V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let."

Transkript

1 č. 3/2014 vydáno dne Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, Frýdlant, IČ Místo vydání Bulovka č.p.101, Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: , Web: Ročník XVIII povolení MK ČR E Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Bulovce přeje všem malým nebo velkým, kteří se narodili v měsících BŘEZNU a DUBNU vše nejlepší,hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hezké prožití svého výročního dne. V březnu oslavilo svá malá i velká jubilea celkem 79 našich občanů i občánků ve věku od 4 do 90 let. Kulaté, půlkulaté nebo jen obyčejné narozeniny oslavila paní FAKOVÁ Jolana, PRŮCHOVÁ Olga, ŠEBELOVÁ Dagmar, BILÁ Irena, ČERNÁ Jana, LEŠÁKOVÁ Ivana, GACHOVÁ Blanka, MOČÁRKOVÁ Helena, ZIVČÁKOVÁ Krystyna, JUKLOVÁ Milena. Milé dámy,všem vám přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let. Z mužského osazenstva naší obce oslavil své narozeniny pan FAKO Vojtěch (90), ŠPICAR Vladimír (76), LYSÍK Josef (66), RUDOLF Jiří (62), VESELOVSKÝ Miroslav (61), KADERA Radomil (56), FACINÍK Jozef (55), BOŠEK Petr (52), KUBIŠ Miroslav (52), PILZ Miroslav (51). Pánové,přejeme vám vše nejlepší a hezké prožití vašeho slavnostního dne. Blahopřejeme i našim oslavencům z řad mladších spoluobčanů. Své narozeniny oslavili PISKÁČEK Pavel (15), PLESAR Pavel (15), ČIKALA Lukáš (14), LALÍK David (11), Siváková Lucie (11), DUŠEK Dominik (11), ŠIDLOVÁ Tereza (10), ŠAMKOVÁ Liliana (9), VESELÝ Lukáš (8), HUDEC Adam (4). I vám přejeme vše nejlepší do dalších let. V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. Kulaté, půlkulaté nebo jen obyčejné narozeniny oslavila nebo oslaví paní HÉGROVÁ Lada, VALÁŠKOVÁ Zdeňka, HAVELKOVÁ Eva, NEUMANNOVÁ Hana, DVOŘÁKOVÁ Alena, BILÁ Alžběta, DAVIDOVÁ Kateřina, PETRÁKOVÁ Jaroslava, ŠTROSNEROVÁ Vlasta, FERENCOVÁ Monika, BUDÍNSKÁ Jaroslava. Milé dámy,všem vám přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let. Z mužského osazenstva naší obce oslavil nebo oslaví své narozeniny pan ŠTYCH Vladimír (83), SUDEK Ladislav (78), JEŽEK Jan (72), OEHME Antonín (70), DUŠEK Jaroslav (68), CÍSAŘ Jiří (68), HOFMAN František (67), BOROVIČKA Jiří (67), KOŘÍNEK Jiří (66), TRYZNA František (64), RIGO Štefan (61), JARKA Imrich (58), PAVLÍK Otto (55), JONÁŠ Zdeněk (54) LISÍK Ladislav (51), LENGÁL Jindřich (50). Pánové,přejeme vám vše nejlepší a hezké prožití vašeho slavnostního dne. Blahopřejeme i našim oslavencům z řad mladších spoluobčanů. Své narozeniny oslaví DUNOVÁ Monika (14), David Radek (14), BAŽOVÁ Vanessa (9), BUŽO Marian (8), JARKA Miroslav (7), JARKA Adam (7), BLAHUTA Václav (6) PISKÁČKOVÁ Veronika (5), NOVOTNÁ Sofie (5), DUREC František (4), JARKOVÁ Natálie (4), FIEDLEROVÁ Klára (1). I vám přejeme vše nejlepší do dalších let. ( pokud nechcete jména a věk svá nebo svých dětí zveřejňovat, oznamte to nejpozději do 10.dne kalendářního měsíce kanceláři obecního úřadu ). K mají naše obce celkem 877 občanů, z toho dospělých 771 a dětí 106. Počet nemovitostí v obci k témuž datu je celkem 308 z toho Arnoltice 97, Bulovka 187 a Dolní Oldříš 25.

2 Slovo úvodem. Jaro je v plném proudu. Letošní teplá zima nám určitě přinesla finanční úsporu na výdajích za zimní údržbu. Komunikace nám bohužel poničila úplně stejně, ne-li víc, jako při pravé zimě se sněhem a mrazem. Podle poslední informace z Krajské správy silnic začnou opravy komunikací tento týden a díry v našich obcích by měli během měsíce dubna zmizet. Materiál na opravy místních komunikací začínáme také navážet během příštího týdne na obvyklá místa a po ukončení prací v lese, začneme cesty postupně vyspravovat. Kompletní rekonstrukce místních komunikací při nákladu cca Kč na 1 km bohužel není možná ufinancovat z rozpočtu obce, proto opětovně v tomto roce podáváme několik žádostí o dotace na rekonstrukce místních komunikací. Větší oprava bude realizována na páteřní komunikaci v Arnolticích (od hospody na točnu), především z důvodu prodloužení životnosti této komunikace. Realizovat by se měla i oprava mostu v Dolní Oldřiši, který se již několik let trhá a rozjíždí. Venkovní rekonstrukce budov Obecního úřadu a Základní školy se konečně blíží ke konci. Stavby byly od půlky prosince do konce března 2014 pozastaveny z popudu technického dozoru. I přesto, že měl dodavatel nasmlouvané jiné aktivity na dobu pozastavení našich staveb, díky mírné zimě jsme pokračovali dříve a nyní nám již zbývá pouze obléknout nový kabát budově Obecního úřadu. Zateplení a nový kabát Základní školy je téměř dokončen. Dokumenty o historii školy v Bulovce byly doplněny o data do současnosti a vloženy zpět k základnímu kameni do budovy školy. Místo je označeno rámečkem vedle vstupních dveří do školy. Zbývá nám dodělat vestibul vstupních dveří, který by se měl přiblížit původnímu žulovému vestibulu. Na budovu Obecního úřadu se vrátí i letopočet poslední přestavby budovy (1912), kdy byla budova kompletně přestavěna, zvýšena o jedno podlaží a dostalo svou členitou střechu s věžičkou. Historii budov Základní školy a Obecního úřadu si můžete prohlédnout na fotografiích. Kompletní srovnávací dokumentaci, včetně fotografií budov po letošní rekonstrukci Vám určitě nabídneme již v příštím čísle Drbny. V další naší budově v Arnolticích č.p. 90 (obchod Arnoltice) dokončujeme rekonstrukci bytu a právě probíhá výměna oken ve všech třech bytech. V únoru proběhlo výběrové řízení na nového nájemce bytu v této budově. Do řízení se přihlásili dva zájemci a zastupitelstvo obce vybralo na základě doporučení komise pro výběr nájemníka nového nájemníka, který se bude moci nastěhovat od 1. května do nově zrekonstruovaného bytu.

3 Výměna oken a vstupních dveří probíhá i v budově Turistické ubytovny v Arnolticích. Novými okny budou osazeny všechny části ubytovny, včetně knihovny a ordinace obvodní lékařky. I letos jsme opětovně podali žádost o dotaci na výstavbu 4 malometrážních bezbariérových seniorských bytů. Pokud by uspěl tento projekt a získali bychom peníze na výstavbu těchto bytů, našli bychom využití chátrající části školky (bývalý Malex). Držme si palce. Loňskou dotaci jsme nezískali, protože stavební povolení nenabylo v termínu podání žádosti o jeden den právní moci a z tohoto důvodu byla naše žádost, ač vysoko bodově ohodnocena, vyřazena. Pravidla jsou pravidla a jak jste určitě již několikrát slyšeli, my v Čechách je máme evropštější než v Bruselu. Další nemovitost v majetku obce, č.p. 279 Bulovka (dům, kde léta bydlel pan Štrosner), se již opravovat nebude a zastupitelstvo obce na svém příštím zasedání rozhodne o způsobu prodeje této nemovitosti. Na nemovitost byl zpracován znalecký posudek a určena obvyklá cena nemovitosti. Případní zájemci o koupi této nemovitosti získají další informace v kanceláři Obecního úřadu. Jarní údržba zeleně a hřbitovů je v plném proudu. V Bulovce pokračujeme s budováním rozptylové loučky a děkujeme panu Michalu Hančíkovi za obnovu a rekonstrukci mříží dveří do rozlučkové místnosti, které vyrobil jeho otec pan Josef Hančík. V loňském roce se nám nepodařilo uzavřít smlouvu s firmou na odborný ořez stromů na hřbitově, proto letos vyhlásíme výběrové řízení. Případní zájemci mohou již nyní získat další informace v kanceláři Obecního úřadu. Ke hřbitovu ještě jedna věta určená naší omladině.. hřbitov není místo na pořádání vašich dýchánků, odpadky patří do popelnice a ten, kdo dokáže ničit, okopávat a znečišťovat místo posledního odpočinku není hrdina, ale lump. Jsem si jistá, že trojlístek přesně ví, komu je předchozí věta určena především. Volný pohyb psů. Opět nám po obci běhají čtyřnozí miláčci bez dozoru svých páníčků, kteří se o ně nedostatečně starají nebo vůbec nestarají. Vyhláška o volném pohybu psů v intraviánu (obydlené části) obce je stále v platnosti a majitelé se vystavují nebezpečí udělení pokuty za porušení obecně závazné vyhlášky blokově až 1 000Kč, ve správním řízení Kč. Stojí Vám to za to? Opět se rozjely práce v obecních lesích a přijímáme objednávky na dřevo na letošní rok. Tak jako loňský podzim je možné sjednat si dřevo na samovýrobu. Upozornění!!! 31.března skončila doba vegetačního klidu a není možné kácet ani prořezávat žádné dřeviny. Vegetační klid končí v průběhu října podle vývoje počasí. Těsně před Dětským maškarním rejem, , byla nainstalována nová opona ve společenském sále v Bulovce. Kdo navštívil maškarní rej mohl vidět novou oponu již v akci. Společenský sál neměl oponu již řadu let, stará opona dosloužila a doslova se rozpadla. Pomyslmou poslední kapkou byla povodeň v roce 2010, která se prohnala i naším sálem a zničila parketovou podlahu, interiér baru Pekla a vše, co bylo v Pekle uskladněno Staronovou oponu nebo alespoň starší divadelní textilie jsme zkoušeli vyprosit u větších divadel, bohužel bez úspěchu. Není se čemu divit, divadla mají sama dost starostí se svou udržitelností. Proto jsme Vás požádali o příspěvky na novou oponu formou dobrovolného vstupného. Děkujeme všem, kteří svým dobrovolným vstupným na

4 různé akce pořádané Obecním úřadem a SPOZem přispěli na novou oponu. Celkem bylo vybráno cca Kč. Zbylá část byla uhrazena z rozpočtu obce a nyní se můžeme těšit z nové opony včetně samoudržovacího pojezdu, která nám určitě bude sloužit dlouhá léta. Ještě jednou velké DÍKY všem, kteří přispěli. Místní poplatek. Místní poplatek za rok 2014 měl být uhrazen do konce března. Jako každý rok mají opozdilci šanci zaplatit poplatek nebo si dohodnout splátkový kalendář bez jakýchkoliv sankcí do konce dubna. V květnu bude všem neplatičům vystaven Platební výměr včetně sankcí, tj. trojnásobku původního poplatku. Nezaplacené pohledávky jsou vymáhány Exekučním příkazem. Svoz odpadů Výše místního poplatku za svoz odpadů zůstává i v letošním roce stejná a to i díky zavedení zimního a letního svozu odpadů a rozšíření míst pro tříděný odpad. Do konce měsíce dubna bude svozová firma vyvážet popelnice týdně, od května se popelnice budou opět vyvážet každé sudé pondělí. Svoz nebezpečného a nadměrného odpadu proběhne v 8:00 hodin v Bulovce, prostranství mezi OÚ a obchodem a v 8:30hodin v Arnolticích z partkoviště za hospodou. Nebezpečný a nadměrný odpad z Dolní Oldřiše bude svezen do Bulovky v pátek v dopoledních hodinách.

5 Odpady Arnoltice černá skládka v areálu bývalého teletníku. Tento pátek skončila první etapa likvidace odpadů v areálu bývalého teletníku. Na náklady německé agentury SAS bylo odvezeno do liberecké spalovny cca 4 500tun odpadů, kompletně vyklizeny 3 haly, 2 zaplněné prostory mezi halami a část odpadů uložených v místě bývalé silážní jámy. Na fotografiích můžete srovnat stav před a po vyklizení. V areálu stále leží dalších cca 5 000tun odpadů, které budou zlikvidovány ve spolupráci s Libereckým krajem a především náměstkem pro životní prostředí panem J. Jadrným, který nám s hledáním řešení likvidace této černé skládky i s likvidací samotnou velmi pomohl, do konce roku Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří nám pomohli nalézt řešení likvidace těchto odpadů. Co se dělo. V únoru SPOZ ve spolupráci s Obecním úřadem pořádal Maškarní rej pro dospělé a první březnovou neděli Dětské maškarní. Obě akce se moc vydařily a hlavně děti se určitě dobře pobavily s Šíleně tlustou princeznou a Českou Honzou. Malou fotoreportáž z obou akcí najdete opět uvnitř Drbny. 22. února jste s námi mohli navštívit divadelní představení Divadla na Fidlovačce - Šumař na střeše v hlavní roli s Eliškou Balzerovou a Tomášem Töpferem. Pro velký ohlas jsme zajistili zvýhodněné vstupenky na podzimní představení v Národním nebo Stavovském divadle. Představení bude vybráno po vydání programu divadel na září nebo říjen, název představení, žánr i herecké obsazení Vám dáme ihned vědět a určitě to tentokrát bude večerní představení. Cena vstupenky se bude opět pohybovat okolo Kč. Případní zájemci si mohou vstupenku rezervovat již nyní.

6 1. března jsme uvítali 3 nové občánky obce. Malý obřad připravila opět děvčata ze SPOZu, fotografovala Lucie Císařová a o zábavu se postarala paní Jiřina Poláková. Všem děkujeme za organizaci a nové občánky slečnu Adélku Raimanovou, mladé pány Kryštofa Trdlu a Miloše Jukla i nepřítomnou Natálku Beňovou znovu a rádi vítáme mezi nás. Co nás čeká dubna 2014 od 20:00 hod se bude konat tradiční Velikonoční zábava, kterou pořádá místní TJ Sokol Bulovka. Hrát bude kapela Orion. Těšíme se na Vaši návštěvu! Týden a něco poté 30. dubna 2014 můžete přijít pálit Čarodějnice, opéct si buřta nebo si dát již připravenou klobásu, prostě se pobavit na fotbalové hřiště v Bulovce. Akci opět pořádá TJ Sokol Bulovka ve spolupráci s OÚ. SDH Bulovka se pro změnu postará o postavení májky u Obecního úřadu. Určitě přivítají pomoc i z řad nehasičů. Májka se bude stavět 1. května ráno. Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti budou opět v budově OÚ v Bulovce, kde mohou volit občané Bulovky a Dolní Oldřiše a v Turistické ubytovně v Arnolticích, kde mohou volit občané Arnoltic. Volební místnosti se otevřou opět ve 14:00 hodin v pátek a zůstanou otevřeny do 22:00 hodiny, v sobotu se opět otevřou v 8:00 hodin a zavřou ve 14:00 hodin. Romana Šidlová, starostka obce Usnesení zastupitelstva obce Bulovka z jednání dne od 17:00 hod. Zastupitelstvo obce po projednání: 1/ Potvrzuje hlasování per rollam ze dne 11/2/2014: Schvaluje pronájem p.p.č. 651/9 - orná půda o výměře m 2, 651/10 orná půda o výměře m 2, 586/3 TTP o výměře 403 m 2, 596/2 orná půda o výměře m 2, 1619/6 TTP o výměře m 2, 1619/7 TTP o výměře m 2, 1619/8 TTP o výměře m 2, 965/12 TTP m 2, 958/8 orná půda m 2, 1329/6 TTP o výměře m 2, 1424/5 orná půda o výměře m 2, 1424/6 orná půda o výměře m 2, k.ú. Bulovka, p.p.č. 816/5 orná půda o výměře m 2, 917/10 orná půda o výměře m 2, k.u. Arnoltice u Bulovky. Podmínky výběrového řízení: vyšší nabídka ceny pronájmu za 1 ha/rok, zemědělské využití, doba pronájmu na dobu určitou od 1/1/2014 do 31/12/2019. Doručeny dvě cenové nabídky 1.cenová nabídka FKR Frýdlant s.r.o. IČ Kč a 2. cenová nabídka Vlastimil Bartoš Dolní Řasnice ,- Kč. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, nehlasovali z hlasování vyloučeni Šebela, Valášek ZO schvaluje pronájem uvedených parcel nabídce č. 1 zmocňuje starosku obce k podpisu smlouvy o pronájmu. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 2/ Schvaluje Zprávu č. 30/2014 o plnění usnesení z 10/2/2014 a zprávy výborů. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 3/ Schvaluje následující pořadí dodavatelů výběrového řízení dle protokolu z jednání hodnotící komise na dodavatele akce Výměna části výplní otvorů

7 na budově č.p. 90 aarnoltice (příloha č. 1). 1. místo Marvin Style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant, IČ , nabídková cena ,22Kč; 2. místo Brex s.r.o., Hodkovická 135, Liberec, IČ , nabídková cena Kč; 3. místo Ekoplast CZ s.r.o., Frýdlantská 265, Nové Město pod Smrkem, IČ , nabídková cena Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 4/ Schvaluje následující pořadí dodavatelů výběrového řízení dle protokolu z jednání hodnotící komise na dodavatele akce Výměna výplní otvorů na budově č.p. 19 Arnoltice (příloha č. 2). 1. místo Ekoplast CZ s.r.o., Frýdlantská 265, Nové Město pod Smrkem, IČ , nabídková cena Kč; 2 místo Marvin Style s.r.o., Lesní 1281, Frýdlant, IČ , nabídková cena ,79Kč; 3 místo Brex s.r.o., HOdkovická 135, Liberec, IČ , nabídková cena Kč a zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 5/ Schvaluje Zprávu z jednání komise pro výběr nájemníka v bytové jednotce v budově č.p. 90 Arnoltice (viz příloha č. 3) a následující pořadí zájemců a zmocňuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy dle podmínek výběrového řízení, tz. velikost bytu 2+1, výměra dle skutečného stavu po rekonstrukci, cca 64m 2, nájemné 50Kč/1m 2 podlahové plochy, záloha na vytápění 1.000,-Kč/měs., záloha na vodné 500,- Kč/měs., záloha na čištění komínu a likvidaci odpadní vody 100,-Kč/měs., záloha na vybavovací předměty 180,-Kč/měs., složení kauce ve výši 3násobku měsíčního nájemného před podpisem smlouvy, doložení schopnosti řádně a včas hradit nájemné a poskytované služby, preference uzavření smlouvy s nájemce s trvalým pobytem na území obce, uhrazení všech místních poplatků v obci, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku s možností prodlužování smlouvy a zmocňuje starostku obce k podpisu smouvy. Pořadí nabídek k rozhodnutí ZO: 1. Jarková Simona, Arnoltice 91, Jiří Budínský, Arnoltice 2 2. Vladimír a Božena Beňovi, Bulovka 317 Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 6/ Revokuje bod č. 16/ : vyhlášení záměru na prodej nemovitosti č.p. 279, st. č. 273, 4, 2814/2, 1108/2, 1111/2 část kú Bulovka obec Bulovka za následujících podmínek:, za cenu dle znaleckého posudku, který uhradí žadatel, správní poplatek 1.000,- Kč za vyhotovení smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 8/ Schvaluje následující Směrnice obce Bulovka: 1/2014 Aktuální účtový rozvrh 2/2014 Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3/2014 Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků 4/2014 Harmonogram účetních závěrek v průběhu účetního období, roční uzávěrky a závěrky 5/2014 Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, včetně dohadných položek 6/2014 Směrnice pro účtování, tvorbu a použití zákonných i ostatních rezerv 7/2014 Směrnice pro účtování kurzových rozdílů a zahraničních cest 8/2014 Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad 9/2014 Směrnice upravující evidenci spotřeby pohonných hmot 10/2014 Dohody o odpovědnosti 11/2014 Směrnice k vedení spisové služby, spisový a skartační řád 12/2014 Směrnice upravující oběh účetních dokladů 13/2014 Organizační řád 14/2014 Pracovní řád 15/2014 Směrnice k rozpočtovému hospodaření 16/2014 Směrnice k veřejných zakázkám 17/2014 Směrnice k vedení pokladny 18/2014 Směrnice k hospodářské činnosti 19/2014 Směrnice k provozu motorových vozidel 20/2014 Směrnice k obsluze mzdové agendy 21/2014 Směrnice ke schvalování účetních závěrek dle vyhlášky č. 220/13Sb. A zároveň ruší dosud platné směrnice. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 9-31/2014 Bere na vědomí: Bere na vědomí informace z jednání valné hromady FVS a.s., která se konala 27/2/2014, Zápis z jednání Valné hromady je zveřejněn na internetových stránkách FVS a.s Bere na vědomí zrušení RZ Lužické rallye na katastru obce Bulovka. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno 7/ Revokuje bod č. 17/ : vyhlášení záměru na prodej pozemků st.p.č. 262, p.p.č. 1111/2 část,, 3, 2 k.ú. Bulovka obec Bulovka za následujících podmínek:, za cenu dle znaleckého posudku, který uhradí žadatel, správní poplatek 1.000,- Kč za vyhotovení smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Schváleno

8

9

10 SDH Bulovka Vás zve 1. května 2014 ráno na stavění májky. Přijďte nám pomoct nebo se jen podívat.

11 TJ SOKOL BULOVKA INFORMUJE Před zahájením sezony... Než začnu psát příspěvek o činnosti oddílu, tak jen stručně k některým organizačním věcem v rámci oddílu, o kterých naše nejen fotbalová veřejnost třeba ani neví. Na počátku roku jsem se v Liberci zúčastnil krajského aktivu, na kterém jsme dostali několik úkolů,které pod hrozbou pokuty musely být splněny před zahájením sezony. Takže jsem zpracoval pro kraj i okres paspsort našeho hřiště i jeho zázemí,což je v podstatě malůvka a textová část,jak to vlastně u nás vypadá, kde a v jaké výšce máme zábradlí, kde je vyčleněné místo pro auta rozhodčích, rozcvičování hráčů, jak a kudy je zajištěný přístup hráčů i rozhodčích na hrací plochu,kde máme šatny, WC atd.atd. Součástí aktivních opatření na hřišti jsou Organizační a návštěvní řády. To je trochu složitější na vysvětlení, takže tyto doklady jsou k vidění přímo na hřišti. Vzhledem k hráčům byla vypracována soupiska mužstva a navíc prohlášení o zdravotní způsobilosti hráčů.samozřejmě dalších písemností a záležitostí je celá řada, ale to co jsem uvedl je důležité a podstatné vůbec k tomu, poprvé si v jarní sezoně do míče kopnout. Protože se u nás neustále mění zákony a vyhlášky, které se týkají i přímo naší činnosti na hřišti, byl jsem povinnen k naší hostinské činnosti zajistit i koncesní listinu, podle,které máme umožněno tzv. rozlévat alkoholické nápoje do frťanů.bez koncesní listiny bychom se totiž vystavovali hodně mastné pokutě od živnostenského úřadu. Jak jsme začali jarní sezonu 2014? Abych pravdu řekl, tak u našeho áčka nic moc,za to béčko se vytáhlo. Zimní příprava proběhla podle možností, tentokrát se treninky odehrávaly pouze doma s tím, že jsme v rámci přípravy odehráli několik přátelských utkání.u áčka jsme první dva mistráky prohráli, doma s N.Vsí 0:2 a venku s B.Kostelem 2:3.Béčko má za sebou vítězství v D.Řasnici 1:0.Dorostenci ještě mistrovskou soutěž nezahájili. Teď na odlehčení a fotbalisti se nebudou urážet, že?...aby naši sportovci viděli, jak má vypadat pořádný fotbal, tak jsme z vydělaných peněz na brigádě na Humrichu zakoupili do klubovny plazmovou televizi.to je pokoukání na fotbal vyšší úrovně.tak sportovci, vezměte si příklad a hned tento týden áčko doma určitě porazí St.Splavy a hned příští týden i Habartice.Béčko je bude následovat a bude v dobré serii vítězství pokračovat. V Bulovce dne 26.března 2014 JUDr.Petr Dušek-předseda TJ Sokol Bulovka

12 S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i č ů B U L O V K A Jak to máme s našimi hasičskými vozidly? Dnešní příspěvek začínám poděkováním.komu? Našemu Jardovi Zedníkovi za obrovský kus práce na zprovoznění obou našich šrotů.ještě že Jardu máme a že je tak šikovný.rozebere auto do šroubku, opětovně sestaví a představte si to, že mu žádný díl nezbude.opravám věnoval desítky hodin a v podstatě od nás jen za děkuji.proto mu ještě jednou a takto veřejně děkuji. O AVII jsem psal již v minulém příspěvku, že je mimo výjezd z důvodu poruchy.proto jsme nebyli účastni na dvou výjezdech v letošním roce, a to spadlého stromu u p.horňáka na Bulovce dne 18.ledna 2014.Samozřejmě strom nespadl sám, ale na vozovku mu pomohl neodborný zásah kácečů.taktéž jsme nevyjeli 22.února 2012 opět k domu p.horňáka,kde v potoce bylo spadlé auto. Jarouš na AVII zapracoval, takže na dalších dvou výjezdech jsme již byli. Jak jsme hasili lesní požáry. 21.března hořel obecní lesní porost Na samotě,který někdo zapálil.kdo,to se dosud neví.že jsme si při hašení pořádně mákli, to je pravda.tento den na výjezdu byly tři jednotky a jen si spočítejte, kolik to všechno stojí peněz. Vzhledem k suchému počasí hned druhý den ráno se v důsledku i silného větru oheň opět rozhořel a k jeho hašení bylo tentokrát přivoláno šest jednotek. Podle mého stejný pyroman zapálil dne v odpoledních hodinách lesní porost Lesů ČR přímo u vodojemu v Arnolticích.K hašení jsme přijeli jako třetí hned za profíky a hasili jsme dvěma proudy.celkem hasilo sedm jednotek a protože jsme měli natažené vedení, tak nás Habartice do cisterny doplňovaly vodou. Ještě že nám v hašení pomohla příroda, protože kolem 18.hodiny se spustil obrovský déšť.požár se podařilo uhasit za cca hodinu.ono totiž v lese je požár zrádný tím, že nejenom že hoří hrabanka, ale i kořeny stromů a to je pak problém, dostat se vodou až k nim.podařilo se. V této souvislosti si dovolím apelovat na rodiče dětí, zkuste si více všímat,kde se vaše děti pohybují a co venku dělají.je zde silné podezření, že právě děti oba požáry způsobily.to je však záležitost Policie ČR,která určitě pachatele zjistí. Zájmová činnost hasičů Abych nepsal jen o požárech, což je naše základní činnost jako hasičů tyto likvidovat,tak se zmíním i o zájmové činnosti hasičů tento měsíc. Naše dívky a ženy ve složení zejména z klanu rodiny Pavlíkovic v čele s Janou, následující Míšou a Verčou a Adrianou(dnes už Kukelkovou) a za nimi zbytek světa Markétka Hegrová,Dianka Žďárová,Dorotka Tomanová a Verča Hálovát se zúčastnily v Raspenavě florbalové soutěže hasičů.na to, že se kromě Míši Pavlíkové tomuto druhu sportu až tak nevěnují, obsadily nádherné 5.místo ze sedmi mužstev.že to bylo jediné ženské družstvo tak to není mezi samými muži špatný výsledek.a navíc si užily spousty legrace.takže touto cestou vyslovuji poděkování hasičům z výjezdové jednotky i ženám a dívkám za jejich práci i reprezentaci Sboru i naší obce. Co nás čeká v nejbližší době? Pomalu se blíží zahájení soutěží v požárním sportu,což pro nás znamená treninky v hale a venku se zaměřením na fyzickou přípravu a současně s tím i provádění požárních útoků.ještě tento týden si budeme připravovat veškerou techniku k výjezdům a soutěžím a také trochu poklidíme i hasičárnu. V Bulovce dne 26.března 2014 JUDr.Petr Dušek-velitel JPO V

13 ,,DRBNA BŘEZEN 2014,, Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže Zlatý erb 2007 cena veřejnosti OÚ Pertoltice tel Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci březnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Koloman Bari 69 let, Božena Nosková 68 let, Růžena Valášková 63 let, Božena Tretiníková 54 let, Renata Pešková 45 let, Markéta Valášková 44let, Martin Romanec 43let, Ivana Menclová 42 let, Marcela Novotnyjová 36 let, Petr Haloun 32let, Pavel Šantroch 31 let, Vít Bošina 19 let, Tereza Bryknerová 17 let, Michael Voňka 16 let, Kevin Bubeníček 14 let, Ondřej Prousek 9 let a Sabinka Soukupová 8 let Tieke Daniel 2 roky. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme. SLOUPEK STAROSTY (vp) Vážení spoluobčané, milí sousedé, drazí přátelé, krátká a nevýrazná zima je v tuto chvíli již za námi. Jaro poměrně rychlým tempem vkročilo na naše zahrady a zahrádky. Se slunečním svitem spojená pozitivní energie se přelévá pozvolna též do lidí a pokud některé z nás nepřekvapí jarní únava, budeme mít po zimních měsících opět období zvýšené chuti do další práce. Ať již se jedná o zahrádky, zahradu, hospodářství, stavení, opravování všeho možného druhu nebo nějaké to vylepšování našich domácností. Přeji nám všem, aby nám elán vydržel a aby veškerá práce byla korunována kýženým úspěchem. V únoru tohoto roku proběhla kontrola hospodaření obce, které uskutečnila odborná pracovnice Krajského úřadu v Liberci - odboru vnější kontroly. Výsledek přezkumu byl opět uspokojivý. Nebylo zjištěno závažných vad a nedostatků v hospodaření obce. Provedení auditu hospodaření byl pro mne jeden z posledních důležitých úkonů, které je mi zákony uloženo - z titulu funkce, uskutečnit v tomto roce. Posledním ve volebním období Nyní již zbývá,,,jen,, udržet nastolený kurz a dobré výsledky, a to až do října tohoto roku, kdy budete volit své nové zástupce do vedené obce na další období. Věřím, že se nám to společně podaří. Děkuji tímto, a to všem svým spolupracovníkům, kteří se zasadili o dobré výsledky. Viktor Podmanický starosta obce Valná hromada hasičského okrsku. Valná hromada hasičského okrsku se konala v Předláncích, dne Za naši obec se jednání účastnila část delegovaných členů hasičského sboru. Přítomen jsem byl též já, jako starosta naší obce. Na jednání byly předloženy zejména zprávy jednotlivých hasičských sborů, sdružených v okrsku. Dále byly nastíněny problémy, které činnost dobrovolných hasičů neustále provází a předložen plán akcí na další

14 období. Podle mne, je nutno na tomto místě zmínit, že zprávy, které přednesla p. Olga Čepelíková DiS ( v jedné osobě starostka a velitelka hasičů), byly ze všech přednesených zpráv, nejobsáhlejší. Byly plné odkazů na bohatou činnost našich hasičů a mládeže kolem našeho sboru ( vlastní ostré zásahy, různá školení... a výčet tolika společenských akcí). Byly vyjmenovány podrobně akce, kterými sbor podporoval, či dokonce tvořil sbor též společenský život naší obce. Vedením okrsku, i samotnými hasiči byla kvitována pomoc, kterou poskytují obce jednotlivým sborům. Přítomní představitelé obcí, byli osloveni se žádostí o zachování této podpory. I proto, že sbory jsou často,,tahouny,, všeho dění v našich obcích. Posílám poděkování za pozvání na valnou hromadu a slibuji, že se zasadím o neklesající míru podpory našeho hasičského sboru. Viktor Podmanický starosta obce OTÁZKY a ODPOVĚDI 1.) Je možné získat někde informace k práci v jiných státech? Práce v EU Mgr. Barbora Kočnarová, , Při této příležitosti uvádíme : aktuální čísla o nezaměstnanosti celkem aktivních občanů počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 27...míra nezaměstnanosti v obci -13%. Kraj - 8,8% a celá ČR - 8,6%. 2.) Jak postoupily práce na přípravě přímé volby starostů. Budeme mít možnost si volit starostu přímo, jako to je u prezidenta? Jako odpověď uveřejňujeme část prohlášení Odboru kontroly MVČR, které je k dispozici na webových stránkách ministerstva. Usnesením vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 55 vláda uložila ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a vládě do 30. června 2013 předložit návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a návrh změn souvisejících právních předpisů, které jsou nezbytné pro zavedení institutu přímé volby starostů do právního řádu České republiky. Dne 6. února 2013 schválila vláda na svém zasedání návrh Plánu legislativních prací vlády na rok Z Plánu byly vypuštěny dva úkoly pro Ministerstvo vnitra, a to předložit návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Ministerstvo vnitra s ohledem na předpokládanou věcnou i časovou náročnost legislativního procesu doporučilo přehodnotit úkoly týkající se zavedení přímé volby starostů s tím, že je nezbytné nejprve vyhodnotit zkušenosti z přímé volby prezidenta republiky a přijmout nový volební zákon; teprve na základě výsledků projednávání takového volebního zákona by případně měla být řešena otázka přímé volby starostů. Následně vláda usnesením ze dne 27. března 2013 č. 221 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2013 oba výše uvedené úkoly ministra vnitra zrušila. S ohledem na tyto skutečnosti ukončilo Ministerstvo vnitra práce na legislativních návrzích souvisejících se zavedením přímé volby starostů. 3) Vážený pane starosto, to musela zamezit pořádání nebezpečných automobilových závodů v naší obci až účast občanů na zasedání zastupitelstva? Dovolím si, a to významně, oponovat s tímto Vaším názorem. Pravda je taková, že zastupitelstvo rezolutně odmítlo pořádání Rally Lužické hory 2014, a to již v den podání vlastní žádosti pořadatelem. Tentýž den se totiž konalo pravidelné zasedání zastupitelstva. Usnesení č. 19/02/14, hovoří naprosto jasně. Důvodem dalšího veřejného zasedání, tentokráte již s bohatou účastí našich obyvatel, byla opakovaná žádost pořadatelů o svolání schůzky. A to pod vlivem toho, že v obci Bulovka nenarazili na žádné problémy ( etapa závodu měla být vedena jako celek, po katastrálních územích obou obcí). Situace se posunula tedy právě i rozhodnutím Zastupitelstva obce Bulovka, které udělilo souhlas s pořádáním předmětné akce na svém území. Svoji opakovanou žádost podpořili pořadatelé závodu stanoviskem, že neměli možnost oslovit veřejnost a podnikatele, na území naší obce. Měli velký zájem dostat možnost přesvědčit naše občany o vhodnosti pořádat tento sportovní podnik s nadregionálním významem. V souladu s ustanovením zákona č.128/2000sb., ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na 92 odst.1, jsem tedy proto svolal mimořádné jednání zastupitelstva obce, které je předmětem Vašeho dotazu. To se nakonec konalo, a to za početné účasti našich občanů ( všichni, kterých by se případné omezení závodem nejvíce dotklo, obdrželi pozvánku na toto zasedání). Na tomto zasedání nakonec zástupci

15 pořadatele, jak jistě víte, od svého záměru ustoupili a o dalším již, na vlastní žádost nejednali. Ze strany obecních orgánů nebylo třeba uzavírat jiné usnesení, než to, které již bylo v této věci přijato dne 3.února ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc únor 2014 kontrola možností podání žádostí o dotace pro rok 2014, - příprava podkladů u nájmů bytových jednotek, kontrola nájemních smluv, - příprava podkladů pro zasedání zastupitelstva a výborů, - řešení pohledávek, výkon přenesené působnosti, - žádosti sil. správní orgán, zajištění auditu hospodaření obce, řešení stížností a podnětů našich spoluobčanů, vítání nových občánků, účast na Valné hromadě hasičského okrsku Višňová, ukončování pracovních poměrů VPP, dále účast - Valná hromada společnosti FVS,a.s... OZNÁMENÍ OÚ (vp) Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014, podle ust. 16 písm. c) zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Volební okrsek bude v naší obci opět pro obě katastrální území pouze jeden, se sídlem v budově Obecního úřadu v Pertolticích na adrese Dolní Pertoltice 59, volební místnost bude jako vždy umístěna v přízemí budovy. POZVÁNKA Dne si vás dovolujeme pozvat na přednášku p. Mgr. I. Pavelčáka, která se koná od 14:00 hod., v zasedací místnosti budovy nové hasičské zbrojnice v Dolních Pertolticích. Tématem jsou různé druhy závislostí a jejich řešení. Jde již o druhou přednášku, která se v obci koná. První byla věnována problémům rodičů s dětmi a opačně. Účastnilo se jí pouze 5 občanů naší obce...věříme, že této přednášky se zúčastní více našich občanů. Pozvánka na oslavu (oč) Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci a Obecní úřad Pertoltice Vás zvou na již tradiční oslavu MDŽ, která bude ve středu 13. března 2013 od 17:00 hodin v zasedačce hasičské zbrojnice. Připraven je krátký kulturní program mladých hasičů a občerstvení. Pro ženy máme drobnou pozornost. Těšíme se na Vaši účast Obec Pertoltice pořádá VII. ročník soutěže o nejlepší podobu zahrádky nebo předzahrádky Soutěž je vyhlášena dnem Soutěžní podmínky: Vlastnoruční provedení díla, dodržení tématického pojetí soutěže a s tím související problematiky. Soutěžní příspěvky fotografie je nutno odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Pertolticích, či odeslat na ovou adresu: A to v termínu - do dne Všechny došlé příspěvky budou posouzeny a vyhodnoceny porotou. Úspěšní účastníci budou po zásluze odměněni věcnými cenami. Soutěž se pořádá již sedmým rokem. A to ve snaze zapojit co největší počet občanů do dění v obci. Dále je naší snahou podporovat vznik hezkých zákoutí a zlepšení celkového vzhledu naší obce. Těšíme se na Vaši účast v soutěži! Přejeme mnoho úspěchů!! Viktor Podmanický Zprávy hasičů (oč) Zpráva o činnosti SDH Pertoltice za rok 2013 V uplynulém roce jsme pořádali různé společenské akce, starali se o techniku, jezdili k zásahům a na soutěže. Členové zásahové jednotky se zúčastnili školení v hasičské zbrojnici v Pertolticích, cyklické přípravy strojníků a velitelů letos poprvé pořádané v Liberci v rámci celého okresu. Čtyři hasiči si obnovili platnost oprávnění pro práci s motorovou

16 pilou a přibyl jeden nový. Také řidiči absolvovali povinné školení v autoškole. V loňském roce se nám podařilo získat pro výjezdy dalšího řidiče. Nyní dokážeme mnohem lépe zajistit akceschopnost jednotky v jakémkoliv čase. Zorganizovali jsme několik brigád na úklid hasičárny a opravu a údržbu techniky. U cisterny byla vyměněna vodní pumpa, z dotace na ni byly nakoupeny nové zadní pneumatiky, čtyřdílný žebřík a přejezdové můstky a po neúspěchu na technické kontrole musely být opraveny přední brzdy. U Avie jsme měnili světlomety. Obě auta jsme vybavili záchrannými lany. Po červnových povodních obec získala prostředky navíc. Díky tomu mohla být kompletně opravena stříkačka PS12, která je nyní v záběhu a PS 16 Tohatsu. Ta bude muset být začátkem roku ještě poladěna, aby šla tak jak má. V závěru roku se nám podařilo zateplit vrata v hasičské zbrojnici včetně průchodu do skladu. Jednotka měla v loňském roce opravdu napilno. Vyjížděla k rekordním patnácti zásahům. Ze začátku roku se jednalo hlavně o požáry komínů. Poprvé v Pertolticích a dvakráte v Bulovce. Následoval požár stánku v Habarticích a v březnu dopravní nehoda na silnici do Předlánec. V létě nás opět trápila velká voda. Dvakrát jsme přečerpávali ve Vísce a jednou v Poustce. Také v Pertolticích bylo nutné rozvést pytle s pískem a potom odčerpat vodu z obecního sklepa. V srpnu hořela stodola v Loučné a hned, jak jsme přijeli s dětmi na soustředění do Filipovky, jsme museli spěchat zpět k požáru domu v Habarticích. Dne 27. prosince v ranních hodinách chytla stodola ve Vísce. Ještě týž den večer jsme jeli odstranit větev z komunikace do Černous letos již druhou. Zúčastnili jsme se taktického cvičení na požár základní školy ve Višňové. Z druhého patra jsme po žebříku evakuovali děti. Na soutěžní rok 2013 jsme si pořídili nové savice a sací koš. Družstvo mužů a žen se zúčastnilo pěti soutěží. V květnu nás sbor v Předláncích pozval na tradiční útok s PS osmičkami. Sálo se z řeky, což slibovalo veselé okamžiky. Ženy se na svůj útok předem připravily a domluvili, proto také byly první. Muži šli, jak se říká, na ostro a tak to stačilo jen na třetí místo. V tajné štafetě byla obě družstva třetí. V červnu jsme jeli na mezinárodní soutěž do Habartic. Ženy měly při požárním sportu jednoduchou pozici. K získání prvního místa jim stačilo porazit Habartice a to se jim i podařilo. Družstva mužů soutěžila v útoku z cisterny. Tomu našemu, doplněnému děvčaty, uteklo druhé místo jen o jednu sekundu. Potom náš čekala soutěž o zlatou povodňovou lopatu ve Višňové. Tamní sbor slavil výročí založení a tak vše bylo slavnostnější a družstev přijelo mnohem více, než obvykle. Obhajovali jsme loňské prvenství, ale myšlenky na první místo ve stavění povodňové hráze nám zkazilo 10 trestných bodů za špatně uvázané pytle. Ve štafetě jsme dosáhli nejlepšího času a po sečtení výsledků to znamenalo bramborové 4. místo. Druhá pětice byla devátá. Při nástupu náš sbor obdržel pamětní list a poděkování za pomoc při povodních. V červenci jsme vyrazili se smíšeným družstvem do Nového Města na noční útok. Skončili jsme dvanáctí. Posledním kláním dospělých pro nás byla okrsková soutěž. V letošním roce vyšlo její pořádání na nás. Náš sbor zároveň slavil 135. let od svého založení, tak jsme obě události spojili do jediného dne. Sedmého září dopoledne jsme si to nejprve rozdali s ostatními družstvy z okrsku v útoku z agregátu a požárním sportu. Při útoku žen nás opět zradila mašina. Nešla do výkonu, ale útok jsme přesto dokončili v třetím nejlepším čase. V útoku z agregátu byly ženy na krásném čtvrtém místě. Naši muži měli letos vyloženě smůlu. Při sportu zmařil jejich jinak perfektní výkon koš zapříčený v kádi. Umístili se na 5. místě. Útok z agregátu nedokončili. Půjčená mašina zklamala a nesála. Skončili na šestém místě. Po poslední disciplíně soutěži veteránů proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže. Byly předány pamětní listy a vyznamenání. Po celý den mohli návštěvníci ochutnat dobrý gulášek nebo hamburger, zařádit si ve skákacím hradu, nebo obdivovat současnou i historickou techniku. Tu nejstarší pak viděli i v akci. Potom se tančilo a popíjelo až do půlnoci. Velkou událostí sboru na poli kultury v roce 2013 bylo pořádání masopustního průvodu. Jednou za dva roky naši hasiči prověří pekařské umění našich spoluobčanek. Letošní průvod čítal téměř padesát masek a vykoledoval spoustu dobrot. Ty jsme pak na hasičské zbrojnici ochutnávali do pozdní noci. V březnu jsme slavili MDŽ. Na konci dubna bylo naším úkolem postavit Májku. Oproti minulým rokům jsme ji tentokrát nechali smrkový vršek a poprvé se stavěla ručně, pouze s pomocí lan. Dne 8. června jsme spolu s obecním úřadem a fotbalisty připravili pro děti dětský den. Bylo při něm možné vidět ukázku členů Policie České republiky v práci se psy. My hasiči jsme se pokusili uhasit maketu domku. Zezačátku se to nedařilo, technika stávkovala, ale nakonec jsme požár zdárně uhasili. Po ukázkách čekala na děti spousta her a úkolů a samozřejmě sladkých odměn. Největší zájem byl o jízdu na čtyřkolkách a skákání v nafukovacích hradech. Téhož dne večer jsme pokáceli Májku, slavnostně ji odnesli na hřiště a pokračovali soutěžemi pro dospělé, muzikou a něčím k pití až do půlnoci. O týden později jsme pro naše členy, ale i širokou veřejnost uspořádali zájezd do středověké krčmy a pivovaru v Dětěnicích. Zúčastnilo se ho 38 lidí. A protože všichni vydatně ochutnávali tamní pivo, bylo cestou domů veselo. V závěru roku jsme na návsi postavili a rozsvítili vánoční strom. Pětadvacátého prosince náš sbor pořádal Štěpánskou taneční zábavu. Návštěva více jak osmdesáti lidí nás příjemně překvapila. Činnost mladých hasičů v roce 2013

17 Mladí hasiči se schází pravidelně každý pátek odpoledne. V loňském roce se naše řady rozrostly o 11 nový dětí. Přibyly hlavně děti z Arnoltic a Černous. Na soutěžích se nám tedy většinou dařilo dát dohromady hned tři družstva. O děti se stará šest vedoucích mládeže. Ti se pravidelně vzdělávají. V loňském roce se zúčastnili školení vedoucích mládeže v Novém Městě a doplňujícího školení pro začínající vedoucí. Na svou činnost získáváme různé dotace. Na pořádání tradičního Předbraňáku nám přispěl Liberecký kraj, z dotace z Ministerstva školství jsme nakoupili sadu štafetových hadic a legíny pro dorostenky. Bonusem roku byla dotace od obce ve výši ,- Kč, kterou jsme použili především na nákup nových triček a úhradu nákladů na soustředění dětí. Ještě jednou zástupcům obce velmi děkujeme. Na prvních schůzkách roku 2013 jsme se zabývali plněním odznaků odborností, malováním obrázků do soutěže Požární ochrana očima dětí. Zdobili jsme náves velikonočními kraslicemi a naše děti se také zúčastnily soutěže O nejhezčí kraslici pořádané obcí. V březnu jsme opět nacvičili program k oslavě svátku žen, kterou pořádal náš sbor ve spolupráci s obecním úřadem. Tančilo se na písničku Jede, jede mašinka a nejmladší děvčata okouzlila obecenstvo tanečkem o mravenečkovi. V programu nechybělo ani pásmo básniček. A básničky říkaly děti také o pár dní později při vítání občánků. Patnáctého března jsme byli pozváni do muzea v Pertolticích na přednášku o vojenských řopících a zbraních z první světové války. Hlavně kluci byli nadšeni, že si mohou zbraně i potěžkat. Každoročně začínáme kolotoč soutěží v dubnu v Krásném Lese. Bylo tomu tak i letos. Tentokrát s námi na soutěž jely i dorostenky. Byla tady pro ně připravena štafeta 100 metrů překážek a tajná štafeta plná nástrah. Naše děvčata se umístila takto: Lucie Valášková 2 místo, Markéta Valášková 4. místo a Petra Stříbrná 6. místo. Družstva dětí skončila na pátém, šestém a desátém místě. Následovala soutěž starších žáků v disciplínách CTIF. Ta se již počítá do celoročního hodnocení. Trochu jsme bojovali s doplněním družstva na poslední chvíli a na výsledku to bylo znát. Celkové umístění za štafetu i útok CTIF byla patnáctá příčka. Mezi květnové soutěže, kterých se účastníme, patří ještě jarní kolo Hry Plamen a soutěž O štít města Frýdlantu. Letos byly spojené do jediného dne. První pokusy byly počítány do Štítu a druhé do Plamene. Den to byl opravdu náročný, navíc deštivý, ale výsledky byly docela ucházející. Ve štítu byli mladší žáci pátí a osmí, starší žáci sedmí a v celoročním hodnocení Hry Plamen jak starší tak mladší žáci šestí. Po dětech si jarní kolo odbyli i dorostenci. Konalo se ve Frýdlantě a bylo velmi neobvyklé. Spoustu vedoucích mládeže si na něj odskočilo rovnou od pomoci při povodních a celý stadion byl pod vodou. Rozhodčí přemýšleli, zda závod neodložit, nakonec jen vynechali disciplínu 100 metrů překážek. Naše děvčata skončila na šestém, sedmém a osmém místě. Nejlepší tentokrát byla Petra Stříbrná. Začátkem června vedoucí mládeže i starší děti pomáhali připravit Mezinárodní den dětí. Poslední soutěží před prázdninami byla ta v Dolní Řasnici, kam byli pozváni starší žáci. V požárním útoku se jim podařilo vybojovat druhé místo. Koncem srpna jsme měli jako obvykle od čtvrtka do neděle spát na hasičárně. Letošní výlet byl však mnohem dobrodružnější. Vyrazili jsme na mysliveckou chatu ve Filipovce. Kromě hraní her a opakování na braňák jsme odtud pořádali zajímavé výlety. Došli jsme k větrným elektrárnám v Andělce, v Sani jsme pluli v kánoi a svezli jsme se také na koních. Poslední noc nechyběla ani pořádná stezka odvahy. V září se mladí hasiči zúčastnili okrskové soutěže v Pertolticích. Na domácí půdě se dařilo hlavně mladším žákům. Ti byli první. V kategorii starší žáci jsme si to solidárně s Višňovou prohodili a skončili druzí. O čtrnáct dní později jsme byli pozvání na soutěž do Dolní Řasnice. Jak mladší tak i starší žáci si odsud přivezli diplom za 4. místo. V říjnu jsme uspořádali tradiční Předbraňák. Hostili jsme 8 družstev starších žáků a 11 družstev mladších žáků z celého Frýdlantska. Tentokrát nás počasí nevypeklo, naopak si děti užívaly letní sluníčko. Soutěž se vydařila i našim družstvům. Starší žáci byli druzí a mladší žáci první a devátí. Následující týden nás čekala poslední generálka před branným závodem a to na Netradičním braňáku v Novém Městě pod Smrkem. Odtud jsme přivezli dvě čtvrtá místa a mladší žáci přidali ještě medailové třetí místo. V této soutěži změřili své síly také zástupci z řad vedoucích. Ta naše byla šestá. První kolo nového ročníku Hry Plamen branný závod se vloni konal ve Višňové 9. listopadu. Děti musely zvládnout náročnou trať na Pohanské kameny. Do boje jsme nasadili všechno, co jsme měli i ty tříleté děti. Vyplatilo se. Družstva mladších žáků skončila na výborném třetím a šestém místě. Starší žáci měli problém s překonáním lana a tak dosáhli jen na osmou příčku. Druhý den jely na branný závod dorostenky. Bohužel zasáhla do hry marodnost, tak se zúčastnily jen dvě. Soutěž se konala v Českém Dubu a obě dorostenky - jak Lucka Valášková, tak Renata Severýnová - vybojovali třetí místo. Byl to první ročník, kdy byli jednotlivci rozděleni do tří věkových kategorií. Na konci listopadu a v prosinci jsme při schůzkách žili vánocemi. Na obecní vánoční stromek jsme vyráběli ozdoby. Pak jsme ho i ustrojili a slavnostně rozsvítili. Dali jsme se také do výroby betlému a v soutěži o nejhezčí betlém, pořádané obcí, za něj obdrželi cenu. Zašli jsme do muzea v Pertolticích na rozsvěcení betlému. Při této příležitosti bylo pro děti připravené úchvatné občerstvení stylizované do podoby vláčku. Všem praskali žaludky. Rok mladí hasiči zakončili vánoční besídkou. Vyrazili jsme na ni do Bulovky na pohádkové představení a koncert dětského pěveckého sboru Hlásek. Nakonec jsme si na hasičské zbrojnici rozbalili dárky. Památkou roku 2013 v Libereckém kraji je usedlost v Pertolticích ( Tisková zpráva -autor Mgr. Miloš Krčmář) Liberec V letošním roce poprvé uspořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska soutěž o

18 památku roku. Ve čtrnácti krajích České republiky členové sdružení vybírali ze zaslaných přihlášek stavbu, která v jejich kraji nejlépe naplňuje kritéria vzorné památkové obnovy. Kromě usedlosti bratří Nykrýnových v Pertolticích u Frýdlantu se do soutěže o nejlépe opravenou památku zapojilo dalších osm soutěžících. Složení bylo velmi pestré: hostinec v Bozkově u Semil, sloup Nejsvětější trojice v České Lípě, kaple sv. Antonína v Heřmanicích v Podještědí, boží muka ve Lvové a morový sloup v Jablonném v Podještědí, bývalé lázně v Liberci a dům U Bažanta spolu s křížem s korpusem Krista, oboje z Turnova. Členové sdružení, kterými jsou zástupci samosprávy měst, v nichž se nachází památková zóna, se shodli na nutnosti rozdělit napříště přihlášené do více kategorií. Zápolení se totiž účastnily těžko souměřitelné stavby a především rozsahy oprav. Vedle drobných restaurátorských zásahů komise posuzovala celkové rekonstrukce. Proč právě Pertoltice? Hodnotitelé se přiklonili k doporučení poradních institucí soutěže, Národního památkového ústavu, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, a Ústavu územního rozvoje v Brně. Ti v nezávisle dosažené shodě doporučili k postupu do celostátního finále právě usedlost čp. 198 v Pertolticích u Frýdlantu. Majitelé koupili dům v roce 2010, a od té doby na něm odvedli pořádný kus práce. Od počátku s námi velmi úzce spolupracovali, objekt nechali prohlásit kulturní památkou, studentka ústecké univerzity provedla jeho průzkum jako svou bakalářskou práci. Pertoltice jsou dobrý příklad toho, že méně peněz je pro kvalitní opravu památky často více, konstatoval Petr Freiwillig z libereckého pracoviště NPÚ. Dům z konce 18. století, zvaný Haslerův, je veřejně přístupný v rámci skanzenu lidových staveb. Součástí skanzenu je také kovárna z přelomu 19. a 20. století. Více viz: Gratulujeme k tak významnému úspěchu! Tomáš CÝRUS - práce v zahradě i koruně ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSNÍ ŘEZ DŘEVIN (práce z lana) odstranění odumřelých větví začištění ran a zlomů redukce v blízkosti staveb, sekání travních porostů BĚŽNÉ ŘEZY OVOCNÝCH STROMŮ RIZIKOVÉ KÁCENÍ MENŠÍHO ROZSAHU NÁVRH A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝSADEB tel Višňová 39, u Frýdlantu v Č Vítání občánků v Pertolticích Dne ve hod. se konalo v místní hasičské budově tradiční vítání nově narozených občánků obce Pertoltice. Vítali jsme tři naše malé občánky a to: 1) Káju Čepelíka rodičů Dagmar Čepelíkové a Tomáše Fafláka 2) Kristýnku Krivčíkovou rodičů Lucie Raimanové a Mirka Krivčíka 3) Sebastiana Kodeše rodičů Michaly Kodešové Bubeníčkové a Petra Kodeše V úvodu tohoto malého slavnostního aktu přivítaly všechny přítomné za SPOZ paní Julie Dědečková a paní Marie Severýnová, následovalo vystoupení místních dětí pod vedením O. Čepelíkové. Poté dostal slovo místostarosta obce

19 Pertoltice V.Hovad, který svým krátkým proslovem promluvil k rodičům, příbuzným a přátelům a popřál všem našim malým dětičkám všeho dobrého. Vše bylo zakončeno zápisem do knihy nově narozených občanů obce Pertoltice, společným přípitkem a focením. Děti dostaly malé dárky v podobě plyšové hračky. Maminky si odnesly domů kytičku. Hovad Vladimír - místostarosta obce Pertoltice Mezinárodní den žen v Pertolticích. Dne v 15.00hod. jsme se sešli v místní hasičské budově k oslavě MDŽ. Naše přítomné ženy jistě potěšilo vystoupení dětí, které zde tančily, zpívaly a recitovaly. Následoval malý proslov místostarosty obce Pertoltice, který ve stručnosti popsal mezinárodní význam MDŹ a následně všechny přítomné ženy obdaroval květinou. Nedílnou součástí bylo i pohoštění, na kterém se podíleli všichni přítomní. Hovad Vladimír - místostarosta obce Pertoltice Rally Lužické hory je zrušena Po zvážení všech okolností a důležitých faktorů došel organizační výbor 17. ročníku GRS Galaxy Rally Lužické hory 2014 k závěru, že v současných podmínkách a atmosféře, které v našem státě panují, nelze letošní ročník této u posádek, činovníků i diváků populární automobilové soutěže, jehož centrem je Hrádek nad Nisou, uskutečnit. Přes velké úsilí se nám nepodařilo dotáhnout zdárně do konce všechna povolení potřebná k uspořádání naší rally," sdělil v úterý 4. března zástupce ředitele připravované soutěže Jan Krečman mladší, ve svém tiskovém prohlášení.

20 Obec Pertoltice Dolní Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže Zlatý erb 2007 cena veřejnosti Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří v měsíci dubnu slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody. Přejeme jmenovitě oslavenkyním a oslavencům: Margita Popelková 89 let, Blažena Neufusová 72 let, Hana Hamalčíková 71 let, Jana Votrubcová 65 let, Blažena Špátová 59 let, František Kloz 54 let, Eva Holzhauserová 52 let, Ladislav Plesar 49 let, Josef Richtr 45 let, Zdeněk Voňka 43 let, Kamila Mlejnková 40 let, Zbyněk Holeček 38 let, Jindřich Plesar 37 let, Eliška Valentová 35 let, Pavel Horáček 33 let, Höflerová Kateřina 30 let, Miloš Faciník 27 let, Ondřej Bílek 25 let, Michaela Kulmanová 23 let, Kateřina Hofmanová 14 let, Jan Novotnyj 11 let, Sára Guttenbergová 9 let, Darina Čejková 7 let, Eliška Čepelíková 7 let, Höflerová Daniela 6 let, Helísek Jiří 6 let a Podhorský Tobiáš 1 rok. Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme! Zároveň žádáme všechny, kteří si nepřejí zveřejňovat údaje o jejich výročí narození v této kolonce, aby dali vědět tuto skutečnost pracovníkům obecního úřadu. Pokud tak neučiníte, bude situace vyhodnocena jako udělení souhlasu s uveřejněním osobních údajů. Děkujeme. ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍCH ORGÁNŮ za měsíc duben vyřízení problematiky ze zasedání zastupitelstva, příprava jednání výborů zastupitelstva řešení pohledávek, jednání Krajský úřad v Liberci a jednání Mikroregionu Frýdlantsko, dozorčí rada FVS a.s. aktualizace webových stránek, příprava žádostí o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů Libereckého kraje, práce na podobě územním plánu obce, jednání na ÚP v Liberci nové smlouvy na pracovníky VPP, správní řízení na povolení kácení stromů rostoucích mimo les, správní řízení na zrušení trvalého pobytu. OTÁZKY a ODPOVĚDI Volby do EP kdo je voličem? Právo volit do Evropského parlamentu má na území České republiky: každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota ) dosáhl věku 18 let, občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota ) dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (tj. min. od úterý ) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky. Překážkami ve výkonu volebního práva do EP (tedy nemožnost volit) jsou: a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,1 (karanténa) b) zbavení způsobilosti k právním úkonům Volební obvod okrsek, je pro obě katastrální území jediný. Volební místnost bude zřízena opět v zasedací místnosti, která se nachází v přízemí budovy obecního úřadu. 2.) Jak vypadá otevření silnice na Souši? Silnice II/290 vedoucí kolem vodní nádrže Souš na Smědavu je od opět průjezdná. 1

,,DRBNA BŘEZEN 2014,,

,,DRBNA BŘEZEN 2014,, ,,DRBNA BŘEZEN 2014,, Obec Pertoltice Držitel ocenění za práci s mládeží v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 Držitel ocenění za podobu webových stránek obce v krajském kole soutěže Zlatý erb 2007

Více

Zápis z 28. veřejného zasedání ZO Bulovka z jednání dne od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 28. veřejného zasedání ZO Bulovka z jednání dne od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 28. veřejného zasedání ZO Bulovka z jednání dne 11.11.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Počet členů ZO: 7 Přítomni: Šidlová, Valášek, Židuliaková, Pavlíková, Šebela Omluven: Niedermertl,

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání ZO Bulovka z jednání dne od 16:30hod do 18:22 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 8. veřejného zasedání ZO Bulovka z jednání dne od 16:30hod do 18:22 hod v zasedací místnosti OÚ OBEC BULOVKA Bulovka č.p.101 IČO : 00262692 Skartační znak : Č.ú. : 2925-461/0100 Tel./fax : 482 34 30 06 e-mail :ou_bulovka@volny.cz www. obec-bulovka.cz, www.bulovka.eu Zápis z 8. veřejného zasedání

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 30/8/2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Židuliaková, Štecher, Niedermertl, Dušek

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 17/12/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 17/12/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 17/12/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 5 Přítomni: Šidlová, Dušek, Maryška, Plaček, Šebela, Niedermertl,

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 13.08.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,30 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014

ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 ZÁPIS č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 16:00 hodin dne 19. prosince 2014 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší (příchod

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 28/4/2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Arafa, Štecher, Dušek, Plaček,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech

Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Zápis z výroční valné hromady zájmového sdružení Sboru dobrovolných hasičů Pustověty konané dne 12. 1. 2013 v hostinci Na Ostrově v Pustovětech Přítomni: dle přiložené prezenční listiny Za nadřízenou složku:

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného ze dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 6. zasedání

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více