1.1 EDITORIAL PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Vážení čtenáři, Váš redakční tým DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 EDITORIAL PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Vážení čtenáři, Váš redakční tým DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS"

Transkript

1 PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 1 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PORADÍME S DOTACEMI RYCHLEJŠÍ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 1.1 EDITORIAL PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní Praha 8, Březiněves Tel.: Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou první číslo Zpravodaje, který se zaměřuje především na informace a potřeby týkající se vlastníků bytových domů. Zpravodaj vám každé dva měsíce přinese aktuality o změnách zákonů, novinky o finančních produktech, zprávy o státních dotacích a další důležité informace, které vám nejen pomohou, ale které vás i zaujmou. Také se s vámi podělíme o zkušenosti se správou domů v Praze a Středočeském kraji. Dvouměsíčník vycházející v sedmitisícovém nákladu vám bude vždy bezplatně doručen na adresu vašeho bytového družstva nebo společenství vlastníků. Součástí Zpravodaje je dvouměsíční kalendář, který můžete zavěsit na zeď své kanceláře a denně ho využívat nejen pro připomenutí významných dat. Doufáme, že si náš Zpravodaj oblíbíte a že vám bude efektivně sloužit jako rádce pro každodenní činnost, spojenou se správou vašich domů. Váš redakční tým

2 2.1 PRAGOTHERM POMÁHÁ S VYŘÍZENÍM STÁTNÍ DOTACE TEXT: Lucie Fialová Rozhovor s Renatou Boublíkovou obchodní ředitelkou společnosti Pragotherm, s. r. o. Co může Pragotherm v rámci programu Panel klientovi nabídnout? Klientovi nabízíme: Návrh realizace projektu rekonstrukce bytového domu. Pomoc při zajištění státní úrokové dotace a záruky ČMZRB v programu PANEL. Doporučení nezbytného rozsahu činností pro získání dotace v programu PANEL. Zajištění energetického auditu, projektové dokumentace, potvrzení o splnění účelu programu atd. Jak vysoká je státní dotace? Je nutné doložit pravomocné stavební povolení, pokud je vydáváno podle stavebního zákona. Pokud není stavební povolení vyžadováno, doloží se doklad o ohlášení stavebnímu úřadu, případně nařízení stavebního úřadu k údržbě stavby nebo k nezbytným úpravám. Před datem podání žádosti o podporu nesmí být zahájeny stavební práce, stejně tak nemohou být uzavřeny smlouvy o dodávkách strojů a zařízení. Příjemcem podpory se může stát fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v panelovém domě bez ohledu na to, zda v domě působí či nepůsobí společenství vlastníků jednotek. Co je cílem programu Panel? Cílem PROGRAMU PANEL je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií nebo bytových domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav. Tento dotační program je upraven Nařízením vlády č. 299/2001 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 325/2006 Sb. Velký důraz při poskytování této státní dotace je kladen na odstranění statických poruch a zlepšení tepelně technických vlastností domů. Podpora (dotace) se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru odpovídající snížení úroku z úvěru o 2 % ročně. Limit podpory je stanoven na Kč na m 2 podlahové plochy bytů v opravovaném domě. Podpora je vyplácena v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Jaké jsou podmínky a možnosti pro poskytnutí státní úrokové dotace? Poskytuje stát ještě nějaké jiné dotace? Program PANEL obsahuje dva základní nástroje podpory: dotace na úhradu části úroků ve výši 2 % ročně poskytnutí cenově zvýhodněné záruky k zajištění úvěru na financování revitalizace domu Od začíná opět příjem žádostí o státní podporu z programu Panel. Nejdůležitějšími změnami jsou nové formuláře a snížení státní dotace na 2 %. Ostatní podmínky platí stejné jako v loňském roce. Více se dozvíte na stránkách Státní fond rozvoje bydlení nebo www. pragothermcz.cz. Předmětem opravy by měla být oprava statických poruch nebo zlepšení tepelně technických vlastností domu, pokud je to nezbytné. Podporu je možné získat k jakémukoliv bankovnímu úvěru v české či cizí měně. Žádost je podána do 6 měsíců od uzavření úvěrové smlouvy. Je doloženo kladné stanovisko poradenského a informačního střediska. Dodavatelské firmy, které budou provádět opravy, modernizaci nebo regeneraci panelového domu, mají zaveden a certifikován systém řízení jakosti (ISO 9001 nebo 9002). Ano, poskytuje, a to ve formě bankovní záruky od ČMZRB, a.s. až do výše 80 % z nesplacené jistiny poskytnutého úvěru na dobu maximálně 15 let a slouží k zajištění bankovního úvěru poskytnutého na opravy statických poruch nebo zlepšení tepelně technických vlastností domu, pokud je to nezbytné. Zbývající podmínky jsou stejné jako u státní úrokové dotace (více na nebo Děkujeme za rozhovor. 2.2 DOTAZY DRUŽSTEVNÍKŮ Bydlíme v domě, na který máme nárokováno podílové spoluvlastnictví. Protože tato forma vlastnictví přináší jen problémy, chtěli bychom ji změnit. Bohužel je v domě na jeden byt uvalena exekuce, která je řádně zapsána v katastru nemovitostí. Proto nikdo z nás nemůže svůj byt prodat ani získat půjčku ze stavební spořitelny. Je možné změnit vlastnictví jen u některých bytů, a pokud ano, na který úřad se máme obrátit? Děkuji za odpověď. Pokud se dům nachází v podílovém spoluvlastnictví, je možná jeho přeměna na bytové vlastnictví ve smyslu 5, zejména odst. 2 zákona 72/1994 Sb. v úplném znění Zvlb. Rozdíl mezi těmito dvěma typy spoluvlastnictví je značný. V podílovém spoluvlastnictví má každý spoluvlastník ideální podíl na celku, zatímco v podílovém vlastnictví je na konkrétní byt zapsána také konkrétní osoba tedy vlastník bytové jednotky. Při vypořádání podílového spoluvlastnictví je nezbytné respektovat zákonem předepsaný postup, protože vznik vlastnictví k jednotce předpokládá, že výše ideálních spoluvlastnických podílů odpovídá budoucí výši podílů na společných částech domu. Pokud taková situace nenastala, v praxi bude nezbytná dohoda o zrušení a vypořádání podílovéh o oluvlastnictví. Dále bude nutné získat prohlášení o vymezení jednotek a vypořádat podílového spoluvlastnictví tak, že výše podílu na budově bude odpovídat výši budoucích podílů na společných částech domu. Pokud je byť jen jediný byt v budově předmětem nájmu, nelze podle odst. 5 téhož ustanovení přeměnu podílového spoluvlastnictví z důvodu ochrany nájemce provést. Vzhledem k tomu, že nás v domě čeká rekonstrukce výtahu, nastala otázka týkající se financování této rekonstrukce. Někteří vlastníci se přiklánějí k navýšení fondu oprav podle podílu na společných prostorách, část by zase uvítala (vzhledem k poněkud spornému rovnoměrnému a spravedlivému užívání výtahu všemi členy), aby se přispělo na rekonstrukci stejnou částkou za každý byt. Podle zákona je možná dohoda členů SVB na změně úplat. Zajímalo by mě, jaký musí být počet hlasů potřebných k této změně? Musí se jednat o stoprocentní souhlas nebo stačí jen tříčtvrteční většina? Co vlastně případná změna financování rekonstrukce výtahu obnáší? Děkuji za vaši odpověď. Jde-li o usnesení o modernizaci, rekonstrukci či stavební úpravu, jimiž se nemění spoluvlastnické podíly v domě (což se nemůže týkat výtahu), postačuje souhlas tří čtvrtin všech vlastníků jednotek.

3 Rekonstrukce panelových domů na splátky Dodávka šestikomorových plastových oken. 3.1 VÍTE, ŽE... KVĚTEN Víte, že pokud v tomto roce plánujete rekonstrukci, je květen jedním z posledních měsíců, kdy je potřeba svolat členskou schůzi a odsouhlasit rekonstrukci, úvěr a případné navýšení fondu? Jestliže chcete stihnout zrealizovat rekonstrukci ještě letos, není na co čekat. Víte, že stavební boom vyhání potkany z kanalizačních stok? Velká sídliště patří tradičně mezi oblasti, kde se zdržuje nejvíce potkanů. Nejenom zbytky u popelnic, ale také vše, co lidé spláchnou, rozdrtí v drtičích kuchyňských odpadků a nahází do kanálů, přispívá ke spokojenému potkanímu životu. V současnosti na jednoho obyvatele Prahy připadá pět až deset potkanů. Potkal potkan potkana Zateplení fasád technologiemi Sto. Víte, že pokud dnes nemáte pro plánovanou rekonstrukci zpracovanou projektovou dokumentaci, stavební povolení, energetický audit a vyřízený úvěr, musíte se připravit na to, že dříve než srpnu nebo v září rekonstrukci nezahájíte? Doba vyřízení potřebné dokumentace totiž trvá minimálně dva až tři měsíce. ČERVEN Víte, že červen je měsíc, kdy lze ještě provádět výměnu oken ve velkém rozsahu bez komplikací s přítomností obyvatel bytů? V červenci a srpnu se většina vlastníků přesune na chaty a vyrazí na dovolené. Sanace lodžií a balkonů. Víte, že rorýsové mohou způsobit problémy se stavbou? Rorýsové k nám přilétají ze vzdálenosti až km z oblasti jihovýchodní Afriky. Často se vracejí ve stejnou dobu na tatáž místa, přilétnou každý rok třeba až osmnáct let po sobě. Pokud se zahnízdí ve vašem domě a vy zrovna v tuto dobu plánujete dům zateplovat, může vám odbor životního prostředí stavbu zastavit až do doby, než se mladí rorýsové vylíhnou a odletí. Víte, že v červnu dochází k rapidnímu zdražení nejen pohonných hmot, ale také izolačních materiálů jako je polystyren a minerální izolační desky, a to až o 20 %? PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní Praha 8 Březiněves Infolinka:

4 4.1 NOVÉ STANICE METRA ZMĚNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU Praha Do severní části Prahy zamíří metro. A s ním přijdou i změny v autobusové dopravě. Nejen obyvatelé městských částí Prosek a Letňany se musí připravit na velké změny v MHD. Z důvodu zprovoznění nových stanic metra dojde k reorganizaci autobusových linek. Nové stanice přinesou pohodlnější spojení s centrem, ale zároveň v prvních dnech zmatek v autobusových linkách. Třináct spojů přestane jezdit úplně především ty, které jezdí souběžně s metrem, dvaceti pěti se změní jízdní řády. Jen dvanácti autobusů se reorganizace nedotkne. Na těchto změnách se dohodla společnost Ropid, která dopravu v Praze organizuje, s jednotlivými městskými částmi. Jde o kompromis, který kromě úspor v dopravě na povrchu přináší i úsporu časovou, sdělil Filip Drápal ze společnosti Ropid. Zrušeny budou především linky jezdící v souběžných směrech s metrem. Autobusy však budou dále jezdit do Vysočan, na Palmovku a na Bulovku. Všechny letňanské linky budou zajíždět do terminálu Letňany. Metro na sever Prahy začne jezdit 9. května Nový úsek trasy metra je dlouhý 4,6 kilometru a má tři stanice: Střížkov, Prosek a konečnou Letňany. Změny autobusů nastanou 9. května. Přejmenované a nové zastávky Liberecká přejmenována na Střížkov Letňany přejmenovány na Staré Letňany Autobusové zastávky u konečné stanice metra ponesou název Letňany Nové zastávky Na Slovance a Vinopalnická pro linku 102 Nová zastávka Třebenická pro linky 134, 136, 183 ve směru Střížkov Nová zastávka Oderská pro linku 140 Linky se změněnou trasou: 102, 110, 134, 136, 166, 181, 183, 185, 186, 210, 233, 259, 269, 280, 302, 305, 345, 348, 351, 354, 365, 375, 376, 377, 416 Linky beze změny trasy: 103, 109, 140, 144, 151, 152, 162, 169, 177, 195, 200, 202 Zrušené linky: 145, 146, 156, 158, 168, 175, 187, 201, 274, 349, 358, 366, DĚLNÍK SPADL Z LEŠENÍ PŘI ZATEPLOVÁNÍ PANELÁKU Třebíč - Práce na zateplení panelového domu v Třebíči se stala v pondělí 7. dubna osudnou pro devětačtyřicetilého pracovníka stavební firmy. Dělník manipuloval s materiálem při demontáži parapetu, když stoupl na dřevěnou podlážku lešení. Ta se ale pod ním prolomila a muž se zřítil z třiadvacetimetrové výšky. Dělník šlápl na podlážku, která tvořila přechodovou lávku z balkonu na lešení. Tělo propadlo dolů, přepadlo přes zábradlí a zřítilo se na zem, sdělil inspektor bezpečnosti práce Jiří Semerád. Policie případ šetří jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Z tohoto důvodu byla také nařízena soudní pitva, která má prokázat, zda se dělníkovi neudělalo před tragickou událostí nevolno. 4.4 DO ÚKLIDU SÍDLIŠTĚ SE ZAPOJILY DESÍTKY ROMŮ Česká Třebová Na příměstském sídlišti Borek v České Třebové vypukl v dubnu velký úklid. 4.3 ORCHIDEJ PŘEŽIJE I V PANELÁKU V poslední době se stala orchidej jedním z nejoblíbenějších dárků pro ženy. S orchidejí darujete krásu a eleganci. Orchidej koupíte v každém hypermarketu nebo hobby marketu, zodpovědní dárci ji ale půjdou shánět do květinářství specializovaného na hrnkové květiny, kde jim zároveň poradí, jak o konkrétní orchidej pečovat i v podmínkách panelového bytu. Květina, která hraje 4.5 PRAŽANÉ SI MOHOU ZMĚŘIT SPOTŘEBU ENERGIE TEXT: Lucie Fialová něžnými barvami, totiž nepatří jen do skleníku. Na trhu se setkáte také s rostlinami, které vydrží i za vaším oknem. Pokud při pěstování dodržíte teplotu okolo 18 C, přiměřenou vlhkost a stanoviště, kam nedopadají prudké sluneční paprsky, můžete se radovat z květů prakticky celý rok. Vhodným sídlem této krásné květiny může být třeba okenní parapet nebo zasklená lodžie. Ideálním se pro vás můžet stát Phalaenopsis neboli můrovec, který při splnění podmínek opravdu pokvete celý rok. Květinu často, ale mírně zaléváme měkkou vodou. Orchidej potřebuje neustále vysokou vlhkost. Pokud máte dostatek času se orchideji věnovat, nebojte se pěstovat i náročnější druhy. Vhodný květináč udělá z orchideje elegantní a zajímavý bytový doplněk, který dovede rozzářit celý byt. Praha Je vaše lednička a pračka úsporná? Kolik vás skutečně stojí spotřebovaná elektrická energie? Reálnou spotřebu mohou zjistit domácnosti v Praze díky měřiči spotřeby, který zdarma zapůjčuje Pražská energetika. Tradiční akce pod názvem Ukliď svoje sídliště přiměla stovku dětí a několik dospělých mezi nimi i pracovníky občanského sdružení Naděje, k velkému odklízení odpadků. Dospěláci se vrhli na odnášení velkých kusů vyhozeného odpadu, mezi kterým se našel i starý koberec, rozbitá lednice nebo volant, děti sbíraly spíše PET lahve, noviny, cigaretové nedopalky a jiné drobné smetí. Do akce se zapojili také Romové, kteří na sídlišti žijí. Další alespoň povzbuzovali své známé a kamarády z oken. Okolí panelových domů se tak díky aktivitě obyvatel stalo čistčím a upravenějším. Přístroj, který vypadá jako rozdvojka, stačí jen zastrčit do zásuvky a do něj vsunout zástrčku elektrického spotřebiče, jehož spotřebu chcete změřit. Měřicím přístrojem lze zjistit nejen spotřebu, ale i proud, napětí, dobu provozu spotřebiče, minimální a maximální příkon apod. Přístroj také vyhodnocuje finanční náklady na spotřebovanou energii. Naměřené údaje jsou zobrazovány na LCD displeji a v paměti zůstávají i po odpojení měřicího přístroje ze sítě. Pokud si chcete přístroj zapůjčit, stačí zavolat na telefonní číslo a , případně si ho na stránkách on-line zarezervovat. Zapůjčení je pro Pražany zdarma, výsledky měření s vámi mohou i prokonzultovat poradci.

5 5.4 FINANCOVÁNÍ OPRAVY DOMŮ TEXT: Karel Sokol Rozhovor s finančním poradcem společnosti Pragotherm Ing. Alešem Mullerem Zvažujeme velkou opravu domu a nemáme dostatek finančních prostředků. Bojíme se vzít si úvěr u banky. Není to nebezpečné? Naopak, úvěr od banky patří k nejbezpečnějším způsobům, jak finance získat. Při použití bankovního úvěru bývá požadavek dát nemovitost do zástavy, ale většina obyvatel domu z toho má strach. Co nám hrozí? Zástava nemovitosti nemusí být vždy podmínkou, ale bývá častým požadavkem banky. Záleží na mnoha parametrech, někdy stačí drobná změna a nemovitost nebude nutné zastavovat. Pokud budete bance řádně platit dle smlouvy, nehrozí vám nic. Banka vám nechce sebrat dům, naopak má zájem na tom, abyste jako věřitelé řádně splatili úvěr. Jak velkou splátku z příjmu družstva si můžeme dovolit dát na splátky úvěru? S tím vám nejlépe poradí přímo banka. Mají své vlastní kalkulace, kde zjistí, jaká dluhová služba (poměr splátek a příjmů) je pro objekt ještě přijatelná a jaká je již nebezpečná. Nicméně družstvo by mělo být velmi opatrné. Je nutno vzít v úvahu budoucí průběžnou údržbu objektu, nečekané poruchy malého i velkého rozsahu a zároveň si uchovat dostatečnou rezervu, aby nebyl ohrožen chod a finanční stabilita domu. V potaz se musí brát také neplatiči, stáří obyvatel objektu i další neovlivnitelné jevy (např. zvýšení nezaměstnanosti). Družstvo zároveň musí hlídat dobrou platební morálku, dbát na drobné opravy, kontrolovat stav všech zařízení v objektu atd. I malá kumulace poruch může mít negativní vliv na schopnost splácet úvěr. Co všechno potřebujeme pro jednání s bankou? Potřebujete základní dokumenty o nemovitosti, družstvu nebo společenství vlastníků, základní účetní výkazy, řadu přehledů o specifických problémech (dlužníci, věřitelé, minulé a budoucí opravy), základní informaci o připravované opravě apod. Každá banka požaduje v podstatě stejné dokumenty, ale může se lišit v rozsahu některých detailů. S problematikou vám může usnadnit práci dobrý poradce, který dohlédne na průběh celého procesu. Pomůže s přípravou dokumentů, zkontroluje jejich obsah a formu a připraví je pro banku. Následné požadavky banky, které bývají velmi často proneseny v odborné terminologii, družstvu laicky přetlumočí. Úroky stoupají. Máme si vzít dlouhodobou fixaci úrokové sazby nebo krátkou? To záleží na mnoha okolnostech. Dlouhá fixace je vždy dražší, ale dává jistotu, že se splátky nezvýší, čímž se lépe plánuje budoucí cash flow. Krátká fixace bývá levnější, ale hrozí zvýšení sazby. Tato hrozba, kterou často vnímáme silně negativně, je ale kompenzována prakticky stejnou pravděpodobností, že sazby klesnou a budeme platit méně. Rozhodující je však možnost, že při změně fixace úrokové sazby jde s úvěrem provést řadu operací - snížit, úplně splatit apod. To je podstatnější faktor než vlastní výše úrokové sazby. Banka má nastavené sazby tak, aby na nich vždy vydělala. Pro ni je rozhodnutí o délce fixace neutrální a dobrý bankéř to nechává na vašem rozhodnutí. Neexistuje metoda, jak na výběru délky úrokové sazby vydělat. Správné rozhodnutí záleží více na psychologických faktorech než na finančních. Z osobní zkušenosti vím, že pro většinu klientů jsou krátkodobé sazby výhodnější. Jak si mám vybrat banku? Rozhodujte se podle svých potřeb a podle produktu banky, který pro vás bude nejvhodnější. Snadno měřitelným parametrem je úroková sazba, ale rozhodující je i celková kvalita nabízených služeb banky. Je banka ochotná pomoci? Jsou smlouvy kvalitní a vyvážené? Pokud si můžete odpovědět, že ano, potom jste našli tu správnou banku. Rozhodující je ovšem celkové naplánovaní komplexního procesu, od výběru dodavatele přes finanční plánování a zajištění finanční stability. Výběr banky stojí až na konci celého procesu. Kolikrát musím do banky? Nemám tolik času, vedle vedení společenství také pracuji. Do banky musíte několikrát na jednotlivých schůzkách vás čeká úvodní rozhovor, předání dokumentů, doplnění dokumentů a dalších informací, podpisy smlouvy apod. Využijte poradce - může tuto práci za vás kompletně provést. Máte-li dobrého poradce, jdete do banky jen jednou a to podepsat úvěrovou smlouvu, ostatní zařídí právě on. Šikovný poradce zamíří do banky jen dvakrát - jednou nese vaše dokumenty, podruhé jde listiny s vámi podepsat. Zná totiž celý proces daleko lépe a připraví všechny dokumenty v takové kvalitě, v jaké si je banka žádá. Je lepší spolupracovat s poradcem nebo přímo s bankou? V podstatě je to jedno, pro vás jsou tyto služby rovnocenné. Využití poradce přinese především výhodu jeho zkušeností a nestrannosti. Zatímco vy pravděpodobně na podobném problému pracujete poprvé v životě (vyjma managementu velkých družstev), poradce má za sebou mnoho podobných případů. Jak si vybrat dobrého poradce? Nenabízí nám nevýhodný produkt, aby měl velkou provizi? Dobrý poradce není pouhým prodejcem hypotéky nebo úvěru. Pokud je opravdu schopný a problematiku trhu zná, vybírá si z více bank, které by mohly realizovat váš záměr. Nejenže připraví rozbor a celé finanční řešení, ale především vysvětlí výhody i nevýhody rozhodnutí. Je některá banka špatná? Všechny banky v ČR jsou na výborné úrovni. Mají vysoké hodnocení a řídí je kvalitní management. Liší se jen nabízené služby, což může mít vliv na celkový objem finančních prostředků nebo kvalitu vzájemné spolupráce. Nebál bych se zadlužit u kterékoliv banky v Česku, ale u některých bych se zadlužil raději. Ing. Aleš Muller, finanční poradce společnosti Pragotherm s.r.o. Případné dotazy zasílejte na: 5.5 V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI PŘEČTETE: ROZHOVOR se zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj týkající se revitalizace sídlišť, především státní podpory a dotačních programů. SAMOSTATNÉ PLYNOVÉ KOTELNY - jaké výhody a nevýhody má odpojení od tepláren? Jaké jsou celkové náklady na 1 průměrný panelový dům? A jaká je návratnost investice? JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ poskytneme vám rady, jak postupovat při realizaci výběrových řízení na rekonstrukci panelových domů. a mnoho dalších novinek a zajímavostí.

6 6.1 REGENERACE PANELOVÝCH DOMŮ V České republice je přibližně 1,2 mil. bytů v panelových domech, ve kterých bydlí asi 4 miliony lidí. Většina panelových domů vstupuje do druhé poloviny své životnosti. Doba životnosti stavby je závislá na mnoha faktorech, zejména na kvalitní správě a pravidelné údržbě objektu. Jedná se však pouze o teoretickou hodnotu. Je nutno počítat i s morálním opotřebením panelových domů a jejich negativním estetickým působením. Vlastník má ze zákona povinnost udržovat dům v dobrém stavebním stavu. Navíc včasná a komplexní regenerace může výrazně zhodnotit stavbu, významně prodloužit životnost, zajistit snížení nákladů na vytápění, zvýšit komfort bydlení a zlepšit vzhled panelového domu. Neprovádí-li vlastník řádně údržbu stavby, stavební úřad může nařídit provedení nezbytných úprav a zabezpečovacích prací na náklady majitele. Spoléhat na masivní pomoc státu či samosprávy je ale nereálné. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odstraňování panelových vad Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČEA - úspory energií dotace obcí, atd. Na základě zkušeností Vám můžeme se společnosti Pragotherm s.r.o. navrhnout optimální postup pro Váš dům se zohledněním Vašich specifických požadavků a možností. Zateplujte s Weber! Technické důvody zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce zvýšení tepelné pohody snížení rizika kondenzace omezení vzniku plísní eliminace tepelných mostů myšší akumulace obvodové konstrukce možnost instalace kolektorů a tepelných čerpadel zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému v případě objevení závady na objektu máte právo žádat nápravu kompletní certifikovaný systém šetří náklady na opravu v následujících letech Co dalšího nabízíme v oblasti zateplovacích systémů? širokou škálu zateplovacích certifikovaných systémů s mnoha možnostmi povrchových úprav proškolené realizační firmy velké množství referenčních staveb vysoká kvalita jednotlivých komponentů zateplovacích systémů návrh skladby systému z hlediska typu použitého izolantu návrh, výpočet a posouzení tloušťky navrženého izolantu pomoc při zajištění financování zateplovacího systému Nezbývá, než aby si majitelé pomohli sami. Jak? Především nečekejte, až vás situace přinutí řešit havarijní stav, ale začněte hned! Při plánování oprav domu je nutné odborné posouzení stavby jako celku: stavbu musí posoudit statik i energetický audit. Tyto posudky lze později využít při žádostech o dotace, např.: zateplená konstrukce lépe odolává povětrnostním vlivům zateplení má kladný vliv na celou stavbu Jaké máte záruky při využití certifikovaného zateplovacího systému Weber? záruka na veškeré materiály zateplovacího systému Ing. Michal Eger Radiová 3, Praha I LETOS ČEKÁ PRAŽANY ODSTÁVKA TEPLÉ VODY Praha Dodávky tepla v průběhu zimních měsíců vyžadují, aby byla provedena potřebná údržba a opravy zařízení. Jako nejvhodnější období jsou z tohoto hlediska letní měsíce, kdy není potřeba vytápění. Z těchto důvodů je Pražská teplárenská, a. s., jako již každoročně, nucena přistoupit k pravidelným plánovaným údržbovým pracím. Bližší informace o odstávkách je možno zjistit na internetových stránkách nebo na telefonních číslech nonstop dispečinků, jejichž čísla jsou uvedena mj. ve Zlatých stránkách. Informace sdělí také příslušný městský úřad. 6.3 SMBD SDRUŽENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR, o. s. Těšnov 5, PRAHA 1, SMBD ČR, o. s. poskytuje právní, technické a ekonomické poradenství pro bytová družstva, společenství vlastníků a jiné subjekty, jejichž posláním je péče o bytový fond. Zakládání bytových družstev - rámcový postup, zajištění oprávněných zájmů členů bytových družstev, orgány družstva, jejich práva a povinnosti, informace o praktických problémech činnosti družstva, možnosti převodů družstevních bytů do vlastnictví, postup likvidace družstva. Zakládání společenství vlastníků - vznik společenství, práva a povinnosti vlastníků bytů, orgány společenství, jejich práva a povinnosti, informace o praktických problémech činnosti společenství. Výhodná rámcová pojistná smlouva na pojištění nemovitostí. Řešení problematiky oprav, rekonstrukcí a modernizace bytových domů a jejich financování, vydávání závazných stanovisek k programu PANEL. Správu a údržbu nemovitostí, vedení účetnictví. Další služby - odborné semináře, odborné publikace, Informační bulletin, vzory tiskopisů a smluv.

7 7.1 AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR URYCHLENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 7.2 NOVÁ PUBLIKACE POMŮŽE S PRÁVNÍ ÚPRAVOU BYDLENÍ S novým stavebním zákonem vznikl zcela S přibývajícím počtem bytů převedených do nový právní institut, vlastnictví bývá stále obtížnější vyznat se který zatím není tolik v právní problematice s tím spojené. Často znám. Je jím funkce dochází ke změnám zákonů o vlastnictví bytů autorizovaného i vydáním nových stanov, které se týkají jak SVJ, inspektora, kterého tak jednotlivých vlastníků. S problematikou vám můžeme využít při může pomoci kniha Společenství vlastníků bytů. zkráceném stavebním Je určena nejen vedení bytových družstev a SVJ, řízení. Inspektor pak ve ale i majitelům bytů. vybraných případech nahrazuje funkci stavebních úřadů. Může např. osvědčit, že stavbu lze provést, vydat certifikát pro udělení kolaudačního souhlasu a dohlížet na provádění stavby. Hlavním cílem institutu autorizovaného inspektora je přenesení některých odborných výkonů spojených s řízením o přípustnosti staveb od stavebních úřadů na soukromé kvalifikované osoby, které splňují mimořádné požadavky na výkon profese. Urychlí stavbu Autorizovaný inspektor vystupuje pouze v tzv. zkráceném stavebním řízení a v řízení pro vydání tzv. kolaudačního souhlasu. Zkrácené stavební řízení nelze však provést pro realizaci všech staveb. S autorizovaným inspektorem uzavře stavebník smlouvu o tom, že provede ve zkráceném stavebním řízení veškeré úkony potřebné k realizaci stavby a vydá stavebníkovi certifikát. Stavebník pak stavbu jen oznámí stavebnímu úřadu a vše doloží příslušnými doklady. Inspektor zároveň ověří projektovou dokumentaci, navrhne plán kontrolních prohlídek stavby, dohlédne na průběh stavby a zpracuje odborný posudek pro vydání kolaudačního rozhodnutí, na jehož základě může stavební úřad upustit od závěrečné prohlídky a vydat potřebný kolaudační souhlas. Značnou výhodou je skutečnost, že se autorizovaný inspektor, jakožto představitel svobodného povolání, může bezprostředně obklopovat odborníky se specializací, což zajišťuje vyšší odbornou úroveň. Další výhodou je i to, že inspektor pomůže urychlit postup celé realizace stavby. Jako nevýhoda se může jevit skutečnost, že inspektor nemá možnost vydávat rozhodnutí o námitkách nebo o výhradách dotčených správních orgánů. Kvalifikovaný odborník Autorizovaným inspektorem může ministr pro místní rozvoj jmenovat fyzickou osobu, která splní podmínky pro jmenování a úspěšně složí autorizační zkoušku. Do funkce je inspektor jmenován na dobu deseti let, a to s působností pro celé území České republiky. Činnost autorizovaného inspektora mohou vykonávat i osoby právnické a to skrz osoby, které již inspektory jsou. Hodinová sazba inspektora se pohybuje okolo 1000 Kč za hodinu. Může být ale také odvozena z rozpočtových nákladů stavby nebo podle složitosti jednotlivých případů. Model autorizovaného inspektora je inspirován německým systémem, některé podněty byly však převzaty i z práva anglického. Členové technické komise sdružení SMBD ČR, o. s. mají oprávnění k výkonů činnosti autorizovaného inspektora a mohou pomoci i vám a to při nejrůznějších modernizacích, rekonstrukcích, zatepleních, nástavbách, vestavbách apod. Tedy všude tam, kde je třeba stavebního povolení. TEXT: JUDr. František Lébl, předseda SMBD Publikace se zabývá komplexní právní problematikou převádění bytových jednotek, řeší otázky, které se v praxi ukázaly jako nejasné a jsou předmětem častých dotazů v poradnách SMBD. V knize jsou též připojeny některé vzory stanov společenství a dalších písemností vlastníků bytů. Knihu připravil člen legislativně právní komise a externí spolupracovník SMBD JUDr. Helešic. Publikaci vydalo nakladatelství Evropský vzdělávací program III. milénium a nabízí ji za cenu 265,- Kč. Sehnat ji můžete například v kanceláři SMBD v Praze, kde na ni získáte výraznou slevu. Volejte na tel VESELÉ BYDLENÍ Pomalu uvažujeme o sanaci fasády. I tak se dá rekonstruovat! Byl to docela levný pozemek. Doba se změnila, Karle. Kde že ti Novákovi bydlí? Trocha rozvernosti fasádě neuškodí. Táto, seber mi to prádlo!

8 KALENDÁŘ PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ JAKO VHODNÁ POMŮCKA KVĚTEN 1 ČT 2 PÁ 3 SO 4 NE 5 PO 6 ÚT 7 ST 8 ČT 9 PÁ Svátek práce Květnové povstání českého lidu Den osvobození 10 SO 11 NE 12 PO 13 ÚT 14 ST 15 ČT 16 PÁ 17 SO 18 NE Den matek Pranostika dne 19 PO 20 ÚT 21 ST 22 ČT 23 PÁ 24 SO 25 NE 26 PO 27 ÚT 28 ST 29 ČT 30 PÁ 31 SO Pranostika dne ČERVEN 1 NE 2 PO 3 ÚT 4 ST 5 ČT 6 PÁ 7 SO 8 NE 9 PO ŠVÝCARSKO - ČESKO (18.00) - (Basilej) Pranostika dne 10 ÚT 11 ST 12 ČT 13 PÁ 14 SO 15 NE 16 PO 17 ÚT 18 ST ČESKO - PORTUGALSKO (18.00) - (Ženeva) TURECKO - ČESKO (20.45) - (Ženeva) 19 ČT 20 PÁ 21 SO 22 NE 23 PO 24 ÚT 25 ST 26 ČT 27 PÁ Pranostika dne Den památky obětí komunistického režimu 28 SO 29 NE 30 PO PRANOSTIKY ST - Studený máj v stodole ráj. Vyřídíme za vás úvěr, peníze vám daj PÁ - Když máj vláhy nedá, červen se jí předá. Avšak dobrá izolace vodě šanci nedá PÁ - Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Déšť však krásně zmařila rekonstrukce zdařilá ČT - Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Zimy se však nebojíte, s Pragothermem zateplíte. ZÁPASY ČESKÉ REPREZENTACE V ZÁKLADNÍ SKUPINĚ EURO (18.00) ŠVÝCARSKO - ČESKO (Basilej) (18.00) ČESKO - PORTUGALSKO (Ženeva) (20.45) TURECKO - ČESKO (Ženeva)

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Platné znění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT......o nových podmínkách pro energetickou náročnost budov od ledna 2013 První vydání Říjen 2012 Zpracoval: DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice Pracoviště:

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

revitalizace s dotací

revitalizace s dotací revitalizace s dotací panelových a bytových domů www.omlux.cz bezplatná infolinka 800 11 66 55 OMLUX - snadný přístup k dotacím... nabízíme vám tyto garance: garance získání dotace na energetické úspory

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA Mgr. Ing. František Steiner, PhD náměstek ředitele SFRB 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci

Více

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule Cílem poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP

A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP A) PROGRAMY PODPOR OPRAV BYTOVÝCH DOMŮ V GESCI SFŽP MŽP a SFŽP připravují pokračování programu Zelená úsporám. Nový program je připravován pro období 2013 2020. V současné době se v pracovních verzích

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA. Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón Program JESSICA Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL

Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Financování úvěry Volksbank s využitím dotací PANEL Revitalizace sídlišť v Moravskoslezském kraji Diskusní setkání Stavebního fóra 9. září 2008, Ostrava Petr Merta Představení společnosti (1) Obchodní

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Nabídka na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Základní charakteristika : Typ účelový investiční Splatnost až 20 let ( ve výjimečných případech i déle ) Fixní úroková sazba Čerpání

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková O knize... 3 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA... 4 2. Proces hypotéky od A do Z... 6 2.1. Co můžu financovat hypotékou?...

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více