STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010"

Transkript

1 STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05) 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Před zahájením bych chtěl učinit následující prohlášení. Dnešní den si připomínáme páté výročí teroristických útoků na systém hromadné dopravy v Londýně, při nichž bylo zabito 52 osob a téměř 800 dalších zraněno. Stále máme na paměti, co se stalo dne 7. července 2005 v Londýně, a nikdy na to nezapomeneme. Obzvláště dnes naše myšlenky patří rodinám a přátelům obětí. Bombardování v Londýně bylo jedním z nejhorších teroristických útoků na evropské půdě. Teroristům a dalším útočníkům vzkazuji: ať uděláte cokoli, vyhrát nemůžete, protože my si vážíme každého života. Žádný terorista a ani teroristický útok nemůže nikdy zničit nebo oslabit naši víru v základní hodnoty, jakými jsou základní a lidská práva. Terorismus je útokem na nás všechny, na samotné základy naší demokratické společnosti. Nikdy jej nebude možné ospravedlnit. V boji proti jakémukoli terorismu bude Evropa vždy jednotná. 3. Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 216 jednacího řádu): viz zápis 4. Předložení dokumentů: viz zápis 5. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis 6. Program činnosti belgického předsednictví (rozprava) Předsedající. Dalším bodem našeho programu jsou prohlášení Rady a Komise týkající se programu činností belgického předsednictví. Pane premiére, vítejte v Evropském parlamentu. Máte slovo, zahajte, prosím, naši rozpravu. Yves Leterme, úřadující předseda Rady. (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, pane náměstku státního tajemníka, a samozřejmě pane Barroso. úřadující předseda Rady. (NL) Pane předsedající, rád bych poblahopřál našim holandským kolegům, dokud ještě jsou vzhůru. Doufám, že se bude dále hrát fair play a že ve finále vyhraje ten nejlepší tým. úřadující předseda Rady. (FR) Dámy a pánové, finále dvou evropských týmů, kdo by tomu ještě před několika týdny věřil? V každém případě jsou evropští fotbalisté na druhé polokouli ztělesněním dokonalosti, odvahy, sebevědomí a odhodláním dotáhnout hru do vítězného konce.

2 Dámy a pánové, při pohledu zvenčí se může zdát, že Evropa má všechny důvody ke štěstí. Úspěch Evropské unie umožnil rozšířit mír a demokratický systém vlády téměř na celý kontinent. Na společném trhu dosáhla Evropská unie nevídané prosperity. Nicméně je však pravdou, že Evropa neumí být šťastná, nebo se jí to daří jen velmi zřídka. Dámy a pánové, bezpochyby jste si mohli všimnout, do jaké míry mají energie, ambice, sebevědomí a odvaha, například v Asii, hmatatelnou povahu pro budoucnost. Co se týče Ameriky, ta přese všechny své problémy neztrácí sebedůvěru. A konečně, mistrovství světa ve fotbale se konalo v Jižní Africe, což byl pro ni jednoznačný signál, skutečná vzpruha. Bohužel se však zdá, že Evropa na rozdíl od ostatních ztratila víru v budoucnost. Potřebujeme jí tuto víru navrátit a obnovit její ctižádost pro Evropskou unii. Dámy a pánové, naše činnost, pane předsedající, by měla být součástí této ctižádosti, kterou s námi zajisté sdílíte. Je nanejvýš důležité uvést Evropu znovu do pohybu, jelikož zbytek světa na nás nečeká. Panta rei: vše plyne. Je-li v našem světě něco konstantního, pak jsou to neustálé a velmi rychle probíhající změny technologické, ekonomické a změny v rovnováze sil na zeměkouli. V tomto pulzujícím světě vznikají nová centra hospodářské a politické moci, díky čemuž Evropa čelí obrovským výzvám. V závislosti na nich jsme my, belgické předsednictví, sestavily pět okruhů našich činností. První výzvou pro Evropu je jednoznačné obnovení udržitelného hospodářského růstu. Toto oživení je samozřejmě závislé na finanční stabilitě. Musíme nastolit finanční a hospodářskou stabilitu, znovu zavést rozpočtovou kázeň, aniž bychom tím zabránili hospodářské obnově, a vrátit se na cestu k průměrnému ročnímu růstu HDP ve výši 2 %. Tento růst potřebujeme z toho důvodu, abychom mohli poskytovat finanční prostředky na náš společenský model, specifický evropský model, jemuž jsme stále ve velké míře oddáni. A potřebujeme jej i k budování naší mezinárodní věrohodnosti. Dámy a pánové, bankovní krize, za kterou jsme nebyli zodpovědní, nám způsobila rozsáhlou recesi, z níž se nyní pokoušíme dostat a bojujeme s ní více než ostatní kontinenty. Evropská komise navrhla několik iniciativ, které by měly zabránit finančnímu avanturismu a opakování situace, při které došlo k takovému zneužití a jejíž důsledky jsou pro naše členské státy a občany velmi závažné. Sdílíme vaše ambice týkající se co možno nejrychlejšího dokončení nového systému dohledu nad finančními institucemi a struktury alternativních investičních fondů, jakými jsou zajišťovací fondy. Tímto tématem se tento týden obšírně zabývaly Parlament, Rada a Komise. Rovněž věřím, že zde dnes přijmete pozměňovací návrhy týkající se tohoto dohledu, a doufám, že to podpoří pokračování vzájemného dialogu, kterého si velmi ceníme. Otevřeme tedy náš společný dialog, navažme na něj, ale především, přijměme text, na který již tak dlouhou dobu čekáme. Chtěl bych poukázat na to, že včerejší nepřítomnost belgického předsednictví byla zapříčiněna uvedením belgického parlamentu do úřadu, a jistě jste si vědomi toho, že u parlamentů tomu vždy předchází zasedání. Z toho důvodu tu belgické předsednictví včera nebylo přítomno.

3 V každém případě Komise nedávno oznámila předložení komplexního balíčku dvaceti dalších návrhů v oblasti finančních služeb. Dámy a pánové, belgické předsednictví se pokusí ve spolupráci s vámi, s Parlamentem, vytvořit plán činností, kterými se zajistí realizace těchto návrhů do konce roku Kromě toho je nám známo, že v říjnu budou připravena pracovní skupinou doporučení pro posílení rozpočtové kázně, Paktu o stabilitě a růstu a hospodářské správy. Nedávná krize společné měny euro jednoznačně prokázala, že měnová unie je bez skutečné hospodářské koordinace nestabilní. Unie potřebuje hospodářskou správu naléhavěji než kdy dřív. Pracovní skupina předloží doporučení týkající se přísnějšího dohledu, zejména v rozpočtové oblasti. Dohled se nebude týkat pouze rozpočtových politik členských států, jeho součástí budou i hospodářská kritéria pro hodnocení věrohodnosti předkládaných rozpočtů. Komise poté vyvine iniciativy nezbytné pro uvedení těchto doporučení do praxe. Bezodkladně by se jimi měla rovněž zabývat Rada a Parlament. Pro belgické předsednictví je toto prioritní, a proto poskytneme veškerou naši podporu tomu, aby se tato doporučení stala skutečností co nejdříve. Dámy a pánové, jak jsem uvedl, naší prvořadou výzvou je obnovit udržitelný hospodářský růst. V době globalizace musíme zvýšit naše úsilí, aby v Evropě mohlo opět existovat konkurenceschopné a inovačně dynamické hospodářství, které se zároveň stane hospodářstvím nízkouhlíkovým. Způsob, kterým toho docílíme, je strategie pro růst a zaměstnanost Evropa Belgické předsednictví podpoří stěžejní iniciativy, které Komise oznámila. Udržitelný růst se však netýká pouze hospodářských ukazatelů. Dotýká se rovněž a především lidí samých. Posuzuje se podle toho, k čemu v největší míře přispěl. Na příkladu několika zemí vidíme, že udržitelný růst, skutečný udržitelný růst, nemůže existovat bez sociální soudržnosti, což představuje druhou výzvu pro Evropu a druhou prioritu našeho předsednictví. Z toho důvodu Belgie trvala na tom, aby byl v programu EU 2020 cíl potírání chudoby rozšířen na obecnější pojem sociální soudržnosti, čehož jsme také dosáhli. Evropa se musí znovu vrhnout do práce, ať už ze zmíněného důvodu, nebo s cílem podpořit hospodářský růst, a rovněž je třeba zvýšit míru zaměstnanosti. Dámy a pánové, chtěl bych se na chvíli zastavit u tématu, které je mi blízké: jedná se o průmyslovou základnu, průmyslovou základnu evropského hospodářství. Domnívám se, že Evropě někdy chybí společné průmyslové projekty, symbolické a inspirativní projekty, jakými byly a jsou například vysokorychlostní vlaky Ariane nebo Airbus. Není to otázka prestiže a symboliky, jedná se totiž o skutečné hybatele, jimiž můžeme podpořit prosperitu a vytváření pracovních míst v budoucnosti. V nedávné době jsem byl ohromen ekonomickými analýzami, které přinesly poznatky o tom, že se země se silnou průmyslovou základnou daleko lépe vyrovnaly s krizí než hospodářství zaměřená více na služby. Samozřejmě je třeba naše průmyslové odvětví nejdříve restrukturalizovat. Nemusí to nutně znamenat, že jsou takzvaná tradiční výrobní odvětví odsouzena k přesídlení do zemí, kde jsou nižší platy, nebo k úplnému vymizení. Existují však výrobní postupy, které k němu odsouzeny jsou.

4 Skrze inovaci, výrobu produktů špičkové kvality a vysoké přidané hodnoty mohou evropské státy ještě i nyní úspěšně zajistit vysoce výkonný a výnosný průmysl se zaměstnanci, kteří budou patřit mezi nejlépe placené na světě. Dámy a pánové, my, Evropané, jsme vyhráli telekomunikační revoluci. V informačních technologiích jsme však byli méně úspěšní. Rozhodně nesmíme selhat v zelené revoluci, a to nejen v oblasti výzkumu, ale především při výrobě zelených technologií. Evropa disponuje ve skutečnosti vynikajícími výzkumnými pracovníky. Nicméně, přijde-li na uvedení výsledků výzkumu do praxe průmyslové výroby, předběhnou nás například Spojené státy nebo Čína. Stěžejní iniciativy, které Komise v oblasti průmyslu předložila, budeme tedy netrpělivě očekávat. Stejně tak připisujeme nejvyšší důležitost prosincovému zasedání Rady, které bude věnováno inovaci a průmyslu. Co se týče tématu růstu a inovace, i zde bychom chtěli v rámci našeho předsednictví oživit jednu specifickou záležitost. Je jím evropský patent, který očekáváme již celých 30 let. Musíme mít na paměti naše podniky, a to zejména ty malé a střední. Stačí pomyslet na peníze a energii, kterou naše podniky vyplýtvají jen z toho důvodu, že v sedmadvaceti členských státech neexistuje jednotný postup. Naše subjekty jsou v porovnání s mezinárodní konkurencí ve skutečně nevýhodném postavení. Obnovíme-li tuto otázku, bude to pro Radu a Evropský parlament výborná příležitost ukázat občanům svůj význam při řešení praktických záležitostí. Nyní je třeba převést slova ve skutky. Totéž, dle mého názoru, platí i pro věrohodnost evropské inovační politiky. úřadující předseda Rady. (NL) Dámy a pánové, ochrana životního prostředí a klimatu představuje třetí velkou výzvu, s níž se Evropa Evropská unie potýká, a zároveň je třetím cílem našeho předsednictví. Skutečného udržitelného hospodářského růstu nelze dosáhnout bez ochrany naší planety; planety, která nám nepatří, ale spíš ji máme zapůjčenou od našich dětí. Evropská unie má ve světě vedoucí postavení co do ochrany životního prostředí a boje proti skleníkovým plynům. Stejné postavení má i z hlediska cílů stanovených pro další snížení těchto emisí. Tato průkopnická role však sama o sobě nestačí, jak k našemu zklamání ukázala konference OSN o změně klimatu v Kodani. Buďme k sobě upřímní, EU tam nevystupovala jednotně, a navazuji na fotbalovou metaforu seděla na lavičce, zatímco hra probíhala na hřišti. Z toho důvodu musí EU v nejbližších týdnech a měsících prokázat mnohem větší aktivitu, preciznost a průbojnost, ukázat páky, které má k dispozici a využít je k zapojení ostatních významných hráčů a zároveň i významných znečišťovatelů do ambiciózního plánu na ochranu naší planety. Je to jediný způsob, jak docílit toho, že konference v Cancúnu a Nagoji přinesou skutečné výsledky. Dámy a pánové, jak jsem již uvedl, EU je jako lidé, o nichž se tvrdí, že mají všechny předpoklady pro šťastnou existenci. A skutečně, pohlédneme-li zvenčí, je EU velmi atraktivním místem s prosperitou, systémem solidarity a velmi humánní demokratické formy vlády. Z toho důvodu většinou zcela oprávněně přitahuje Evropa řadu lidí ze všech kontinentů, lidí, kteří v ní chtějí budovat lepší život. Drtivá většina z nich skutečně přichází s dobrými úmysly, hledají obyčejný zázrak normálního života, jak to krásně zaznělo na nedávné konferenci o Afghánistánu. Takový druh přistěhovalectví náš kontinent obohacuje a bude jemu otevřen i nadále. Na druhou stranu však přichází jiní, kteří v současné době zneužívají naše systémy svobody. Sítě

5 organizované trestné činnosti těží z naší otevřenosti. Teroristické organizace ji využívají ke krvavým útokům. úřadující předseda Rady. (DE) Dámy a pánové, bezpečnost našich občanů, zajištění bezpečnosti a svobody našich občanů je tedy čtvrtou velkou výzvou pro Evropu. Více než kdy jindy se Unie musí stát prostorem svobody, bezpečnosti a práva. Proto chceme zajistit, aby byl Stockholmský program vypracovaný za švédského předsednictví uskutečněn. Belgie přisuzuje velkou důležitost vypracování rozvoje politiky Společenství v oblasti migrace, azylového práva a předcházení terorismu. Co se týče spolupráce v oblasti trestního soudnictví, je naší prioritou uznávání soudních rozhodnutí v členských státech. K tomu patří především zaměření na vybudování evropského systému pro shromažďování důkazů. V souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorismu by Belgie chtěla urychleně dosáhnout uzavření dohody o SWIFT se Spojenými státy. Měla by se v ní spojit ochrana údajů o občanech s účinnými opatřeními v oblasti prevence terorismu. Jsem velmi potěšen, že zítra zde budeme mít příležitost této dohody dosáhnout. V této oblasti naváže belgické předsednictví na vynikající práci, která byla odvedena za předsednictví španělského. úřadující předseda Rady. To mě přivádí k páté, poslední, avšak k nijak nevýznamné výzvě, s níž se Unie musí vypořádat: její role na mezinárodní scéně. S ní je spjata velká řada obrovských výzev: boj proti klimatickým změnám; pomoc při zachovávání nebo obnově míru; podpora šíření otevřené vlády; boj proti mezinárodnímu terorismu; zamezení šíření zbraní hromadného ničení; ukončení hrubého porušování lidských práv v konfliktních oblastech se zvláštním důrazem na násilí páchané na ženách; vypracování soudržné společné energetické politiky; zachování a zvýšení našeho podílu na trhu. Jak již bylo zmíněno, kodaňský summit přinesl nepříjemné zjištění, že - byť jsme největším světovým obchodním seskupením, bohatým a atraktivním, a samozvaným příkladem měkké síly - nemáme dostatečnou vyjednávací sílu na mezinárodním poli. Unie musí vyvinout větší sílu, aby nalákala ostatní na stejnou loď, a tak dokázala vytvářet koalice, díky nimž by dosáhla svých cílů v oblasti míru, trvale udržitelného rozvoje, bezpečnosti a volného obchodu, který bude zároveň spravedlivý. To více než kdy jindy vyžaduje, aby Unie mluvila jedním hlasem, a pokud možno jedněmi ústy. Lisabonská smlouva poskytuje k tomuto účelu Unii nové nástroje. V následujících šesti měsících zahájí Unie budování evropské diplomatické služby. A to je také jeden z hlavních úkolů našeho předsednictví. Musíme rozhodnout o organizaci a fungování služby pro vnější činnost, a dále je třeba ve spolupráci s Parlamentem přijmout finanční nařízení a služební řád pro tuto službu. Belgie udělá vše, co je v jejích silách, aby služba pro vnější činnost zahájila své fungování bezproblémově a úspěšně, neboť právě ona zlepší viditelnost a důvěryhodnost Evropské unie na celém světě. Dalším důležitým prvkem je rozšíření EU. Je třeba se důsledně zabývat jednáními s kandidátskými zeměmi, přičemž všechny musí být posuzovány pouze na základě svých vlastních zásluh a v souladu s obnoveným konsensem Evropské rady z prosince roku Jednání s Chorvatskem by mohlo v době našeho předsednictví vstoupit do své závěrečné fáze. S Tureckem budou samozřejmě jednání nadále pokračovat. S Islandem bude jednání

6 zahájeno. Co se týče bývalé jugoslávské republiky Makedonie, předsednictví se bude snažit o nalezení dohody, která by vedla k zahájení přístupových jednání. Naše belgické předsednictví je vlastně prvním předsednictvím, které proběhne plně v souladu s Lisabonskou smlouvou. Belgie považuje za čestnou povinnost se jej zhostit tak, aby dodržela literu a ducha Smlouvy, a tím vytvořila ty správné precedenty. Jak je vám jistě známo, v mé zemi se konaly volby a jednání o sestavení nové koalice bude nějaký čas trvat, a tudíž má vláda je takzvanou vládou úřednickou. Chtěl bych vás ujistit, že tyto okolnosti v žádném případě nenaruší elán a nadšení našeho předsednictví. Toto dvanácté předsednictví je podpořeno všeobecným souhlasem v mé zemi a dlouhou evropskou tradicí V politických sférách Belgie, na federální i regionální úrovni, v našich diplomatických sborech a veřejných službách najdete velkou řadu mužů a žen s hlubokou znalostí Evropské unie. Přípravy byly velmi důkladné a probíhaly v úzké spolupráci s ostatními členskými státy předsednického tria a s evropskými institucemi. Vláda je kromě toho podporována proevropským smýšlením obyvatelstva. Devět politických stran, z nichž se skládají federální a regionální vlády v Belgii, zastupují 90 % obyvatel země. Belgie je jednou ze zemí, kde si evropská myšlenka a projekt evropské integrace stále udržují velmi širokou podporu veřejnosti. V neposlední řadě jsme naše předsednictví pečlivě a záměrně zakotvily do evropské agendy, abychom byli schopni stanovovat reálné cíle a efektivně je prosazovat. Nepochybuji o naší schopnosti se efektivně zhostit předsednictví a stejně tak nemám pochyb o tom, že v něm bude poté, co bude vytvořena nová vláda, hladce a bez problémů pokračovat. Jak jsem již naznačil, rotující předsednictví je součástí neustále probíhajícího evropského procesu, a nepředstavuje tedy zcela nový začátek. A přesto, každé předsednictví přináší své vlastní důrazy a jeho začátek je vždy příležitostí nově zaměřit pozornost obyvatelstva na význam Evropské unie a jejích ideálů. Oslavy, které se konají u příležitosti začátku našeho předsednictví, jsou ukázkou široké podpory těchto ideálů v naší zemi. Od krále přes královský dvůr až po koncerty a taneční zábavy v tolika městech a vesnicích, všechny skupiny a vrstvy společnosti se s nadšením účastní oslav zahájení našeho dvanáctého předsednictví. Dále bych chtěl vyjádřit, že si upřímně vážím všech setkání, kterých jsem v uplynulých dnech mohl účastnit s kolegy, s vámi, zástupci tohoto Parlamentu. Tyto schůzky pro mě byly velmi poučné a konstruktivní, a moje vláda přikládá velkou důležitost úzké spolupráci s volenými zástupci evropských občanů. Chtěl bych ještě něco vzkázat těm, které zde v Parlamentu zastupujete. Chtěl bych je vyzvat k tomu, ať si skutečně uchovají důvěru v sebe samu a ať věří sobě, svojí zemi, Evropě. Naše Evropská unie se musí vyhnout dvěma úskalím: malomyslnosti a samolibosti. K malomyslnosti nemáme důvod. Neměli bychom se obávat nové konkurence ve stále více multipolárním světě. Naopak, měli bychom se z ní radovat. Neboť my sami jsme napomohli vzniku tohoto nového světa, například tím, že usilujeme o spravedlivější rozdělení zdrojů a moci. Jak již bylo řečeno, to, co se děje nyní, není úpadek Západu, ale vzestup zbytku světa. Musíme se do této konkurence vrhnout s elánem a důvěrou důvěrou v sebe a ve všechny naše schopnosti.

7 Stejně tak neexistují důvody k samolibosti. Jistě, můžeme být hrdí na velké úspěchy, jichž jsme dosáhli v minulosti. Máme vládní systémy, v nichž se snoubí politická a ekonomická svoboda se sociální solidaritou a ekologickou odpovědností. Řadě našich občanů poskytujeme životní úroveň, která patří k nejvyšším na světě. Ale nemůžeme jen tak sedět a užívat si toho, co máme. Zbytek světa nám nemá proč vydělávat na živobytí. Musíme na tom pracovat, musíme pracovat na své živobytí mnohem tvrději. Toto shromáždění, podle mého názoru, nemusím přesvědčovat o tom, že chceme-li dostat Unii a její členské státy do vyšších obrátek, potřebujeme více Evropy. Tento cíl více Evropy je v jádru mezinárodní politiky Belgie i Evropy. Má země vždy upřednostňovala méthode communautaire, metodu Společenství, a stále ji v plné míře podporuje. Více Evropy v prioritách a cílech našeho předsednictví znamená: vybavit Unii novou finanční regulační strukturou; posílit její hospodářskou správu; podporovat návrat k trvale udržitelnému růstu; upevnit její sociální model; posílit schopnost inovace; rozvíjet diplomatické služby. Stojím před vámi, zástupci téměř půl miliardy evropských občanů, a žádám vás o spolupráci a podporu při plnění ambicí našeho předsednictví. S radostí mohu říci, že Lisabonská smlouva posílila pravomoci Evropského parlamentu, čímž se v mnohem větší míře než dříve stal hnací silou evropské integrace. Mí kolegové, těším se na plodnou spolupráci našeho předsednictví s vámi všemi, poslanci Evropského parlamentu, skrze niž naplníme společně sdílené ambice Evropy. (Potlesk) José Manuel Barroso, předseda Komise. (FR) Pane předsedající, pane Leterme, dámy a pánové, Belgie přebírá rotující předsednictví Rady v době, která je pro Evropskou unii klíčová, a já bych chtěl panu Letermovi poděkovat za představení tohoto jasného a ambiciózního programu. Výzvy, které přinesou nadcházející měsíce, jsou jednoznačné. Především se bude jednat o zavedení nových koordinačních mechanismů pro naše hospodářské politiky, o stabilizaci hospodářské obnovy prostřednictvím strategie pro růst a zaměstnanost Evropa 2020 a zajištění toho, aby Evropa splnila své povinnosti na mezinárodní scéně. Evropská rada na červnovém zasedání podpořila návrhy, které Komise předložila ve svém sdělení ze dne 12. května o posílení rozpočtové kázně a makroekonomického dohledu. Těmito problémy se rovněž zabývala pracovní skupina v čele s panem Van Rompuyem azávěrečnou zprávu předloží v říjnu. Mezitím začala Komise intenzivněji pracovat na tom, aby se tyto pokyny staly konkrétními návrhy, a to konkrétně ve sdělení Komise ze dne 30. června. Znamená to posílení makroekonomického dohledu, včetně využití sankcí a mechanismů varování, a stejně tak Paktu stability a růstu, především pomocí většího zaměření na otázku výše dluhu a deficitů. Konečně nám Evropský semestr umožní dosáhnout efektivnější koordinace politiky ex ante. Je nutné ji dokončit co nejdříve, a komisař Rehn vynakládá veškeré úsilí, aby nezbytné legislativní návrhy předložil bez dalšího prodlení. Spoléhám na belgické předsednictví i na Evropský parlament, že v práci pokročí natolik, abychom do konce roku 2010 měli zavedený nový systém.

8 Je třeba, aby se belgickému předsednictví podařilo učinit zásadní pokrok při provádění strategie Evropa K tomu je nezbytné, aby každý členský stát přijal tuto strategii za svou a začlenil ji do svých jednotlivých politik: do oblasti financí, rozpočtu, zaměstnanosti, inovace, životního prostředí, energie, vzdělávání a sociální politiky. Chceme-li toho dosáhnout, pak je klíčové, aby každý členský stát v nadcházejících měsících připravil svůj vlastní národní program reforem. Předpokladem pro úspěch této strategie je práce všech institucí, které budou na její provádění dohlížet. Na počáteční fáze každého členského státu navážou různé politiky Společenství, které byly připraveny kolektivní prací Komise. V tomto ohledu budou mít stěžejní iniciativy, které Komise do konce roku předloží, zásadní význam. Chtěl bych s vámi hovořit o třech ze zmíněných iniciativ, konkrétně o těch, které se soustředí na zaměstnanost a vzdělávání, na inovaci a průmyslovou politiku. Problematika zaměstnanosti je stále velmi aktuální a vítám skutečnost, že ji belgické předsednictví považuje za prioritní. V této souvislosti vznikla iniciativa s názvem Program pro nové dovednosti a pracovní místa, již koordinují komisaři Andor a Vassiliou a která bude usilovat o vytváření příznivých podmínek pro modernizaci trhu práce s cílem zlepšit míru zaměstnanosti a zajistit životaschopnost našich sociálních modelů. Vytváření pracovních míst vyžaduje ekonomický růst, a jeho velká část bude v budoucnosti založena na inovacích. Stěžejní iniciativa s názvem Unie inovací, již koordinuje komisař Geoghegan-Quinn, bude tedy jednou ze stěžejních záležitostí belgického předsednictví. Hlavním cílem bude usnadnit uvádění inovace na trh, identifikovat počet evropských partnerství pro inovaci, aby se vyřešily společenské problémy v oblastech, kde může Evropská unie přinést přidanou hodnotu, a rovněž zlepšit efektivitu evropských, vnitrostátních a regionálních inovačních systémů. Především je důležité v nejbližších měsících pokročit v otázce patentu Společenství. K této otázce Komise právě předložila návrh. Kromě toho bude v říjnu předložena stěžejní iniciativa s názvem Průmyslová politika pro věk globalizace, jejíž přípravu koordinuje místopředseda Tajani a která si klade za cíl zlepšit podmínky pro podniky, zejména pro ty malé a střední, a podporovat rozvoj silné a udržitelné průmyslové základny schopné vypořádat se s globální konkurencí. Kromě těchto stěžejních iniciativ bych chtěl zmínit dva další projekty zásadního významu. Po zveřejnění zprávy, o jejíž vypracování jsem požádal pana Montiho, předloží Komise iniciativu směřující k posílení vnitřního trhu, a to i s ohledem na 20. výročí vnitřního trhu, které si připomeneme v roce Očekáváme, že ji představíme v rámci belgického předsednictví. Komisař Barnier na ní usilovně pracuje. A dojde i na další příspěvky, na nichž pracují například další dva kolegové, které bych mohl jmenovat, a to místopředsedkyně Redingová a komisař Šemeta. Práce na vnitřním trhu má průřezový charakter, a tudíž je jádrem našeho kolektivního přístupu. Chtěl bych rovněž zdůraznit, že je důležité přemýšlet o budoucnosti naší obchodní politiky, na níž pracuje komisař De Gucht a která bude formou sdělení předložena na podzim. Zároveň bude záležet na pokračování naší práce na reformě finančních trhů ve spolupráci s našimi partnery ze skupiny G20. Co se týče finančních služeb, musíme pokračovat cestou reforem. Dne 2. června přijala Komise sdělení, v němž zdůrazňuje, že všechna nezbytná opatření budou předložena

9 nejpozději na jaře roku Převážná část práce však proběhne v rámci belgického předsednictví. Následujících šest měsíců tedy bude velmi hektických, pane Leterme. Tato opatření, která jsme předložili koordinovaným a uceleným způsobem, jsou naší reakcí na finanční krizi. Spoléhám na předsednictví, že v Radě dosáhne co největšího pokroku, a na Parlament, že z této oblasti učiní významnou prioritu. S rozvojovou strategií Evropské unie do roku 2020 přímo souvisí ta skutečnost, že v září předloží Komise dokument s přezkumem rozpočtu. Je obtížné diskutovat o politice bez toho, aniž bychom v jistém okamžiku nezvážili opatření, která bude třeba uplatnit při jejím provádění. Tento dokument, jemuž spolu s komisařem Lewandowskim věnujeme zvláštní pozornost, umožní Evropskému parlamentu a členským státům rozhodnout o klíčových zásadách příštího finančního rámce. Komise vítá skutečnost, že belgické předsednictví má v plánu jej posoudit souběžně s prací na návrhu rozpočtu na rok Dámy a pánové, význam, vážnost a naléhavost těchto hospodářských, sociálních, finančních a rozpočtových otázek nás nesmí přivést k tomu, že se stáhneme do sebe. Neseme velmi důležité zodpovědnosti na mezinárodní úrovni. Summit G20 v Soulu je zcela zásadní. Právě tam bude příležitost zkontrolovat, zda byly závazky přijaté všemi stranami převedeny do praxe. V tomto ohledu věřím, že si Evropa udrží vedoucí postavení. Komise se tedy důkladně pustí do příprav na tento summit a vynaloží veškeré úsilí na to, aby tam hlas Evropy zazněl zcela jednoznačně. Mezi několika dalšími významnými mezinárodními schůzkami, jako je např. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti pořádaná v Nagoji, bych chtěl upozornit na konferenci, která naváže na jednání v Kodani a bude se konat v prosinci v Cancúnu. Musíme dosáhnout jasného praktického pokroku v provádění kodaňské dohody a zároveň spolupracovat s průmyslovými a rozvojovými zeměmi. Na tom v současné době pracujeme díky intenzivnějším a častějším kontaktům, které Komise a zejména komisařka Hedegaardová navazuje, a tím tak připravujeme půdu pro předložení vyvážené a závazné mezinárodní smlouvy, jež nadále zůstává naším hlavním cílem. Rovněž bychom měli zdvojnásobit naše úsilí a dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí, jak jsme to uvedli na summitu G8. Na Valném shromáždění OSN v září i při zvláštních příležitostech v rámci summitu musíme vystupovat důrazně a jednotně a při tom posoudit, jak my, mezinárodní společenství, postupujeme směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Předpokládám, že tam budu zastupovat Evropskou unii. Soudržnost našich zahraničních činností bude posílena zřízením služby pro vnější činnost. Nasazení paní Ashtonové, vysoké představitelky a místopředsedkyně Komise, umožnilo našim třem orgánům vytvořit podklady pro rychlý start, který se může odrazit od pevného základu. Nyní je na nás, abychom dospěli k dohodě o podrobných textech, které je třeba provést v co nejkratší době a o nichž budeme diskutovat s Parlamentem. Dámy a pánové, čeká nás tedy nabitý program, jsem si však jist tím, že díky odhodlání a společnému duchu, které jsou pojícími můstky mezi belgickým předsednictvím, Evropským parlamentem a Komisí, bude Evropa schopna v těchto výzvách obstát. Historie evropské integrace je důkazem toho, že právě obvykle v dobách krize prokazuje Evropa schopnost čelit svým problémům a překonávat je v zájmu dobra všech našich spoluobčanů.

10 Joseph Daul, jménem skupiny PPE. (FR) Páni předsedové, lidé v Evropě by chtěli lépe rozumět tomu, jak jsou přijímána rozhodnutí na evropské úrovni, a očekávají, že Evropská unie poskytne konkrétní odpovědi na jejich otázky. Pane premiére Yvesi Leterme, chtěl bych říci, že nastal čas skoncovat se zdlouhavými seznamy priorit rotujícího předsednictví, které přináší pouze rozčarování. Po celé roky sem v intervalu šesti měsíců přichází předsedové Rady a vysvětlují nám, jak v době šesti měsíců přebudují Evropu. Šest měsíců poté se k nám vracejí se zprávou, že kvůli okolnostem, které nemohli ovlivnit, se předložená očekávání ani v nejmenším nesplnila. Takové chování Rady je dle mého názoru nesprávné a narušuje důvěryhodnost našeho evropského projektu. Dámy a pánové, s velkým potěšením mohu konstatovat, že se belgické předsednictví nenechalo nachytat, jednak díky svým vnitrostátním politickým zkušenostem a také díky tomu, že předsedou Evropské rady je rovněž Belgičan, a že své úsilí zaměřuje na naše tři skutečné priority: růst a zaměstnanost, zelená ekonomika a bezpečnost a svoboda. Opět zde uvedu jednu skutečnost, jíž jsou si naši spoluobčané velmi dobře vědomi: odpovědi na všechny naše hlavní problémy, ať se týkají hospodářství, zaměstnanosti, bezpečnosti, klimatu či energie, jsou v prvé řadě evropské a teprve poté globální. Pane předsedo Rady, právě jste uvedl, že největším problémem Evropy je její pomalý ekonomický růst; jinými slovy tedy skutečnost, že v poslední době nebyl tento růst schopen dostatečně vytvářet finanční zásoby a zaměstnanost. Na to by se vaše předsednictví mělo zaměřit, a agenda 2020, bude-li uplatněna v plné míře a tedy financována ze strany členských států financování, to je ten klíčový výraz může být velmi efektivním nástrojem, jímž lze zajistit, že Evropa bude konkurenceschopnější a zároveň ekologičtější. Zároveň však musíme dosáhnut zcela reálného pokroku v plnění symbolického úkolu, který spočívá v regulaci finančního sektoru a snížení našich deficitů. V této oblasti musí Evropa jít příkladem, a je třeba, aby všem bylo na první pohled jasné, co to znamená, když se Evropa soustředí na povzbuzování a podporu: ne finanční spekulace, ale na práci a podnikání. Rovněž je nutné Evropanům vyslat jasný signál v otázce svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, jelikož naši spoluobčané se často sami sebe ptají, proč Evropa stále neuplatňuje svůj vliv v oblastech, jako je vzájemné uznávání soudních rozhodnutí. Nabídneme-li konkrétní odpovědi na tento typ otázek, přispějeme tím k lepšímu pochopení naší práce. Pane Leterme, mluvil jste dobře sice jsem si připravil závěr projevu, ale nyní jej nemohu přečíst, neboť se zabývá metodou Společenství. Opravdu velmi spoléhám na belgické předsednictví, že dle vašich slov zajistí, aby se metoda Společenství ještě ve větší míře stala nedílnou součástí našich nejrůznějších institucí. Martin Schulz, jménem skupiny S&D. (DE) Pane předsedající, pane Leterme, představil jste nám ambiciózní program. Já začnu tam, kde pan Daul přestal. Veškeré položky ambiciózního program, který jste popsal, přináší jednoznačné a hmatatelné poselství: Belgie je zemí, která své předsednictví propojuje se svojí hlubokou vírou v proevropské myšlení, a to je jeden z důvodů, proč pro nás toto předsednictví představuje významnou příležitost.

11 V průběhu přípravného období a několika dní předsednictví jste prokázali, že úřadující vláda je zcela jistě schopna stát v čele Evropské unie, jestliže se odevzdá základním evropským hodnotám, a za tento důkaz bych vám nejdříve jménem své skupiny chtěl poděkovat. Je to pozitivní a povzbuzující začátek tohoto předsednictví. (Potlesk) Evropa je ve stavu sociální nerovnováhy. Největším problémem, před nímž stojí každý z nás, jsou hluboké sociální rozdíly v Unii. Zcela oprávněně hovoříme o finanční a hospodářské krizi v nedávné době. Jednáme o nezbytných opatřeních, která je třeba učinit nyní, abychom získali větší kontrolu nad deregulovaným bankovním sektorem, a zejména nad deregulovaným sektorem spekulací. Proto jedním z rozhodujících opatření, které nyní musíme provést, je regulační balíček, o jehož přijetí budeme jednat zítra. Balíček dohledu v oblasti bankovnictví musí být zaveden během vašeho předsednictví. V závěrečném hlasování o prvním čtení tohoto balíčku bude v Evropském parlamentu velká většina hlasovat v jeho prospěch, což Radě umožní při příští návštěvě Parlamentu na dílčím zasedání v září předložit konstruktivní návrh. Je to vaše zodpovědnost, ale zároveň je to pro vás velká příležitost, jak přispět regulací ke snížení sociální nerovnováhy. Zátěž a náklady způsobené touto krizí nesmí nést pouze pracovníci. Musíme povolat k zodpovědnosti bankovní odvětví. (Potlesk) Z toho důvodu potřebujeme naléhavě v Evropě regulaci finančních trhů a hospodářskou správu. Nicméně i v tomto případě platí metoda Společenství. Chci Radě a jejímu úřadujícímu předsedovi zcela jednoznačně sdělit, že v Evropě máme institucí dost. Další již nepotřebujeme. Potřebujeme však, aby stávající instituce konečně začaly přijímat opatření v zájmu Evropy. Jedna věc je jasná. Nemůžeme tvrdit, že v Evropě nejsme schopni prosadit například daň z finanční transakce, pouze proto, že na tom v rámci G20 nespolupracují USA a Čína. Opak je pravdou. Bude-li kapitalistický sektor v Evropě podroben zvýšené regulaci, pak Spojené státy nebudou mít jinou možnost než se k ní připojit, a to vzhledem k právě začínajícím spekulacím o dolaru. Proto během vašeho předsednictví máme možnost v této oblasti dosáhnout pokroku na evropské úrovni a ostatním jít dobrým příkladem. Jedno opatření, o němž jste se, pane Leterme, zmínil, je pro moji skupinu velmi důležité. Zdá se, že strategie pro Afriku, kterou belgické předsednictví nastínilo, je klíčovou otázkou pro mezinárodní politiku Evropské unie, a to nejen z hlediska solidarity. Afrika je zapomenutý kontinent a máte od nás plnou podporu, pokud jako předsednictví tvrdíte, že se Evropa musí na Afriku více zaměřit. Nicméně si musíme být vědomi také toho, že jsme pozadu, neboť ostatní země, a především Čína, se na tomto kontinentu již aktivně zapojují. Prozatím nechám stranou otázku, zda bychom strategii, kterou Čínská lidová republika v Africe uplatňuje, považovali za spravedlivé partnerství s tímto kontinentem. Jsme Evropané, a náš přístup je tudíž zcela odlišný a vstřícnější k africkému lidu. Proto plně podporujeme strategii pro Afriku, kterou belgické předsednictví předložilo. A konečně bych pane předsedající chtěl vyslovit jednu poznámku k rozšíření. Pane Leterme, pravdou zůstává, že nyní procházíme důležitou fází rozšíření, a já bych vám rád předal jednu myšlenku. Zmínil jste Turecko a já patřím k těm, kteří vstup Turecka do Evropské unie podporují. Proto bych chtěl říci, že pokud Rada neobjasní, zda opravdu chce, aby Turecko přistoupilo, nebo zda si to nepřeje, pokud bude nadále jednat nejednoznačně a

12 znovu a znovu potvrzovat šance Turecka na přistoupení a právo na jeho začlenění do EU s plným vědomím toho, že nejméně čtyři nebo pět hlav vlád tomu za zavřenými dveřmi oponuje, je to nejlepší způsob, jímž se dobré vztahy mezi EU a Tureckem zničí a rozhodně Turecko do EU nepřivede. Vaším úkolem je tedy do této oblasti vnést světlo. Váš projev se mi velmi líbil a já doufám, že totéž platí i pro ostatní členy mé skupiny. (Potlesk) Guy Verhofstadt, jménem skupiny ALDE. (NL) Pane předsedající, dovolte mi rovnou utvrdit belgické předsednictví v tom, že může počítat s plnou podporou Evropského parlamentu a v každém případě mé skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Mám k tomu jednoduchý důvod. Belgická předsednictví se vždy snažila prosazovat a urychlovat evropskou integraci, a přesně to nyní v Evropě potřebujeme. V zítřejším multipolárním světě, kde bude důraz kladen na země jako Čína, Indie a Spojené státy americké, si Evropa své postavení prosadí pouze jako jednotný a integrovaný celek, a já jsem rád, že se belgické předsednictví drží tradice dalšího urychlení evropské integrace. Hlavní věc, kterou od belgického předsednictví potřebujeme, pane premiére, je odhodlání k následujícímu: Myslím, že před šesti měsíci jsem víceméně stejná slova vyslovil na adresu španělského předsednictví. Naléhavě potřebujeme dotáhnout náš domácí úkol hospodářskou a finanční krizi. S tímto domácím úkolem Evropa ještě není hotova. V zásadě se jedná o pět záležitostí, které je třeba dovést k úspěšnému závěru. Byl by to skutečně obrovský úspěch na vrub belgického předsednictví, pokud by se těchto pět otázek podařilo uzavřít, a to co nejrychlejším způsobem. V prvé řadě je třeba dokončit zátěžové testy bank, a v případě potřeby přistoupit k jejich rekapitalizaci. K žádnému ekonomickému růstu a obnovení poskytování úvěrů nedojde, dokud nevyčistíme bankovní sektor. Zadruhé, je třeba správně posílit Pakt stability a růstu; což zcela konkrétně znamená, že do pilotní kabiny dosadíme Evropskou komisi a Evropskou centrální banku. Znamená to, že v pilotní kabině nebudou členské státy. To je zcela vyloučeno, neboť by to nemohlo fungovat. Členské státy se nemohou navzájem sledovat a ukládat si sankce, to mohou pouze orgány Společenství. Zatřetí, potřebujeme skutečnou hospodářskou správu. Dosáhnout skutečné hospodářské správy v eurozóně, opět za všech okolností s Evropskou komisí v pilotní kabině, nebo za volantem, jak se tu říká. Začtvrté je třeba bezodkladně dokončit regulaci řady finančních produktů, včetně zajišťovacích fondů. Na této otázce pracujeme, nicméně ještě musíme přijmout rozhodnutí. V neposlední řadě, jak zde již zaznělo, je nezbytně nutné zprovoznit evropský bankovní dohled. Pane premiére, dovolte mi se k této oblasti vyjádřit zcela jasně: řada členských států, ve skutečnosti většina z nich, musí teprve pochopit, jaké ponaučení plyne z krize, totiž, že vnitrostátní orgány dohledu nejsou schopny tento úkol splnit. Ani jeden vnitrostátní orgán dohledu ze všech sedmadvaceti členských států v době krize nebil na poplach. A přesto nyní členské státy přichází s prostou myšlenkou, že by tento úkol měly plnit právě vnitrostátní orgány. Mohu vám říci, pane premiére, že pokud evropské orgány dohledu nebudou mít poslední slovo, pak s Parlamentem dohody nedosáhnete. Koneckonců právě na tom v současné době záleží. Mohu vám v tomto ohledu něco poradit? Můžu vám dát jen jednu radu. Na to nejsme v Belgii zvyklí. V minulosti, když jste byl součástí opozice, jsem dostával spoustu rad, a

13 tak se nyní budu snažit, abych vám poskytl několik rad na oplátku v době, kdy patříte k vládnoucí straně. Chceme-li dosáhnout dohody ohledně evropského dohledu, pane premiére, možná se nevyhneme zrušení jednomyslného hlasování v Radě. Dle mého názoru byste se neměl pokoušet přesvědčit Parlament, aby svůj postoj změnil. Naopak, svůj postoj by měla změnit Rada; jinými slovy by tedy měla zvážit, že upustí od hledání jednoty a bude usilovat o uzavření dohody s Evropským parlamentem na základě kvalifikované většiny. Mohu-li něco dodat na závěr, pane předsedající, dle mého názoru je ještě jeden poslední bod, který bychom s belgickým předsednictvím měli probrat, a totiž, že kromě všech frází o reorganizaci která je nevyhnutelná, neboť představuje růst v budoucnosti potřebujeme strategii pro hospodářský růst. Mám na mysli zejména panevropský plán infrastruktury. Tento plán musí Komise předložit, aby byl dokončen vnitřní trh, který by zahrnoval země jižní a střední Evropy. I to by mělo být součástí vašeho programu. Rebecca Harms, jménem skupiny Verts/ALE. (DE) Pane předsedající, pane Leterme, dámy a pánové, za prvé bych chtěla říci, že mě velmi potěšilo vaše jednoznačné prohlášení ve prospěch mnohojazyčnosti. Chápu to i jako signál, aby občané Belgie připisovaly mnohem větší hodnotu mnohojazyčnosti, která je základem, na němž se jejich země může pevně a harmonicky rozvíjet. Jako Němka mohu jen dodat, že jsem v dětských letech záviděla svým spolužákům ve škole a ostatním mladým lidem, kteří vyrůstali v mnohojazyčných zemích, a díky tomu měli daleko širší možnosti. Děkuji vám za vyslání tohoto signálu. (Potlesk) Právě toto potřebujete, protože jako hlava belgické vlády jste s řešením ubývajících sil integrace obeznámen. Tento problém je jak belgický, tak i evropský. Kromě vážného problému, který představuje systém finančního dohledu, mohu podpořit všechno, co uvedl předchozí řečník. Je důležité, aby se vám podařilo pracovat s námi a s Komisí na obnovení důvěry občanů Evropy v Evropskou unii a v to, že je schopna jednat. Značnou část důvěry jsme již ztratili. V minulosti působila Evropa jako ochranný val proti krizím a nejistotě, který zároveň nabízel svobodu a neustálé zlepšování životních podmínek. Občané Evropy v nás již nemají důvěru a, podle mého názoru, se musíme začít kromě přísnějšího finančního dohledu zabývat problémy, které jsou způsobeny tím, že evropské země a jejich občané jsou v mnoha dalších oblastech svědky toho, jak mezi námi vznikají stále se rozšiřující mezery a navzájem se vzdalujeme. O různých úrovních konkurenceschopnosti v evropských členských státech bylo již řečeno mnoho. Touto otázkou se musíme zabývat. Je správné, že se Brusel zapojuje do rozhodování o strategiích, které se týkají mzdové a daňové politiky. Nechceme přebírat odpovědnost za všechno, ale jednostranné zaměření na rozpočtovou politiku, které se praktikuje v Německu a jež do jisté míry v krátkodobém horizontu může mezery v Evropské unii překlenout, zcela jistě nestačí. Rovněž bych chtěla vyjádřit své přesvědčení o tom, že musíme podniknout mnohem více kroků v oblasti sociálních podmínek. Lidé v dárcovských státech se v novinách neustále dočítají o tom, že Němci budou muset na důchod počkat až do věku 67 let, zatímco v jiných zemích lidé odchází do důchodů dokonce ještě před tím, než dosáhnou 60 let. V dlouhodobém horizontu to není princip solidarity. Stojíme tváří v tvář široké škále rozdílů a problémů a já se domnívám, že bychom si o velké závažnosti situace neměli dělat žádné iluze.

14 Doufám, že belgické předsednictví vyřeší jeden konkrétní problém, a to úlohu stálého předsedy Rady, což je funkce, kterou v tomto okamžiku zastává Belgičan Herman Van Rompuy a rotující předsednictví Rady. Doposud jsme nabývali dojmu, že stálému předsedovi Rady, který je jedním z vašich spoluobčanů, hrozí degradace na pozici pouhého nástroje v rukou zájmů Rady a na funkci kulisáře na scéně mocných vlád Evropské unie. To není správně a takto nelze pokračovat (Předsedající řečnici přerušil). Derk Jan Eppink, jménem skupiny ECR. (NL) Pane předsedající, pane Leterme, mám vás ve velké úctě a chovám k vám respekt. Jste rotující předseda Rady a zároveň odstupující premiér. Vlastně nyní nemáte žádné pověření, přesto musíte splnit své poslání na evropské úrovni. Na evropské půdě máte tak jako tak poslání. Mohu vám poskytnout několik rad? Nebudu přitom hovořit standardním úředním jazykem, ale poukáži na to, že pocházíte ze Západního Vlámska. Jste pracovitý, vytrvalý a spořivý, což považuji za vynikající vlastnosti. Stejně jako ostatní krajané ze Západního Vlámska máte i značnou dávku zdravého rozumu. S politikou Západního Vlámska jsem se v posledních letech mohl poněkud více obeznámit. Přesto bych vás chtěl varovat před efektem babylonské věže. Říkáte, že potřebujeme více Evropy, stále více, a tak dále. Musíme dbát na to, abychom nestavěli babylonskou věž a přitom nevěnovali větší pozornost samotnému kolosu než jeho kvalitě. Pakt o stabilitě a růstu nám slouží jako jeden z příkladů. Stále máme Pakt o stabilitě a růstu, jejž pan Prodi v roce 2002 označil za hloupý a nepružný. Ano, použil slovo hloupý, a samozřejmě že takové věci se postupem času zhroutí. Společným jmenovatelem vašeho programu jsou ve skutečnosti peníze. V první řadě se musíme zabývat společnou měnou euro. Naše obavy stále nejsou u konce. Bude Řecko schopno obstát nebo ne? Směřujeme k situaci, mohu-li ji tak nazvat l euro du beurre et l euro des olives? To by nebylo správné. Dávám přednost zdravé společné měně. Pokud máte stejný postoj, máte i plnou podporu Evropských konzervativců a reformistů. Řešení tkví v rozpočtové kázni, menším obejmu administrativy a restrukturalizaci dluhu. Z příkladu Spojených států jsme se poučili, že rozsáhlé záchranné programy nepomohou. Míra zaměstnanosti v této zemi nijak nestoupá. Rovněž to souvisí s rozpočtem. Vlastně bych vám na toto téma chtěl položit otázku. Hovoříte o tom, že je třeba více Evropy, na což všichni v Belgii reagují a v zahraniční politice Belgie je i velmi silná tradice v této oblasti, že to znamená více peněz. A toho nejsem zastáncem. Za současné situace se Komise často musí potýkat s nedostatečným výkonem. Někdy má k dispozici finanční prostředky, které zbydou ze strukturálních fondů. V roce 2008 musela Komise členským státům vrátit částku ve výši 4,5 miliard, domnívám se tedy, že 1 % HNP je dost. Konečně, měli byste být opatrní, hovoříte-li o evropské dani. V Německu panuje výbušná atmosféra. Lidé této země nemohou platit za všechno. Deutschland kann nicht immer zahlen. Němečtí politici se zřídkakdy odváží vyjádřit to tímto způsobem, tak jsem to řekl za ně. Pane Schulzi, v Německu nyní koluje toto rčení: Weltmeister ja, Zahlmeister nein. Jak to bude s tím prvním uvidíme v neděli, nicméně se skutečností, že Německo nemůže být pokladnou celého světa, souhlasím. Neměli bychom se tedy o tématu evropské daně zmiňovat. A právě to děláte vy a stejně tak pan Verhofstadt, přestože jsem si nikdy nebyl jist tím, zda hovoří pouze za sebe nebo jménem své skupiny. Tuto otázku znovu otevírá i pan Dehaene. Tomu se musíme vyhnout, jelikož v opačném případě se naše babylonská věž zhroutí.

15 Patrick Le Hyaric, jménem skupiny GUE/NGL. (FR) Páni předsedové, pane Leterme, této povinnosti se ujímáte v době, kdy jsou lidé v Evropě velmi vážně zasaženi nebývalou hospodářskou a sociální krizí. Přichází tedy čas, kdy musíme sebrat odvahu a chopit se nových progresivních iniciativ, které zmírní bolestné následky krize a povedou k jejímu ukončení. Předložil jste seznam řady cílů, jako je udržitelný růst, boj proti chudobě a životní prostředí, na nichž se všichni můžeme shodnout. Bohužel však lze předvídat, že tyto cíle přijdou vniveč, a pokud jsem to pochopil správně, i sám pan Daul o nich do jisté míry pochybuje, jelikož nanejvýš úsporná opatření, k nimž jsme v Evropě přistoupili, uvedeným cílům protiřečí. Nebude-li posílena kupní síla lidí, v žádném případě nemůžeme počítat s udržitelným růstem, hospodářskou obnovou nebo bojem proti chudobě. K řešení této krize se musíme jasně rozhodnout: musíme dát přednost spravedlnosti a zaměstnanosti před finančním trhem a zvolit proaktivní politiku zaměřenou na humánní a udržitelný rozvoj založený na solidaritě. Faktem zůstává, že posílení Paktu o stabilitě a růstu, na němž jste se s panem Barrosem právě dohodli, vytváří obrovský tlak na zaměstnance, mladé lidi a důchodce, a tudíž bude nezbytné státům, které jej neuplatňují, od nynějška vyhrožovat sankcemi do té míry, že by jim mohla být odebrána hlasovacích práva v Radě, jíž předsedáte, a zrušeny příspěvky z některých podpůrných fondů. Měli by zemědělci, zaměstnanci, kteří byli propuštěni, důchodci a úředníci platit za krizi, kterou ani v nejmenším nezavinili? Vážený pane předsedo, budete hledat nová řešení, jako je daň z kapitálových toků, o níž se tak často hovoří, nebo evropská daň z kapitálových a finančních příjmů? Do jisté míry jsme doufali, že vaše předsednictví napomůže zavedení nové směrnice o službách obecného zájmu, ale o tom jste se žel nezmínil. Co se týče dohody SWIFT, ta nepředstavuje pokrok směrem ke svobodě, ale pravý opak. Nebylo by lepší, kdyby Parlament, Rada a Komise namísto podpory Paktu o stabilitě, jež se stal paktem úsporných opatření, společně předložily jiné řešení: nový pakt o sociálním a ekologickém pokroku, jejž by Evropská centrální banka podpořila novými úkoly zaměřenými na zpětný odkup dluhových nástrojů od států, které to potřebují, a na refinancování veřejných úvěrů za úrokovou sazbu, čímž by se podpořila zaměstnanost, výzkum, inovace a vzdělávání, jakož i hlavní evropský program užitečné a ekologické infrastruktury? Mezinárodní konfederace odborových svazů předložila další komplexní pracovní plán, který se soustředí na boj proti spekulaci a podporu spravedlivého zdanění. Evropská odborová konfederace vyzývá k akcím, které mají proběhnout 29. září v Bruselu. Věřím, že právě tam nalezneme své řešení, pane předsedo, a přeji vám a vašemu předsednictví mnoho úspěchů. William (The Earl of) Dartmouth (EFD). Pane předsedající, mám procesní námitku. Projev paní Harmové o jednu minutu a čtyřicet pět vteřin přesáhl stanovený čas a tento pán jej rovněž značně překročil. Nedokážu si představit, že by někdo ze skupiny EFD mohl hovořit déle než 25 vteřin nad povolený časový rámec a pravděpodobně ještě méně aniž by předsedající vypnul mikrofon. Rád bych tedy požádal pana předsedajícího, aby pravidla této sněmovny uplatňoval stejnou měrou. (Potlesk z řad skupiny EFD)

16 Joseph Daul (PPE). (FR) Pane předsedající, nespoutané výkřiky po mé levici se mi velmi líbí. Ocenil bych však, kdyby tito poslanci aplaudovali i tehdy, když předsedající stanovený čas dodržují. Nigel Farage, jménem skupiny EFD. Pane předsedající, to co se zde dnes děje, by asi nikdo nevymyslel, že? Belgie se ujímá šestiměsíčního předsednictví a všichni se tváří, že vše je v nejlepším pořádku! Před několika měsíci jsem upozornil na to, že Belgie vlastně není opravdovým národem, což bylo přijato s velkou nelibostí, nicméně samotní belgičtí voliči tuto skutečnost spíše potvrdili: největší strana v Belgii v současné době je strana separatistická! Před sebou máme premiéra úřednické vlády, ale všichni děláme jakoby nic a předstíráme, že je to v nejlepším pořádku. Ale není! Pane Leterme, na tomto místě nemáte co pohledávat. Je to neuvěřitelná ironie, že země, která se každou chvíli rozpadne na dvě, bude v následujících šesti měsících říkat zbývajícím šestadvaceti členským státům, co mají dělat! Ještě horší mi však samozřejmě připadá vaše ohromující pokrytectví v této věci, že sem dnes ráno přijdete a hrajete si na hodného Belgičana. Stačí si vzpomenout na to, že právě vy, belgický premiér, jste ani neznal svou národní hymnu. V roce 2006 jste proslul výrokem, že vaši zemi drží pohromadě jenom pivo a fotbal. A teď to vypadá, že díky vší parádě politické moci se na to všechno zapomnělo! Skutečně, všichni v této sněmovně něco důležitého přehlížíme, neboť nás Belgie přivedla do trapné situace. Je prototypem. Je vzorem pro celou Evropskou unii a zároveň se každou chvíli může rozpadnout a nikdo z vás si to nedokáže připustit! To, co se v této sněmovně děje, překračuje všechny meze ironie. Nikdy bych si nemyslel, že bychom měli mít belgické předsednictví Unie. Nebylo by vtipné, kdyby na konci šestiměsíčního předsednictví Belgie stále ještě neměla vládu?! Doufám, že jste na sebe patřičně hrdí! Philip Claeys (NI). (NL) Pane předsedající, to, co jsme právě slyšeli, mi poněkud připomíná orchestr na Titaniku. Předsednictví Evropské unie nyní zastává země, která ani není schopna vládnout sama sobě. Ještě nikdy nenastala situace, že by se rotující předsednictví muselo vypořádat s vládou, která je již od jeho počátku vládou odstupující, a skutečně je velmi nejisté, že se Belgii podaří v průběhu šesti měsíců předsednictví novou federální vládu sestavit. Po minulých volbách, které se konaly v roce 2007, trvalo vytvoření vlády celých devět měsíců. Je to z toho důvodu, že umělý belgický model je nezvládnutelný. Vlámsko a Valonsko se staly dvěma různými zeměmi, se zcela odlišnými politickými, sociálními, ekonomickými a kulturními reáliemi. Sestavování vlády v Belgii lze do jisté míry přirovnat k situaci, kdy by země jako Německo a Řecko měly vypracovat společný rozpočet. Nikdo jiný než evropský komisař Karel De Gucht nedávno nazval belgické vládní operace trvalou diplomatickou konferencí. Kromě toho, jaká je demokratická legitimita belgické vlády, kterou podporuje méně než jeden ze tří voličů ve Vlámsku? Je-li pan Leterme hoden naší důvěry, pak všechno dopadne dobře. Belgická vláda se pokouší skrýt nedostatek rozhodnosti a demokratické legitimity za kouřovou clonu ultrafederalistických frází. Nicméně nepříjemná realita je taková, že Belgie za svými evropskými druhy ve velké míře zaostává, co se týče provádění evropských právních předpisů. Totéž platí pro několik probíhajících řízení pro nesplnění povinnosti. K tomu se přidává skutečnost, že veřejný dluh Belgie již přesahuje 100 % a že její imigrační a azylovou politiku bychom již spíše měli nazývat politikou otevřených hranic, neboť se

17 zcela vymkla z ruky. Dále bych mohl zmínit nebetyčné daňové zatížení a velmi nízkou míru zaměstnanosti, nemluvě o demokratických nedostatcích, které způsobují, že Vlámové, kteří tvoří většinu obyvatelstva, jsou považováni za menšinu. Kromě toho, jak si pan Leterme může být jist tím, že se jeho evropský program mezi obyvatelstvem těší široké podpoře, zatímco se ještě nikdy nekonalo žádné referendum, například o možném vstupu Turecka do Evropské unie? Na toto téma se referendum konat nemůže, pane Leterme, a tak bychom belgickému předsednictví měli dobře poradit, aby se drželo při zemi. Členské státy se musí mít na pozoru před neúspěšnou zemí, která se snaží vyvážet své problémy do Evropy a učinit z ní zvětšenou verzi Belgie. Evropská unie by se v každém případě měla dobře připravit na rozpad Belgie a vznik dvou nových států, dvou potenciálních nových členských států Evropské unie: Vlámska a Valonska. Jean-Luc Dehaene (PPE). (NL) Pane předsedající, chtěl bych na začátku oslovit pana Claeyse a sdělit mu, že Belgie vždy své problémy řešila pomocí politických dohod a vždy pracovala v zájmu silnější Evropy a rovněž silnějších regionů, které jsou lidem blíže. Jak jste zdůraznil, pane premiére, belgické předsednictví je první, které v plné míře uplatní Lisabonskou smlouvu a výkladem nové institucionální dohody nastaví směr budoucím předsednictvím Rady. Evropská rada se stala samostatným orgánem se stálým předsedou, a tudíž se předsednictví musí zaměřit především na její fungování. Nové okolnosti přináší skutečnost, že ve Smlouvě jsou pravomoci Rady popsány naprosto stejným způsobem jako pravomoci Evropského parlamentu. Tyto dva orgány sdílí vykonávání legislativní a rozpočtové funkce. Smlouva tedy výslovně ustanovuje dvoukomorový systém na úrovni Unie. Nehledě na to existují důležité výjimky, a to postup spolurozhodování řádný legislativní postup, který je nyní obecným pravidlem. Nemohu se zbavit dojmu, že Rada tyto nové podmínky doposud dostatečně nevzala na vědomí. Jedním z dokladů této domněnky je trialog při přípravách rozpočtu na rok V tomto procesu zvyšování povědomí může belgické předsednictví sehrát důležitou roli. Od nynějška musí předsednictví Rady fungovat jako předsednictví parlamentního shromáždění. Musí prosazovat právní předpisy a rozpočtový program Unie, což je oblast, v níž se iniciativy ujímá Komise tím, že přispívá k dosažení shody v Radě a dohod mezi Radou a Parlamentem. V případě tohoto předsednictví tato činnost jednoznačně souvisí s konečnou regulací finančních institucí, Evropskou službou pro vnější činnost, rozpočtem a finančním výhledem. Při regulaci všech právě jmenovaných oblastí je třeba posílit metodu Společenství. Pouze to můžeme přinést výsledky. Belgické předsednictví musí zajistit, aby EU na konferenci o změně klimatu v Cancúnu skutečně vystupovala jednotně. Nejúčinnějším modelem je ten, který uplatňujeme ve Světové obchodní organizaci, kde jménem Evropské unie vystupuje a vyjednává Komise. Belgické předsednictví by mělo stavět na konsensu o uplatnění tohoto modelu i na konferenci o změně klimatu. Věřím, že se belgické předsednictví prokáže jako silné a efektivní, především vzhledem k tomu, že úřednická vláda se touto funkcí může zabývat prakticky na plný úvazek. Kathleen Van Brempt (S&D). (NL) Pane předsedající, pane Leterme, dovolte mi začít tím, že vám při zahájení belgického předsednictví popřeji mnoho úspěchů. Vyslechl jste zde řadu příspěvků od poslanců, kteří o tomto předsednictví chovají jisté pochybnosti s ohledem na skutečnost, že stojíte v čele odstupující vlády, v důsledku čehož bude předsednictví slabé. Tak tomu však dle mého názoru nebude. Důkazem toho jsou předložené pokyny, které jste i dnes představil v projevu, jejž považuji za jeden

18 z nejzajímavějších, které jsem od vás doposud slyšela. Jsem ráda, že jste jej zde ve sněmovně přednesl. Dle mého názoru je tady potenciál stát se silným předsednictvím a předsedat Evropské unii s náležitou péčí a pozorností, a to zejména vzhledem k tomu, že a na to jsem patřičně hrdá jsme země, která se vyznačuje silným proevropským smýšlením, jako bychom to měli zakódováno v genech. Otázkou však zůstává, zda to bude stačit. Vy a mnoho dalších jste poukázali na skutečnost, že značný význam pro nás bude mít finanční balíček, chtěla bych vás však naléhavě vyzvat k tomu, abyste jednoznačně podpořili řadu nejdůležitějších priorit skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, konkrétně otázky klimatu a sociální aspekty. Podrobněji se zaměřím na poslední zmiňovanou oblast, neboť je mi velmi blízká. Byla bych ráda, kdyby belgické předsednictví mohlo v průběhu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení předložit výsledky v oblasti snižování chudoby. Doufám, že se vám mimo jiné podaří podpořit myšlenku evropského minimálního příjmu a naléhat na Komisi, aby se v této oblasti chopila různých iniciativ. Jak jste slyšeli, naše početná skupina vás bude s velkým nasazením podporovat a zároveň si do jisté míry zachová kritický postoj. Pane Leterme, vidím za vámi předsednický tým s velkým odhodláním, což je třeba uvítat. Nicméně Evropa kromě toho potřebuje vedení, které může vystupovat s určitou autoritou, a tím nechci nikoho urazit já spolu s mnoha dalšími doufáme, že nová belgická vláda bude co nejdříve uvedena do úřadu, aby toto postavení mohla přijmout. Frédérique Ries (ALDE). (FR) Pane předsedající, slíbila jsem si, že na provokace pana Farageho nebudu reagovat, ale nedá mi, abych neparafrázovala myšlenku Charlese Maurice de Talleyranda, toho velkého muže, který se domníval, že čeho je moc, toho je příliš. A nyní vás, pane premiére, pane předsedající, zdravím, vítejte v našem Parlamentu, vítejte ve vašem Parlamentu. Belgie se vždy, bez ohledu na to, že nyní zastává předsednictví Unie, vyznačovala velkými ambicemi na úrovni Evropy a Společenství. Obojí jde ruku v ruce, a to téměř jednomyslně, což dnes připomněl pan Schulz a další řečníci. Stejně tomu bylo i v roce 2001 v průběhu našeho předchozího předsednictví jehož hlavní postavy, Guy Verhofstadt a Louis Michel, jsou mimochodem dnes s námi a my jsme stáli v čele Laekenské deklarace a pracovali na dohodě, která nakonec položila základy pro Lisabonskou smlouvu. Tato partitura byla napsána již v prosinci 2009 a nyní je jen na vás, pane Leterme, abyste zajistil její interpretaci v roli dirigenta. Navíc je nutno říci, že v uplynulých šesti měsících se v této melodii objevily falešné tóny, a to v některých klíčových oblastech. V této institucionální oblasti pro vás bude důležité vyladit melodii tak, aby se nynější triumvirát mohl naučit lépe pracovat společně a účinně spolupracovat s členskými státy. Je zřejmé, že veškerá důvěryhodnost Evropy spočívá v tom, do jaké míry je efektivní, a příkladem, který to potvrdil, nebo spíš bych měla říci prokázal opak, byl velmi symbolicky vyjádřeno falešný tón, který jsme zahráli v Kodani. Již není možné, aby nás do Cancúnu jelo deset nebo necelých deset. Evropa potřebuje jeden hlas, jednu pozici, a tentokrát i kvantifikované cíle. To by byla jiná rozprava, jsem si toho vědoma, ale je to věc zásadního významu a kromě toho jste ji sám zmínil. Ostatní hodnoty a priority nám ukládá samotná krize: finanční regulace, hospodářská správa a obnovení růstu, což mě přivádí k tématu finančního výhledu, který představuje prostředky pro naši činnost, obnovu a růst.

19 Pane Leterme, chtěla bych říci a tím svůj příspěvek uzavřu že Belgičané nečekají na návrh Komise, aby prokázali své ambice a silné přesvědčení o základních zásadách. Růstu nelze dosáhnout pouze pomocí úspor. Pokud bude krize použita jako záminka pro další utažení kohoutku, může to mít tragické, ba dokonce sebevražedné důsledky. Ambiciózní Evropa a to byla vaše první slova, pane premiére, je Evropa, v níž i v tomto případě převažuje vynalézavost. Philippe Lamberts (Verts/ALE). (FR) Pane Leterme, nyní, jak doufám, již pochopíte, že máte příležitost střelit gól ještě na začátku utkání. Samozřejmě mám na mysli finanční dohled. Brzy si všimnete toho, že se drtivá většina této sněmovny je pro zřízení evropského dozorčího orgánu pro finanční trhy, jejichž hráči jsou rovněž víceméně evropští. Rada doposud zachovávala postoj, který v podstatě spočíval v udržování stávajícího stavu, jako by se od roku 2008 nic nestalo. Zdá se, že národní a vlastní zájem je to jediné, co může přebít model, který tady bohužel až příliš dobře známe, a to (NL)... watwij zelf doen, doen we beter, tedy, co si uděláme sami, uděláme lépe.. (FR) Chceme-li dne 1. ledna 2011 mít uzavřenou operativní dohodu, pak bude Rada muset přejít k důrazným a urychleným krokům. Pokud to znamená, že Rada bude hlasovat kvalifikovanou většinou, jak to naznačil pan Verhofstadt, budiž. Lisabonskou smlouvu jsme nepřijali jenom proto, abychom okamžitě poté sklouzli zpět do diktatury jednomyslnosti. Jak zde již zaznělo, okolnosti jsou takové, že nám poskytují příležitost mít předsednictví na plný úvazek. Máte tedy vše, co potřebujete, abyste prokázali, že pesimisté se mýlí, a dovedli toto předsednictví k úspěšnému konci. Ryszard Antoni Legutko (ECR). (PL) Pane předsedající, chtěl bych se zmínit o dvou záležitostech. První se týká spolupráce belgických orgánů s vysokou představitelkou pro zahraniční věci na formování Evropské služby pro vnější činnost. Následujících šest měsíců bude mít rozhodující význam pro strukturu této služby a zásady jejího fungování. Proto bych chtěl pana Leterma a belgické orgány upozornit na skutečnost, že při výběru zaměstnanců je nezbytné zajistit zeměpisné zastoupení, které bude spravedlivé a co možná nejširší, jak to stanovuje text úvodní části a čl. 6 odst. 6 dokumentu, jejž s největší pravděpodobností zítra v Parlamentu přijmeme. Je důležité, aby Služba pro vnější činnost byla v první řadě evropská a nestala se elitním klubem pro několik vyvolených. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je strategický zájem, který má Evropská unie na východní dimenzi své zahraniční politiky. Velmi znepokojující je skutečnost, že tento aspekt byl až na stručnou zmínku o pokračování spolupráce se zeměmi východního partnerství v oblasti spravedlnosti a zahraničních věcí z priorit předsednictví do značné míry vypuštěn. Z toho důvodu naléhavě žádám, aby příštích šest měsíců bylo využito k tomu, že našim východním sousedům bude zaručena evropská perspektiva. Opakuji, že je to ve strategickém zájmu Evropské unie. Mara Bizzotto (EFD). (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, nejenže máme předsedu Evropské rady, pro nějž nikdo nehlasoval, teď máme dokonce předsednictví Rady, které se dostalo do rukou vlády, jež ztratila podporu svých vlastních občanů. Tyto dvě skutečnosti by nám mohly stačit, abychom pochopili, proč Evropa prochází hlubokou krizí: Evropa se stala politickým paradoxem řízeným politickou elitou, k níž občané nemohou mít jakýkoli vztah.

20 V programu belgického ne-předsednictví se hovoří o strukturálních reformách, zvýšení zaměstnanosti, finanční stabilitě a konkurenceschopnosti, a jako nástroj by měla posloužit strategie EU Nicméně současná krize by měla Evropu donutit k tomu, aby začala vybírat takové prvky, které se v co největší míře liší od těch, jež vedly ke kolapsu. Je třeba vše od základů přehodnotit, protože krize není odrazem poklesu: je úmrtním listem evropského sociálního modelu, jejž by evropská propaganda naopak chtěla použít jako lék. V současné době je Evropa jako obrovská budova, která se hroutí pod tíhou demokracie, centralismu a překážek volnému podnikání. Má-li Evropa úspěšně vyjít z krize, musí změnit svoji slovní zásobu: více decentralizace, méně byrokracie, více logiky a pozornosti věnované problémům, s nimiž se občané skutečně potýkají. Cokoliv jiného zcela nevyhnutelně povede k rychlejšímu úpadku. Werner Langen (PPE). (DE) Pane předsedající, pane Leterme, rád bych vám poblahopřál k ambicióznímu programu, který jste zde představil a jež nezabředává do detailů. Co se týče útoků pana Farageho, je jasné, že jimi chce zabránit jakémukoli druhu regulace finančních trhů. Napadá vás, protože vaše funkce je jen dočasná. Chtěl bych vám z celého srdce poblahopřát. Smýšlíte proevropsky a podporujete sociálně tržní hospodářství, a přestože se ve své zemi potýkáte s problémy, předložil jste ambiciózní program. Věřím, že pokud se vám, podle slov pana Verhofstadta, podaří odbourat nešťastnou a diktátorskou jednomyslnost Rady v otázce regulace finančních trhů, získáte nás na svou stranu a vaše předsednictví bude jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Proto vás vyzýváme, obzvláště z toho důvodu, že svoji funkci nebudete zastávat dlouho, abyste těchto pár měsíců využil ke spolupráci s Parlamentem na vyřešení této otázky, již se španělskému předsednictví nepodařilo dotáhnout do konce. V této oblasti budete mít naši podporu. Véronique De Keyser (S&D). Pane předsedající, pane Leterme, již řadu dní nás zaplavují projevy soustrasti. Říká se, že jste si pod sebou podřezali větev, že jste zahájili předsednictví v čele s odstupující vládou, že Lisabonská smlouva stejně všechno již změnila, že rotující předsednictví již nemá právo do ničeho mluvit, a nejnovější komentář, který jsme slyšeli, zněl: Ještěže máte pana Van Rompuye. Na všechny tyto laskavé vzkazy mám jedinou odpověď: v zemi surrealismu, v zemi Reného Magritta a šmoulů není nic nemožné. Pan Farage nemá dost představivosti. A máme to! Nyní vážněji, toto předsednictví potřebuje pevné základy, a ty tkví v práci, která probíhala po celé měsíce, ve federální struktuře Belgie a v jejích regionálních vládách. V tomto ohledu nic nehrozí. Co se týče úlohy rotujícího předsednictví, je to konec konců jistý druh subsidiarity. Vysvětlím to: Belgie, musí přidat hodnotu práci Rady a práci vysoké představitelky. A tady to začíná být nesmírně zábavné, jelikož jsem pana Van Rompuye slyšela znovu a znovu hovořit o uklidnění finančních trhů, ale ještě nikdy jsem ho neslyšela mluvit o tom, že by chtěl uklidnit občany. Občané jsou znepokojeni. Očekávají, že Evropa nabídne společnou reakci na krizi v oblasti finanční regulace, vytváření pracovních míst a zeleného růstu pomocí projektů, investic, podpůrných prostředků a konečně i sociálního rozměru a evropské dynamiky. Věřím, že pevné sociální tradice Belgie a vznešené vize, které chováte o spolupráci s Afrikou, budou pro evropské orgány inspirací i bez toho, abyste jim nabídl sarsaparillu, což je, pane předsedající, oblíbené jídlo šmoulů.

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové

Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Projev první místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj PhDr. Miroslavy Kopicové Děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, pane předsedo Akademie, pane čestný předsedo, vážení hosté, dámy a pánové! Nejprve

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna

Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna SPEECH/10/175 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Vztahy mezi EU a Ukrajinou: vyhlídky do budoucna Národní universita Tarase Ševčenka Kyjev V Kyjevě dne 22. dubna 2010 Vážený

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015

EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 EU Newsletter č. 9: 31. ledna - 7. února 2015 Pravomoci - Evropská komise, Evropská rada Evropská komise pomáhá mladým lidem najít práci Zdroj: European Commission. Link Evropská komise chce v letošním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8

URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 URBACT Věstník Srpen 2011 # 8 AKTUALITY - URBACTu Nástroj pro participativní tvorbu politik Výstupu projektu OPENCities Místní podpůrné skupiny URBACT nástroj pro participativní tvorbu politik Místní podpůrné

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015)

506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015) 506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více