Zpráva o stavu mikrokorupce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu mikrokorupce"

Transkript

1 TNS ve spolupráci s Haládik Consulting Zpráva o stavu mikrokorupce v Čechách a na Slovensku březen 2014 Hlavní partneři projektu

2 Zpráva o stavu mikrokorupce v Čechách a na Slovensku Tato zpráva vznikla na základě průzkumu, který v roce 2013 provedla společnost TNS AISA Česká republika a TNS AISA Slovenská republika. Tento průzkum byl zaměřen specificky na Českou a Slovenskou republiku. Průzkumu se zúčastnilo celkem 502 respondentů. Z toho 100 respondentů bylo v pozici majitele firmy a 402 respondentů na úrovni zaměstnanců, vedení společností. Tato zpráva dále čerpá ze závěru globální studie problematiky mikrokorupce, kterou připravila v roce 2012 Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE Asosciation of Certified Fraud Examinners). Tato globální studie vychází ze závěru vyšetřování 1344 případů odhalených zpronevěr v téměř 100 zemích. Komentáře, závěry a interpretace výsledků tohoto průzkumu byly konzultovány a připraveny ve spolupráci s odborníky v oblasti práva, forenzního vyšetřování, interního auditu a compliance. Naše poděkování patří zejména: Ing. Martin Wrlík (Security & Fraud, GE Money Bank) Ing. Magdalena Wavle (Ombudsman, GE Money Bank) Ing. Antonín Hamřík (IT bezpečnost a kontroly, PwC) Ing. Petr Zmátlík (audit a kontroly, PwC) Mgr. Tomáš Čejchan (Legal & Integrity, ABB) Ing. Dana Mocová (Interní Audit, CzechInvest) Mgr. Jozef Haládik (Partner, Haladik Consulting) Mgr. Tomáš Pešek (Partner, BBH Advokátní kancelář) Ing. Ivan Šimek (CEO, TNS Slovakia) Mgr. Vladislav Chaloupka (Operations, TNS Slovakia) Fenomén mikrokorupce Pojem mikrokorupce může být poněkud zavádějící, nicméně je užíván k odlišení firemní korupce a korupce ve státní správě. Nevýhodné nákupní ceny, úplatky, fingované ztráty a krádeže, manipulace s pracovní dobou, finančními výsledky nebo sofistikované IT zpronevěry zaokrouhlováním. To vše je jen několik příkladů mikrokorupce. V porovnání se státní správou se u firemní korupce zpravidla hovoří o významně nižším objemu manipulovaných nebo zpronevěřených finančních prostředků. Při vyčíslení finančního dopadu mikrokorupce na středně velké společnosti s obratem kolem 300 mil. Kč nejčastěji hovoříme o částkách v řádech jednotek milionů korun. Globální studie ACFE pak hovoří o průměrném dopadu ve výši 5 % z obratu společnosti ročně. Dopad mikrokorupce na celkové výnosy společnosti Mikrokorupce 5 % Čistý zisk 7 % Vynaložené náklady 88 % Pro středně velké společnosti tedy jde zhruba o 15 milionů Kč roční ztráty. Pro společnosti operující v průmyslu s nízkou dosahovanou marží může tedy dopad mikrokorupce představovat rozdíl mezi ziskem a ztrátou. 2

3 V České republice a na Slovensku dochází meziročně k nárůstu identifikovaných případů podnikové kriminality. Odborníci se shodují na tom, že ve státech střední Evropy je rozsah a dopad podnikové kriminality ve srovnání s vyspělejšími evropskými ekonomikami výrazně vyšší. Důvodem je zejména absence vyspělejšího kontrolního prostředí v kombinaci s vyšší tolerancí naší společnosti k takovému chování. Odborníci odhadují, že dopad mikrokorupce ve střední Evropě se tak může pohybovat až na úrovni 8 % z obratu společnosti. V rámci zpomalení evropských ekonomik a při výrazném snížení ziskovosti většiny společností tedy mluvíme o zcela zásadním dopadu na výsledek společnosti. U společností s nízkou marží pak hovoříme o pomyslném jazýčku na vahách mezi ziskem a ztrátou, úspěchem a neúspěchem a v neposlední řadě mezi motivací a demotivací zaměstnanců a managementu. Proč jsou mezi jednotlivými zeměmi rozdíly? Důvodů je hned několik. Odborníci se shodují na tom, že jeden z důvodů je kulturní. I když naši společnost již dělí více než dvě desetiletí od pádu komunizmu, stále minimálně ve dvou aktivních generacích přetrvává jistá neúcta k soukromému majetku. Ta byla formována částí tehdejší společnosti pod heslem kdo nekrade, okrádá rodinu. V některých případech byla tato forma podnikové kriminality chápána i jako jakýsi protest proti bývalému režimu. Toto období ovlivnilo naši společnost do té míry, že se zdráháme na akty zpronevěry a podvodu upozornit a ohradit se proti nim. Jinými slovy, občan Německa nebo Velké Británie mnohem častěji upozorní na podvodné a neetické jednání než třeba občan České nebo Slovenské republiky. Dalším důležitým faktorem je vyspělost interních kontrol společností a často neexistence, nebo nefunkčnost nástrojů, které nahlášení neetického a podvodného jednání umožňují. V tomto ohledu jsou opět společnosti v České a Slovenské republice ve stádiu vývoje. To ve svém důsledku znamená, že se reálně v České a Slovenské republice odhalí výrazně méně zpronevěr a podvodů než ve vyspělých zemích na západ od naší hranice. Stav mikrokorupce v Čechách a na Slovensku Průzkum společnosti TNS popisuje stav problematiky mikrokorupce v Čechách a na Slovensku. Hlavním cílem tohoto průzkumu je získat základní data z těchto trhů, které pomohou zpřesnit zaměření při následných průzkumech v oblasti mikrokorupce. Cílem tohoto průzkumu je na nešvar mikrokorupce upozornit, podnítit diskuzi k tomuto tématu a poukázáním na významné dopady mikrokorupce motivovat vlastníky, vedení a zřizovatele firem k boji s tímto nešvarem. Zkušenost s mikrokorupcí v soukromých firmách Prvním alarmujícím údajem je, že s mikrokorupcí se v nějaké formě setkalo v jednotlivých kategoriích od 40 % do 46 % dotázaných. Tento údaj je s menšími odchylkami konzistentní jak v Čechách, tak na Slovensku. Podobný poměr je i v porovnání majitelů společností a zaměstnanců firem. Zkušenosti podnikatelů v ČR Zkušenosti podnikatelů v SK ANO 46 % NE 52 % ANO 44 % NE 48 % Nevím, bez odpovědi 2 % Nevím, bez odpovědi 8 % Zdroj: TNS 3

4 Nejčastější oblasti zpronevěr a firemní kriminality Průzkum společnosti TNS se zaměřil na tři základní oblasti, ve kterých v rámci soukromých společností ke zpronevěrám dochází. Výsledky průzkumu TNS a grafy níže zobrazují individuální odpovědi 216 dotázaných zaměstnanců a majitelů firem, kteří již měli s nějakou formou korupce zkušenost. Tyto hlavní oblasti mikrokorupce představují: Klientelizmus První komplexní oblastí je takzvaný klientelizmus. Klientelizmus představuje takovou formu korupce, kdy při kontaktu zaměstnance s externím prostředím firmy dochází k finančnímu, nebo reputačnímu poškození společnosti. Typickým příkladem je finanční poškození společnosti v oblasti nákupu služeb a zboží. V tomto případě klientelizmus představuje uzavírání nevýhodných smluv s dodavateli za úplatu, nebo za jiný nefinanční benefit. Na stejném principu funguje klientelizmus i na straně prodeje. Opět dochází k obohacení ať už finančnímu, či nefinančnímu na úkor společnosti. V případě prodeje je příkladem zvýhodněná prodejní cena, kdy prodejce společnosti za úplatu od zákazníka prodá zboží nebo službu za výrazně nižší cenu. Oblast reputačního klientelizmu je možná ještě nebezpečnější než klientelizmus s přímým finančním dopadem. Reputační klientelizmus představuje například předávání citlivých interních informací konkurenci, referování klientů konkurenci, případně záměrné poškozování kvality výrobků a služeb s cílem poškodit svého zaměstnavatele ve prospěch konkurence. Tato forma mikrokorupce je o to nebezpečnější, že firmu poškozuje dlouhodobě a to i po eliminaci původce takového jednání. Odborníci se shodují na tom, že s dopady reputačního klientelizmu se některé firmy vyrovnávají i několik let. Tyto podvody jsou ve většině případů páchány na úrovni tzv. Front Office zaměstnanci nižšího a středního managementu. Minimálně s jednou z níže uvedených forem klientelizmu se setkalo 32 % všech respondentů. Z následujícího grafu vyplývá, že nejfrekventovanější formou klientelizmu jsou nevýhodné ceny a smlouvy. Hlavní formy klientelizmu v Čechách a na Slovensku Zaměstnanci Podnikatelé 32 % 33 % 47 % 25 % 34 % 31 % 31 % 8 % 6 % 9 % 8 % 8 % Nevýhodné, nebo naopak příliš výhodné ceny / Smlouvy za úplatek, nebo protislužbu Ignorace konfliku zájmů Poškozování dobrého jména, např. zhoršenou kvalitou produktů, služeb nebo práce Předávání informací konkurenci Postoupení klientů konkurenci Vydírání Zdroj: TNS (vážený výsledek za ČR a SK) 4

5 Výsledky průzkumu jsou v porovnání Čech a Slovenska v podstatě konzistentní. Přičemž na Slovensku jsou jednoznačně nejvýznamnější formou mikrokorupce nevýhodné smlouvy a konflikt zájmů. V Česku jsou první čtyři formy korupce, včetně poškozování dobrého jména a předávání informací konkurenci, více vyrovnané. Na Slovensku je pak výrazně zastoupena i kategorie postupování klientů konkurenci. Zkušenost podnikatelů s klientelizmem % Nevýhodné, nebo naopak příliš výhodné ceny / Smlouvy za úplatek, nebo protislužbu Ignorace konfliku zájmů Poškozování dobrého jména, např. zhoršenou kvalitou produktů, služeb nebo práce Předávání informací konkurenci Postoupení klientů konkurenci Vydírání CZ podnikatel SK podnikatel Nic z uvedeného Zdroj: TNS (respondenti, kteří se s mikrokorupcí setkali) Zajímavý rozdíl je v kategorii Nic z uvedeného mezi zaměstnanci a majiteli firem. Tato rozdílná zkušenost je zřejmě dána vysokou sensitivitou při odhalení klientelizmu a tím, že se odhalená podniková kriminalita obecně řeší velmi diskrétním postupem. Zkušenost zaměstnanců s klientelizmem % Nevýhodné, nebo naopak příliš výhodné ceny / Smlouvy za úplatek, nebo protislužbu Ignorace konfliku zájmů Poškozování dobrého jména, např. zhoršenou kvalitou produktů, služeb nebo práce Předávání informací konkurenci Postoupení klientů konkurenci Vydírání CZ zaměstnanec SK zaměstnanec Nic z uvedeného Zdroj: TNS (respondenti, kteří se s mikrokorupcí setkali) 5

6 Firemní krádeže a podvody Firemní krádeže a podvody je opět možné rozdělit na finanční a nefinanční. Je třeba zdůraznit, že obě formy podvodů a zpronevěr mají konečný dopad na výslednou ziskovost a úspěch firmy na trhu. Typické příklady krádeží majetku začínají na úrovni krádeží drobného inventáře a kancelářských potřeb. Významnější finanční dopad pak mají fingované ztráty a krádeže hodnotnějšího zařízení jako například mobilních telefonů, počítačů, aut, případně specializovaných zařízení a vybavení. Tradiční, a přesto stále velmi frekventované jsou krádeže zásob materiálu, výrobků, drahých kovů nebo železného šrotu. Finanční i nefinanční podvody pak představují méně sofistikované podvody ve formě manipulace s pracovní dobou, vykazování přesčasů, případně vykaování fiktivních zaměstnanců (tzv. černých duší). Velmi časté jsou také manipulace se zaměstnaneckými benefity, cestovními náhradami nebo náhradami ostatních výdajů. Tyto formy mikrokorupce jsou identifikovány průřezově na všech úrovních firmy. Od zaměstnanců výroby, přes nižší a střední management až na úroveň vedení společnosti. Minimálně s jednou z níže uvedených forem krádeží a podvodů se setkalo 40 % všech respondentů. Grafy níže ukazují, že nejfrekventovanějšími formami jsou drobné krádeže a manipulace s pracovní dobou. Hlavní formy krádeží a podvodů v Čechách a na Slovensku Zaměstnanci 59 % 64 % Drobné krádeže majetku a zásob (do 100 EUR), obvykle firemní inventář, papír, obálky, mobilní telefony apod. 26 % 11 % 7 % 8 % Podvody s pracovní dobou, zejména zneužití pracovní neschopnosti, fiktivní pracovní schůzky, bezdůvodný předčasný odchod z práce, Neodůvodněný pozdní příchod do práce. Podvody se zaměstnaneckými benefity, zejména čerpání neoprávněných cestovních náhrad, proplácení nepracovních účtenek apod. Podnikatelé 72 % 62 % Krádež jiného firemního majetku a zásob (nad 100 EUR) Zpronevěra hotovosti / stravenek / jiného finančního majetku 26 % 22 % 18 % 4 % Evidence černých duší, umělá tvorba pracovních pozic, řešení fiktivních pracovních úloh, apod. Zdroj: TNS (vážený výsledek za ČR a SK) 6

7 Výsledky průzkumu jsou v porovnání Čech a Slovenska v podstatě shodné co do nejčastějších forem firemních krádeží. Zkušenosti podnikatelů s krádežemi a podvody Drobné krádeže majetku a zásob (do 100 EUR), obvykle firemní inventář, papír, obálky, mobilní telefony apod. Podvody s pracovní dobou, zejména zneužití pracovní neschopnosti, fiktivní pracovní schůzky, bezdůvodný předčasný odchod z práce, Neodůvodněný pozdní příchod do práce. Podvody se zaměstnaneckými benefity, zejména čerpání neoprávněných cestovních náhrad, proplácení nepracovních účtenek apod. % Krádež jiného firemního majetku a zásob (nad 100 EUR) Zpronevěra hotovosti / stravenek / jiného finančního majetku Evidence černých duší, umělá tvorba pracovních pozic, řešení fiktivních pracovních úloh, apod. CZ podnikatel SK podnikatel Nic z uvedeného Zdroj: TNS (respondenti, kteří se s mikrokorupcí setkali) V případě firemních krádeží a podvodů je závěr průzkumu konzistentní u všech dotazovaných skupin. Majitelé a zaměstnanci v Čechách a na Slovensku se setkali v průměru se dvěma formami firemních krádeží a podvodů. Zkušenost zaměstanců s krádežemi a podvody Drobné krádeže majetku a zásob (do 100 EUR), obvykle firemní inventář, papír, obálky, mobilní telefony apod. Podvody s pracovní dobou, zejména zneužití pracovní neschopnosti, fiktivní pracovní schůzky, bezdůvodný předčasný odchod z práce, Neodůvodněný pozdní příchod do práce. Podvody se zaměstnaneckými benefity, zejména čerpání neoprávněných cestovních náhrad, proplácení nepracovních účtenek apod. Krádež jiného firemního majetku a zásob (nad 100 EUR) % Zpronevěra hotovosti / stravenek / jiného finančního majetku CZ zaměstnanec SK zaměstnanec Evidence černých duší, umělá tvorba pracovních pozic, řešení fiktivních pracovních úloh, apod. Nic z uvedeného Zdroj: TNS (respondenti, kteří se s mikrokorupcí setkali) 7

8 Manipulace s daty a zkreslování informací Mikrokorupce ve formě manipulace a zkreslování informací představuje sofistikované formy podvodů a jejich pachateli jsou nejčastěji zaměstnanci s přístupem k firemnímu IT prostředí, finančním záznamům a zdrojovým informacím. Manipulace ve formě zkreslování finančních výsledků má bezpočet forem a hlavní motivací pachatele je buď zakrýt finanční nesrovnalosti způsobené jinou formou korupčního jednání, nebo (a to častěji) s cílem získat bonus, který se od manipulovaných informací odvíjí. Další podvody v této oblasti lze identifikovat v oblasti IT. Zejména kumulace zodpovědností u jedné osoby může přispět k výrazným ztrátám. Sofistikované zpronevěry, které jsou způsobeny systémovou manipulací, jsou například zneužití systémového zaokrouhlování, změna kmenových dat (např. čísel účtů), manipulace kurzových odchylek a další. Další příklady finančních podvodů, které nutně nemusí páchat zaměstnanec s přístupem k IT prostředí, jsou například zdvojené účtování faktur, zpožďování plateb přes soukromý účet, případně spekulativní obchodování s komoditami mimo schválený limit. Minimálně s jednou z níže uvedených forem manipulace s daty a zkreslování informací se setkalo 22 % všech respondentů. Přehled v grafu níže ukazuje, že v oblasti manipulace IT a finančních výsledků je nejčastěji zastoupena kategorie zkreslování výsledků pro dosažení finančních bonusů. Ostatní kategorie mají v jednotlivých zemích trochu odlišné zastoupení, přesto jsou relativně vyrovnaně zastoupeny ve většině oblastí. Hlavní formy manipulací a zkreslování v Čechách a na Slovensku Zaměstnanci 28 % Zkreslování pracovních výsledků pro získání bonusu nebo jiné výhody 12 % 9 % 10 % 7 % 2 % 6 % Machinace s finačními nástroji, např. zneužívání bonusů od telefonních operátorů, umělé zadržování plateb dodavatelům/zaměstancům Neoprávněné snižování/zvyšování hospodářského výsledku Podnikatelé 24 % 20 % 17 % 14 % 14 % Manipulace s kmenovými daty firmy (bankovní účty, výkazy, docházka apod.) Manipulace s fakturami a platbami, např. opakované účtování, opakovaná platba apod. Úhrady v hotovosti nad povolený limit dodavatelům, zákazníkům apod. 7 % 2 % Sofistikované mikro-fraudy např. zaokrouhlování údajů, různých kurzů anebo jiných základen pro výpočet apod. Zdroj: TNS (vážený výsledek za ČR a SK) 8

9 Výsledky průzkumu jsou v Čechách a na Slovensku konzistentní co do pořadí nefrekventovanějších forem manipulací. V Čechách jsou v rámci prvních pěti kategorií počty odpovědí podnikatelů v podstatě vyrovnané, zatímco na Slovensku je výraznější těžiště právě v prvních dvou kategoriích. Tedy ve zkreslování pracovních výsledků a v machinaci s finančními nástroji. Zkušenost podnikatelů s manipulací a zkreslováním informací Zkreslování pracovních výsledků pro získání bonusu nebo jiné výhody Machinace s finačními nástroji, např. zneužívání bonusů od telefonních operátorů, umělé zadržování plateb Neoprávněné snižování/zvyšování hospodářského výsledku % Manipulace s kmenovými daty firmy (bankovní účty, výkazy, docházka apod.) Manipulace s fakturami a platbami, např. opakované účtování, opakovaná platba apod. Úhrady v hotovosti nad povolený limit dodavatelům, zákazníkům apod. Sofistikované mikro-fraudy např. zaokrouhlování údajů, různých kurzů anebo jiných základen pro výpočet apod. CZ podnikatel SK podnikatel Nic z uvedeného Zdroj: TNS (respondenti, kteří se s mikrokorupcí setkali) V případě manipulací je obecně výrazně větší podíl respondentů, kteří se s takovou formou zpronevěry nesetkali. Podle odborníků to indikuje, že úspěšnost odhalování sofistikované firemní kriminality je výrazně nižší. To ostatně koresponduje i s dalšími výsledky průzkumu, ze kterých vyplývá, že v Čechách a na Slovensku je implementace sofistikovanějších nástrojů detekce tohoto typu kriminality velmi omezená. Zkušenost zaměstnaců s manipulací a zkreslováním informací Zkreslování pracovních výsledků pro získání bonusu nebo jiné výhody Machinace s finačními nástroji, např. zneužívání bonusů od telefonních operátorů, umělé zadržování plateb Neoprávněné snižování/zvyšování hospodářského výsledku Manipulace s kmenovými daty firmy (bankovní účty, výkazy, docházka apod.) % Manipulace s fakturami a platbami, např. opakované účtování, opakovaná platba apod. Úhrady v hotovosti nad povolený limit dodavatelům, zákazníkům apod. Sofistikované mikro-fraudy např. zaokrouhlování údajů, různých kurzů anebo jiných základen pro výpočet apod. CZ podnikatel SK podnikatel Nic z uvedeného Zdroj: TNS (respondenti, kteří se s mikrokorupcí setkali) 9

10 Boj s mikrokorupcí Proč se mikrokorupcí zabývat Jak vyplývá z výsledků průzkumu, mikrokorupce je fenomén, který bohužel v různých formách postihuje téměř každou firmu. Navíc nelze říci, že některé oblasti či oddělení ve firmě jsou korupčního jednání ušetřeny. Proč se tedy mikrokorupcí zabývat? Pokud pomineme důvod, který je uvedený na začátku této zprávy výrazný dopad korupčního jednání na finální výsledek hospodaření společnosti, pak je také důležité zvážit ostatní, zejména právní aspekty a zodpovědnost statutárních zástupců společností. Odborníci na právo upozorňují, že významná zpřísnění objektivní odpovědnosti statutárních zástupců dle nového zákona o korporacích a insolvenčního zákona v kombinaci s novou úpravou v trestním právu kladou velký důraz na zlepšení a zefektivnění vnitrofiremních kontrolních mechanizmů. Před trestní činností zaměstnanců totiž statutárního zástupce společnosti neochrání ani pojištění. V limitním případě může dojít i k odsouzení celé společnosti a k nucené likvidaci. Motivací k řešení mikrokorupce je tedy dost. Na jedné straně je to motivace vrcholového vedení společností dosahovat co nejlepšího výsledku a tím i příležitost se na něm podílet. Na straně druhé je to povinnost vyplývající ze zákona, která může mít významný dopad nejen na společnost, ale i na osobní majetek statutárních zástupců společností. Co tedy můžeme s mikrokorupcí dělat Boj s korupcí je obecně velmi podobný boji s jakoukoli jinou kriminalitou. Tento nešvar díky své podstatě - lidskému faktoru - zcela vymýtit nelze. Odborníci se shodují na tom, že čím sofistikovanější nástroje společnost použije, tím sofistikovaněji, nebo naopak banálněji bude zpronevěra nebo podvod realizován. V tomto směru je bohužel lidská kreativita nevyčerpatelná. Na úvod se zaměříme na nejběžnější nástroje pro boj s korupcí používanými ve světě. Na základě studie, kterou provedla Mezinárodní Organizace Certifikovaných Forenzních Vyšetřovatelů (ACFE), je nejčastějším důvodem odhalení korupce její ohlášení. Tímto způsobem je odhaleno téměř 50 % případů podvodného jednání. Není tedy překvapením, že ve světě běžně používané nástroje směřují k tomu, aby zaměstnanci i vedení společnosti byli o problematice podvodného jednání dobře informováni a dokázali v podezřelých případech správně reagovat. V tomto případě je ideální takové podezření oznámit. 10

11 Následující graf ukazuje, jakým způsobem nejčastěji došlo k odhalení podvodného jednání: Nejčastější zdroje detekce zpronevěry % identifikovaných případů 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Oznámení / udání Revize managementu Interní audit Kontrolní proces Náhodná detekce Odcizení majetku Korupční jednání Manipulace s účetnictvím Externí audit Identifikováno policií IT kontroly Ostatní Zdroj: ACFE, Global Fraud Study 2012 Další analýza vychází také z mezinárodní studie ACFE a porovnává nejčastější zdroje detekce zpronevěry společností, které mají implementovanou formalizovanou oznamovací (forenzní) linku a společností, které takovou linku nemají. Z průzkumu vyplývá, že nejčastější zdroj detekce oznámení - je při implementované forenzní lince ještě výrazněji posílen. Odborníci se shodují na tom, že po implementaci forenzní linky se proces detekce zpronevěry pro společnost stává více kontrolovatelným a výrazně snižuje podíl detekce zpronevěry externím subjektem, například policií, externím auditem, případně náhodnou detekcí dodavatele. Tím společnost získá lepší možnost zpronevěru efektivně řešit a minimalizovat případný finanční dopad a dopad na motivaci zaměstnanců. Dopad forenzních linek na detekci fraudu % identifikovaných případů 0% 10% 20% 30% 40% 50% Oznámení / udání Revize managementu Interní audit Kontrolní proces Náhodná detekce Externí audit Identifikováno policií Firma s implementovanou forenzní linkou Firma bez implementované forenzní linky IT kontroly Ostatní Zdroj: ACFE, Global Fraud Study

12 Z průzkumu ACFE dále vyplývá, že při implementaci oznamovací (forenzní) linky byla detekční doba zpronevěry a průměrná ztráta způsobená zpronevěrou snížena téměř o 50 %. Zajímavým závěrem výzkumu společnosti TNS je, že některé nástroje, které jsou na mezinárodní úrovni identifikovány jako jedny z nejúčinnějších, jsou v České a Slovenské republice ještě stále málo využívané. V Čechách a na Slovensku jsou k prevenci mikrokorupce nejčastěji používány nástroje jako etický kodex a podpisový řád. Jednotlivé nástroje boje s mikrokorupcí jsou zastoupeny následovně: Nástroje implementované v Čechách a na Slovensku Zaměstnanci Podnikatelé 35 % 24 % 11 % 8 % 20 % 23 % Etický kodex Podpisový řád Oddělení interního auditu Oznamovací / forenzní linka Nic z uvedeného 35 % 19 % 4 % 5 % 44 % 5 % Nevím, bez odpovědi Zdroj: TNS (vážený výsledek za ČR a SK) Z výše uvedených výsledků průzkumu společnosti AISA vyplývá alarmující údaj, který svědčí o tom, že významná část ze všech 502 respondentů o nástrojích pro boj s mikrokorupcí neví, nebo nemá ani jeden ze základních nástrojů implementován. Mezi zaměstnanci jde o 43 % dotázaných, mezi podnikateli dokonce o 49 % dotázaných. 12

13 Nástroje pro boj s mikrokorupcí Pokud tedy opravdu má společnost zájem mikrokorupci minimalizovat, měla by se snažit nalézt maximálně efektivní mechanizmy k jejímu potírání. Pokud se pokusíme udělat jednoduchou cost/benefit analýzu pro středně velkou společnost s obratem kolem 300 mil. Kč, dospějeme na základě pravděpodobnosti k závěru, že díky mikrokorupci přichází ročně o více než 7 mil. Kč (za předpokladu 50% úspěšnosti implementovaných opatření a 5% - průměrné úrovni mikrokorupce). Pak je třeba hledat efektivní řešení, jehož nálady na implementaci a provoz nepřesáhnou 7 mil. Kč nákladů ročně. Jaké jsou tedy reálné možnosti boje s mikrokorupcí? Odborníci zpravidla dělí nástroje na boj s mikrokorupcí do 3 základních skupin. Každá má ovšem své výhody a nevýhody. Tyto kategorie jsou popsány níže. A) Dílčí kontrolní procesy Základní kategorií boje s korupcí jsou pravidelné prováděcí kontroly implementované společností v nejkritičtějších oblastech, jako například schvalování nákupů a plateb. Základní kontroly v sobě pak zahrnují různé obměny základních principů jako je oddělení pravomocí, několikastupňového schvalování a princip kontroly čtyř očí. Hlavní výhodou tohoto řešení je konkrétnost a adresnost rizikových oblastí, ve kterých může k mikrokorupci docházet. Na druhé straně je nevýhodou nutná pravidelná aktualizace těchto kontrol. Jejich zastarání je přímo úměrné kreativitě zaměstnanců, kteří korupčně jednají. Je třeba také počítat s tím, že tyto kontrolní mechanizmy mají výrazně nižší účinnost v oblasti klientelizmu. Při revizi a nastavení kontrolního prostředí je přínosné využít služeb specializovaných firem. S tím jsou spojené náklady, které je třeba zvážit v rámci cost/benefit analýzy. B) Motivační nástroje Motivační nástroje, jako například podíly na zisku nebo úsporách jsou důležitou součástí prevence podvodného jednání, zejména u vyššího managementu společnosti. V případě správného nastavení těchto nástrojů je zaměstnanec motivován k tomu, aby maximalizoval benefit pro společnost a tím dosáhl bonusu, který je i pro něj osobně velmi atraktivní. Výhodou motivačních nástrojů je, že působí univerzálně. Je tedy jedno, ve kterém oddělení nebo hierarchii je tento nástroj implementován, pokud implementován je. Komplikací u motivačních nástrojů je kritičnost správného nastavení motivační složky. V tomto ohledu jsou jak jednotlivá oddělení, tak jednotliví zaměstnanci natolik různí, že tento nástroj nelze implementovat plošně. C) Širokospektrální nástroje Širokospektrální nástroje jsou reprezentovány takzvanými whistleblowing programy, které umožňují vnitrofiremní oznamování podezření na podvodné jednání prostřednictvím anonymní a zabezpečené protikorupční forenzní linky. Tyto programy vycházejí z jednoduchého zjištění u odhalených zpronevěr, a to že o odhalené zpronevěře věděl minimálně jeden další člověk, který buď neměl možnost, nebo odvahu na toto jednání upozornit. Výhodou whistleblowingových programů je jejich velká univerzálnost a možnost dozvědět se o nepravostech ve společnosti co nejdříve a v okamžiku, kdy je ještě možné na daná zjištění efektivně reagovat například úpravou vnitřních předpisů a kontrol. 13

14 Nevýhodou whistleblowingových programů může být jejich náročnější implementace ve firmě, především zajištění anonymity oznamovatelů a nezávislosti prošetření jednotlivých podnětů. To ve svém důsledku může vést k tomu, že potenciální oznamovatelé takový nástroj nepoužijí a stane se neefektivním. Pro menší společnosti je výrazně efektivnější tyto nástroje outsoursovat. Z výše popsaného je zřejmé, že ideální řešení neexistuje. Optimálním se jeví implementace širokospektrálních nástrojů v kombinaci se specificky cíleným kontrolním mechanismem a motivačním schématem. Častou bariérou, jak bylo popsáno v úvodu této studie, je kulturní rozdíl. Naši západní sousedé mají zcela jistě náskok v implementaci některých kontrolních nástrojů, nicméně největší náskok mají právě v rovině kulturní. Je to přesvědčení, že krást a podvádět se nemá, a považují za přirozené oznámit podezření podvodného jednání v případě, že jsou svědkem takové situace. Ve vyspělých ekonomikách si zřejmě více uvědomují dopad podvodného jednání nejen na motivaci jednotlivých zaměstnanců, ale i dopad na hospodaření celé firmy. V současné ekonomické situaci evropských zemí je totiž hranice mezi prosperitou a úpadkem velmi tenká. Závěr, zájem akcionáře Hodnota firmy, motivace zaměstnanců, ziskovost, konkurenceschopnost. To vše jsou jistě velmi dobré důvody, proč by se měl vlastník a akcionář o boj s mikrokorupcí zajímat. Dalším důležitým důvodem bude informovanost. Tedy možnost vědět, co se ve firmě, kterou vlastním, nebo řídím děje. V tomto ohledu je samozřejmě důležité, zda vlastník a akcionář společnosti je zároveň výkonným manažerem společnosti, či nikoli. Případně, zda plánuje přesun do neexekutivní role. V tom případě bude rozhodování o implementaci protikorupčních nástrojů mnohem akutnější. Dalším kritériem rozhodování akcionáře může být zvyšování hodnoty společnosti. Odborníci se shodují na tom, že společnost s kvalitními kontrolními procesy je pro nového investora výrazným pozitivem, který se projeví v jeho ocenění kupované společnosti. Když ovšem pomineme veškerá komerční a ekonomická hlediska boje s mikrokorupcí, dojdeme k jedné zcela lidské a základní otázce: Chceme žít v poctivé a etické společnosti? Použité zdroje: Průzkum společnosti TNS Slovakia 2013 Globální studie Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE)

15

www.pwc.com/cz DETEKCE INTERNÍCH PODVODŮ V BANKÁCH A NÁSLEDNÁ REAKCE ČIA 3. setkání interních auditorů z finanční oblasti 27. 11.

www.pwc.com/cz DETEKCE INTERNÍCH PODVODŮ V BANKÁCH A NÁSLEDNÁ REAKCE ČIA 3. setkání interních auditorů z finanční oblasti 27. 11. www.pwc.com/cz DETEKCE INTERNÍCH PODVODŮ V BANKÁCH A NÁSLEDNÁ REAKCE ČIA 3. setkání interních auditorů z finanční oblasti 27. 11. 2012 Agenda 1. Detekce podvodů vs interní audit 2. Interní vs. externí

Více

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti

Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Spolupráce státní správy a soukromého sektoru při zavádění opatření ke zvyšování transparentnosti Eva Kyzourová náměstkyně místopředsedkyně vlády ČR a vrchní ředitelka Sekce pro koordinaci boje s korupcí

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Bezpečnost intranetových aplikací

Bezpečnost intranetových aplikací Bezpečnost intranetových aplikací Karel Miko (miko@dcit.cz) DCIT, s.r.o. (www.dcit.cz) Hlavní body prezentace Obsah příspěvku Fakta: historie a současnost Bezpečnost uvnitř podniku Kde jsou slabá místa

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014-2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Březen 2013 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. CÍLE STRATEGIE... 6 3. PRINCIPY... 7 4. STRATEGIE

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Etická dilemata Etická dilemata

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec. Stanovení globálních a dílčích cílů

Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec. Stanovení globálních a dílčích cílů Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Stanovení globálních a dílčích cílů Úvod Vážení čtenáři, globální a dílčí cíle Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu

Úvod. 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu Úvod Interní protikorupční program HC DUKLA PRAHA určuje pět základních částí, jež jsou dále rozpracovány do dílčích oblastí. Jedná se o: - Vytváření a posilování protikorupčního klimatu, - Transparentnost,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007

Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Prezentace benefitů Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové Diskusní fórum Praha, 11. září 2007 Lesy České republiky, s.p. (LČR), mají cca 3500 zaměstnanců, z toho 73 % THZ a 27 % D. Ke stabilizaci

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v České a Slovenské republice za rok 2011 1 z 29 1. Obsah Úvod 3 Hlavní závěry průzkumu 4

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Čí je odpovědnost? Whose responsibility?

Čí je odpovědnost? Whose responsibility? 09:00 18:00 konferenční prostor OKsystem a.s. Na Pankráci 125, Praha 4, 140 21 Čí je odpovědnost? Využijte unikátní příležitost se setkat jednou ročně s ostatními profesionály z bezpečnostního managementu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

Mezinárodní výzkum strategického řízení v malých, středních a rodinných firmách

Mezinárodní výzkum strategického řízení v malých, středních a rodinných firmách Mezinárodní výzkum strategického řízení v malých, středních a rodinných firmách TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 25. 2. 2015 Malé a střední začínají systematickému strategickému řízení věnovat pozornost, zároveň

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

REALIZOVANÝ VÝZKUM - FORMA A METODY BOJE S KORUPCÍ V PODMÍNKÁCH MALÝCH FIREM

REALIZOVANÝ VÝZKUM - FORMA A METODY BOJE S KORUPCÍ V PODMÍNKÁCH MALÝCH FIREM REALIZOVANÝ VÝZKUM - FORMA A METODY BOJE S KORUPCÍ V PODMÍNKÁCH MALÝCH FIREM Realizovaného výzkumu se zúčastnili malé firmy, tzv. malou firmou se rozumí firma do 50 zaměstnanců s ročním obratem do 50 mil.

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Veřejné zakázky v EU

Veřejné zakázky v EU Veřejné zakázky v EU - výsledky průzkumu - březen 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo provedlo v průběhu listopadu a prosince 2004 průzkum mezi českými firmami na téma

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Fraud management. Richard Dobiš 2.2.2011

Fraud management. Richard Dobiš 2.2.2011 Fraud management Richard Dobiš 2.2.2011 Lidská mysl je úžasný nástroj a když má patričnou zkušenost... Co víc business potřebuje? Odborný odhad HPP al. HPH Zbytečná otázka Kritické množství Projektový

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH PŘÍPADOVÁ STUDIE ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍHO STRESU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 1. Popis firmy: COMPUSMART Společnost COMPUSMART byla založena roku 1988 absolventem studia v oblasti IT Johnem Davisem a jeho

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Postoje ke korupci zjišťované v rámci sociologických výzkumů

Postoje ke korupci zjišťované v rámci sociologických výzkumů Postoje ke korupci zjišťované v rámci sociologických výzkumů Příloha č. 3 Pohled na vývoj kriminality významně korigují sociologické výzkumy. Kriminální statistiky vypovídají o oficiálně zjištěném obrazu

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT?

PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? BAREVNOST cervena C 0 M 91 Y 100 K 23 seda C 40 M 33 Y 33 K 0 PODVOD CO NA TO INTERNÍ AUDIT? Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve dnech 24. 25. března 2010 organizuje Český institut interních auditorů

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy

egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy egovernment jako cesta k transparentní veřejné správě Markéta Reedová náměstkyně primátora hl. m. Prahy Principy (nejen pražské) efektivní veřejné správy: Odpovědnost Profesionalita Otevřenost Tři součásti

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více