Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční plán a indikátory pro programové rámce"

Transkript

1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce A. Finanční plán Při zpracování finančního plánu byla využita následující východiska: - Rozdělení finančních zdrojů na EU a ch veřejných zdrojů u jednotlivých programů: IROP 95%, 0% pro upřesnění: 95% výdajů hrazeno z EFRR a 5 % je hrazeno ze strany příjemce (mezi národní lze v IROP zařadit i obce, kraje či národní soukromé ); PRV 75%, 25%; OPZ 85%, 15% - U programů IROP a OPZ bylo uvažováno s předpokládaným obdobím podání žádosti o proplacení, u PRV s obdobím, ve kterém dojde k zazávazkování projektu. - Protože není známa přesná struktura příjemců dotace, byly v programovém rámci IROP u některých opatření rozděleny vlastní příjemce rovnoměrně mezi národní a národní soukromé. - U opatření PRV a OPZ, kde se výše podpory liší podle druhu příjemce dotace, byla uvažována střední hodnota, protože nyní není známa přesná struktura příjemců dotace. Např. u fiche PRV 1 Investice do zemědělských podniků je výše podpory %. Při tvorbě finančního plánu byla uvažována střední hodnota 50 %. 1 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

2 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech Celkem období IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D , ,50 0,00 322,50 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D , ,80 0,00 64,52 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D , ,00 0,00 64,50 64,50 0,00 2 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

3 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D , ,50 0,00 193,50 0,00 0,00 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D , ,50 0,00 322,50 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D , ,00 0,00 129,00 129,00 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B , ,00 671,00 0, ,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,00 805,50 268,50 0, ,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B , ,78 939,93 0, ,30 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B , ,48 402,83 0,00 0,00 0,00 3 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

4 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B , ,48 402,83 0, ,30 0,00 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 384,00 128,00 0,00 128,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ , ,50 381,26 38,14 38,10 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 892,50 0,00 0,00 157,50 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ , ,00 472,50 236,26 236,24 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ , ,00 150,00 15,00 15,00 0,00 4 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

5 2016 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

6 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

7 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

8 2017 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D , ,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D ,58 306,45 0,00 16,13 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D ,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 8 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

9 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D , ,60 0,00 38,70 38,70 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B ,20 805,20 268,40 0, ,60 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,00 402,75 134,25 0,00 997,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B , ,91 375,97 0, ,92 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B ,65 604,24 201,41 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B ,04 483,39 161,13 0,00 644,52 0,00 9 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

10 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ ,00 130,05 19,13 1,91 1,91 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 89,25 0,00 0,00 15,75 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ ,00 214,20 18,90 9,45 9,45 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

11 2018 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D , ,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D ,58 306,45 0,00 16,13 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D , ,50 0,00 32,25 32,25 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D ,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 11 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

12 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D , ,25 0,00 96,75 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D ,00 490,20 0,00 12,90 12,90 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B ,60 402,60 134,20 0,00 536,80 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B ,41 563,96 187,99 0, ,46 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B ,53 241,70 80,57 0,00 322,26 0,00 12 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

13 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 192,00 64,00 0,00 64,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ ,00 518,50 76,25 7,63 7,62 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 357,00 0,00 0,00 63,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ ,00 856,80 75,60 37,80 37,80 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ ,00 102,00 15,00 1,50 1,50 0,00 13 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

14 2019 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D , ,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

15 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D , ,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D , ,60 0,00 38,70 38,70 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,40 241,65 80,55 0,00 598,20 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B ,39 362,54 120,85 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

16 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ ,00 518,50 76,25 7,63 7,62 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 357,00 0,00 0,00 63,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ , ,00 94,50 47,25 47,25 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ ,00 408,00 60,00 6,00 6,00 0,00 16 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

17 2020 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D , ,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D ,58 306,45 0,00 16,13 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D ,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 17 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

18 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D , ,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D ,00 490,20 0,00 12,90 12,90 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B ,40 603,90 201,30 0,00 805,20 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B ,60 845,93 281,98 0, ,69 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B ,78 362,54 120,85 0,00 483,39 0,00 18 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

19 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 192,00 64,00 0,00 64,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ ,00 259,25 38,13 3,81 3,81 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 89,25 0,00 0,00 15,75 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ , ,10 103,95 51,98 51,97 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ ,00 408,00 60,00 6,00 6,00 0,00 19 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

20 2021 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D ,00 612,75 0,00 32,25 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D ,58 306,45 0,00 16,13 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D ,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 20 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

21 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D ,00 612,75 0,00 32,25 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D ,00 980,40 0,00 25,80 25,80 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B ,80 201,30 67,10 0,00 268,40 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,60 161,10 53,70 0,00 398,80 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B ,20 281,98 93,99 0,00 698,23 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B ,27 241,70 80,57 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B ,26 120,85 40,28 0,00 161,13 0,00 21 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

22 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ ,00 518,50 76,25 7,63 7,62 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ , ,20 113,40 56,70 56,70 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ ,00 102,00 15,00 1,50 1,50 0,00 22 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

23 2022 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D ,00 612,75 0,00 32,25 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D , ,50 0,00 32,25 32,25 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D ,00 735,30 0,00 38,70 0,00 0,00 23 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

24 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D , ,50 0,00 64,50 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

25 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ ,00 518,50 76,25 7,63 7,62 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ ,00 642,60 56,70 28,35 28,35 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

26 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) cíl SCLLD Opatření SCLLD/ Fiche Program osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV Celkové způsobilé výdaje (CZV) (a) Z toho Podpora (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) I.3 IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3 IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1, III.2 IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, II.3 III.2, IV.1 IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

27 I.1, II.3 IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.1, IV.1 IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.2 PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.1, III.3 PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3, V.3 PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V.3, III.1 PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

28 IV.3, II.3, III.3 PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.1, III.2 OPZ 1 Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ ,00 129,20 19,00 1,90 1,90 0,00 III.1, III.2 OPZ 2 Sociální podnikání OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.2 OPZ 3 Prorodinná opatření OPZ ,00 107,10 9,45 4,73 4,72 0,00 II.1, IV.1 OPZ 4 Komunitní sociální práce a komunitní centra OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

29 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun f) Financování SCLLD v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů/opatření EZFRV (PRV) Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2016 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2017 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D , ,85 0,00 158,03 38,70 0,00 PRV 6 6B , , ,16 0, ,04 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ ,00 433,50 38,03 11,36 27,11 0,00 29 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

30 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2018 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D , ,20 0,00 261,23 45,15 0,00 PRV 6 6B , ,26 402,76 0, ,52 0,00 PRV 6 6B ,00 192,00 64,00 0,00 64,00 0,00 OPZ , ,30 166,85 46,93 109,92 0,00 Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2019 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D , ,60 0,00 167,70 38,70 0,00 PRV 6 6B ,79 604,19 201,40 0,00 598,20 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ , ,50 230,75 60,88 123,87 0,00 30 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

31 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2020 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D , ,95 0,00 196,73 12,90 0,00 PRV 6 6B , ,37 604,13 0, ,28 0,00 PRV 6 6B ,00 192,00 64,00 0,00 64,00 0,00 OPZ , ,60 202,08 61,79 77,53 0,00 Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2021 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D , ,65 0,00 145,13 25,80 0,00 PRV 6 6B , ,93 335,64 0, ,56 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ , ,70 204,65 65,83 65,82 0,00 31 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

32 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV 2022 PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D , ,05 0,00 167,70 32,25 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ , ,10 132,95 35,98 35,97 0,00 Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRV 6 6B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPZ ,00 236,30 28,45 6,63 6,62 0,00 32 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

33 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun Programový rámec osa / Priorita Investiční priorita OP/ oblast cíl OP/operace PRV CELKEM PLÁN FINANCOVÁNÍ (způsobilé výdaje v tis. Kč) Celkové způsobilé výdaje (CZV) Z toho Podpora (a) (SR, SF) (b) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (c) soukromé (d) Nezpůsobilé výdaje (tis. Kč) IROP 4 9D , ,30 0, ,52 193,50 0,00 PRV 6 6B , , ,09 0, ,60 0,00 PRV 6 6B ,00 384,00 128,00 0,00 128,00 0,00 OP Z , , ,76 289,40 446,84 0,00 33 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

34 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun h) Financování podle programů a ESI fondů Fond EFRR ESF EZFRV Program 2016 spolufinancování Podpora IROP 0,00 0,00 0,00 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 OP Z 0,00 0,00 0,00 Celkem ESF 0,00 0,00 0,00 PRV 0,00 0,00 0,00 Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 Celkem Celkem 0,00 0,00 0,00 Fond EFRR ESF EZFRV Program 2017 spolufinancování Podpora IROP 3 737,85 0, ,85 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 737,85 0, ,85 OP Z 433,50 38,03 471,53 Celkem ESF 433,50 38,03 471,53 PRV 3 423, , ,65 Celkem EZFRV 3 423, , ,65 Celkem Celkem 7 594, , ,03 Fond Program 2018 spolufinancování Podpora EFRR ESF EZFRV IROP 5 821,20 0, ,20 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 5 821,20 0, ,20 OP Z 1 834,30 166, ,15 Celkem ESF 1 834,30 166, ,15 PRV 1 400,26 466, ,02 Celkem EZFRV 1 400,26 466, ,02 Celkem Celkem 9 055,76 633, ,37 34 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

35 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun Fond Program 2019 spolufinancování Podpora IROP 3 921,60 0, ,60 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 921,60 0, ,60 ESF OP Z 2 354,50 230, ,25 Celkem ESF 2 354,50 230, ,25 EZFRV PRV 604,19 201,40 805,59 Celkem EZFRV 604,19 201,40 805,59 Celkem Celkem 6 880,29 432, ,44 Fond Program 2020 spolufinancování Podpora IROP 3 982,95 0, ,95 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 982,95 0, ,95 ESF OP Z 1 934,60 202, ,68 Celkem ESF 1 934,60 202, ,68 EZFRV PRV 2 004,37 668, ,50 Celkem EZFRV 2 004,37 668, ,50 Celkem Celkem 7 921,92 870, ,13 Fond Program 2021 spolufinancování Podpora IROP 3 247,65 0, ,65 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 247,65 0, ,65 ESF OP Z 1 905,70 204, ,35 Celkem ESF 1 905,70 204, ,35 EZFRV PRV 1 006,93 335, ,57 Celkem EZFRV 1 006,93 335, ,57 Celkem Celkem 6 160,28 540, ,57 35 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

36 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun Fond Program 2022 spolufinancování Podpora IROP 3 799,05 0, ,05 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 3 799,05 0, ,05 ESF OP Z 1 161,10 132, ,05 Celkem ESF 1 161,10 132, ,05 EZFRV PRV 0,00 0,00 0,00 Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 Celkem Celkem 4 960,15 132, ,10 Fond Program spolufinancování Podpora IROP 0,00 0,00 0,00 EFRR OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR 0,00 0,00 0,00 ESF OP Z 236,30 28,45 264,75 Celkem ESF 236,30 28,45 264,75 EZFRV PRV 0,00 0,00 0,00 Celkem EZFRV 0,00 0,00 0,00 Celkem Celkem 236,30 28,45 264,75 Fond Program CELKEM spolufinancování Podpora EFRR IROP ,30 0, ,30 OP ŽP 0,00 0,00 0,00 Celkem EFRR ,30 0, ,30 ESF EZFRV OP Z 9 860, , ,76 Celkem ESF 9 860, , ,76 PRV 8 439, , ,33 Celkem EZFRV 8 439, , ,33 Celkem Celkem , , ,39 36 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

37 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl SCLLD Opatření SCLLD Program osa / Priorita Investiční priorita / oblast cíl OP/operace PRV Kód NČI2014+ Název indikátoru Měrná jednotka Typ Indikátoru (výstup/ výsledek) Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty Milník Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny I.3 Zvýšit bezpečnost v obcích investicemi v oblasti dopravy a modernizací majetku hasičských záchranných sborů IROP 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy IROP 4 9D Podíl osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě % výsledek x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP realizace výstup x Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě srovnání cen obdobných projektů. Předpoklad: 1 realizace bezbariérového přístupu zastávky včetně všech potřených doplňkových aktivit (chodník, přechod pro chodce, lávka, svislé a vodorovné dopravní značení, osvětlení, zvuková signalizace pro nevidomé apod. dle místa projektu) dle místa projektu v ceně předmětu pořízení cca 1 mil Kč. Dále 2 realizací v oblasti přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací včetně všech potřených doplňkových aktivit (chodník, přechod pro chodce, lávka, svislé a vodorovné dopravní značení, osvětlení, zvuková signalizace pro nevidomé apod.) dle místa projektu v ceně předmětu pořízení cca 1,2 mil Kč.? JCI se poté rovná: (1 proj. * 1 mil.+ 2 proj. * 1,2 mil.) /3 = 1,13 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci opatření na bezpečnostní prvky (3,45 mil Kč, celé opatření 6,45 mil. Kč) Podíl cyklistiky na přepravních výkonech % výsledek x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 37 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

38 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun I.3 Zvýšit bezpečnost v obcích investicemi v oblasti dopravy a modernizací majetku hasičských záchranných sborů I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních služeb IROP 2 Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof IROP 3 Komunitní centra IROP 4 9D IROP 4 9D Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS Kapacita služeb a sociální práce km výstup x Počet výstup sety výstup x 38 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ , Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrné ceny byly stanoveny na základě srovnání cen obdobných projektů, JCI 3 mil. Kč, kdy byla stanovena průměrná cena předmětu pořízení nové cyklostezky na cca 3 mil. Kč/1 km cyklostezky. V rámci SCLLD se nepředpokládají modernizace stávajících cyklostezek a cyklotras a nepředpokládá se pořízení míst pro jízdní kola). JCI se poté tedy rovná: (1 proj. * 3 mil.) /1 = 3 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci opatření na cyklodopravy (nová cyklostezka) (3 mil. Kč, celé opatření 6,45 mil. Kč). Cílová hodnota indikátoru a milníku byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. Průměrná cena byla stanovena na základě srovnání cen obdobných projektů a činí 0,8 mil. Kč/úpravu objektu, v rámci indikátoru se předpokládají především následující úpravy: rozšíření zbrojnice pro zásahovou techniku, výstavba garáží pro zásahovou techniku, úprava vjezdu pro zásahovou techniku, které budou v souladu s přílohou č. 5 Programového dokumentu IROP a dokumentu Zajištění adekvátní odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a nových rizikům v období JCI 0,8 mil. Kč. Zdůvodnění milníku: Došlo k zohlednění harmonogramu výzev a vzhledem k nepřipravenosti stavebního projektu bude realizace probíhat (či bude ukončena) až po 2018 a proto je hodnota milníku nulová. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. Předmětem pořízení jednoho setu je 1*hadicový kontejner/přívěs v ceně 400 tis. Kč. Průměrná cena byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu, průměrná cena je 400 tis. Kč/ 1 set, tedy výsledná cena JCI je 400 tis. Kč. území výsledek x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP klienti výsledek x Výchozí údaje indikátoru byly získané v rámci analýzy území. Do indikátoru nebyly zahrnuty hodnoty pro pobytové služby. SCLLD počítá v rámci IROP s podporou dvou zařízení komunitního charakteru. Cílová hodnota vychází z předpokladu

39 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury IV.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření možností aktivního života v obcích Lanškrounska III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na trh práce Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci zázemí výstup x 1,0 úvazku v rámci 1 komunitního centra. Na základě této hodnoty lze na 1 úvazek na jednom projektu předpokládat okamžikovou kapacitu 5 osob, celkem tedy navýšení kapacity o 10 osob. Typem zařízení je zázemí komunitního charakteru. Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny, JCI 1,25 mil. Kč. Průměrné ceny MAS stanovila na základě porovnání cen realizovaných a tematicky a rozsahem totožných projektů. Průměrná cena na jedno zázemí komunitního charakteru činí 1,25 mil. Kč. Při této ceně je zázemí zbudováno min. pro 10 osob u zázemí komunitního charakteru, které neposkytují sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kulturyii.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby regionu. III.2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na trh práceiv.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření možností aktivního života v obcích Lanškrounska IROP 4 Rozvoj předškolního vzdělávání IROP 4 9D Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let Počet podpořených vzdělávacích zařízení % výsledek 77, , x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP Osoby Výsledek X zařízení výstup Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ , Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrné ceny. SCLLD počítá s podporou dvou zařízení pro péči o děti do 3 let. Z indikátoru vyplývá, že celková kapacita těchto dvou zařízení bude 20 dětí. Předpokládá se tedy, že dojde k využívání 20 osobami (rodiči). V tomto indikátoru, se za každé dítě bere vždy jeden rodič, jako osoba, která může jít díky umístění dítěte do zaměstnání. V území MAS Lanškrounsko se nenachází žádné zařízení tohoto typu, proto výchozí hodnota je 0. Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 2018 byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě cen již realizovaných projektů a projektových záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých zařízení je: 6x MŠ, 2x zařízení pro péči o děti do 3 let. Podpořeny budou projekty jak na vybavení, tak na stavební úpravy. Rozpad na zaměření jednotlivých projektů a zařízení je předpokládán takto: 6* pořízení vybavení (předpoklad 6 MŠ), 2* stavební úpravy (předpoklad 2 zařízení pro péči o děti do 3 let). U projektů zaměřených na stavební úpravy (stanovena průměrná cena na 1 mil. Kč) a pořízení vybavení (průměrná cena na 0,3 mil. Kč). Cena za jednotku stavebních úpravy jsou stanoveny pod orientační cenou stanovenou ŘO. Naše cena za jednotku vychází ze sesbíraných projektových záměrů, které jsou často zaměřeny na modernizaci pouze jedné či dvou učeben v jednom zařízení, tedy proto stanovená cena na předmět pořízení (modernizace učebny) je ve výši 1 mil. Kč. JCI se

40 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun poté rovná: (2 proj. * 1 mil.+ 6 proj. * 0,3 mil.) /8 = 0,475 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci na toto opatření (3,87 mil. Kč). Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je plánována výzva na rok 2017 ve výši 40 % alokace daného opatření, tedy očekáváme úspěšné dokončení 3 projektů v opatření Školství před , proto milník dosahuje hodnoty 3 a to i vzhledem k připravenosti projektů k jejich realizaci Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby výstup x Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn indikátor Rozpad dle jednotlivých typů zařízení 6x MŠ = 60 osob, 2x zařízení pro péči o děti do 3 let = 20 osob. Zdůvodnění nulové hodnoty výstupového indikátoru: V území MAS Lanškrounsko se nenachází žádné zařízení tohoto typu, proto výchozí hodnota je 0. I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kultury II.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby regionu. IROP 5 Investice v oblasti základního a středního vzdělávání IROP 4 9D Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % výsledek 5, x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP 40 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

41 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení výstup Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 2018 byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě cen již realizovaných projektů a projektových záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých zařízení je: 8x ZŠ, 2x SŠ. Podpořeny budou projekty jak na vybavení, tak na stavební úpravy. Rozpad na zaměření jednotlivých projektů a zařízení je předpokládán takto: 5* pořízení vybavení (předpoklad 4 MŠ a 1 SŠ), 5* stavební úpravy (předpoklad 4 MŠ a 1 ZŠ). U projektů zaměřených na stavební úpravy (stanovena průměrná cena 1 mil. Kč) a pořízení vybavení (průměrná cena 0,28 mil. Kč). Cena za jednotku stavebních úpravy jsou stanoveny pod orientační cenou stanovenou ŘO. Naše cena za jednotku vychází ze sesbíraných projektových záměrů, které jsou často zaměřeny na modernizaci pouze jedné či dvou učeben v jednom zařízení, tedy proto stanovená cena na předmět pořízení (modernizace učebny) je ve výši 1 mil. Kč. JCI se poté rovná: (5 proj. * 1 mil.+ 5 proj. * 0,28 mil.) /10 = 0,64 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci na toto opatření (6,45 mil. Kč). Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je plánována výzva na rok 2017 ve výši 50 % alokace daného opatření, tedy očekáváme úspěšné dokončení 4 projektů v opatření Školství před , proto milník dosahuje hodnoty 4 a to i vzhledem k připravenosti projektů k jejich realizaci Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Osoby výstup x Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn indikátor Rozpad dle jednotlivých typů zařízení - 8x ZŠ = 80 osob, 2x SŠ = 20 osob. 41 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

42 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % výsledek 5, x Údaje převzaté z programového dokumentu IROP I.1 Zlepšit občanskou vybavenost v obcích Lanškrounska poskytující kromě základních služeb rozmanité možnosti v oblasti sportu a kulturyii.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby regionu. IV.1 Podpořit stávající spolkovou činnost a umožnit vznik nových spolků s cílem rozšíření možností aktivního života v obcích Lanškrounska IROP 6 Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání IROP 4 9D Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení výstup Cílová hodnota indikátoru a hodnota milníku 2018 byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Průměrné ceny byly stanoveny na základě cen již realizovaných projektů a projektových záměrů. Předpokládané zapojení jednotlivých zařízení je: 6x zařízení pro celoživotní vzdělávání, 2x zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání. Podpořeny budou projekty jak na vybavení, tak na stavební úpravy. Rozpad na zaměření jednotlivých projektů a zařízení je předpokládán takto: 4* pořízení vybavení (předpoklad 3 zařízení pro celoživotní vzdělávání a 1 zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání), 4* stavební úpravy (předpoklad 3 zařízení pro celoživotní vzdělávání a 1 zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání). U projektů zaměřených na stavební úpravy (stanovena průměrná cena 1 mil. Kč) a pořízení vybavení (průměrná cena 0,28 mil. Kč). Cena za jednotku stavebních úpravy jsou stanoveny pod orientační cenou stanovenou ŘO. Naše cena za jednotku vychází ze sesbíraných projektových záměrů, které jsou často zaměřeny na modernizaci pouze jedné či dvou učeben v jednom zařízení, tedy proto stanovená cena na předmět pořízení (modernizace učebny) je ve výši 1 mil. Kč. JCI se poté rovná: (4 proj. * 1 mil.+ 4 proj. * 0,28 mil.) /8 = 0,64 mil. Kč, tato částka poté reflektuje i stanovenou alokaci na toto opatření (5,16 mil. Kč). Zdůvodnění milníku: Dle harmonogramu je plánována výzva na rok 2017 ve výši 40 % alokace daného opatření, tedy očekáváme úspěšné dokončení 3 projektů v opatření Školství před , proto milník dosahuje hodnoty 3 a to i vzhledem k připravenosti projektů k jejich realizaci Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení osoby výstup x Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu a alokovanou částku. Byl také zohledněn indikátor Rozpad dle jednotlivých typů zařízení 6x zařízení pro celoživotní vzdělávání = 60 osob, 2x zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání = 20 osob. V.2 Zamezit dalšímu úbytku zemědělských subjektů, udržet příznivý PRV 1 Investice do zemědělských podniků PRV 6 6B Počet podpořených podniků/příjemců počet výstup Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. 42 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

43 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun poměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou a zvýšit podíl ekologického zemědělství v regionu Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) pracovní místa výsledek Podmínka PRV na vytvoření určitého počtu pracovních míst v rámci alokace (celkem 2 pracovní místa na celou alokaci) V.2 Zamezit dalšímu úbytku zemědělských subjektů, udržet příznivý poměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou a zvýšit podíl ekologického zemědělství v regionu PRV 2 Uvádění lokálních zemědělských produktů na trh PRV 6 6B Počet podpořených podniků/příjemců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) počet výstup pracovní místa výsledek Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. Podmínka PRV na vytvoření určitého počtu pracovních míst v rámci alokace (celkem 2 pracovní místa na celou alokaci) III.1 Podpořit stávající malé a střední podniky a umožnit vznik nových za účelem diversifikace drobného a středního podnikání v regionuiii.3 Rozšířit infrastrukturu v oblasti turistického ruchu, zvýšit návštěvnost a povědomí o regionu Lanškrounska PRV 3 Rozvoj a diversifikace drobného podnikání v regionu PRV 6 6B Počet podpořených podniků/příjemců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) počet výstup pracovní místa výsledek Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. Podmínka PRV na vytvoření určitého počtu pracovních míst v rámci alokace. (celkem 2 pracovní místa na celou alokaci) III.3 Rozšířit infrastrukturu v oblasti turistického ruchu, zvýšit návštěvnost a povědomí o regionu Lanškrounska V.3 Podpořit šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích PRV 4 Podpora neproduktivních funkcí lesů PRV 6 6B Celková plocha ha výstup Počet podpořených operací akce výstup Hodnota byla stanovena kvalifikovaným odhadem na základě projektových záměrů v území Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. V.3 Podpořit šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích III.1 Podpořit stávající malé a střední podniky a umožnit vznik nových za účelem diversifikace drobného a středního podnikání v regionu PRV 5 Investice v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva PRV 6 6B Počet podpořených podniků/příjemců Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) počet výstup pracovní místa výsledek Průzkum území zaměřený na absorpční kapacitu realizace opatření. Podmínka PRV na vytvoření určitého počtu pracovních míst v rámci alokace (celkem 2 pracovní místa na celou alokaci) 43 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

44 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun IV.3 Zvýšit identitu občanů s územím Lanškrounska II.3 Poskytovat kvalitní a dostupné formální, neformální i zájmové vzdělávání reflektující specifické potřeby regionu. III.3 Rozšířit infrastrukturu v oblasti turistického ruchu, zvýšit návštěvnost a povědomí o regionu Lanškrounska PRV 6 Projekty spolupráce PRV 6 6B Celkové výdaje EUR výstup x Hodnota byla stanovena, tak aby respektovala max. přidělenou alokaci na projekty spolupráce ( Kč). MAS ve finančním plánu nastavila alokaci na Kč. Tato částka byla přepočítána dle kurzu 27,048 Kč/EUR (hodnota dle ŘO) a zaokrouhlena. 44 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

45 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA LANŠKROUNSKO,Z.S. Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl SCLLD Opatření SCLLD Progra m osa / Priorita Investi ční priorita / Prioritn í oblast cíl OP/ operace PRV Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru (výstup/ výsledek) Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota Datum cílové hodnoty Milník 2018 Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny II. 1 Poskytovat dostupné a kvalitní sociální služby (ambulantní, terénní i pobytové) pro všechny dotčené skupiny obyvatel III. 2 Pomocí vhodných opatření umožnit znevýhodněným skupinám obyvatel začlenění na trh práce OPZ 1 Podpora sociálního začleňovaní osob ohrožených sociálním vyloučením OPZ Celkový počet účastníků Kapacita podpořených služeb Účastníci Výstup 0 Místa Výstup X x Indikátor reflektuje alokaci určenou na opatření OPZ1 a to ve výši 26,3 % z celkové alokace OPZ a výši indikátoru Jedná se o celkový počet účastníků, kteří naplnili podporu v minimální výši 40 h a jsou identifikovatelní, lze tedy předpokládat, z celkové možné výše kapacity bude takto podpořených 52 klientů, tedy klientů naplňující pravidla daného indikátoru. Způsob stanovení: Pokud lze podpořit max. 2,5 úvazku z dané alokace a při stanovené kapacitě 15, je poté možné při délce projektů 3 roky podpořit očekávat 52 podpořených osob. Předpoklad je na 1 úvazek 7 klientů na rok, tedy 2,5 úvazku * 7 klientů * 3 roky = 52 Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Hodnota indikátoru je v souladu s a Hodnota indikátoru je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu kapacity území a sběru možných projektových záměrů. Dle celkové indikované alokace a 26,3% podílu na toto opatření byla stanoven indikátor na kapacitu podpořených služeb na celkem 3 místa. Způsob výpočtu: Zde je možné dohledat mediány platů a mezd v systému ISPV (MPSV) kód činnosti je Tedy průměr mediánu platu a mzdy je poté , tedy superhrubá Kč s předpokladem podpory na 3 roky u max. 2,5 úvazku = cca 3 mil Kč. Náklady na 1 úvazek poté činní průměrně cca 396 tis. Kč na 1 rok. V případě kratších projektů či menší výše úvazku, lze zbylé finance čerpaní na vybavení či další pomůcky. Cílová hodnota je tedy cca 3 a zohledňuje max. výši podpory 2,5 úvazku v rámci realizace opatření. Na základě této hodnoty lze na 1 úvazek na jednom projektu v rámci aktivit tohoto opatření předpokládat okamžikovou kapacitu 1. "Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. "Služba" je 45 Místní akční skupina Lanškrounsko,, IČ ,

Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Finanční plán a indikátory pro programové rámce Specifický cíl SCLLD Opatření /fiche programového rámce Program Prioritní osa/ Priorita Investiční priorita/ Prioritní oblast Finanční plán a indikátory pro programové rámce Financování podle jednotlivých

Více

Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Finanční plán a indikátory pro programové rámce Specifický cíl SCLLD Opatření /fiche programového rámce Program Prioritní osa/ Priorita Investiční priorita/ Prioritní oblast Finanční plán a indikátory pro programové rámce Financování podle jednotlivých

Více

Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory gramové rámce TABULKA 1: e) FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SCLLD V JEDNOTLIVÝCH LETECH (PODPORA VYJÁDŘENA V TISÍCÍCH KČ NA DVĚ DESETINNÁ

Více

Příloha č. 4. SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 4. SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce Alen Příloha č. 4 SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce Tab. 1: Financování Opatření/Fichí SCLLD v jednotlivých letech 2016 - tabulka e) dle MPIN Identifikace

Více

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD

Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Příloha 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD Financování podle jednotlivých specifických ů a opatření SCLLD Celkem IDENTIFIKACE PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v Kč) SCLLD K.1.1 Hodnotná a pestrá

Více

2.1 Podpora komunitního života. Název opatření. Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

2.1 Podpora komunitního života. Název opatření. Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1 Dodatek č.1 k SCCLD STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA OBDOBÍ 2015-2023 Specifický cíl strategie Název opatření Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický

Více

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 SCLLD Podopatření SCLLD (tis. 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PŘÍLOHA č. 1 FINANČNÍ PLÁN Verze č. 3 (05/2018) 1 Příloha č. 1 Finanční plán

Více

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky

Více

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 SCLLD (tis. 6 6B 19.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-1-3: Slaďování rodinného

Více

Příloha č. 4. SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 4. SCLLD MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce Alen Příloha č. 4 MAS Hanácký venkov, z. s. Finanční plán a indikátory pro programové rámce Tab. 1: Rozklad financování Opatření/Fichí v jednotlivých letech - 2016 Plán financování ( v tis. Kč) cíl cíl

Více

DODATEK č. 1. Příloze č. 1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko

DODATEK č. 1. Příloze č. 1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko DODATEK č. 1 k Příloze č. 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Na základě rozhodnutí Valné hromady MAS Boleslavsko ze dne 15.2.2018 došlo k úpravě komentáře u Indikátorů

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hrušovansko pro programové období Region klidu a pohody

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hrušovansko pro programové období Region klidu a pohody Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hrušovansko pro programové období 2020 Region klidu a pohody MAS Hrušovansko, z.s. 1 ZMĚNA FINANČNÍHO PLÁNU 1.1b Zkvalitnění dopravní

Více

Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE

Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE Únor 2016 Příloha č. 1 Obsah OBSAH... 1 1 ÚVOD... 2 2 FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH... 3

Více

Přílohy. Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD MAS ŽR. MAS Železnohorský region, z. s.

Přílohy. Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD MAS ŽR. MAS Železnohorský region, z. s. Nám. Míru 288, 58 0 Heřmanův Městec, IČO 27009076 Přílohy Finanční plán a indikátory pro programové rámce SCLLD MAS ŽR MAS Železnohorský region, z. s. Schváleno nejvyšším orgánem dne 10. 11. 2015 Nám.

Více

Do finančního plánu se započítávají pouze žádosti o platbu, které příjemci podají do konce října daného roku.

Do finančního plánu se započítávají pouze žádosti o platbu, které příjemci podají do konce října daného roku. FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2016 (e) Specifick ý Opatření Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita

Více

PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ PLÁN, INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ

PŘÍLOHA Č. 1: FINANČNÍ PLÁN, INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ PŘÍLOHA Č. : FINANČNÍ PLÁN, INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE A ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZEV OPZ Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014 2020 Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové

Více

Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD

Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD Příloha č. 4 Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Program Prioritní osa

Více

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán

Povinná př. č. 1 SCLLD - Časový harmonogram a finanční plán Povinná př. č. 1 S - Časový harmonogram a finanční plán Následující tabulky obsahují finanční a časový plán čerpání alokací a to jak z pohledu jednotlivých /fichí, tak z pohledu 3 programových rámců Strategie

Více

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech

e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD v jednotlivých letech e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) v jednotlivých letech 2016 cíl Opatření Podopatření Program IDENTIFIKACE programu osa Priorita způsobilé výdaje (CZV)

Více

3.4. Programové rámce

3.4. Programové rámce ŽP 3.4. Programové rámce Kapitola obsahuje programové rámce operačních programů IROP, PRV, Zaměstnanost a Spolkové a zájmové skupiny 2.1 Podpora komunitního života Vazba na specifický cíl IROP 2.1/4.1

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS DOLNOBŘEŽANSKO 2014 2020 Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE PŘÍLOHA Č. 1 Finanční plán a indikátory pro ové rámce a) Financování

Více

g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_ MAS Český sever

g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_ MAS Český sever g_indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD_20160115 MAS Český sever IDENTIFIKACE PROGRAMU Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD Progr am

Více

Zpráva o plnění integrované strategie

Zpráva o plnění integrované strategie Zpráva o plnění integrované strategie 1. zpráva za období 9. 12. 26 26 Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek Nositel strategie integrovaných nástrojů strategie CLLD (dále jen MAS Podbrněnsko) Datová

Více

Programový rámec IROP

Programový rámec IROP Programový rámec IROP Program: Integrovaný regionální operační program Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního

Více

a) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. pod-opatření) SCLLD v jednotlivých letech

a) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. pod-opatření) SCLLD v jednotlivých letech 7.1 FINANČNÍ PLÁN Opatření případně fiche (PRV), vedoucí k naplnění cílů, se budou realizovat prostřednictvím konkrétních integrovaných projektů. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky, vykazované

Více

Kontrolní list k věcnému hodnocení integrované strategie CLLD

Kontrolní list k věcnému hodnocení integrované strategie CLLD Kontrolní list k věcnému hodnocení integrované strategie CLLD Registrační číslo ISg: Název nositele (název a právní subjektivita): Datum předložení ISq na ŘO IROP (např. depeše, email): Název a kód hodnotící

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 2 (03/2018) 2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP Verze č. 2 (03/2018) Obsah 1. Programový rámec IROP...

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3

IDENTIFIKACE programu. Specifický cíl CLLD. Prioritní osa. programu. 2A; 3A; čl 17 a,b. PRV 2 a 3 Povinná příloha číslo 1. Finanční plán Celkem 2014 2020: Specifický cíl CLLD podpora stávajících a vznik nových malozemědělců, zpracovatelských podniků podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech

Více

Dodatek č. 3 k SCLLD MAS Labské skály Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Labské skály na Přílohová část

Dodatek č. 3 k SCLLD MAS Labské skály Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Labské skály na Přílohová část IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opa-tření SCLLD Program Prioritní osa OP/ Priorita Unie Investiční priorita OP/ Prioritní oblast Specifický cíl OP/

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD MAS České středohoří, z. s

g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD MAS České středohoří, z. s Ž1. Ochrana území Ž1.1 Vybavenost a modernizace složek integrovaného záchranného systému cíl Opatření priorita cíl NČI 2014+ Milník 31.12. stanoveny. 57520 Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností

Více

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) BEZPEČNÁ DOPRAVA A CYKLODOPRAVA Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Opatření 1: Bezpečná doprava a cyklodoprava Opatření 2: Podpora složek integrovaného záchranného systému Opatření 3: Rozvoj sociálních

Více

MAS KRKONOŠE D. PŘÍLOHY

MAS KRKONOŠE D. PŘÍLOHY STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE D. PŘÍLOHY Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: duben 2014 březen 2016 OBSAH 1 Finanční plán

Více

Žádost o podporu integrované strategie

Žádost o podporu integrované strategie Žádost o podporu integrované strategie Identifikace operace STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE Název: PRO ÚZEMÍ MAS ROZVOJ TANVALDSKA Identifikace žádosti (Hash): 4yflA Verze: 0001 Číslo: CLLD_16_01_106

Více

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP)

Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) Programový rámec pro Integrovaný operační program (IROP) PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) 2023: 23.332.008 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) 1. Základní školství 35,00% 8 166 202,80 Kč

Více

7.1 INDIKÁTORY. IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů. Specifický cíl SCLLD. Investiční priorita

7.1 INDIKÁTORY. IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů. Specifický cíl SCLLD. Investiční priorita Čl. 17, odst. 1, písm. b) Čl. 17, odst. 1, písm. a) Specifický cíl SCLLD patření SCLLD Program Prioritní osa P/ Priorita Unie Investiční priorita P/ Prioritní oblast Prioritní oblast Specifický cíl P/

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Dodatek SCLLD č. 7 Změna SCLLD Programový rámec IROP ke dni

Dodatek SCLLD č. 7 Změna SCLLD Programový rámec IROP ke dni Dodatek SCLLD č. 7 Změna SCLLD Programový rámec IROP ke dni 13.11.2018 Specifický cíl strategie Specifický cíl: 2.3 Rozvoj alternativní dopravy a bezpečnost v obcích Název opatření: IROP 1 2.3.1 Bezpečně

Více

Dodatek č. 5: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období

Dodatek č. 5: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období Dodatek č. 5: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Haná, o.p.s. pro programové období 2014-2020 Tímto dodatkem se mění níže uvedené části SCLLD: kapitola 1.1.1 Programový

Více

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Strategický cíl Specifický cíl Opatření programového rámce Vazba na Operační program Vazba na Opatření SCLLD Nepřímé Vazby na Opatření nepodporovatelná

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Specifický cíl strategie. Vazba na specifický cíl IROP. Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Specifický cíl strategie. Vazba na specifický cíl IROP. Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Specifický cíl strategie Název opatření Vazba na specifický cíl IROP Specifický cíl S.2.2 Kvalitní a bezpečná doprava IROP 1: Bezpečná a udržitelná doprava Specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného

Více

1. Programový rámec IROP

1. Programový rámec IROP 1. Programový rámec IROP Integrovaný regionální operační program (IROP) umožňuje přerozdělit finanční prostředky prostřednictvím 4 Opatření CLLD: Grafické znázornění struktury programového rámce IROP Programový

Více

MAS KRKONOŠE D. PŘÍLOHY

MAS KRKONOŠE D. PŘÍLOHY STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE D. PŘÍLOHY Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: duben 2014 březen 2016 OBSAH 1 Finanční plán

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE. MAS Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE. MAS Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Brána do Českého ráje AKČNÍ PLÁN Prostřednictvím akčního plánu se bude realizovat strategie CLLD v rámci navržených 3 programových

Více

2. VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES IROP DOPRAVA

2. VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES IROP DOPRAVA Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k

Více

Příloha 1a: finanční plán integrované strategie (v rozdělení dle jednotlivých specifických cílů a let)

Příloha 1a: finanční plán integrované strategie (v rozdělení dle jednotlivých specifických cílů a let) Příloha 1a: finanční plán integrované strategie (v rozdělení dle jednotlivých specifických cílů a let) Finanční plán ISR BMO v příloze uveden ve zjednodušené verzi pro odbornou veřejnost a politickou reprezentaci.

Více

Žádost o podporu integrované strategie

Žádost o podporu integrované strategie Žádost o podporu integrované strategie Identifikace operace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Rožnovsko na období 2014-2020 Identifikace žádosti (Hash): 3fwHO Verze: 0001

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník. VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník,

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník. VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Pro obbí 2014 2020(5) VERZE 03 (aktualizace pro jednání členské schůze MAS Blaník, 29. 3. 2016) Příloha: PLÁN INDIKÁTORŮ Platnost strategie:

Více

PŘÍLOHA Č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY

PŘÍLOHA Č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PŘÍLOHA Č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření SCLLD v jednotlivých letech (v tis. kč na 2 desetinná místa) 2016 IDENTIFIKACE programu Z toho Vlastní

Více

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM)

Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) Programový rámec Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období 2016-2023 Co lze financovat z OP ZAMĚSTNANOST 1. Sociální služby a sociální

Více

PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING INTEGROVANÉ STRATEGIE

PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING INTEGROVANÉ STRATEGIE PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING INTEGROVANÉ STRATEGIE SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020 Str. 1 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. Indikátory výsledků... 3 4. Indikátory výstupů... 7 5. Procesní indikátory... 9 6. Závěr...

Více

Integrovaný regionální operační program IROP

Integrovaný regionální operační program IROP Realizace SCLLD MAS Podještědí Integrovaný regionální operační program IROP Úvodní prezentace VH MAS Podještědí 30. 11. 2017 Manažer IROP: Ing. Filip Šafařík Programový rámec IROP 2014-2023 Celková alokace

Více

Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava I.

Sdružení SPLAV-IROP-Ekologická a bezpečná doprava I. MAS Sdružení SPLAV jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sdružení SPLAV na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání

Více

PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ

PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ DUBEN 2017 Věstník MAS Český sever MAS Český sever, z. s. Národní 486, 407 47 Varnsdorf info@masceskysever.cz Máte zájem o některou z níže uvedených dotací? Případně jste zde

Více

MAS POHODA IROP Technika pro IZS I

MAS POHODA IROP Technika pro IZS I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

12.3 Programový rámec PRV

12.3 Programový rámec PRV 12.3 Programový rámec PRV B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli 17.1.a. Investice do zemědělských podniků Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné

Více

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Integrovaný regionální operační program (IROP) Plánované datum vyhlášení VÝZVY

Integrovaný regionální operační program (IROP) Plánované datum vyhlášení VÝZVY SC SCLLD Název SC IROP Alokace** MAS Rozvoj Krnovska Harmonogram výzev 2019 - aktualizace 16.1.2019 Integrovaný regionální operační program (IROP) Podporované aktivity* Typy příjemců Cílové skupiny D.

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby

Programový rámec OPZ. Opatření / fiche č. 5. Sociální služby Programový rámec OPZ Program: Operační program zaměstnanost Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita: 2.3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl:

Více

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Strategický cíl Specifický cíl Opatření programového rámce Vazba na Operační program Vazba na Opatření SCLLD Nepřímé Vazby na Opatření nepodporovatelná

Více

MAS POHODA IROP Technika pro IZS II

MAS POHODA IROP Technika pro IZS II Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev Harmonogram výzev 2017-2018 Vyhlášení výzvy: srpen 2017 Vyhlášené fiche: 1. Výzva PRV Vyhlášeno 5 Fichí 2. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě 3. Zemědělské podnikání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 68. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Dodatek č. 1

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Dodatek č. 1 Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014 2020 Dodatek č. 1 (verze odevzdaná na MMR 11.7. 2018)

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 19. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 19. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 19. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Přehled

Více

MAS Znojemské vinařství, z.s. IROP Rozvíjet dopravu

MAS Znojemské vinařství, z.s. IROP Rozvíjet dopravu MAS Znojemské vinařství, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

1. Programový rámec Programu rozvoje venkova

1. Programový rámec Programu rozvoje venkova 1. Programový rámec Programu rozvoje venkova Program rozvoje venkova (PRV) umožňuje přerozdělit finanční prostředky prostřednictvím 5 Opatření CLLD, tzv. Fichí: Grafické znázornění struktury programového

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

FINANČNÍ PLÁN PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM částky jsou uvedené v Kč, ve financování dle operačních programů v tis.

FINANČNÍ PLÁN PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM částky jsou uvedené v Kč, ve financování dle operačních programů v tis. FINANČNÍ PLÁN PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Vyhlášené výzvy a alokace IROP Rok proplacení Název výzvy Zkratka Vyhlášení Celkový rozpočet ů Celkem za roky Procenta Spolufinanc

Více

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Datum zpracování: 6. 11. VYHODNOCENÍ STRATEGICKÉHO REALIZAČNÍHO PLÁNU INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO (2023)

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO (2023) STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 2014-2020 (2023) Kulatý stůl starostů Blatnice pod Svatým Antonínkem 15. 1. 2019 Alokace MAS Horňácko a Ostrožsko 100 mil. Kč na období

Více

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Hlinecko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 (2023) vyhlašuje 4. výzvu k

Více

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu 4.8.1 Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj Celá prioritní osa bude realizována výhradně prostřednictvím komunitně vedeného místního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

3. VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES IROP JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY

3. VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES IROP JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k

Více

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4

Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4 Harmonogram plánovaných výzev MAS Region Kunětické hory, z.s. na roky 2016 a 2017 ver. 4 Možnost změny uvedených údajů vyhrazena. Název výzvy MAS Prorodinná opatření - I Název programu Operační program

Více

MAS POLIČSKO z.s. IROP IZS - O CLLD 5 -I.

MAS POLIČSKO z.s. IROP IZS - O CLLD 5 -I. MAS POLIČSKO z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS POLIČSKO z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 4.výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

001. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

001. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Lanškrounsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lanškrounsko, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 001. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko pro období

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko pro období MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014 2020 oznamuje změnu pro 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Opatření A /IROP/ - Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

Opatření A /IROP/ - Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou Rozvoj venkova bude na území MAS Dolní Morava v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje až do roku 2023 podpořen realizací 15 opatření v rámci 3 programových rámců. Opatření A /IROP/ Bezpečně

Více

Hodnoty indikátorů. Typ indikátoru (výstup/výsle dek) Datum výchozí hodnoty. Měrná jednotka. Výchozí hodnota

Hodnoty indikátorů. Typ indikátoru (výstup/výsle dek) Datum výchozí hodnoty. Měrná jednotka. Výchozí hodnota g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (podopatření) SCLLD IDENTIFIKACE programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Specifický cíl SCLLD Opatření SCLLD/Podopatře ní SCLLD

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů

Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů Zpráva o pokroku integrovaných nástrojů 1. Identifikace Identifikační číslo zprávy Integrovaný nástroj IPRÚ/01 Integrovaný plán rozvoje území 2. Sledované období Sledované období od 17. 08. Sledované období

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 27. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 27. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 27. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO

Více

od 16:00, MěÚ Mělník

od 16:00, MěÚ Mělník 26.3.2019 od 16:00, MěÚ Mělník A) PŘÍJMY Z POSLÁNÍ z.s. 1) Projekt SCLLD 5) Dotace Středočeský kraj Výnosy k 31.12.2018 (průběžné financování + dohadná položka) 2 595 645 Kč Výnosy k 31.12.2018 44 444

Více

Průměrná velikost projektu

Průměrná velikost projektu Číslo a název výzvy ŘO IROP Výzva č. 53_Udržitelná doprava Výzva č. 62_Sociální infrastruktura Výzva č. 62_Sociální infrastruktura Název výzvy MAS, popř. číslo 01/2017 - IROP - Cyklostezky pro všechny

Více

PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY V IROP. Praha Žďár nad Sázavou Konference Česko jede

PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY V IROP. Praha Žďár nad Sázavou Konference Česko jede PODPORA CYKLISTICKÉ DOPRAVY V IROP 19. 2. 11. 1. 2016 Praha Žďár nad Sázavou Konference Česko jede INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR Alokace i s kofinancováním:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014-2020 Den malých obcí 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zásadní změny oproti období 2007-2013 členění do os (skupin opatření)

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) II. Identifikace

Více