MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1613/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / Č.j.: MUMV1920/2012/výst/Ho Město Žižkovo náměstí č.p STEJNOPIS ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Ev.č. 20/2012 Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal Město, Mgr. Jaroslav Větrovský, IČ , Žižkovo náměstí č.p. 80, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y sportovně relaxační centrum : altán s dětským hřištěm, altán se sociálním zázemím, hřiště pro míčové hry, bazén, kabiny, opěrná zeď, oplocení, chodník, zpevněné plochy, venkovní rozvod elektřiny, osvětlení, vodovodní přípojka, venkovní rozvod vody, tlaková kanalizační přípojka, venkovní rozvod spádové kanalizace, dešťová kanalizace s podmoky (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. v KN 859/76, 859/4, 859/9, 859/10, 859/21, 859/23, 859/29, 1060/10, 1068/2, 1060/4, 859/5, st. 730/3 v katastrálním území a obci.

2 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 2 Druh a účel umisťované stavby: altán s dětským hřištěm - altán s dětským hřištěm o půdorysu 6,8 m x 6,8 m a výšce +3,800 m altán se sociálním zázemím - altán se sociálním zázemím o půdorysu 6,95 m x 6,95 m a výšce +3,800 m - oba altány budou podsklepené jedním společným podzemním podlažím, které bude obsahovat retenční nádrž, akumulační nádrž bazénu a místnost pro filtraci hřiště pro míčové hry - hřiště pro míčové hry o půdorysu 18 m x 9 m bazén - bazén o půdorysu 11 m x 25 m, o hloubce 1,2 m - 2 m, celkový objem bazénu bude 450 m3 kabiny - kabiny na převlékání o půdorysném rozměru 2 m x 5,7 m - vedle kabin budou provedeny sprchy opěrná zeď - bude provedena opěrná zeď z gabionů o šířce 500 mm oplocení - bude provedeno oplocení celého areálu - oplocení bude o celkové délce 220 m a výšce 2 m chodník - bude proveden nový chodník o šířce 2,5 m a délce 114 m zpevněné plochy - v areálu budou provedeny zpevněné plochy - v okolí bazénu bude provedena zpevněná plocha z dlažby s protiskluzovou úpravou o celkové ploše 280,61 m2 - v okolí altánů bude provedena zpevněná plocha z betonové zámkové dlažba o celkové ploše 263,6 m2 venkovní rozvod elektřiny, přeložky kabelu NN - sportovně relaxační centrum bude napojeno na elektřinu ze stávajícího rozvaděče umístěného ve sportovní hale na pozemku parc. č. v KN 730/2 v k.ú. pomocí nového kabelu - celková délka venkovního rozvodu elektřiny bude 145,5 m - celková délka přeložky kabelu NN bude 114 m osvětlení - bude provedeno osvětlení areálu - osvětlení bude tvořit 5 venkovních lamp u bazénu, 1 venkovní lampa u vstupu do areálu, osvětlení gabionové opěrné stěny a spodní část areálu budou osvětlovat 2 lampy o výšce 4 m vodovodní přípojka, venkovní rozvod vody - bude provedena nová vodovodní přípojka, která bude napojena ze stávající šachty na pozemku parc. č. v KN 859/23 v k.ú. a bude zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. v KN 859/23 v k.ú. - celková délka vodovodní přípojky bude 16 m - z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. v KN 859/23 v k.ú. bude veden rozvod vody do areálu sportovně relaxačního centra - celková délka venkovního rozvodu vody bude 110,5 m

3 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 3 tlaková kanalizační přípojka, venkovní rozvod spádové kanalizace - bude provedena nová tlaková kanalizační přípojka, napojená na stávající řád splaškové kanalizace - celková délka tlakové kanalizační přípojky bude 109,5 m - v rámci areálu bude venkovní rozvod kanalizace sveden spádově do přečerpávací kanalizační šachty - v šachtě budou osazena dvě kalová čerpadla - celková délka venkovního rozvodu spádové kanalizace bude 23,1 m dešťová kanalizace s podmoky - dešťové vody ze střech altánů a z drenážního systému budou odváděny dešťovou kanalizací do podmoků Umístění stavby na pozemku: - parc. č. v KN 859/76, 859/4, 859/9, 859/10, 859/21, 859/23, 859/29, 1060/10, 1068/2, 1060/4, 859/5, st. 730/3 v katastrálním území Určení prostorového řešení stavby: altán s dětským hřištěm - altán s dětským hřištěm bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 859/76 v k.ú. - altán s dětským hřištěm bude umístěn 9,475 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1018 v k.ú. a 48,065 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 859/10 v k.ú. altán se sociálním zázemím - altán se sociálním zázemím bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 859/76, 859/9 v k.ú. - altán se sociálním zázemím bude umístěn 6,515 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 859/4 v k.ú. a 3,6 m od sousedního altánu s dětským hřištěm hřiště pro míčové hry - hřiště pro míčové hry bude umístěno na pozemku parc. č. v KN 859/76 v k.ú. - hřiště pro míčové hry bude umístěno 7,03 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 859/4 v k.ú. a 7,293 m od altánu s dětským hřištěm bazén - bazén bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 859/76 v k.ú. - bazén bude umístěn 9,04 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 859/4 v k.ú. a 15,115 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 859/10 v k.ú. kabiny - kabiny budou umístěny na pozemku parc. č. v KN 859/9 v k.ú. - kabiny budou umístěny 2,715 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 859/4 v k.ú. opěrná zeď - jedna opěrná zeď bude umístěna na západní straně pozemku parc. č. v KN 859/76 v k.ú. v délce 8,98 m - druhá opěrná zeď bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 859/9, 859/76 v k.ú. Mladá Vožice 3,975 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1018 v k.ú. v délce 13,715 m směrem k hřišti pro míčové hry, dále bude pokračovat směrem k

4 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 4 fotbalovému hřišti 2,793 m od hřiště pro míčové hry v délce 21,58 m a poté opět směrem k hřišti pro míčové hry 3,5 m od tohoto hřiště v délce 17,1 m - třetí opěrná zeď bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 859/9, 859/76 v k.ú. 7,615 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 859/10 v k.ú. oplocení - oplocení bude umístěno na pozemku parc. č. v KN 859/9, 859/4, 859/76 v k.ú. - oplocení bude začínat na pozemku parc. č. v KN 859/9 v k.ú. u západního rohu pozemku parc. č. v KN 859/10 v k.ú., poté bude kopírovat společnou hranici s pozemkem parc. č. v KN 859/10 v k.ú. směrem na východ, dále bude pokračovat od severního rohu pozemku parc. č. v KN 859/10 v k.ú. po společné hranici pozemků parc. č. v KN 859/76, 859/4 v k.ú., a to v délce 79,988 m, poté bude pokračovat kolmo směrem na severozápad v délce 26,755 m, poté bude pokračovat v úhlu cca 45 v délce 8,21 m ke společné hranici s pozemkem parc. č. v KN 859/76 v k.ú., dále bude kopírovat společnou hranici pozemků parc. č. v KN 859/76 v k.ú. v délce 64,3 m (směr k budoucímu bazénu) a nakonec bude pod různými úhly zakončeno na pozemku parc. č. v KN 859/9 v k.ú. u západního rohu pozemku parc. č. v KN 859/10 v k.ú. - vstup do areálu je umístěn v jižní části oplocení, 1,475 m od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 1018 v k.ú. chodník - chodník bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 859/76, 859/9, 859/23, 859/21 v k.ú. Mladá Vožice a bude napojen na stávající chodník na pozemku parc. č. v KN 859/29 v k.ú. Mladá Vožice zpevněné plochy - zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc. č. v KN 859/76, 859/9 v k.ú. Mladá Vožice venkovní rozvod elektřiny, přeložky kabelu NN - venkovní rozvod elektřiny bude veden z rozvaděče na pozemku parc. č. v KN 730/2 v k.ú. po pozemku parc. č. v KN 859/5, 859/23, 1068/2, 859/4, 859/9, 859/76 v k.ú. - přes pozemek parc. č. v KN 1060/10, 859/76, 859/9, 859/10 v k.ú. je veden stávající kabel NN, který bude přeložen - nový kabel NN (přeložka) bude veden z pozemku parc. č. v KN 1060/4 v k.ú., bude zakončen ve stávajícím pilíři na pozemku parc. č. v KN 859/10 v k.ú. a bude veden přes pozemek parc. č. v KN 1060/4, 1060/10, 859/76, 859/9, 859/4, 859/10 v k.ú. osvětlení - osvětlení bude umístěno na pozemku parc. č. v KN 859/76, 859/9 v k.ú. vodovodní přípojka, venkovní rozvod vody - bude provedena nová vodovodní přípojka, která bude napojena ze stávající šachty na pozemku parc. č. v KN 859/23 v k.ú. a bude zakončena ve vodoměrné šachtě na pozemku parc. č. v KN 859/23 v k.ú. - vodovodní přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 859/23 v k.ú. - z vodoměrné šachty na pozemku parc. č. v KN 859/23 v k.ú. bude veden rozvod vody do areálu sportovně relaxačního centra - venkovní rozvod vody bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 859/23, 859/9, 859/76 v k.ú.

5 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 5 tlaková kanalizační přípojka, venkovní rozvod spádové kanalizace - tlaková kanalizační přípojka bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 859/76, 859/9, 859/23 v k.ú. - v rámci areálu bude venkovní rozvod kanalizace sveden spádově do přečerpávací kanalizační šachty, která bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 859/76 v k.ú. - z přečerpávací kanalizační šachty bude vedena tlaková kanalizační přípojka do stávající kanalizační šachty, umístěné na pozemku parc. č. v KN 859/23, 859/9 v k.ú. - venkovní rozvod spádové kanalizace bude umístěn na pozemku parc. č. v KN 859/76 v k.ú. dešťová kanalizace s podmoky - dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 859/76 v k.ú. - podmoky budou umístěny na severozápadní straně pozemku, 3,743 m od hřiště pro míčové hry, na pozemku parc. č. v KN 859/76 v k.ú. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: - Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. v KN 859/76, 1060/10, 859/4, 859/5, 859/9, 859/21, 859/23, 859/29, 1068/2, st. 730/3 v k.ú., které jsou ve vlastnictví žadatele. - Stavba bude dále umístěna na pozemcích parc.č. v KN 1060/4, 859/10 v k.ú., které nejsou ve vlastnictví žadatele. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. 2. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Stanislav Vyskočil, zodpovědný projektant Ing. Arch. Zdeněk Šimeček ČKAIT Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne vedené pod značkou 4504/12: Souhlasíme s přípravou stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení s tím, že projektová dokumentace musí řešit opatření pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení dle příslušných předpisů. Křížení vodovodní přípojky a tlakové kanalizace požadujeme kolmo na trasu VTL plynovodu. V místě křížení osadit vodovod a kanalizaci do ochranného potrubí min 2,0 m od hrany potrubí. Trasa plynovodu nesmí být zaplocena a plot musí být veden min 2 m od potrubí. Kabel NN v místě křížení NTL plynovodů nutno uložit do betonových koryt a trasu vést min 0,6 m od plynovodu. 4. Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne vedené pod značkou V1728-Z : Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno: 1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloup tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále

6 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 6 požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN a PNE Při provádění stavební prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. 3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení. 4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR. 5. Budou dodržení podmínky souhlasu E.ON Česká republika, s.r.o., reg. spr. Tábor, Budějovická 1400, Tábor ze dne vedené pod značkou P6503- Z : ECZR souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek. 1) Před vydáním stavebního povolení musí být zažádáno o přeložení kabelového vedení a musí být sepsána smlouva o přeložce. 2) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/200 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením 3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni. 4) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí RS Tábor. 5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 6) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 7) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN. 8) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklad investora stavby. 9) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE , PNE , PNE , ČSN EN , PNE , ČSN EN , ČSN EN ) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

7 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 7 a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 11) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy vprovozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne ) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečností opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie. 13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kv je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. Dne předchozího měsíce. 6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha ze dne vedené pod č.j / Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice ze dne vedené pod č.j. O : Činnosti v průběhu realizace: Před zahájením zemních rpací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí provede ČEVAK a.s. Pro zhotovení přípojek doložíte zakázkový list. Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu (montážní práce) včetně osazení vodoměru provede společnost ČEVAK a.s. Výkopové práce včetně provedení pískového lože a obsypu potrubí zajistí investor. Před zásypem potrubí od napojení na vodovodní řad až po vodoměr bude přizván ke kontrole pracovní ČEVAK a.s. a bude vydán písemný souhlas se zásypem. Napojení kanalizační přípojky bude provedeno jádrovým navrtáním do revizní šachty. Navrtávku provede proti objednávce provoz, Soběslavsko. Připojení bude provedeno po investorově podpisu tiskopisu Smlouvy. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. ve stádiu vysazené začištěné a fixované odbočky (před pokládkou potrubí). Toto potvrzení bude doloženo společnosti ČEVAK a.s. před dnem nabytí účinnosti Smlouvy (příp. ke kolaudaci) Vodoměrná sestava bude umístěna dle Technické požadavky na umístění vodoměru. Bude osazen vodoměr Qn 2,5. Na tlakové kanalizační přípojce bude osazen čistící kus umožňující v případě akutní potřeby bezproblémové pročištění veřejné i domovní části kanalizační přípojky tlakovou vodou.

8 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 8 Kanalizační stoka je vedena na ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení odpadních voda je nutné striktně dodržet. Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti ČEVAK a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (požadujeme digitální formu dat) a předložena smlouva. 8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice, ze dne vedené pod č.j. KHSJC 11509/2012/HOK.TA: 1) Před vydáním kolaudačního souhlasu a užíváním stavby musí být KHS Jč kraje předloženy výsledky měření hluku z provozu všech zdrojů hluku v areálu, které prokáží, že jsou dodrženy hygienické limity hluku dle 30 a 32 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb v okolí sportovně relaxačního centra. 2) Projektová dokumentace pro stavební povolení stavby bazénu musí být řešena v souladu s požadavky danými vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále jen vyhláška č. 238/2011 Sb. ), ve smyslu ustanovení 6c odst. 1 psím. e zákona č. 258/2000 Sb., jak z hlediska konstrukčního, prostorového a technologického řešení, tak i z hlediska provozního a personálního zázemí. 3) Vlastní provoz bazénu smí být zahájen až po předložení provozního řádu bazénu a jeho schválení orgánem ochrany veřejného zdraví a předložení vyhovujících výsledků rozborů bazénové vody. 9. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, Tábor vydal dne souhlasné závazné stanovisko vedené pod č.j. HSCB /2012/ UO-TA: Zpracovaná dokumentace splňuje podmínky z hlediska požární ochrany. Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracoval Ing. arch. Zdeněk Šimeček v květnu 2012, v souladu s 41 vyhlášky č. 246/2011 Sb., o požární prevenci. Každá změna schválené dokumentace stavby musí být nedokladně projednána. 10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, Tábor ze dne vedené pod č.j. METAB 28244/2012/OŽP/SHa: 1. Na základě schválené projektové dokumentace shora uvedené stavby provede před započetím stavby vytýčení hranic pozemků příp. jejich částí dotčených odnětím a s jejich průběhem seznámí vlastníky příp. nájemce. Stavebník přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru tak, aby nedošlo ke škodám na okolních pozemcích. 2. Dle předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy bude skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (dále též ornice ) a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin (dále též podorničí ). Dle 8 odst. 1 písm. a) zákona následně zajistí na vlastní náklady odvoz ornice a podorničí z odnímané plochy 0, ha (2198,45 m 2 ). Objem orniční vrstvy půdy z hloubky 0,20 m z této plochy činí 440 m 3 a objem zúrodnění schopné podorniční vrstvy půdy z hloubky 0,10 m činí 219,8 m Skrytá ornice bude uložena na deponii v prostoru staveniště. Ornice a podorniční vrstva bude využita na ozelenění sportovního areálu a vylepšení půdních podmínek stavbou dotčených pozemků po dokončení výstavby sportoviště.

9 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str Odvoz skryté ornice a podorničí a její rozprostření na pozemcích k tomu určených, včetně jejího využití pro následné úpravy staveniště budou dokončeny nejpozději před užíváním dokončené stavby. 5. Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami. 6. O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník, případně ve stavebním deníku), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 7. Stavebník činí po dobu výstavby příslušná opatření kzabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt. 8. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny. 9. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození hydrologických poměrů na okolních pozemcích, příp. jejich částech, či k negativnímu ovlivnění funkcí existujících melioračních zařízení, zajistí stavebník bezodkladně na svůj náklad provedení nezbytných nápravních opatření. 10. Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro stavbu Sportovně relaxační centrum sportovní oplocený areál ostatní plocha sportoviště bude stavebníkovi po nabytí právní moci stavebního povolení předepsán finanční odvod v souladu s ustanovením 11 odstavce 1 písmena a) zákona a dle zákona č. 185/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 11. Žádáme o převzetí podmínek daných v tomto souhlasu do výrokové části následného rozhodnutí vydaného dle zvláštních předpisů zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona). 11. Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo náměstí 2, Tábor vydal dne pod č.j. METAB 28366/2012/OR/Bíl vyjádření: Území, na němž hodláte provádět stavební činnost, je územím s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení 22 odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Město, IČ , Žižkovo náměstí č.p. 80, Odůvodnění: Dne podal žadatel Město, IČ , Žižkovo náměstí č.p. 80, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol.

10 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 10 V daném území () je vydán územní plán č.j. MUMV1416/2009/star/Vě, datum vydání: , datum nabytí účinnosti: Stavba bude umístěna v zastavitelném území v ploše OVs N plochy občanské vybavenosti sport. Je splněna podmínka prostorového uspořádání (výšková hladina nepřekročí 4 nadzemní podlaží + podkroví) stavba obsahuje altány o 1.NP. Umístění stavby je v souladu s územním plánem. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. V průběhu řízení byla na části katastrálního území obce převedena platná katastrální mapa na digitální katastrální mapu (DKM) a současně byly doplněny do katastrální mapy pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem. Doplňovaným pozemkům zjednodušené evidence byla přidělena nová parcelní čísla katastru. V důsledku těchto změn došlo v průběhu řízení ke změně číslování některých pozemků, které se týkají tohoto řízení. Pozemek parc. č. v PK 1015 v k.ú. (pozemek parc. č. v KN 859/1 v k.ú. ) byl přečíslován na pozemek parc. č. v KN 859/76 v k.ú.. Pozemek parc. č. v PK 1018 v k.ú. (pozemek parc. č. v KN 859/1 v k.ú. ) byl přečíslován na pozemek parc. č. v KN 1018 v k.ú.. Pozemek parc. č. v PK 1022 v k.ú. (pozemek parc. č. v KN 859/1 v k.ú. ) byl přečíslován na pozemek parc. č. v KN 1022 v k.ú.. Stanoviska sdělili: - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, České Budějovice, závazné stanovisko ze dne vedené pod č.j. KHSJC 11509/2012/HOK.TA - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, Chýnovská 276, Tábor, závazné stanovisko ze dne vedené pod č.j. HSCB /2012/ UO-TA - Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, Tábor, vyjádření ze dne vedené pod č.j. METAB 28244/2012/OŽP/SHa - Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo náměstí 2, Tábor, vyjádření ze dne vedené pod č.j. METAB 28366/2012/OR/Bíl - Městský úřad Tábor, odbor dopravy, Žižkovo náměstí 2, Tábor, vyjádření ze dne vedené pod č.j. METAB 26167/2012/OD/Ku - Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, Tábor, vyjádření ze dne vedené pod č.j. METAB 30075/2012/OŽP/Maš: - E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn, F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice vyjádření ze dne vedené pod značkou 4504/12 - E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice vyjádření ze dne vedené pod značkou V1728-Z E.ON Česká republika, s.r.o., reg. spr. Tábor, Budějovická 1400, Tábor vyjádření ze dne vedené pod značkou P6503-Z ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice vyjádření ze dne vedené pod č.j. O Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, Praha vyjádření ze dne vedené pod č.j /12

11 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 11 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Stavební úřad se zabýval vymezením účastníků řízení a stanovil: podle 85 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žadatele: Město, IČ , Žižkovo náměstí č.p. 80, , (vlastník pozemku parc. č. v KN 859/76, 1060/10, 859/4, 859/5, 859/9, 859/21, 859/23, 859/29, 1068/2, st. 730/3 v k.ú. ) podle 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obec: Město, IČ , Žižkovo náměstí č.p. 80, podle 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d): E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice (vlastník pozemku parc. č. v KN 859/10 v k.ú. ) SINFO, spol. s r.o., Souhradí č.p. 84, (vlastník pozemku parc. č. v KN 1060/4 v k.ú. ) podle 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice (vlastník pozemku parc. č. v KN st v k.ú. ) SINFO, spol. s r.o., Souhradí č.p. 84, (vlastník pozemku parc. č. v KN 1060/6, 1060/7, st. 1017/3, st. 1017/1 v k.ú. ) Libuše Kosejková, nar , Žitomírská č.p. 744/26, Praha (vlastník pozemku parc. č. v KN 1018 v k.ú. ) MUDr. Milada Pazderníková, nar , Čerchovská č.p. 1715/8, Praha(vlastník pozemku parc. č. v KN 1018 v k.ú. ) Věra Zimmermannová, nar , V Braňce č.p. 345, Čechtice(vlastník pozemku parc. č. v KN 1018 v k.ú. ) Marie Kutilová, nar , V Hranicích č.p. 170, Dolní Břežany(vlastník pozemku parc. č. v KN 1018 v k.ú. ) Marie Vojtěchovská, nar , Sokolovská č.p. 465/53, Loket(vlastník pozemku parc. č. v KN 1018 v k.ú. ) Stavebně bytové družstvo, Žižkovo náměstí č.p. 80, (vlastník stavby č.p. 639 ) Petr Rypáček, nar , U Stadionu č.p. 801/9, Veltrusy (vlastník pozemku parc. č. v KN 1022 v k.ú. )

12 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 12 Protože je v daném území vydán územní plán doručuje stavební úřad územní rozhodnutí podle 92 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu veřejnou vyhláškou. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Bez připomínek veřejnosti. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu Městský úřad, stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 80, Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku. Za správnost vyhotovení: Dagmar Holubová [otisk úředního razítka] Ing. Blanka Malinová v.r. vedoucí stavebního úřadu Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

13 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 13 Obdrží: účastníci (dodejky) Město, IDDS: kpxbcqh účastníci (veřejná vyhláška) E.ON Distribuce a.s., IDDS: nf5dxbu SINFO, spol. s r.o., IDDS: 42q2gm4 Libuše Kosejková, Žitomírská č.p. 744/26, Vršovice, Praha 101 MUDr. Milada Pazderníková, Čerchovská č.p. 1715/8, Vinohrady, Praha 2 Věra Zimmermannová, V Braňce č.p. 345, Čechtice Marie Kutilová, V Hranicích č.p. 170, Dolní Břežany Marie Vojtěchovská, Sokolovská č.p. 465/53, Loket Stavebně bytové družstvo, IDDS: 23msms7 Petr Rypáček, U Stadionu č.p. 801/9, Veltrusy dotčené orgány (dodejky) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní pracoviště Tábor, IDDS: agzai3c, závazné stanovisko ze dne , č.j. KHSJC11509/2012/HOK.TA Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3, závazné stanovisko ze dne , č.j. HSCB /2012 UO-TA Městský úřad Tábor, Odbor územního rozvoje, IDDS: 5zrb8iz, vyjádření ze dne č.j. METAB28366/2012/OR/Bíl, vyjádření ze dne č.j. METAB24625/2012/OR/Bo Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz, závazné stanovisko ze dne , č.j. METAB28244/2012/OŽP/SHa, vyjádření ze dne č.j. METAB30075/2012/OŽP/Maš Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, IDDS: 5zrb8iz, vyjádření ze dne č.j. METAB26167/2012/OD/Ku ostatní (dodejky) E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz, vyjádření ze dne , značka 4504/12 Telefónica Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h, vyjádření ze dne , č.j /12 ČEVAK a.s., Divize Tábor, IDDS: 3ndg7rf, vyjádření ze dne , č.j. O E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz, vyjádření ze dne , značka V1728- Z

14 Č.j. MUMV1920/2012/výst/Ho str. 14

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 3164/2015-PRO VUP 15647/15-PRO-3164/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/521/2011/kou - 7 Polná, dne: 18.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381508143, fax: 381508109 e-mail: priplata@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Jihočeský

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor stavební úřad Adresát: ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice Naše značka: Vyřizuje: Datum: SZ-MUST/013393/2012/SÚ/krch Krch/383 700 731 27.7.2012 č.j. MUST/031093/2012/SÚ/krch

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/24/2015/pats SÚ/5997/2014/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 2263/12/Pa 2896/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 pnebeska@vcelnice.cz hpacaltova@vcelnice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 9 7 0 6-2014/5905-2 0 1 3 / m a i S p is. a s ka rt. z n

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice. MĚSTSKÝ ÚŘAD KAPLICE stavební úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice TeL: 380303138, Mob.: 724301291, Fax: 380303110, e-mail: vystavba@mestokaplice.cz váš DPIS z.. ZE DNE: SPIS. ZN.: ČJ.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 5529/12/Pa 0639/13/SÚ Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/4073/2012/Šla Lysá nad Labem, dne 15.5.2012 Č.j.: SÚ/12792/12/Šla Vyřizuje: E-mail: Irena Šulcová,

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08 Ka Pavel Kavlík O Z N Á M E N Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.9.2008 VÚP 328.3-1790/2386/08, VÚP 330-1791/2387/08

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. ě.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-S0/1896/2012/Bu Spis: 804/2012/UR 4 Uherské Hradiště: 4. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: SÚ/1637/11/Vl Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 Mnichovice : 5.3.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavbu: Novostavba haly - sklad píce Horažďovice, Předměstí č.p. 442

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavbu: Novostavba haly - sklad píce Horažďovice, Předměstí č.p. 442 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 990/2011-Raj VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 17.02.2014

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/155/2013/Ve Havlíčkův Brod, dne 12.3.2013 JID: 17344/2013/muhb VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4506/2011/Ba Č. J.: 2625/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

1745810kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

1745810kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 11219/204-B/2010/Kr Trhové Sviny, dne 7.6.2010 Vyřizuje : František Kříha 17458/10/Kri Telefon : 386 301 427

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/2591/2015/pats SÚ/1856/2015/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 018606/14/OVDŽP/Hm Vyřizuje Praha Č. j.: 002332/15/OVDŽP

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 156453/2011 ST2/Več MMHK/173226/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 19.10.2011

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011 ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-108/11-My Číslo jednací: VRAND 505/2011 Oprávněná úřední osoba: Mynaříková Marie Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více