BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

2 Zářiové počasí láká k vycházkám do přírody, třeba na nejvyšší horu v okolí na Holý kopec. (foto -vlk-)

3 Vzpomínka na žně Když v červenci svatá Markyta svůj srpek žňový hodí do žita a léto zahoří chrpami modrými a mákem rudým, tak žně nastanou. A zralé zrno v klase obilném poskytne obživu celoročně všem, jak bohatým, tak také chudým. Zlatavá pšenice i žito chlebné, vousatý ječmen, oves klasnatý, pokorně padaly pod kosou sekáčovou a ruce žen je svazovaly ve snop bohatý. Horký vzduch žhnul a člověk v potu tváře svůj denní chleba těžce dobýval. Pán Bůh však požehnal, úroda dobrá byla a žně jsou práce svatá, rolník se usmíval. Když Bůh požehnal a klasů úrodu za jasné pohody odvezli z polí, pak z režné mouky upekli bochníček zlatavý, sypaný kmínem, osolený solí. Z pšenice ve mlýně semleli mouku bílou, z ní koláč jídával synek maličký a ječmen s ovsem, božímu doby tečku zajistil píci na rok celičký. Ke konci léta na strniště holé houf husí bílých vehnal pasáček bosý a na svých nožkách ucítil chlad snad už i podzimní rosy. Zdenka Maršálková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 28/2012 ze dne Žádost o povolení uspořádat skautské stanové tábory na p. č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4 v k.ú. Buchlovice (za Kamenným křížem na Smraďavce) v době od do a žádost o možnost likvidace odpadů a odběru pitné vody, žadatel Junák, středisko Kyjov, p. Jan Polášek, Kostelec u Kyjova, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o povolení uspořádat skautské stanové tábory na p. č. 2864/1 až 2865/1 a 2865/4 v k.ú. Buchlovice (za Kamenným křížem na Smraďavce) v době od do a žádost o možnost likvidace odpadů a odběru pitné vody, žadatel Junák, středisko Kyjov, p. Jan Polášek, Kostelec u Kyjova a rozhodla se umístit uzamykatelný kontejner na odpady do blízkosti uvedeného tábora, dle možnosti a vzájemné dohody. V této souvislosti vyzývá organizátory tábora, aby při jeho započetí kontaktovali místostarostu městyse Buchlovice Bořka Žižlavského. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč na rekonstrukci komínu a modernizaci vytápění RD, žadatel XX Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč na rekonstrukci komínu a modernizaci vytápění RD, žadatel XX Buchlovice. Žádost o schválení doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001, ze dne Rada městyse Buchlovice projednala žádost o doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001 a doporučila ji Zastupitelstvu městyse Buchlovice schválit. Žádost o souhlas s přijetím účelového finančního daru od Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice ve výši Kč, žadatel Základní škola, Komenského 483, Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice souhlasila s přijetím účelového finančního daru od Sdružení rodičů při ZŠ Buchlovice ve výši Kč, žadatel Základní škola, Komenského 483, Buchlovice. Uzavření a podpis smlouvy o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala smlouvu o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice její schválení. Ohlášení plánované kulturní akce hromadného charakteru v zámecké zahradě Klasika pod hvězdami, Carmen 2012 (operní divadelní vystoupení) dne od hod. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 2

5 do hod., oznamovatel ArtTriton, spol. s r.o., Pavla Filipová, jednatelka, V Kuťatech 1488/2c, Praha 10 Uhříněves Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí ohlášení plánované kulturní akce hromadného charakteru v zámecké zahradě Klasika pod hvězdami, Carmen 2012 (operní divadelní vystoupení) dne od hod. do hod., oznamovatel ArtTriton, spol. s r.o., Pavla Filipová, jednatelka, V Kuťatech 1488/2c, Praha 10 Uhříněves. Žádost o souhlas s vedením kanalizace a plynu firmy NODIS interiére s.r.o., přes pozemky městysu p.č. 505/21, 505/32, 505/52 a 505/266 v k.ú. Buchlovice, žadatel NODIS interiére s.r.o., Hradišťská 821, Buchlovice Rada městyse Buchlovice projednala žádost o souhlas s vedením kanalizace a plynu firmy NODIS interiére s.r.o., přes pozemky městysu p.č. 505/21, 505/32, 505/52 a 505/266 v k.ú. Buchlovice, žadatel NODIS interiére s.r.o., Hradišťská 821, Buchlovice a v případě realizace stavby s ní souhlasila. Žádost o schválení závěrečného účtu městyse Buchlovice za rok 2011 Rada městyse Buchlovice se seznámila s výsledky závěrečného účtu městyse Buchlovice za rok 2011 a doporučila jeho schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice. Různé: - Informace o 1. setkání Buchlovického klubu seniorů dne 21. června 2012 v hod. v konferenčním sále Československého kulturního centra Buchlovice (ČSKC) Místostarosta Bořek Žižlavský informoval členy rady o termínu prvního setkání Buchlovického klubu seniorů, které se uskuteční 21. června 2012 v hod. v konferenčním sále ČSKC. - Informace o počtu návštěvníků a tržbách v TIC a v Muzeu Podhradí Buchlovice v měsících leden květen 2012 Místostarosta Bořek Žižlavský informoval členy rady o počtu a příznivém vývoji počtu návštěvníků a tržbách TIC Buchlovice a Muzea Podhradí Buchlovice. Rada městyse č. 29/2012 ze dne Žádost o byt v majetku městyse Buchlovice, žadatelka XX Buchlovice, ze dne Rada městyse Buchlovice doporučila zaevidovat žádost XX Buchlovice o obecní byt. Žádost o příspěvek na dětskou tenisovou školu Buchlovice ve výši Kč na zakoupení cvičných tenisových míčů, žadatel TJ Buchlovice, tenisový oddíl, předseda Martin Kořínek, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila příspěvek na dětskou tenisovou školu Buchlovice při TJ Buchlovice ve výši Kč na zakoupení cvičných tenisových míčů. Různé - Informace o podání žádosti o finanční dotaci prostřednictvím MAS Buchlov na vybudování Mariánské vinné stezky Břestek Buchlovice Starosta městyse informoval ostatní členy Rady městyse Buchlovice o podání žádosti o finanční dotaci prostřednictvím MAS Buchlov na vybudování Mariánské vinné stezky Břestek Buchlovice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 3

6 - Informace o rozhodnutí o dotaci brownfields ve výši Kč na projektovou dokumentaci Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb městyse Buchlovice Starosta městyse informoval ostatní členy Rady městyse Buchlovice o rozhodnutí o dotaci brownfields ve výši Kč na projektovou dokumentaci Příprava k revitalizaci objektu kravína pro činnost technických služeb městyse Buchlovice (viz. přiložená kopie smlouvy o poskytnutí podpory č. D/1407/2012/STR uzavřené dne mezi městysem Buchlovice a Zlínským krajem). Zastupitelstvo městyse č. 8/2012 ze dne Závěrečný účet městyse Buchlovice za rok 2011 Zastupitelstvo městyse schválilo závěrečný účet městyse Buchlovice za rok Půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč Zastupitelstvo městyse schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč pro XX, Buchlovice, na opravu rodinného domu celkové zateplení. Půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč Zastupitelstvo městyse schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši Kč pro XX, Buchlovice, na rekonstrukci komínu a modernizace vytápění rodinného domu. Doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne Zastupitelstvo městyse schválilo doplnění Pravidel č. 5/2010 ze dne pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městysi Buchlovice podle nařízení vlády č. 396/2001. Koupě pozemku Zastupitelstvo městyse schválilo koupi pozemku p.č. 509/2 o výměře 864 m 2 za cenu 50 Kč/m 2, tj. celkem Kč od paní XX, Břestek. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Zastupitelstvo městyse schválilo návrh na pořízení změny ÚP městyse Buchlovice žadatel XX, Drslavice, posunutí plochy, na které se nacházela původní stavba domu na p.č. 2920, na sousední pozemky p.č. 2921/1, 2921/2 a 2921/3 (vše zahrada) z důvodu umístění nové stavby ve větší vzdálenosti od komunikace, cca o 15 m za podmínky spolufinancování pořízení změny územního plánu. Prodej obecních pozemků Zastupitelstvo městyse neschválilo prodej pozemků p.č. 2763/1 o výměře 453 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2762/9 30 m2 (ostatní plocha), 2762/11 53 m2 (ostatní plocha), 2762/ m2 (ostatní plocha) a 2760/39 81 m2 (trvalý travní porost) pro účely stavby dřevěného pasteveckého přístřešku rozměrů 8 10 m, výšky 5 m, žadatel XX, Buchlovice. Koupě pozemku Zastupitelstvo městyse schválilo koupi pozemku p.č. 3242/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 4

7 o výměře 107 m2 za cenu 50 Kč/m2 v k.ú. Buchlovice od majitele XX Praha pro účely zprovoznění cesty k budoucí zástavbě v této lokalitě. Smlouva o výstavbě Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a smlouva o uzavření budoucí smlouvy mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek Zastupitelstvo schválilo smlouvu o vzájemné spolupráci podle 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek ve věci stavby Mariánské vinařské stezky Břestek Buchlovice a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy mezi městysem Buchlovice a obcí Břestek. Změna zřizovací listiny MŠ Buchlovice Zastupitelstvo schválilo změnu zřizovací listiny MŠ Buchlovice. Informace o školství v Buchlovicích Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí informaci o školství v Buchlovicích, kterou přednesl starosta ing. Jiří Černý. Prodloužení vodovodu na Lhotku Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi městyse zadání projektové dokumentace na prodloužení vodovodu na Lhotce a zapracování realizace do rozpočtu roku Rada městyse č. 30/2012 ze dne Kontrola úkolů - Informace: Sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k žádosti o provedení měření hluku z dopravy na pozemní komunikaci č. I/50 v městysi Buchlovice Na základě žádosti spoluobčanů z místní části Lhotka na dostavbu a rozšíření protihlukové stěny podél silnice I/50 a v souvislosti s žádostí o změnu územního plánu pana XX z orné půdy na stavební pozemky (viz usnesení Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 7/2012 ze dne ) v této lokalitě požádal městys Buchlovice Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně o měření hluku. Krajská hygienická stanice, dle přiloženého sdělení, provede požadované měření bezplatně v měsících září nebo říjnu Informace: Vyjádření Policie ČR, krajské ředitelství Zlín, Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství Zlín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín k žádosti o stanovisko ke zřízení přechodu pro pěší, resp. místa pro přecházení, případně doplnění pruhu pro levé odbočení na silnici I/50 V souvislosti s peticí chatařů i obyvatel z místní části Újezda a Trnávky za výstavbu cyklostezky z Buchlovic na Újezda (viz usnesení Rady městyse Buchlovice č. 17/2011 ze dne ) zadal městys Buchlovice zpracování návrhu na budoucí realizaci cyklostezky u projektanta ing. Ivana Kutína. Z návrhu jednoznačně vyplynulo, že zásadním bodem realizace bude vyřešení přecházení přes silnici I/50. K této záležitosti se vyjádřily tři dotčené orgány (Policie ČR, krajské ředitelství Zlín, Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství Zlín a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín), které nesouhlasí s vybudováním přechodu pro pěší a doporučují pouze místo pro přecházení. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 5

8 Žádost o změnu územního plánu na p.č (zahrada), 3100/2 (zahrada), 3107/4 (orná půda), 3107/5 (orná půda), 3108/4 (ostatní plocha) a 3108/8 (ostatní plocha) v k.ú. Buchlovice na plochy umožňující výstavbu 1 2 rodinných domů, žadatel XX, Uherské Hradiště, ze dne Rada městyse Buchlovice odložila konečné vyjádření k žádosti o změnu územního plánu na p.č (zahrada), 3100/2 (zahrada), 3107/4 (orná půda), 3107/5 (orná půda), 3108/4 (ostatní plocha) a 3108/8 (ostatní plocha) v k.ú. Buchlovice na plochy umožňující výstavbu 1 2 rodinných domů, žadatel XX, Uherské Hradiště. Rada, dříve než vydá doporučující nebo nedoporučující stanovisko zastupitelstvu městyse, předá tuto žádost k vyjádření zpracovateli územního plánu městyse Buchlovice a odboru architektury, plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení (kabelové vedení NN a uzemnění) pro stavbu Buchlovice, úpr. DS, Krystýnek), žadatel MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, Tlumačov, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení (kabelové vedení NN a uzemnění) pro stavbu Buchlovice, úpr. DS, Krystýnek), žadatel MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, Tlumačov a pověřila starostu městyse smlouvu podepsat. Žádost o příspěvek na dopravu v ½ výši nákladů, tj Kč na zájezd do Sládkovičova na Slovensku pro Buchlovický klub seniorů při Československém kulturním centru (ČSKC), žadatelka - Mgr. Pavla Večeřová, vedoucí ČSKC, ze dne Rada městyse Buchlovice schválila příspěvek na dopravu v ½ výši nákladů, tj Kč na zájezd do Sládkovičova na Slovensku pro Buchlovický klub seniorů při Československém kulturním centru (ČSKC), žadatelka - Mgr. Pavla Večeřová, vedoucí ČSKC. Písemná rezignace Mgr. Lenky Rašticové (bez politické příslušnosti za KDU-ČSL) na post členky zastupitelstva městyse ke dni Rada městyse Buchlovice vzala na vědomí písemnou rezignaci Mgr. Lenky Rašticové (bez politické příslušnosti za KDU-ČSL) na post členky zastupitelstva městyse ke dni Různé - Informace o provozování historické kanalizace v úseku mezi Domovem pro seniory a ul. Hradišťskou v Buchlovicích v délce 460 m Rada městyse Buchlovice byla seznámena starostou městyse s písemným stanoviskem Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uherské Hradiště ve věci provozování historické kanalizace v úseku mezi Domovem pro seniory a ul. Hradišťskou v Buchlovicích v délce 460 m s tím, že pokud se k vlastnictví kanalizace, na kterou je připojeno velké množství obyvatel městyse, nikdo nepřihlásí, nezbude nic jiného, než aby v dohledné době městys Buchlovice začal jednat o její rekonstrukci ve vlastní režii. - Seznámení rady se zápisem ze školní inspekce, která proběhla v Mateřské škole Buchlovice Rada městyse Buchlovice byla seznámena se zápisem ze školní inspekce, která proběhla v Mateřské škole Buchlovice v měsíci červnu 2012 na základě zaslaného anonymního dopisu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a byla potěšena příznivým výsledkem kontroly. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 6

9 V nočních hodinách v neděli 1. července se kolem Buchlovic přehnala krátká vichřice, která poničila několik stromů. U cesty na Barborku zlámala staletý buk a na jejím vrcholu letitou lípu, která se rozpůlila na dvě části. První díl padal směrem ke kapli a druhý na dřevěné posezení s lavičkami a stolky a jen o několik centimetrů minul opravenou mariánskou sochu, které se naštěstí nic nestalo. (foto -bž-) Jedna ze srpnových nocí se stala osudnou pro před časem ořezáním zmlazenou lípu, která je součástí asi osmdesátiletého stromořadí na Smraďavce. Přestože byla zelená, její kořen byl už uhnilý, a tak nevydržela nápor větru. Opakovaná žádost o dotaci na výměnu a doplnění zeleně na obecních pozemcích v centrální části Smraďavky a v centru městečka v současnosti čeká v zásobníku projektů Státního fondu životního prostředí. Doufejme, že tentokrát vyjde a že Buchlovice zkrášlí nová i vyměněná zeleň, která je zejména v dnešní době, a nejen z ekologických důvodů, tolik potřebná. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 7

10 Letošní velmi suché počasí se opět podepsalo na stavu vody ve studních, ale i v potocích. Srpnová fotografie dokumentuje zcela vyschlý potok Dlouhou řeku, který protéká Smraďavkou do přehrady. Poslední úplné vyschnutí tohoto potoka bylo zaznamenáno v měsíci srpnu 2007 a trvalo celý měsíc. (foto -bž-) Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé K. Pacner: Osudové okamžiky XX. století D. H. Childress: Templáři a tajemství Kryštofa Kolumba J. Veselá: Simona Monyová Krásná literatura pro dospělé U. Eco: Pražský hřbitov U. Eco: Baudolino M. Connelly: Pátý svědek J. Theorin: Smršť (severská krimi) A. Indridason: Oběť (severská krimi) S. King: Zhubni J. Pospíšilová: Boty do nebe T. Pratchett: Malí bohové T. Pratchett: Pátý elefant T. Pratchett: Sekáč T. Pratchett: Šňupec J. Hájíček: Rybí krev Nejen pro maturanty J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce v jazyce 21. století O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa G. B. Shaw: Pygmalión J. Hašek: Povídky J. Hašek: Humoresky E. Hemingway: Stařec a moře E. Hemingway: Nebezpečné léto I. Blatný: Pomocná škola Bixley L. Vaculík: Rušný dům Naučná literatura pro děti a mládež B. Záruba: Záhady pravěku v otázkách a odpovědích Krásná literatura pro děti a mládež I. Procházková: Uzly a pomeranče I. Klíma: Jak daleko je slunce P. Braunová: Tramvaj plná strašidel D. Krolupperová: Rybí sliby Kol.: 4 pirátské příběhy (Čtyřlístek komiks) Kol.: Roztomilá mláďata (leporelo) J. Žáček: Kolik tet má Agáta (leporelo) knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 8

11 Pasování nových žáčků Stalo se již tradicí, že Mateřská škola Buchlovice pořádá na konci školního roku pasování svých žáčků, kteří po prázdninách budou navštěvovat první třídu základní školy. Samotného pasování na prvňáčky v Galerii na půdě buchlovického Muzea Podhradí 12. června se ujali ředitelka školky Bc. Jitka Němečková a místostarosta městyse Bořek Žižlavský. Početným přítomným rodičům, babičkám a dědečkům děti zatancovaly a zazpívaly. (foto Kajetánka Večeřová) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/2012 9

12 Rozloučení s deváťáky Na závěr školního roku, 29. června 2012, proběhlo v zámecké sala terreně tradiční rozloučení žáků 9. třídy základní školy. Za městys se s nastávajícími učni a studenty rozloučil starosta ing. Jiří Černý a za buchlovickou školu ředitel Mgr. František Klvaňa. Došlo samozřejmě i na delší loučení žáků s třídní učitelkou Mgr. Vladimírou Janíkovou. (foto Bořek Žižlavský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

13 29. června 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

14 VKM CHŘIBŠTÍ VČELAŘÍCI LETOS BEZ MEDU, posteskly si děti z včelařského kroužku mládeže v Buchlovicích, které od začátku tohoto kalendářního roku věnují část svého volného času odborně vzdělávací činnosti v oboru včelařském. Během prvních hodin v lednu učinily děti první krůčky v rozpoznání tohoto užitečného hmyzu od ostatních druhů jim podobných. Dnes jsou z nich již o poznání zkušenější včelaři, kteří se nebojí bez obav pomazlit se se včelkou, vědí, jak se na včelím stanovišti chovat a jaký úkon s jakým cílem učinit. I když ještě ne vždy se věci daří bez pochybení, je radost pohledět na děti, které se snaží a u kterých je vidět přerůstání počáteční zvědavosti v opravdovou zálibu. A o nic jiného ani nejde, než probudit u dětí zálibu ve včelkách. Poznáváním zákonitostí jejich soužití se děti mohou samy učit, jak se chovat ve vlastním životě, ve vyšším společenství člověčím. Za pomoci partnerů, podporujících včelařský kroužek mládeže, se kroužku podařilo vybudovat velmi slušné včelí stanoviště v zámeckém parku, opatřit děti odpovídajícím vybavením, nářadím, pomůckami a hlavně třemi vlastními včelstvy. Lépe řečeno mladými včelstvíčky, které musí letos teprve vypiplat, avšak na medík se mohou těšit až příští sezónu. Přejme jim, ale i všem nám, ať děti nadšení z včelaření neopustí a v budoucnu obohatí buchlovický život nejen o bohatší včelí služby, ale časem i kulturní nabídku se včelařskou tématikou. Miroslav Smatana vedoucí VKM mob BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

15 Během letošní turistické sezóny je v prostorách horní zámecké budovy k vidění zajímavá výstava ze zámeckého depozitáře i odjinud půjčených jiných předmětů. Mezi nimi je k vidění například sbírka fajek, fotoaparátů, pistolí, ale i předmětů z rodiny někdejších majitelů buchlovského velkostatku, Berchtoldů. (foto -bž-) Ve čtvrtek 14. června jste mohli navštívit v hospůdce u fuchsií v zámecké zahradě vernisáž výstavy fotografií uherskohradišťské autorky Alžběty Šáchové, nazvanou Dětci. Černobílé a barevné fotografie, které jsou zde po stěnách umístěny po celou letošní sezónu, představují momentky získané např. v Portugalsku nebo Belgii. Velkoplošná tabla zaplnily kreslené vtipy Luboše Pospíšila a Karla Klose. Po vernisáži proběhl koncert známého pražského muzikanta Luboše Pospíšila, jenž v minulosti vystupoval s Blue Effectem, C&K Vocalem aj. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

16 Z vernisáže maleb Veroniky Němečkové Velké množství návštěvníků přilákala vernisáž výstavy abstraktních maleb MINI-M-UM na téma Duše autorky Bc. Veroniky Němečkové z Buchlovic, jež se odehrála v podvečerních hodinách 15. června v Galerii na půdě buchlovického Muzea Podhradí. Po úvodním slovu místostarosty městyse Bořka Žižlavského zazněla slova Mgr. Petra Papici a samotné autorky. V doprovodném programu zahrála na flétnu Tamara Margholtová a živou originální recitaci předvedl Adam Kreuziger. Další část expozice pokračovala v přízemních prostorách muzea, kde byly k vidění desítky kvetoucích kaktusů a sukulentů známého buchlovického pěstitele Josefa Horňáka, umístěných do speciálně vyrobených keramických nádob stříleckého keramika Karla Žíly. Foto Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

18 Kulturní kalendář září, říjen 2012 ZÁŘÍ Soužití s velkými šelmami až Výlet do historie neveřejná akce pro děti s mentálním postižením Československé kulturní centrum Buchlovice Hrad Buchlov Dny evropského dědictví Zámek Buchlovice Zpívání o víně Náměstí Buchlovice Září ŘÍJEN až až Co se na hradě vařívalo příprava a ochutnávka starých receptů Výstava fotografií z míst, kde pomáhá Oblastní charita UH a Papežské misijní dílo Hrad Buchlov Československé kulturní centrum Buchlovice V hraběcích službách Galerie na Půdě Buchlovice Buchlovice pomáhají charitativní koncert Československé kulturní centrum Československé kulturní centrum, tel HB Collegium, Libuše Mikulová tel Zámek Buchlovice Tel FS Buchlovice, Ing. Pavel Dvořan, tel , Hrad Buchlov Tel Ing. Petra Kropáčová, tel Spolek podporovatelů historie Buchlovic, Bořek Žižlavský, tel Muzeum Podhradí Ing. Petra Kropáčová, tel Hledáme fotografie a dokumenty pro výstavu Spolek podporovatelů historie Buchlovic připravuje výstavu věnovanou lidem, kteří pracovali na zámku, hradě či tehdejším velkostatku nebo panství Berchtoldů. Máte-li doma nějaké fotografie či dokumenty Vašich příbuzných nebo známých, které se vztahují k tomuto tématu, budeme rádi za jejich zapůjčení k pořízení kopií. Chystaná výstava určitě přinese řadu nových a zajímavých informací a připomene osoby, které stály ve stínu šlechtického rodu Berchtoldů, a které byly mnohdy svědky zajímavých událostí či setkání, někdy i světového významu. Předem děkujeme Kamil Maděra, předseda SPHB BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

19 Buchlovický klub seniorů Ve čtvrtek 21. června 2012 v konferenčním sále Československého kulturního centra Buchlovice proběhlo první, zakládající setkání Buchlovického klubu seniorů. Dorazilo bezmála 60 seňorů a seňorit. Při kafíčku a malém občerstvení jsme založili kroniku a pobavili se o možné náplni nově vzniklého klubu. Vznikl návrh programu na období do konce roku 2012, a tak se od tohoto dne pravidelně každý druhý čtvrtek setkáváme při různých příležitostech. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

20 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

21 Doposud proběhlo velmi zajímavé promítání cestopisného filmu o Japonsku, jehož autory jsou členové rodiny Márových. Syn Jirka je upoután na invalidní vozík, a tak je cestování celé rodiny o to zajímavější. Absolvovali již několik cest po celém světě. Z jejich dílny vzešlo již několik cestopisů. Dalším v našem programu je Tajuplná Afrika, který shlédne Buchlovický klub seniorů 4. října. 26. července jsme vyjeli na jednodenní zájezd do areálu termálního koupaliště Sládkovičovo - Vincov les. V termální vodě o teplotě 62 C byla možnost poléčit pohybový aparát a v dalších třech bazénech s vodou různých teplot se skýtalo několik dalších možností vodního vyžití. Čtrnáct dní po velmi poutavém povídání o nových knihách v místní knihovně, nabytém spoustou zajímavých informací, proběhlo příjemné, velmi teplé posezení u táboráku s harmonikou, na kterou velmi vesele zahrála paní Novotná z Velehradu. Posezení proběhlo tentokrát na farním dvoře a při té příležitosti někteří ze seniorů navštívili muzeum P. Arnošta Hrabala na faře. Pavla Večeřová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

22 Odhalení pamětní desky ing. Pavla Vláška V prostorách zámecké zahrady ve štítě či u fuchsií byla zahájena 28. června každoroční výstava fuchsií, kterou tu před třiceti lety založil pozdější dlouholetý ředitel Památkové správy Buchlovice ing. Pavel Vlášek. Při této příležitosti proběhla vernisáž, při níž byla, za účasti hostů a veřejnosti, odhalena keramická pamětní deska sochaře Oldřicha Víchy, nesoucí jméno před třemi lety zesnulého ing. Vláška. Pamětní desku naleznete po levé straně parkového vchodu do areálu u fuchsií. (foto Oldřich Stránský) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

24 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na 1. ročník charitativního koncertu BUCHLOVICE POMÁHAJÍ, který se koná v neděli 14. října 2012 v 15 hodin v sále ČSKC Buchlovice. Jedná se o výjimečný a ojedinělý projekt, kterým m ohou jak diváci, tak i účinkující přispět na dobrou věc. Veškerý výtěžek ze vstupného bude předán na konto Oblastní charity Uherské Hradiště. Účinkovat budou hudební uskupení a sólisté s blízkým vztahem k Buchlovicím, čímž se tato událost stává i jedinečnou přehlídkou buchlovských hudebníků všech generací a hudebních žánrů. Patronkou letošního ročníku je paní Věra Domincová legendární sólistka souboru Hradišťan. Abychom přispěli nejenom k obohacení vaší duše, ale i vašeho těla, připravilo Misijní klubko v přestávce koncertu již tradiční Misijní štrůdlování. Všichni milovníci domácích štrůdlů si budou moci zakoupit a hlavně ochutnat vícero vynikajících vzorků, které pro Misijní klubko pečou spřízněné maminky a babičky. I tímto způsobem zvýšíte svůj příspěvek na konto na pomoc chudým dětem na misiích. Součástí projektu je také výstava fotografií z míst, kde pomáhá Oblastní charita Uherské Hradiště a Papežské misijní dílo. Výstavu je možné si prohlédnout v prostorách ČSKC Buchlovice od 14. do 31. října Vzhledem k omezené kapacitě sálu, vám nabízíme možnost zakoupení vstupenky s místenkou v hodnotě 100 Kč v předprodeji. Lze si ji objednat telefonicky na čísle: Věříme, že vás tato akce zaujme, a budeme se s vámi těšit naviděnou a hlavně naslyšenou! Misijní klubko Buchlovice Účinkující: Buchlovjánek, Buchlovská schola, Buchlovští slavíčci spolu s finalistkami okresní soutěže Zazpívej slavíčku, CM Pentla, CM Rubáš, Dechový kvartet Buchlovice, Děcka z Buchlovic, Chrámový sbor Buchlovice, Lenka Slivková hoboj, Michala Kyliánová zpěv, Mužský sbor FS Buchlovice a učitelé a žáci místní pobočky ZUŠ. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

25 Mezinárodní den boje proti drogám Ve dnech a proběhla při příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám v Československém kulturním centru akce s názvem Život ve svobodě zaštítěná hejtmanem Zlínského kraje panem MVDr. Stanislavem Mišákem. Součástí byla beseda žáků 8. a 9. třídy ZŠ Buchlovice s p. Romanem Povalou, DiS., výstava fotografií p. Prof. Jindřicha Štreita Cesta ke svobodě a přednáška p. Romana Povaly, DiS. na téma Opatrujme naše děti aneb Jak poznat, že dítě bere drogy? pro dospělé. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

26 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

27 V měsících červenci a srpnu byla v horních prostorách kaple sv. Barbory na Modle k vidění výstava fotografií s tématikou krajiny Chřibů. Pětice autorů fotografií Jiří Blaha (Kostelany u Kroměříže), Karel Grabovský (Kvasice), ing. Jaroslav Hrabec (Uherské Hradiště), Ivo Hubík (Kroměříž Trávník) a Bořek Žižlavský (Buchlovice) je součástí Expedice Chřiby a vystavené fotografie pořídila během cest, kterými se zaměřuje na mapování chřibských studánek. Završením tohoto projektu by měl být nejprve novinový seriál a poté by měla následovat kniha zařazená do již šestidílného souboru Chřibů záhadných a mytických. (foto LK) Nevšední zážitek měli lidé, kteří procházeli v dopoledních hodinách 30. června kolem parkoviště před Muzeem Podhradí. Všichni, kteří se zastavili, zvědavě okukovali nablýskaného automobilového veterána, který se jen tak nevidí. (foto -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

28 Král Artuš v Buchlovicích Druhý prázdninový týden patřil v prostorách základní školy družině Krále Artuše. Probíhal tu příměstský tábor pořádaný Junákem Buchlovice. Celý týden děti plnily úkoly, hráli hry a nechyběl ani výlet. Touto cestou děkujeme Vendule, Veronice, Tereze, Lucce a vyhlášené školní kuchyni pod vedením paní Šaratové. Moc a moc děkují za super týden jmenovitě: Kiki A., Kiki D., Simča, Anetka, Beruška, Marco, Oskar, Tadeáš, Vítek, Lea, Paja, Anička, Naty, Kryštof, Ondra, Roman, Alex, Vikča, Ester, Linda, Natálka, Petra, Pavel, Klárka, Helenka a jejich spokojení rodiče (nejen z Buchlovic) Lesní soustředění Děcek z Buchlovic V letošním roce jsme místo týdenního zahraničního festivalu udělali od 16. do soustředění v našich krásných lesích. Dopoledne jsme tancovali podařilo se nám zvládnout nahrubo 2 nová pásma, obkročák a taky vyhazovanou polku. Odpoledne byla rekreační jedno bylo věnované tvoření z keramiky, kdy si děti pod dohledem manželů Crlových vyrobily jmenovky v hlaholici. V druhém odpoledni jsme prověřili kondičku na lanovém centru na Smraďavce a třetí bylo ve znamení lesní pedagogiky pod taktovou pracovníků Lesů ČR. Přestože nám počasí nepřálo, byly všechny dny zakončeny zpíváním a to díky naší skvělé doprovodné muzice Davidu Šedovi a Martinu Kučíkovi. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 9/

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu

Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Výsledky soutěží, hodnocení festivalu Závěry jednání hodnotící komise, udělení cen 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 a 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Cena MFF

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 56. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 14.1. 2013 v 19,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Zbyněk Parma Jaroslav Kučera Omluveni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 4. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici.

Zápis. Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Zápis Z 19. zasedání obecního zastupitelstva v Hořepníku konaného dne 16.9. 2004 od 19,00 hod. v zasedací místnosti na Radnici. Přítomno 13 členů zastupitelstva: Hupka Milan, Petrák Aleš, Musil Jaroslav,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod.

Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. Zápis č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 12.6.2015 od 18.00 do 18.43 hod. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2) Projednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více