Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skok přes kůži opět v mosteckém Repre. Zakladač Z86 projde generální opravou"

Transkript

1 DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo března 2014 ZDARMA Informační systémy skupin rozděleny Vrbno v létě znovu přivítá táborníky Skok přes kůži opět v mosteckém Repre Pochopil ho tatínek topmodelky V jídelníčku přibudou další speciality Začneme na začátku července, ukončení generální opravy je naplánováno na listopad. Už nyní ale probíhají kontrolní dny s dodavatelem, abychom doladili v dostatečném předstihu všechny detaily, a práce mohla probíhat hladce, vysvětlil technický ředitel Vršanské uhelné Petr Procházka. Zakladač projde zásadní proměnou, postupně na něm dojde ke kompletní výměně elektročástí, včetně instalace nového řídicího systému. Už delší čas jdeme cestou sjednocení řídicího systému, takže většina technologie, která prochází generálními opravami, je osazována řídicím systémem Siemens. Ten je nyní nejen na většině velkostrojů, ale také na lince dálkové pasové dopravy šíře 1800 mm, doplnil technický ředitel. Generální opravou projdou rovněž všechny stěžejní uzly strojní části zakladače, v závěrečné fázi dojde i na kompletní opravu spodní části chodidel stroje a kabelového vozu. Zakladač Z 86 je součástí jednoho technologického celku se skrývkovým velkostrojem KU800/K84. Generální oprava zakladače se ale těžby skrývky nedotkne. Zakládání zeminy bude po dobu opravy zajištěno prostřednictvím zakladače Z93, který bude Zakladač Z86 projde generální opravou Vršanská uhelná se připravuje na první velkou generální opravu letošního roku. Na řadu přijde zakladač ZP 6600/Z86. Práce budou zajišťovat Slovácké strojírny, které se staly vítězem výběrového řízení. Náklady se budou pohybovat v úrovni sta miliónů korun. V Mostě se bude skákat přes kůži Koncem dubna proběhne v Mostě Skok přes kůži, tradice, která je spojená s přijímáním budoucích příslušníků cechu hornického. Slavnostní akce bude probíhat v prostorách kulturního domu Repre. Více v samostatném článku na straně 7. pro tento účel zprovozněn. Po skončení prací bude znovu odstaven do zálohy. Vršanská uhelná na letošní rok plánuje i další obnovu technologie. V současnosti probíhá veřejná zakázka na generální opravu PVZ 303, která by měla začít v posledním čtvrtletí letošního roku. Kromě toho je v plánu také generální oprava uhelného rýpadla KU300/K107. Ta bude zahájena letos v listopadu. (pim) Do kolejové dopravy se vrátil klid Uklidnění situace si po loňském turbulentním začátku roku užívají v kolejové dopravě Coal Services. Zvládli organizační změny spojené s propuštěním zaměstnanců a podařilo se stabilizovat objem přeprav. Období do konce loňského března, kdy jsme neměli uzavřený kontrakt na přepravu, bylo hodně obtížné. Připravovali jsme se na různé krizové scénáře, redukovali počet zaměstnanců, ohlédl se zpět Vladimír Souček, ředitel Coal Services. Deinitivní zlom nastal zahájením dodávek uhlí pro elektrárnu Chvaletice. Požadavky na přepravní kapacity se natolik zvýšily, že bylo třeba v srpnu znovu nabrat část zaměstnanců, aby se podařilo plynule zvládnout nakládku. Letošní přepravní výkony kolejové dopravy by měly dosáhnout přibližně 260 milionů korun a v rámci údržby dopravních cest plánuje výkony na úrovni osmdesáti milionů korun. To jsou čísla, která odpovídají našim kapacitním možnostem, a potvrzují stabilizační trend, poznamenal Souček. Za této situace vedení Coal Services nemusí řešit žádná organizační opatření. Stejně jako nedostalo pokyn připravovat kolejovou dopravu na jakoukoliv strukturální změnu. K 450 zaměstnancům kolejové dopravy přibude v polovině září dalších třináct, kteří se připravují na práci strojvedoucího v půlročním odborném kurzu, končícím závěrečnou zkouškou pod dozorem Drážního úřadu. (rot) Informační systémy rozděleny Společnost Infotea má za sebou náročné období. V uplynulých měsících totiž její zaměstnanci pracovali na oddělení informačních systémů skupiny Czech Coal od Severní energetické. Více již její ředitel Marek Hruda. Vše začalo rozhodnutím o vyčlenění Severní energetické ze skupiny Czech Coal a koupí elektrárny Chvaletice. Týmy odborníků včetně právních expertů pak začaly řešit, jak zajistit, aby si společnosti, které jsou vůči sobě v konkurenčním postavení, laicky řečeno, neviděly do karet. Společně s týmem jsme museli projít všechny činnosti a oblasti, abychom následně zjistili, že rozdělení se netýká jen oblasti IT, ale i řady dalších sdílených agend. Pokračování na straně 2.

2 2 Zprávy ze skupiny EDITORIAL Noční můrou každého generálního ředitele není to, že nesplní roční plán, i když to také není vždycky o klidném spaní. Hospodářské výsledky jsou alfou a omegou každé irmy, protože od toho se odvíjejí i obsahy výplatních pásek, odměn. Nicméně, mnohem, mnohem horší je, když zazvoní telefon a ozve se: máme úraz. K dnešnímu zamyšlení mě dovedl kolega, výrobní ředitel Miroslav Borovský. Seděli jsme tradičně s našimi jubilanty, narozeninovými i pracovními, a na řadu samozřejmě přišly gratulace a různá přání. A náš výrobní, současně závodní lomu nahlas vyslovil to, co i já si v duchu přeji každý den. Můžete odcházet z práce unavení, třeba i naštvaní, ale hlavně odcházejte zdraví. Obavy z jakéhokoli zranění, natož pak z toho, které ukončí život, tíží v podvědomí každého, kdo za někoho cítí odpovědnost. Doma, v rodině nebo v práci, je to ten samý pocit. Ani náhodou přitom vůbec nejde o příznivé statistiky úrazovosti, nebo o to, abychom měli úspěch a ocenění v podobě Permonů. I když si myslíme, že šachtu známe jako své boty, pořád nesmí chybět respekt, když už nechci mluvit o bezpečnostních předpisech a jejich dodržování. Když to zlehčím, na hlavu patří přilba, rukavice nejsou pro parádu a na nohy nepatří pantole. Moc si přeji, všem nám přeji, aby odchod z práce nebyl jízda sanitkou do nemocnice, to v tom lepším případě. Každý z vás má doma někoho, kdo na něj spoléhá. Takže odchod domů v jakékoli náladě, ale hlavně po svých. A to nejen v dubnu, který je měsícem bezpečnosti práce. S pozdravem Zdař bůh Vladimír Rouček generální ředitel Vršanské uhelné Informační systémy skupin Czech Coal a Severní energetické jsou rozděleny Pokračování ze stran 1 Šlo například o ekonomiku, personalistiku, laboratoře, měřičství a další. Práce se rozběhly v červnu a během léta se pak přidala společnost Ness Czech, která zvítězila ve výběrovém řízení na poskytovatele IT služeb pro skupinu Severní energetická. Řekl bych, že největší zásah bylo potřeba udělat do ekonomického systému, což je v našem případě SAP. A museli jsme zvládnout do července. Protože nezbýval časový prostor na koupi a přizpůsobení nového ekonomického systému pro Severní energetickou, bylo nutné vyřešit vše tak, aby zaměstnanci Severní energetické neměli přístup do systému skupiny Czech Coal, a naopak. V tomto režimu vše fungovalo do konce roku, od ledna už má Severní energetická vlastní SAP, kam Infotea implementovala některé moduly a aplikace, například SAP modul odbytu a prodeje uhlí a aplikační část pro podporu zpracování mezd. Obdobný princip rozdělení oprávněním byl použit i pro výrobní informační systém známý pod označením VIS. Ty se týkaly například Geograického informačního systému, obecně označovaného zkratkou GIS. Vše, co šlo, jsme rozdělili, ale nakonec si Severní energetická musela koupit Děkanem Vojtech Dirner Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské-technické univerzity v Ostravě má od 1. února 2014 nového děkana. Vede ji prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. Po osmi letech, tak skončil ve funkci děkana prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c. Pod tuto fakultu spadá také Institut kombinovaného studia v Mostě. Fakulta představuje jak organizačně, tak i svou strukturou unikátní vzdělávací instituci. Ta ovšem v souvislosti s přijetím nového zákona o vysokých školách musí projít četnými změnami. Pozor na přejezd Stejně jako na silnicích musejí řidiči dodržovat předpisy i při jízdě v areálu šachty. A to i tam, kde jim podmínky umožňují šlápnout na plyn trochu více. To platí také pro n zrekonstruovanou vnitřní komunikaci v lokalitě Vršany. Součástí silnice je také nechráněný železniční přejezd, který je sice výrazně označen a splňuje všechny legislativní požadavky, přesto by zde řidiči měli dbát zvýšené opatrnosti. Na dodržování předepsaných V tomto procesu je nutno vycházet z dosavadních možností, tradic a poslání Vysoké školy báňské-technické univerzity v Ostravě. Je pro nás důležité hledání odpovědi na otázku, co je a kam směřuje hornictví v 21. století. Hlavním cílem programu Hornicko-geologické fakulty je další zkvalitnění nabídky na všech stupních univerzitního systému vzdělávání v akreditovaných studijních programech podle aktuálních požadavků doby, uvedl profesor Dirner. Jak ještě doplnil, bude fakulta intenzivně usilovat o získání špičkových domácích i zahraničních odborníků a pedagogů pro výuku studentů. (ms) pravidel daných vnitroiremními předpisy jsou zaměřeny i namátkové kontroly, které v tomto místě provádí odbor bezpečnosti a hygieny práce. Ještě v letošním roce bude přejezd vybaven světelným zabezpečovacím systémem, ačkoli velmi obezřetní by tu řidiči automobilů i pomocné mechanizace měli být i nadále. Kromě lepšího spojení uvnitř irmy byla rekonstrukce staré komunikace jedním z kroků, jak snížit hlučnost a prašnost v provozu. (pim) vlastní verzi, do níž byla zanesena data potřebná pro jejich práci. Úplně speciický byl převod obchodu s elektřinou do Chvaletic, kde s ničím podobným doposud nepracovali. Rozdělit počítačovou síť byl skutečně jeden z nejnáročnějších úkolů. Je třeba zmínit, že se zde bavíme o zhruba 400 počítačích a přibližně 650 uživatelích. Naši technici museli dokonce vytvořit pro Severní energetickou virtuální síť a ve spolupráci s irmou Ness připravit plán migrace jednotlivých stanic. Ty poslední migrovaly na konci DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března 2014 Zprávy ze skupiny 3 loňského roku, poslední záležitosti se dolaďovaly v lednu. Máme takřka hotovo. Každá skupina má své vlastní počítače a příslušenství, od monitorů až po tiskárny. V majetku společnosti Infotea je pouze samotná síť, kterou i nadále spravujeme. Ještě nám zbývá dořešit Výrobní informační systém (VIS). Ten je zatím rozdělen jen oprávněním pro jednotlivé společnosti. V projektu oddělení ale byla deinována výjimka, kdy ke spuštění aktivit vedoucích k novému samostatnému VISu pro Severní energetickou dojde později, tedy až na konci roku (pim) Nový web skupiny Czech Coal Czech Coal Group spustil svou novou webovou prezentaci na adrese Oproti předchozí verzi nabízí nový web výrazně jednodušší strukturu a je přehlednější. Dominantní jsou velkoformátové fotograie zachycující hlavní činnost skupiny - těžbu hnědého uhlí. Při přípravě nového webu jsme se zaměřili na maximální jednoduchost a intuitivní orientaci pro uživatele. Zároveň jsme ale chtěli web, který bude respektovat fakt, že klíčovou součástí skupiny je společnost, která se zabývá těžbou hnědého uhlí, tedy Vršanská uhelná, popisuje David Vidomus, vedoucí komunikace a vnějších vztahů skupiny Czech Coal. Podle jeho slov je cílem webu také základní prezentace ostatních společností patřících do skupiny Czech Coal. Web se zaměřuje rovněž na komunikaci projektů, které v mosteckém regionu skupina podporuje, nebo přímo sama realizuje. Patří mezi ně například projekt Chytré hlavy podporující vzdělanost nebo sponzoring úspěšného házenkářského klubu Černí andělé. Novému webu dominují výrazné velkoformátové fotograie, které tvoří pozadí u každé stránky. Aktuálně se všechny z nich vztahují k samotné těžbě hnědého uhlí, skupina ale hodlá pravidelně tyto fotograie obměňovat a jejich prostřednictvím vizuálně komunikovat i další činnosti a projekty, které jsou s ní spojeny. (red) Rekultivacím začíná nová sezona Příchod jara znamená pro společnost Rekultivace začátek období, kdy ji čeká nejvíce práce. V následujících měsících rozšíří řady zaměstnanců desítky sezonních pracovníků, kteří budou pracovat na zakázkách zejména pro Vršanskou uhelnou a skupinu Czech Coal. Vzhledem k charakteru naší práce se každý rok věnujeme až do prosince samotnému provádění biologických rekultivací. Od ledna do března provádíme především prořezávky, kácení stromů a zimní údržbu. A samozřejmě se připravujeme na hlavní sezonu, která přichází s jarním počasím, uvedl ředitel Rekultivací Tomáš Šolar. Lesnické rekultivace Počasí na přelomu roku irmě příliš nepřálo. Bohužel, kvůli mírné zimě budeme mít propad v tržbách za zimní údržbu. Ale na druhou stranu jsme se mohli věnovat prořezávkám, probírkám a kácení dřevin. Pro skupinu Czech Coal jsme zajišťovali například čištění produktovodů, elektrovodů a podobně, připomenul. V březnu začne společnost najímat sezonní zaměstnance, protože ji čeká začátek lesnických rekultivací. Nyní se dostaneme na zhruba stovku zaměstnanců, za pár měsíců se můžeme rozrůst až na sto dvacet lidí, ovšem příjem nových zaměstnanců závisí na objemu uzavřených zakázek, připomněl ředitel. Projekt Zemědělství Podobně jako většina ostatních společností skupiny Czech Coal i Rekultivace postupně opouštějí externí trh a orientují se pouze na práce pro skupinu Czech Coal. Nejvíc se budeme v letošním roce soustředit na zakázky pro Vršanskou uhelnou. Pokračujeme v sedmé a osmé etapě rekultivací lomu Vršany. Z dalších letošních významných zakázek stojí za zmínku třináctá a patnáctá část rekultivací Dolu Jan Šverma, dodal Tomáš Šolar. Úspěšně se rozjel i projekt Zemědělství. Společnost obhospodařuje přes dvě stě hektarů už zrekultivovaných ploch, na nichž se pěstují zemědělské plodiny. (pim) Poukazy na dětský tábor ve Vrbně Společnost Coal Services zajišťuje, jako již tradičně, pobyty dětí v letním dětském táboře ve Vrbně u Strakonic. V letošním roce se opět uskuteční pouze jeden turnus. Tábor se nachází nedaleko malebného městečka Blatná. Stojí na břehu rybníka Pálenec, obklopený jihočeskými lesy. Ubytování je ve srubových chatkách, strava pětkrát denně. Děti se mohou těšit na bohatý sportovní a kulturní program, celotáborové hry a výlety do okolí. Na rybníce jsou k dispozici šlapadla a loďky. O táborníky se stará zkušený výchovný personál a po celou dobu pobytu je přítomen lékař. K dalšímu vyplnění volného času (diskotéky apod.) slouží i víceúčelová sportovní hala a hřiště. Pobyt na táboře je určen pro děti ve věku od sedmi do patnácti let. Termín: Odjezd a návrat autobusů je z Mostu. Cena osmnáctidenního pobytu pro děti zaměstnanců je Kč. Poukazy si mohou rezervovat zaměstnanci obou společností, Coal Services a Vršanská uhelná, přes objednávkový stravovací systém Kredit. Ve výjimečných případech na tel. čísle nebo interní lince Upozorňujeme, že objednávky se přijímají pouze do 23. dubna. Nabídka volných poukazů pro externí zájemce (případně vnoučata zaměstnanců) za plnou cenu poukazu, tj Kč vč. DPH, probíhá souběžně. Objednávky externích poukazů volejte na číslo (od 8.00 do hodin) Vladimír Štefánek. Odboráři ze Švermy řešili rozpočet Schvalování důležitých dokumentů i několik novinek měla na programu letošní březnová konference Odborové organizace pracujících Dolu Jan Šverma (OOP DJŠ). Cílem konference bylo schválení zásadních dokumentů pro náš chod, jako jsou zásady hospodaření, plnění loňského rozpočtu i jeho nastavení na letošek. Poprvé letos delegáti schvalovali žádosti o sponzorské dary pro neziskovou organizaci HURÁ a letní dětský tábor Vrbno. V obou případech se jednalo o sponzorský dar pro zabezpečení pobytu dětí na letním táboře, informoval předseda OOP DJŠ Lubomír Holý. Delegáti se seznámili s děním v jednotlivých společnostech skupiny Czech Coal, činností odborové organizace i výsledky kolektivního vyjednávání. Samostatným bodem programu byl stav a fungování rekreačního střediska Permon v Albrechticích v Jizerských horách, které je v našem majetku a členové organizace mohou jeho služeb celoročně využívat, připomněl Holý. O své práci mluvili i předsedové klubů seniorů při OOP DJŠ, které působí v Mostě a Chomutově. Z celé řady akcí, které během roku pro své členy připravujeme, se v současné době chystají tři zájezdy do Národního divadla v Praze a již tradiční víkendový zájezd do vinného sklípku v Mikulově s výletem do Kroměříže, dodal Holý s tím, že veškeré informace mají zájemci k dispozici i na webových stránkách organizace (pim) OTÁZKA PRO Marka Hrudu, ředitele dceřiné společnosti Infotea V tuto chvíli máme čtyři skupiny zákazníků. Největší rozsah a hlavní zaměření společnosti tvoří dodávky služeb pro skupinu Czech Coal. Další část poskytujeme společnostem skupiny Severní Energetická. Několik zákazníků máme i z externího trhu, ale jedná se skutečně o minimum nezbytných dodávek, zejména pro bývalé společnosti skupiny Czech Coal. A pak také například pro irmy, které působí v lokalitách skupiny Czech Coal. Největší rozsah prací připadá na skupinu Czech Coal. Výhradně pro ni poskytujeme například pronájem hardwaru, tedy počítačů nebo tiskáren, ale také jejich servis a pomoc uživatelům včetně telefonické první pomoci tzv. HOTLINE. Dále pouze pro skupinu Czech Coal zajišťujeme provoz ekonomických systémů SAP a HELIOS, provoz GISu (geograického informačního systému), ENERGIS (systém pro energetiku ze společnosti Coal Services), i další rozvojové projekty. Pro obě skupiny, Czech Coal a Severní energetická, kromě správy a tvorby oddělených webových stránek provozujeme a zajišťujeme oddělenou síťovou konektivitu, systém Protank pro bezobslužný výdej pohonných hmot, systém pro sledování a řízení výroby ve společnosti Czech Coal Power. A ještě letos výrobní informační systém. V naší správě zůstal systém kontroly vstupu, stravovací systém Kredit, i poskytování telekomunikační a radiové sítě na všech lokalitách těžebních společností. (pim)

3 4 Zprávy ze skupiny Vršanská uhelná pomohla mosteckým seniorům Zhruba tisícovka seniorů, sdružených v sedmi mosteckých klubech, dostala na začátku března od města Mostu, Vršanské uhelné a SBD Krušnohor dárek v podobě nově zrekonstruovaných a vybavených prostor, kde se mohou scházet. Nový Klub seniorů se nachází v Javorové ulici v Mostě, stejně jako v minulosti. Ale přesídlil o několik vchodů dál, do větších nebytových prostor, které město nechalo zrekonstruovat. Počet členů klubů neustále roste a na původním místě si již možná připadali poněkud stísněně. Zde se jich může scházet mnohem více a navíc budou mít k dispozici pohodlnější vybavení i řadu novinek v podobě televizorů, domácího kina, počítačů nebo herní konzole, uvedl na slavnostním otevření klubu primátor Mostu Vlastimil Vozka. Půlmilionový příspěvek A role SBD Krušnohor? To před několika měsíci nabídlo městu nově uvolněný nebytový prostor. Most ho nechal za zhruba čtyři miliony korun zrekonstruovat a Vršanská uhelná přispěla půl milionem korun na vybavení nábytkem. Dalších sto tisíc korun přidal odbor sociálních věcí mosteckého magistrátu a město přidalo i jiné vybavení, například osm počítačů. Vršanská uhelná je dlouhodobě partnerem města ve všech oblastech, od kultury, vzdělávání až po oblast sociální. Zároveň se snažíme podporovat všechny skupiny obyvatel Mostu, od dětí až po seniory. V tomto případě jsme si navíc velmi dobře vědomi, že mezi členy klubů seniorů ve městě je celá řada našich bývalých zaměstnanců, vysvětlil personální ředitel Vršanské uhelné Petr Mrvík, který se slavnostního otevření Klubu seniorů rovněž účastnil. (pim) Pražák spojil celý život se šachtou Čerstvý šedesátník Vlastimil Moni je už desítky let spojen se šachtou. Skládkový stroj USSK3 na Vršanech je jeho dítě, které zná do všech podrobností. Aby ne, když je to jeho pracoviště od té doby, kdy je stroj v provozu. A pořád ho, i po téměř čtyřiceti letech, baví. Původem je sice Pražák, ale svou profesní kariéru spojil se šachtami na Mostecku. Po návratu z vojny, v roce 1975, jsem nastoupil nejprve na lokalitu Československá armáda a po sedmi letech jsem přestoupil na tehdejší důl Šmeral, na Slatinice, vzpomíná Vlastimil Moni. Tady působil na uhelných velkostrojích K40 a K42 a s úsměvem dodává, že na obou bagrech byl až do konce, tedy do doby, kdy ukončily těžbu. Transport na Vršany S dalším, v pořadí třetím velkostrojem K300/58 se pak doslova přetransportoval na Vršany. Právě tam se poprvé setkal s dnešním výrobním ředitelem Vršanské uhelné Miroslavem Borovským, který tu tehdy začínal. Když jsme se teď v březnu setkali s dalšími oslavenci s vedením irmy, nemohl jsem si odpustit říct nahlas, jakou mám radost, že šachtu vedou lidé, kteří ji prošli odspoda a rozumí jí, připomněl V. Moni. Dostal se až do Bosny Když bylo rozhodnuto o odstavení velkostroje K58, končil na něm Vlastimil Moni ve funkci brigadýra. V roce 1992 se začal stavět další skládkový stroj USSK3 a já dostal možnost se účastnit jeho stavby a následně jsem na něj nastoupil jako vedoucí řidič stroje a zůstal jsem tu dodnes, vzpomíná. Také proto skládkový stroj považuje tak trochu za své dítě. Tyto znalosti mu ale pomohly i jinak. V roce 2012 Krušnohorské strojírny stavěly skládkový stroj určený pro elektrárnu v bosenské Tuzle. Tedy požádaly Vršanskou uhelnou o řidiče stroje, který bude pomáhat v Bosně při dokončení, předání a také zaškolení tamních osádek. Byl jsem vybrán a mohl tak vyrazit na třiatřicetidenní misi, která skončila úspěšným odzkoušením a předáním stroje i za účasti tehdejšího bosenského předsedy vlády, říká dnes s úsměvem Vlastimil Moni. Jednoduché to ale prý nebylo. Skládkový stroj v Tuzle měl trochu jiné parametry než ten, na němž dnes a denně pracuje, takže bylo zapotřebí se s ním důkladně seznámit a alespoň v základech se naučit technické výrazy v cizím jazyce. Tak trochu boj o přežití Kdyby se měl Vlastimil Moni po téměř čtyřiceti letech práce na povrchových lomech ohlédnout a říct, co se za tu dobu nejvíc změnilo, bylo to podle něj myšlení lidí i atmosféra. Už to není ta bezstarostná a pohodová práce, ale neustálý, každodenní boj o přežití. To se ale netýká jen situace na šachtě, ale v celé společnosti. I proto je obrovskou výhodou, že jak vedoucí úseků, tak vedení irmy šachtou prošlo, že zdejší prostředí i zaměstnance znají a vědí, co tato práce obnáší a potřebuje, uzavřel. (pim) Vedení rady hodnotí vzájemnou spolupráci jako užitečnou a zlepšující se. Odboráři by uvítali větší zapojení ve výborech zastupitelstva a rovněž v komisích rady Ústeckého kraje. Máme zájem přistoupit i k Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje jako další oficiální partner. Vzájemně nás spojuje mnoho společných témat, mezi kterými dominuje právě zaměstnanost. K řadě témat, například bezpečnost a hygiena práce, zaměstnanost, sociálně vyloučené oblasti, pořádáme společná jednání s vedením kraje a dalšími institucemi. DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března 2014 Z regionu 5 OTÁZKA PRO Jiřího Cingra, předsedu Regionální rady odborových svazů ČMKOS Ústeckého kraje Regionální rada odborových svazů připravuje na červen setkání s poslanci a senátory zvolenými za Ústecký kraj. Předpokládám, že bude pokračovat i přeshraniční spolupráce s Německým odborovým svazem (DGB), obvod Sasko. V této oblasti již několik let rozvíjíme partnerství EU- RES TriRegio, což by se dalo přirovnat elektronickému úřadu práce poskytujícímu informace uchazečům o zaměstnání v zemích Evropské unie. V projektu jsou zapojeny Ústecký, Karlovarský a Liberecký kraj, německé Sasko a polské Dolní Slezsko. Spolupráci v oblasti zaměstnanosti chceme dál rozvíjet i s Meziregionální odborovou radou Labe/Nisa. Havraň, to jsou nové domy, plná školka i Jumpark Starostka Havraně Zdeňka Smetanová je jediná žena, která v tomto volebním období stojí v čele partnerských obcí Vršanské uhelné. Do rodiny těžební společnosti se Havraň dostala zatím jako poslední. A starostka je ráda, protože s uhlím spojila velkou část svého pracovního života. Pro doly pracovala už od osmdesátých let a jejím posledním působištěm byla společnost DTS Vrbenský. Před téměř dvanácti lety vyměnila šachtu za komunální politiku. Kromě malého počtu dětí v jednotřídkách pro první stupeň základní školy byly problémem také velmi vysoké náklady na provoz. Obci se pak podařilo alespoň mateřskou školu, tehdy ovšem jako dětský útulek, znovu otevřít. Základní škola už ale obnovena nebyla, protože rodiče vozili děti raději do škol v nedalekém Mostě a obec by musela žádat kraj- O bydlení je u nás celkem zájem, nedaleko kostela máme celkem třináct zasíťovaných pozemků, na nichž už je zhruba sedm zkolaudovaných staveb. Máme ale i další parcely, které by mohly sloužit pro výstavbu, ovšem zatím bez inženýrských sítí. Poměrně čile se staví v Saběnicích, nyní se připravují i pozemky v Moravěvsi, kde by mohlo vzniknout kolem osmi parcel pro rodinné domy. Kromě toho nabízíme také obecní byty, kterých máme čtyřiapadesát a stále jich je nedostatek. Stabilně evidujeme kolem třicítky žadatelů, kterým zatím nemůžeme vyhovět. Obec sama provozuje obchod s potravinami a dalším zbožím. Kromě toho je opět sama obec zřizovatelem mateřské školy, která má kapacitu pětadvacet dětí, přičemž dnes není volné ani jedno místo. S mateřskou školou souvisí i kuchyň a jídelna, kterou využívají i místní senioři. V Havrani máme i knihovnu, přímo v budově obecního úřadu také poštu, která shodou okolností od března rozšířila provozní dobu. A co určitě obyvatelé oceňují, to jsou ordinace lékařů praktického, dětského a stomatologa. Mateřskou školu si nakonec ubránili Mateřská škola je pro většinu měst a obcí samozřejmostí. V Havrani jsou ale na tu svou náležitě hrdi. Vědí, jak bylo těžké ji v obci udržet. Historicky v Havrani společná mateřská i základní škola byly, základní škola ale jen pro první stupeň. Obě zařízení, která společně provozovala obec, ovšem musela být na čas v roce 2004 uzavřena. Důvodů bylo více. ský úřad o výjimku z počtu žáků. Předškolních dětí však je v Havrani dost a dnes je již mateřská škola znovu otevřena. Navštěvuje ji 25 dětí a místní by rádi její kapacitu zvýšili na 30 míst. S objektem mateřské školy má obec do budoucna i další plány. Od Hospodářské a sociální rady Mostecka jsme získali dotaci na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci mateřské školy. Letos bychom celou akci rádi dotáhli až ke stavebnímu povolení, uvedl místostarosta Havraně Radoslav Nachtmann. Následné práce by obec ráda zvládla v době letošních letních prázdnin. V budoucnu by v objektu, kde sídlí školka, měla být tělocvična a v jeho blízkosti multifunkční hřiště, otevřené i pro veřejnost. Právě do mateřské školy směřovala opakovaně podpora od Vršanské uhelné, kterou obec před rokem v rámci smluvní spolupráce získala. Vybavení šaten, jídelny a třeba i na podklad pro dětské hřiště v Saběnicích. Myslím, že jsme pro využití peněz našli dobrý směr. Chceme mládnout, dodal místostarosta Nachtmann. (pim) Na koupališti se scházejí akrobatičtí lyžaři Havraň se může pochlubit i jedním republikovým unikátem. V areálu bývalého koupaliště tu totiž sídlí historicky první tréninkové centrum s molitanovým dopadem pro lyžaře, bikery, snowboardisty a další adrenalinové nadšence Jumpark. Jeho provozovatelem je občanské sdružení Klub freestylového lyžování Most, které sdružuje akrobatické sportovce. Mezi jeho členy patří například člen české reprezentace ve snowboardingu Jan Nečas, předsedou sdružení je reprezentant ve freestylovém lyžování Roman Dalecký. Letos se Jumpark otevře pro veřejnost hned na začátku dubna, kurzy a tréninky se tu ale rozběhnou zhruba o dva týdny později, až většině instruktorů skončí závodní sezona, vysvětlil Roman Dalecký. Klub freestylového lyžování ale v Jumparku během roku připravuje i celou řadu akcí pro širokou veřejnost, ať už se jedná o závody, exhibice nebo soustředění. Co všechno Jumpark nabízí a chystá, se dočtete v některém z příštích čísel Důlních novin. (pim) Od roku 2002 spolupracujeme s dětským táborem v Cheznovicích na Rokycansku. Každému dítěti, které má trvalý pobyt v Havrani, obec přispívá na tábor částkou ve výši tisíc korun. Pravidelně tam tráví prázdniny kolem desítky našich dětí. Pořádáme i zájezdy do divadla, například do Prahy. V těchto případech ale necháváme lidi, aby si z nabídky, které nám do obce chodí, sami vybrali. Obec pak těm, kdo se rozhodnou na některé představení vyrazit, hradí dopravu. Klub žen v obci zase pořádá pravidelné výlety po českých památkách a i v tomto případě obec přispívá na dopravu. Většinu akcí pro zdejší obyvatele připravujeme právě ve spolupráci se spolky, které nejen v Havrani, ale i v Moravěvsi působí. Myslivci, hasiči, klub žen i důchodců. Před nedávnem tu byl obnoven klub motosportu. A také u nás působí klub freestylového lyžování, protože v areálu bývalého koupaliště našel útočiště Jumpark. Havraň už má pro letošní rok schválený rozpočet zhruba ve výši osm a půl milionu korun. V plánu máme letos dvě větší investice. Tou první je oprava chodníku u státní silnice, která nás vyjde na zhruba milión korun. Druhou by se pak mělo stát vybudování multifunkčního hřiště pod mateřskou školou. (pim)

4 6 Z regionu Strupčice se rozrůstají, přibylo padesát nových domů Zájem o výstavbu rodinných domků ve Strupčicích neklesá ani po osmi letech, co obec zasíťované pozemky nabízí. Stojí tu už 47 nových domů a připravujeme další zónu nazvanou Pod Tratí, kde je osmnáct parcel, potvrzuje strupčický starosta Luděk Pěnkava s tím, že víc než polovina z nich už je prodána, první dům už zde dokonce stojí. Stále je tu však k dispozici deset zasíťovaných pozemků. O bydlení v malé obci na Chomutovsku se ucházejí především mladé rodiny z Chomutova, Jirkova a Mostu. Cena 490 korun za metr čtvereční je pro Internetové stránky s brýlemi Moderní vzhled, rozšířený obsah i technické novinky charakterizují nové webové stránky Městského úřadu v Jirkově (www.jirkov.cz). Účelem našeho nového webu je, aby na něm občané našli maximum informací nejen ze samosprávy a vedení města, ale i pro všední život, poznamenal jirkovský starosta Radek Štejnar. Návštěvníci webových stránek jistě uvítají záložku Vyřizuji na úřadě, kde mají pohromadě veškeré informace pro jednotlivé administrativní úkony. Rozšířila se sekce městské policie, důkladně rozpracovaná je záložka Sociální služby s ordinačními hodinami lékařů a nově i informacemi o lékařské pohotovosti. Přibyl geograický informační systém, v němž se v digitální mapě zobrazují různá data a kde lze kombinovat mapové podklady. Zrychlilo se tím vyhledávání parcel, čísel popisných apod. Doplnila se také interaktivní turistická mapa. Zájemci určitě ocení možnost poslat jakoukoliv fotograii z fotogalerie jako elektronickou pohlednici nebo vyhledávat umístění bankomatů ve městě. Snazší orientaci na webu, například seniorům, umožňuje kliknutí na obrázek brýlí, kdy se zobrazí přehledná mapa stránek s velkými ikonami. Jirkovské webové stránky jsou v tzv. responzivním designu, což znamená, že se jejich vzhled automaticky přizpůsobuje zařízením (mobilu, tabletu, notebooku, osobnímu počítači), pomocí kterých na ně návštěvníci přistupují. (red) žadatele dostupná. Strupčice navíc nabízejí vše, co lidé potřebují - mateřskou a základní školu, ordinace lékařů, knihovnu, poštovní přepážku, dům s pečovatelskou službou, sportovní areál s koupalištěm a samozřejmě restauraci. Pokud zájem o bydlení ve Strupčicích vydrží, má obec v záloze i další Zbývá už jen namontovat nástavbu, což bude úkol pro odborníky. Kompletní auto předá symbolicky hasičům starosta Jirkova Radek Štejnar při červnových oslavách plochy, kde by se v budoucnu mohlo stavět. Zatím pouze na papíře máme vybranou zónu, kde je dalších přibližně osmadvacet parcel, ve stádiu plánování jsou i dvě plochy soukromých subjektů, kde by mohlo v budoucnu vyrůst až čtyřicet domů, doplnil starosta. Přílivu nových obyvatel do Strupčic Závod horských kol Extrém Bike Most se letos pojede v Mostě už potřinácté. Přípravy už jsou podle organizátorů v plném proudu a na účastníky čeká i celá řada novinek. Zásadní změnou je přesun termínu na 7. června, zázemí a veškeré doprovodné akce ale zůstávají na osvědčeném místě, tedy mosteckém hipodromu, sdělil Stanislav Pecho z organizačního týmu závodu. Program je opět připraven tak, aby se mohl zúčastnit každý, bez rozdílu věku a sportovních dovedností. Hlavní závod Extrém patří k nejtěžším maratonům v České republice a opět je zařazen do Českého poháru Mountain Bike. Trať povede jako vždy přes vrch Ressl a bude navíc okořeněna několika novými pasážemi. Celková délka závodu bude prodloužena na 72 kilometrů. Ačkoli je Extrém určen hlavně profesionálním cyklistům, na start se mohou bez obav postavit i amatérští jezdci. stočtyřicátého výročí založení sboru. Hasiči budou vůz využívat jako lesní speciál. Podvozek a materiál vyšly dohromady na zhruba 270 tisíc korun, nástavba přijde Dvacítka panelů s trojjazyčnými texty a množstvím fotograií se věnuje jak počátkům těžby v Krušnohoří, tak období jeho největší slávy. A to včetně toho, jak hornictví ovlivnilo životy či umění lidí v Krušných horách. Samostatná část expozice se zabývá aktuálními snahami o zápis Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzge- DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března 2014 už přestává stačit kapacita mateřské školy, vedení obce nyní zvažuje několik variant, jak situaci řešit. Změnou související s překotným růstem Strupčic je také pojmenování ulic, které dosud nebylo zapotřebí. V současnosti mají Strupčice 848 obyvatel, z toho 517 v produktivním věku. (pim) Extrém Bike Most letos chystá novinky Pokud by jim během závodu začaly docházet síly, na pětačtyřicátém kilometru mohou odbočit do cíle a absolvovat tak zkrácenou verzi závodu, Extrém Junior, vysvětlil Pecho. Závod Hobby je určen každému, kdo chce něco udělat pro své tělo. Nenáročná 35 kilometrů dlouhá trať vede po zpevněných cestách okolo vodní nádrže Matylda a je ideální pro všechny věkové kategorie, ale i rodiny s dětmi. Na této trati bude navíc probíhat soutěž Kolos o nejtěžší tým. Pro nejmenší budou jako vždy přímo v areálu hipodromu připraveny závody v kategoriích Minibike na šest kilometrů a Děti (do 6 let) na půlkilometrové trati. Přihlášky a bližší informace o závodu je možné získat v prodejně jízdních kol KL Sport Most a na webu Kdo stihne podat přihlášku a zaplatit do 19. května, získá kromě zvýhodněného startovného také upomínkové tričko. (pim) Jirkovští hasiči předělali tatru na stříkačku Týdny a měsíce pracovali jirkovští hasiči na přeměně podvozku sklápěcí tatry, aby jej připravili pro prototyp cisternové stříkačky. na 1,4 milionu korun. V republice už podobné auto jezdí. Stálo 2,6 milionu korun. Jirkovská stříkačka bude v pořadí druhá. První ovšem, kterou si hasiči udělali sami. Do vozové výbavy jirkovských hasičů patří i další těžká auta například mercedes, tatra, ford, ale i pracovní terénní čtyřkolka. (red) Hornická historie putuje Podkrušnohořím Do Galerie Jirkov dorazila v březnu putovní výstava, která představuje více než osmisetletou slávu krušnohorského hornictví. birge na seznam světového dědictví UNESCO. Z Jirkova se výstava Sláva krušnohorského hornictví přestěhuje do budovy městského úřadu v Oseku, kde bude zahájena 3. dubna v 17 hodin přednáškou Michala Soukupa Historické dobývání rud kovů na Osecku. K vidění zde bude až do konce dubna. (kat) Historie Skoků přes kůži se dá dobře vysledovat od 19. století. Tehdy se konaly v Příbrami, kde bylo sídlo vysoké báňské školy. Ta se pak přestěhovala do Ostravy, která se v roce 1945 stala novodobým centrem hornictví. V následujících letech se Skoky konaly nepravidelně a na různých místech, i mimo Ostravu. V sedmdesátých letech minulého století se vedení Vysoké školy báňské (VŠB) v Ostravě rozhodlo znovu obnovit tradici pravidelných, každoročních setkání budoucích příslušníků cechu hornického. Od té doby putuje od Ostravy přes Chomutov, Most, Příbram a další hornická města. Salamandr, fuksie, nory Vše začíná salamandrem, neboli průvodem fuksů, jak jsou v hornické hantýrce označováni adepti na přijetí do hornického cechu. Ti procházejí městem, kde v místních norách (hostincích) hledají svého představeného nadlišáka. Ten je pak ke skoku dovede. V čele průvodu kráčí kapela a takzvaní nóblfuksové, kteří během cesty testují své svěřence, zda jsou na skok dostatečně připraveni. Pivní policie v pohotovosti Slavnostní shromáždění, neboli sese, se letos v Mostě opět sejde v Repre. I tentokrát se podle tradice bude vše odehrávat podle přísných ustanovení Pivního zákona. Na jejich dodržování vždy dohlíží PIPO pivní policie, jejíž příslušníci jsou odpovědni za včasnou a dostatečnou roznášku masti (piva). Večer zazní karmíny Samotný Skok přes kůži fuksové a fuksie absolvují ve stoje na sudu s kahanem v levé a celůvkou masti, neboli půllitrem piva v pravé ruce. Poté, co se na vyzvání představí a vysloví heslo, je nadlišák vyzve, aby se posílili, tedy vyprázdnili celůvku v pravé ruce. A pak už je na řadě večer, doprovázený zpěvem karmín, neboli hornických písní. (pim) Maják, který vyrostl předloni během několika letních dnů ve Strupčicích, nezůstane v krajině pod Krušnými horami osamocen. Skupina, soustředěná kolem architektonické hutě Archwerk a sdružení Moře klidu, plánuje umístit do hnědouhelné pánve další netradiční objekt. Tím by měla být marina v Duchcově iktivní přístav na břehu budoucího moře, dnes povrchového dolu Bílina. Z regionu 7 V Mostě se bude opět skákat do hornického cechu Skok přes kůži, hornická tradice spojená s přijímáním adeptů z řad studentů vysoké školy báňské do hornického cechu, se 25. dubna opět vrátí do Mostu. Zloději zkazili Lišnickým plány s koprčkou S příchodem jara měly přijít do půdy u osady Koporeč na Mostecku desítky sazenic hrušně. Obec Lišnice, pod níž osada spadá, chce totiž obnovit značku, která Koporeč proslavila hrušku lidově zvanou koprčka. Odrůdu zimní máslovky vyšlechtil na konci 18. století tamní statkář Wenzel Gallin a její sláva dosáhla takových rozměrů, že mu vděční sousedé postavili v roce 1936 v obci pomník a hrušku zanesli do obecního znaku. Sázet nebudeme, nemáme co, povzdechl si starosta Lišnice Petr Pillár. Přes zimu uložené sazenice totiž zloději vykopali a ukradli. Přes veškerou snahu starosty se je nepodařilo najít. Rozesílal jsem y, kam se dalo, podal trestní oznámení, ale 75 malých stromků se nenašlo. Na zimu jsme jich zasadili pětatřicet, tak doufám, že aspoň ty, díky mírné zimě, dobře zakořenily, dodává starosta. Sehnat nové půjde podle něj obtížně. Tato stará odrůda není běžně na trhu k mání, přímo z koporečských roubů sazenice speciálně vypěstovali v jedné ovocnářské školce v Polabí. Je to sice odrůda, která ze sadů mizí, věřím ale, že jí zatím neodzvonilo. Chceme koporečskou hrušku vrátit tam, kde vznikla, a znovu ji začít u nás pěstovat. Máme v plánu obnovit pomocí těchto stromů alej z Lišnice do Koporeče i další lokality. Byl by to výborný regionální produkt a třeba si za čas připijeme koporečskou hruškovicí, říká optimisticky starosta Petr Pillár. (kat) S připravenými hornickými vlajkami a transparenty čekali horníci před branou zámku Jezeří na ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby při jeho návštěvě Mostecka vyjádřili svůj postoj k budoucnosti těžby. Nechtěli promarnit možnost, aby připomněli, že otázka limitů těžby má nejen své odpůrce, ale i druhou stranu mince a tou je přínos pokračování těžby uhlí nejen pro konkrétní těžební společnost, ale pro celý region a Českou republiku. Uhlí rubeme pro vás a další hesla upozorňovala ministra na palčivost tématu. Všechno, s čím Skok přes kůži se koná v duchu bezmála 7 století starého pergamenu, vydaného českým králem Václavem, v němž se mimo jiné píše: Aby alespoň jedenkrát do roka se v hojném počtu sešli a porokovali o vykonané práci, co dobrého a nového jeden každý ve své práci vynašel či poznal, aby poctivě sdělil svým druhům a tak, aby svůj um společně věděním i zkušeností zbystřili a nejen věcem vážným, ale i s myslí veselou přehojným písním hornickým zazpívati dali V Havrani se Sv. Vavřincem Každá, i malá obec, se snaží s omezeným množstvím peněz dělat pro své obyvatele co nejvíce. Výjimkou není ani Havraň. Myslivci a klub žen pořádali na začátku roku vlastní ples, děti se v únoru vyřádily společně s Klubem žen na maškarním bále. Tentokrát se jich sešlo sedmdesát a přijely i rodiny z okolních měst a obcí. Havraňští zůstali věrni tradici a březen patřil oslavám MDŽ. Pro jarní a letní měsíce radnice plánuje další akce, jako například pálení čarodějnic nebo oslavy Dne dětí. Velkou akcí je pravidelně Vavřinecká pouť v srpnu, která se váže k nejvýznamnější památce v obci, kostelu sv. Vavřince. V září přijdou na řadu oslavy v Moravěvsi, jejichž tradice vznikla v roce 2006 po obnovení zdejší kapličky. (pim) Fiktivní přístav u lomu Bílina Les lodních stěžňů s molem má vyrůst poblíž Liptické vyhlídky. Stejně jako v případě strupčické rozhledny by mělo jít o technicky originální a přitom jednoduchou stavbu, kterou zvládnou dobrovolníci. Stavba Majáku ve Strupčicích, který od té doby slouží jako rozhledna místním i turistům, byla projektem Prázdninové školy Lipnice. Artefakt, vztyčený na hraně lomu, vzdává hold krajině Podkrušnohoří. (kat) Ministr dostal od horníků lopatu se pan ministr na Mostecku setkal, v něm asi zanechalo silný dojem. Chtěl bych především poděkovat kolegům horníkům, že na Jezeří dali najevo, že od státu očekávají pozitivní postoj k otázce, která je pro nás zásadní, uvedl Jaromír Franta, předseda Sdružení odborových organizací Czech Coal Group. Při společném jednání, kterého se zúčastnil také místopředseda sdružení Luboš Holý, se podle Jaromíra Franty mohl ministr za ČSSD ujistit, že odbory a regionální sociálně demokratické organizace mají na problematiku limitů a budoucnost regionu jednotný názor. (má)

5 8 Rozhovor DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března 2014 Rozhovor 9 Dneska jsem vděčnej tatínkovi Evy Herzigové. Pochopil mě Je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká Písnička pánů Ježka, Voskovce a Wericha mě z mnoha důvodů napadá vždy, když vidím Míru Kuželku. Ne že by neměl šaty nebo na šaty, ale když ho potkáte a neznáte, málem byste mu do jeho dnes již pověstného klobouku korunu hodili. Ale kdo je aspoň trochu muzikant nebo mu není cizí slovo kultura, tak ví, kdo a co se za tou poněkud nekonvenční slupkou schovává. Jo jo, já se s ním i koupu. Schválně, co myslíte, jak ho nosím dlouho? od ledna Protože ten klobouk si mě vybral. Do té doby, než jsem byl s partou v tom roce v Kanadě, nikdy jsem nic na hlavě nenosil. Pak jsem šel před odjezdem z Quebecu po ulici a uviděl jsem ho ve výloze. Něco mě k němu přitahovalo. Musel jsem ho koupit, i když jsem si v duchu hned nadával, že to bude trapný. Poprvé za velkou louží a už si hraje na kovboje. Bylo mi ale divný, že nikdo nic neříká. Tak jsem se zeptal, jestli nevypadám blbě. A odpověď? Jestli blbě, tak stejně, jako když jsi v něm přijel. Prostě to tak mělo být. Od té doby patříme k sobě. Skončeme u toho, že mě baví muzika. A nemuselo to tak být. Po škole jsem zvažoval jít na Jen namátkou: konzervatoř, ale otec rozhodl, že nejdříve řemeslo, a pak ať se třeba stavím na hlavu. Takže učňák, obor elektromechanik pro stroje a zařízení. Počkej, jednou budeš chodit po dílnách v modrém plášti, v kapse s propiskou, popisoval mi táta klidnou životní cestu. Všechno bylo jinak. To jsem pochopil už na praxi, kterou jsem absolvoval na šachtě, na Armádě, lom ČSA tomu dneska říkáte. Když jsme tahali těžké kabely, vždycky jsem v duchu úpěl: Tatínku, kde mám ten modrej plášť a propisku? 1985 První větší koncertní šňůra po klubech, založení folkové formace Gothaj Band 1987 Založení vojenské skupiny PROČ?, vítězové soutěže ASUT 1989 První komponované pořady s hosty - Jiří Sovák, Zdeněk Mahler, František Kožík, Stella Zázvorková, Zora Jandová, Boris Hybner 1990 Pořady s Vlastimilem Brodským, Slávkou Budínovou, Jiřím Sovákem, Stellou Zázvorkovou. Městské divadlo v Mostě - Hudba k divadelnímu představení Peer Gynt 1993 Vydání prvního alba u vydavatelství Monitor Černobílé tváře hvězd 1994 Vydání druhého alba Za plynovou rourou 1997 Městské divadlo v Mostě hudební úprava muzikálu Balada pro banditu, vydání stejnojmenného alba Pravda, moc jsme si na sebe se stejnokrojem nezvykli, takže opušťáků bylo pomálu. Hlídal jsem nebe nad Prahou. V maringotce, kde jsme byli tři. Já, pes a radio-lokátor. Tam jsem strávil dva roky. Dokonce tam nějak spontánně vzniklo vojenské kulturní středisko s úschovnou domácího alkoholického proviantu (směje se). Ale dobře to dopadlo, Praha stojí. Radši budu dělat od rána do večera a od večera do rána, abych nemusel do práce. Ano, ale jen na pár měsíců. Za to, že pak bylo všechno jinak, mohu upřímně poděkovat tatínkovi Evy Herzigové. Chápu ho, že on nechápal mě, když jsem ho přesvědčoval, že klidně přijdu do práce až na sedmou, protože od šesti, kdy začínala šichta, stejně pili všichni čaj a povídali si. Já čaj nerad a přiznávám, že ta hodina spánku navíc by se hodila. Pořád jsem byl bokem muzikant. Po třech měsících jsme si podali ruku na rozloučenou. Myslím si, že to byla oboustranná velmi výhodná dohoda. Tenkrát bylo podmínkou, že si musím najít práci. Jinak mě nepustí. Měl jsem štěstí, do dvou dnů jsem měl práci na tehdejším Okresním kulturním středisku. To mě bavilo, kontrolovat zábavy, hudební kapely, jestli hrajou podle playlistu. Tedy to byla náplň mojí práce, ale ve skutečnosti to byly super večery s mosteckými muzikanty. A navíc jsem měl štěstí, že jsem se potkával s mnoha zajímavými lidmi z celé kulturní branže. Pořád jsem hrál, dokonce jsme se po přehrávkách dostali ze třetí do první skupiny. Což znamenalo ze třiceti korun na sedmdesát korun za hodinu. A to byl tehdy balík. Když jsme třeba hráli někde dál, tak honorář dělal 210 korun a cesťák pětistovku. Ale takhle dobře placených koncertů zas tolik nebylo. na kterou jsem se hrdě vydal, abych po krátké době pochopil, že to není zas taková pohoda. Dělal jsem, co se dalo. Koncerty, občasné brigády, něco v reklamě Ale když se to všechno sečetlo, nebyla to žádná sláva. Někdy jsem dokonce musel rozprodávat i gramofonové desky, třeba aby bylo na kočárek, když se mi narodila dcera. Ale muzikanti mají všude kamaráda. Já ho našel v tehdejším Dehoru. Zase jsem byl elektrikář. Po pár měsících jsem přišel s nápadem, jak lépe rozprodat skladový nábytek. Utřel jsem z něj prach, 1999 Městské divadlo v Mostě úprava muzikálu Malované na skle s novou vlastní hudbou 2002 Album písní o obcích na Mostecku pro dětský sbor při ZUŠ Most, produkce CD Václav Chaloupek, Jaroslav Samson Lenk - Příběhy a písničky z večerníčků Městské divadlo v Mostě hudba a texty Dalskabáty, hříšná ves (KuŘe) 2005 Městské divadlo v Mostě hudba k představení Lucerna 2006 Divadlo Rozmanitostí Hudba k představení Fecht 2007 Městské divadlo v Mostě hudba k představení Zkrocení zlé ženy, Ondina, Produkce pro ZUŠ Most, muzikál Kleopatra 2011 Produkce muzikálu Edward Kelley, hudba k dokumentu Dům zasvěcený múzám 2013 Produkce dokumentárních ilmů Rodáci z Českého Jiřetína a Historie plavebního kanálu naleštil ho a vyprodalo se. A tahle inovace mi zajistila post obchoďáka. A moji první kancelář. A já se vrátil na volnou nohu. Prostě druhý pokus. Má mě ráda, protože mě chce mít ráda (směje se). Jsem jí hodně vděčný, že přistoupila na to, že to nebude lehký. Že třeba bude problém s penězi, ale že budu šťastný. A myslím si, že když se domů vrací spokojený chlap, tak se to zákonitě musí přenést na celou rodinu. A já se dodnes vracím rád. Když jsem tahal těžké kabely, vždycky jsem v duchu úpěl: Tatínku, kde mám ten modrej plášť a propisku? Nelákala. Ale není to, že bych jí neměl rád a rád nepotkával lidi, s kterými jsem se tam setkal. Pro mě je vždy důležitý dělat věci, které mě uspokojují. A občas, když toho mám plný zuby a nejradši bych s tím švihnul, jedu se podívat z koridoru směrem k horám. A sám sebe se zeptám: Chceš jít zpátky? Tak si nestěžuj! Máš, co jsi chtěl! A to mě nabije a myslím to v dobrém a vážně. Ale abych nebyl patetický, mám svoje životní krédo Radši budu dělat od rána do večera a od večera do rána, jen abych nemusel do práce. Už před rokem 1989 jsem dělal hudební doprovod hodně známým lidem, kteří z nějakého důvodu třeba nebyli příliš v oblibě a objížděli kraje. Úžasné chvíle a historky jsem zažil s drsným humorem pana Sováka, s laskavými žertíky paní Zázvorkové, s intelektuálním vtipem pana Horníčka. Slávka Budínová, Hana Hegerová, Zorka Jandová, Merta, Hybner. Neuvěřitelný zážitek byl jeden z večerů v pořadu Hospoda na konci světa, kam mé pozvání přijal Zdeněk Mahler. S některými jsem později jezdil jako doprovodný hudebník a řidič v rámci jejich vlastních recitálů. To bylo opět štěstí. V roce 1999 mi vyšla u knižního klubu knížka Abeceda zvířátek a k tomu současně i stejnojmenné CD u vydavatelství BMG a pak přišla od tehdejšího ředitele nabídka na nějaké texty pro jejich umělce. No, a já to přijal. Když pak zemřel vynikající textař Zdeněk Borovec, mnozí zpěváci i manažeři začali hledat. A najednou se stalo, že jsem dělal texty pro tehdejší top ligu, Vondráčkovou, Hůlku, Bohuše Matuše, Holki, Petru Janů. Moc mi pomohla Sisa Sklovska, pro kterou jsem otextoval společně s Pavlem Vrbou desku. Stali jsme se přáteli a ona se o mně zmínila v každém rozhovoru. To asi na ostatní zpěváky zapůsobilo. Úplně první text jsem napsal pro Šárku Rezkovou. Dodnes se hraje při bene- ičních vánočních koncertech, které uváděl Jan Kačer. Jo, i nějaký Gott tam byl. Pan Gott. Ale taky Motorband, Magda Malá, Šárka Vaňková, Karel Černoch, Laďa Kerndl, Heidi Janků, Jakub Smolík, David Koller Já fakt nevím. Nemám rád papíry, úřady, takže si databázi nevedu. Když mi prostě sedne muzika, tak napíšu text, a jede se dál. To byla dobrá historka. Dostal na mě doporučení. Zavolal mi, a když zjistil jakou mám popovou historii textů, tak se mu to vůbec nelíbilo. Přece mu nebude dělat texty někdo, kdo dělal pro popíkáře. Bál jsem se, že mi položí telefon, a tak jsem mu dal okamžitou nabídku. Pošli mi muziku a já to zkusím. Když to nebude ono, tak se rozejdem, a když jo, tak to máš jako dárek. Byla to pro mě výzva. Souhlasil, a písnička Žádný city měla top poslechovost. Třeba Tak to, čeho si cením nejvíc. Osmý rok jezdíme s kapelou Petr Kalandra Memory band. Žena Petra Kalandry i jeho dcery nám jako jediné revivalové kapele poskytli výhradní práva. Oslovili nás dokonce Oskar Petr a Zuzana Michnová, se kterými máme za sebou tříleté turné. V současnosti jezdím vzpomínkové turné na Karla Kryla společně s Vladimírem Mertou a Dášou Voňkovou, Vlastou Třešňákem a Hustym Wimpym, které se jmenuje V týhle zemi blbě se mi dejchá. Z toho mám radost. Podařilo No jo, kravaťák teda fakt nejsem. Ale na nic nečekám. Já jsem šťastnej. se mi dát dohromady spoustu zajímavých tvůrčích lidí, ačkoli každý z nich se původně věnoval něčemu jinému. Studio Ponte records je především o lidech. A s tím souvisí i to druhé - o dobré práci. Vsadil jsem kromě kvality především na lidskost. Protože, když se někde cítíte dobře a uvolněně, tak pak máte lepší nápady a tvůrčí invenci. A to je ve studiu to nejdůležitější. A platí to jak u zvukového studia, tak i u toho ilmového. Budu upřímnej, moc se mi nechce být konkrétní, protože jako v každé branži, i v té naší je hodně závisti a rivality. Jsme taky jenom lidi. Takže začátek byl ve sklepě, doslova. Jak přibývalo práce, tak ubývalo prostoru. Takže v roce 2008 jsme otevřeli v azylu mostecké knihovny studio Ponte records, neboli mostecké nahrávání. Tři stálí zaměstnanci a mnoho externistů. A uživíme se. Tečka. Takže reklamy, reklamní spoty, pro regionální irmy i nadnárodní společnosti. Dokumentární ilmy. Do studia jezdí natáčet regionální kapely, ale i řada muzikantů odjinud z celé republiky. Hlídal jsem nebe nad Prahou. V maringotce, kde jsme byli tři: já, pes a radiolokátor. Ale dobře to dopadlo, Praha stojí Jak za nic? To je obrovská radost. Ale to není jen o mě. V mostecké zušce je parta svělých lidí, kolem studia taky, a jsou na stejné vlně. Ríša Řeřicha, Martin Studecký, Roman Dobrev, František Krtička, Tomáš Alferi, Zdeněk Souček, Honza Pimper a spousta dalších. Nezištně pomáhají nejen mladým talentům, ale i napříč lidem z kulturního života na Mostecku. Chytrý, vtipný texty, chytrá vtipná muzika. No jo, kravaťák teda fakt nejsem. Ale na nic nečekám. Já jsem šťastnej. (LiNo) V roce 1991 byla založena skupina Míra Kuželka a v roce 2005 skupina Petr Kalandra Memory Band. Obě od té doby koncertují po celé České republice. Texty skládal pro: Helenu Vondráčkovou, Karla Gotta, Karla Černocha, Sisu Sklovskou, Bohuše Matuše, Michala Penka, Dashu, Laďu Kerndla, Jana Kalouska, L. Šafránka (Harlej), Šárku Vaňkovou, Katku Brzobohatou, Magdu Malou, Kateřinu Brožovou, Míru Palečka, Tomáše Savku, Dášu Caltovou, Davida Kollera, Šárku Rezkovou, Věru Martinovou, Jakuba Vagnera, Petru Janů, Františka Janečka, Heidi Janků, skupiny Roxy, Holki, Lentilkis, Šum svistu, 4TET, 5 Angels, Motorband, Touch, Baltazar, Koule

6 10 Jídelní lístek DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března 2014 Jídelní lístek 11

7 12 Rekultivace DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března 2014 Rekultivace 13 Lužický kraj ve východním Německu V Lužickém kraji v bývalém východním Německu dostává zcela novou tvář téměř tři tisíce metrů čtverečních plochy. Opuštěné povrchové doly z komunistické éry jsou napouštěny vodou a vzniká zde území s největším počtem uměle vytvořených jezer v Evropě. Nejen místní doufají, že se tento region stane i magnetem pro turisty. Co dělat, když vám za humny zeje několik děr o rozloze větší než Berlín? Tuhle otázku si v Lužicku v bývalém východním Německu kladli už desítky let. Není to tak dávno, co tento region patřil k tahounům východoněmecké energetiky. Zhruba osm desítek obcí tu v minulosti ustoupilo těžbě a na čtyřicet tisíc lidí se muselo přestěhovat. Jak ale padl režim a začala transformace ekonomiky, většina neefektivních hnědouhelných dolů byla uzavřena. Na ploše o rozloze osmdesát krát pětatřicet kilometrů tu po nich zůstaly pouze obří jámy. Unikátní projekt Se zpožděním několika desítek let tu rozjeli ambiciózní projekt, který počítá, že obrovské díry po uhelných lomech postupně zatopí vodou. Oblast se má stát místem s největším počtem jezer. Ostatně průzračné vodní cesty, úhledné cyklostezky a šťastní turisté jsou už dnes součástí propagačních brožurek. Turismus je totiž přesně to, na co zde všichni sázejí. Právě ten by měl nastartovat zdejší ekonomiku, která se s ukončením těžby nedokázala dodnes vyrovnat. Více než dvacet let od pádu komunismu se zde stále hovoří o stagnaci. Rudolf Kuhn, šéf projektu obnovy zdejšího regionu, to vidí jinak. Od doby, kdy poprvé přijel do jednoho z tamních měst Grossräschen, se toho podle něj změnilo hodně. Nepříliš vábná městečka, kde většina místních už podlehla skepsi, prošla dle něj proměnou, jakou ještě nikde jinde nezaznamenal. Miliardový rozpočet Proměna, o níž Khun mluví, znamenala hlavně svedení řek nově vybudovanými kanály do zbytkových jam po povrchových dolech. Právě tyto stavební úpravy daly vzniknout zcela novým jezerům. Některá z nich už jsou napuštěná, další ještě vzniknou. Do roku 2015 by tu mělo být k dispozici celkem třiadvacet jezer, z nichž některá by měla být propojená kanály. Místo by se mělo podle plánů stát rájem pro vodní sporty a fanoušky cyklistiky. Turistický ruch se tu už ale pomalu rozbíhá nyní. Prohlédnout si, jak zdejší krajina dostává zcela novou tvář, sem míří návštěvníci z celého Německa. Unikátní proměna, ale potřebuje i inanční zázemí. Projekt pracuje s rozpočtem zhruba devět miliard eur získaných ze státních zdrojů a dalšími třiceti miliony eur z Evropské unie, což jej řadí ke skutečně masivním akcím. Podnikatelské záměry Pomalu se ukazuje, že projekt si získává zastánce i mezi dříve velmi skeptickými místními obyvateli. Postupně zde totiž vznikají první stavby, domy, ale třeba i potápěčská škola a hotel. Za většinou z těchto staveb stojí právě místní podnikatelé a nadšenci. Objevují se zde ale i první developeři, kteří nabízejí výstavbu domů v okolí nově vznikajících jezer. Zájem o ně není prozatím nikterak výrazný, všeobecně se ale očekává, že oživení přijde až za nějaký čas. V současnosti se totiž region, který leží zhruba 150 kilometrů jižně od Berlína, stále ještě nachází v určité nejistotě. Úplné dokončení zdejšího projektu je totiž naplánováno až na rok Nejen místní podnikatelé, ale také samospráva doufá, že příliv návštěvníků pomůže vyřešit zdejší vysokou nezaměstnanost, s níž se region potýká. se po skončení těžby mění v zemi jezer Od turistického ruchu si slibují vznik nových pracovních míst, která mají zastavit odliv mladých lidí z regionu a pokles zhruba patnáctiprocentní nezaměstnanosti. Něco speciálního Ti, co na projektu pracují, vědí, že jen napuštění jezer sem samo o sobě davy turistů nepřivede. Jak říká samotný Khun, bude potřeba nabídnout něco víc, než jen jezera a vesnice kolem nich. Abychom k nám nalákali návštěvníky z Berlína, Drážďan nebo Prahy, budeme muset nabídnout něco speciálního, uvádí Khun, podle kterého by měl region stavět na zdejší hornické historii. Celý kraj je totiž doslova posetý rezivějícími pozůstatky těžebního průmyslu, který tomuto regionu dominoval 150 let. Ačkoli prý v mnoha místních lidech evokují spíš špatné vzpomínky, Khun je rozhodnutý, je zachránit. To mu sice na popularitě mezi starousedlíky příliš nepřidalo, nicméně už nyní je jednou z výrazných turistických atrakcí v regionu bývalá elektrárna Plessa, která našla nový účel v pořádání kulturních akcí. Nedaleko odtud pak na místě bývalé obří čističky odpadních vod, která patřila ke koksovně v Lauchhammeru, vznikla hojně navštěvována rozhledna. Plovoucí domy Jedno z mnoha jezer, které v Lužickém regionu vzniklo zatopením povrchového lomu, se jmenuje Geierswalder See. Přímo na jeho ploše vznikl skutečně unikátní projekt pojmenovaný Resort Lužická jezera. V případě zmíněného projektu jde o soustavu plovoucích domů, které jsou postavené přímo na hladině jezera. Exkluzivně zařízené plovoucí domy jsou určené až pro šest osob, mají dvě podlaží a velké terasy. Všechny domy jsou v zásadě stejné, liší se pouze v detailech v poloze směrem k břehu jezera, v barvě či vnitřním vybavení. V přízemí těchto domů je umístěný prostorný obývací pokoj s jídelnou, plně vybavená kuchyň, prostorná koupelna s oknem. Po schodech se pak dostanete do prvního patra, kde najdete obývací pokoj, dvě ložnice a toaletu. Další schodiště vede až na střešní terasu. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací. Plovoucí domy lze využívat také v zimě. To naopak využijete podlahové vytápění, které v domě zajistí příjemné teplo. Každý dům má vlastní prostor pro parkování. Na molu je k dispozici kotviště pro čluny. Německá Eiffelovka Největší turistickou atrakcí poslední doby, je ale ve zmíněném regionu něco zcela jiného. Gigantický dopravníkový most F60, vypadá se svými pěti sty metry na délku, jako byste na zem položili Eiffelovu věž. Dříve po něm na pásových dopravnících putovala zemina, teď slouží jako vyhlídkové místo pro turisty. Dnes bývalí horníci provázejí turisty ve žlutých helmách po okolí a vyprávějí, jak to tu vypadalo před tím, než se v místním krámku začaly prodávat suvenýry se zmenšeninami F 60 a zmrzlina pro děti. I když se dnes industriální krajina mění pro potřeby turistů, zdejší těžební průmysl je stále ještě aktivní a v okolí funguje pět povrchových lomů. Podle Khuna bylo zjištění, že turisté pozůstatky těžby vyhledávají, pro mnohé místní celkem šok. Sami by totiž to, vedle čeho léta žili, nejradši vymazali ze světa i z paměti. Po hornících turisté Lužice ale není prvním regionem v Německu, kde se rozhodli využít své postindustriální budovy k novému účelu. Na severu v Duisburgu už v devadesátých letech Na téměř deseti kilometrech čtverečných se u německého města Zhořelec rozkládá Berzdorfské jezero. To vzniklo zaplavením hnědouhelného lomu Berzdorf. Němci by zde rádi v blízké budoucnosti vystavěli letovisko s kapacitou okolo 3600 lůžek. Okolo jezera už nyní ale vede osmnáct kilometrů dlouhá cyklostezka, stezka pro koně, otevřena je tu jachtařská škola, golfové hřiště a centrum vodních sportů. Berzdorfské jezero je jedním z největších umělých jezer ve střední Evropě. Co se rozlohy týče, je téměř čtyřikrát větší než Máchovo jezero. přestavěli své uhelné doly a ocelárny na místa, kde mohou návštěvníci šplhat nebo se dokonce i potápět. Také Porůří, bývalé srdce evropského průmyslu, se postupně mění. Komplex dolu Zollverein v Essenu, postavený ve třicátých letech ve stylu Bauhaus, byl zapsán na seznam památek Unesco a dnes je vyhledávaným kulturním centrem. Samo město Essen se v roce 2010 stalo Evropským městem kultury. S použitím materiálu publikovaného v časopise Spiegel Online Do zatopeného lomu v Německu jezdí i Češi Deset let napouštění V okolí se uhlí těžilo od roku V dobách největšího rozvoje zde pracovalo sedm tisíc lidí a těžilo se až sedm miliónů tun hnědého uhlí ročně. Těžba byla ukončena v roce 1997, napouštění jezera trvalo deset let. Dnes je v něm přibližně 330 miliónů metrů krychlových vody a hloubka dosahuje až dvaasedmdesát metrů. Jezero se může pochlubit bezkonkurenčně čistou vodou a třemi plážemi. Ke koupání slouží turistům už třetí sezonu. Lokalita je vyhledávána cyklisty, inline bruslaři, surfaři nebo jachtaři. Velkou část návštěvníků tvoří Češi. Podle místních sem z Čech míří až dvě třetiny z celkových turistů. Aby také ne. Jezero totiž leží na samé hranici České republiky s Německem. Jenom z Liberce je to k jezeru zhruba nějakých třicet kilometrů. Investice do místního regionu poplynou také letos. Na ploše zhruba o velikosti 400 metrů čtverečných zde za asi 1,35 milionů korun vznikne rozsáhlé dětské hřiště.

8 14 Zprávy ze skupiny DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března 2014 Podporujeme 15 ANKETA Tibor Virag, úsek uhlí, Vršanská uhelná Kvalita jídla se v poslední době poněkud zhoršila, zaznamenal jsem i menší porce. Pokud by to mělo mít pozitivní vliv na kvalitu, klidně bych si připlatil, kolem deseti korun by bylo optimum. Ladislav Jamrich, úsek skrývky, Vršanská uhelná Konzumuji jen teplá jídla v jídelně a musím říci, že jsem s jejich kvalitou naprosto spokojen. Nemám, co bych vytknul. Zvýšení ceny by nevadilo, za předpokladu, že bude udržena dostatečná kvalita. Jaroslav Hrouda, Czech Coal Power Na některých jídlech je snížení kvality znát. Vůbec by mi nevadlo si připlatit, kdybych měl jistotu, že se kvalita jídla zlepší. Otázkou je, zda se dá kvalita zlepšit zvýšením ceny jídla. Petr Trieb, zástupce ředitele, RENOGUM Víceméně spokojený. Někdy to je dobré, někdy horší. Beru si i mražená jídla, kde si vybírám ta osvědčená, například svíčkovou. Super byla thajská kuchyně, takových akcí kdyby bylo víc. Jídelníček nabídne nové cizokrajné pokrmy Osmdesát procent zaměstnanců skupiny Czech Coal využívá výhod závodního stravování. Denně má každý nárok na jedno teplé jídlo s dotací a zaměstnanec na dvanáctihodinové směně dokonce na dvě. Od roku 2012 se o nabídku jídel stará firma Eurest, která ze své centrální kuchyně na Herkulesu zásobuje všechna výdejní místa včetně dvou samoobslužných automatů na mražená jídla. V loňském roce Eurest dodal do skupiny Czech Coal zhruba 600 tisíc jídel, z toho větší podíl představují mražená jídla, přibližně 360 tisíc porcí. Denně rozvážíme jídlo do stravovacích zařízení vaší těžební skupiny třemi auty pro přepravu chlazených jídel a jedním vozíme mražená jídla. O spokojenost vašich strávníků se stará osmadvacet našich zaměstnanců, uvedl Vojtěch Bodis, manažer Eurestu pro skupinu Czech Coal. Rozšíří doplňkový prodej Po zařazení thajských pokrmů připravovaných rodilým kuchařem hodlá Eurest letos Strávníci kritizovali hlavně tmavé omáčky Výhrady ke kvalitě jídla podávaného ve iremních jídelnách a výdejnách oiciálně neexistují. V knihách přání a stížností, které strávníci najdou na první pohled nebo na vyžádání v každé jídelně či výdejně, se dlouhodobě neobjevují téměř žádné záznamy. Když nemáme řádný záznam, jaké jídlo, který den a v jaké výdejně bylo nekvalitní, těžko může stravovací komise žádat nápravu, konstatoval její vedoucí Lubomír Holý. Ústně se ovšem šíří stížnosti hlavně na kvalitu tmavých omáček. O jejich nevalné chuti i konzistenci se mezi zaměstnanci diskutuje již delší dobu. Manažer společnosti Eurest Vojtěch Bodis, který je od letošního března bezprostředně odpovědný za provoz stravovacích zařízení ve skupině Czech Coal, vidí za špatnou kvalitou omáček nedodržování správného postupu při ohřívání. Vyvozuji toto tvrzení z faktu, že jsou strávníci nespokojeni hlavně s tmavými omáčkami v mražených jídlech, která si před konzumací ohřívají sami. Omáčky, které ohřívají naše zaměstnankyně v profesionálních konvektorech ve výdejnách, obvykle nekritizují, uvedl Bodis. Také Lubomír Holý se po ochutnávce, kdy zástupci irmy Eurest připravili členům stravovací komise prezentaci tmavých omáček včetně postupu přípravy, kloní spíše k variantě, že se omáčky znehodnocují nesprávným ohříváním. Chuť omáček mi přišla naprosto vyhovující. Za to vím o případech, kdy se mražená jídla ohřívají v rozporu s návodem na jejich ohřev, poznamenal Holý. Návod na ohřívání mraženého jídla přitom visí v každé výdejně. Vedoucí stravovací komise, která se schází jednou za dva měsíce, připomněl, že pokud strávník stížnost na kvalitu jídla zaznamená do knihy a Eurest ji uzná za oprávněnou, poskytne mu odpovídající kompenzaci. O důvod víc, proč případnou nespokojenost vyjádřit písemně do určených knih přání a stížností, případně i na vedoucího stravovací komise. K dalšímu letošnímu jednání se sejde 25. dubna. (rot) pokračovat v nabídce jídel i jiných světových kuchyní. Připravujeme dny mexické, arabské nebo čínské kuchyně a opět bychom rádi získali pro jejich přípravu rodilé kuchaře, kteří by své jídlo prezentovali i při výdeji. Letošní jídelníček ozvláštní také velikonoční a vánoční menu nebo sýrové pokrmy, vyjmenoval Bodis. Manažer Eurestu zároveň přislíbil, že se zaměří i na možnosti rozšíření doplňkového prodeje v jídelnách a výdejnách. (rot) Otázka pro vás Napovíme, že patří v kuchyni na Herkulesu k nejrozšířenějším svého druhu. Z ostatních druhů masa spotřebují kilogramů hovězího, kuřecího a kilogramů kuřecích stehen. Vepřové maso jednoznačně vede, stejně jako brambory mezi přílohami. Například těstovin uvaří v kuchyni na Herkulesu měsíčně kilogramů a rýže kilogramů. Své tipy posílejte na adresu: Z tipů, které se nejvíce přiblíží realitě, vylosujeme dva výherce a odměníme. (red) Unikátní důlní kombajn je novinkou hornického muzea Podkrušnohorské technické muzeum, které sídlí v areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech, letos zahájilo již pátou sezonu. A stejně jako v předchozích letech je pro návštěvníky připraveno hned několik novinek. Na jedné z nich se finančně podílela také společnost Vršanská uhelná. Osmého dubna slavnostně otevíráme expozici stěnování, která se stane součástí prohlídkového okruhu hlubinného dobývání. Vznikla za pomoci společností Vršanská uhelná a Severní energetická, které nám poskytly celkem 225 tisíc korun z toho, co v uplynulém roce vydělalo na vstupném oblíbené Uhelné safari, uvedl ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš. Stěnový kombajn Jak už je tu zvykem, bylo při budování expozice snahou, aby se co nejvíce podobala skutečným podmínkám hlubinného dobývání uhlí. Proto při jejím vzniku pomáhali i ti, kdo se tzv. stěnování věnovali podstatnou část své profesní kariéry. Největším unikátem expozice je stěnový kombajn, který má kromě zdejšího muzea ve sbírce už jen Národní technické muzeum. Návštěvníci tu ale najdou kompletní stěnovou technologii a jako obvykle si budou moci vše vyzkoušet, obrazně řečeno, na vlastní kůži, aby si mohli udělat co nejvěrnější představu, jak hlubinná těžba fungovala. Nyní už vlastně máme zmapované veškeré dobývací metody, používané v našem regionu. Tedy stěnování, komorování, ražbu chodby kombajnem i ručně, trhací práce i zakončené důlní dílo, doplnil ředitel. Paní ředitelce s láskou... Sedmý březen, krásný slunečný den, všichni jsme se těšili na večer. Krásné šaty, dobrá nálada, trochu nervozita a páni kluci v oblecích, tak začal šestý ročník plesu osmé a deváté třídy ve škole Hora Svaté Kateřiny. Moderátorská dvojice ples zahájila a paní učitelka Tereza Turkeová dekorovala absolventy deváté třídy, potom došlo na děkování. Tereza Stawiarzová poděkovala za všechny žáky pedagogům a zaměstnancům, vyzdvihla příjemnou a rodinnou atmosféru školy. Spolupráce přes hranice S jednou z novinek ale přišlo muzeum už na sklonku loňské turistické sezony, kdy byla otevřena expozice rudného dobývání (informovali jsme v prvním letošním čísle Důlních novin). Změn v areálu, kde muzeum sídlí, ale bylo víc. S německými kolegy jsme se v rámci příhraniční spolupráce podělili o dotaci z programu Ziel III ve výši devět a půl miliónu korun. Za naši část finančních prostředků jsme zrekonstruovali kotelnu na uhlí, která by v budoucnu měla zásobovat teplem všechny objekty v areálu. Kromě toho jsme kompletně opravili objekt bývalé správy závodu Julius III, připomněl Jakš. Hornické tradice Právě tato budova bude návštěvníky zajímat nejvíc, zde totiž vznikla expozice hornických tradic, dobývání rud, výstava technologie a také ukázková rudná štola. S německými kolegy muzeum spolupracovalo například na přípravě hornické stezky z Marienbergu, o níž následně vznikla brožura. Další publikace, kterou společně připravili, mapuje muzea na obou stranách hranice. V naší expozici rudného dobývání najdete také informace o tom, jak se dobývala ruda i v sousedním Sasku. Část společné dotace využili kolegové v Německu na obnovu muzea těžby vápence v Kalkwerku. A vzorek jejich vápence je k vidění i v naší rudné expozici, dodal Jakš. Dva prohlídkové okruhy Nápadů, jak sbírky rozšiřovat a doplňovat, má muzeum spoustu. Postupně zde mají v plánu rekonstruovat i další objekty, ale to záleží i na tom, jak budou k dispozici finance. I tak je tu ale prostorů, kam umístit nové exponáty, třeba technologii povrchové těžby uhlí, na níž se tu chtějí zaměřit, poměrně dost. Na druhou stranu je pravda, že tak, jak se rozšiřují naše expozice, museli jsme od letošní sezony zavést dva prohlídkové okruhy. Ten první, původní je zaměřen na hlubinné dobývání uhlí a je doplněn o letošní novinku, expozici stěnování. Druhý okruh je zaměřen na povrchové dobývání a jeho součástí je také expozice dobývání rud, otevřená vloni na podzim. Prohlídka obou okruhů s průvodcem trvá přibližně dvě a půl hodiny, záleží i na tom, jak moc jsou zvědaví návštěvníci, vysvětlil ředitel. Lucie Baňková poděkovala všem rodičům a tetám z dětského domova za péči a lásku, které se jim dostává. Dostali prostor i rodiče, paní Šillerová poděkovala všem pedagogům za vstřícnost, pomoc a vzdělání. Zvlášť poděkovala paní učitelce Meissnerové (čtyři roky třídní učitelka) a vyzdvihla práci paní ředitelky Věry Sehnalové, které předala s manželem kytici. Paní ředitelka se neubránila slzám. Je to velmi milé, když učitelům poděkují za jejich práci žáci a rodiče. Starostka obce Hana Řebíková předala za všechny okolní starosty pár hřejivých slov a ples mohl začít. Vystoupili žákyně prvního stupně, bývalá žákyně Adéla a její kamarádky a žáci osmé třídy. Všechna vystoupení byla moc pěkná a obdařená Z VAŠICH DOPISŮ potleskem. Tombola se okamžitě rozprodala. My jsme se velice dobře bavili, máme na co vzpomínat. Díky všem, kteří ples uspořádali, těšíme se na další. Žáci 8. a 9. třídy, ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny Tisíce návštěvníků ročně Na nezájem veřejnosti si v muzeu ale stěžovat nemohou. Vloni jeho branou prošlo zhruba 8300 lidí, což z něj dělá jedno z nejnavštěvovanějších muzeí v kraji. Radost desítce zdejších zaměstnanců dělá i fakt, že se sem lidé vracejí opakovaně a přivádějí své přátele a známé, aby jim ukázali, co je pro tento region typické. Funguje i spolupráce se Masopustní veselí ve Strupčicích Masopust se stal ve škole ve Strupčicích již tradicí, která se letos konala první březnový pátek. Ráno zahájili žáci v tělocvičně zábavnými soutěžemi a promenádou masek. Poté se průvod masek vydal do vsi, aby se zastavil před obecním úřadem s prosbou k panu starostovi o povolení taškaření na návsi a průvodu obcí. Po tanci s medvědem, předvedení lidových tanečků mladšími žáky a rozdávání koblih se průvod přesunul školami nejen z Mostecka, už nyní tu mají domluvené exkurze až do června. A ti, kteří se do muzea vypraví, se mohou těšit i na další doprovodné akce. (pim) k Domu pečovatelských služeb, kde zazpíval také babičkám, které již vyhlížely z oken nebo stály před domem. Následovalo několik zastávek u obchodů a u místních obyvatel. Po návratu do školy a zakopání basy bylo ukončeno veselí, ale jen dočasně. Pokračovalo se v podvečer, kdy se na Masopustní karneval sešly děti s rodiči. V rámci rodičovských hrátek zápolily rodinné týmy nejen v soutěži o nejlepší rodinnou masku, ale také v řadě dalších. Těšíme se už teď na příští rok. Jana Mišková, ředitelka školy

9 16 Poradna pro zaměstnance DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března Slasti a strasti nabízených úvěrových produktů Nemáte na dovolenou? Nemáte na novou televizi? Nemáte na nábytek? Nakupujte na splátky, lákají vás prodejci v obchodech a reklama na každém rohu. Než ale podlehnete, vše si důkladně promyslete. Ne vždy je totiž výhodné využít první nabízené možnosti. Co je RPSN a proč si jí všímat? Roční procentní sazba nákladů - procentní podíl z dlužné částky, který je zákazník povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku, jednoduše řečeno, je to procentní vyjádření nákladů (tedy nejen úroků, ale všech poplatků) spojených s využitím úvěru. Nepleťte si RPSN s často používaným výrazem navýšení. Velmi oblíbená nabídka slibující jen deset procent zaplacených navíc ve skutečnosti znamená roční úrokovou sazbu ve výši 26,3 %. Na splátky (či na úvěr) si dnes můžete koupit v podstatě cokoliv. Stejně hodně jako možností použití peněz je i mnoho variant, kde a jak chybějící peníze získat. Ne všechny se ale hodí pro každou situaci. A tak než si v bezprostředním nadšení, že vytouženou televizi můžete mít už večer doma, půjčíte zbytečně draze, položte si raději několik otázek. První by měla znít: Skutečně tu věc potřebuji? Peníze si půjčujte až poté, kdy dojdete k názoru, že vybraný výrobek je pro vás opravdu nezbytný a nemáte hotové peníze. S rozhodnutím nakupovat na dluh přichází druhé dilema: kde si půjčit? Každá částka si totiž žádá jiné řešení. Pouhým porovnáním úrokových Co a jak financovat? Co chcete pořídit: Levná dovolená, elektronika a levnější vybavení domácnosti (do 30 tisíc Kč). Jaký typ inancování použít: Kontokorent, kreditní karta, splátková karta, splátkový prodej, bankovní úvěr. Co chcete pořídit: Drahá dovolená, dražší vybavení domácnosti, ojeté auto (přes 30 tisíc Kč). Jaký typ inancování použít: Bankovní úvěr. Co chcete pořídit: Ojeté či nové auto Jaký typ inancování použít: Leasing, americká hypotéka. Co chcete pořídit: Rekonstrukce bytu (třeba i přestavba umakartového jádra) či domu. Jaký typ inancování použít: Úvěr ze stavebního spoření, hypotéka; výjimečně jiný bankovní úvěr. Co chcete pořídit: Koupě bytu či domu. Jaký typ inancování použít: Hypotéka, úvěr ze stavebního spoření. Půjčka bez navýšení? Pokud vám někdo nabídne úvěr bez navýšení, pak se třikrát ujistěte, že s ním nejsou spojeny nějaké poplatky či pro vás nesplnitelné podmínky (například splacení celé částky do tří měsíců). Dalším rizikem bývá, že zboží je citelně dražší než jinde. Pokud na žádnou takovou nevýhodu nenarazíte, berte to, úroky a poplatky za vás totiž platí prodejce nebo výrobce zboží. sazeb byste možná usoudili, že nejlepším řešením jsou bankovní úvěry. Nemusí to ale být pravda. Sazby jsou skutečně nejnižší. Jenže řada poplatků (například za poskytnutí úvěru většinou řádově stokoruny plus 50 i více korun měsíčně za správu úvěru), které jsou od bankovních úvěrů nedělitelné, je dělá především u menších Co budete potřebovat za doklady Dva jakékoliv průkazy totožnosti, u vyšších částek (a například v bankách vždy) doklad o výši příjmu, jeho formulář lze stáhnout z webových stránek dané instituce a musíte si jej nechat potvrdit v práci; vyhnout se tomu můžete také v případě, že žádáte o úvěr banku, do která vám chodí mzda, doklad prokazující vaše trvalé bydliště například faktura za telefon, SIPO apod., několik posledních výpisů z vašeho běžného účtu. částek (do 30 tisíc Kč) velmi drahými. U větších částek je ale volba víceméně jasná, banky vycházejí skutečně nejlevněji. Měřítkem ceny, které zahrnuje i poplatky, a umožňuje tak srovnávat různé nabídky, je tzv. roční procentní sazba nákladů (RPSN). Dříve bývala častým kritériem při rozhodování kde si půjčit doba vyřízení úvěru. Splátkové společnosti jsou už dlouho schopny úvěr schválit během několika minut. Bankám tento proces ještě před několika lety trval i více než Kreditní karta Platební karta, která není vydávána k běžnému účtu, banka vám na ni poskytne úvěrový rámec, který můžete využít kdykoliv a splácíte jej pravidelnými měsíčními splátkami; pokud kartu používáte k platbám v obchodě a dluh uhradíte během bezúročného období, neplatíte žádný úrok; výběry z bankomatů se většinou úročí ihned; s kartou je většinou spojen měsíční či roční poplatek, úroková sazba je hodně vysoká (18 30 % ročně). Splátková karta Funguje obdobně jako kreditní, nemá však bezúročné období, většinou ale platíte minimální nebo žádné měsíční poplatky. Kontokorentní úvěr Úvěr poskytnutý k vašemu běžnému účtu, resp. možnost jít do mínusu; většinou se za něj platí poplatek i když jej nepoužíváte, úroková sazba % ročně. Bankovní úvěr Získat jej můžete do jednoho dne, úrokové sazby jsou nízké, současně ale platíte řadu poplatků (měsíční a za zpracování úvěru), které podstatně zdražují především malé úvěry; od 30 tisíc Kč už ale jde o jednu z nejlevnějších možností jak si půjčit; banky často rozlišují účelové a neúčelové (někdy také hotovostní), u prvního je zajímá na co peníze týden, dnes jde většinou o hodiny, maximálně dny. Nejjednodušší cestou, jak varianty porovnat, je nechat si předložit všechny nabídky splátkového prodeje přímo v obchodě a nechat si k nim spočítat RPSN (irmy ho musejí uvádět povinně). Dále byste měli navštívit konkurenci splátkových prodejců (především banky) a získané nabídky porovnat. Teprve pak si vyberte tu, která bude nejlevnější (tedy RPSN nejnižší) a ostatními parametry (délkou splácení) bude nejvíce vyhovovat vašim potřebám. Setkat se můžete s různými typy úvěrů Skutečně to chcete nebo potřebujete? Předpokládejme, že jste si na tuto otázku odpověděli ano a jste rozhodnuti si půjčit. Poté, co budete znát podmínky jednotlivých úvěrů, položte si stejnou otázku znovu. Zamyslete se, zda-li vám pravidelné měsíční splátky úvěru nebudou chybět v jiné části rodinného rozpočtu neboli zda na to budete každý měsíc mít. Dostat se do problémů s dluhy totiž bývá velmi snadné. Cesta zpět ale může být dlouhá a bolestivá. My vám na následujících řádcích nabízíme přehled základních úvěrových produktů, se kterými se nejspíš potkáte. chcete a úvěr je poskytnut tak, že proplatí fakturu na danou věc (třeba nábytek); u druhého se vás na účel nikdo ptát nebude a dostanete peníze v hotovosti. Splátkový prodej Dnes již nemusí jít jen o prodej, často si můžete něco koupit na splátky a ještě si půjčit peníze; úrokové sazby jsou většinou vyšší (25 % a více), v rámci speciálních nabídek (například bez navýšení) ale mohou být nižší. Leasing Obdoba splátkového prodeje, většinou na delší období, po celou dobu splácení je majitelem auta (či jiného předmětu) leasingová společnost; podmínky bývají velmi odlišné, je třeba dobře srovnávat nabídky jednotlivých irem. Americká hypotéka Úvěr za který ručíte nemovitostí (domem či bytem v osobním vlastnictví); peníze, které vám banka poskytne, ovšem můžete použít na cokoliv; úroková sazba bývá o něco vyšší než u hypoték na bydlení, ale nižší než u běžných bankovních úvěrů; minimální výše úvěrů je 150 tisíc Kč. Půjčka do domu Obchodní zástupce irmy vám peníze donese až do domu; RPSN často přesahuje 100 % ročně, takže tento komfort za to rozhodně nestojí; i tyto společnosti jsou opatrné při půjčování peněz a pokud jsou vám ochotny půjčit, je vysoce pravděpodobné, že si můžete půjčit i v bance či jinde, pochopitelně podstatně levněji. Zdroj: PneuServis DTS Vrbenský, a.s. kompletní přezutí vozu za cenu 199,- Kč Demontáž a zpětná montáž kol Demontáž a zpětná montáž pneu z disků kol cena 49,- Kč/ kus AKCE ZDARMA! Doplnění letní kapaliny do ostřikovačů! Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí pouze pro osobní vozy. Dále nabízíme sezónní uskladnění pneumatik nebo zajištění ekologické likvidace opotřebených pneumatik mytí podvozků osobních vozidel vysokotlakým zařízením WAP od inertního materiálů za 60,- Kč prodej chladící kapaliny RIWA-GEL za 63,- Kč /litr FRIDEX G PLUS za 67,- Kč /litr prodej letní kapaliny do ostřikovačů skel Vitromat od firmy RIWAX prodej značkových olejů ENI za zajímavé ceny KONTAKT: 24 HOD. SERVIS Jarní AKCE! Jarní AKCE! Prodej pneu prodej pneumatik pro osobní, nákladní vozy a stavební stroje za velkoobchodní ceny Kupon 50% sleva Na vyvážení kol, včetně vyvažovacích tělísek Akce platí od , pro osobní vozy mistr dílny Z. Škuthan vedoucí úseku F. Kašpar

10 18 Různé DN / číslo 3 / 28. března 2014 DN / číslo 3 / 28. března 2014 Křížovka 19 Kam za sportem a kulturou v měsíci dubnu Domácí utkání DHK Baník Most WHIL :00 DHK Baník Most - HK DANLOG Partizánske SPORTOVNÍ TIPY Hokej Zimní stadion v Mostě hostí již 13. ročník mezinárodního turnaje mládeže Easter Cup Jednotlivé věkové skupiny se utkají v následujících termínech: Turnaj odstartují zápasy hráčů ročníků narození 1998/ Tato část mezinárodního turnaje je vypsána pro věkovou kategorii 2004/ V tomto termínu změří síly ročníky narození 2000/ Utkání nejmladších ročníků 2002/2003. Fotbal Baník Souš Štětí. Utkání divizní skupiny B. Hraje se na hřišti v Souši od hodin FK Baník Most 1909 U19 Baník Ostrava U19. Utkání nejvyšší soutěže dorostenců. Hraje se na hřišti v Mostě Velebudicích od hodin. 12. dubna uplyne rok, kdy nás po tragické nehodě opustil ve věku nedožitých 36 let pan Tomáš Erba, zaměstnanec Vršanské uhelné. Kdo Tě znal, ten měl Tě rád, uměl jsi pomoci, poradit i rozesmát. Nyní Ti můžeme už jen kytičku dát a s láskou na Tebe vzpomínat. Přijďte nás podpořit FK Litvínov FK Litoměřice. Utkání krajského přeboru dospělých. Hraje se v Litvínově od hodin Sokol Horní Jiřetín FK Krupka. Utkání krajského přeboru dospělých. Hraje se v Horním Jiřetíně od hodin FK Baník Most 1909 FK Třinec. Utkání Fotbalové národní ligy. Hraje se na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v Mostě od hodin Baník Souš Slavoj Žatec. Derby divizní skupiny B. Hraje se na hřišti v Souši od hodin FK Baník Most 1909 U19 Dynamo České Budějovice. Utkání nevyšší soutěže dorostenců. Hraje se na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v Mostě od hodin FK Litvínov FK Blšany. Utkání krajského přeboru dospělých. Hraje se v Litvínově od hodin Sokol Horní Jiřetín FK Modlany. Utkání krajského přeboru dospělých. Hraje se v Horním Jiřetíně od hodin. 13. května vzpomeneme rok, kdy nás ve věku nedožitých 65 let náhle opustil pan Arnošt Erba, bývalý zaměstnanec Coal Services - Kolejová doprava. S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste je znali, vzpomeňte, prosím, společně s námi FK Baník Most 1909 FC Hradec Králové. Utkání druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Hraje se na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v Mostě od hodin. Házená DHK Baník Most HK Danlog Partizánske. Poslední utkání základní části WHIL. Hraje se ve sportovní hale v Mostě od hodin. Basketbal V nadstavbové části extraligy starších žákyň U15 se hráčky BK Baník Most představí doma ve sportovní hale v Mostě v následujících termínech: BK Baník Most Sokol Hradec Králové BK Baník Most Kara Trutnov. Utkání nadstavbové části extraligy starších žákyň U15. Hraje se ve sportovní hale v Mostě BK Baník Most OP Prostějov. Utkání nadstavbové části extraligy starších žákyň U15. Hraje se ve sportovní hale v Mostě BK Baník Most SŠMH Brno. Utkání nadstavbové části extraligy starších žákyň U15. Hraje se ve sportovní hale v Mostě. Narozeniny Životní jubilea oslaví v dubnu tři zaměstnanci Czech Coal Power. Vedení společnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do dalších let. 1. dubna Jiří Blažek - řidič pracovních strojů 6. dubna Jaroslav Jambor - řidič pracovních strojů 9. dubna Miroslav Spurný - řidič speciálních vozidel Turustika Mostecká šlápota. Tradiční turistický pochod odstartuje od Městské knihovny v Mostě mezi půl osmou a desátou hodinou, cíl je před restaurací HOKA pod knihovnou. Účastníci si mohou vybrat ze čtyř tras o délce 10, 15, 20 a 25 km. Startovné činí 25 Kč Zahájení turistické sezony cyklojízdou. Město Most připravilo pro zájemce na začátek nové turistické sezony cyklojízdu po okolí. Start je naplánován na hodin na 1. náměstí, kde si účastníci budou moci vybrat ze dvou tras s cílem na Matyldě. Kratší trasa (15 km) povede přes Čepirohy okolo vrchu Ressl po Hořanské. Delší 35 km dlouhá trasa zavede cyklisty do Lišnice, Havraně, Malého Března, Strupčic a Vrskmaně, následně podél Ervěnického koridoru do Komořan a na Matyldu. KULTURNÍ TIPY 3. a Dny vína na Benediktu. Sportovní a vzdělávací centrum Benedikt Most přichystalo již IV. ročník degustační výstavy Dny vína Benedikt Most. Vinaři z Čech a Moravy představí širokou škálu vín, tentokrát zcela nově v celém objektu centra Benedikt Platit se nebude. Městské divadlo v Mostě uvádí premiéru satirické hudební frašky plné moderního tance. V inscenaci o předraženém životě, důstojnosti a mladých lidech, kteří v neradostné situaci zažívají lidskou komedii a zakoušejí nesnesitelně lehké bytí v režii Alexandra Galperina účinkují Zita Benešová, Vít Herzina, Josef Láska, Hana Marie Maroušková, Jakub Dostál, Radim Madeja, Lilian Sarah Fischerová a další. Vstupné: 240 a 220 Kč, repríza Malování vajíček ve Středisku volného času v Mostě. Přijďte si s dětmi ozdobit vajíčka a vyzkoušet nejrůznější techniky. Startuje se hodin ve Středisku volného času. (Akce je zařazena do celoroční rodinné soutěže Mámo, táto, neváhej, spolu s námi dováděj! ). Vstupné: 50 Kč/rodina Antonín Dvořák v divadle. Za doprovodu Festivalového orchestru Petra Macka zazní Te Deum pro sóla, sbor a orchestr. Druhou část večera vyplní známé árie, dueta a sbory z oper Jakobín a Čert a Káča. Festivalový orchestr Petra Macka diriguje Stanislav Vavřínek. Začátek hodin, vstupné: 300 Kč Velikonoční jarmark na 1. náměstí. Kromě obvyklého stánkového prodeje občerstvení a velikonočních předmětů (každý den od 10 do 18 hodin) připravilo město Most na každý den odpoledne i kulturní program, k dispozici bude i řada atrakcí pro děti Vítání country jara v Rudém domě v Litvínově Chudeříně. Vystoupí Jitka Vrbová a Standa Chmelík, pražská bluegrassová Nová sekce, Old Man Band, Karolína. Začátek v 16 hodin. Výtěžek bude věnován na asistenčního psa pro malého Jakuba. Uhelné safari je tady V úterý 1. dubna o půlnoci bude na spuštěn registrační systém pro zájemce o exkurze do lomu ČSA a Vršany. První registrace budou na měsíce květen a červen. V lednu letošního roku věnovaly společnosti Severní energetická a Vršanská uhelná výtěžek z poplatků za Uhelné safari 2013 ve výši korun jako dar Podkrušnohorskému technickému muzeu na rozšíření expozice hlubinného dobývání. Uhelné safari pořádá skupina Czech Coal od roku Návštěvníci mají možnost seznámit se s provozem v lomech, s těžební technologií, ale také s tím, jak se obnovuje krajina po hornické činnosti. Ročně se exkurzí účastní v průměru návštěvníků z ČR i zahraničí. Od roku 2009 se podívalo do lomů přibližně lidí. Lepší než zákon je (dokončení v tajence) - španělské přísloví. Správné znění tajenky z únorových DN: Kdo miluje svého psa, musí milovat i jeho blechy. Výhru získávají: Roman Brož, vedoucí směny inspekční služby, Skrývka Vršany; Irena Kundrátová, Kundratická 4596 /93, Chomutov; Ing. Jan Fujdl, systémový inženýr, Elektrárna Chvaletice. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, Most nebo em na: Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

11 20 Foto DN / číslo 3 / 28. března 2014 Rypadlo KU800/11 Celková hmotnost 4362 tun se rovná například 131 letadlům Boeing Rypným ústrojím je koleso s průměrem 13 metrů, osazené 15 korečky o objemu 1300 litrů. Výška velkostroje je 52 metrů, což představuje asi tak 10 žirafích samců nad sebou. Postaven byl již před více než 30 lety a díky modernizaci nadále vyhovuje technickým požadavkům povrchové těžby. Hlavní část stroje je na kráčivém podvozku. Důlní noviny vydává Vršanská uhelná a.s., V. Řezáče 315, Most, IČ Určeno pro vnitroakciovou potřebu. Registrační číslo MK ČR E Měsíčník, vychází v nákladu kusů. Redakce DN: V. Řezáče 315, Most, Graická úprava a tisk: RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, Most

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti

Název přednášky: Stavby na územích po hornické činnosti Hornická Příbram ve vědě a technice 2004 Ing. Jiří Kašpar Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, vedoucí referátu koncepce zahlazování Bc. Lenka Měsková Mostecká uhelná společnost, a.s., právní

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP)

3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 3.3.21 OBCHODNĚ PRŮMYSLOVÉ PLOCHY (OPP) 1. Obchodně průmyslové plochy jsou polyfunkční území pracovních aktivit a vybavenosti určené pro umístění průmyslových staveb

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Mgr. Michaela Žáčková Ředitelka Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Příspěvková

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu Kdo jsme? Značka RallyeEvent představuje nejmladší dceřinou společnost agentury BPR, která má 19 let zkušeností na českém i zahraničním trhu. Ve spojení s týmem profesionálů z oblasti motoristického sportu

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT

UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT UNIKÁTNÍ AKCE PRO ABSOLVENTY ÚSPĚŠNÝ A DLOUHODOBÝ KONTAKT Eva Janíková Adam Soustružník Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz tři roky práce s našimi absolventy počátek roku 2012

Více

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 1 Agregovaná skupina Agregované výkazy k 31. prosinci 2009 byly sestaveny agregací výkazů společností Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Prezentace serveru Motorkáři.cz

Prezentace serveru Motorkáři.cz Prezentace serveru Motorkáři.cz 14 nejnavštěvovanější server o motorkách Internet v jedné stopě Motocyklový internet to jsou Motorkáři.cz! Náš portál je již čtrnáctým rokem dominantním motocyklovým webem

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Falcopredonum.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014. www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum. Příroda cokoliv říká, je moudré.

Falcopredonum.cz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014. www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum. Příroda cokoliv říká, je moudré. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Jahrbuch 2014 Falcopredonum.cz www.falcopredonum.cz www.facebook.com/falcopredonum Příroda cokoliv říká, je moudré. Decimus Iunius Iuvenalis Název Falcopredonum Název je latinského

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

již 10 let jsme tu pro Vás

již 10 let jsme tu pro Vás již 10 let jsme tu pro Vás 2000 - první zákazníci, prodejna, dílna, kancelář, vše pohromodě a staraly jsme se o Vás dvě 2001 - přibyla nám kolegyně a dílnu jsme přestěhovali do patra 2002 - již jsme ve

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!!

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Ovocnářský kurz Město Albrechtice II 26.3.2011 ZDARMA!! Jaro 2011 Číslo 3 Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s. Vážení čtenáři, pravidelně v každém ročním období, vydáváme zpravodaj MAS Rozvoj Krnovska. Nyní se jedná o jarní vydání tohoto zpravodaje,

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012

Skupina dospělých. Slavia Hradec Králové 2012 Skupina dospělých Slavia Hradec Králové 2012 MČR DRUŽSTVA 2012 7. místo 28. místo Disk Ligy Česká liga klubů: 5. místo Česká liga štafet: D21: 5. místo H21: 20. místo Licence pro rok 2013 E: Jedličková

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

2011 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP

2011 0DMHWHN &HONHP 1iNODG\ &HONHP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2011 Obsah: I. Slovo ředitele společnosti str. 1 PŘÍLOHY Zpráva o vztazích Zpráva dozorčí rady Účetní závěrka a zpráva auditora 1 I. VII. Slovo ředitele společnosti Liberecká IS a.s.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce INA sport Projekt: Firemní (klientský) časopis Komunikační cíl: zvýšení podvědomí o jednotlivých značkách budování pozitivního vědomí o značkách globální podpora prodeje zvýšení odbytu jednotlivých produktů

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více