MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR"

Transkript

1 Zápis z 3. setkání řídící skupiny KPSS, region Hustopečsko Hustopeče 4. června 2009, budova MěÚ Hustopeče Přítomni byli: p. Ing. Kuchynka, pí. Ing. Bohutínská, pí. Mgr. Bartlová, pí. Balková, pí. Miličková, pí Gáborová, p. Ing. Mikulica, p. Mgr. Mauler, pí. Mgr. Kudelová, p. Mgr. Kopecký, pí. Stříbrnská, pí. Volejníková, host: p. RNDr. Vejpustek Program: Prezence účastníků I. Setkání Řídící skupiny KPSS zahájil slovem koordinátor KPSS Mgr. Josef Mauler: - informace o organizování činnosti a náplni práce řídící skupiny - definice dvou základních pracovních skupin: 1.) Rizikové a nepřizpůsobivé osoby / Mgr. Bartlová / 2.) Senioři a ZTP / pí. Balková / - stanovení dalšího termínu setkání řídící skupiny: ve hod. II. III. IV. pí. Stříbrnská: Informace o probíhající rekonstrukci ubytovně Mostař Hustopeče pí. Gáborová: Řešení problematiky nezaměstnanosti matek s dětmi, resp. nízká možnost najít si práci v regionu. Mgr. Kopecký: Řešení problematiky nezaměstnanosti rizikových osob v našem regionu. V. Komplexní informování řídící skupiny o již realizovaných akcích: Bank. 1spojení:

2 Mgr. Bartlová: Konference o plánování rozvoje sociálních služeb, Zdravá města ve zdravém kraji. - hlavním cílem uvedené konference bylo zprostředkování odborných informací a osobních zkušeností zástupců jednotlivých měst v procesu KPSS. Jednalo se jak o města malé např. Tišnov / Ing. Brzobohatá /, tak i města větší např. Brno / Bc. Galko DiS., PhDr.Vasková, Mgr. Zouharová /. - součástí této konference bylo také informování všech přítomných o mezinárodním projektu Zdravé město, kterého součástí se v současné době stalo i město Brno. / Mgr. Draholová /. pí. Balková: Informování řídící skupiny o pracovní skupině: senioři a ZTP - všeobecné informace o uvedené skupině - obeznámení s jmény členů pracovní skupiny - informace o současných absentujících sociálních službách v uvedené skupině VI. Stanovení základních kroků v postupu KPSS - úkoly a poslání řídící skupiny - určení konkrétní oblasti působení řídící skupiny - kooperace a přímá závislost řídící skupiny a pracovních skupin - možnost ustanovení dalších pracovních skupin - stanovení harmonogramu 1.části procesu KPSS s již konkrétně stanovenými cíly a následně výsledky - určení způsobu komunikace mezi jednotlivými členy řídící skupiny / mail Všechny důležité a zajímavé podněty zasílat mailem Mgr. Maulerovi koordinátorovi procesu KPSS. - struktura řídící skupiny: Všichni jsme si rovni v partnerství, komunikaci. Všichni jsme velkým přínosem v procesu KPSS. Úkol pro členy řídící skupiny: Promysleme si, co jsme schopni udělat, co nám jde a jak to využít v prospěch KPSS. - ujasnění společného cílu a motivu členů řídící skupiny: Rozvoj a vylepšení sociálních služeb v našem regionu Bank. 2spojení:

3 VII. Starosta: Ing. Kuchynka: Možnosti financování procesu KPSS v mikroregionu Hustopečsko VIII. ÚP: Mgr. Kopecký: Řešení problematiky nezaměstnanosti v našem regionu, dopad současné krize na život našich občanů. Všeobecně: - listopad 2008 / 1000 nezaměstnaných občanů na Hustopečsku - duben 2009 / 1670 nezaměstnaných občanů na Hustopečsku / 1500 zaevidovaných občanů na ÚP / 1040 vyřaděných občanů z evidence ÚP V našem regionu se hospodářská krize podepsala na kvalitě života našich občanů, pracujících hlavně v automobilovém průmyslu, kde docházelo k masovému propouštění zaměstnanců, mnohdy i nelidským způsobem. Typickým rysem pro náš region je, že se občané snaží pracovat a to i na kratší časový interval ale práci mají a neustále hledají. Samozřejmě se najdou i takoví / několik stovek jedinců /, kteří jsou v evidenci ÚP a zároveň si neformálně přivydělávají. Mgr. Mauler: Komentář k otázce nezaměstnanosti a její odraz na stav potenciálních klientů HN IX. Mgr. Lengál: Komentář k financování procesu KPSS Potřeba vzdělávání v procesu KPSS Návrh: Aktivní zapojení starostů mikroregionu Hustopečsko do procesu KPSS Proškolení pracovnic obecních úřadů v problematice KPSS (schválená dotace na podporu vzdělávání KPSS v mikroregionu Hustopečsko), hlavní cílem je informovat co největší množství občanů o uvedeném procesu, o jeho možnostech a výhodách. Návrh: Vytvoření nabídky dalšího proškolování v problematice KPSS (dotace mikroregionu viz. výše) Vzdělávání na míru Diskuse: Pouvažujme nad tím, co bude každý z nás dělat. Bank. 3spojení:

4 Úkoly: 1) Informovanost široké veřejnosti 2) Zjišťování skutečných potřeb současných i potenciálních uživatelů Komentář k zadaným úkolům: - specifikace komunikace - možnosti šíření informací mezi občany X. pí. Miličková: Otevření otázky pečovatelské služby a její nedostatečného pokrytí v regionu Návrh: Vytvoření pečovatelské základny v Hustopečích Řešení: Obhájení návrhu na zasedání mikroregionu XI. Mgr. Kudelová Mgr. Mauler : - společné shrnutí procesu KPSS, určení vhodných způsobů komunikace a informování v rámci široké veřejnosti. p. RNDr. Vejpustek: Návrh: Proškolování studentů z jednotlivých obcí s cílem rozšiřování informací o procesu KPSS, a získávání dat a skutečných potřeb našich občanů v jejich přirozeném prostředí. Návrh: Šíření informací o KPSS / Univerzita 3.stupně, různé kulturněspolečenské akce pořádané aktivními seniory, které lze kontaktovat a vtáhnout do procesu KPSS /. XII. Mgr. Mauler: Výzva k závěrečné diskusi: I. část: 1. Určení formy vzdělávání proškolování externích pracovníků KPSS 2. Informování široké veřejnosti 3. Zjištění a zajištění finančních zdrojů na KPSS 4. Zjištění konkrétních osobnostních zdrojů / kdo může konkrétně v tomhle procesu co udělat / Bank. 4spojení:

5 II. část: 1. Určení strategie informační kampaně 2. Zjišťování skutečných potřeb našich občanů Úkoly řídící skupiny do příštího zasedání: 1. Zjištění finančních zdrojů, které lze čerpat na proces KPSS Zodpovědný: Mgr. Mauler 2. Oslovení starostů mikroregionu na jejich zasedání dne Zodpovědný: Mgr. Mauler, Mgr. Bartlová 3. Komunikace všech členů řídící skupiny prostřednictvím mailu, určené Mgr. Maulerovi 4. Informování o setkání řídící skupiny KPSS ze dne absentujícím členům řídící skupiny Zodpovědný: Mgr. Mauler V Hustopečích dne Zapsala: Mgr. Bartlová Andrea Bank. 5spojení: