MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE"

Transkript

1 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne v kině v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/1/1 schválilo mandátovou komisi ve složení předseda p.ing.hynek Vavera a p.bohumíra Druláková 06/1/2 schválilo zprávu mandátové komise o provedené kontrole vydaných osvědčení zvolených kandidátů za členy zastupitelstva města Město Albrechtice, kde komise konstatovala, že všichni zvolení zastupitelé osvědčení o zvolení obdrželi a přítomni zastupitelé města jsou právoplatně zvoleni pro volební období /1/3/1 schválilo počet členů návrhové komise 3 členy. 06/1/3/2 schválilo návrhovou komisi ve složení p.ing.jitka Hanusová a členy Mgr.Jiří Kropáč a p.miluše Kaletová. 06/1/4/1 schválilo počet ověřovatelů zápisu 2 členy 06/1/4/2 schválilo ověřovatele zápisu ve složení: p.ing. Ivo Vykopal, p.richard Kubla 06/1/5 schválilo jednací řád zastupitelstva města Město Albrechtice pro volební období roku /1/6 schválilo program 1.ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne /1/7/1 schválilo veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města 06/1/7/2 schválilo volební řád 06/1/8/1 schválilo volební komisi v počtu tří členů 06/1/8/2 schválilo předsedu volební komise p.ing. Dušana Vopelku

2 06/1/8/3 schválilo členy volební komise p.vladimíru Žandovskou a p.alenu Bodnárovou 06/1/9 schválilo dvě uvolněné funkce členů zastupitelstva města - starosta a místostarosta 06/1/10/1 neschválilo p. Ing.Igora Kozelka, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice starostou města 06/1/10/2 schválilo p.petra Šolce, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice, starostou města 06/1/11/1 neschválilo p.karla Gančarčíka, bytem Nábřežní 19, Město Albrechtice místostarostou města 06/1/11/2 neschválilo p.ing.igora Kozelka, Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice místostarostou města 06/1/11/3 schválilo p.luďka Volka, bytem Celní 56, Město Albrechtice, místostarostou města 06/1/12/1 schválilo počet členů rady města 7 členů 06/1/12/2 schválilo p.karla Gančarčíka, bytem Nábřežní 13, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/3 neschválilo p.ing.karla Handlíře, bytem Dělnická 12, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/4 schválilo p.ing.jitku Hanusovou, bytem K.Čapka 15, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/5 neschválilo p.mgr.marcela Jedelského, bytem nám.čsa 10, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/6 schválilo p.mudr.zuzanu Juráňovou, bytem Lázeňská 2, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/7 neschválilo p.lukáše Kozelského, bytem Nábřežní 47, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/8 schválilo p.mgr.jiřího Kropáče, bytem Nádražní 17, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/9 schválilo p.oldřicha Pustku, bytem Hynčice 210, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/13 schválilo že místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu 06/1/14/1 schválilo pětičlenný finanční výbor, s tím, že tři členi a z nich předseda budou zvoleni na dnešním zasedání a zbývající dva členové budou zvoleni na příštím zasedání zastupitelstva města

3 06/1/14/2 schválilo p.mgr.jiřího Kropáče, bytem Nádražní 17, Město Albrechtice předsedou finančního výboru 06/1/14/3 schválilo p.richarda Kublu, bytem, Odboje1, Město Albrechtice a p.ing.ivo Vykopala, bytem Zahradní 11, Město Albrechtice, členy finančního výboru 06/1/15/1 schválilo pětičlenný kontrolní výbor, s tím, že tři členi a z nich předseda budou zvoleni na dnešním zasedání a zbývající dva členové budou zvoleni na příštím zasedání zastupitelstva města 06/1/15/2 schválilo p.miluši Kaletovou, bytem Tyršova 41, Město Albrechtice, předsedou kontrolního výboru 06/1/15/3 neschválilo p.ing.karla Handlíře, bytem Dělnická 12, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru 06/1/15/4 schválilo p.ing.jitku Hanusovou, bytem K.Čapka 15, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru 06/1/15/5 schválilo p.dagmar Horákovou, bytem Lázeňská 9, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru 06/1/16 schválilo do funkce oddávajících pro volební období p.petra Šolce, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice, starosta 2. p.luďka Volka, bytem Celní 56, Město Albrechtice, místostarosta 3. p.mudr.zuzanu Juráňovou, bytem Lázeňská 2, Město Albrechtice 4. p.miluši Kaletovou, bytem Tyršova 41, Město Albrechtice 06/1/17 schválilo termín 2. zasedání zastupitelstva města na den v hodin v klubovně tělocvičny základní školy v Městě Albrechticích 06/1/18 schválilo usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne Petr Š o l c starosta. Luděk V o l e k místostarosta

4 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/2/19 schválilo program 2.zasedání zastupitelstva města konaného dne /2/20 zvolilo návrhovou komisi ve složení: pp. Karel Gančarčík. Mgr.Marcel Jedelský, Lukáš Kozelský a ověřovatelé zápisu: pp.mudr.hana Jelínková, Mgr.Karel Handlíř 06/2/21 vzalo na vědomí zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného /2/22 schválilo posunutí termínu prodeje zahrady v k.ú.město Albrechtice, p.č. 1721, do do Ing.Kumpoštová 06/2/23 vzalo na vědomí písemné žádosti občanů a organizací o členství v komisích a výborech města. 06/2/24 schválilo prominutí penále Mikroregionu Krnovsko, Hlavní nám.1, Krnov, ve výši 120,50 Kč. do p.bodnárová 06/2/25 schválilo žádost p.davida Strnada, Lázeňská 1, M.Albrechtice, o prodloužení doby splatnosti bytu č.3 v domě na ul.lázeňská 1, M.Albrechtice do do p.bodnárová 06/2/26 schválilo následující smlouvy na zimní údržbu: a) Smlouva o dílo č.1/2006 Christos Liolisos Rychlostav, Holčovice 244, b) Smlouva o dílo č. 2/2006 Savický Jan EPIGON, Českých Legií 11, Město Albrechtice, c) Smlouva o dílo č. 3/2006 CE WOOD doprava a.s., Přílucká 360, Zlín, d) Smlouva o dílo č. 4/2006 Služby obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, Město Albrechtice, e) Smlouva o dílo č. 5/2006 Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Nemocniční 11, Město Albrechtice f) Smlouva o dílo č. 6/2006 Zemědělský podnik a.s., Zámecká 2, Město Albrechtice, g) Smlouva o dílo č. 7/2006 Správa silnic Moravskoslezského kraje, střed.bruntál,

5 Zahradní II/19, Bruntál a pověření starosty podpisem těchto smluv. do místostarosta 06/2/27 schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v městě Město Albrechtice mezi městem Město Albrechtice a Josefem Žídkem, ze dne s platností od 1.ledna 2007 a pověření starosty podpisem této smlouvy. do Ing.Vavera 06/2/28 schválilo Smlouvu o dílo s firmou Hydro-Koneko s.r.o. Ostrava Vítkovice na akci Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice investiční záměr za cenu ,-Kč vč.dph a pověření starosty podpisem smlouvy. 06/2/29 schválilo Záměr prodeje pozemků k.ú.město Albrechtice 1) Pozemky parcelní číslo 692/3 o výměře 157 m2, zahrada parcelní číslo 692/5 o výměře 138 m2, zahrada parcelní číslo 699/1 o výměře 365 m2, zahrada do ) Pozemky parcelní číslo 1501 o výměře 266 m2, TTP parcelní číslo 932 o výměře 369 m2, ostatní plocha, manipulační pl. parcelní číslo 372 o výměře 609 m2, zahrada k.ú.hynčice u Krnova 3) Pozemek parcelní číslo 1794 o výměře 596 m2, orná půda Ing.Vavera do Ing.Kumpoštová 06/2/30/1 revokuje usnesení zastupitelstva města č.06/35/444, kterým byl schválen záměr nakoupení pozemků p.č. 2162/2, 2162/50, 2162/55, 2162/56, 2162/72, 2162/91 a 2162/93 vše v k.ú.město Albrechtice od Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám.1, Ostrava 1, a to za cenu do 40,-Kč/m2. do Ing.Kumpoštová 06/2/30/2 schválilo odkoupení pozemků p.č. 2162/2, 2162/50, 2162/55, 2162/56, 2162/72, 2162/91 a 2162/93 vše v k.ú.město Albrechtice od Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám. 1, Ostrava 1, za cenu 75,-Kč/m2. do Ing.Kumpoštová 06/2/30/3 ukládá starostovi města Petru Šolcovi jednat s Biskupstvím ostravsko-opavským o možném splátkovém kalendáři, ve věci nákupu pozemků na ul.k.čapka Město Albrechtice. do starosta 06/2/31 vzalo na vědomí žádost Základní školy o dokrytí skutečných nákladů ve výši ,-Kč na pořízení nové

6 učebny PC, úhrady energií a zvýšeného nákladu za protipožární dveře a její projednání na příštím zasedání zastupitelstva města. do starosta 06/2/32 schválilo Rozpočtové opatření č.5 po úpravě: z toho Schválený rozpočet : příjmy , ,00 dotace na sociál.dávky snížení o ,00 310,70 doplnění o přiznané dotace 397,00 navýšení daň z příjmů práv.os. celkem příjmy ,00 financování celkem ( ,-) ,00 snížení přebytku hospodaření ,00 Celkem příjmy a financování ,00 Výdaje upravený rozpočet ,00 z toho např. zvýšení o , ,00 výpl.soc.dávek(dle KÚ) 310,70 výdaje z přiznaných dotac 58,00 transfér Sdružení Praděd 88,21 plynofikace nám.čsa 18 celkem výdaje : ,00 financování zůstává stejné ,00 Celkem výdaje a financování ,00 průběžně p.bodnárová 06/2/33/1 ukládá starostovi jednat ve věci problematice výstavby podkrovních bytů v DPS - dořešení oken do starosta 06/2/33/2 schválilo doplnění částky 200,-tis.korun do rozpočtu města na rok 2007 na dřevěný střešní záklop na Domově s byty pro důchodce v Městě Albrechticích. do p.bodnárová 06/2/33/3 ukládá starostovi do příštího konání ZM zajistit rozklíčování položky 5169 v činnosti místní správy a rozklíčování položky za výherní hrací přístroje. do starosta 06/2/33/4 bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2007 včetně Plánu hospodářské činnosti na rok 2007 tak jak byl předložen a doplněn do p.bodnárová 06/2/34 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2206 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s cenou za odvoz komunálního odpadu s účinností od /2/35 bere na vědomí návrh finančního rozdělení dlouhodobých grantů pro rok průběžně p.bodnárová

7 06/2/36 schválilo měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města od ve výši: člen rady města 1.300,-Kč člen zastupitelstva 400,-Kč předseda výboru nebo komise 500,-Kč člen výboru nebo komise 300,-Kč při souběhu funkcí budou vyplaceny odměny: - člen rady + předseda výboru nebo komise - člen rady + člen výboru nebo komise - člen zastupitelstva + předseda výboru nebo komise - člen zastupitelstva + člen výboru nebo komise průběžně p.kostrošová 06/2/37/1 schválilo členem kontrolního výboru pana Ing.Igora Kozelka, Pod Hůrkou 12, Město Albrechtice do Ing.Vavera 06/2/37/2 neschválilo členem kontrolního výboru p.mgr. Olga Iliadisová, Tyršova 45, Město Albrechtice do Ing.Vavera 06/2/37/3 schválilo členem kontrolního výboru pana Lubomíra Stýskalu, Celní 57, Město Albrechtice do Ing.Vavera 06/2/38 schválilo členem finančního výboru p. Dagmar Hanzlíkovou, Celní 29, Město Albrechtice a p.miroslava Papaje Pod Hůrkou 6, Město Albrechtice. 06/2/39 vzalo na vědomí písemné žádosti zájemců o práci v bytové komisi. do Ing.Vavera 06/2/40 bere na vědomí informaci starosty o zajištění péče o seniory a občany s omezenou mobilitou v Městě Albrechticích a spádových oblastech, včetně ustanovení komise k projednání návrhu na zajištění sociálních služeb pro tyto občany na rok /2/41 schválilo usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne Petr Š o l c starosta. Luděk V o l e k místostarosta

8 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/3/42 schválilo program 3.zasedání zastupitelstva města konaného dne /3/43 zvolilo návrhovou komisi ve složení: pp. Igor Kozelek, Lukáš Kozelský, Lubomír Wof a ověřovatelé zápisu: pp. Oldřich Pustka, Martin Špalek 06/3/44 vzalo na vědomí zápis z 2. zasedání zastupitelstva města konaného /3/45 schválilo OZV č.3/2006, kterou se ruší OZV č.1/2000 o náhradách za dočasné užívání pozemků do Ing.Vavera 06/3/46 schválilo kupní smlouvu na zakoupení pozemků p.č.2162/ 91 orná o výměře m 2, p.č. 2165/20 zastavěná plocha o výměře 69m 2, p.č. 2165/55 zastavěná plocha o výměře 164m 2, p.č. 2162/56 zastavěná plocha o výměře 136m 2, p.č. 2162/72 - zastavěná plocha o výměře 203m 2, p.č. 2162/93 zastavěná plocha o výměře 94m 2, p.č. 2162/2 zastavěná plocha o výměře 95m 2, všechny pozemky v k.ú.město Albrechtice v lokalitě Karla Čapka od Římskokatolické farnosti Město Albrechtice, nám.čsa 3/3, Město Albrechtice a pověření starosty podpisem této smlouvy. do Ing.Kumpoštová 06/3/47 schválilo vyúčtovatelnou zálohu na poskytování sociálních služeb pro Město Město Albrechtice ve výši 12,5 tis.korun Help-in, o.p.s., U rybníka 4, Bruntál, včetně rozvozu obědů a 15,-tis.korun Charita Krnov, Hlubčická 3, Krnov na I.čtvrtletí roku do p.bodnárová 06/3/48 schválilo smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. na pojištění mobiliáře na zámku v Linhartovech za roční úhradu 4.006,-Kč do p.vávra 06/3/49/1 schválilo prodej pozemku v k.ú.město Albrechtice p.č.1501 o výměře 266 m2, TTP, paní Zdence Kiculisové, bytem K.Čapka 36, Město Albrechtice, cena 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová

9 06/3/49/2 schválilo prodej pozemku v k.ú.město Albrechtice p.č. 932 o výměře 369 m2, zahrada, manželům Martě a Ing.Valtru Meletzkému, bytem Hlavní třída 867/30, Ostrava, cena 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 06/3/49/3/1 neschválilo snížení kupní ceny ze 40,-Kč na 10,-Kč za m2 za pozemek v k.ú.město Albrechtice p.č. 690/6 o výměře 372 m2, manželům Poláchovým, bytem Odboje 23, Město Albrechtice do Ing.Kumpoštová 06/3/49/3/2 schválilo prodej pozemku v k.ú.město Albrechtice, p.č. 690/6 o výměře 372 m2, zahrada, manželům Jaroslavovi a Anně Polachovým bytem Odboje 23, Město Albrechtice, cena 40,- Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 06/3/49/4 schválilo prodeje pozemku v k.ú.město Albrechtice p.č.690/5 o výměře 95 m2 a 692/5 o výměře 138 m2, orná půda manželům Ondřeji a Ireně Lovasovým, bytem Odboje 25, Město Albrechtice, za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 06/3/49/5 schválilo prodeje pozemku v k.ú.hynčice p.č o výměře 596 m2, orná půda, panu Janu Jahodovi, bytem Hynčice č.26, Město Albrechtice do Ing.Kumpoštová 06/3/50/ schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.česká Ves, parcelní číslo 147/1 o výměře 6070 m2, trvalý travní porost a parcelní číslo 1152/21 část, výměra dle GP, ost. plocha,komun. a v k.ú.město Albrechtice pozemek parcelní číslo 1577 o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parcelní číslo 226 o výměře 410 m2, zahrada do Ing.Kumpoštová 06/3/51 schválilo bezúplatný převodu historického majetku od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice: k.ú. Město Albrechtice Pozemek parcelní číslo 1093 část, trvalý travní porost Pozemek parcelní číslo 1838 část, trvalý travní porost Pozemek parcelní číslo 1839 část, ostatní plocha k.ú. Burkvíz Pozemek parcelní číslo 140 část, zahrada Pozemek parcelní číslo 139 část, zahrada Pozemek parcelní číslo 129 část, ostatní plocha, jiná plocha Pozemek parcelní číslo 126 část, zahrada Pozemek parcelní číslo 125 část, trvalý travní porost do Ing.Kumpoštová 06/3/52 schválilo sepsání prohlášení formou notářského zápisu, že Město Město Albrechtice je výlučným vlastníkem nemovitostí, které jsou doposud zapsány na LV č.1 pro českou republiku MNV M. Albrechtice: katastrální území Město Albrechtice parcela číslo 1473 o výměře 253 m2 zahrada 1563 o výměře 641 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 2162/3 o výměře 61 m2, orná půda

10 katastrální území Rudíkovy parcela číslo 695 o výměře 411 m2, ostatní plocha, neplodná půda do Ing.Kumpoštová 06/3/53 schválilo Záměr prodeje pozemků v lokalitě K.Čapka, k.ú.město Albrechtice Pozemky parcelní číslo 2162/50 o výměře 69 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/56 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/55 o výměře 164 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/72 o výměře 203 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/93 o výměře 94 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/91 část, výměra bude upřesněna GP, orná půda do Ing.Kumpoštová 06/3/54 schválilo rozpočet města Město Albrechtice na rok 2007, kdy příjmy včetně financování činí ,-Kč a výdaje včetně financování jsou ,-Kč průběžně p.bodnárová 06/3/55 schválilo plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2007, kdy ve výdajové části i příjmové části se jedná o vyrovnanou částku ,00 Kč průběžně p.bodnárová 06/3/56 schválilo přidělení dlouhodobých grantů na rok 2007 celkové částce ,-Kč dle tabulky Dlouhodobé granty na rok 2007, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. průběžně p.bodnárová 06/3/57 schválilo Rozpočtového opatření č.6/2006 Upravený rozpočet : příjmy ,00 zvýšení o ,00 daň z přidané hodnoty Celkem příjmy ,00 financování celkem ( ,-) ,00 snížení přebytku hospodaření Celkem příjmy a financování ,00 výdaje upravený rozpočet ,00 zvýšení o ,00 nákup pozemků, příspěvek ZŠ celkem výdaje: ,00 financování zůstává stejné ,00 Celkem výdaje a financování ,00 průběžně p.bodnárová 06/3/58 vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Město Albrechtice na rok 2009 v celkové výši ,- Kč průběžně p.bodnárová 06/3/59 vzalo na vědomí výhledový plán hospodářské činnosti na rok 2009 ve výši náklady ,-Kč a výnosy ve výši ,-Kč, hospodářský výsledek zisk ,-Kč průběžně p.bodnárová 06/3/60 schválilo odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši 300,-Kč mě

11 síčně, vypláceno čtvrtletně, s platností od průběžně p.kostrošová 06/3/61/1 vzalo na vědomí zápis z hlavní inventarizační komise města Město Albrechtice za inventarizaci majetku města roku 2006 do p.bodnárová 06/3/61/2 schválilo vyřazení a likvidaci majetku dle zápisu z hlavní inventarizační komise města Město Albrechtice za rok 2006 ve výši ,40 Kč do p.bodnárová 06/3/62 schválilo odpis pohledávky v celkové částce ,57 Kč za Ingstav Opava do p.bodnárová 06/3/63 bere na vědomí projednání změny č.1 ÚP města Město Albrechtice na zasedání ZM dne do starosta 06/3/64 bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2007, kde příjmy jsou ve výši 1, ,-Kč a výdaje 1, ,-Kč do starosta 06/3/65 bere na vědomí rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 kde příjmy i výdaje jsou ve výši 640 tis.kč a rok 2009 kde příjmy i výdaje jsou ve výši 680 tis.kč do starosta 06/3/66 bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Praděd na rok 2007, příjmová i výdajová část rozpočtu je ve výši ,-Kč do starosta 06/3/67 bere na vědomí závěrečnou zprávu kontrolního orgánu Sdružení obcí Praděd za rok 2006 do starosta 06/3/68 bere na vědomí závěrečnou zprávu kontrolního orgánu Sdružení obcí Praděd za rok 2005 do starosta 06/3/69 bere na vědomí informaci o povýšení dotace na výkon státní správy v průměru o 10 % u obcí s rozšířenou působností II.typu, u Města Albrechtice asi o 18,6% 06/3/70 schválilo pokračování výstavby kanalizace v městě Město Albrechtice a strategii postupu Sdružení obcí Praděd v dalších letech při výstavbě velké kanalizace. 06/3/71 pověřilo finanční a kontrolní výbor prověrkou podání pana Petra Marka, reálnosti této nabídky v souvislosti s hospodařením v městských lesích do místostarosta 06/3/72 schválilo mediální radu Města Město Albrechtice ve složení Petr Šolc, Mgr. Karel Handlíř, Ing.Igor Kozelek, Lukáš Kozelský a Lubomír Wolf

12 průběžně p.hlaváček 06/3/73 schválilo plánu kontrolní činnosti finančního výboru na rok 2007 průběžně místostarosta 06/3/74 ukládá informovat občany o tom, že svoz velkoobjemových odpadů nebude v roce hrazen 2007 z rozpočtu města a že každý občan si likvidaci takového odpadu bude muset zajišťovat sám na své náklady. Informovat občany, kde a za jakých podmínek bude možno tento velkoobjemový odpad uložit. do starosta 06/3/75 ukládá přehodnotit ceny a provést návrh na prodej pozemků v majetku města do starosta 06/3/76 schválilo usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne Petr Š o l c starosta. Luděk V o l e k místostarosta

13 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/4/77 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne /4/78 zvolilo návrhovou komisi ve složení: pp. Ing.Ivo Vykopal, Ing.Karel Handlíř, Mgr. Marcel Jedelský a ověřovatelé zápisu: pp. Miluše Kaletová, Karel Gančarčík 06/4/79 vzalo na vědomí zápis z 3. zasedání zastupitelstva města konaného /4/80 schválilo Rozpočtové opatření č.7/2006 Upravený rozpočet : příjmy ,00 zvýšení o ,00 Celkem příjmy ,00 financování ,00 snížení o ,00 financování celkem: ,-Kč Celkem příjmy a financování ,00 výdaje upravený rozpočet ,00 snížení o ,00 celkem výdaje: ,00 financování zůstává stejné ,00 Celkem výdaje a financování ,00 do p.bodnárová 06/4/81 schválilo změnu č.3 Plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2006 Náklady ,00 zvýšení nákladů dle jednotlivých středisek ,00 Celkem náklady : ,00

14 Výnosy ,00 zvýšení výnosů dle jednotlivých středisek ,00 Celkem výnosy : ,00 zisk ,00 do p.bodnárová 06/4/82 schválilo odpisové plány na rok 2007 příspěvkových organizací města Základní školy ve výši ,- Kč a Mateřské školy ve výši ,-Kč Základní škola Město Albrechtice ,00Kč Mateřská škola Město Albrechtice ,00Kč celkem ,00Kč do p.bodnárová 06/4/84/1 schválilo dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s drobnými úpravami dle přílohy č. l, změnu č. l územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice do Ing.Vavera 06/3/84/2 vymezilo dle 29 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č. l územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice, včetně veřejně prospěšných staveb, jak je vyjádřena ve vyhlášce o závazných částech změny č. l územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice (příloha č. 2 předloženého materiálu), do Ing.Vavera 06/4/84/3 vydalo dle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce č. 4 /2006 ze dne , kterou se vyhlašuje závazná část změny č. l ÚPNSÚ Město Albrechtice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu do Ing.Vavera 06/4/84/4 vzalo na vědomí sdělení, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být návrhem změny č. l ÚPNSÚ dotčena, neboť žádné námitky ani nesouhlasy nebyly při projednání návrhu změny č. l územního plánu sídelního útvaru uplatněny do Ing.Vavera 06/4/84/5 vzalo na vědomí zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č. l ÚPNSÚ Město Albrechtice s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek, zpracované dle 23 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 předloženého 06/4/84/6 vzalo na vědomí do Ing.Vavera

15 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. l ÚPNSÚ Město Albrechtice vydané dle 25 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., které je obsaženo v příloze č. 4 předloženého materiálu do Ing.Vavera 06/4/85/1 revokuje usnesení zastupitelstva č.06/36/470 o bezúplatném nabytí 2 ks ocelových věží od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 3 do místostarosta 06/4/85/2 schválilo kupní smlouvu na odkoupení 2 kusů věží od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za cenu 1.190,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy do místostarosta 06/4/86 schválilo program Prevence kriminality v Městě Albrechticích pro rok 2007, prevence v dopravě a bezpečnosti silničního provozu v městě na komunikaci I/57 průběžně Ing.Vavera 06/4/87 uložilo projednat s Policií ČR možnost dozoru na frekventovaném silničním přechodu u Mrazíka v Městě Albrechticích v době přecházení dětí do školy do starosta 06/4/88 schválilo usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města ze dne Petr Š o l c starosta. Luděk V o l e k místostarosta

16 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 07/5/89 schválilo program 5.zasedání zastupitelstva města konaného dne /5/90 zvolilo návrhovou komisi ve složení: pp. Richard Kubla, Oldřich Pustka, Dagmar Horáková a ověřovatelé zápisu: pp. Lukáš Kozelský, Josef Žídek 07/5/91 vzalo na vědomí zápis z 4. zasedání zastupitelstva města konaného /5/92 schválilo Dohodu o převodu práv a závazků vyplývající ze smlouvy o poskytování telekomunikační služby mezi Městem Město Albrechtice a firmou - Ing. Jiří Tkáč - TKC COMPUTERS, která převádí své závazky na firmu TKC system s.r.o. a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do Ing.Vavera 07/5/93/1 schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Město Albrechtice a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o, Krnov. Jedná se o ztrátovost v autobusové dopravě za rok 2007 ve výši ,-Kč a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/93/2 schválilo Smlouvu č o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Město Albrechtice a Connex Morava a.s.,vítkovická 3056/2, Ostrava, obchodní oblast Bruntál. Jedná se o ztrátovost v autobusové dopravě za rok 2007 ve výši ,-Kč a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/94 schválilo Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a Uměleckou agenturou Aleny Bastlové, Opava, na uspořádání vystoupení Televarieté v operetě, konané dne v 19 hodin v sále kina. Cena za vystoupení 6 400,-Kč + 120,-Kč za umělecký klavír + doprava 2 osobní auta 6,- Kč/km a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/95 schválilo

17 Smlouvu o poskytování regionálních služeb a služeb knihovnických mezi městem Město Albrechtice a Městskou knihovnou v Bruntále na rok 2007 za dohodnutou cenu ,-Kč a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/96 schválilo odložení projednávání Smlouvy o poskytnutí činností odpovědného zástupce pro Město Město Albrechtice až do doby zvolení starosty města místostarosta 07/5/97 schválilo Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a firmou HELP IN, o.p.s. Bruntál, na zajištění rozvozu obědů seniorům nebo klientům se zdravotním postižením splatností od za dohodnutou cenu 75,-tis. Kč na rok 2007 a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/98 schválilo Smlouvu mezi mezi Městem Město Albrechtice a Službami obce Město Albrechtice o nájmu zařízení vodovodu a kanalizace a provozování vodovodu a kanalizace na území Města Město Albrechtice a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/99/1 schválilo Dohodu mezi společností PAP OIL a. s. se sídlem Praha 6 - Ruzyně a Městem Město Albrechtice o zrušení smlouvy o koupi pohonných hmot ze dne , a to ke dni a pověření místostarosty podpisem této dohody. do místostarosta 07/5/99/2 schválilo Smlouvu o koupi pohonných hmot mezi městem Městem Albrechtice obchodní společností PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., Praha 6 Ruzyně, uzavřená s platností od s dohodnutou množstevní slevou ve výši 0,40 Kč/l načerpaných PHM a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/99/3 schválilo Smlouvu o koupi a používání platební karty KREDIT mezi Městem Město Albrechtice a obchodní společností PAP OIL čerpací stanice s.r.o., Praha 6 Ruzyně, s platností od , a to za kupní cenu 205,-Kč bez DPH a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/100/1 schválilo Ing.Malchárková Naděžda, Vysoká 72, Osoblaha prodej pozemku parcelní číslo 1577 o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.město Albrechtice za cenu.40,-kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/100/2 schválilo manž. Martin a Regina Hajní, Palackého 4, Město Albrechtice, prodej pozemku parcelní číslo 471 část, výměra dle GP, ost.plocha,zeleň v k.ú.město Albrechtice za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/100/3 schválilo manž. Luděk a Danuše Volkovi, Celní 56, Město Albrechtice, prodej pozemku parcelní číslo 372 o výměře 609 m2, zahrada v k.ú.město Albrechtice za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová

18 07/5/101/1 schválilo manž. Pavel a ing.jitka Hanusovi, K.Čapka 15, Město Albrechtice, prodej pozemků parcelní číslo 2162/50 o výměře 69 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcelní číslo 2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady do Ing.Kumpoštová 07/5/101/2 schválilo pp.nikolaos Stefanidis a ing.michal Stefanidis, K.Čapka 5/768, Město Albrechtice, prodej pozemků parcelní číslo 2162/93 o výměře 94 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcelní číslo 2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice za cenu 150,- Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/101/3 schválilo manž. Jan Metzl, Zámecká 86/7, Město Albrechtice a ing. Lenka Metzlová, K.Čapka 764/13, Město Albrechtice, prodej pozemků parcelní číslo 2162/56 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádv. parcelní číslo 2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/101/4 schválilo žadatel.martin Vaněk, Hynčice 242, Město Albrechtice, a Soňa Martinková, Bližčická 30, Krnov, prodej pozemku p.č.2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/102/1 neschválilo novou prodejní cenu pozemků v lokalitě K.Čapka v Městě Albrechticích za 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady 07/5/102/2 schválilo novou prodejní cenu pozemků v lokalitě K.Čapka v Městě Albrechticích za 250,-Kč/m2 a vynaložené náklady průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/103/1 schválilo pp.petr Polák, Třemešná ve Sl. 359, Třemešná ve Slezsku a Katrin Daňková, Třemešná ve Slezsku. 356, Třemešná ve Slezsku, prodej pozemku parcelní číslo 2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice k výstavbě RD za cenu 250Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/103/2 schválilo manž. Štefan a Olga Michalákovi, Dětřichov nad Bystřicí 160, prodej pozemku parcelní číslo 2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice k výstavbě RD za cenu 250Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/103/3 schválilo manž.petr a Romana Kotulkovi, Nádražní 288/29, Město Albrechtice, prodej pozemku parcelní číslo 2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice, k výstavbě RD za cenu 250Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/104 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.město Albrechtice: parcelní číslo 1166/12 o výměře 683 m2, TTP, parcelní číslo 1166/14 o výměře 677 m2, TTP, parcelní číslo 1166/15 o výměře 705 m2, TTP, parcelní číslo 1166/20 o výměře 333 m2,

19 TTP a 1762/6 o výměře 95 m2, ostatní plocha, parcelní číslo 1230/2 o výměře 202 m2, TTP, parcelní čísla 66 o výměře 152 m zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 71 o výměře 337 zastavěná plocha a nádvoří-dvůr, 73/2 o výměře 236 m2 zahrada, 74/2 o výměře 89 m2 zahrada, 75 o výměře 83 m2 ostatní plochajiná pl., 76/2 o výměře 165 m2 ostatní plocha-jiná pl., 79/2o výměře 208 m2 zastavěná plocha a nádvoří-dvůr, 105 o výměře 131 m2 orná půda, 1475 o výměře 289 zahrada, 1531 o výměře 661 m2 TTP průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/105/1 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.linhartovy: parcelní číslo 63 o výměře 1245 m2,ttp, parcelní číslo 66 o výměře692 m2, ostatní plocha, parcelní číslo 70 o výměře 317 m2, ostatní plocha, komun., parcelní číslo 256 o výměře 129 m2, ostatní plocha,komun. a parcelní číslo 259 o výměře 410 m2, ostatní plocha, komunikace. průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/105/2 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.opavice: parcelní číslo 138 o výměře 212 m2, zahrada. průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/106/1 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.burkvíz: parcelní číslo 21 o výměře 309 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcelní číslo 22 o výměře 100 m2, zahrada. průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/106/2 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.piskořov: parcelní číslo 4/1 o výměře 328 m2, zahrada, parcelní číslo 14 o výměře1087 m2, TTP, parcelní číslo 15/1 o výměře 783 m2, zahrada, parcelní číslo 58 o výměře 21 m2, zahrada, parcelní číslo 61 o výměře 1082 m2, zahrada, parcelní číslo 64/1 o výměře 29 m2 zahrada, parcelní číslo 65/2 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří-dvůr, parcelní číslo 66/1 o výměře 302 m2, zahrada, parcelní číslo 75 o výměře 2860 m2, zahrada a parcelní číslo 103 o výměře 1218 m2, zahrada. 07/5/107/1 schválilo revokaci usnesení č.06/35/430 z jednání 35.schůze zastupitelstva města dne ve věci schválení smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v domě Nemocniční 15 v Městě Albrechticích p.petru Hynčicovi a Daně Zátopkové Ing.Kumpoštová 07/5/107/2 schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej ½ domu Nemocniční 15 na pozemku p.č.1393 ve Městě Albrechticích a části zahrady p.č. 1394/3 panu Petru Hynčicovi, Nemocniční 15, Město Albrechtice do Ing.Kumpoštová 07/5/108/1 schválilo revokaci usnesení 06/35/442/2 z jednání 35.schůze zastupitelstva města dne ve věci schválení prodeje pozemku p.č.1394, výměra dle GP,orná půda v k.ú.město Albrechtice Ing.Kumpoštová 07/5/108/2 schválilo prodej bytového domu Nemocniční 15 na pozemku p.č.1393 a pozemku p.č.1393 zastavěná plocha,nádvoří o výměře 95 m2 a zahrady p.č. 1394/3 o výměře 709 m2 v k.ú.město Albrechtice v podílech každému ½, a to p.jarmila Jaššová /byt č.1/ za základní smluvní cenu

20 ,-Kč, p.petr Hynčica /byt č.2/ za základní smluvní cenu ,-Kč. K ceně bytů bude připočtena cena za stavební pozemek dle platných cen, cena zahrady 40,-Kč/m2. K cenám bude připočtena daň z převodu nemovitostí a ostatní vynaložené náklady do Ing.Kumpoštová 07/5/109 schválilo neodblokování pozemku p.č ost.plocha v k.ú.hynčice jehož vlastníkem je Pozemkový fond ČR průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/110 schválilo vyvěšení tibetské vlajky v kampani Vlajka pro Tibet dne na budově Městského úřadu v Městě Albrechticích místostarosta 07/5/111 schválilo prodloužení termínu splnění závazku vůči městu panu Lukáši Pobuckému do konce roku 2007 s tím, že do konce roku 2007 bude závazek vůči městu panem Lukášem Pobuckým splněn. do místostarosta 07/5/112 schválilo čerpání přidělených dlouhodobých grantů za rok 2006 včetně zjištěných nedostatků Bodnárová 07/5/113/1-19 schválilo smlouvy na poskytnuté dlouhodobé granty pro rok Jedná se celkem o 19 smluv v celkové výši 785,-tis.Kč (viz tabulka). FK Avízo Město Albrechtice Štít Albrechtic 2007 FK Avízo Město Albrechtice Celoroční činnosti fotbalového klubu IPA International Policie Mezinárodní turnaj v sálové kopané Sbor dobrovolných hasičů M.Al-ce Mladí hasiči 2007 Svaz chovatelů - Ranč Solný potok Klub jezdecké turistiky Základní umělecká škola M.Al-ce Chrámové koncerty Český kynologický svaz ZKO 664 Podpora aktivit mládeže, naplnění ZKO Město Albrechtice 030 Opavice Rozvoj ZKO 030 M.Al-ce Opavice v r 2007 TJ Tatran Hynčice Sportovní činnosti - kopaná TJ Město Albrechtice - oddíl stolního tenisu Činnost oddílu stolního tenisu TJ M.Al-ce TJ Město Albrechtice - oddíl volejbalu Činnost oddílu volejbalu v roce 2007 TJ Město Albrechtice - oddíl SPV muži Činnost oddílu SPV muži TJ Město Albrechtice - oddíl SPV ženy Činnost oddílu sport pro všechny - ženy 2007 TJ Město Albrechtice - oddíl tenisu Činnost oddílu tenisu v roce 2007 TJ Město Albrechtice - oddíl kondičního pos. Činnosti oddílu kondičního posilování TJ Dechový orchestr Slezanka Město Albrechti Dlouhodobý kulturní spolupráce v příhraničí Jaroslav Hrubý, Město Albrechtice Výtvarná dílna na základní škole v M.Al-cích Římskokatolická farnost Město Albrechtice Pravidelné bohoslužby v modlitebně v domě Klub důchodců v Městě Albrechticích Senioři sobě , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem: do ,00 Bodnárová 07/5/114 neschválilo žádost mysliveckého sdružení Oldřich o neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2007 ve výši ,-Kč, do Bodnárová

USNESENÍ. z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

USNESENÍ. z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín USNESENÍ z 39. schůze rady města konané dne 16. ledna 2017 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 17/39/871 Rada města schválila program jednání Rady města konané dne 16. 1. 2017. 17/39/872 Rada

Více

USNESENÍ Příloha č.2 k zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích

USNESENÍ Příloha č.2 k zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ Příloha č.2 k zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 17.6.2015 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 15/8/140 schválilo

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ. 11/4/78 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.2.2011 v klubovně tělocvičny ZŠ v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 11/4/78 schválilo program 4.zasedání

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 16.schůze rady města konané dne 8.února 2012 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 16/12/382 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 15. schůze rady města

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 32.schůze rady města konané dne 6. února 2013 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 32/13/677 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 31. schůze Rady města

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 7. 12. 2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 10.63/2011 10.69/2011

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 5. dubna 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís / /2013. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 17. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 20. 143/2013 20. 149/2013 Ing. Andreas

Více

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 10.schůze rady města konané dne 12.září 2011 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 10/11/254 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 9. schůze rady města

Více

07/02/14 schvaluje a) návrhovou komisi ve složení : předseda Tomáš Foros, členové: Jiří Kašpárek a Michal Buršík

07/02/14 schvaluje a) návrhovou komisi ve složení : předseda Tomáš Foros, členové: Jiří Kašpárek a Michal Buršík Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Široká Niva konaného dne 12.12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zastupitelstvo obce Široká Niva 06/02/14 bere na vědomí a) složení slibu

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Omluveni: Návrh usnesení. 7/ opakovanou žádost o výměnu oken paní Ludmily Černíkové a provedení opravy oken v prosinci 2009

Omluveni: Návrh usnesení. 7/ opakovanou žádost o výměnu oken paní Ludmily Černíkové a provedení opravy oken v prosinci 2009 Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Předkladatel návrhů usnesení: Ověřovatelé zápisu: Zápis a přijatá usnesení z 18. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 16.12.2009 v kanceláři obecního úřadu dle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: p. Ivo Kičmer, Ing. Alois Zajíček PRO: 13 Mandátová

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko ZM města KRNOVA SS 10/15/Ko U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 9. prosince 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 227/10

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Strana 1 ze 6 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 18. 4. 2011 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová, Ing. Ivo Kiška Návrhová komise: pan Zdeněk Gürtler PRO:

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 08 /2014, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

U S N E S E N Í. z 9.schůze rady města konané dne 8.srpna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín

U S N E S E N Í. z 9.schůze rady města konané dne 8.srpna Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín U S N E S E N Í z 9.schůze rady města konané dne 8.srpna 2011 Číslo usnesení obsah usnesení odpovídá termín 09/11/220 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění přijatých usnesení z 8. schůze rady města

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 9. 9. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Mgr. Vladimíra Kábová, Zdeňka

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 21.12.2015 74/6/ZM/2015 Složení slibu nového zastupitele p. Eduarda Pustky. Složení slibu

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 11. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 14 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková, Novotná,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více