Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik"

Transkript

1 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Obecná činnost členů družstva +5 Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) VD řídí činnost družstva a plní úkoly stanovené právními předpisy, zejména: a) Provádí průzkum. b) Rozhoduje, jaký druh bojového rozvinutí družstvo provede, a určuje jednotlivá funkční čísla hasičů. c) Rozhoduje, jaké ochranné prostředky družstvo použije. d) Vydává příslušné povely a organizuje spojení v družstvu. e) Je odpovědný za bezpečnost práce družstva. f) Nemá zpravidla pevné stanoviště, ale své postavení zaujme tak, aby účelně řídil, koordinoval a kontroloval činnost svého družstva. ) trojník obsluhuje stroj, plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: a) Udržuje spojení s VD po dobu průzkumu a po tuto dobu udržuje spojení s místem, odkud byla jednotka PO vyslána k zásahu. b) leduje signály. c) Při tvoření přívodního vedení savicemi nebo od hydrantu pomáhá číslu. Určuje počet savic. d) Může na pokyn VD rozvinout první hadici v dopravním vedení. e) Odpovídá za řádné uložení technických prostředků v automobilu a za jeho kompletnost při odjezdu z místa zásahu. ) Číslo a číslo plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: a) Provádějí spolu s VD průzkum a záchranu osob. b) Vytvářejí útočné vedení pro první proud. c) Číslo pomáhá číslu vytvořit dopravní vedení. ) Číslo a číslo plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: a) Číslo tvoří se strojníkem přívodní vedení. b) Číslo tvoří spolu s číslem dopravní vedení s rozdělovačem. c) Vytvářejí útočné vedení pro druhý proud. Cvičební řád - metodický list č. /

2 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Postavení družstva +5 x ) Základní postavení: Družstvo je nastoupeno na základně. Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) Výchozí postavení: Určuje postavení hasičů, kteří budou provádět další činnost, u výtlačného hrdla stroje nebo u hydrantu. Číslo a strojník vytvářejí přívodní vedení. x x x CA 5 x x x x U výtlačného hrdla stroje U hydrantu ) Přípravné postavení: Předchází útočnému postavení a určuje postavení hasičů, kteří budou provádět další činnost. Cvičební řád - metodický list č. /

3 ) Útočné postavení: Konečné postavení hasičů při ukončení bojového rozvinutí. hadicemi a proudnicí C hadicemi a proudnicí B Cvičební řád - metodický list č. /

4 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Nástupy družstva x ) Výchozí postavení: Družstvo je v rozchodu. Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) Povel VD: "Družstvo, směr budova, v řad (dvojřad) NATOUPIT!" ) Nástup družstva v řad: x x ) Nástup družstva v dvojřad: Cvičební řád - metodický list č. /

5 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Nástup družstva za a před stroj Doporučený zasedací pořádek družstva +5 v požárním automobilu Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) Nástup družstva za stroj nebo před stroj se provádí podle umístění výtlačného hrdla čerpadla. Družstvo nastupuje vždy v dvojřadu. ) Výchozí postavení: Družstvo je v řadu nebo v rozchodu. ) Povel VD: "Družstvo, za (před) stroj NATOUPIT!" ) Nástup družstva za stroj: x x 5) Nástup družstva před stroj: x x x Cvičební řád - metodický list č. /

6 6) Doporučený zasedací pořádek družstva +5 v požárním automobilu: CA 5 a DA Cvičební řád - metodický list č. /

7 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel Metodický list číslo 5 Vydáno dne..996 tran: ) Změna čísel v řadu nebo dvojřadu se provádí při výcviku družstva. ) Výchozí postavení: Družstvo je v řadu nebo v dvojřadu. ) Povel VD: "Družstvo, čísla ZMĚNIT!" Hlášení čísel se provádí na povel: "Družstvo, čísla HLÁIT!" ) Hasiči v družstvu zamění své pořadí v družstvu směrem zprava doleva a postupně hlásí svá nová čísla. První se hlásí strojník, pak čísla až. x x x x x x x Cvičební řád - metodický list č. 5/

8 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Přívodní vedení, dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy Metodický list číslo 6 Vydáno dne tran: ) Základní postavení: I. Přívodní vedení ) Povel VD pro přípravné postavení: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj řeka, směr hořící stoh, rozdělovač, B, PŘIPRAVIT!" trojník po povelu VD určí počet savic. ) Přívodní vedení savicemi z přírodního zdroje vody provádějí číslo a strojník. ací koš a lana přináší číslo, strojník odšroubuje víčko ze sacího hrdla čerpadla. avice roznášejí oba tak, že číslo je vpředu a strojník vzadu, vždy směrem od stroje k vodě. ací koš a savice šroubuje číslo, strojník savice nadlehčuje, aby se nekřížilo šroubení. avice se spojují směrem od vody ke stroji. Na stroj připojí savici strojník, kterou mu nadlehčuje číslo. Záchytné a ventilové lano připojí na sací koš číslo. Pak číslo a strojník společně pokládají vedení do vodního zdroje. Druhý konec záchytného lana uváže číslo ke stroji a ventilové lano jen ovine kolem savice, přibližně 0 cm od stroje. Rozložení savic Šroubování koše pojení savic směr rozkládání CA 5 CA 5 směr spojování Cvičební řád - metodický list č. 6/

9 ) Přívodní vedení od hydrantu na stroj provádějí číslo a strojník. trojník připojí na sací hrdlo čerpadla stroje hadicový sběrač. Číslo upevní hydrantový nástavec a odkalí hydrant. trojník od stroje rozvine dvě (krátké) hadice B, které připojí na sběrač. Na hydrantový nástavec připojí hadice B číslo. Na signál strojníka pustí číslo vodu do hadicového přívodního vedení ke stroji. CA 5 5) Přívodní vedení při doplňování CA vodou z jiné CA provádí strojník doplňované CA společně se strojníkem CA, z níž je voda dodávána. Hadice rozvine strojník požadující vodu a každý strojník je připojí na svou CA. 6) Přívodní vedení při doplňování vody do CA plovoucí motorovou stříkačkou zajišťují strojník a číslo. polečně zanesou plovoucí motorovou stříkačku k vodnímu zdroji a číslo přiváže záchytné lano na plovoucí motorovou stříkačku, druhý konec předá strojníkovi. Číslo rozvine od CA směrem k vodnímu zdroji hadici a připojí ji na CA přes přenosný hadicový uzávěr. trojník připojí hadici B k plovoucí motorové stříkačce a nastartuje ji. Číslo a strojník spustí plovoucí motorovou stříkačku na vodu. trojník odchází k CA a sleduje doplňování CA vodou. Číslo upevní záchytné lano na břehu. II. Dopravní vedení s rozdělovačem 7) Výchozí postavení od přenosné motorové stříkačky: PM x x x Cvičební řád - metodický list č. 6/

10 8) Přípravné postavení při dopravním vedení s rozdělovačem: PM PM + PM + + III. Útočné proudy 9) Útočné postavení: a) Povel VD k útočnému postavení: "První proud, cíl levý okraj stohu, C, VPŘED!" a "Druhý proud, cíl pravý okraj stohu, C, VPŘED!" b) Provedení: Číslo se vrací na základnu a společně s číslem se vyzbrojí pro tvorbu druhého proudu. Přejdou do přípravného postavení a od rozdělovače vytvoří druhý proud. Po zřízení druhého proudu obsluhují rozdělovač sudá čísla proudů. první proud první proud první proud druhý proud první proud Cvičební řád - metodický list č. 6/ druhý proud

11 první proud první proud druhý proud 0) Úplné provedení přívodního vedení, dopravního vedení a dvou útočných proudů se provádí na povel VD: "Družstvo, stroj PM, vodní zdroj řeka, směr hořící stoh, rozdělovač, B, první proud, cíl levý okraj stohu, C, druhý proud, cíl pravý okraj stohu, C, VPŘED!" druhý proud Cvičební řád - metodický list č. 6/

12 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje Jednoduché vedení od hydrantu I. Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje ) Základní postavení: Metodický list číslo 7 Vydáno dne..996 tran: ) Výchozí postavení družstva u stroje: CA 5 ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, jednoduché vedení, cíl budova, x C (B), VPŘED!" ) chéma bojového rozvinutí s jednou hadicí C: CA 5 Cvičební řád - metodický list č. 7/

13 5) chéma bojového rozvinutí s dvěma hadicemi C: CA 5 6) chéma bojového rozvinutí se třemi hadicemi C: CA 5 7) chéma bojového rozvinutí se čtyřmi hadicemi C: CA 5 8) chéma bojového rozvinutí s pěti hadicemi C (B): CA 5 (+) (+) (+) (+) (+) 9) Je-li jednoduché vedení tvořeno hadicemi B, zůstává pořadí čísel při rozvinování hadic zachováno. V útočném postavení stojí čísla až. Hadici na stroj připojuje strojník, hadice mezi sebou spojují čísla a. Proudnici připojuje číslo a číslo. Cvičební řád - metodický list č. 7/

14 0) Základní postavení: II. Jednoduché vedení od hydrantu ) Povel VD: "Družstvo, vodní zdroj podzemní hydrant, jednoduché vedení, cíl budova, x C, VPŘED!" ) Výchozí postavení: x x x x ) Provedení bojového rozvinutí je stejné jako u jednoduchého vedení od stroje. Hadici na hydrantový nástavec a přechod B/C připojuje číslo, které také řádně upevní hydrantový nástavec, odkalí hydrant a na signál čísla pustí vodu. Cvičební řád - metodický list č. 7/

15 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Útočný proud B ) Základní postavení: Metodický list číslo 8 Vydáno dne tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj PM, vodní zdroj rybník, směr hořící dům, rozdělovač, B, první proud, cíl levý okraj střechy, xb, VPŘED!" ) Výchozí postavení: PM x x x ) Přípravné postavení: PM PM + Cvičební řád - metodický list č. 8/

16 PM + + 5) chéma bojového rozvinutí s hadicemi B: ) Provedení: Číslo odpojí přechod B/C z prostředního hrdla rozdělovače a připojí jej na levé hrdlo. Dále číslo na prostřední hrdlo rozdělovače připojí hadici útočného proudu B a na signalizaci čísla pustí vodu, odejde do útočného postavení k číslu, kde pomáhá nadlehčovat hadici. Číslo bez povelu odchází k rozdělovači, který obsluhuje, přitom s sebou vezme dvě záložní hadice B, které u rozdělovače odloží. Druhý proud C družstvo +5 netvoří, ale počítá se s možností, že druhý proud podle potřeby utvoří další družstvo + nebo +5. 7) Místo proudnice B lze použít lafetovou proudnici. V takovém případě číslo a číslo nejprve vytvoří útočné vedení. Pak se vrátí na základnu pro lafetovou proudnici B, sběrač, případně přechod A/B a přenesou ji do útočného postavení, kde ji připojí na vytvořené útočné vedení a ukotví ji. Číslo zůstává jako obsluha rozdělovače. Cvičební řád - metodický list č. 8/

17 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Prodlužování a zkracování útočných proudů Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů Metodický list číslo 9 Vydáno dne tran: ) Prodlužování útočných proudů C: a) Povel VD: "První proud o jednu hadici PRODLOUŽIT!" b) Provedení: Číslo signalizuje k obsluze rozdělovače "První proud, vodu TAV!" a podle nebezpečí se s číslem vzdálí. Pokud je rozdělovač bez obsluhy, vodu zastaví číslo. ignalizace o vodu v tomto případě odpadá. Pak číslo odejde pro záložní hadici. Když se číslo vrátí se záložní hadicí na postavení čísla, číslo odpojí proudnici, položí na zem hadici a postoupí o dva kroky dopředu. Číslo rozvine hadici, podá horní půlspojku číslu, které ji napojí na proudnici, a připojí dolní půlspojku na již vytvořené vedení. polečně pak postupují vpřed do nového útočného postavení a pak číslo signalizuje k rozdělovači "První proud, VODU!" Pokud je rozdělovač bez obsluhy, pustí vodu číslo. tejným způsobem provádí prodlužování číslo a číslo u druhého proudu. U jednoduchého vedení se prodlužování provádí obdobným způsobem. ) Prodlužování útočného proudu B: a) Povel VD: "První proud o jednu hadici PRODLOUŽIT!" b) Provedení: Číslo odejde k rozdělovači pro záložní hadici. Číslo signalizuje k rozdělovači "První proud, vodu TAV!" a společně s číslem odpojí proudnici. Číslo rozvine hadici, spolu s číslem ji připojí na stávající vedení a pak číslo připojí druhý konec hadice číslu na proudnici. Číslo a postupují vedle sebe do útočného postavení a hadici rozkládají. Číslo postupuje za číslem, které po zaujmutí útočného postavení signalizuje "První proud, VODU!" Číslo zaujme postavení za číslem. U jednoduchého vedení se prodlužování provádí obdobným způsobem. ) Zkracování útočných proudů C: a) Povel VD: "První proud o jednu hadici ZKRÁTIT!" b) Provedení: Číslo signalizuje k obsluze rozdělovače "První proud, vodu TAV!" Po zastavení vody na rozdělovači odpojí číslo poslední půlspojku hadice, o níž je vedení zkracováno, dá si půlspojku přes ramena, stejně tak učiní číslo a oba společně táhnou hadici podél ležícího vedení směrem k rozdělovači. Asi dva metry za ležící poslední půlspojkou vedení společně hadici odloží na pravou stranu ve směru chůze. Číslo odpojí proudnici, připojí ji na ležící hadici a signalizuje "První proud, VODU!" Číslo zaujme místo za číslem v útočném postavení. Pokud je rozdělovač bez obsluhy, obsluhuje jej číslo. Zkracování u druhého proudu provádějí čísla a stejným způsobem. ) Zkracování útočného proudu B: a) Povel VD: "První proud o jednu hadici ZKRÁTIT!" b) Provedení: Číslo signalizuje k rozdělovači "První proud, vodu TAV!" Číslo a číslo odejdou k první hadicové spojce, kterou rozpojí. Číslo si půlspojku dá na pravé rameno, číslo se vrátí přibližně do poloviny ležící hadice a rovněž ji zvedne na pravé Cvičební řád - metodický list č. 9/

18 rameno. Obdobně učiní číslo, které si dá hadici přes ramena. Všichni jsou otočeni ve směru k rozdělovači a společně přenesou hadici podél rozloženého vedení. Asi dva metry za rozloženým vedením společně odloží hadici, o kterou je proud zkracován, na pravou stranu. Číslo spolu s číslem odpojí proudnici od přenášené hadice a přepojí ji na stávající vedení a číslo signalizuje "První proud, VODU!" Číslo se vrátí do útočného postavení za číslo. 5) Výměna hadic dopravního vedení: a) Povel VD: "Družstvo, druhou hadici dopravního vedení VYMĚNIT!" b) Provedení: Číslo vezme záložní hadici od rozdělovače, signalizuje strojníkovi "Rozdělovač, vodu TAV!" a rozvine hadici směrem ke stroji. Hadici rozloží a společně se strojníkem ji přepojí. Při zpáteční cestě napojí hadici na rozdělovač a signalizuje ke stroji "Rozdělovač, VODU!" Pokud u rozdělovače není záložní hadice anebo se vyměňuje první hadice, tak ji vždy přinese strojník. Je-li zřízen i druhý proud nebo B proud, provádí výměnu hadice se strojníkem číslo, které vykonává úkony čísla. 6) Výměna hadic útočných proudů C: a) Povel VD: "První proud, druhou hadici VYMĚNIT!" b) Provedení : Číslo odejde pro záložní hadici, rozvine ji a signalizuje "První proud, vodu TAV!" Číslo rozloží hadici, zapojí ji do vedení a signalizuje "První proud, VODU!" Vyměňuje-li první hadici, připojí ji na rozdělovač obsluha rozdělovače a u poslední hadice si přepojí proudnici číslo. Pokud je rozdělovač bez obsluhy, vykonávají všechny úkoly sudá čísla u svých proudů. ignalizace o vodu v tomto případě odpadá. 7) Výměna hadic vedení útočného proudu B: a) Povel VD: "První proud, druhou hadici VYMĚNIT!" b) Provedení: Výměnu provádí číslo a číslo. Číslo zastaví vodu na rozdělovači a podle potřeby signalizuje "Rozdělovač, vodu TAV!" strojníkovi. Přinese záložní hadici, rozvine ji a spolu s číslem ji přepojí. Proudnici přepojí číslo a číslo. Bude-li vyměňována první hadice od rozdělovače, rozvine ji číslo, zastaví vodu na rozdělovači. Hadici rozloží a číslo mu ji pomůže přepojit. Číslo signalizuje k rozdělovači "První proud, VODU!" Vodu pustí číslo. Cvičební řád - metodický list č. 9/

19 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CA ) Základní postavení: Metodický list číslo 0 Vydáno dne tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr hořící nádrž, rozdělovač, B, první proud s pěnou, cíl levý okraj nádrže, C, druhý proud s pěnou, cíl pravý okraj nádrže, C, VPŘED!" ) Výchozí postavení: CA 5 ) Přípravné postavení: CA 5 + Cvičební řád - metodický list č. 0/

20 5) chéma bojového rozvinutí: + CA ) Číslo a číslo nesou pěnotvornou proudnici v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu a v pravé ruce nesou jednu hadici C, druhou hadici nesou pod paží téže ruky. Cvičební řád - metodický list č. 0/

21 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik První proud s pěnou od přenosného přiměšovače ) Základní postavení: Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr nádrž, rozdělovač, B, první proud s pěnou na přiměšovač, cíl hořící nádrž, C, VPŘED!" ) Výchozí postavení: CA 5 ) Přípravné postavení CA 5 + Cvičební řád - metodický list č. /

22 5) chéma bojového rozvinutí: + CA 5 + 6) Dopravní vedení utvoří číslo a číslo, které plní úkoly a povinnosti za číslo. Číslo nese v levé ruce pěnotvornou proudnici a hadici přenáší pod paží levé ruky, v pravé ruce nese kanystr s pěnidlem. Číslo nese v levé ruce společně s číslem kanystr s pěnidlem, pod pravou paží nese přiměšovač a v pravé ruce hadici. avička je přehozena přes kanystr s pěnidlem. Číslo obsluhuje rozdělovač i přiměšovač. Je počítáno s možností připojení druhého proudu na rozdělovač, který utvoří družstvo +. Doplňování pěnidla provádí číslo a číslo nebo ten, koho určí VD. Cvičební řád - metodický list č. /

23 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik První proud s použitím izolačních dýchacích přístrojů a protichemických ochranných obleků ) Základní postavení: Metodický list číslo Vydáno dne tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, první proud s dýchacími přístroji, cíl sklep, C, VPŘED!" ) Výchozí postavení: CA 5 ) chéma bojového rozvinutí: CA 5 + 5) Číslo a číslo se vyzbrojí dýchacími přístroji a pracovním lanem (popř. i ochrannými obleky) na základně. Dopravní a útočné vedení prvního proudu připraví číslo a číslo (do přípravného postavení). Pak první proud převezme číslo a číslo, hadice rozkládají tažením při postupu do zamořeného prostředí a číslo je podle potřeby ještě rovná a tvoří oblouky. Číslo obsluhuje rozdělovač. Číslo podle okolností jistí útočný první proud lanem. Na rozdělovač se může připojit druhý proud družstva +. Cvičební řád - metodický list č. /

24 6) Provedení od rozdělovače: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, PŘIPRAVIT!" Po zjištění situace VD velí: "První proud, s dýchacími přístroji, cíl sklep budovy, C, VPŘED!" b) chéma přípravného postavení a bojového rozvinutí: c) Číslo odloží proudnici a spolu s číslem odcházejí na základnu vyzbrojit se dýchacími přístroji. Číslo vytvoří první proud, předá jej číslu a číslu a odchází k rozdělovači, který obsluhuje. Číslo jistí podle okolností první proud lanem. Cvičební řád - metodický list č. /

25 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Dopravní vedení s přenosným navijákem B nebo C ) Základní postavení: Metodický list číslo Vydáno dne tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr budova, rozdělovač, B s přenosným navijákem, první proud, cíl levý okraj budovy, C, VPŘED!" ) chéma bojového rozvinutí: CA 5 ) Číslo se vyzbrojí rozdělovačem a společně s číslem nesou naviják a provedou dopravní vedení v udaném směru. Naviják odloží na levou stranu vedení, číslo připojí rozdělovač. Číslo podle potřeby urovná dopravní vedení. Číslo vytvoří první proud. Čísla a mohou podle potřeby vytvořit druhý proud. Rozdělovač v takovém případě obsluhují sudá čísla proudů. Cvičební řád - metodický list č. /

26 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C ) Základní postavení: Metodický list číslo Vydáno dne tran: ) Výchozí postavení: CA 5 ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr přímý, rozdělovač, B, první proud s přenosným navijákem, cíl levý okraj budovy, C, VPŘED!" ) chéma bojového rozvinutí: CA ) VD v povelu určil, kolik hadic bude tvořit první proud. Číslo a číslo se vyzbrojí přenosným navijákem z vozidla a od rozdělovače utvoří první proud tak, že rozloží počet hadic podle povelu VD z navijáku a připojí proudnici C. Hadice z navijáku při kladení rovná číslo. Dopravní vedení tvoří číslo a číslo, které pracuje za číslo. 6) Provedení druhého proudu: a) Povel VD: "Druhý proud, cíl pravý okraj budovy, C, VPŘED!" b) Provedení: Číslo a číslo se vrátí ke stroji pro nářadí a utvoří druhý proud. Cvičební řád - metodický list č. /

27 7) Místo útočného proudu C lze použít útočný proud B. Činnost čísel a je stejná. Číslo odpojí přechod B/C z prostředního hrdla rozdělovače a připojí jej na levé hrdlo. Dále číslo na prostřední hrdlo rozdělovače připojí hadici útočného proudu B a na signalizaci čísla spustí vodu, odejde do útočného postavení k číslu, kde pomáhá nadlehčovat hadici. Číslo bez povelu odchází k rozdělovači, který obsluhuje. V tomto případě se však netvoří druhý proud. Cvičební řád - metodický list č. /

28 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Útočný vysokotlaký proud Metodický list číslo 5 Vydáno dne..996 tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, cíl hořící automobil, vysokotlaký proud, VPŘED!" ) trojník uvolní pojistku na navijáku vysokotlaké hadice. Hadici rozvíjejí společně číslo a číslo, v případě nutnosti jim pomáhá i číslo a číslo. ) chéma bojového rozvinutí: CA 5 Cvičební řád - metodický list č. 5/

29 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik První útočný proud do poschodí ) Základní postavení: Metodický list číslo 6 Vydáno dne..996 tran: ) Dopravní vedení utvoří číslo a číslo, rozdělovač je umístěn zpravidla před vstupem do budovy. V případě umístění rozdělovače v budově, bude dopravní vedení připojeno přes přenosný hadicový uzávěr. Číslo pomáhá strojníkovi vytvořit přívodní vedení a pak odnese obě hadice C do útočného postavení. Číslo a číslo musí být společně vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem. ) Útočný proud po schodišti: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, první proud po schodišti, cíl hořící byt ve III. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Provádí číslo a číslo obdobně jako po rovině, hadice mohou rozvinovat i do protisměru postupu. Mohou použít také přenosný naviják, vysokotlaké vedení z navijáku CA, hadicové kazety nebo koše. c) chéma bojového provedení: CA 5 + ) Útočný proud schodišťovým prostorem: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, první proud schodišťovým prostorem, hadice spustit, cíl hořící byt ve III. podlaží, C, VPŘED!" Cvičební řád - metodický list č. 6/

30 b) První varianta provedení: Číslo se vyzbrojí proudnicí C. polečně musí být čísla a vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem. Číslo ponechá dvě hadice u rozdělovače a postupuje společně s číslem do daného podlaží. Zde spustí číslo pracovní lano a číslo připraví vedení (C až C) pro první proud, uváže lano za půlspojku. Číslo a číslo hadice vytahuje a při vytahování je rovná číslo. Po vytažení vytvoří číslo manipulační oblouk a číslo zajistí útočné vedení vazákem, připojí proudnici a signalizuje o vodu. Číslo se vyzbrojí několika vazáky a dvěma záložními hadicemi C, které odloží v útočném postavení. Cestou jistí vedení prvního proudu, např. k zábradlí. Další úkoly vykonává podle povelů VD nebo se vrátí ke stroji. c) Druhá varianta provedení: Číslo a číslo musí být společně vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem. Číslo se vyzbrojí proudnicí C, hadice rozvinuje od rozdělovače tahem v zrcadlovém prostoru schodiště současně s postupem do vyššího nadzemního podlaží. Po vytažení vytvoří číslo manipulační oblouk a číslo zajistí útočné vedení vazákem, připojí proudnici a signalizuje o vodu. Číslo připojí útočné vedení na rozdělovač, případně doplní zásobu hadic u rozdělovače. Číslo se vyzbrojí několika vazáky a dvěma záložními hadicemi C, které odloží v útočném postavení. Cestou jistí vedení prvního proudu, např. k zábradlí. Další úkoly vykonává podle povelů VD nebo se vrátí ke stroji. d) Třetí varianta provedení: Číslo se vyzbrojí proudnicí C, dvěma hadicemi C a spolu s číslem postupuje do určeného podlaží. Musí být společně vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem. Hadici spustí schodišťovým zrcadlem, pak napojí druhou hadici a rovněž ji spustí podle potřeby schodišťovým zrcadlem dolů. Ponechá si rezervu pro tzv. manipulační oblouk, zajistí hadici vazákem, např. k zábradlí, a signalizuje o vodu. Číslo po spuštění hadici rovná, utvoří oblouky, připojí ji na rozdělovač, podle potřeby zajistí první proud vazákem a obsluhuje rozdělovač. Číslo se vyzbrojí několika vazáky a dvěma záložními hadicemi C, které odloží v útočném postavení. Cestou jistí vedení prvního proudu, např. k zábradlí. Další úkoly vykonává podle povelů VD nebo se vrátí ke stroji. e) chéma bojového rozvinutí: CA 5 + Cvičební řád - metodický list č. 6/

31 CA 5 + 5) Útočný proud po vnějším plášti budovy: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, první proud po vnějším plášti budovy, cíl hořící byt ve III. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Hadice se vytahují pomocí lana jako u varianty uvedené v odst. b). Číslo ponechá záložní hadice u rozdělovače, hadicové vedení pro první proud jistí tam, kde je to možné, např. na balkonech. c) chéma bojového rozvinutí: CA 5 + Cvičební řád - metodický list č. 6/

32 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Dopravní vedení s rozdělovačem do poschodí ) Základní postavení: Metodický list číslo 7 Vydáno dne tran: ) Výchozí postavení: CA 5 ) Dopravní vedení utvoří číslo a číslo. Rozdělovač je umístěn v podlaží, které určí VD, zpravidla jedno podlaží pod hořícím podlažím nebo na mezipodestě. Všechna čísla kromě strojníka se vyzbrojí izolačními dýchacími přístroji. Číslo pomáhá strojníkovi vybudovat přívodní vedení k CA. trojník připojuje dopravní vedení k CA přes přenosný hadicový uzávěr. Číslo a číslo musí být společně vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem, stejná zásada platí i pro skupinu čísla a čísla. Číslo a číslo vytvářejí první útočný proud, obě čísla nesou dvě hadice C, přičemž číslo odloží na poschodí určeném VD pro umístění rozdělovače své hadice C jako záložní. Další jednotky požární ochrany mohou od rozdělovače vytvořit útočné proudy podle potřeby. ) Dopravní vedení B po schodišti: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, po schodišti, rozdělovač do III. podlaží, B, první proud, cíl hořící byt ve IV. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Vedení vytvářejí čísla a obdobně jako po rovině, hadice mohou rozvinovat i do protisměru postupu. Číslo rozkládá první hadici od stroje a do poschodí nese rozdělovač. Číslo rozkládá druhou a třetí hadici B. Rozdělovač připojí a obsluhuje číslo. První proud vytvářejí čísla a. Cvičební řád - metodický list č. 7/

33 5) Dopravní vedení C po schodišti: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, po schodišti, rozdělovač do VI. podlaží, navijákem 5C, první proud, cíl hořící byt ve VII. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Vedení vytvářejí čísla a pomocí navijáku obdobně jako po rovině, společně nesou naviják a číslo ještě rozdělovač. Případně lze místo navijáku použít hadicovou kazetu nebo koš. Po odvinutí příslušného počtu hadic číslo připojí rozdělovač, který obsluhuje a přepojí přechod 75/5. Číslo se vrací na základnu pro dvě záložní hadice C, které donese k rozdělovači. První proud vytvářejí čísla a. 6) Dopravní vedení B schodišťovým prostorem: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, schodišťovým prostorem lanem (tahem za hadice), rozdělovač do III. podlaží, B, první proud, cíl hořící byt ve IV. podlaží, C, VPŘED!" b) První varianta provedení: Provádějí čísla a. Číslo se vyzbrojí hadicí B a rozdělovačem. Číslo se vyzbrojí dvěma hadicemi B a vazáky. Hadice je možno rozvinovat vytahováním pomocí lana. Budou-li vytahovány lanem, číslo rozvine první hadici B. Číslo dole rozvine další potřebný počet hadic, společně s číslem je všechny spojí. Pak číslo odnese rozdělovač do určeného podlaží, odkud spustí schodišťovým prostorem lano. Číslo naváže lano na spojené hadicové vedení, které pak vytahuje číslo společně s číslem, při vytahování číslo hadice rovná. Při postupu nahoru jistí hadicové vedení vazákem, zpravidla přes jedno podlaží, např. k zábradlí. Číslo po vytažení hadic zajistí vedení vazákem, odloží lano, připojí rozdělovač, podle potřeby utvoří oblouky, signalizuje o vodu a obsluhuje rozdělovač. c) Druhá varianta provedení: počívá v tom, že se hadice nevytahují lanem, ale tahem za půlspojku poslední hadice dopravního vedení. Hadice vytahuje číslo, když předtím společně s číslem dole rozvinou potřebný počet hadic a spojí je. Při vytahování rovná hadice číslo. Při postupu nahoru jistí hadicové vedení vazákem, zpravidla přes jedno podlaží, např. k zábradlí. Číslo po vytažení hadic zajistí vedení vazákem, připojí rozdělovač, podle potřeby utvoří oblouky, signalizuje o vodu a obsluhuje rozdělovač. 7) Dopravní vedení po vnějším plášti budovy: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, po vnějším plášti budovy, rozdělovač, B, první proud, cíl hořící byt ve III. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Hadice dopravního vedení se vytahují pomocí lana, jako u varianty uvedené v odst. 6 b). Číslo hadicové vedení jistí tam, kde je to možné, např. na balkonech. Cvičební řád - metodický list č. 7/

34 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem Výcvik s vysunovacím dvoudílným žebříkem Výcvik s vysunovacím třídílným žebříkem Metodický list číslo 8 Vydáno dne tran: I. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem ČN ) Výchozí postavení s žebříkem: Nastavovací žebřík čtyřdílný je uložen na vozidle buď ve čtyřech samostatných dílech nebo dvou dílech dvojitých. Při výcviku s ním pracují strojník, číslo, číslo a číslo. ) Povel VD: "Nastavovací žebřík, cíl druhé patro, druhé okno zleva, PŘIPRAVIT!" ) Provedení: trojník vystoupí na automobil a podává z něj díly žebříku číslu, číslu a číslu, která skládají díly žebříku na sebe na zem. Žebřík pak přenášejí k místu použití, ve vzdálenosti asi 9 až 0 metrů od budovy celou sadu položí. podní díl žebříku ponechají odložený a takto rozkládají celou sadu směrem k budově. Poslední díl žebříku má být přibžližně,5 metru od budovy. Jednotlivé díly žebříku spojují k sobě číslo a číslo, a to směrem od budovy, číslo žebřík nadlehčuje. Je nutno sledovat, aby při spojování dílů západky řádně zaklaply. Po spojení dílů upraví všechna čísla vzdálenost žebříku od budovy tak, aby botky žebříku byly od budovy přibližně kroky. Číslo přišlápne botky žebříku, číslo a číslo zvedají žebřík ručkováním po štěřinách, přičemž jim číslo pomáhá ručkováním po příčlích. Nakonec polohu žebříku upraví číslo a číslo. Žebřík jistí číslo. CA 5 x směr pokládání směr spojování ) ložení žebříku: a) Povel VD: "Žebřík LOŽIT a ULOŽIT!" b) Provedení: Číslo a číslo odkloní žebřík do svislé polohy, a když číslo přišlápne botky žebříku, ručkováním po štěřinách sklánějí žebřík a položí jej na zem. Vypnou pérové uzávěry a rozpojí díly od sebe. Přejdou postupně k dalším spojům, které rozpojí obdobně. Po rozpojení všech dílů naskládají společně jednotlivé díly na sebe a odnesou žebřík k vozidlu, kde jej spolu se strojníkem uloží. Cvičební řád - metodický list č. 8/

35 5) Použití nastavovacího žebříku v úzkém prostoru: a) Vztyčení žebříku: aa) Povel VD: "Nastavovací žebřík, cíl koupelnové okno ve světlíku v II. podlaží, nastavováním PŘIPRAVIT!" ab) Provedení: Přinesení žebříku se provádí podle odst.. V místě uložení žebříku uchopí číslo a číslo horní díl, přenesou jej do světlíku, kde jej zvednou co nejvýše. Číslo přinese další díl žebříku a zasune jej do zvednutého dílu tak, aby pérové uzávěry slyšitelně zaklaply. Čísla a pak postupně zvednou dva a pak tři díly tak, jak je číslo doplňuje. b) ložení žebříku: ba) Povel VD: "Žebřík LOŽIT a ULOŽIT!" bb) Provedení: Žebřík se rozkládá opačným postupem, přičemž čísla a uvolňují uzavírací čepy a nadzvednutím uvolňují jednotlivé díly, které číslo odebírá a pokládá na zem. Poslední díl položí číslo a číslo. Pak žebřík odnesou a uloží. 6) Použití čtyřdílného nastavovacího žebříku jako dvojitého, tzv. malířského: a) Dvojitý žebřík používáme k překonávání různých překážek. Dvou dvojitých žebříků ve spojení s prknem, fošnou, trhacím hákem, případně trámkem můžeme např. použít k přemostění vozovky pro hadicové vedení. b) Ke složení dvojitého žebříku určí VD nejméně dva hasiče. Tato úprava se provádí jednotlivými nebo dvěma spojenými díly, a to tak, že se jeden díl žebříku obrátí širším koncem nahoru a druhý díl se užším koncem do něj zasune až po horní příčel. Oba díly se v místě styku sváží vazákem a dalším vazákem nebo lanem se vymezí dolní rozevření dílů žebříku od sebe. c) Žebřík lze spojit i položený na zemi a pak jej teprve zvednout. tabilitu, zvláště při přemosťování, je možné zajistit přivázanými opěrnými tyčemi, např. dvěma díly trhacího háku. II. Výcvik s vysunovacím dvoudílným žebříkem ČN ) Povel VD: "Vysunovací žebřík, cíl okno v druhém patře, PŘIPRAVIT!" 8) Provedení: trojník podává žebřík z vozidla číslu a číslu, která jej ručkováním podávají číslu a číslu. Poté si jej všichni dají na ramena a odnesou jej k místu použití. Číslo a položí botky žebříku asi dva kroky od stěny leziště a pak spodní ocelový svorník přišlápnou. Čísla a žebřík z ramen zdvíhají ručkováním po štěřinách do výšky a číslo a číslo jim pomáhají ručkováním po příčlích. Po vztyčení žebříku se čísla postaví tak, že čísla a žebřík přidržují za štěřiny, číslo stojí před žebříkem a pomáhá jej přidržovat, číslo stojí za žebříkem, uvolní lano a začne žebřík vysunovat. Po vysunutí horního dílu do příslušné výšky prověří, zda západky dosedly, uváže tažné lano a všichni společně žebřík opřou o budovu a upraví jej tak, aby stál rovně a měl správný sklon. Žebřík jistí číslo. Cvičební řád - metodický list č. 8/

36 A 6 x III. Výcvik s vysunovacím třídílným žebříkem typu ANGU v úzkém prostoru 09) Povel VD: "Vysunovací žebřík, cíl okno ve třetím patře, PŘIPRAVIT!" 0) Provedení: Čísla,, a povolí zajišťovací prvky na vozidle a žebřík sejmou. Přenesou jej k místu použití, kde žebřík položí rovnoběžně s obvodovou stěnou budovy tak, aby vzdálenější štěřina byla od budovy přibližně v jedné třetině pracovní výšky. Při tom žebřík leží na zemi nejužším dílem. Čísla a uchopí štěřiny u horního konce žebříku, čísla a uchopí opěrné tyče a současně přišlápnou botky žebříku. Čísla a vztyčí žebřík ručkováním po štěřinách za pomoci čísel a, která táhnou za tyče. Po dosažení kolmé polohy zajišťují čísla a žebřík chodidly z vnější strany. Pak čísla a pomocí opěrných tyčí a číslo tlakem na štěřinu natáčejí žebřík podél svislé osy štěřiny zajišťované číslem. Čísla a žebřík nakloní do předpokládaného směru a ukotví tyče. Číslo přechází na vnitřní stranu žebříku, odjistí sadu a lanem vysouvá žebřík. Po vysunutí sadu zajistí uvázáním lana kolem příčle. Čísla a podsadí tyče, opřou žebřík a znovu tyče ukotví. Při dostatku prostoru před budovou se žebřík položí kolmo k obvodové stěně a k natáčení žebříku poté nedochází. Další postup vysunování je pak shodný s výše popsaným. natáčení žebříku / žebřík odložený na zemi Cvičební řád - metodický list č. 8/

37 ) ložení žebříku: a) Povel VD: "Vysunovací žebřík LOŽIT a ULOŽIT!" b) Provedení: Čísla a se opřou chodidly o botky žebříku a čísla a pomocí opěrných tyčí žebřík odkloní od stěny do kolmé polohy. Číslo přejde na vnitřní stranu žebříku, který odjistí a pomocí lana spustí žebříkovou sadu. Zajistí ji řemenem a vrátí se na své místo u štěřiny žebříku. Čísla a pomocí opěrných tyčí a číslo tlakem na štěřinu natáčejí žebřík podél svislé osy štěřiny zajišťované číslem. Čísla a žebřík ručkováním po štěřinách položí na zem za pomoci čísel a, která jej přidržují za tyče. Čísla,, a žebřík uchopí, odnesou k vozidlu, uloží a zajistí. Cvičební řád - metodický list č. 8/

38 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou ) Základní postavení: Metodický list číslo 9 Vydáno dne tran: I. Útočný proud C nebo jednoduché vedení ) Dopravní vedení s rozdělovačem vytvářejí čísla a. Výstup po žebříku provádí číslo, žebřík jistí číslo, u třídílného vysunovacího žebříku společně s číslem. Podle rozhodnutí VD se číslo vyzbrojí záchranným lanem, vazákem a opaskem s karabinou (lanem). Podle potřeby rozvine až hadice C, které nerozkládá, spojí je mezi sebou a připojí proudnici. Proudnici zasune za opasek, hadici vede přes rameno a pod opačnou paží zpět přes proudnici a mezi nohy. Hadice visí dolů, kde ji rovná číslo tak, aby se číslu nedostala při výstupu pod chodidla. Po dokončení výstupu číslo zajistí sebe a případně i žebřík karabinou (lanem) a položí proudnici přes příčle. Hadici zajistí vazákem, připraví se k zásahu a signalizuje o vodu k rozdělovači. Číslo po dokončení výstupu čísla zajistí vedení prvního proudu vazákem k příčli ve spodní části žebříku, utvoří na vedení oblouky a podle potřeby zanese půlspojku hadice k rozdělovači. Číslo připojí hadici k rozdělovači až po signalizaci čísla o vodu, to platí i pro strojníka, je-li na žebříku použito jednoduché vedení. Jednoduché vedení bude připojeno k CA přes přenosný hadicový uzávěr.pokud je rozdělovač bez obsluhy (číslo jistí žebřík), obsluhuje rozdělovač číslo. II. Vysokotlaký proud ) Výstup na žebřík s vysokotlakým proudem provádějí číslo a číslo podobně jako u útočného proudu C s tím, že číslo utvoří na vysokotlaké hadici oko a navlékne si je přes ramena a pod paži tak, aby vysokotlaká proudnice byla na zádech. V případě použití izolačního dýchacího přístroje, se vysokotlaká hadice nese přes pravé rameno. Cvičební řád - metodický list č. 9/

39 Oko na vysokotlaké hadici (k výstupu na žebřík) III. Útočný proud se sklopnou proudnicí ) Číslo a číslo připevní sklopnou proudnici na konec žebříku před vysunutím a připevní k ní ovládací lano. Číslo rozvine hadici na žebříku, připojí ji ke sklopné proudnici a zajistí ji vazákem. Při zvedání a vysouvání automobilového žebříku rovná hadici tak, aby nezachytila hadicovou spojkou o příčle. IV. Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou 5) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, cíl hořící střecha budovy, s plošinou, VPŘED!" 6) Provedení: trojník ustaví plošinu, číslo nastoupí do klece, připraví si lafetovou proudnici k zásahu a po dosažení odpovídající polohy signalizuje strojníkovi "Plošina, VODU!" Číslo provádí zásah lafetovou proudnicí a podle potřeby si pustí ochrannou vodní clonu kolem klece. trojník CA rozvine od stroje hadici B, číslo rozvine druhou. trojník CA připojí obě hadice na výtlačná hrdla CA a číslo oba druhé konce hadic zanese strojníkovi k plošině, který mezitím na tlakové hrdlo suchovodu připojil sběrač, a na sběrač připojí obě hadice B. trojník plošiny sleduje její pohyb, jistí číslo pracující v kleci a případně reaguje na vzniklá nebezpečí vhodnou manipulací s plošinou. Cvičební řád - metodický list č. 9/

40 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Výcvik s ejektory Metodický list číslo 0 Vydáno dne..996 tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj studna, ejektorem, VPŘED!" ) Provedení: Číslo se vyzbrojí ejektorem, záchytným a ventilovým lanem a hadicí B. trojník rozvine podle druhu ejektoru hadici B (nebo C) od stroje ke studni a číslo rozvine hadici B od studny ke stroji. Hadice na stroj připojí strojník a na ejektor číslo, které také uváže obě lana. Číslo spustí ejektor do studny a podle potřeby mu pomáhá strojník. ) chéma bojového rozvinutí: Čerpání čisté vody CA 5 Čerpání znečistěné vody CA 5 Cvičební řád - metodický list č. 0/

41 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Výcvik s přívěsy Metodický list číslo Vydáno dne tran: I. Výcvik s plynovým přívěsným hasicím přístrojem na CO ) Povel VD: "Družstvo, přívěsný hasicí přístroj CO, směr budova, první a druhý proud, cíl rozvaděč, VPŘED!" ) Provedení: Všechna čísla se vyzbrojí ochrannými rukavicemi proti chladu, číslo a číslo ještě ochranným štítem, v případě zásahu v nevětraném prostoru se všechna čísla vyzbrojí izolačními dýchacími přístroji. Útočné proudy provádějí čísla,, a. trojník obsluhuje přívěsný hasicí přístroj a pouští hasivo podle signalizace čísla a čísla. ) chéma bojového rozvinutí: CO x0 II. Doprava přívěsu PPM a stroje PM ) chéma dopravy přívěsu a stroje: PPM PM Cvičební řád - metodický list č. /

42 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Výcvik se seskokovou matrací I. Výcvik se seskokovou matrací Metodický list číslo Vydáno dne: 5. srpna 007 tran: ) Tento metodický list se nevztahuje na používání velko objemových seskokových matrací plněných ventilátory nebo stlačeným vzduchem. ) eskoková matrace se používá při záchraně osob maximálně z výšky m. ) e seskokovou matrací pracuje družstvo +5. Matraci přinese číslo a, číslo a upraví terén a odstraní případné nerovnosti z místa, kde bude matrace použita. ) Matrace je složena z několika komor a v každé je ventil. Má zpravidla tvar šestihranu a v každém rohu je přišito šlapadlo. Obsluha (viz obrázek) vypne spodní plochu, jednou nohou se postaví na šlapadlo ve stoji rozkročném a pomalým tahem všichni stejnoměrně zvedají horní část matrace rukama. V horní poloze ji drží tak dlouho, dokud do ní proudí vzduch, aby matrace byla úplně nahuštěna vzduchem. Obsluha několikrát zvedá a spouští horní okraj matrace, přičemž se výška zdvihu zmenšuje a frekvence huštění se zrychluje. 5) Matrace se používá k záchraně osob pouze při zásahu. Po každém doskoku je nutno matraci zkontrolovat a dofouknout. Kontrolu provádí VD tím, že se rukama opře o dopadovou plochu matrace a snaží se ji stlačit dolů. Pokud matrace pruží, je připravena k použití. 6) Při výcviku se cvičný seskok osobami neprovádí. Použije se závaží o hmotnosti maximálně 80 kg bez ostrých hran. 7) Celé družstvo +5 před seskokem do matrace vystoupí ze šlapaček matrace a roztaženýma rukama mírně pokrčených v loktech (tím se kompenzuje náraz do rukou při dopadu zachraňované osoby) napínají dopadovou plochu matrace. VD navíc sleduje činnost zachraňovaného. 8) Postavení družstva: Cvičební řád metodický list č. /

43 9) Povely VD: a) Matraci k zásahu PŘIPRAVIT!. b) Matraci nafoukat RÁZEM!. c) Ke skoku PŘIPRAVIT! pro osobu provádějící skok a pro hasiči k zaujmutí odpovídajícího postoje. d) KOK - pro osobu provádějící skok. e) Matraci k odjezdu PŘIPRAVIT!. 0) Po použití matrace družstvo matraci otočí spodní částí nahoru, aby se vzduch samovolně vypustil (pokud se vzduch samovolně nevypustí uvolní se příslušné klapky) a číslo a ji pak uloží do obalu a odnesou do vozidla. Matrace se musí před skladováním vysušit a vyčistit. Cvičební řád metodický list č. /

44 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu Metodický list číslo Vydáno dne: 5. srpna 007 tran: ) V hadicovém přívěsu je zpravidla uloženo 0 hadic B. Dopravní vedení se tvoří jednoduchým nebo zdvojeným hadicovým vedením. ) Za stav dopravního vedení odpovídá velitel, jehož jednotka dopravní vedení vytvořila (velitel úseku dopravy vody), pokud velitel zásahu nerozhodne jinak. ) Povel VD: Družstvo, hadicový přívěs za vozidlem, směr CA, jednoduché dopravní vedení, xb, VPŘED!. ) Postup činnosti: trojník po povelu VD přistaví vozidlo s připojeným hadicovým přívěsem do místa, odkud bude dopravní vedení tvořeno. Čísla a otevřou a následně zajistí zadní dveře přívěsu proti samovolnému uzavření. Číslo obouruč uchytí půlspojku první hadice, vytáhne celou první hadici a položí ji na zem. Číslo hlásí VD do vozidla připravenost k rozvinutí dopravního vedení pomocí hadicového přívěsu. VD poté vydá povel strojníkovi k jízdě vpřed přiměřenou rychlostí. Čísla a pokračují pěšky podél položeného hadicového vedení kladeného z přívěsu, kontrolují spojené půlspojky, případně upravují rozvinuté dopravní vedení. Na každých 00 m umisťuje číslo vedle dopravního vedení záložní hadici B z tažného vozidla. trojník sleduje ujetou vzdálenost s ohledem na požadovanou délku dopravního vedení. Po zavodnění čísla a kontrolují vedení a případně jej opravují objímkami, které mají u sebe. 5) Postavení při rozvinutí první hadice: 6) chéma bojového rozvinutí: Cvičební řád metodický list č. /

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Obecná činnost členů družstva 1+ Metodický list číslo 1 DR Vydáno dne 1.12.1996 Stran: 1 1) Družstvo 1+ je určeno především

Více

Metodický list číslo 18 DR5 Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5

Metodický list číslo 18 DR5 Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Název: Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem Výcvik

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Název: Přívodní vedení Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik I. Přívodní vedení savicemi Metodický

Více

DR3 Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5

DR3 Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný Metodický

Více

Sout ž jednotek sbor dobrovolných hasi , sbor dobrovolných hasi podnik , HZS a HZSP za azených do Integrovaného záchranného systému ve Skalici u

Sout ž jednotek sbor dobrovolných hasi , sbor dobrovolných hasi podnik , HZS a HZSP za azených do Integrovaného záchranného systému ve Skalici u Soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů, sborů dobrovolných hasičů podniků, HZS a HZSP zařazených do Integrovaného záchranného systému ve Skalici u České Lípy dne 28. června 2008. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Metodický list číslo 11 Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení. do poschodí Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5

Metodický list číslo 11 Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení. do poschodí Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jednoduché vedení po poschodí Metodický list číslo

Více

Propozice Bohdalovský pohár. Požární útok

Propozice Bohdalovský pohár. Požární útok Propozice Bohdalovský pohár Požární útok Počet členů družstva - 1 + 8 dle organizačního zařazení a jeho označení V., Sp., S., č.1., až č. 6. Ústroj členů družstva - pracovní stejnokroj cvičný, pracovní

Více

Pravidla okrskové soutěže

Pravidla okrskové soutěže Pravidla okrskové soutěže Použitý materiál: - 1 ks přenosná motorová stříkačka - 4 ks savic 1,6 ± 0,05 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících "O" kroužků nesmí bránit

Více

Z Á P I S z valné hromady okrsku Zahořany v Bořicích 11. 4. 2014

Z Á P I S z valné hromady okrsku Zahořany v Bořicích 11. 4. 2014 Program: 1) Zahájení 2) Příprava okrskové soutěže 3) Diskuse 4) Závěr Z Á P I S z valné hromady okrsku Zahořany v Bořicích 11. 4. 2014 1. Zahájení - p. Dolejš Přivítání členů sborů, místostarosty OÚ Zahořany

Více

Metodický list číslo 1 Dálková doprava vody na velké vzdálenosti Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5

Metodický list číslo 1 Dálková doprava vody na velké vzdálenosti Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Doprava vody hadicovým vedením Metodický list číslo

Více

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc pravidla Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku ************************************************************

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Název: Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení

Více

Metodický list číslo 1. Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5

Metodický list číslo 1. Vydáno dne: 15. srpna 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Doprava vody hadicovým vedením Dálková doprava vody

Více

Sbor dobrovolných hasičů Okrouhlá. Propozice

Sbor dobrovolných hasičů Okrouhlá. Propozice Sbor dobrovolných hasičů Okrouhlá Propozice XV. ročník NEDĚLE 28. 6. 2015 Memoriál Bohumila Andrlíka Datum konání: 28.6.2015 Místo konání: hasičské výletiště na Okrouhlé u Pazderny Sraz účastníků soutěže

Více

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád -základní názvosloví a znalost technických prostředků - cvičební řád-technický výcvik 1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je: a) zařízení s hydraulickým

Více

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky Změna: 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

3) Doprava vody dopravním vedením B s bojovým rozvinutím čety 1+5 a 1+3: a) Základní postavení čety:

3) Doprava vody dopravním vedením B s bojovým rozvinutím čety 1+5 a 1+3: a) Základní postavení čety: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Doprava vody hadicovým vedením Dálková doprava vody

Více

Mezinárodní řád pro soutěže mladých hasičů v disciplínách CTIF 6. vydání 2004

Mezinárodní řád pro soutěže mladých hasičů v disciplínách CTIF 6. vydání 2004 Mezinárodní řád pro soutěže mladých hasičů v disciplínách CTIF 6. vydání 2004 Obsah A) Obecně 1. Discipliny, síla skupin, věkové omezení, jazyk povelů a příkazů 1.1 Discipliny 1.2 Soutěžní družstvo 1.3

Více

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně Doporučená literatura : Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska přijaté II řádným sjezdem ve dnech 1

Více

Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru:

Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru: Příklad možné varianty uspořádání soutěžního prostoru: vymezení nebezpečného prostoru Pravidla soutěže: Podmínky účasti: Zúčastnit se může 6-ti členné družstvo (5 + 1; velitel družstva, strojník a 4 členové).

Více

Hasičská soutěž 0691.01/070312/CZ.4/1/02

Hasičská soutěž 0691.01/070312/CZ.4/1/02 Hasičská soutěž O POHÁR SDH DOLNÍ SEDLO Spolupráce hasičů v Trojzemí 2012 0691.01/070312/CZ.4/1/02 Pořadatel : SDH Dolní Sedlo, Dolní Sedlo 8, Hrádek nad Nisou 46334 Termín : Sobota 15.9. 2012 Místo :

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

Nářadí pro běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m s překážkami:

Nářadí pro běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m s překážkami: Měření a vážení : Nářadí pro výstup do IV. podlaží cvičné věže Jednohákový žebřík: je z lehkého kovu, má 13 dřevěných nebo kovových příčlí, délka žebříku je 410 cm ± 10 cm, minimální jeho šířka (vnější

Více

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007 Pravidlo 12 Protesty a odvolání 1) Při porušení pravidel požárního sportu je možno podat písemný protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může

Více

Dětská hasičská soutěž

Dětská hasičská soutěž Dětská hasičská soutěž Doubrava 2014 Tato dětská hasičská soutěž spadá do DĚTSKÉHO SUPERPOHÁRU. Organizační zabezpečení Pořadatel dětské soutěže: SDH Doubrava Místo konání: hřiště SK JIZERAN v Doubravě

Více

POVINNOSTI A ÚKOLY HASIČE V JEDNOTCE PO NA MÍSTĚ ZÁSAHU

POVINNOSTI A ÚKOLY HASIČE V JEDNOTCE PO NA MÍSTĚ ZÁSAHU POVINNOSTI A ÚKOLY HASIČE V JEDNOTCE PO NA MÍSTĚ ZÁSAHU Základní povinnosti činnost hasičů na místě zásahu ( 25 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Ing. Ladislav Jánošík, 2010 Technické údaje - rozměry: 7 270 x 2 470 x 3 160 mm - hmotnost: 14 000 kg - kabina řidiče: trambusová,

Více

MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE

MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE v TRADIČNÍCH DISCIPLÍNÁCH CTIF 2011 (7.vydání) Schváleno Výkonnou radou CTIF 31. října 2011 OBSAH 1. Mezinárodní hasičské soutěže v tradičních disciplínách CTIF...

Více

PROPOZICE. Pořadatelé: Termín 17. září 2015. Místo konání soutěže

PROPOZICE. Pořadatelé: Termín 17. září 2015. Místo konání soutěže 15. ročník soutěže o putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje v disciplínách TFA Zámecká věž, Kroměříž - 2015 (4. ročník Českého poháru v disciplínách TFA) PROPOZICE Pořadatelé: Hasičský záchranný sbor

Více

Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen

Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen Místo konání: Sportovní areál v Pěnčíně Termín: 26. dubna 2014 Program: Soutěžící: Provedení: Přihlášky: Hodnocení: Ceny: Občerstvení: do 08.00 hodin

Více

spolek MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku"

spolek MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku www.msliga.info spolek v požárním útoku" 2015 PRAVIDLA Vydáno: 23.4.2015 Změna pravidel je v textu vyznačena červenou barvou. Obsah 1 SYSTÉM A ORGANIZACE MSL... 3 1.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 1.2 ÚČAST

Více

Propozice okrskove soute z e hasic ský ch druz stev z okrsku Dolní Bousov

Propozice okrskove soute z e hasic ský ch druz stev z okrsku Dolní Bousov Propozice okrskove soute z e hasic ský ch druz stev z okrsku Dolní Bousov Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Bechov Termín konání soutěže: 14. května 2016 Místo konání soutěže: Bechov Vedení soutěže Velitel

Více

III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014

III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014 III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014 Propozice Pořadatelé: Hasičský záchranný sbor Libereckého Kraje Česká hasičská sportovní federace Základní organizace OSH Semily Termín:

Více

OBSAH. 1. Podmínky účasti 2. 2. Útok se džberovou stříkačkou 3-4. 3. Štafeta 3 x 50m 5-6. 4. Štafeta CTIF. 7-8. 5. Štafeta požárních trojic.

OBSAH. 1. Podmínky účasti 2. 2. Útok se džberovou stříkačkou 3-4. 3. Štafeta 3 x 50m 5-6. 4. Štafeta CTIF. 7-8. 5. Štafeta požárních trojic. OBSAH 1. Podmínky účasti 2 2. Útok se džberovou stříkačkou 3-4 3. Štafeta 3 x 50m 5-6 4. Štafeta CTIF. 7-8 5. Štafeta požárních trojic. 9-10 1 Krajská odborná rada mládeže při Krajském sdružení hasičů

Více

Pravidla pohárových soutěží,,o pohár hasičů okresu Písek

Pravidla pohárových soutěží,,o pohár hasičů okresu Písek Pravidla pohárových soutěží,,o pohár hasičů okresu Písek 1. ÚČAST 1.1. Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z okresu Písek vždy na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích

Více

Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012

Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012 Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012 Platná od: 17. dubna 2012, schváleno VV OSH Vyškov 17.dubna 2012 Účast: Soutěž je organizovaná pro všechna družstva mužů a žen SDH, patřící pod OSH

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU. si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU. si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ NAD VELIČKOU si Vás dovolují pozvat na 7. ročník soutěže mladých hasičů VELICKÁ HALA která se koná sobotu 21. března 2015 ve sportovní hale ve Velké nad Veličkou. Program

Více

pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží

pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží Sbor dobrovolných hasičů ÚNĚŠOV pořádá XXIV.ročník hasičské soutěže zařazené do seriálu soutěží Soutěž se uskuteční dne 21 nebo 28.března 2015. Začátek soutěže v 9.00 hod v obci!!hvožďany!!.(začátek bude

Více

Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch

Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch Obec Orličky SDH Orličky Pořadatel: SDH Orličky Termín: 7. května 2016 Místo: Orličky, Suchý vrch, Kramářova chata GPS souřadnice: GPS 50 3 7.420 N 16

Více

CTIF. Soutěžní řád. pro. 6. vydání 2002

CTIF. Soutěžní řád. pro. 6. vydání 2002 CTIF Soutěžní řád pro 6. vydání 2002 Schváleno Výkonnou radou CTIF dne 18. září 2002 Schváleno shromážděním delegátů CTIF dne 19. září 2002 OBSAH 1. TRADIČNÍ MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE 1.1 Vzhled a způsob

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min

Více

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu

Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ. k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Organizační směrnice č. 9/2011/SŘ k výuce Základního kurzu pro obsluhu motorové řetězové pily a křovinořezu Čj.: SŠNM/825/2011 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují

Více

VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ ZÁSADY VYSTUPOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI POŘADOVÝ VÝCVIK

VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ ZÁSADY VYSTUPOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI POŘADOVÝ VÝCVIK VEŘEJNÉ VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ ZÁSADY VYSTUPOVÁNÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI POŘADOVÝ VÝCVIK Zpracovali Jaroslav Krakovský Oldřich Sedláček 1996 Upravil Jaroslav Krakovský 2005 1 OBSAH Strana Úvod 2

Více

Oblasti zkušebních otázek - VELITEL

Oblasti zkušebních otázek - VELITEL Oblasti zkušebních otázek - VELITEL Správná odpověď na otázku je vždy odpověď a)!!! Nebezpečí na požářišti - NP NP 01 Z pohledu fyzického vyčerpání hasiče u zásahu a) se musí sledovat nasazení hasičů b)

Více

VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA

VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA Návrh Pravidel Valašské hasičské open ligy pro rok 2016 - verze1 Organizační zabezpečení a pravidla Valašské hasičské ligy (dále jen VHL ) pro rok 2016 I. ÚČAST A ROZSAH SOUTĚŽÍ

Více

Liga pardubického okresu v požárním útoku

Liga pardubického okresu v požárním útoku Liga pardubického okresu v požárním útoku 2015 V y h l a š o v a t e l Odborná rada velitelů Schválené dne: 15.1.2015 Nejvyšším orgánem ligy Pardubického okresu (dále jen LPO) v požárním sportu je štáb

Více

VNITŘNÍ ORGANIZACE JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU

VNITŘNÍ ORGANIZACE JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU VNITŘNÍ ORGANIZACE JEDNOTKY SDH OBCE / PODNIKU Jednotka SDH obce nebo podniku Jednotku SDH obce/podniku tvoří členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podniku, a osoby vykonávající službu v jednotce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽÁRNÍ ÚTOK. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Školní rok: 2011 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽÁRNÍ ÚTOK. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Školní rok: 2011 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽÁRNÍ ÚTOK Autor práce: Konzultant: Jiří Gabriška, IX. C Mgr. Oldřich Záhoř Školní rok: 2011 2012 2010 Základní škola

Více

TFA Ostravská věž 2016 Součást Českého poháru v TFA 2016 Propozice

TFA Ostravská věž 2016 Součást Českého poháru v TFA 2016 Propozice TFA Ostravská věž 2016 Součást Českého poháru v TFA 2016 Propozice Pořadatel: Sportovní klub HZS Moravskoslezského kraje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Dolní oblast Vítkovice Česká asociace

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

Směrnice Speciální hasičské olympiády platné od roku 2010

Směrnice Speciální hasičské olympiády platné od roku 2010 Směrnice Speciální hasičské olympiády platné od roku 2010 Po vzájemné dohodě mezi DOZP Všebořice a OSH ČMS Ústí nad Labem jako zakladateli Speciální hasičské olympiády ze dne 30. 4. 1999, Vám zasíláme

Více

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým

Více

GPS : 49 59'6.070"N, 13 27'47.013"E

GPS : 49 59'6.070N, 13 27'47.013E Propozice XIV. ročníku soutěže O pohár města Kralovice ORGANIZÁTOR: Sbor dobrovolných hasičů Kralovice DRUH ZÁVODU: Požární útok-netradiční s překážkami DATUM: 7. září 2013 MÍSTO: Prostory kláštera Mariánská

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI Poslední rozloučení se členy sboru

VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI Poslední rozloučení se členy sboru SH ČMS OR Organizační VYSTUPOVÁNÍ HASIČŮ NA VEŘEJNOSTI Poslední rozloučení se členy sboru Zpracovali: Ing. Petr Beran, Eva Vovsíková SH ČMS Ústřední odborná rada vnitrroorganizační (Zpracováno: 2011) 1

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETRAŠOVICE SDH Petrašovice Oslava 120. výročí od založení sdružení sobota 17. května 2014 od 13:00 hod. PROPOZICE K SOUTĚŽI Vladimír Kučera

Více

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:

Více

Provedení požárního útoku

Provedení požárního útoku Provedení požárního útoku (Pravidla pro Jindřichohradeckou hasičskou ligu) Odsouhlasena výkonnou radou JHHL dne 9.1.2015. Platná pro sezónu 2015 Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka PS12

Více

Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 )

Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 ) Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 ) I. NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ (Východočeské hasičské ligy) - rada ligy se skládá z jmenovaných zástupců pořádajících soutěže zařazených

Více

Ceník produktů Pavliš a Hartmann, spol.s r.o.

Ceník produktů Pavliš a Hartmann, spol.s r.o. HYDRANTOVÉ SYSTÉMY Systémy PH-Plus D19 710x710x200 D 19 30 plná ekv.6 8 200 Kč 9 922 Kč svv 500 710x710x200 D 19 20 plná ekv.6 7 500 Kč 9 075 Kč svv 501 710x710x200 D 19 30 prosklená ekv.6 8 800 Kč 10

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

Memoriál Vladimíra Procházky

Memoriál Vladimíra Procházky Okrsek č. 9 ve spolupráci s ostatními SDH na Rokycansku pořádá 26. ročník soutěže Memoriál Vladimíra Procházky Soutěž proběhne dne 18. září 2010 v okrsku Břasy. Sraz účastníků je ve 14 hodin na hřišti

Více

Test základních znalostí členů Zásahové jednotky SDH

Test základních znalostí členů Zásahové jednotky SDH Test základních znalostí členů Zásahové jednotky SDH Jméno:..datum.201 1. Když je velitel jednotky na průzkumu, udržuje s ním spojení: a) strojník b) hasič c) starší hasič 2. Hadice B má průměr a) 75 mm

Více

Požární útok. Počet členů družstva - 1 + 8 dle organizačního zařazení a jeho označení V., Sp., S., č.1., až č. 6.

Požární útok. Počet členů družstva - 1 + 8 dle organizačního zařazení a jeho označení V., Sp., S., č.1., až č. 6. Požární útok Počet členů družstva - 1 + 8 dle organizačního zařazení a jeho označení V., Sp., S., č.1., až č. 6. Ústroj členů družstva - pracovní stejnokroj cvičný, pracovní boty, přilba a požární pás

Více

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Nejvyšším orgánem Pelhřimovské ligy v požárním útoku je rada LIGY. Pořadatelem soutěže se může stát každé SDH, které v řádném termínu tj. do 31. ledna roku,

Více

Pravidla Šumavské hasičské ligy

Pravidla Šumavské hasičské ligy Pravidla Šumavské hasičské ligy 4. ročník Schváleno radou Šumavské has. ligy dne 23.4.2009 Upraveno (7.20, 7.21) radou Šumavské has. ligy dne 11.7.2009 Obsah Pravidla ŠHL: 1. Organizace Šumavské hasičské

Více

Boleslavský pohár v požárním útoku. Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav. Boleslavského deníku. pro rok 2016

Boleslavský pohár v požárním útoku. Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav. Boleslavského deníku. pro rok 2016 Směrnice soutěže Boleslavský pohár v požárním útoku pořádané pod záštitou Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav a Boleslavského deníku pro rok 2016 1. Organizační pokyny Pohár se skládá ze soutěží pořádaných

Více

Ceník produktů Pavliš a Hartmann, spol.s r.o.

Ceník produktů Pavliš a Hartmann, spol.s r.o. HYDRANTOVÉ SYSTÉMY Systémy PH-Plus D19 710x710x200 D 19 30 plná ekv.6 8 200 Kč 9 922 Kč svv 500 710x710x200 D 19 20 plná ekv.6 7 500 Kč 9 075 Kč svv 501 710x710x200 D 19 30 prosklená ekv.6 8 800 Kč 10

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Mgr. Mrva Pavel Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2016 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví

Více

Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013. Technické podmínky

Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013. Technické podmínky Technické podmínky Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013 pro technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen rekonstrukce ) CAS24/3000/120-M2Z (dále jen CAS ) Rekonstrukcí CAS dojde k taktickému uložení požárního

Více

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek

Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek 9. ROČNÍK Soutěž v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol. s.r.o. (o pohár starší a mladší žáci) Pozn. přípravka formou libovolných ukázek Soutěž v netradičním požárním útoku o putovní

Více

Pravidla Extraligy České republiky v požárním útoku pro XX. ročník v roce 2015

Pravidla Extraligy České republiky v požárním útoku pro XX. ročník v roce 2015 Pravidla Extraligy České republiky v požárním útoku pro XX. ročník v roce 2015 1. Úvodní ustanovení Extraliga ČR v požárním útoku, sdružení právnických osob se sídlem ve Vacenovicích 130, vyhlašuje v roce

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 3 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

ODBORNOST STROJNÍK. 3. Činnost při požáru Prvořadá je záchrana osob, pak zvířat, dále majetku a životního prostředí.

ODBORNOST STROJNÍK. 3. Činnost při požáru Prvořadá je záchrana osob, pak zvířat, dále majetku a životního prostředí. ODBORNOST STROJNÍK 1. Kdo je to strojník? Je to hasič, který je vyškolen. Je mu svěřena technika, umí ji obsluhovat a stará se o její údržbu a kontrolu. Řídí požární vozidla a při zásahu zůstává u něj,

Více

PRAVIDLA "PODORLICKÉ LIGY"

PRAVIDLA PODORLICKÉ LIGY Propozice IX. ročníku soutěže o putovní pohár "Podorlické ligy" v požárním útoku v kategoriích mužů a žen 2008. ******************************************************************************** Po zkušenostech

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH A HORNICKÝCH Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik ŠVP: Zámečník důlní provozy 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a

Více

staveb Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

staveb Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Bezbariérové užívání dopravních staveb Bezbariérové 49.zasedání užívání Odborné dopravních skupiny staveb Tramvajové tratě SDP-ČR, 2.4. 2014 1/213 Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Více

Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R)

Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R) Příloha č. 4 k čj. PO-2533/IZS-2004 Technický popis - přívěsná přenosná motorová stříkačka (PPS 12 nebo PPS 12 R) Požární přívěs je určen k používání u jednotek požární ochrany a jeho konstrukce vychází

Více

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra

247/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra 247/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Změna: 226/2005 Sb. Změna: 200/2012 Sb. Ministerstvo vnitra podle 101 písm. a) zákona č.

Více

SMĚRNICE. pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně a testové otázky

SMĚRNICE. pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně a testové otázky SMĚRNICE pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně a testové otázky Úvod: Tato směrnice upravuje zavedení kvalitativně nového typu odznaku odbornosti orientovaného na znalosti a dovednosti

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řízení. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řízení H-STEP 1 Rejstřík Předmět Strana Řízení, obecně 3 Hydraulický posilovač řízení 5 Olejové čerpadlo, řídicí ventil tlaku a průtoku 7 Hydraulický

Více

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně (celé družstvo od jedné startovní

Více

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY TECHNICKÉ PODMÍNKY k veřejné zakázce TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY typ IFA W 50L/DL 30. Kabina a podvozek vozidla dodání nových, nástavba repase stávající žebříkové sady A. Základní technické

Více

Technické podmínky požárního automobilu

Technické podmínky požárního automobilu Technické podmínky požárního automobilu A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je rychlý zásahový automobil (dále jen RZA ): a) kategorie podvozku 2, b) hmotnostní třída L, c)

Více

při osazování dvojitého balonu pomoci soupravy MANIBS typ J-125

při osazování dvojitého balonu pomoci soupravy MANIBS typ J-125 Příprava zařízení P R A C O V N Í P O S T U P 1. Sestava tvořená osazovací balonovou trubkou (mosazná) a vodící trubkou (matově chromovaná) se natře tukem na styčných plochách. Osazovací balonovací trubka

Více

VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU

VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU VALAŠSKÁ HASIČSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM ÚTOKU Organizační zabezpečení a pravidla Valašské hasičské ligy (dále jen VHL ) pro rok 2015 I. ÚČAST A ROZSAH SOUTĚŽÍ soutěže se zúčastní na základě přihlášky k jednotlivým

Více

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU

328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ČÁST PRVNÍ ZÁSADY KOORDINACE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Systém ASPI - stav k 28.8.2008 do částky 102/2008 Sb. a 24/2008 Sb.m.s. Obsah a text 328/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 429/2003 Sb. 328/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. září 2001

Více

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-17912-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem 1. Tyto technické podmínky

Více

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACE HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ HASIČSKÉ A ZÁCHRANÁŘSKÉ SPORTY (POŽÁRNÍ SPORT) PRAVIDLA MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ SCHVÁLENO MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ FEDERACÍ HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ MOSKVA 2003

Více

Memoriál Jana Lewinského Studentský železný hasič ČVUT FBMI

Memoriál Jana Lewinského Studentský železný hasič ČVUT FBMI Memoriál Jana Lewinského Studentský železný hasič ČVUT FBMI Pořadatel: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství Čestnou záštitu nad memoriálem převzali: děkan ČVUT FBMI

Více

XIII. 2012. ********************************************************************************. V

XIII. 2012. ********************************************************************************. V Propozice XIII. ročníku soutěže o putovní pohár "Podorlické ligy" v požárním útoku v kategoriích mužů a žen 2012. ******************************************************************************** Po zkušenostech

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 města Bakov nad Jizerou, kterou se vydává Požární řád města Bakov nad Jizerou Zastupitelstvo města

Více

sobota dne 1. října 2016

sobota dne 1. října 2016 PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO KOLA II. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH - TFA 2016 Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje,

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více