Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, , Bruntál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, 792 01, Bruntál"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Sociálně terapeutické dílny Sagapo Hybešova 2, , Bruntál

2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2010 Základní informace o PO Název příspěvkové organizace: Sagapo, příspěvková organizace Adresa: Uhlířská 2, Bruntál IČ: Ředitel: Mgr. Petr Konečný Hlavním účelem zařízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci č. MSK /2007 Datum vydání: Druh služby dle registrace: Sociálně terapeutické dílny Identifikátor: Popis zařízení Sociálně terapeutické dílny Sagapo (dále STD) se nachází mimo centrum města Bruntál pod Uhlířským vrchem, na ul. Hybešova 2, v objektu bývalých jeslí. Sociálně terapeutické dílny jsou součástí příspěvkové organizace Sagapo. Objekt, který je využíván pro tuto službu je dvoupodlažní, plně bezbariérový, s vlastním zdrojem ohřevu TUV a topení. Má samostatný přístup z vnější komunikace. K dispozici je zahrada, sportovní hřiště a nádvoří s odpočinkovým prostorem. Objekt i pozemky jsou ve vlastnictví města Bruntál, organizace je užívá na základě kupní smlouvy z roku tato však kvůli formálním a věcným chybám není uznána katastrálním úřadem jako platná a proto majetkoprávní řešení není dosud ukončeno. Poskytování služby je realizováno v příjemném prostředí různě zaměřených pracovně terapeutických dílen, které umožňují bohaté sociální kontakty.

3 2. Charakteristika poskytované služby Posláním sociálně terapeutických dílem je podporovat dospělé osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením v pracovních aktivitách a dovednostech. Kapacita služby je 28 míst osobám ve věku od 16ti let do důchodového věku. V roce 2010 navštěvovalo sociálně terapeutické dílny 40 osob s mentálním nebo kombinovaným postižením. Dle týdenního rozvrhu se osoby v dílnách střídají, tak aby v jeden den v dílnách nebylo více než 28 osob. Provoz v STD je zajištěn od :00 hod. v pracovní dny, mimo středu, kdy je provoz od 7.30 do Činnosti v dílnách probíhají v dopoledním a odpoledním programu. Sociální služba je poskytována bezplatně. Uživatelé mají možnost využít i fakultativní sociální službu, tato je hrazena. Dopolední denní program 07:30-08:00 Příchod, příjezd uživatelů do STD 08:00-09:45 Pracovní terapie v dílnách 09:45-10:00 Svačina 10:00-11:30 Pracovní terapie v dílnách 11:15-11:30 Přesun (odchod, odvoz) uživatelů z STD Odpolední denní program 11:15-11:30 Příchod, příjezd uživatelů do STD 11:30-12:00 Oběd 12:00-12:30 Polední pauza 12:30-13:45 Pracovní terapie v dílnách 13:45-14:00 Svačina 14:00-15:30 Pracovní terapie v dílnách 15:45-16:00 Přesun (odchod, odvoz) uživatelů z STD Součástí poskytované služby je asistence při doprovodu či převozu z centra Sagapo, příspěvková organizace na ul. Uhlířská 2, Bruntál do STD i zpět. Ostatní uživatelé přicházejí nebo dojíždějí do STD zcela samostatně. Nabízené terapeutické činnosti košíkářská dílna keramická dílna stolařská dílna výroba ručního papíru tkalcovská dílna arteterapeutická dílna malba na hedvábí malování na sklo práce na zahradě a pozemku dovednosti sebeobsluhy a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

4 Košíkářská dílna (viz příloha č. 4,5 fotodokumentace z dílen) Mezi činnosti, které se uživatelé učí v košíkářské dílně patří pletení z pedigu a šenu, stříhání proutí na míru, zasouvání do otvorů, ukončování pletení různými způsoby. Finálními výrobky jsou dárkové koše, obaly na květináče, prádelní koše, misky, tácy. Keramická dílna (viz příloha č. 4,5 fotodokumentace z dílen) Uživatelé služeb se učí v keramické dílně zpracovávat hlínu, hníst ji, válet, vykrajovat, řezat, lepit šlikrem. Učí se válečkovou techniku, lití do formy, modelování či glazování. Finálními výrobky jsou keramická sluníčka, vázy, hrnky, masky aj. Stolařská dílna (viz příloha č. 2,5 fotodokumentace z dílen) Uživatelé služeb si osvojují ve stolařské dílně základní dovednosti jako šroubování, zatloukání, broušení či řezání. Za asistence pracují s dřevoobráběcími stroji a elektrickým nářadím. Finálními výrobky jsou stoly, židle, police, svícny, budky pro křečky a drobné hračky. Dílna na výrobu ručního papíru (viz příloha č. 3,5 fotodokumentace z dílen) V této dílně se učí uživatelé služeb trhat, stříhat noviny a jiný papír, dále mixovat papírovou hmotu a nanášet ji na síta, lisovat a zdobit. Při konečné úpravě se učí měřit, stříhat a lepit. Finálními výrobky jsou fotoalba, závěsné bloky, obálky, krabička, rámečky na fotky, dárkové taštičky. Tkalcovská dílna (viz příloha č. 3 fotodokumentace z dílen) V rámci tkalcovské dílny pracují uživatelé služeb na dvou klasických tkalcovských stavech. Dále mají k dispozici kolíkový stav, který slouží k nácviku základního výpletu. Tuto dovednost využijí i uživatelé košíkářské dílny, kde plátnový výplet funguje na stejném principu. K dalším činnostem patří také příprava materiálu ke tkaní. Ta spočívá v nastříhání látek na dlouhé tenké proužky, namotání do klubek a také příprava barevných kombinací z látek, vlny. Finálními výrobky jsou koberce, koberečky, sedáky na židle. Arteterapeutická dílna (viz příloha č. 1 fotodokumentace z dílen) Součástí arteterapeutických činností je bližší seznámení s barvami, různými technikami maleb, kreslení a dalšího tvoření. Uživatelé si zlepšují a cvičí zobrazovací schopnosti, následně také komunikační dovednosti, fantazii a představivost. Malba na hedvábí (viz příloha č. 5 fotodokumentace z dílen) Uživatelé se seznamují s prací s hedvábím. Mezi činnosti patří především umět vypnout hedvábnou šálu na připravený rám, namalovat barevný podklad a rozsolit ho do ornamentů vytvořených konturou, kterou vytváří terapeut. Výslednými výrobky jsou malované šátky, šály, kapesníky, kravaty a oblečení. Malování na sklo (viz příloha č. 3 fotodokumentace z dílen) Při práci se sklem jsou používány speciální barvy určené pro malbu na sklo a keramiku, stabilizují se pálením v peci. Kreslí se nejrůznější motivy na skleněné tabulky nebo užitkové sklo. Finálními výrobky jsou kreslené hrnečky, sklenky, misky, dózy, láhve, obrázky.

5 Práce na zahradě s pozemku Uvedenou činnost vykonávají příležitostně všichni uživatelé. Podílí se na úpravě venkovních prostor. Uživatelé plejí chodníky, zametají, hrabou listí apod. Dovednosti sebeobsluhy a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění Uživatelé služeb se učí orientovat v rozpisu služeb v dílnách. Jsou vedeni k tomu, aby si do dílen nosili pracovní oblečení a dodržovaly hygienické návyky. Učí se připravovat si pomůcky k práci, udržovat pořádek v dílně. Jsou také zapojeni do přípravy jídla a pití, chystání příborů a obsluhování myčky na nádobí. Každý uživatel má možnost si vybrat, která z nabízených činností splňuje jeho osobní cíle. Na základě individuálního rozhovoru s klíčovým pracovníkem je sestaven Individuální pracovněrehabilitační a terapeutický plán, který obsahuje rozpis dílen v týdenním režimu, osobní cíl a hodnocení předešlého cíle. Většina osob nabídku plně využívá a dílny pravidelně střídá. Jednou za půl roku jsou cíle vyhodnocovány a na základě přání a možností vytvořen nový plán. Většina uživatelů nemá fixovány základy čtení a psaní. Z tohoto důvodu využíváme k informacím augmentativní formu komunikace. Obrázkovou (využíváme reálných fotografiífotogram) metodou máme zpracován nejen týdenní rozvrh činností, rozvrh služeb, ale také vnitřní řád, postup při řešení krizových situacích a při řešení stížnosti. Uživatelé mají možnost si, v době přestávky nebo v případě potřeby, odpočinout a relaxovat. K tomuto účelu slouží v 1. patře dílen relaxační místnost a v přízemí relaxační kout. 3. Uživatelé služby: a. schválená kapacita zařízení pro rok 2010 celkem 28 uživatelů b. počet klientů k uživatelů c. rozdělení klientů k (viz tabulka): ROZDĚLENÍ KLIENTŮ K , POČTY DLE : POČTY KLIENTŮ ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ ambulantní služba DRUH POBYTU týdenní celoroční rozpětí VĚK průměr modus osoby bez závislosti 1-1 I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost TYP lehké POSTIŽENÍ střední osoby s mentálním postižením těžké hluboké - - -

6 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu Pozn.: - modus (nejčastější vyskytovaná hodnota např. 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracovišť rozčleňte d. obložnost v uplynulém roce (v %) (vypočtěte na základě měsíčně vykazované obložnosti, která vychází z denní % naplněnosti kapacity zařízení; jedná se o průměrnou obložnost za rok). Obložnost v roce 2010 byla v STD 88%. e. počet nových příjmů (rozdělení, viz tabulka): NOVÉ PŘÍJMY KLIENTŮ K , POČTY DLE : POČTY KLIENTŮ ŽENY MUŽI CELKEM POHLAVÍ ambulantní služba DRUH POBYTU týdenní celoroční rozpětí VĚK průměr modus osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké osoby s mentálním postižením střední těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu - - -

7 4 Personál: počet pracovníků celkem počet pracovníků přímá péče přepočtený pracovníci sociální vzdělání pedagogičtí zdravotničtí THP ostatní stav (PS) v sociálních pracovníci % pracovníci pracovníci ke dni službách PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 1,70 23, ,25 17,19 0,45 6,19 0,0 0 vyšší odborné ,0 0 úplné střední 4,30 59, ,0 55, ,3 4,13 0,0 0 vyučen 1,27 17, ,27 17,47 základní ,0 0 celkem 7,27 100, ,0 55, ,25 17,19 0,75 10,32 1,27 17,47 Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni Celkový počet pracovníků (úvazků) =100%. Součet sloupců 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjišťujeme vždy z celkového počtu pracovníků (úvazků). Př: má-li organizace 5 zdravotnických pracovníků s úplným středním vzděláním a celkový počet pracovníků v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovníků s úplným středním vzděláním. Sloupec 5) ředitelé, ekonomové, účetní.. Sloupec 6) údržbáři, uklizečky, pradleny, kuchaři 5 Vzdělávaní pracovníků 5.1 počet absolvovaných školení, kurzů, seminářů apod. v roce 2010 zaměřených - na kvalitu poskytovaných služeb 10 - k provozně technickým záležitostem 2 6 Zvyšování kvality sociálních služeb Příspěvková organizace Sagapo má vytvořenou pracovní skupinu k tvorbě standardů. Pracovníci STD se pravidelně účastnili tvorby, vytváření a aktualizace Standardů kvality a metodik zařízení Sociálně terapeutických dílen. Externě spolupracuje organizace Sagapo s psychology, psychiatry, speciálními pedagogy a inspektory, kteří kontrolují zavádění a kvalitu standardů sociálních služeb v sociálních zařízeních. Poznatky uplatněné z absolvovaných vzdělávacích akcí umožnili pracovníkům STD zkvalitnit a rozšířit užití alternativní komunikace. Obrázkovou metodou (reálné fotografie) je zpracován: vnitřní řád, týdenní rozpis činností, postup pří řešení krizových situací, postup při řešení stížnosti a denní režim.

8 7 Sociální podmínky klientů 7.1 počet a kapacita pokojů, umístění sociálního příslušenství: V každém podlaží je bezbariérový přístup na toalety, v přízemí koupelna s dvěma sprchovými kouty. 7.2 možnost trávení volného času - počty a vybavenost společných prostor (společenské místnosti, klubovny, knihovny, herny, tělocvičny aj.) Uživatelé služeb STD mohou využívat: Relaxační místnost. Její součástí je velká sedací souprava, kout pro relaxaci v leže, televizor, časopisy. Relaxační kout. Nachází se v přízemí budovy a je vybaven sedací soupravou. Zahrada s mobiliářem. Tyto prostory jsou využívány především během letních měsíců. Sportovní hřiště. 7.3 další poskytované služby rehabilitace, typy dílen, různé druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo ) V STD jsou realizovány tyto činnosti a terapie: v košíkářské dílně, v keramické dílně, ve stolařské dílně, výroba ručního papíru, ve tkalcovské dílně, arteterapie, malba na hedvábí, malování na sklo, práce na zahradě a pozemku, dovednosti sebeobsluhy a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. 7.4 návaznost na další dostupné zdroje Sociálně terapeutické zdroje spolupracují s Domovem pro osoby se zdravotním postižením, Podporou samostatného bydlení, RÚT sociální rehabilitací a rodiči dětí s mentálním postižením. Další spolupráce probíhá s komerčními firmami, které odebírají výrobky vyrobené v STD. Jedná se například o cukrárnu Alfredo, fa Mužková Renata nebo zahradnictví Volf. 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce účastnit aj. Velikonoce na zámku v Bruntále prezentace STD a prodej výrobků Muzejní noc, Bruntál - prezentace STD a prodej výrobků

9 Vypouštění balónků, Rýmařov - prezentace STD a prodej výrobků Vánoční trhy, Horní Benešov - prezentace STD a prodej výrobků Prodejní výstava, Krajský Úřad v Ostravě - prezentace STD a prodej výrobků Ukázky pletení košíků, Světlá Hora - prezentace STD a prodej výrobků Karneval ve vlastnoručně vyrobených maskách Diskotéka v STD Posezení s cukrovím a koledami, STD Bruntál Zimní olympiáda, STD Bruntál 7.6 způsob vzdělávání a udržování, rozvíjení schopností klientů vzdělávání v zařízení x mimo zařízení počty klientů Činnosti v sociálně terapeutických dílnách jsou zaměřeny na rozvoj pracovních návyků a dovedností a rozvoj dovedností při péči o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začleňování. Udržování a rozvíjení schopností klientů spočívá v neustálém opakování činností, používání vizualizace obrázky pro postup při vytváření výrobků, přizpůsobení se tempu uživatele aj. 8 Stavebně - technický stav objektu, v nichž jsou klientům poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Souhrnně jsou hodnoceny parametry: 8.1 stav obslužného provozu: kuchyně - není prádelna - není vytápění - vyhovující 8.2 stav stavby: statika - vyhovující vnější plášť havarijní, podstatným nedostatkem jsou rozsáhlé úniky tepla (žádná tepelná izolace, rozsáhlé úniky tepla kolem oken, dveří ) střecha vyhovující, nutné drobné opravy 8.3 technický stav: elektroinstalace vyhovující, nutné drobné opravy rozvody tepla velmi dobré vody velmi dobré odpady - velmi dobré 8.4 bariérovost objektu zcela bezbariérový, částečně bariérový, zcela bariérový

10 bariérovost objektu zcela bezbariérový Popis objektu V bezbariérovém přízemí objektu: vstupní chodba s nájezdovou plošinou pro vozíčkáře šatna pro ženy stálá prodejní výstavka stolařská dílna sklad stolařské dílny dílna: výroba ručního papíru, malování na sklo, šicí dílna toalety, sprchy tkalcovská dílna šatna zaměstnanci: toaleta, sprcha arteterapeutická dílna keramická dílna z přízemí je přístup na nádvoří a zahradu V bezbariérovém nadzemním podlaží: relaxační místnost šatna a WC pro zaměstnance jídelna kuchyňský kout WC pro klienty Košikářská dílna kancelář Venkovní prostory: nádvoří s prostorem pro posezení a zahrádku sportovní hřiště zahrada s dřevěným mobiliářem 9 Zprávy o plnění úkolů stanovených pro rok Rozšíření kapacity STD (28 uživatelů služby) Od března 2010 bylo rozděleno docházení do dílen na ranní a odpolední režim. Zvýšila se kapacita dílny z 18 na 28 uživatelů. 2. Rozšíření věkové hranice v cílové skupině Od března 2010 byla rozšířena věková hranice osob cílové skupiny od 16 let. 3. Úspěšně projít kontrolní činností v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. STD úspěšně prošli kontrolní činností v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji.

11 10 Hodnocení činností realizovaných v uplynulém roce 10.1 V průběhu roku 2010 byla služba financována prostřednictvím individuálního projektu kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, který realizuje Moravskoslezský kraj v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Prioritní osa č. 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb). Toto financování zajistí provozní prostředky na krytí 80% nákladů služby v rozmezí let Projekt v rámci Moravskoslezského kraje umožní nastavení systémového poskytování sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) pro vymezené cílové skupiny. Prostřednictvím projektu se zvýší dostupnost kvalitních sociálních služeb pro uživatele na celém území Moravskoslezského kraje. Dlouhodobým přínosem projektu bude propojení sociálních služeb na celém území kraje, čímž dojde k vytvoření komplexní a stabilní síti služeb pro potřebné uživatele z cílových skupin. Od března 2010 realizuje STD Sagapo další projekt kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, který realizuje Moravskoslezský kraj v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. STD Sagapo je subdodavatelem služeb Slezské Diakonie Od října 2010 byl počet zaměstnanců v STD rozšířen o pracovní pozici sociálního pracovníka. Vzhledem ke zvýšení kapacity dílen bylo toto rozšíření místa nutné tak, aby byl zachován individuální přístup k uživatelům služeb STD a mohly být poskytovány kvalitní sociální služby. 11 Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce Pokračovat v úspěšné realizaci obou získaných projektů. Poskytovat kvalitní sociální služby v STD a naplňovat indikátory projektu. 2. Rozšířit činnosti v dílnách o nové techniky. 12 Další vize rozvoje zařízení v průběhu příštích let Zásadním úkolem je získání nemovitosti, ve které je služba poskytována. Objekt i pozemky jsou ve vlastnictví města Bruntál, organizace je užívá na základě kupní smlouvy z roku Tato však kvůli formálním a věcným chybám není uznána KÚ jako platná. Po získání nemovitosti do vlastnictví MSK chceme realizovat dlouholetý záměr celkovou rekonstrukci stávajících prostor, popřípadě jejich rozšíření, tak, abychom vybudovali moderní, současné době vyhovující zázemí pro kvalitní poskytování sociální služby.

12 3 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 14 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 1) Základní ukazatele Tabulka č. 2c) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3c) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6) Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 12) Přípustný objem prostředků na platy Tabulka č. 13) Nemocnost 13.1 Výsledek hospodaření k (tis. Kč) náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Hlavní činnost 4.569, ,33 232,25 Doplňková činnost Celkem 4.569, ,33 232, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2010 převod do rezervního fondu z toho převod do fondu odměn , ,72 0, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k (tis. Kč) Druh sociálních služeb náklady (tis. Kč) výnosy (tis. Kč) výsledek hospodaření (tis. Kč) Sociálně terapeutické dílny 4.569, ,33 232,25 Celkem 4.569, ,33 232,25

13 * v případě potřeby přidejte řádky * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovněž dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 13.4 Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r (tis. Kč) 0,00 Celkem 0,00 * v případě potřeby přidejte řádky * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 13.5 Významné dary, sponzorství (tis. Kč) finanční věcný finanční věcný Druh/účel celkem rezervní fond investiční fond Celkem * v případě potřeby přidejte řádky 13.6 Investiční akce v r (tis. Kč) Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše (tis. Kč) Celkem 0 * v případě potřeby přidejte řádky

14 13.7 Hospodaření s peněžními fondy (tis. Kč) Název fondu stav (v tis. Kč) k k investiční fond 0 0 FKSP 0 0 rezervní fond 0 0 fond odměn Dokončený dlouhodobý majetek (tis. Kč) Název akce zdroje (tis. Kč) celkem vlastní MSK ISPROFIN dary jiné (jaké) Formátovací kotouč. pila 50,08 50, Celkem 50,08 50, * v případě potřeby přidejte řádky * jen dokončený dlouhodobý majetek, dokončené tech. zhodnocení zařazené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2010 (tis. Kč) celková zdroje (tis. Kč) Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné (pojistné plnění) Oprava elektroinstalace 46,22 46,22 Oprava stropních obkladů 25,18 25,18 Malování 20,29 5,00 15,29 Výměna dveří 31,21 31,21 Celkem 122,90 36,21 86,69 * v případě potřeby přidejte řádky * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než Kč Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2010* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2010 (uveďte účel) Příspěvek na provoz - náklady na odpisy ,14 Výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 0,00 * v případě potřeby přidejte řádky * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2010

15 Dodržování 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (doplňte skut. %) 25 % podíl mimotarifních složek platu 24, Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč) Pojistná událost Vodovodní škoda - průsak vody z 1 patra objektu STD (škoda na nemovitém i movitém majetku) celková výše škody výše náhrady od pojišťovny 162,00 142,92 Celkem 162,00 142,92 * v případě potřeby přidejte řádky Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců * v případě potřeby přidejte řádky Průměrné % nemocnosti za rok 2010 doplňte z tabulky v Příloze 14 Metodického pokynu Uvedeno ve zprávě za organizaci celkem (2,91%) Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Pohledávky 0 Závazky Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) vypište počet a druh provedených kontrol včetně zjištění a návrhu opatření Krajská hygienická stanice - Dodržování povinností dle zákona č. 258/2000 Sb. Kontrolní zjištění: bez závad KÚ Ostrava - Kontrola sociálních služeb financovaných z IP Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK - kontrolovaná služba: Sociálně terapeutické dílny - kontrolované období: leden duben 2009 Kontrolní zjištění: formální správnost: bez závad doložitelnost závazných ukazatelů: uložená nápravná

16 opatření byla odstraněna v termínu Okresní správa sociálního zabezpečení v Bruntále - Kontrola plateb pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění, kontrolované období 1/2009 5/ Kontrolní zjištění: bez závad Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kontrolované období 7/2008 6/ Kontrolní zjištění: bez závad Finanční úřad v Bruntále - Kontrola daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, kontrolované zdaňovací období 2007, 2008, Kontrolní zjištění: bez závad Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: Mgr. Petr Konečný datum: telefon: Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních věcí část: odborná ekonomická jméno: Mgr. Kamila Maršálková Ing. Pavla Václavíková telefon:

17 Příloha č.1: Fotodokumentace ze sociálně terapeutických dílen Každý uživatel služby STD najde na nástěnce svůj týdenní rozvrh informace v piktogramech, do kterých dílen bude docházet (obr. č.1). Jedna z nabízených činností v dílnách je arteterapie (obr. č. 2). V rámci dílen je možnost prohlédnout si nebo zakoupit výrobky ve stálé prodejní výstavě dílen (obr. č.3). Obrázek č.1 Obrázek č.2 Obrázek č.3

18 Příloha č.2: Fotodokumentace ze sociálně terapeutických dílen Ve stolařské dílně bylo dokoupeno vybavení formátovací pila (obr. č. 4), olepovačka hran (obr. č. 6) a další. Pracovník dílny zaučuje a asistuje uživatelům sociálních služeb při nových činnostech. Finálními výrobky jsou například štokrlata (obr. č.5). Obrázek č.4 Obrázek č.5 Obrázek č.6

19 Příloha č.3: Fotodokumentace ze sociálně terapeutických dílen V dílně na výrobu ručního papíru (obr.č.7) vznikají např. dekorace, přání nebo alba na fotky. Mezi další činnosti patří také malování na sklo, na které se používají speciální barvy (obr.8). Asistence pracovníka je při výuce práce na kolíkovém stavu nezbytná (obr.č.9). Obrázek č.7 Obrázek č.8 Obrázek č.9

20 Příloha č.4: Fotodokumentace ze sociálně terapeutických dílen Byla dovybavena košíkářská dílna. Byly dokoupeny nové stoly, židle a krabice na materiál (obr. č.10,11). V keramické dílně pokračovalo vytváření výrobků a jejich vypalování v keramické peci (obr. č.12). Obrázek č. 10 Obrázek č. 11 Obrázek č. 12

21 Příloha č.5: Fotodokumentace ze sociálně terapeutických dílen výrobky dílen

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 PSB Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava IČO: 71197061

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář

Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Příloha žádosti o registraci Počet stran 9 o.s. Sluneční zahrada Popis realizace poskytování sociálních služeb dle Zákona č.108/2006 Sb.: 46 Denní stacionář Projekt : Chráněná dílna svatý Prokop u červeného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2011 Základní informace o PO Název příspěvkové organizace: Sagapo, příspěvková organizace Adresa: Uhlířská

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením

VÝRONÍ ZPRÁVA. Domov pro osoby se zdravotním postižením VÝRONÍ ZPRÁVA 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením 1 ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace:

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Podpora samostatného bydlení Lepařova 12, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Čajkovského 8, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele : Zotavovna Vězeňské služby České republiky, příspěvková organizace

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Domov pro osoby se zdravotním postižením Švestková 50,52, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015

S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU. č. OLP /xxxx/2015 Smluvní strany: S MLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU č. OLP /xxxx/2015 schválená Radou Libereckého kraje dne xxx, usnesením č. xxx/15/rk Liberecký

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel - Galerie výtvarného umění v Ostravě,

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010 I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice

Více

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Chráněné bydlení, Pekliska 53, Velké Hoštice

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013 Chráněné bydlení, Pekliska 53, Velké Hoštice Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení, Pekliska 53, Velké Hoštice Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným

MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným Popis realizace poskytovaní sociálních služeb MIKASA denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením Zřizovatel: MIKASA z. s. Lumírova 28, 700 30 Ostrava tel. 728 618 189, 777 881 556 web:

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava

Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47,

Více

Zpráva o činnosti. rok 2012

Zpráva o činnosti. rok 2012 , pro mentálně &Yn posti&nou ~mládel Chotillce Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2012 ~.~ ml8jmaln I I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění

Více

Článek 1 Předmět. Článek 2 Ceník ubytování. Článek 3 Finanční normy stravovací jednotky a provozní náklady stravovacího provozu

Článek 1 Předmět. Článek 2 Ceník ubytování. Článek 3 Finanční normy stravovací jednotky a provozní náklady stravovacího provozu Článek 1 Předmět Tato příloha stanoví a) ceník za základní činnost ubytování a stravování v souladu s 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 17 vyhlášky MPSV

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Havířov - Město 1. máje 10 a okres Karviná 1. máje 10 a, 736

Více

Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 94,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295880 5 730 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Domovy pro osoby se zdravotním postiţením. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Domovy pro osoby se zdravotním postiţením. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Domovy pro osoby se zdravotním postiţením Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 25.

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Obchodní akademie Frýdek-Místek Palackého 123, p. o. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 IČ: 00601373 OBSAH: strana A/ Základní údaje o organizaci... 3 Údaje o počtech žáků...

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-74/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-74/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p.

Více

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace rok 2012 LEDEN 2012 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 Sociální služba podpora samostatného bydlení

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 Sociální služba podpora samostatného bydlení Popis realizace: 1. konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem na charakter služby) Cílová skupina Služba Podpora samostatného

Více

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice. Rok 2010

Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje Sociálně terapeutické dílny Město Albrechtice Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Občerstvení a ubytování pro projekt: Krušné hory Domov můj, CZ.1.07/1.1.34/02.0051 ČÍSLO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:. ZADAVATEL:

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

PRAHA 13 - STODŮLKY Přecechtělova 2241-2243 a Kurzova 2244-2245

PRAHA 13 - STODŮLKY Přecechtělova 2241-2243 a Kurzova 2244-2245 IKON spol. s r. o. Nehvizdská 22/8 Tel.: 281 862 741 Praha 9 Fax.: 281 864 731 Prohlášení vlastníka budovy dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění PRAHA 13 - STODŮLKY Přecechtělova

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne..

Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. Smlouva o poskytování sociální služby č. j. ze dne.. uzavřená podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více