V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let."

Transkript

1 č. 3/2014 vydáno dne Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, Frýdlant, IČ Místo vydání Bulovka č.p.101, Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: , Web: Ročník XVIII povolení MK ČR E Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Bulovce přeje všem malým nebo velkým, kteří se narodili v měsících BŘEZNU a DUBNU vše nejlepší,hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hezké prožití svého výročního dne. V březnu oslavilo svá malá i velká jubilea celkem 79 našich občanů i občánků ve věku od 4 do 90 let. Kulaté, půlkulaté nebo jen obyčejné narozeniny oslavila paní FAKOVÁ Jolana, PRŮCHOVÁ Olga, ŠEBELOVÁ Dagmar, BILÁ Irena, ČERNÁ Jana, LEŠÁKOVÁ Ivana, GACHOVÁ Blanka, MOČÁRKOVÁ Helena, ZIVČÁKOVÁ Krystyna, JUKLOVÁ Milena. Milé dámy,všem vám přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let. Z mužského osazenstva naší obce oslavil své narozeniny pan FAKO Vojtěch (90), ŠPICAR Vladimír (76), LYSÍK Josef (66), RUDOLF Jiří (62), VESELOVSKÝ Miroslav (61), KADERA Radomil (56), FACINÍK Jozef (55), BOŠEK Petr (52), KUBIŠ Miroslav (52), PILZ Miroslav (51). Pánové,přejeme vám vše nejlepší a hezké prožití vašeho slavnostního dne. Blahopřejeme i našim oslavencům z řad mladších spoluobčanů. Své narozeniny oslavili PISKÁČEK Pavel (15), PLESAR Pavel (15), ČIKALA Lukáš (14), LALÍK David (11), Siváková Lucie (11), DUŠEK Dominik (11), ŠIDLOVÁ Tereza (10), ŠAMKOVÁ Liliana (9), VESELÝ Lukáš (8), HUDEC Adam (4). I vám přejeme vše nejlepší do dalších let. V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. Kulaté, půlkulaté nebo jen obyčejné narozeniny oslavila nebo oslaví paní HÉGROVÁ Lada, VALÁŠKOVÁ Zdeňka, HAVELKOVÁ Eva, NEUMANNOVÁ Hana, DVOŘÁKOVÁ Alena, BILÁ Alžběta, DAVIDOVÁ Kateřina, PETRÁKOVÁ Jaroslava, ŠTROSNEROVÁ Vlasta, FERENCOVÁ Monika, BUDÍNSKÁ Jaroslava. Milé dámy,všem vám přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let. Z mužského osazenstva naší obce oslavil nebo oslaví své narozeniny pan ŠTYCH Vladimír (83), SUDEK Ladislav (78), JEŽEK Jan (72), OEHME Antonín (70), DUŠEK Jaroslav (68), CÍSAŘ Jiří (68), HOFMAN František (67), BOROVIČKA Jiří (67), KOŘÍNEK Jiří (66), TRYZNA František (64), RIGO Štefan (61), JARKA Imrich (58), PAVLÍK Otto (55), JONÁŠ Zdeněk (54) LISÍK Ladislav (51), LENGÁL Jindřich (50). Pánové,přejeme vám vše nejlepší a hezké prožití vašeho slavnostního dne. Blahopřejeme i našim oslavencům z řad mladších spoluobčanů. Své narozeniny oslaví DUNOVÁ Monika (14), David Radek (14), BAŽOVÁ Vanessa (9), BUŽO Marian (8), JARKA Miroslav (7), JARKA Adam (7), BLAHUTA Václav (6) PISKÁČKOVÁ Veronika (5), NOVOTNÁ Sofie (5), DUREC František (4), JARKOVÁ Natálie (4), FIEDLEROVÁ Klára (1). I vám přejeme vše nejlepší do dalších let. ( pokud nechcete jména a věk svá nebo svých dětí zveřejňovat, oznamte to nejpozději do 10.dne kalendářního měsíce kanceláři obecního úřadu ). K mají naše obce celkem 877 občanů, z toho dospělých 771 a dětí 106. Počet nemovitostí v obci k témuž datu je celkem 308 z toho Arnoltice 97, Bulovka 187 a Dolní Oldříš 25.

2 Slovo úvodem. Jaro je v plném proudu. Letošní teplá zima nám určitě přinesla finanční úsporu na výdajích za zimní údržbu. Komunikace nám bohužel poničila úplně stejně, ne-li víc, jako při pravé zimě se sněhem a mrazem. Podle poslední informace z Krajské správy silnic začnou opravy komunikací tento týden a díry v našich obcích by měli během měsíce dubna zmizet. Materiál na opravy místních komunikací začínáme také navážet během příštího týdne na obvyklá místa a po ukončení prací v lese, začneme cesty postupně vyspravovat. Kompletní rekonstrukce místních komunikací při nákladu cca Kč na 1 km bohužel není možná ufinancovat z rozpočtu obce, proto opětovně v tomto roce podáváme několik žádostí o dotace na rekonstrukce místních komunikací. Větší oprava bude realizována na páteřní komunikaci v Arnolticích (od hospody na točnu), především z důvodu prodloužení životnosti této komunikace. Realizovat by se měla i oprava mostu v Dolní Oldřiši, který se již několik let trhá a rozjíždí. Venkovní rekonstrukce budov Obecního úřadu a Základní školy se konečně blíží ke konci. Stavby byly od půlky prosince do konce března 2014 pozastaveny z popudu technického dozoru. I přesto, že měl dodavatel nasmlouvané jiné aktivity na dobu pozastavení našich staveb, díky mírné zimě jsme pokračovali dříve a nyní nám již zbývá pouze obléknout nový kabát budově Obecního úřadu. Zateplení a nový kabát Základní školy je téměř dokončen. Dokumenty o historii školy v Bulovce byly doplněny o data do současnosti a vloženy zpět k základnímu kameni do budovy školy. Místo je označeno rámečkem vedle vstupních dveří do školy. Zbývá nám dodělat vestibul vstupních dveří, který by se měl přiblížit původnímu žulovému vestibulu. Na budovu Obecního úřadu se vrátí i letopočet poslední přestavby budovy (1912), kdy byla budova kompletně přestavěna, zvýšena o jedno podlaží a dostalo svou členitou střechu s věžičkou. Historii budov Základní školy a Obecního úřadu si můžete prohlédnout na fotografiích. Kompletní srovnávací dokumentaci, včetně fotografií budov po letošní rekonstrukci Vám určitě nabídneme již v příštím čísle Drbny. V další naší budově v Arnolticích č.p. 90 (obchod Arnoltice) dokončujeme rekonstrukci bytu a právě probíhá výměna oken ve všech třech bytech. V únoru proběhlo výběrové řízení na nového nájemce bytu v této budově. Do řízení se přihlásili dva zájemci a zastupitelstvo obce vybralo na základě doporučení komise pro výběr nájemníka nového nájemníka, který se bude moci nastěhovat od 1. května do nově zrekonstruovaného bytu.

3 Výměna oken a vstupních dveří probíhá i v budově Turistické ubytovny v Arnolticích. Novými okny budou osazeny všechny části ubytovny, včetně knihovny a ordinace obvodní lékařky. I letos jsme opětovně podali žádost o dotaci na výstavbu 4 malometrážních bezbariérových seniorských bytů. Pokud by uspěl tento projekt a získali bychom peníze na výstavbu těchto bytů, našli bychom využití chátrající části školky (bývalý Malex). Držme si palce. Loňskou dotaci jsme nezískali, protože stavební povolení nenabylo v termínu podání žádosti o jeden den právní moci a z tohoto důvodu byla naše žádost, ač vysoko bodově ohodnocena, vyřazena. Pravidla jsou pravidla a jak jste určitě již několikrát slyšeli, my v Čechách je máme evropštější než v Bruselu. Další nemovitost v majetku obce, č.p. 279 Bulovka (dům, kde léta bydlel pan Štrosner), se již opravovat nebude a zastupitelstvo obce na svém příštím zasedání rozhodne o způsobu prodeje této nemovitosti. Na nemovitost byl zpracován znalecký posudek a určena obvyklá cena nemovitosti. Případní zájemci o koupi této nemovitosti získají další informace v kanceláři Obecního úřadu. Jarní údržba zeleně a hřbitovů je v plném proudu. V Bulovce pokračujeme s budováním rozptylové loučky a děkujeme panu Michalu Hančíkovi za obnovu a rekonstrukci mříží dveří do rozlučkové místnosti, které vyrobil jeho otec pan Josef Hančík. V loňském roce se nám nepodařilo uzavřít smlouvu s firmou na odborný ořez stromů na hřbitově, proto letos vyhlásíme výběrové řízení. Případní zájemci mohou již nyní získat další informace v kanceláři Obecního úřadu. Ke hřbitovu ještě jedna věta určená naší omladině.. hřbitov není místo na pořádání vašich dýchánků, odpadky patří do popelnice a ten, kdo dokáže ničit, okopávat a znečišťovat místo posledního odpočinku není hrdina, ale lump. Jsem si jistá, že trojlístek přesně ví, komu je předchozí věta určena především. Volný pohyb psů. Opět nám po obci běhají čtyřnozí miláčci bez dozoru svých páníčků, kteří se o ně nedostatečně starají nebo vůbec nestarají. Vyhláška o volném pohybu psů v intraviánu (obydlené části) obce je stále v platnosti a majitelé se vystavují nebezpečí udělení pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky blokově až 1 000Kč, ve správním řízení Kč. Stojí Vám to za to? Opět se rozjely práce v obecních lesích a přijímáme objednávky na dřevo na letošní rok. Tak jako loňský podzim je možné sjednat si dřevo na samovýrobu. Upozornění!!! 31.března skončila doba vegetačního klidu a není možné kácet ani prořezávat žádné dřeviny. Vegetační klid končí v průběhu října podle vývoje počasí. Těsně před Dětským maškarním rejem, , byla nainstalována nová opona ve společenském sále v Bulovce. Kdo navštívil maškarní rej mohl vidět novou oponu již v akci. Společenský sál neměl oponu již řadu let, stará opona dosloužila a doslova se rozpadla. Pomyslmou poslední kapkou byla povodeň v roce 2010, která se prohnala i naším sálem a zničila parketovou podlahu, interiér baru Pekla a vše, co bylo v Pekle uskladněno Staronovou oponu nebo alespoň starší divadelní textilie jsme zkoušeli vyprosit u větších divadel, bohužel bez úspěchu. Není se čemu divit, divadla mají sama dost starostí se svou udržitelností. Proto jsme Vás požádali o příspěvky na novou oponu formou dobrovolného vstupného. Děkujeme všem, kteří svým dobrovolným vstupným na

4 různé akce pořádané Obecním úřadem a SPOZem přispěli na novou oponu. Celkem bylo vybráno cca Kč. Zbylá část byla uhrazena z rozpočtu obce a nyní se můžeme těšit z nové opony včetně samoudržovacího pojezdu, která nám určitě bude sloužit dlouhá léta. Ještě jednou velké DÍKY všem, kteří přispěli. Místní poplatek. Místní poplatek za rok 2014 měl být uhrazen do konce března. Jako každý rok mají opozdilci šanci zaplatit poplatek nebo si dohodnout splátkový kalendář bez jakýchkoliv sankcí do konce dubna. V květnu bude všem neplatičům vystaven Platební výměr včetně sankcí, tj. trojnásobku původního poplatku. Nezaplacené pohledávky jsou vymáhány Exekučním příkazem. Svoz odpadů Výše místního poplatku za svoz odpadů zůstává i v letošním roce stejná a to i díky zavedení zimního a letního svozu odpadů a rozšíření míst pro tříděný odpad. Do konce měsíce dubna bude svozová firma vyvážet popelnice týdně, od května se popelnice budou opět vyvážet každé sudé pondělí. Svoz nebezpečného a nadměrného odpadu proběhne v 8:00 hodin v Bulovce, prostranství mezi OÚ a obchodem a v 8:30hodin v Arnolticích z partkoviště za hospodou. Nebezpečný a nadměrný odpad z Dolní Oldřiše bude svezen do Bulovky v pátek v dopoledních hodinách.

5 Odpady Arnoltice černá skládka v areálu bývalého teletníku. Tento pátek skončila první etapa likvidace odpadů v areálu bývalého teletníku. Na náklady německé agentury SAS bylo odvezeno do liberecké spalovny cca 4 500tun odpadů, kompletně vyklizeny 3 haly, 2 zaplněné prostory mezi halami a část odpadů uložených v místě bývalé silážní jámy. Na fotografiích můžete srovnat stav před a po vyklizení. V areálu stále leží dalších cca 5 000tun odpadů, které budou zlikvidovány ve spolupráci s Libereckým krajem a především náměstkem pro životní prostředí panem J. Jadrným, který nám s hledáním řešení likvidace této černé skládky i s likvidací samotnou velmi pomohl, do konce roku Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří nám pomohli nalézt řešení likvidace těchto odpadů. Co se dělo. V únoru SPOZ ve spolupráci s Obecním úřadem pořádal Maškarní rej pro dospělé a první březnovou neděli Dětské maškarní. Obě akce se moc vydařily a hlavně děti se určitě dobře pobavily s Šíleně tlustou princeznou a Českou Honzou. Malou fotoreportáž z obou akcí najdete opět uvnitř Drbny. 22. února jste s námi mohli navštívit divadelní představení Divadla na Fidlovačce - Šumař na střeše v hlavní roli s Eliškou Balzerovou a Tomášem Töpferem. Pro velký ohlas jsme zajistili zvýhodněné vstupenky na podzimní představení v Národním nebo Stavovském divadle. Představení bude vybráno po vydání programu divadel na září nebo říjen, název představení, žánr i herecké obsazení Vám dáme ihned vědět a určitě to tentokrát bude večerní představení. Cena vstupenky se bude opět pohybovat okolo Kč. Případní zájemci si mohou vstupenku rezervovat již nyní.

6 1. března jsme uvítali 3 nové občánky obce. Malý obřad připravila opět děvčata ze SPOZu, fotografovala Lucie Císařová a o zábavu se postarala paní Jiřina Poláková. Všem děkujeme za organizaci a nové občánky slečnu Adélku Raimanovou, mladé pány Kryštofa Trdlu a Miloše Jukla i nepřítomnou Natálku Beňovou znovu a rádi vítáme mezi nás. Co nás čeká dubna 2014 od 20:00 hod se bude konat tradiční Velikonoční zábava, kterou pořádá místní TJ Sokol Bulovka. Hrát bude kapela Orion. Těšíme se na Vaši návštěvu! Týden a něco poté 30. dubna 2014 můžete přijít pálit Čarodějnice, opéct si buřta nebo si dát již připravenou klobásu, prostě se pobavit na fotbalové hřiště v Bulovce. Akci opět pořádá TJ Sokol Bulovka ve spolupráci s OÚ. SDH Bulovka se pro změnu postará o postavení májky u Obecního úřadu. Určitě přivítají pomoc i z řad nehasičů. Májka se bude stavět 1. května ráno. Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti budou opět v budově OÚ v Bulovce, kde mohou volit občané Bulovky a Dolní Oldřiše a v Turistické ubytovně v Arnolticích, kde mohou volit občané Arnoltic. Volební místnosti se otevřou opět ve 14:00 hodin v pátek a zůstanou otevřeny do 22:00 hodiny, v sobotu se opět otevřou v 8:00 hodin a zavřou ve 14:00 hodin. Romana Šidlová, starostka obce Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne od 17:00 hod. Zastupitelstvo obce po projednání: 1/ Potvrzuje hlasování per rollam ze dne 11/2/2014: Schvaluje pronájem p.p.č. 651/9 - orná půda o výměře m 2, 651/10 orná půda o výměře m 2, 586/3 TTP o výměře 403 m 2, 596/2 orná půda o výměře m 2, 1619/6 TTP o výměře m 2, 1619/7 TTP o výměře m 2, 1619/8 TTP o výměře m 2, 965/12 TTP m 2, 958/8 orná půda m 2, 1329/6 TTP o výměře m 2, 1424/5 orná půda o výměře m 2, 1424/6 orná půda o výměře m 2, k.ú. Bulovka, p.p.č. 816/5 orná půda o výměře m 2, 917/10 orná půda o výměře m 2, k.u. Arnoltice u Bulovky. Podmínky výběrového řízení: vyšší nabídka ceny pronájmu za 1 ha/rok, zemědělské využití, doba pronájmu na dobu určitou od 1/1/2014 do 31/12/2019. Doručeny dvě cenové nabídky 1.cenová nabídka FKR Frýdlant s.r.o. IČ Kč a 2. cenová nabídka Vlastimil Bartoš Dolní Řasnice ,- Kč. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, nehlasovali z hlasování vyloučeni Šebela, Valášek ZO schvaluje pronájem uvedených parcel nabídce č. 1 zmocňuje starosku obce k podpisu smlouvy o pronájmu. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 2/ Schvaluje Zprávu č. 30/2014 o plnění usnesení z 10/2/2014 a zprávy výborů. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 3/ Schvaluje následující pořadí dodavatelů výběrového řízení dle protokolu z jednání hodnotící komise na dodavatele akce Výměna části výplní otvorů

7 na budově č.p. 90 aarnoltice (příloha č. 1). 1. místo Marvin Style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant, IČ , nabídková cena ,22Kč; 2. místo Brex s.r.o., Hodkovická 135, Liberec, IČ , nabídková cena Kč; 3. místo Ekoplast CZ s.r.o., Frýdlantská 265, Nové Město pod Smrkem, IČ , nabídková cena Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 4/ Schvaluje následující pořadí dodavatelů výběrového řízení dle protokolu z jednání hodnotící komise na dodavatele akce Výměna výplní otvorů na budově č.p. 19 Arnoltice (příloha č. 2). 1. místo Ekoplast CZ s.r.o., Frýdlantská 265, Nové Město pod Smrkem, IČ , nabídková cena Kč; 2 místo Marvin Style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant, IČ , nabídková cena ,79Kč; 3 místo Brex s.r.o., HOdkovická 135, Liberec, IČ , nabídková cena Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 5/ Schvaluje Zprávu z jednání komise pro výběr nájemníka v bytové jednotce v budově č.p. 90 Arnoltice (viz příloha č. 3) a následující pořadí zájemců a zmocňuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy dle podmínek výběrového řízení, tz. velikost bytu 2+1, výměra dle skutečného stavu po rekonstrukci, cca 64m 2, nájemné 50Kč/1m 2 podlahové plochy, záloha na vytápění 1.000,-Kč/měs., záloha na vodné 500,- Kč/měs., záloha na čištění komínu a likvidaci odpadní vody 100,-Kč/měs., záloha na vybavovací předměty 180,-Kč/měs., složení kauce ve výši 3násobku měsíčního nájemného před podpisem smlouvy, doložení schopnosti řádně a včas hradit nájemné a poskytované služby, preference uzavření smlouvy s nájemce s trvalým pobytem na území obce, uhrazení všech místních poplatků v obci, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodlužování smlouvy a zmocňuje starostku obce k podpisu smouvy. Pořadí nabídek k rozhodnutí ZO: 1. Jarková Simona, Arnoltice 91, Jiří Budínský, Arnoltice 2 2. Vladimír a Božena Beňovi, Bulovka 317 Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 6/ Revokuje bod č. 16/ : vyhlášení záměru na prodej nemovitosti č.p. 279, st. č. 273, 4, 2814/2, 1108/2, 1111/2 část kú Bulovka obec Bulovka za následujících podmínek:, za cenu dle znaleckého posudku, který uhradí žadatel, správní poplatek 1.000,- Kč za vyhotovení smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 8/ Schvaluje následující Směrnice obce Bulovka: 1/2014 Aktuální účtový rozvrh 2/2014 Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3/2014 Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků 4/2014 Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období, roční uzávěrky a závěrky 5/2014 Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, včetně dohadných položek 6/2014 Směrnice pro účtování, tvorbu a použití zákonných i ostatních rezerv 7/2014 Směrnice pro účtování kurzových rozdílů a zahraničních cest 8/2014 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad 9/2014 Směrnice upravující evidenci spotřeby pohonných hmot 10/2014 Dohody o odpovědnosti 11/2014 Směrnice k vedení spisové služby, spisový a skartační řád 12/2014 Směrnice upravující oběh účetních dokladů 13/2014 Organizační řád 14/2014 Pracovní řád 15/2014 Směrnice k rozpočtovému hospodaření 16/2014 Směrnice k veřejných zakázkám 17/2014 Směrnice k vedení pokladny 18/2014 Směrnice k hospodářské činnosti 19/2014 Směrnice k provozu motorových vozidel 20/2014 Směrnice k obsluze mzdové agendy 21/2014 Směrnice ke schvalování účetních závěrek dle vyhlášky č. 220/13Sb. A zároveň ruší dosud platné směrnice. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 9-31/2014 Bere na vědomí: Bere na vědomí informace z jednání valné hromady FVS a.s., která se konala 27/2/2014, Zápis z jednání Valné hromady je zveřejněn na internetových stránkách FVS a.s Bere na vědomí zrušení RZ Lužické rallye na katastru obce Bulovka. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 7/ Revokuje bod č. 17/ : vyhlášení záměru na prodej pozemků st.p.č. 262, p.p.č. 1111/2 část,, 3, 2 k.ú. Bulovka obec Bulovka za následujících podmínek:, za cenu dle znaleckého posudku, který uhradí žadatel, správní poplatek 1.000,- Kč za vyhotovení smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno

8

9

10 SDH Bulovka Vás zve 1. května 2014 ráno na stavění májky. Přijďte nám pomoct nebo se jen podívat.

11 TJ SOKOL BULOVKA INFORMUJE Před zahájením sezony... Než začnu psát příspěvek o činnosti oddílu, tak jen stručně k některým organizačním věcem v rámci oddílu, o kterých naše nejen fotbalová veřejnost třeba ani neví. Na počátku roku jsem se v Liberci zúčastnil krajského aktivu, na kterém jsme dostali několik úkolů,které pod hrozbou pokuty musely být splněny před zahájením sezony. Takže jsem zpracoval pro kraj i okres paspsort našeho hřiště i jeho zázemí,což je v podstatě malůvka a textová část,jak to vlastně u nás vypadá, kde a v jaké výšce máme zábradlí, kde je vyčleněné místo pro auta rozhodčích, rozcvičování hráčů, jak a kudy je zajištěný přístup hráčů i rozhodčích na hrací plochu,kde máme šatny, WC atd.atd. Součástí aktivních opatření na hřišti jsou Organizační a návštěvní řády. To je trochu složitější na vysvětlení, takže tyto doklady jsou k vidění přímo na hřišti. Vzhledem k hráčům byla vypracována soupiska mužstva a navíc prohlášení o zdravotní způsobilosti hráčů.samozřejmě dalších písemností a záležitostí je celá řada, ale to co jsem uvedl je důležité a podstatné vůbec k tomu, poprvé si v jarní sezoně do míče kopnout. Protože se u nás neustále mění zákony a vyhlášky, které se týkají i přímo naší činnosti na hřišti, byl jsem povinnen k naší hostinské činnosti zajistit i koncesní listinu, podle,které máme umožněno tzv. rozlévat alkoholické nápoje do frťanů.bez koncesní listiny bychom se totiž vystavovali hodně mastné pokutě od živnostenského úřadu. Jak jsme začali jarní sezonu 2014? Abych pravdu řekl, tak u našeho áčka nic moc,za to béčko se vytáhlo. Zimní příprava proběhla podle možností, tentokrát se treninky odehrávaly pouze doma s tím, že jsme v rámci přípravy odehráli několik přátelských utkání.u áčka jsme první dva mistráky prohráli, doma s N.Vsí 0:2 a venku s B.Kostelem 2:3.Béčko má za sebou vítězství v D.Řasnici 1:0.Dorostenci ještě mistrovskou soutěž nezahájili. Teď na odlehčení a fotbalisti se nebudou urážet, že?...aby naši sportovci viděli, jak má vypadat pořádný fotbal, tak jsme z vydělaných peněz na brigádě na Humrichu zakoupili do klubovny plazmovou televizi.to je pokoukání na fotbal vyšší úrovně.tak sportovci, vezměte si příklad a hned tento týden áčko doma určitě porazí St.Splavy a hned příští týden i Habartice.Béčko je bude následovat a bude v dobré serii vítězství pokračovat. V Bulovce dne 26.března 2014 JUDr.Petr Dušek-předseda TJ Sokol Bulovka

12 S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i č ů B U L O V K A Jak to máme s našimi hasičskými vozidly? Dnešní příspěvek začínám poděkováním.komu? Našemu Jardovi Zedníkovi za obrovský kus práce na zprovoznění obou našich šrotů.ještě že Jardu máme a že je tak šikovný.rozebere auto do šroubku, opětovně sestaví a představte si to, že mu žádný díl nezbude.opravám věnoval desítky hodin a v podstatě od nás jen za děkuji.proto mu ještě jednou a takto veřejně děkuji. O AVII jsem psal již v minulém příspěvku, že je mimo výjezd z důvodu poruchy.proto jsme nebyli účastni na dvou výjezdech v letošním roce, a to spadlého stromu u p.horňáka na Bulovce dne 18.ledna 2014.Samozřejmě strom nespadl sám, ale na vozovku mu pomohl neodborný zásah kácečů.taktéž jsme nevyjeli 22.února 2012 opět k domu p.horňáka,kde v potoce bylo spadlé auto. Jarouš na AVII zapracoval, takže na dalších dvou výjezdech jsme již byli. Jak jsme hasili lesní požáry. 21.března hořel obecní lesní porost Na samotě,který někdo zapálil.kdo,to se dosud neví.že jsme si při hašení pořádně mákli, to je pravda.tento den na výjezdu byly tři jednotky a jen si spočítejte, kolik to všechno stojí peněz. Vzhledem k suchému počasí hned druhý den ráno se v důsledku i silného větru oheň opět rozhořel a k jeho hašení bylo tentokrát přivoláno šest jednotek. Podle mého stejný pyroman zapálil dne v odpoledních hodinách lesní porost Lesů ČR přímo u vodojemu v Arnolticích.K hašení jsme přijeli jako třetí hned za profíky a hasili jsme dvěma proudy.celkem hasilo sedm jednotek a protože jsme měli natažené vedení, tak nás Habartice do cisterny doplňovaly vodou. Ještě že nám v hašení pomohla příroda, protože kolem 18.hodiny se spustil obrovský déšť.požár se podařilo uhasit za cca hodinu.ono totiž v lese je požár zrádný tím, že nejenom že hoří hrabanka, ale i kořeny stromů a to je pak problém, dostat se vodou až k nim.podařilo se. V této souvislosti si dovolím apelovat na rodiče dětí, zkuste si více všímat,kde se vaše děti pohybují a co venku dělají.je zde silné podezření, že právě děti oba požáry způsobily.to je však záležitost Policie ČR,která určitě pachatele zjistí. Zájmová činnost hasičů Abych nepsal jen o požárech, což je naše základní činnost jako hasičů tyto likvidovat,tak se zmíním i o zájmové činnosti hasičů tento měsíc. Naše dívky a ženy ve složení zejména z klanu rodiny Pavlíkovic v čele s Janou, následující Míšou a Verčou a Adrianou(dnes už Kukelkovou) a za nimi zbytek světa Markétka Hegrová,Dianka Žďárová,Dorotka Tomanová a Verča Hálovát se zúčastnily v Raspenavě florbalové soutěže hasičů.na to, že se kromě Míši Pavlíkové tomuto druhu sportu až tak nevěnují, obsadily nádherné 5.místo ze sedmi mužstev.že to bylo jediné ženské družstvo tak to není mezi samými muži špatný výsledek.a navíc si užily spousty legrace.takže touto cestou vyslovuji poděkování hasičům z výjezdové jednotky i ženám a dívkám za jejich práci i reprezentaci Sboru i naší obce. Co nás čeká v nejbližší době? Pomalu se blíží zahájení soutěží v požárním sportu,což pro nás znamená treninky v hale a venku se zaměřením na fyzickou přípravu a současně s tím i provádění požárních útoků.ještě tento týden si budeme připravovat veškerou techniku k výjezdům a soutěžím a také trochu poklidíme i hasičárnu. V Bulovce dne 26.března 2014 JUDr.Petr Dušek-velitel JPO V

13 ,,DRBNA BŘEZEN 2014,, Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže Zlatý erb 2007 cena veřejnosti OÚ Pertoltice tel Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Koloman Bari 69 let, Božena Nosková 68 let, Růžena Valášková 63 let, Božena Tretiníková 54 let, Renata Pešková 45 let, Markéta Valášková 44let, Martin Romanec 43let, Ivana Menclová 42 let, Marcela Novotnyjová 36 let, Petr Haloun 32let, Pavel Šantroch 31 let, Vít Bošina 19 let, Tereza Bryknerová 17 let, Michael Voňka 16 let, Kevin Bubeníček 14 let, Ondřej Prousek 9 let a Sabinka Soukupová 8 let Tieke Daniel 2 roky. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme. SLOUPEK STAROSTY (vp) Vážení spoluobčané, milí sousedé, drazí přátelé, krátká a nevýrazná zima je v tuto chvíli již za námi. Jaro poměrně rychlým tempem vkročilo na naše zahrady a zahrádky. Se slunečním svitem spojená pozitivní energie se přelévá pozvolna též do lidí a pokud některé z nás nepřekvapí jarní únava, budeme mít po zimních měsících opět období zvýšené chuti do další práce. Ať již se jedná o zahrádky, zahradu, hospodářství, stavení, opravování všeho možného druhu nebo nějaké to vylepšování našich domácností. Přeji nám všem, aby nám elán vydržel a aby veškerá práce byla korunována kýženým úspěchem. V únoru tohoto roku proběhla kontrola hospodaření obce, které uskutečnila odborná pracovnice Krajského úřadu v Liberci - odboru vnější kontroly. Výsledek přezkumu byl opět uspokojivý. Nebylo zjištěno závažných vad a nedostatků v hospodaření obce. Provedení auditu hospodaření byl pro mne jeden z posledních důležitých úkonů, které je mi zákony uloženo - z titulu funkce, uskutečnit v tomto roce. Posledním ve volebním období Nyní již zbývá,,,jen,, udržet nastolený kurz a dobré výsledky, a to až do října tohoto roku, kdy budete volit své nové zástupce do vedené obce na další období. Věřím, že se nám to společně podaří. Děkuji tímto, a to všem svým spolupracovníkům, kteří se zasadili o dobré výsledky. Viktor Podmanický starosta obce Valná hromada hasičského okrsku. Valná hromada hasičského okrsku se konala v Předláncích, dne Za naši obec se jednání účastnila část delegovaných členů hasičského sboru. Přítomen jsem byl též já, jako starosta naší obce. Na jednání byly předloženy zejména zprávy jednotlivých hasičských sborů, sdružených v okrsku. Dále byly nastíněny problémy, které činnost dobrovolných hasičů neustále provází a předložen plán akcí na další

14 období. Podle mne, je nutno na tomto místě zmínit, že zprávy, které přednesla p. Olga Čepelíková DiS ( v jedné osobě starostka a velitelka hasičů), byly ze všech přednesených zpráv, nejobsáhlejší. Byly plné odkazů na bohatou činnost našich hasičů a mládeže kolem našeho sboru ( vlastní ostré zásahy, různá školení... a výčet tolika společenských akcí). Byly vyjmenovány podrobně akce, kterými sbor podporoval, či dokonce tvořil sbor též společenský život naší obce. Vedením okrsku, i samotnými hasiči byla kvitována pomoc, kterou poskytují obce jednotlivým sborům. Přítomní představitelé obcí, byli osloveni se žádostí o zachování této podpory. I proto, že sbory jsou často,,tahouny,, všeho dění v našich obcích. Posílám poděkování za pozvání na valnou hromadu a slibuji, že se zasadím o neklesající míru podpory našeho hasičského sboru. Viktor Podmanický starosta obce OTÁZKY a ODPOVĚDI 1.) Je možné získat někde informace k práci v jiných státech? Práce v EU Mgr. Barbora Kočnarová, , Při této příležitosti uvádíme : aktuální čísla o nezaměstnanosti celkem aktivních občanů počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 27...míra nezaměstnanosti v obci -13%. Kraj - 8,8% a celá ČR - 8,6%. 2.) Jak postoupily práce na přípravě přímé volby starostů. Budeme mít možnost si volit starostu přímo, jako to je u prezidenta? Jako odpověď uveřejňujeme část prohlášení Odboru kontroly MVČR, které je k dispozici na webových stránkách ministerstva. Usnesením vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 55 vláda uložila ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a vládě do 30. června 2013 předložit návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a návrh změn souvisejících právních předpisů, které jsou nezbytné pro zavedení institutu přímé volby starostů do právního řádu České republiky. Dne 6. února 2013 schválila vláda na svém zasedání návrh Plánu legislativních prací vlády na rok Z Plánu byly vypuštěny dva úkoly pro Ministerstvo vnitra, a to předložit návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Ministerstvo vnitra s ohledem na předpokládanou věcnou i časovou náročnost legislativního procesu doporučilo přehodnotit úkoly týkající se zavedení přímé volby starostů s tím, že je nezbytné nejprve vyhodnotit zkušenosti z přímé volby prezidenta republiky a přijmout nový volební zákon; teprve na základě výsledků projednávání takového volebního zákona by případně měla být řešena otázka přímé volby starostů. Následně vláda usnesením ze dne 27. března 2013 č. 221 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2013 oba výše uvedené úkoly ministra vnitra zrušila. S ohledem na tyto skutečnosti ukončilo Ministerstvo vnitra práce na legislativních návrzích souvisejících se zavedením přímé volby starostů. 3) Vážený pane starosto, to musela zamezit pořádání nebezpečných automobilových závodů v naší obci až účast občanů na zasedání zastupitelstva? Dovolím si, a to významně, oponovat s tímto Vaším názorem. Pravda je taková, že zastupitelstvo rezolutně odmítlo pořádání Rally Lužické hory 2014, a to již v den podání vlastní žádosti pořadatelem. Tentýž den se totiž konalo pravidelné zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 19/02/14, hovoří naprosto jasně. Důvodem dalšího veřejného zasedání, tentokráte již s bohatou účastí našich obyvatel, byla opakovaná žádost pořadatelů o svolání schůzky. A to pod vlivem toho, že v obci Bulovka nenarazili na žádné problémy ( etapa závodu měla být vedena jako celek, po katastrálních územích obou obcí). Situace se posunula tedy právě i rozhodnutím Zastupitelstva obce Bulovka, které udělilo souhlas s pořádáním předmětné akce na svém území. Svoji opakovanou žádost podpořili pořadatelé závodu stanoviskem, že neměli možnost oslovit veřejnost a podnikatele, na území naší obce. Měli velký zájem dostat možnost přesvědčit naše občany o vhodnosti pořádat tento sportovní podnik s nadregionálním významem. V souladu s ustanovením zákona č.128/2000sb., ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na 92 odst.1, jsem tedy proto svolal mimořádné jednání zastupitelstva obce, které je předmětem Vašeho dotazu. To se nakonec konalo, a to za početné účasti našich občanů ( všichni, kterých by se případné omezení závodem nejvíce dotklo, obdrželi pozvánku na toto zasedání). Na tomto zasedání nakonec zástupci

15 pořadatele, jak jistě víte, od svého záměru ustoupili a o dalším již, na vlastní žádost nejednali. Ze strany obecních orgánů nebylo třeba uzavírat jiné usnesení, než to, které již bylo v této věci přijato dne 3.února ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2014 kontrola možností podání žádostí o dotace pro rok 2014, - příprava podkladů u nájmů bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - řešení pohledávek, výkon přenesené působnosti, - žádosti sil. správní orgán, zajištění auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů, vítání nových občánků, účast na Valné hromadě hasičského okrsku Višňová, ukončování pracovních poměrů VPP, dále účast - Valná hromada společnosti FVS,a.s... OZNÁMENÍ OÚ (vp) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014, podle ust. 16 písm. c) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volební okrsek bude v naší obci opět pro obě katastrální území pouze jeden, se sídlem v budově Obecního úřadu v Pertolticích na adrese Dolní Pertoltice 59, volební místnost bude jako vždy umístěna v přízemí budovy. POZVÁNKA Dne si vás dovolujeme pozvat na přednášku p. Mgr. I. Pavelčáka, která se koná od 14:00 hod., v zasedací místnosti budovy nové hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích. Tématem jsou různé druhy závislostí a jejich řešení. Jde již o druhou přednášku, která se v obci koná. První byla věnována problémům rodičů s dětmi a opačně. Účastnilo se jí pouze 5 občanů naší obce...věříme, že této přednášky se zúčastní více našich občanů. Pozvánka na oslavu (oč) Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci a Obecní úřad Pertoltice Vás zvou na již tradiční oslavu MDŽ, která bude ve středu 13. března 2013 od 17:00 hodin v zasedačce hasičské zbrojnice. Připraven je krátký kulturní program mladých hasičů a občerstvení. Pro ženy máme drobnou pozornost. Těšíme se na Vaši účast Obec Pertoltice pořádá VII. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem Soutěžní podmínky: Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na ovou adresu: A to v termínu - do dne Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Soutěž se pořádá již sedmým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce. Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!! Viktor Podmanický Zprávy hasičů (oč) Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2013 V uplynulém roce jsme pořádali různé společenské akce, starali se o techniku, jezdili k zásahům a na soutěže. Členové zásahové jednotky se zúčastnili školení v hasičské zbrojnici v Pertolticích, cyklické přípravy strojníků a velitelů letos poprvé pořádané v Liberci v rámci celého okresu. Čtyři hasiči si obnovili platnost oprávnění pro práci s motorovou

16 pilou a přibyl jeden nový. Také řidiči absolvovali povinné školení v autoškole. V loňském roce se nám podařilo získat pro výjezdy dalšího řidiče. Nyní dokážeme mnohem lépe zajistit akceschopnost jednotky v jakémkoliv čase. Zorganizovali jsme několik brigád na úklid hasičárny a opravu a údržbu techniky. U cisterny byla vyměněna vodní pumpa, z dotace na ni byly nakoupeny nové zadní pneumatiky, čtyřdílný žebřík a přejezdové můstky a po neúspěchu na technické kontrole musely být opraveny přední brzdy. U Avie jsme měnili světlomety. Obě auta jsme vybavili záchrannými lany. Po červnových povodních obec získala prostředky navíc. Díky tomu mohla být kompletně opravena stříkačka PS12, která je nyní v záběhu a PS 16 Tohatsu. Ta bude muset být začátkem roku ještě poladěna, aby šla tak jak má. V závěru roku se nám podařilo zateplit vrata v hasičské zbrojnici včetně průchodu do skladu. Jednotka měla v loňském roce opravdu napilno. Vyjížděla k rekordním patnácti zásahům. Ze začátku roku se jednalo hlavně o požáry komínů. Poprvé v Pertolticích a dvakráte v Bulovce. Následoval požár stánku v Habarticích a v březnu dopravní nehoda na silnici do Předlánec. V létě nás opět trápila velká voda. Dvakrát jsme přečerpávali ve Vísce a jednou v Poustce. Také v Pertolticích bylo nutné rozvést pytle s pískem a potom odčerpat vodu z obecního sklepa. V srpnu hořela stodola v Loučné a hned, jak jsme přijeli s dětmi na soustředění do Filipovky, jsme museli spěchat zpět k požáru domu v Habarticích. Dne 27. prosince v ranních hodinách chytla stodola ve Vísce. Ještě týž den večer jsme jeli odstranit větev z komunikace do Černous letos již druhou. Zúčastnili jsme se taktického cvičení na požár základní školy ve Višňové. Z druhého patra jsme po žebříku evakuovali děti. Na soutěžní rok 2013 jsme si pořídili nové savice a sací koš. Družstvo mužů a žen se zúčastnilo pěti soutěží. V květnu nás sbor v Předláncích pozval na tradiční útok s PS osmičkami. Sálo se z řeky, což slibovalo veselé okamžiky. Ženy se na svůj útok předem připravily a domluvili, proto také byly první. Muži šli, jak se říká, na ostro a tak to stačilo jen na třetí místo. V tajné štafetě byla obě družstva třetí. V červnu jsme jeli na mezinárodní soutěž do Habartic. Ženy měly při požárním sportu jednoduchou pozici. K získání prvního místa jim stačilo porazit Habartice a to se jim i podařilo. Družstva mužů soutěžila v útoku z cisterny. Tomu našemu, doplněnému děvčaty, uteklo druhé místo jen o jednu sekundu. Potom náš čekala soutěž o zlatou povodňovou lopatu ve Višňové. Tamní sbor slavil výročí založení a tak vše bylo slavnostnější a družstev přijelo mnohem více, než obvykle. Obhajovali jsme loňské prvenství, ale myšlenky na první místo ve stavění povodňové hráze nám zkazilo 10 trestných bodů za špatně uvázané pytle. Ve štafetě jsme dosáhli nejlepšího času a po sečtení výsledků to znamenalo bramborové 4. místo. Druhá pětice byla devátá. Při nástupu náš sbor obdržel pamětní list a poděkování za pomoc při povodních. V červenci jsme vyrazili se smíšeným družstvem do Nového Města na noční útok. Skončili jsme dvanáctí. Posledním kláním dospělých pro nás byla okrsková soutěž. V letošním roce vyšlo její pořádání na nás. Náš sbor zároveň slavil 135. let od svého založení, tak jsme obě události spojili do jediného dne. Sedmého září dopoledne jsme si to nejprve rozdali s ostatními družstvy z okrsku v útoku z agregátu a požárním sportu. Při útoku žen nás opět zradila mašina. Nešla do výkonu, ale útok jsme přesto dokončili v třetím nejlepším čase. V útoku z agregátu byly ženy na krásném čtvrtém místě. Naši muži měli letos vyloženě smůlu. Při sportu zmařil jejich jinak perfektní výkon koš zapříčený v kádi. Umístili se na 5. místě. Útok z agregátu nedokončili. Půjčená mašina zklamala a nesála. Skončili na šestém místě. Po poslední disciplíně soutěži veteránů proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže. Byly předány pamětní listy a vyznamenání. Po celý den mohli návštěvníci ochutnat dobrý gulášek nebo hamburger, zařádit si ve skákacím hradu, nebo obdivovat současnou i historickou techniku. Tu nejstarší pak viděli i v akci. Potom se tančilo a popíjelo až do půlnoci. Velkou událostí sboru na poli kultury v roce 2013 bylo pořádání masopustního průvodu. Jednou za dva roky naši hasiči prověří pekařské umění našich spoluobčanek. Letošní průvod čítal téměř padesát masek a vykoledoval spoustu dobrot. Ty jsme pak na hasičské zbrojnici ochutnávali do pozdní noci. V březnu jsme slavili MDŽ. Na konci dubna bylo naším úkolem postavit Májku. Oproti minulým rokům jsme ji tentokrát nechali smrkový vršek a poprvé se stavěla ručně, pouze s pomocí lan. Dne 8. června jsme spolu s obecním úřadem a fotbalisty připravili pro děti dětský den. Bylo při něm možné vidět ukázku členů Policie České republiky v práci se psy. My hasiči jsme se pokusili uhasit maketu domku. Zezačátku se to nedařilo, technika stávkovala, ale nakonec jsme požár zdárně uhasili. Po ukázkách čekala na děti spousta her a úkolů a samozřejmě sladkých odměn. Největší zájem byl o jízdu na čtyřkolkách a skákání v nafukovacích hradech. Téhož dne večer jsme pokáceli Májku, slavnostně ji odnesli na hřiště a pokračovali soutěžemi pro dospělé, muzikou a něčím k pití až do půlnoci. O týden později jsme pro naše členy, ale i širokou veřejnost uspořádali zájezd do středověké krčmy a pivovaru v Dětěnicích. Zúčastnilo se ho 38 lidí. A protože všichni vydatně ochutnávali tamní pivo, bylo cestou domů veselo. V závěru roku jsme na návsi postavili a rozsvítili vánoční strom. Pětadvacátého prosince náš sbor pořádal Štěpánskou taneční zábavu. Návštěva více jak osmdesáti lidí nás příjemně překvapila. Činnost mladých hasičů v roce 2013

17 Mladí hasiči se schází pravidelně každý pátek odpoledne. V loňském roce se naše řady rozrostly o 11 nový dětí. Přibyly hlavně děti z Arnoltic a Černous. Na soutěžích se nám tedy většinou dařilo dát dohromady hned tři družstva. O děti se stará šest vedoucích mládeže. Ti se pravidelně vzdělávají. V loňském roce se zúčastnili školení vedoucích mládeže v Novém Městě a doplňujícího školení pro začínající vedoucí. Na svou činnost získáváme různé dotace. Na pořádání tradičního Předbraňáku nám přispěl Liberecký kraj, z dotace z Ministerstva školství jsme nakoupili sadu štafetových hadic a legíny pro dorostenky. Bonusem roku byla dotace od obce ve výši ,- Kč, kterou jsme použili především na nákup nových triček a úhradu nákladů na soustředění dětí. Ještě jednou zástupcům obce velmi děkujeme. Na prvních schůzkách roku 2013 jsme se zabývali plněním odznaků odborností, malováním obrázků do soutěže Požární ochrana očima dětí. Zdobili jsme náves velikonočními kraslicemi a naše děti se také zúčastnily soutěže O nejhezčí kraslici pořádané obcí. V březnu jsme opět nacvičili program k oslavě svátku žen, kterou pořádal náš sbor ve spolupráci s obecním úřadem. Tančilo se na písničku Jede, jede mašinka a nejmladší děvčata okouzlila obecenstvo tanečkem o mravenečkovi. V programu nechybělo ani pásmo básniček. A básničky říkaly děti také o pár dní později při vítání občánků. Patnáctého března jsme byli pozváni do muzea v Pertolticích na přednášku o vojenských řopících a zbraních z první světové války. Hlavně kluci byli nadšeni, že si mohou zbraně i potěžkat. Každoročně začínáme kolotoč soutěží v dubnu v Krásném Lese. Bylo tomu tak i letos. Tentokrát s námi na soutěž jely i dorostenky. Byla tady pro ně připravena štafeta 100 metrů překážek a tajná štafeta plná nástrah. Naše děvčata se umístila takto: Lucie Valášková 2 místo, Markéta Valášková 4. místo a Petra Stříbrná 6. místo. Družstva dětí skončila na pátém, šestém a desátém místě. Následovala soutěž starších žáků v disciplínách CTIF. Ta se již počítá do celoročního hodnocení. Trochu jsme bojovali s doplněním družstva na poslední chvíli a na výsledku to bylo znát. Celkové umístění za štafetu i útok CTIF byla patnáctá příčka. Mezi květnové soutěže, kterých se účastníme, patří ještě jarní kolo Hry Plamen a soutěž O štít města Frýdlantu. Letos byly spojené do jediného dne. První pokusy byly počítány do Štítu a druhé do Plamene. Den to byl opravdu náročný, navíc deštivý, ale výsledky byly docela ucházející. Ve štítu byli mladší žáci pátí a osmí, starší žáci sedmí a v celoročním hodnocení Hry Plamen jak starší tak mladší žáci šestí. Po dětech si jarní kolo odbyli i dorostenci. Konalo se ve Frýdlantě a bylo velmi neobvyklé. Spoustu vedoucích mládeže si na něj odskočilo rovnou od pomoci při povodních a celý stadion byl pod vodou. Rozhodčí přemýšleli, zda závod neodložit, nakonec jen vynechali disciplínu 100 metrů překážek. Naše děvčata skončila na šestém, sedmém a osmém místě. Nejlepší tentokrát byla Petra Stříbrná. Začátkem června vedoucí mládeže i starší děti pomáhali připravit Mezinárodní den dětí. Poslední soutěží před prázdninami byla ta v Dolní Řasnici, kam byli pozváni starší žáci. V požárním útoku se jim podařilo vybojovat druhé místo. Koncem srpna jsme měli jako obvykle od čtvrtka do neděle spát na hasičárně. Letošní výlet byl však mnohem dobrodružnější. Vyrazili jsme na mysliveckou chatu ve Filipovce. Kromě hraní her a opakování na braňák jsme odtud pořádali zajímavé výlety. Došli jsme k větrným elektrárnám v Andělce, v Sani jsme pluli v kánoi a svezli jsme se také na koních. Poslední noc nechyběla ani pořádná stezka odvahy. V září se mladí hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Pertolticích. Na domácí půdě se dařilo hlavně mladším žákům. Ti byli první. V kategorii starší žáci jsme si to solidárně s Višňovou prohodili a skončili druzí. O čtrnáct dní později jsme byli pozvání na soutěž do Dolní Řasnice. Jak mladší tak i starší žáci si odsud přivezli diplom za 4. místo. V říjnu jsme uspořádali tradiční Předbraňák. Hostili jsme 8 družstev starších žáků a 11 družstev mladších žáků z celého Frýdlantska. Tentokrát nás počasí nevypeklo, naopak si děti užívaly letní sluníčko. Soutěž se vydařila i našim družstvům. Starší žáci byli druzí a mladší žáci první a devátí. Následující týden nás čekala poslední generálka před branným závodem a to na Netradičním braňáku v Novém Městě pod Smrkem. Odtud jsme přivezli dvě čtvrtá místa a mladší žáci přidali ještě medailové třetí místo. V této soutěži změřili své síly také zástupci z řad vedoucích. Ta naše byla šestá. První kolo nového ročníku Hry Plamen branný závod se vloni konal ve Višňové 9. listopadu. Děti musely zvládnout náročnou trať na Pohanské kameny. Do boje jsme nasadili všechno, co jsme měli i ty tříleté děti. Vyplatilo se. Družstva mladších žáků skončila na výborném třetím a šestém místě. Starší žáci měli problém s překonáním lana a tak dosáhli jen na osmou příčku. Druhý den jely na branný závod dorostenky. Bohužel zasáhla do hry marodnost, tak se zúčastnily jen dvě. Soutěž se konala v Českém Dubu a obě dorostenky - jak Lucka Valášková, tak Renata Severýnová - vybojovali třetí místo. Byl to první ročník, kdy byli jednotlivci rozděleni do tří věkových kategorií. Na konci listopadu a v prosinci jsme při schůzkách žili vánocemi. Na obecní vánoční stromek jsme vyráběli ozdoby. Pak jsme ho i ustrojili a slavnostně rozsvítili. Dali jsme se také do výroby betlému a v soutěži o nejhezčí betlém, pořádané obcí, za něj obdrželi cenu. Zašli jsme do muzea v Pertolticích na rozsvěcení betlému. Při této příležitosti bylo pro děti připravené úchvatné občerstvení stylizované do podoby vláčku. Všem praskali žaludky. Rok mladí hasiči zakončili vánoční besídkou. Vyrazili jsme na ni do Bulovky na pohádkové představení a koncert dětského pěveckého sboru Hlásek. Nakonec jsme si na hasičské zbrojnici rozbalili dárky. Památkou roku 2013 v Libereckém kraji je usedlost v Pertolticích ( Tisková zpráva -autor Mgr. Miloš Krčmář) Liberec V letošním roce poprvé uspořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž o

18 památku roku. Ve čtrnácti krajích České republiky členové sdružení vybírali ze zaslaných přihlášek stavbu, která v jejich kraji nejlépe naplňuje kritéria vzorné památkové obnovy. Kromě usedlosti bratří Nykrýnových v Pertolticích u Frýdlantu se do soutěže o nejlépe opravenou památku zapojilo dalších osm soutěžících. Složení bylo velmi pestré: hostinec v Bozkově u Semil, sloup Nejsvětější trojice v České Lípě, kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí, boží muka ve Lvové a morový sloup v Jablonném v Podještědí, bývalé lázně v Liberci a dům U Bažanta spolu s křížem s korpusem Krista, oboje z Turnova. Členové sdružení, kterými jsou zástupci samosprávy měst, v nichž se nachází památková zóna, se shodli na nutnosti rozdělit napříště přihlášené do více kategorií. Zápolení se totiž účastnily těžko souměřitelné stavby a především rozsahy oprav. Vedle drobných restaurátorských zásahů komise posuzovala celkové rekonstrukce. Proč právě Pertoltice? Hodnotitelé se přiklonili k doporučení poradních institucí soutěže, Národního památkového ústavu, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, a Ústavu územního rozvoje v Brně. Ti v nezávisle dosažené shodě doporučili k postupu do celostátního finále právě usedlost čp. 198 v Pertolticích u Frýdlantu. Majitelé koupili dům v roce 2010, a od té doby na něm odvedli pořádný kus práce. Od počátku s námi velmi úzce spolupracovali, objekt nechali prohlásit kulturní památkou, studentka ústecké univerzity provedla jeho průzkum jako svou bakalářskou práci. Pertoltice jsou dobrý příklad toho, že méně peněz je pro kvalitní opravu památky často více, konstatoval Petr Freiwillig z libereckého pracoviště NPÚ. Dům z konce 18. století, zvaný Haslerův, je veřejně přístupný v rámci skanzenu lidových staveb. Součástí skanzenu je také kovárna z přelomu 19. a 20. století. Více viz: Gratulujeme k tak významnému úspěchu! Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN (práce z lana) odstranění odumřelých větví začištění ran a zlomů redukce v blízkosti staveb, sekání travních porostů BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝSADEB tel Višňová 39, u Frýdlantu v Č Vítání občánků v Pertolticích Dne ve hod. se konalo v místní hasičské budově tradiční vítání nově narozených občánků obce Pertoltice. Vítali jsme tři naše malé občánky a to: 1) Káju Čepelíka rodičů Dagmar Čepelíkové a Tomáše Fafláka 2) Kristýnku Krivčíkovou rodičů Lucie Raimanové a Mirka Krivčíka 3) Sebastiana Kodeše rodičů Michaly Kodešové Bubeníčkové a Petra Kodeše V úvodu tohoto malého slavnostního aktu přivítaly všechny přítomné za SPOZ paní Julie Dědečková a paní Marie Severýnová, následovalo vystoupení místních dětí pod vedením O. Čepelíkové. Poté dostal slovo místostarosta obce

19 Pertoltice V.Hovad, který svým krátkým proslovem promluvil k rodičům, příbuzným a přátelům a popřál všem našim malým dětičkám všeho dobrého. Vše bylo zakončeno zápisem do knihy nově narozených občanů obce Pertoltice, společným přípitkem a focením. Děti dostaly malé dárky v podobě plyšové hračky. Maminky si odnesly domů kytičku. Hovad Vladimír - místostarosta obce Pertoltice Mezinárodní den žen v Pertolticích. Dne v 15.00hod. jsme se sešli v místní hasičské budově k oslavě MDŽ. Naše přítomné ženy jistě potěšilo vystoupení dětí, které zde tančily, zpívaly a recitovaly. Následoval malý proslov místostarosty obce Pertoltice, který ve stručnosti popsal mezinárodní význam MDŹ a následně všechny přítomné ženy obdaroval květinou. Nedílnou součástí bylo i pohoštění, na kterém se podíleli všichni přítomní. Hovad Vladimír - místostarosta obce Pertoltice Rally Lužické hory je zrušena Po zvážení všech okolností a důležitých faktorů došel organizační výbor 17. ročníku GRS Galaxy Rally Lužické hory 2014 k závěru, že v současných podmínkách a atmosféře, které v našem státě panují, nelze letošní ročník této u posádek, činovníků i diváků populární automobilové soutěže, jehož centrem je Hrádek nad Nisou, uskutečnit. Přes velké úsilí se nám nepodařilo dotáhnout zdárně do konce všechna povolení potřebná k uspořádání naší rally," sdělil v úterý 4. března zástupce ředitele připravované soutěže Jan Krečman mladší, ve svém tiskovém prohlášení.

20 Obec Pertoltice Dolní Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže Zlatý erb 2007 cena veřejnosti Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Margita Popelková 89 let, Blažena Neufusová 72 let, Hana Hamalčíková 71 let, Jana Votrubcová 65 let, Blažena Špátová 59 let, František Kloz 54 let, Eva Holzhauserová 52 let, Ladislav Plesar 49 let, Josef Richtr 45 let, Zdeněk Voňka 43 let, Kamila Mlejnková 40 let, Zbyněk Holeček 38 let, Jindřich Plesar 37 let, Eliška Valentová 35 let, Pavel Horáček 33 let, Höflerová Kateřina 30 let, Miloš Faciník 27 let, Ondřej Bílek 25 let, Michaela Kulmanová 23 let, Kateřina Hofmanová 14 let, Jan Novotnyj 11 let, Sára Guttenbergová 9 let, Darina Čejková 7 let, Eliška Čepelíková 7 let, Höflerová Daniela 6 let, Helísek Jiří 6 let a Podhorský Tobiáš 1 rok. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc duben vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva řešení pohledávek, jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, dozorčí rada FVS a.s. aktualizace webových stránek, příprava žádostí o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Libereckého kraje, práce na podobě územním plánu obce, jednání na ÚP v Liberci nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, správní řízení na zrušení trvalého pobytu. OTÁZKY a ODPOVĚDI Volby do EP kdo je voličem? Právo volit do Evropského parlamentu má na území České republiky: každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota ) dosáhl věku 18 let, občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota ) dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (tj. min. od úterý ) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky. Překážkami ve výkonu volebního práva do EP (tedy nemožnost volit) jsou: a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,1 (karanténa) b) zbavení způsobilosti k právním úkonům Volební obvod okrsek, je pro obě katastrální území jediný. Volební místnost bude zřízena opět v zasedací místnosti, která se nachází v přízemí budovy obecního úřadu. 2.) Jak vypadá otevření silnice na Souši? Silnice II/290 vedoucí kolem vodní nádrže Souš na Smědavu je od opět průjezdná. 1