroky. Jak se to sdružení jmenuje a jak dlouho existuje? Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku. Fungujeme třetím rokem. Jinak nám velice výbornou pomoc poskytuje Ekologický právní servis specializovaná advokátní kancelář. Musím říct, že si od nás zatím nevzali ani korunu a jsou to odborníci na slovo vzatí. Jsou ještě jiné způsoby, kterými se stavbě R43 a R52 bráníte? Především sledujeme úřední desky na krajském úřadě, na magistrátu v Brně. Dnes se naštěstí vyvěšují i v elektronické podobě, takže kolem nich nemusíme pobíhat. Stačí, když se podíváme každý den na internet. Důležité jsou také úřední desky ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy, které 5

6 je v případě dálnic investorem. Jakmile vyjde nějaké řízení, automaticky se ho účastníme. Je to poměrně jednoduché, protože jsme zjistili všechno potřebné ohledně hluku a prachu. Takže jste se vydali cestou právních kroků. Ano. Také ale hodně investujeme. Pořídili jsme si vlastní měření hluku. Máme políčeno i na měření prachu, což není vůbec levná záležitost, stojí to skoro půl milionu. Nicméně pokud všechno dopadne tak, jak si myslíme, budeme ho mít jako první sdružení v České republice. Stát totiž zcela selhává. V lokalitě, kde je ohrožováno lidské zdraví, by mělo být naprostou samozřejmostí, že to příslušný kraj pohlídá. Ten na tom ale pochopitelně nemá zájem, jelikož chce stavět křižovatku. Neplní tedy správní funkci, ke které byl zřízen. Je to prostě nelidské. Chystáte se to napadnout u soudu? Myslím, že lidé vidí, že krajský úřad neplní svoje funkce. Dosáhlo vaše občanské sdružení nějakých konkrétních výsledků? Výsledky jsou. Například v souvislosti s rozšířením dálnice D1 došlo k velkému zdržení přípravy stavby. Co se týče stavby Kuřim dálnice D1, což by mělo vyústit u nás v Troubsku, tam se úřady také daleko nepohnuly. Je to škoda, myslím, že kdyby postupovaly v souladu se zákonem, mohlo se už stavět. Takto jsou přímo úřady vinny tím, že se stále nic neděje. Jsem překvapená, že říkáte, že je to škoda. Vy to nechcete, ne? Podívejte, my jsme všichni motoristé a víme, že silnice se stavět musí. Chceme ale, aby to bylo v souladu se zákonem. Jihomoravskému kraji se nedaří najít jakousi rovnováhu mezi zákony. Oni se snaží postavit stavební zákon nad zákon o životním prostředí a veřejném zdraví. To je něco naprosto nepřípustného, mělo by to být přesně naopak. Jak si představujete, že by ty stavby měly vypadat? Dnes existují moderní technologie. Dají se stavět různé tunely a tubusy či jiná ochranná opatření. Vy se tedy snažíte kraj přesvědčit, aby udělal ochranná opatření? Ano. Navíc existují zákony Evropské unie, které říkají, že dálnice nesmí vést zastavěnými územími, například přes město. Jihomoravský kraj se zcela nelogicky snaží jít proti těmto zákonům. Chce dálnici vést přes pětatřicetitisícovou Bystrc. Zcela nutně tedy musí narazit na problémy.

7 Co spolupráce s úředníky, jak ji hodnotíte? Příliš s nimi nejednáme, z jejich strany není ochota. Zákony ale naštěstí stanovují, jak mají probíhat veřejná projednání. Dodržujeme právo, což úředníkům činí neuvěřitelné problémy, snaží li se ho obejít. Máme totiž na dokumentech podací razítko, s čímž můžeme jít úspěšně k soudu. Abych to shrnul, vytrvalým působením vytváříme předpoklady pro pozdější soudní spory, které podle našeho názoru musí nutně přijít. Jaké máte zkušenosti z osobního jednání s úředníky? To je vždy v lidech. Jsou takoví, se kterými se bavím velice přátelsky, dá se s nimi velice rozumně mluvit. Snaží se zastávat jakousi neutrální pozici. Vyvěsí tu věc na úřední desce a pak naše připomínky zpracují. Nicméně i oni jsou pod určitým politickým tlakem. Zejména ze strany ODS a KDU-ČSL, které chtějí, aby R43 vedla přes Bystrc. Co byste vyjmenoval jako největší obtíže ve vašich aktivitách? Myslím, že největší potíž je v tom, že úřady ztrácí ohromné množství času tím, že se tu dálnici snaží procpat neprůchodnou variantou. Ztratily tím už tři roky. Je stále více zřejmé, že přes Bystrc to nepůjde. Pravděpodobně to skončí ve Štrasburku, protože je pošlapáváno právo pětatřiceti tisíc lidí. Největší chyba úředníků a politiků je, že nedali podnět k vytvoření jiné varianty, například plnohodnotného obchvatu kolem Brna. Vraťme se ještě jednou na začátek, co bylo prvním impulzem k založení občanského sdružení? Když se na úřední desce v Troubsku objevilo řízení o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci dálnice D1. To byl impulz. Věděli jsme, že buďto budeme jednat jako jednotlivci, nebo podle zákona o občanských sdruženích. S dalšími sousedy jsme se o tom bavili přes plot a nakonec jsme se rozhodli založit sdružení. Jaká je konkrtně vaše role v občanském sdružení? Jsem jeho předseda. Ale po příštích volbách chci předat funkci někomu z kolegů z představenstva. Je to velmi náročné. S jakou reakcí ze strany spoluobčanů se setkáváte? Jsou různé, ale většina si uvědomuje, že ta křižovatka v Troubsku být nemůže. Víme ale například o jednom majiteli dopravní firmy, který tvrdí, že ji potřebuje. A pak samozřejmě existují i lidé, kteří tvrdí: Když to tady bude, postavíme si dům jinde. 7

8 Zajímáte se o problémy životního prostředí i v jiných případech? V běžném životě? Samozřejmě. Například jsem patnáct let pracoval jako dispečer v kontejnerovém překladišti. V době, kdy se o tom příliš nehovořilo, jsem měl v pracovní náplni převádění kamionové dopravy na železnice. Dnes po tom všichni toužíme. Mám vzdělání v oboru ekonomika dopravy. Takže bych řekl, že chyby krajského úřadu vidím z velice odborného pohledu. Angažuje se v občanském sdružení i vaše rodina? Já se ji do toho snažím nezatahovat. Stačí, když to dělám sám. Chci, aby rodina žila klidným životem. Oni jsou zase rádi, že tatínek nezlobí a má co dělat. Ale kdybych se touto činností nemusel zabývat, byl bych spokojenější. Existuje spousta krásných věcí, na které nemám čas. Třeba bych jezdil na kole do přírody. Místo toho napravuji chyby úředníků. Je to zbytečná ztráta času. Jaké byste dal rady lidem, kteří se dostanou do podobné situace? Základní rada zní, uvědomit si, že Listina základních práv a svobod je jako koníček, na kterém se dá dojet až do Štrasburku. Ale je potřeba nepromeškat řízení, která jsou určena k hájení životního prostředí. Takže číst úřední desky a hlídat termíny. Ano. Jinak člověk jednou provždy ztrácí možnost jít k soudu. Moje rada je, nevykašlat se na to a účastnit se řízení. Je to výsostné občanské právo. Peníze na nové bydlení nám nikdo nedá, až budeme žít ve špatném prostředí. Navíc by náš dům byl neprodejný. A co nějaká rada? Aby člověk neztratil motivaci? Je to samozřejmě psychicky náročné. I já sám jsem během těch tří let asi desetkrát upadl do stavu rezignace. Tyto stavy deprese ale trvají jen chvíli. Při extrémní zátěži k nim dochází. Naštěstí přichází momenty, kdy člověk slaví malá vítězství, a to ho postaví na nohy. Rada je nepodléhat depresím, ony pominou a zase bude lépe. 8

9 Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti Zaměstnání: protokolující úřednice na krajském soudu Vzdělání: střední odborné Bydliště: panelový dům v Brně Bystrci Rodinný stav: rozvedená Počet dětí: sedm, pět synů a dvě dcery Usměvavá a klidná Jana Pálková již přes deset let organizuje občanské protesty proti stavbě rychlostní komunikace R43 přes brněnskou městskou část Bystrc. Jak jste se začala zajímat o tuto problematiku? Na tělese bývalé německé dálnice jsme měli na státním pozemku malou zahrádku. Předseda zahrádkářské organizace nám sdělil, že podle územního plánu města Brna má tímto místem vést dálnice. O tomto záměru jsem sice už věděla předtím, ale po této informaci jsem se šla na územní plán podívat sama. Uvědomila jsem si, jaké škody by tato komunikace způsobila, že se to týká mnoha tisíc lidí. Dokázala jsem si představit, jak by asi vypadal tento průtah s křižovatkou vedle přístaviště na Brněnské přehradě, jaké by to bylo při průchodu komunikace středem městské části Bystrc a u napojení na dálnici D1. A to mě přimělo spojit se s lidmi, o kterých jsem se dočetla v Bystrckých novinách, že se o tento problém také zajímají. Rozhodli jsme se společně, že založíme občanské sdružení. Jakého cíle chcete dosáhnout? Usilujeme o nejméně špatné vedení rychlostní komunikace R43, která byla zanesena do územního plánu města Brna jako komunikace městského, maximálně regionálního významu. Jenže s přípravou ke vstupu do Evropské unie 9

10 se situace změnila. Silnice R43 dostala nový dopravní význam, byla zařazena do sítě TEN, což je silniční síť nejvyššího řádu v rámci Evropské unie. Tento dopravní význam je potřeba promítnout i do jejího trasování. Jaký vztah máte s radnicí městské části Brno-Bystrc? Já si myslím, že mohu mluvit o dobré spolupráci, i když není úplně oproštěna od politických vlivů. Rozhodování o trase R43 je hlavně politická záležitost a je všeobecně známo, že Občanská demokratická strana na městské a krajské úrovni trasu přes Bystrc prosazuje. Toto se částečně odráží na vztazích členů občanského sdružení s místními politiky z ODS. Ale mohu říct, že zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc jako celek vždycky v této věci vystupovalo jednotně proti průtahu R43 přes Bystrc a v těsné blízkosti hráze Brněnské přehrady. Považujete za lepší variantu vedení trasy rychlostní komunikace R43 kolem Veverské Bítýšky, ale tam také bydlí lidé... O tomto hodně přemýšlím, i v minulosti jsem se tím zabývala. Byla to základní věc, se kterou jsem se musela vypořádat, než jsem začala prosazovat obchvat města Brna. Je jasné, že pokud se někde začne stavět silnice, vždycky tím budou někteří lidé zasaženi. V tomto případě se nedá mluvit o ideálním řešení, ale spíš o nejméně špatném. Jsem pořád nucena porovnávat obě trasy, pokud se týká množství zasažených lidí, využití území, kterým by ta trasa měla procházet, dopravními hledisky, které jsou obsaženy ve směrnicích Evropské unie, a uvažuji i z hlediska finančního. Je těžké stručně shrnout důvody, proč prosazujeme variantu vedení trasy R43 Boskovickou brázdou. Ale v každém případě, komunikace by tam vedla dále od lidských sídel než v bystrcké trase, nevznikalo by tam úzké hrdlo, kde by se mísila tranzitní doprava s městským provozem, to znamená, že vozidla by tam mohla projíždět plynule. Jde také o způsob vyhledání této trasy. Považuji za samozřejmost, že by měly být opět položeny na stůl různé varianty a vyhledána zase ta nejméně špatná nebo nejvíce vyhovující, s maximálními technickými opatřeními. Šetrné vedení touto trasou mi hodně leží na srdci, mám toto údolí ráda, mám tam i přátele. Rozhodně to není postoj něco přehazovat někomu jinému, ale mám pořád na mysli to co nejméně špatné řešení pro lidi žijící v tomto regionu. Také mně připadá, že je velmi plýtváno velkým objemem finančních prostředků občanů. Spousta studií, spousta různých firem a kanceláří je financované z peněz daňových poplatníků. Jsem přesvědčena o tom, že pokud by se před deseti nebo i více lety postupovalo v souladu s novou situací, kdy silnice získala význam i pro tranzitní dopravu, mohla být ušetřena spousta financí, které jsou stále vynakládány podle mého názoru zbytečně a neefektivně. 10

11 Jaká je konkrétní náplň činnosti vašeho občanského sdružení? Kolik máte členů? Získáváme informace o této problematice od státních institucí, předáváme je ostatním občanům a zapojujeme je do územněplánovacího procesu. Pořádáme informační akce, například u přehrady, píšeme články do různých tiskovin, spolupracujeme s médii. Máme asi dvacet stálých členů a hodně pomocníků, kteří s námi sympatizují a pomáhají podle svých možností. Scházíme se pravidelně každý měsíc v Bystrci, kde si se zástupci dalších občanských sdružení předáváme informace o posledních událostech a domlouváme se, jak budeme postupovat dále. Kdyby chtěl někdo založit občanské sdružení, co byste mu poradila? Jak by měl postupovat, čeho by se měl vyvarovat? Měl by si hlavně dobře promyslet, za jakým cílem občanské sdružení zakládá, a být srozuměn s tím, že toho nemusí dosáhnout v krátkém časovém intervalu, že je potřeba hodně trpělivosti a vytrvalosti. Potom je dobré už od začátku mít spolehlivé kolegy, se kterými do toho člověk jde. Je potřeba, aby byli opravdu přesvědčení o správnosti toho, co chtějí dělat. Aby to nebyli lidé, kteří se k té problematice dostali nějak náhodně, jenom v tu chvíli. Ale je možné, že i z takových se stanou zapálení a přesvědčení. Takže jednoznačný návod se v tom asi nedá dát. Také je dobré pouvažovat, jak si práci rozdělit, aby všechno nezůstalo na jednom či dvou lidech. Vzájemný vztah důvěry a ochota ke spolupráci jsou opravdu důležité. Kolik času vám berou činnosti v občanském sdružení? Poměrně dost. Musím se těmito otázkami zabývat skoro denně kromě víkendů, které trávím častěji s rodinou nebo při relaxaci. O jaké aktivity v rámci sdružení se jedná? Je to hlavně vedení korespondence s úřady, dopisy jsou často doporučené, což znamená navštěvovat poštu. Je potřeba sledovat úřední desky. Potom se jedná o korespondenci s kolegy a o spolupráci s lidmi z dalších občanských sdružení, organizování setkání s občany a politiky. Tato problematika není jenom úzce zaměřená na trasu R43, ale souvisí i s dalšími dopravními stavbami připravovanými v Jihomoravském kraji, například se silnicí R52, která má spojit Brno a Vídeň. Ale sleduji i přípravu dopravní politiky v rámci České republiky i činnost ministerstev. 11

12 Co na to rodina, že se takto hodně angažujete? Dá se říci, že mně určitě v této činnosti nebrání. Pokud mohou, tak pomáhají. Myslím, že jsou s mojí činností srozuměni a už mě berou takovou. Snažíte se sama žít environmentálně šetrně? Omezujete třeba svoji jízdu autem? Ano, snažím se. Auto mám, ale nepoužívám ho k jízdám do centra města. Do práce jezdím jedině městskou hromadnou dopravou. Auto používám, pokud bych třeba jiným způsobem neměla možnost dostat se na určité místo nebo pokud potřebuji převézt nějaký větší náklad, což bych například vlakem nedokázala. Ráda používám hromadnou dopravu. V určitém směru mně připadá i pohodlnější. Třeba když jedu autobusem do Prahy, za dvě a půl hodiny se toho dá docela hodně přečíst, zatímco kdybych řídila, musím být pořád ve střehu, a nic nového si tedy nepřečtu. Podobné je to i při jízdě vlakem, kde si moc ráda čtu. Takže pokud je to možné, hromadnou dopravu preferuji. Jinak pokud se týká odpadů, snažím se jich produkovat co nejméně a třídím je. Některé věci vozím do ekodvora, abych všechno neházela do popelnice. Snažím se používat nejméně škodlivé prací prášky, bez fosfátů. Pokouším se šetřit třeba i elektrickou energií, abychom doma zbytečně nesvítili nebo neměli zapnuté nepotřebné spotřebiče. Také ať radši zatáhneme radiátor, než abychom zbytečně větrali a vypouštěli teplo do vzduchu. Co považujete za největší překážku ve vaší aktivitě v občanském sdružení? Pokud by státní instituce, samospráva a úředníci pracovali tak, jak lidé očekávají a jak by měli podle platných zákonů, myslím si, že by naše činnost vůbec nebyla potřeba. Považuji ji za vyvolanou okolnostmi. Nedělám to proto, že bych si to sama dopředu vybrala, ale proto, že jsem to v určité době začala pociťovat jako potřebné a důležité. Za těžkou věc považuji vzájemný odstup úřadů, politiků a občanů, nekomunikativnost, neochotu naslouchat ze strany politiků a úředníků, tendenci obcházet zákony a v současné době například i judikaturu Evropské unie. Nemáte někdy chuť toho nechat a co si v takových chvílích řeknete, že pokračujete pořád dál? Vzhledem k tomu, že už se tomu věnuji opravdu hodně dlouho, tak si myslím, že by nebylo dobré, abych této činnosti zanechala. Ani mě k tomu zatím nic nenutí. Spíš naopak. Myslím si, že je potřeba vytrvat a věci dotáhnout. Já mám takovou povahu, že nedokáži něco nechat být, pokud to považuji za užitečné a správné. 12

13 Aleš Řezáč Na úředníky je potřeba tvrdě udeřit Věk: 49 let Zaměstnání: lékárník Vzdělání: farmaceutická fakulta v Hradci Králové Bydliště: byt v Mikulově Rodinný stav: ženatý Počet dětí: dvě S vyrovnaným a usměvavým Alešem Řezáčem jsme se setkali na náměstí v Mikulově. Před vlastním rozhovorem mě vzal na výstavu keramiky a výrobků ze dřeva, kterou organizoval jeho kamarád. K rozhovoru jsme usedli v Centru ekologické výchovy Pálava. Co se vám osvědčilo v činnosti vašeho občanského sdružení Mikulovsko bez dálnice? Ze začátku je potřeba znát někoho, kdo se už v neziskovém sektoru pohybuje. Nám například pomohl docent Firbas. Také je dobré mít silného partnera, protože občas je potřeba se poradit. Proto spolupracujeme s Ekologickým právním servisem, který se některými věcmi zabývá profesionálně. Úřady to na každého zkouší. Tento případ bych mohl zdokumentovat. Chtěl jsem poskytnout materiál. Napsali mi: Pošlete nám šest tisíc. V té době jsem věděl, jak to chodí. Odpověděl jsem jim: Vážení, já chci pouze CD s dokumenty, napište mi, kolik to bude stát. A píšu vašemu nadřízenému, jak jste mi to vyčíslili. Potřebuji úředně doloženou kalkulaci. Člověk musí být zběhlý a nesmí se bát, protože úřady většinou na občanská sdružení podle mé zkušenosti žádný nátlak nevyvíjely. Výjimkou je, pokud je člověk zaměstnaný ve státní správě, pak tam tlaky jsou. V občanském sdružení máme členy, kterým bylo naznačeno, že jsou státní zaměstnanci a nadřízený stupeň má takový názor, který oni budou respektovat, 13

14 nebo také nemusí pracovat. Pro občanské sdružení je asi dobrá určitá nezávislost na daném tématu. Důležité je materiální zázemí, které máme v Centru ekologické výchovy Pálava. Máme tady k dispozici počítače, kopírku, ovou adresu. Když potřebuji napsat dopis, nemusím platit papíry, obálky a množení. Když dojde od informačních zdrojů doporučení k urychlené reakci, je nutné zvážit tuto alternativu a napsat. Většinou už je to stereotypní, ministerstvo dopravy, ředitelství silnic a dálnic, ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, Ekologický právní servis, UNESCO Brusel, UNESCO Praha, krajský úřad. Jeden dopis, to je dvě stě padesát nebo tři sta korun. Potom přijde zamítavá odpověď, tak zase poslat psaní na deset míst. Pokud někdo chce komunikovat s úřady, musí psát v úředním jazyce, protože jinak se s vámi nikdo nebaví. Také to chce vytrvalost. A mně pořád dělá problém hlídat si termíny. Úředníci mohou všechno, ale vy, pokud nehlídáte termínovanou odpověď, nemůžete dosáhnout ničeho. Je potřeba založit si perfektní agendu. My to bohužel nemáme tak dobře zvládnuté, ale pomáhají nám přátelé s delší zkušeností, a v termínech úřady bombardujeme. Potom, když dojde nějaká zvláštní odpověď, je potřeba mít silného partnera, který je schopný pomoci napsat odpověď, rozklad nebo žalobu. Ekologický právní servis už ví, do čeho se vyplatí pustit, předvídá, co není prohraná kauza. Je zapotřebí posílat a posílat a nevzdat se. Kolik má vaše občanské sdružení členů? To neuvádíme. Máme právo na určitou anonymitu. Když je potřeba, sejdeme se. Seskupili jsme se v určité situaci, spousta lidí je na škole. Když je něco zásadního, obešlu je. Nebyl by problém sdružení zvětšit, ale není účelem udělat z něj masovou organizaci. Tady už jedna taková byla před rokem 1989, a k čemu to bylo. Je důležité, že těch několik členů má zase provázanost dále. Někteří lidé nechtějí být organizovaní, mají vůči organizaci odpor. Ptají se nás, my jim posíláme informace. Však máme za cíl objektivně informovat. Spolupracujete s médii? Psal jsem články do novin. I když byly snahy, aby některé texty nevyšly, netroufli si je neotisknout. Jenomže situace je nepřehledná, za týden už vše může být trošku jinak. Proto je těžké se vyjadřovat do tisku. A nikdo nemá moc zájem o medializaci tohoto problému. A musím říct příklad z poslední doby. Dali jsme podnět na prošetření postupu krajského úřadu ve věci Břeclavska. Zatím nevydali žádné stanovisko. Ale dostali jsme internetovou adresu nějakého brněnského serveru, na kterém bylo zveřejněné oficiální stanovisko. Samozřejmě jsme jim napsali, jak je to možné. My jsme dali podnět a měli jsme být informováni jako první. Dostal jsem 14

15 odpověď z ministerstva vnitra, že to není žádné oficiální stanovisko, a že schůzka teprve bude. Ale na tom serveru si to přečtou nezúčastnění a řeknou si: To už je rozhodnuté. Je to takové mediální mlžení. Řada novinářů je pro dálnici, řada je proti. A ti, co se stavbou souhlasí, tlačí články ve směru, že je to hotová věc. Proto se o to řada lidí nezajímá. Bývalá mikulovská radnice byla prodálniční. Místní plátek psal, že dálnice je rozhodnutá, a pro všechny tomu tak bylo. A myslíte, že tady v Mikulově je více lidí pro dálnici nebo proti ní? Spoustu lidí to nezajímá, tak jako politika. Nevyjadřují se. A nezajímají je podrobnosti. Chtějí vědět, zda dálnice bude nebo nebude. To je zásadní otázka. Nezajímá je, že je tam ptačí rezervace, nebo že se z odpočívadla u rybářského podniku má stát parkoviště. Je důležité mít své informátory, své CIA. Je pravda, že úředníci musí s lidmi komunikovat, a ne je ignorovat. Je to hra o čas, o trpělivost. Když je pravda evidentní, nemůžou úředníci lhát. Když má člověk dobré a ověřené informace, musí říct pravdu. Jaké máte vztahy s mikulovskou radnicí? Se současnou žádné a s tou minulou špatné, válčili jsme spolu. Starosta byl pro stavbu, místostarosta za dálnici jezdil demonstrovat do Rakouska. Současný starosta byl proti dálnici a pak zázrakem svůj názor změnil. A zase jsou to lidi, kteří nemají zájem se zamyslet nad problémy doby. Já spoustu vědomostí nemám, k rukám se mi ale v pravý čas dostaly knihy pana Václava Cílka, podle kterého je největší hodnotou čistá krajina, orná půda, a nejhorší je vše zastavět, zabetonovat. A spousta lidí tomuto nevěnuje pozornost, žijí teď, tady a do budoucna nevidí ani kousek. Člověk není z přírody vyčleněný, je její součástí a na jejím zdraví je závislý. Já se snažím, abych v rámci určitého horizontu byl soudný, ale abych viděl o kousek dál. Co ostatně po lidech můžete chtít, když prezident Klaus tvrdí, že skleníkový efekt je nesmysl... Jaké okolnosti vás vedly k tomu, že jste začal jako občan protestovat proti stavbě dálnice? Zpočátku jsem do ničeho nešel, protože jsem věděl z médií, že je vše rozhodnuté. Pak jsem ale zjistil, že to není pravda. Ve vzduchu bylo, že by se občanskými sdruženími měla pokrýt celá trasa. Nevím, kdo přesně nás před dvěma lety oslovil, jestli nechceme pouvažovat o založení občanského sdružení, jehož hlas má větší váhu v jednání s úřady než odpor jednotlivce. Bylo u toho občanské sdružení NEBOJSA, pan Firbas, v podstatě i starosta Dolních Dunajovic. Zeptal jsem se mikulovských odpůrců: Tak to zkusíme? A oni byli pro. Tak jsem řekl: No dobře. Přepracoval jsem stanovy, podali jsme žádost na minis- 15

16 terstvo vnitra, registrace sdružení proběhla bez problémů. A bylo to. Už se psaly dopisy. Teď to vždy týden vypadá optimisticky a týden pesimisticky. Neměl jsem představu, že se to potáhne tak dlouho. Je to na mrtvém bodě. V médiích je všechno rozhodnuté a ve skutečnosti není nic. Co je pro vás největší překážka v občanských aktivitách? Že úředníci mají vlastní jazyk, všeskrývající, všeobjímající. Nejsou do věci často dobře zasvěceni. Pokud člověk není právník, problém neobjeví. Když mi dojde odpověď, která je podezřelá, samozřejmě ji pošlu dál, protože my nejsme schopni ji posoudit tak, abychom odhalili nebezpečí. Tam může být určitá formulace, která se mi zdá zcela normální, a třeba je to zrovna zásadní formulace, kterou lze něco obejít. Ze začátku úředníci také často odmítali podat informaci. Do té doby, než si třeba krajský úřad uvědomil, že s námi musí komunikovat, člověk musel hlídat termíny. Když se ozval později, než uvádí zákon, už nereagovali. Musel se dotázat znovu a čekat. To je zkrátka hra o čas, kde jeden hraje s jinými pravidly než druhý. A jak říká docent Firbas, když neumíte napsat dopis, vlastně jste nic neudělali. Umět jim odpovědět, to je největší problém. A člověk si nesmí brát postup úřadů osobně. Už jsem se na to chtěl xkrát vykašlat, ale situace je pořád na vážkách, a každá strana má svoje trumfy. Nemůžu toho nechat, protože si myslím, že zrovna v tomto případě jsou to zbytečně promrhané peníze a zkažená krajina. Když tady chci bydlet, dálnici tady nechci. Vadí mně také, že lidé, kteří mají rozhodovací pravomoci na krajském úřadě, nejsou odtud a nemají ponětí, co likvidují. Místní vedení sice vzešlo z demokratických voleb, nicméně systém nezaručuje, že zvolený kandidát chápe otázky rozvoje kraje ve všech souvislostech. Chce to zvládnout i argumentaci. Těm, kteří se začnou zapojovat do občanských protestů, bych doporučil psychologické školení. Člověk musí být klidný, aby mohl jasně zdůvodnit, proč to dělá. Musí vědět, že hodnoty, za které bojuje, jsou předností. Spoustu pojmů je třeba si ujasnit. Formulace, které normálně nepoužívám, jsem přejal od moudřejších a zkušenějších. Získal jsem trošku nový slovník, který je potřeba pro komunikaci s úřady. A nejhorší na tom je ještě jedna věc. Když něco vyskočí, musí se většinou reagovat okamžitě. I když nám ten impuls dodá někdo ze zdrojů na poslední chvíli. Je potřeba být i na smrtelné posteli akční. Bohužel, protože to jsou vždycky taková období jako na vojně, že se buď leží nebo běží. To přísloví nemám rád, protože armádu nemusím, ale bohužel je to tak. Úředníci kují pikle, pak se to proflákne a je potřeba tvrdě udeřit, jinak je to ztracené. 16

17 Milada Ptáčková Jsem Valach, proto bojuji Zaměstnání: majitelka soukromé firmy pracující v oblasti informačně-komunikačních technologií Vzdělání: obor kybernetika na přírodovědecké fakultě Bydliště: rodinný dům v Modřicích Rodinný stav: vdaná Počet dětí: dva synové Milá a vitální Milada Ptáčková působí v občanském sdružení Ochrana zdravého života a krajiny města Modřic a okolních obcí. Mezi problémy, kterými se zabývá, patří bezpečnost územního plánování, prevence zátěže obytných zón nadměrným hlukem a polétavým prachem, ochrana občanů před negativními dopady průmyslových a obchodních zón, třídění a likvidace odpadů, zeleň a další. Jakými metodami se snažíte jako občanské sdružení prosadit požadavky ochrany životního prostředí v Modřicích? Samozřejmě využíváme co největšího spektra možností. Zpočátku jsme se domnívali, že bude přihlíženo k našim požadavkům a upozorněním, které vzneseme na veřejných zasedáních zastupitelstva města. Bohužel ale naše žádosti a připomínky byly bagatelizovány. Začali jsme psát dopisy. A udělali jsme velkou petici za zlepšení životních podmínek. Ve městě, které má přibližně tři tisíce sedm set obyvatel, se podepsalo asi dvě stě třicet pět rodin, což je hodně. Ale tehdejší starosta se k tomu postavil velmi negativně. Občanská sdružení jsou nezřídka považována za kriminální živly, za kverulanty, kterými není potřeba se zabývat. To nás docela rozčarovalo, proto jsme podle zákona založili občanské sdružení a začali systémovější práci. 17

18 Navázali jsme širší kontakt s občany. Původně jsme chtěli uveřejňovat informace v modřickém Zpravodaji, ale to nám bývalé zastupitelstvo neumožnilo. Začali jsme vydávat letáky, což nás finančně i časově velmi zatěžovalo. Upozornili jsme například na výsledky měření dopravního hluku, které jsme v Modřicích prováděli v roce 2005 a v roce Naměřili jsme veliké překročení limitů, například v jeden den jsme naměřili 93,7 decibelů. 18 Jak na vaše měření hluku reagovalo vedení obce? Starosta byl toho mínění, že měření nemá vůbec cenu, protože nemá kulaté razítko. Já mu říkám: Pane starosto, to je špatný názor. Měření bylo vždy prováděno kvalitními přístroji a signalizuje, že jsou tady dlouhodobě překročeny legislativou povolené limity. Pokud by to měřil odborný pracovník s kulatým razítkem, naše a jeho měření se bude lišit třeba o nějakou desetinku, ale ne o desítky procent. Výsledky měření hluku obec nezajistila dodnes. Nepochopím, proč se věc poctivě nevyšetří a neudělají se opatření k ochraně obyvatel města. Každá obec má své problémy, které by se měly řešit podle míry závažnosti. A ne tak, jak se to dělá, že vyslyšený je ten, kdo víc tlačí na pilu. Povinností obce je starat se, aby na jejím území byly dodržovány zákony České republiky a Evropské unie. Problémy by měly být řešeny ve prospěch občanů. Také nefunguje prevence a vzájemná komunikace, není ani zájem o život občana. Do Modřic byla v létě roku 2005 svedena doprava z dálnice D1, kde se opravovaly mosty. Obyvatelstvo o tom dopředu nikdo neinformoval. Pokud by o tom lidé věděli, třeba by si vzali dovolenou nebo odvezli děti k babičkám. Změna v dopravě nastala ze dne na den. Byla to katastrofa, vůbec jste nemohla v horkých dnech otevřít okno, nedalo se spát. Má vaše sdružení kromě vydávání letáků další aktivity? Ano. Snažíme se kontaktovat modřické občany, kteří mají nějaké problémy a chtějí třeba napsat petici. Domlouváme se na společném postupu, aby se síly nerozdrobovaly a postupovalo se systematicky a preventivně. A ve volbách v roce 2006 jsme získali čtyři místa v zastupitelstvu města. Pokoušíme se podporovat naše požadavky přímo zevnitř orgánů obce. Jak se vám daří práce v zastupitelstvu? Je to velmi obtížné. Ve volbách na podzim roku 2006 jsme dosáhli velmi dobrého výsledku, z patnácti zastupitelů jsme získali čtyři. Za námi zůstaly místní tradiční politické strany. Občané si přáli, aby se naplňoval náš volební program, zaměřený na zlepšení životního prostředí. Ale politické strany se mezi sebou domluvily a my jsme skončili v opozici. Dnes z patnácti zastupitelů hla-

19 suje při projednávání věcí s negativními dopady na životní prostředí pět zastupitelů proti a deset je téměř vždy pro. Velmi obtížně se nám něco prosazuje, což nás samozřejmě trápí, protože občané chtěli, aby se životní podmínky ve městě Modřice konečně zlepšily. Kolektiv zastupitelstva je velice různorodý. Některá strana má tendenci zastupovat především podnikatele, jiná má zájem zastupovat fotbalisty, těžko se hledá společný jazyk. Chce to asi nějaký čas, nebo manažerské vedení a posilování právního vědomí všech lidí, zastupitelů, podnikatelských subjektů, orgánů veřejné správy i občanů. Upřímně řečeno, patnáct lidí rozhoduje o městě s třemi tisíci sedmi sty obyvateli, a ne ve všech případech si je vědomo například své trestní odpovědnosti nebo povinnosti prevence. A také se dostatečně nevnímá, že zastupitelé zastupují občany. V zákoně o obcích se nemluví o politických stranách, ale na zastupitelstvu se často hlasuje podle předem dohodnutého postupu politických stran a jejich zájmů. A řešení problémů obyvatel a města je mnohdy neúčinné. Například, pokud jsem tomu dobře porozuměla, když má obec rozmístěn na svém území určitý počet kontejnerů na třídění odpadů, dostane od státu prostřednictvím pověřené organizace peníze za to, že třídí odpad. V Modřicích je na několika místech rozmístěno více nepotřebných nádob na sklo a plasty, ale jinde občanům chybí. Nadbytečné kontejnery jsou málo zaplněné, protože lidé to k nim mají daleko. Takové třídění odpadů je formální, prevence nežádoucí likvidace odpadů a služby města občanům jsou velmi nedostatečné. Tímto způsobem se nesleduje účinné řešení problému likvidace odpadu, ale spíše získání dotací městem. Také považuji za velice nešťastné, že politické strany, které se dostanou do zastupitelstva obcí, dostanou za získané hlasy peníze, ale občanská sdružení nikoli. A jakým způsobem financujete svoji činnost? Nemáme žádné finanční zdroje. Všechno musíme dělat z toho, co zaplatí jednotliví členové. Mně osobně to třeba už stálo několik tisíc korun. Každý dává podle svých možností. Je to nevýdělečná činnost. V občanském sdružení nejsou kariérně založení lidé, kteří by třeba snili o tom, že jednoho dne budou někde na vyšších postech. Jsou to lidé, kteří jsou velice uvážliví, citlivě vnímají, co život potřebuje, a myslí na budoucnost. Čili jsou to kvalitní lidé. Zkoušeli jste někde podat žádost o grant? Ne, prozatím jsme to neudělali. Jsem si vědoma, že by to třeba šlo, ale my máme tolik místních problémů, že jsme se k tomu nedostali. V našem občan- 19

20 ském sdružení jsou obchodníci, lékař, majitelé firem. A dnes se pracuje do osmnácti i do dvaceti hodin. Například když chceme vydat leták a roznést ho do všech čtrnácti set domácností v Modřicích, někdo musí koupit papír, připravit text, leták oboustranně nakopírovat a roznést. A to všechno stojí nemalý čas i peníze. Jednotliví lidé se skládají, několik lidí muselo zaplatit poměrně značné částky. Bylo by dobré, kdybychom leták mohli vydat co dva měsíce, ale to teď nejde. Ještě lepší by bylo, kdybychom mohli použít k informování občanů modřický Zpravodaj. Kdyby nám někdo poradil, kde získat finance, byli bychom velmi rádi. Proč jste se rozhodla vstoupit do občanské iniciativy? Jsem člověk, který je aktivní všeobecně, a vždycky jsem taková byla. Nikdy jsem se ale politicky neangažovala, protože jsem to v předchozím systému nepovažovala za morální. Začala jsem se zapojovat proto, že se mi nelíbí přístup k občanům. Myslela jsem si, že v zemi, která změnila své zákonodárství a přihlásila se k evropským principům, se vše bude řešit čím dál tím evropštěji. Bohužel jsem se setkala s tím, že jsme takový divný demokratický stát. Říká se, že máme potřebné zákony, ale hrozné množství věcí se vůbec nedodržuje a něco se dělá i tak, jako dříve. Zarazilo mě, že obec, která je podle zákonů povinna pracovat ve prospěch občanů, je dost často považuje za kverulanty nebo hlupáky a rozhoduje například podle přání některých podnikatelských subjektů, které s jednotlivými orgány obce komunikují. A druhá věc, která mě vedla k iniciativě, je, že v Modřicích žiji. Zjistila jsem, že nemohu spoléhat na městský úřad, že bude dělat všechny kroky pro to, aby situace pro občany byla únosná, aby ve městě byl udržitelný rozvoj. Prozatím to tak prostě není. To je důvod, který se dotýká všech občanů, vlastníků nemovitostí, ale i mě jako jednotlivce a také budoucnosti naší rodiny. Jestli v Modřicích nenastane výrazná změna v přístupu k životnímu prostředí, nebude tam k životu. Do občanských aktivit jsem se pustila i za cenu toho, že mi to bere velké množství času, když to chcete dělat poctivě. Chce to i silné nervy, protože oponenti se neštítí vůbec ničeho. My jsme si třeba museli od právníka nechat zpracovat materiál, co je to pomluva. Rozdali jsme ho některým našim kolegům nebo některým, kteří byli pověřeni, aby nás napadali veřejně. Na takovém malém městě je to obtížné, přijdete například do obchodu a třeba vás nechtějí obsloužit nebo vás potká někdo na ulici a řekne, že máte špatnou pověst, a vy vůbec nevíte proč. Těmto lidem jsme dávali materiály s tím, že pomluva je také trestný čin. 20

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas.

Velice děkujeme za Váš email, který jste nám poslal a věnoval mu tak svůj čas. 2. 10. 2013 Vážení, dne 2.8.2013 jsem na olomoucké pobočce společnosti Gigacomputer reklamoval výrobek Sony Vaio VPC-SB1B9E/B, který jsem zde zakoupil dne 4.12.2012. Byl mi vystaven příjmový protokol č.135200537.

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Informace ze světa nedobrovolných dražeb.

Informace ze světa nedobrovolných dražeb. Informace ze světa nedobrovolných dražeb. Zúčastnili jsme se stovek nedobrovolných dražeb po celém Česku. Ukážeme vám skrytá místa s dražebními vyhláškami. Ukážeme vám na co si dát pozor, když dražíte

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

8 KROKŮ JAK ZÍSKAT FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY NOVINKA 8kr okůj a kz í s ka t fir e mní z á ka z ní ky J e dnoduc hýnávodkr okz akr oke m Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í z í s k a t n o v éz a k á z k yuf i r e m ING. PAVEL HRDLIČKA

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43 Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43 konaný dne 29.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní slovo jménem samosprávy Jihomoravského

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce

Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Environmentální, územně plánovací rozhodovací procesy a korupce Milan Štefanec Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ Chraňme si svůj prostor, Brno, 18. 2. 2013 Administrativní (byrokratická) a

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 28.1.2015 Přítomní zastupitelé: Martin Dolejš, Jindřich Macán, Jan Přibáň, MUDr. Jana

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí:

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí: Jsme neziskovou organizací právníků. Poskytujeme bezplatné právní poradenství a řešíme vybrané případy s rozsáhlým společenským dopadem. Našim cílem je přispět k účinnějšímu vymáhání práv občanů, dodržování

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Better way Jihlava. Občasník skupiny distribuce zdarma. 1.Vydání

Better way Jihlava. Občasník skupiny distribuce zdarma. 1.Vydání Better way Jihlava 1.Vydání Občasník skupiny distribuce zdarma Skupina lidí pod názvem "BETTER WAY" byla založena se záměrem zlepšování fyzického a psychického zdraví sportem a tělesnou aktivitou přirozenou

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014

Resilience a obce. Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Resilience a obce Yvonna Gaillyová (spolupráce Jan Hollan) Liberec, 8. prosince 2014 Klimatická změna hrozba pro ekosystém pro lidstvo pro státy pro komunity pro jednotlivce environmentální hrozba Před

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová

Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů. Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Situace v poskytování tlumočnických služeb pro rozdílné typy klientů Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Naďa Dingová Historie Přelomový rok 1989 sametová revoluce ve společnosti tornádová revoluce

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10

Ing. David Jansa Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Společenství vlastníků Nedvězská 2225-8 Nedvězská 2227/10 Nedvězská 2225/6 10000 Praha 10 10000 Praha 10 Věc: Reklamace metody vyúčtování nákladů za rok 2012 Vážená p.smolková, Vzhledem k vaší reakci na

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více