BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

2 Zářiové počasí láká k vycházkám do přírody, třeba na nejvyšší horu v okolí na Holý kopec. (foto -vlk-)

3 Vzpomínka na žně Když v červenci svatá Markyta svůj srpek žňový hodí do žita a léto zahoří chrpami modrými a mákem rudým, tak žně nastanou. A zralé zrno v klase obilném poskytne obživu celoročně všem, jak bohatým, tak také chudým. Zlatavá pšenice i žito chlebné, vousatý ječmen, oves klasnatý, pokorně padaly pod kosou sekáčovou a ruce žen je svazovaly ve snop bohatý. Horký vzduch žhnul a člověk v potu tváře svůj denní chleba těžce dobýval. Pán Bůh však požehnal, úroda dobrá byla a žně jsou práce svatá, rolník se usmíval. Když Bůh požehnal a klasů úrodu za jasné pohody odvezli z polí, pak z režné mouky upekli bochníček zlatavý, sypaný kmínem, osolený solí. Z pšenice ve mlýně semleli mouku bílou, z ní koláč jídával synek maličký a ječmen s ovsem, božímu doby tečku zajistil píci na rok celičký. Ke konci léta na strniště holé houf husí bílých vehnal pasáček bosý a na svých nožkách ucítil chlad snad už i podzimní rosy. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 28/2012 ze dne Žádost o povolení uspořádat skautské stanové tábory na p. č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4 v k.ú. Buchlovice (za Kamenným křížem na Smraďavce) v době od do a žádost o možnost likvidace odpadů a odběru pitné vody, žadatel Junák, středisko Kyjov, p. Jan Polášek, Kostelec u Kyjova, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o povolení uspořádat skautské stanové tábory na p. č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4 v k.ú. Buchlovice (za Kamenným křížem na Smraďavce) v době od do a žádost o možnost likvidace odpadů a odběru pitné vody, žadatel Junák, středisko Kyjov, p. Jan Polášek, Kostelec u Kyjova a rozhodla se umístit uzamykatelný kontejner na odpady do blízkosti uvedeného tábora, dle možnosti a vzájemné dohody. V této souvislosti vyzývá organizátory tábora, aby při jeho započetí kontaktovali místostarostu městyse Buchlovice Bořka Žižlavského. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč na rekonstrukci komínu a modernizaci vytápění RD, žadatel XX Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč na rekonstrukci komínu a modernizaci vytápění RD, žadatel XX Buchlovice. Žádost o schválení doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001 a doporučila ji Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit. Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru od Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice ve výši Kč, žadatel Základní škola, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice souhlasila s přijetím účelového finančního daru od Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice ve výši Kč, žadatel Základní škola, Komenského 483, Buchlovice. Uzavření a podpis smlouvy o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala smlouvu o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice její schválení. Ohlášení plánované kulturní akce hromadného charakteru v zámecké zahradě Klasika pod hvězdami, Carmen 2012 (operní divadelní vystoupení) dne od hod. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 2

5 do hod., oznamovatel ArtTriton, spol. s r.o., Pavla Filipová, jednatelka, V Kuťatech 1488/2c, Praha 10 Uhříněves Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí ohlášení plánované kulturní akce hromadného charakteru v zámecké zahradě Klasika pod hvězdami, Carmen 2012 (operní divadelní vystoupení) dne od hod. do hod., oznamovatel ArtTriton, spol. s r.o., Pavla Filipová, jednatelka, V Kuťatech 1488/2c, Praha 10 Uhříněves. Žádost o souhlas s vedením kanalizace a plynu firmy NODIS interiére s.r.o., přes pozemky městysu p.č. 505/21, 505/32, 505/52 a 505/266 v k.ú. Buchlovice, žadatel NODIS interiére s.r.o., Hradišťská 821, Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala žádost o souhlas s vedením kanalizace a plynu firmy NODIS interiére s.r.o., přes pozemky městysu p.č. 505/21, 505/32, 505/52 a 505/266 v k.ú. Buchlovice, žadatel NODIS interiére s.r.o., Hradišťská 821, Buchlovice a v případě realizace stavby s ní souhlasila. Žádost o schválení závěrečného účtu městyse Buchlovice za rok 2011 Rada městyse Buchlovice se seznámila s výsledky závěrečného účtu městyse Buchlovice za rok 2011 a doporučila jeho schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice. Různé: - Informace o 1. setkání Buchlovického klubu seniorů dne 21. června 2012 v hod. v konferenčním sále Československého kulturního centra Buchlovice (ČSKC) Místostarosta Bořek Žižlavský informoval členy rady o termínu prvního setkání Buchlovického klubu seniorů, které se uskuteční 21. června 2012 v hod. v konferenčním sále ČSKC. - Informace o počtu návštěvníků a tržbách v TIC a v Muzeu Podhradí Buchlovice v měsících leden květen 2012 Místostarosta Bořek Žižlavský informoval členy rady o počtu a příznivém vývoji počtu návštěvníků a tržbách TIC Buchlovice a Muzea Podhradí Buchlovice. Rada městyse č. 29/2012 ze dne Žádost o byt v majetku městyse Buchlovice, žadatelka XX Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice doporučila zaevidovat žádost XX Buchlovice o obecní byt. Žádost o příspěvek na dětskou tenisovou školu Buchlovice ve výši Kč na zakoupení cvičných tenisových míčů, žadatel TJ Buchlovice, tenisový oddíl, předseda Martin Kořínek, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila příspěvek na dětskou tenisovou školu Buchlovice při TJ Buchlovice ve výši Kč na zakoupení cvičných tenisových míčů. Různé - Informace o podání žádosti o finanční dotaci prostřednictvím MAS Buchlov na vybudování Mariánské vinné stezky Břestek Buchlovice Starosta městyse informoval ostatní členy Rady městyse Buchlovice o podání žádosti o finanční dotaci prostřednictvím MAS Buchlov na vybudování Mariánské vinné stezky Břestek Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 3

6 - Informace o rozhodnutí o dotaci brownfields ve výši Kč na projektovou dokumentaci Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb městyse Buchlovice Starosta městyse informoval ostatní členy Rady městyse Buchlovice o rozhodnutí o dotaci brownfields ve výši Kč na projektovou dokumentaci Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb městyse Buchlovice (viz. přiložená kopie smlouvy o poskytnutí podpory č. D/1407/2012/STR uzavřené dne mezi městysem Buchlovice a Zlínským krajem). Zastupitelstvo městyse č. 8/2012 ze dne Závěrečný účet městyse Buchlovice za rok 2011 Zastupitelstvo městyse schválilo závěrečný účet městyse Buchlovice za rok Půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč Zastupitelstvo městyse schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč pro XX, Buchlovice, na opravu rodinného domu celkové zateplení. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč Zastupitelstvo městyse schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč pro XX, Buchlovice, na rekonstrukci komínu a modernizace vytápění rodinného domu. Doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne Zastupitelstvo městyse schválilo doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001. Koupě pozemku Zastupitelstvo městyse schválilo koupi pozemku p.č. 509/2 o výměře 864 m 2 za cenu 50 Kč/m 2, tj. celkem Kč od paní XX, Břestek. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Zastupitelstvo městyse schválilo návrh na pořízení změny ÚP městyse Buchlovice žadatel XX, Drslavice, posunutí plochy, na které se nacházela původní stavba domu na p.č. 2920, na sousední pozemky p.č. 2921/1, 2921/2 a 2921/3 (vše zahrada) z důvodu umístění nové stavby ve větší vzdálenosti od komunikace, cca o 15 m za podmínky spolufinancování pořízení změny územního plánu. Prodej obecních pozemků Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej pozemků p.č. 2763/1 o výměře 453 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2762/9 30 m2 (ostatní plocha), 2762/11 53 m2 (ostatní plocha), 2762/ m2 (ostatní plocha) a 2760/39 81 m2 (trvalý travní porost) pro účely stavby dřevěného pasteveckého přístřešku rozměrů 8 10 m, výšky 5 m, žadatel XX, Buchlovice. Koupě pozemku Zastupitelstvo městyse schválilo koupi pozemku p.č. 3242/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 4

7 o výměře 107 m2 za cenu 50 Kč/m2 v k.ú. Buchlovice od majitele XX Praha pro účely zprovoznění cesty k budoucí zástavbě v této lokalitě. Smlouva o výstavbě Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a smlouva o uzavření budoucí smlouvy mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek Zastupitelstvo schválilo smlouvu o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek. Změna zřizovací listiny MŠ Buchlovice Zastupitelstvo schválilo změnu zřizovací listiny MŠ Buchlovice. Informace o školství v Buchlovicích Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informaci o školství v Buchlovicích, kterou přednesl starosta ing. Jiří Černý. Prodloužení vodovodu na Lhotku Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi městyse zadání projektové dokumentace na prodloužení vodovodu na Lhotce a zapracování realizace do rozpočtu roku Rada městyse č. 30/2012 ze dne Kontrola úkolů - Informace: Sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k žádosti o provedení měření hluku z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 v městysi Buchlovice Na základě žádosti spoluobčanů z místní části Lhotka na dostavbu a rozšíření protihlukové stěny podél silnice I/50 a v souvislosti s žádostí o změnu územního plánu pana XX z orné půdy na stavební pozemky (viz usnesení Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 7/2012 ze dne ) v této lokalitě požádal městys Buchlovice Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně o měření hluku. Krajská hygienická stanice, dle přiloženého sdělení, provede požadované měření bezplatně v měsících září nebo říjnu Informace: Vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství Zlín, Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství Zlín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín k žádosti o stanovisko ke zřízení přechodu pro pěší, resp. místa pro přecházení, případně doplnění pruhu pro levé odbočení na silnici I/50 V souvislosti s peticí chatařů i obyvatel z místní části Újezda a Trnávky za výstavbu cyklostezky z Buchlovic na Újezda (viz usnesení Rady městyse Buchlovice č. 17/2011 ze dne ) zadal městys Buchlovice zpracování návrhu na budoucí realizaci cyklostezky u projektanta ing. Ivana Kutína. Z návrhu jednoznačně vyplynulo, že zásadním bodem realizace bude vyřešení přecházení přes silnici I/50. K této záležitosti se vyjádřily tři dotčené orgány (Policie ČR, krajské ředitelství Zlín, Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství Zlín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín), které nesouhlasí s vybudováním přechodu pro pěší a doporučují pouze místo pro přecházení. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 5

8 Žádost o změnu územního plánu na p.č (zahrada), 3100/2 (zahrada), 3107/4 (orná půda), 3107/5 (orná půda), 3108/4 (ostatní plocha) a 3108/8 (ostatní plocha) v k.ú. Buchlovice na plochy umožňující výstavbu 1 2 rodinných domů, žadatel XX, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice odložila konečné vyjádření k žádosti o změnu územního plánu na p.č (zahrada), 3100/2 (zahrada), 3107/4 (orná půda), 3107/5 (orná půda), 3108/4 (ostatní plocha) a 3108/8 (ostatní plocha) v k.ú. Buchlovice na plochy umožňující výstavbu 1 2 rodinných domů, žadatel XX, Uherské Hradiště. Rada, dříve než vydá doporučující nebo nedoporučující stanovisko zastupitelstvu městyse, předá tuto žádost k vyjádření zpracovateli územního plánu městyse Buchlovice a odboru architektury, plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení (kabelové vedení NN a uzemnění) pro stavbu Buchlovice, úpr. DS, Krystýnek), žadatel MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, Tlumačov, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení (kabelové vedení NN a uzemnění) pro stavbu Buchlovice, úpr. DS, Krystýnek), žadatel MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, Tlumačov a pověřila starostu městyse smlouvu podepsat. Žádost o příspěvek na dopravu v ½ výši nákladů, tj Kč na zájezd do Sládkovičova na Slovensku pro Buchlovický klub seniorů při Československém kulturním centru (ČSKC), žadatelka - Mgr. Pavla Večeřová, vedoucí ČSKC, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila příspěvek na dopravu v ½ výši nákladů, tj Kč na zájezd do Sládkovičova na Slovensku pro Buchlovický klub seniorů při Československém kulturním centru (ČSKC), žadatelka - Mgr. Pavla Večeřová, vedoucí ČSKC. Písemná rezignace Mgr. Lenky Rašticové (bez politické příslušnosti za KDU-ČSL) na post členky zastupitelstva městyse ke dni Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí písemnou rezignaci Mgr. Lenky Rašticové (bez politické příslušnosti za KDU-ČSL) na post členky zastupitelstva městyse ke dni Různé - Informace o provozování historické kanalizace v úseku mezi Domovem pro seniory a ul. Hradišťskou v Buchlovicích v délce 460 m Rada městyse Buchlovice byla seznámena starostou městyse s písemným stanoviskem Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uherské Hradiště ve věci provozování historické kanalizace v úseku mezi Domovem pro seniory a ul. Hradišťskou v Buchlovicích v délce 460 m s tím, že pokud se k vlastnictví kanalizace, na kterou je připojeno velké množství obyvatel městyse, nikdo nepřihlásí, nezbude nic jiného, než aby v dohledné době městys Buchlovice začal jednat o její rekonstrukci ve vlastní režii. - Seznámení rady se zápisem ze školní inspekce, která proběhla v Mateřské škole Buchlovice Rada městyse Buchlovice byla seznámena se zápisem ze školní inspekce, která proběhla v Mateřské škole Buchlovice v měsíci červnu 2012 na základě zaslaného anonymního dopisu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byla potěšena příznivým výsledkem kontroly. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 6

9 V nočních hodinách v neděli 1. července se kolem Buchlovic přehnala krátká vichřice, která poničila několik stromů. U cesty na Barborku zlámala staletý buk a na jejím vrcholu letitou lípu, která se rozpůlila na dvě části. První díl padal směrem ke kapli a druhý na dřevěné posezení s lavičkami a stolky a jen o několik centimetrů minul opravenou mariánskou sochu, které se naštěstí nic nestalo. (foto -bž-) Jedna ze srpnových nocí se stala osudnou pro před časem ořezáním zmlazenou lípu, která je součástí asi osmdesátiletého stromořadí na Smraďavce. Přestože byla zelená, její kořen byl už uhnilý, a tak nevydržela nápor větru. Opakovaná žádost o dotaci na výměnu a doplnění zeleně na obecních pozemcích v centrální části Smraďavky a v centru městečka v současnosti čeká v zásobníku projektů Státního fondu životního prostředí. Doufejme, že tentokrát vyjde a že Buchlovice zkrášlí nová i vyměněná zeleň, která je zejména v dnešní době, a nejen z ekologických důvodů, tolik potřebná. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 7

10 Letošní velmi suché počasí se opět podepsalo na stavu vody ve studních, ale i v potocích. Srpnová fotografie dokumentuje zcela vyschlý potok Dlouhou řeku, který protéká Smraďavkou do přehrady. Poslední úplné vyschnutí tohoto potoka bylo zaznamenáno v měsíci srpnu 2007 a trvalo celý měsíc. (foto -bž-) Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé K. Pacner: Osudové okamžiky XX. století D. H. Childress: Templáři a tajemství Kryštofa Kolumba J. Veselá: Simona Monyová Krásná literatura pro dospělé U. Eco: Pražský hřbitov U. Eco: Baudolino M. Connelly: Pátý svědek J. Theorin: Smršť (severská krimi) A. Indridason: Oběť (severská krimi) S. King: Zhubni J. Pospíšilová: Boty do nebe T. Pratchett: Malí bohové T. Pratchett: Pátý elefant T. Pratchett: Sekáč T. Pratchett: Šňupec J. Hájíček: Rybí krev Nejen pro maturanty J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa G. B. Shaw: Pygmalión J. Hašek: Povídky J. Hašek: Humoresky E. Hemingway: Stařec a moře E. Hemingway: Nebezpečné léto I. Blatný: Pomocná škola Bixley L. Vaculík: Rušný dům Naučná literatura pro děti a mládež B. Záruba: Záhady pravěku v otázkách a odpovědích Krásná literatura pro děti a mládež I. Procházková: Uzly a pomeranče I. Klíma: Jak daleko je slunce P. Braunová: Tramvaj plná strašidel D. Krolupperová: Rybí sliby Kol.: 4 pirátské příběhy (Čtyřlístek komiks) Kol.: Roztomilá mláďata (leporelo) J. Žáček: Kolik tet má Agáta (leporelo) knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 8

11 Pasování nových žáčků Stalo se již tradicí, že Mateřská škola Buchlovice pořádá na konci školního roku pasování svých žáčků, kteří po prázdninách budou navštěvovat první třídu základní školy. Samotného pasování na prvňáčky v Galerii na půdě buchlovického Muzea Podhradí 12. června se ujali ředitelka školky Bc. Jitka Němečková a místostarosta městyse Bořek Žižlavský. Početným přítomným rodičům, babičkám a dědečkům děti zatancovaly a zazpívaly. (foto Kajetánka Večeřová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 9

12 Rozloučení s deváťáky Na závěr školního roku, 29. června 2012, proběhlo v zámecké sala terreně tradiční rozloučení žáků 9. třídy základní školy. Za městys se s nastávajícími učni a studenty rozloučil starosta ing. Jiří Černý a za buchlovickou školu ředitel Mgr. František Klvaňa. Došlo samozřejmě i na delší loučení žáků s třídní učitelkou Mgr. Vladimírou Janíkovou. (foto Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

13 29. června 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

14 VKM CHŘIBŠTÍ VČELAŘÍCI LETOS BEZ MEDU, posteskly si děti z včelařského kroužku mládeže v Buchlovicích, které od začátku tohoto kalendářního roku věnují část svého volného času odborně vzdělávací činnosti v oboru včelařském. Během prvních hodin v lednu učinily děti první krůčky v rozpoznání tohoto užitečného hmyzu od ostatních druhů jim podobných. Dnes jsou z nich již o poznání zkušenější včelaři, kteří se nebojí bez obav pomazlit se se včelkou, vědí, jak se na včelím stanovišti chovat a jaký úkon s jakým cílem učinit. I když ještě ne vždy se věci daří bez pochybení, je radost pohledět na děti, které se snaží a u kterých je vidět přerůstání počáteční zvědavosti v opravdovou zálibu. A o nic jiného ani nejde, než probudit u dětí zálibu ve včelkách. Poznáváním zákonitostí jejich soužití se děti mohou samy učit, jak se chovat ve vlastním životě, ve vyšším společenství člověčím. Za pomoci partnerů, podporujících včelařský kroužek mládeže, se kroužku podařilo vybudovat velmi slušné včelí stanoviště v zámeckém parku, opatřit děti odpovídajícím vybavením, nářadím, pomůckami a hlavně třemi vlastními včelstvy. Lépe řečeno mladými včelstvíčky, které musí letos teprve vypiplat, avšak na medík se mohou těšit až příští sezónu. Přejme jim, ale i všem nám, ať děti nadšení z včelaření neopustí a v budoucnu obohatí buchlovický život nejen o bohatší včelí služby, ale časem i kulturní nabídku se včelařskou tématikou. Miroslav Smatana vedoucí VKM mob BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

15 Během letošní turistické sezóny je v prostorách horní zámecké budovy k vidění zajímavá výstava ze zámeckého depozitáře i odjinud půjčených jiných předmětů. Mezi nimi je k vidění například sbírka fajek, fotoaparátů, pistolí, ale i předmětů z rodiny někdejších majitelů buchlovského velkostatku, Berchtoldů. (foto -bž-) Ve čtvrtek 14. června jste mohli navštívit v hospůdce u fuchsií v zámecké zahradě vernisáž výstavy fotografií uherskohradišťské autorky Alžběty Šáchové, nazvanou Dětci. Černobílé a barevné fotografie, které jsou zde po stěnách umístěny po celou letošní sezónu, představují momentky získané např. v Portugalsku nebo Belgii. Velkoplošná tabla zaplnily kreslené vtipy Luboše Pospíšila a Karla Klose. Po vernisáži proběhl koncert známého pražského muzikanta Luboše Pospíšila, jenž v minulosti vystupoval s Blue Effectem, C&K Vocalem aj. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

16 Z vernisáže maleb Veroniky Němečkové Velké množství návštěvníků přilákala vernisáž výstavy abstraktních maleb MINI-M-UM na téma Duše autorky Bc. Veroniky Němečkové z Buchlovic, jež se odehrála v podvečerních hodinách 15. června v Galerii na půdě buchlovického Muzea Podhradí. Po úvodním slovu místostarosty městyse Bořka Žižlavského zazněla slova Mgr. Petra Papici a samotné autorky. V doprovodném programu zahrála na flétnu Tamara Margholtová a živou originální recitaci předvedl Adam Kreuziger. Další část expozice pokračovala v přízemních prostorách muzea, kde byly k vidění desítky kvetoucích kaktusů a sukulentů známého buchlovického pěstitele Josefa Horňáka, umístěných do speciálně vyrobených keramických nádob stříleckého keramika Karla Žíly. Foto Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

18 Kulturní kalendář září, říjen 2012 ZÁŘÍ Soužití s velkými šelmami až Výlet do historie neveřejná akce pro děti s mentálním postižením Československé kulturní centrum Buchlovice Hrad Buchlov Dny evropského dědictví Zámek Buchlovice Zpívání o víně Náměstí Buchlovice Září ŘÍJEN až až Co se na hradě vařívalo příprava a ochutnávka starých receptů Výstava fotografií z míst, kde pomáhá Oblastní charita UH a Papežské misijní dílo Hrad Buchlov Československé kulturní centrum Buchlovice V hraběcích službách Galerie na Půdě Buchlovice Buchlovice pomáhají charitativní koncert Československé kulturní centrum Československé kulturní centrum, tel HB Collegium, Libuše Mikulová tel Zámek Buchlovice Tel FS Buchlovice, Ing. Pavel Dvořan, tel , Hrad Buchlov Tel Ing. Petra Kropáčová, tel Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Muzeum Podhradí Ing. Petra Kropáčová, tel Hledáme fotografie a dokumenty pro výstavu Spolek podporovatelů historie Buchlovic připravuje výstavu věnovanou lidem, kteří pracovali na zámku, hradě či tehdejším velkostatku nebo panství Berchtoldů. Máte-li doma nějaké fotografie či dokumenty Vašich příbuzných nebo známých, které se vztahují k tomuto tématu, budeme rádi za jejich zapůjčení k pořízení kopií. Chystaná výstava určitě přinese řadu nových a zajímavých informací a připomene osoby, které stály ve stínu šlechtického rodu Berchtoldů, a které byly mnohdy svědky zajímavých událostí či setkání, někdy i světového významu. Předem děkujeme Kamil Maděra, předseda SPHB BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

19 Buchlovický klub seniorů Ve čtvrtek 21. června 2012 v konferenčním sále Československého kulturního centra Buchlovice proběhlo první, zakládající setkání Buchlovického klubu seniorů. Dorazilo bezmála 60 seňorů a seňorit. Při kafíčku a malém občerstvení jsme založili kroniku a pobavili se o možné náplni nově vzniklého klubu. Vznikl návrh programu na období do konce roku 2012, a tak se od tohoto dne pravidelně každý druhý čtvrtek setkáváme při různých příležitostech. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

20 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

21 Doposud proběhlo velmi zajímavé promítání cestopisného filmu o Japonsku, jehož autory jsou členové rodiny Márových. Syn Jirka je upoután na invalidní vozík, a tak je cestování celé rodiny o to zajímavější. Absolvovali již několik cest po celém světě. Z jejich dílny vzešlo již několik cestopisů. Dalším v našem programu je Tajuplná Afrika, který shlédne Buchlovický klub seniorů 4. října. 26. července jsme vyjeli na jednodenní zájezd do areálu termálního koupaliště Sládkovičovo - Vincov les. V termální vodě o teplotě 62 C byla možnost poléčit pohybový aparát a v dalších třech bazénech s vodou různých teplot se skýtalo několik dalších možností vodního vyžití. Čtrnáct dní po velmi poutavém povídání o nových knihách v místní knihovně, nabytém spoustou zajímavých informací, proběhlo příjemné, velmi teplé posezení u táboráku s harmonikou, na kterou velmi vesele zahrála paní Novotná z Velehradu. Posezení proběhlo tentokrát na farním dvoře a při té příležitosti někteří ze seniorů navštívili muzeum P. Arnošta Hrabala na faře. Pavla Večeřová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

22 Odhalení pamětní desky ing. Pavla Vláška V prostorách zámecké zahrady ve štítě či u fuchsií byla zahájena 28. června každoroční výstava fuchsií, kterou tu před třiceti lety založil pozdější dlouholetý ředitel Památkové správy Buchlovice ing. Pavel Vlášek. Při této příležitosti proběhla vernisáž, při níž byla, za účasti hostů a veřejnosti, odhalena keramická pamětní deska sochaře Oldřicha Víchy, nesoucí jméno před třemi lety zesnulého ing. Vláška. Pamětní desku naleznete po levé straně parkového vchodu do areálu u fuchsií. (foto Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

24 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na 1. ročník charitativního koncertu BUCHLOVICE POMÁHAJÍ, který se koná v neděli 14. října 2012 v 15 hodin v sále ČSKC Buchlovice. Jedná se o výjimečný a ojedinělý projekt, kterým m ohou jak diváci, tak i účinkující přispět na dobrou věc. Veškerý výtěžek ze vstupného bude předán na konto Oblastní charity Uherské Hradiště. Účinkovat budou hudební uskupení a sólisté s blízkým vztahem k Buchlovicím, čímž se tato událost stává i jedinečnou přehlídkou buchlovských hudebníků všech generací a hudebních žánrů. Patronkou letošního ročníku je paní Věra Domincová legendární sólistka souboru Hradišťan. Abychom přispěli nejenom k obohacení vaší duše, ale i vašeho těla, připravilo Misijní klubko v přestávce koncertu již tradiční Misijní štrůdlování. Všichni milovníci domácích štrůdlů si budou moci zakoupit a hlavně ochutnat vícero vynikajících vzorků, které pro Misijní klubko pečou spřízněné maminky a babičky. I tímto způsobem zvýšíte svůj příspěvek na konto na pomoc chudým dětem na misiích. Součástí projektu je také výstava fotografií z míst, kde pomáhá Oblastní charita Uherské Hradiště a Papežské misijní dílo. Výstavu je možné si prohlédnout v prostorách ČSKC Buchlovice od 14. do 31. října Vzhledem k omezené kapacitě sálu, vám nabízíme možnost zakoupení vstupenky s místenkou v hodnotě 100 Kč v předprodeji. Lze si ji objednat telefonicky na čísle: Věříme, že vás tato akce zaujme, a budeme se s vámi těšit naviděnou a hlavně naslyšenou! Misijní klubko Buchlovice Účinkující: Buchlovjánek, Buchlovská schola, Buchlovští slavíčci spolu s finalistkami okresní soutěže Zazpívej slavíčku, CM Pentla, CM Rubáš, Dechový kvartet Buchlovice, Děcka z Buchlovic, Chrámový sbor Buchlovice, Lenka Slivková hoboj, Michala Kyliánová zpěv, Mužský sbor FS Buchlovice a učitelé a žáci místní pobočky ZUŠ. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

25 Mezinárodní den boje proti drogám Ve dnech a proběhla při příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám v Československém kulturním centru akce s názvem Život ve svobodě zaštítěná hejtmanem Zlínského kraje panem MVDr. Stanislavem Mišákem. Součástí byla beseda žáků 8. a 9. třídy ZŠ Buchlovice s p. Romanem Povalou, DiS., výstava fotografií p. Prof. Jindřicha Štreita Cesta ke svobodě a přednáška p. Romana Povaly, DiS. na téma Opatrujme naše děti aneb Jak poznat, že dítě bere drogy? pro dospělé. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

26 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

27 V měsících červenci a srpnu byla v horních prostorách kaple sv. Barbory na Modle k vidění výstava fotografií s tématikou krajiny Chřibů. Pětice autorů fotografií Jiří Blaha (Kostelany u Kroměříže), Karel Grabovský (Kvasice), ing. Jaroslav Hrabec (Uherské Hradiště), Ivo Hubík (Kroměříž Trávník) a Bořek Žižlavský (Buchlovice) je součástí Expedice Chřiby a vystavené fotografie pořídila během cest, kterými se zaměřuje na mapování chřibských studánek. Završením tohoto projektu by měl být nejprve novinový seriál a poté by měla následovat kniha zařazená do již šestidílného souboru Chřibů záhadných a mytických. (foto LK) Nevšední zážitek měli lidé, kteří procházeli v dopoledních hodinách 30. června kolem parkoviště před Muzeem Podhradí. Všichni, kteří se zastavili, zvědavě okukovali nablýskaného automobilového veterána, který se jen tak nevidí. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

28 Král Artuš v Buchlovicích Druhý prázdninový týden patřil v prostorách základní školy družině Krále Artuše. Probíhal tu příměstský tábor pořádaný Junákem Buchlovice. Celý týden děti plnily úkoly, hráli hry a nechyběl ani výlet. Touto cestou děkujeme Vendule, Veronice, Tereze, Lucce a vyhlášené školní kuchyni pod vedením paní Šaratové. Moc a moc děkují za super týden jmenovitě: Kiki A., Kiki D., Simča, Anetka, Beruška, Marco, Oskar, Tadeáš, Vítek, Lea, Paja, Anička, Naty, Kryštof, Ondra, Roman, Alex, Vikča, Ester, Linda, Natálka, Petra, Pavel, Klárka, Helenka a jejich spokojení rodiče (nejen z Buchlovic) Lesní soustředění Děcek z Buchlovic V letošním roce jsme místo týdenního zahraničního festivalu udělali od 16. do soustředění v našich krásných lesích. Dopoledne jsme tancovali podařilo se nám zvládnout nahrubo 2 nová pásma, obkročák a taky vyhazovanou polku. Odpoledne byla rekreační jedno bylo věnované tvoření z keramiky, kdy si děti pod dohledem manželů Crlových vyrobily jmenovky v hlaholici. V druhém odpoledni jsme prověřili kondičku na lanovém centru na Smraďavce a třetí bylo ve znamení lesní pedagogiky pod taktovou pracovníků Lesů ČR. Přestože nám počasí nepřálo, byly všechny dny zakončeny zpíváním a to díky naší skvělé doprovodné muzice Davidu Šedovi a Martinu Kučíkovi. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

Poznámky k nabídce toho voňavého dne:

Poznámky k nabídce toho voňavého dne: Tisková zpráva z XII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 27. července 2013 V sobotu 27. července 2013 se po dvanácté konal Festival česneku na zámku v Buchlovicích. Hlavní heslo

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

Tisková zpráva ze XIII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 26. července 2014

Tisková zpráva ze XIII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 26. července 2014 Tisková zpráva ze XIII. ročníku Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 26. července 2014 V sobotu 26. července 2013 se po třinácté konal Festival česneku na zámku v Buchlovicích. Hlavní

Více

Tisková zpráva IX. ročník Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 24. července 2010

Tisková zpráva IX. ročník Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 24. července 2010 Tisková zpráva IX. ročník Festivalu česneku na zámku (a v městečku) Buchlovice, 24. července 2010 V sobotu 24. července 2010 se již po deváté konal Festival česneku na zámku v Buchlovicích. Hlavní heslo

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel

Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, tel název datum pořadatel místo popis akce Fašanková obchůzka a zábava s pochováváním basy 18.02.2017 Studio M, stárci a hasiči, Veronika Jakšíková, jaksikovaveronika@seznam.cz, tel. 777 992 666 Městečko Buchlovic

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-30-2015 Termín jednání 12. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE

KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE KALENDÁŘ AKCÍ BUCHLOVICE 2016 Datum Název akce Čas Místo konání Další informace, kontakt 4. 6. 2. Knižní bazar Čtvrtek 4.2. 9 18 hod.; Pátek 5. 2. 9 18 hod.; Sobota 6. 2. 9 12 hod. 6. 2. Fašanková obchůzka

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-52-2016 Termín jednání 29. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 4. velikonoční výstavka. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 4 Městyse Knínice u Boskovic 2008 velikonoční výstavka V neděli 23. března 2008 mohli naši spoluobčané shlédnout velikonoční výstavku, na které se podílelo 12 vystavovatelů. K vidění byly perníkové

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Zastupitelstvo městyse schvaluje ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) a) prodej pozemků městyse v

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.

Bc. Radek Fejfar, člen rady, do 19:13 hod. Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 10/2016 konaného dne 11.04.2016 od 15:32 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Mgr. Květuše Vernerová,

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století.

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice č. 2, konaného dne 28.05.2014 od 18 hodin ve školícím centru restaurace Ve Století. Zastupitelstvo obce Loděnice: Schvaluje : - Program veřejného

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více