Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč tis., tj. 106,6 % upraveného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného"

Transkript

1 Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1, tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových příjmů. V roce 2003 náležely do rozpočtu obcí na základě platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosu daní 243/2000 Sb. tyto daně: a) 100 % výnosu daně z nemovitostí, nacházejících se v katastru obce, ve výši Kč tis., tj. 133,6 % upraveného rozpočtu. b) podíl na 20,59 % ze 60 % celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti ve výši Kč tis., tj. 90 % upraveného rozpočtu. c) podíl na 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti dle trvalého bydliště podnikatele ve výši Kč tis., tj. 105,2 % upraveného rozpočtu. d) podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč tis., tj. 95,8 % upraveného rozpočtu. e) podíl na 1,5 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců v obci ve výši Kč tis., tj. 97,4 % upraveného rozpočtu. f) podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby ve výši Kč tis., tj. 106,2 % upraveného rozpočtu. g) podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ve výši Kč tis., tj. 103,2 % upraveného rozpočtu. Z celkové částky zaslané finančním úřadem ve výši Kč tis. byla část výnosu této daně přerozdělena dle znění Statutu města na městské obvody a to následovně: - obvodu I Střed Kč tis. - obvodu II - Polabiny Kč tis. - obvodu III Dubina Kč tis. - obvodu IV - Pardubičky Kč tis. - obvodu V Dukla Kč tis. - obvodu VI - Svítkov Kč tis. - obvodu VII- Rosice nad Labem Kč tis. h) podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši Kč tis., tj. 100,9 % upraveného rozpočtu. i) 100 % výnosu daně z příjmů právnických osob v případě, že poplatníkem je obec, ve výši Kč tis. (tuto daň město platí samo sobě). j) doplatky a přeplatky zrušených daní ve výši Kč 666 tis. (95,1 %). Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč tis., tj. 106,6 % upraveného rozpočtu. Finanční vypořádání města Pardubice za rok 2003 stránka -

2 Správní poplatky byly vybrány ve výši Kč tis., tj. 116,2 % upraveného rozpočtu. Uvádíme jejich rozdělení na: - poplatky za vydání živnostenského listu Kč tis. - ostatní běžné poplatky Kč tis. Poplatky za odnětí zemědělské půdy činily Kč 383 tis., tj. 95,6 % upraveného rozpočtu a poplatky za odnětí lesní půdy činily Kč 7 tis., tj. 33,7 % upraveného rozpočtu. Odvod poplatku za svoz TKO z rozpočtů městských obvodů dosáhl celkové výše Kč tis. v následujícím členění: MO I Střed Kč tis. MO II Polabiny Kč tis. MO III Dubina Kč tis. MO IV Pardubičky Kč tis. MO V Dukla Kč tis. MO VI Svítkov Kč tis. MO VII Rosice n. L. Kč tis. Pozn. Kč 3 tis. činil výběr poplatku na pokladnách MmP v prosinci Příjmy z místních poplatků dosáhly výše Kč 71 tis., tj. 142 % upraveného rozpočtu. Jedná se pouze o doplatky zrušených místních poplatků. Veškeré v současnosti vybírané místní poplatky jsou příjmem městských obvodů. Odvod části výtěžku z provozování VHP činil celkem Kč tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu a odvod části výtěžku z provozování technických zařízení dosáhl výše Kč 500 tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu. Příjmy z vlastní činnosti činily celkem Kč tis., tj. 104,8 % upraveného rozpočtu. Odbor správy obecního majetku vybral nájemné za nebytové prostory budov škol a ostatních bývalých školních a zdravotnických zařízení ve výši Kč tis. Příjmy z pronájmu areálu Hůrka činily Kč tis. Ostatní příjmy představují např. příjmy z prodeje projektové dokumentace a jiných materiálů nebo příjmy z reklam umístěných na zařízeních města a plateb za věcná břemena. Na vnitřní správě se jedná o příjmy z kopírování, prodeje vyhlášek, nábytku a z pronájmu hudebního sálu v celkové výši Kč 176 tis., z nichž Kč 99 tis. představují příjmy z prodeje kolků pro občany a Kč 5 tis. představují příjmy z prodeje receptů na opiáty. Na odboru práce a sociální věci byly příjmem poplatky za pobyt v městských ubytovnách a příjmy z pronájmu ordinací na ubytovně "300" v Ohrazenicích v celkové výši Kč 460 tis. Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu dosáhl za rok 2003 příjmy z knihoven a Britského centra ve výši celkem Kč 850 tis. Příjmy od firmy Eko-Kom, a. s. za informace ohledně odpadového hospodaření města dosáhly výše Kč tis. Příjmy z parkovacích automatů činily částku ve výši Kč tis. Příjmy z pronájmu Pernštýnského nám. dosáhly Kč 38 tis. Příjmy z úroků a realizace fin. majetku činily Kč tis., tj. 110,6 % upraveného rozpočtu. Příjmy z úroků dosáhly výše Kč tis. vzhledem k účelnému využívání volných finančních prostředků na bankovních účtech. Dividendy přišly v celkové výši Kč tis. a to od BWM, a.s. ve výši Kč tis., od Free Zone, a. s. ve výši Kč 286 tis. a od Wienerberger Cihlářský průmysl, a. s. ve výši Kč 19 tis.

3 Na sankčních platbách a pokutách bylo vybráno Kč tis., tj. 117,3 % upraveného rozpočtu. Hlavní část těchto pokut je ukládána Městskou policií a ostatními orgány MmP. Dále do rozpočtu obce náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí. Zvýšení příjmů u této položky rozpočtu je způsoben převzetím kompetence bývalého OkÚ ohledně výběru pokut např. za dopravní přestupky. Odvody příspěvkových organizací byly realizovány v celkové výši Kč 400 tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Gorkého ve výši Kč 100 tis. a odvod z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ J. Ressla ve výši Kč 300 tis. Přijaté vratky transferů z minulých období činily celkem Kč tis., tj. 101,6 % upraveného rozpočtu. Mezi tyto příjmy patří úhrady dlužných částek od okolních obcí za docházku dětí do ZŠ v Pardubicích ve výši Kč 503 tis. Příjmy ostatní nedaňové dosáhly v roce 2003 částku ve výši Kč tis., tj. 114,5 % upraveného rozpočtu. Z těchto příjmů uvádíme neinvestiční sponzorské dary na Městský festival ve výši Kč 235 tis. a ostatní neinvestiční dary ve výši Kč 25 tis. Dále se jedná o přijaté pojistné náhrady ve výši Kč tis. Z ostatních nedaňových byl realizován příjem z prodeje dřeva ve výši Kč tis., příjem z prodeje dlažebních kostek ve výši Kč tis. a příjem z prodeje pohledávky MRFP, a. s. ve výši Kč tis. Přijaté splátky půjček dosáhly v roce 2003 částku ve výši Kč tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o splátky OkÚ za půjčku na pomoc nemocnici ve výši Kč tis. a o splacení půjčky MRFP, a. s. ve výši Kč tis. Splátky ve výši Kč 3 tis. přišly od občana, kterému byla poskytnuta půjčka ze státního rozpočtu na řešení finanční situace v souvislosti s nevyplácením mezd zaměstnavatelem. Kapitálové příjmy činily celkem částku Kč tis. tj. 86,7 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje investičního majetku představují Kč tis., z nichž Kč tis. činily příjmy z prodeje pozemků, Kč tis. příjmy z prodeje pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice, Kč tis. příjmy z prodeje bytů, Kč tis. příjmy z prodeje nebytových prostor a pozemků ve správě BO a Kč tis. příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OSOM a Kč 436 tis. příjmy z prodeje ostatního investičního majetku. Přijaté dary na investice představuje dar od Elektráren Opatovice na vybudování výtahu ve Škole Svítání ve výši Kč 500 tis. Přijaté dotace vč. převodů přišly v celkové výši Kč tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně v rámci souhrnného dotačního vztahu přišla v plánované výši Kč tis. Jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši Kč tis., na školství ve výši Kč tis. a na sociální dávky ve výši Kč tis. Dotace na zabezpečení výkonu státní správy obcím s rozšířenou působností dorazila v celkové výši Kč tis. Z této celkového souhrnného dotačního vztahu byla městským obvodům zaslána dotace na sociální dávky ve výši Kč tis. (obvodu I Kč tis., obvodu II - Kč tis., obvodu III Kč tis., obvodu IV - Kč tis., obvodu V Kč tis., obvodu VI - Kč tis. a obvodu VII Kč tis.). V roce 2003 byly kromě toho příjmem města tyto účelové dotace:

4 a) provozní účelové dotace ze státního rozpočtu a státních fondů České republiky ve výši Kč tis. - dotace na prevenci kriminality mládeže Kč 333 tis. - dotace na uměleckou činnost Komorní filharmonie Kč 889 tis. - dotace na uměleckou činnost Východočeského divadla Kč 720 tis. - dotace na podporu neprofesionálních kulturních aktivit Kč 65 tis. - dotace z ministerstva zemědělství na městské lesy Kč 153 tis. - doplatek dotace ze SFŽP na rekonstrukci parku Vinice Kč 88 tis. - dotace na činnost odborného lesního hospodáře Kč 448 tis. - dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Kč 27 tis. - dotace ze SFŽP na údržbu památných stromů Kč 109 tis. - dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro DRC Kč 6 tis. - dotace z Úřadu práce pro ZŠ Gorkého Kč 7 tis. - dotace z Úřadu vlády na terénního sociálního pracovníka Kč 112 tis. - dotace na referendum o vstupu ČR do EU Kč tis. - dotace na regeneraci panelového objektu Kč tis. - dotace na poštovné a poukázečné v systému SSP Kč tis. - dotace na náklady spojené s provozem budov bývalého OkÚ Kč 960 tis. - dotace na technické a programové prostředky Kč 50 tis. - dotace na integraci azylantů Kč 300 tis. - dotace na nájemné kontaktních míst v systému SSP Kč 147 tis. b) investiční účelové dotace ze státního rozpočtu a státních fondů České republiky ve výši Kč tis. - dotace na zainvestování průmyslové zóny Staré Čívice Kč tis. - dotace na prevenci kriminality mládeže Kč 523 tis. c) neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč tis. - dotace na financování škol Kč tis. - dotace na provoz Východočeského divadla Kč tis. - dotace na provoz Komorní filharmonie Kč tis. - dotace na provoz KD Dubina Kč 42 tis. - dotace na Festival smíchu Kč 100 tis. - dotace na regeneraci MPR Kč 373 tis. - dotace na vybavení SDH Kč 25 tis. - dotace pro ZŠ Waldorfská Kč 20 tis. - dotace na podporu cestovního ruchu Kč 50 tis. - dotace na protidrogovou politiku Kč 5 tis. - dotace na volnočasové aktivity Kč 6 tis. - dotace na integraci rómských dětí Kč 30 tis. - dotace na prevence kriminality Kč 20 tis. d) investiční účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 39 tis. - dotace na studii cyklostezky do Černé za bory Kč 39 tis. Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů obcí dosáhly výše Kč tis., které představují přijaté úhrady od okolních obcí na zabezpečení povinné školní docházky ve výši Kč tis., tj. 89,3 % upraveného rozpočtu a příjmy z veřejnoprávních smluv ve výši Kč 762 tis., tj. 110,4 % upraveného rozpočtu. Z fondu podnikatelské činnosti byla zapojena částka v rozpočtované výši Kč tis. Financování

5 Dlouhodobé financování z tuzemska splátky činily za rok 2003 zápornou částku ve výši Kč tis. Splátky dlouhodobých úvěrů činily Kč tis., splátky přijaté půjčky ze SFŽP Kč tis. a splátka půjčky pro občany v sociální nouzi ve výši Kč 4 tis. Změna stavu bankovních účtů představuje zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč tis., zapojení finančních prostředků fondu podpory bydlení ve výši Kč tis., příděl do sociálního fondu ve výši Kč tis. a splátky včetně úroků do Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši Kč tis. Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2002 představuje přijatou částku ve výši Kč 976 tis. Na této položce se promítá také využití veškerých finančních prostředků na účtech města. Dlouhodobé financování ze zahraničí představují splátky holandského úvěru MONUTA ve výši Kč tis. Zvýšené splátky jsou způsobeny nepříznivým vývojem kurzu koruny vůči EURU v závěru roku Výdaje rozpočtu Komentář je zpracován podle materiálů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků, podkladů a textového hodnocení od jednotlivých obchodních společností a příspěvkových organizací, jichž je město zřizovatel.

6 V roce 2003 byly čerpány výdaje v celkové výši Kč 1, tis., tj. 87,2 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky výdajů. Správce rozpočtových prostředků městská policie Městská policie vyčerpala za rok 2003 celkem Kč tis., tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. Z investičních prostředků bylo vyčerpáno celkem Kč tis. Za Kč 424 tis. bylo zakoupeno vozidlo Škoda Fabia včetně vnitřního vybavení (autorádio, HF sada, autopotahy), nákladní přívěs ve výši Kč 150 tis., dva motocykly včetně kufru a výstražného zařízení ve výši Kč 103 tis., dopravní kužely majáky ve výši Kč 10 tis., za Kč 575 tis. byl pořízen docházkový systém. Na dopravním hřišti byl zřízen přístřešek pro kola a nářadí za Kč 30 tis. a výdaje na rozšíření kamerového systému o jeden bod dosáhly Kč 213 tis. V rámci prevence kriminality bylo vydáno Kč 583 tis. na propojení dispečerských pracovišť. Z provozních prostředků uvádíme výdaje na odtahovou službu ve výši Kč 42 tis. Náklady na ošacení činily Kč 614 tis. a na DHIM Kč 877 tis. (nákup pistolí, šatních skříněk, nábytku, tiskárny apod.). Za nákup materiálu bylo vynaloženo Kč 471 tis., za pohonné hmoty Kč 322 tis., na nákup knih, učebních pomůcek a tisku Kč 18 tis., na školení nových pracovníků a zvyšování kvalifikace stávajících strážníků Kč 216 tis. Za vodné a stočné, plyn, elektrickou energii a teplo bylo uhrazeno Kč 147 tis. a to na všech služebnách Městské policie. Dále bylo vydáno za nájemné za služebny, tělocvičny a prostory pro vysílače Kč 338 tis. Za stravenky pro strážníky i pro pracovníky na Hůrkách bylo zaplaceno celkem Kč 555 tis. Dále byly provedeny opravy vozidel, kancelářské techniky, PC, kamerového systému města, pojezdu na střelnici apod. v částce Kč 597 tis. a za služby bylo vydáno Kč 261 tis. Za telefonní poplatky a frekvence pro vysílačky bylo uhrazeno Kč 442 tis., za poštovné Kč 5 tis., za služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění strážníků a právní pojištění vozidel Kč 78 tis. a za odhady a odborné posudky Kč 17 tis. Výdaje k zajištění pracovních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování na pracovní cestě) činily Kč 131 tis. Byly zakoupeny nové programy a technické zhodnocení software za Kč 63 tis. Na zajištění pitného režimu pro strážníky bylo vydáno Kč 7 tis. Za kolky jsme zaplatili Kč 13 tis. a výdaje za správní poplatky činily Kč 10 tis. Mzdové náklady včetně OON byly vyčerpány ve výši Kč tis., náklady na sociální a zdravotní pojištění činily Kč tis. Mzdové náklady strážných na Hůrkách a dopravním hřišti činily Kč 435 tis. a náklady na sociální a zdravotní pojištění Kč 135 tis. Provozní náklady na jízdní policii na koních činily Kč 275 tis. Jedná se především o nákup ošacení pro jezdce, vybavení koní, krmení, jejich ošetření, kování a výcvik apod. Celkové náklady na dopravní hřiště představují Kč 167 tis. Jedná se převážně o výdaje za nově zakoupené vybavení (motorová pila, křovinořez, hrábě, pískoviště), za elektrickou energii, za odvoz odpadu, kácení, opravy, údržbu a materiál apod. Výdaje na informační tabule ke kamerovému systému v rámci prevence kriminality dosáhly výše Kč 60 tis. Správce rozpočtových prostředků 314 odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy vyčerpal finanční prostředky na 96 % upraveného rozpočtu, což je čerpání ve výši Kč tis. Civilní ochrana - celkově bylo vyčerpáno Kč 139 tis. V rámci civilní ochrany byly zakoupeny ochranné pomůcky pro údržbáře krytů, materiál, drobný hmotný investiční majetek (např. žebřík, lehátka, stojanový zářič), dále byly hrazeny opravy krytů CO a energie. Požární ochrana - celkově bylo čerpáno Kč tis. Z toho byly poskytnuty příspěvky HZS Pardubice ve výši Kč tis. (příspěvek na provoz Kč tis. a příspěvek na reprodukci majetku ve výši Kč tis.). Z provozních nákladů byly hrazeny pohonné hmoty, energie, ochranné oděvy, nákup požární techniky (hadice, sací koš, motor, žebřík, nářadí, kompresor apod.).

7 Civilní nouzový plán - celkově bylo vyčerpáno Kč 165 tis. největší část nákladů tvořila platba za sanaci zeminy kontaminované rtutí, dále byly zakoupeny mapy a pečetítka. Správa MmP Mzdové náklady zaměstnanců MmP a ostatních osobních nákladů činily Kč tis. Náklady na sociální a zdravotní pojištění (hrazené i za členy zastupitelstva a za všechny ostatní zaměstnance města) byly ve výši Kč tis. Odměny členů zastupitelstva činily Kč tis., odměny za práci v komisích RmP a výborech ZmP Kč 128 tis. Na mzdách ostatních zaměstnanců města bylo vyplaceno Kč tis. Z provozu bylo vyčerpáno celkem Kč tis. Za zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání bylo uhrazeno Kč 449 tis. Byly nakoupeny ochranné pomůcky za Kč 6 tis., očkovací vakcína za Kč 3 tis., knihy, učební pomůcky a tisk za Kč 370 tis., drobný hmotný majetek za Kč tis. a spotřební materiál za Kč tis. Z energií bylo zaplaceno za vodné a stočné Kč 213 tis., páru Kč 941 tis. a elektrickou energii Kč tis. Výdaje na nákup pohonných hmot dosáhly výše Kč 480 tis. Ze služeb bylo hrazeno za poštovné Kč tis., služby telekomunikací Kč tis., služby peněžních ústavů Kč 39 tis., nájemné Kč tis., služby konzultační, poradenské a právní a revize Kč 613 tis., služby školení a vzdělávání Kč tis., služby zpracování dat Kč 333 tis., ostatní služby Kč tis., náklady na stravné Kč tis., opravy a udržování Kč tis., cestovné Kč 382 tis., platby daní Kč 14 tis. nákup kolků Kč 125 tis., nákup tiskopisů na omamné látky Kč 6 tis. Výdaje na náhrady ošatného, stravování, cestovného a ubytování osobám vykonávajícím civilní službu představují Kč 336 tis. Poskytnuté zálohy a jistiny činily Kč 29 tis., zaplacené sankce Kč 50 tis., odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené Kč 42 tis. Za předběžné přezkoumání hospodaření města bylo vyplaceno Kč 168 tis. Ze stavebních investic provedených na budovách MmP bylo čerpáno Kč 840 tis. V budově Pernštýnské nám. se jednalo o rekonstrukci čtyř kanceláří, vybavení kanceláří novými žaluziemi, nákup vestavěné kuchyňské linky, rozšíření anténního zařízení, výroba dveří, osvětlení v Šatlavě. V budově Štrossova šlo o rozšíření EZS, stavební úpravy v pokladně, nájezdy pro kočárky, žaluzie. Dále byly provedeny stavební investice na budovách státu v hodnotě Kč 179 tis. Byly provedeny stavební investice na budovách Černá za Bory, 17. listopadu, Gorkého a na Nám. Republiky. Náklady na výpočetní techniku dosáhly výše Kč tis. Z toho bylo čerpáno za nákup drobného programového vybavení Kč tis. Jedná se o nákup PC, monitorů a tiskáren. Spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD apod.) byl zakoupen v hodnotě Kč 502 tis., za nájem aktivních prvků a retranslačních místnosti bylo uhrazeno Kč 88 tis. Za technickou podporu, servisní činnost a roční udržovací poplatky bylo uhrazeno Kč tis. a za opravy a udržování výpočetní techniky Kč 252 tis. Na technické zhodnocení stávající výpočetní technicky včetně softwaru bylo vynaloženo celkem Kč 389 tis. Za nákup softwaru do Kč 60 tis. bylo vydáno Kč tis. a za software nad 60 tis. Kč tis. Náklady na hardware činily Kč tis. Jednalo se instalaci radiových bodů v Černé za Bory, na ÚMO Dubina a na budově Štrossova a o nákup nových serverů. Nákup aktivních prvků si vyžádal Kč tis. Ze strojních investic bylo čerpáno Kč tis. Náklady na zakoupení čtyř nových automobilů dosáhly výše Kč tis. Technické zhodnocení automobilů činilo Kč 36 tis. a klimatizace do vozu Toyota stála Kč 70 tis. Dále byl zakoupen digitální fotoaparát v hodnotě Kč 109 tis., klimatizační jednotka do budovy Štrossova za Kč 76 tis., šest kopírek v celkové hodnotě Kč 337 tis. Provozní náklady budov státu dosáhly výše Kč tis.

8 Na základě smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově Nám. Republiky 12 bylo zaplaceno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kč tis., platby za služby a energie na budovách 17. listopadu a Gorkého činily Kč 452 tis. Náklady na výplatu SSP představují Kč tis. Největší část tvořily náklady na poštovné za dávky SSP Kč tis., nájemné za kontaktní místa Přelouč, Holice, Chvaletice a Lázně Bohdaneč Kč 147 tis., energie a služby na kontaktních místech Kč 221 tis. Za jednotnou komunikační síť MmP bylo uhrazeno Kč tis. Jedná se o nákup nové telefonní ústředny v rámci sjednocení telekomunikační sítě všech budov a odborů Magistrátu města Pardubic. Výdaje na klimatizaci na Pernštýnském nám. čp. 1 v tomto roce dosáhly výše Kč 958 tis. Úhrada plateb je rozložena na další roky. Správce rozpočtových prostředků kancelář primátora Čerpání finančních prostředků tohoto správce rozpočtových prostředků činilo celkem Kč tis., tj. 82,2 % upraveného rozpočtu pro rok Na zahraniční služební cesty bylo vydáno Kč 929 tis. Za pohoštění bylo zaplaceno Kč 585 tis. Finanční prostředky byly použity na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP, při konání pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP, při zasedání kolegia starostů, občerstvení v rámci prezentací zahraničních investorů, při prezentaci na veletrzích apod. Za občerstvení v rámci programů prevence kriminality bylo vydáno Kč 75 tis. (letní a zimní tábory). Za vydávání a rozvoz Radničního zpravodaje v roce 2003 jsme zaplatili celkem Kč 174 tis. Platby za uveřejněné inzeráty dosáhly výši Kč 157 tis. Věcné dary byly zakoupeny v celkové výši Kč 187 tis. Za tuto částku byly pořízeny dary, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska a zahraničí, které přijalo vedení města na radnici. Dále se jedná o poháry věnované při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice předávané představiteli města při významných výročích u pomníků. Za služby spojené s prezentací města bylo vydáno Kč 61 tis. Náklady na Městský festival (pohoštění a dary) dosáhly Kč 157 tis. Zde jsou zahrnuty fin. prostředky vynaložené na poháry, perníkové a květinové dary pro vítěze Velké pardubické a na rauty. Za reklamní a upomínkové předměty bylo vydáno Kč 470 tis. Jedná se především o nákup propagačních a reklamních předmětů pro doplnění skladu (knihy o Pardubicích, reklamní zapalovače s potiskem, reklamní tašky, hrníčky, šálky, sklenice, nástěnné kalendáře, kravaty a motýlky včetně reklamních krabic apod.). Výdaje na videokroniku představují Kč 105 tis. Výdaje na prezentaci v partnerském městě Merano představují Kč 22 tis. a prezentace v partnerském městě Doetinchem Kč 152 tis. Členský příspěvek do Svazu měst a obcí byl uhrazen ve výši Kč 145 tis., do Svazu historických sídel ve výši Kč 90 tis., do Elektrárenského a plyn. sdružení ve výši Kč 32 tis., do Sdružení měst a obcí pro cestovní ruch ve výši Kč 90 tis., do Regionální rozvojové agentury ve výši Kč 359 tis. a do Sdružení správců městských komunikací ve výši Kč 30 tis. Dále byl vyplacen příspěvek do Sdružení Euroregion Glacensis ve výši Kč 135 tis. Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení představuje částku Kč 3 tis., příspěvek České asociaci pro geoinformace částku Kč 5 tis. a příspěvek Okresní hospodářské komoře ve výši Kč 5 tis. Správce rozpočtových prostředků odbor sociálních věcí Upravený rozpočet tohoto správce činil pro rok 2003 Kč tis., přičemž vyčerpáno bylo

9 Kč tis., což je 93,5 %. Sociální dávky Původní výše rozpočtu určená na výplatu sociálních dávek byla Kč tis., upravený rozpočet po změnách rozpočtu činil Kč tis.vyplaceno bylo celkem Kč tis. Obecní pohřby Jedná se o zajištění pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez příbuzných. Rozpočet pro rok 2003 činil Kč 40 tis. Z těchto prostředků byly hrazeny pohřby v částce Kč 25 tis. Kluby důchodců Za rok 2003 bylo vyčerpáno Kč 363 tis. Největší část výdajů byla použita na nákupy služeb (Kč 243 tis.) - jedná se o výdaje spojené se zájezdy, výlety, předplatným na kulturní akce, přednáškami apod. Další výdaje tvoří vybavení klubů nábytkem, nákup květin, prostředky na opravu a udržování a ostatní výdaje související s vlastním provozem klubů - elektřina, voda, nájem apod. Příspěvky na pořádání výroční schůze Klubů důchodců byly poskytnuty ve výši Kč 21 tis. Náklady na provoz Seniorcentra si vyžádaly celkem Kč 200 tis. Nejvíce finančních prostředků je spojeno s nákupy služeb (Kč 106 tis.). Jedná se převážně o předplatné, výlety, vstupenky na různé kulturní akce, na opravy a udržování, na nákup drobného hmotného investičního majetku. Zbylé úhrady tvořily platby energií a drobné výdaje na provoz. Program prevence kriminality dětí a mládeže Z obecné prevence kriminality bylo vyčerpáno celkem Kč 343 tis. Tyto prostředky byly použity na zabezpečení letního tábora, víkendových pobytů a na projekt Klub romských maminek apod. Čerpání dotace MV ČR na realizaci vybraných projektů prevence kriminality činilo v roce 2003 částku ve výši Kč 328 tis. Z rozpočtu města byly podpořeny dotačně projekty ostatních organizací v celkové výši Kč 821 tis. Městské ubytovny 300 a U Trojice - provoz a) na provoz městské ubytovny U Trojice bylo celkem vyčerpáno Kč 1 tis. Finanční prostředky sloužily pouze na úhradu zálohové faktury na energie, jelikož v současné době není objekt městem využíván. b) na provoz městské ubytovny 300 bylo celkem vyčerpáno Kč 336 tis. Největší úhrady tvořily platby za teplo, vodu, energii a nákup služeb, vrácení přeplatků nájemcům nebytových prostor za rok 2002 činilo Kč 17 tis. Komisionářská odměna SKP za provozování ADM činila Kč 771 tis. a komisionářská odměna SKP za provozování ADŽ činila Kč 827 tis. Provozní výdaje Romského střediska dosáhly celkem Kč 164 tis. Společenský klub vyčerpal za provozní výdaje celkem Kč 54 tis. Jednalo se o nákup hudebních, sportovních a výtvarných pomůcek, dále nákup služeb, úhrady za elektrickou energii apod. Z fondu sociálních věcí bylo celkem vyplaceno Kč tis., z nichž ze zůstatku Nadace Tíseň bylo poskytnuto Kč 220 tis. Dále byla poskytnuta dotace Pardubickému kraji na financování pečovatelské služby ve výši Kč tis. Správce rozpočtových prostředků odbor správy obecního majetku Čerpání finančních prostředků odboru správy obecního majetku činilo Kč tis., tj. 79,5 % upraveného rozpočtu. Správa majetku si vyžádala částku ve výši Kč 202 tis. Tato částka zahrnuje platby za vyhotovení znaleckých posudků a odd. GP u majetko-právních vypořádání a prodeje nemovitostí. Platby za pronajaté pozemky, budovy včetně věcných břemen představují částku ve výši Kč 325 tis. (jedná se o platby za zřízení věcných břemen a pronájem objektu k provozování veřejného WC na Třídě Míru). Kč 50 tis. bylo vydáno za nákup kolků potřebných pro vklad nemovitostí na KÚ.

10 Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru činila Kč 71 tis. Pojištění veškerého majetku města si vyžádalo Kč tis. Za údržbu neveřejných pozemků ve vlastnictví města bylo vydáno Kč 195 tis. Výkupy pozemků představují částku ve výši Kč tis. za výkupy pozemků (zastavěných stavbami města) od soukromých osob. Náklady na výkupy pozemků v lokalitě průmyslové zóny včetně vyhotovení znaleckých posudků činily Kč 568 tis. Výkupy pozemků v areálu Dostihového závodiště činilo Kč 493 tis. Výkupy pozemků z konkurzní podstaty PZ Pce si vyžádaly Kč 629 tis., výkupy pozemků vedle OKSS Pce Kč 657 tis. a výkupy pozemků na Schwarzově náměstí Kč 740 tis. Závazek města vůči VaK a.s. byl po započtení zbývajícího dluhu dle nájemní smlouvy na pronájem pozemků a dle smluv o zápočtu pohledávek uhrazen v konečné výši Kč tis. Opravy a údržba hřbitovů ve vlastnictví města (Rosice nad Labem, Lány na Důlku a Pardubičky) si vyžádaly částku ve výši Kč 621 tis. Náklady spojené s provozováním areálu Hůrka činily celkem Kč tis. Platby zahrnují především opravy žlabů, svodů, elektroinstalace, sociálního zařízení, revize výtahů úpravu nákladního výtahu a náklady na telefonní hovory. Dále byly uhrazeny zálohy za odběr tepla, elektrické energie, vodné a stočné vč. srážkové vody. Úhrada energií za budovy školních a zdrav. zařízení ve výši Kč tis. představuje náklady spojené se spotřebou vody, elektrické energie, tepla a plynu. Vratky přeplatků nájemců NP za rok 2003 činily celkem Kč 111 tis. Výdaje na zabezpečení bezdrátového EZS Spolkového domu dosáhly výše Kč 75 tis. Za opravu oplocení na Dětském dopravním hřišti na Dukle bylo vydáno Kč 89 tis. Vybudování sociálního zařízení ve služebně MP si vyžádalo finanční prostředky v celkové výši Kč 100 tis. Na opravy památek bylo vydáno Kč 221 tis. a na provoz Zelené brány (oprava věžních hodin a revize hasicích přístrojů) Kč 16 tis. Zřízení plynovodu a ústředního topení v areálu J. Palacha stálo Kč 197 tis. Náklady na opravu elektrorozvodů, odstranění závad po elektro revizích, revize hromosvodů v areálu bývalé RH Dukla činily Kč 456 tis. Dále byly uhrazeny náklady na opravu havarijního stavu jevištních portálů VČD ve výši Kč 396 tis. Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice na provozní náklady byla poskytnuta ve výši Kč 17 mil. Velká údržba zdravotních a sociálních zařízení představuje částku ve výši Kč 331 tis., z nichž největší část prostředků byla použita na opravu střechy objektu Seniorcentra, opravu dveří a oken a zřízení EZS v objektu Jungmannova. Velká údržba a investice školních zařízení si za rok 2003 vyžádaly z prostředků tohoto správce celkem Kč tis. Z nejvýznamnějších akcí uvádíme: MŠ Raisova (stavební opravy a úpravy) Kč 747 tis. MŠ Bulharská (oprava ústředního topení) Kč 196 tis. MŠ Rosice (oprava ústředního topení) Kč 423 tis MŠ Korálek (Rumunská opravy po havárii vody) Kč 223 tis. MŠ Wintrova (opravy stropu a schodiště) Kč 318 tis. MŠ Srdíčko (L. Matury opravy ústředního topení a soc. zařízení) Kč 351 tis. ZŠ Závodu míru (opravy střechy) Kč 380 tis. ZŠ Gorkého (opravy ústředního topení, kuchyně) Kč 333 tis. ZŠ Staňkova (oprava omítek v šatnách, střechy) Kč 348 tis. ZŠ Štefánkova (opravy soc. zařízení, výtahu) Kč 366 tis. ZŠ Svítkov (opravy rozvodů vody, kuchyně) Kč 368 tis. ZŠ Družstevní (oprava ústředního topení) Kč 226 tis. ZŠ Prodloužená (oprava rozvodů vody a venk. hřiště) Kč 475 tis.

11 ZŠ npor. Eliáše (oprava rozvodů vody a objektu správce venk. hřišť) Kč 228 tis. DDM Alfa (opravy oken, dveří, okapů) Kč 298 tis. ŠvP Příchovice (opravy PVC, sociálního zařízení apod.) Kč 772 tis. SPŠPT (opravy ústředního topení, podlahy apod.) Kč 226 tis. Správce rozpočtových prostředků odbor právní Z prostředků odboru právního bylo vydáno Kč 34 tis., tj. 17 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o výdaje za právní zastupování města v soudních sporech. Správce rozpočtových prostředků odbor životního prostředí Z prostředků odboru životního prostředí bylo vydáno Kč tis., tj. 93,6 % upraveného rozpočtu.v rámci péče o veřejnou zeleň bylo vydáno zejména na nové výsadby, studie a projekty, obnovu a opravu zahradního mobiliáře a prvků drobné zahr. architektury celkem Kč 678 tis. Z toho nejvíce na: a) realizaci výsadby stromořadí v ul. Kpt. Bartoše (Kč 489 tis.) b) kácení lipového stromořadí v ul. Na Drážce (Kč 37 tis.) c) úpravu porostu kolem cyklostezky Hůrka Počáply (Kč 45 tis.) d) úpravu stromů v Lesní ulici (Kč 74 tis.) e) úpravu porostu v lesoparku na Dukle (Kč 29 tis.) Výdaje na dětská hřiště a zahradní mobiliář si vyžádaly celkem Kč 84 tis. a to na herní prvky v ul. Na Drážce (Kč 75 tis.) a na opravy stávajících herních prvků (Kč 9 tis.). Ve celkové výši Kč 100 tis. byl vyplacen příspěvek Ekocentru Paleta na provozní náklady. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo vyčerpáno Kč 84 tis. Z toho Kč 54 tis. bylo vynaloženo na zhotovení metodické příručky Rádce, Kč 10 tis. na ekovýchovnou kampaň na záchranu ohroženého druhu (kavky obecné) a Kč 20 tis. byla vydána na ekovýchovného programy dětí základních škol. Z fondu ekologické výchovy a osvěty byly podpořeny projekty v celkové výši Kč 243 tis. Celkem bylo podpořeno 39 projektů předložených 23 subjekty. Za svoz a likvidaci komunálních odpadů od občanů města prostřednictvím SmP, a.s. bylo vynaloženo Kč tis. Vratky plateb za TKO z roku 2001 dosáhly výše Kč 2 tis. Na úklid stanovišť kontejnerů TKO bylo vydáno Kč 880 tis. Náklady na zajištění separovaného sběru SmP, a.s. představují Kč tis. Celkem bylo sebráno 409 t skla, 284 t plastů, 131 t papíru a 601 t kovu. Za likvidaci nebezpečných odpadů v rámci mobilních svozů a pneumatik ze separačních dvorů bylo uhrazeno Kč tis. Výdaje v rámci veterinární činnosti činily na provoz psího útulku Kč 574 tis. Jedná se o zabezpečení odchycených toulavých psů ustájení, karanténa, strava, léky a veterinární ošetření. Na zabezpečení údržby skládky KO u Dražkovic bylo vydáno Kč 478 tis. Výdaje se týkaly zejména monitorování znečištění podzemních vod na rekultivované skládce v Dražkovicích, asanační práce, sekání rekultivované skládky apod. Monitoring a sanace a likvidace ekologických škod si vyžádala Kč 2 tis. Za deratizaci veřejných ploch bylo v rámci dílčí deratizace města a veřejných ploch se zvýšeným výskytem hlodavců v průběhu roku vynaloženo Kč 83 tis. Omezení populace holubů si vyžádalo náklady ve výši Kč 47 tis. Akce bude pokračovat i v roce Provoz dokončených vodohospodářských děl si vyžádal Kč 243 tis. za provoz retenční nádrže v průmyslové zóně. Krajskému zdravotnickému ústavu bylo uhrazeno Kč 400 tis. za měření faktorů životního prostředí. Doplatek nákladů na provoz monitorovací stanice na Dukle činil Kč 2 tis. Správa městských lesů si vyžádala Kč 9 tis. a pěstební činnost v městských lesích Kč

12 1.704 tis., z nichž Kč 153 tis. bylo kryto dotací ze státního rozpočtu. Dále byly vyplaceny náhrady odborným lesním hospodářům (kryté dotací ze SR) ve výši Kč 448 tis. Na činnost Okresního mysliveckého spolku vynaložilo město celkem Kč 25 tis. Na úhradu nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin byly poskytnuty náhrady (kryté dotací ze SR) ve výši Kč 27 tis. Úprava lesoparku ve Studáneckém lese byla provedena ve výši Kč 155 tis. Jednalo se o vyřezání podrostu a odstranění špatných stromů. Správce rozpočtových prostředků 1111 odbor investiční Investiční odbor vyčerpal finanční prostředky na 78,3 % upraveného rozpočtu, což je čerpání ve výši Kč tis. Náklady na technickou pomoc představují Kč 61 tis. Jedná se úhrady za technickou pomoc při zajišťování investičních akcí. Předrealizační příprava si vyžádala Kč 17 tis. Jedná se o platby za kopírování. Dotace Nadaci pro rozvoj města na výkupy pozemků byla poskytnuta ve výši Kč tis. Odkoupení komerčních prostor OKC Poseidon si vyžádalo částku ve výši Kč tis. Investiční akce Výstavba obytného domu J.Palacha čp. 85 PD Kč 485 tis. - projektová dokumentace (Code), autorský dozor (Sia Architects) Areál Ohrazenice výstavba šaten Kč tis. - projektová dokumentace (EVČ) - stavební práce (Labská) Dostihové závodiště dokončení závlahového systému Kč 635 tis. - montáž závlah. potrubí (p. Kristl) Rekonstrukce budovy PaP Kč 246 tis. - uvolnění pozastávky (Marhold) Atletický areál AFK SKP rekonstrukce atl. Dráhy Kč tis. - stavební práce (CH+T) Regenerace panelového sídliště Polabiny II.soubor Kč tis. - stavební práce (Miros) Rekonstrukce VČD fasáda PD Kč 994 tis. - projektová dokumentace, autorský dozor (Arch. Řepa, Arch. Mlejnek) Areál Hůrka přip. objektů armády na rozv. síť VČE Kč 571 tis. - úhrada podílu na přípojce elektro (VČE) Rekonstrukce Bubeníkových sadů vč. Matičního jezera Kč tis. - projektová dokumentace na VO (p. Vrabec) - autorský dozor (p. Stránský) - kácení, sadové úpravy, komunikace, veř. osv., koncertní zázemí, oprava sochy, vybavení, stavební práce (CH+T) Kanalizace Staré Čívice II. etapa Kč tis. - stavební práce (ABK) - úhrada el. energie (VČE) Kanalizace Staré Čívice III. etapa PD Kč 240 tis. - projektová dokumentace, autorský dozor (Multiaqua) - správní poplatky

13 Rekonstrukce ul. Mnětická v Nemošicích výkupy pozemků Kč 83 tis. - znalecký posudek (p. Jošt) - výkupy pozemků Oprava Milheimova ul. část ul. K Vápence Kč 924 tis. - stavební práce (K+N) Dokončení komunikací ve Svítkově Kč tis. - znalecký posudek (p. Jošt) - výkupy pozemků - stavební práce (Miros) Rekonstrukce komunikace U Stadionu Kč tis. - stavební práce (CH+T) - IIČ (Ekoinvest) JV obchvat PD Kč tis. - posouzení vlivu stavby na ŽP (Sudop) - projektová dokumentace (Transconsult, Ekoteam) Rekonstrukce křižovatky U Josefa PD Kč 199 tis. - projektová dokumentace (Ing. Novotný) Komunikace Staročernsko PD Kč 95 tis. - správní poplatek - projektová dokumentace (Atelier Rena) Parkování na Dubině realizace Kč 198 tis. - správní poplatek - projektová dokumentace (Ing. Novotný, Ing. Kmoníček) Nákup parkovacích automatů Kč tis. - nákup a montáž 7 ks automatů (Activ) Osvětlení přechodů pro chodce Kč tis. - projektové dokumentace (Elektrosystém) - stavební práce (SmP) Zřízení k preferenci zásahových vozidel Kč tis. - stavební práce (p. Jansa) Rekonstrukce Pernerovy ul. výkup pozemku Kč 3 tis. - výkup pozemku Světelné signalizační zařízení výměna řadiče Kč 120 tis. - stavební práce (p. Jansa) Komunikace Na Vrtálně výkup pozemku Kč 17 tis. - znalecký posudek (p. Jošt) - výkup pozemku Komunikace zakruhování sídliště Dubina PD Kč 37 tis. - projektová dokumentace (Ing. Kmoníček) Zřízení přechodu pro chodce Kpt. Bartoše realizace Kč 289 tis. - stavební práce (Eltodo) Vnitrobloky Dukla II. etapa PD Kč 220 tis. - projektová dokumentace (Atelier Rena) Výstavba obytného domu J. Palacha čp. 85 Kč 102 tis. - studie, autorský dozor (Arch. Černý) Zainvestování průmyslové zóny Staré Čívice (dotace) Kč tis. - stavební práce na obsluž. komunikaci (Bauset) Zainvestování průmyslové zóny Staré Čívice (obec) Kč tis.

14 - geometrické plány, věcná břemena, správní poplatky, odvody - projektové dokumentace Cheming (využití území); Adam I. (ropovod); Ing. Šejnoha (obsluž.komunikace) - studie Ing. Šejnoha (Za Toyodou) - stavební práce ropovod (Plynostav) - stavební práce komunikace (Bauset) - autorský dozor Ing. Šejnoha Rekonstrukce VČD oprava fasády vč. slavnostního osvětlení Kč tis. - stavební práce (Domec) - IIČ (V+N) Cyklistické stezky - Kč tis. - výkupy pozemků (Svítkov-Popkovice-St. Čívice) - správní poplatky - projektové dokumentace VH-Tres (Závodu míru); CH+T (Svítkov-Popkovice-St. Čívice) - projektové dokumentace p. Škvára (vyznačení cyklotras); El. Hybský (osvětlení Pce- Nemošice) - autorský dozor (VH-Tres, Ing. Kmoníček) - stavební práce Miros (Závodu míru); Skanska (Svítkov-Popkovice); Elex (Nemošice VO) Komunikace Staročernsko nová MK realizace Kč 2 tis. - správní poplatek Splašková kanalizace Staročernsko PD Kč 228 tis. - projektová dokumentace (EVČ) Změna užívání obyt. domu čp Češkova ul. Kč tis. - stavební práce (Metherm) Přechod na dvoutrub. systém dodávky tepla Gorkého ul. Kč tis. - stavební práce (Techmont) Oprava obytného domu Havlíčkova čp. 84 Kč tis. - projektová dokumentace (Code) - stavební práce (Marhold) - autorský dozor (Ing. Moucha) Oprava rozvodů vody E.Košťála čp Kč tis. - stavební práce (Metherm) Oprava terasy domu čp. 379 Bělehradská ul. Kč 103 tis. - projektová dokumentace (Ing. Moucha) Vestavba půdních bytů v domě čp ul. Češkova Kč 972 tis. - stavební práce (Marhold) Přestavba obytného domu Dražkovice čp. 25 PD Kč 525 tis. - projektová dokumentace (Code) Přestavba obyt. domu Dražkovice čp. 25 přípravné práce Kč 9 tis. - studie (Code) Oprava fasády čp. 86 Třída Míru Kč 829 tis. - stavební práce (Bauset) Hronovická čp. 406 oprava střech Kč 340 tis.

15 - stavební práce (AZ Stav) Rozšíření a rekonstrukce budovy ÚMO VI Svítkov I. etapa Kč 257 tis. - správní poplatek - stavební práce (Labská) Oprava radnice sanace vlhkých prostor PD + oprava Kč 667 tis. - odborný posudek (Ing. Vašák) - projektová dokumentace (PPP) - stavební práce (Vestap) ZŠ npor. Eliáše rekonstrukce soc. zařízení Kč tis. - projektová dokumentace, autorský dozor (p. Kalous) - stavební práce (p. Kmoch) ZŠ Družstevní oprava el. instalace pavilonů Kč tis. - projektová dokumentace (Elreg) - stavební práce (p. Ječmínek) MŠ Bulharská oprava rozvodu zdravotní techniky Kč tis. - stavební práce (p. Pešava) ZŠ Ohrazenice oprava elektroinstalace tělocvičny Kč 844 tis. - stavební práce (Chrpa) Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Gorkého Kč 656 tis. - uveřejnění inf. na centrální adrese - studie (Centrum) - stavební práce (IP Stav) Speciální škola Svítání výtah pro imobilní Kč 414 tis. - projektová dokumentace (Ing. Mudruňka) - stavební práce (Metherm) Stavební úpravy ZŠ Černá za Bory Kč tis. - projektová dokumentace (Ing. Sychra) - stavební práce (p. Kvapil) Bezdotykové baterie do školních zařízení Kč tis. - výměna baterií (Instal) ZŠ Závodu míru realizace úspory energií Kč 91 tis. - splátka dle smlouvy 09/03-01/04 Dopravní hřiště Dukla celková rekonstrukce Kč 497 tis. - projektová dokumentace (CH+T) - stavební práce (CH+T) Dostihové závodiště rekonstrukce výtahu tribuny D Kč 769 tis. - stavební práce (Otis) Letní stadion úprava areálu dle proj. Stadiony 2003 Kč tis. - projektová dokumentace (EVČ) - stavební práce (Chrpa) Rekonstrukce Plaveckého areálu PD Kč 892 tis. - projektová dokumentace (Code) Regenerace panelového objektu L. Malé čp. 821 Kč tis. - stavební práce (Resig)

16 Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Divadelní čp. 828 Kč tis. - projektová dokumentace (p. Matěj) - stavební práce + revize elektro (World Trade) Restaurování Mariánského sousoší na Pernšt. náměstí (dotace) Kč 373 tis. - restaurátorské práce (p. Krátký) Restaurování Mariánského sousoší na Pernšt. náměstí (obec) Kč 373 tis. - restaurátorské práce (p. Krátký) Rekonstrukce bytu školníka MŠ Družstevní Kč 630 tis. - stavební práce (p. Mlkvý) Realizace uvítacích tabulí při vjezdu do města Kč 10 tis. - projektová dokumentace (Měst. Mobiliář Cité) Kanalizace St. Čívice II. etapa ul. Dubánkova, U Benešů Kč tis. - stavební práce (ABK) Oprava dešťové kanalizace v Pardubičkách Kč 90 tis. - stavební práce (VaK, Repo) Výstavba kompostárny v Dražkovicích Kč 2 tis. Úprava podchodu u KB PD- Kč 33 tis. - projektová dokumentace (p. Driml) Příjezdová komunikace k hypermarketu Globus Kč 15 tis. - hluková studie (Ing. Husák) Výstavba kruhové křižovatky v Černé za Bory PD Kč 75 tis. - projektová dokumentace (Ing. Stránský) Rekonstrukce Smetanova nám. PD Kč 220 tis. - projektová dokumentace (PPP) Oprava ul. npor. Eliáše dokončení Kč tis. - uveřejnění informací na centrální adrese (ČP) - stavební práce (Miros) Chodníky ve Svítkově Kč 273 tis. - stavební práce (Miros) Komunikace V Ráji výkup pozemku Kč 53 tis. - výkup pozemku Rekonstrukce S.K.Neumanna II. etapa Kč tis. - stavební práce (CH+T) Dopravní spojka Hradecká Závodu míru demolice Kč tis. - projektová dokumentace (Bauset) - demolice (Bauset) Vybudování obrubníků a chodníku v Žižíně po kanalizaci Kč tis. - autorský dozor (p. Stránský) - stavební práce (Agrostav) Správce rozpočtových prostředků 1211 odbor stavebního úřadu Odbor stavebního úřadu vyčerpal finanční prostředky odpovídající 20 % upraveného rozpočtu, t.j. Kč 20 tis. Výše uvedená částka byla uhrazena za posudky k územním řízením.

17 Správce rozpočtových prostředků odbor dopravy Prostředky správce rozpočtových prostředků - odbor dopravy byly čerpány ve výši Kč tis., tj. 96,1 % upraveného rozpočtu. Provozní dotace Dopravnímu podniku města Pardubic, a.s. činila Kč tis. a dotace na kapitálové dovybavení představuje částku ve výši Kč tis. Náklady na dopravní obslužnost, které představuje poskytnutí finančního příspěvku na krytí prokazatelných ztrát autobusové dopravy ČSAD BUS a.s. Chrudim ve výši Kč 102 tis. a poskytnutí dotace Pardubickému kraji na dopravní obslužnost ve výši Kč tis. Náklady na opravy a udržování informačních označení ulic činily Kč 41 tis. Za služby, projekty a znalecké posudky bylo vydáno Kč 415 tis. V rámci specifikací na základě smlouvy se Službami města Pardubic, a. s. bylo čerpáno na čištění komunikací vč. zimní údržby místních komunikací Kč tis. (z toho Kč tis. na zimní údržbu), na správu a údržbu komunikací Kč tis., z nichž Kč 150 tis. bylo kryto dotací ze státního rozpočtu a na provoz světelného signalizačního zařízení Kč 800 tis. Úpravy SSZ nad rámce údržby si vyžádaly celkem Kč 419 tis. Odměna za výkon vlastnických práv byla SmP, a.s. vyplacena ve výši Kč 500 tis. Provoz veřejného osvětlení si vyžádal částku ve výši Kč tis. Odměna DPmP, a. s. za provozování parkovacích automatů činila Kč tis. Platba parkovného v parkovacím domě činila Kč 66 tis. Pokuta FÚ za porušení cenových předpisů byla uhrazena ve výši Kč 58 tis. Výdaje na program BESIP činily Kč 114 tis. Náklady na odtah a odstraňování vraků dosáhly výše Kč 7 tis. Pasport dopravního značení představoval náklady ve výši Kč 236 tis. Náklady na kabeláž SSZ Polabiny činily Kč 7 tis. PD rekonstrukce chodníku ul. Jahnova si vyžádala Kč 70 tis. Úprava komunikace před mostem v Rosicích dosáhla výše Kč 40 tis. Pořízení studie parkování na Dubině představuje finanční prostředky ve výši Kč 30 tis. Správce rozpočtových prostředků odbor rozvoje a strategie Odbor rozvoje a strategie vyčerpal finanční prostředky na 64,7 % upraveného rozpočtu, což představuje čerpání ve výši Kč tis. Náklady spojené s prezentací průmyslové zóny na mezinárodním veletrhu v Lipsku si vyžádaly Kč 109 tis. Výdaje na účast města na veletrhu EXPO REAL 2003 dosáhly výše Kč 154 tis. a na ostatních veletrzích Kč 26 tis. V rámci prezentace města investorům bylo vydáno Kč 218 tis. Jedná se o platby za multimediální CD ROM o průmyslové zóně, tisk propagačních materiálů, překlady, nové výstavní panely apod. Z průzkumných a projektových prací bylo vyčerpáno Kč tis. Z nejvýznamnějších položek uvádíme: - II., III. a IV. změna územního plánu Kč 148 tis. - zpracování ÚP (textová, grafová část) Kč 154 tis. - Hradecko pardubická aglomerace Kč 244 tis. - Analýza MO vybavenosti Kč 378 tis. - vnitřní dopravní systém Kč 422 tis. - studie hotelu v ul. U stadionu Kč 100 tis. - zpracování výpočtu hladin a zákres hladin záplavového území města Pardubic Kč 169 tis. Zpracování územně energetických auditů si vyžádalo celkem Kč 983 tis. Náklady související s DTMMP byly uhrazeny ve výši Kč 432 tis. Strategický plán si vyžádal Kč 154 tis. za tisk části Lidské zdroje. Příspěvky na obnovu MPR byly poskytnuty ve výši Kč 929 tis. Jedná se o příspěvky na obnovu kulturních památek v centru města. Dotace Římskokatolické farnosti na opravu

18 kostela P. Marie Sedmibolestné byla poskytnuta ve výši Kč 100 tis. Správce rozpočtových prostředků odbor bytový Upravený rozpočet bytového odboru činil pro rok 2003 Kč tis., přičemž k bylo vyčerpáno Kč tis., což je 60,3 %. Z prostředků na investiční akce bytových domů bylo vydáno Kč tis., z nichž Kč 150 tis. je kryto dotací ze státního rozpočtu na integraci azylantů. Jedná se výdaje na zřízení ústředního topení a plynu v Doubravicích čp. 54, rekonstrukce plynu v rámci stavebních úprav bytových jednotek (ul. J. Palacha čp. 1297), investorsko-inženýrské činnosti na rekonstrukci rozvodů ÚT a TUV v objektu Češkova čp. 1240, výrobu a montáž zábran na automobilová stání v ul. Sokolovská čp a čp. 2731, montáž hlavního domovního vedení, rozvaděče včetně vystavení přihlášek k odběru a revize v objektu Čechovo nábř. čp. 527 a apod. Zvýšení hospodárnosti využití energie si vyžádalo v roce 2003 prozatím částku ve výši Kč 90 tis. Realizace akce bude pokračovat v roce Na zabezpečení požární ochrany bytových objektů bylo vydáno celkem Kč 139 tis. V této částce jsou zahrnuty výdaje na preventivní požární kontroly, kontroly plynových těsností spojů plynových rozvodů, zpracování posouzení požárního nebezpečí, zpracování dokumentace zdolávání požáru v objektech města. Za nákup cenin související s privatizací bylo vydáno Kč 406 tis. Náklady na znalecké posudky k žádostem o dotace činily Kč 137 tis. a odměna soudním znalcům činila Kč 196 tis. Odměna za zprostředkování dražeb volných bytů byla vyplacena ve výši Kč 657 tis. Připojení objektu Češkova čp PD stála Kč 25 tis. Připojení objektu Češkova čp PD si vyžádala Kč 25 tis. Připojení objektu Češkova čp PD dosáhla výše Kč 25 tis. Připojení objektu Češkova čp PD představuje částku ve výši Kč 25 tis. Náklady na vybavení a investice v ubytovně Češkova čp činily Kč 137 tis. Projekt aktivního bydlení U Trojice čp. 567 si vyžádal Kč 69 tis. za studii výstavby bytového domu U Sv. Trojice ve Svítkově. Přestavba objektu Češkova čp PD si vyžádala Kč 7 tis. Dary na výstavbu fyzickým a právnickým osobám byly poskytnuty v celkové výši Kč 200 tis. (Kč 50 tis. na 1 novou bytovou jednotku) Dotace Městskému rozvojovému fondu, a.s. činila celkem Kč tis. na rekonstrukce a údržbu budov, jež má ve svém vlastnictví nebo v nichž vykonává správu a které jsou současně bytovými domy příp. ke krytí výdajů souvisejících s provozem. Správce rozpočtových prostředků 6132 odbor školství Z upraveného rozpočtu tohoto správce rozpočtových prostředků ve výši Kč tis. bylo vyčerpáno do konce roku 2003 Kč tis., tj. 99,9 %. Příspěvky všem příspěvkovým organizacím zřízeným městem na mzdové náklady, učební pomůcky a vzdělávání (kryto dotací z rozpočtu Pk) činily Kč tis. Mateřské školy Příspěvky na provoz byly příspěvkovým mateřským školám poskytnuty v celkové výši Kč tis. a příspěvky na investice v celkové výši Kč 735 tis. Vratky přeplatků rodičům žáků MŠ činily Kč 43 tis. Základní školy Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím byly poskytnuty v celkové výši Kč tis. a příspěvky na investice v celkové výši Kč 140 tis. Speciální základní školy Celkové čerpání činilo Kč 620 tis., jenž představuje příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz. Záležitosti předškolní výchovy a vzdělávání si vyžádaly celkem Kč 523 tis. Z této částky byly uhrazeny náklady na dopravu dětí do školy v přírodě v Příchovicích ve výši Kč 227 tis., nájemné ve výši Kč 80 tis. a roční údržbu programů ve výši Kč 121 tis. Příspěvek na provoz DDM Alfa celkem čerpání ve výši Kč tis.

19 Dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti byla zaslána ZŠ Gorkého ve výši Kč 7 tis. Dotace z rozpočtu Pardubického kraje byla poskytnuta ZŠ Waldorfská ve výši Kč 20 tis., ZŠ E. Košťála ve výši Kč 20 tis. a ZvŠ A. Krause ve výši Kč 11 tis. Doplatek za energie MŠ Gorkého činil Kč 110 tis. Vratka školného a stravného v MŠ a ŠJ MŠ činila celkem Kč 43 tis. Platba obcím za žáky umístěné ve výchovných zařízeních činila celkem Kč 22 tis. Náklady na zápis nových PO do Obchodního rejstříku si vyžádal Kč 95 tis. Z fondu volného času byly uskutečněny transfery v celkové výši Kč tis. Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace Z rozpočtu města byl z prostředků tohoto správce zaslán příspěvek na provoz ve výši Kč 989 tis. Dětské rehabilitační centrum Z rozpočtu města byl z prostředků tohoto správce poskytnut příspěvek na provoz ve výši Kč tis., přičemž Kč 6 tis. představuje dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti. Městské jesle Teplého Výdaje na provoz jeslí Teplého činily Kč 46 tis. Investiční příspěvek Nemocnici Pardubice byl zaslán ve výši Kč tis. Z fondu zdravotního bylo vyplaceno Kč 141 tis. Správce rozpočtových prostředků 1734 odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu vyčerpal finanční prostředky na 98,2 % upraveného rozpočtu, což představuje čerpání ve výši Kč tis. Východočeské divadlo - příspěvek na provoz činil Kč tis. Z celkového příspěvku na provoz představuje částka ve výši Kč 720 tis. dotaci od Ministerstva kultury ČR, částka ve výši Kč tis. dotaci z rozpočtu Pardubického kraje a částka ve výši Kč 100 tis. dotace z rozpočtu Pardubického kraje na Festival smíchu. Komorní filharmonii byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši Kč tis. a příspěvek na investice ve výši Kč 300 tis. Z celkového příspěvku na provoz představuje částka ve výši Kč 889tis. dotaci od Ministerstva kultury ČR a částka ve výši Kč tis. dotaci z rozpočtu Pardubického kraje. Příspěvek na provoz Kulturnímu domu Dubina byl zaslán ve výši Kč tis. Z celkového příspěvku představuje částka ve výši Kč 65 tis. dotaci ze státního rozpočtu a částka ve výši Kč 42 tis. dotaci z rozpočtu Pardubického kraje na podporu regionálních kulturních aktivit. Příspěvek na provoz Městskému informačnímu středisku činil Kč 550 tis. a příspěvek na investice dosáhl výše Kč 740 tis. Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny byl poskytnuta ve výši Kč tis. Z kulturního fondu bylo poskytnuto celkem Kč tis. Městský festival si vyžádal z prostředků tohoto správce náklady ve výši Kč tis. Z ostatní kultury bylo z prostředků tohoto správce uhrazeno celkem Kč 172 tis. Z toho bylo na dárkové balíčky seniorům, květiny pro matky při vítání občánků a pamětní knížky pro nové občánky čerpáno Kč 107 tis. Náklady na opravy památek představují částku ve výši Kč 61 tis. Údržba památníku Zámeček si vyžádala částku ve výši Kč 79 tis. Náklady na provoz a údržbu Zelené brány dosáhly celkové výše Kč 78 tis. Výdaje na provoz Evropského spolkového domu činily Kč 39 tis. Městské knihovny si v roce 2003 vyžádaly výdaje v celkové výši Kč 392 tis. Na provoz Britského centra (nejedná se o mzdové prostředky) bylo vydáno Kč 379 tis. Doplatek za provoz objektu Sv. Anežky České dosáhl výše Kč 1 tis. Na podporu cestovního ruchu bylo vydáno za rok 2003 celkem Kč tis. Jedná se o

20 náklady spojené s vydáváním materiálů o Pardubicích (nákup digitálního fotoaparátu, diapozitivů, videokazet a fotografií, překlady materiálů, brožur, inzerce v časopisech). Dále jsou propláceny náklady spojené s prezentací města na různých veletrzích cestovního ruchu. Z této položky byla také uhrazena 1. splátka za zpracování loga města ve výši Kč 145 tis. Odměny účastníkům a porotcům soutěže o logo města byly vyplaceny ve výši Kč 53 tis. Zvukový průvodce městem byl doplacen ve výši Kč 91 tis. V celkové výši Kč 540 tis. byla vyplacena dotace na provoz Informačního centra. Dotace z fondu sportu byly zaslány v celkové výši Kč tis. Jedná se o dotace na energie klubům provozujícím vrcholový sport, dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže, na akce sportů pro všechny, na výkonnostní sport, na podporu talentovaných jednotlivců, na provoz sportovních zařízení a na jejich drobnou údržbu a opravy apod. Úhrada pronájmu Policii ČR za areál na Dukle představuje Kč 178 tis. Náklady na vyhlášení nejlepších sportovců si vyžádaly Kč 24 tis. a náklady na sportovní akce pořádané městem činily Kč 1 tis. Dotace HC IPB Pardubice, a. s. činila Kč tis. Dotace Krasobruslařskému klubu činila Kč tis., dotace Okresnímu svazu ledního hokeje Kč 80 tis. a dotace TJ Tesla Pardubice hokej ženy Kč 550 tis. Dotace SC Plavecký areál Pardubice činila Kč 211 tis., dotace Plavecké škole Kč 32 tis., dotace Plaveckému klubu Pardubice Kč 6 tis. a dotace Klubu potápěčů Pardubice Kč 2 tis. Dotace na Velkou cenu města Pardubic dosáhly výše Kč 200 tis. a dotace na parkurové závody činily Kč 20 tis. Dále byly poskytnuty dotace na šachový turnaj Czech open ve výši Kč 200 tis., na Zlatou přilbu města Pardubic 2003 ve výši Kč 200 tis., dotace na Pardubickou juniorku ve výši Kč 100 tis., dotace na Aviatickou pouť 2003 ve výši Kč 200 tis. a dotace na ME juniorů v jezdecké soutěži ve výši Kč 400 tis. Správce rozpočtových prostředků 598 odbor ekonomický Výdaje tohoto správce dosáhly částku ve výši Kč tis., tj. 47,6 % upraveného rozpočtu. Platba daně z převodu nemovitostí činila částku ve výši Kč tis. Platba daně z nemovitostí za objekty mimo katastrální území Pardubice činila Kč 14 tis. Platba daně z příjmů právnických osob, v případě, že je poplatníkem obec, činila Kč tis. Platba úroků ze stávajících úvěrů a půjček činila za rok 2003 částku ve výši Kč tis. Dále byla poskytnuta půjčka EBA, a. s. na provoz ve výši Kč tis. a půjčka Dostihovému spolku, a. s. na provoz ve výši Kč tis. Společenství vlastníků Palackého ul byla poskytnuta bezúročná půjčka ve výši Kč 300 tis. z fondu podpory bydlení. AMK Zlatá přilba Pardubice byla poskytnuta bezúročná půjčka ve výši Kč tis. a Dynamu Pardubice byla poskytnuta bezúročná půjčka ve výši Kč 150 tis. Platba KÚ dle zákona o veřejných sbírkách činila Kč 1 tis. Náklady na znalecký posudek vkládaného majetku do VaK, a. s. činily Kč 136 tis. Úhrada faktury za dopravu pěveckého sboru Skřivánek činila Kč 20 tis. a dotace OS Péče o duševní zdraví byla zaslána ve výši Kč 200 tis. Finanční poplatky a provize činily částku ve výši Kč 565 tis. Poplatky SCP byly uhrazeny v celkové výši Kč 160 tis. Vypořádání účelových dotací za rok 2002 bylo zasláno ÚZSVM ve výši Kč tis. Vrácení vymoženého výživného do státního rozpočtu činilo Kč 1 tis. a vrácení vymožených sociálních dávek do státního rozpočtu činilo Kč 11 tis.

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Celkem 44.901.000,- Kč 25.548.000,- Kč 330.000,-

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více