BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

2 Zářiové počasí láká k vycházkám do přírody, třeba na nejvyšší horu v okolí na Holý kopec. (foto -vlk-)

3 Vzpomínka na žně Když v červenci svatá Markyta svůj srpek žňový hodí do žita a léto zahoří chrpami modrými a mákem rudým, tak žně nastanou. A zralé zrno v klase obilném poskytne obživu celoročně všem, jak bohatým, tak také chudým. Zlatavá pšenice i žito chlebné, vousatý ječmen, oves klasnatý, pokorně padaly pod kosou sekáčovou a ruce žen je svazovaly ve snop bohatý. Horký vzduch žhnul a člověk v potu tváře svůj denní chleba těžce dobýval. Pán Bůh však požehnal, úroda dobrá byla a žně jsou práce svatá, rolník se usmíval. Když Bůh požehnal a klasů úrodu za jasné pohody odvezli z polí, pak z režné mouky upekli bochníček zlatavý, sypaný kmínem, osolený solí. Z pšenice ve mlýně semleli mouku bílou, z ní koláč jídával synek maličký a ječmen s ovsem, božímu doby tečku zajistil píci na rok celičký. Ke konci léta na strniště holé houf husí bílých vehnal pasáček bosý a na svých nožkách ucítil chlad snad už i podzimní rosy. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 28/2012 ze dne Žádost o povolení uspořádat skautské stanové tábory na p. č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4 v k.ú. Buchlovice (za Kamenným křížem na Smraďavce) v době od do a žádost o možnost likvidace odpadů a odběru pitné vody, žadatel Junák, středisko Kyjov, p. Jan Polášek, Kostelec u Kyjova, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o povolení uspořádat skautské stanové tábory na p. č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4 v k.ú. Buchlovice (za Kamenným křížem na Smraďavce) v době od do a žádost o možnost likvidace odpadů a odběru pitné vody, žadatel Junák, středisko Kyjov, p. Jan Polášek, Kostelec u Kyjova a rozhodla se umístit uzamykatelný kontejner na odpady do blízkosti uvedeného tábora, dle možnosti a vzájemné dohody. V této souvislosti vyzývá organizátory tábora, aby při jeho započetí kontaktovali místostarostu městyse Buchlovice Bořka Žižlavského. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč na rekonstrukci komínu a modernizaci vytápění RD, žadatel XX Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč na rekonstrukci komínu a modernizaci vytápění RD, žadatel XX Buchlovice. Žádost o schválení doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001 a doporučila ji Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit. Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru od Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice ve výši Kč, žadatel Základní škola, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice souhlasila s přijetím účelového finančního daru od Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice ve výši Kč, žadatel Základní škola, Komenského 483, Buchlovice. Uzavření a podpis smlouvy o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala smlouvu o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice její schválení. Ohlášení plánované kulturní akce hromadného charakteru v zámecké zahradě Klasika pod hvězdami, Carmen 2012 (operní divadelní vystoupení) dne od hod. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 2

5 do hod., oznamovatel ArtTriton, spol. s r.o., Pavla Filipová, jednatelka, V Kuťatech 1488/2c, Praha 10 Uhříněves Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí ohlášení plánované kulturní akce hromadného charakteru v zámecké zahradě Klasika pod hvězdami, Carmen 2012 (operní divadelní vystoupení) dne od hod. do hod., oznamovatel ArtTriton, spol. s r.o., Pavla Filipová, jednatelka, V Kuťatech 1488/2c, Praha 10 Uhříněves. Žádost o souhlas s vedením kanalizace a plynu firmy NODIS interiére s.r.o., přes pozemky městysu p.č. 505/21, 505/32, 505/52 a 505/266 v k.ú. Buchlovice, žadatel NODIS interiére s.r.o., Hradišťská 821, Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala žádost o souhlas s vedením kanalizace a plynu firmy NODIS interiére s.r.o., přes pozemky městysu p.č. 505/21, 505/32, 505/52 a 505/266 v k.ú. Buchlovice, žadatel NODIS interiére s.r.o., Hradišťská 821, Buchlovice a v případě realizace stavby s ní souhlasila. Žádost o schválení závěrečného účtu městyse Buchlovice za rok 2011 Rada městyse Buchlovice se seznámila s výsledky závěrečného účtu městyse Buchlovice za rok 2011 a doporučila jeho schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice. Různé: - Informace o 1. setkání Buchlovického klubu seniorů dne 21. června 2012 v hod. v konferenčním sále Československého kulturního centra Buchlovice (ČSKC) Místostarosta Bořek Žižlavský informoval členy rady o termínu prvního setkání Buchlovického klubu seniorů, které se uskuteční 21. června 2012 v hod. v konferenčním sále ČSKC. - Informace o počtu návštěvníků a tržbách v TIC a v Muzeu Podhradí Buchlovice v měsících leden květen 2012 Místostarosta Bořek Žižlavský informoval členy rady o počtu a příznivém vývoji počtu návštěvníků a tržbách TIC Buchlovice a Muzea Podhradí Buchlovice. Rada městyse č. 29/2012 ze dne Žádost o byt v majetku městyse Buchlovice, žadatelka XX Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice doporučila zaevidovat žádost XX Buchlovice o obecní byt. Žádost o příspěvek na dětskou tenisovou školu Buchlovice ve výši Kč na zakoupení cvičných tenisových míčů, žadatel TJ Buchlovice, tenisový oddíl, předseda Martin Kořínek, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila příspěvek na dětskou tenisovou školu Buchlovice při TJ Buchlovice ve výši Kč na zakoupení cvičných tenisových míčů. Různé - Informace o podání žádosti o finanční dotaci prostřednictvím MAS Buchlov na vybudování Mariánské vinné stezky Břestek Buchlovice Starosta městyse informoval ostatní členy Rady městyse Buchlovice o podání žádosti o finanční dotaci prostřednictvím MAS Buchlov na vybudování Mariánské vinné stezky Břestek Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 3

6 - Informace o rozhodnutí o dotaci brownfields ve výši Kč na projektovou dokumentaci Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb městyse Buchlovice Starosta městyse informoval ostatní členy Rady městyse Buchlovice o rozhodnutí o dotaci brownfields ve výši Kč na projektovou dokumentaci Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb městyse Buchlovice (viz. přiložená kopie smlouvy o poskytnutí podpory č. D/1407/2012/STR uzavřené dne mezi městysem Buchlovice a Zlínským krajem). Zastupitelstvo městyse č. 8/2012 ze dne Závěrečný účet městyse Buchlovice za rok 2011 Zastupitelstvo městyse schválilo závěrečný účet městyse Buchlovice za rok Půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč Zastupitelstvo městyse schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč pro XX, Buchlovice, na opravu rodinného domu celkové zateplení. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč Zastupitelstvo městyse schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč pro XX, Buchlovice, na rekonstrukci komínu a modernizace vytápění rodinného domu. Doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne Zastupitelstvo městyse schválilo doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001. Koupě pozemku Zastupitelstvo městyse schválilo koupi pozemku p.č. 509/2 o výměře 864 m 2 za cenu 50 Kč/m 2, tj. celkem Kč od paní XX, Břestek. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Zastupitelstvo městyse schválilo návrh na pořízení změny ÚP městyse Buchlovice žadatel XX, Drslavice, posunutí plochy, na které se nacházela původní stavba domu na p.č. 2920, na sousední pozemky p.č. 2921/1, 2921/2 a 2921/3 (vše zahrada) z důvodu umístění nové stavby ve větší vzdálenosti od komunikace, cca o 15 m za podmínky spolufinancování pořízení změny územního plánu. Prodej obecních pozemků Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej pozemků p.č. 2763/1 o výměře 453 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2762/9 30 m2 (ostatní plocha), 2762/11 53 m2 (ostatní plocha), 2762/ m2 (ostatní plocha) a 2760/39 81 m2 (trvalý travní porost) pro účely stavby dřevěného pasteveckého přístřešku rozměrů 8 10 m, výšky 5 m, žadatel XX, Buchlovice. Koupě pozemku Zastupitelstvo městyse schválilo koupi pozemku p.č. 3242/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 4

7 o výměře 107 m2 za cenu 50 Kč/m2 v k.ú. Buchlovice od majitele XX Praha pro účely zprovoznění cesty k budoucí zástavbě v této lokalitě. Smlouva o výstavbě Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a smlouva o uzavření budoucí smlouvy mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek Zastupitelstvo schválilo smlouvu o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek. Změna zřizovací listiny MŠ Buchlovice Zastupitelstvo schválilo změnu zřizovací listiny MŠ Buchlovice. Informace o školství v Buchlovicích Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informaci o školství v Buchlovicích, kterou přednesl starosta ing. Jiří Černý. Prodloužení vodovodu na Lhotku Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi městyse zadání projektové dokumentace na prodloužení vodovodu na Lhotce a zapracování realizace do rozpočtu roku Rada městyse č. 30/2012 ze dne Kontrola úkolů - Informace: Sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k žádosti o provedení měření hluku z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 v městysi Buchlovice Na základě žádosti spoluobčanů z místní části Lhotka na dostavbu a rozšíření protihlukové stěny podél silnice I/50 a v souvislosti s žádostí o změnu územního plánu pana XX z orné půdy na stavební pozemky (viz usnesení Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 7/2012 ze dne ) v této lokalitě požádal městys Buchlovice Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně o měření hluku. Krajská hygienická stanice, dle přiloženého sdělení, provede požadované měření bezplatně v měsících září nebo říjnu Informace: Vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství Zlín, Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství Zlín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín k žádosti o stanovisko ke zřízení přechodu pro pěší, resp. místa pro přecházení, případně doplnění pruhu pro levé odbočení na silnici I/50 V souvislosti s peticí chatařů i obyvatel z místní části Újezda a Trnávky za výstavbu cyklostezky z Buchlovic na Újezda (viz usnesení Rady městyse Buchlovice č. 17/2011 ze dne ) zadal městys Buchlovice zpracování návrhu na budoucí realizaci cyklostezky u projektanta ing. Ivana Kutína. Z návrhu jednoznačně vyplynulo, že zásadním bodem realizace bude vyřešení přecházení přes silnici I/50. K této záležitosti se vyjádřily tři dotčené orgány (Policie ČR, krajské ředitelství Zlín, Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství Zlín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín), které nesouhlasí s vybudováním přechodu pro pěší a doporučují pouze místo pro přecházení. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 5

8 Žádost o změnu územního plánu na p.č (zahrada), 3100/2 (zahrada), 3107/4 (orná půda), 3107/5 (orná půda), 3108/4 (ostatní plocha) a 3108/8 (ostatní plocha) v k.ú. Buchlovice na plochy umožňující výstavbu 1 2 rodinných domů, žadatel XX, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice odložila konečné vyjádření k žádosti o změnu územního plánu na p.č (zahrada), 3100/2 (zahrada), 3107/4 (orná půda), 3107/5 (orná půda), 3108/4 (ostatní plocha) a 3108/8 (ostatní plocha) v k.ú. Buchlovice na plochy umožňující výstavbu 1 2 rodinných domů, žadatel XX, Uherské Hradiště. Rada, dříve než vydá doporučující nebo nedoporučující stanovisko zastupitelstvu městyse, předá tuto žádost k vyjádření zpracovateli územního plánu městyse Buchlovice a odboru architektury, plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení (kabelové vedení NN a uzemnění) pro stavbu Buchlovice, úpr. DS, Krystýnek), žadatel MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, Tlumačov, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení (kabelové vedení NN a uzemnění) pro stavbu Buchlovice, úpr. DS, Krystýnek), žadatel MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, Tlumačov a pověřila starostu městyse smlouvu podepsat. Žádost o příspěvek na dopravu v ½ výši nákladů, tj Kč na zájezd do Sládkovičova na Slovensku pro Buchlovický klub seniorů při Československém kulturním centru (ČSKC), žadatelka - Mgr. Pavla Večeřová, vedoucí ČSKC, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila příspěvek na dopravu v ½ výši nákladů, tj Kč na zájezd do Sládkovičova na Slovensku pro Buchlovický klub seniorů při Československém kulturním centru (ČSKC), žadatelka - Mgr. Pavla Večeřová, vedoucí ČSKC. Písemná rezignace Mgr. Lenky Rašticové (bez politické příslušnosti za KDU-ČSL) na post členky zastupitelstva městyse ke dni Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí písemnou rezignaci Mgr. Lenky Rašticové (bez politické příslušnosti za KDU-ČSL) na post členky zastupitelstva městyse ke dni Různé - Informace o provozování historické kanalizace v úseku mezi Domovem pro seniory a ul. Hradišťskou v Buchlovicích v délce 460 m Rada městyse Buchlovice byla seznámena starostou městyse s písemným stanoviskem Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uherské Hradiště ve věci provozování historické kanalizace v úseku mezi Domovem pro seniory a ul. Hradišťskou v Buchlovicích v délce 460 m s tím, že pokud se k vlastnictví kanalizace, na kterou je připojeno velké množství obyvatel městyse, nikdo nepřihlásí, nezbude nic jiného, než aby v dohledné době městys Buchlovice začal jednat o její rekonstrukci ve vlastní režii. - Seznámení rady se zápisem ze školní inspekce, která proběhla v Mateřské škole Buchlovice Rada městyse Buchlovice byla seznámena se zápisem ze školní inspekce, která proběhla v Mateřské škole Buchlovice v měsíci červnu 2012 na základě zaslaného anonymního dopisu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byla potěšena příznivým výsledkem kontroly. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 6

9 V nočních hodinách v neděli 1. července se kolem Buchlovic přehnala krátká vichřice, která poničila několik stromů. U cesty na Barborku zlámala staletý buk a na jejím vrcholu letitou lípu, která se rozpůlila na dvě části. První díl padal směrem ke kapli a druhý na dřevěné posezení s lavičkami a stolky a jen o několik centimetrů minul opravenou mariánskou sochu, které se naštěstí nic nestalo. (foto -bž-) Jedna ze srpnových nocí se stala osudnou pro před časem ořezáním zmlazenou lípu, která je součástí asi osmdesátiletého stromořadí na Smraďavce. Přestože byla zelená, její kořen byl už uhnilý, a tak nevydržela nápor větru. Opakovaná žádost o dotaci na výměnu a doplnění zeleně na obecních pozemcích v centrální části Smraďavky a v centru městečka v současnosti čeká v zásobníku projektů Státního fondu životního prostředí. Doufejme, že tentokrát vyjde a že Buchlovice zkrášlí nová i vyměněná zeleň, která je zejména v dnešní době, a nejen z ekologických důvodů, tolik potřebná. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 7

10 Letošní velmi suché počasí se opět podepsalo na stavu vody ve studních, ale i v potocích. Srpnová fotografie dokumentuje zcela vyschlý potok Dlouhou řeku, který protéká Smraďavkou do přehrady. Poslední úplné vyschnutí tohoto potoka bylo zaznamenáno v měsíci srpnu 2007 a trvalo celý měsíc. (foto -bž-) Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé K. Pacner: Osudové okamžiky XX. století D. H. Childress: Templáři a tajemství Kryštofa Kolumba J. Veselá: Simona Monyová Krásná literatura pro dospělé U. Eco: Pražský hřbitov U. Eco: Baudolino M. Connelly: Pátý svědek J. Theorin: Smršť (severská krimi) A. Indridason: Oběť (severská krimi) S. King: Zhubni J. Pospíšilová: Boty do nebe T. Pratchett: Malí bohové T. Pratchett: Pátý elefant T. Pratchett: Sekáč T. Pratchett: Šňupec J. Hájíček: Rybí krev Nejen pro maturanty J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa G. B. Shaw: Pygmalión J. Hašek: Povídky J. Hašek: Humoresky E. Hemingway: Stařec a moře E. Hemingway: Nebezpečné léto I. Blatný: Pomocná škola Bixley L. Vaculík: Rušný dům Naučná literatura pro děti a mládež B. Záruba: Záhady pravěku v otázkách a odpovědích Krásná literatura pro děti a mládež I. Procházková: Uzly a pomeranče I. Klíma: Jak daleko je slunce P. Braunová: Tramvaj plná strašidel D. Krolupperová: Rybí sliby Kol.: 4 pirátské příběhy (Čtyřlístek komiks) Kol.: Roztomilá mláďata (leporelo) J. Žáček: Kolik tet má Agáta (leporelo) knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 8

11 Pasování nových žáčků Stalo se již tradicí, že Mateřská škola Buchlovice pořádá na konci školního roku pasování svých žáčků, kteří po prázdninách budou navštěvovat první třídu základní školy. Samotného pasování na prvňáčky v Galerii na půdě buchlovického Muzea Podhradí 12. června se ujali ředitelka školky Bc. Jitka Němečková a místostarosta městyse Bořek Žižlavský. Početným přítomným rodičům, babičkám a dědečkům děti zatancovaly a zazpívaly. (foto Kajetánka Večeřová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 9

12 Rozloučení s deváťáky Na závěr školního roku, 29. června 2012, proběhlo v zámecké sala terreně tradiční rozloučení žáků 9. třídy základní školy. Za městys se s nastávajícími učni a studenty rozloučil starosta ing. Jiří Černý a za buchlovickou školu ředitel Mgr. František Klvaňa. Došlo samozřejmě i na delší loučení žáků s třídní učitelkou Mgr. Vladimírou Janíkovou. (foto Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

13 29. června 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

14 VKM CHŘIBŠTÍ VČELAŘÍCI LETOS BEZ MEDU, posteskly si děti z včelařského kroužku mládeže v Buchlovicích, které od začátku tohoto kalendářního roku věnují část svého volného času odborně vzdělávací činnosti v oboru včelařském. Během prvních hodin v lednu učinily děti první krůčky v rozpoznání tohoto užitečného hmyzu od ostatních druhů jim podobných. Dnes jsou z nich již o poznání zkušenější včelaři, kteří se nebojí bez obav pomazlit se se včelkou, vědí, jak se na včelím stanovišti chovat a jaký úkon s jakým cílem učinit. I když ještě ne vždy se věci daří bez pochybení, je radost pohledět na děti, které se snaží a u kterých je vidět přerůstání počáteční zvědavosti v opravdovou zálibu. A o nic jiného ani nejde, než probudit u dětí zálibu ve včelkách. Poznáváním zákonitostí jejich soužití se děti mohou samy učit, jak se chovat ve vlastním životě, ve vyšším společenství člověčím. Za pomoci partnerů, podporujících včelařský kroužek mládeže, se kroužku podařilo vybudovat velmi slušné včelí stanoviště v zámeckém parku, opatřit děti odpovídajícím vybavením, nářadím, pomůckami a hlavně třemi vlastními včelstvy. Lépe řečeno mladými včelstvíčky, které musí letos teprve vypiplat, avšak na medík se mohou těšit až příští sezónu. Přejme jim, ale i všem nám, ať děti nadšení z včelaření neopustí a v budoucnu obohatí buchlovický život nejen o bohatší včelí služby, ale časem i kulturní nabídku se včelařskou tématikou. Miroslav Smatana vedoucí VKM mob BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

15 Během letošní turistické sezóny je v prostorách horní zámecké budovy k vidění zajímavá výstava ze zámeckého depozitáře i odjinud půjčených jiných předmětů. Mezi nimi je k vidění například sbírka fajek, fotoaparátů, pistolí, ale i předmětů z rodiny někdejších majitelů buchlovského velkostatku, Berchtoldů. (foto -bž-) Ve čtvrtek 14. června jste mohli navštívit v hospůdce u fuchsií v zámecké zahradě vernisáž výstavy fotografií uherskohradišťské autorky Alžběty Šáchové, nazvanou Dětci. Černobílé a barevné fotografie, které jsou zde po stěnách umístěny po celou letošní sezónu, představují momentky získané např. v Portugalsku nebo Belgii. Velkoplošná tabla zaplnily kreslené vtipy Luboše Pospíšila a Karla Klose. Po vernisáži proběhl koncert známého pražského muzikanta Luboše Pospíšila, jenž v minulosti vystupoval s Blue Effectem, C&K Vocalem aj. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

16 Z vernisáže maleb Veroniky Němečkové Velké množství návštěvníků přilákala vernisáž výstavy abstraktních maleb MINI-M-UM na téma Duše autorky Bc. Veroniky Němečkové z Buchlovic, jež se odehrála v podvečerních hodinách 15. června v Galerii na půdě buchlovického Muzea Podhradí. Po úvodním slovu místostarosty městyse Bořka Žižlavského zazněla slova Mgr. Petra Papici a samotné autorky. V doprovodném programu zahrála na flétnu Tamara Margholtová a živou originální recitaci předvedl Adam Kreuziger. Další část expozice pokračovala v přízemních prostorách muzea, kde byly k vidění desítky kvetoucích kaktusů a sukulentů známého buchlovického pěstitele Josefa Horňáka, umístěných do speciálně vyrobených keramických nádob stříleckého keramika Karla Žíly. Foto Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

18 Kulturní kalendář září, říjen 2012 ZÁŘÍ Soužití s velkými šelmami až Výlet do historie neveřejná akce pro děti s mentálním postižením Československé kulturní centrum Buchlovice Hrad Buchlov Dny evropského dědictví Zámek Buchlovice Zpívání o víně Náměstí Buchlovice Září ŘÍJEN až až Co se na hradě vařívalo příprava a ochutnávka starých receptů Výstava fotografií z míst, kde pomáhá Oblastní charita UH a Papežské misijní dílo Hrad Buchlov Československé kulturní centrum Buchlovice V hraběcích službách Galerie na Půdě Buchlovice Buchlovice pomáhají charitativní koncert Československé kulturní centrum Československé kulturní centrum, tel HB Collegium, Libuše Mikulová tel Zámek Buchlovice Tel FS Buchlovice, Ing. Pavel Dvořan, tel , Hrad Buchlov Tel Ing. Petra Kropáčová, tel Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Muzeum Podhradí Ing. Petra Kropáčová, tel Hledáme fotografie a dokumenty pro výstavu Spolek podporovatelů historie Buchlovic připravuje výstavu věnovanou lidem, kteří pracovali na zámku, hradě či tehdejším velkostatku nebo panství Berchtoldů. Máte-li doma nějaké fotografie či dokumenty Vašich příbuzných nebo známých, které se vztahují k tomuto tématu, budeme rádi za jejich zapůjčení k pořízení kopií. Chystaná výstava určitě přinese řadu nových a zajímavých informací a připomene osoby, které stály ve stínu šlechtického rodu Berchtoldů, a které byly mnohdy svědky zajímavých událostí či setkání, někdy i světového významu. Předem děkujeme Kamil Maděra, předseda SPHB BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

19 Buchlovický klub seniorů Ve čtvrtek 21. června 2012 v konferenčním sále Československého kulturního centra Buchlovice proběhlo první, zakládající setkání Buchlovického klubu seniorů. Dorazilo bezmála 60 seňorů a seňorit. Při kafíčku a malém občerstvení jsme založili kroniku a pobavili se o možné náplni nově vzniklého klubu. Vznikl návrh programu na období do konce roku 2012, a tak se od tohoto dne pravidelně každý druhý čtvrtek setkáváme při různých příležitostech. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

20 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

21 Doposud proběhlo velmi zajímavé promítání cestopisného filmu o Japonsku, jehož autory jsou členové rodiny Márových. Syn Jirka je upoután na invalidní vozík, a tak je cestování celé rodiny o to zajímavější. Absolvovali již několik cest po celém světě. Z jejich dílny vzešlo již několik cestopisů. Dalším v našem programu je Tajuplná Afrika, který shlédne Buchlovický klub seniorů 4. října. 26. července jsme vyjeli na jednodenní zájezd do areálu termálního koupaliště Sládkovičovo - Vincov les. V termální vodě o teplotě 62 C byla možnost poléčit pohybový aparát a v dalších třech bazénech s vodou různých teplot se skýtalo několik dalších možností vodního vyžití. Čtrnáct dní po velmi poutavém povídání o nových knihách v místní knihovně, nabytém spoustou zajímavých informací, proběhlo příjemné, velmi teplé posezení u táboráku s harmonikou, na kterou velmi vesele zahrála paní Novotná z Velehradu. Posezení proběhlo tentokrát na farním dvoře a při té příležitosti někteří ze seniorů navštívili muzeum P. Arnošta Hrabala na faře. Pavla Večeřová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

22 Odhalení pamětní desky ing. Pavla Vláška V prostorách zámecké zahrady ve štítě či u fuchsií byla zahájena 28. června každoroční výstava fuchsií, kterou tu před třiceti lety založil pozdější dlouholetý ředitel Památkové správy Buchlovice ing. Pavel Vlášek. Při této příležitosti proběhla vernisáž, při níž byla, za účasti hostů a veřejnosti, odhalena keramická pamětní deska sochaře Oldřicha Víchy, nesoucí jméno před třemi lety zesnulého ing. Vláška. Pamětní desku naleznete po levé straně parkového vchodu do areálu u fuchsií. (foto Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

24 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na 1. ročník charitativního koncertu BUCHLOVICE POMÁHAJÍ, který se koná v neděli 14. října 2012 v 15 hodin v sále ČSKC Buchlovice. Jedná se o výjimečný a ojedinělý projekt, kterým m ohou jak diváci, tak i účinkující přispět na dobrou věc. Veškerý výtěžek ze vstupného bude předán na konto Oblastní charity Uherské Hradiště. Účinkovat budou hudební uskupení a sólisté s blízkým vztahem k Buchlovicím, čímž se tato událost stává i jedinečnou přehlídkou buchlovských hudebníků všech generací a hudebních žánrů. Patronkou letošního ročníku je paní Věra Domincová legendární sólistka souboru Hradišťan. Abychom přispěli nejenom k obohacení vaší duše, ale i vašeho těla, připravilo Misijní klubko v přestávce koncertu již tradiční Misijní štrůdlování. Všichni milovníci domácích štrůdlů si budou moci zakoupit a hlavně ochutnat vícero vynikajících vzorků, které pro Misijní klubko pečou spřízněné maminky a babičky. I tímto způsobem zvýšíte svůj příspěvek na konto na pomoc chudým dětem na misiích. Součástí projektu je také výstava fotografií z míst, kde pomáhá Oblastní charita Uherské Hradiště a Papežské misijní dílo. Výstavu je možné si prohlédnout v prostorách ČSKC Buchlovice od 14. do 31. října Vzhledem k omezené kapacitě sálu, vám nabízíme možnost zakoupení vstupenky s místenkou v hodnotě 100 Kč v předprodeji. Lze si ji objednat telefonicky na čísle: Věříme, že vás tato akce zaujme, a budeme se s vámi těšit naviděnou a hlavně naslyšenou! Misijní klubko Buchlovice Účinkující: Buchlovjánek, Buchlovská schola, Buchlovští slavíčci spolu s finalistkami okresní soutěže Zazpívej slavíčku, CM Pentla, CM Rubáš, Dechový kvartet Buchlovice, Děcka z Buchlovic, Chrámový sbor Buchlovice, Lenka Slivková hoboj, Michala Kyliánová zpěv, Mužský sbor FS Buchlovice a učitelé a žáci místní pobočky ZUŠ. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

25 Mezinárodní den boje proti drogám Ve dnech a proběhla při příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám v Československém kulturním centru akce s názvem Život ve svobodě zaštítěná hejtmanem Zlínského kraje panem MVDr. Stanislavem Mišákem. Součástí byla beseda žáků 8. a 9. třídy ZŠ Buchlovice s p. Romanem Povalou, DiS., výstava fotografií p. Prof. Jindřicha Štreita Cesta ke svobodě a přednáška p. Romana Povaly, DiS. na téma Opatrujme naše děti aneb Jak poznat, že dítě bere drogy? pro dospělé. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

26 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

27 V měsících červenci a srpnu byla v horních prostorách kaple sv. Barbory na Modle k vidění výstava fotografií s tématikou krajiny Chřibů. Pětice autorů fotografií Jiří Blaha (Kostelany u Kroměříže), Karel Grabovský (Kvasice), ing. Jaroslav Hrabec (Uherské Hradiště), Ivo Hubík (Kroměříž Trávník) a Bořek Žižlavský (Buchlovice) je součástí Expedice Chřiby a vystavené fotografie pořídila během cest, kterými se zaměřuje na mapování chřibských studánek. Završením tohoto projektu by měl být nejprve novinový seriál a poté by měla následovat kniha zařazená do již šestidílného souboru Chřibů záhadných a mytických. (foto LK) Nevšední zážitek měli lidé, kteří procházeli v dopoledních hodinách 30. června kolem parkoviště před Muzeem Podhradí. Všichni, kteří se zastavili, zvědavě okukovali nablýskaného automobilového veterána, který se jen tak nevidí. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

28 Král Artuš v Buchlovicích Druhý prázdninový týden patřil v prostorách základní školy družině Krále Artuše. Probíhal tu příměstský tábor pořádaný Junákem Buchlovice. Celý týden děti plnily úkoly, hráli hry a nechyběl ani výlet. Touto cestou děkujeme Vendule, Veronice, Tereze, Lucce a vyhlášené školní kuchyni pod vedením paní Šaratové. Moc a moc děkují za super týden jmenovitě: Kiki A., Kiki D., Simča, Anetka, Beruška, Marco, Oskar, Tadeáš, Vítek, Lea, Paja, Anička, Naty, Kryštof, Ondra, Roman, Alex, Vikča, Ester, Linda, Natálka, Petra, Pavel, Klárka, Helenka a jejich spokojení rodiče (nejen z Buchlovic) Lesní soustředění Děcek z Buchlovic V letošním roce jsme místo týdenního zahraničního festivalu udělali od 16. do soustředění v našich krásných lesích. Dopoledne jsme tancovali podařilo se nám zvládnout nahrubo 2 nová pásma, obkročák a taky vyhazovanou polku. Odpoledne byla rekreační jedno bylo věnované tvoření z keramiky, kdy si děti pod dohledem manželů Crlových vyrobily jmenovky v hlaholici. V druhém odpoledni jsme prověřili kondičku na lanovém centru na Smraďavce a třetí bylo ve znamení lesní pedagogiky pod taktovou pracovníků Lesů ČR. Přestože nám počasí nepřálo, byly všechny dny zakončeny zpíváním a to díky naší skvělé doprovodné muzice Davidu Šedovi a Martinu Kučíkovi. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/