Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti..."

Transkript

1 Obsah Úvod...2 Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku....4 Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...9 Aleš Řezáč Na úředníky je potřeba tvrdě udeřit...13 Milada Ptáčková Jsem Valach, proto bojuji...17 Manželé Petr a Pavla Hažmukovi - Spojili se proti dopravnímu hřišti...22 Petr Jelínek K občanským aktivitám mě vede odpovědnost...28 Libuše Obrdlíková Jakýkoli úspěch je úspěchem všech...33 Vydavatel: ZO ČSOP Veronica Brno, červen 2007 Grafická úprava: Vratislav Gorný, Andrea Chalupská Tisk: Adatisk Adamov

2 2 Úvod Před několika lety se usídlila demokracie i v jihovýchodním koutě České republiky, v kraji plném přírodních i kulturních klenotů pod ochranou UNE- SCO, v kraji s pamětí lidí od doby lovců mamutů. Jižní Morava se ze zemědělského regionu stala krajem moderních technologií, čilého cestovního ruchu a křižovatkou transevropských dopravních tras. Uprostřed kraje, ve městě Brně, již desítky let vzkvétá aktivita lidí, kteří vnímají svou zodpovědnost vůči ostatním i vůči místnímu životnímu prostředí. Dnes jsme ve městě svědky městě celkem unikátní spolupráce občanských aktivit na ochranu životního prostředí a jak se dočtete na následujících stranách, kolem Brna to kvete obdobně. Seznamte se tedy s lidmi, kteří obhajobě práv lidí i prostředí obětují svůj čas, peníze a někdy dokonce i zdraví. Jsou to lidé, kteří se za správnou věc neperou den, týden nebo měsíc, ale roky svého života. Naše publikace vás neseznámí se všemi, kteří jsou v současné době na jižní Moravě aktivní, trpěliví, učenliví a nebojácní. Vydáváme zde jen několik rozhovorů se členy a členkami občanských iniciativ. Jak naše sdružení, tak NESE- HNUTÍ, Hnutí Duha nebo Ekologický právní servis spolupracují s velkým počtem místních sdružení. My jsme si pro rozhovory vybraly taková sdružení, která nemají zaměstnance, nejsou financována z grantů a jejich členové a členky mají svá zaměstnání, a tudíž se občanským aktivitám věnují dobrovolně. A proč myslíme, že je důležité o nich psát? V prvé řadě cítíme potřebu vzdát hold jim samotným.za to, co dělají i za to, že jsou schopni při nekonečném přetahování s úřady překonávat pocity zmaru a chuť rezignovat.. Navíc se z nich během těch let stali vynikající odborníci a odbornice na právo, na problémy hluku a prachu, biologii lesa i městskou zeleň, orientují se v evropských strukturách, směrnicích a normách mnohdy lépe než kdejaký zastupitel, spolupracují se zahraničními sdruženími, píší tiskové zprávy, žaloby a sáhodlouhá odvolání, zpracovávají posudky. Pracují s prachoměry, hlukoměry, snadno se orientují v internetových zdrojích, leckteří ovládají specializovaný software, tvoří vlastní webové stránky, organizují petice. Jenže není všem dnům konec každým dnem se v republice objevují dopravní, obchodní, průmyslové či hospodářské projekty, na jejichž plánování mají místní lidé potřebu se podílet. A tak snad budou tyto rozhovory i dobrým poučením pro ty, kteří se rozhodují občanské sdružení na ochranu místního životního prostředí založit. Aby věděli, na co se připravit, čeho se vyvarovat, s jakými oběťmi počítat a jak to předčasně nevzdat.

3 Věříme, že po přečtení všech rozhovorů možná někoho napadne i to, že se jedná o poučné čtení pro druhou stranu. Děkujeme všem, kteří si na rozhovory s námi udělali čas a byli ochotní se o svoje zkušenosti podělit. Přejeme vše dobré a hodně sil nejen jim, ale i těm, kteří vidí nezbytnost ovlivnit dění ve prospěch stávajících i příštích generací a ve prospěch prostředí, ve kterém chtějí žít. Radka Jarušková, Zuzka Geryková, Hana Chalupská 3

4 Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku. Věk: 48 let Zaměstnání: finanční náměstek ředitele Průmyslového muzea v Brně Vzdělání: ekonomický inženýr Bydliště: rodinný domek v obci Troubsko na Brněnsku Můžete přesně popsat, v jaké situaci jste se ocitl? Kde bydlíte, co tam má vyrůst, jak se tomu bráníte? Bydlíme v obci Troubsko na jihozápadě Brna a ta je už více než třicet let rozdělena dálnicí D1. Pro občany je to rozdělení doslova devastující. Jedná se až o takové extrémy, že každá část obce má svou hospodu, svůj sportovní klub. A Jihomoravský kraj chce do té obce přivést další dálnice R43 od Svitav a R52 od Vídně. Vznikla by tak křižovatka tří dálnic v jedné obci. A kolik obyvatel má Troubsko? Přes dva tisíce. Stávající situace je špatná hlavně z hlediska hluku a prachu. Zákon stanovuje, že hluk nesmí v noci, v místě kde se bydlí překračovat hranici čtyřiceti decibelů. U novostaveb dálnic je to zvýšeno na padesát. U starých dálnic, což je případ Troubska, na šedesát. Jenomže ani tyto hodnoty nejsou dodrženy. Hluk v Troubsku zcela běžně překračuje šedesát tři decibelů, často až šedesát šest. To je hodnota, při které se nedá v noci spát. Imise prachu, takzvaných pevných částic, jsou také omezeny normou. Problém je totiž v tom, že jsou karcinogenní. Máme dokonce dopis od ministryně zdravotnictví, v místech, kde se tyto limity pevných částic překračují, umírají lidé dřív. A to jsou nesmírně závažné věci. V Troubsku dochází jednoznačně k ohrožení zdraví obyvatel, což má právní důsledky. 4

5 Jaké? Zákon o veřejném zdraví říká, že pokud jsou tyto hodnoty překročeny, jde o ohrožení zdraví obyvatel. Zákon o životním prostředí zase, že jsou li tyto limity překročeny, má se za to, že je poškozeno životní prostředí nad mez stanovenou zákonem. No a Listina základních práv a svobod nařizuje, že nikdo nesmí poškozovat zdraví obyvatel nad mez stanovenou zákonem. Navíc dodává, že těchto práv se lidé mohou domáhat v řízeních k tomu určených. Evidentně se v Troubsku porušují zákony, jak to řešíte? V některých věcech musíme být velice trpěliví. Například na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí se nevztahuje správní řízení. Je to tedy v podstatě nežalovatelné, a musí se proto čekat na další fáze plánování projektu, například jednání o územním plánování a vydání stavebního povolení. Potom už to napadnout lze. My jsme se, jako vůbec první v České republice, pokusili napadnout právě posuzování vlivů na životní prostředí v případě rozšíření dálnice D1. Nedávno jsme ten spor ale prohráli. Myslím, že právě kvůli té větě, že se na to nevztahuje správní řád. Hodláme se tedy odvolávat k ústavnímu soudu a jsme rozhodnutí jít až do Štrasburku. Máme totiž za to, že základní lidské právo je na naší straně. Vyplývá to ze základní listiny. Myslím, že se opravdu dostaneme až na mezinárodní půdu. S kým se radíte? Kdo vám pomáhá. Spolupracujeme s právníky přímo v našem občanském sdružení. Aha, takže jste založili i občanské sdružení. Ano, abychom se těmito věcmi nemuseli zabývat jako jednotlivci. V našem sídlišti žije asi sto osob a zhruba polovina jsou členy našeho občanského sdružení. Každý měsíc vkládají po stokoruně do společné kasičky a z toho my financujeme některé právní kroky. Jak se to sdružení jmenuje a jak dlouho existuje? Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku. Fungujeme třetím rokem. Jinak nám velice výbornou pomoc poskytuje Ekologický právní servis specializovaná advokátní kancelář. Musím říct, že si od nás zatím nevzali ani korunu a jsou to odborníci na slovo vzatí. Jsou ještě jiné způsoby, kterými se stavbě R43 a R52 bráníte? Především sledujeme úřední desky na krajském úřadě, na magistrátu v Brně. Dnes se naštěstí vyvěšují i v elektronické podobě, takže kolem nich nemusíme pobíhat. Stačí, když se podíváme každý den na internet. Důležité jsou také úřední desky ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy, které 5

6 je v případě dálnic investorem. Jakmile vyjde nějaké řízení, automaticky se ho účastníme. Je to poměrně jednoduché, protože jsme zjistili všechno potřebné ohledně hluku a prachu. Takže jste se vydali cestou právních kroků. Ano. Také ale hodně investujeme. Pořídili jsme si vlastní měření hluku. Máme políčeno i na měření prachu, což není vůbec levná záležitost, stojí to skoro půl milionu. Nicméně pokud všechno dopadne tak, jak si myslíme, budeme ho mít jako první sdružení v České republice. Stát totiž zcela selhává. V lokalitě, kde je ohrožováno lidské zdraví, by mělo být naprostou samozřejmostí, že to příslušný kraj pohlídá. Ten na tom ale pochopitelně nemá zájem, jelikož chce stavět křižovatku. Neplní tedy správní funkci, ke které byl zřízen. Je to prostě nelidské. Chystáte se to napadnout u soudu? Myslím, že lidé vidí, že krajský úřad neplní svoje funkce. Dosáhlo vaše občanské sdružení nějakých konkrétních výsledků? Výsledky jsou. Například v souvislosti s rozšířením dálnice D1 došlo k velkému zdržení přípravy stavby. Co se týče stavby Kuřim dálnice D1, což by mělo vyústit u nás v Troubsku, tam se úřady také daleko nepohnuly. Je to škoda, myslím, že kdyby postupovaly v souladu se zákonem, mohlo se už stavět. Takto jsou přímo úřady vinny tím, že se stále nic neděje. Jsem překvapená, že říkáte, že je to škoda. Vy to nechcete, ne? Podívejte, my jsme všichni motoristé a víme, že silnice se stavět musí. Chceme ale, aby to bylo v souladu se zákonem. Jihomoravskému kraji se nedaří najít jakousi rovnováhu mezi zákony. Oni se snaží postavit stavební zákon nad zákon o životním prostředí a veřejném zdraví. To je něco naprosto nepřípustného, mělo by to být přesně naopak. Jak si představujete, že by ty stavby měly vypadat? Dnes existují moderní technologie. Dají se stavět různé tunely a tubusy či jiná ochranná opatření. Vy se tedy snažíte kraj přesvědčit, aby udělal ochranná opatření? Ano. Navíc existují zákony Evropské unie, které říkají, že dálnice nesmí vést zastavěnými územími, například přes město. Jihomoravský kraj se zcela nelogicky snaží jít proti těmto zákonům. Chce dálnici vést přes pětatřicetitisícovou Bystrc. Zcela nutně tedy musí narazit na problémy.

7 Co spolupráce s úředníky, jak ji hodnotíte? Příliš s nimi nejednáme, z jejich strany není ochota. Zákony ale naštěstí stanovují, jak mají probíhat veřejná projednání. Dodržujeme právo, což úředníkům činí neuvěřitelné problémy, snaží li se ho obejít. Máme totiž na dokumentech podací razítko, s čímž můžeme jít úspěšně k soudu. Abych to shrnul, vytrvalým působením vytváříme předpoklady pro pozdější soudní spory, které podle našeho názoru musí nutně přijít. Jaké máte zkušenosti z osobního jednání s úředníky? To je vždy v lidech. Jsou takoví, se kterými se bavím velice přátelsky, dá se s nimi velice rozumně mluvit. Snaží se zastávat jakousi neutrální pozici. Vyvěsí tu věc na úřední desce a pak naše připomínky zpracují. Nicméně i oni jsou pod určitým politickým tlakem. Zejména ze strany ODS a KDU-ČSL, které chtějí, aby R43 vedla přes Bystrc. Co byste vyjmenoval jako největší obtíže ve vašich aktivitách? Myslím, že největší potíž je v tom, že úřady ztrácí ohromné množství času tím, že se tu dálnici snaží procpat neprůchodnou variantou. Ztratily tím už tři roky. Je stále více zřejmé, že přes Bystrc to nepůjde. Pravděpodobně to skončí ve Štrasburku, protože je pošlapáváno právo pětatřiceti tisíc lidí. Největší chyba úředníků a politiků je, že nedali podnět k vytvoření jiné varianty, například plnohodnotného obchvatu kolem Brna. Vraťme se ještě jednou na začátek, co bylo prvním impulzem k založení občanského sdružení? Když se na úřední desce v Troubsku objevilo řízení o posuzování vlivů na životní prostředí ve věci dálnice D1. To byl impulz. Věděli jsme, že buďto budeme jednat jako jednotlivci, nebo podle zákona o občanských sdruženích. S dalšími sousedy jsme se o tom bavili přes plot a nakonec jsme se rozhodli založit sdružení. Jaká je konkrtně vaše role v občanském sdružení? Jsem jeho předseda. Ale po příštích volbách chci předat funkci někomu z kolegů z představenstva. Je to velmi náročné. S jakou reakcí ze strany spoluobčanů se setkáváte? Jsou různé, ale většina si uvědomuje, že ta křižovatka v Troubsku být nemůže. Víme ale například o jednom majiteli dopravní firmy, který tvrdí, že ji potřebuje. A pak samozřejmě existují i lidé, kteří tvrdí: Když to tady bude, postavíme si dům jinde. 7

8 Zajímáte se o problémy životního prostředí i v jiných případech? V běžném životě? Samozřejmě. Například jsem patnáct let pracoval jako dispečer v kontejnerovém překladišti. V době, kdy se o tom příliš nehovořilo, jsem měl v pracovní náplni převádění kamionové dopravy na železnice. Dnes po tom všichni toužíme. Mám vzdělání v oboru ekonomika dopravy. Takže bych řekl, že chyby krajského úřadu vidím z velice odborného pohledu. Angažuje se v občanském sdružení i vaše rodina? Já se ji do toho snažím nezatahovat. Stačí, když to dělám sám. Chci, aby rodina žila klidným životem. Oni jsou zase rádi, že tatínek nezlobí a má co dělat. Ale kdybych se touto činností nemusel zabývat, byl bych spokojenější. Existuje spousta krásných věcí, na které nemám čas. Třeba bych jezdil na kole do přírody. Místo toho napravuji chyby úředníků. Je to zbytečná ztráta času. Jaké byste dal rady lidem, kteří se dostanou do podobné situace? Základní rada zní, uvědomit si, že Listina základních práv a svobod je jako koníček, na kterém se dá dojet až do Štrasburku. Ale je potřeba nepromeškat řízení, která jsou určena k hájení životního prostředí. Takže číst úřední desky a hlídat termíny. Ano. Jinak člověk jednou provždy ztrácí možnost jít k soudu. Moje rada je, nevykašlat se na to a účastnit se řízení. Je to výsostné občanské právo. Peníze na nové bydlení nám nikdo nedá, až budeme žít ve špatném prostředí. Navíc by náš dům byl neprodejný. A co nějaká rada? Aby člověk neztratil motivaci? Je to samozřejmě psychicky náročné. I já sám jsem během těch tří let asi desetkrát upadl do stavu rezignace. Tyto stavy deprese ale trvají jen chvíli. Při extrémní zátěži k nim dochází. Naštěstí přichází momenty, kdy člověk slaví malá vítězství, a to ho postaví na nohy. Rada je nepodléhat depresím, ony pominou a zase bude lépe. 8

9 Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti Zaměstnání: protokolující úřednice na krajském soudu Vzdělání: střední odborné Bydliště: panelový dům v Brně Bystrci Rodinný stav: rozvedená Počet dětí: sedm, pět synů a dvě dcery Usměvavá a klidná Jana Pálková již přes deset let organizuje občanské protesty proti stavbě rychlostní komunikace R43 přes brněnskou městskou část Bystrc. Jak jste se začala zajímat o tuto problematiku? Na tělese bývalé německé dálnice jsme měli na státním pozemku malou zahrádku. Předseda zahrádkářské organizace nám sdělil, že podle územního plánu města Brna má tímto místem vést dálnice. O tomto záměru jsem sice už věděla předtím, ale po této informaci jsem se šla na územní plán podívat sama. Uvědomila jsem si, jaké škody by tato komunikace způsobila, že se to týká mnoha tisíc lidí. Dokázala jsem si představit, jak by asi vypadal tento průtah s křižovatkou vedle přístaviště na Brněnské přehradě, jaké by to bylo při průchodu komunikace středem městské části Bystrc a u napojení na dálnici D1. A to mě přimělo spojit se s lidmi, o kterých jsem se dočetla v Bystrckých novinách, že se o tento problém také zajímají. Rozhodli jsme se společně, že založíme občanské sdružení. Jakého cíle chcete dosáhnout? Usilujeme o nejméně špatné vedení rychlostní komunikace R43, která byla zanesena do územního plánu města Brna jako komunikace městského, maximálně regionálního významu. Jenže s přípravou ke vstupu do Evropské unie 9

10 se situace změnila. Silnice R43 dostala nový dopravní význam, byla zařazena do sítě TEN, což je silniční síť nejvyššího řádu v rámci Evropské unie. Tento dopravní význam je potřeba promítnout i do jejího trasování. Jaký vztah máte s radnicí městské části Brno-Bystrc? Já si myslím, že mohu mluvit o dobré spolupráci, i když není úplně oproštěna od politických vlivů. Rozhodování o trase R43 je hlavně politická záležitost a je všeobecně známo, že Občanská demokratická strana na městské a krajské úrovni trasu přes Bystrc prosazuje. Toto se částečně odráží na vztazích členů občanského sdružení s místními politiky z ODS. Ale mohu říct, že zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc jako celek vždycky v této věci vystupovalo jednotně proti průtahu R43 přes Bystrc a v těsné blízkosti hráze Brněnské přehrady. Považujete za lepší variantu vedení trasy rychlostní komunikace R43 kolem Veverské Bítýšky, ale tam také bydlí lidé... O tomto hodně přemýšlím, i v minulosti jsem se tím zabývala. Byla to základní věc, se kterou jsem se musela vypořádat, než jsem začala prosazovat obchvat města Brna. Je jasné, že pokud se někde začne stavět silnice, vždycky tím budou někteří lidé zasaženi. V tomto případě se nedá mluvit o ideálním řešení, ale spíš o nejméně špatném. Jsem pořád nucena porovnávat obě trasy, pokud se týká množství zasažených lidí, využití území, kterým by ta trasa měla procházet, dopravními hledisky, které jsou obsaženy ve směrnicích Evropské unie, a uvažuji i z hlediska finančního. Je těžké stručně shrnout důvody, proč prosazujeme variantu vedení trasy R43 Boskovickou brázdou. Ale v každém případě, komunikace by tam vedla dále od lidských sídel než v bystrcké trase, nevznikalo by tam úzké hrdlo, kde by se mísila tranzitní doprava s městským provozem, to znamená, že vozidla by tam mohla projíždět plynule. Jde také o způsob vyhledání této trasy. Považuji za samozřejmost, že by měly být opět položeny na stůl různé varianty a vyhledána zase ta nejméně špatná nebo nejvíce vyhovující, s maximálními technickými opatřeními. Šetrné vedení touto trasou mi hodně leží na srdci, mám toto údolí ráda, mám tam i přátele. Rozhodně to není postoj něco přehazovat někomu jinému, ale mám pořád na mysli to co nejméně špatné řešení pro lidi žijící v tomto regionu. Také mně připadá, že je velmi plýtváno velkým objemem finančních prostředků občanů. Spousta studií, spousta různých firem a kanceláří je financované z peněz daňových poplatníků. Jsem přesvědčena o tom, že pokud by se před deseti nebo i více lety postupovalo v souladu s novou situací, kdy silnice získala význam i pro tranzitní dopravu, mohla být ušetřena spousta financí, které jsou stále vynakládány podle mého názoru zbytečně a neefektivně. 10

11 Jaká je konkrétní náplň činnosti vašeho občanského sdružení? Kolik máte členů? Získáváme informace o této problematice od státních institucí, předáváme je ostatním občanům a zapojujeme je do územněplánovacího procesu. Pořádáme informační akce, například u přehrady, píšeme články do různých tiskovin, spolupracujeme s médii. Máme asi dvacet stálých členů a hodně pomocníků, kteří s námi sympatizují a pomáhají podle svých možností. Scházíme se pravidelně každý měsíc v Bystrci, kde si se zástupci dalších občanských sdružení předáváme informace o posledních událostech a domlouváme se, jak budeme postupovat dále. Kdyby chtěl někdo založit občanské sdružení, co byste mu poradila? Jak by měl postupovat, čeho by se měl vyvarovat? Měl by si hlavně dobře promyslet, za jakým cílem občanské sdružení zakládá, a být srozuměn s tím, že toho nemusí dosáhnout v krátkém časovém intervalu, že je potřeba hodně trpělivosti a vytrvalosti. Potom je dobré už od začátku mít spolehlivé kolegy, se kterými do toho člověk jde. Je potřeba, aby byli opravdu přesvědčení o správnosti toho, co chtějí dělat. Aby to nebyli lidé, kteří se k té problematice dostali nějak náhodně, jenom v tu chvíli. Ale je možné, že i z takových se stanou zapálení a přesvědčení. Takže jednoznačný návod se v tom asi nedá dát. Také je dobré pouvažovat, jak si práci rozdělit, aby všechno nezůstalo na jednom či dvou lidech. Vzájemný vztah důvěry a ochota ke spolupráci jsou opravdu důležité. Kolik času vám berou činnosti v občanském sdružení? Poměrně dost. Musím se těmito otázkami zabývat skoro denně kromě víkendů, které trávím častěji s rodinou nebo při relaxaci. O jaké aktivity v rámci sdružení se jedná? Je to hlavně vedení korespondence s úřady, dopisy jsou často doporučené, což znamená navštěvovat poštu. Je potřeba sledovat úřední desky. Potom se jedná o korespondenci s kolegy a o spolupráci s lidmi z dalších občanských sdružení, organizování setkání s občany a politiky. Tato problematika není jenom úzce zaměřená na trasu R43, ale souvisí i s dalšími dopravními stavbami připravovanými v Jihomoravském kraji, například se silnicí R52, která má spojit Brno a Vídeň. Ale sleduji i přípravu dopravní politiky v rámci České republiky i činnost ministerstev. 11

12 Co na to rodina, že se takto hodně angažujete? Dá se říci, že mně určitě v této činnosti nebrání. Pokud mohou, tak pomáhají. Myslím, že jsou s mojí činností srozuměni a už mě berou takovou. Snažíte se sama žít environmentálně šetrně? Omezujete třeba svoji jízdu autem? Ano, snažím se. Auto mám, ale nepoužívám ho k jízdám do centra města. Do práce jezdím jedině městskou hromadnou dopravou. Auto používám, pokud bych třeba jiným způsobem neměla možnost dostat se na určité místo nebo pokud potřebuji převézt nějaký větší náklad, což bych například vlakem nedokázala. Ráda používám hromadnou dopravu. V určitém směru mně připadá i pohodlnější. Třeba když jedu autobusem do Prahy, za dvě a půl hodiny se toho dá docela hodně přečíst, zatímco kdybych řídila, musím být pořád ve střehu, a nic nového si tedy nepřečtu. Podobné je to i při jízdě vlakem, kde si moc ráda čtu. Takže pokud je to možné, hromadnou dopravu preferuji. Jinak pokud se týká odpadů, snažím se jich produkovat co nejméně a třídím je. Některé věci vozím do ekodvora, abych všechno neházela do popelnice. Snažím se používat nejméně škodlivé prací prášky, bez fosfátů. Pokouším se šetřit třeba i elektrickou energií, abychom doma zbytečně nesvítili nebo neměli zapnuté nepotřebné spotřebiče. Také ať radši zatáhneme radiátor, než abychom zbytečně větrali a vypouštěli teplo do vzduchu. Co považujete za největší překážku ve vaší aktivitě v občanském sdružení? Pokud by státní instituce, samospráva a úředníci pracovali tak, jak lidé očekávají a jak by měli podle platných zákonů, myslím si, že by naše činnost vůbec nebyla potřeba. Považuji ji za vyvolanou okolnostmi. Nedělám to proto, že bych si to sama dopředu vybrala, ale proto, že jsem to v určité době začala pociťovat jako potřebné a důležité. Za těžkou věc považuji vzájemný odstup úřadů, politiků a občanů, nekomunikativnost, neochotu naslouchat ze strany politiků a úředníků, tendenci obcházet zákony a v současné době například i judikaturu Evropské unie. Nemáte někdy chuť toho nechat a co si v takových chvílích řeknete, že pokračujete pořád dál? Vzhledem k tomu, že už se tomu věnuji opravdu hodně dlouho, tak si myslím, že by nebylo dobré, abych této činnosti zanechala. Ani mě k tomu zatím nic nenutí. Spíš naopak. Myslím si, že je potřeba vytrvat a věci dotáhnout. Já mám takovou povahu, že nedokáži něco nechat být, pokud to považuji za užitečné a správné. 12

13 Aleš Řezáč Na úředníky je potřeba tvrdě udeřit Věk: 49 let Zaměstnání: lékárník Vzdělání: farmaceutická fakulta v Hradci Králové Bydliště: byt v Mikulově Rodinný stav: ženatý Počet dětí: dvě S vyrovnaným a usměvavým Alešem Řezáčem jsme se setkali na náměstí v Mikulově. Před vlastním rozhovorem mě vzal na výstavu keramiky a výrobků ze dřeva, kterou organizoval jeho kamarád. K rozhovoru jsme usedli v Centru ekologické výchovy Pálava. Co se vám osvědčilo v činnosti vašeho občanského sdružení Mikulovsko bez dálnice? Ze začátku je potřeba znát někoho, kdo se už v neziskovém sektoru pohybuje. Nám například pomohl docent Firbas. Také je dobré mít silného partnera, protože občas je potřeba se poradit. Proto spolupracujeme s Ekologickým právním servisem, který se některými věcmi zabývá profesionálně. Úřady to na každého zkouší. Tento případ bych mohl zdokumentovat. Chtěl jsem poskytnout materiál. Napsali mi: Pošlete nám šest tisíc. V té době jsem věděl, jak to chodí. Odpověděl jsem jim: Vážení, já chci pouze CD s dokumenty, napište mi, kolik to bude stát. A píšu vašemu nadřízenému, jak jste mi to vyčíslili. Potřebuji úředně doloženou kalkulaci. Člověk musí být zběhlý a nesmí se bát, protože úřady většinou na občanská sdružení podle mé zkušenosti žádný nátlak nevyvíjely. Výjimkou je, pokud je člověk zaměstnaný ve státní správě, pak tam tlaky jsou. V občanském sdružení máme členy, kterým bylo naznačeno, že jsou státní zaměstnanci a nadřízený stupeň má takový názor, který oni budou respektovat, 13

14 nebo také nemusí pracovat. Pro občanské sdružení je asi dobrá určitá nezávislost na daném tématu. Důležité je materiální zázemí, které máme v Centru ekologické výchovy Pálava. Máme tady k dispozici počítače, kopírku, ovou adresu. Když potřebuji napsat dopis, nemusím platit papíry, obálky a množení. Když dojde od informačních zdrojů doporučení k urychlené reakci, je nutné zvážit tuto alternativu a napsat. Většinou už je to stereotypní, ministerstvo dopravy, ředitelství silnic a dálnic, ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, Ekologický právní servis, UNESCO Brusel, UNESCO Praha, krajský úřad. Jeden dopis, to je dvě stě padesát nebo tři sta korun. Potom přijde zamítavá odpověď, tak zase poslat psaní na deset míst. Pokud někdo chce komunikovat s úřady, musí psát v úředním jazyce, protože jinak se s vámi nikdo nebaví. Také to chce vytrvalost. A mně pořád dělá problém hlídat si termíny. Úředníci mohou všechno, ale vy, pokud nehlídáte termínovanou odpověď, nemůžete dosáhnout ničeho. Je potřeba založit si perfektní agendu. My to bohužel nemáme tak dobře zvládnuté, ale pomáhají nám přátelé s delší zkušeností, a v termínech úřady bombardujeme. Potom, když dojde nějaká zvláštní odpověď, je potřeba mít silného partnera, který je schopný pomoci napsat odpověď, rozklad nebo žalobu. Ekologický právní servis už ví, do čeho se vyplatí pustit, předvídá, co není prohraná kauza. Je zapotřebí posílat a posílat a nevzdat se. Kolik má vaše občanské sdružení členů? To neuvádíme. Máme právo na určitou anonymitu. Když je potřeba, sejdeme se. Seskupili jsme se v určité situaci, spousta lidí je na škole. Když je něco zásadního, obešlu je. Nebyl by problém sdružení zvětšit, ale není účelem udělat z něj masovou organizaci. Tady už jedna taková byla před rokem 1989, a k čemu to bylo. Je důležité, že těch několik členů má zase provázanost dále. Někteří lidé nechtějí být organizovaní, mají vůči organizaci odpor. Ptají se nás, my jim posíláme informace. Však máme za cíl objektivně informovat. Spolupracujete s médii? Psal jsem články do novin. I když byly snahy, aby některé texty nevyšly, netroufli si je neotisknout. Jenomže situace je nepřehledná, za týden už vše může být trošku jinak. Proto je těžké se vyjadřovat do tisku. A nikdo nemá moc zájem o medializaci tohoto problému. A musím říct příklad z poslední doby. Dali jsme podnět na prošetření postupu krajského úřadu ve věci Břeclavska. Zatím nevydali žádné stanovisko. Ale dostali jsme internetovou adresu nějakého brněnského serveru, na kterém bylo zveřejněné oficiální stanovisko. Samozřejmě jsme jim napsali, jak je to možné. My jsme dali podnět a měli jsme být informováni jako první. Dostal jsem 14

15 odpověď z ministerstva vnitra, že to není žádné oficiální stanovisko, a že schůzka teprve bude. Ale na tom serveru si to přečtou nezúčastnění a řeknou si: To už je rozhodnuté. Je to takové mediální mlžení. Řada novinářů je pro dálnici, řada je proti. A ti, co se stavbou souhlasí, tlačí články ve směru, že je to hotová věc. Proto se o to řada lidí nezajímá. Bývalá mikulovská radnice byla prodálniční. Místní plátek psal, že dálnice je rozhodnutá, a pro všechny tomu tak bylo. A myslíte, že tady v Mikulově je více lidí pro dálnici nebo proti ní? Spoustu lidí to nezajímá, tak jako politika. Nevyjadřují se. A nezajímají je podrobnosti. Chtějí vědět, zda dálnice bude nebo nebude. To je zásadní otázka. Nezajímá je, že je tam ptačí rezervace, nebo že se z odpočívadla u rybářského podniku má stát parkoviště. Je důležité mít své informátory, své CIA. Je pravda, že úředníci musí s lidmi komunikovat, a ne je ignorovat. Je to hra o čas, o trpělivost. Když je pravda evidentní, nemůžou úředníci lhát. Když má člověk dobré a ověřené informace, musí říct pravdu. Jaké máte vztahy s mikulovskou radnicí? Se současnou žádné a s tou minulou špatné, válčili jsme spolu. Starosta byl pro stavbu, místostarosta za dálnici jezdil demonstrovat do Rakouska. Současný starosta byl proti dálnici a pak zázrakem svůj názor změnil. A zase jsou to lidi, kteří nemají zájem se zamyslet nad problémy doby. Já spoustu vědomostí nemám, k rukám se mi ale v pravý čas dostaly knihy pana Václava Cílka, podle kterého je největší hodnotou čistá krajina, orná půda, a nejhorší je vše zastavět, zabetonovat. A spousta lidí tomuto nevěnuje pozornost, žijí teď, tady a do budoucna nevidí ani kousek. Člověk není z přírody vyčleněný, je její součástí a na jejím zdraví je závislý. Já se snažím, abych v rámci určitého horizontu byl soudný, ale abych viděl o kousek dál. Co ostatně po lidech můžete chtít, když prezident Klaus tvrdí, že skleníkový efekt je nesmysl... Jaké okolnosti vás vedly k tomu, že jste začal jako občan protestovat proti stavbě dálnice? Zpočátku jsem do ničeho nešel, protože jsem věděl z médií, že je vše rozhodnuté. Pak jsem ale zjistil, že to není pravda. Ve vzduchu bylo, že by se občanskými sdruženími měla pokrýt celá trasa. Nevím, kdo přesně nás před dvěma lety oslovil, jestli nechceme pouvažovat o založení občanského sdružení, jehož hlas má větší váhu v jednání s úřady než odpor jednotlivce. Bylo u toho občanské sdružení NEBOJSA, pan Firbas, v podstatě i starosta Dolních Dunajovic. Zeptal jsem se mikulovských odpůrců: Tak to zkusíme? A oni byli pro. Tak jsem řekl: No dobře. Přepracoval jsem stanovy, podali jsme žádost na minis- 15

16 terstvo vnitra, registrace sdružení proběhla bez problémů. A bylo to. Už se psaly dopisy. Teď to vždy týden vypadá optimisticky a týden pesimisticky. Neměl jsem představu, že se to potáhne tak dlouho. Je to na mrtvém bodě. V médiích je všechno rozhodnuté a ve skutečnosti není nic. Co je pro vás největší překážka v občanských aktivitách? Že úředníci mají vlastní jazyk, všeskrývající, všeobjímající. Nejsou do věci často dobře zasvěceni. Pokud člověk není právník, problém neobjeví. Když mi dojde odpověď, která je podezřelá, samozřejmě ji pošlu dál, protože my nejsme schopni ji posoudit tak, abychom odhalili nebezpečí. Tam může být určitá formulace, která se mi zdá zcela normální, a třeba je to zrovna zásadní formulace, kterou lze něco obejít. Ze začátku úředníci také často odmítali podat informaci. Do té doby, než si třeba krajský úřad uvědomil, že s námi musí komunikovat, člověk musel hlídat termíny. Když se ozval později, než uvádí zákon, už nereagovali. Musel se dotázat znovu a čekat. To je zkrátka hra o čas, kde jeden hraje s jinými pravidly než druhý. A jak říká docent Firbas, když neumíte napsat dopis, vlastně jste nic neudělali. Umět jim odpovědět, to je největší problém. A člověk si nesmí brát postup úřadů osobně. Už jsem se na to chtěl xkrát vykašlat, ale situace je pořád na vážkách, a každá strana má svoje trumfy. Nemůžu toho nechat, protože si myslím, že zrovna v tomto případě jsou to zbytečně promrhané peníze a zkažená krajina. Když tady chci bydlet, dálnici tady nechci. Vadí mně také, že lidé, kteří mají rozhodovací pravomoci na krajském úřadě, nejsou odtud a nemají ponětí, co likvidují. Místní vedení sice vzešlo z demokratických voleb, nicméně systém nezaručuje, že zvolený kandidát chápe otázky rozvoje kraje ve všech souvislostech. Chce to zvládnout i argumentaci. Těm, kteří se začnou zapojovat do občanských protestů, bych doporučil psychologické školení. Člověk musí být klidný, aby mohl jasně zdůvodnit, proč to dělá. Musí vědět, že hodnoty, za které bojuje, jsou předností. Spoustu pojmů je třeba si ujasnit. Formulace, které normálně nepoužívám, jsem přejal od moudřejších a zkušenějších. Získal jsem trošku nový slovník, který je potřeba pro komunikaci s úřady. A nejhorší na tom je ještě jedna věc. Když něco vyskočí, musí se většinou reagovat okamžitě. I když nám ten impuls dodá někdo ze zdrojů na poslední chvíli. Je potřeba být i na smrtelné posteli akční. Bohužel, protože to jsou vždycky taková období jako na vojně, že se buď leží nebo běží. To přísloví nemám rád, protože armádu nemusím, ale bohužel je to tak. Úředníci kují pikle, pak se to proflákne a je potřeba tvrdě udeřit, jinak je to ztracené. 16

17 Milada Ptáčková Jsem Valach, proto bojuji Zaměstnání: majitelka soukromé firmy pracující v oblasti informačně-komunikačních technologií Vzdělání: obor kybernetika na přírodovědecké fakultě Bydliště: rodinný dům v Modřicích Rodinný stav: vdaná Počet dětí: dva synové Milá a vitální Milada Ptáčková působí v občanském sdružení Ochrana zdravého života a krajiny města Modřic a okolních obcí. Mezi problémy, kterými se zabývá, patří bezpečnost územního plánování, prevence zátěže obytných zón nadměrným hlukem a polétavým prachem, ochrana občanů před negativními dopady průmyslových a obchodních zón, třídění a likvidace odpadů, zeleň a další. Jakými metodami se snažíte jako občanské sdružení prosadit požadavky ochrany životního prostředí v Modřicích? Samozřejmě využíváme co největšího spektra možností. Zpočátku jsme se domnívali, že bude přihlíženo k našim požadavkům a upozorněním, které vzneseme na veřejných zasedáních zastupitelstva města. Bohužel ale naše žádosti a připomínky byly bagatelizovány. Začali jsme psát dopisy. A udělali jsme velkou petici za zlepšení životních podmínek. Ve městě, které má přibližně tři tisíce sedm set obyvatel, se podepsalo asi dvě stě třicet pět rodin, což je hodně. Ale tehdejší starosta se k tomu postavil velmi negativně. Občanská sdružení jsou nezřídka považována za kriminální živly, za kverulanty, kterými není potřeba se zabývat. To nás docela rozčarovalo, proto jsme podle zákona založili občanské sdružení a začali systémovější práci. 17

18 Navázali jsme širší kontakt s občany. Původně jsme chtěli uveřejňovat informace v modřickém Zpravodaji, ale to nám bývalé zastupitelstvo neumožnilo. Začali jsme vydávat letáky, což nás finančně i časově velmi zatěžovalo. Upozornili jsme například na výsledky měření dopravního hluku, které jsme v Modřicích prováděli v roce 2005 a v roce Naměřili jsme veliké překročení limitů, například v jeden den jsme naměřili 93,7 decibelů. 18 Jak na vaše měření hluku reagovalo vedení obce? Starosta byl toho mínění, že měření nemá vůbec cenu, protože nemá kulaté razítko. Já mu říkám: Pane starosto, to je špatný názor. Měření bylo vždy prováděno kvalitními přístroji a signalizuje, že jsou tady dlouhodobě překročeny legislativou povolené limity. Pokud by to měřil odborný pracovník s kulatým razítkem, naše a jeho měření se bude lišit třeba o nějakou desetinku, ale ne o desítky procent. Výsledky měření hluku obec nezajistila dodnes. Nepochopím, proč se věc poctivě nevyšetří a neudělají se opatření k ochraně obyvatel města. Každá obec má své problémy, které by se měly řešit podle míry závažnosti. A ne tak, jak se to dělá, že vyslyšený je ten, kdo víc tlačí na pilu. Povinností obce je starat se, aby na jejím území byly dodržovány zákony České republiky a Evropské unie. Problémy by měly být řešeny ve prospěch občanů. Také nefunguje prevence a vzájemná komunikace, není ani zájem o život občana. Do Modřic byla v létě roku 2005 svedena doprava z dálnice D1, kde se opravovaly mosty. Obyvatelstvo o tom dopředu nikdo neinformoval. Pokud by o tom lidé věděli, třeba by si vzali dovolenou nebo odvezli děti k babičkám. Změna v dopravě nastala ze dne na den. Byla to katastrofa, vůbec jste nemohla v horkých dnech otevřít okno, nedalo se spát. Má vaše sdružení kromě vydávání letáků další aktivity? Ano. Snažíme se kontaktovat modřické občany, kteří mají nějaké problémy a chtějí třeba napsat petici. Domlouváme se na společném postupu, aby se síly nerozdrobovaly a postupovalo se systematicky a preventivně. A ve volbách v roce 2006 jsme získali čtyři místa v zastupitelstvu města. Pokoušíme se podporovat naše požadavky přímo zevnitř orgánů obce. Jak se vám daří práce v zastupitelstvu? Je to velmi obtížné. Ve volbách na podzim roku 2006 jsme dosáhli velmi dobrého výsledku, z patnácti zastupitelů jsme získali čtyři. Za námi zůstaly místní tradiční politické strany. Občané si přáli, aby se naplňoval náš volební program, zaměřený na zlepšení životního prostředí. Ale politické strany se mezi sebou domluvily a my jsme skončili v opozici. Dnes z patnácti zastupitelů hla-

19 suje při projednávání věcí s negativními dopady na životní prostředí pět zastupitelů proti a deset je téměř vždy pro. Velmi obtížně se nám něco prosazuje, což nás samozřejmě trápí, protože občané chtěli, aby se životní podmínky ve městě Modřice konečně zlepšily. Kolektiv zastupitelstva je velice různorodý. Některá strana má tendenci zastupovat především podnikatele, jiná má zájem zastupovat fotbalisty, těžko se hledá společný jazyk. Chce to asi nějaký čas, nebo manažerské vedení a posilování právního vědomí všech lidí, zastupitelů, podnikatelských subjektů, orgánů veřejné správy i občanů. Upřímně řečeno, patnáct lidí rozhoduje o městě s třemi tisíci sedmi sty obyvateli, a ne ve všech případech si je vědomo například své trestní odpovědnosti nebo povinnosti prevence. A také se dostatečně nevnímá, že zastupitelé zastupují občany. V zákoně o obcích se nemluví o politických stranách, ale na zastupitelstvu se často hlasuje podle předem dohodnutého postupu politických stran a jejich zájmů. A řešení problémů obyvatel a města je mnohdy neúčinné. Například, pokud jsem tomu dobře porozuměla, když má obec rozmístěn na svém území určitý počet kontejnerů na třídění odpadů, dostane od státu prostřednictvím pověřené organizace peníze za to, že třídí odpad. V Modřicích je na několika místech rozmístěno více nepotřebných nádob na sklo a plasty, ale jinde občanům chybí. Nadbytečné kontejnery jsou málo zaplněné, protože lidé to k nim mají daleko. Takové třídění odpadů je formální, prevence nežádoucí likvidace odpadů a služby města občanům jsou velmi nedostatečné. Tímto způsobem se nesleduje účinné řešení problému likvidace odpadu, ale spíše získání dotací městem. Také považuji za velice nešťastné, že politické strany, které se dostanou do zastupitelstva obcí, dostanou za získané hlasy peníze, ale občanská sdružení nikoli. A jakým způsobem financujete svoji činnost? Nemáme žádné finanční zdroje. Všechno musíme dělat z toho, co zaplatí jednotliví členové. Mně osobně to třeba už stálo několik tisíc korun. Každý dává podle svých možností. Je to nevýdělečná činnost. V občanském sdružení nejsou kariérně založení lidé, kteří by třeba snili o tom, že jednoho dne budou někde na vyšších postech. Jsou to lidé, kteří jsou velice uvážliví, citlivě vnímají, co život potřebuje, a myslí na budoucnost. Čili jsou to kvalitní lidé. Zkoušeli jste někde podat žádost o grant? Ne, prozatím jsme to neudělali. Jsem si vědoma, že by to třeba šlo, ale my máme tolik místních problémů, že jsme se k tomu nedostali. V našem občan- 19

20 ském sdružení jsou obchodníci, lékař, majitelé firem. A dnes se pracuje do osmnácti i do dvaceti hodin. Například když chceme vydat leták a roznést ho do všech čtrnácti set domácností v Modřicích, někdo musí koupit papír, připravit text, leták oboustranně nakopírovat a roznést. A to všechno stojí nemalý čas i peníze. Jednotliví lidé se skládají, několik lidí muselo zaplatit poměrně značné částky. Bylo by dobré, kdybychom leták mohli vydat co dva měsíce, ale to teď nejde. Ještě lepší by bylo, kdybychom mohli použít k informování občanů modřický Zpravodaj. Kdyby nám někdo poradil, kde získat finance, byli bychom velmi rádi. Proč jste se rozhodla vstoupit do občanské iniciativy? Jsem člověk, který je aktivní všeobecně, a vždycky jsem taková byla. Nikdy jsem se ale politicky neangažovala, protože jsem to v předchozím systému nepovažovala za morální. Začala jsem se zapojovat proto, že se mi nelíbí přístup k občanům. Myslela jsem si, že v zemi, která změnila své zákonodárství a přihlásila se k evropským principům, se vše bude řešit čím dál tím evropštěji. Bohužel jsem se setkala s tím, že jsme takový divný demokratický stát. Říká se, že máme potřebné zákony, ale hrozné množství věcí se vůbec nedodržuje a něco se dělá i tak, jako dříve. Zarazilo mě, že obec, která je podle zákonů povinna pracovat ve prospěch občanů, je dost často považuje za kverulanty nebo hlupáky a rozhoduje například podle přání některých podnikatelských subjektů, které s jednotlivými orgány obce komunikují. A druhá věc, která mě vedla k iniciativě, je, že v Modřicích žiji. Zjistila jsem, že nemohu spoléhat na městský úřad, že bude dělat všechny kroky pro to, aby situace pro občany byla únosná, aby ve městě byl udržitelný rozvoj. Prozatím to tak prostě není. To je důvod, který se dotýká všech občanů, vlastníků nemovitostí, ale i mě jako jednotlivce a také budoucnosti naší rodiny. Jestli v Modřicích nenastane výrazná změna v přístupu k životnímu prostředí, nebude tam k životu. Do občanských aktivit jsem se pustila i za cenu toho, že mi to bere velké množství času, když to chcete dělat poctivě. Chce to i silné nervy, protože oponenti se neštítí vůbec ničeho. My jsme si třeba museli od právníka nechat zpracovat materiál, co je to pomluva. Rozdali jsme ho některým našim kolegům nebo některým, kteří byli pověřeni, aby nás napadali veřejně. Na takovém malém městě je to obtížné, přijdete například do obchodu a třeba vás nechtějí obsloužit nebo vás potká někdo na ulici a řekne, že máte špatnou pověst, a vy vůbec nevíte proč. Těmto lidem jsme dávali materiály s tím, že pomluva je také trestný čin. 20

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

KONANÉ DNE 13. 02. 2013

KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Z Á P I S Z 02. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Mýty o účasti veřejnosti

Mýty o účasti veřejnosti Mýty o účasti veřejnosti příspěvek na konferenci Občanská společnost v zemích střední Evropy, aspekty spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem. Autor: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA. Produkční plán VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Produkční plán Seminární práce z předmětu Tvorba internetových stránek Vypracovala: Veronika Šarajová (Sar0016, EB2EKZ01) Ostrava 2012

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Vážení přátelé zde v sále.

Vážení přátelé zde v sále. Vážení přátelé zde v sále. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této konferenci. Opravdu pečlivě jsem se na ni připravovala abych měla kvalitní informace o životě a vzdělávání lidí neslyšících a s těžkou sluchovou

Více

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální?

Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2004 Materiální situace domácností je stabilní. Žít na dluh je dnes zcela normální? Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. OBEC ČINĚVES Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. prosince 2011 1) ZASEDÁNÍ ZAHÁJILA V 19,00 HODIN STAROSTKA

Více

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město

Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Výchova k občanství v 6. ročníku aneb Hra na město Každý z nás se musí mnohokrát vydat ve svém životě na úřad za úředníky např. vyřídit si cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, stavební povolení,

Více

Starosta městské části tel.: ,

Starosta městské části tel.: , Datum: 3.6.2016 Č.j.: 0465/16/MTr Tomáš Novák Na Rovině 105 Praha 10 Křeslice 104 00 Vážený pane Nováku, v návaznosti na Váš dopis ze dne 19.5.2016 ohledně problematiky tzv. JVK, Vestecké spojky a křižovatky

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Otázky pro rezidenty. 1. Úvod

Otázky pro rezidenty. 1. Úvod Otázky pro rezidenty Ráda bych se zeptala, zda mohu vaše odpovědi zaznamenávat na diktafon. Ujišťuji vás, že tento rozhovor je naprosto anonymní. Výsledky tohoto výzkumu nebudou využity pro jiné účely

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Reakce předsedy kontrolní komise na výzvu vlastníkům a zápis z jednání ze dne 18.4.2016. Výzva vlastníkům

Reakce předsedy kontrolní komise na výzvu vlastníkům a zápis z jednání ze dne 18.4.2016. Výzva vlastníkům Vážení vlastníci, Reakce předsedy kontrolní komise na výzvu vlastníkům a zápis z jednání ze dne 18.4.2016 Výzva vlastníkům Na základě dopisu firmy Rebu-stav, který jste všichni dostali do schránek (Bohužel,

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2. Německá minimální mzda čelí infringementu...

Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2. Německá minimální mzda čelí infringementu... PŘEHLED ZPRÁV Evropská komise uznala výhrady vůči aplikaci německého zákona o minimální mzdě... 2 Německá minimální mzda čelí infringementu... 2 Německá minimální mzda dopravců narazila u EK... 3 Procesy

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

JMENOVÁNÍ OSOB V KRONICE

JMENOVÁNÍ OSOB V KRONICE JMENOVÁNÍ OSOB V KRONICE Je tomu již 18 let, co jsem byl jmenován kronikářem naší obce Morašice u Znojma. Stalo se tak v roce 1994. Za ta léta praxe jsem se setkal s mnoha kolegy a vyměnili jsme si mnoho

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku únor 2015

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015

Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 2015 Analýza poskytování sociální služby KLUB-KO (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) v Šumperku za rok 205 Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: území

Více

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO K Výtvarné soutěži s Novo Nordiskem Postřehy dětí z různých věkových kategorií na téma jídlo v rámci letního tábora Štědronín 2015 Dívka, 10 let Mám hlad, mám chuť

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni:

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Omluveni: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. Přítomni: Vendula Musilová René Neufuss Iveta Nyčová Jana Rajmová Bob Šviha Lubomír Tichý Bohumil Zach Omluveni:

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Středočeský kraj - názory Středočechů

Středočeský kraj - názory Středočechů STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Středočeský kraj - názory Středočechů Informace z výzkumů STEM Praha, srpen 2008 Úvodem Celkem třikrát se tazatelé STEMu obrátili k obyvatelům

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Lesák Ivo, místostarosta města Odbor stavební úřad, životního

Více

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti rady obce č. 4, 5, 6. 3) Nabídka

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com

Aux.Magazine Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.auxmagazine.com Vznik podnikatelského záměru Dámy Leire Layana, Silvia Andrés, Juanma Galván a Germán Castañeda založily svou vlastní firmu AUXILIARTE FACTORIA v roce 2004. Každá z podnikatelek má vzdělání v jiném oboru

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více