MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE"

Transkript

1 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne v kině v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/1/1 schválilo mandátovou komisi ve složení předseda p.ing.hynek Vavera a p.bohumíra Druláková 06/1/2 schválilo zprávu mandátové komise o provedené kontrole vydaných osvědčení zvolených kandidátů za členy zastupitelstva města Město Albrechtice, kde komise konstatovala, že všichni zvolení zastupitelé osvědčení o zvolení obdrželi a přítomni zastupitelé města jsou právoplatně zvoleni pro volební období /1/3/1 schválilo počet členů návrhové komise 3 členy. 06/1/3/2 schválilo návrhovou komisi ve složení p.ing.jitka Hanusová a členy Mgr.Jiří Kropáč a p.miluše Kaletová. 06/1/4/1 schválilo počet ověřovatelů zápisu 2 členy 06/1/4/2 schválilo ověřovatele zápisu ve složení: p.ing. Ivo Vykopal, p.richard Kubla 06/1/5 schválilo jednací řád zastupitelstva města Město Albrechtice pro volební období roku /1/6 schválilo program 1.ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne /1/7/1 schválilo veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města 06/1/7/2 schválilo volební řád 06/1/8/1 schválilo volební komisi v počtu tří členů 06/1/8/2 schválilo předsedu volební komise p.ing. Dušana Vopelku

2 06/1/8/3 schválilo členy volební komise p.vladimíru Žandovskou a p.alenu Bodnárovou 06/1/9 schválilo dvě uvolněné funkce členů zastupitelstva města - starosta a místostarosta 06/1/10/1 neschválilo p. Ing.Igora Kozelka, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice starostou města 06/1/10/2 schválilo p.petra Šolce, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice, starostou města 06/1/11/1 neschválilo p.karla Gančarčíka, bytem Nábřežní 19, Město Albrechtice místostarostou města 06/1/11/2 neschválilo p.ing.igora Kozelka, Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice místostarostou města 06/1/11/3 schválilo p.luďka Volka, bytem Celní 56, Město Albrechtice, místostarostou města 06/1/12/1 schválilo počet členů rady města 7 členů 06/1/12/2 schválilo p.karla Gančarčíka, bytem Nábřežní 13, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/3 neschválilo p.ing.karla Handlíře, bytem Dělnická 12, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/4 schválilo p.ing.jitku Hanusovou, bytem K.Čapka 15, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/5 neschválilo p.mgr.marcela Jedelského, bytem nám.čsa 10, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/6 schválilo p.mudr.zuzanu Juráňovou, bytem Lázeňská 2, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/7 neschválilo p.lukáše Kozelského, bytem Nábřežní 47, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/8 schválilo p.mgr.jiřího Kropáče, bytem Nádražní 17, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/12/9 schválilo p.oldřicha Pustku, bytem Hynčice 210, Město Albrechtice, členem rady města 06/1/13 schválilo že místostarosta bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu 06/1/14/1 schválilo pětičlenný finanční výbor, s tím, že tři členi a z nich předseda budou zvoleni na dnešním zasedání a zbývající dva členové budou zvoleni na příštím zasedání zastupitelstva města

3 06/1/14/2 schválilo p.mgr.jiřího Kropáče, bytem Nádražní 17, Město Albrechtice předsedou finančního výboru 06/1/14/3 schválilo p.richarda Kublu, bytem, Odboje1, Město Albrechtice a p.ing.ivo Vykopala, bytem Zahradní 11, Město Albrechtice, členy finančního výboru 06/1/15/1 schválilo pětičlenný kontrolní výbor, s tím, že tři členi a z nich předseda budou zvoleni na dnešním zasedání a zbývající dva členové budou zvoleni na příštím zasedání zastupitelstva města 06/1/15/2 schválilo p.miluši Kaletovou, bytem Tyršova 41, Město Albrechtice, předsedou kontrolního výboru 06/1/15/3 neschválilo p.ing.karla Handlíře, bytem Dělnická 12, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru 06/1/15/4 schválilo p.ing.jitku Hanusovou, bytem K.Čapka 15, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru 06/1/15/5 schválilo p.dagmar Horákovou, bytem Lázeňská 9, Město Albrechtice, členem kontrolního výboru 06/1/16 schválilo do funkce oddávajících pro volební období p.petra Šolce, bytem Pod Hůrkou 18, Město Albrechtice, starosta 2. p.luďka Volka, bytem Celní 56, Město Albrechtice, místostarosta 3. p.mudr.zuzanu Juráňovou, bytem Lázeňská 2, Město Albrechtice 4. p.miluši Kaletovou, bytem Tyršova 41, Město Albrechtice 06/1/17 schválilo termín 2. zasedání zastupitelstva města na den v hodin v klubovně tělocvičny základní školy v Městě Albrechticích 06/1/18 schválilo usnesení z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne Petr Š o l c starosta. Luděk V o l e k místostarosta

4 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/2/19 schválilo program 2.zasedání zastupitelstva města konaného dne /2/20 zvolilo návrhovou komisi ve složení: pp. Karel Gančarčík. Mgr.Marcel Jedelský, Lukáš Kozelský a ověřovatelé zápisu: pp.mudr.hana Jelínková, Mgr.Karel Handlíř 06/2/21 vzalo na vědomí zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného /2/22 schválilo posunutí termínu prodeje zahrady v k.ú.město Albrechtice, p.č. 1721, do do Ing.Kumpoštová 06/2/23 vzalo na vědomí písemné žádosti občanů a organizací o členství v komisích a výborech města. 06/2/24 schválilo prominutí penále Mikroregionu Krnovsko, Hlavní nám.1, Krnov, ve výši 120,50 Kč. do p.bodnárová 06/2/25 schválilo žádost p.davida Strnada, Lázeňská 1, M.Albrechtice, o prodloužení doby splatnosti bytu č.3 v domě na ul.lázeňská 1, M.Albrechtice do do p.bodnárová 06/2/26 schválilo následující smlouvy na zimní údržbu: a) Smlouva o dílo č.1/2006 Christos Liolisos Rychlostav, Holčovice 244, b) Smlouva o dílo č. 2/2006 Savický Jan EPIGON, Českých Legií 11, Město Albrechtice, c) Smlouva o dílo č. 3/2006 CE WOOD doprava a.s., Přílucká 360, Zlín, d) Smlouva o dílo č. 4/2006 Služby obce Město Albrechtice s.r.o., Nemocniční 13, Město Albrechtice, e) Smlouva o dílo č. 5/2006 Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, Nemocniční 11, Město Albrechtice f) Smlouva o dílo č. 6/2006 Zemědělský podnik a.s., Zámecká 2, Město Albrechtice, g) Smlouva o dílo č. 7/2006 Správa silnic Moravskoslezského kraje, střed.bruntál,

5 Zahradní II/19, Bruntál a pověření starosty podpisem těchto smluv. do místostarosta 06/2/27 schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem v městě Město Albrechtice mezi městem Město Albrechtice a Josefem Žídkem, ze dne s platností od 1.ledna 2007 a pověření starosty podpisem této smlouvy. do Ing.Vavera 06/2/28 schválilo Smlouvu o dílo s firmou Hydro-Koneko s.r.o. Ostrava Vítkovice na akci Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice investiční záměr za cenu ,-Kč vč.dph a pověření starosty podpisem smlouvy. 06/2/29 schválilo Záměr prodeje pozemků k.ú.město Albrechtice 1) Pozemky parcelní číslo 692/3 o výměře 157 m2, zahrada parcelní číslo 692/5 o výměře 138 m2, zahrada parcelní číslo 699/1 o výměře 365 m2, zahrada do ) Pozemky parcelní číslo 1501 o výměře 266 m2, TTP parcelní číslo 932 o výměře 369 m2, ostatní plocha, manipulační pl. parcelní číslo 372 o výměře 609 m2, zahrada k.ú.hynčice u Krnova 3) Pozemek parcelní číslo 1794 o výměře 596 m2, orná půda Ing.Vavera do Ing.Kumpoštová 06/2/30/1 revokuje usnesení zastupitelstva města č.06/35/444, kterým byl schválen záměr nakoupení pozemků p.č. 2162/2, 2162/50, 2162/55, 2162/56, 2162/72, 2162/91 a 2162/93 vše v k.ú.město Albrechtice od Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám.1, Ostrava 1, a to za cenu do 40,-Kč/m2. do Ing.Kumpoštová 06/2/30/2 schválilo odkoupení pozemků p.č. 2162/2, 2162/50, 2162/55, 2162/56, 2162/72, 2162/91 a 2162/93 vše v k.ú.město Albrechtice od Biskupství ostravsko-opavského, Kostelní nám. 1, Ostrava 1, za cenu 75,-Kč/m2. do Ing.Kumpoštová 06/2/30/3 ukládá starostovi města Petru Šolcovi jednat s Biskupstvím ostravsko-opavským o možném splátkovém kalendáři, ve věci nákupu pozemků na ul.k.čapka Město Albrechtice. do starosta 06/2/31 vzalo na vědomí žádost Základní školy o dokrytí skutečných nákladů ve výši ,-Kč na pořízení nové

6 učebny PC, úhrady energií a zvýšeného nákladu za protipožární dveře a její projednání na příštím zasedání zastupitelstva města. do starosta 06/2/32 schválilo Rozpočtové opatření č.5 po úpravě: z toho Schválený rozpočet : příjmy , ,00 dotace na sociál.dávky snížení o ,00 310,70 doplnění o přiznané dotace 397,00 navýšení daň z příjmů práv.os. celkem příjmy ,00 financování celkem ( ,-) ,00 snížení přebytku hospodaření ,00 Celkem příjmy a financování ,00 Výdaje upravený rozpočet ,00 z toho např. zvýšení o , ,00 výpl.soc.dávek(dle KÚ) 310,70 výdaje z přiznaných dotac 58,00 transfér Sdružení Praděd 88,21 plynofikace nám.čsa 18 celkem výdaje : ,00 financování zůstává stejné ,00 Celkem výdaje a financování ,00 průběžně p.bodnárová 06/2/33/1 ukládá starostovi jednat ve věci problematice výstavby podkrovních bytů v DPS - dořešení oken do starosta 06/2/33/2 schválilo doplnění částky 200,-tis.korun do rozpočtu města na rok 2007 na dřevěný střešní záklop na Domově s byty pro důchodce v Městě Albrechticích. do p.bodnárová 06/2/33/3 ukládá starostovi do příštího konání ZM zajistit rozklíčování položky 5169 v činnosti místní správy a rozklíčování položky za výherní hrací přístroje. do starosta 06/2/33/4 bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2007 včetně Plánu hospodářské činnosti na rok 2007 tak jak byl předložen a doplněn do p.bodnárová 06/2/34 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.2/2206 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s cenou za odvoz komunálního odpadu s účinností od /2/35 bere na vědomí návrh finančního rozdělení dlouhodobých grantů pro rok průběžně p.bodnárová

7 06/2/36 schválilo měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města od ve výši: člen rady města 1.300,-Kč člen zastupitelstva 400,-Kč předseda výboru nebo komise 500,-Kč člen výboru nebo komise 300,-Kč při souběhu funkcí budou vyplaceny odměny: - člen rady + předseda výboru nebo komise - člen rady + člen výboru nebo komise - člen zastupitelstva + předseda výboru nebo komise - člen zastupitelstva + člen výboru nebo komise průběžně p.kostrošová 06/2/37/1 schválilo členem kontrolního výboru pana Ing.Igora Kozelka, Pod Hůrkou 12, Město Albrechtice do Ing.Vavera 06/2/37/2 neschválilo členem kontrolního výboru p.mgr. Olga Iliadisová, Tyršova 45, Město Albrechtice do Ing.Vavera 06/2/37/3 schválilo členem kontrolního výboru pana Lubomíra Stýskalu, Celní 57, Město Albrechtice do Ing.Vavera 06/2/38 schválilo členem finančního výboru p. Dagmar Hanzlíkovou, Celní 29, Město Albrechtice a p.miroslava Papaje Pod Hůrkou 6, Město Albrechtice. 06/2/39 vzalo na vědomí písemné žádosti zájemců o práci v bytové komisi. do Ing.Vavera 06/2/40 bere na vědomí informaci starosty o zajištění péče o seniory a občany s omezenou mobilitou v Městě Albrechticích a spádových oblastech, včetně ustanovení komise k projednání návrhu na zajištění sociálních služeb pro tyto občany na rok /2/41 schválilo usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne Petr Š o l c starosta. Luděk V o l e k místostarosta

8 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/3/42 schválilo program 3.zasedání zastupitelstva města konaného dne /3/43 zvolilo návrhovou komisi ve složení: pp. Igor Kozelek, Lukáš Kozelský, Lubomír Wof a ověřovatelé zápisu: pp. Oldřich Pustka, Martin Špalek 06/3/44 vzalo na vědomí zápis z 2. zasedání zastupitelstva města konaného /3/45 schválilo OZV č.3/2006, kterou se ruší OZV č.1/2000 o náhradách za dočasné užívání pozemků do Ing.Vavera 06/3/46 schválilo kupní smlouvu na zakoupení pozemků p.č.2162/ 91 orná o výměře m 2, p.č. 2165/20 zastavěná plocha o výměře 69m 2, p.č. 2165/55 zastavěná plocha o výměře 164m 2, p.č. 2162/56 zastavěná plocha o výměře 136m 2, p.č. 2162/72 - zastavěná plocha o výměře 203m 2, p.č. 2162/93 zastavěná plocha o výměře 94m 2, p.č. 2162/2 zastavěná plocha o výměře 95m 2, všechny pozemky v k.ú.město Albrechtice v lokalitě Karla Čapka od Římskokatolické farnosti Město Albrechtice, nám.čsa 3/3, Město Albrechtice a pověření starosty podpisem této smlouvy. do Ing.Kumpoštová 06/3/47 schválilo vyúčtovatelnou zálohu na poskytování sociálních služeb pro Město Město Albrechtice ve výši 12,5 tis.korun Help-in, o.p.s., U rybníka 4, Bruntál, včetně rozvozu obědů a 15,-tis.korun Charita Krnov, Hlubčická 3, Krnov na I.čtvrtletí roku do p.bodnárová 06/3/48 schválilo smlouvu s Českou pojišťovnou a.s. na pojištění mobiliáře na zámku v Linhartovech za roční úhradu 4.006,-Kč do p.vávra 06/3/49/1 schválilo prodej pozemku v k.ú.město Albrechtice p.č.1501 o výměře 266 m2, TTP, paní Zdence Kiculisové, bytem K.Čapka 36, Město Albrechtice, cena 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová

9 06/3/49/2 schválilo prodej pozemku v k.ú.město Albrechtice p.č. 932 o výměře 369 m2, zahrada, manželům Martě a Ing.Valtru Meletzkému, bytem Hlavní třída 867/30, Ostrava, cena 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 06/3/49/3/1 neschválilo snížení kupní ceny ze 40,-Kč na 10,-Kč za m2 za pozemek v k.ú.město Albrechtice p.č. 690/6 o výměře 372 m2, manželům Poláchovým, bytem Odboje 23, Město Albrechtice do Ing.Kumpoštová 06/3/49/3/2 schválilo prodej pozemku v k.ú.město Albrechtice, p.č. 690/6 o výměře 372 m2, zahrada, manželům Jaroslavovi a Anně Polachovým bytem Odboje 23, Město Albrechtice, cena 40,- Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 06/3/49/4 schválilo prodeje pozemku v k.ú.město Albrechtice p.č.690/5 o výměře 95 m2 a 692/5 o výměře 138 m2, orná půda manželům Ondřeji a Ireně Lovasovým, bytem Odboje 25, Město Albrechtice, za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 06/3/49/5 schválilo prodeje pozemku v k.ú.hynčice p.č o výměře 596 m2, orná půda, panu Janu Jahodovi, bytem Hynčice č.26, Město Albrechtice do Ing.Kumpoštová 06/3/50/ schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.česká Ves, parcelní číslo 147/1 o výměře 6070 m2, trvalý travní porost a parcelní číslo 1152/21 část, výměra dle GP, ost. plocha,komun. a v k.ú.město Albrechtice pozemek parcelní číslo 1577 o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha, pozemek parcelní číslo 226 o výměře 410 m2, zahrada do Ing.Kumpoštová 06/3/51 schválilo bezúplatný převodu historického majetku od Pozemkového fondu ČR na Město Město Albrechtice: k.ú. Město Albrechtice Pozemek parcelní číslo 1093 část, trvalý travní porost Pozemek parcelní číslo 1838 část, trvalý travní porost Pozemek parcelní číslo 1839 část, ostatní plocha k.ú. Burkvíz Pozemek parcelní číslo 140 část, zahrada Pozemek parcelní číslo 139 část, zahrada Pozemek parcelní číslo 129 část, ostatní plocha, jiná plocha Pozemek parcelní číslo 126 část, zahrada Pozemek parcelní číslo 125 část, trvalý travní porost do Ing.Kumpoštová 06/3/52 schválilo sepsání prohlášení formou notářského zápisu, že Město Město Albrechtice je výlučným vlastníkem nemovitostí, které jsou doposud zapsány na LV č.1 pro českou republiku MNV M. Albrechtice: katastrální území Město Albrechtice parcela číslo 1473 o výměře 253 m2 zahrada 1563 o výměře 641 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 2162/3 o výměře 61 m2, orná půda

10 katastrální území Rudíkovy parcela číslo 695 o výměře 411 m2, ostatní plocha, neplodná půda do Ing.Kumpoštová 06/3/53 schválilo Záměr prodeje pozemků v lokalitě K.Čapka, k.ú.město Albrechtice Pozemky parcelní číslo 2162/50 o výměře 69 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/56 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/55 o výměře 164 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/72 o výměře 203 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/93 o výměře 94 m2, zastavěná plocha a nádv. 2162/91 část, výměra bude upřesněna GP, orná půda do Ing.Kumpoštová 06/3/54 schválilo rozpočet města Město Albrechtice na rok 2007, kdy příjmy včetně financování činí ,-Kč a výdaje včetně financování jsou ,-Kč průběžně p.bodnárová 06/3/55 schválilo plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2007, kdy ve výdajové části i příjmové části se jedná o vyrovnanou částku ,00 Kč průběžně p.bodnárová 06/3/56 schválilo přidělení dlouhodobých grantů na rok 2007 celkové částce ,-Kč dle tabulky Dlouhodobé granty na rok 2007, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. průběžně p.bodnárová 06/3/57 schválilo Rozpočtového opatření č.6/2006 Upravený rozpočet : příjmy ,00 zvýšení o ,00 daň z přidané hodnoty Celkem příjmy ,00 financování celkem ( ,-) ,00 snížení přebytku hospodaření Celkem příjmy a financování ,00 výdaje upravený rozpočet ,00 zvýšení o ,00 nákup pozemků, příspěvek ZŠ celkem výdaje: ,00 financování zůstává stejné ,00 Celkem výdaje a financování ,00 průběžně p.bodnárová 06/3/58 vzalo na vědomí rozpočtový výhled města Město Albrechtice na rok 2009 v celkové výši ,- Kč průběžně p.bodnárová 06/3/59 vzalo na vědomí výhledový plán hospodářské činnosti na rok 2009 ve výši náklady ,-Kč a výnosy ve výši ,-Kč, hospodářský výsledek zisk ,-Kč průběžně p.bodnárová 06/3/60 schválilo odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města ve výši 300,-Kč mě

11 síčně, vypláceno čtvrtletně, s platností od průběžně p.kostrošová 06/3/61/1 vzalo na vědomí zápis z hlavní inventarizační komise města Město Albrechtice za inventarizaci majetku města roku 2006 do p.bodnárová 06/3/61/2 schválilo vyřazení a likvidaci majetku dle zápisu z hlavní inventarizační komise města Město Albrechtice za rok 2006 ve výši ,40 Kč do p.bodnárová 06/3/62 schválilo odpis pohledávky v celkové částce ,57 Kč za Ingstav Opava do p.bodnárová 06/3/63 bere na vědomí projednání změny č.1 ÚP města Město Albrechtice na zasedání ZM dne do starosta 06/3/64 bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2007, kde příjmy jsou ve výši 1, ,-Kč a výdaje 1, ,-Kč do starosta 06/3/65 bere na vědomí rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 kde příjmy i výdaje jsou ve výši 640 tis.kč a rok 2009 kde příjmy i výdaje jsou ve výši 680 tis.kč do starosta 06/3/66 bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Praděd na rok 2007, příjmová i výdajová část rozpočtu je ve výši ,-Kč do starosta 06/3/67 bere na vědomí závěrečnou zprávu kontrolního orgánu Sdružení obcí Praděd za rok 2006 do starosta 06/3/68 bere na vědomí závěrečnou zprávu kontrolního orgánu Sdružení obcí Praděd za rok 2005 do starosta 06/3/69 bere na vědomí informaci o povýšení dotace na výkon státní správy v průměru o 10 % u obcí s rozšířenou působností II.typu, u Města Albrechtice asi o 18,6% 06/3/70 schválilo pokračování výstavby kanalizace v městě Město Albrechtice a strategii postupu Sdružení obcí Praděd v dalších letech při výstavbě velké kanalizace. 06/3/71 pověřilo finanční a kontrolní výbor prověrkou podání pana Petra Marka, reálnosti této nabídky v souvislosti s hospodařením v městských lesích do místostarosta 06/3/72 schválilo mediální radu Města Město Albrechtice ve složení Petr Šolc, Mgr. Karel Handlíř, Ing.Igor Kozelek, Lukáš Kozelský a Lubomír Wolf

12 průběžně p.hlaváček 06/3/73 schválilo plánu kontrolní činnosti finančního výboru na rok 2007 průběžně místostarosta 06/3/74 ukládá informovat občany o tom, že svoz velkoobjemových odpadů nebude v roce hrazen 2007 z rozpočtu města a že každý občan si likvidaci takového odpadu bude muset zajišťovat sám na své náklady. Informovat občany, kde a za jakých podmínek bude možno tento velkoobjemový odpad uložit. do starosta 06/3/75 ukládá přehodnotit ceny a provést návrh na prodej pozemků v majetku města do starosta 06/3/76 schválilo usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města ze dne Petr Š o l c starosta. Luděk V o l e k místostarosta

13 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 06/4/77 schválilo program 4.zasedání zastupitelstva města konaného dne /4/78 zvolilo návrhovou komisi ve složení: pp. Ing.Ivo Vykopal, Ing.Karel Handlíř, Mgr. Marcel Jedelský a ověřovatelé zápisu: pp. Miluše Kaletová, Karel Gančarčík 06/4/79 vzalo na vědomí zápis z 3. zasedání zastupitelstva města konaného /4/80 schválilo Rozpočtové opatření č.7/2006 Upravený rozpočet : příjmy ,00 zvýšení o ,00 Celkem příjmy ,00 financování ,00 snížení o ,00 financování celkem: ,-Kč Celkem příjmy a financování ,00 výdaje upravený rozpočet ,00 snížení o ,00 celkem výdaje: ,00 financování zůstává stejné ,00 Celkem výdaje a financování ,00 do p.bodnárová 06/4/81 schválilo změnu č.3 Plánu hospodářské činnosti města Město Albrechtice na rok 2006 Náklady ,00 zvýšení nákladů dle jednotlivých středisek ,00 Celkem náklady : ,00

14 Výnosy ,00 zvýšení výnosů dle jednotlivých středisek ,00 Celkem výnosy : ,00 zisk ,00 do p.bodnárová 06/4/82 schválilo odpisové plány na rok 2007 příspěvkových organizací města Základní školy ve výši ,- Kč a Mateřské školy ve výši ,-Kč Základní škola Město Albrechtice ,00Kč Mateřská škola Město Albrechtice ,00Kč celkem ,00Kč do p.bodnárová 06/4/84/1 schválilo dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s drobnými úpravami dle přílohy č. l, změnu č. l územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice do Ing.Vavera 06/3/84/2 vymezilo dle 29 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část změny č. l územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice, včetně veřejně prospěšných staveb, jak je vyjádřena ve vyhlášce o závazných částech změny č. l územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice (příloha č. 2 předloženého materiálu), do Ing.Vavera 06/4/84/3 vydalo dle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce č. 4 /2006 ze dne , kterou se vyhlašuje závazná část změny č. l ÚPNSÚ Město Albrechtice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu do Ing.Vavera 06/4/84/4 vzalo na vědomí sdělení, že není třeba přijímat rozhodnutí o námitkách fyzických a právnických osob, jejichž práva mohou být návrhem změny č. l ÚPNSÚ dotčena, neboť žádné námitky ani nesouhlasy nebyly při projednání návrhu změny č. l územního plánu sídelního útvaru uplatněny do Ing.Vavera 06/4/84/5 vzalo na vědomí zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu změny č. l ÚPNSÚ Město Albrechtice s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení všech stanovisek a připomínek, zpracované dle 23 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 předloženého 06/4/84/6 vzalo na vědomí do Ing.Vavera

15 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č. l ÚPNSÚ Město Albrechtice vydané dle 25 odst. l zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle 15 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2002 Sb., které je obsaženo v příloze č. 4 předloženého materiálu do Ing.Vavera 06/4/85/1 revokuje usnesení zastupitelstva č.06/36/470 o bezúplatném nabytí 2 ks ocelových věží od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 3 do místostarosta 06/4/85/2 schválilo kupní smlouvu na odkoupení 2 kusů věží od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., za cenu 1.190,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy do místostarosta 06/4/86 schválilo program Prevence kriminality v Městě Albrechticích pro rok 2007, prevence v dopravě a bezpečnosti silničního provozu v městě na komunikaci I/57 průběžně Ing.Vavera 06/4/87 uložilo projednat s Policií ČR možnost dozoru na frekventovaném silničním přechodu u Mrazíka v Městě Albrechticích v době přecházení dětí do školy do starosta 06/4/88 schválilo usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města ze dne Petr Š o l c starosta. Luděk V o l e k místostarosta

16 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích číslo usnesení termín zodpovídá 07/5/89 schválilo program 5.zasedání zastupitelstva města konaného dne /5/90 zvolilo návrhovou komisi ve složení: pp. Richard Kubla, Oldřich Pustka, Dagmar Horáková a ověřovatelé zápisu: pp. Lukáš Kozelský, Josef Žídek 07/5/91 vzalo na vědomí zápis z 4. zasedání zastupitelstva města konaného /5/92 schválilo Dohodu o převodu práv a závazků vyplývající ze smlouvy o poskytování telekomunikační služby mezi Městem Město Albrechtice a firmou - Ing. Jiří Tkáč - TKC COMPUTERS, která převádí své závazky na firmu TKC system s.r.o. a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do Ing.Vavera 07/5/93/1 schválilo Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Město Albrechtice a Osoblažskou dopravní společností, s.r.o, Krnov. Jedná se o ztrátovost v autobusové dopravě za rok 2007 ve výši ,-Kč a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/93/2 schválilo Smlouvu č o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Městem Město Albrechtice a Connex Morava a.s.,vítkovická 3056/2, Ostrava, obchodní oblast Bruntál. Jedná se o ztrátovost v autobusové dopravě za rok 2007 ve výši ,-Kč a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/94 schválilo Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a Uměleckou agenturou Aleny Bastlové, Opava, na uspořádání vystoupení Televarieté v operetě, konané dne v 19 hodin v sále kina. Cena za vystoupení 6 400,-Kč + 120,-Kč za umělecký klavír + doprava 2 osobní auta 6,- Kč/km a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/95 schválilo

17 Smlouvu o poskytování regionálních služeb a služeb knihovnických mezi městem Město Albrechtice a Městskou knihovnou v Bruntále na rok 2007 za dohodnutou cenu ,-Kč a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/96 schválilo odložení projednávání Smlouvy o poskytnutí činností odpovědného zástupce pro Město Město Albrechtice až do doby zvolení starosty města místostarosta 07/5/97 schválilo Smlouvu mezi Městem Město Albrechtice a firmou HELP IN, o.p.s. Bruntál, na zajištění rozvozu obědů seniorům nebo klientům se zdravotním postižením splatností od za dohodnutou cenu 75,-tis. Kč na rok 2007 a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/98 schválilo Smlouvu mezi mezi Městem Město Albrechtice a Službami obce Město Albrechtice o nájmu zařízení vodovodu a kanalizace a provozování vodovodu a kanalizace na území Města Město Albrechtice a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/99/1 schválilo Dohodu mezi společností PAP OIL a. s. se sídlem Praha 6 - Ruzyně a Městem Město Albrechtice o zrušení smlouvy o koupi pohonných hmot ze dne , a to ke dni a pověření místostarosty podpisem této dohody. do místostarosta 07/5/99/2 schválilo Smlouvu o koupi pohonných hmot mezi městem Městem Albrechtice obchodní společností PAP OIL čerpací stanice, s.r.o., Praha 6 Ruzyně, uzavřená s platností od s dohodnutou množstevní slevou ve výši 0,40 Kč/l načerpaných PHM a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/99/3 schválilo Smlouvu o koupi a používání platební karty KREDIT mezi Městem Město Albrechtice a obchodní společností PAP OIL čerpací stanice s.r.o., Praha 6 Ruzyně, s platností od , a to za kupní cenu 205,-Kč bez DPH a pověření místostarosty podpisem této smlouvy. do místostarosta 07/5/100/1 schválilo Ing.Malchárková Naděžda, Vysoká 72, Osoblaha prodej pozemku parcelní číslo 1577 o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú.město Albrechtice za cenu.40,-kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/100/2 schválilo manž. Martin a Regina Hajní, Palackého 4, Město Albrechtice, prodej pozemku parcelní číslo 471 část, výměra dle GP, ost.plocha,zeleň v k.ú.město Albrechtice za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/100/3 schválilo manž. Luděk a Danuše Volkovi, Celní 56, Město Albrechtice, prodej pozemku parcelní číslo 372 o výměře 609 m2, zahrada v k.ú.město Albrechtice za cenu 40,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová

18 07/5/101/1 schválilo manž. Pavel a ing.jitka Hanusovi, K.Čapka 15, Město Albrechtice, prodej pozemků parcelní číslo 2162/50 o výměře 69 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcelní číslo 2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady do Ing.Kumpoštová 07/5/101/2 schválilo pp.nikolaos Stefanidis a ing.michal Stefanidis, K.Čapka 5/768, Město Albrechtice, prodej pozemků parcelní číslo 2162/93 o výměře 94 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcelní číslo 2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice za cenu 150,- Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/101/3 schválilo manž. Jan Metzl, Zámecká 86/7, Město Albrechtice a ing. Lenka Metzlová, K.Čapka 764/13, Město Albrechtice, prodej pozemků parcelní číslo 2162/56 o výměře 136 m2, zastavěná plocha a nádv. parcelní číslo 2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/101/4 schválilo žadatel.martin Vaněk, Hynčice 242, Město Albrechtice, a Soňa Martinková, Bližčická 30, Krnov, prodej pozemku p.č.2162/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice za cenu 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/102/1 neschválilo novou prodejní cenu pozemků v lokalitě K.Čapka v Městě Albrechticích za 150,-Kč/m2 a vynaložené náklady 07/5/102/2 schválilo novou prodejní cenu pozemků v lokalitě K.Čapka v Městě Albrechticích za 250,-Kč/m2 a vynaložené náklady průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/103/1 schválilo pp.petr Polák, Třemešná ve Sl. 359, Třemešná ve Slezsku a Katrin Daňková, Třemešná ve Slezsku. 356, Třemešná ve Slezsku, prodej pozemku parcelní číslo 2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice k výstavbě RD za cenu 250Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/103/2 schválilo manž. Štefan a Olga Michalákovi, Dětřichov nad Bystřicí 160, prodej pozemku parcelní číslo 2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice k výstavbě RD za cenu 250Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/103/3 schválilo manž.petr a Romana Kotulkovi, Nádražní 288/29, Město Albrechtice, prodej pozemku parcelní číslo 2169/91 část, výměra dle GP, orná půda v k.ú.město Albrechtice, k výstavbě RD za cenu 250Kč/m2 a vynaložené náklady. do Ing.Kumpoštová 07/5/104 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.město Albrechtice: parcelní číslo 1166/12 o výměře 683 m2, TTP, parcelní číslo 1166/14 o výměře 677 m2, TTP, parcelní číslo 1166/15 o výměře 705 m2, TTP, parcelní číslo 1166/20 o výměře 333 m2,

19 TTP a 1762/6 o výměře 95 m2, ostatní plocha, parcelní číslo 1230/2 o výměře 202 m2, TTP, parcelní čísla 66 o výměře 152 m zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 71 o výměře 337 zastavěná plocha a nádvoří-dvůr, 73/2 o výměře 236 m2 zahrada, 74/2 o výměře 89 m2 zahrada, 75 o výměře 83 m2 ostatní plochajiná pl., 76/2 o výměře 165 m2 ostatní plocha-jiná pl., 79/2o výměře 208 m2 zastavěná plocha a nádvoří-dvůr, 105 o výměře 131 m2 orná půda, 1475 o výměře 289 zahrada, 1531 o výměře 661 m2 TTP průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/105/1 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.linhartovy: parcelní číslo 63 o výměře 1245 m2,ttp, parcelní číslo 66 o výměře692 m2, ostatní plocha, parcelní číslo 70 o výměře 317 m2, ostatní plocha, komun., parcelní číslo 256 o výměře 129 m2, ostatní plocha,komun. a parcelní číslo 259 o výměře 410 m2, ostatní plocha, komunikace. průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/105/2 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.opavice: parcelní číslo 138 o výměře 212 m2, zahrada. průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/106/1 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.burkvíz: parcelní číslo 21 o výměře 309 m2, zastavěná plocha a nádvoří a parcelní číslo 22 o výměře 100 m2, zahrada. průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/106/2 schválilo záměr prodeje pozemků v k.ú.piskořov: parcelní číslo 4/1 o výměře 328 m2, zahrada, parcelní číslo 14 o výměře1087 m2, TTP, parcelní číslo 15/1 o výměře 783 m2, zahrada, parcelní číslo 58 o výměře 21 m2, zahrada, parcelní číslo 61 o výměře 1082 m2, zahrada, parcelní číslo 64/1 o výměře 29 m2 zahrada, parcelní číslo 65/2 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří-dvůr, parcelní číslo 66/1 o výměře 302 m2, zahrada, parcelní číslo 75 o výměře 2860 m2, zahrada a parcelní číslo 103 o výměře 1218 m2, zahrada. 07/5/107/1 schválilo revokaci usnesení č.06/35/430 z jednání 35.schůze zastupitelstva města dne ve věci schválení smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytu v domě Nemocniční 15 v Městě Albrechticích p.petru Hynčicovi a Daně Zátopkové Ing.Kumpoštová 07/5/107/2 schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě na prodej ½ domu Nemocniční 15 na pozemku p.č.1393 ve Městě Albrechticích a části zahrady p.č. 1394/3 panu Petru Hynčicovi, Nemocniční 15, Město Albrechtice do Ing.Kumpoštová 07/5/108/1 schválilo revokaci usnesení 06/35/442/2 z jednání 35.schůze zastupitelstva města dne ve věci schválení prodeje pozemku p.č.1394, výměra dle GP,orná půda v k.ú.město Albrechtice Ing.Kumpoštová 07/5/108/2 schválilo prodej bytového domu Nemocniční 15 na pozemku p.č.1393 a pozemku p.č.1393 zastavěná plocha,nádvoří o výměře 95 m2 a zahrady p.č. 1394/3 o výměře 709 m2 v k.ú.město Albrechtice v podílech každému ½, a to p.jarmila Jaššová /byt č.1/ za základní smluvní cenu

20 ,-Kč, p.petr Hynčica /byt č.2/ za základní smluvní cenu ,-Kč. K ceně bytů bude připočtena cena za stavební pozemek dle platných cen, cena zahrady 40,-Kč/m2. K cenám bude připočtena daň z převodu nemovitostí a ostatní vynaložené náklady do Ing.Kumpoštová 07/5/109 schválilo neodblokování pozemku p.č ost.plocha v k.ú.hynčice jehož vlastníkem je Pozemkový fond ČR průběžně Ing.Kumpoštová 07/5/110 schválilo vyvěšení tibetské vlajky v kampani Vlajka pro Tibet dne na budově Městského úřadu v Městě Albrechticích místostarosta 07/5/111 schválilo prodloužení termínu splnění závazku vůči městu panu Lukáši Pobuckému do konce roku 2007 s tím, že do konce roku 2007 bude závazek vůči městu panem Lukášem Pobuckým splněn. do místostarosta 07/5/112 schválilo čerpání přidělených dlouhodobých grantů za rok 2006 včetně zjištěných nedostatků Bodnárová 07/5/113/1-19 schválilo smlouvy na poskytnuté dlouhodobé granty pro rok Jedná se celkem o 19 smluv v celkové výši 785,-tis.Kč (viz tabulka). FK Avízo Město Albrechtice Štít Albrechtic 2007 FK Avízo Město Albrechtice Celoroční činnosti fotbalového klubu IPA International Policie Mezinárodní turnaj v sálové kopané Sbor dobrovolných hasičů M.Al-ce Mladí hasiči 2007 Svaz chovatelů - Ranč Solný potok Klub jezdecké turistiky Základní umělecká škola M.Al-ce Chrámové koncerty Český kynologický svaz ZKO 664 Podpora aktivit mládeže, naplnění ZKO Město Albrechtice 030 Opavice Rozvoj ZKO 030 M.Al-ce Opavice v r 2007 TJ Tatran Hynčice Sportovní činnosti - kopaná TJ Město Albrechtice - oddíl stolního tenisu Činnost oddílu stolního tenisu TJ M.Al-ce TJ Město Albrechtice - oddíl volejbalu Činnost oddílu volejbalu v roce 2007 TJ Město Albrechtice - oddíl SPV muži Činnost oddílu SPV muži TJ Město Albrechtice - oddíl SPV ženy Činnost oddílu sport pro všechny - ženy 2007 TJ Město Albrechtice - oddíl tenisu Činnost oddílu tenisu v roce 2007 TJ Město Albrechtice - oddíl kondičního pos. Činnosti oddílu kondičního posilování TJ Dechový orchestr Slezanka Město Albrechti Dlouhodobý kulturní spolupráce v příhraničí Jaroslav Hrubý, Město Albrechtice Výtvarná dílna na základní škole v M.Al-cích Římskokatolická farnost Město Albrechtice Pravidelné bohoslužby v modlitebně v domě Klub důchodců v Městě Albrechticích Senioři sobě , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem: do ,00 Bodnárová 07/5/114 neschválilo žádost mysliveckého sdružení Oldřich o neinvestiční dotaci z rozpočtu města na rok 2007 ve výši ,-Kč, do Bodnárová