Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci"

Transkript

1 Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright Všechna práva vyhrazena.

2 Obsah Úvodní informace... 1 Příklad použití... 1 Instalační požadavky... 2 Hardwarové zapojení... 3 Počáteční konfigurace... 4 Webový konfigurátor... 4 Průvodce připojením k internetu... 5 Průvodce nastavením VoIP... 8 Problémy a jejich řešení... 9 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu. 3. Otevřete požadovanou certifikaci.

3 Úvodní informace V této příručce naleznete popis nastavení a použití zařízení ZyXEL řady P-27xx: VoIP adaptér (ATA) / brána P-2702R nebo VoIP adaptér (ATA) / brána P-2701RL s podporou klasické telefonní linky ( Lifeline ). Příklad použití Na obrázku níže je vyznačeno typické zapojení přístroje. Když voláte přes internet, můžete číslo normálně navolit na telefonu (A). Model P-2701RL podporuje jeden internetový telefon, model P-2702R podporuje dva internetové telefony. Telefon je připojen k adaptéru ZyXEL řady P-27xx (C), který je připojen k vysokorychlostnímu modemu nebo routeru s připojením na internet (D). Počítač (B) slouží k připojení k internetu. Počítač je připojen k adaptéru ZyXEL řady P- 27xx (C), který je připojen k vysokorychlostnímu modemu nebo routeru s připojením na internet (D). Počítač lze také použít ke konfiguraci adaptéru ZyXEL řady P-27xx. Pouze P-2701RL (E): Telefon (A) můžete rovněž použít k provedení hovoru přes tradiční telefonní síť. 1

4 Důležité údaje k přístroji P-27xx: Výchozí IP adresa pro správu Výchozí maska podsítě Výchozí uživatelské jméno pro administrátorské přihlášení admin Výchozí administrátorské heslo 1234 Výchozí uživatelské jméno user Výchozí uživatelské heslo user Instalační požadavky Před instalací přístroje si připravte tyto údaje a aplikace: Internetový účet: údaje, které vám sdělil poskytovatel připojení (organizace, která vám umožňuje přístup k internetu). Mezi tyto údaje většinou patří uživatelské jméno, heslo, atd. VoIP účet: údaje, které vám sdělil poskytovatel VoIP (organizace, které vám umožňuje volat přes internet). Mezi tyto údaje většinou patří telefonní číslo SIP (URI), telefonní číslo, apod. Webový prohlížeč: Internet Explorer 6.0 nebo pozdější nebo Firefox 1.5 nebo pozdější se zapnutou podporou JavaScriptu. 2

5 Hardwarové zapojení Obrázek níže ilustruje hardwarové zapojení přístroje (podle modelu). Model P-2701RL Model P-2702R 1 LINE (pouze P-2701RL): Telefonním kabelem propojte přístroj a telefonní zásuvku (nebo konektor na splitteru TEL nebo PHONE). 2 PHONE 1 / PHONE 2: Telefonním kabelem (případně s použitím pomocného konektoru dodaného s přístrojem) připojte k portu telefonní přístroj. 3 LAN: Kabelem Ethernet propojte tento port a počítač. 4 WAN: K tomuto portu připojte kabelem Ethernet vysokorychlostní modem nebo router. 5 POWER: Připojte přístroj ke zdroji elektrické energie pomocí dodaného napáječe. Když se přístroj spouští, kontrolka POWER na předním panelu zeleně bliká, a potom se rozsvítí zeleně. Kontrolky WAN a LAN se rozsvítí, kdy jsou příslušné porty správně připojeny. Kontrolky blikají, když přes příslušné porty probíhá výměna dat. 3

6 Počáteční konfigurace V této kapitole popisujeme, jak se z počítače připojit k vestavěnému webovému rozhraní přístroje a provést základní konfiguraci. Webový konfigurátor Webový konfigurátor je rozhraní pro správu přístroje, které pracuje na bázi HTML a které umožňuje snadné nastavení a správu přístroje z webového prohlížeče. K webovému konfigurátoru se připojíte takto: 1 Spusťte webový prohlížeč. 2 Zadejte adresu 3 Zadejte výchozí jméno admin pro administrátorské přihlášení do políčka Username (uživatelské jméno) a heslo 1234 do políčka Password (heslo). Klikněte na Login (přihlásit). 4 Klikněte na Go to Wizard Setup (spustit průvodce nastavením). 4

7 5 Otevře se okno Wizard Setup (průvodce nastavením). Průvodce připojením k internetu V této kapitole popisujeme, jak provést konfiguraci připojení k internetu pomocí průvodce. Poznámka: K provedení pokynů v této kapitole musíte mít aktivní internetový účet. 1 Na obrazovce Wizard Setup (průvodce nastavením) zvolte Connection Wizard (průvodce připojením). 2 Na obrazovce Welcome (vítejte) klikněte na Next (další). 3 Na obrazovce Time Zone Setting (nastavení časové zóny) zvolte volbu Enable NTP Client Update (zapnout synchronizaci času), pokud chcete, aby se vnitřní hodiny zařízení seřizovaly podle časového serveru (s využitím protokolu NTP). Jestliže volbu aktivujete, zvolte časovou zónu (Time Zone) a NTP server, který je nejblíž vaší lokalitě. Potom klikněte na Next (další). 4 Obrazovka WAN Interface Setting (nastavení rozhraní WAN) se liší podle typu připojení k internetu. 5

8 Můžete zvolit tři způsoby připojení k internetu: Static IP, Dynamic IP nebo PPPoE. Připojení typu Static IP (statická IP adresa) znamená, že poskytovatel připojení přidělil vašemu internetovému účtu pevnou IP adresu, která se nemění při přihlášení a odhlášení. Podrobnosti naleznete v podkapitole níže. Připojení typu Dynamic IP (dynamická IP adresa) znamená, že poskytovatel připojení vám přidělí na začátku každé relace při připojení k internetu náhodně vybranou IP adresu. Po odpojení zařízení od poskytovatele se tato adresa zruší a při dalším připojení již dostanete adresu jinou. Podrobnosti naleznete v podkapitole níže. Připojení typu PPPoE se chová podobně jako standardní vytáčené připojení k internetu. Vyžaduje, abyste se na začátku každé relace přihlásili svým uživatelským jménem a heslem. Podrobnosti naleznete v podkapitole níže. Zvolte typ připojení, který vám sdělil poskytovatel připojení a postupujte podle pokynů v příslušné podkapitole níže. Jestliže si nejste jisti, který typ zvolit, kontaktujte svého poskytovatele. Připojení se statickou IP adresou Postupujte podle pokynů níže, pokud se připojujete se statickou IP adresou. 1 V nabídce WAN Access Type (typ připojení WAN) zvolte Static IP (statická IP adresa). Na obrazovce se objeví příslušná políčka k vložení údajů. 2 Zadejte správné údaje podle informací, které vám sdělil poskytovatel. 3 Kliknutím na Finished (dokončeno) uložte provedené nastavení. 6

9 Připojení s dynamickou IP adresou (DHCP) Postupujte podle pokynů níže, pokud se připojujete s dynamickou IP adresou. 1 V nabídce WAN Access Type (typ připojení WAN) zvolte Dynamic IP (dynamická IP adresa). 2 Kliknutím na Finished (dokončeno) uložte provedené nastavení. Připojení PPPoE Postupujte podle pokynů níže, pokud se připojujete způsobem PPPoE. 1 V nabídce WAN Access Type (typ připojení WAN) zvolte PPPoE. 2 Zadejte uživatelské jméno (User Name) a heslo (Password), jak je sdělil poskytovatel připojení. 3 Kliknutím na Finished (dokončeno) uložte provedené nastavení. Zkouška připojení k internetu Klikněte na novou kartu v prohlížeči a zadejte do adresového pruhu adresu libovolných webových stránek (např. Jestliže se připojení k internetu nezdařilo, nalistujte si kapitolu o řešení problémů níže v textu. 7

10 Průvodce nastavením VoIP V této kapitole popisujeme, jak nastavit volání přes internet. Poznámka: K provedení pokynů v této kapitole musíte mít aktivní internetový účet a VoIP účet. 1 Na obrazovce Wizard Setup (průvodce nastavením) zvolte VoIP Wizard (průvodce nastavením VoIP). 2 Na obrazovce VoIP Configuration (konfigurace VoIP) zadejte údaje, jak je sdělil poskytovatel VoIP připojení. Obecný tvar VoIP účtu je ve formátu V tomto příkladě je SIP Number (SIP číslo) číslo 1234 a SIP Service Domain (doména SIP) VoIPposkytovatel.com. Jestliže vám VoIP poskytovatel nesdělil žádné údaje, které byste měli vyplnit do dalších políček, nechte je ve výchozím nastavení. 3 Pouze P-2702R: Objeví se obrazovka Phone 2 SIP Settings (SIP nastavení telefonu č.2). Jestliže chcete nastavit druhý telefon, zaškrtněte nejprve volbu Enable SIP (aktivovat SIP). Zadejte údaje pro druhý VoIP účet stejně jako v předchozím kroku. Jestliže budete druhý telefon konfigurovat až později, můžete tak provést na obrazovce VoIP > SIP > SIP Settings (nastavení SIP), ke které získáte přístup z webového konfigurátoru (pokročilé nastavení). 4 Kliknutím na Finish (dokončit) uložte nastavení. Zkouška VoIP připojení Po skončení konfigurace VoIP účtu (účtů) průvodce sám otestuje vaše SIP nastavení a sdělí, zda test proběhl úspěšně (Success). Jestliže test neproběhl úspěšně, zkuste konfiguraci provést ještě jednou, případně si nalistujte kapitolu o řešení problémů níže v textu. 8

11 Problémy a jejich řešení V této kapitole naleznete několik tipů, jak vyřešit případné problémy. Po připojení k elektrické energii se nerozsvítí žádná z kontrolek. Nezapomeňte, že musíte používat napájecí adaptér dodaný s přístrojem. Zkontrolujte všechna hardwarová připojení. Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka funkční. Jestliže problém nevyřešíte, kontaktujte prodejní organizaci. Kontrolka POWER svítí červeně. Odpojte zařízení od elektrické energie a znovu připojte. Jestliže problém nevyřešíte, kontaktujte prodejní organizaci. Ve webovém prohlížeči se neobjeví obrazovka Login k přihlášení k webovému konfigurátoru. Zkontrolujte, zda webový prohlížeč splňuje podmínky uvedené v kapitole Instalační požadavky. Zkontrolujte propojení mezi počítačem a zařízením ZyXEL. Viz kapitola Hardwarové zapojení. Jestliže je zařízení ZyXEL konfigurováno tak, aby pracovalo jako DHCP server, zkontrolujte, zda je váš počítač nastaven pro automatické přijetí IP adresy (bližší informace naleznete v nápovědním systému operačního systému). Zkontrolujte, zda správně pracuje síťová karta (adaptér Ethernet) ve vašem počítači. Jestliže jste změnili IP adresu zařízení ZyXEL, nezapomeňte, že musíte zadat tuto novou adresu, když se chcete k zařízení připojit. Jestliže problém nevyřešíte, kontaktujte prodejní organizaci. 9

12 Heslo není funkční. -nebo- Zapomněl jsem heslo. Buďte pozorní při zadávání hesla, ať ho zadáte přesně. Uvědomte si např., že heslo rozlišuje malá a velká písmena. Jestliže jste změnili výchozí heslo, a následně ho zapomněli, můžete zařízení resetovat tak, že stisknete tlačítko Reset na zařízení a budete ho držet 3 sekundy. Po resetování bude opět platit výchozí heslo. Webový konfigurátor se automaticky přepne zpět na přihlašovací obrazovku Login, když chci provést nějaké nastavení. Ve výchozím nastavení se webový konfigurátor po pěti minutách odpojí a je třeba se znovu přihlásit. Při zvednutí sluchátka neslyším vytáčecí tón. Zkontrolujte správné propojení mezi zařízením ZyXEL a telefonním přístrojem. Vyzkoušejte telefonní kabel: 1 Propojte kabelem normální telefon a normální telefonní zásuvku. 2 Jestliže neslyšíte vytáčecí tón, může být kabel přerušený. Použijte jiný kabel. Jestliže problém nevyřešíte, kontaktujte prodejní organizaci. VoIP hovor nelze provést. -nebo- Místo oznamovacího tónu slyším obsazený tón. Přihlaste se k zařízení ZyXEL. Na stránce Status (stav) se podívejte na část VoIP Status (stav VoIP) ve spodní části stránky a zjistěte, zda je přístroj registrován alespoň k jednomu VoIP účtu. Jestliže žádný účet není registrován, klikněte na Register (registrovat) a proveďte registraci VoIP účtu. Jestliže problém nevyřešíte, kontaktujte prodejní organizaci. 10