ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 7 a 132, 1/4 pozemků parc. č. 91/1, 91/3, 93/1, 132 a 800/15 v kat. úz. Javory, obec Malšovice, okres Děčín, ve vlastnictví Bohumila Cendelína. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš Novobranská Litoměřice-Město Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce č.j. 124 Ex 1001/10-22 prodejem nemovitostí. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: B plus B, spol. s r.o. MONTEKALA, spol. s r.o. Holečkova 657 Hálova Praha 5 Košíře Praha 9 Znalecký posudek obsahuje 24 stran textu včetně titulního listu a včetně 12 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 7 a 132, 1/4 pozemků parc. č. 91/1, 91/3, 93/1, 132 a 800/15 v kat. úz. Javory, obec Malšovice, okres Děčín, zapsáno na LV č. 33. Účelem tohoto ocenění je vypracování posudku, jako podkladu pro stanovení reálné prodejní ceny souboru ocenění pro potřeby objednatele. Stanovená tržní hodnota dle tohoto posudku respektuje právní předpisy v oblasti cen, financování, účetnictví a daní platné v době zpracování. Tržní hodnota je určena pro potřeby objednatele a je odrazem situace na trhu nemovitostí v době zpracování. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: 1/4 rodinného domu č.p. 31 s příslušenstvím a 1/4 pozemků parc. č. St. 7, 91/1, 91/3, 93/1, 132 a 800/15 Adresa nemovitosti: Javory Malšovice Kraj: Ústecký Okres: Děčín Obec: Malšovice Katastrální území: Javory Počet obyvatel: 852 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) x 0, = 35,0000 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. h) : ZC = C p x 2,5 = 87,50 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti spolumajitele nemovitosti. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV č.33, kat. úz. Javory, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, KP Děčín - kopie mapy katastrální ze dne , mapový list č. Ústí nad Labem 1-4/42, měřítko 1:1000, kat. úz. Javory - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 1001/10-22 ze dne usnesení o ustanovení znalce č.j. 124 EX 1001/10-35 ze dne kopie smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne informace poskytnuté Obecním úřadem Malšovice dne informace od spoluvlastníka nemovitosti - informace z KN - informace z realitního trhu - skutečnosti zjištěné na místě samém - 2 -

3 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastníci stavby: Bohumil Cendelín, Javory 31, Malšovice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 4 Martin Cendelín, Javory 31, Malšovice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 4 Zdeňka Tejmlová, Javory 31, Malšovice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 2 Vlastníci pozemku: Bohumil Cendelín, Javory 31, Malšovice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 4 Martin Cendelín, Javory 31, Malšovice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 4 Zdeňka Tejmlová, Javory 31, Malšovice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 2 6. Dokumentace a skutečnost K nemovitosti nebyla předložena žádná výkresová dokumentace. U výpočtů bylo vycházeno z výměr a skutečností zjištěných na místě samém a dále z informací poskytnutých spoluvlastníkem nemovitosti. Byla předložena smlouva o věcném břemeni právo umístění a provozování distribuční soustavy ČEZ Distribuce k pozemku parc. č. 91/1. Věcné břemeno je zřízeno bezúplatně. Dle informací SČVaK je možnost zásobování vodou z vodojemu na Javorech na hranici kapacity a příp. připojování dalších zákazníků nejisté. Nutno projednat s provozovatelem SČVaK Děčín. Dřevěná garáž na parc. č. 91/3 částečně zasahuje na pozemek jiného vlastníka. (Nájemní smlouva nebyla předložena). 7. Celkový popis nemovitosti Vesnice Malšovice je součástí okresu Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Děčín. Obec Malšovice se rozkládá asi 5 km jihozápadně od Děčína. Území této středně velké vesnice trvale obývá asi 830 obyvatel. Obec je vzdálená přibližně 11 km od německých hranic.v obci je základní škola nižšího stupně a škola mateřská, dále sportovní hřiště, knihovna a kostel. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Nejbližší vlakové zastávky jsou Boletice nad Labem, Vilsnice a Choratice. Oceňované nemovitosti se nacházejí v zastavěné části kat. úz. (obec) Javory, obec Malšovice, okres Děčín. Nemovitosti tvoří tři celky a jeden samostatný pozemek v okrajové části. Jedná se o rodinný dům č.p. 31 s pozemky a dále menší stavby, stavební pozemky a zahrady. Nemovitosti jsou přístupné ze zpevněné komunikace, mimo pozemku parc. č. 800/ Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Rodinný dům č.p Kůlna bez č.p Ocenění zjednodušeným způsobem - procentem 1.4. Altán zahradní 1.5. Garáž bez č.p Plechová garáž bez č.p

4 1.7. Plechová garáž bez č.p. 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky parc. č. St. 10, St. 11 a parc. č Pozemky parc. č. St. 7 a parc. č Pozemky parc. č. 91/1 a 800/ Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1-4 -

5 B. Znalecký posudek Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Rodinný dům č.p. 31 Popis: Oceňovaný rodinný dům č.p. 31 je samostatně stojící na vlastním mírně svažitém pozemku parc. č. St. 11. Rodinný dům má obdélníkový půdorys, v západní a jižní části se nachází vstupní přístavby. Je dvoupodlažní s půdou a podkrovím. Ve zvýšeném 1. NP západní časti domu se nachází sklad na TP a kotel. Rodinný dům obsahuje dvě samostatné bytové jednotky s vlastními vstupy. Západní část domu se vstupem v přístavbě obsahuje dvě chodby, koupenu s WC a vanou, kuchyň, obývací pokoj, dva pokoje a půdu. Východní část domu se vstupem v jižní části obsahuje obývací pokoj, kuchyň, koupelnu s WC a vanou, chodbu a tři pokoje v podkroví. Dům má kamenné základy, svislé konstrukce jsou zděné. Stropy hurdisky, krovy dřevěné. Střecha je sedlová, na vstupech plochá a pultová, krytá šindelem a lepenkou. Klemp. konstrukce jsou z pozink. plechu. Fasádní omítky jsou štukové, vnitřní omítky vápenné. Schodiště betonové. Dveře dřevěné, okna plastová. Vrata dřevěná. Vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva, ohřev vody el. bojlerem. Dům je napojen na elektro rozvod a vodovod, kanalizace svedena do žumpy. Plyn v obci není. Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 5, typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: má podkroví nad 1/3 do 2/3 zast. pl. 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1.NP 14,7x8,10+2,0x2,0+7,7x8,1 = 185,44 2.NP 2,0x8,1+14,7x8,10+7,7x8,10 = 197,64 zastřešení 2,0x8,1+14,7x8,10+7,7x8,10 = 197,64-5 -

6 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.NP 185,44 m 2 2,70 m 2.NP 197,64 m 2 2,50 m zastřešení 197,64 m 2 3,00 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP 321,49+10,4+162,16 = 494,05 m 3 2.NP 40,50+309,58+162,16 = 512,24 m 3 zastřešení 4,05+178,6+62,37 = 245,02 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 494,05 m 3 2.NP NP 512,24 m 3 zastřešení Z 245,02 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 251,31 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy kamenné S Zdivo zděné tl. 45 cm S Stropy hurdiskové S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky S Fasádní omítky S Vnější obklady C Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody železobetonové monolitické s běžným S 100 povrchem 12. Dveře S Okna plastová N Podlahy obytných místností S Podlahy ostatních místností S Vytápění ústřední topení S Elektroinstalace S Bleskosvod C Rozvod vody S Zdroj teplé vody bojler S Část [%]

7 21. Instalace plynu C Kanalizace žumpa P Vybavení kuchyně S Vnitřní vybavení S Záchod S Ostatní S Ostatní C Vrata dřevěná A 100 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Zdivo S 22, ,00 22,30 3. Stropy S 8, ,00 8,40 4. Střecha S 5, ,00 5,20 5. Krytina S 3, ,00 3,20 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,20 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,10 9. Vnější obklady C 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Okna N 5, ,54 8, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu C 0, ,00 0, Kanalizace P 2, ,46 1, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní S 3, ,00 1, Ostatní C 3, ,00 0, Vrata dřevěná A 0, ,00 0,02 Součet upravených objemových podílů 97,30 Upravený obj. podíl Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): [Kč/m 3 ] = Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): x 1, 0750 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): x 0,9730 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): x 0,8500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,1550 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): x 1,

8 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 5 225,75 Plná cena: 1 251,31 m 3 x 5 225,75 Kč/m 3 = ,23 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 90 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 150 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 60,000 % ,94 Kč = ,29 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,32 Kč 1.2. Kůlna bez č.p. Popis: Stavba kůlny umístěná na vlastním pozemku parc. č. St. 10 situována za rodinným domem v severozápadní části. Kůlna je zděná se sedlovou střechou. Dveře dřevěné, okna dřevěná a luxfery. Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: umožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] 1.NP 5,2x5,0 = 26,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 26,00 m 2 3,00 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP (5,2x5,0)x(3,00) = 78,00 m 3 zastřešení 19,50 = 19,50 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) - 8 -

9 Název Typ Obestavěný prostor 1.NP NP 78,00 m 3 zastřešení Z 19,50 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 97,50 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,40 3. Stropy S 19, ,00 19,30 4. Krov S 10, ,00 10,80 5. Krytina S 6, ,00 6,90 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,90 7. Úprava povrchů S 4, ,00 4,90 8. Schodiště S 3, ,00 3,80 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Podlahy S 6, ,00 6, Elektroinstalace S 4, ,00 4,90 Součet upravených objemových podílů 100,00 Upravený obj. podíl Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): x 1,0000 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): x 0,8500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,1030 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): x 1,1830 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 2 643,34 Plná cena: 97,50 m 3 x 2 643,34 Kč/m 3 = ,65 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 60 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 40,000 % ,26 Kč = ,39 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Kůlna bez č.p. - zjištěná cena = ,85 Kč - 9 -

10 1.3. Ocenění zjednodušeným způsobem - procentem Popis: Přípojky sítí, zpevněné plochy, oplocení pozemku. Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle 10 procentem z ceny stavby. Stanovené procento z ceny staveb: 3,00 % Seznam staveb: Název stavby Cena stavby Rodinný dům č.p ,32 Kůlna bez č.p ,85 Celkem: ,17 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,17 x 0,0300 Ocenění zjednodušeným způsobem - procentem - zjištěná cena = ,87Kč 1.4. Altán zahradní Popis: Dřevěný altán umístěný ve východní části pozemku. Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: 23. Altán zahradní Výměra: 11,90 m 2 zastavěné plochy Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 242 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 11,90 m 2 x Kč / m 2 = Kč Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): x 0,8500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): x 2,3390 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): x 1,1830 Plná cena: = ,88 Kč Stavba bez základů - dle 18 se upraví cena stavby, která není spojena se zemí pevným základem koeficientem 0,9. Korekce ceny: x 0,9 Plná cena stavby bez základů: = ,59 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % x S PCŽ = 100 % x = 20,000 % ,32 Kč = ,27 Kč

11 Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Altán zahradní - zjištěná cena = ,32Kč 1.5. Garáž bez č.p. Popis: Samostatně stojící stavba garáže bez č.p. se nachází na rozhraní pozemku parc.č. 91/3 a 95. Pozemek parc. č. 95 je ve vlastnictví ČR, zřejmě pronajato. Nájemní smlouva nepředložena. Stavba není zapsána v KN. Dřevěná stavba na betonové desce obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou krytou vlnitým plechem. Okna nejsou, vrata dřevěná. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Garáž 24 porovnávací metoda Poloha objektu: Ústecký kraj, do obyvatel Stáří stavby: 10 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 18): Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: : 5,0x6,0 = 30,00 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška : 30,00 m 2 1,60 m Obestavěný prostor: 1.NP + zastřešení: (5,0x6,0)x(1,60)+12,0 = 60,00 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 60,00 m 3 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové II typ B s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 1. Druh stavby - samostatně stojící II 0,00 2. Konstrukce - kovová konstrukce opláštěná nebo obvod. stěny tl do I -0,10 15 cm 3. Technické vybavení - bez vybavení I -0,05 4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez výrazného vlivu na cenu III 0,00 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6. Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou II 1,05 údržbou Koeficient pro stáří 10 let: 1,00 5 Index vybavení I V = (1 + Σ V i ) x V 6 x 1,00 = 0,893 i =

12 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha v obci - v souvisle zastavěné části obce III 0,00 2. Dopravní dostupnost - nejbližší zastávka hromadné dopravy ve I -0,03 vzdálenosti nad 300 m 3. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II 0,00 4. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 5. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 5 Index polohy I P = (1 + Σ P i ) = 0,970 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka III 0,00 odpovídá poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na cizím pozemku - Stavba I -0,05 pravděpodobně zasahuje na vedlejší pozemek parc. č. 95, který je ve vlastnictví ČR. 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + Σ T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V x I P x I T = 0,893 x 0,970 x 0,950 = 0,823 Ocenění: Cena upravená CU = IPC x I = Kč/m 3 x 0,823 = 1 255,90 Kč/m 3 CP = CU x OP = 1 255,90 Kč/m 3 x 60,00 m 3 = Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = Kč = Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Garáž bez č.p. - zjištěná cena = ,50 Kč 1.6. Plechová garáž bez č.p. Popis: Plechová garáž bez č.p. na pozemku parc. č. 91/1 nezapsaná v KN. Obdélníkový půdorys, sedlová střecha. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Garáž 24 porovnávací metoda Poloha objektu: Ústecký kraj, do obyvatel Stáří stavby: 25 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 18): Kč/m

13 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 5,9x3,2 = 18,88 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 18,88 m 2 2,50 m Obestavěný prostor: 1.NP + zastřešení: (5,9x3,2)x(2,50)+4,72 = 51,92 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 51,92 m 3 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové II typ B s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 1. Druh stavby - samostatně stojící II 0,00 2. Konstrukce - kovová konstrukce opláštěná nebo obvod. stěny tl do I -0,10 15 cm 3. Technické vybavení - bez vybavení I -0,05 4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez výrazného vlivu na cenu III 0,00 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou - III 0,85 (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 25 let: 0,90 5 Index vybavení I V = (1 + Σ V i ) x V 6 x 0,90 = 0,650 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha v obci - v souvisle zastavěné části obce III 0,00 2. Dopravní dostupnost - nejbližší zastávka hromadné dopravy ve I -0,03 vzdálenosti nad 300 m 3. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II 0,00 4. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 5. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 5 Index polohy I P = (1 + Σ P i ) = 0,970 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka III 0,00 odpovídá poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,

14 3 Index trhu I T = (1 + Σ T i ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = I V x I P x I T = 0,650 x 0,970 x 1,000 = 0,631 Ocenění: Cena upravená CU = IPC x I = Kč/m 3 x 0,631 = 962,91 Kč/m 3 CP = CU x OP = 962,91 Kč/m 3 x 51,92 m 3 = ,29 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,29 Kč = ,29 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Plechová garáž bez č.p. - zjištěná cena = ,57 Kč 1.7. Plechová garáž bez č.p. Popis: Plechová garáž bez č.p. na pozemku parc. č. 91/3 nezapsaná v KN. Obdélníkový půdorys, sedlová střecha. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Garáž 24 porovnávací metoda Poloha objektu: Ústecký kraj, do obyvatel Stáří stavby: 25 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 18): Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 6,9x2,3 = 15,87 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 15,87 m 2 2,20 m Obestavěný prostor: 1.NP+zastřešení: (6,9x2,3)x(2,20)+3,97 = 38,88 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 38,88 m 3 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Svislé konstrukce zděné nebo železobetonové II typ B s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení podkroví 1. Druh stavby - samostatně stojící II 0,00 2. Konstrukce - kovová konstrukce opláštěná nebo obvod. stěny tl do 15 cm I -0,

15 3. Technické vybavení - bez vybavení I -0,05 4. Příslušenství - venkovní úpravy - bez výrazného vlivu na cenu III 0,00 5. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 6. Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanou údržbou - III 0,85 (předpoklad provedení menších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 25 let: 0,90 5 Index vybavení I V = (1 + Σ V i ) x V 6 x 0,90 = 0,650 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha v obci - v souvisle zastavěné části obce III 0,00 2. Dopravní dostupnost - nejbližší zastávka hromadné dopravy ve I -0,03 vzdálenosti nad 300 m 3. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II 0,00 4. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 5. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 5 Index polohy I P = (1 + Σ P i ) = 0,970 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka III 0,00 odpovídá poptávce 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + Σ T i ) = 1,000 i = 1 Celkový index I = I V x I P x I T = 0,650 x 0,970 x 1,000 = 0,631 Ocenění: Cena upravená CU = IPC x I = Kč/m 3 x 0,631 = 962,91 Kč/m 3 CP = CU x OP = 962,91 Kč/m 3 x 38,88 m 3 = ,94 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,94 Kč = ,94 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Plechová garáž bez č.p. - zjištěná cena = 9 359,49 Kč

16 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky parc. č. St. 10, St. 11 a parc. č. 102 Popis: Pozemek tvořený parcelami St. 10, St. 11 a parc. č. 102 je nepravidelného tvaru, mírně svažitý východním směrem. Na pozemku se kromě rodinného domu a zděné kůlny nachází dřevěné stavby (kurníky) a dřevěný altán. Pozemky jsou oploceny, na pozemku jsou zpevněné betonové chodníky. Ocenění: Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č tabulka 1: 2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci: -5 % Úprava cen: -5 % Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,1830 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1030 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 87,50 1,00 2,1030 1,1830-5,00 206, odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 87,50 0,40 2,1030 1,1830-5,00 82,721 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a St ,00 206, ,66 nádvoří 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a St ,00 206, ,40 nádvoří 28 odstavec 5 zahrada ,00 82, ,54 Stavební pozemky - celkem ,60 = ,60 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Pozemky parc. č. St. 10, St. 11 a parc. č zjištěná cena = ,15 Kč 2.2. Pozemky parc. č. St. 7 a parc. č. 132 Popis: Rovinatý pozemek tvořený parcelami č. St. 7 a parc. č. 132 se nachází v centru obce. Pozemek je v KN veden zbořeniště a zahrada. Pozemek má nepravidelný tvar. V Územním plánu je veden pro výstavbu rodinného domu

17 Ocenění: Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č tabulka 1: 2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci: -5 % Úprava cen: -5 % Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,1830 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1030 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 87,50 1,00 2,1030 1,1830-5,00 206, odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 87,50 0,40 2,1030 1,1830-5,00 82,721 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 zastavěná plocha a St ,00 206, ,64 nádvoří 28 odstavec 5 zahrada ,00 82, ,84 Stavební pozemky - celkem ,48 = ,48 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Pozemky parc. č. St. 7 a parc. č zjištěná cena = ,87 Kč 2.3. Pozemky parc. č. 91/1 a 800/15 Popis: Pozemek parc. č. 91/1 je v KN veden jako zahrada. Na pozemku se nachází plechová garáž nezapsaná v KN. Pozemek má nepravidelný tvar a je svažitý jižním směrem. Pozemek je vhodný k přičlenění pro stavbu na parc. č V Územním plánu veden pro výstavbu RD. Přístup ze zpevněné komunikace. Pozemek parc. č. 800/15 se nachází v okrajové části obce Javory. Má obdélníkový tvar a je svažitý. Pozemek byl oddělen z celku parc. č. 800/7, který je v Územním plánu veden pro výstavbu RD. Ocenění: Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č tabulka 1: 2.3. Není možnost napojení na veřejnou kanalizaci: -5 % Úprava cen: -5 % Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,1830 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1030 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena Koef. K i K p Úprava Upr. cena

18 [Kč/m 2 ] [%] [Kč/m 2 ] 32 odst. 1 - jiné pozemky - zahrnuté do územního plánu k zastavění ( 28 odst. 2) 32 odst. 1 ( 28 o. 2) 87,50 0,30 2,1030 1,1830-5,00 62,041 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 32 odst. 1 ( 28 zahrada 91/1 995,00 62, ,80 o. 2) 32 odst. 1 ( 28 trvalý travní porost 800/15 95,00 62, ,90 o. 2) Stavební pozemky - celkem ,70 = ,70 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Pozemky parc. č. 91/1 a 800/15 - zjištěná cena = ,18 Kč 2.4. Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1 Popis: Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1 jsou nepravidelného tvaru, svažité jižním směrem. Na pozemku parc. č. 91/3 se nachází stavba plechové garáže nezapsané v KN a vedle ní je trafostanice VN. Dále jsou na pozemku menší dřevěné stavby neurčitého charakteru a konstrukcí. Dřevěná garáž, která zasahuje do pozemku parc. č. 95 (pozemek jiného vlastníka). Vzhledem k umístění trafostanice a vedení VN k ní (ochranná pásma) je vyloučeno jiné využití než zahrada. Pozemek parc. č. 91/3 je 4 m široký pás, který nemá samostatné využití. Ocenění: Zemědělské pozemky oceněné dle 29. Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 23: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 100 % Celková úprava ceny: 100,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra [m2] JC [Kč/m2] Úprava [%] UC [Kč/m2] Cena [Kč] zahrada 91/ ,00 4,10 100,00 8, ,60 ostatní plocha 93/1 168,00 2,39 100,00 4, ,04 Mezisoučet 2 376, ,64 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39): x 1,0000 Zemědělské pozemky oceněné dle 29 - celkem ,64 = ,64 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x 1 4 Pozemky parc. č. 91/3 a 93/1 - zjištěná cena = 4 727,16 Kč

19 Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 31 Popis porovnávaných objektů: Jednotka: Množství jednotek oceňované stavby: 473,00 1) Nabízíme prostorný rodinný dům se zahradou o celkové výměře 2164 m2 ve velmi klidné části obce Malšovice - Stará Bohyně, okres Děčín. Dům má zrekonstruovanou střechu, měděné okapy a lemování, kamenné schodiště a dřevěná okna. K dispozici sklep, garáž, stodola s možností dílny a kůlna na dřevo. K domu je možné přikoupit cca 6 ha zemědělské půdy. Nízké náklady na bydlení. S financováním pomůžeme. 2) Tento rodinný domek se nachází v klidné části obce Těchlovice Rodinný dům prošel rekonstrukcí, při které bylo vybudováno nové centrální schodiště, nová prostorná koupelna s rohovou vanou, byly vyměněny podlahy, vnitřní instalace a střešní krytina. V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchyňský kout s obytnou místností a pracovna. Z tohoto podlaží jsou přímé vstupy do garáže a dílny nacházející se za domem. V patře jsou tři ložnice a koupelna. Z chodby v patře se dostaneme na zastřešenou terasu, z které je výhled na zahradu. Objekt je napojen na veřejný rozvod vody a elektřiny, splaškové vody jsou svedeny do septiku, vytápění objektu je kombinované kotlem na tuhá paliva a elektřinou. Nabízený rodinný domek je velmi útulný a novému majiteli umožňuje vytvořit si bydlení dle vlastních představ a požadavků. Velmi klidné místo s dobrou dostupností Děčína. 3) Částečně podsklepený rodinný dům se zahradou. Podsklepeno, v přízemí chodba, bytová jednotka 2+1 se sociálním zařízením. V 1. patře kuchyň, 4x pokoj a terasa. Dále malá půda. Na pozemku garáž a kůlna. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] 1) RD Stará Bohyně ,- Kč 0,90 0,85 0,95 0,80 1,00 0,65 178, ,50 2) RD Těchlovice ,- Kč 0,85 0,85 0,95 1,00 1,00 0,65 120, ,58 3) RD Těchlovice ,- Kč 0,85 0,85 0,95 0,80 1,00 0,65 100, ,98 Součet: ,06 Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: 5 264,69 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: 4 282,98 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: 5 948,58 Kč/jedn. Základní cena: 5 264,69 Kč 473,00 á 5 264,69 Kč/ = ,37 Kč

20 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,37 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rodinný dům č.p. 31 = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc. č. St. 7, 132, 91/1, 800/15 Seznam porovnávaných pozemků: Výchozí cena / (A*B*C*D*E*F) = Upravená vých. cena Název Výchozí cena A B C D E F Upravená vých. cena 1) St. pozemek Malšovice 850,- Kč/m 2 1,00 1,25 0,40 1,30 0,75 1, ,59 Kč/m 2 2) St. pozemek Malšovice 900,- Kč/m 2 1,00 1,50 0,40 1,30 0,75 1, ,46 Kč/m 2 3) St. pozemek Třešňová 670,- Kč/m 2 0,60 0,50 1,20 1,30 1,25 1, ,30 Kč/m 2 Součet: 4 427,35 Kč/m 2 / 3 Průměrná upravená výchozí cena: 1 475,78 Kč/m 2 Výchozí cena: = 1 475,78 Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,00 B - typ stavebního pozemku: * 0,75 C - třída velikosti obce podle počtu obyvatel: * 0,40 D - obchodní resp. průmyslová poloha: * 0,70 E - územní připravenost, infrastruktura: * 0,75 F - speciální charakteristiky: * 1,00 Výchozí cena upravená = 232,44 Kč/m 2 Oceňované pozemky: zastavěná plocha a nádvoří p.č. St m 2 zahrada p.č m 2 zahrada p.č. 91/1 995 m 2 trvalý travní porost p.č. 800/15 95 m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 1392 m

21 1 392,00 m 2 á 232,44 Kč/m 2 = ,48 Kč Pozemky oceněné srovnávací indexovou metodou - celkem = ,48 Kč Pozemky parc. č. St. 7, 132, 91/1, 800/15 - výsledná cena = ,48 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky a 1 ) Pozemky parc. č. St. 7, 132, 91/1, 800/15 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Porovnávací hodnota a) Pozemky a 2 ) Pozemky parc. č. 91/3, 93/1 Popis porovnávaných pozemků: 1) Nabízím krásný slunný pozemek vhodný pro chov skotu,koní či jiné využití v zemědělství. Celková rozloha pozemku je m2, z toho je m2 trvalý travní porost a m2 orná půda. Pozemek je celý oplocen - v současné době využíván pro chov jelenů. Na pozemku se nachází krmelec. Oplocení je řešeno s možností rozdělení do dvou sousedících ohrad.na pozemku není povolena výstavba - Chráněná krajinná oblast. V okolí jsou pouze 4 RD, jedná se o velmi klidnou lokalitu se zaměřením na chov domácích zvířat a koní.pozemek je vzdálen cca 500 m od hlavního tahu Děčín-Ústí nad Labem. Přístup k pozemku je po asfaltové silnici. 2) Nabízíme k prodeji pozemek v obci Chrochvice. V tomto kraji Vám nabízíme pozemek v současné době vedený jako trvalý travní porost o celkové výměře m2. Součástí prodeje tohoto pozemku je zároveň prodej pozemku - lesní porost (A021716) ve stejném k.ú. K pozemku vede příjezdová cesta. V obci a blízkém okolí se nachází běžná občanská vybavenost. Dopravní dostupnost zajišťuje pravidelná linka autobusu. Pozemek je situován na velice dobré a klidné místo na okraji obce. 3) Pozemek o celkové výměře m2 se nachází v okrajové části obce Bynovec, směr Růžová Parcela je rovinatá bez vzrostlých stromů a oplocení. V současné době není na pozemku možná výstavba RD. Obec Bynovec má rozpracovaný územní plán a byla podána již žádost o změnu stavu a možnosti výstavby sedmi rodinných domů. Jedná se velmi dobrou investiční příležitost. Parcela má vlastní příjezdovou komunikaci. Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [Kč/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [Kč/m 2 ] Pozemky Dobkovice , ,82 0,80 1,00 14,26 Pozemky Chrochvice , ,00 0,60 1,20 22,80 Pozemky Bynovec , ,35 0,40 1,30 18,94 66,24 / 3,500 Průměrná jednotková cena: 18,92 Kč/m

22 Minimální jednotková cena: 14,26 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 22,80 Kč/m 2 Oceňované pozemky: zahrada p.č. 91/ m 2 ostatní plocha - neplodná půda p.č. 93/1 168 m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 2376 m ,00 m 2 á 18,92 Kč/m 2 = ,92 Kč Pozemky oceněné porovnávací metodou - celkem = ,92 Kč Pozemky parc. č. 91/3, 93/1 - výsledná cena = ,92 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemky a1) Pozemky parc. č. 91/3, 93/1 = ,- Kč Cena pozemků činí celkem C. Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen ,- Kč 1. Ocenění staveb 1.1. Rodinný dům č.p ,30 Kč 1.2. Kůlna bez č.p ,80 Kč 1.3. Ocenění zjednodušeným způsobem - procentem ,90 Kč 1.4. Altán zahradní ,30 Kč 1.5. Garáž bez č.p ,50 Kč 1.6. Plechová garáž bez č.p ,60 Kč 1.7. Plechová garáž bez č.p ,50 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,90 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky parc. č. St. 10, St. 11 a parc. č ,20 Kč 2.2. Pozemky parc. č. St. 7 a parc. č ,90 Kč 2.3. Pozemky parc. č. 91/1 a 800/ ,20 Kč 2.4. Pozemky parc. č. 91/3 a 93/ ,20 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,50 Kč Celkem ,40 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: Kč

23 Porovnávací cena: Porovnávací cena objektů: Porovnávací cena zem. pozemků: Porovnávací cena st. pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Stanovisko znalce: Při stanovení výsledné obecné ceny je nutno přihlédnout nejenom k výsledkům jednotlivých oceňovacích metod, ale zároveň ke všem obecným ekonomickým souvislostem a ke kladným i záporným aspektům vztaženým k oceňovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout žádné relevantní faktory, jako např. lokalita, pozice majetku v zóně, infrastruktura, dopravní dostupnost, univerzálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodářská situace. Pro stanovení obvyklé ceny oceňovaného souboru nemovitostí - bylo třeba vzít úvahu tyto základní skutečnosti a ovlivňující aspekty: a) situace na trhu s realitami: nabídka k prodeji spoluvlastnických podílů se na realitním trhu vyskytuje zřídka b) parametry povyšující cenu: klidná obec v blízkosti okr. města Děčín, dvougenerační dům, stavební pozemky c) parametry ponižující cenu: spoluvlastnický podíl Na základě zjištěných hodnot, výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů stanovuji obvyklou cenu 1/4 nemovitostí ve výši ,- Kč. Obvyklá cena ¼ nemovitostí: ,- Kč slovy: sedm set patnáct tisíc Kč V Praze dne MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha

24 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek byl vypracován společností s ručením omezeným MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků, ostatního majetku a pro účetnictví. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 3343/2012 znaleckého deníku. Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti. Zpracování znaleckého posudku bylo provedeno za odborné spolupráce se společností B plus B, spol. s r.o., Holečkova 657, Praha 5 - Košíře, IČO: , předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik na základě koncesní listiny vydané živnostenským odborem úřadu městské části Praha 5 pod č.j. ZIV/U5037/2006/JKU dne , která současně zajistila a zpracovala podklady pod poř. č. 122/2012. E. Seznam příloh počet stran A4 v příloze: Fotodokumentace nemovitosti 1 Mapa oblasti 1 Snímek katastrální mapy ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 33 ze dne

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 3318/2012

Znalecký posudek č. 3318/2012 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 3547/2012

Znalecký posudek č. 3547/2012 Znalecký posudek č. 3547/2012 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 323/16 v domě č.p. 323 v kat. úz. Butovice, obec Studénka, okres Nový Jičín, ve vlastnictví Žofie Bugyiové. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 3629/2012

Znalecký posudek č. 3629/2012 Znalecký posudek č. 3629/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 263/19 v domě č.p. 262 a 263 umístěném na pozemku parc. č. 892/4 a parc. č. 892/5 v kat. úz. Františkov u Liberce, obec Liberec, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

Znalecký posudek č. 3533/2012

Znalecký posudek č. 3533/2012 Znalecký posudek č. 3533/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 1119/14 v domě č.p. 1119 umístěném na pozemku parc. č. 2360/1 v kat. úz. Střekov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem včetně spoluvlastnického

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3361/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3361/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3361/2012 O ceně bytové jednotky č. 49/2 v domě č.p. 49 na pozemku č. parc. St. 54/1 (pozemek jiného vlastníka) v kat. úz. Rudlice, obec Rudlice, okres Znojmo včetně spoluvlastnického

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3722/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3722/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3722/2012 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 625/11 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Rotava, k.ú. Rotava Adresa nemovitosti: Sídliště 625, 357

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

Znalecký posudek č. 3667/2012

Znalecký posudek č. 3667/2012 Znalecký posudek č. 3667/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 24/13 v domě č.p. 24 a 25 umístěném na pozemku parc. č. St. 707 v kat. úz. Předmostí, obec Přerov, okres Přerov včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 2810/2011

Znalecký posudek č. 2810/2011 Znalecký posudek č. 2810/2011 o ceně nemovitosti - 1/2 rodinného domu č.p. 139 na pozemku p.č. 45/1, 1/2 stavby č. p. 156 na pozemku p.č. 46 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 45/1 a 46 v kat. úz. Lyžbice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3983/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3983/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3983/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 2931/28 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu

ZNALECKÝ POSUDEK. dům č.p. 281. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2691-35/14 o ceně bytové jednotky č. 281/1 v budově č.p. 281 ležící na st. 293 v kú Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, okr. Bruntál a podíl na pozemku st. 293. dům č.p. 281 kuchyně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 83/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 83/2012 O ceně rodinného domu čp.13 na pozemku p.č. St. 132 + pozemků p.č. St. 132 a p.č. 1441 v obci Kozmice, část obce Rousínov, k.ú. Kozmice u Benešova, okres Benešov. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 O ceně pozemku p.č.st.134, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 925 m 2, jehož součástí je rodinný dům ul.nová č.p.116 v obci Tři Dvory, včetně příslušenství a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 3832/2012

Znalecký posudek č. 3832/2012 Znalecký posudek č. 3832/2012 o ceně obvyklé - 1/6 pozemku parc. č. 1754/2 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov, ve vlastnictví Bastlové Heleny RNDr. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více