STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010"

Transkript

1 STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05) 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Před zahájením bych chtěl učinit následující prohlášení. Dnešní den si připomínáme páté výročí teroristických útoků na systém hromadné dopravy v Londýně, při nichž bylo zabito 52 osob a téměř 800 dalších zraněno. Stále máme na paměti, co se stalo dne 7. července 2005 v Londýně, a nikdy na to nezapomeneme. Obzvláště dnes naše myšlenky patří rodinám a přátelům obětí. Bombardování v Londýně bylo jedním z nejhorších teroristických útoků na evropské půdě. Teroristům a dalším útočníkům vzkazuji: ať uděláte cokoli, vyhrát nemůžete, protože my si vážíme každého života. Žádný terorista a ani teroristický útok nemůže nikdy zničit nebo oslabit naši víru v základní hodnoty, jakými jsou základní a lidská práva. Terorismus je útokem na nás všechny, na samotné základy naší demokratické společnosti. Nikdy jej nebude možné ospravedlnit. V boji proti jakémukoli terorismu bude Evropa vždy jednotná. 3. Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 216 jednacího řádu): viz zápis 4. Předložení dokumentů: viz zápis 5. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis 6. Program činnosti belgického předsednictví (rozprava) Předsedající. Dalším bodem našeho programu jsou prohlášení Rady a Komise týkající se programu činností belgického předsednictví. Pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Máte slovo, zahajte, prosím, naši rozpravu. Yves Leterme, úřadující předseda Rady. (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, pane náměstku státního tajemníka, a samozřejmě pane Barroso. úřadující předseda Rady. (NL) Pane předsedající, rád bych poblahopřál našim holandským kolegům, dokud ještě jsou vzhůru. Doufám, že se bude dále hrát fair play a že ve finále vyhraje ten nejlepší tým. úřadující předseda Rady. (FR) Dámy a pánové, finále dvou evropských týmů, kdo by tomu ještě před několika týdny věřil? V každém případě jsou evropští fotbalisté na druhé polokouli ztělesněním dokonalosti, odvahy, sebevědomí a odhodláním dotáhnout hru do vítězného konce.

2 Dámy a pánové, při pohledu zvenčí se může zdát, že Evropa má všechny důvody ke štěstí. Úspěch Evropské unie umožnil rozšířit mír a demokratický systém vlády téměř na celý kontinent. Na společném trhu dosáhla Evropská unie nevídané prosperity. Nicméně je však pravdou, že Evropa neumí být šťastná, nebo se jí to daří jen velmi zřídka. Dámy a pánové, bezpochyby jste si mohli všimnout, do jaké míry mají energie, ambice, sebevědomí a odvaha, například v Asii, hmatatelnou povahu pro budoucnost. Co se týče Ameriky, ta přese všechny své problémy neztrácí sebedůvěru. A konečně, mistrovství světa ve fotbale se konalo v Jižní Africe, což byl pro ni jednoznačný signál, skutečná vzpruha. Bohužel se však zdá, že Evropa na rozdíl od ostatních ztratila víru v budoucnost. Potřebujeme jí tuto víru navrátit a obnovit její ctižádost pro Evropskou unii. Dámy a pánové, naše činnost, pane předsedající, by měla být součástí této ctižádosti, kterou s námi zajisté sdílíte. Je nanejvýš důležité uvést Evropu znovu do pohybu, jelikož zbytek světa na nás nečeká. Panta rei: vše plyne. Je-li v našem světě něco konstantního, pak jsou to neustálé a velmi rychle probíhající změny technologické, ekonomické a změny v rovnováze sil na zeměkouli. V tomto pulzujícím světě vznikají nová centra hospodářské a politické moci, díky čemuž Evropa čelí obrovským výzvám. V závislosti na nich jsme my, belgické předsednictví, sestavily pět okruhů našich činností. První výzvou pro Evropu je jednoznačné obnovení udržitelného hospodářského růstu. Toto oživení je samozřejmě závislé na finanční stabilitě. Musíme nastolit finanční a hospodářskou stabilitu, znovu zavést rozpočtovou kázeň, aniž bychom tím zabránili hospodářské obnově, a vrátit se na cestu k průměrnému ročnímu růstu HDP ve výši 2 %. Tento růst potřebujeme z toho důvodu, abychom mohli poskytovat finanční prostředky na náš společenský model, specifický evropský model, jemuž jsme stále ve velké míře oddáni. A potřebujeme jej i k budování naší mezinárodní věrohodnosti. Dámy a pánové, bankovní krize, za kterou jsme nebyli zodpovědní, nám způsobila rozsáhlou recesi, z níž se nyní pokoušíme dostat a bojujeme s ní více než ostatní kontinenty. Evropská komise navrhla několik iniciativ, které by měly zabránit finančnímu avanturismu a opakování situace, při které došlo k takovému zneužití a jejíž důsledky jsou pro naše členské státy a občany velmi závažné. Sdílíme vaše ambice týkající se co možno nejrychlejšího dokončení nového systému dohledu nad finančními institucemi a struktury alternativních investičních fondů, jakými jsou zajišťovací fondy. Tímto tématem se tento týden obšírně zabývaly Parlament, Rada a Komise. Rovněž věřím, že zde dnes přijmete pozměňovací návrhy týkající se tohoto dohledu, a doufám, že to podpoří pokračování vzájemného dialogu, kterého si velmi ceníme. Otevřeme tedy náš společný dialog, navažme na něj, ale především, přijměme text, na který již tak dlouhou dobu čekáme. Chtěl bych poukázat na to, že včerejší nepřítomnost belgického předsednictví byla zapříčiněna uvedením belgického parlamentu do úřadu, a jistě jste si vědomi toho, že u parlamentů tomu vždy předchází zasedání. Z toho důvodu tu belgické předsednictví včera nebylo přítomno.

3 V každém případě Komise nedávno oznámila předložení komplexního balíčku dvaceti dalších návrhů v oblasti finančních služeb. Dámy a pánové, belgické předsednictví se pokusí ve spolupráci s vámi, s Parlamentem, vytvořit plán činností, kterými se zajistí realizace těchto návrhů do konce roku Kromě toho je nám známo, že v říjnu budou připravena pracovní skupinou doporučení pro posílení rozpočtové kázně, Paktu o stabilitě a růstu a hospodářské správy. Nedávná krize společné měny euro jednoznačně prokázala, že měnová unie je bez skutečné hospodářské koordinace nestabilní. Unie potřebuje hospodářskou správu naléhavěji než kdy dřív. Pracovní skupina předloží doporučení týkající se přísnějšího dohledu, zejména v rozpočtové oblasti. Dohled se nebude týkat pouze rozpočtových politik členských států, jeho součástí budou i hospodářská kritéria pro hodnocení věrohodnosti předkládaných rozpočtů. Komise poté vyvine iniciativy nezbytné pro uvedení těchto doporučení do praxe. Bezodkladně by se jimi měla rovněž zabývat Rada a Parlament. Pro belgické předsednictví je toto prioritní, a proto poskytneme veškerou naši podporu tomu, aby se tato doporučení stala skutečností co nejdříve. Dámy a pánové, jak jsem uvedl, naší prvořadou výzvou je obnovit udržitelný hospodářský růst. V době globalizace musíme zvýšit naše úsilí, aby v Evropě mohlo opět existovat konkurenceschopné a inovačně dynamické hospodářství, které se zároveň stane hospodářstvím nízkouhlíkovým. Způsob, kterým toho docílíme, je strategie pro růst a zaměstnanost Evropa Belgické předsednictví podpoří stěžejní iniciativy, které Komise oznámila. Udržitelný růst se však netýká pouze hospodářských ukazatelů. Dotýká se rovněž a především lidí samých. Posuzuje se podle toho, k čemu v největší míře přispěl. Na příkladu několika zemí vidíme, že udržitelný růst, skutečný udržitelný růst, nemůže existovat bez sociální soudržnosti, což představuje druhou výzvu pro Evropu a druhou prioritu našeho předsednictví. Z toho důvodu Belgie trvala na tom, aby byl v programu EU 2020 cíl potírání chudoby rozšířen na obecnější pojem sociální soudržnosti, čehož jsme také dosáhli. Evropa se musí znovu vrhnout do práce, ať už ze zmíněného důvodu, nebo s cílem podpořit hospodářský růst, a rovněž je třeba zvýšit míru zaměstnanosti. Dámy a pánové, chtěl bych se na chvíli zastavit u tématu, které je mi blízké: jedná se o průmyslovou základnu, průmyslovou základnu evropského hospodářství. Domnívám se, že Evropě někdy chybí společné průmyslové projekty, symbolické a inspirativní projekty, jakými byly a jsou například vysokorychlostní vlaky Ariane nebo Airbus. Není to otázka prestiže a symboliky, jedná se totiž o skutečné hybatele, jimiž můžeme podpořit prosperitu a vytváření pracovních míst v budoucnosti. V nedávné době jsem byl ohromen ekonomickými analýzami, které přinesly poznatky o tom, že se země se silnou průmyslovou základnou daleko lépe vyrovnaly s krizí než hospodářství zaměřená více na služby. Samozřejmě je třeba naše průmyslové odvětví nejdříve restrukturalizovat. Nemusí to nutně znamenat, že jsou takzvaná tradiční výrobní odvětví odsouzena k přesídlení do zemí, kde jsou nižší platy, nebo k úplnému vymizení. Existují však výrobní postupy, které k němu odsouzeny jsou.

4 Skrze inovaci, výrobu produktů špičkové kvality a vysoké přidané hodnoty mohou evropské státy ještě i nyní úspěšně zajistit vysoce výkonný a výnosný průmysl se zaměstnanci, kteří budou patřit mezi nejlépe placené na světě. Dámy a pánové, my, Evropané, jsme vyhráli telekomunikační revoluci. V informačních technologiích jsme však byli méně úspěšní. Rozhodně nesmíme selhat v zelené revoluci, a to nejen v oblasti výzkumu, ale především při výrobě zelených technologií. Evropa disponuje ve skutečnosti vynikajícími výzkumnými pracovníky. Nicméně, přijde-li na uvedení výsledků výzkumu do praxe průmyslové výroby, předběhnou nás například Spojené státy nebo Čína. Stěžejní iniciativy, které Komise v oblasti průmyslu předložila, budeme tedy netrpělivě očekávat. Stejně tak připisujeme nejvyšší důležitost prosincovému zasedání Rady, které bude věnováno inovaci a průmyslu. Co se týče tématu růstu a inovace, i zde bychom chtěli v rámci našeho předsednictví oživit jednu specifickou záležitost. Je jím evropský patent, který očekáváme již celých 30 let. Musíme mít na paměti naše podniky, a to zejména ty malé a střední. Stačí pomyslet na peníze a energii, kterou naše podniky vyplýtvají jen z toho důvodu, že v sedmadvaceti členských státech neexistuje jednotný postup. Naše subjekty jsou v porovnání s mezinárodní konkurencí ve skutečně nevýhodném postavení. Obnovíme-li tuto otázku, bude to pro Radu a Evropský parlament výborná příležitost ukázat občanům svůj význam při řešení praktických záležitostí. Nyní je třeba převést slova ve skutky. Totéž, dle mého názoru, platí i pro věrohodnost evropské inovační politiky. úřadující předseda Rady. (NL) Dámy a pánové, ochrana životního prostředí a klimatu představuje třetí velkou výzvu, s níž se Evropa Evropská unie potýká, a zároveň je třetím cílem našeho předsednictví. Skutečného udržitelného hospodářského růstu nelze dosáhnout bez ochrany naší planety; planety, která nám nepatří, ale spíš ji máme zapůjčenou od našich dětí. Evropská unie má ve světě vedoucí postavení co do ochrany životního prostředí a boje proti skleníkovým plynům. Stejné postavení má i z hlediska cílů stanovených pro další snížení těchto emisí. Tato průkopnická role však sama o sobě nestačí, jak k našemu zklamání ukázala konference OSN o změně klimatu v Kodani. Buďme k sobě upřímní, EU tam nevystupovala jednotně, a navazuji na fotbalovou metaforu seděla na lavičce, zatímco hra probíhala na hřišti. Z toho důvodu musí EU v nejbližších týdnech a měsících prokázat mnohem větší aktivitu, preciznost a průbojnost, ukázat páky, které má k dispozici a využít je k zapojení ostatních významných hráčů a zároveň i významných znečišťovatelů do ambiciózního plánu na ochranu naší planety. Je to jediný způsob, jak docílit toho, že konference v Cancúnu a Nagoji přinesou skutečné výsledky. Dámy a pánové, jak jsem již uvedl, EU je jako lidé, o nichž se tvrdí, že mají všechny předpoklady pro šťastnou existenci. A skutečně, pohlédneme-li zvenčí, je EU velmi atraktivním místem s prosperitou, systémem solidarity a velmi humánní demokratické formy vlády. Z toho důvodu většinou zcela oprávněně přitahuje Evropa řadu lidí ze všech kontinentů, lidí, kteří v ní chtějí budovat lepší život. Drtivá většina z nich skutečně přichází s dobrými úmysly, hledají obyčejný zázrak normálního života, jak to krásně zaznělo na nedávné konferenci o Afghánistánu. Takový druh přistěhovalectví náš kontinent obohacuje a bude jemu otevřen i nadále. Na druhou stranu však přichází jiní, kteří v současné době zneužívají naše systémy svobody. Sítě

5 organizované trestné činnosti těží z naší otevřenosti. Teroristické organizace ji využívají ke krvavým útokům. úřadující předseda Rady. (DE) Dámy a pánové, bezpečnost našich občanů, zajištění bezpečnosti a svobody našich občanů je tedy čtvrtou velkou výzvou pro Evropu. Více než kdy jindy se Unie musí stát prostorem svobody, bezpečnosti a práva. Proto chceme zajistit, aby byl Stockholmský program vypracovaný za švédského předsednictví uskutečněn. Belgie přisuzuje velkou důležitost vypracování rozvoje politiky Společenství v oblasti migrace, azylového práva a předcházení terorismu. Co se týče spolupráce v oblasti trestního soudnictví, je naší prioritou uznávání soudních rozhodnutí v členských státech. K tomu patří především zaměření na vybudování evropského systému pro shromažďování důkazů. V souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu by Belgie chtěla urychleně dosáhnout uzavření dohody o SWIFT se Spojenými státy. Měla by se v ní spojit ochrana údajů o občanech s účinnými opatřeními v oblasti prevence terorismu. Jsem velmi potěšen, že zítra zde budeme mít příležitost této dohody dosáhnout. V této oblasti naváže belgické předsednictví na vynikající práci, která byla odvedena za předsednictví španělského. úřadující předseda Rady. To mě přivádí k páté, poslední, avšak k nijak nevýznamné výzvě, s níž se Unie musí vypořádat: její role na mezinárodní scéně. S ní je spjata velká řada obrovských výzev: boj proti klimatickým změnám; pomoc při zachovávání nebo obnově míru; podpora šíření otevřené vlády; boj proti mezinárodnímu terorismu; zamezení šíření zbraní hromadného ničení; ukončení hrubého porušování lidských práv v konfliktních oblastech se zvláštním důrazem na násilí páchané na ženách; vypracování soudržné společné energetické politiky; zachování a zvýšení našeho podílu na trhu. Jak již bylo zmíněno, kodaňský summit přinesl nepříjemné zjištění, že - byť jsme největším světovým obchodním seskupením, bohatým a atraktivním, a samozvaným příkladem měkké síly - nemáme dostatečnou vyjednávací sílu na mezinárodním poli. Unie musí vyvinout větší sílu, aby nalákala ostatní na stejnou loď, a tak dokázala vytvářet koalice, díky nimž by dosáhla svých cílů v oblasti míru, trvale udržitelného rozvoje, bezpečnosti a volného obchodu, který bude zároveň spravedlivý. To více než kdy jindy vyžaduje, aby Unie mluvila jedním hlasem, a pokud možno jedněmi ústy. Lisabonská smlouva poskytuje k tomuto účelu Unii nové nástroje. V následujících šesti měsících zahájí Unie budování evropské diplomatické služby. A to je také jeden z hlavních úkolů našeho předsednictví. Musíme rozhodnout o organizaci a fungování služby pro vnější činnost, a dále je třeba ve spolupráci s Parlamentem přijmout finanční nařízení a služební řád pro tuto službu. Belgie udělá vše, co je v jejích silách, aby služba pro vnější činnost zahájila své fungování bezproblémově a úspěšně, neboť právě ona zlepší viditelnost a důvěryhodnost Evropské unie na celém světě. Dalším důležitým prvkem je rozšíření EU. Je třeba se důsledně zabývat jednáními s kandidátskými zeměmi, přičemž všechny musí být posuzovány pouze na základě svých vlastních zásluh a v souladu s obnoveným konsensem Evropské rady z prosince roku Jednání s Chorvatskem by mohlo v době našeho předsednictví vstoupit do své závěrečné fáze. S Tureckem budou samozřejmě jednání nadále pokračovat. S Islandem bude jednání

6 zahájeno. Co se týče bývalé jugoslávské republiky Makedonie, předsednictví se bude snažit o nalezení dohody, která by vedla k zahájení přístupových jednání. Naše belgické předsednictví je vlastně prvním předsednictvím, které proběhne plně v souladu s Lisabonskou smlouvou. Belgie považuje za čestnou povinnost se jej zhostit tak, aby dodržela literu a ducha Smlouvy, a tím vytvořila ty správné precedenty. Jak je vám jistě známo, v mé zemi se konaly volby a jednání o sestavení nové koalice bude nějaký čas trvat, a tudíž má vláda je takzvanou vládou úřednickou. Chtěl bych vás ujistit, že tyto okolnosti v žádném případě nenaruší elán a nadšení našeho předsednictví. Toto dvanácté předsednictví je podpořeno všeobecným souhlasem v mé zemi a dlouhou evropskou tradicí V politických sférách Belgie, na federální i regionální úrovni, v našich diplomatických sborech a veřejných službách najdete velkou řadu mužů a žen s hlubokou znalostí Evropské unie. Přípravy byly velmi důkladné a probíhaly v úzké spolupráci s ostatními členskými státy předsednického tria a s evropskými institucemi. Vláda je kromě toho podporována proevropským smýšlením obyvatelstva. Devět politických stran, z nichž se skládají federální a regionální vlády v Belgii, zastupují 90 % obyvatel země. Belgie je jednou ze zemí, kde si evropská myšlenka a projekt evropské integrace stále udržují velmi širokou podporu veřejnosti. V neposlední řadě jsme naše předsednictví pečlivě a záměrně zakotvily do evropské agendy, abychom byli schopni stanovovat reálné cíle a efektivně je prosazovat. Nepochybuji o naší schopnosti se efektivně zhostit předsednictví a stejně tak nemám pochyb o tom, že v něm bude poté, co bude vytvořena nová vláda, hladce a bez problémů pokračovat. Jak jsem již naznačil, rotující předsednictví je součástí neustále probíhajícího evropského procesu, a nepředstavuje tedy zcela nový začátek. A přesto, každé předsednictví přináší své vlastní důrazy a jeho začátek je vždy příležitostí nově zaměřit pozornost obyvatelstva na význam Evropské unie a jejích ideálů. Oslavy, které se konají u příležitosti začátku našeho předsednictví, jsou ukázkou široké podpory těchto ideálů v naší zemi. Od krále přes královský dvůr až po koncerty a taneční zábavy v tolika městech a vesnicích, všechny skupiny a vrstvy společnosti se s nadšením účastní oslav zahájení našeho dvanáctého předsednictví. Dále bych chtěl vyjádřit, že si upřímně vážím všech setkání, kterých jsem v uplynulých dnech mohl účastnit s kolegy, s vámi, zástupci tohoto Parlamentu. Tyto schůzky pro mě byly velmi poučné a konstruktivní, a moje vláda přikládá velkou důležitost úzké spolupráci s volenými zástupci evropských občanů. Chtěl bych ještě něco vzkázat těm, které zde v Parlamentu zastupujete. Chtěl bych je vyzvat k tomu, ať si skutečně uchovají důvěru v sebe samu a ať věří sobě, svojí zemi, Evropě. Naše Evropská unie se musí vyhnout dvěma úskalím: malomyslnosti a samolibosti. K malomyslnosti nemáme důvod. Neměli bychom se obávat nové konkurence ve stále více multipolárním světě. Naopak, měli bychom se z ní radovat. Neboť my sami jsme napomohli vzniku tohoto nového světa, například tím, že usilujeme o spravedlivější rozdělení zdrojů a moci. Jak již bylo řečeno, to, co se děje nyní, není úpadek Západu, ale vzestup zbytku světa. Musíme se do této konkurence vrhnout s elánem a důvěrou důvěrou v sebe a ve všechny naše schopnosti.

7 Stejně tak neexistují důvody k samolibosti. Jistě, můžeme být hrdí na velké úspěchy, jichž jsme dosáhli v minulosti. Máme vládní systémy, v nichž se snoubí politická a ekonomická svoboda se sociální solidaritou a ekologickou odpovědností. Řadě našich občanů poskytujeme životní úroveň, která patří k nejvyšším na světě. Ale nemůžeme jen tak sedět a užívat si toho, co máme. Zbytek světa nám nemá proč vydělávat na živobytí. Musíme na tom pracovat, musíme pracovat na své živobytí mnohem tvrději. Toto shromáždění, podle mého názoru, nemusím přesvědčovat o tom, že chceme-li dostat Unii a její členské státy do vyšších obrátek, potřebujeme více Evropy. Tento cíl více Evropy je v jádru mezinárodní politiky Belgie i Evropy. Má země vždy upřednostňovala méthode communautaire, metodu Společenství, a stále ji v plné míře podporuje. Více Evropy v prioritách a cílech našeho předsednictví znamená: vybavit Unii novou finanční regulační strukturou; posílit její hospodářskou správu; podporovat návrat k trvale udržitelnému růstu; upevnit její sociální model; posílit schopnost inovace; rozvíjet diplomatické služby. Stojím před vámi, zástupci téměř půl miliardy evropských občanů, a žádám vás o spolupráci a podporu při plnění ambicí našeho předsednictví. S radostí mohu říci, že Lisabonská smlouva posílila pravomoci Evropského parlamentu, čímž se v mnohem větší míře než dříve stal hnací silou evropské integrace. Mí kolegové, těším se na plodnou spolupráci našeho předsednictví s vámi všemi, poslanci Evropského parlamentu, skrze niž naplníme společně sdílené ambice Evropy. (Potlesk) José Manuel Barroso, předseda Komise. (FR) Pane předsedající, pane Leterme, dámy a pánové, Belgie přebírá rotující předsednictví Rady v době, která je pro Evropskou unii klíčová, a já bych chtěl panu Letermovi poděkovat za představení tohoto jasného a ambiciózního programu. Výzvy, které přinesou nadcházející měsíce, jsou jednoznačné. Především se bude jednat o zavedení nových koordinačních mechanismů pro naše hospodářské politiky, o stabilizaci hospodářské obnovy prostřednictvím strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 a zajištění toho, aby Evropa splnila své povinnosti na mezinárodní scéně. Evropská rada na červnovém zasedání podpořila návrhy, které Komise předložila ve svém sdělení ze dne 12. května o posílení rozpočtové kázně a makroekonomického dohledu. Těmito problémy se rovněž zabývala pracovní skupina v čele s panem Van Rompuyem azávěrečnou zprávu předloží v říjnu. Mezitím začala Komise intenzivněji pracovat na tom, aby se tyto pokyny staly konkrétními návrhy, a to konkrétně ve sdělení Komise ze dne 30. června. Znamená to posílení makroekonomického dohledu, včetně využití sankcí a mechanismů varování, a stejně tak Paktu stability a růstu, především pomocí většího zaměření na otázku výše dluhu a deficitů. Konečně nám Evropský semestr umožní dosáhnout efektivnější koordinace politiky ex ante. Je nutné ji dokončit co nejdříve, a komisař Rehn vynakládá veškeré úsilí, aby nezbytné legislativní návrhy předložil bez dalšího prodlení. Spoléhám na belgické předsednictví i na Evropský parlament, že v práci pokročí natolik, abychom do konce roku 2010 měli zavedený nový systém.

8 Je třeba, aby se belgickému předsednictví podařilo učinit zásadní pokrok při provádění strategie Evropa K tomu je nezbytné, aby každý členský stát přijal tuto strategii za svou a začlenil ji do svých jednotlivých politik: do oblasti financí, rozpočtu, zaměstnanosti, inovace, životního prostředí, energie, vzdělávání a sociální politiky. Chceme-li toho dosáhnout, pak je klíčové, aby každý členský stát v nadcházejících měsících připravil svůj vlastní národní program reforem. Předpokladem pro úspěch této strategie je práce všech institucí, které budou na její provádění dohlížet. Na počáteční fáze každého členského státu navážou různé politiky Společenství, které byly připraveny kolektivní prací Komise. V tomto ohledu budou mít stěžejní iniciativy, které Komise do konce roku předloží, zásadní význam. Chtěl bych s vámi hovořit o třech ze zmíněných iniciativ, konkrétně o těch, které se soustředí na zaměstnanost a vzdělávání, na inovaci a průmyslovou politiku. Problematika zaměstnanosti je stále velmi aktuální a vítám skutečnost, že ji belgické předsednictví považuje za prioritní. V této souvislosti vznikla iniciativa s názvem Program pro nové dovednosti a pracovní místa, již koordinují komisaři Andor a Vassiliou a která bude usilovat o vytváření příznivých podmínek pro modernizaci trhu práce s cílem zlepšit míru zaměstnanosti a zajistit životaschopnost našich sociálních modelů. Vytváření pracovních míst vyžaduje ekonomický růst, a jeho velká část bude v budoucnosti založena na inovacích. Stěžejní iniciativa s názvem Unie inovací, již koordinuje komisař Geoghegan-Quinn, bude tedy jednou ze stěžejních záležitostí belgického předsednictví. Hlavním cílem bude usnadnit uvádění inovace na trh, identifikovat počet evropských partnerství pro inovaci, aby se vyřešily společenské problémy v oblastech, kde může Evropská unie přinést přidanou hodnotu, a rovněž zlepšit efektivitu evropských, vnitrostátních a regionálních inovačních systémů. Především je důležité v nejbližších měsících pokročit v otázce patentu Společenství. K této otázce Komise právě předložila návrh. Kromě toho bude v říjnu předložena stěžejní iniciativa s názvem Průmyslová politika pro věk globalizace, jejíž přípravu koordinuje místopředseda Tajani a která si klade za cíl zlepšit podmínky pro podniky, zejména pro ty malé a střední, a podporovat rozvoj silné a udržitelné průmyslové základny schopné vypořádat se s globální konkurencí. Kromě těchto stěžejních iniciativ bych chtěl zmínit dva další projekty zásadního významu. Po zveřejnění zprávy, o jejíž vypracování jsem požádal pana Montiho, předloží Komise iniciativu směřující k posílení vnitřního trhu, a to i s ohledem na 20. výročí vnitřního trhu, které si připomeneme v roce Očekáváme, že ji představíme v rámci belgického předsednictví. Komisař Barnier na ní usilovně pracuje. A dojde i na další příspěvky, na nichž pracují například další dva kolegové, které bych mohl jmenovat, a to místopředsedkyně Redingová a komisař Šemeta. Práce na vnitřním trhu má průřezový charakter, a tudíž je jádrem našeho kolektivního přístupu. Chtěl bych rovněž zdůraznit, že je důležité přemýšlet o budoucnosti naší obchodní politiky, na níž pracuje komisař De Gucht a která bude formou sdělení předložena na podzim. Zároveň bude záležet na pokračování naší práce na reformě finančních trhů ve spolupráci s našimi partnery ze skupiny G20. Co se týče finančních služeb, musíme pokračovat cestou reforem. Dne 2. června přijala Komise sdělení, v němž zdůrazňuje, že všechna nezbytná opatření budou předložena

9 nejpozději na jaře roku Převážná část práce však proběhne v rámci belgického předsednictví. Následujících šest měsíců tedy bude velmi hektických, pane Leterme. Tato opatření, která jsme předložili koordinovaným a uceleným způsobem, jsou naší reakcí na finanční krizi. Spoléhám na předsednictví, že v Radě dosáhne co největšího pokroku, a na Parlament, že z této oblasti učiní významnou prioritu. S rozvojovou strategií Evropské unie do roku 2020 přímo souvisí ta skutečnost, že v září předloží Komise dokument s přezkumem rozpočtu. Je obtížné diskutovat o politice bez toho, aniž bychom v jistém okamžiku nezvážili opatření, která bude třeba uplatnit při jejím provádění. Tento dokument, jemuž spolu s komisařem Lewandowskim věnujeme zvláštní pozornost, umožní Evropskému parlamentu a členským státům rozhodnout o klíčových zásadách příštího finančního rámce. Komise vítá skutečnost, že belgické předsednictví má v plánu jej posoudit souběžně s prací na návrhu rozpočtu na rok Dámy a pánové, význam, vážnost a naléhavost těchto hospodářských, sociálních, finančních a rozpočtových otázek nás nesmí přivést k tomu, že se stáhneme do sebe. Neseme velmi důležité zodpovědnosti na mezinárodní úrovni. Summit G20 v Soulu je zcela zásadní. Právě tam bude příležitost zkontrolovat, zda byly závazky přijaté všemi stranami převedeny do praxe. V tomto ohledu věřím, že si Evropa udrží vedoucí postavení. Komise se tedy důkladně pustí do příprav na tento summit a vynaloží veškeré úsilí na to, aby tam hlas Evropy zazněl zcela jednoznačně. Mezi několika dalšími významnými mezinárodními schůzkami, jako je např. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti pořádaná v Nagoji, bych chtěl upozornit na konferenci, která naváže na jednání v Kodani a bude se konat v prosinci v Cancúnu. Musíme dosáhnout jasného praktického pokroku v provádění kodaňské dohody a zároveň spolupracovat s průmyslovými a rozvojovými zeměmi. Na tom v současné době pracujeme díky intenzivnějším a častějším kontaktům, které Komise a zejména komisařka Hedegaardová navazuje, a tím tak připravujeme půdu pro předložení vyvážené a závazné mezinárodní smlouvy, jež nadále zůstává naším hlavním cílem. Rovněž bychom měli zdvojnásobit naše úsilí a dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí, jak jsme to uvedli na summitu G8. Na Valném shromáždění OSN v září i při zvláštních příležitostech v rámci summitu musíme vystupovat důrazně a jednotně a při tom posoudit, jak my, mezinárodní společenství, postupujeme směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Předpokládám, že tam budu zastupovat Evropskou unii. Soudržnost našich zahraničních činností bude posílena zřízením služby pro vnější činnost. Nasazení paní Ashtonové, vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise, umožnilo našim třem orgánům vytvořit podklady pro rychlý start, který se může odrazit od pevného základu. Nyní je na nás, abychom dospěli k dohodě o podrobných textech, které je třeba provést v co nejkratší době a o nichž budeme diskutovat s Parlamentem. Dámy a pánové, čeká nás tedy nabitý program, jsem si však jist tím, že díky odhodlání a společnému duchu, které jsou pojícími můstky mezi belgickým předsednictvím, Evropským parlamentem a Komisí, bude Evropa schopna v těchto výzvách obstát. Historie evropské integrace je důkazem toho, že právě obvykle v dobách krize prokazuje Evropa schopnost čelit svým problémům a překonávat je v zájmu dobra všech našich spoluobčanů.

10 Joseph Daul, jménem skupiny PPE. (FR) Páni předsedové, lidé v Evropě by chtěli lépe rozumět tomu, jak jsou přijímána rozhodnutí na evropské úrovni, a očekávají, že Evropská unie poskytne konkrétní odpovědi na jejich otázky. Pane premiére Yvesi Leterme, chtěl bych říci, že nastal čas skoncovat se zdlouhavými seznamy priorit rotujícího předsednictví, které přináší pouze rozčarování. Po celé roky sem v intervalu šesti měsíců přichází předsedové Rady a vysvětlují nám, jak v době šesti měsíců přebudují Evropu. Šest měsíců poté se k nám vracejí se zprávou, že kvůli okolnostem, které nemohli ovlivnit, se předložená očekávání ani v nejmenším nesplnila. Takové chování Rady je dle mého názoru nesprávné a narušuje důvěryhodnost našeho evropského projektu. Dámy a pánové, s velkým potěšením mohu konstatovat, že se belgické předsednictví nenechalo nachytat, jednak díky svým vnitrostátním politickým zkušenostem a také díky tomu, že předsedou Evropské rady je rovněž Belgičan, a že své úsilí zaměřuje na naše tři skutečné priority: růst a zaměstnanost, zelená ekonomika a bezpečnost a svoboda. Opět zde uvedu jednu skutečnost, jíž jsou si naši spoluobčané velmi dobře vědomi: odpovědi na všechny naše hlavní problémy, ať se týkají hospodářství, zaměstnanosti, bezpečnosti, klimatu či energie, jsou v prvé řadě evropské a teprve poté globální. Pane předsedo Rady, právě jste uvedl, že největším problémem Evropy je její pomalý ekonomický růst; jinými slovy tedy skutečnost, že v poslední době nebyl tento růst schopen dostatečně vytvářet finanční zásoby a zaměstnanost. Na to by se vaše předsednictví mělo zaměřit, a agenda 2020, bude-li uplatněna v plné míře a tedy financována ze strany členských států financování, to je ten klíčový výraz může být velmi efektivním nástrojem, jímž lze zajistit, že Evropa bude konkurenceschopnější a zároveň ekologičtější. Zároveň však musíme dosáhnut zcela reálného pokroku v plnění symbolického úkolu, který spočívá v regulaci finančního sektoru a snížení našich deficitů. V této oblasti musí Evropa jít příkladem, a je třeba, aby všem bylo na první pohled jasné, co to znamená, když se Evropa soustředí na povzbuzování a podporu: ne finanční spekulace, ale na práci a podnikání. Rovněž je nutné Evropanům vyslat jasný signál v otázce svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, jelikož naši spoluobčané se často sami sebe ptají, proč Evropa stále neuplatňuje svůj vliv v oblastech, jako je vzájemné uznávání soudních rozhodnutí. Nabídneme-li konkrétní odpovědi na tento typ otázek, přispějeme tím k lepšímu pochopení naší práce. Pane Leterme, mluvil jste dobře sice jsem si připravil závěr projevu, ale nyní jej nemohu přečíst, neboť se zabývá metodou Společenství. Opravdu velmi spoléhám na belgické předsednictví, že dle vašich slov zajistí, aby se metoda Společenství ještě ve větší míře stala nedílnou součástí našich nejrůznějších institucí. Martin Schulz, jménem skupiny S&D. (DE) Pane předsedající, pane Leterme, představil jste nám ambiciózní program. Já začnu tam, kde pan Daul přestal. Veškeré položky ambiciózního program, který jste popsal, přináší jednoznačné a hmatatelné poselství: Belgie je zemí, která své předsednictví propojuje se svojí hlubokou vírou v proevropské myšlení, a to je jeden z důvodů, proč pro nás toto předsednictví představuje významnou příležitost.

11 V průběhu přípravného období a několika dní předsednictví jste prokázali, že úřadující vláda je zcela jistě schopna stát v čele Evropské unie, jestliže se odevzdá základním evropským hodnotám, a za tento důkaz bych vám nejdříve jménem své skupiny chtěl poděkovat. Je to pozitivní a povzbuzující začátek tohoto předsednictví. (Potlesk) Evropa je ve stavu sociální nerovnováhy. Největším problémem, před nímž stojí každý z nás, jsou hluboké sociální rozdíly v Unii. Zcela oprávněně hovoříme o finanční a hospodářské krizi v nedávné době. Jednáme o nezbytných opatřeních, která je třeba učinit nyní, abychom získali větší kontrolu nad deregulovaným bankovním sektorem, a zejména nad deregulovaným sektorem spekulací. Proto jedním z rozhodujících opatření, které nyní musíme provést, je regulační balíček, o jehož přijetí budeme jednat zítra. Balíček dohledu v oblasti bankovnictví musí být zaveden během vašeho předsednictví. V závěrečném hlasování o prvním čtení tohoto balíčku bude v Evropském parlamentu velká většina hlasovat v jeho prospěch, což Radě umožní při příští návštěvě Parlamentu na dílčím zasedání v září předložit konstruktivní návrh. Je to vaše zodpovědnost, ale zároveň je to pro vás velká příležitost, jak přispět regulací ke snížení sociální nerovnováhy. Zátěž a náklady způsobené touto krizí nesmí nést pouze pracovníci. Musíme povolat k zodpovědnosti bankovní odvětví. (Potlesk) Z toho důvodu potřebujeme naléhavě v Evropě regulaci finančních trhů a hospodářskou správu. Nicméně i v tomto případě platí metoda Společenství. Chci Radě a jejímu úřadujícímu předsedovi zcela jednoznačně sdělit, že v Evropě máme institucí dost. Další již nepotřebujeme. Potřebujeme však, aby stávající instituce konečně začaly přijímat opatření v zájmu Evropy. Jedna věc je jasná. Nemůžeme tvrdit, že v Evropě nejsme schopni prosadit například daň z finanční transakce, pouze proto, že na tom v rámci G20 nespolupracují USA a Čína. Opak je pravdou. Bude-li kapitalistický sektor v Evropě podroben zvýšené regulaci, pak Spojené státy nebudou mít jinou možnost než se k ní připojit, a to vzhledem k právě začínajícím spekulacím o dolaru. Proto během vašeho předsednictví máme možnost v této oblasti dosáhnout pokroku na evropské úrovni a ostatním jít dobrým příkladem. Jedno opatření, o němž jste se, pane Leterme, zmínil, je pro moji skupinu velmi důležité. Zdá se, že strategie pro Afriku, kterou belgické předsednictví nastínilo, je klíčovou otázkou pro mezinárodní politiku Evropské unie, a to nejen z hlediska solidarity. Afrika je zapomenutý kontinent a máte od nás plnou podporu, pokud jako předsednictví tvrdíte, že se Evropa musí na Afriku více zaměřit. Nicméně si musíme být vědomi také toho, že jsme pozadu, neboť ostatní země, a především Čína, se na tomto kontinentu již aktivně zapojují. Prozatím nechám stranou otázku, zda bychom strategii, kterou Čínská lidová republika v Africe uplatňuje, považovali za spravedlivé partnerství s tímto kontinentem. Jsme Evropané, a náš přístup je tudíž zcela odlišný a vstřícnější k africkému lidu. Proto plně podporujeme strategii pro Afriku, kterou belgické předsednictví předložilo. A konečně bych pane předsedající chtěl vyslovit jednu poznámku k rozšíření. Pane Leterme, pravdou zůstává, že nyní procházíme důležitou fází rozšíření, a já bych vám rád předal jednu myšlenku. Zmínil jste Turecko a já patřím k těm, kteří vstup Turecka do Evropské unie podporují. Proto bych chtěl říci, že pokud Rada neobjasní, zda opravdu chce, aby Turecko přistoupilo, nebo zda si to nepřeje, pokud bude nadále jednat nejednoznačně a

12 znovu a znovu potvrzovat šance Turecka na přistoupení a právo na jeho začlenění do EU s plným vědomím toho, že nejméně čtyři nebo pět hlav vlád tomu za zavřenými dveřmi oponuje, je to nejlepší způsob, jímž se dobré vztahy mezi EU a Tureckem zničí a rozhodně Turecko do EU nepřivede. Vaším úkolem je tedy do této oblasti vnést světlo. Váš projev se mi velmi líbil a já doufám, že totéž platí i pro ostatní členy mé skupiny. (Potlesk) Guy Verhofstadt, jménem skupiny ALDE. (NL) Pane předsedající, dovolte mi rovnou utvrdit belgické předsednictví v tom, že může počítat s plnou podporou Evropského parlamentu a v každém případě mé skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Mám k tomu jednoduchý důvod. Belgická předsednictví se vždy snažila prosazovat a urychlovat evropskou integraci, a přesně to nyní v Evropě potřebujeme. V zítřejším multipolárním světě, kde bude důraz kladen na země jako Čína, Indie a Spojené státy americké, si Evropa své postavení prosadí pouze jako jednotný a integrovaný celek, a já jsem rád, že se belgické předsednictví drží tradice dalšího urychlení evropské integrace. Hlavní věc, kterou od belgického předsednictví potřebujeme, pane premiére, je odhodlání k následujícímu: Myslím, že před šesti měsíci jsem víceméně stejná slova vyslovil na adresu španělského předsednictví. Naléhavě potřebujeme dotáhnout náš domácí úkol hospodářskou a finanční krizi. S tímto domácím úkolem Evropa ještě není hotova. V zásadě se jedná o pět záležitostí, které je třeba dovést k úspěšnému závěru. Byl by to skutečně obrovský úspěch na vrub belgického předsednictví, pokud by se těchto pět otázek podařilo uzavřít, a to co nejrychlejším způsobem. V prvé řadě je třeba dokončit zátěžové testy bank, a v případě potřeby přistoupit k jejich rekapitalizaci. K žádnému ekonomickému růstu a obnovení poskytování úvěrů nedojde, dokud nevyčistíme bankovní sektor. Zadruhé, je třeba správně posílit Pakt stability a růstu; což zcela konkrétně znamená, že do pilotní kabiny dosadíme Evropskou komisi a Evropskou centrální banku. Znamená to, že v pilotní kabině nebudou členské státy. To je zcela vyloučeno, neboť by to nemohlo fungovat. Členské státy se nemohou navzájem sledovat a ukládat si sankce, to mohou pouze orgány Společenství. Zatřetí, potřebujeme skutečnou hospodářskou správu. Dosáhnout skutečné hospodářské správy v eurozóně, opět za všech okolností s Evropskou komisí v pilotní kabině, nebo za volantem, jak se tu říká. Začtvrté je třeba bezodkladně dokončit regulaci řady finančních produktů, včetně zajišťovacích fondů. Na této otázce pracujeme, nicméně ještě musíme přijmout rozhodnutí. V neposlední řadě, jak zde již zaznělo, je nezbytně nutné zprovoznit evropský bankovní dohled. Pane premiére, dovolte mi se k této oblasti vyjádřit zcela jasně: řada členských států, ve skutečnosti většina z nich, musí teprve pochopit, jaké ponaučení plyne z krize, totiž, že vnitrostátní orgány dohledu nejsou schopny tento úkol splnit. Ani jeden vnitrostátní orgán dohledu ze všech sedmadvaceti členských států v době krize nebil na poplach. A přesto nyní členské státy přichází s prostou myšlenkou, že by tento úkol měly plnit právě vnitrostátní orgány. Mohu vám říci, pane premiére, že pokud evropské orgány dohledu nebudou mít poslední slovo, pak s Parlamentem dohody nedosáhnete. Koneckonců právě na tom v současné době záleží. Mohu vám v tomto ohledu něco poradit? Můžu vám dát jen jednu radu. Na to nejsme v Belgii zvyklí. V minulosti, když jste byl součástí opozice, jsem dostával spoustu rad, a

13 tak se nyní budu snažit, abych vám poskytl několik rad na oplátku v době, kdy patříte k vládnoucí straně. Chceme-li dosáhnout dohody ohledně evropského dohledu, pane premiére, možná se nevyhneme zrušení jednomyslného hlasování v Radě. Dle mého názoru byste se neměl pokoušet přesvědčit Parlament, aby svůj postoj změnil. Naopak, svůj postoj by měla změnit Rada; jinými slovy by tedy měla zvážit, že upustí od hledání jednoty a bude usilovat o uzavření dohody s Evropským parlamentem na základě kvalifikované většiny. Mohu-li něco dodat na závěr, pane předsedající, dle mého názoru je ještě jeden poslední bod, který bychom s belgickým předsednictvím měli probrat, a totiž, že kromě všech frází o reorganizaci která je nevyhnutelná, neboť představuje růst v budoucnosti potřebujeme strategii pro hospodářský růst. Mám na mysli zejména panevropský plán infrastruktury. Tento plán musí Komise předložit, aby byl dokončen vnitřní trh, který by zahrnoval země jižní a střední Evropy. I to by mělo být součástí vašeho programu. Rebecca Harms, jménem skupiny Verts/ALE. (DE) Pane předsedající, pane Leterme, dámy a pánové, za prvé bych chtěla říci, že mě velmi potěšilo vaše jednoznačné prohlášení ve prospěch mnohojazyčnosti. Chápu to i jako signál, aby občané Belgie připisovaly mnohem větší hodnotu mnohojazyčnosti, která je základem, na němž se jejich země může pevně a harmonicky rozvíjet. Jako Němka mohu jen dodat, že jsem v dětských letech záviděla svým spolužákům ve škole a ostatním mladým lidem, kteří vyrůstali v mnohojazyčných zemích, a díky tomu měli daleko širší možnosti. Děkuji vám za vyslání tohoto signálu. (Potlesk) Právě toto potřebujete, protože jako hlava belgické vlády jste s řešením ubývajících sil integrace obeznámen. Tento problém je jak belgický, tak i evropský. Kromě vážného problému, který představuje systém finančního dohledu, mohu podpořit všechno, co uvedl předchozí řečník. Je důležité, aby se vám podařilo pracovat s námi a s Komisí na obnovení důvěry občanů Evropy v Evropskou unii a v to, že je schopna jednat. Značnou část důvěry jsme již ztratili. V minulosti působila Evropa jako ochranný val proti krizím a nejistotě, který zároveň nabízel svobodu a neustálé zlepšování životních podmínek. Občané Evropy v nás již nemají důvěru a, podle mého názoru, se musíme začít kromě přísnějšího finančního dohledu zabývat problémy, které jsou způsobeny tím, že evropské země a jejich občané jsou v mnoha dalších oblastech svědky toho, jak mezi námi vznikají stále se rozšiřující mezery a navzájem se vzdalujeme. O různých úrovních konkurenceschopnosti v evropských členských státech bylo již řečeno mnoho. Touto otázkou se musíme zabývat. Je správné, že se Brusel zapojuje do rozhodování o strategiích, které se týkají mzdové a daňové politiky. Nechceme přebírat odpovědnost za všechno, ale jednostranné zaměření na rozpočtovou politiku, které se praktikuje v Německu a jež do jisté míry v krátkodobém horizontu může mezery v Evropské unii překlenout, zcela jistě nestačí. Rovněž bych chtěla vyjádřit své přesvědčení o tom, že musíme podniknout mnohem více kroků v oblasti sociálních podmínek. Lidé v dárcovských státech se v novinách neustále dočítají o tom, že Němci budou muset na důchod počkat až do věku 67 let, zatímco v jiných zemích lidé odchází do důchodů dokonce ještě před tím, než dosáhnou 60 let. V dlouhodobém horizontu to není princip solidarity. Stojíme tváří v tvář široké škále rozdílů a problémů a já se domnívám, že bychom si o velké závažnosti situace neměli dělat žádné iluze.

14 Doufám, že belgické předsednictví vyřeší jeden konkrétní problém, a to úlohu stálého předsedy Rady, což je funkce, kterou v tomto okamžiku zastává Belgičan Herman Van Rompuy a rotující předsednictví Rady. Doposud jsme nabývali dojmu, že stálému předsedovi Rady, který je jedním z vašich spoluobčanů, hrozí degradace na pozici pouhého nástroje v rukou zájmů Rady a na funkci kulisáře na scéně mocných vlád Evropské unie. To není správně a takto nelze pokračovat (Předsedající řečnici přerušil). Derk Jan Eppink, jménem skupiny ECR. (NL) Pane předsedající, pane Leterme, mám vás ve velké úctě a chovám k vám respekt. Jste rotující předseda Rady a zároveň odstupující premiér. Vlastně nyní nemáte žádné pověření, přesto musíte splnit své poslání na evropské úrovni. Na evropské půdě máte tak jako tak poslání. Mohu vám poskytnout několik rad? Nebudu přitom hovořit standardním úředním jazykem, ale poukáži na to, že pocházíte ze Západního Vlámska. Jste pracovitý, vytrvalý a spořivý, což považuji za vynikající vlastnosti. Stejně jako ostatní krajané ze Západního Vlámska máte i značnou dávku zdravého rozumu. S politikou Západního Vlámska jsem se v posledních letech mohl poněkud více obeznámit. Přesto bych vás chtěl varovat před efektem babylonské věže. Říkáte, že potřebujeme více Evropy, stále více, a tak dále. Musíme dbát na to, abychom nestavěli babylonskou věž a přitom nevěnovali větší pozornost samotnému kolosu než jeho kvalitě. Pakt o stabilitě a růstu nám slouží jako jeden z příkladů. Stále máme Pakt o stabilitě a růstu, jejž pan Prodi v roce 2002 označil za hloupý a nepružný. Ano, použil slovo hloupý, a samozřejmě že takové věci se postupem času zhroutí. Společným jmenovatelem vašeho programu jsou ve skutečnosti peníze. V první řadě se musíme zabývat společnou měnou euro. Naše obavy stále nejsou u konce. Bude Řecko schopno obstát nebo ne? Směřujeme k situaci, mohu-li ji tak nazvat l euro du beurre et l euro des olives? To by nebylo správné. Dávám přednost zdravé společné měně. Pokud máte stejný postoj, máte i plnou podporu Evropských konzervativců a reformistů. Řešení tkví v rozpočtové kázni, menším obejmu administrativy a restrukturalizaci dluhu. Z příkladu Spojených států jsme se poučili, že rozsáhlé záchranné programy nepomohou. Míra zaměstnanosti v této zemi nijak nestoupá. Rovněž to souvisí s rozpočtem. Vlastně bych vám na toto téma chtěl položit otázku. Hovoříte o tom, že je třeba více Evropy, na což všichni v Belgii reagují a v zahraniční politice Belgie je i velmi silná tradice v této oblasti, že to znamená více peněz. A toho nejsem zastáncem. Za současné situace se Komise často musí potýkat s nedostatečným výkonem. Někdy má k dispozici finanční prostředky, které zbydou ze strukturálních fondů. V roce 2008 musela Komise členským státům vrátit částku ve výši 4,5 miliard, domnívám se tedy, že 1 % HNP je dost. Konečně, měli byste být opatrní, hovoříte-li o evropské dani. V Německu panuje výbušná atmosféra. Lidé této země nemohou platit za všechno. Deutschland kann nicht immer zahlen. Němečtí politici se zřídkakdy odváží vyjádřit to tímto způsobem, tak jsem to řekl za ně. Pane Schulzi, v Německu nyní koluje toto rčení: Weltmeister ja, Zahlmeister nein. Jak to bude s tím prvním uvidíme v neděli, nicméně se skutečností, že Německo nemůže být pokladnou celého světa, souhlasím. Neměli bychom se tedy o tématu evropské daně zmiňovat. A právě to děláte vy a stejně tak pan Verhofstadt, přestože jsem si nikdy nebyl jist tím, zda hovoří pouze za sebe nebo jménem své skupiny. Tuto otázku znovu otevírá i pan Dehaene. Tomu se musíme vyhnout, jelikož v opačném případě se naše babylonská věž zhroutí.

15 Patrick Le Hyaric, jménem skupiny GUE/NGL. (FR) Páni předsedové, pane Leterme, této povinnosti se ujímáte v době, kdy jsou lidé v Evropě velmi vážně zasaženi nebývalou hospodářskou a sociální krizí. Přichází tedy čas, kdy musíme sebrat odvahu a chopit se nových progresivních iniciativ, které zmírní bolestné následky krize a povedou k jejímu ukončení. Předložil jste seznam řady cílů, jako je udržitelný růst, boj proti chudobě a životní prostředí, na nichž se všichni můžeme shodnout. Bohužel však lze předvídat, že tyto cíle přijdou vniveč, a pokud jsem to pochopil správně, i sám pan Daul o nich do jisté míry pochybuje, jelikož nanejvýš úsporná opatření, k nimž jsme v Evropě přistoupili, uvedeným cílům protiřečí. Nebude-li posílena kupní síla lidí, v žádném případě nemůžeme počítat s udržitelným růstem, hospodářskou obnovou nebo bojem proti chudobě. K řešení této krize se musíme jasně rozhodnout: musíme dát přednost spravedlnosti a zaměstnanosti před finančním trhem a zvolit proaktivní politiku zaměřenou na humánní a udržitelný rozvoj založený na solidaritě. Faktem zůstává, že posílení Paktu o stabilitě a růstu, na němž jste se s panem Barrosem právě dohodli, vytváří obrovský tlak na zaměstnance, mladé lidi a důchodce, a tudíž bude nezbytné státům, které jej neuplatňují, od nynějška vyhrožovat sankcemi do té míry, že by jim mohla být odebrána hlasovacích práva v Radě, jíž předsedáte, a zrušeny příspěvky z některých podpůrných fondů. Měli by zemědělci, zaměstnanci, kteří byli propuštěni, důchodci a úředníci platit za krizi, kterou ani v nejmenším nezavinili? Vážený pane předsedo, budete hledat nová řešení, jako je daň z kapitálových toků, o níž se tak často hovoří, nebo evropská daň z kapitálových a finančních příjmů? Do jisté míry jsme doufali, že vaše předsednictví napomůže zavedení nové směrnice o službách obecného zájmu, ale o tom jste se žel nezmínil. Co se týče dohody SWIFT, ta nepředstavuje pokrok směrem ke svobodě, ale pravý opak. Nebylo by lepší, kdyby Parlament, Rada a Komise namísto podpory Paktu o stabilitě, jež se stal paktem úsporných opatření, společně předložily jiné řešení: nový pakt o sociálním a ekologickém pokroku, jejž by Evropská centrální banka podpořila novými úkoly zaměřenými na zpětný odkup dluhových nástrojů od států, které to potřebují, a na refinancování veřejných úvěrů za úrokovou sazbu, čímž by se podpořila zaměstnanost, výzkum, inovace a vzdělávání, jakož i hlavní evropský program užitečné a ekologické infrastruktury? Mezinárodní konfederace odborových svazů předložila další komplexní pracovní plán, který se soustředí na boj proti spekulaci a podporu spravedlivého zdanění. Evropská odborová konfederace vyzývá k akcím, které mají proběhnout 29. září v Bruselu. Věřím, že právě tam nalezneme své řešení, pane předsedo, a přeji vám a vašemu předsednictví mnoho úspěchů. William (The Earl of) Dartmouth (EFD). Pane předsedající, mám procesní námitku. Projev paní Harmové o jednu minutu a čtyřicet pět vteřin přesáhl stanovený čas a tento pán jej rovněž značně překročil. Nedokážu si představit, že by někdo ze skupiny EFD mohl hovořit déle než 25 vteřin nad povolený časový rámec a pravděpodobně ještě méně aniž by předsedající vypnul mikrofon. Rád bych tedy požádal pana předsedajícího, aby pravidla této sněmovny uplatňoval stejnou měrou. (Potlesk z řad skupiny EFD)

16 Joseph Daul (PPE). (FR) Pane předsedající, nespoutané výkřiky po mé levici se mi velmi líbí. Ocenil bych však, kdyby tito poslanci aplaudovali i tehdy, když předsedající stanovený čas dodržují. Nigel Farage, jménem skupiny EFD. Pane předsedající, to co se zde dnes děje, by asi nikdo nevymyslel, že? Belgie se ujímá šestiměsíčního předsednictví a všichni se tváří, že vše je v nejlepším pořádku! Před několika měsíci jsem upozornil na to, že Belgie vlastně není opravdovým národem, což bylo přijato s velkou nelibostí, nicméně samotní belgičtí voliči tuto skutečnost spíše potvrdili: největší strana v Belgii v současné době je strana separatistická! Před sebou máme premiéra úřednické vlády, ale všichni děláme jakoby nic a předstíráme, že je to v nejlepším pořádku. Ale není! Pane Leterme, na tomto místě nemáte co pohledávat. Je to neuvěřitelná ironie, že země, která se každou chvíli rozpadne na dvě, bude v následujících šesti měsících říkat zbývajícím šestadvaceti členským státům, co mají dělat! Ještě horší mi však samozřejmě připadá vaše ohromující pokrytectví v této věci, že sem dnes ráno přijdete a hrajete si na hodného Belgičana. Stačí si vzpomenout na to, že právě vy, belgický premiér, jste ani neznal svou národní hymnu. V roce 2006 jste proslul výrokem, že vaši zemi drží pohromadě jenom pivo a fotbal. A teď to vypadá, že díky vší parádě politické moci se na to všechno zapomnělo! Skutečně, všichni v této sněmovně něco důležitého přehlížíme, neboť nás Belgie přivedla do trapné situace. Je prototypem. Je vzorem pro celou Evropskou unii a zároveň se každou chvíli může rozpadnout a nikdo z vás si to nedokáže připustit! To, co se v této sněmovně děje, překračuje všechny meze ironie. Nikdy bych si nemyslel, že bychom měli mít belgické předsednictví Unie. Nebylo by vtipné, kdyby na konci šestiměsíčního předsednictví Belgie stále ještě neměla vládu?! Doufám, že jste na sebe patřičně hrdí! Philip Claeys (NI). (NL) Pane předsedající, to, co jsme právě slyšeli, mi poněkud připomíná orchestr na Titaniku. Předsednictví Evropské unie nyní zastává země, která ani není schopna vládnout sama sobě. Ještě nikdy nenastala situace, že by se rotující předsednictví muselo vypořádat s vládou, která je již od jeho počátku vládou odstupující, a skutečně je velmi nejisté, že se Belgii podaří v průběhu šesti měsíců předsednictví novou federální vládu sestavit. Po minulých volbách, které se konaly v roce 2007, trvalo vytvoření vlády celých devět měsíců. Je to z toho důvodu, že umělý belgický model je nezvládnutelný. Vlámsko a Valonsko se staly dvěma různými zeměmi, se zcela odlišnými politickými, sociálními, ekonomickými a kulturními reáliemi. Sestavování vlády v Belgii lze do jisté míry přirovnat k situaci, kdy by země jako Německo a Řecko měly vypracovat společný rozpočet. Nikdo jiný než evropský komisař Karel De Gucht nedávno nazval belgické vládní operace trvalou diplomatickou konferencí. Kromě toho, jaká je demokratická legitimita belgické vlády, kterou podporuje méně než jeden ze tří voličů ve Vlámsku? Je-li pan Leterme hoden naší důvěry, pak všechno dopadne dobře. Belgická vláda se pokouší skrýt nedostatek rozhodnosti a demokratické legitimity za kouřovou clonu ultrafederalistických frází. Nicméně nepříjemná realita je taková, že Belgie za svými evropskými druhy ve velké míře zaostává, co se týče provádění evropských právních předpisů. Totéž platí pro několik probíhajících řízení pro nesplnění povinnosti. K tomu se přidává skutečnost, že veřejný dluh Belgie již přesahuje 100 % a že její imigrační a azylovou politiku bychom již spíše měli nazývat politikou otevřených hranic, neboť se

17 zcela vymkla z ruky. Dále bych mohl zmínit nebetyčné daňové zatížení a velmi nízkou míru zaměstnanosti, nemluvě o demokratických nedostatcích, které způsobují, že Vlámové, kteří tvoří většinu obyvatelstva, jsou považováni za menšinu. Kromě toho, jak si pan Leterme může být jist tím, že se jeho evropský program mezi obyvatelstvem těší široké podpoře, zatímco se ještě nikdy nekonalo žádné referendum, například o možném vstupu Turecka do Evropské unie? Na toto téma se referendum konat nemůže, pane Leterme, a tak bychom belgickému předsednictví měli dobře poradit, aby se drželo při zemi. Členské státy se musí mít na pozoru před neúspěšnou zemí, která se snaží vyvážet své problémy do Evropy a učinit z ní zvětšenou verzi Belgie. Evropská unie by se v každém případě měla dobře připravit na rozpad Belgie a vznik dvou nových států, dvou potenciálních nových členských států Evropské unie: Vlámska a Valonska. Jean-Luc Dehaene (PPE). (NL) Pane předsedající, chtěl bych na začátku oslovit pana Claeyse a sdělit mu, že Belgie vždy své problémy řešila pomocí politických dohod a vždy pracovala v zájmu silnější Evropy a rovněž silnějších regionů, které jsou lidem blíže. Jak jste zdůraznil, pane premiére, belgické předsednictví je první, které v plné míře uplatní Lisabonskou smlouvu a výkladem nové institucionální dohody nastaví směr budoucím předsednictvím Rady. Evropská rada se stala samostatným orgánem se stálým předsedou, a tudíž se předsednictví musí zaměřit především na její fungování. Nové okolnosti přináší skutečnost, že ve Smlouvě jsou pravomoci Rady popsány naprosto stejným způsobem jako pravomoci Evropského parlamentu. Tyto dva orgány sdílí vykonávání legislativní a rozpočtové funkce. Smlouva tedy výslovně ustanovuje dvoukomorový systém na úrovni Unie. Nehledě na to existují důležité výjimky, a to postup spolurozhodování řádný legislativní postup, který je nyní obecným pravidlem. Nemohu se zbavit dojmu, že Rada tyto nové podmínky doposud dostatečně nevzala na vědomí. Jedním z dokladů této domněnky je trialog při přípravách rozpočtu na rok V tomto procesu zvyšování povědomí může belgické předsednictví sehrát důležitou roli. Od nynějška musí předsednictví Rady fungovat jako předsednictví parlamentního shromáždění. Musí prosazovat právní předpisy a rozpočtový program Unie, což je oblast, v níž se iniciativy ujímá Komise tím, že přispívá k dosažení shody v Radě a dohod mezi Radou a Parlamentem. V případě tohoto předsednictví tato činnost jednoznačně souvisí s konečnou regulací finančních institucí, Evropskou službou pro vnější činnost, rozpočtem a finančním výhledem. Při regulaci všech právě jmenovaných oblastí je třeba posílit metodu Společenství. Pouze to můžeme přinést výsledky. Belgické předsednictví musí zajistit, aby EU na konferenci o změně klimatu v Cancúnu skutečně vystupovala jednotně. Nejúčinnějším modelem je ten, který uplatňujeme ve Světové obchodní organizaci, kde jménem Evropské unie vystupuje a vyjednává Komise. Belgické předsednictví by mělo stavět na konsensu o uplatnění tohoto modelu i na konferenci o změně klimatu. Věřím, že se belgické předsednictví prokáže jako silné a efektivní, především vzhledem k tomu, že úřednická vláda se touto funkcí může zabývat prakticky na plný úvazek. Kathleen Van Brempt (S&D). (NL) Pane předsedající, pane Leterme, dovolte mi začít tím, že vám při zahájení belgického předsednictví popřeji mnoho úspěchů. Vyslechl jste zde řadu příspěvků od poslanců, kteří o tomto předsednictví chovají jisté pochybnosti s ohledem na skutečnost, že stojíte v čele odstupující vlády, v důsledku čehož bude předsednictví slabé. Tak tomu však dle mého názoru nebude. Důkazem toho jsou předložené pokyny, které jste i dnes představil v projevu, jejž považuji za jeden

18 z nejzajímavějších, které jsem od vás doposud slyšela. Jsem ráda, že jste jej zde ve sněmovně přednesl. Dle mého názoru je tady potenciál stát se silným předsednictvím a předsedat Evropské unii s náležitou péčí a pozorností, a to zejména vzhledem k tomu, že a na to jsem patřičně hrdá jsme země, která se vyznačuje silným proevropským smýšlením, jako bychom to měli zakódováno v genech. Otázkou však zůstává, zda to bude stačit. Vy a mnoho dalších jste poukázali na skutečnost, že značný význam pro nás bude mít finanční balíček, chtěla bych vás však naléhavě vyzvat k tomu, abyste jednoznačně podpořili řadu nejdůležitějších priorit skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, konkrétně otázky klimatu a sociální aspekty. Podrobněji se zaměřím na poslední zmiňovanou oblast, neboť je mi velmi blízká. Byla bych ráda, kdyby belgické předsednictví mohlo v průběhu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení předložit výsledky v oblasti snižování chudoby. Doufám, že se vám mimo jiné podaří podpořit myšlenku evropského minimálního příjmu a naléhat na Komisi, aby se v této oblasti chopila různých iniciativ. Jak jste slyšeli, naše početná skupina vás bude s velkým nasazením podporovat a zároveň si do jisté míry zachová kritický postoj. Pane Leterme, vidím za vámi předsednický tým s velkým odhodláním, což je třeba uvítat. Nicméně Evropa kromě toho potřebuje vedení, které může vystupovat s určitou autoritou, a tím nechci nikoho urazit já spolu s mnoha dalšími doufáme, že nová belgická vláda bude co nejdříve uvedena do úřadu, aby toto postavení mohla přijmout. Frédérique Ries (ALDE). (FR) Pane předsedající, slíbila jsem si, že na provokace pana Farageho nebudu reagovat, ale nedá mi, abych neparafrázovala myšlenku Charlese Maurice de Talleyranda, toho velkého muže, který se domníval, že čeho je moc, toho je příliš. A nyní vás, pane premiére, pane předsedající, zdravím, vítejte v našem Parlamentu, vítejte ve vašem Parlamentu. Belgie se vždy, bez ohledu na to, že nyní zastává předsednictví Unie, vyznačovala velkými ambicemi na úrovni Evropy a Společenství. Obojí jde ruku v ruce, a to téměř jednomyslně, což dnes připomněl pan Schulz a další řečníci. Stejně tomu bylo i v roce 2001 v průběhu našeho předchozího předsednictví jehož hlavní postavy, Guy Verhofstadt a Louis Michel, jsou mimochodem dnes s námi a my jsme stáli v čele Laekenské deklarace a pracovali na dohodě, která nakonec položila základy pro Lisabonskou smlouvu. Tato partitura byla napsána již v prosinci 2009 a nyní je jen na vás, pane Leterme, abyste zajistil její interpretaci v roli dirigenta. Navíc je nutno říci, že v uplynulých šesti měsících se v této melodii objevily falešné tóny, a to v některých klíčových oblastech. V této institucionální oblasti pro vás bude důležité vyladit melodii tak, aby se nynější triumvirát mohl naučit lépe pracovat společně a účinně spolupracovat s členskými státy. Je zřejmé, že veškerá důvěryhodnost Evropy spočívá v tom, do jaké míry je efektivní, a příkladem, který to potvrdil, nebo spíš bych měla říci prokázal opak, byl velmi symbolicky vyjádřeno falešný tón, který jsme zahráli v Kodani. Již není možné, aby nás do Cancúnu jelo deset nebo necelých deset. Evropa potřebuje jeden hlas, jednu pozici, a tentokrát i kvantifikované cíle. To by byla jiná rozprava, jsem si toho vědoma, ale je to věc zásadního významu a kromě toho jste ji sám zmínil. Ostatní hodnoty a priority nám ukládá samotná krize: finanční regulace, hospodářská správa a obnovení růstu, což mě přivádí k tématu finančního výhledu, který představuje prostředky pro naši činnost, obnovu a růst.

19 Pane Leterme, chtěla bych říci a tím svůj příspěvek uzavřu že Belgičané nečekají na návrh Komise, aby prokázali své ambice a silné přesvědčení o základních zásadách. Růstu nelze dosáhnout pouze pomocí úspor. Pokud bude krize použita jako záminka pro další utažení kohoutku, může to mít tragické, ba dokonce sebevražedné důsledky. Ambiciózní Evropa a to byla vaše první slova, pane premiére, je Evropa, v níž i v tomto případě převažuje vynalézavost. Philippe Lamberts (Verts/ALE). (FR) Pane Leterme, nyní, jak doufám, již pochopíte, že máte příležitost střelit gól ještě na začátku utkání. Samozřejmě mám na mysli finanční dohled. Brzy si všimnete toho, že se drtivá většina této sněmovny je pro zřízení evropského dozorčího orgánu pro finanční trhy, jejichž hráči jsou rovněž víceméně evropští. Rada doposud zachovávala postoj, který v podstatě spočíval v udržování stávajícího stavu, jako by se od roku 2008 nic nestalo. Zdá se, že národní a vlastní zájem je to jediné, co může přebít model, který tady bohužel až příliš dobře známe, a to (NL)... watwij zelf doen, doen we beter, tedy, co si uděláme sami, uděláme lépe.. (FR) Chceme-li dne 1. ledna 2011 mít uzavřenou operativní dohodu, pak bude Rada muset přejít k důrazným a urychleným krokům. Pokud to znamená, že Rada bude hlasovat kvalifikovanou většinou, jak to naznačil pan Verhofstadt, budiž. Lisabonskou smlouvu jsme nepřijali jenom proto, abychom okamžitě poté sklouzli zpět do diktatury jednomyslnosti. Jak zde již zaznělo, okolnosti jsou takové, že nám poskytují příležitost mít předsednictví na plný úvazek. Máte tedy vše, co potřebujete, abyste prokázali, že pesimisté se mýlí, a dovedli toto předsednictví k úspěšnému konci. Ryszard Antoni Legutko (ECR). (PL) Pane předsedající, chtěl bych se zmínit o dvou záležitostech. První se týká spolupráce belgických orgánů s vysokou představitelkou pro zahraniční věci na formování Evropské služby pro vnější činnost. Následujících šest měsíců bude mít rozhodující význam pro strukturu této služby a zásady jejího fungování. Proto bych chtěl pana Leterma a belgické orgány upozornit na skutečnost, že při výběru zaměstnanců je nezbytné zajistit zeměpisné zastoupení, které bude spravedlivé a co možná nejširší, jak to stanovuje text úvodní části a čl. 6 odst. 6 dokumentu, jejž s největší pravděpodobností zítra v Parlamentu přijmeme. Je důležité, aby Služba pro vnější činnost byla v první řadě evropská a nestala se elitním klubem pro několik vyvolených. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je strategický zájem, který má Evropská unie na východní dimenzi své zahraniční politiky. Velmi znepokojující je skutečnost, že tento aspekt byl až na stručnou zmínku o pokračování spolupráce se zeměmi východního partnerství v oblasti spravedlnosti a zahraničních věcí z priorit předsednictví do značné míry vypuštěn. Z toho důvodu naléhavě žádám, aby příštích šest měsíců bylo využito k tomu, že našim východním sousedům bude zaručena evropská perspektiva. Opakuji, že je to ve strategickém zájmu Evropské unie. Mara Bizzotto (EFD). (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, nejenže máme předsedu Evropské rady, pro nějž nikdo nehlasoval, teď máme dokonce předsednictví Rady, které se dostalo do rukou vlády, jež ztratila podporu svých vlastních občanů. Tyto dvě skutečnosti by nám mohly stačit, abychom pochopili, proč Evropa prochází hlubokou krizí: Evropa se stala politickým paradoxem řízeným politickou elitou, k níž občané nemohou mít jakýkoli vztah.

20 V programu belgického ne-předsednictví se hovoří o strukturálních reformách, zvýšení zaměstnanosti, finanční stabilitě a konkurenceschopnosti, a jako nástroj by měla posloužit strategie EU Nicméně současná krize by měla Evropu donutit k tomu, aby začala vybírat takové prvky, které se v co největší míře liší od těch, jež vedly ke kolapsu. Je třeba vše od základů přehodnotit, protože krize není odrazem poklesu: je úmrtním listem evropského sociálního modelu, jejž by evropská propaganda naopak chtěla použít jako lék. V současné době je Evropa jako obrovská budova, která se hroutí pod tíhou demokracie, centralismu a překážek volnému podnikání. Má-li Evropa úspěšně vyjít z krize, musí změnit svoji slovní zásobu: více decentralizace, méně byrokracie, více logiky a pozornosti věnované problémům, s nimiž se občané skutečně potýkají. Cokoliv jiného zcela nevyhnutelně povede k rychlejšímu úpadku. Werner Langen (PPE). (DE) Pane předsedající, pane Leterme, rád bych vám poblahopřál k ambicióznímu programu, který jste zde představil a jež nezabředává do detailů. Co se týče útoků pana Farageho, je jasné, že jimi chce zabránit jakémukoli druhu regulace finančních trhů. Napadá vás, protože vaše funkce je jen dočasná. Chtěl bych vám z celého srdce poblahopřát. Smýšlíte proevropsky a podporujete sociálně tržní hospodářství, a přestože se ve své zemi potýkáte s problémy, předložil jste ambiciózní program. Věřím, že pokud se vám, podle slov pana Verhofstadta, podaří odbourat nešťastnou a diktátorskou jednomyslnost Rady v otázce regulace finančních trhů, získáte nás na svou stranu a vaše předsednictví bude jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Proto vás vyzýváme, obzvláště z toho důvodu, že svoji funkci nebudete zastávat dlouho, abyste těchto pár měsíců využil ke spolupráci s Parlamentem na vyřešení této otázky, již se španělskému předsednictví nepodařilo dotáhnout do konce. V této oblasti budete mít naši podporu. Véronique De Keyser (S&D). Pane předsedající, pane Leterme, již řadu dní nás zaplavují projevy soustrasti. Říká se, že jste si pod sebou podřezali větev, že jste zahájili předsednictví v čele s odstupující vládou, že Lisabonská smlouva stejně všechno již změnila, že rotující předsednictví již nemá právo do ničeho mluvit, a nejnovější komentář, který jsme slyšeli, zněl: Ještěže máte pana Van Rompuye. Na všechny tyto laskavé vzkazy mám jedinou odpověď: v zemi surrealismu, v zemi Reného Magritta a šmoulů není nic nemožné. Pan Farage nemá dost představivosti. A máme to! Nyní vážněji, toto předsednictví potřebuje pevné základy, a ty tkví v práci, která probíhala po celé měsíce, ve federální struktuře Belgie a v jejích regionálních vládách. V tomto ohledu nic nehrozí. Co se týče úlohy rotujícího předsednictví, je to konec konců jistý druh subsidiarity. Vysvětlím to: Belgie, musí přidat hodnotu práci Rady a práci vysoké představitelky. A tady to začíná být nesmírně zábavné, jelikož jsem pana Van Rompuye slyšela znovu a znovu hovořit o uklidnění finančních trhů, ale ještě nikdy jsem ho neslyšela mluvit o tom, že by chtěl uklidnit občany. Občané jsou znepokojeni. Očekávají, že Evropa nabídne společnou reakci na krizi v oblasti finanční regulace, vytváření pracovních míst a zeleného růstu pomocí projektů, investic, podpůrných prostředků a konečně i sociálního rozměru a evropské dynamiky. Věřím, že pevné sociální tradice Belgie a vznešené vize, které chováte o spolupráci s Afrikou, budou pro evropské orgány inspirací i bez toho, abyste jim nabídl sarsaparillu, což je, pane předsedající, oblíbené jídlo šmoulů.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0074/9. Pozměňovací návrh. Doris Pack za skupinu PPE 3. 2. 2014 B7-0074/9 9 Bod odůvodnění D D. vzhledem k tomu, že má-li se zabránit tomu, aby před parlamentními volbami v říjnu 2014 znovu zavládla patová situace, je zapotřebí nové dynamiky a respektu vůči

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0133/2. Pozměňovací návrh. Willy Meyer, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL 12. 5. 2010 A7-0133/2 2 Bod 1 a (nový) 1a. připomíná, že hospodářské, politické, sociální, kulturní nebo jakékoliv jiné vztahy mezi EU a středomořskými zeměmi musí být založeny na rovném zacházení, doplňkovosti,

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010

EVROPSKÁ UNIE. Výbor regionů. Konzultace Váš názor na strategii Evropa Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 EVROPSKÁ UNIE Výbor regionů Konzultace Váš názor na strategii Evropa 2020 Hlavní závěry, vyhodnocení a politický dopad květen 2010 HLAVNÍ ZÁVĚRY, VYHODNOCENÍ A POLITICKÝ DOPAD Průzkum VR Váš názor na strategii

Více

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2009(INI) 9.11.2016 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o stavu základních

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesilatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 14. a 15. března 2013 ZÁVĚRY

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum

1. Posílená úloha Stálého výboru pro zemědělský výzkum Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Delegace Prognózování Stálého výboru pro zemědělský výzkum na téma Udržitelné

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A

5734/17 js/jhu 1 DGG 1A Rada Evropské unie Brusel 27. ledna 2017 (OR. en) 5734/17 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace 5188/17 ECOFIN 50 UEM 14 SOC 51 EMPL

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Evropská rada Rada EU Evropský parlament Komise Soudní dvůr EU

Evropská rada Rada EU Evropský parlament Komise Soudní dvůr EU Monika Matysová Evropská rada Rada EU Evropský parlament Komise Soudní dvůr EU Evropská centrální banka Frankfurt cenová stabilita EU Evropská investiční banka - Louxemburg od 1. prosince 2009 se na základě

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L 1997R1103 CS 01.01.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/2037(INI) 2. 3. 2011. o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 2. 3. 2011 2011/2037(INI) NÁVRH ZPRÁVY o politice v oblasti auditu: poučení z krize (2011/2037(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Antonio

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011).

EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) Delegace naleznou v příloze prohlášení přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady (11. března 2011). EVROPSKÁ RADA Brusel 11. března 2011 (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY 11. března

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozpočet EU výdaje evropského rozpočtu V této kapitole se dozvíte: Jak se sestavuje rozpočet Evropské unie. Jaké jsou principy

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více