Vyšebrodský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšebrodský zpravodaj"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 červen 2015 (267) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj partner vyšebrodského zpravodaje ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední Výtoň, Horní Dvořiště Pohádky pod širákem Hudební pořad pro děti Středa , hod. Dětské hřiště Vstupné 40, Kč Setkání harmonikářů V. ročník Sobota , hod. Sál hotelu Šumava Vstupné 40, Kč Zahrada a okno roku 2015 Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu se vrací Od porota sleduje úspěchy vyšebrodských pěstitelů Kategorie: Okno roku 2015 hodnocena budou kvetoucí okna bytů, rodinných domů a podnikatelských provozoven Balkón roku 2015 hodnoceny budou kvetoucí balkóny Zahrada roku 2015 hodnoceny budou zahrady u rodinných domů, předzahrádky a prostranství před bytovými domy a podnikatelskými provozovnami V každé kategorii obdrží vítěz 1.500, Kč, druhý v pořadí 1.000, Kč a třetí 500, Kč. Memoriál A. Straky fotbalový turnaj žáků Sobota , 8.00 hod.

2 2 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 Cítíme se bezpečně? Již třetím rokem není ve Vyšším Brodě služební obvod Policie ČR. Jak vnímáme změnu v organizačním uspořádání Policie ČR v našem regionu? Máme po této změně větší pocit bezpečí? Pocit bezpečí je u každého z nás subjektivní, ale míru kriminality měřit lze. Bohužel Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR Lipno nad Vltavou za rok 2014 není pro nás příliš optimistickou zprávou. Z této zprávy vyplývá, že v roce 2014 došlo k výraznému nárůstu trestných činů. Za pozitivní můžeme považovat pouze skutečnost, že v roce 2014 došlo ke zvýšení objasněnosti uvedených případů. Zastupitelé města Vyšší Brod po projednání uvedené Zprávy na svém jednání dne konstatovali, že provedená změna, tj. sloučení obvodních oddělení Vyšší Brod a Lipno nad Vltavou, byla v neprospěch bezpečnosti a ochrany občanů Vyšebrodska a pověřili starostu k jednání s Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje v dané věci. Na jeho požadavek o znovuobnovení Obvodního oddělení Policie ČR ve Vyšším Bro- dě odpověděl plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, mimo jiné:.po vyhodnocení všech relevantních údajů Vám musím sdělit, že obnovování OOP Vyšší Brod není prioritou Krajského ředitelství Jihočeského kraje. Přestože povinnost starat se o bezpečnost občanů je primárně na straně Policie ČR, museli se zastupitelé po sdělení ředitele krajské policie k celé záležitosti postavit čelem, a proto rozhodli o posílení stavu městské policie o dalšího strážníka. Je totiž mnoho věcí, které nás, naše sousedy a naše známé z hlediska bezpečnosti trápí. Ať jsou to piráti silnic, zloději, vandalové, rušitelé nočního klidu či nekalí podomní prodejci. Vážení občané, dovoluji si Vám požádat, snažme se společně omezit příležitost pro páchání trestných činů a přestupků! Nedejme těmto lidem příležitost. Vždyť všichni dobře známe naše městské strážníky, poskytujme jim své informace, obracejme se na ně se svými poznatky, jsou tu pro nás! Telefon na městskou policii: , Toto se týká především prevence. Samozřejmě bude-li se jednat o páchání trestného činu, např. narušení objektu, napadení osoby, krádež či jinou mimořádnou událost anebo k události dojde v odpoledních či večerních hodinách, kdy městská policie neslouží, volejte ihned Policii ČR číslo 158! A v tomto případě si dovolím mít ještě jednu prosbu a to, v případě že by po zavolání na stopadesátosmičku policie nekonala, nepřijela či přijela velmi pozdě, dejte nám tuto informaci ihned vědět. Protože pouze takovéto poznatky, že Policie ČR nekoná či nestíhá svou práci, nám mohou pomoci při dalším vyjednávání o navrácení obvodního oddělení do našeho města. Mgr. Vladimíra Račáková, tajemnice MěÚ Vyšší Brod Bezplatné právní poradenství Služba Bezplatné právní poradenství je poskytovaná registrovaná sociální služba dle zák. č. 108/2006 Sb. Bezplatná právní poradna (se sídlem na Nám. Svornosti 2) poskytuje rady a informace občanům ORP Český Krumlov, ORP Kaplice a ORP Trhové Sviny (vedle poradny v Českém Krumlově působí poradna také ve Větřní, Kaplici, Trhových Svinech a Nových Hradech). Cílovou skupinou jsou občané, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Jde o osoby, které by bez poskytnuté rady byly ohroženy sociálním vyloučením nebo se dostaly do situace, kterou by nebyly schopny samostatně řešit. Dlouhodobě převažuje v poradně řešení problémů z oblasti dluhové problematiky. Poradna však řeší případy i v oblasti rodinného práva, pracovně právních či občansko-právních vztahů. Bezplatné právní poradenství je jedinou službou tohoto typu v regionu nabízející komplexní odborné sociální a právní poradenství pro osoby ohrožené soc. vyloučením. Poradna v Českém Krumlově je otevřena na adrese Náměstí Svornosti 2: v pondělí hod. pro neobjednané klienty, hod. pro objednané klienty ve čtvrtek hod. pro objednané klienty, hod. pro objednané klienty Další dny se mohou na poradnu obrátit občané také, ale na základě osobní domluvy. Setkali jste se šmejdy? Pojďte si o tom popovídat, jak byste se měli bránit proti podomním obchodníkům co dělat když Nevíte jak odstoupit od nevýhodné smlouvy? BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OSOBY V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU SE SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ PORADNY konanou od hod. v prostorách restaurace Lesanka realizátor služby Bezplatná právní poradna je ICOS Český Krumlov, o.p.s. se sídlem Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov poradna Č. Krumlov a pobočkami: Žižkovo náměstí 40, Trhové Sviny náměstí Republiky 43, Nové Hrady Náměstí 70, Kaplice Šumavská 1, Větřní Tel.: , , VŠE ZDARMA! Realizováno v rámci projektu Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2015

3 červen 2015 Biologii ovládáme! a 27. dubna se v Českém Krumlově konalo okresní kolo biologické olympiády 23. kategorií C a D. Už jen zúčastnit se olympiády nebylo vůbec jednoduché, protože bez vypracování složitého vstupního úkolu se soutěžící do okresního kola vůbec nedostali. Dále následovaly test, poznávání organismů, ale i laboratorní úkol. Ale i přes všechna tato úskalí se naše děti přenesly a obstály skvěle! V kategorii D se žákyně Alexandra Grimová ze 7. A umístila Květinový den ve Vyšším Brodě Děkujeme Vám za zájem o tvorbu nového územního plánu na pěkném 4. místě a chyběl jí pouze jediný bod k získání 3. místa. Karolína Litvajová, taktéž ze 7. A, skončila sedmá. V kategorii C jsme měli další želízko v ohni, Jarmilu Kubečkovou z 8. A. A Jarmila opět nezklamala. Získala totiž fantastické 1. místo, a proto si zajistila postup do krajského kola. Soutěžícím pochopitelně gratulujeme, děkujeme za velmi hezkou reprezentaci naší školy a velký dík patří i paní učitelce Marešové za svědomitou přípravu soutěžících. rsch květen se v celé ČR připomíná jako Český den proti rakovině, organizovaný 13. sdružením Liga proti rakovině Praha, letos již podevatenácté. V tento den chodí v ulicích našich měst dobrovolníci, aby v rámci celonárodní veřejné sbírky prodávali květinu se stužkou, symbol boje proti rakovině. Hlavní novinkou letošního roku byla možnost doprodeje kytiček i ve čtvrtek 14. května, což se setkalo s příznivým ohlasem. Nejinak tomu bylo i ve Vyšším Brodě. Dobrovolné sbírky, jejímž ústředním tématem pro letošní rok je prevence nádorového onemocnění reprodukčních orgánů, se ujaly žákyně deváté třídy, jmenovitě Katka Jůzová, Markéta Tomášková, Jana Viktorinová, Nikola Winklerová a Kristýna Šubová. Počasí děvčatům letos vyloženě přálo, a tak se i tento rok podařilo vybrat velmi pěknou částku ve výši 4.229, Kč! Děkujeme tedy Vám všem, kteří myslíte i na druhé. Velké poděkování patří pochopitelně i žákyním za prodej květinek, a především paní učitelce Martině Markové za přípravu a realizaci této náročné akce. rsch Vážení spoluobčané. Rádi bychom Vám touto formou poděkovali za dosavadní aktivní přístup k přípravě nového územního plánu města Vyšší Brod. Jsme velmi potěšeni množstvím podnětů,, kterými jste ukázali, že si uvědomujete, co Vám zde chybí a co byste rádi ve Vyšším Brodě a jeho okolí měli. Na základě uplatněných požadavků na jednotlivé záměry na změny v území a identifikované problémy a hodnoty byly vytvořeny výkresy limitů (tj. existujících omezení v území, např. ochranná pásma), hodnot (tj. např. kulturní hodnoty jako vyšebrodský klášter, přírodní jako údolí Vltavy atd.), problémů (tj. identifikace toho, kde to v území skřípe) a záměrů (tj. toho, co si občané přáli promítnout do nového územního plánu, např. nové plochy bydlení). Tyto výkresy a názory externího projektanta Ing. arch. Martina Jirovského, Ph.D., MBA., budou konzultovány v rámci uzavřené pracovní skupiny dne Na tom není nic tajného ani špatného. Vážíme si, dokonce velmi, názoru nezávislého odborníka, ale zodpovědnost za další rozvoj Vyššího Brodu nesou zastupitelé a představitelé Městského úřadu. Už nyní jsme také předali arch. Jirovskému všechny doposud oficiálně podané podněty ke změnám stávajícího územního plánu, aby je také zapracoval do výše zmíněných výkresů. Takto doplněné výkresy spolu s textovou částí budou předloženy zastupitelstvu města k projednání dne Věříme, že to provedené doplňující průzkumy a rozbory doporučí jako podklad pro následné zpracování zadání nového územního plánu. Toto zadání již bude zpracováváno, někdy v průběhu července, oprávněnou úřední osobou pořizovatele (tím je Městský úřad Vyšší Brod) a bude přesně reflektovat požadavky stavebního zákona, jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., která stanovuje osnovu tohoto zadání, a bude projednáno přesně dle ust. 47 stavebního zákona, tj. s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností. Každý tedy bude moci uplatnit oficiální podněty v rámci procesu projednání zadání. To proběhne někdy v srpnu až září. Proč jsme to tedy nyní všechno dělali? Abychom Vás, vyšebrodskou veřejnost, hned na počátku zatáhli do procesu tvorby nového územního plánu. Abychom měli od Vás dostatek vstupů pro formulaci úkolů definovaných v zadání. Abychom si ujasnili, co chceme, co si o našem městě myslíme my, občané, a co někdo ze 100 km vzdáleného města. A abyste hned od začátku věděli, že chceme nový územní plán dělat s Vámi, i za cenu třeba většího času na zpracování, než bez Vás. Za celý přípravný tým Vám ještě jednou děkuji a těším se na další společnou práci na přípravě nového územního plánu. Pěkné dny Vám přeje Robert Ouředník tvorba nového územního plánu města Vážení spoluobčané, od do do 12:00 bude možné (na našem stavebním úřadu a v infocentru) do představených map zakreslit Vaše podněty a požadavky na řešení ploch v našem novém ÚP. Nyní již adresně, nikdo se nemusí bát a stydět, že chce svůj pozemek zhodnotit a místo louky mít stavební pozemky pro RD. Chtít to, je normální. Stejně tak je ale normální, že např. z důvodu ochrany přírody nebo krajinného rázu nebo jiných důvodů Vám nakonec vyhověno nebude. Ale abychom to vůbec mohli hodnotit, musíte nám otevřeně říct, co chcete. Přijďte, prohlédněte si podklady a pokud ve Výkresu záměrů na provedení změn v území nenajdete, co byste si přáli, vezměte červený fix, pokud chcete nové plochy pro bydlení (a doplňte kód B ), starorůžovou pro smíšené bydlení ( SM ), fialovou barvu pro občanskou vybavenost ( OV ), žlutou pro rekreaci ( R ), zelenou pro plochy výroby ( V ) a šedou pro dopravní a technickou vybavenost ( DI nebo TI ). Legenda je vpravo na výkresu. Klidně ke svému požadavku přidejte i krátký popis a Vaše nacionále, stačí jméno a příjmení. Předpokládáme, že se budete vyjadřovat především ke svým pozemkům. Zrekapitulujme si důležité do do 12:00 je možné v infocentru nebo stavebním úřadu zakreslit do výkresu, co byste chtěli vložit do ÚP. Vaše podněty budou vyhodnoceny externím urbanistou (Ing. arch. M. Jírovským) a předloženy k projednání na červnové jednání zastupitelstva. Ing. Milan Zálešák, starosta Robert Ouředník, pověřený zastupitel Ing. arch. Radek Boček, architek Poslední možnost zakreslit do map své podněty: Sobota , hod. v infocentru Pondělí , 7 17 hod. v infocentru a stavebním úřadě Úterý , 7 12 hod. v infocentru a stavebním úřadě

4 4 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 S dopravní výchovou pomohla MěP Zprávičky ze školky Foto: archiv ZŠ Dne se ve spolupráci s Městskou policií Vyšší Brod uskutečnila praktická část kurzu dopravní výchovy. V areálu školy u altánu si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na kole, každý musel mít povinně cyklistickou helmu. Trasu pro děti připravil strážník Městské policie Vyšší Brod Roman Kozel. Ten děti také poučil o bezpečné jízdě na kole. Jízda na připravené trati byla na čas a zároveň se i počítaly chyby při jízdě. Nejlepších výsledků Četli jsme předškolákům dosáhli: Ondra Sípal, Honza Kuzba, z děvčat na trati nejlépe uspěly: Natálka Kubalová, Markéta Huličová. Po ukončení akce si některé děti zkoušely vylepšit svůj čas, což se jim také povedlo. Děti měly možnost si ověřit své dovednosti na kole a mnozí z nich i úspěšně překonaly obavy, které měly na začátku. Tímto velmi děkujeme panu Kozlovi za přípravu trati a zorganizování celého průběhu akce. I. Marková, tř. uč. Foto: archiv MŠ Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko.! jsme si s paní učitelkami často zpívaly a někdy se nám doopravdy povedlo sluníčko přivolat. Bylo skvělé, že jsme konečně mohly vyzkoušet nová auta a traktory, které jsme dostaly pod stromeček. Měly jsme radost, že počasí přálo delším výletům do přírody. Po dlouhém lenošení v zimě nás sice nožičky pořádně bolely, ale my si brzy zvykneme a vytrénujeme je. Naši předškoláci Motýlci již s trénováním začali, protože jezdí každý týden do Českého Krumlova na plavecký výcvik. My Sluníčka a Berušky jim to trochu závidíme. Závidět bychom ale neměly, protože i my jsme měly dost pěkných zážitků. Například přijelo s pohádkou divadélko Kos, nebo jsme strávily pěkné odpoledne s tatínky při vyrábění dárků pro maminky k jejich svátku. Nejlepší ze všeho byl výlet na ekofarmu manželů Kaiserových. Hned po dopolední svačině nás autobus odvezl do Lachovic, kde nás pan Michal a paní Dita provedli svým královstvím a ukázali nám, jak zvířátka žijí. Ovce a kozy se svými mláďaty si pochutnaly na chlebech a mrkvi, které jsme jim přinesly. Počasí bylo opravdu nádherné, a tak jsme my starší, šly pořádný kus nazpátek pěšky. Naše paní kuchařka Hanka, správně odhadla, že budeme mít hlad jako vlci a uvařila knedlíky s výbornou hříbkovou omáčkou, po které se jen zaprášilo. Paní učitelky vše vyfotily, a tak je skvělé, že můžeme vše ukázat mamince a tatínkovi na Děti z Mateřské školy Dne nás navštívili předškoláci z místní mateřské školy s paní učitelkou V. Tůmovou. Společně s nimi byla ve třídě i paní knihovnice R. Ouředníková a nechyběla ani paní ředitelka školy. Pro děti jsme měli připravený program. Jako první jsme na interaktivní tabuli pustili znělku Večerníčku. Pak Natálka Kubalová přečetla krátkou informaci o tom, kdy se Večerníček poprvé vysílal v televizi. Letos totiž uběhlo přesně 50 let! Následovaly tři ukázky pohádek z Večerníčku, které přečetly všechny děti z naší třídy. Juditka Žižková měla po každé pohádce pro předškoláky připravené otázky. Předškoláci si zahráli i pexeso, kdy hledali pohádkové postavy. Na interaktivní tabuli pak naše třídní učitelka všem pustila pohádku Bob a Bobek. V hodině výtvarné výchovy jsme nakreslili pohádkové postavy z Večerníčku, které předškolákům ukázal Kuba Honetschläger, a oni hádali, o jakou pohádkovou postavu se jedná. Děti si od nás odnesly i malé dárečky, bonbóny od Marušky Dang a Adély Kronikové a výkres od Kuby Svory a Mirka Korenika. Celá tato akce se všem moc líbila a rádi si ji zase zopakujeme! Adéla Kroniková, 4. A, Foto: R. Ouředníková.

5 červen 2015 Vyšebrodský zpravodaj 5 ĚSTO VYŠŠÍ BROD Vyšší Brod ve druhé polovině 17. století Protože finanční situace kláštera ke konci třicetileté války byla velmi špatná, odňal opat konventu obvyklé stolní víno, a ačkoli bratři opakovaně prosili, aby jim bylo opět podáváno, opat to nepovolil. Považoval jejich důvody za bezvýznamné. Dne 9. srpna 1652 si opat stěžoval generálnímu vikáři, že mu už jeho konventuálové neprokazují náležitý respekt, zatímco on přece dělá všecko, aby pozvedl hospodářský stav kláštera. V dopise z 24. listopadu 1653 adresovaném opatovi, který tehdy pobýval v Komařicích, si stěžoval převor P. Matěj Mark, že se někteří konventuálové vzdalují bez jeho dovolení z kláštera a že se je prý neodvažuje potrestat z obavy, že by mohli uprchnout do jiného kláštera. Roku 1654 skutečně někteří vyšebrodští bratři uprchli do Wilheringu, odkud je však wilherinský opat znovu vrátil do Vyššího Brodu a opatovi doporučil, aby je otcovsky napomenul a jednal s nimi shovívavě. Dne 18. března 1654 vykonali opat z Wilheringu a generální vikář společně vizitaci ve Vyšším Brodě, při níž udělili tresty chybujícím konventuálům, ale také opatovi radili, aby postupoval při trestání svých bratrů diskrétně a aby neuděloval za malé přestupky příliš velké tresty. V témže roce, 8. července, vykonal v klášteře vizitaci generální opat cisterciáckého řádu Claudius Vaussin. Opat Wendschuh udržoval řeholní kázeň se značnou přísností, takže jej konventuálové poprosili 2. ledna 1661 o shovívavost. Převor P. Jindřich Janus, který byl už dlouhou dobu nespokojen s opatovou hospodářskou politikou, byl na vlastní žádost roku 1660 zbaven svého úřadu. Dne 21. února 1661 ho povolal wilherinský opat k podání zprávy do Wilheringu. Podle Janusovy výpovědi panovala až do počátku roku 1660 ve vyšebrodském klášteře nejlepší svornost. Když ale opat Wendschuh v tomto roce koupil statek Vracov a přenechal ho k užívání svému bratru Františku Wendschuhovi, vznesl jako převor proti tomu protest a složil svůj úřad. Kromě toho obžaloval svého opata za příliš přísné a nespravedlivé zacházení s poddanými. Na Janusovo místo, který zůstal ve Wilheringu, byl opatem ustanoven jako představený konventu podpřevor P. Adam Czekal. Dne 20. května 1661 jmenoval opat převorem P. Mikuláše Pluvia, jenž pak spravoval konvent zcela v opatově duchu. Toho roku také vznikla žulová kamenná nádrž (snad na kysané zelí), jež je dnes vystavena před klášterem a je signována opatovým monogramem i s vročením: F(rater) G(eorgius) W(endshuh) A(bbas) M(onasterii) A(ltovadensis) V roce 1653 se dostaly zpět ke klášteru Hrudkov a 1660 Lomský dvůr. Dvůr v Lachovicích dal opat od základu nově vybudovat, zvětšil pole a louky vyklučením, přičemž sám přiložil ruku k dílu. V roce 1659 obnovil Kraví dvůr a dal kolem něho rovněž založit nová pole. Velkou péči věnoval opat statku Komařice. Rok co rok tam cestoval časně z jara a sám tam také pracoval na poli i v zahradě. V klášteře dal zřídit novou zahradu a do konventní zahrady dal zavést vodu (1653), což umožnilo její barokní kultivaci. Staré opatství bylo proměněno v lékárnu (1651). Ve Sklářích u Hořic nechal vybudovat pivovar (1651). Ve vesnicích patřících klášteru dal znovu postavit mnoho selských dvorů, nechal zásobit poddané obilím a hospodářským nářadím. Jak uvádí rukopis klášterního archivu s názvem Pamětihodnosti, týkající se rodiny Wendschuhů, byla tato rodina odedávna šlechtická. Dne 25. února 1655 nechal opat rodině svého bratra potvrdit šlechtický stav od císaře Ferdinanda III. Taxa za potvrzení činila úhrnem 432 zlatých. Dne 29. ledna 1659 byl Jakub František Wendschuh povýšen císařem Leopoldem I. do rytířského stavu a od té doby se nazýval rytíř ze Zdíře. Uvedený šlechtický přídomek (titul) přešel i na opata Jiřího Wendschuha. Po té, co se hospodářská situace klášterních poddaných zlepšila, dohlížel opat Wendschuh přísně na to, aby zase přesně vykonávali povinné robotní práce. Nad to došlo ještě roku 1653 ke sporu mezi klášterem a rychtou Studánky. V první fázi své funkce opat vedl také spory s krumlovským arciděkanem kvůli obsazování klášterních farností. Roku 1641 byly již obsazeny klášterními duchovními tyto klášterní farnosti: Vyšší Brod (od r. 1587, definitivně od r. 1629), Hořice (od r. 1612, definitivně od r. 1635), Rychnov u Nových Hradů (od r. 1612, def. od r. 1655), Střížov (od r. 1622, def. od r. 1646), Strýčice (od r. 1625, def. od r. 1649), Rožmitál (od r. 1638), Dolní Dvořiště (od r. 1641), Kapličky (před r. 1642). Během vlády opata Jiřího Wendschuha byly obsazeny: Boršov (1644), Nové Hrady (1650), Horní Stropnice (1654), Horní Dvořiště (1658), Rožmberk (1666). Tento stav klášterních far zachycuje zde již dříve zmíněný obraz v klášterní sbírce z roku Opat Wendschuh byl také činný literárně. Sebral privilegia cisterciáckého řádu od roku 1100 až do roku 1586 a také privilegia zvláště kláštera Vyšší Brod. Sestavil svým mnichům vlastní statuta a napsal ještě jiná díla a pojednání. Jeho nejdůležitějším dílem jsou ale tak zvaná Acta Altovadensia, což je 9 silných foliových svazků, které dal opat sestavit nebo z části sám napsal a které obsahují téměř veškerý historický materiál kláštera od jeho založení až do roku Opat Jiří nechal také okolo roku 1650 pořídit opis důležitého právního středověkého kodexu, řečeného Marientálský, (který je dodnes uložen v klášterní knihovně), a to proto, aby se členové kláštera, jež se zajímali o minulost rožmberského rodu, měli k dispozici tento cenný soubor dokumentů o zakladatelském Malba objektu kláštera po výstavbě nového konventu 1671.

6 6 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 Podobizna opata Františka Wendshuha s jeho rodovým znakem. rodu. Ten vznikl jako kopiář různých listin koncem 13. století v krumlovské kanceláři Rožmberků. Je tedy patrno, že klášterní historie, úzce spjatá s Rožmberky, byla v klášteře i po čtyřech desetiletích po vymření zakladatelského rodu stále středem pozornosti. Za opata Wendschuha byli odborně činní také jiní členové kláštera. Převor Mikuláš Pluvia uveřejnil jako profesor filozofie na Bernardinu v Praze roku 1659 teologické pojednání a P. Bernard Jungk, polní kaplan v pluku hraběte Kounice, napsal v letech 1667 a 1668 teologická pojednání. Ohledně městečka je možno připomenout, že v květnu 1642 klášter prodal za 100 rýnských zl. paseku vyšebrodskému měšťanovi Gotthardu Diermillnerovi. Po vleklé a bolestivé nemoci zemřel opat Wendschuh 26. září Své místo odpočinutí našel v kapli sv. Bernarda. Náhrobek z červeného mramoru ho představuje v pontifikálním ornátu, neobsahuje však žádný nápis, protože jej dal opat zhotovit ještě za svého života. Dne 17. října 1668 byl zvolen opatem bývalý převor Jindřich III. Janus ( ). Kamenná nádrž s monogramem opata Jiřího Wendshuha z roku Podobizna opata Jana Claveye s jeho osobním znakem. Narodil se roku 1620 v Lužici. Od roku 1650 byl převorem v klášteře Žďár nad Sázavou a v letech převorem ve Vyšším Brodě. Již po třiapůlměsíční vládě zemřel 1. února 1669 a všichni členové kláštera po něm hluboce truchlili. Z doby jeho vlády je třeba uvést, že odmítl majetkové požadavky, které kladli na klášter příbuzní opata Wendschuha, s odůvodněním, že stejně již dostali od kláštera víc než je spravedlivé. Opat Jindřich Janus byl pohřben před stupněm presbytáře. Dne1. března 1669 byl provizor Jan Clavey ( ) zvolen vyšebrodským opatem. Narodil se v alsaském Belfortu roku 1617, řádové sliby složil 8. září Byl farářem v Nových Hradech roku 1650, ve Vyšším Brodě roku 1655, v Horním Dvořišti roku 1658, prvním superiorem Bernardina, založeného roku 1635 v Praze a proboštem kláštera cisterciaček Marienstern v Lužici. Těžké střety, nakonec neúspěšné, vedl Clavey s knížetem Janem Kristiánem z Eggenberku především kvůli klášternímu výčepu piva ve Sklářích u Hořic. K různicím kvůli obsazování farností došlo také s hrabětem Ferdinandem Buquoyem. Ve stejnou dobu došlo k dlouho trvajícímu sporu mezi klášterem a městečkem Rožmberkem o kostelní pokladnu. Ohledně hospodaření kláštera opat Clavey koupil v červenci 1673 statky Sedlo a Stradov s vesnicemi Sedlo, Stradov, Todně, Rankov a Něchov (částečně). Dne 16. srpna 1676 obdržel klášter odkazem statek Lžín s vesnicí Lhota u Soběslavi. Roku 1677 opat potvrdil nejnověji stanovy krejčovského cechu v Hořicích. Vzhledem k městečku Vyšší Brod opat nechal v březnu 1679 znovu potvrdit listinu privilegií z roku 1608 u purkmistra a rady města Českých Budějovic, jež bylo tehdy v ohledu městského práva odvolacím místem. Když roku 1683 oblehli Turci Vídeň, byla ve všech zemích vypsána všeobecná turecká daň. Musely ji zaplatit také kláštery, a to tak, že každý klášter měl odvést jedno procento svého jmění. Opat Clavey učinil mnoho pro zkrášlení kláštera. Roku 1671 vystavěl budovu nového konventu, jak je patrno na olejomalbě z roku 1685; v klášterním kostele dal postavit nové varhany. Roku 1684 opatřil nové věžní hodiny a roku 1685 dal vyzdobit hlavní oltář krumlovským malířem Petrem Aneisem. Rovněž byl opět zvolen řeholní kněz vyšebrodského kláštera opatem v cizím klášteře: totiž P. Benedikt Zaunmüller se stal roku 1676 opatem ve Žďáru nad Sázavou a roku 1687 generálním vikářem české řádové provincie. Dne 29. listopadu 1687 opat Jan IV. Clavey zemřel. Je pohřben rovněž před stupněm presbytáře v klášterním kostele. Během vlády opata Claveye napsal klášterní kněz P. Ludvík Wolf různá teologická pojednání a vydal také akta několika generálních kapitul cisterciáckého řádu. Dalším opatem byl 31. ledna 1688 zvolen František Wendschuh, rytíř ze Zdíře ( ). Narodil se 1. prosince 1652 ve Wittgenau v Lužici. Bylo mu tedy jenom něco přes 35 let, když byl povolán do opatské hodnosti. Z krátké vlády opata Františka Wendschuha udávají klášterní písemnosti mezi jiným také, že 25. ledna 1689 opat položil základní kámen k postavení nového zámku v Komařicích, ale stavba musela být přerušena, jelikož klášter 18. června 1690 částečně vyhořel. Oheň vznikl v půl jedenácté dopoledne nad kalefaktoriem (ohřívárna) nedaleko kuchyňského komína. Shořely tak všechny střechy. Opětná výstavba zničených klášterních budov stála 2243 zlatých. Roku 1686 opat vyšebrodským povolil obracet se ve věci potvrzování svých výsad na císaře. O dva roky později také zrušil roční poplatek 100 rýnských zlatých, jež muselo městečko klášteru platit jako své ochranné vrchnosti. Opat František Wendschuh našel místo svého posledního odpočinku vedle svého strýce Jiřího v kapli sv. Bernarda. Jeho náhrobní kámen z červeného mramoru se dochoval a je na něm zpodobněn v chórovém oděvu. Za předsednictví generálního vikáře Ondřeje Trojera byl 27. srpna 1690 zvolen 18. opatem senior kláštera, krumlovský rodák Bernard Hartinger ( ). Dne 25. července 1645 složil řádové sliby. Později se stal superiorem v pražském Bernardinu a poté proboštem v královnině klášteře v Brně. Jelikož císař klášteru povolil jistou nezávislost vůči knížeti z Eggenberku, opat se pokusil o obnovení práva zasedat v Zemském sněmu, čemuž bylo v dubnu 1691 vyhověno. Všechny daně a kontribuce ale byly nadále odváděny jako dosud do Českého Krumlova knížeti, kterému také nadále příslušela soudní pravomoc nad klášterními poddanými v trestních záležitostech. Příkladem možno uvést, že roku 1690 byl v Krumlově upálen vyšebrodský poddaný za svatokrádež v kostele. Opat dal roku 1692 nově přestavět kostelní věž a pořídil do ní také nové zvony. V tomto roce také s městskou radou řešil záležitosti výročního a týdenních trhů. Bernard Hartinger zemřel 13. února 1695 a byl pochován v klášterním kostele před oltářem sv. Barbory. Roku 1693 napsali řádoví kněží P. Stanislav Preinfalk a P. Tobiáš Groesl po jednom díle s názvem Theologia moralis. Dr. Milan Hlinomaz

7 červen 2015 Vyšebrodský zpravodaj 7 Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod, které se uskutečnilo dne v 18 hod. v zasedací místnosti MěÚ Vyšší Brod Usnesení č ZM schvaluje ověřovatele zápisu pí E. Maštalířovou a p. T. Jaroše a zapisovatelku pí J. Daňkovou. Usnesení č ZM schvaluje zařazení do programu zasedání nového bodu č. 20 Podání žádosti na ČR SPÚ pro JčK o bezúplatný převod pozemkových parcel, podle 7 odst. 1, písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve správním území města Vyšší Brod. Usnesení č ZM schvaluje rozšířený program 6. zasedání ZM Vyšší Brod. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM a RM od do ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace pro podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 ve výši Kč od Jihočeského kraje. ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace na podporu JSDHO na úhradu výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod, financování akceschopnosti, pořízení nové a obnovu požární techniky ve výši Kč. ZM bere na vědomí poskytnutí investiční dotace na realizaci akce: Pořízení 4 ks dýchacích přístrojů Dräger komplet pro podporu JSDHO Vyšší Brod ve výši Kč od Jihočeského kraje. ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstva obce Přední Výtoň od Jihočeského kraje ve výši Kč. ZM bere na vědomí poskytnutí dotace od Ministerstva kultury ČR na projekt Knížka pro prvňáčka ve výši Kč. ZM bere na vědomí poskytnutí dotace od Ministerstva kultury ČR na projekt Přechod z AKS Clavius z formátu UNIMARC na formát MARC 21 v Městské knihovně ve Vyšším Brodě. Usnesení č ZM schvaluje RO č. 2/2015 v objemech: Příjmy celkem: Kč Výdaje celkem: Kč Financování: 0 Příloha č. 3. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje změnu Směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku Města Vyšší Brod Přílohu č. 1 uvedené směrnice. Příloha č. 4. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje odpisový plán dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Města Vyšší Brod na rok 2015 ve výši Kč. Příloha č. 5. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM ruší usnesení ZM č z 5. zasedání Zastupitelstva města Vyšší Brod konaného dne Usnesení č ZM schvaluje Úvěrovou smlouvu pro poskytnutí úvěru z FRB Města Vyšší Brod žadatelce. Výše úvěru Kč. Úvěr bude čerpán na výměnu oken v bytovém domě ve vlastnictví žadatelky na č. st. parc. 229, zapsaného na LV 579 v KÚ pro JčK, Katastrální pracoviště Český Krumlov za podmínek: úroková sazba 2% p.a. splatnost úvěru do šesti let od uzavření smlouvy o úvěru čerpání úvěru do jednoho roku od uzavření smlouvy zajištění úvěru ručitelským závazkem na základě prohlášení dvou ručitelů a pověřuje starostu jejím podpisem. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM schvaluje poskytnutí bezhotovostní půjčky ze sociálního fondu zaměstnanců města Vyšší Brod, dle čl. III, bod 1.1, písm. a, b, žadatelce ve výši Kč na rekonstrukci domu a nákup bytového zařízení. Splatnost půjčky do dvou let od podepsání půjčky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM schvaluje poskytnutí bezhotovostní půjčky ze sociálního fondu zaměstnanců města Vyšší Brod, dle čl. III, bod 1. 1., písm. a, b, žadatelce, ve výši Kč na rekonstrukci bytu. Splatnost půjčky do dvou let od podepsání půjčky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce.zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM schvaluje poskytnutí bezhotovostní půjčky ze sociálního fondu zaměstnanců města Vyšší Brod, dle čl. III, bod 1.1., písm. a, b, žadateli ve výši Kč na stavební úpravy domu č.p. 16, Těchoraz, Vyšší Brod. Splatnost půjčky do dvou let od podepsání půjčky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zápůjčce. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č Zastupitelstva města schvaluje v souladu s 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 52/2015, měsíční odměny pro neuvolněné funkcionáře dle přílohy s účinností od Příloha č. 6. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace ve výši Kč pro FK Dynamo Vyšší Brod, sídlo Martínkovská, Vyšší Brod, IČ: Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění, poskytnutí dotace ve výši Kč pro Klub stolního tenisu Základní školy Vyšší Brod, sídlo Náměstí 58, Vyšší Brod, IČ: Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace ve výši , Kč pro spolek SQUARE DANCE CLUB Šumaváček, sídlo Loučovice 276, IČ: Termín: Zodpovídá: tajemnice Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na činnost mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a Sborem dobrovolných hasičů Vyšší Brod, sídlo Lesní 398, Vyšší Brod, IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na činnost mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a spolkem FK Dynamo Vyšší Brod, sídlo Martínkovská, Vyšší Brod, IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na činnost mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a Klubem stolního tenisu Základní školy a Mateřské školy Vyšší Brod, sídlo Náměstí 58, Vyšší Brod, IČ: a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na činnost mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ a spolkem SQUARE DANCE CLUB Šumaváček, sídlo Loučovice 276, IČ: Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM odkládá žádost o směnu části p.p.č. 952/2 o výměře cca 40 m 2 v k.ú. Vyšší Brod, který je zapsaný na LV č. 187 u Katastrálního úřadu pro JčK, Katastrální pracoviště Český Krumlov

8 8 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 v majetku žadateůe za část pozemku 592/3 o výměře 40 m 2 který je zapsaný na LV č u Katastrálního úřadu pro JčK, Katastrální pracoviště Český Krumlov v majetku města Vyšší Brod do uskutečnění místního šetření. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM odkládá žádost o směnu pozemků: pozemek par.č. 2195/1 o výměře m 2, v k.ú. Bolechy, který je zapsán na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v majetku města Vyšší Brod za pozemky p.č. 2136/9 o výměře m 2, p.č. 1388/2 o výměře m 2 a p.č. 1388/6 o výměře 337m 2 v k.ú. Bolechy, které jsou zapsány na LV č. 232 u Katastrálního úřadu pro JčK, Katastrální pracoviště Český Krumlov v majetku žadatelů do vyjádření firmy Lesy ČR o možnosti směny pozemků s Městem Vyšší Brod.Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM odkládá žádost o odprodej části pozemku p.č. 106/1 do příštího jednání ZM. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č Návrh usnesení ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku par.č. 26/17 o výměře 42 m 2 v k.ú. Vyšší Brod, který vznikl oddělením z pozemku p.č. 26/7 zapsaného na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov (geometrický plán č /2014) žadateli za cenu Kč + náklady s prodejem související. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM schvaluje zveřejnit záměr odprodat část pozemku p.č o výměře cca 190 m 2 v k.ú. Vyšší Brod, který je zapsán na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, za účelem výstavby chodníku a obnovy mlýnského kola a náhonu. Zodpovídá: místostarostka. Termín: Usnesení č ZM odkládá žádost o změnu ÚPO Vyšší Brod žadatelky do doby pořízení nového ÚPO Vyšší Brod. Zodpovídá: místostarostka. Termín: Usnesení č ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy s názvem Studánky rekonstrukce NN na pozemcích p.p. č. 2777/4, 269/12, 269/6, 269/3, 3079/2, 1427/9, 1427/8, 1427/4 a 2782/2 v k.ú. Studánky mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ ve prospěch E. ON Distribuce, České Budějovice, s a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , a to za jednorázovou úplatu Kč + DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy: 2 14=2015 Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky k rodinnému domu v ul. 5. května čp. 85, Vyšší Brod na pozemku p.č. 1749/4 v k.ú. Vyšší Brod mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ (budoucí povinný), ve prospěch žadatelů (budoucí oprávnění), a to za jednorázovou úplatu 500 Kč + DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy: 3 05/2015. Zodpovídá: tajemnice Termín: Usnesení č ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti umístění elektroměrného pilíře na pozemku p.č. 379/1 v k.ú. Vyšší Brod mezi žadatelem a Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ (budoucí oprávněný), cena 500 Kč plus DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy 3-06/2015. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věčného břemene zařízení distribuční soustavy s názvem Vyšší Brod, 193/3 p. Bursík NN na pozemcích p.č. 192/2, 192/10 a 192/6 v k.ú. Vyšší Brod mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ (budoucí povinný) ve prospěch E. ON Distribuce, České Budějovice, s a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: (budoucí oprávněný), a to za jednorázovou úplatu Kč + DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy: 3 07=2015 Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky k rodinnému domu v ul. Zahradní 244, Vyšší Brod na pozemku p.č. 1726/1 v k.ú. Vyšší Brod mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ (budoucí povinný), ve prospěch žadatelky (budoucí oprávněná), a to za jednorázovou úplatu 500 Kč + DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy: 3 08/2015. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro zařízení distribuční soustavy s názvem Herbertov NN na pozemcích p.p. č.1488/2 a p.č. 517/2 v k.ú. Herbertov mezi Městem Vyšší Brod, Míru 250, Vyšší Brod, IČ: , DIČ: CZ ve prospěch E. ON Distribuce, České Budějovice, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , a to za jednorázovou úplatu Kč + DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Číslo smlouvy: 2 16=2015. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, odkup budovy bez čísla popisného stavby pro shromažďování většího počtu osob, obsahující sportovní kabiny, klubovnu, sklady a hygienické zařízení z vlastnictví spolku FK Dynamo, se sídlem Martínkovská, Vyšší Brod, IČ: , zapsané na LV č. 900 vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, pro katastrální území a obec Vyšší Brod za cenu 1 Kč do vlastnictví Města Vyšší Brod, se sídlem Míru 250, Vyšší Brod, IČ: a DIČ: CZ a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: Usnesení č ZM schvaluje v souladu s 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, odkup pozemku par. č. 1715/12 o výměře 438 m 2 v k.ú. Vyšší Brod, který je zapsán na LV č. 86 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov za cenu 700 Kč/m² a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Zodpovídá: starosta. Termín: ZM bere na vědomí zápisy z kontrol FV ze dne a Usnesení č ZM doporučuje RM navýšení personálního stavu u Městské policie o jednoho strážníka. Zodpovídá: starosta. Termín ZM bere na vědomí dopis ředitele Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje ve věci organizačního uspořádání ve služebním obvodu OOP Lipno nad Vltavou. ZM bere na vědomí děkovný dopis starosty města Uherský Brod p. Patrika Kunčara. Usnesení č ZM ukládá připravit seznam všech pozemkových parcel vhodných pro bezúplatný převod od ČR SPÚ pro JčK. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Hlasování o podání žádosti: Pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0 Usnesení č ZM schvaluje podání žádosti na Českou Republiku Státní pozemkový úřad pro Jihočeský kraj o bezúplatný převod pozemkových parcel, podle 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve správním území města Vyšší Brod: k.ú. Bolechy část p.p.č. 1641/1, p.p.č. 1923/1 k.ú. Herbertov část p.p.č. 22/1, p.p.č. 34/4, část p.p.č. 1488/1 k.ú. Hrudkov část p.p.č. 748/1, p.p.č. 785/2, p.p.č. 893, p.p.č. 897/1 k.ú. Studánky u Vyššího Brodu p.p.č. 6/6 k.ú. Vyšší Brod p.p.č. 225/1, část p.p.č. 342/7, p.p.č. 343/4, p.p.č. 377/2, p.p.č. 949/1, p.p.č. 949/3, p.p.č. 949/4, p.p.č. 949/8, p. p.č. 949/9, část p.p.č. 950/1, p.p.č. 968, p. p.č. 1206, p.p.č. 1709/2, p.p.č. 1715/7, p.p.č. 1718/12, p.p.č. 1718/13, p.p.č. 1718/23. Zodpovídá: tajemnice. Termín: Eva Maštalířová místostarostka Ing. Milan Zálešák starosta

9 červen 2015 Vyšebrodský zpravodaj 9 Oslava 25 let partnerství mezi obcemi Přední Výtoň a Schönegg Vsobotu 9. května 2015 proběhla oslava 25- ti letého partnerství a přátelství mezi obcemi Přední Výtoň a Schönegg v hasičské stodole v Piberschlagu. Zakladateli tohoto partnerství jsou bývalí starostové obcí prof. Fritz Winkler, Jan Stoiber a Johann Grünzweil, kteří již tenkrát s velkým pohledem do budoucnosti převzali roli průkopníků a začali toto partnerství budovat a rozvíjet. Nosnými pilíři jsou především hasičské sbory, v prosinci roku 1990 uzavřely partnerství i školy, které však v obou obcích v průběhu let zanikly pro nedostatek žáků. Partnerství nezůstalo na papíře, ale je to partnerství živé. Každoročně se koná mnoho společných akcí, např. předání Betlémského světla, vzájemná účast na bálech, slavnostech a hasičských soutěžích, společných zájezdech. Vzniklo i mnoho osobních přátelství. Tato oslava byla připravena společně a byla podpořena

10 10 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 finančně Euroregionem a firmou ČSAD AUTOBU- SY České Budějovice, a. s. Dopoledne se konala společná projížďka lodí Adalbert Stifter po jezeře s rautem a odpoledne proběhlo setkání na hranici se soutěžemi, z nichž největší úspěch mělo přetahování lanem a symbolické stříkání přes hranice. Dále oslava pokračovala v Hasičské stodole v Piberschlagu, kde bylo podáváno jídlo a k poslechu i tanci hrál oblíbený K-klub a rakouská hudební skupina Thomas a Karin. S proslovy vystoupili starostové obou obcí p. Peter Pagitsch a Regina Houšková a vedoucí pobočky Euroregionu pan Wilhelm Patri. Oslavu završily podpisy starostů obcí a velitelů hasičů na pamětní listiny. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této oslavy, která se velmi vydařila. Pro všechny účastníky akce byla zdarma zajištěna doprava autobusem a občerstvení. Přejme si, aby toto neformální a živé partnerství trvalo, rozvíjelo se a zrálo ještě mnoho let. /ks/ Přednáška k Občanskému zákoníku 13. března 2015 Ze všech stran se na nás hrnou nejrůznější informace, mění se vyhlášky, zákony. V poslední době to bylo přijetí nového Občanského zákoníku. Vyznat se v něm, však dá práci i samotným právníkům, protože doznal velikých změn. Abychom získali alespoň základní povědomí o některých oblastech, požádali jsme prostřednictvím pana P. Kroneisla slečnu Mgr. Pavlínu Čížkovou o jejich výklad. Přijala ochotně naše pozvání. Zaměřila se na oblast dědictví, stavební řízení u drobných staveb, pronájem a pacht pozemků. Řeč paragrafů převedla do nám srozumitelné řeči. Její vystoupení zaujalo všechny přítomné o čemž svědčila i řada dotazů k jednotlivým oblastem a potlesk na závěr. /ks/ Návštěva Muzea čokolády a Muzea husitství V Muzeu čokolády a marcipánu v Táboře to voní, až se člověku sbíhají sliny. Spousta krásy pro oči čokoládová fontána, čokoládová socha hokejisty Jaromíra Jágra, pestrobarevné postavičky z televizních pohádek, model města Tábora z marcipánu, to vše můžete spatřit na ploše 1 km2 v jednom z historických domů. Výtoňští senioři měli možnost se s touto voňavou krásou seznámit v sobotu 2. května Nenechali si ujít ani expozici v Muzeu husitství. Letos uplyne 700 let od mučednické smrti Jana Husa, jehož učení se stalo popudem ke vzniku husitského hnutí. /ks/ Životní výročí občanů 2. čtvrtletí 2014 V červnu oslaví 80. narozeniny paní Elfrieda Ženčuchová. B l a h o p ř e j e m e!

11 červen 2015 Vyšebrodský zpravodaj Bradavický karneval Na naše milované Bradavice se sneslo období temna. Statečného a moudrého profesora Brumbála nahradila na místě ředitele Dolores Umbridgeová. Tato zlá ředitelka vedená pánem zla zakázala na naší báječné škole veškeré čarování. Ale my jsme se nedali. My, kteří se nenecháme zastrašit, jsme uspořádali Bradavický karneval i bez čarování a zaklínání. Dne jsme si užili karnevalový rej se spoustou zábavy a legrace. Celým dnem jsem prováděl já, Harry Potter. Bylo to snadné, protože jsem s sebou měl přátele, kteří mi pomáhali, jak se jen dalo. Karneval zahájily tanečnice z kouzelnické školy v Krásnohůlkách a moc jim to slušelo. Děti oblečené do samých neuvěřitelných kostýmů rozdělil náš moudrý klobouk do čtyř kolejí: Zmijozelu pod vedením Brumbála, Nebelvíru profesorky Mc- Gonaghalové, Havraspáru k Hermioně Grangerové a Mrzimoru Rona Weaslyho. V těchto kolejích děti soutěžily proti sobě v pěti těžkých úkolech. První souboj byl tradiční boj o židličky, který si nenechali ujít ani ti nejmenší. V druhém souboji děti malovaly a vymýšlely lektvary a zaklínadla. Další souboj se nesl ve znamení oblíbeného Famfrpálu. Poté jsme prověřili znalosti o Bradavicích v krátkém kvízu a na závěr se děti vyřádily u oblékací soutěže. Všechny koleje byly natolik úspěšné, že si sladkou odměnu odnesly všechny masky a doplnily tak energii na následnou maškarní diskotéku.j Já jsem se bavil královsky a náladu mi nezkazila ani Umbridgeová a její hloupé zákazy. Doufám, že si děti odnesly z karnevalu kromě sladkostí také pocit, že tohle odpoledne stálo za to. Snad se za rok zase všichni sejdeme J Jen s dobrou náladou se dá zvítězit nad zlem. Pro Vyšebrodský zpravodaj Harry Potter (T. Dašková) a jeho Bradavická parta (M. Kremlová, A. Dolná, P. Dolný, M. Krejčová, Z. Kryštof, D. Sevastyanová) Po odpoledním bradavickém karnevalu následoval večerní maškarní bál i pro dospělé. Opět po roce jsme mohli vidět přehlídku neobyčejných a stále se zlepšujících masek, který tento večer, jako každoročně ples ozdobily. Hrála skvělá kapela Lendackých a masky předváděly veselé taneční kreace. Chybět samozřejmě nemohlo ani losování o nejhezčí masky, kterými se staly na 3. místě: baletky, na 2. místě kojná a mimino a hlavní výhru sladkou odměnu si odnesly muslimské ženy. Tereza Dašková Pozvánka na X. ročník fotbalového turnaje v Horním Dvořišti Vsobotu dne se bude konat již tradiční celodenní fotbalový turnaj O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE HORNÍ DVOŘIŠTĚ X. ročník, který pořádá ve spolupráci s Obcí Horní Dvořiště fotbalový klub T.J. Sokol Horní Dvořiště. Tohoto fotbalového turnaje se zúčastní 4 týmy včetně domácích. Vlastní utkání se budou hrát 2 x 25 minut. Začátek turnaje je naplánován na 13:45 hod., kdy bude slavnostní zahájení. Domácí jsou automaticky zařazeni do 1. semifinále, které začne o čtvrt hodiny později. 2. semifinále začne v 15:00 hodin. V 16:15 hod. začne boj poražených semifinalistů o 3. místo. Finálový zápas bude mít výkop v 17:15 hod.. Hned po skončení finálového zápasu se bude konat slavnostní vyhlášení výsledků, předání putovního poháru a dalších věcných cen. Vyhlášení, předání cen a oficiální zakončení turnaje provede místostarosta obce Henrich Lendacký. Tímto zveme všechny příznivce dobré sportovní zábavy na námi pořádaný fotbalový turnaj. V areálu bude zajištěno občerstvení s hudbou po celý den. Zdeněk Kemény organizační pracovník klubu

12 12 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 Setkání seniorů Ve čtvrtek v odpoledních hodinách proběhlo v zasedací místnosti OÚ již tradiční setkání seniorů, které je každoročně pořádáno jako dárek pro naše spoluobčany důchodového věku. Pan starosta všechny přítomné pěkně přivítal. Následně se oficiálně rozloučil a poděkoval dlouholeté zaměstnankyni obce paní Věře Kupcové za veškerou práci, kterou pro naši obec vykonala. Popřál jí hlavně pevné zdraví, pohodu a mnoho krásných chvil v dalším životě. Respektive ji přivítal mezi ostatní seniory obce J. Následovalo vystoupení šikovných děti z MŠ a ZŠ TGM s velmi pěkným programem. Nechybělo ani malé občerstvení. Dokonale příjemnou atmosféru se podařilo navodit i Kájovi s Pepou, kteří hráli k poslechu a tanci. Děkujeme všem účinkujícím dětičkám a jejich paní učitelkám za hezké vystoupení. Našim seniorům, kteří si přišli popovídat, pobavit se a odreagovat od všedních dní, děkujeme za účast. ZK Stavění Májky dubna 2015 proběhlo stavění máje. 30. Májku nám postavila za přispění techniky místní JSDHO v čele s velitelem Josefem Korchem. Dík patří všem, jenž přiložili ruku. Za zmínku stojí určitě opět o něco větší vatra než loni, která měla letos 5 m. Samotná akce byla spojená s lampiónovým průvodem v režii Kulturně sportovní komise obce. Na večer obec zajistila pro nejmenší občerstvení a zábavu. Akce se velmi zdařila, když v jednu chvíli se okolo čarodějného ohně pohybovalo přes stopadesát lidí. ZK Oslava svátku matek Mezinárodní svátek Den matek se připomíná pravidelně druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství. Na tento svátek jsme nezapomněli ani u nás. Ve čtvrtek 14. května odpoledne v zasedací místnosti OÚ bylo připraveno i letos pro maminky a babičky příjemné odpolední posezení s pohoštěním. Děti z mateřské školy a základní školy TGM si pro toto sváteční odpoledne připravily pásmo písniček, básniček a nechyběla ani pohádka. Vítání občánků V obřadní místnosti obecního úřadu se konalo dne vítání občánků do společenského života naší obce. Děti ze ZŠ TGM zazpívaly a zarecitovaly básničky, čímž navodily sváteční atmosféru. Pan starosta všechny přítomné přivítal a rodičům a jejich Nicol Hořejšková s maminkou Veronikou Firlovou a strýcem Michalem. Zveme Vás na 12. ročník fotbalového turnaje, který se koná dne na travnatém hřišti v Horním Dvořišti. Týma budou rozlosovány do dvou skupin. V základní skupině sehraje každý tým pět zápasů. Poslední dva týmy ze základní skupiny hrají o konečné umístění! V areálu bude zajištěno občerstvení. K dispozici bude hygiena, ubytování ve vlastních stanech, parkování v okolí hřiště V noci ze soboty na neděli je připravena taneční zábava reprodukovaná hudba. Děti udělaly maminkám svým vystoupením velkou radost. Na závěr dostala každá maminka od svého dítka vlastnoručně vyrobený dáreček. Naše maminka je v životě nenahraditelnou osobou, člověkem, který pro nás vytrpěl víc, než si sami dokážeme představit. Člověk, který nás miloval v dobrém, ale i v tom zlém. Člověk, který znal naše bolístky a trápení, člověk, který foukal naše rány. MB dětičkám popřál hodně zdraví, lásky a radosti. Po projevu se rodiče podepsali do pamětní knihy obce a byly jim pro své ratolesti předány upomínkové předměty, pro maminky kytička a zástupce bankovního ústavu předal pamětní list, jako symbolický šek na Kč. ZK Přivítaní občánci: Hořejšková Nicol * Chrášťanský Denis * Kováčová Šarlota * Firlová Lilien * Dašková Beata Anna * Beata Anna Dašková s tatínkem Romanem Daškem. Lilien Firlová s tatínkem Michalem Firlou a maminkou Simonou Maršánovou. Pozvánka na turnaj v malé kopané Startovné na jeden tým činí 700 Kč (přihlášky viz. kontakt níže do ) nutno zaplatit předem na účet ČÚ: /0300 nebo v hotovosti organizačnímu pracovníkovi klubu. Vedoucí jednotlivých týmů předloží soupisku hráčů a zajistí pro své týmy vlastní dresy. Na turnaj zve všechny příznivce fotbalový oddíl T. J. Sokol Horní Dvořiště. Kontakt: Z. Kemény tel.:

13 červen 2015 VIII. ročník Koncertu pro Andu Poslední březnová sobota se nesla v charitativním duchu, neboť se konal již VIII. ročník Koncertu pro Andu. Večer odstartovaly mladé naděje rockové hudby Blackout a Fusion Of The Ruins ze ZUŠ ve Vyšším Brodě. Během jejich vystoupení se sál Hotelu Šumava začal plnit publikem všech věkových kategorií s hlavním cílem, a to přispět na dobrou věc. Jako každý rok následovala prezentace se vzpomínkou na naši kamarádku Andu. Letos však netradičně s živým doprovodem Zuzky Benešové, který ještě víc prohloubil emoce, jenž pohltily celý sál. Anda, i přes svoji těžkou nemoc rozdávala všem radost a optimismus, a proto se celý večer nesl právě v tomto pozitivním duchu. Všechny nás roztančila jihočeská rocková legendární kapela Magma, po které nastoupili českobudějovičtí Seven a Satisfucktion. Jako vždy na závěr zahráli sice tradičně domácí Wade, ale zároveň netradičně unplugged. Díky zvukaři Honzovi Friedlovi, který poskytl svůj profesionální zvukový aparát, mohly kapely předvést to nejlepší co v nich je. Celým večerem nás provázel náš skvělý moderátor Josef,Bigy Bigas. Těmto všem bychom chtěli moc poděkovat za jejich nezištnou účast, neboť účinkovali bez nároků na honorář. V neposlední řadě děkujeme Lukášovi Francovi, za poskytnutí sálu a také za občerstvení pro kapely. Dárek pro Vltavu Začátkem května se již pravidelně od povodní v roce 2002 věnuje kroužek dětí Zálesáci z Vyššího Brodu jarnímu úklidu pravého břehu a koryta Vltavy z Loučovic až pod suťové pole Čertovky a dále k severní hranici národní přírodní rezervace Čertova stěna Luč. Brzy ráno po nalodění, přesunu posádky a zaparkování zapůjčeného auta Žluťáska Foto: Marek Vincík Jenom díky jim, Vaší solidaritě a díky odkazu, který nám Anda zanechala se vybralo neuvěřitelných Kč. Tato částa byla tak vysoká i díky posádce kuriozního plavidla Králičí ráj, která věnovala svou výhru Kč. Celá suma byla jako obvykle předána na Dětské jsme odhodlaně vyrazili náročným balvanitým terénem po proudu řeky vstříc krásné, téměř panenské přírodě. Pytle se pozvolna zaplňovaly převážně plastovým odpadem. Obtížnější bylo zdlouhavé vynášení z údolí nahoru k silnici na Vyšší Brod. V lese chutná po vydatném občerstvení při posezení na březovém vývratu jsme pokračo- Vyšebrodský zpravodaj 13 hematoonkologické oddělení v Českých Budějovicích. Ještě jednou Vám všem moc děkujeme a těšíme se další ročník. Kateřina Čížková vali sotva znatelným ochozem zvěře porostem hustého kapradí. Vpravo, vysoko nad námi se tyčila opěrná zeď bývalých papírenských, odpadních kanálů a na horizontu nás již vítá panorama Čertovy kazatelny. Téměř pod ní jsme v korytě vylovili letos největší kuriozitu mezi posbíraným odpadem torzo plastového stolu a židle. Je zarážející, že i přes pravidelné čištění Vltavy je i v tak malebném prostředí chráněného území stále po lidech každoročně co uklízet!? Následuje výstup strmým svahem na hřebenový lesní průsek a po něm zpět k parkovišti u silnice. Odtud mě rychlá spojka odváží do Loučovic pro auto.při zpáteční cestě postupně nakládám pytle s odpadem a čekající partu kluků. Opět po dobře vykonané práci je zaslouženou odměnou kamarádské posezení u mysliveckého táboráku s opékáním buřtů a zálesáckým pohoštěním na naší základně u klubovny na Hrudkově. Foto: Josef Špaček / Zálesáci Až závěrečný svoz s uložením pytlů na sběrném dvoře města Vyšší Brod a předání vozidla u vodácké ubytovny v kempu Pod hrází znamenalo ukončení záslužné akce, která byla jen skromným dárkem s poděkováním a omluvou řece Vltavě. Ing. Špaček Josef vedoucí kroužku

14 14 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 Několik hlavních důvodů, proč jíst hovězí maso Znáte dobře hovězí maso a jeho přednosti? Víte, proč má být nedílnou součástí našeho jídelníčku? Hovězí patří k nejhodnotnějším druhům masa právě kvůli plnohodnotným bílkovinám. Stogramový hovězí steak dodá našemu tělu 20 gramů bílkovin. Stejné množství obsahuje také 100 gramů ryby, dvě vejce, deset Rozdělení hovězího masa: deka šunky, čtyři jogurty nebo sedm deka ementálu. Nesmíme opomenout i významný podíl železa, především proto, že jej naše tělo dokáže dobře využít. Železo ze zeleniny, luštěnin, mléčných výrobků a vajec organismus přijímá mnohem hůře. Hovězí maso je na železo mnohem bohatší (2,5 mg na 100g) než třeba telecí, vepřové nebo drůbež (1 až 1,8 mg) nebo ryby (0,8 až 1,2 mg). Kromě železa obsahuje také nezanedbatelné množství zinku, selenu, kyseliny listové a vitamínu B12. Hovězí maso je rovněž přirozeným zdrojem CLA (konjugované kyseliny liniolové), která napomáhá k vytváření nejlépe vyhovující rovnováhy mezi svalovou a tukovou hmotou v lidském těle). Díky speciálně vyšlechtěným masným plemenům je v dnešní době hovězí maso mnohem libovější než dříve. Libové maso (biftek, rostbíf) neobsahuje více než čtyři procenta tuku. Je samozřejmostí, že některé kusy hovězího jsou tučnější, ale tuk nikdy nepřesahuje 13 procent. Nemusíte se tedy obávat zvýšení hladiny cholesterolu. Dlouhodobé studie prokázaly, že maso vybraných masných plemen má dokonce nižší obsah cholesterolu, než maso drůbeží. Přestože telecí maso má lepší výživovou pověst, než maso hovězí (kvůli ještě nižšímu obsahu tuku a vyššímu obsahu bílkovin), nemá tak výraznou chuť jako dospělé a vyzrálé hovězí maso. A nakonec ještě jedno významné plus žádné jiné maso, než právě hovězí, nám nedává tak široké možnosti kuchyňských úprav. Řeznictví Uzenářství Boháč Vyšší Brod Poštovní muzeum si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy Adolf Born a ilustrace pro malé i velké Vernisáž se uskuteční v sobotu ve hod. v Poštovním muzeu Vyšší Brod Výstava potrvá do 30. září Otevřeno denně mimo pondělí 9 12, hodin.

15 červen 2015 Vyšebrodský zpravodaj 15 Zprávy z MASky MAS ROZKVĚT nejen administrátor dotací a realizátor projektů, ale také poradce Neorientujete se dostatečně v oblasti dotací ze zdrojů EU, jednotlivých ministerstev nebo Jihočeského kraje? Nově Vám MAS Rozkvět nabízí poradenství v oblasti získávání dotací. Naše nabídka zahrnuje služby v rámci projektového cyklu od vyhodnocení dotačních příležitostí, přes kompletní zpracování a podání žádosti o dotaci, až po její sledování do přidělení dotace. Poradíme vám i při samotné realizaci projektů, především při kompletní administraci projektu ve vztahu k poskytovateli Jak jsme Vás informovali v minulém vydání Zpravodaje, ve dnech a proběhla v Pištíně a Horní Plané první oficiální Fóra Zdravé MAS Rozkvět jako člena Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) setkání obyvatel obcí Chelčicko-Lhenicka, Svazku obcí Blata a Lipenska. Na Fóru Zdravé MAS Rozkvět byly pojmenovány problémy území MAS Rozkvět. Pokud měl kdokoliv z území MAS zájem vyjádřit se k diskutovaným tématům u jednotlivých stolů fóra a nezúčastnil se těchto setkání, měl možnost hlasovat v tzv. ověřovací anketě. Cílem ankety bylo potvrzení navržených prioritních témat. dotace. Zájemci se mohou obracet na kancelář MAS nebo přímo na projektovou manažerku ing Kozákovou MAS Rozkvět, z.s. v rámci své komerční činnosti přichází s nabídkou individuálního dotačního poradenství pro podnikatele i obce. Naším cílem je najít pro vás co nejvhodnější dotační titul a naprosto realisticky vám vyhodnotit, zda máte reálnou šanci na získání dotace. Naším zájmem je pomoci při financování Vašich projektových záměrů, které přispějí k rozvoji našeho regionu - finanční prostředky získané poradenstvím budou využity na spolufinancování další činnosti, provozu a zastřešujících projektů MAS. Tato komerční nabídka se netýká dotačních opatření administrovaných MAS prostřednictvím SCLLD, o kterých budeme informovat v dalším vydání Zpravodaje. Ing. Marta Krejčíčková Manažerka MAS Rozkvět Výsledky ankety Fóra Zdravé MAS Rozkvět V. Podpora regionální produkce VI. Nedostatek lékařů VII. Podpora terénních sociálních služeb (stacionář pro seniory, podpora služeb v domácím prostředí) VIII. Sportoviště pro veřejnost Nedostatek hřišť, propojení a dobudování cyklostezek; málo košů na odpadky IX. Vyšší podpora drobným podnikatelům prostřednictvím OP (administrace prostřednictvím MAS) X. Motivační program třídění odpadů Nejde jen o problémy k řešení MASkou samozřejmě, že se spojíme s obcemi a také spolky, kterých se předložené návrhy týkají, a pokusíme se najít společná řešení a především peníze na jejich realizaci. Vyhodnocení, jak se nám daří vyřešit TOP10, budeme provádět průběžně. Již nyní ale MAS přijala organizační opatření na podporu řešení zvýšení podpory drobných podnikatelů v rámci kanceláře MAS byla přijata nová projektová manažerka jako poradce pro oblast podnikání a lidských zdrojů. Ing. Marta Krejčíčková koordinátorka Zdravé MAS Rozkvět A jak to tedy dopadlo? Ze všech návrhů předložených u 8 tematických stolů: 1) Místní ekonomika a podnikání Zaměstnanost v místě; 2) Životní prostředí Krajina, příroda, prostředí pro život; 3) Sociální prostředí Sociální služby na dosah; 4) Zdravý životní styl Zdraví obyvatel; 5) Místní tradice Kultura; 6) Vzdělávání a výchova; 7) Venkov a zemědělství; 8) Stůl mladých prošly hlasováním s největším počtem hlasů tyto problémy a náměty, kterými se budeme dále zabývat TOP10: I. Podpora SDH (sporty, mládež, kulturní akce) a JSDHO (vybavení, technika) II. Financování místních spolků, Podpora dobrovolných spolků, které se podílejí na životě obcí a práci s mládeží III. Podpora výjezdových jednotek dobrovolných hasičů měst a obcí IV. Obnova vodohospodářské infrastruktury protipovodňová opatření, kanalizace Diskuse. Fórum zdravé MAS v Horní Plané. Foto: M. Vopálková / MAS Rozkvět.

16 Plakát A3_cesta za pokladem 2015.indd :55:20 16 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 Aktuální dotace pro obce z Vyšebrodska Obce z obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem Vyšší Brod a Horní Planá mohou do podat žádosti o 80% dotace na stavební úpravy objektů a jejich následného využití pro zachování, rozvoj či obnovu základních služeb občanské vybavenosti obce, případně jako startovací byty pro mladé. Dále je možné podat také žádosti o podporu pořízení projektové dokumentace pro provedení stavby s podmínkou následné realizace do 3 let. Zájemci o další informace mohou kontaktovat kancelář MAS Rozkvět nebo projektovou manažerku ing. Kozákovou. imk Knihovnické okénko Ipřes uzavření knihovny se uspořádalo několik akcí, hlavně pro žáky Základní školy. Po celý měsíc mohly děti nosit do knihovny obrázky na téma Kouzelný svět rostlin. Vyhlášení nejlepších z nich proběhne v červnu. Všechny pak uvidíte vystavené v dětském oddělení. Vědomostní soutěž pro žáky II. stupně na téma 2. světová válka. Díky paní učitelce Markové a paní učitelce Kudrličkové se zúčastní žáci tříd. Soutěžní otázky žáci vyplní při hodině dějepisu. V červnu pak proběhne v každé třídě vyhlášení těch nejúspěšnějších. Beseda: Se svatými Novohradskými horami. Ve středu 6. května k nám opět zavítal pan Milan Koželuh s další přednáškou ze seriálu Genius Loci Novohradských hor, tentokrát zaměřenou na kostely v Novohradských horách a svaté, kterým byly zasvěceny. Poutavé povídání opět doprovázely krásné fotografie. Beseda pro 6. a 7. třídu na téma: Detektivky. V pátek 15. května a v úterý 26. května jsem zavítala k šesťákům a k sedmákům, kteří si řekli o besedu na téma: detektivky. V krátké prezentaci jsme si ozřejmili historii tohoto žánru a seznámili se s tím, co by správná detektivka měla mít. Zmínili jsme i historicky první soukromou detektivní kancelář. Představili jsme si nejslavnější detektivy knih i stříbrného plátna. Byl čas prolistovat nabízenými knihami tohoto žánru, které žáci v knihovně najdou. Návštěva tiskárny v Černé v Pošumaví, knihovny v Českém Krumlově a knihkupectví. V rámci Projektu knížka pro prvňáčka se prvňáčci jeli v pondělí podívat do tiskárny. Manželé Černí nám již třetím rokem vyšli nesmírně vstříc v tom, že nás provedli svou tiskárnou a ukázali dětem, jak vlastní kniha nabyde fyzické podoby. Za to bych jim chtěla velmi poděkovat. Z tiskárny jsme se přesunuli do Českého Krumlova, kde jsme navštívili Městskou knihovnu. Poté, aby si děti uvědomily rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím, jsem navštívili nedaleké knihkupectví Expedice. Naše putování Příběhem knihy se pomalu blíží ke konci. Děti si již napsaly a ilustrovaly vlastní knihu, kterou je třeba nyní svázat. Do konce školního roku se nás chystá navštívit milá restaurátorka papíru, aby nám řekla, proč proč je nutné staré knihy opravovat a jak se to dělá. A na závěr našeho putování se uskuteční pasování prvňáčků na čtenáře. Literární Šumava nese název setkávání knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje. Letos bychom se měli podívat na místo, kde Literární Šumava před osmnácti lety uzřela světlo tohoto světa do Sušice. V příštím roce by účastníci Literární Šumavy měli po 18 letech zavítat opět do Vyššího Brodu. Romana Ouředníková Květnové posezení pro seniory Sezení jsme zahájili besedou na téma Prevence kriminality. Beseda byla velmi zajímavá a poučná. Celé setkání se neslo jarní náladou, kterou jsme podpořili kytičku pro dámy na klopu oděvu. Nápad se ženám velmi líbil, doufejme, že stejně tak i mužům. Celý večer se opět hodně tančilo, dokonce setkání navštěvuje nový a výborný tanečník, senior ze sousedního Rakouska, který dámy na parketu pěkně roztáčí. Už se na Vás těšíme na příštím setkání. Lucie Kubíčková Pozvánka na příští měsíc od v restauraci Lesanka Beseda na téma Šmejdi / Sociální právní poradna Hraje pan Baštář a přátelé. Vstupné 40, Kč Poděkování MŠ Vyšší Brod U příležitosti konce školního roku děkujeme celému kolektivu MŠ. Za velmi dobrý přístup k našim dětem a za program, který pro ně učitelky během roku připravovaly. Paní učitelce Kláře Adamcové přejeme hodně štěstí v mateřství a vážíme si dosavadní práci s dětmi. Rodiče dětí

17 červen 2015 Vyšebrodský zpravodaj 17 Co je potřebné k uzavření manželství Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před orgánem obce nebo oprávněné církve. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků, kteří se prokazují průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem. Místo sňatku Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubencům uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce. Do správního obvodu matričního úřadu Vyšší Brod spadají obce: Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Malšín. Rada města Vyšší Brod dne stanovila pro provádění sňatečných obřadů oddací den pátek a obřadní síň městského úřadu, v tomto případě se nehradí správní poplatek. Co musíte předložit U matričního úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno, snoubenci vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží náležité doklady. Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen prokázat svoji totožnost (občanským průkazem nebo cestovním dokladem) a předloží: a) rodný list, Dravé saně na Lipně Na víkend jsme všichni, kteří se letos účastnili 8. dračího mistrovství lipenské přehrady, se zájmem sledovali předpověď počasí. Obávali jsme se, že také letošní ročník bude v tom samém duchu jako ten loňský, tedy deštivý a blátivý. Nakonec se počasí umoudřilo a čekal nás příjemný květnový víkend plný sluníčka. Jak jeden z účastníků uvedl: Jsem rád, že je hezky. Člověk, když pak přijde mokrý z lodi, je unavený a ještě je mu zima, tak musí o to víc pít, ale to se pak nedá zase závodit. b) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem), c) výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem), d) případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela (manželky), e) případně rodné listy společných dětí. Toto je pouze základní výčet dokladů, které je nutné před uzavřením sňatku předložit. Matriční úřad může požadovat podle zákona o matrikách další doklady, a to například v případech, kdy je manželství uzavíráno nezletilou osobou, cizím státním příslušníkem nebo občanem ČR, který má trvalý pobyt v cizině. Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je nutné si vyřídit na matrice osvědčení k církevnímu sňatku, bez tohoto osvědčení by ani po církevním obřadu manželství nevzniklo. Nejen z těchto důvodů je vhodné, aby se snoubenci vždy obrátili na matriku, kde jim sdělí všechny potřebné informace. Po uzavření manželství matrikářka oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. příjmení. Na základě oddacího listu si žádají o vydání nového občanského průkazu. Správní poplatky Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců: Kč za uzavření manželství snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR Kč za uzavření manželství snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR Kč za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se sňatek koná mimo termín i mimo obřadní síň poplatek se vybírá pouze jednou) 500 Kč za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině Zajímavosti Pojem sňatečný obřad zavedl nový občanský zákoník, který je účinný od Manželství lze uzavřít v cizině velitelem námořního plavidla plujícího pod vlajkou České republiky, velitelem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky v zahraniční, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen. Pokud občan ČR uzavře manželství v cizině, provede zápis do matriční knihy a vydá oddací list zvláštní matrika v Brně. Radka Francová matrikářka Celkem se sešlo 36 posádek, z toho 6 dámských. Byly jsme rády, že se máme s kým utkat na startu. A o to více jsme se na závod těšily. Nervozita sice panovala, to ano, ale při prvním záběru pádla z nás rychle opadla. Všechny tři jízdy jsme zajely výborně a obhájilyjsme 1. místo. Náš nejlepší čas 0:55:92 by stačil na místo ze všech 36 posádek. V nedělním závodě na 1 km jsme skončily s časem 5:21:32 na osmém místě z jedenácti posádek. Nutno podotknout, že na tuto trať už jsme si troufly jako jediná ženská posádka. Na vlastní kůži jsme si tedy změřily síly v nerovném boji s chlapy, a to se bohužel nedá srovnávat. I tak jsme se neztratily! Lipenská Fotografie vítězek. Foto: archiv Dravých saní posádka Gripeni navíc některé z nás požádala o výpomoc. Nenechaly jsme ji na holičkách a s námi v lodi skončila na krásném třetím místě. Nesmím opomenout, že se závodů zúčastnili i žáci ze Základní školy Vyšší Brod a vybojovali krásné 2. místo. Za tým Dravých saní Lucie Jarošová

18

19 červen 2014 Vyšebrodský zpravodaj Informace pro občany Dnem uplynula splatnost místního poplatku ze psů. Kromě toho, že evidujeme několik neplatičů, tak je v obci Loučovice stanovena povinnost trvalého označování psů opatření psa mikročipem. Chovatel psa je povinen při přihlášení do evidence na obecním úřadu předložit doklad od veterinárního lékaře o opatření psa mikročipem ve lhůtě do 15ti dnů po provedení úkonu. Náklady na trvalé označování psů hradí obec. Znáte to. Vidíte, jak pes vykoná svoji potřebu. Zatímco běžný majitel psa, kromě toho, že svého psa miluje, je také zodpovědný a exkrementy uklidí. Bezohledný pejskař končí u lásky a odpovědnosti se vyhýbá. A tak dělá jakoby nic a sune si to pryč. Otevře se vám kudla v kapse. Před očima máte červenou a chcete dotyčného lapnout za flígr a Procházíte se dál a zakopáváte o zbytky jídla, kostí, vyhozené přímo pod okny bytů. Tam asi bydlí potomci nějakých šlechticů, říkáte si. Jen zapomněli, že žijí v jiné době. Nebo je to poznávací znamení? Hromádka popela a nedopalků pod jinými okny prozradí, kde sídlí aktivní kuřák. Pak vidíte týpka vynášejícího odpadky. Otevře první popelnici z řady. Jako naschvál je Od platnosti povinnosti opatřit své čtyřnohé miláčky mikročipem se podařilo dohledat několik zatoulaných psů nebo jejich majitele, jako tomu bylo například u psíka nalezeného Městskou policií v Brně. Obecně závaznou vyhláškou je zaveden místní poplatek za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož splatnost je do kalendářního roku. Sazba poplatku činí 500 Kč za poplatníka. Doba kamenná je již za námi, žijeme v 21. století! plná. To nečekal, další nezkouší a pytlík s klidným svědomím odkládá vedle popelnice nebo kontejneru. Naštěstí dnes zavázaný, minule se to trochu vysypalo. Ale samo neposbíralo. Jsme malá obec, kde se všichni známe, a hlavně se navzájem neustále vidíme. Neznečišťujte obec odhazováním odpadků mimo koše, odkládáním pytlů s odpadky vedle kontejnerů, venčením pejsků bez následného úklidu na veřejných prostorách či na soukromých zahradách (jasně nemají plot jejich problém, ale přesto je to jejich majetek). Apelujeme na Vaše ryze lidské vlastnosti jako je stud, schopnost prozření, zdravý rozum a ohleduplnost. Věřit v to, že i bezohledný má někde v hloubi své duše něco, za co nám stojí se k němu chovat s úctou. Správu uvedených místních poplatků vykonává Obecní úřad Loučovice v návaznosti na zákon o místních poplatcích a daňový řád. V případě, že nedojde k úhradě místního poplatku včas je správce oprávněn vyměřit poplatníkovi až trojnásobek, což je jistě nemalá částka. Právní legislativa pamatuje i na možnost vymáhání místních poplatků (srážky ze mzdy, exekuce apod.), proto žádáme poplatníky, aby splnili svou povinnost a uhradili poplatek včas a ve správné výši. Uzavření lávky ve sv. Prokopě Jak jistě víte, tak začala demolice papírenského komplexu ve Svatém Prokopě. Společnost PEMELOG upozorňuje občany na pohyb těžké techniky v okolí probíhajících demoličních prací a vyzývá občany, aby nepoužívali lávku přes řeku Vltavu, která bude až do odvolání uzavřená. VYŠEBRODSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk územního samosprávného celku města Vyšší Brod a mikroregionu Vyšebrodsko Vydává Městské kulturní zařízení města Vyšší Brod, IČ: , Registrační značka: MK ČR E Odpovědný redaktor: Karel Troják, Adresa redakce: Vyšebrodský zpravodaj, MěKZ, Míru 250, Vyšší Brod, e mail: tel.: , ; Tisk: Jihočeský inzert expres, s.r.o., Distribuce: Česká pošta, s.p., Vydavatel není odpovědný za obsah a pravdivost otištěných inzerátů a vyhrazuje si právo nezveřejnit inzerát, který by jej poškozoval nebo byl svým obsahem protizákonný. Vychází 12x ročně. (8x nákladem 960 ks, 4x v nákladu 1670 ks zozšířené o příspěvky obcí a měst DSO Vyšebrodsko) Foto na titulní straně: Jan Papaj/Lipno-online.cz; Jan Straka/město Vyšší Brod

20 20 Vyšebrodský zpravodaj červen 2015 Kolik váží popravčí meč si můžete vyzkoušet na hradě Rožmberku S jarními měsíci ožívá také hrad Rožmberk. Už od dubna si mohou návštěvníci prohlédnout obě prohlídkové trasy, které prochází historickými interiéry. V letních měsících nabídku rozšíří ještě Muzeum hrdelního soudnictví ve sklepních prostorách hradu. Přestože se jedná o tématiku velmi ponurou, s historii Rožmberku je pevně spjata už od středověku. Dokladem jsou mimo jiné dochované pozůstatky šibenice nad městem, která byla po staletí významným bodem a morálním mementem ve zdejší krajině. Přestože už s koncem 18. století byl výkon hrdelního práva přenesen do Českého Krumlova, expozice chce připomenout nejen užívání tzv. práva útrpného, ale ukazuje také nástroje, které byly prostředkem k doznání a vykonání spravedlnosti. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost si nástroje osahat a dokonce některé s velkou dávkou opatrnosti vyzkoušet na vlastní kůži. Pochopitelně se jedná o repliky nástrojů, některé originály jsou k vidění ve Zbrojnici na hlavní prohlídkové trase. Přesnou kopií je také popravčí meč, který je dílem restaurátora a jednoho z největších současných evropských mečířů Pavla Sryji. A vězte, že kopie je totožná nejen svým vzhledem, ale také vahou a vyvážením hmoty meče. Tak jak byl mistr popravčí nucen žít na okraji společnosti, tak se v minulosti mělo za to, že pouhé dotknutí se popravčích nástrojů přináší neštěstí. Replik se dnes návštěvníci určitě bát nemusí, naopak chceme v rámci této expozice dát možnost prohlédnout si vše opravdu zblízka. Pro letošní prázdniny máme ještě jedno zajímavé téma, které přinese výstava Svátky a obyčeje v zrcadle minulých věků instalovaná v galerii hradu. Významné svátky a sváteční dny, tak jak je slavili někdejší obyvatelé regionu, přiblíží artefakty nejen z našich depozitářů, ale i předměty zapůjčené z Jihočeského muzea. Téma bude reflektovat také tradiční výstava květinových aranžmá, která se letos v posledním srpnovém týdnu představí už po deváté. Nebudou samozřejmě chybět ani divadelní představení, která se uskuteční v červenci a srpnu. Hlavní část naší sezóny zakončí Hradozámecká noc v sobotu , kdy si můžete v rámci mimořádných večerních prohlídek užít výjimečnou atmosféru večerního hradu. Naši kompletní nabídku i kulturní program najdete na webových stránkách hradu www. hrad-rozmberk.eu. Budeme se těšit, že hrad Rožmberk bude i letos oblíbeným cílem Vašich výletů a návštěv nebo třeba jen posezení u dobré kávy na nádvoří hradu. Za Státní hrad Rožmberk Andrea Čekanová