OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSBD ČESKÁ LÍPA. Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ číslo 5 říjen 2010 OSBD ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy a bydlení str. 2 Co obnáší stavební úpravy v bytech? str. 3 Problematika zelené úspory str. 6 PŘEDSTAVENSTVO Na 4. zasedání dne představenstvo schválilo dohodu s firmou PEOT s.r.o. o ukončení pronájmu objektu Lužická v České Lípě schválilo novelu organizačního řádu a zásad vnitřního řízení s platností od schválilo plán a obsah seminářů s předsedy samospráv a delegáty SD pro rok Některých seminářů se zúčastní, v rámci preventivní akce Nedejme zlodějům příležitost, policisté, kteří se zabývají především krádežemi v bytech zrušilo dle čl. 78 Stanov OSBD Česká Lípa k samosprávy, na jejichž domech vzniklo SVJ s právní subjektivitou. Jednalo se o tyto samosprávy:105, 115, 118, 123, 124, 126, 131, 161, 173, 174, 414, 484, 605, 609, 641, 731, 737, 738, 744, 753, 755, 756, 772, 791 a 792 schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 735, Pražská , Doksy na zateplení domu schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 181, Lukostřelecká , Česká Lípa, o poskytnutí vnitrodružstevní půjčky a schvaluje pro tuto samosprávu půjčku na generální opravu střechy se zateplením schválilo placený úklid na samosprávě se správcem - Mimoňská 278, Stráž pod Ralskem schválilo dar ve výši ,- Kč obci Svor na odstranění škod způsobených povodní v srpnu Na 5. zasedání dne představenstvo schválilo teze rozpočtu družstva pro rok 2011 schválilo rámec půjček pro rok 2011 takto: druh půjček splatnost (let) rámec (mil. Kč) poplatek (%) Pro vesnickou výstavbu Provozní a 3 1,5 5 nutné opravy Velké schválilo novelu směrnice o použití fondu bytového hospodářství s platností od vzalo na vědomí zprávu o využívání nebytových prostor ve vlastnictví OSBD Česká Lípa schválilo poskytnutí bankovního úvěru pro samosprávy 712, Dřevčice a 713, Dřevčice na zateplení domu schválilo poskytnutí vnitrodružstevní půjčky samosprávě 618, Mimoňská 282-3, Stráž pod Ralskem na zateplení obou průčelí domu a výměnu lodžiových zábradlí. ÚVODNÍK Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Není to tak dlouho, co jsme na stránkách Zpravodaje vyzývali samosprávy, aby se zapojily do programu Zelená úsporám. Státní fond životního prostředí sice několikrát zmateně a nekoncepčně změnil podmínky dotace, ale pořád se zdálo, že lze na zateplení panelového domu získat nemalé prostředky. Dne fond s těžko uvěřitelným vysvětlením (nárůst nedostatků v dokumentaci) pozastavil přijímání žádostí na panelové domy zveřejněním zprávy s nadpisem Zelená úsporám pokračuje. Podrobnosti k této problematice uvádíme hned ve dvou článcích uvnitř čísla. Letošní velmi deštivé počasí prověřuje naše družstevní domy zvlášť důkladně. Na několika místech došlo v srpnu i v září k zatopení sklepů, nejvíce na levém břehu Ploučnice ve Stružnici, ale i v Zákupech a jinde. Nikde naopak nebylo nutné obyvatele našich domů evakuovat z jejich bytů. I tak je to pro některé bytové domy značná nepříjemnost. Ve Stružnici udeřila voda podruhé právě den po dokončení sanačních prací po srpnové povodni. Pořád doufám, že se jedná o anomálii, a že se povodně nebudou vracet pravidelně. Těší mě, že se nám daří v každém čísle našeho Zpravodaje nabídnout našim čtenářům původní články pracovníků družstva. Není to samozřejmost, ale můžeme tímto způsobem předat maximum informací ze všech oblastí činnosti našeho družstva. Informujeme tímto způsobem o důležitých usneseních ze zasedání představenstva, o cenách energií, o změnách v legislativě a dalších věcech, které se týkají bydlení v družstevních bytech a v bytech v osobním vlastnictví. Většina důležitých článků a dalších informací se také objevuje na našich webových stránkách Zde také naleznete úplný elektronický archiv všech čísel Zpravodaje od roku RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 Dluhy a bydlení LEGISLATIVA 2 Hned úvodem tohoto článku si odpovězme na otázku Promítá se zhoršená ekonomická situace ve státě i do bydlení v našich domech? Odpověď zní jednoznačně, ano! Během roku 2009 se zvýšil počet dlužníků i v našem družstvu. Celkový dluh na nájemném k představoval částku 6,9 mil. Kč, což je nárůst asi o 1,5 mil. Kč. Výrazně vzrostl počet žalobních návrhů na vydání platebního rozkazu a také exekučních řízení. Například v loňském roce se počet výpovědí z nájmu bytu téměř zdvojnásobil. Celkem se jednalo o 42 výpovědí. Soudně byly vyklizeny tři byty. Je patrné, že ekonomická krize zřetelně zasáhla i naše družstevníky. Bohužel ekonomická situace v našem okrese se nelepší, ale naopak se doslýcháme například o ukončení činnosti firmy Delphi Packard Electric v České Lípě apod. Větší nezaměstnanost má přímý dopad i na výši dluhů v našich domech. Více rodin bude v obtížné sociální situaci a budou mít problémy s placením nájemného. Bytové družstvo pro tyto případy umožňuje (při doložení vážné sociální tísně) uzavřít dohodu o uznání dluhu, neboli splátkový kalendář, který může značně pomoci řešit stávající problém. Z každého dluhu na nájemném a vyúčtování zálohových plateb je totiž počítán zákonný poplatek z prodlení, který představuje 2,5 promile z dlužné částky denně. Komunikace s družstvem je základním předpokladem k vyřešení budoucích problémů, které by mohly při nesplácení dluhů vzniknout. Ekonomické problémy mohou v konečném důsledku připravit jednotlivé rodiny i o samotné bydlení. Nesplácení dluhů, které nemusí vycházet jen z pohledávek vůči družstvu, může mít za následek u nájemních bytů tzv. exekuci na členský podíl a u vlastnických bytů prodej bytu ve veřejné dražbě. K osobě v nájemním bytě se vztahují členská práva, kde v případě pravomocného exekučního příkazu vydaného soudem či exekutorem zaniká členství v družstvu a následně i nájem k družstevnímu bytu. Tato osoba však není povinna se z bytu vystěhovat, pokud jí není zajištěna bytová náhrada podle občanského zákoníku. Současně platí, že bytové družstvo vyplatí vypořádací podíl podle stanov teprve po vystěhování tj. uvolnění bytu. Pokud družstvu bývalý člen i po nařízení exekuce řádně hradí platby spojené s užíváním bytu, nemá družstvo důvod opatřovat nějakou bytovou náhradu a podnikat tak kroky k vyklizení bytu. U bytů v osobním vlastnictví však tomu tak není. Pokud vlastník bytové jednotky má velké dluhy, a to nejen vzniklé neplacením služeb spojených s bydlením, vystavuje se nebezpečí, že jeho vlastnický byt bude prodán ve veřejné dražbě. Z výtěžku dražby se zaplatí všechny dluhy spolu s náklady, které byly vynaloženy s dražbou. Pokud se prodejem bytu nepodaří zaplatit všechny dluhy, může soudní exekutor dále pokračovat v jiném způsobu vymožení např. exekucí na mzdu či majetek atd. až do té doby, dokud se všechny dluhy zcela neuhradí. Dopady dražby mohou ovlivnit i ostatní uživatele bytů v domě. Pokud dluží bytovému družstvu nájemce, tak v případě jeho vyklizení je byt družstvem prodán a následně přidělen novému nájemníkovi za cenu pohybující se na trhu bytů. Z této částky jsou zcela uhrazeny veškeré pohledávky, které na druž- stevním bytě vznikly. Celý postup vyklizení upravuje občanský soudní řád. Oproti tomu vlastnický byt je upraven zákonem o vlastnictví bytu, který je při prodeji bytu podřízen zákonu o dražbách. Výtěžkem z dražby je uspokojen jako první navrhovatel exekuce, kde hodnota vydraženého bytu nemusí uspokojit ani jeho pohledávky. Z toho vyplývá, že pokud je vlastnický byt prodán v dražbě, zůstávají za vlastníkem jednotky pohledávky, které nepřecházejí na nového vlastníka. Prodejem vlastnického bytu nevzniká novému vlastníkovi povinnost tyto pohledávky uhradit. Takto vzniklé pohledávky zůstanou k tíži domu. Vymožení pohledávky se značně zkomplikuje, neboť bývalý vlastník už byt neužívá a často ho následují pohledávky jiných věřitelů. Naše bytové družstvo se s podobnými kauzami setkalo již ve dvou případech, kdy vlastnický byt byl prodán ve veřejné dražbě. Bývalý vlastník se odstěhoval, buď neznámo kam, nebo je již zcela nemajetný a topí se v dluzích. Po dražbě bytů zůstaly neuhrazeny dluhy za služby spojené s bydlením a platby do fondu oprav. Lidí s půjčkami a pohledávkami za poslední léta přibylo. Je pravděpodobné, že případů vymáhání dluhu cestou prodeje vlastnických bytů v dražbě bude přibývat. Bude tím pádem přibývat i případů, kdy se ostatní uživatelé bytů budou muset skládat na dluhy někoho, kdo bydlel v jejich domě a měl byt ve vlastnictví. Chybí právní ochrana těch, kteří řádně hradí své náklady spojené s bydlením a provinili se jen tím, že bydlí v domě s lidmi, kteří si vytvořili neuváženě velké dluhy. Bc. Dalibor Tichý vedoucí právního a správního oddělení

3 TECHNICKÉ INFORMACE To musíte mít tvárnice, překlady, krovy, latě, tašky... Dovolil jsem si půjčit část hlášky z úspěšného českého filmu Na samotě u lesa, jako nadpis pro článek o stavebních úpravách v bytech. Potřebujete fanku, lžíci, hladítko, špachtli, sádru... tak pokračuje ve výčtu všeho potřebného chalupář Robert Kos, který ve zmíněném filmu rekonstruuje svou chaloupku. Na pomoc má svérázného a nezapomenutelného zedníka Lorence v podání Františka Řeháka, který sice Cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to na slovo vzatej. My budeme pokračovat poněkud seriózněji. Nejprve z pohledu a pak z pohledu nájemníka, který chce nějakým způsobem zvednout svůj standard bydlení. Stanovy zmiňují stavební úpravy v bytech v článku č. 36, kde je doslova psáno: Nájemce nesmí provádět žádné stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Ve stejném duchu je uvedeno v článku 4 Domovního řádu OSBD Česká Lípa následující: Bez předchozího souhlasu družstva se zakazuje provádět stavební úpravy bytu či jiné podstatné změny v bytě (zejména zavádět či měnit způsob vodovodního, elektrického, plynového i jiného vedení, vyměňovat či odstraňovat topná tělesa, zazdívat či prorážet okna, přemísťovat dveře, odstraňovat nebo zřizovat příčky). Bohužel, přesně v rozporu s uvedenou citací, se čím dál tím častěji setkáváme s názory, že Za dveřmi bytu si mohu dělat co chci, vždyť si to hradím ze svého a družstvo mi na to nic nepřidá ; Zhodnocuji Vám majetek družstva ; Nedělám nic, co by nedělali jiní a ti mohli apod. A právě proto vzniklo zadání pro tento článek. Vždy je lepší vznést dotaz na to jakým způsobem postupovat a dohodnout se přímo na OSBD Česká Lípa, než řešit následné možné stížnosti sousedů nebo zástupců samosprávy, v horším případě pak řešit věc se stavebním úřadem. Na některé dotazy se v následujících řádcích pokusím odpovědět. Celý článek je rozdělen do tří samostatných bloků, které jsou informačně provázány, ale pro lepší čtivost rozděleny. Mají totiž pomoci, ne uspat. 1) Co předchází vydání souhlasného stanoviska Souhlas, či chcete-li předchozí souhlas družstva, je vydáván žadateli na základě jeho písemné žádosti. Aby mohl být souhlas vydán a žádost nájemníka vyřízena, musí být při jejím podání splněny tři základní podmínky. První podmínkou je skutečnost, že žadatel musí mít jasná práva k bytu, založená nájemní smlouvou. Tedy žadatelem musí být ten, kdo má právo k bytu. Např. podnájemník tak může žádat OSBD Česká Lípa o souhlas se stavebními úpravami pouze prostřednictvím nájemce nebo na základě plné moci udělené nájemcem. Druhou podmínkou je bezdlužnost žadatele ve vztahu k, tzn. žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti žádné nevypořádané platby vůči. Jedná se o úhradu předpisu nájemného, případného penále nebo vyúčtování zálohových plateb. Poslední podmínkou je absence právních závazků. Pod tímto složitým názvem je ukryta skutečnost, že byt nesmí být v dědickém řízení. Jak je uvedeno v úvodní větě předchozího odstavce, o souhlas žádá nájemce vždy písemnou formou stavebního technika družstva. V tomto případě nestačí elektronická žádost em. Touto cestou je možné žádost pouze předjednat, případně vznést dotaz na rozsah nebo podmínky. Lze rovněž zaslat svou žádost v podobě naskenovaného dokumentu s podpisem. Žadatel nevyplňuje žádný formulář, stačí písemná žádost vytvořená volně ve formě dopisu. Žádost o souhlas se stavebními úpravami musí obsahovat následující údaje: Jméno a příjmení žadatele o stavební úpravy. Kdo může žádat je uvedeno v předcházejících odstavcích. Je samozřejmě možné povolit úpravy i na jiné jméno, např. když bude na stavební úpravy použito stavební spoření syna nájemce bytu, když je úhrada stavebních úprav zajištěna jinou cestou (příspěvky zaměstnavatele, součást hypotéky apod.) nebo případně když se jedná o úpravy bytu pro potřeby zdravotně a tělesně postiženého spolubydlícího, který má na sebe vázány finanční příspěvky státu apod. Souhlas je vždy adresován tomu, kdo má právo k bytu s tím, že jsou tyto případy uvedeny v textu souhlasného stanoviska. Adresu a případně i číslo bytu, kde budou stavební úpravy prováděny. Toto je jasné a zde asi nebude nikdy problém. Pokud jste čerstvými nabyvateli bytu a chcete byt upravit ještě před nastěhováním, je samozřejmě možné adresování souhlasného stanoviska na původní adresu žadatele. Stručný popis stavebních úprav. Jedná se o soupis všeho, co chcete realizovat. Zde vlastními slovy popíšete rozsah prací v bodech, ze kterých bude jasné, čeho všeho se úpravy týkají. Při osobním projednávání na tuto část můžete upravit společně se stavebním technikem. Pro vyřízení žádostí o drobnou údržbu bytu je tento popis více než dostačující. Jen pro příklad uvádím opravy stěn štukováním, montáže vestavěných skříní, výměny obkladů a dlažeb, výměnu kuchyňské linky, položení plovoucích podlah a další. Projektovou dokumentaci, pokud je na plánované stavební úpravy zpracována. Toto je asi největší úskalí žadatelů, kterým připadá požadavek na předložení projektové dokumentace jako zbytečná šikana ze strany. Jsou úpravy, kdy je výkres stavebních úprav nutný a kdy prostě nelze bez tohoto podkladu žádost vyřídit. Jedná se zejména o rekonstrukce bytového jádra vyzdívkami, u změn dispozičního uspořádání bytu, která je spojena se změnou v užívání, při zásahu do nosných stěn apod. Bohužel, pouze projektant může v některých případech jasně určit rozsah prací a podmínky, za kterých je stavbu možno provést. Ti žadatelé, kteří provádějí drobnou údržbu bytu (příklady v předchozím odstavci) samozřejmě nemusí žádnou projektovou dokumentaci předkládat. Vlastnoruční podpis žadatele a datum podání žádosti. Pokud předložíte uvedené podklady a splníte základní tři podmínky pro vyřízení žádosti a vydání souhlasu máte ve většině případů vyhráno. Jsou ale případy, kdy je třeba Vaši žádost doplnit nebo upravit podle platných zákonů, předpisů nebo vyhlášek. Pouze výjimečně pak nelze se stavebními úpravami souhlasit dle představ žadatele. Ale zpět k případům, kterých je drtivá většina, a to jsou ty kladně vyřízené. 2) Jaké jsou podmínky souhlasného stanoviska Po předložení všech dokladů konečně třímáte v rukou souhlasné stanoviska OSBD Česká Lípa se stavebními úpravami. Souhlasné stanovisko obsahuje souhrn podmínek, za kterých je možno stavební úpravy provést. Jedná se zejména o následující podmínky (společné pro všechny žádosti): pokračování na straně 4 3

4 pokračování ze strany 3 Doba, po kterou je možno stavební práce provádět. Jedná se o omezení zejména těch prací, které by svým charakterem omezovaly ostatní nájemníky v bytech o zvýšený hluk, vibrace a v neposlední řadě také prašnost. Doba pro provádění prací je stanovena na dobu mezi hodinou, pokud možno mimo dny pracovního klidu. Ale ani toto časové omezení nevyřeší všechny možné sousedské neshody, různé pracovní doby a aktuální situace (vážná nemoc, malé dítě apod.). Doporučujeme všem stavebníkům, aby jednali co nejvíce ohleduplně ke svým sousedům a informovali je o plánovaných pracích v domě předem i v průběhu provádění prací. Někdy mohou i práce přes víkend výrazně zkrátit dobu omezování ostatních nájemníků, ale to je opravdu případ od případu různé a vždy je lepší se na tom se sousedy domluvit. Informace pro sousedy. Plynule jsme přešli k další podmínce, a tou je povinnost informování sousedů v domě prostřednictvím oznámení umístěného na nástěnku, výtah apod. Informace o plánované práci je k ničemu, pokud je vylepena ten den ráno, kdy chcete začít, na to se některým nájemníkům opravdu těžko reaguje. Zásah do společných prostor. Ani nový materiál, který bude použit na plánovanou stavbu, ani již vybourané a demontované části zařízení nemohou být jen tak skladovány nebo uloženy ve společných TECHNICKÉ INFORMACE prostorách domu. Odporuje to požárním předpisům, omezuje to ostatní nájemníky a může to být příčinou zbytečného úrazu, zejména pak u malých dětí. Úklid společných prostor. Společně s předchozími body podmínkami jde ruku v ruce další podmínka a tou je úklid společných prostor. Pokud nedochází k pravidelnému úklidu, prach ze stavby je roznášen po domě a mnohdy i do bytů ostatních nájemníků a tato skutečnost tak zbytečně zvyšuje již možné napětí z probíhajících prací. Proto je zde na místě apel na všechny stavebníky, aby po sobě uklízeli. Služba vykonávající pravidelný úklid v domě nemá za povinnost uklízet následky stavby někoho jiného. Stavební řízení. Jednou z podmínek souhlasného stanoviska OSBD Česká Lípa může být i povinnost žadatele vyřídit si příslušné rozhodnutí stavebního úřadu. Rozhodnutím stavebního úřadu může být stavební povolení nebo sdělení k ohlášení drobné stavby (stavebních úprav apod.). Souhlas se stavebními úpravami v žádném případě nenahrazuje popsaná rozhodnutí stavebního úřadu, slouží pouze jako vyjádření vlastníka nebo spoluvlastníka k uvažované stavební úpravě a je přílohou a podkladem pro jejich vyřízení. Jak je uvedeno v textu výše, jedná se zejména o rekonstrukce jádra vyzdívkami, u změn dispozičního uspořádání bytu, která je spojena se změnou v užívání, při zásahu do nosných stěn, rovněž také ale při zasklívání balkónů a lodžií, které je v poslední době čím dál častější apod. Zaplombování nebo zpětná montáž poměrových měřidel. Při rekonstrukcích bytových jader, při výměně radiátorů nebo i při výměně vnitřních rozvodů vody může dojít k odplombování vodoměrů nebo k demontáži poměrového měřidla tepla. Tento stav může být pouze krátkodobý, nikdy ne po celou dobu rekonstrukce bytu! S odplombovaným měřidlem totiž může být manipulováno a tím by mohly být zkresleny jeho údaje při odečtech. Při zjištění nenamontovaného nebo měřidla s porušenou plombou by pak muselo být postupováno v souladu s platnou legislativou (sankce ve výši trojnásobku spotřeby apod.). Proto neopomeňte ani tuto skutečnost. Odbornost prováděných stavebních úprav. Ne všechny práce si můžeme, přes úvodník tohoto článku s citací známého filmu, provádět sami. Jsou práce, které musí provádět odborná firma, která je řádným způsobem proškolena nebo certifikována v daném oboru. Jedná se zejména o práce elektrikářské, plynařské, vodoinstalatérské, výškové, služby revizního technika, služby dodavatele poměrového měření apod. Pokud zvládnete sami vyštukovat, jistě Vás nikdo nebude nutit, aby jste si na to najímali drahou dodavatelskou firmu, ale připojení plynového kotle musíte opravdu svěřit pokračování na straně 5 4

5 pokračování ze strany 4 odborníkovi, byť si uděláte mýdlovou vodu a všechny spoje zkontrolujete třikrát. Práce v bytě musí být rovněž provedeny v souladu s českými předpisy a normami. Zde je asi největším kamenem úrazu paradoxně jedna z nejběžnějších úprav bytů, se kterými se ve Vašich žádostech setkáváme, a to je pokládka plovoucích podlah. Ve snaze ušetřit je někdy opomenuta podkladní vrstva pod plovoucí podlahu, a to pak nelze v bytě pod Vámi vydržet, protože je tam slyšet každé našlápnutí, posunutí židle apod. Zcela samostatnou skupinou jsou služby revizního technika, protože revize musí být provedena zejména u těch prací, kde jde bez nadsázky o život. Jedná se o revizi elektro v bytovém jádru (voda a elektrický proud jsou častým námětem detektivních filmů), revize plynu, revize hromosvodů, odborné prohlídky komínových průduchů apod. Další podmínky, různé dle typu zamýšlených stavebních úprav, o kterých se zde nebudu déle rozepisovat, abych již tak dlouhý článek nenatahoval. Může to být např. povinnost splnit vyhlášku MMR č.369/2001 OTP v platném znění užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu při úpravách pro ZTP, povinnost předložení souhlasu nájemníků při úpravách na patře, které by zasahovaly do jejich práv nebo povinnost kontaktování stavební firmy, která drží v domě záruku (nejčastěji na zateplení) a to při provádění prací, které mohou zateplení zasáhnout. Ale o tom bude více napsáno v samostatném článku. Po dlouhém a únavném výčtu všech podmínek ze strany, které jsou ale psány se snahou Vám pomoci při plánování stavebních úprav se pomalu dostáváme ke slíbenému pohledu na stavební úpravy ze strany nájemníka, který chce nějakým způsobem zvednout svůj standard bydlení. ilustrační fotografie TECHNICKÉ INFORMACE Pokud tedy máte svého pana Lorence, peníze, kterých bude vždy potřeba více, než si řeknete na počátku a také chuť pustit se do boje, protože někdy to boj s firmami opravdu je, můžete začít přemýšlet o rekonstrukci bytu. 3) Proč rekonstruovat své bydlení Pro někoho je byt v paneláku něčím ne dost dobrým, spíše druhořadým bydlením, pro někoho možná až noční můrou a někdo prostě chce něčím rozbít uniformitu panelových bytů. Na druhé straně někomu bydlení v paneláku plně vyhovuje, ale již má zastaralé zařízení bytu, které mu doslova odchází před očima. Další chce jen modernizovat dle současných požadavků a moderních trendů a někomu přijde prostě jen nudné, v porovnání s tím, co vidí v magazínech moderního bydlení. Ale někdo má důvody ryze praktické a pro další obyvatelnost bytu doslova nutné, např. po vážném úrazu, vzhledem k věku obyvatel bytu nebo k počtu bydlících osob. Je důležité si uvědomit, že i po úspěšně zvládnuté rekonstrukci to bude stále jen byt v panelovém domě. To, co Vás mnohé rozčiluje a co ve Vašich očích možná snižuje onu hodnotu panelákového bydlení, jak je popsáno v předchozím odstavci, je okolí Vašeho bytu. Jsou to společné části domu, stav domu jako takového, možnosti parkování nebo vyžití v blízkosti domu pro Vaše ratolesti, ale i vlastní poloha domu v sídlištní zástavbě. Rekonstruujte, opravujte, investujte ale nezapomínejte, že ono bydlení nezačíná za vchodovými dveřmi Vašeho bytu, ale již dříve. Ale tento článek Vás neměl v žádném případě od stavebních úprav odradit a říci Vám, že je to zbytečné. To rozhodně ne. Jen prosím o malé zamyšlení. Případná rekonstrukce v bytě je limitována hned několika faktory, které by měly ovlivnit konečnou podobu bytu. Zde jsou rozepsány alespoň základní z nich: Věk a zdravotní stav obyvatel bytu, kterému musí být úpravy přizpůsobeny. Není možné přizpůsobovat člověka chybně naplánovaným úpravám. Určitě jiné nároky např. na zařízení koupelny nebo kuchyně má mladá rodina se spoustou dětí, invalida nebo bezdětný pár, který v bytě pouze přespává. Jedná se zejména o zařizovací předměty, nábytek, spotřebiče i vybavení, druh podlahové krytiny apod. Při plánování úprav pro postižené dítě nebo např. starou maminku, kterou jste si vzali na byt, je dobré se poradit u odborníků, kteří mají s úpravou zkušenosti. Jsou to pak zbytečně vyhozené peníze za krásné umyvadlo, do kterého člověk nedosáhne, za vířivou vanu, do které prostě člověk sám nevleze apod. I přítomnost zvířectva v rodině může mít výrazný vliv na volbu uspořádání bytu a mělo by se k tomuto faktu přihlížet. Peníze finanční limit. Nepočítejte s tím, že máte jasně danou sumu peněz, do které se vejdete. I v pořadech různých televizí, které jsou zaměřeny na úpravy bydlení diváků, se velmi často dostanou protagonisté do potíží vměstnat náklady na úpravu do plánované maximální výše. Mějte vždy v záloze finanční rezervu na nepředpokládané výdaje, které Vás mohou nemile překvapit a se kterými se prostě dopředu počítat nedalo. Informace o společných částech domu, které by mohly být rekonstrukcí dotčeny. Úplně nejhorší je dokončit drahou rekonstrukci koupelny a otevřít dveře montérům, kteří jdou vyměňovat stoupací vedení rozvodů studené a teplé vody... Zeptejte se předem svého zástupce samosprávy, zda se v domě neuvažuje o nových rozvodech, o výměně oken, opravách lodžií, předejdete tak možná i situaci popsané v úvodní větě. Termín provádění úprav. Sousedé Vás budou opravdu upřímně nenávidět, pokud si chcete dát kompletní rekonstrukci bytu jako dárek k Vánocům a oni tak ještě na Štědrý den dopoledne budou poslouchat vrtačku. Mimo vlivu na sousedy může mít termín vliv i na Vaši peněženku. Např. na počátku školního roku kdy máte zvýšené výdaje s dětmi, které navíc po prázdninách vyžadují zvýšenou pozornost nebo před dovolenou, kdy přesunujete peníze na jinou hromádku a změna výdajů by Vám mohla zkazit zasloužený odpočinek. V topném období a při velkých mrazech je pak vždy složitější výměna radiátorů. Jedná se o napouštění a vypouštění stoupaček v domě, a také zimu, kterou tak můžete způsobit sousedům. Typ bytu. Možná úplně na samém počátku je dobré popřemýšlet, zda by Vám více nepomohla výměna Vašeho bytu za jiný typ bytu, případně stěhování do jiného typu domu, kde by provedení úprav nemuselo být tak složité, ať již z důvodu jiné dispozice bytu, jiného způsobu provedení nosných konstrukcí nebo zkrátka proto, že zde jsou nějaké Vám vyhovující úpravy již v minulosti provedeny. Pevně doufám, že Vám informace uvedené v článku pomohou ať již při plánování nebo při samotném vyřizování různých úprav Vašich bytů. Přeji Vám co nejpříjemnější bydlení ve Vašem možná již brzo zrekonstruovaném bytě. Pavel Císař stavební technik 5

6 Skoro přesně před rokem, 1. září, začaly platit změny v podmínkách dotace Zelená úsporám. Původně výrazně domkařsky, nízkoenergeticky a solárně zaměřená dotace se nabídla i klasickým panelovým domům a tedy i velkým správcům bytového fondu, jako jsou obce a města. Počáteční euforie ze snadno dostupných peněz na zateplení domu však vyprchala a zbyla jen úporná snaha získat aspoň nějakou dotaci a nevzdat to tak snadno. Pravidla dotace jsou totiž silně antipaneláková a antidružstevní a počet překážek, ležících mezi domem a penězmi, je obdivuhodný, myšleno samozřejmě ironicky. Ačkoliv nežádáme o dotaci Panel, musíme přesto splnit všechny její podmínky, včetně statického zajištění domu, technického stavu vnitřních rozvodů, zateplení střechy apod. Takže se nám v tuto chvíli nechtěně rozšíří počet oprav a pochopitelně i zvýší náklady. Dále si musíme objednat energetického auditora, který provede základní výpočet tepelných ztrát domu a jeho jednotlivých částí. K tomu je samozřejmě potřeba spousta podkladů vč. projektové dokumentace. TECHNICKÉ INFORMACE Není lehké být zeleně úsporný Pokud jí nemáte, musíte si jí nechat dodělat. Auditor určí nezbytný rozsah prací (vždy zateplení pláště, vždy zateplení nebo doteplení střechy, občas zateplení půdy či stropů sklepů apod.). Následuje odhad nákladů a opětovné schvalování akce na domě. Pak sehnat projektanta, který vyrobí dokumentaci v rozsahu pro Zelenou úsporám, statika pro statické hodnocení domu, auditora na energetický průkaz a vyjádření poradenského střediska, že dům vyhovuje podmínkám dotace Nový Panel. Požádat o stavební povolení, provést výběrové řízení, vybrat dodavatele a materiály, které jsou v evidenci pro Zelená úsporám, rozdělit položkově rozpočet na úkony dotované a nedotované, vyplnit tunu papírů a podat žádost o dotaci. Čekat neznámý a neovlivnitelný počet dní na doklad, že dotace byla přijata a že máme rezervované prostředky. Pak teprve konečně můžeme začít! Pokud takových domů máte víc, ani si nevšimnete, že uteklo půl roku. Pokud jsem tvrdil, že dotace je antipaneláková a antidružstevní, pak k tomu mám důvody. Antipaneláková proto, že proti normálním domům musí ty panelové plnit mnohem více ukazatelů a podmínek, než ty ostatní, což komplikuje a zdražuje samotné opravy a administraci žádosti. Antidružstevní proto, že poskytované finance jsou limitovány na žadatele (družstvo), niko- nabízí od pronájem volného nebytového objektu s přilehlým pozemkem. Jedná se o dům na výhodném místě (dům se zelenou fasádou na křižovatce směrem k Lidlu), adresa Lužická 1076, Česká Lípa. Objekt je jednopodlažní o celkové výměře 175,80 m 2 s osmi místnostmi, plus sociální zařízení. Smluvní nájemné činí ,- Kč/měsíc. Prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo za účelem podnikání. Případní zájemci se mohou hlásit na tel.č , p. Dittrichová, liv na dům. Režimy financování jsou buď de minimis, max eur), případně rozšířený režim de minimis, tzv. dočasný rámec, max eur nebo pak bloková výjimka, max. 30 mil. Kč. Částky znamenají maximální výši dotace na jeden subjekt po dobu dotace. Potencionálně máme kolem dvou stovek domů, které by mohly dotaci získat, finanční limit 30 mil. Kč však neumožňuje uspokojit zdaleka všechny. Navíc režim bloková výjimka je limitován výší poskytovaných prostředků maximálně 30 % uznatelných nákladů. Bloková výjimka je také omezena tím, že nelze zahájit žádné stavební práce před získáním potvrzení o podání žádosti. Závěrem lze říci, že po roce zkušeností a trápení s touto dotací skoro doporučujeme zájemcům kráčet svou cestou a nenechat se manipulovat nejistou vidinou dotace. U menších domů navíc výše dotace skoro nepokryje zvýšené náklady s ní vzniklé. A na závěr rychlá rekapitulace : stihli jsme podat žádosti pro 5 domů s celkovou předpokládanou výší dotace 15,9 mil. Kč. Další domy i přes dočasné zastavení příjmu žádostí dál připravujeme, uvidíme, zda to nebude zbytečné. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku pronajme nebytový prostor: v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici, č.p o velikosti 189,70 m 2. Skládá se celkem z 8 místností plus příslušenství, volný od , měsíční nájemné 8.600,- Kč plus zálohové platby (teplo, teplá a studená voda). Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti, nebo k podnikání. Zájemci se mohou hlásit na, č.tel nebo 6

7 Je to už téměř rok, co jsem líčil úskalí získávání dotace Zelená úsporám. Od té doby se nám podařilo úspěšně podat žádosti pro pět domů. Je to dost nebo málo za rok snažení? Z hlediska počtu žadatelů z družstva (k dnešními dni cca dalších 20 domů) nic moc, z hlediska množství potřebných úkonů a dokladů skoro zázrak. O tom však více v článku na jiném místě Zpravodaje. Když jsem totiž dostal za úkol popsat dosavadní zkušenosti s touto dotací a tak trochu vysvětlit, proč se vše zdržuje, běžela dotace Zelená úsporám TECHNICKÉ INFORMACE Zelená úsporám se s námi loučí? ještě bez problémů. Pak však nastaly rychle po sobě dvě zásadní věci. Jako předzvěst problémů byla 13. srpna ukončena dotace Nový Panel, zřejmě v rámci úspor státního rozpočtu. Možná je to i předzvěst avizovaného zrušení Státního fondu rozvoje bydlení, který tuto dotaci spravoval. Dotaci Nový Panel jsme už příliš nevyužívali, ale samozřejmě i zde jsme přišli o nějaké prostředky pro domy, které opravy financují bankovním úvěrem. Následovaly opatrné kuloárové řeči o tom, že dotace Zelená úsporám bude na konci srpna nejspíš zastavena. Všichni předpokládali, že tento krok bude dopředu avizován. Tzv. dočasné zastavení příjmu žádostí pro panelové domy ke dni 24.srpna bylo proto bleskem z čistého nebe. Ukončením příjmu žádostí se vyrojilo spoustu spekulací o důvodech a zároveň o budoucnosti samotné dotace. Oficiálnímu zdůvodnění provést analýzu skutečně čerpaných prostředků a zvýšit kvalitu podaných žádostí málokdo věřil. Ať už jsou skutečné důvody jakékoliv (vyčerpání finančních prostředků, zpřísnění podmínek nebo požadovaných parametrů pro panelové domy, ukončení dotování panelových domů nebo projektů apod.), dopad na nás, potenciální žadatele, to má velký. Pozastavení příjmu žádostí o Zelenou úsporám bez jakéhokoliv varování totiž samozřejmě způsobilo kromě zlé krve a naštvanosti i nějaké škody. Příprava domu na splnění požadavků dotace znamená vydání desítek tisíc korun na audity, statické posudky a rozšířený stavební projekt. Dále to obvykle znamená větší rozsah prací, případně silnější tepelnou izolaci. Nezanedbatelný je i časový aspekt, díky vidině dotace odložilo spoustu domů své opravy na pozdější dobu. Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí uvádí, že další přijímání žádostí pro panelové domy bude možné se zahájením stavební sezóny roku Doufáme, že to mysleli vážně a že v tuto dobu, ať už to znamená jakékoliv datum, bude možné žádosti opět podat. Máme totiž v Čechách neblahé zkušenosti s dočasnostmi. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku 7

8 TIP NA VÝLET Brazilka, Falkenstein, žernovy Dnes vypadá tip na výlet jako nabídka cestovní kanceláře k cestě kolem světa, myslím podle názvu. Navštívím však jen Lužické hory a německé chráněné území Jonsdorfel Felsenstadt. Auto zanecháme na parkovišti na konci obce Dolní Světlá. Tam se od České Lípy dostaneme nejlépe, když z hlavní liberecké trasy odbočíme za Cvikovem doleva ve směru na Mařenice. V samotné Dolní Světlé pojedeme stále rovně až tam, kam to jde nejdále (neodbočíme do Světlé Horní). Za vsí je po pravé straně parkoviště a rozcestí několika relativně nově vyznačených turistických tras. Vypravíme se po zelené značce k hraničním kamenům. Už dlouho nás nečeká nic podobného hraniční kontrole, prostorem se můžeme pohybovat zcela svobodně. Po státní hranici se vypravíme nejprve asi dvě stě metrů doleva. Objevíme zbytky hradebního opevnění, možná někdy v první polovině minulého století částečně rekonstruované a pak opět zapomenuté. Zřejmě více nás zaujme Falkenstein (Sokolí kámen) - pozoruhodný pískovcový útvar sloužící jako horolezecký terén, o čemž svědčí nejen kovové skoby, ale i zaschlé květiny a vyhořelé svíčky. Vrátíme se ale zpět k hraničnímu přechodu, sem to byla jen malá odbočka, a po červené značce vystoupáme na opačnou stranu, mineme Krkavčí skály na české straně a několik vyhlídek na straně německé, než se ocitneme u jednoho z vrcholů naší výpravy u Varhan (Orgel). Na vyhlídkové plošině vystupují ze skály pískovcové varhany složené s šestibokých hranolů. Co nepřekvapí u čediče, u pískovce by mělo. Podobný útvar příroda stvořila u Cvikova a nese název Dutý kámen. Oba vznikly tak, že horké plyny a vodní páry, které doprovázely průnik třetihorního magmatu k povrchu, stoupaly po puklinách vzhůru a zahřály okolní druhohorní pískovec na vysokou teplotu. Tato teplota sice nestačila k roztavení horniny, ale způsobila její zpevnění. Při následném chladnutí došlo ke zmenšování objemu horniny, vzniku trhlin a k rozpukání pískovce na tenké svislé desky. Tam, kde došlo k velkému zhuštění příčných trhlin, vznikly drobné šestiboké pískovcové sloupečky. Po několika dalších stovkách metrů narazíme na naučnou stezku. Když se jí necháme vést, seznámíme se s místy, kde se po staletí těžil velmi tvrdý pískovec používaný k výrobě mlýnských kamenů žernovů. Zážitkem je především Černá propast (Schwarz loch) obrovská díra po vytěženém pískovci, kterou si můžeme prohlédnout ze dvou vyhlídek. Při troše štěstí bude otevřen vchod do lomu, v němž je zřízen malý skanzen těžby a zpracování pískovce. Celá naučná stezka skýtá množství odpočívadel, neponičených laviček a přístřešků, odpadkových košů a vyhlídek. Malý turistický ráj pár Brazilka metrů za hranicemi. Každopádně se časem opět ocitneme zpátky na červené značce, která nás svede na okraj Hintendorfu. Projdeme kolem hraničního kamene a jsme zpět v české realitě u Krompachu. K autu se vrátíme po silnici přes Juliovku vyhneme se tím zbytečnému stoupání přes Plešivec. Od parkoviště za Světlou můžeme ještě na hodinku zaběhnout k rašeliništi Brazilka. Tato přírodní památka byla vyhlášena v roce 2002, patří tak mezi ty nejmladší v Lužických horách. Již v roce 1999 zde byla otevřena krátká naučná stezka seznamující návštěvníky s historií, geologií, faunou a flórou území, které mělo být v osmdesátých letech meliorizováno a později zemědělsky využíváno. Čekají nás čtyři zastávky. Dostane se nám základních informací o důvodech a způsobech ochrany zdejší v mnoha směrech unikátní lokality. Unikátnost nelze vidět jen v tom, že zde přes všechny likvidační zásahy přežily rašeliníky, vzácné rosnatky a ještě vzácnější všivce, ale i v nadšení, s jakým se dobrovolníci pustili do napravování škod. Především bylo potřeba znovu zvýšit hladinu podzemní vody, a tak byly v potoce vytvořeny hráze, za nimiž se to v porostech mechů, sítin a trav hemží hmyzem a obojživelníky. Ve středu lokality bagr vyhloubil prohlubeň, aby vzniklo malé jezírko. Některé dřeviny (borovice) byly vymýceny, jiné (olše a vrby) pro změnu vysazeny. Nutno dodat, že celý projekt údajně stál osm set tisíc korun (desetkrát méně než nepovedená meliorace v osmdesátých letech minulého století). ZPRÁVIČKY V České Lípě vznikne další cyklostezka. Bude dlouhá 173,5 m, široká 3 m a začínat bude u ulice Okružní na sídlišti Sever a končit u stávajícího místa pro přecházení podél Pražské ulice na sídlišti Lada. Povrch stezky bude ze zámkové dlažby a po obou stranách bude zakončen obrubami. Podél stezky bude zatravněná krajnice o šířce 0,5 m. V České Lípě byla zahájena výstavba nové víceúčelové sportovní haly. Vzhledem k blízkosti historického centra začala celá investice základním archeologickým průzkumem, který na pozemku provádějí pracovníci Vlastivědného muzea a Galerie v České Lípě. Současně začala také stavba přípojek inženýrských sítí. Víceúčelová sportovní hala, která pojme i cca 325 diváků, bude sloužit hlavně basketbalistům, florbalistům a volejbalistům, kteří v České Lípě vhodné prostory zejména pro pořádání svých turnajů postrádali. Dodavatelem je firma VCES, a. s., Praha, která nabídla, že zakázku zhotoví za ,- Kč včetně DPH. Šek v hodnotě 100 tisíc korun darovala městu Česká Lípa, na sanaci jeho povodňových škod, Českolipská teplárenská a.s. V měsíci září zasáhly Lípu další povodně, které však neměly v samotném městě tak devastující účinek jako v srpnu. Na konci září spustilo město Česká Lípa své nové webové stránky na známé adrese cz. Grafický návrh nových webových stránek zpracoval jejich dosavadní správce, společnost ADVI- CE.CZ, s. r. o., která v roce 2005 vytvořila i stránky předchozí. Na 40. zasedání zastupitelů České Lípy byla představena vizualizace rekonstrukce Jiráskova divadla. Českolipská nemocnice otevřela tzv. Rodinný pokoj pro paliativní péči. Pokoj s hospicovým lůžkem, ve kterém může trávit poslední chvíle života pacient společně se svým rodinným příslušníkem v soukromí a v klidu. Až dosud klientům z Českolipska nic podobného nebylo k dispozici. Zástupci Odborového svazu KOVO a vedení Delphi Packard Electric Česká Lípa podepsali dodatek ke kolektivní smlouvě, ve kterém se významně zvyšuje odstupné pro zaměstnance této společnosti. Každý zaměstnanec, který odejde po obdrží odstupné v minimální výši 7,7 násobku svého měsíčního platu. Zaměstnanci, kteří jsou ve firmě zaměstnání déle než patnáct let, mají nárok na odstupné ve výši 14,3 násobku svého měsíčního platu. Výše odstupného se bude pohybovat v tomto rozmezí podle délky odpracovaných let. Pražská komorní filharmonie zavítala opět do České Lípy a stejně jako před dvěma lety, zahájila Mezinárodní hudební festival Lípa Musica. Prologem festivalu byla akce nazvaná videomapping, která se v České republice před tím uskutečnila jen v Karlových Varech. Orgel (Varhany) Milan Bárta Autor je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. 8 Zpravodaj vychází jednou za dva měsíce v nákladu ks výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává ve spolupráci s firmou Petr Fiala reklamní činnost ( ). Všechna práva vyhrazena. Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Taťána Sobotková, Jan Urban Adresa:, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXXVI, složka 320, tel.: , fax:

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat:

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat: Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy v bytech, garážích a ostatních prostorách v majetku SBD Přerov, v platném znění v souladu s přijatými stanovami shromážděním delegátů dne 23.5.2007,

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007

Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007 Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007 METODICKÝ POKYN pro vyřizování žádostí o stavební úpravy a postup stanovení dodatečného členského vkladu z titulu technického zhodnocení budovy Čl.1 Vymezení pojmů

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina

Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina Pravidla pro provádění klientských změn projekt Prague Marina 1. UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Po uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky (dále jen Smlouva ) ohledně převodu bytové

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více