DIVADLO J. K. TYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL MĚSTO PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA *dílo akad. malíře, prof. Augustina Němejce, z roku 1902

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIVADLO J. K. TYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL MĚSTO PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. *dílo akad. malíře, prof. Augustina Němejce, z roku 1902"

Transkript

1 DIVADLO J. K. TYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL MĚSTO PLZEŇ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 * *dílo akad. malíře, prof. Augustina Němejce, z roku

2 OBSAH I. Úvod II. Výběr z recenzí k jednotlivým titulům III. Mezinárodní festival Divadlo 2004 IV. Návštěvníci a veřejnost V. Přehled mimořádných aktivit VI. Přílohy VI/1 Produkce DJKT, grafy VII. Hospodaření VII/1 Rozpočet VII/2 Náklady VII/3 Vlastní výnosy VII/4 Příspěvek na provoz VII/5 Investice VII/6 Hospodářský výsledek VII/7 Kontrolní činnost VIII. Tabulky Vývoj celkových nákladů a výnosů za období Vývoj výše příspěvku na provoz ve vazbě na inflaci Opravy a investice za období Vývoj výše příspěvku na provoz po odečtení osobních nákladů ve vazbě na inflaci 2

3 I. Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva shrnuje výsledky divadla za jeden rok a nemůže tedy obsahovat to podstatné, co nejvíce vypovídá o divadelní práci. Divadlo zobrazuje dnešek vždy v kontinuitě.divadlo jen zdánlivě zaniká a vzniká v průběhu jednoho představení - aby mohlo komunikovat, aby bylo srozumitelné a účinné, musí se opírat o paměť svých tvůrců i diváků. Výroční zpráva je tedy z tohoto hlediska dokumentem, který stojí v řadě mezi uplynulými 139 sezónami činnosti plzeňského divadla a mezi tím, co již dnes musíme předvídat, plánovat a odhadovat. Prostředí, ve kterém působíme, společenské i individuální vědomí se mění a měnit bude a dobré vedení divadla se pozná nejen podle jednotlivých úspěchů, ale také podle toho, jak umíme a chceme reagovat na změny ve společnosti a v umění. Základní repertoár divadla tvořilo v minulém roce obsahově, žánrově i esteticky široké spektrum inscenací. Najdeme zde několik příkladů moderních inscenací klasických děl. Wagnerův Bludný Holanďan byl přijat jako jedno z vrcholných děl soudobé operní divadelní interpretace. Preissové Gazdina roba byla nejen příležitostí pro většinu činoherního souboru, ale i divadlem hlubokého porozumění pro základy české národní kultury, předvedené v soudobém cítění rytmu a s důrazem na aktuální témata. Vrcholem této linie m.j. z hlediska mimořádného zájmu diváků byla nová inscenace Krále Leara v překvapivé soudobé úpravě a s mimořádným výkonem Pavla Pavlovského v titulní roli. Potěšujícím a podstatným trendem je zájem tvůrců DJKT i jeho publika o soudobou tvorbu. Uvedli jsme dvě světové a jednu českou premiéru. Operetu Ferdinand Karla Šípa a Zdenka Merty, Arthurovo bolero Pavla Kohouta a inscenaci hry Urvi to Davida Williemsona. Všechny tyto předlohy pracují v různé míře nebo se v různé míře dotýkají principů bulvárního divadla, přinášejí však také aktuální a v širším důsledku i důležitá společenská témata. Pavel Kohout je nesporně naším evropsky nejúspěšnějším dramatikem a uvádění jeho her na našich jevištích je mimo jiné také důkazem kvality naší dramaturgické práce. Téma manipulace, která nahrazuje autentické lidské vztahy postavené proti potřebě víry v hlubší přesah mezilidských vztahů, zní v dnešním světě mimořádně živě. Inscenací Urvi to pokračuje činohra DJKT v zobrazování a odmítání povrchnosti našeho světa, kdy bezobsažná vnějškovost vyjadřovaná penězi místo smyslem, ničí nejen svět umění, ale i základní hodnosty lidské existence. 3

4 Další patrnou vývojovou tendencí dramaturgie DJKT bylo v loňském roce uvádění moderního repertoáru převážně 20. století, který se již vyznačuje prověřenými kvalitami. Jde o kaleidoskop na motivy legendárního divadla Semafor Špatně placená procházka, uvedení dnes již klasického moderního muzikálu Kabaret, hry Carla Zuckmayera Hejtman z Kopníku, soudobého tanečního divadla Libora Vaculíka Malý pan Friedemann a Psycho a oper Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky a Vítězslava Nováka Lucerna. Každý z těchto titulů je zaměřen na poněkud odlišnou skupinu vnímatelů, ale společně se vždy snaží o dialog s kulturní pamětí soudobého člověka. Přes rozdílnost výrazových prostředků v jednotlivých inscenací se tak snaží divadlo prověřovat hodnoty, o něž se opírá naše existence. Mezi tituly, které pracují s principy prověřených divadelních postupů lze počítat inscenace Mam zelle Nitouche a Louskáček a částečně Čert a Káča. Jsou určeny specifickému publiku a snaží se oslovit diváky, kteří přicházejí do divadla s touhou vracet se se svými zážitky v čase. Úhrnem je potěšitelné, v jak velké míře je v naší tvorbě přítomno soudobé divadelní myšlení a cítění. Je to jednoznačně dobrá zpráva nejen o úrovni naší práce, ale i o kvalitě našich diváků. Patrným trendem posledních let v České republice i Evropě je změna životního stylu a s tím změna ve využívání volného času. Dochází k postupnému přesouvání zájmů diváků k méně pravidelným návštěvám divadla, rozšiřuje se nabídka kulturních aktivit v regionu, byť někdy ve prospěch tvorby s výraznými komerčními rysy. Poptávce tohoto druhu se přizpůsobuje i plzeňský divadelní festival, který potvrzuje své místo jako nejvýraznější mezinárodní divadelní událost v České republice. Zájem o něj potvrzuje i rekordních více než 20 tis. diváků. Uvedený vývoj bude do budoucna znamenat i nutnost přizpůsobit naší nabídku proměňující se poptávce. K tomu DJKT zpracovalo a od roku 2005 zahájí prodej modernizované formy předplatného, která bude lépe vyhovovat poptávce diváků i provozním podmínkám DJKT. Pokračujícím trendem je stále vyšší podíl spolupracujících umělců, kteří nejsou s DJKT v pracovním poměru. To z jedné strany umožňuje do jisté míry zatraktivnit obsazování, zejména hudebně dramatických inscenací, z druhé strany to však přináší stále hůře řešitelné problémy při tvorbě repertoáru a zároveň to má vliv na kvalitu práce divadla ansámblového typu. Divadlo tu obtížně hledá kompromis a jak ukazují zkušenosti z divadel v jiných městech, může tento vývoj do budoucna způsobit vážné potíže. Příčin je tu několik. Mezi nejdůležitější patří setrvalé podfinancování mezd a jejich malá diferenciace. Přesto se však programově nevzdáváme ambicí připravovat většinu inscenací se soustavně 4

5 spolupracujícími kolektivy a opírat se o plně obsazené soubory alespoň činohry, baletu a orchestru a částečně obsazené soubory sborů a sólistů v hudebně dramatických žánrech. Potěšující je, že i v tomto roce byla řada našich tvůrců oceněna na celostátní úrovni. Naši umělci obdrželi 11 nominací v Cenách Thálii, cenu za nejlepší inscenaci od Divadelních novin, zvítězili jsme na festivalu v Pardubicích. Jsme, mino jiné, jediných divadlem, ze kterého Česká televize v roce 2004 pořídila záznam představení. Naše aktivita se neomezuje jenom na vlastní divadelní tvorbu. Byli jsme součástí projektu Česká hudba 2004, pořádáme cyklus koncertů vážné hudby i cyklus koncertů Jazz na divadle, absolvovali jsme několik zahraničních turné a další významné turné do Japonska připravujeme v roce Celkový počet návštěvníků vykazuje stabilní trend při zvyšujícím se podílu mimořádných zahraničních aktivit. I toto je ukazatel upozorňující na nutnost dalších provozních a obchodních změn. Po výrazných problémech s financováním divadla v počátku roku 2004 bylo díky zvýšení příspěvků na mzdy dosaženo v závěru roku kladného hospodářského výsledku. Důležité je zahájení financování divadla z úrovně kraje. Při zkoumání hlavních trendů v hospodaření DJKT je třeba upozornit na skutečnost, že celková výše na provoz při odečtení inflačních vlivů je od roku 1995 prakticky stejná. Svědčí to rozhodně o účinnosti naší hospodářské politiky, kdy prioritou je průběžné dofinancování mezd a úspory ostatních nákladových položek. Nadále přetrvávají problémy v nedostatečné míře investiční činnosti, zejména v nevyřešené budoucnosti Komorního divadla a ve stále aktuálnější potřebě opravy pláště Velkého divadla. Kladným rysem je, že se na rozdíl od minulých let daří dokončit opravu dílen. Plzeňské divadlo patří k nejlépe spravovaným divadlům v ČR. Dosahuje stabilně nejvyšší efektivity, jeho divácká obec je v evropských měřítcích zcela nadstandardní. O našem postavení svědčí i důvěra ostatních profesionálních divadel, neboť jsme již několik let sídlem Asociace profesionálních divadel ČR. Přes všechny problémy každodenního provozu, přes všechny diskuse o inscenacích i dotacích jsme místem, ve kterém obyvatelé z celého regionu mají možnost každý večer prožívat své osudy a hledat smysl sebe sama i hodnoty, pro které stojí za to být. Vlastně ani nevím, proč se často říká, že na kulturu a umění si musíme nejdřív vydělat. Historická zkušenost je přeci právě opačná. Kultura člověka byla vždy prvotní podmínkou hospodářského rozvoje společnosti. Nejdříve se musel vyvinout člověk, který začal chápat 5

6 sebe sama v širších souvislostech i jako někoho, kdo je schopen přetrvávat svými hodnotami a ideály. Lidé se vždy měli nejlépe tam, kde žili kulturně, neboť právě to je motivovalo k aktivní ekonomické činnosti, jejímž cílem nebyla jen spotřeba, ale zajištění budoucnosti lidského rodu - ať už v rodině, obci nebo ve státě. Čím více budeme vědět, že právě tam, kde je živé divadlo a umělecká tvorba, vzniká také mimořádně velký potenciál pro další lidské aktivity, tím více si budeme vážit živé a komplikované komunikace mezi námi všemi. Prvotní příčinou hospodářského úpadku je zpravidla úpadek kulturní. Revoluce, které likvidují svou inteligenci, vzdělání i umění, likvidují posléze i hospodářství. Evoluce, posilující svou kreativitu, zakládají podmínky pro hospodářský růst. Je to tedy, myslím, právě naopak. Abychom si mohli vydělat, musíme být nejdřív kulturní. 6

7 II. Výběr z recenzí k jednotlivým titulům Richard Wagner / BLUDNÝ HOLANĎAN VD RICHAR WAGNER NADCHL HUDBOU A REŽISÉR PŘEKVAPIL LEHÁTKY Vnějším podnětem pro vznik Bludného Holanďana byl Wagnerův útěk z Rigy, kde působil jako kapelník, do Paříže. Po cestě zažil na moři silnou bouři a ve svém díle jako komponista i libretista námětově navázal na svět severských balad, s nimiž se setkal v Pobaltí. Jde o příběh člověka, který na sebe přivolal kletbu a marně proti ní bojuje. Může ho z ní vysvobodit pouze věrná láska ženy Výrazně romanticky laděnou instrumentální složku opery hraje plzeňský orchestr pod vedením Petra Kofroně naprosto bezpečně. Hudba působí velice emotivně, dovede zaujmout a udržet pozornost, takže rozsáhlé monology či souzpěvy nepřipadají nikterak dlouhé naopak posluchače doslova pohlcují. Dirigent má celý provozovací aparát pevně v rukách, zná partituru do detailů a účinkující vede spolehlivě a dokonale. Vedle orchestru jsou nosnými pilíři výkony hlavních představitelů. Při sobotní př remiéře zpíval titulní postavu na vysoké úrovni Dalibor Tolaš a spolu se stejně vynikající Ivanou Šakovou v roli Senty tvořil skutečnou páteř opery. Oba také zaslouženě sklidili za znamenité provedení nesmírně náročných partů největší úspěch. Početně zesílený pěvecký sbor (sbormistr Zdeněk Vimr) zpíval intonačně pevně, hlasově ku ltivovaně a v pánské i dámské složce také dostatečně barevně. Ve scéně přadlen na začátku druhého jednání vytvořil ženský sbor jednu z nejpůvabnějších lyrických částí opery. Jaroslav Fiala, PLZEŇSKÝ DENÍK NEBOJTE SE WAGNERA Jednoznačným kladem inscenace je velmi přesvědčivá stránka hudebního nastudování, zejména uvážíme-li nároky wagnerovských děl a možnosti krajské scény. Oba představitelé titulní role Dalibor Tolaš i Jiří Rajniš disponují znělým barytonem a přesvědčivostí herecké akce. Obě Senty (Ivana Šaková a Iveta Žižlavská), i když povahou svého sopránu rozdílné, vytvořily svou postavu věrohodně herecky a znamenitě po pěvecké stránce. ( ) Téměř stereotypem už se stává pochvala sboru (sbormistr Zdeněk Vimr). Ženská i mužská složka tohoto tělesa podávají výtečné výkony a svým mládím a elánem umožňují režii, aby sbor využila mnohdy ve značně složitých pohybových úkolech. Celek hudebně vystavěl dirigent Petr Kofroň s velkým porozuměním pro romantický wagnerovský styl. Na jevištním ztvárnění opery se podíleli režisér Jiří Heřman, scénograf Pavel Svoboda a návrhářka kostýmů Lenka Polášková. Mám za to, že jejich prolnuté aktivity je nutno posuzovat společně a konstatovat, že v podstatě vyhověli baladickému rázu opery. Na jednoduché, ale výmluvné scéně se uplatnil stylizovaný pohyb a odění sólistů i sboru, nesporně je třeba ocenit využití světla a jeho odrazu na vertikálních plochách i uplatnění otáčivé scény (zejména při sboru předoucích dívek ve druhém dějství, i když jeho půvab vynikl spíše při pohledu z balkonů). 7

8 V živé pohybové akci v souladu s hudbou tkví působivost inscenace, divák ovšem zpravidla nesmí hledat logickou vazbu mezi jednotlivými prvky, ale vnímat jejich emocionální vyústění. Vlasta Bokůvková, PLZEŇSKÝ KULTURNÍ PŘEHLED březen 2004 DVAKRÁT VELKÁ KLASIKA V PLZNI O Wagnerově Bludném Holanďanu si dovolím uvažovat poněkud osobně. Opera patří mezi notoricky známé, nicméně nepříliš hrané kusy v Plzni byla uvedena naposledy v roce 1960, předtím pochopitelně za 2. světové války a předtím až kdysi v dávnověku.člověk by tedy předpokládal, že v ní bude cosi zmrtvělého, co nemá cenu jevištně oprašovat, avšak ejhle na premiéře se mi zdálo, že právě naopak. Mýtus o lodi mrtvých, která brázdí oceány, protože její kapitán je proklet za své rouhání a nesmí zakotvit a nalézt domov a klid, zní v dnešní době cest bez hranic a nenadálých ztroskotání s nečekanou naléhavostí: vždyť co jiného jsou v kinech oblíbení Piráti z Karibiku a nejde-li při tragických pádech letadel i haváriích kosmických lodí o trest za rouhání silám vyšším a mocnějším než lidský rozum a ctižádost? I vidinou zlata a majetku zasažený kapitán Daland, který slíbí svou jedinou dceru přízraku navzdory jejímu zasnoubení s jiným, i hrdinka Senta, jatá soucitem ke strašidlu, o němž se jí zdává to vše nás jímá podobným kouzlem jako třeba Erbenova Kytice. Režisér Jiří Heřman se v inscenaci pochopitelně vyhnul kulisám lodních vraků a pseudohistorickému kostýmování. Na jevišti vlastně nestojí žádná scénická architektura hraje se na ploše, jakoby na hladině, rozdělené vejpůl jen písečnou kosou. Čtyřúhelníkové desky zavěšené na tazích člení prostor nad hrací plochou, zavěšené volně jako plachty. Mohutné sbory se na jevišti pohybují ve formacích námořníci v klínech, jako když příď lodi rozráží hladinu, nebo v řadách, to když pijí a oslavují. Ženy ve scéně na pevnině jsou v kruhu toč se a vrč, můj kolovrátku a Senta, podobně jako Marie a Hana u Erbena u předení nemá stání. Jako mořskou metaforu používá režisér Jiří Heřman se svými scénografy skládací plážová lehátka zpočátku publikum s údivem shledává, jak se roztahují a nadouvají jako lodní plachty, později v průběhu představení se však tato rekvizita i mobiliář současně okouká a nakonec je člověk nespokojen s tím, že poloha odpočinku u zpěváků střídaná s poněkud sokolským cvičením sboru nevyjadřuje onen silný dramatický účin, o který velkému romantikovi šlo v celém jeho usilování o celostné umělecké dílo. Jiří Heřman Bludného Holanďana neinterpretuje, jak se pokusil v Plzni třeba Jiří Pokorný s romantickou Fibichovou Šárkou nebo jiný činoherní režisér Martin Čičvák ve svých inscenacích Belliniho i Mozarta. Jiří Heřman v jemném svícení s převahou modré barvy vytváří snovou atmosféru a do ní umisťuje obrazy. Sólisté i sbory jsou prostě oděni, žádná operní nádhera, publiku se tak jemně podsouvá otázka, jestli to není jen takový výjev z dovolené, na níž se přihodilo cosi přízračného Jenže ne vždy se podaří obraz, často jsou to jen aranžmá, která tvoří prostředí ke koncertním pěveckým výkonům. Plzeňská inscenace Bludného Holanďana Richarda Wagnera svědčí o značných schopnostech i ambicích opery Divadla J.K.Tyla sopranistka Ivana Šaková, baryton Dalibor Tolaš i bas Jevhen Šokalo jsou právem publikem ctěni, sbory nejen pějí, ale též se kultivovaně pohybují a hrají, orchestr je šéfem opery právem vyzdvihován jako stabilní a suverénní těleso. Na otázky nad možnými inscenačními přístupy k romantické opeře však přístup Jiřího Heřmana estétský a promyšlený, ale vyhýbající se dramatickému řešení situací- nabízí odpověď, která nepohoršuje, ale podstatě věci se vyhýbá. Alena Zemančíková, LITERÁRNÍ NOVINY, únor

9 PLZEŇ DVANÁCTÁ, LEČ NIKOLI TUCTOVÁ To vše bylo vysoko překonáno v představení, na kterém se snad veškerá přítomná kritická obec shodla jako na letos nejlepším (potvrdila to i aktuální anketa kritiků Divadelních novin). Nevyhlášeným vrcholem přehlídky se stal Bludný Holanďan plzeňské opery, inscenace již osvědčené dvojice (velice úspěšná inscenace Samson a Dalila) Jiří Heřman (režisér) a Pavel Svoboda (scéna). Jmenovat nutno i další členy inscenačního týmu, především Lenku Poláškovou (kostýmy) a Daniela Tesaře (světelný design). Všechny postavy, od sólistů až po sbor se po jevišti pohybovaly s tradičními opalovacími lehátky, jejichž rámy byly vyplněny světlým režným plátnem. Každý měl své. Na první pohled formalistický exces, ale co významů, co působivých seskupení, co obrazů až metafyzické hloubky celá tato místy masová, místy individuální choreografie s rekvizitou přinášela! Nešlo totiž zdaleka jenom o ty dvě úvodní plachetnice a pracující námořníky. Lehátka mohou symbolizovat oceán vůbec, ať už na palubě luxusního parníku nebo na pláži. A mohou evokovat i významy odlehlejší, třeba čekání na smrt ve švýcarském sanatoriu. Navíc plátno není jen symbolem námořníků, ale také žen, tkadlen, které do něj odívají lidstvo od kolébky až po rakev. Od tradičně romantického patosu se autorům podařilo toto dílo odlehčit do symbolisticky nadčasové, archetypální roviny, do konfliktu pozemské a metafyzické lásky, přirozených citů a obětí s existenciálním přesahem. Veškerý pohyb těl i manipulace s rekvizitami dokonale ladily s hudbou. Plzeňské představení bylo vlastně přesobědní matiné, navíc derniéra, takže nepříliš navštívené. Inscenace pro Plzeňany zřejmě již ohraná. Ne tak pro bouřlivě aplaudující publikum divadelníků. Určitě nepřeháním, tvrdím-li, že pražská Státní opera by unesla celoroční reprízování této inscenace. Hlavně je to ale také inscenace, která si zaslouží export. Proto je dobré, že ji v Plzni neruší, nýbrž pouze konzervují. Takových opravdu reprezentačních inscenací nemá naše divadelní kultura nazbyt. Petr Pavlovský, LITERÁRNÍ NOVINY, Gabriela Preissová / GAZDINA ROBA KD GAZDINU ROBU SI REŽIE PŘEPSALA ( ) Úprava textu je natolik razantní, že by bylo vhodné hovořit o novém dramatu, jehož autorem je Z. Kaloč. Redukoval epizodní postavy, jeviště zalidnil osobami a přízraky, jejichž kreace a připsané výstupy z krystalicky průzračné tragédie (a české drama je na tento žánr skoupé), vytváří podobu jakési baladické féerie. ( ) Nebude-li Gazdina roba chápána na pozadí dramatu G. Preissové a bude-li pojímána jako samostatné dramatické dílo Kaločovo, pak autorovi náleží plné uznání. Činoherní soubor exceloval. Platí to o epizodních postavách (například furiantský opilec Rubač Zdeňka Muchy, deptaný a hlubokým citem prozářený sklínkař Danyš Jakuba Zindulky, děsivě démonická bába Drkotnica a aristokraticky distingovaná baronka Ludmily Bednářové, zdvořile hrabivý a výmluvný advokát Viktora Vrabce), dvojnásob to platí o postavách hlavních. Štěpánka Křesťanová (krajčířka Eva) se vzepjala k jedné ze svých zásadních rolí. Obnažuje své nitro, vede svůj příběh peripetiemi hrdosti, ba i pýchy, uraženosti, vzdoru. Nejsilněji ovšem proráží cit, cit bezprostřední, jemuž se není schopna bránit. Z něho vyrůstá bezmezná víra v Mánka. Zlom v zoufalství pak zklidňuje prozření nikoli prohry, protože ona nehraje, ale prozření iluzornosti a marnosti života. Tam, kde promlouvá slovy G. Preissové, dospívá Evino drama k vrcholům, jež kongeniálně chápe i bezdeché hlediště. Mánek Martina 9

10 Stránského črtal veškerá povahová negativa postavy. Tlumí bezradnost, i když vztah k Evě není nesen jen dobyvatelskou touhou vítěze, v jeho zjihlosti někdy zazní něco panovačného. On věří svým vizím, protože i v nich nalézá především řešení pro sebe. Kožešník Samko je zvyklý na ústrky nejen pro svou zchromlou nohu, ale také pro nekatolické vyznání. Obojím se prodírá k lidskému pochopení, obojí ho sráží k rezignaci. Současně jeho charakter podlehl luteránské umíněnosti, mravní předsudečnosti a rigoróznosti. Michal Štěrba přiklonil tuto postavu ke střízlivosti, nehlučnosti, o to více vyniká její úzkoprsá neústupnost. Vše sugestivně doplňovaly ženské postavy. Zorka Kostková už vytvořila galerii vyzrálých ženských portrétů. Mánkova matka Mejšanovka v ní vládne tvrdou rukou, jedovatým tónem, nezlomnou vůlí. K podobné šíři začíná směřovat i Kateřina Vinická. Její Kotlibovka s kamennou, ale ještě nestárnoucí tváří dovede jako dobrá počtářka řídit osud své dcery Maryši. Ta (Klára Kovaříková) zůstává nezáludným, bezmocným půvabem posunovaným na šachovnici ambiciózní matky a lhostejného Mánka. Bolest, ponížení, pokora, touha po laskavosti a porozumění dýchá každým hnutím Zuzky (Andrea Černá). Zapomenutá milencem, poutaná útěžkem je vděčná za jakýkoliv projev soucitu, vděkem se odvděčuje. Škálu povah doplňuje obětavá a nenáročná Evina tetka Jany Kubátové Viktor Viktora, PLZEŇSKÝ DENÍK DRAMA LIDSKÝCH OSUDŮ A ÚDĚLŮ Na stísněné scéně Komorního divadla se téměř přirozeným doplněním mobiliáře proměňuje náves v interiéry a střety reality s představami podtrhuje hra světel a stínů v magickém rytmu. Divák je od prvního okamžiku vtažen do děje a stává se svědkem sugestivních hereckých partů a režijních kouzel. Úměrná stylizace krojů a kostýmů působí věrohodně a zdůrazňuje charaktery jednotlivých postav. Jaroslava Světlíková, PLZEŇSKÝ KULTURNÍ PŘEHLED březen 2004 John Kander _ Fred Ebb Joe Masteroff / KABARET VD KABARET ČILI SVĚT MOC NEROZESMĚJE Kabaret není ani trochu k bezuzdnému smíchu. Varuje, rozpoznává násilí, pojmenovává nebezpečí. Odehrává se v Berlíně na počátku třicátých let minulého století, ale viděn a slyšen by měl být i v novém provedení. Stále při něm mrazí na těle i v duši. Petr Dvořák, PLZEŇSKÝ DENÍK KABARET SE ZDÁRNĚ VYŠŤÁBŘIL, ŘEKLA BY NEJSPÍŠ SALLY BOWLES Roli Kabaretiéra, jenž není pouhým konferenciérem v Kit Kat Klubu, ale i všudypřítomným strůjcem situací a glosátorem lidských osudů, lze pojednat různě. Režie zvolila klaunskou, snad mírně lascivní, pohybově nesmírně náročnou polohu, v níž se jako doma cítil Vlastimil Korec. Je obdivuhodně všestranný a stejně dobře zpívá i tančí k úplné dokonalosti mu chyběla možná jen trocha bonvivánské elegance. Šťastnou volbou je i obsazení momentálně velmi populární Daniely Šinkorové do úlohy Sally Bowles, která předvedla jak skvělý zpěv, tak excelentní pohybovou průpravu. Spolehlivým partnerem jí byl Bronislav Kotiš jako Cliff Bradshaw. Fraulein Schneiderovou, zmítanou pozdní láskou k židovskému obchodníkovi, hraje a zpívá Stáňa Fořtová-Topinková. Její výstupy patří k nejsilnějším momentům představení. Neméně přesvědčivý je i kupec Schultz v podání Františka Dvořáka. Vítězslav Sladký, PLZEŇSKÝ DENÍK

11 MUZIKÁL JE KDYŽ Kabaret je jako všechny Meluzínovy zdejší režie vystavěný velmi pečlivě, do nejmenších detailů, možná až příliš popisných, jenže inscenaci chybí, a zase to shledávám u Meluzína opakovaně, přesný temporytmus spojující zpívané, tančené a mluvené pasáže do stejnorodého celku. A také smysl pro větší nadsázku, která by vylehčila popisné nakládání s jevištním prostorem. Meluzín jako by měl blíž k brechtovské racionální režii nežli k múzickému tvaru, ale jeho výpravná inscenace Kabaretu jistě naplní požadavky repertoáru. Zvláště když Sally Bowlesovou hraje výtečně Daniela Šinkorová coby živelnou, krásně ztřeštěnou dívku žijící ze směsice lží, polopravd, upřímnosti a vypočítavosti. Výmluvného Bronislava Kotiše jako Cliffa Bradshawa také Šinkorová většinou zahání do defenzivy. František Dvořák je zvyklý spíše na hřmotné reptaly nežli na pokornou postavičku židovského obchodníčka s ovocem Schultzeho, zato v postavě paní Schneiderové se našla čerstvými vavříny Thálie ověnčená Stáňa Topinková-Fořtová, charakterní role jí svědčí. Výtečně roli Kabaretiéra naplnil Vlastimil Korec, i když mu také není typově blízká. Josef Herman, DIVADELNÍ NOVINY Vítězslav Novák / LUCERNA VD V PLZNI VĚDÍ, ŽE KLASIKA NENUDÍ Podstatu projektu Česká hudba 2004 ideálně ztělesňuje v plzeňském Divadle J. K. Tyla nová inscenace opery Lucerna od Vítězslava Nováka. Dramaturgie sáhla mimo běžný repertoár a výsledkem je poučení i potěšení. ( ) Lucerna v režii Jana Buriana a ve výtvarném pojetí Karla Glogra příjemně osciluje mezi pohádkou pro starší a dospělé, apoteózou tradic, svobody a hrdosti a úsměvnou lidovou báchorkou. Inscenátoři nepřinášejí na scénu žádné schválnosti, ambiciózní postmoderní výklady ani obhroublosti. Velmi dobré hudební nastudování dirigenta Pavla Šnajdra staví na rozezpívaném nesentimentálním novákovském symfonismu, který v menších plochách z pěkné nálady neklidně přechází do umírněné burlesky a zpět, anebo ohleduplně uhýbá z cesty sólovým hlasům. V Plzni udělali moc dobře, že po Lucerně sáhli. Potěšení nabízí jejich počin nekonfliktním, jen lehce dramatickým převyprávěním příběhu a možná trochu naivním, ale ne banálním upozorněním, že dobro a spravedlnost ve světě přece jen vítězí. Petr Veber, HOSPODÁŘSKÉ NOVINY LUCERNA SE DIVÁKŮM JISTĚ ZALÍBÍ Vítězslav Novák, velká osobnost české hudby, se začal věnovat operní tvorbě relativně pozdě, když už byl uznávaným skladatelem a hudebním pedagogem. Je zajímavé, že nehledal cizí libreta všechny své opery vytvořil na základě děl českých básníků a spisovatelů (Karlštejn, Zvíkovský rarášek, Dědův odkaz). Téma lidské svobody se nejvýrazněji uplatňuje v jeho Lucerně, dokončené v prvních letech svobodného Československa v roce Umělecké ztvárnění téže látky v různých byť příbuzných uměleckých oborech je vždy zajímavé a mívá i svá úskalí. V případě této Novákovy opery, která měla své nové premiéry v Plzni 27. a 28. března, jde o setkání s Jiráskovou pohádkou, dobře známou z divadla i filmu. Básník Hanuš Jelínek původní hru ve svém libretu k opeře plně respektoval a lze říci, že se stejným taktem a citlivostí přistoupili ke svému úkolu také inscenátoři plzeňského operního představení. Jak režisér Jan Burian, tak autor scény a kostýmů Karel Glogr zůstali plným právem věrni vžitému pojetí pohádky a zdařile je uplatnili. ( ) Novákovu a Jiráskovu Lucernu lze jen doporučit k zhlédnutí nejširšímu okruhu diváků, kteří milují dobrou divadelní a hudební tvorbu. Návštěvníky by měly být i děti, pro něž může být zážitek z této hudební pohádky dobrým úvodem k zájmu o hodnoty operní tvorby vůbec. 11

12 Plzeňské opeře se podařilo dokázat, že operní dílo Vítězslava Nováka má svými hodnotami stále co říci i dnešnímu obecenstvu. Vlasta Bokůvková, PLZEŇSKÝ DENÍK VYSLECHNĚTE SI LYRICKO POHÁDKU Podle záměru měla režie (Jan Burian) vycházet z lidových masopustních tradic, ale ty se ve zdařilém zpracování celku zdají být zanedbatelné. První jednání je spíše pohádkové, závěr pak plně rezonuje s noční náladou Novákovy hudby, která v tomto díle oplývá poetičností. Tu režie spolu s výpravou a světly ještě zvýrazňuje. Také scéna v pojetí Karla Glogra je v těsném souladu s hudbou a dovede diváka upoutat. Kostýmy odpovídají době, do níž je příběh zasazen, tedy do konce 18. století. Vznikla velice poutavá inscenace, která u publika při obou premiérách po zásluze výrazně uspěla. Lyrická pohádka s přesvědčivým závěrem má velké předpoklady, aby se líbila všem věkovým kategoriím. Je možné ji doporučit i jako vhodné představení pro rodiče s dětmi. Jaroslav Fiala, PLZEŇSKÝ KULTURNÍ PŘEHLED květen 2004 MALÝ PAN FRIEDEMANN PSYCHO KD BALET ZATANČIL PSYCHOLOGII I KRIMI Detektivku, horor i fyzické a duševní trápení obsahuje nová inscenace Divadla J. K. Tyla v Plzni. Všechno zatančil v sobotní premiéře baletní soubor v titulech Malý pan Friedemann a Psycho podle Thomase Manna a na námět filmu Alfreda Hitchcocka. Diváky v plzeňském Komorním divadle může šokovat krutost i naplnit soucit. ( ) Zvlášť po náročném zájezdu do Nizozemska a SRN nezbývá, než vyslovit tanečníkům obdiv. Téma inscenace, naplněné utrpením i smrtí, by nemělo diváky odradit. Výkon souboru by si nezájem rozhodně nezasloužil. Petr Dvořák, PLZEŇSKÝ DENÍK DRAMATIZACE MALÉHO PANA FRIDEMANNA JE CITLIVÁ TANEČNÍ VÝPOVĚĎ PROHLUBUJÍCÍ EMOCE Jak si inscenátoři s literární a filmovou látkou poradili na jevišti? Mluveným slovem se napomáhají, objevuje se v obou aktovkách jen stopově. V počátku. Zatímco Malý pan Friedemann začíná slovy vinna byla chůva, úvodní slova Psycha jsou vinna byla matka. Kromě přisouzených vin je dalším spojujícím prvkem obou samostatných kusů i tom, že jsou oba hlavní hrdinové handicapovaní: malý pan Friedemann fyzicky, je to hrbáč, neboť jej chůva jako nemluvně upustila na zem, Norman Bates psychicky oidipovský komplex jej dožene až k rozpolcení osobnosti a následně až k smrtící agresi. Společná je i jednoduchá scéna, u níž stačí jen malé obměny, aby ji mohli inscenátoři využít v obou případech. A prolínají se i některé motivy vybrané do hudební koláže Petrem Maláskem. Pohybová dramatizace Malého pana Friedemanna je citlivá a snové výjevy, v nichž zmrzačený mladý muž sní o tom, že je stejně nepostižený a šťastný jako jeho vrstevníci, pomáhají vypovědět vnitřní bolest tragikomického hrdiny. Ze tří sester z Mannova textu zbyla jedna, která sice svého bratra miluje, jemu však tento typ lásky ženy nestačí. I tento motiv je oproti předloze zesílen a účinkuje, protože taneční výpověď potřebuje i kvůli srozumitelnosti zjevnější emoce než nabízí raná próza Thomase Manna. Tragický závěr opět posiluje již zmíněný sen ten pana Friedemanna opouští společně s projeveným pohrdáním ženy, kterou miluje k sebezničení a v tu chvíli už je pro něj další existence nesnesitelná. Nasazení obou epických titulů je zajímavý dramaturgický pokus, jak přilákat do Komorního divadla jiný typ publika, než který obvykle baletní představení vyhledává. Petra Kosová, MLADÁ FROTNA DNES

13 Carl Zuckmayer / HEJTMAN Z KOPNÍKU VD HEJTMAN I KMÁN ZBOŽŇUJÍ UNIFORMU V Zuckmayerově německé pohádce uniforem vojenských, policejních, železničních i vězeňských vévodí stejnokroje armádní. I když pro dnešek ztrácejí svou aktualizační sugesci, žije svou nesmrtelnost fetiš nadřazenosti a arogance. Oč je blýskavější, o to je stupidnější a zákeřnější. Dokonalé nažehlené uniformy na jevišti praktikáblů,na jevišti, jehož horizont omezuje masiv oprýskaného, dávno neomítnutého zdiva, v bezútěšném prostoru občanské nicoty. Scéna Karla Glogra a kostýmy Šárky Hejnové jsou dokonalostí samou. Na scéně blyskotu stejnokrojů a bezvýchodnosti civilu, disciplíny a subordinace se v protikladu výstupů domýšlených k reálnému detailu rozezvučí etudy přehrávané až k mezi absurdity. Smočkovská laskavost nedovolí posun k drastickému tónu ani k dehonestující ironii. Se zalíbením dotváří drobné detaily, jimiž trochu jihnou i ty zkamenělé prušácké tváře a přešlápne spatný stoj vypjatého pozoru (někdy ty detaily trochu zrazují například v protestantském Prusku nebyl vězeňským duchovním katolický kněz). Posedlost uniformou mění spořádaného měšťana v zárodek nadčlověka a zároveň v manipulovaného robota. Jestliže většina figurek kroužících okolo Viléma Voigta má svou civilní tvářnost, pak jsou tu, aby buď posluhovaly vyvoleným, nebo se třásly, až se budou moci prezentovat v uniformě. Ženským postavám zbývá jen úloha zdobného či užitečného doplňku. Se světem nesmrtelného drilu se neustále střetává beznadějný civilista Voigt (Pavel Pavlovský). Neskrývá své podvůdky, snad se ani nedovede postavit do pozoru, stále věří, že se mu podaří existenčně zakotvit, že najde někoho normálně uvažujícího. Jsou marné jeho nerozkazovačný tón, jeho postoj nemající daleko i k pokoře. Byrokracii stejnokrojů kupodivu konsternuje, když si sám obleče uniformu. Ta paradoxně i z něho vytváří jiného člověka, ale neubírá mu na rozumu. Závěrečný smích nad událostí i při pohledu do zrcadla však osvobozuje pouze Voigta, absurdního podvodníka i důstojníka, neosvobozuje diváka ani systém. Viktor Viktora, PLZEŇSKÝ DENÍK ŠVEC VYHRÁL NAD ÚŘADY JAKO HEJTMAN Probudil se smích, ale brzy ztuhl na rtech, rýsovala se tragédie, ale víra i optimismus zůstávaly. V podobné náladě vládla plzeňskému Velkému divadlu uplynulou sobotu komedie Carla Zuckmayera Hejtman z Kopníku. S činoherním souborem DJKT ji nově nastudoval Ladislav Smoček, který ji připravil už začátkem osmdesátých let v pražském Činoherním klubu. S tehdejší dobou hra z roku 1931 rezonovala možná výrazněji, ale i nyní režisér znovu potvrdil, že se s jistotou pohybuje v nejrůznějších žánrech pro všechny typy publika. Zuckmayerovu tragigrotesku o moci úřadů uvítají nejspíš příznivci zvláštního hořkého humoru. Příběh sám o sobě bizarní, je zalidněn množstvím leckdy až neuvěřitelných postav a figurek. Je o to zvláštnější, že vychází ze skutečné události. ( ) Ve třicátých letech minulého století v Německu se autor za svou společenskou kritiku dočkal ihned nacistických zákazů, a tak se záhy rozhodl pro emigraci. Jeho odpor k bezpráví a zároveň víra v lidskost patří k důvodům, proč má hra smysl i v současnosti. Její aktuálnost doložil i režisér nové inscenace, když řekl. že se zaměřil především na obludnost vztahů mezi institucí a lidským jedincem. Petr Dvořák, PLZEŇSKÝ DENÍK

14 LEGENDÁRNÍ HISTORIE MUŽE A UNIFORMY Bezprostředně palčivá aktualita tématu už vyprchala a rysy jisté zastaralosti nese i struktura Zuckmayerova textu. Smočkovu aktivnímu přístupu, jenž se projevuje jak v razantní dramaturgické úpravě, tak v samostatném inscenačním řešení, se podařilo stopy času do značné míry zahladit. Neúměrně dlouhý text byl radikálně zkrácen, mechanické dělení na obrazy s lopotnými proměnami dějiště bylo nahrazeno prudce pádící, tokem simultánního dění. Adekvátní podmínky vytvořila scéna Karla Glogra, jež neusiluje o ilustraci jednotlivých prostředí, ale složitě stupňovanou soustavou praktikáblů umožňuje herecký pohyb, příchody a odchody, výstupy a sestupy. Navíc tak získává i jistou funkci znakovou, nenápadně evokujícíc strnulou hierarchii hodností i zmatenou kolísavost lidských osudů. Naproti tomu kostýmy Šárka Hejnové s vynalézavou konkrétností diferencují jevištní postavy v širokém rozpětí od honosné uniformy důstojníků k uniformní šedi vězňů, od formálního společenského úboru k chudinské nevzhlednosti. Ještě důležitější je proměna vnitřní. Metodu realistických»obrazů ze života«, těžkopádně exponujících jednotlivé výjevy, nahradila bystrá montáž, náznakově pracující s paralelami a kontrasty rozmanitých dějových rovin a žánrových poloh. Smoček nearanžuje obrazy, ale stručně a hutně vypravuje anekdotu. Ovšem anekdotu do té míry pronikavou, že přes tkanivo vnějších, historicky podmíněných jevů zřetelně prosvítá existenciální, obecně platné podobenství o vztahu lidské přirozenosti a státních institucionálních mechanismů. Herecký styl inscenace je podmíněn obsazením čtrnácti herců (plus komparsu) do trojnásobně většího počtu rolí, a tedy nápadným střídáním hereckých prostředků, při němž si satirická karikatura podává ruku s dojemnou vážností, groteska s civilismem, nadsázka s drobnokresbou. ( ) Svět prušácké byrokratické mašinérie vytváří celá garnitura činovníků různé hodnostní třídy a různého stupně pitomosti. Vrcholná místa představují (jak jinak?) Ředitel věznice a Kriminální ředitel, jež obdařuje Viktor Vrabec sebevědomou důstojností i pošetilou militaristickou hravostí, jistou dávkou svérázného úředního humoru i zdánlivé inteligence. Zdeněk Mucha ve výkonu nejdrastičtěji komickém vychutnává plnými doušky trapnost situace sesazeného a deportovaného kopnického starosty s ironickým jménem Oberműller. Úplně dole pak pochoduje, pobíhá a poskakuje nepřehledná řada víceméně anonymních podřízených. Tímto světem prochází náš muž, několikráte vězněný a stále bezprizorný Vilém Voigt. Ironií osudu to není žádný rebel, ale v podstatě řádný občan, který všemi prostředky usiluje o legalizaci svého společenského postavení. Tento postoj má ovšem svůj nenápadný vývoj a Pavel Pavlovský jej vyjadřuje jemnými tahy mimiky, gest a intonací. ( ) Dnešní představitel hraje historickou roli nikoli jako pasivní objekt okolností, ale jako aktivního účastníka absurdního dění. Pavlovského trvalý úsměv, střídavě pobavený a trpký, v sobě tají čitelnou ironii, jež míří stejně k vlastnímu údělu jako proti nesmyslnému společenskému systému. V tomto paradoxu převládá (v duchu současném a bezmála brechtovském) demaskující poznání nad citovým prožitkem. Zdeněk Hořínek, DIVADELNÍ NOVINY č.11/2004 MAM ZELLE NITOUCHE KD ROZESMÁLA OPERETA Z KLÁŠTERA Jeden převlek za druhým, klášter s kýchající fortnýřkou i divadlo s hysterickou primadonou polechtaly bránice diváků v plzeňském Divadle J. K. Tyla. V sobotu se k publiku vrátila klasická opereta Mam zelle Nitouche od Florimonda Hervého a její vtipný příběh znovu rozesmál. ( ) Jen o něco modernější Mam zelle Nitouche, než bývalo zvykem, má šanci pobavit velice široké divácké spektrum. 14

15 Petr Dvořák, PLZEŇSKÝ DENÍK ZÁBAVA VYHRÁLA NA ÚKOR POETIKY Není divu, že se současný tvůrčí tým v DJKT v Plzni alespoň pokusil o novější pohled na starou látku. Jak dokázaly premiéry 22. a 23. května, stoprocentně jejich snaha vyšla v pohybovém a výtvarném ztvárnění. Přestože jednou ze zvláštností Mam zelle Nitouche je absence baletní scény, moderní, vtipná a svěží choreografie Martina Packa je nepřehlédnutelná. Scénograf Milan Čech je zkušeným divadelním praktikem. Jeho zpracování Nitušky v plzeňském Komorním divadlem je neotřelé, avšak divácky vděčné, neexperimentuje za každou cenu. Totéž platí o hravě pestrých kostýmech z návrhářské dílny Jitky Moravcové. ( ) Každá generace plzeňské operety měla svou vynikající Nitušku, ať už to byla Dagmar Stříbrná, Marie Grafnetterová, Miluše Kupcová či Růžena Knoppová. Současná představitelka Michaela Havlíčková na své předchůdkyně s úspěchem navázala. Její schovanka Denisa je mladistvě rozpustilým diblíkem, jenž zvládá svůj part s lehkostí a bez zbytečného operetního patosu. Výbornými hereckými partnery jí byli Roman Krebs coby Fernand de Champlatreux i Milada Paseková, která interpretuje Představenou kláštera s velkým porozuměním. Vítězslav Sladký, PLZEŇSKÝ DENÍK Antonín Dvořák / ČERT A KÁČA VD DVOŘÁK DOVEDL ZKOMPONOVAT OPERU VESELOU I LYRICKOU Nová plzeňská inscenace má hlavní sílu v hudební složce. Obě premiéry s přehledem řídil Jiří Štrunc, který vedl orchestr k výbornému výkonu. Dirigent plasticky rozehrál plochy určené jen orchestru, v doprovodech nepřekrýval zpěv na scéně. Znamenitě zpívaly sbory, v nichž měla tentokrát hlavní podíl mužská složka, znělá a kompaktní. Mládí sboristů umožnilo choreografce Daně Stavělové sbor vesele roztancovat a členy baletu uplatnit hlavně ve vypjatých místech. Režisér Ondřej Hučín v tištěném programu sice zajímavě medituje o hlubších významech díla, o boji za svobodu člověka a o rysech české povahy, naštěstí však nezproblematizoval vlastní jevištní podobu opery: je to prostě pohádka se vším všudy, jak ji napsala Božena Němcová a jak ji do libreta zpracoval Adolf Wenig. Jeho režie je v podstatě tradiční, ke cti jí slouží, že respektuje hudbu v akcích sólistů i sboru. Režijní řešení, které by mělo odrážet sociální napětí příběhu, se snad projevilo jen v prvním jednání za cenu ztlumení posvícenské nálady. V pekelné scéně bylo tentokrát méně tanečního čertovského řádění a více byrokratické pracovitosti, mrazivá atmosféra třetího, zámeckého dějství dobře odpovídala charakteru skladatelovy hudby. ( ) Pro představitele sólových rolí má Dvořákova hudba mnoho krásných možností k uplatnění plynulé kantilény i hlasově charakterizačního umění. Důležitá je postava Káči hubaté, ve vesnici málo oblíbené. Dvě představitelky, které jsme viděli o premiérách, pojaly svou hrdinku rozdílně. Dobře zpívající Jana Tetourová získává srdce diváků svým pojetím temperamentní, poněkud hranaté dívky, která málo hledí na to, aby se líbila. Veronika Hajnová se rozhodla vlastně proti duchu postavy nepotlačovat svůj šibalský dívčí půvab, její pěvecký výkon byl mimořádný hlas se jí rozezvučel pozoruhodným způsobem ve své kouzelné barvě a tvárnosti. Výborné pěvecké a herecké výkony podali oba představitelé těžce zkoušeného čerta Marbuela Dalibor Tolaš a komediálnější Pavel Horáček. Důležitost postavy statečného ovčáka Jirky vyzdvihl ve své partituře i skladatel: Jirkova ústřední píseň se v nádherném zpracování připomíná v předehře i v průběhu opery. Tenorový part této postavy 15

16 pojal Jan Adamec dramatičtěji, s plným rozezněním výšek, Miroslav Kopp byl lyričtější a herecky přesvědčivější. Úlohu Káčiny mámy kultivovaně zpívala v obou premiérách Eva Klečková. ( ) Dvořákova opera Čert a Káča v plzeňské inscenaci se jistě bude líbit návštěvníkům a kouzlo její hudby. plné typicky české melodičnosti a tanečního pohybu, jim dlouho setrvá v mysli. Vlasta Bokůvková, PLZEŇSKÝ KULTURNÍ PŘEHLED - červenec 2004 POHÁDKA POTĚŠÍ DĚTI I DOSPĚLÉ Dirigent Jiří Štrunc, kterého známe jako plnokrevného muzikanta, Dvořákovu náladově bohatou hudbu dobře cítí a s velkým pochopením ji posluchačům prostřednictvím celého ansámblu tlumočí. Jedním z hlavních jednajících činitelů zejména prvního dějství opery je pěvecký sbor, který vystupuje buď v pánském nebo smíšeném obsazení. Jeho sbormistr Zdeněk Vimr ho připravil velice důkladně, takže zpívá zvukově plně a stejně jako orchestr zní krásně barevně. Podle záměru režie se členové sboru pohybují po jevišti naprosto přirozeně a se stejnou nenuceností podle potřeby zároveň úspěšně suplují balet. Jejich pohybové přípravy se ujala Daniela Stavělová. Ve druhém jednání, kde pánská složka sboru vystupuje v rolích čertů, podávají členové kolektivu nejen pěkné pěvecké, ale s očividným potěšením spolu s několika členy baletního souboru také až sportovní výkony. Mužským protagonistou opery je ovčák Jirka, jehož úlohu při první premiéře zpíval a hrál Jan Adamec, který podal velice pěkný, umělecky přesvědčivý výkon. V neděli ho vystřídal Miroslav Kopp, který se v průběhu opery rozezpíval do příjemně zaobleného tenorového tónu. Káča v podání Jany Tetourové i Veroniky Hajnové není žádnou vesnickou naivkou, která se od vrstevnic liší jen větším temperamentem a touhou po tanečníkovi. Jak náročnou hereckou, tak pěveckou stránku postavy zvládly obě její představitelky beze zbytku. Druhá z nich přitom zpívala výrazně tmavším, až kovově pevným hlasem. V úloze čerta Marbuela se svým sametovým hlasem velice výrazně prezentoval Dalibor Tolaš a stejně zdařilým pěveckým projevem také alternující Pavel Horáček. Role Kněžny se na vysoké pěvecké úrovni hostila jak Ivana Šaková, tak Yvona Škvárová, která však v závěru sklidila větší úspěch. Také interpreti ostatních menších partů dostáli svým úkolům se zdarem. ( ) Opera by se měla stát výrazným obohacením této divadelní sezony a důstojným příspěvkem k letošnímu Roku české hudby. Jaroslav Fiala, PLZEŇSKÝ DENÍK Pavel Kohout /ARTHUROVO BOLERO KD KOHOUTOVO BOLERO GLOSUJE DOBU Tak vedle Moliéra už má Plzeň také svého Corneille. Od roku 1952 je svědkyní omylu (Dobrá píseň) i triumfů (vše ostatní) Pavla Kohouta. Letošního 19. června uvedlo DJKT světovou premiéru jeho nové hry Arthurovo bolero. Dramatik Kohout se záviděníhodnou lehkostí a pružností vypráví a perlí gejzírem dialogů. V Arthurově boleru, jehož premiéra na scéně plzeňského Komorního divadla vyvolala deset opon, se blýskl svým variačním uměním. ( ) Kohoutův průhled do intimních vztahů je odvážný. Aby nadsázka jejich deformace působila věrohodně, musí ustoupit tradice prudérie. 16

17 Aby inscenace nesklouzla do obscénní peep-show, musí věrojatně modelovat hloubku i plochost vzájemných vazeb postav i pustotu nebo bohatost jejich niterných hnutí. Kohout rozeznává hranici, které se může dobrat. Za ní už je kýč a třebas porno. Režie Jana Buriana tuto hranici chápe a obratně se na jejím břitu spolu se souborem pohybuje. Decentnost, s níž rozehrává erotické scény, jedenkrát nezazní tónem puritánství, otevřená erotika zůstává cudná. to vše se ovšem týká i herců. Je jich deset a v deseti scénách jsou nerozpačití, nevyzývaví, nestereotypní, nepřehrávají, každý nalézá svou polohu. Jejich autenticita obsáhne komediální podobu, odstíněnou lascivnost, ale především typologické zacílení. Viktor Viktora, PLZEŇSKÝ DENÍK SVĚTOVÁ PREMIÉRA VYSLOVILA JEMNÉ VAROVÁNÍ Naléhavé volání po současné hře bylo vyslyšeno a divák sleduje děj, jako by se díval na kaleidoskop barevných obrazů pomíjivé existence. Kohoutova hra k nám promlouvá bezohlednou přímočarostí. Před lety by to byl vzkaz z jiného, nám neznámého světa, dnes už holá skutečnost, objevující se každodenně na stránkách bulvárních novin a časopisů, které se předhánějí v uveřejňování skandálních příběhů více či méně slavných celebrit. Strohá scéna Karla Glogra se žánrovou projekcí ukazuje prostředí chladné a spočítané jako děj sám. Velkoplošné portréty dělí desítku epizod přímým pohledem, na scéně se odehrávají útěky před osudem, chvilkové útěchy i touha zastavit ten vědomý kolotoč nepravostí a někde pod povrchem vnímáme touhu po lásce, něze a porozumění. Nahota je kostýmem situace, ani neprovokuje, ani nepohoršuje, nedá se nahradit ani zakrýt. Patří do hry. Naprosto nepřehlédnutelnou roli má scénická hudba, kterou si autor zvolil. Ravelovo bolero zní celým představením sugestivně je plné napětí, vrcholící fortissimem ve výkřiku osudového rozhodnutí. Hudba je součástí hry, hra je součástí hudby. Jedno tělo, jedna duše. Dílo má spád, partneři a postele se střídají, smích a veselí z rozverných situací a dialogů pomalu odchází. Každá z pěti dvojic (M. Stránský, K. Vinická, J. Zindulka, Š. Křesťanová, A. Procházka. Z. Kostková, V. Dubnička, K. Kovaříková, M. Štěrba a A. Černá) je výborná v odlišnosti charakterů, povah a osudů. Odslouží si svoje nevěry s mírným trestem, ale přežít nemohou všichni. Kruh se uzavírá a není úniku. Cit pro využití každé, a to i nahodilé situace k vlastnímu prospěchu však není výmyslem současné generace. Stránky historie jsou plné příkladů. Hra je přesto jemným varováním, že to, co se zdá být běžné a účelné běžné být nemá a účelné není. epizodní příběhy z Arthurova bolera nejsou uprostřed dnešního chaosu světa žádnou malichernou hrou. Jaroslava Světlíková, PLZEŇSKÝ KULTURNÍ PŘEHLED červenec 2004 KOHOUTŮV REJ PODNIKATELŮ A MANAŽERŮ Jan Burian nastudoval v Plzni novou hru Pavla Kohouta Arthurovo bolero podle rakouského dramatika Arthura Schnitzlera Od Schnitzlera se ovšem Kohoutův text hodně liší, i když se zde inspirace původními situacemi a postavami dá vystopovat. Podstatný je nejen jeho posun do nových dobových rekvizit, ale i jistá unifikace sociálního zázemí postav a závěrečná epizoda. S Kohoutovými hrdiny vstupujeme do světa podnikatelů, ministrů a manažerů, přičemž výjimku netvoří ani nemajetný student Kryštof, který představuje právě ty, z nichž tento svět vyrůstá. v Arthurově boleru není důležité, že se tu telefonuje mobily, zírá na velkoplošné televize nebo se nedá rána bez počítače, ale to, jak se mění společenské konvence. Sex zde neznamená ani vyvrcholení milostného vztahu, ale ani neschopnost vzájemné komunikace. Naopak v Boleru se neustále mluví, často velmi vtipně, i lecjaký bonmot bychom si mohli rovnou zapamatovat, ale právě v rozporu se slovy se jedná. Výsledkem pak je to, že zvrat zde nepředstavuje 17

18 samotný akt (vyjádřený u Schnitzlera pomlčkou), ale to, co po něm následuje opak toho, co postavy očekávaly. I když se autor snaží předstírat, že napsal jen zábavnou pikantní hříčku, jeho obraz nejintimnějších lidských vztahů vyrůstá ze současné společnosti komplexně a neznamená jen obratně umístěné narážky na vnější dobové jevy. Podnikatelé, gambleři, mafie jsou samozřejmou součástí zvěcnělého světa, kde se sex stává příležitostí především k tomu, jak druhého ovládnout k vlastnímu prospěchu. Na tenkém ledě Režisér Jan Burian měl spolu se scénografem Karlem Glogrem šťastnou ruku ve vizualizaci textu, kdy oproštěné scéně vévodí postel v různých podobách a realistická videoprojekce v horizontu zdůrazňuje zároveň umělost prostředí. Vtipné jsou však výše zmíněné pomlčky, v Plzni vyplněné fotoportréty všech deseti aktérů hry. Temporytmus inscenace spoluurčuje sugestivní Ravelovo Bolero, které jí dodává potřebnou gradaci.( ) I přes některé nedotažené epizody se Burianovi podařilo vytvořit působivou atmosféru sterilní asexuality, podtrženou paradoxně obnažováním většiny herců. Tělo je zde totiž věc stejně jako mobil a erotika náhražka, která se originálu už podobá jen navenek. při vší zábavnosti je tak Arthurovo bolero především tragikomickou reflexí našeho života. Jana Paterová, Lidové noviny Jiří Suchý, Vladimír Morávek, Jiří Šlitr, Ferdinand Havlík: ŠPATNĚ PLACENÁ PROCHÁZKA KD JEN SE TAK PROJÍT SEMAFOREM Jako první letošní premiéru zařadilo Divadlo J. K. Tyla v Plzni hudební feérii Špatně placená procházka, inspirovanou rozmanitými osudy našeho nejznámějšího divadla malých forem Semaforu. Inscenace původně vznikla před dvěma lety v královéhradeckém divadle jako nesentimentální pocta Jiřímu Suchému za autorského přispění šéfa tohoto ansámblu Vladimíra Morávka. ( ) Nejedná se ale pouze o zábavnou show složenou ze známých revuálních čísel, nýbrž o pokus zrekapitulovat pětačtyřicetiletou historii Semaforu na pomezí reality a snu, současnosti i minulosti, na pozadí u Jiřího Suchého oblíbeného faustovského tématu. Faust ovšem není u Suchého životem tápajícím melancholikem, ale stárnoucím theatermacherem, jehož slovní hříčky dokážou snad udolat i ďábla. ( ) Režie plzeňského nastudování se ujal Radek Balaš, který režíroval i první provedení v Hradci. Jeho nynější pojetí vychází z dokonalé znalosti semaforského prostředí, kde v poslední době nastudoval několik inscenací. Efektně využívá nejznámější hity a revuální scény, které ostře střídá jak s myšlenkově závažnějšími tématy, tak s autenticky chaotickými provozními problémy divadla, jež jsou snad někdy interpretovány až příliš hlučně. K dispozici má spolehlivý orchestr, který hraje v menším obsazení v zadní části jeviště a temperamentními gesty jej řídí jazzový specialista Jakub Šafr. ( ) Hlavní postavou celé feérie je Mistr Prokop Matrace, stárnoucí umělec, jenž nechce být pouhým bavičem. Herecky, pohybově, pěvecky i výrazově nesmírně náročnou roli hraje Jiří Untermüller, kterého diváci v Plzni už znají z Mechanického pomeranče a Mam zelle Nitouche. Hrát v podstatě Jiřího Suchého je takřka nemožné, navíc s rizikem neustálého diváckého srovnávání. Plzeňský představitel nenapodobuje nenapodobitelné, a snad proto dokáže obdivuhodným nasazením i solidně odzpívanými songy uchvátit. ( ) Naprosto přesně vystihla postavu všeodpouštějící Vágnerové, jež je obdobou známější Melicharové, Stáňa Fořtová a rozšířila svůj herecký rejstřík o další obtížnou polohu interpretovanou s naprostou 18

19 suverenitou. Jejím hereckým projevem, srovnatelným s pojetím Jitky Molavcové, musel být nadšen i Jiří Suchý, který navštívil 3. října nedělní druhou premiéru. Vítězslav Sladký, PLZEŇSKÝ DENÍK ACH TA LÁSKA NEBESKÁ K SEMAFORU V novém přestavení souboru muzikálu a operety v Plzni se odvíjí historie divadla, které spoluurčuje tvář české kultury už téměř půlstoletí. Nepadne jeho jméno, ale je jasné, že jde o Semafor. Publikum poslouchá hudbu Jiřího Šlitra a Ferdinanda Havlíka, připomíná si evergreeny Ach ta láska nebeská, Jó to jsem ještě žil, Vyvěste fangle, Je nebezpečné dotýkat se hvězd. (...) Písničky se Suchého texty má snad každý zažité z původní interpretace včetně nenapodobitelného autorova podání. Přesto hostující Jiří Untermüller postavu divadelního tvůrce vystihl obdivuhodně přesně i s osobitým pěveckým projevem. Semaforský styl a originalitu svých osobností s nemenším zdarem spojili Stáňa Topinková-Fořtová jako Vágnerová, Adéla Kubačáková-Kačerová v roli osudové Markéty, pokušitelé Mefisto a Tvéfisto Hanuš Bor s Bronislavem Kotišem či Vlastimil Korec coby Pan Jonáš. Zábavný, chytrý, ale i skeptický a nostalgický titul potěší nejen znalce Semaforu. Jeho příznivce a pamětníky však pravděpodobně zvlášť. Petr Dvořák, PLZEŇSKÝ DENÍK David Williamson: URVI TO KD NESTYDATOSTI KOLEM OBRAZU Komedie plodného a doma ceněného australského Dramatika Davida Williamsona Urvi to! byla po úspěchu v Sydney uvedena v roce 2002 také v Londýně, v hlavní roli jako herečka debutovala popová ikona Madona. V české premiéře připravila hru o penězích, snobismu a sexuálních výstřednostech činohra Divadla J. K. Tyla v Plzni. Režisérka Lída Engelová vsadila na opory souboru a bizarnímu balábile dodala na určité věrohodnosti. Loren (Štěpánka Křesťanová) chce přijít rychle k penězům nejen proto, aby vytřela zrak svému manželovi, psychologovi Gerrymu (Martin Stránský). Koupila na dluh obraz Jacksona Pollocka a vydělat si chce jeho prodejem, přičemž líčí potenciálním kupcům budoucí zhodnocení této investice. Jde v podstatě o komorní dražbu, přičemž se Loren dohaduje se třemi zájemci: kunsthistoričkou Dawn (Monika Švábová), manželským tandemem Phyllis a Mannym (Zorka Kostková a Viktor Vrabec) a párem, který tvoří Mindy a Kel (Andrea Černá a Vilém Dubnička). Loren je ovšem v ekonomické branži amatérka a při nabízení obrazu se s oběma páry značně nadstandardně zaplete. ( ) Plzeňská inscenace má velmi solidní profesionální úroveň, efektní scéna Ivo Žídka, evokující univerzální snobský interiér v černočerveném ladění, i podmanivě nervní hudba Jiřího Pazoura vytvářejí spolehlivý podklad pro temperamentní herecké kreace. ( ) Inscenace tepe ve svěžím temporytmu a všichni aktéři zdolávají úskalí předlohy s nasazením, psychologická konzistentnost postav je však nejpřesvědčivěji zprostředkována Andreou Černou a Viktorem Vrabcem. Ona prezentuje v líbezné jednotě estetickou naivitu, ekonomickou obratnost i probouzející se lesbické sklony, on hraje muže, který bojuje (i zákeřně) s konkurencí a zároveň opovrhuje homosexuálním synem, přičemž sám Zdařilá realizační úroveň plzeňské novinky vstupuje vlastně do sporu s vyzněním kusu: kritika povrchnosti a cynismu může mít někdy k povrchnosti a cynismu velmi blízko. Jan Kerbr, DIVADELNÍ NOVINY č. 19 / 2004 KAŽDÝ CHCE MÍT SVÉHO POLLOCKA 19

20 ( ) Hra je svižně a s chutí hraná, plná vtipných konverzací americká, jak se patří (i když se narodila v Austrálii. Zdá se, že by se příběh dal úspěšně aplikovat s malými obměnami i do našeho prostředí. Loren Štěpánky Křesťanové je motorem představení, které manžel Gerry Martina Stránského stačí jen slabě odporovat, dvojice internetových existencí Mindy v podání Andrey Černé a Kela Viléma Dubničky rozehrává složitosti soužití odlišných povah. Phylis a Manny Zorka Kostková a Viktor Vrabec jsou ti, kteří by neměli mít žádné starosti, snad jen sami se sebou, a je radost sledovat jejich brilantní konverzační střety. Tento bláznivý mumraj podpoří Dawn, renomovaná kunsthistorička s potlačovanou touhou stát se malířkou, k čemuž jí ale chybí to hlavní talent. Výborná Monika Švábová jako solitér a nechtěný komentátor prochází dějem s nadsázkou, sarkasmem a ironií a utvrzuje nás v jistotě, že jsme svědky obvyklého kšeftu, který přesto velikost a poslání uměleckého díla nedokáže popřít. Člověk nosí v sobě často touhu ale potom se vrátí se zlomenými křídly a život jde dál, jako by se nic nebylo stalo v tomto smyslu hra končí. Jaroslava Světlíková, PLZEŇSKÝ KULTURNÍ PŘEHLED prosinec 2004 URVI CO SE DÁ, A NEHLEĎ OKOLO SEBE! Pro zaujetí souboru nelze nepřipomenout vyjádření L. Engelové (jak jinak než kongeniální v režii, která smysluplně kloubí respekt k autorovi s vlastní invencí, hereckou samostatnost se zřetelem k pevně modelovanému tvaru inscenace): na plzeňské scéně se neztrácí duch souboru, noblesa, která mě vždycky znovu potěší. Současný soubor je sice nepočetný, zato disponuje osobnostmi. Dramatik v Loren vytvořil moderní klasickou roli a současně herecké břímě. Loren téměř neopouští jeviště. Štěpánka Křesťanová může tuto roli právem počítat ke svým zásadním. Stálá konfrontace vlastní sebeúcty, sebevědomí s nevypočitatelným světem byznysu a libůstek zazobaných, touha proniknout do těchto kruhů, hledání stále nových variant, jak proniknout pod kůži rozmazlené smetánky, napětí z rizika, zhroucení osobního života ji nesvede k bezostyšnosti. Paradoxně přispívá k její přitažlivosti a závěrečné katarzi ke znovuobjevení lidského smyslu života. Viktor Viktora, PLZEŇSKÝ DENÍK Leoš Janáček: PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY VD LIŠKA ÚSPĚŠNĚ OVLÁDLA SCÉNU Divadlo J. K. Tyla v Plzni nemohlo volit lépe, než když se rozhodlo po Novákově opeře Lucerna a Dvořákově Čertovi a Káče nastudovat ke 150. výročí narození skladatele Leoše Janáčka jeho Příhody lišky Bystroušky. Dílo, které je oslavou krásy a velkoleposti přírody, ale také holdem nekonečnému koloběhu života, alegoricky zobrazuje lidské povahy pod maskami zvířat. Nepřerušovaný melodický tok lyrické a expresivní hudby s mnoha novými zvukovými hodnotami zvýrazňuje vše, co je v textu mnohdy jen naznačeno či napovězeno. Bohatstvím hudebního výrazu s četnými plochami plnými poezie představuje toto dílo ojedinělý výtvor. ( ) Hudební drama nastudoval a řídí nový šéf opery Jan Zbavitel, který jako moravský rodák má od mládí k Janáčkově hudbě obzvlášť blízko. Pod jeho taktovkou hraje orchestr soustředěně a pozorně a na mnoha místech - především v dechové sekci si s přehledem poradil s harmonicky komplikovanou partiturou. Zejména pak v závěru obou premiér v plzeňském Velkém divadle se těleso rozehrálo do plné barevné krásy. Hostující, v inscenování Janáčkových oper zkušený režisér Josef Novák splnil svůj úkol na výbornou. K dílu přistupoval s přesvědčením, že nejlépe vyzní tak, jak je napsal sám autor. Ve spolupráci s choreografkou Alenou Peškovou udržuje celé jeviště v neustálém pohybu a opeře nechybí ani potřebný dramatický spád. Účelně je využita točna (scéna Ivo Žídek) s průsvitnou oponou, která umožňuje provádět jevištní proměny takřka bez přerušení 20

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava Vrbková Ped. lyceum 2. C 12 žáků

dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava Vrbková Ped. lyceum 2. C 12 žáků NÁZEV/TÉMA: Divadlo Vyučovací předmět: Škola: Učitel: Třída + počet žáků: Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny 90 minut dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny

Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v hodin Keith Hurd. Deštivé dny Podzimní divadelní předplatné 2013 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 9. září 2013 v 19.00 hodin Keith Hurd Deštivé dny Americké drama Denny a Joey jsou přáteli od dětství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan. Záhlaví: Oksana Osadča. Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ)

Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan. Záhlaví: Oksana Osadča. Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ) Popis reprezentativní knihy tzv. Quick Scan Záhlaví: Oksana Osadča Terry Pratchett / Maškaráda / 1995 (česky 1998) / úroveň 4 (SŠ) Úvodní poznámky: inteligentní oddychová četba / odkazy na velká díla (Fantom

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE TROCHA HISTORIE Jak už jsme řekli, první představení v suterénním Divadle Rokoko se konalo 25. prosince 1915 a na programu byly písničky a scénky, v nichž vystupoval jako hlavní hvězda populární Karel

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Nabídka divadelních představení pro střední školy

Nabídka divadelních představení pro střední školy Nabídka divadelních představení pro střední školy Skupinové slevy pro školy Setkání a besedy s režiséry před představením Kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784, Praha 11 www.kczahrada.cz Ředitelská lóže

Více

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22

OBSAH I. ROZVAHA 12-15 II. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 16-18 III. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 19-22 OBSAH OBSAH 1 SLOVO ŘEDITELKY KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA, O.P.S. 3 ČINOHRA KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO DIVADLA 4-5 NÁVŠTĚVNOST KARLOVARSKÉHO MĚSTSKÉHO

Více

SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky.

SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky. Ředitel ND: Ondřej Černý Umělecký šéf baletu ND: Petr Zuska SVĚCENÍ JARA LE SACRE DU PRINTEMPS Pětice nejnovějších choreografií Petra Zusky. CHOREOGRAFIE: PETR ZUSKA ČESKÉ PREMIÉRY: 11. A 12. 11. 2010

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Jiří Suchý Datum vytvoření 11.10.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přínos Jiřího Suchého českému divadlu Způsob využití Výklad nového učiva, opakování

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec

Pět let Dětského studia v divadle Ponec. Dětské studio divadla Ponec Pět let Dětského studia v divadle Ponec Dětské studio divadla Ponec září 2004-2009 1 Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha o.s. je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

DIVADELNÍ FESTIVAL 2001

DIVADELNÍ FESTIVAL 2001 DIVADELNÍ FESTIVAL 2001 Ročník : 4 Datum : 15. - 18. března 2001 Počet festivalových dnů : 4 Konference : Naďa Gregarová a Petr Mědílek Režie : Naďa Gregarová a Petr Mědílek Pořadatel : MKS Č.Kostelec

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady Absolventský projekt

Více

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_07_DIVADLO A JEHO ŽÁNRY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Hermann, Rieck: My děti ze stanice Zoo) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Hermann, Rieck: My děti ze stanice Zoo) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Popis reprezentativní knihy tzv. Book Scan Záhlaví: Radka Procházková Kai Hermann a Horst Rieck / My děti ze stanice Zoo / 1978 / úroveň 3. (2. stupeň ZŠ) úvodní poznámky: Christiane F. jako svědkyně v

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Ředitel ND: akad. arch. Daniel Dvořák Šéf činohry ND: Michal Dočekal Tisková zpráva William Shakespeare Richard III. Premiéra 2. a 4. března 2006 ve Stavovském divadle William Shakespeare (1564 1616) RICHARD

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2

Charakteristika knihy úrovně 3 (Franková: Deník Anny Frankové) Materiál vzniklý v rámci projektu LIFT2 Zpracovala: Alina Mirakjanová Anna Franková / Deník Anny Frankové / rok první publikace: 1947 /přibližná úroveň: 3 Úvodní poznámky: Anna Franková, mladá židovka, zachycuje ve svém deníku v letech 1942-1944

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, Okříšky. OKŘÍŠKY 12.listopadu 2011 Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky, U Stadionu 7, 675 21 Okříšky Oblastní kolo přehlídky hudební, taneční, výtvarně-rukodělné a fotografické soutěže Sedmikvítku SOUTĚŽNÍ ŘÁD OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010

NABÍDKA PROJEKTŮ. Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 NABÍDKA PROJEKTŮ Studia DAMÚZA PŘEDSTAVENÍ A PROJEKTY PRO SEZÓNU 2009 / 2010 Studio DAMÚZA Divadlo pro příští generace působí na divadelní scéně již od roku 1999. Bylo spjato se stejnojmenným prostorem

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Předvánoční návštěva kina

Předvánoční návštěva kina Předvánoční návštěva kina Kdy? 22. prosinec 2015 Kde? Kino Vatra Vsetín O co šlo? Poslední vyučovací den v tomto kalendářním roce byla na naší škole speciální výuka. V rámci tohoto projektového dne byl

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ÚK TO ZUŠ 5. 7. 6. 2015

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ÚK TO ZUŠ 5. 7. 6. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA ÚK TO ZUŠ 5. 7. 6. 2015 Účast: 305 tanečníků 42 choreografií, 1 pro nemoc odhlášena 1. I. kat. ZUŠ Kopřivnice U STUDÁNKY Pedagog Drahomíra Vraspírová Ocenění pro soubor: za prostorovou

Více

MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Kultura00131

MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Kultura00131 2015 Gymnázium pod Sv. H. Balbínova 328 261 01 Příbram MALÉ SVATOHORSKÉ DIVADÉLKO 2015 Závěrečná zpráva dotace z města Příbram č.: Popis realizace projektu O žádosti o grant jsme začali přemýšlet na konci

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

CELEBRITY s.r.o Petr Hudský Jiřím Mádlem

CELEBRITY s.r.o Petr Hudský Jiřím Mádlem CELEBRITY s.r.o., komedie v lehkém francouzském stylu, svým námětem vychází z úspěšné divadelní hry Antonína Procházky (zvaného český Moliére), která byla prověřená stovkami repríz na divadelních scénách

Více

Ict1-ČJ-12 SEMAFOR. Jiří Suchý Jiří Šlitr. Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová

Ict1-ČJ-12 SEMAFOR. Jiří Suchý Jiří Šlitr. Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová Ict1-ČJ-12 SEMAFOR Jiří Suchý Jiří Šlitr Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová Vznik divadla První písně zazněly kolem roku 1955 ve vinárně Reduta na Národní třídě. V ní se scházeli mladí umělci, mezi nimi i Jiří

Více

TEORIE DR ORIE AMATU AMA

TEORIE DR ORIE AMATU AMA 6. 11. 2013 TEORIE DRAMATU DRAMA JAKO PLURIMEDIÁLMÍ ZOBRAZOVACÍ FORMA PLURIMEDIALITA TEXTOVÉ PREZENTACE: dramatický text jako scénicky realizovaný text literární texty pouze jazykové prostředky dramatické

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. září 2003 č. 902 o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů V l á d a I.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

Ročník, obor 2. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí (HE2)

Ročník, obor 2. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí (HE2) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_743_Drama_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

Ariane Mnouchkinová. Tisková zpráva. Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal

Ariane Mnouchkinová. Tisková zpráva. Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal Národní divadlo Činohra Umělecký šéf Michal Dočekal Ariane Mnouchkinová DOKONALÉ ŠTĚSTÍ ANEB 1789 Bojíte se dějin? Přijďte do divadla! Milujete dějiny? Přijďte tam též. Inscenace, na jejímž počátku stál

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Kniha mého srdce. Oddělení služeb knihovnám

Kniha mého srdce. Oddělení služeb knihovnám Page 1 of 5 Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás Vyšlo: 31.3.2009 Číslo: Ročník 19 (2009), Číslo 1 Sekce: Z knihovnických organizací Název článku: Kniha mého srdce Autor: Oddělení služeb knihovnám Zdroj:

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2.

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ prodana program.indd 1 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016

Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016 Výroční zpráva organizace Díky, že můžem, z.s. 2016 1. Představení organizace Díky, že můžem, je spolek bezmála dvou desítek mladých lidí, studujících či pracujících, kteří si vytyčili za cíl udržovat

Více