Cloud computing - praktická aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cloud computing - praktická aplikace"

Transkript

1 Cloud computing - praktická aplikace Jaromir Veber Vyskoká škola Ekonomická v Praze - Katedra systémové analýzy Abstrakt: Trh se službami obecně nazývanými cloud computing je v dnešní době poměrně rychle rostoucím trhem, avšak jeho využití v praxi má jistá úskalí, včetně nízké úrovně informovanosti, která brání firmám jej začít využívat. Článek je zaměřen na průzkum toho, o čem je nutno v prostředí českých organizací uvažovat při analýze vhodnosti cloud computing zvláště pak SaaS řešení pro firmu. Volenou metodou je příklad možného nasazení SaaSřešení (Google Apps) pro určitou organizaci a zhodnocení přínosů a negativ takového řešení. Klíčová slova: Cloud Computing, zavádění, SaaS, právo, náklady, bezpečnost Abstract: Nowadays the market with services called cloud computing is relatively fast growing market worldwide, however the usage of cloud computing in the conditions of the real world represents potential pitfalls including low awareness about cloud computing, which restricts organizations from using cloud computing. In this article I investigate such key perspectives that should be investigated during analysis about suitability of cloud computing solution for the organization. Keywords: Cloud Computing, implementing, SaaS, law, costs, security 1. Úvod V minulých letech bylo zcela běžné, že každá větší firma se snažila budovat a po té vylepšovat svůj interní informační systém. Problémem tohoto přístupu jsou poměrně těžko kontrolovatelné vysoké náklady na zlepšování a udržování ICT 1 v chodu. Určitou alternativou k tomuto přístupu se stává v právě cloud comuting 2, kdy firmy mají možnost určitého druhu outsourcingu pro část jejich informačního systému. Tedy pronajímat si výpočetní výkon, aplikace a úložné místo v rámci informační sítě internet. Samotné využívání tohoto druhu služeb s sebou přináší jisté problémy, které musí jak provozovatel, tak nakupující brát v potaz. V článku se pokusím projít právě takováto úskalí, vykalkulovat ceny pro danou firmu a zhodnotit, zda je pro danou organizaci výhodné začít služeb cloud computingu využívat. Článek byl zpracován za podpory projektu číslo 1/2010 IGA Interní grantové agentury VŠE. 1.1 Cloud computing Pro začátek je třeba upřesnit, co vše bývá magickým slovem cloud computing označováno. V [9] je jako cloud computing obecně označována technologie, která je užívána, jen když je potřeba a tak dlouho, dokud ta potřeba trvá. Není nutné nic instalovat a není třeba platit, pokud službu nepoužíváte. Cloud může být jak 1 Touto zkratkou označuji Informační a komunikační technologie. 2 Dále bude používáno jen zkrácené cloud. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

2 Jaromir Veber software, tak infrastruktura. Přístup ke cloudu bývá převážně přes Webový prohlížeč a zahájení jeho využívání nevyžaduje úvodní kapitál. Obecně bývá cloud computing spojován s virtualizací - většinou bývá totiž běh aplikací prováděn na virtuálním stroji umístěném v síti poskytovatele. Cloud computing služby bývají děleny například v článcích [6, 11] či knihách [10, 12, 7] na: Infrastrukture as Service, Platform as Service, Software as Service, Infrastructure as Service (IaaS) V tomto případě je zákazníkovi pronajímána IT infrastruktura - tedy ekvivalent k síťovému propojení a serverům, které je jinak nutné nakoupit, propojit sítí a spravovat. Zákazník si nadiktuje, kolik chce výkonu, kolik úložného místa, a vše je mu zajištěno. Příkladem takto nabízených infrastruktur jsou například Amazon Elastic Cloud, AppNexus [11]. Velkou výhodou v tomto případě je škálovatelnost, lze velmi dobře a bez problémů i častěji měnit požadovaný výkon - takové možnosti jiné přístupy 3 nenabízejí. IaaS bývá v některé literatuře např. v [12] také označováno jako HaaS tedy Hardware as Service Platform as Service (PaaS) Zákazník /firma si pronajímá infrastrukturu, ale se zaměřením na provozování internetových aplikací, přičemž jsou zajištěny nástroje pro vývoj, integraci a běh vytvořených aplikací. Proto firma nemusí navíc oproti IaaS udržovat databáze a nakupovat vývojářský software - vše zajišťuje provozovatel. Firmě tedy zbývá pouze samotný vývoj aplikací, které chce na dané platformě provozovat. Příkladem takto nabízených platforem mohou být Amazon Web Services, AppEngine (Google), Force.com či Azure (Microsoft) [9] Software as Service (SaaS) Pokud zákazníkovi stačí některý z nabízených druhů standardního software, nemusí si jej sám vyvíjet, ale pouze si tento software pronajímá. Oproti PaaS tedy odpadá potřeba vývoje daného software a ten se jednoduše pronajímá s potřebným výkonem a úložným prostorem. Příkladem takto provozovaných služeb mohou být Google Apps, Zoho Office [9].Podrobné porovnání SaaS a tradičního modelu Software jako licence se provádí Voříšek [13] v kapitole Software jako služba. 2. Klíčové aspekty cloud computingu Využívání služeb cloud computingu s sebou nese mnoho nesporných výhod, avšak také určité množství nevýhod, v této kapitola je zaměřena na popis jednotlivých aspektů a vyhodnocení toho, co firmě přináší, respektive berou. 3 Tímto jsou myšleny Outsourcing IT a interní IT 92 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2010

3 Cloud computing - praktická aplikace 2.1 Náklady Reese [10] provádí poměrně přehledné srovnávání nákladů ohledně cloud computingových řešení. Srovnává vedení vlastního IT, outsourcing IT a cloud. V porovnání je započítána cena kapitálu, ale není uvažováno o předešlých nákladech a také význam odpisů není započítán. Z těchto srovnání vyplývá to, že ačkoliv provoz vlastního IT je měsíčně v ideálním případě o trochu levnější, počáteční náklady (nákup hardware) jsou velmi vysoké a nakoupený hardware stárne. Tyto náklady při použití cloudu a outsourcingu odpadají. Náklady na uvedení do provozu bývají pro vlastní IT ve srovnání s cloud vyšší. Měsíční poplatky za cloud bývají nižší než v případě externího provozu IS a ačkoliv je třeba zaměstnávat specialisty, kteří se budou ovládáním pronajatého cloud IT zabývat, není to tak finančně náročné jako v případě vlastního IT. Celkové náklady na provoz cloud computing řešení po určité periodě stárnutí hardware ([10] uvádí 3 roky) tedy bývají nižší než pomocí jiného přístupu. Samozřejmě záleží na mnoha aspektech a uváděná studie zahrnuje pouze jednu z mnoha možných konfigurací, kdy firma provozuje jeden server s hardwarovým vyrovnávačem zátěže. Je většinou na každé firmě, aby takovou studii provedla a vybrala si z možných variant, které řešení je pro ni nejvýhodnější. Obecně ze studie vyplývá, že cloud umožňuje snížit celkové náklady. Navíc odpadají investiční a zaváděcí náklady, což je pro firmu poměrně výhodné, jak z hlediska finančníhoinvestovat může do hlavního výrobního nebo obchodního procesu, tak i daňového, náklady na pronájem lze hradit z běžných výnosů. Z tohoto hlediska budou mít těžší rozhodování ty firmy, které již investovaly do vlastní hardware infrastruktury, a té se proto nebudou chtít jen tak vzdát. Pokud jsou navíc jednotlivé servery pořizovány v rozdílných časových periodách, není pro firmy jednoduché dojít k rozhodnutí o přestupu právě na cloud. Interní IT Externí provoz IS Cloud Nákup hmotného $40,000 $0 $0 majetku Náklady na zavedení $10,000 $5,000 $1,000 Měsíční poplatky za $0 $4,000 $2,400 služby Měsíční platy zaměstnanců $3,200 $0 $1,000 Čisté náklady v průběhu tří let $149,000 $129,000 $106,000 Tabulka 1:Porovnání cen různých IT infrastruktur [10] 2.2 Přístupnost a dostupnost Velkou výhodou je přístup přes webový prohlížeč a možnost přístupu k datům uloženým v cloudu teoreticky odkudkoliv z internetu. Toto přináší možnost bezproblémové práce z domova či na cestách. Každý zaměstnanec se tedy může k datům uloženým v cloudu, ke kterým má oprávnění, dostat odkudkoliv. Stačí mu znalost jeho přístupového účtu a hesla. Není tedy pro firmu nutné platit za programy na provoz virtuální privátní sítě a provoz a údržbu datových serverů, aby SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

4 Jaromir Veber se zaměstnanci mohli dostat na vnitrofiremní data odjinud než z centrálního pracoviště. Toto však přináší teoreticky i bezpečnostní riziko, protože útočníkovi stačí získat znalosti o účtu daného zaměstnance a může odkudkoliv přes internet získat data uložená v cloudu. Samozřejmě, že je možné provést různé restrikce ohledně IP apod. a zabezpečení díky takovýmto opatření zvýšit. V případě, že jsou data přístupná přes internet vyvstává otázka: "Mohu já se dostat ke svým souborům?". Většina poskytovatelů právě z tohoto důvodu garantuje dostupnost poskytované služby jako takové a ta se pohybuje okolo 99-99,9% na měsíc. Zbývá tedy určitý počet minut v měsíci kdy se může stát, že poskytovaná služba nebude dostupná. 2.3 Elasticita a škálovatelnost Firemní ICT mohou zaznamenávat různé výkonové špičky 4, či je potřeba výkon IT rychle rozšiřovat 5. V prvním případě firma musí mít dostatečný výkon pro provoz ve špičce, který je mimo tuto špičku nevyužitý. V druhém případě musí firma přikupovat další servery a samotný nákup, dodávka a instalace může trvat třeba i týden. Zákazníci mezi tím mohou být s výkonem poskytované webové služby nespokojeni a přestoupit k jinému poskytovateli. Při používání cloud computingu není problém během několika minut přikoupit další výpočetní výkon a třeba po hodině jej opět uvolnit a přestat za něj tedy platit. 2.4 Bezpečnost Problém bezpečnosti je zcela zřejmý, právě to, že svěřují bezpečnost svých dat někomu jinému, není pro všechny firmy příjemná představa. Pro některé to může být přímo nepřekonatelná překážka v cestě k používání služeb. Při používání SaaS a svěření vytvořených souborů poskytovateli SaaS vyvstává otázka, zda jiný uživatel nebude mít také přístup k vašemu souboru, případě zda zaměstnanec firmy poskytující SaaS nebude mít přístup k zákazníkem vytvořenému souboru. Samozřejmě, že toto jsou velmi málo pravděpodobné scénáře. Trochu větším strašákem jsou hackeři, kterým se může podařit nabourat se do infrastruktury poskytovatele, ačkoliv jejich cílem mohla být jiná firma. Roste tedy riziko napadení vašich souborů hackerem, protože více firem má data na jednom místě. Na druhou stranu jak například Cellary uvádí zabezpečení infrastruktury v cloudu bývá řešeno lépe, než u ICT běžné společnosti, jelikož zabezpečení má na starosti tým odborníků v datovém centeru. A lze přepokládat, že tito mají mnoham více zkušeností a lepší kvalifikaci k zajištění bezpečnosti jim svěřených dat, než v případě zaměstnanaců jednotlivých firem. Dalším možným bezpečnostním problémem je zabezpečení dat mezi aplikací běžící v prohlížeči a serverem SaaS, problém zde vzniká z toho důvodu, že zabezpečení těchto přenosů není příliš časově prověřeno 6, jedná se o určitý druh 4 Například firemní e-shop může být značně zatížený před vánoci 5 Rychlý nárůst využívání webových služeb firmy zákazníky vyžaduje dlouhodobé navýšení výkonu. 6 V prosinci 2008 byla objevena zranitelnost digitálního podpisování v Amazon Web Services - více v [7] kapitola Ensuring Data Confidentality and Integrity. 94 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2010

5 Cloud computing - praktická aplikace novinky, a z toho důvodu se objevují a mohou v budoucnu ještě objevit další možné zranitelnosti tohoto zabezpečení. Jedním z ohrožení systému v případě PaaS je vložení škodlivého kódu, tedy jeden ze zákazníků může vložit do systému škodlivý kód, který by mohl sloužit k napadání ostatních. Ačkoliv provozovatel služby provádí opatření k oddělení zákazníků, pomocí škodlivého software by mohla být tato opatření narušena a data jednoho či více zákazníků kompromitována. Protože služby jsou provozovány přes veřejnou síť nelze vyloučit ani Flood útoky 7, tedy útok nadměrným počtem požadavků, který přetíží službu takovým způsobem, že bude nedostupná. Nelze zapomínat ani na chyby, které může způsobit, i když neúmyslně, samotný poskytovatel cloudu. Nepříklad minulý rok, jak poukazuje Brunette ve svém blogovém postu [1] docházelo u některých uživatelů Amazon S3 k poškození uložených dat. Výraznější chyby se dopustila firma Linkup (MediaMax) viz. [5], kdy chybou administrátora došlo ke ztrátě 45% svěřených dat a činnost firmy byla ukončena. 2.5 Právní aspekty Právě na bezpečnost a mezinárodní možnosti využívání se váží i právní aspekty používání cloud computing aplikací. Asi každý, kdo se chystá provozovat cloud computing od některého z poskytovatelů se bude zajímat o licenční podmínky daného poskytovatele. Pokusil bych se vyzvednout zajímavé body Google Apps Premier Edition Agreement ([3]). Zde je nutné mezi zajímavými body podtrhnout zajištění uložených dat. Poskytovatelé cloud computingu nabízí uložení dat vytvořených jejich aplikacemi v jejich datových úložištích a ne všichni nabízejí možnost si uložit data na vlastním (firemním serveru 8 ). Pro zákazníka zde vyvstává otázka - co když o svá data přijdu? Případně, co když budou má data vyzrazena? Je v tomto případě zajištěno nějaké odškodnění? Z tohoto důvodu bylo třeba prostudovat smlouvu týkající se užívání SaaS od Google pro firmy. Smlouva byla analyzována hlavně z hlediska jakéhosi pojištění dat, která aplikace SaaS vytvoří. Ačkoliv je pravděpodobně zajištěna velmi kvalitní péče svěřeným datům, chybí právní možnost vymáhat náhradu po poskytovateli v případě, že budou data ztracena, a to je z hlediska firemního problém. Bude pravděpodobně poměrně problematické po poskytovateli vymáhat náhradu v případě ztráty či vyzrazení dat. Je otázkou, zda je vůbec možné, aby si firma poskytující SaaS zajistila pojištění pro svěřená data (jak vysoko budou pojištěna?), ale pro zákazníka je poměrně důležité, aby něco takového existovalo. Dalším důležitým právním aspektem zvláště pak v Evropě je směrnice ohledně ochrany osobních údajů, ze které vychází náš zákon o ochraně osobních údajů. Tato směrnice specifikuje, že osobní údaje nesmějí být uloženy v zemích mimo Evropu (tedy v zemích, které nemají zákony o ochraně osobních údajů). Toto lze označit za značný problém, protože většina poskytovatelů cloud computingu má 7 Jeden takový byl pravděpodobně proveden 06/2008 více viz [8] 8 Ačkoliv Google umožní uložit si data kdekoliv, aby bylo možné v aplikaci s daty pracovat musejí být uložena i v úložištích Google. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 Jaromir Veber servery fyzicky v USA a tam evropské firmy nesmějí uložit osobní údaje 9. Někteří mají servery i v Evropě, ale data v cloudu bývají většinou uložena na neznámém místě - tedy jejich lokalita nebývá zajištěna. Je však pravdou, že některé firmy umožňují určitá data, s ohledem na evropskou vyhlášku, ukládat v Evropské Unii. Další alternativou je takzvaný private cloud Praktický příklad nasazení cloud computingu 3.1 Domov sociálních služeb Vlašská Uvedeným příkladem organizace je - příspěvková organizace Hlavního města Prahy - Domov sociálních služeb Vlašská. Organizace se zabývá péčí o duševně postižené dospělé spoluobčany a poskytuje služby týkající se denního zaměstnání, týdenní stacionář s ubytováním a možnost celoročního bydlení v domovech a chráněných bytech. Organizační členění neodpovídá zcela rozmístění - organizace má pět středisek rozmístěných na území hl. města Prahy a jedno středisko na Kolínsku. Vizí z hlediska informačního systému této společnosti je společná databáze dat, kde by se ukládaly jak vnitřní předpisy a ekonomické informace, tak informace o klientech a činnosti organizace tak, aby nebylo nutné data duplikovat a synchronizovat. Informace o klientech a zaměstnancích podléhají utajení podle zákona o ochraně osobních údajů 4. Firma má přibližně 110 zaměstnanců z nichž lze předpokládat přístup k databázi u přibližně 30 zaměstnanců. Přičemž určití zaměstnanci mohou mít přístup ke všem informacím, někteří pouze k ekonomickým informacím a někteří pouze k informacím o klientech. Firemní informační systém se skládá z jednoho serveru a umístěného v centru organizace a mnoha pracovních stanic rozmístěných po jednotlivých pracovištích. Na serveru DSSV (Windows Server 2008) jsou užívanými aplikacemi: personální program - udržující databází zaměstnanců, do kterého přistupuje účetní a personalistka, účetní program - udržující databázi o financích organizace, ke kterému přistupují účetní, finanční účetní, ekonom a výstupy tohoto programu jsou zasílány magistrátu který je zřizovatelem organizace, klientský program udržující - databázi o klientů. Nákup serveru vyšel na 40 tisíc korun, montáž a nastavení na 16 tisíc korun a údržba ročně se odhaduje přibližně na 20 tisíc. Ačkoliv by se mohlo v budoucnu vyplatit přejít na řešení na bázi IaaS není to pro firmu aktuálně zajímavé zvláště pak z právního hlediska. Firma vyžaduje nějaký druh propojení jednotlivých poboček s centrálou. Jako ideální řešení z hlediska cloudu se jeví využítí SaaS řešení na bázi Google Apps. Jako sekundární řešení se jeví vhodná instalace a 9 Pearson [8] doporučuje vyhnout se ukládání personálních dat do cloudu. 10 V tomto případe jsou data ukládána v infrastruktuře firmy, odpadá tedy problém ukládání na neznámém místě, ale odpadá velké množství výhod. Mimo to se v tomto případě téměř ani nedá mluvit o coud computingu. 96 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2010

7 Cloud computing - praktická aplikace nastavení určitého druhu VPN s jehož pomocí by se jednotlivá střediska připojovala na privátní síť. 3.2 Možné řešení pro DSSV Pro tuto organizaci se na první pohled zdálo vhodné využít Google Apps. Google apps jsou poskytovány jako Software as a Service. Obsahují následující komponenty Dokumenty, Kalendář, IM 11 Klienta a Web. Nejzajímavější budou pravděpodobně možnosti Dokumentů. Základními komponenty jsou textový editor, tabulkový procesor a nástroj pro tvorbu prezentací. Oproti podobnému produktu jako jsou aplikace z Microsoft Office, nemají tyto aplikace tak rozsáhlou funkčnost, není tedy možné formátovat text tak dobře jako například ve Wordu, ale na základní práci s dokumentem a spolupráci na dokumentu ve skupině jsou aplikace vybaveny výborně. Nechybí ani lokalizace do mnoha jazyků včetně češtiny. Oproti klasickým Office je však potřeba mít pouze instalaci webového prohlížeče s podporou webových technologií. Samozřejmostí je tedy uložení vytvořených dokumentů u společnosti Google, ale nejen dokumentů vytvořených pomocí Google Apps, je možné si i importovat editovatelné soubory ve formátu Word, Open Document a dále je upravovat, nebo importovat dokumenty ve formátu PDF a prohlížet je. Je také možné dokumenty stáhnout a to ve formátech Wordu, Open Document a dalších. Tisk probíhá do souboru PDF, který si je nutné pro potřebu tisku následně otevřít v prohlížeči PDF a odeslat na tiskárnu. Samozřejmostí je možnost nastavit různá oprávnění týkající se přístupu k souborům, tedy kdo může soubory číst, a kdo je může měnit. Pro komunikaci lze plně přejít na Google Mail co se týče ů a využívat plně webové rozhraní pro psaní ů a ukládání kontaktů. Dále lze využít Google Talk 12 pro pružnou komunikaci v rámci firmy buď pomocí psaných zpráv nebo pomocí VoIP telefonní komunikace. Součástí balíku Google apps je i kalendář, ve kterém je možné si tvořit a synchronizovat časový rozvrh mezi zaměstnanci. V neposlední řadě stojí za zmínku webová prezentace, kde díky místu na serveru Google lze vytvořit webové stánky pro celou firmu. Aby byla tvorba jednodušší, je možné využít editor webových stránek poskytovaný právě jako součást Google Apps. Jedná se intuitivní WYSIWYG editor umožňující tvořit webovou prezentaci i bez znalosti pozadí webových technologií. Google apps se tedy mohou stát takovým datovým centrem celé firmy umožňující komunikaci ( , Instant Message), ukládání informací (Docs) a webovou prezentaci firmy. 3.3 Shrnutí řešení pro DSSV Organizace má nabídku na síťové propojení pomocí bezdrátových technologií v odhadní ceně 250 tisíc korun, kterou v průběhu roku 2009 nemohla z finančních důvodů zrealizovat. 11 Instant Messaging Klient - Google Talk program pro komunikaci v reálném čase s podporou telefonování VoIP. 12 Jen Windows (XP/Vista/7) SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

8 Jaromir Veber Licenční podmínky poskytovatele Google Apps nezajišťují ochranu dat podle zákona o ochraně osobních údajů, které jsou součástí stěžejních informací DSSV, přesto organizace uvažuje o využití Google apps jako okamžitého přechodného řešení pro informace, které důvěrná data neobsahují, řídící dokumenty, některé podklady, směrnice a pro úkoly, na kterých se pracuje týmově ze vzdálených pracovišť. Ušetří se tím oproti stávající situaci zpracovávání duplicitních dat. Dále lze předpokládat úspory na telefonních hovorech. Cenový odhad řešení na bázi Google Apps Premium pro danou firmu je: Určitou alternativou pro tuto firmu jsou i Google Apps Standard edition protože by ji dodavatel mohl považovat za neziskovou organizaci 13 a potom by bylo možné využít verzi Standard. Této verzi oproti Premium chybí některé komponenty a není garantována dostupnost 99,9% nicméně náklady pro tuto verzi klesají k 0Kč. Pro obě varianty je nutno vyškolit pracovníky, kteří budou k aplikacím přistupovat. Pracovníků bude přibližně a školením stráví jeden den - pak náklady na zaškolení vychází přibližně na Kč. Při použití řešení na bázi VPN např. OpenVPN vychází licence pro připojení 20 klientů na Access server na $100 tedy přibližně 2 000Kč. Je nutné uvažovat náklady na instalaci a nastavení serveru a klientů - přibližně Kč a zaškolení přibližně 15 pracovníků kteří budou VPN pro komunikaci s centrem firmy využívat. Odhaduji, že školení bude trvat jeden den - tím pádem náklady jsou přibližně Kč. Cloud VPN Propojení bezdrátovou sítí Náklady na Hardware a nastavení Zaškolení pracovníků Údržba serveru ročně Roční poplatky 0 nebo Celkově po 3 letech nebo Tabulka 2: Náklady na propojení středisek firmy (tis Kč) Flexibilita bývá často vysoká právě pro řešení na bázi cloudu, jelikož zaměstnanec může bez problému pracovat i z domova. V případě VPN je to možné také, pouze si zaměstnanec musí nainstalovat klientskou aplikaci. V případě propojení bezdrátovou sítí, je práce z domova na firemních datech poměrně problematická. Co se týče možností rozšíření, tak pro řešení na bázi VPN a propojení 13 V tomto případě je třeba o přesnější prostudování definic ve smlouvě pro neziskové organizace, zda lze příspěvkovou organizaci považovat za neziskovou. 14 Zde je sporadické, kolik z této částky počítat do jednotlivých řešení, právě proto, že na serveru běží i jiné pro firmu potřebné aplikace. 15 Počítám dobu 3 roky jako dobu stárnutí hardware nepočítám však s úroky. Počítám náklady na server za rok ačkoliv server je využíván i pro jiné účely, nepočítám však do nákladů nákupní cenu serveru. 98 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2010

9 Cloud computing - praktická aplikace bezdrátovými sítěmi, je využíván převážně výkon firemního serveru, který časem nemusí dostačovat z hlediska výkonu či úložného místa a bude v budoucnu pravděpodobně nutné provést další investice do serveru. Z hlediska právního se právě Google Apps nejeví vhodně, protože DSSV často zpracovává data chráněná zákonem o ochraně osobních údajů, a ty není možné do Google Apps v aktuálním stavu ukládat. Z hlediska bezpečnosti by se dalo říci, že první varianta spoléhá pouze na možnosti zabezpečení sítě, a napadení je možné spíše z internetu, z hlediska ztráty dat vše závisí na firemním serveru. Jeho zabezpečení je plně v moci firmy. V případě využití řešení Virtuální Privátní Sítě se již objevuje nebezpečí vyzrazení hesla a teoretická možnost napadení sítě odkudkoliv z internetu pomocí regulérního přihlášení do VPN 16. V případě SaaS řešení je převážná část zabezpečení dat svěřena poskytovateli SaaS. Pro samotnou organizaci je zde podobné nebezpečí jako v případě VPN tedy vyzrazení hesla a možnost přihlášení útočníka odkudkoliv z internetu. 4. Závěr Nespornou výhodou cloud computingu je snížení nákladů avšak využitelnost, zvláště pak pro evropské firmy, omezují licenční podmínky a právní aspekty. Aktuální situace je taková, že u většiny poskytovatelů nemohou Evropské firmy ukládat osobní údaje, povětšinou není ani smlouvou zaručeno, že údaje uložené v cloudu nebudou shlédnuty někým, kdo by údaje neměl vidět 17. Provozovatelé si pravděpodobně i tyto problémy uvědomují, a nabízejí tyto služby třeba i zdarma pro školy, neziskové organizace či soukromé osoby 18. I přes výše uvedené problémy se fenomén jménem cloud computing stále rozmáhá a jeho trh roste. Doufejme, že s růstem trhu se vylepší i licenční podmínky jednotlivých poskytovatelů, včetně přiblížení se zákonů, ať již cestou úpravy zákona či cestou úpravy služeb. 5. Reference [1] BRUNETTE G. Amazon S3 Silent Data Corruption. 2009, [Online] [cit ]. URL [2] CELLARY W. and STRYKOWSKI S.: E-Government Based on Cloud Computing and Service-Oriented Architecture. Proceedings of the 3rd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. 2009, s ISBN Samozřejmě je možné na serveru ošetřit IP rozsahy, ze kterých se mohu klienti přihlásit a takovéto nebezpečí eliminovat. 17 I když tento problém se řeší pomocí kryptování dat, která se ukládají do cloudu. 18 Viz. Google Apps Education a Google Docs. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

10 Jaromir Veber [3] GOOGLE: Smlouva o užívání služby google apps premier. 2009, [Online],[cit ]. URL [4] HACHMAN M.: Rumor: Amazon Hit With Denial-of-Service Attack, Again. 2008, [Online],[cit ]. URL [5] KRIGSMAN M. MediaMax / The Linkup: When the cloud fails. 2008, [Online] [cit ]. URL [6] LENK, A.; KLEMS, M.; NIMIS, J.; aj.: What s inside the Cloud? An architectural map of the Cloud landscape. Software Engineering Challenges of Cloud Computing, ICSE Workshop on, ročník 0, 2009: s , URL [7] MATHER, T.; KUMARASWAMY, S.; LATIF, S.: Cloud Security and Privacy. O Reilly, 2009, ISBN [8] PEARSON S.: Taking Account of Privacy when Designing Cloud Computing Services. Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Software Engineering Challenges of Cloud Computing s ISBN [9] RAKŠA, O.: Obchodní modely Software as a Service. Systémová Integrace, ročník 2, 2009: s [10] REESE, G.: Cloud Application Architectures. O Reilly, 2009, ISBN [11] SVOBODA, J.: Cloud Computing. Systémová Integrace, 2009, Vol. 16, No. 2, str ISSN [12] VELTE, A. T.; VELTE, T. J.; ELSENPETER, R.: Cloud Computing: A Practical Approach. McGraw-Hill, 2009, ISBN [13] VOŘÍŠEK, J.; aj.: Principy a modely řízení podnikové informatiky. Oeconomica, 2008, ISBN SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2010

Cloud Slovník pojmů. J. Vrzal, verze 0.9

Cloud Slovník pojmů. J. Vrzal, verze 0.9 Cloud Slovník pojmů J. Vrzal, verze 0.9 Typické poskytované služby SaaS (Software as a Service): software jako služba Poskytování softwarové aplikace prostřednictvím internetu tak, že aplikace běží na

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9 Cloud Computing ekonomický pohled a trendy J. Vrzal, verze 0.9 Trh cloudů (dle společnosti Gartner, 2012) Růst o 19,6 % až na 109 miliard amerických dolarů. Podíl jednotlivých služeb: 1.BPaaS (Business

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM

Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM 1. Doporučené SW a HW nároky Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM SW: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 Microsoft

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Poziční dokument ICT Unie poziční dokument Klubu ICT Unie zabývá se

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu

FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu FORPSI Cloud Computing Virtuální datacentrum v cloudu Milan Leszkow CTO INTERNET CZ, a. s. Květen 20, 2013 Cloud Computing Charakteristika Používání a správa výpočetních zdrojů (HW,SW) poskytovaných jako

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně.

Případová studie. Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně. Případová studie Přechod na Office 365 ušetřil BEI Multimedia Interactive 300 tisíc ročně www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika Odvětví: Energetika, virtuální operátor Profil zákazníka:

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloud Autor Martin Šimůnek Datum 13. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu

Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu Cesta k jednotnému komunikačnímu prostředí českého egovermentu 2013 Pavel Křižanovský pkrizano@cisco.com Customer Solution Architect Cisco Systems 2011 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Cloudové technologie. jejich možnosti a využití. Ondřej Profant

Cloudové technologie. jejich možnosti a využití. Ondřej Profant Cloudové technologie jejich možnosti a využití Ondřej Profant Ondřej Profant odborník na svobodný software člen komise ICT RHMP Cloudové technologie, Ondřej Profant 2 Obsah 1. Úvod (10 m) 2. De nice a

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webové informační systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Hlavní rozdíly lokálního informačního systému pro knihovny a webového řešení Software jako služba. Osnova prezentace Vysvětlení základních pojmů

Více

Dalibor Kačmář Ředitel serverové divize, Microsoft. Unicorn College Open,

Dalibor Kačmář Ředitel serverové divize, Microsoft. Unicorn College Open, Dalibor Kačmář Ředitel serverové divize, Microsoft Unicorn College Open, 11.4. 2014 $ Proč Windows Azure? Proč Windows Azure? Cesta do produkce Proč Windows Azure? Otevřené a pružné prostředí Proč

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

DOBRÉ PRAKTIKY ŘÍZENÍ INFORMATIKY APLIKOVATELNÉ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOBRÉ PRAKTIKY ŘÍZENÍ INFORMATIKY APLIKOVATELNÉ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ DOBRÉ PRAKTIKY ŘÍZENÍ INFORMATIKY APLIKOVATELNÉ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Václav Koudele Strategy architect for Public sector, Microsoft Michal Opravil - Support practice manager, Microsoft JAK TO CHODÍ VE VEŘEJNÉ

Více

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Mgr. Drahomír Tomašuk, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 27. 2. 2013 Obsah prezentace 1. Co je to cloud computing

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

TwinCAT IoT Řešení pro průmysl 4.0

TwinCAT IoT Řešení pro průmysl 4.0 TwinCAT IoT Řešení pro průmysl 4.0 Motivace - Cíle Výrobce strojů Snížení ceny stroje Optimalizace stroje - Produkční čas - Spotřeba energie Zefektivnění údržby stroje Koncový uživatel Snížení nákladů

Více

Konference economia - outsourcing

Konference economia - outsourcing Konference economia - outsourcing Tomáš Knoll 27. února 2013 Member of the Agenda 1. Představení společnosti 2. Reální zákazníci jak Cloud pomáhá 3. DEMO 4. Q&A, závěr 2. Představení společnosti O společnosti

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací.

www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. www.circletech.net Aplikace pro ochranu mobilní komunikace před odposlechem a zneužitím citlivých informací. Radim Rindler Obchodní ředitel CircleTech s.r.o. 2013 CircleTech s.r.o. Společnost CircleTech,

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící Dr. Lukáš Kencl Ing. Zdeněk Bumbálek Ing. Jan Zelenka Bc. Ivan Kutil Ing. Martin Novák Jaroslav Winter Mgr. Věra Strnadová Ladislav Kratochvíl Research

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Pojmy internetu - test

Pojmy internetu - test Pojmy internetu - test Tematická oblast Datum vytvoření 2013 Ročník 2 Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Internetové technologie, programování Některé základní pojmy Internetu a počítačových sítí Studenti

Více

Microsoft shrnutí spolupráce a novinky Pardubický kraj. Petr Biskup, Jana Čudejková

Microsoft shrnutí spolupráce a novinky Pardubický kraj. Petr Biskup, Jana Čudejková Microsoft shrnutí spolupráce a novinky Pardubický kraj Petr Biskup, Jana Čudejková Agenda Představení společnosti SoftwareONE a kontakty Informace o Enrollment for Education Solution Portály Academic Portal

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál

XTB VPS. XTB Virtual Private Server manuál XTB VPS XTB Virtual Private Server manuál Poslední aktualizace: 12/9/2012 Obsah manuálu 1 Úvod... 3 2 Správa serveru... 3 2.1 Přihlášení do administrace serveru... 3 2.2 Karta Obecné... 4 2.2.1 Okno Akce

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta.

Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta. Rychlý výpis Úvod Služba Rychlý výpis umožňuje on-line službám získat elektronický a snadno zpracovatelný výpis z bankovního účtu klienta. Zákazník služby Mezi očekávané zákazníky služby Rychlý výpis patří:

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek,

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek, BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU Martin Macek, mmacek@netlancers.cz O nás KDO? CO? JAK? Společnost zaměřená na bezpečnost počítačových sítí Certifikovaní odborníci Společnost založena roku 2009 Jsme LIR, vlastníme

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Check Point Nový Proaktivní Systém Ochrany Informací Ochrana SCADA/ICS systémů

Check Point Nový Proaktivní Systém Ochrany Informací Ochrana SCADA/ICS systémů Check Point Nový Proaktivní Systém Ochrany Informací Ochrana SCADA/ICS systémů Petr Frýdl, ICZ a. s. 2014 www.i.cz 1 Nový proaktivní systém ochrany informací Jaká data firmám nejčastěji unikají? Personální

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 28.1.2015 Liberec O Vodafone Vodafone v ČR se od roku 2007 začal intenzivně orientovat na trh firemních zákazníků 2015 The

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Outsourcing autentizace... ěřit? František Sobotka

Outsourcing autentizace... ěřit? František Sobotka Outsourcing autentizace......dá se tomu věřv ěřit? František Sobotka 1 Když už jste přišli... Co byste se chtěli asi dozvědět...? Co vám bude možná našeptávat vaše skeptické já...? Co to je... To už tu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ Pořízení nového operačního systému Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován. Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1160 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více