1.1 EDITORIAL PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Vážení čtenáři, Váš redakční tým DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 EDITORIAL PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Vážení čtenáři, Váš redakční tým DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS"

Transkript

1 PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 1.1 EDITORIAL PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní Praha 8, Březiněves Tel.: Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou první číslo Zpravodaje, který se zaměřuje především na informace a potřeby týkající se vlastníků bytových domů. Zpravodaj vám každé dva měsíce přinese aktuality o změnách zákonů, novinky o finančních produktech, zprávy o státních dotacích a další důležité informace, které vám nejen pomohou, ale které vás i zaujmou. Také se s vámi podělíme o zkušenosti se správou domů v Praze a Středočeském kraji. Dvouměsíčník vycházející v sedmitisícovém nákladu vám bude vždy bezplatně doručen na adresu vašeho bytového družstva nebo společenství vlastníků. Součástí Zpravodaje je dvouměsíční kalendář, který můžete zavěsit na zeď své kanceláře a denně ho využívat nejen pro připomenutí významných dat. Doufáme, že si náš Zpravodaj oblíbíte a že vám bude efektivně sloužit jako rádce pro každodenní činnost, spojenou se správou vašich domů. Váš redakční tým

2 2.1 PRAGOTHERM POMÁHÁ S VYŘÍZENÍM STÁTNÍ DOTACE TEXT: Lucie Fialová Rozhovor s Renatou Boublíkovou obchodní ředitelkou společnosti Pragotherm, s. r. o. Co může Pragotherm v rámci programu Panel klientovi nabídnout? Klientovi nabízíme: Návrh realizace projektu rekonstrukce bytového domu. Pomoc při zajištění státní úrokové dotace a záruky ČMZRB v programu PANEL. Doporučení nezbytného rozsahu činností pro získání dotace v programu PANEL. Zajištění energetického auditu, projektové dokumentace, potvrzení o splnění účelu programu atd. Jak vysoká je státní dotace? Je nutné doložit pravomocné stavební povolení, pokud je vydáváno podle stavebního zákona. Pokud není stavební povolení vyžadováno, doloží se doklad o ohlášení stavebnímu úřadu, případně nařízení stavebního úřadu k údržbě stavby nebo k nezbytným úpravám. Před datem podání žádosti o podporu nesmí být zahájeny stavební práce, stejně tak nemohou být uzavřeny smlouvy o dodávkách strojů a zařízení. Příjemcem podpory se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v panelovém domě bez ohledu na to, zda v domě působí či nepůsobí společenství vlastníků jednotek. Co je cílem programu Panel? Cílem PROGRAMU PANEL je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav. Tento dotační program je upraven Nařízením vlády č. 299/2001 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 325/2006 Sb. Velký důraz při poskytování této státní dotace je kladen na odstranění statických poruch a zlepšení tepelně technických vlastností domů. Podpora (dotace) se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru odpovídající snížení úroku z úvěru o 2 % ročně. Limit podpory je stanoven na Kč na m 2 podlahové plochy bytů v opravovaném domě. Podpora je vyplácena v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Jaké jsou podmínky a možnosti pro poskytnutí státní úrokové dotace? Poskytuje stát ještě nějaké jiné dotace? Program PANEL obsahuje dva základní nástroje podpory: dotace na úhradu části úroků ve výši 2 % ročně poskytnutí cenově zvýhodněné záruky k zajištění úvěru na financování revitalizace domu Od začíná opět příjem žádostí o státní podporu z programu Panel. Nejdůležitějšími změnami jsou nové formuláře a snížení státní dotace na 2 %. Ostatní podmínky platí stejné jako v loňském roce. Více se dozvíte na stránkách Státní fond rozvoje bydlení nebo www. pragothermcz.cz. Předmětem opravy by měla být oprava statických poruch nebo zlepšení tepelně technických vlastností domu, pokud je to nezbytné. Podporu je možné získat k jakémukoliv bankovnímu úvěru v české či cizí měně. Žádost je podána do 6 měsíců od uzavření úvěrové smlouvy. Je doloženo kladné stanovisko poradenského a informačního střediska. Dodavatelské firmy, které budou provádět opravy, modernizaci nebo regeneraci panelového domu, mají zaveden a certifikován systém řízení jakosti (ISO 9001 nebo 9002). Ano, poskytuje, a to ve formě bankovní záruky od ČMZRB, a.s. až do výše 80 % z nesplacené jistiny poskytnutého úvěru na dobu maximálně 15 let a slouží k zajištění bankovního úvěru poskytnutého na opravy statických poruch nebo zlepšení tepelně technických vlastností domu, pokud je to nezbytné. Zbývající podmínky jsou stejné jako u státní úrokové dotace (více na nebo Děkujeme za rozhovor. 2.2 DOTAZY DRUŽSTEVNÍKŮ Bydlíme v domě, na který máme nárokováno podílové spoluvlastnictví. Protože tato forma vlastnictví přináší jen problémy, chtěli bychom ji změnit. Bohužel je v domě na jeden byt uvalena exekuce, která je řádně zapsána v katastru nemovitostí. Proto nikdo z nás nemůže svůj byt prodat ani získat půjčku ze stavební spořitelny. Je možné změnit vlastnictví jen u některých bytů, a pokud ano, na který úřad se máme obrátit? Děkuji za odpověď. Pokud se dům nachází v podílovém spoluvlastnictví, je možná jeho přeměna na bytové vlastnictví ve smyslu 5, zejména odst. 2 zákona 72/1994 Sb. v úplném znění Zvlb. Rozdíl mezi těmito dvěma typy spoluvlastnictví je značný. V podílovém spoluvlastnictví má každý spoluvlastník ideální podíl na celku, zatímco v podílovém vlastnictví je na konkrétní byt zapsána také konkrétní osoba tedy vlastník bytové jednotky. Při vypořádání podílového spoluvlastnictví je nezbytné respektovat zákonem předepsaný postup, protože vznik vlastnictví k jednotce předpokládá, že výše ideálních spoluvlastnických podílů odpovídá budoucí výši podílů na společných částech domu. Pokud taková situace nenastala, v praxi bude nezbytná dohoda o zrušení a vypořádání podílovéh o oluvlastnictví. Dále bude nutné získat prohlášení o vymezení jednotek a vypořádat podílového spoluvlastnictví tak, že výše podílu na budově bude odpovídat výši budoucích podílů na společných částech domu. Pokud je byť jen jediný byt v budově předmětem nájmu, nelze podle odst. 5 téhož ustanovení přeměnu podílového spoluvlastnictví z důvodu ochrany nájemce provést. Vzhledem k tomu, že nás v domě čeká rekonstrukce výtahu, nastala otázka týkající se financování této rekonstrukce. Někteří vlastníci se přiklánějí k navýšení fondu oprav podle podílu na společných prostorách, část by zase uvítala (vzhledem k poněkud spornému rovnoměrnému a spravedlivému užívání výtahu všemi členy), aby se přispělo na rekonstrukci stejnou částkou za každý byt. Podle zákona je možná dohoda členů SVB na změně úplat. Zajímalo by mě, jaký musí být počet hlasů potřebných k této změně? Musí se jednat o stoprocentní souhlas nebo stačí jen tříčtvrteční většina? Co vlastně případná změna financování rekonstrukce výtahu obnáší? Děkuji za vaši odpověď. Jde-li o usnesení o modernizaci, rekonstrukci či stavební úpravu, jimiž se nemění spoluvlastnické podíly v domě (což se nemůže týkat výtahu), postačuje souhlas tří čtvrtin všech vlastníků jednotek.

3 Rekonstrukce panelových domů na splátky Dodávka šestikomorových plastových oken. 3.1 VÍTE, ŽE... KVĚTEN Víte, že pokud v tomto roce plánujete rekonstrukci, je květen jedním z posledních měsíců, kdy je potřeba svolat členskou schůzi a odsouhlasit rekonstrukci, úvěr a případné navýšení fondu? Jestliže chcete stihnout zrealizovat rekonstrukci ještě letos, není na co čekat. Víte, že stavební boom vyhání potkany z kanalizačních stok? Velká sídliště patří tradičně mezi oblasti, kde se zdržuje nejvíce potkanů. Nejenom zbytky u popelnic, ale také vše, co lidé spláchnou, rozdrtí v drtičích kuchyňských odpadků a nahází do kanálů, přispívá ke spokojenému potkanímu životu. V současnosti na jednoho obyvatele Prahy připadá pět až deset potkanů. Potkal potkan potkana Zateplení fasád technologiemi Sto. Víte, že pokud dnes nemáte pro plánovanou rekonstrukci zpracovanou projektovou dokumentaci, stavební povolení, energetický audit a vyřízený úvěr, musíte se připravit na to, že dříve než srpnu nebo v září rekonstrukci nezahájíte? Doba vyřízení potřebné dokumentace totiž trvá minimálně dva až tři měsíce. ČERVEN Víte, že červen je měsíc, kdy lze ještě provádět výměnu oken ve velkém rozsahu bez komplikací s přítomností obyvatel bytů? V červenci a srpnu se většina vlastníků přesune na chaty a vyrazí na dovolené. Sanace lodžií a balkonů. Víte, že rorýsové mohou způsobit problémy se stavbou? Rorýsové k nám přilétají ze vzdálenosti až km z oblasti jihovýchodní Afriky. Často se vracejí ve stejnou dobu na tatáž místa, přilétnou každý rok třeba až osmnáct let po sobě. Pokud se zahnízdí ve vašem domě a vy zrovna v tuto dobu plánujete dům zateplovat, může vám odbor životního prostředí stavbu zastavit až do doby, než se mladí rorýsové vylíhnou a odletí. Víte, že v červnu dochází k rapidnímu zdražení nejen pohonných hmot, ale také izolačních materiálů jako je polystyren a minerální izolační desky, a to až o 20 %? PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní Praha 8 Březiněves Infolinka:

4 4.1 NOVÉ STANICE METRA ZMĚNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU Praha Do severní části Prahy zamíří metro. A s ním přijdou i změny v autobusové dopravě. Nejen obyvatelé městských částí Prosek a Letňany se musí připravit na velké změny v MHD. Z důvodu zprovoznění nových stanic metra dojde k reorganizaci autobusových linek. Nové stanice přinesou pohodlnější spojení s centrem, ale zároveň v prvních dnech zmatek v autobusových linkách. Třináct spojů přestane jezdit úplně především ty, které jezdí souběžně s metrem, dvaceti pěti se změní jízdní řády. Jen dvanácti autobusů se reorganizace nedotkne. Na těchto změnách se dohodla společnost Ropid, která dopravu v Praze organizuje, s jednotlivými městskými částmi. Jde o kompromis, který kromě úspor v dopravě na povrchu přináší i úsporu časovou, sdělil Filip Drápal ze společnosti Ropid. Zrušeny budou především linky jezdící v souběžných směrech s metrem. Autobusy však budou dále jezdit do Vysočan, na Palmovku a na Bulovku. Všechny letňanské linky budou zajíždět do terminálu Letňany. Metro na sever Prahy začne jezdit 9. května Nový úsek trasy metra je dlouhý 4,6 kilometru a má tři stanice: Střížkov, Prosek a konečnou Letňany. Změny autobusů nastanou 9. května. Přejmenované a nové zastávky Liberecká přejmenována na Střížkov Letňany přejmenovány na Staré Letňany Autobusové zastávky u konečné stanice metra ponesou název Letňany Nové zastávky Na Slovance a Vinopalnická pro linku 102 Nová zastávka Třebenická pro linky 134, 136, 183 ve směru Střížkov Nová zastávka Oderská pro linku 140 Linky se změněnou trasou: 102, 110, 134, 136, 166, 181, 183, 185, 186, 210, 233, 259, 269, 280, 302, 305, 345, 348, 351, 354, 365, 375, 376, 377, 416 Linky beze změny trasy: 103, 109, 140, 144, 151, 152, 162, 169, 177, 195, 200, 202 Zrušené linky: 145, 146, 156, 158, 168, 175, 187, 201, 274, 349, 358, 366, DĚLNÍK SPADL Z LEŠENÍ PŘI ZATEPLOVÁNÍ PANELÁKU Třebíč - Práce na zateplení panelového domu v Třebíči se stala v pondělí 7. dubna osudnou pro devětačtyřicetilého pracovníka stavební firmy. Dělník manipuloval s materiálem při demontáži parapetu, když stoupl na dřevěnou podlážku lešení. Ta se ale pod ním prolomila a muž se zřítil z třiadvacetimetrové výšky. Dělník šlápl na podlážku, která tvořila přechodovou lávku z balkonu na lešení. Tělo propadlo dolů, přepadlo přes zábradlí a zřítilo se na zem, sdělil inspektor bezpečnosti práce Jiří Semerád. Policie případ šetří jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Z tohoto důvodu byla také nařízena soudní pitva, která má prokázat, zda se dělníkovi neudělalo před tragickou událostí nevolno. 4.4 DO ÚKLIDU SÍDLIŠTĚ SE ZAPOJILY DESÍTKY ROMŮ Česká Třebová Na příměstském sídlišti Borek v České Třebové vypukl v dubnu velký úklid. 4.3 ORCHIDEJ PŘEŽIJE I V PANELÁKU V poslední době se stala orchidej jedním z nejoblíbenějších dárků pro ženy. S orchidejí darujete krásu a eleganci. Orchidej koupíte v každém hypermarketu nebo hobby marketu, zodpovědní dárci ji ale půjdou shánět do květinářství specializovaného na hrnkové květiny, kde jim zároveň poradí, jak o konkrétní orchidej pečovat i v podmínkách panelového bytu. Květina, která hraje 4.5 PRAŽANÉ SI MOHOU ZMĚŘIT SPOTŘEBU ENERGIE TEXT: Lucie Fialová něžnými barvami, totiž nepatří jen do skleníku. Na trhu se setkáte také s rostlinami, které vydrží i za vaším oknem. Pokud při pěstování dodržíte teplotu okolo 18 C, přiměřenou vlhkost a stanoviště, kam nedopadají prudké sluneční paprsky, můžete se radovat z květů prakticky celý rok. Vhodným sídlem této krásné květiny může být třeba okenní parapet nebo zasklená lodžie. Ideálním se pro vás můžet stát Phalaenopsis neboli můrovec, který při splnění podmínek opravdu pokvete celý rok. Květinu často, ale mírně zaléváme měkkou vodou. Orchidej potřebuje neustále vysokou vlhkost. Pokud máte dostatek času se orchideji věnovat, nebojte se pěstovat i náročnější druhy. Vhodný květináč udělá z orchideje elegantní a zajímavý bytový doplněk, který dovede rozzářit celý byt. Praha Je vaše lednička a pračka úsporná? Kolik vás skutečně stojí spotřebovaná elektrická energie? Reálnou spotřebu mohou zjistit domácnosti v Praze díky měřiči spotřeby, který zdarma zapůjčuje Pražská energetika. Tradiční akce pod názvem Ukliď svoje sídliště přiměla stovku dětí a několik dospělých mezi nimi i pracovníky občanského sdružení Naděje, k velkému odklízení odpadků. Dospěláci se vrhli na odnášení velkých kusů vyhozeného odpadu, mezi kterým se našel i starý koberec, rozbitá lednice nebo volant, děti sbíraly spíše PET lahve, noviny, cigaretové nedopalky a jiné drobné smetí. Do akce se zapojili také Romové, kteří na sídlišti žijí. Další alespoň povzbuzovali své známé a kamarády z oken. Okolí panelových domů se tak díky aktivitě obyvatel stalo čistčím a upravenějším. Přístroj, který vypadá jako rozdvojka, stačí jen zastrčit do zásuvky a do něj vsunout zástrčku elektrického spotřebiče, jehož spotřebu chcete změřit. Měřicím přístrojem lze zjistit nejen spotřebu, ale i proud, napětí, dobu provozu spotřebiče, minimální a maximální příkon apod. Přístroj také vyhodnocuje finanční náklady na spotřebovanou energii. Naměřené údaje jsou zobrazovány na LCD displeji a v paměti zůstávají i po odpojení měřicího přístroje ze sítě. Pokud si chcete přístroj zapůjčit, stačí zavolat na telefonní číslo a , případně si ho na stránkách on-line zarezervovat. Zapůjčení je pro Pražany zdarma, výsledky měření s vámi mohou i prokonzultovat poradci.

5 5.4 FINANCOVÁNÍ OPRAVY DOMŮ TEXT: Karel Sokol Rozhovor s finančním poradcem společnosti Pragotherm Ing. Alešem Mullerem Zvažujeme velkou opravu domu a nemáme dostatek finančních prostředků. Bojíme se vzít si úvěr u banky. Není to nebezpečné? Naopak, úvěr od banky patří k nejbezpečnějším způsobům, jak finance získat. Při použití bankovního úvěru bývá požadavek dát nemovitost do zástavy, ale většina obyvatel domu z toho má strach. Co nám hrozí? Zástava nemovitosti nemusí být vždy podmínkou, ale bývá častým požadavkem banky. Záleží na mnoha parametrech, někdy stačí drobná změna a nemovitost nebude nutné zastavovat. Pokud budete bance řádně platit dle smlouvy, nehrozí vám nic. Banka vám nechce sebrat dům, naopak má zájem na tom, abyste jako věřitelé řádně splatili úvěr. Jak velkou splátku z příjmu družstva si můžeme dovolit dát na splátky úvěru? S tím vám nejlépe poradí přímo banka. Mají své vlastní kalkulace, kde zjistí, jaká dluhová služba (poměr splátek a příjmů) je pro objekt ještě přijatelná a jaká je již nebezpečná. Nicméně družstvo by mělo být velmi opatrné. Je nutno vzít v úvahu budoucí průběžnou údržbu objektu, nečekané poruchy malého i velkého rozsahu a zároveň si uchovat dostatečnou rezervu, aby nebyl ohrožen chod a finanční stabilita domu. V potaz se musí brát také neplatiči, stáří obyvatel objektu i další neovlivnitelné jevy (např. zvýšení nezaměstnanosti). Družstvo zároveň musí hlídat dobrou platební morálku, dbát na drobné opravy, kontrolovat stav všech zařízení v objektu atd. I malá kumulace poruch může mít negativní vliv na schopnost splácet úvěr. Co všechno potřebujeme pro jednání s bankou? Potřebujete základní dokumenty o nemovitosti, družstvu nebo společenství vlastníků, základní účetní výkazy, řadu přehledů o specifických problémech (dlužníci, věřitelé, minulé a budoucí opravy), základní informaci o připravované opravě apod. Každá banka požaduje v podstatě stejné dokumenty, ale může se lišit v rozsahu některých detailů. S problematikou vám může usnadnit práci dobrý poradce, který dohlédne na průběh celého procesu. Pomůže s přípravou dokumentů, zkontroluje jejich obsah a formu a připraví je pro banku. Následné požadavky banky, které bývají velmi často proneseny v odborné terminologii, družstvu laicky přetlumočí. Úroky stoupají. Máme si vzít dlouhodobou fixaci úrokové sazby nebo krátkou? To záleží na mnoha okolnostech. Dlouhá fixace je vždy dražší, ale dává jistotu, že se splátky nezvýší, čímž se lépe plánuje budoucí cash flow. Krátká fixace bývá levnější, ale hrozí zvýšení sazby. Tato hrozba, kterou často vnímáme silně negativně, je ale kompenzována prakticky stejnou pravděpodobností, že sazby klesnou a budeme platit méně. Rozhodující je však možnost, že při změně fixace úrokové sazby jde s úvěrem provést řadu operací - snížit, úplně splatit apod. To je podstatnější faktor než vlastní výše úrokové sazby. Banka má nastavené sazby tak, aby na nich vždy vydělala. Pro ni je rozhodnutí o délce fixace neutrální a dobrý bankéř to nechává na vašem rozhodnutí. Neexistuje metoda, jak na výběru délky úrokové sazby vydělat. Správné rozhodnutí záleží více na psychologických faktorech než na finančních. Z osobní zkušenosti vím, že pro většinu klientů jsou krátkodobé sazby výhodnější. Jak si mám vybrat banku? Rozhodujte se podle svých potřeb a podle produktu banky, který pro vás bude nejvhodnější. Snadno měřitelným parametrem je úroková sazba, ale rozhodující je i celková kvalita nabízených služeb banky. Je banka ochotná pomoci? Jsou smlouvy kvalitní a vyvážené? Pokud si můžete odpovědět, že ano, potom jste našli tu správnou banku. Rozhodující je ovšem celkové naplánovaní komplexního procesu, od výběru dodavatele přes finanční plánování a zajištění finanční stability. Výběr banky stojí až na konci celého procesu. Kolikrát musím do banky? Nemám tolik času, vedle vedení společenství také pracuji. Do banky musíte několikrát na jednotlivých schůzkách vás čeká úvodní rozhovor, předání dokumentů, doplnění dokumentů a dalších informací, podpisy smlouvy apod. Využijte poradce - může tuto práci za vás kompletně provést. Máte-li dobrého poradce, jdete do banky jen jednou a to podepsat úvěrovou smlouvu, ostatní zařídí právě on. Šikovný poradce zamíří do banky jen dvakrát - jednou nese vaše dokumenty, podruhé jde listiny s vámi podepsat. Zná totiž celý proces daleko lépe a připraví všechny dokumenty v takové kvalitě, v jaké si je banka žádá. Je lepší spolupracovat s poradcem nebo přímo s bankou? V podstatě je to jedno, pro vás jsou tyto služby rovnocenné. Využití poradce přinese především výhodu jeho zkušeností a nestrannosti. Zatímco vy pravděpodobně na podobném problému pracujete poprvé v životě (vyjma managementu velkých družstev), poradce má za sebou mnoho podobných případů. Jak si vybrat dobrého poradce? Nenabízí nám nevýhodný produkt, aby měl velkou provizi? Dobrý poradce není pouhým prodejcem hypotéky nebo úvěru. Pokud je opravdu schopný a problematiku trhu zná, vybírá si z více bank, které by mohly realizovat váš záměr. Nejenže připraví rozbor a celé finanční řešení, ale především vysvětlí výhody i nevýhody rozhodnutí. Je některá banka špatná? Všechny banky v ČR jsou na výborné úrovni. Mají vysoké hodnocení a řídí je kvalitní management. Liší se jen nabízené služby, což může mít vliv na celkový objem finančních prostředků nebo kvalitu vzájemné spolupráce. Nebál bych se zadlužit u kterékoliv banky v Česku, ale u některých bych se zadlužil raději. Ing. Aleš Muller, finanční poradce společnosti Pragotherm s.r.o. Případné dotazy zasílejte na: 5.5 V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI PŘEČTETE: ROZHOVOR se zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj týkající se revitalizace sídlišť, především státní podpory a dotačních programů. SAMOSTATNÉ PLYNOVÉ KOTELNY - jaké výhody a nevýhody má odpojení od tepláren? Jaké jsou celkové náklady na 1 průměrný panelový dům? A jaká je návratnost investice? JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ poskytneme vám rady, jak postupovat při realizaci výběrových řízení na rekonstrukci panelových domů. a mnoho dalších novinek a zajímavostí.

6 6.1 REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ V České republice je přibližně 1,2 mil. bytů v panelových domech, ve kterých bydlí asi 4 miliony lidí. Většina panelových domů vstupuje do druhé poloviny své životnosti. Doba životnosti stavby je závislá na mnoha faktorech, zejména na kvalitní správě a pravidelné údržbě objektu. Jedná se však pouze o teoretickou hodnotu. Je nutno počítat i s morálním opotřebením panelových domů a jejich negativním estetickým působením. Vlastník má ze zákona povinnost udržovat dům v dobrém stavebním stavu. Navíc včasná a komplexní regenerace může výrazně zhodnotit stavbu, významně prodloužit životnost, zajistit snížení nákladů na vytápění, zvýšit komfort bydlení a zlepšit vzhled panelového domu. Neprovádí-li vlastník řádně údržbu stavby, stavební úřad může nařídit provedení nezbytných úprav a zabezpečovacích prací na náklady majitele. Spoléhat na masivní pomoc státu či samosprávy je ale nereálné. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odstraňování panelových vad Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČEA - úspory energií dotace obcí, atd. Na základě zkušeností Vám můžeme se společnosti Pragotherm s.r.o. navrhnout optimální postup pro Váš dům se zohledněním Vašich specifických požadavků a možností. Zateplujte s Weber! Technické důvody zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce zvýšení tepelné pohody snížení rizika kondenzace omezení vzniku plísní eliminace tepelných mostů myšší akumulace obvodové konstrukce možnost instalace kolektorů a tepelných čerpadel zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému v případě objevení závady na objektu máte právo žádat nápravu kompletní certifikovaný systém šetří náklady na opravu v následujících letech Co dalšího nabízíme v oblasti zateplovacích systémů? širokou škálu zateplovacích certifikovaných systémů s mnoha možnostmi povrchových úprav proškolené realizační firmy velké množství referenčních staveb vysoká kvalita jednotlivých komponentů zateplovacích systémů návrh skladby systému z hlediska typu použitého izolantu návrh, výpočet a posouzení tloušťky navrženého izolantu pomoc při zajištění financování zateplovacího systému Nezbývá, než aby si majitelé pomohli sami. Jak? Především nečekejte, až vás situace přinutí řešit havarijní stav, ale začněte hned! Při plánování oprav domu je nutné odborné posouzení stavby jako celku: stavbu musí posoudit statik i energetický audit. Tyto posudky lze později využít při žádostech o dotace, např.: zateplená konstrukce lépe odolává povětrnostním vlivům zateplení má kladný vliv na celou stavbu Jaké máte záruky při využití certifikovaného zateplovacího systému Weber? záruka na veškeré materiály zateplovacího systému Ing. Michal Eger Radiová 3, Praha I LETOS ČEKÁ PRAŽANY ODSTÁVKA TEPLÉ VODY Praha Dodávky tepla v průběhu zimních měsíců vyžadují, aby byla provedena potřebná údržba a opravy zařízení. Jako nejvhodnější období jsou z tohoto hlediska letní měsíce, kdy není potřeba vytápění. Z těchto důvodů je Pražská teplárenská, a. s., jako již každoročně, nucena přistoupit k pravidelným plánovaným údržbovým pracím. Bližší informace o odstávkách je možno zjistit na internetových stránkách nebo na telefonních číslech nonstop dispečinků, jejichž čísla jsou uvedena mj. ve Zlatých stránkách. Informace sdělí také příslušný městský úřad. 6.3 SMBD SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR, o. s. Těšnov 5, PRAHA 1, SMBD ČR, o. s. poskytuje právní, technické a ekonomické poradenství pro bytová družstva, společenství vlastníků a jiné subjekty, jejichž posláním je péče o bytový fond. Zakládání bytových družstev - rámcový postup, zajištění oprávněných zájmů členů bytových družstev, orgány družstva, jejich práva a povinnosti, informace o praktických problémech činnosti družstva, možnosti převodů družstevních bytů do vlastnictví, postup likvidace družstva. Zakládání společenství vlastníků - vznik společenství, práva a povinnosti vlastníků bytů, orgány společenství, jejich práva a povinnosti, informace o praktických problémech činnosti společenství. Výhodná rámcová pojistná smlouva na pojištění nemovitostí. Řešení problematiky oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových domů a jejich financování, vydávání závazných stanovisek k programu PANEL. Správu a údržbu nemovitostí, vedení účetnictví. Další služby - odborné semináře, odborné publikace, Informační bulletin, vzory tiskopisů a smluv.

7 7.1 AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR URYCHLENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 7.2 NOVÁ PUBLIKACE POMŮŽE S PRÁVNÍ ÚPRAVOU BYDLENÍ S novým stavebním zákonem vznikl zcela S přibývajícím počtem bytů převedených do nový právní institut, vlastnictví bývá stále obtížnější vyznat se který zatím není tolik v právní problematice s tím spojené. Často znám. Je jím funkce dochází ke změnám zákonů o vlastnictví bytů autorizovaného i vydáním nových stanov, které se týkají jak SVJ, inspektora, kterého tak jednotlivých vlastníků. S problematikou vám můžeme využít při může pomoci kniha Společenství vlastníků bytů. zkráceném stavebním Je určena nejen vedení bytových družstev a SVJ, řízení. Inspektor pak ve ale i majitelům bytů. vybraných případech nahrazuje funkci stavebních úřadů. Může např. osvědčit, že stavbu lze provést, vydat certifikát pro udělení kolaudačního souhlasu a dohlížet na provádění stavby. Hlavním cílem institutu autorizovaného inspektora je přenesení některých odborných výkonů spojených s řízením o přípustnosti staveb od stavebních úřadů na soukromé kvalifikované osoby, které splňují mimořádné požadavky na výkon profese. Urychlí stavbu Autorizovaný inspektor vystupuje pouze v tzv. zkráceném stavebním řízení a v řízení pro vydání tzv. kolaudačního souhlasu. Zkrácené stavební řízení nelze však provést pro realizaci všech staveb. S autorizovaným inspektorem uzavře stavebník smlouvu o tom, že provede ve zkráceném stavebním řízení veškeré úkony potřebné k realizaci stavby a vydá stavebníkovi certifikát. Stavebník pak stavbu jen oznámí stavebnímu úřadu a vše doloží příslušnými doklady. Inspektor zároveň ověří projektovou dokumentaci, navrhne plán kontrolních prohlídek stavby, dohlédne na průběh stavby a zpracuje odborný posudek pro vydání kolaudačního rozhodnutí, na jehož základě může stavební úřad upustit od závěrečné prohlídky a vydat potřebný kolaudační souhlas. Značnou výhodou je skutečnost, že se autorizovaný inspektor, jakožto představitel svobodného povolání, může bezprostředně obklopovat odborníky se specializací, což zajišťuje vyšší odbornou úroveň. Další výhodou je i to, že inspektor pomůže urychlit postup celé realizace stavby. Jako nevýhoda se může jevit skutečnost, že inspektor nemá možnost vydávat rozhodnutí o námitkách nebo o výhradách dotčených správních orgánů. Kvalifikovaný odborník Autorizovaným inspektorem může ministr pro místní rozvoj jmenovat fyzickou osobu, která splní podmínky pro jmenování a úspěšně složí autorizační zkoušku. Do funkce je inspektor jmenován na dobu deseti let, a to s působností pro celé území České republiky. Činnost autorizovaného inspektora mohou vykonávat i osoby právnické a to skrz osoby, které již inspektory jsou. Hodinová sazba inspektora se pohybuje okolo 1000 Kč za hodinu. Může být ale také odvozena z rozpočtových nákladů stavby nebo podle složitosti jednotlivých případů. Model autorizovaného inspektora je inspirován německým systémem, některé podněty byly však převzaty i z práva anglického. Členové technické komise sdružení SMBD ČR, o. s. mají oprávnění k výkonů činnosti autorizovaného inspektora a mohou pomoci i vám a to při nejrůznějších modernizacích, rekonstrukcích, zatepleních, nástavbách, vestavbách apod. Tedy všude tam, kde je třeba stavebního povolení. TEXT: JUDr. František Lébl, předseda SMBD Publikace se zabývá komplexní právní problematikou převádění bytových jednotek, řeší otázky, které se v praxi ukázaly jako nejasné a jsou předmětem častých dotazů v poradnách SMBD. V knize jsou též připojeny některé vzory stanov společenství a dalších písemností vlastníků bytů. Knihu připravil člen legislativně právní komise a externí spolupracovník SMBD JUDr. Helešic. Publikaci vydalo nakladatelství Evropský vzdělávací program III. milénium a nabízí ji za cenu 265,- Kč. Sehnat ji můžete například v kanceláři SMBD v Praze, kde na ni získáte výraznou slevu. Volejte na tel VESELÉ BYDLENÍ Pomalu uvažujeme o sanaci fasády. I tak se dá rekonstruovat! Byl to docela levný pozemek. Doba se změnila, Karle. Kde že ti Novákovi bydlí? Trocha rozvernosti fasádě neuškodí. Táto, seber mi to prádlo!

8 KALENDÁŘ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ JAKO VHODNÁ POMŮCKA KVĚTEN 1 ČT 2 PÁ 3 SO 4 NE 5 PO 6 ÚT 7 ST 8 ČT 9 PÁ Svátek práce Květnové povstání českého lidu Den osvobození 10 SO 11 NE 12 PO 13 ÚT 14 ST 15 ČT 16 PÁ 17 SO 18 NE Den matek Pranostika dne 19 PO 20 ÚT 21 ST 22 ČT 23 PÁ 24 SO 25 NE 26 PO 27 ÚT 28 ST 29 ČT 30 PÁ 31 SO Pranostika dne ČERVEN 1 NE 2 PO 3 ÚT 4 ST 5 ČT 6 PÁ 7 SO 8 NE 9 PO ŠVÝCARSKO - ČESKO (18.00) - (Basilej) Pranostika dne 10 ÚT 11 ST 12 ČT 13 PÁ 14 SO 15 NE 16 PO 17 ÚT 18 ST ČESKO - PORTUGALSKO (18.00) - (Ženeva) TURECKO - ČESKO (20.45) - (Ženeva) 19 ČT 20 PÁ 21 SO 22 NE 23 PO 24 ÚT 25 ST 26 ČT 27 PÁ Pranostika dne Den památky obětí komunistického režimu 28 SO 29 NE 30 PO PRANOSTIKY ST - Studený máj v stodole ráj. Vyřídíme za vás úvěr, peníze vám daj PÁ - Když máj vláhy nedá, červen se jí předá. Avšak dobrá izolace vodě šanci nedá PÁ - Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Déšť však krásně zmařila rekonstrukce zdařilá ČT - Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Zimy se však nebojíte, s Pragothermem zateplíte. ZÁPASY ČESKÉ REPREZENTACE V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ EURO (18.00) ŠVÝCARSKO - ČESKO (Basilej) (18.00) ČESKO - PORTUGALSKO (Ženeva) (20.45) TURECKO - ČESKO (Ženeva)