Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik"

Transkript

1 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Obecná činnost členů družstva +5 Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) VD řídí činnost družstva a plní úkoly stanovené právními předpisy, zejména: a) Provádí průzkum. b) Rozhoduje, jaký druh bojového rozvinutí družstvo provede, a určuje jednotlivá funkční čísla hasičů. c) Rozhoduje, jaké ochranné prostředky družstvo použije. d) Vydává příslušné povely a organizuje spojení v družstvu. e) Je odpovědný za bezpečnost práce družstva. f) Nemá zpravidla pevné stanoviště, ale své postavení zaujme tak, aby účelně řídil, koordinoval a kontroloval činnost svého družstva. ) trojník obsluhuje stroj, plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: a) Udržuje spojení s VD po dobu průzkumu a po tuto dobu udržuje spojení s místem, odkud byla jednotka PO vyslána k zásahu. b) leduje signály. c) Při tvoření přívodního vedení savicemi nebo od hydrantu pomáhá číslu. Určuje počet savic. d) Může na pokyn VD rozvinout první hadici v dopravním vedení. e) Odpovídá za řádné uložení technických prostředků v automobilu a za jeho kompletnost při odjezdu z místa zásahu. ) Číslo a číslo plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: a) Provádějí spolu s VD průzkum a záchranu osob. b) Vytvářejí útočné vedení pro první proud. c) Číslo pomáhá číslu vytvořit dopravní vedení. ) Číslo a číslo plní úkoly stanovené právními předpisy a ostatní činnosti v rámci vnitřní dělby práce družstva, zejména: a) Číslo tvoří se strojníkem přívodní vedení. b) Číslo tvoří spolu s číslem dopravní vedení s rozdělovačem. c) Vytvářejí útočné vedení pro druhý proud. Cvičební řád - metodický list č. /

2 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Postavení družstva +5 x ) Základní postavení: Družstvo je nastoupeno na základně. Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) Výchozí postavení: Určuje postavení hasičů, kteří budou provádět další činnost, u výtlačného hrdla stroje nebo u hydrantu. Číslo a strojník vytvářejí přívodní vedení. x x x CA 5 x x x x U výtlačného hrdla stroje U hydrantu ) Přípravné postavení: Předchází útočnému postavení a určuje postavení hasičů, kteří budou provádět další činnost. Cvičební řád - metodický list č. /

3 ) Útočné postavení: Konečné postavení hasičů při ukončení bojového rozvinutí. hadicemi a proudnicí C hadicemi a proudnicí B Cvičební řád - metodický list č. /

4 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Nástupy družstva x ) Výchozí postavení: Družstvo je v rozchodu. Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) Povel VD: "Družstvo, směr budova, v řad (dvojřad) NATOUPIT!" ) Nástup družstva v řad: x x ) Nástup družstva v dvojřad: Cvičební řád - metodický list č. /

5 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Nástup družstva za a před stroj Doporučený zasedací pořádek družstva +5 v požárním automobilu Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) Nástup družstva za stroj nebo před stroj se provádí podle umístění výtlačného hrdla čerpadla. Družstvo nastupuje vždy v dvojřadu. ) Výchozí postavení: Družstvo je v řadu nebo v rozchodu. ) Povel VD: "Družstvo, za (před) stroj NATOUPIT!" ) Nástup družstva za stroj: x x 5) Nástup družstva před stroj: x x x Cvičební řád - metodický list č. /

6 6) Doporučený zasedací pořádek družstva +5 v požárním automobilu: CA 5 a DA Cvičební řád - metodický list č. /

7 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Změna čísel v řadu a dvojřadu, hlášení čísel Metodický list číslo 5 Vydáno dne..996 tran: ) Změna čísel v řadu nebo dvojřadu se provádí při výcviku družstva. ) Výchozí postavení: Družstvo je v řadu nebo v dvojřadu. ) Povel VD: "Družstvo, čísla ZMĚNIT!" Hlášení čísel se provádí na povel: "Družstvo, čísla HLÁIT!" ) Hasiči v družstvu zamění své pořadí v družstvu směrem zprava doleva a postupně hlásí svá nová čísla. První se hlásí strojník, pak čísla až. x x x x x x x Cvičební řád - metodický list č. 5/

8 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Přívodní vedení, dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy Metodický list číslo 6 Vydáno dne tran: ) Základní postavení: I. Přívodní vedení ) Povel VD pro přípravné postavení: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj řeka, směr hořící stoh, rozdělovač, B, PŘIPRAVIT!" trojník po povelu VD určí počet savic. ) Přívodní vedení savicemi z přírodního zdroje vody provádějí číslo a strojník. ací koš a lana přináší číslo, strojník odšroubuje víčko ze sacího hrdla čerpadla. avice roznášejí oba tak, že číslo je vpředu a strojník vzadu, vždy směrem od stroje k vodě. ací koš a savice šroubuje číslo, strojník savice nadlehčuje, aby se nekřížilo šroubení. avice se spojují směrem od vody ke stroji. Na stroj připojí savici strojník, kterou mu nadlehčuje číslo. Záchytné a ventilové lano připojí na sací koš číslo. Pak číslo a strojník společně pokládají vedení do vodního zdroje. Druhý konec záchytného lana uváže číslo ke stroji a ventilové lano jen ovine kolem savice, přibližně 0 cm od stroje. Rozložení savic Šroubování koše pojení savic směr rozkládání CA 5 CA 5 směr spojování Cvičební řád - metodický list č. 6/

9 ) Přívodní vedení od hydrantu na stroj provádějí číslo a strojník. trojník připojí na sací hrdlo čerpadla stroje hadicový sběrač. Číslo upevní hydrantový nástavec a odkalí hydrant. trojník od stroje rozvine dvě (krátké) hadice B, které připojí na sběrač. Na hydrantový nástavec připojí hadice B číslo. Na signál strojníka pustí číslo vodu do hadicového přívodního vedení ke stroji. CA 5 5) Přívodní vedení při doplňování CA vodou z jiné CA provádí strojník doplňované CA společně se strojníkem CA, z níž je voda dodávána. Hadice rozvine strojník požadující vodu a každý strojník je připojí na svou CA. 6) Přívodní vedení při doplňování vody do CA plovoucí motorovou stříkačkou zajišťují strojník a číslo. polečně zanesou plovoucí motorovou stříkačku k vodnímu zdroji a číslo přiváže záchytné lano na plovoucí motorovou stříkačku, druhý konec předá strojníkovi. Číslo rozvine od CA směrem k vodnímu zdroji hadici a připojí ji na CA přes přenosný hadicový uzávěr. trojník připojí hadici B k plovoucí motorové stříkačce a nastartuje ji. Číslo a strojník spustí plovoucí motorovou stříkačku na vodu. trojník odchází k CA a sleduje doplňování CA vodou. Číslo upevní záchytné lano na břehu. II. Dopravní vedení s rozdělovačem 7) Výchozí postavení od přenosné motorové stříkačky: PM x x x Cvičební řád - metodický list č. 6/

10 8) Přípravné postavení při dopravním vedení s rozdělovačem: PM PM + PM + + III. Útočné proudy 9) Útočné postavení: a) Povel VD k útočnému postavení: "První proud, cíl levý okraj stohu, C, VPŘED!" a "Druhý proud, cíl pravý okraj stohu, C, VPŘED!" b) Provedení: Číslo se vrací na základnu a společně s číslem se vyzbrojí pro tvorbu druhého proudu. Přejdou do přípravného postavení a od rozdělovače vytvoří druhý proud. Po zřízení druhého proudu obsluhují rozdělovač sudá čísla proudů. první proud první proud první proud druhý proud první proud Cvičební řád - metodický list č. 6/ druhý proud

11 první proud první proud druhý proud 0) Úplné provedení přívodního vedení, dopravního vedení a dvou útočných proudů se provádí na povel VD: "Družstvo, stroj PM, vodní zdroj řeka, směr hořící stoh, rozdělovač, B, první proud, cíl levý okraj stohu, C, druhý proud, cíl pravý okraj stohu, C, VPŘED!" druhý proud Cvičební řád - metodický list č. 6/

12 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje Jednoduché vedení od hydrantu I. Jednoduché vedení hadicemi C nebo B od stroje ) Základní postavení: Metodický list číslo 7 Vydáno dne..996 tran: ) Výchozí postavení družstva u stroje: CA 5 ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, jednoduché vedení, cíl budova, x C (B), VPŘED!" ) chéma bojového rozvinutí s jednou hadicí C: CA 5 Cvičební řád - metodický list č. 7/

13 5) chéma bojového rozvinutí s dvěma hadicemi C: CA 5 6) chéma bojového rozvinutí se třemi hadicemi C: CA 5 7) chéma bojového rozvinutí se čtyřmi hadicemi C: CA 5 8) chéma bojového rozvinutí s pěti hadicemi C (B): CA 5 (+) (+) (+) (+) (+) 9) Je-li jednoduché vedení tvořeno hadicemi B, zůstává pořadí čísel při rozvinování hadic zachováno. V útočném postavení stojí čísla až. Hadici na stroj připojuje strojník, hadice mezi sebou spojují čísla a. Proudnici připojuje číslo a číslo. Cvičební řád - metodický list č. 7/

14 0) Základní postavení: II. Jednoduché vedení od hydrantu ) Povel VD: "Družstvo, vodní zdroj podzemní hydrant, jednoduché vedení, cíl budova, x C, VPŘED!" ) Výchozí postavení: x x x x ) Provedení bojového rozvinutí je stejné jako u jednoduchého vedení od stroje. Hadici na hydrantový nástavec a přechod B/C připojuje číslo, které také řádně upevní hydrantový nástavec, odkalí hydrant a na signál čísla pustí vodu. Cvičební řád - metodický list č. 7/

15 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Útočný proud B ) Základní postavení: Metodický list číslo 8 Vydáno dne tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj PM, vodní zdroj rybník, směr hořící dům, rozdělovač, B, první proud, cíl levý okraj střechy, xb, VPŘED!" ) Výchozí postavení: PM x x x ) Přípravné postavení: PM PM + Cvičební řád - metodický list č. 8/

16 PM + + 5) chéma bojového rozvinutí s hadicemi B: ) Provedení: Číslo odpojí přechod B/C z prostředního hrdla rozdělovače a připojí jej na levé hrdlo. Dále číslo na prostřední hrdlo rozdělovače připojí hadici útočného proudu B a na signalizaci čísla pustí vodu, odejde do útočného postavení k číslu, kde pomáhá nadlehčovat hadici. Číslo bez povelu odchází k rozdělovači, který obsluhuje, přitom s sebou vezme dvě záložní hadice B, které u rozdělovače odloží. Druhý proud C družstvo +5 netvoří, ale počítá se s možností, že druhý proud podle potřeby utvoří další družstvo + nebo +5. 7) Místo proudnice B lze použít lafetovou proudnici. V takovém případě číslo a číslo nejprve vytvoří útočné vedení. Pak se vrátí na základnu pro lafetovou proudnici B, sběrač, případně přechod A/B a přenesou ji do útočného postavení, kde ji připojí na vytvořené útočné vedení a ukotví ji. Číslo zůstává jako obsluha rozdělovače. Cvičební řád - metodický list č. 8/

17 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Prodlužování a zkracování útočných proudů Výměna hadic dopravního vedení a útočných proudů Metodický list číslo 9 Vydáno dne tran: ) Prodlužování útočných proudů C: a) Povel VD: "První proud o jednu hadici PRODLOUŽIT!" b) Provedení: Číslo signalizuje k obsluze rozdělovače "První proud, vodu TAV!" a podle nebezpečí se s číslem vzdálí. Pokud je rozdělovač bez obsluhy, vodu zastaví číslo. ignalizace o vodu v tomto případě odpadá. Pak číslo odejde pro záložní hadici. Když se číslo vrátí se záložní hadicí na postavení čísla, číslo odpojí proudnici, položí na zem hadici a postoupí o dva kroky dopředu. Číslo rozvine hadici, podá horní půlspojku číslu, které ji napojí na proudnici, a připojí dolní půlspojku na již vytvořené vedení. polečně pak postupují vpřed do nového útočného postavení a pak číslo signalizuje k rozdělovači "První proud, VODU!" Pokud je rozdělovač bez obsluhy, pustí vodu číslo. tejným způsobem provádí prodlužování číslo a číslo u druhého proudu. U jednoduchého vedení se prodlužování provádí obdobným způsobem. ) Prodlužování útočného proudu B: a) Povel VD: "První proud o jednu hadici PRODLOUŽIT!" b) Provedení: Číslo odejde k rozdělovači pro záložní hadici. Číslo signalizuje k rozdělovači "První proud, vodu TAV!" a společně s číslem odpojí proudnici. Číslo rozvine hadici, spolu s číslem ji připojí na stávající vedení a pak číslo připojí druhý konec hadice číslu na proudnici. Číslo a postupují vedle sebe do útočného postavení a hadici rozkládají. Číslo postupuje za číslem, které po zaujmutí útočného postavení signalizuje "První proud, VODU!" Číslo zaujme postavení za číslem. U jednoduchého vedení se prodlužování provádí obdobným způsobem. ) Zkracování útočných proudů C: a) Povel VD: "První proud o jednu hadici ZKRÁTIT!" b) Provedení: Číslo signalizuje k obsluze rozdělovače "První proud, vodu TAV!" Po zastavení vody na rozdělovači odpojí číslo poslední půlspojku hadice, o níž je vedení zkracováno, dá si půlspojku přes ramena, stejně tak učiní číslo a oba společně táhnou hadici podél ležícího vedení směrem k rozdělovači. Asi dva metry za ležící poslední půlspojkou vedení společně hadici odloží na pravou stranu ve směru chůze. Číslo odpojí proudnici, připojí ji na ležící hadici a signalizuje "První proud, VODU!" Číslo zaujme místo za číslem v útočném postavení. Pokud je rozdělovač bez obsluhy, obsluhuje jej číslo. Zkracování u druhého proudu provádějí čísla a stejným způsobem. ) Zkracování útočného proudu B: a) Povel VD: "První proud o jednu hadici ZKRÁTIT!" b) Provedení: Číslo signalizuje k rozdělovači "První proud, vodu TAV!" Číslo a číslo odejdou k první hadicové spojce, kterou rozpojí. Číslo si půlspojku dá na pravé rameno, číslo se vrátí přibližně do poloviny ležící hadice a rovněž ji zvedne na pravé Cvičební řád - metodický list č. 9/

18 rameno. Obdobně učiní číslo, které si dá hadici přes ramena. Všichni jsou otočeni ve směru k rozdělovači a společně přenesou hadici podél rozloženého vedení. Asi dva metry za rozloženým vedením společně odloží hadici, o kterou je proud zkracován, na pravou stranu. Číslo spolu s číslem odpojí proudnici od přenášené hadice a přepojí ji na stávající vedení a číslo signalizuje "První proud, VODU!" Číslo se vrátí do útočného postavení za číslo. 5) Výměna hadic dopravního vedení: a) Povel VD: "Družstvo, druhou hadici dopravního vedení VYMĚNIT!" b) Provedení: Číslo vezme záložní hadici od rozdělovače, signalizuje strojníkovi "Rozdělovač, vodu TAV!" a rozvine hadici směrem ke stroji. Hadici rozloží a společně se strojníkem ji přepojí. Při zpáteční cestě napojí hadici na rozdělovač a signalizuje ke stroji "Rozdělovač, VODU!" Pokud u rozdělovače není záložní hadice anebo se vyměňuje první hadice, tak ji vždy přinese strojník. Je-li zřízen i druhý proud nebo B proud, provádí výměnu hadice se strojníkem číslo, které vykonává úkony čísla. 6) Výměna hadic útočných proudů C: a) Povel VD: "První proud, druhou hadici VYMĚNIT!" b) Provedení : Číslo odejde pro záložní hadici, rozvine ji a signalizuje "První proud, vodu TAV!" Číslo rozloží hadici, zapojí ji do vedení a signalizuje "První proud, VODU!" Vyměňuje-li první hadici, připojí ji na rozdělovač obsluha rozdělovače a u poslední hadice si přepojí proudnici číslo. Pokud je rozdělovač bez obsluhy, vykonávají všechny úkoly sudá čísla u svých proudů. ignalizace o vodu v tomto případě odpadá. 7) Výměna hadic vedení útočného proudu B: a) Povel VD: "První proud, druhou hadici VYMĚNIT!" b) Provedení: Výměnu provádí číslo a číslo. Číslo zastaví vodu na rozdělovači a podle potřeby signalizuje "Rozdělovač, vodu TAV!" strojníkovi. Přinese záložní hadici, rozvine ji a spolu s číslem ji přepojí. Proudnici přepojí číslo a číslo. Bude-li vyměňována první hadice od rozdělovače, rozvine ji číslo, zastaví vodu na rozdělovači. Hadici rozloží a číslo mu ji pomůže přepojit. Číslo signalizuje k rozdělovači "První proud, VODU!" Vodu pustí číslo. Cvičební řád - metodický list č. 9/

19 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Dopravní vedení a dva útočné proudy s pěnou od CA ) Základní postavení: Metodický list číslo 0 Vydáno dne tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr hořící nádrž, rozdělovač, B, první proud s pěnou, cíl levý okraj nádrže, C, druhý proud s pěnou, cíl pravý okraj nádrže, C, VPŘED!" ) Výchozí postavení: CA 5 ) Přípravné postavení: CA 5 + Cvičební řád - metodický list č. 0/

20 5) chéma bojového rozvinutí: + CA ) Číslo a číslo nesou pěnotvornou proudnici v levé ruce výtokovým hrdlem dozadu a v pravé ruce nesou jednu hadici C, druhou hadici nesou pod paží téže ruky. Cvičební řád - metodický list č. 0/

21 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik První proud s pěnou od přenosného přiměšovače ) Základní postavení: Metodický list číslo Vydáno dne..996 tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr nádrž, rozdělovač, B, první proud s pěnou na přiměšovač, cíl hořící nádrž, C, VPŘED!" ) Výchozí postavení: CA 5 ) Přípravné postavení CA 5 + Cvičební řád - metodický list č. /

22 5) chéma bojového rozvinutí: + CA 5 + 6) Dopravní vedení utvoří číslo a číslo, které plní úkoly a povinnosti za číslo. Číslo nese v levé ruce pěnotvornou proudnici a hadici přenáší pod paží levé ruky, v pravé ruce nese kanystr s pěnidlem. Číslo nese v levé ruce společně s číslem kanystr s pěnidlem, pod pravou paží nese přiměšovač a v pravé ruce hadici. avička je přehozena přes kanystr s pěnidlem. Číslo obsluhuje rozdělovač i přiměšovač. Je počítáno s možností připojení druhého proudu na rozdělovač, který utvoří družstvo +. Doplňování pěnidla provádí číslo a číslo nebo ten, koho určí VD. Cvičební řád - metodický list č. /

23 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik První proud s použitím izolačních dýchacích přístrojů a protichemických ochranných obleků ) Základní postavení: Metodický list číslo Vydáno dne tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, první proud s dýchacími přístroji, cíl sklep, C, VPŘED!" ) Výchozí postavení: CA 5 ) chéma bojového rozvinutí: CA 5 + 5) Číslo a číslo se vyzbrojí dýchacími přístroji a pracovním lanem (popř. i ochrannými obleky) na základně. Dopravní a útočné vedení prvního proudu připraví číslo a číslo (do přípravného postavení). Pak první proud převezme číslo a číslo, hadice rozkládají tažením při postupu do zamořeného prostředí a číslo je podle potřeby ještě rovná a tvoří oblouky. Číslo obsluhuje rozdělovač. Číslo podle okolností jistí útočný první proud lanem. Na rozdělovač se může připojit druhý proud družstva +. Cvičební řád - metodický list č. /

24 6) Provedení od rozdělovače: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, PŘIPRAVIT!" Po zjištění situace VD velí: "První proud, s dýchacími přístroji, cíl sklep budovy, C, VPŘED!" b) chéma přípravného postavení a bojového rozvinutí: c) Číslo odloží proudnici a spolu s číslem odcházejí na základnu vyzbrojit se dýchacími přístroji. Číslo vytvoří první proud, předá jej číslu a číslu a odchází k rozdělovači, který obsluhuje. Číslo jistí podle okolností první proud lanem. Cvičební řád - metodický list č. /

25 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Dopravní vedení s přenosným navijákem B nebo C ) Základní postavení: Metodický list číslo Vydáno dne tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr budova, rozdělovač, B s přenosným navijákem, první proud, cíl levý okraj budovy, C, VPŘED!" ) chéma bojového rozvinutí: CA 5 ) Číslo se vyzbrojí rozdělovačem a společně s číslem nesou naviják a provedou dopravní vedení v udaném směru. Naviják odloží na levou stranu vedení, číslo připojí rozdělovač. Číslo podle potřeby urovná dopravní vedení. Číslo vytvoří první proud. Čísla a mohou podle potřeby vytvořit druhý proud. Rozdělovač v takovém případě obsluhují sudá čísla proudů. Cvičební řád - metodický list č. /

26 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik První proud vytvořený pomocí přenosného navijáku C ) Základní postavení: Metodický list číslo Vydáno dne tran: ) Výchozí postavení: CA 5 ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr přímý, rozdělovač, B, první proud s přenosným navijákem, cíl levý okraj budovy, C, VPŘED!" ) chéma bojového rozvinutí: CA ) VD v povelu určil, kolik hadic bude tvořit první proud. Číslo a číslo se vyzbrojí přenosným navijákem z vozidla a od rozdělovače utvoří první proud tak, že rozloží počet hadic podle povelu VD z navijáku a připojí proudnici C. Hadice z navijáku při kladení rovná číslo. Dopravní vedení tvoří číslo a číslo, které pracuje za číslo. 6) Provedení druhého proudu: a) Povel VD: "Druhý proud, cíl pravý okraj budovy, C, VPŘED!" b) Provedení: Číslo a číslo se vrátí ke stroji pro nářadí a utvoří druhý proud. Cvičební řád - metodický list č. /

27 7) Místo útočného proudu C lze použít útočný proud B. Činnost čísel a je stejná. Číslo odpojí přechod B/C z prostředního hrdla rozdělovače a připojí jej na levé hrdlo. Dále číslo na prostřední hrdlo rozdělovače připojí hadici útočného proudu B a na signalizaci čísla spustí vodu, odejde do útočného postavení k číslu, kde pomáhá nadlehčovat hadici. Číslo bez povelu odchází k rozdělovači, který obsluhuje. V tomto případě se však netvoří druhý proud. Cvičební řád - metodický list č. /

28 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Útočný vysokotlaký proud Metodický list číslo 5 Vydáno dne..996 tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, cíl hořící automobil, vysokotlaký proud, VPŘED!" ) trojník uvolní pojistku na navijáku vysokotlaké hadice. Hadici rozvíjejí společně číslo a číslo, v případě nutnosti jim pomáhá i číslo a číslo. ) chéma bojového rozvinutí: CA 5 Cvičební řád - metodický list č. 5/

29 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik První útočný proud do poschodí ) Základní postavení: Metodický list číslo 6 Vydáno dne..996 tran: ) Dopravní vedení utvoří číslo a číslo, rozdělovač je umístěn zpravidla před vstupem do budovy. V případě umístění rozdělovače v budově, bude dopravní vedení připojeno přes přenosný hadicový uzávěr. Číslo pomáhá strojníkovi vytvořit přívodní vedení a pak odnese obě hadice C do útočného postavení. Číslo a číslo musí být společně vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem. ) Útočný proud po schodišti: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, první proud po schodišti, cíl hořící byt ve III. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Provádí číslo a číslo obdobně jako po rovině, hadice mohou rozvinovat i do protisměru postupu. Mohou použít také přenosný naviják, vysokotlaké vedení z navijáku CA, hadicové kazety nebo koše. c) chéma bojového provedení: CA 5 + ) Útočný proud schodišťovým prostorem: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, první proud schodišťovým prostorem, hadice spustit, cíl hořící byt ve III. podlaží, C, VPŘED!" Cvičební řád - metodický list č. 6/

30 b) První varianta provedení: Číslo se vyzbrojí proudnicí C. polečně musí být čísla a vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem. Číslo ponechá dvě hadice u rozdělovače a postupuje společně s číslem do daného podlaží. Zde spustí číslo pracovní lano a číslo připraví vedení (C až C) pro první proud, uváže lano za půlspojku. Číslo a číslo hadice vytahuje a při vytahování je rovná číslo. Po vytažení vytvoří číslo manipulační oblouk a číslo zajistí útočné vedení vazákem, připojí proudnici a signalizuje o vodu. Číslo se vyzbrojí několika vazáky a dvěma záložními hadicemi C, které odloží v útočném postavení. Cestou jistí vedení prvního proudu, např. k zábradlí. Další úkoly vykonává podle povelů VD nebo se vrátí ke stroji. c) Druhá varianta provedení: Číslo a číslo musí být společně vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem. Číslo se vyzbrojí proudnicí C, hadice rozvinuje od rozdělovače tahem v zrcadlovém prostoru schodiště současně s postupem do vyššího nadzemního podlaží. Po vytažení vytvoří číslo manipulační oblouk a číslo zajistí útočné vedení vazákem, připojí proudnici a signalizuje o vodu. Číslo připojí útočné vedení na rozdělovač, případně doplní zásobu hadic u rozdělovače. Číslo se vyzbrojí několika vazáky a dvěma záložními hadicemi C, které odloží v útočném postavení. Cestou jistí vedení prvního proudu, např. k zábradlí. Další úkoly vykonává podle povelů VD nebo se vrátí ke stroji. d) Třetí varianta provedení: Číslo se vyzbrojí proudnicí C, dvěma hadicemi C a spolu s číslem postupuje do určeného podlaží. Musí být společně vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem. Hadici spustí schodišťovým zrcadlem, pak napojí druhou hadici a rovněž ji spustí podle potřeby schodišťovým zrcadlem dolů. Ponechá si rezervu pro tzv. manipulační oblouk, zajistí hadici vazákem, např. k zábradlí, a signalizuje o vodu. Číslo po spuštění hadici rovná, utvoří oblouky, připojí ji na rozdělovač, podle potřeby zajistí první proud vazákem a obsluhuje rozdělovač. Číslo se vyzbrojí několika vazáky a dvěma záložními hadicemi C, které odloží v útočném postavení. Cestou jistí vedení prvního proudu, např. k zábradlí. Další úkoly vykonává podle povelů VD nebo se vrátí ke stroji. e) chéma bojového rozvinutí: CA 5 + Cvičební řád - metodický list č. 6/

31 CA 5 + 5) Útočný proud po vnějším plášti budovy: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, rozdělovač, B, první proud po vnějším plášti budovy, cíl hořící byt ve III. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Hadice se vytahují pomocí lana jako u varianty uvedené v odst. b). Číslo ponechá záložní hadice u rozdělovače, hadicové vedení pro první proud jistí tam, kde je to možné, např. na balkonech. c) chéma bojového rozvinutí: CA 5 + Cvičební řád - metodický list č. 6/

32 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Dopravní vedení s rozdělovačem do poschodí ) Základní postavení: Metodický list číslo 7 Vydáno dne tran: ) Výchozí postavení: CA 5 ) Dopravní vedení utvoří číslo a číslo. Rozdělovač je umístěn v podlaží, které určí VD, zpravidla jedno podlaží pod hořícím podlažím nebo na mezipodestě. Všechna čísla kromě strojníka se vyzbrojí izolačními dýchacími přístroji. Číslo pomáhá strojníkovi vybudovat přívodní vedení k CA. trojník připojuje dopravní vedení k CA přes přenosný hadicový uzávěr. Číslo a číslo musí být společně vyzbrojena alespoň jedním záchranným a jedním pracovním lanem, stejná zásada platí i pro skupinu čísla a čísla. Číslo a číslo vytvářejí první útočný proud, obě čísla nesou dvě hadice C, přičemž číslo odloží na poschodí určeném VD pro umístění rozdělovače své hadice C jako záložní. Další jednotky požární ochrany mohou od rozdělovače vytvořit útočné proudy podle potřeby. ) Dopravní vedení B po schodišti: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, po schodišti, rozdělovač do III. podlaží, B, první proud, cíl hořící byt ve IV. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Vedení vytvářejí čísla a obdobně jako po rovině, hadice mohou rozvinovat i do protisměru postupu. Číslo rozkládá první hadici od stroje a do poschodí nese rozdělovač. Číslo rozkládá druhou a třetí hadici B. Rozdělovač připojí a obsluhuje číslo. První proud vytvářejí čísla a. Cvičební řád - metodický list č. 7/

33 5) Dopravní vedení C po schodišti: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, po schodišti, rozdělovač do VI. podlaží, navijákem 5C, první proud, cíl hořící byt ve VII. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Vedení vytvářejí čísla a pomocí navijáku obdobně jako po rovině, společně nesou naviják a číslo ještě rozdělovač. Případně lze místo navijáku použít hadicovou kazetu nebo koš. Po odvinutí příslušného počtu hadic číslo připojí rozdělovač, který obsluhuje a přepojí přechod 75/5. Číslo se vrací na základnu pro dvě záložní hadice C, které donese k rozdělovači. První proud vytvářejí čísla a. 6) Dopravní vedení B schodišťovým prostorem: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, schodišťovým prostorem lanem (tahem za hadice), rozdělovač do III. podlaží, B, první proud, cíl hořící byt ve IV. podlaží, C, VPŘED!" b) První varianta provedení: Provádějí čísla a. Číslo se vyzbrojí hadicí B a rozdělovačem. Číslo se vyzbrojí dvěma hadicemi B a vazáky. Hadice je možno rozvinovat vytahováním pomocí lana. Budou-li vytahovány lanem, číslo rozvine první hadici B. Číslo dole rozvine další potřebný počet hadic, společně s číslem je všechny spojí. Pak číslo odnese rozdělovač do určeného podlaží, odkud spustí schodišťovým prostorem lano. Číslo naváže lano na spojené hadicové vedení, které pak vytahuje číslo společně s číslem, při vytahování číslo hadice rovná. Při postupu nahoru jistí hadicové vedení vazákem, zpravidla přes jedno podlaží, např. k zábradlí. Číslo po vytažení hadic zajistí vedení vazákem, odloží lano, připojí rozdělovač, podle potřeby utvoří oblouky, signalizuje o vodu a obsluhuje rozdělovač. c) Druhá varianta provedení: počívá v tom, že se hadice nevytahují lanem, ale tahem za půlspojku poslední hadice dopravního vedení. Hadice vytahuje číslo, když předtím společně s číslem dole rozvinou potřebný počet hadic a spojí je. Při vytahování rovná hadice číslo. Při postupu nahoru jistí hadicové vedení vazákem, zpravidla přes jedno podlaží, např. k zábradlí. Číslo po vytažení hadic zajistí vedení vazákem, připojí rozdělovač, podle potřeby utvoří oblouky, signalizuje o vodu a obsluhuje rozdělovač. 7) Dopravní vedení po vnějším plášti budovy: a) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, směr vchod do budovy, po vnějším plášti budovy, rozdělovač, B, první proud, cíl hořící byt ve III. podlaží, C, VPŘED!" b) Provedení: Hadice dopravního vedení se vytahují pomocí lana, jako u varianty uvedené v odst. 6 b). Číslo hadicové vedení jistí tam, kde je to možné, např. na balkonech. Cvičební řád - metodický list č. 7/

34 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem Výcvik s vysunovacím dvoudílným žebříkem Výcvik s vysunovacím třídílným žebříkem Metodický list číslo 8 Vydáno dne tran: I. Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem ČN ) Výchozí postavení s žebříkem: Nastavovací žebřík čtyřdílný je uložen na vozidle buď ve čtyřech samostatných dílech nebo dvou dílech dvojitých. Při výcviku s ním pracují strojník, číslo, číslo a číslo. ) Povel VD: "Nastavovací žebřík, cíl druhé patro, druhé okno zleva, PŘIPRAVIT!" ) Provedení: trojník vystoupí na automobil a podává z něj díly žebříku číslu, číslu a číslu, která skládají díly žebříku na sebe na zem. Žebřík pak přenášejí k místu použití, ve vzdálenosti asi 9 až 0 metrů od budovy celou sadu položí. podní díl žebříku ponechají odložený a takto rozkládají celou sadu směrem k budově. Poslední díl žebříku má být přibžližně,5 metru od budovy. Jednotlivé díly žebříku spojují k sobě číslo a číslo, a to směrem od budovy, číslo žebřík nadlehčuje. Je nutno sledovat, aby při spojování dílů západky řádně zaklaply. Po spojení dílů upraví všechna čísla vzdálenost žebříku od budovy tak, aby botky žebříku byly od budovy přibližně kroky. Číslo přišlápne botky žebříku, číslo a číslo zvedají žebřík ručkováním po štěřinách, přičemž jim číslo pomáhá ručkováním po příčlích. Nakonec polohu žebříku upraví číslo a číslo. Žebřík jistí číslo. CA 5 x směr pokládání směr spojování ) ložení žebříku: a) Povel VD: "Žebřík LOŽIT a ULOŽIT!" b) Provedení: Číslo a číslo odkloní žebřík do svislé polohy, a když číslo přišlápne botky žebříku, ručkováním po štěřinách sklánějí žebřík a položí jej na zem. Vypnou pérové uzávěry a rozpojí díly od sebe. Přejdou postupně k dalším spojům, které rozpojí obdobně. Po rozpojení všech dílů naskládají společně jednotlivé díly na sebe a odnesou žebřík k vozidlu, kde jej spolu se strojníkem uloží. Cvičební řád - metodický list č. 8/

35 5) Použití nastavovacího žebříku v úzkém prostoru: a) Vztyčení žebříku: aa) Povel VD: "Nastavovací žebřík, cíl koupelnové okno ve světlíku v II. podlaží, nastavováním PŘIPRAVIT!" ab) Provedení: Přinesení žebříku se provádí podle odst.. V místě uložení žebříku uchopí číslo a číslo horní díl, přenesou jej do světlíku, kde jej zvednou co nejvýše. Číslo přinese další díl žebříku a zasune jej do zvednutého dílu tak, aby pérové uzávěry slyšitelně zaklaply. Čísla a pak postupně zvednou dva a pak tři díly tak, jak je číslo doplňuje. b) ložení žebříku: ba) Povel VD: "Žebřík LOŽIT a ULOŽIT!" bb) Provedení: Žebřík se rozkládá opačným postupem, přičemž čísla a uvolňují uzavírací čepy a nadzvednutím uvolňují jednotlivé díly, které číslo odebírá a pokládá na zem. Poslední díl položí číslo a číslo. Pak žebřík odnesou a uloží. 6) Použití čtyřdílného nastavovacího žebříku jako dvojitého, tzv. malířského: a) Dvojitý žebřík používáme k překonávání různých překážek. Dvou dvojitých žebříků ve spojení s prknem, fošnou, trhacím hákem, případně trámkem můžeme např. použít k přemostění vozovky pro hadicové vedení. b) Ke složení dvojitého žebříku určí VD nejméně dva hasiče. Tato úprava se provádí jednotlivými nebo dvěma spojenými díly, a to tak, že se jeden díl žebříku obrátí širším koncem nahoru a druhý díl se užším koncem do něj zasune až po horní příčel. Oba díly se v místě styku sváží vazákem a dalším vazákem nebo lanem se vymezí dolní rozevření dílů žebříku od sebe. c) Žebřík lze spojit i položený na zemi a pak jej teprve zvednout. tabilitu, zvláště při přemosťování, je možné zajistit přivázanými opěrnými tyčemi, např. dvěma díly trhacího háku. II. Výcvik s vysunovacím dvoudílným žebříkem ČN ) Povel VD: "Vysunovací žebřík, cíl okno v druhém patře, PŘIPRAVIT!" 8) Provedení: trojník podává žebřík z vozidla číslu a číslu, která jej ručkováním podávají číslu a číslu. Poté si jej všichni dají na ramena a odnesou jej k místu použití. Číslo a položí botky žebříku asi dva kroky od stěny leziště a pak spodní ocelový svorník přišlápnou. Čísla a žebřík z ramen zdvíhají ručkováním po štěřinách do výšky a číslo a číslo jim pomáhají ručkováním po příčlích. Po vztyčení žebříku se čísla postaví tak, že čísla a žebřík přidržují za štěřiny, číslo stojí před žebříkem a pomáhá jej přidržovat, číslo stojí za žebříkem, uvolní lano a začne žebřík vysunovat. Po vysunutí horního dílu do příslušné výšky prověří, zda západky dosedly, uváže tažné lano a všichni společně žebřík opřou o budovu a upraví jej tak, aby stál rovně a měl správný sklon. Žebřík jistí číslo. Cvičební řád - metodický list č. 8/

36 A 6 x III. Výcvik s vysunovacím třídílným žebříkem typu ANGU v úzkém prostoru 09) Povel VD: "Vysunovací žebřík, cíl okno ve třetím patře, PŘIPRAVIT!" 0) Provedení: Čísla,, a povolí zajišťovací prvky na vozidle a žebřík sejmou. Přenesou jej k místu použití, kde žebřík položí rovnoběžně s obvodovou stěnou budovy tak, aby vzdálenější štěřina byla od budovy přibližně v jedné třetině pracovní výšky. Při tom žebřík leží na zemi nejužším dílem. Čísla a uchopí štěřiny u horního konce žebříku, čísla a uchopí opěrné tyče a současně přišlápnou botky žebříku. Čísla a vztyčí žebřík ručkováním po štěřinách za pomoci čísel a, která táhnou za tyče. Po dosažení kolmé polohy zajišťují čísla a žebřík chodidly z vnější strany. Pak čísla a pomocí opěrných tyčí a číslo tlakem na štěřinu natáčejí žebřík podél svislé osy štěřiny zajišťované číslem. Čísla a žebřík nakloní do předpokládaného směru a ukotví tyče. Číslo přechází na vnitřní stranu žebříku, odjistí sadu a lanem vysouvá žebřík. Po vysunutí sadu zajistí uvázáním lana kolem příčle. Čísla a podsadí tyče, opřou žebřík a znovu tyče ukotví. Při dostatku prostoru před budovou se žebřík položí kolmo k obvodové stěně a k natáčení žebříku poté nedochází. Další postup vysunování je pak shodný s výše popsaným. natáčení žebříku / žebřík odložený na zemi Cvičební řád - metodický list č. 8/

37 ) ložení žebříku: a) Povel VD: "Vysunovací žebřík LOŽIT a ULOŽIT!" b) Provedení: Čísla a se opřou chodidly o botky žebříku a čísla a pomocí opěrných tyčí žebřík odkloní od stěny do kolmé polohy. Číslo přejde na vnitřní stranu žebříku, který odjistí a pomocí lana spustí žebříkovou sadu. Zajistí ji řemenem a vrátí se na své místo u štěřiny žebříku. Čísla a pomocí opěrných tyčí a číslo tlakem na štěřinu natáčejí žebřík podél svislé osy štěřiny zajišťované číslem. Čísla a žebřík ručkováním po štěřinách položí na zem za pomoci čísel a, která jej přidržují za tyče. Čísla,, a žebřík uchopí, odnesou k vozidlu, uloží a zajistí. Cvičební řád - metodický list č. 8/

38 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Výstup na žebřík a vytvoření prvního proudu Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou ) Základní postavení: Metodický list číslo 9 Vydáno dne tran: I. Útočný proud C nebo jednoduché vedení ) Dopravní vedení s rozdělovačem vytvářejí čísla a. Výstup po žebříku provádí číslo, žebřík jistí číslo, u třídílného vysunovacího žebříku společně s číslem. Podle rozhodnutí VD se číslo vyzbrojí záchranným lanem, vazákem a opaskem s karabinou (lanem). Podle potřeby rozvine až hadice C, které nerozkládá, spojí je mezi sebou a připojí proudnici. Proudnici zasune za opasek, hadici vede přes rameno a pod opačnou paží zpět přes proudnici a mezi nohy. Hadice visí dolů, kde ji rovná číslo tak, aby se číslu nedostala při výstupu pod chodidla. Po dokončení výstupu číslo zajistí sebe a případně i žebřík karabinou (lanem) a položí proudnici přes příčle. Hadici zajistí vazákem, připraví se k zásahu a signalizuje o vodu k rozdělovači. Číslo po dokončení výstupu čísla zajistí vedení prvního proudu vazákem k příčli ve spodní části žebříku, utvoří na vedení oblouky a podle potřeby zanese půlspojku hadice k rozdělovači. Číslo připojí hadici k rozdělovači až po signalizaci čísla o vodu, to platí i pro strojníka, je-li na žebříku použito jednoduché vedení. Jednoduché vedení bude připojeno k CA přes přenosný hadicový uzávěr.pokud je rozdělovač bez obsluhy (číslo jistí žebřík), obsluhuje rozdělovač číslo. II. Vysokotlaký proud ) Výstup na žebřík s vysokotlakým proudem provádějí číslo a číslo podobně jako u útočného proudu C s tím, že číslo utvoří na vysokotlaké hadici oko a navlékne si je přes ramena a pod paži tak, aby vysokotlaká proudnice byla na zádech. V případě použití izolačního dýchacího přístroje, se vysokotlaká hadice nese přes pravé rameno. Cvičební řád - metodický list č. 9/

39 Oko na vysokotlaké hadici (k výstupu na žebřík) III. Útočný proud se sklopnou proudnicí ) Číslo a číslo připevní sklopnou proudnici na konec žebříku před vysunutím a připevní k ní ovládací lano. Číslo rozvine hadici na žebříku, připojí ji ke sklopné proudnici a zajistí ji vazákem. Při zvedání a vysouvání automobilového žebříku rovná hadici tak, aby nezachytila hadicovou spojkou o příčle. IV. Útok s automobilovou vysokozdvižnou plošinou 5) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj vlastní, cíl hořící střecha budovy, s plošinou, VPŘED!" 6) Provedení: trojník ustaví plošinu, číslo nastoupí do klece, připraví si lafetovou proudnici k zásahu a po dosažení odpovídající polohy signalizuje strojníkovi "Plošina, VODU!" Číslo provádí zásah lafetovou proudnicí a podle potřeby si pustí ochrannou vodní clonu kolem klece. trojník CA rozvine od stroje hadici B, číslo rozvine druhou. trojník CA připojí obě hadice na výtlačná hrdla CA a číslo oba druhé konce hadic zanese strojníkovi k plošině, který mezitím na tlakové hrdlo suchovodu připojil sběrač, a na sběrač připojí obě hadice B. trojník plošiny sleduje její pohyb, jistí číslo pracující v kleci a případně reaguje na vzniklá nebezpečí vhodnou manipulací s plošinou. Cvičební řád - metodický list č. 9/

40 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Výcvik s ejektory Metodický list číslo 0 Vydáno dne..996 tran: ) Povel VD: "Družstvo, stroj CA 5, vodní zdroj studna, ejektorem, VPŘED!" ) Provedení: Číslo se vyzbrojí ejektorem, záchytným a ventilovým lanem a hadicí B. trojník rozvine podle druhu ejektoru hadici B (nebo C) od stroje ke studni a číslo rozvine hadici B od studny ke stroji. Hadice na stroj připojí strojník a na ejektor číslo, které také uváže obě lana. Číslo spustí ejektor do studny a podle potřeby mu pomáhá strojník. ) chéma bojového rozvinutí: Čerpání čisté vody CA 5 Čerpání znečistěné vody CA 5 Cvičební řád - metodický list č. 0/

41 Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Výcvik s přívěsy Metodický list číslo Vydáno dne tran: I. Výcvik s plynovým přívěsným hasicím přístrojem na CO ) Povel VD: "Družstvo, přívěsný hasicí přístroj CO, směr budova, první a druhý proud, cíl rozvaděč, VPŘED!" ) Provedení: Všechna čísla se vyzbrojí ochrannými rukavicemi proti chladu, číslo a číslo ještě ochranným štítem, v případě zásahu v nevětraném prostoru se všechna čísla vyzbrojí izolačními dýchacími přístroji. Útočné proudy provádějí čísla,, a. trojník obsluhuje přívěsný hasicí přístroj a pouští hasivo podle signalizace čísla a čísla. ) chéma bojového rozvinutí: CO x0 II. Doprava přívěsu PPM a stroje PM ) chéma dopravy přívěsu a stroje: PPM PM Cvičební řád - metodický list č. /

42 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Výcvik se seskokovou matrací I. Výcvik se seskokovou matrací Metodický list číslo Vydáno dne: 5. srpna 007 tran: ) Tento metodický list se nevztahuje na používání velko objemových seskokových matrací plněných ventilátory nebo stlačeným vzduchem. ) eskoková matrace se používá při záchraně osob maximálně z výšky m. ) e seskokovou matrací pracuje družstvo +5. Matraci přinese číslo a, číslo a upraví terén a odstraní případné nerovnosti z místa, kde bude matrace použita. ) Matrace je složena z několika komor a v každé je ventil. Má zpravidla tvar šestihranu a v každém rohu je přišito šlapadlo. Obsluha (viz obrázek) vypne spodní plochu, jednou nohou se postaví na šlapadlo ve stoji rozkročném a pomalým tahem všichni stejnoměrně zvedají horní část matrace rukama. V horní poloze ji drží tak dlouho, dokud do ní proudí vzduch, aby matrace byla úplně nahuštěna vzduchem. Obsluha několikrát zvedá a spouští horní okraj matrace, přičemž se výška zdvihu zmenšuje a frekvence huštění se zrychluje. 5) Matrace se používá k záchraně osob pouze při zásahu. Po každém doskoku je nutno matraci zkontrolovat a dofouknout. Kontrolu provádí VD tím, že se rukama opře o dopadovou plochu matrace a snaží se ji stlačit dolů. Pokud matrace pruží, je připravena k použití. 6) Při výcviku se cvičný seskok osobami neprovádí. Použije se závaží o hmotnosti maximálně 80 kg bez ostrých hran. 7) Celé družstvo +5 před seskokem do matrace vystoupí ze šlapaček matrace a roztaženýma rukama mírně pokrčených v loktech (tím se kompenzuje náraz do rukou při dopadu zachraňované osoby) napínají dopadovou plochu matrace. VD navíc sleduje činnost zachraňovaného. 8) Postavení družstva: Cvičební řád metodický list č. /

43 9) Povely VD: a) Matraci k zásahu PŘIPRAVIT!. b) Matraci nafoukat RÁZEM!. c) Ke skoku PŘIPRAVIT! pro osobu provádějící skok a pro hasiči k zaujmutí odpovídajícího postoje. d) KOK - pro osobu provádějící skok. e) Matraci k odjezdu PŘIPRAVIT!. 0) Po použití matrace družstvo matraci otočí spodní částí nahoru, aby se vzduch samovolně vypustil (pokud se vzduch samovolně nevypustí uvolní se příslušné klapky) a číslo a ji pak uloží do obalu a odnesou do vozidla. Matrace se musí před skladováním vysušit a vyčistit. Cvičební řád metodický list č. /

44 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Dopravní vedení B pomocí hadicového přívěsu Metodický list číslo Vydáno dne: 5. srpna 007 tran: ) V hadicovém přívěsu je zpravidla uloženo 0 hadic B. Dopravní vedení se tvoří jednoduchým nebo zdvojeným hadicovým vedením. ) Za stav dopravního vedení odpovídá velitel, jehož jednotka dopravní vedení vytvořila (velitel úseku dopravy vody), pokud velitel zásahu nerozhodne jinak. ) Povel VD: Družstvo, hadicový přívěs za vozidlem, směr CA, jednoduché dopravní vedení, xb, VPŘED!. ) Postup činnosti: trojník po povelu VD přistaví vozidlo s připojeným hadicovým přívěsem do místa, odkud bude dopravní vedení tvořeno. Čísla a otevřou a následně zajistí zadní dveře přívěsu proti samovolnému uzavření. Číslo obouruč uchytí půlspojku první hadice, vytáhne celou první hadici a položí ji na zem. Číslo hlásí VD do vozidla připravenost k rozvinutí dopravního vedení pomocí hadicového přívěsu. VD poté vydá povel strojníkovi k jízdě vpřed přiměřenou rychlostí. Čísla a pokračují pěšky podél položeného hadicového vedení kladeného z přívěsu, kontrolují spojené půlspojky, případně upravují rozvinuté dopravní vedení. Na každých 00 m umisťuje číslo vedle dopravního vedení záložní hadici B z tažného vozidla. trojník sleduje ujetou vzdálenost s ohledem na požadovanou délku dopravního vedení. Po zavodnění čísla a kontrolují vedení a případně jej opravují objímkami, které mají u sebe. 5) Postavení při rozvinutí první hadice: 6) chéma bojového rozvinutí: Cvičební řád metodický list č. /

Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Název: Přívodní vedení Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik I. Přívodní vedení savicemi Metodický

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Ministerstvo vnitra - ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik Název: Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí, přenášení

Více

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád

Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád Názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád -základní názvosloví a znalost technických prostředků - cvičební řád-technický výcvik 1. Věcný prostředek s označením VRVN-1 je: a) zařízení s hydraulickým

Více

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od

Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně (celé družstvo od jedné startovní

Více

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 17 Protipožární zabezpečení staveb 3 17 00 000 Práškové ruční hasicí přístroje

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 22.5.2015

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 22.5.2015 Program: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Příprava okrskové soutěže 4) Diskuse 5) Závěr Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 22.5.2015 Zahájení p. Dolejš přivítal hosta -

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním,

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním, Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Sebezáchrana slaněním nouzové způsoby slanění Metodický

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014

Plán. odborné přípravy a výcviku JSDH Slatina na rok 2014 Plán odborné přípravy a výcviku JDH latina na rok 04 Plán odborné přípravy pro rok 04 vychází ze bírky interních aktů řízení GŘ HZ ČR č. 3/00, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy

Více

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých hasičů v poţárním útoku 2012 Pravidla pro ligu Mladých hasičů MSL-MH Verze 2.3-9. 1. 2012 1. SYSTÉM A ORGANIZACE MSL-MH 1.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA mladých

Více

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12.

Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen. O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec. sobota 12. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava-Pustkovec Soutěž hasičských družstev v požárním útoku mužů a žen O putovní pohár starostky městského obvodu Pustkovec sobota 12. července 2014 Ostrava-Pustkovec zařazena

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Mgr. Mrva Pavel Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2015 vychází ze Sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 11. března 2010 Částka: 17 O B S A H : Část I. Část II. 17. Pokyn generálního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov

Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov Odborná rada mládeže okresu Brno-venkov v y d á v á Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Ročník 2013/2014 Projednáno a schváleno na OORM konané 26. 8. 2013 Projednáno

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz

Pravidla KORFBALU. Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS. Část C. Český korfbalový svaz Pravidla KORFBALU Povinné signály rozhodčích Tato část je nedílnou součástí pravidel korfbalu ČKS Část C Český korfbalový svaz Platnost pravidel od 1.7.2010 1 POZNÁMKY : Tato pravidla jsou překladem anglického

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jednoduchý stroj je jeden z druhů mechanických

Více

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy

P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy P R O P O Z I C E 6.ročníku soutěže v hasičském víceboji O pohár Primátora statutárního města Jihlavy Pořádající organizace Vedení soutěže Jednotky SDH Statutárního města Jihlava velitel soutěže: Jiří

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Úroveň Opakování Efekt Začátečník 5x každá noha Posílení stehen, nohou a Středně pokročilý 10x každá noha beder. Pokročilý 15x každá noha

Úroveň Opakování Efekt Začátečník 5x každá noha Posílení stehen, nohou a Středně pokročilý 10x každá noha beder. Pokročilý 15x každá noha 159-002 Zdvihač nohou (Leg Lift) Opřete se zády o tyč a oběma rukama uchopte madlo nad hlavou. Pomalým pohybem zvedejte jednu nohu, popř. obě nohy najednou, a to až do okamžiku, kdy budou rovnoběžně se

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Odborná rada mládeže okresu Vyškov. v y d á v á. Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka

Odborná rada mládeže okresu Vyškov. v y d á v á. Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Odborná rada mládeže okresu Vyškov v y d á v á Úpravu SMĚRNICE hry Plamen pro družstva mladých hasičů v kategorii přípravka Hra Plamen a Vyškovský Soptík Ročník 2012/2013 Projednáno na OORM konané 27.

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Metodický

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

226/2005 Sb. VYHLÁŠKA

226/2005 Sb. VYHLÁŠKA 226/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a)

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant

[ij j. Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů Značka Význam I. ZDROJE VODY. Nadzemní požární hydrant. Podzemní požární hydrant Příloha č. 1 Značky dokumentace zdolávání požárů. ZDROJE VODY Č Nadzemní požární hydrant Podzemní požární hydrant Nástěnný požární hydrant e, Studna s možností použití pří zdolávání požáru (objem v m3)

Více

Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích

Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích Právní problematika ve zdravotnictví, tentokrát stručně o řidičích 21.5.2013 Hotel CD, Plzeň Hodys T. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

Mongeovo zobrazení. Konstrukce stop roviny

Mongeovo zobrazení. Konstrukce stop roviny Mongeovo zobrazení Konstrukce stop roviny Způsoby určení roviny Způsoby určení roviny při provádění konstrukcí v Mongeově zobrazení je výhodné pracovat s rovinami, které náme určeny pomocí stop; Způsoby

Více

GOROLSKÝ POHÁR. v požárním útoku mužů a žen

GOROLSKÝ POHÁR. v požárním útoku mužů a žen GOROLSKÝ POHÁR v požárním útoku mužů a žen PRAVIDLA 2015 Obsah: 1 SYSTÉM A ORGANIZACE GP... 3 1.1 ÚČAST V GP... 3 1.2 BANK GP... 3 1.2.1 Pokladník... 3 1.2.2 Společný bank... 3 1.2.3 Mužský bank... 3 1.2.4

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

*MVCRX00JME1F* MVCRX00JME1F prvotní identifikátor

*MVCRX00JME1F* MVCRX00JME1F prvotní identifikátor *MVCRX00JME1F* MVCRX00JME1F prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 4 Č. j. MV-24824-1/PO-IZS-2011

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY

VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY Schváleno VV SH ČMS dne 20. 1. 2011 VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně Doporučená literatura : Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

POŘADOVÁ PŘÍPRAVA. Vystupování hasičů na veřejnosti. Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů

POŘADOVÁ PŘÍPRAVA. Vystupování hasičů na veřejnosti. Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů Základní odborná příprava členů jednotek sborů dobrovolných hasičů POŘADOVÁ PŘÍPRAVA Metodický list PP- ÚVOD Účel témat: Naučit se vystupování na veřejnosti jako organizovaná a uniformovaná složka IZS.

Více

Originální AEGIS ledvinka II. generace

Originální AEGIS ledvinka II. generace Originální AEGIS ledvinka II. generace Návod k použití a popis funkce: Dobrý den, dostáváte do rukou výrobek, který je určen pro profesionální skryté/utajené nošení zbraně. Dnešní podoba této ledvinky

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více