Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017"

Transkript

1 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce Schválen Radu města České Budějvice dne usnesením č. 394/2017 1

2 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU ZDŮVODNĚNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU OPATŘENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU CÍLE DOTAČNÍHO PROGRAMU HARMONOGRAM PŘÍPRAVY A REALIZACE DOTAČNÍHO PROGRAMU STĚŽEJNÍ TERMÍNY REALIZACE VÝZVY DOTAČNÍHO PROGRAMU FINANČNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPOROVANÉ AKTIVITY DOTAČNÍHO PROGRAMU DLE JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ O DOTACI UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ŽÁDOST O DOTACI A DALŠÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE OSTATNÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE (PODPŮRNÉ DOKLADY) TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI ADMINISTRÁTOR DOTAČNÍHO PROGRAMU HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ PROCES HODNOCENÍ ROZHODOVÁNÍ O UDĚLENÍ DOTACE POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝBĚRU ŽÁDOSTÍ SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ: ZPŮSOB PROPLÁCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZPŮSOB PROPLÁCENÍ DOTACE Prplácení dtací Vyúčtvání ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH DOTACÍ PŘÍLOHY VZORY PŘÍLOHA FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI PŘÍLOHA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZÚHONNOSTI PŘÍLOHA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPOLUFINANCOVÁNÍ PŘÍLOHA PROHLÁŠENÍ O PARTNERSTVÍ PŘÍLOHA ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K PODPOŘE MALÉHO ROZSAHU (DE MINIMIS) PŘÍLOHA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ PROJEKTU PŘÍLOHA PODROBNÁ SPECIFIKACE ROZPOČTU PROJEKTU

3 Úvd Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2017 vycházejí z Obecných pravidel dtačníh prgramu statutárníh města České Budějvice, která jsu Přílhu č. 1 k Směrnici č. 6/2016 pskytvání dtací z rzpčtu statutárníh města České Budějvice v platném znění (dále jen Směrnice ). 1.1 Název dtačníh prgramu Dtační prgram města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce Zdůvdnění dtačníh prgramu Pdpra cestvníh ruchu ve městě České Budějvice vychází z předpkladu nevyužitéh ptenciálu cestvníh ruchu jak eknmickéh dvětví. V sučasné dbě převažují jedndenní návštěvníci a dvětví cestvníh ruchu na území města jen pzvlna získává na významu. Prdlužení dby pbytu návštěvníků města a s tím suvisející růst tržeb pskytvatelů služeb v cestvním ruchu má zásadní význam pr zvyšvání eknmickéh rzvje města a v knečném důsledku pr zvyšvání kvality živta byvatel města. Cesta ke zvýšení příjmů z cestvníh ruchu vede přes sustavné zvyšvání atraktivity města jak turistické destinace a zvýšení knkurenceschpnsti nabízených služeb. Dtační prgram města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu dává jasná transparentní pravidla pskytvání pdpry na území města. Tent dtační prgram se řídí Směrnicí. Výchdiskem pr směřvání dtačních prstředků města d blasti cestvníh ruchu je: Strategie rzvje cestvníh ruchu ve městě České Budějvice (zpracván inpunct z rku 2008), která vychází ze Strategickéh plánu rzvje města Aktuální situace v tét blasti mapvaná dbrem kultury a cestvníh ruchu a kmisí rady města pr cestvní ruch. Základní vize rzvje cestvníh ruchu na území města České Budějvice: Měst České Budějvice ve splupráci s místními pdnikateli zpestří v rce 2017 turisticku nabídku zejména v blastech gastrnmie, netradičních aktivit a aktivit pr rdiny s dětmi. Ve splupráci s kulturními institucemi bude také prpagvat České Budějvice jak kulturní metrpli. Měst zlepší kmunikaci s turisty a návštěvníky, kteru zalží zejména na interaktivním vlnčasvém webvém prtálu inbudejvice.cz a jedntném vizuálu dalších prpagačních materiálů. Měst se dále zaměří na zvýšení ptenciálu prjektu Měst a vda a jeh větší využití pr cestvní ruch. České Budějvice jsu Městem pr více než jeden den Dtační prgram v rce 2017 je zaměřen na: Zlepšvání turistické nabídky v cestvním ruchu: - Rzšíření turistické nabídky, aktivit ve městě a jejich prpagace. 1.3 Opatření dtačníh prgramu V návaznsti na zaměření dtačníh prgramu jsu pr rk 2017 stanvena tat patření, která budu pskytvána frmu grantů: Opatření 1: Rzšíření turistické nabídky v cestvním ruchu Opatření 2: Pdpra rzvje cestvníh ruchu 3

4 1.4 Cíle dtačníh prgramu Obecným cílem dtačníh prgramu je zvýšení významu turistické destinace Českých Budějvic a prdlužení dby pbytu návštěvníků města. Specifickým cílem Opatření 1 a 2 je zvýšení nabídky prduktů cestvníh ruchu a zatraktivnění turistické nabídky města v tuzemsku i zahraničí. 2. Harmngram přípravy a realizace dtačníh prgramu Opatření 1 1. výzva Zveřejnění dtačníh prgramu nejméně 30 dnů před zahájením lhůty pr příjem žádstí (musí zůstat zveřejněn minimálně 90 dnů) 15. listpadu 2016 Vyhlášení dtačníh prgramu (zveřejnění výzev) 2. ledna 2017 Příjem žádstí dtaci d: 2. ledna 2017 Uzávěrka příjmu žádstí d: 3. únra 2017 Rzhdnutí pskytnutí dtace: březen, duben 2017 Prvedení a schválení rzpčtvých patření: duben 2017 Zahájení realizace prjektů d: 1. ledna 2017 Uknčení realizace prjektů d: 31. prsince 2017 Předlžení vyúčtvání d: d 30 dnů p uknčení realizace prjektu Opatření 2 1. výzva Vyhlášení dtačníh prgramu (zveřejnění výzev) 4. dubna 2017 Příjem žádstí dtaci d: 4. dubna 2017 Uzávěrka příjmu žádstí d: 5. května 2017 Rzhdnutí pskytnutí dtace: červen 2017 Prvedení a schválení rzpčtvých patření: červenec 2017 Zahájení realizace prjektů d: dne pdání žádsti Uknčení realizace prjektů d: 31. prsince 2017 Předlžení vyúčtvání d: 2.1 Stěžejní termíny realizace výzvy dtačníh prgramu d 30 dnů p uknčení realizace prjektu Termíny výzvy 1. výzva Opatření 1 Termín vyhlášení výzvy Zahájení realizace prjektů d 4 Termín uknčení předkládání žádstí 2. ledna ledna únra 2017 Termín předlžení vyúčtvání dtace příjemcem d 30 dnů p uknčení realizace prjektu

5 1. výzva Opatření 2 4. dubna 2017 dne pdání žádsti 5. května 2017 d 30 dnů p uknčení realizace prjektu 3. Finanční rámec dtačníh prgramu Finanční rámec udává základní přehled finančních mžnstí a pdmínek dtačníh prgramu. Struktura financvání dtačníh prgramu: Opatření č. 1 2 Název patření Rzšíření turistické nabídky v cestvním ruchu Pdpra rzvje cestvníh ruchu Celkvá alkace (v tis. Kč) *Nevyčerpané finanční prstředky alkvané pr patření 1. Min. max. výše dtace (v tis. Kč) Minimální spluúčast žadatele (v %) % / 50 % 165,5* ,5 20 % / 50 % V případě nevyčerpání budu finanční prstředky přesunuty d další výzvy, jejíž vyhlášení pdléhá schválení Radu města České Budějvice. Minimální spluúčast financvání prjektu pr žadatele dtaci je: 20 % z uznatelných nákladů prjektu u nepdnikatelských subjektů; 50 % z uznatelných nákladů prjektu u pdnikatelských subjektů, pdnikatelů. Vhdná právní subjektivita žadatele je přesně vymezena v čl. 5. Způsbilí žadatelé dtaci. 4. Pdprvané aktivity dtačníh prgramu dle jedntlivých patření Opatření 1 Rzšíření turistické nabídky v cestvním ruchu V rámci tht patření jsu vhdnými následující aktivity zaměřené na zlepšení nabídky služeb a prpagace destinace Českých Budějvic: Rzšíření turistické nabídky a zavedení prduktů cestvníh ruchu zaměřených na pdpru a rzvj zážitkvé, incentivní a kngresvé turistiky. Cílené jsu zejména blasti gastrnmie, netradičních aktivit, pznávání města, aktivit pr rdiny s dětmi: pdpřeny mhu být mderní i tradiční zážitkvé aktivity (např. zatraktivnění průvdcvských služeb, turistická nabídka pr handicapvané, turistické slevvé pasy apd.); pdmínku je zajištění dstatečné marketingvé pdpry prjektu, a t i mim regin. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice a administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz, prpagace akce ve splupráci s destinační splečnstí Českbudějvick-Hlubck, z. s. a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. Uspřádání jednrázvé neb pravidelné akce jak prduktu cestvníh ruchu: pdpřeny mhu být akce tematicky spjaté s výše uvedenými blastmi (farmářské 5

6 trhy a lkální prdukty, zážitkvá gastrnmie, akce pr rdiny s dětmi, netradiční aktivity), akce reflektující specifika města České Budějvice. Pkud se akce bude knat přím v Českých Budějvicích, pak je však pdmínku zajistit jí dstatečnu prpagaci mim regin s cílem přilákat d města návštěvníky z dalších reginů ČR a zahraničí, zárveň je žáducí, aby na akci splupracvaly různé městské subjekty (např. vytváření turistických balíčků). Pkud se akce kná mim České Budějvice, musí být připravena s cílem prezentvat místní speciality a unikáty veřejnsti mim regin. Dále mhu být pdpřeny jedinečné sprtvní, kulturní a splečenské událsti s celrepublikvým a mezinárdním přesahem, které svým knáním přím v Českých Budějvicích přinášejí efekt zvýšení návštěvnsti města a prdlužení délky pbytu návštěvníků v destinaci; pdmínku je zajištění dstatečné marketingvé pdpry prjektu, a t i mim regin. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice a administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz, prpagace akce ve splupráci s destinační splečnstí Českbudějvick- Hlubck, z. s. a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. Prjekty k zajištění infrmačníh a zprstředkvatelskéh servisu služeb dstupných v rámci destinace Budějvick, ptimálně v lkalitě vdáckéh areálu a přístavu v Českém Vrbném a v lkalitě hlavníh nádraží; pvinnu sučástí žádsti je předlžení pdrbnéh záměru prvzvání tét služby (prvzní dba, persnální struktura, marketingvá pdpra lkality, branding místa). Je žáducí využít stávající aktivity zaměřené na prpagaci mikrreginu Vltava pdpřené v rámci grantvéh prgramu statutárníh města České Budějvice a vytvářet ptřebnu synergii i vzájemnu spluprací jedntlivých subjektů. Pvinnu sučástí žádsti je kncept marketingvé pdpry prjektu, a t i mim regin, měřitelný příns aktivity. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice a administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz, prpagace akce ve splupráci s destinační splečnstí Českbudějvick-Hlubck, z. s. a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. "Svatmartinské psvícení" - rganizace gastrnmických a dalších aktivit ve městě, které se spntánně knají ve svatmartinském bdbí, d kmpaktníh turistickéh prduktu - eventu - a jeh prpagace. V rámci prjektu mhu být pdpřeny také "zastřešující" akce, které zvýší viditelnst individuálních gastrakcí jedntlivých restaurací a pdniků, např. malé trhy s eklgickými či dmácími prdukty či fd festival. Pdmínku udělení dtace je vytvření ucelenéh turistickéh prduktu "Svatmartinské psvícení v Českých Budějvicích" a jeh kvalitní prezentace relevantním cílvým skupinám za hranicemi kraje i v jeh rámci. Účelem patření je zvýšení příjezdů d destinace v tmt bdbí a prezentace gastrnmických mžnstí jihčeské metrple byvatelům ČR a blízkéh příhraničí. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice, administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz, prpagace akce ve splupráci s destinační splečnstí Českbudějvick-Hlubck, z. s. a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. Zajištění kulturníh prgramu na náměstí Přemysla Otakara II. ve vánčním a pvánčním bdbí s vyvrchlením silvestrvské nci. Pdpřeny budu aktivity kulturní prdukce a zajištění rganizace trhů či stánkvéh prdeje. Pdmínku je 6

7 vlba takvéh prgramu a aktivit silvestrvské nci, které pvedu k minimalizaci ptenciálních škd na zdraví i majetku. Účelem patření je prdlužení adventní sezóny d silvestrvskéh bdbí a vytvření dalšíh stimulu pr příjezd turistů d destinace v tmt bdbí a zajištění takvých aktivit, které budu turisty mtivvat k prdlužení dby pbytu ve městě. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice a administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz, prpagace akce ve splupráci s destinační splečnstí Českbudějvick-Hlubck, z. s. a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. Opatření 2 Pdpra rzvje cestvníh ruchu V rámci tht patření jsu vhdnými následující aktivity zaměřené na zlepšení nabídky služeb a prpagace destinace Českých Budějvic: "Svatmartinské psvícení" - rganizace gastrnmických a dalších aktivit ve městě, které se spntánně knají ve svatmartinském bdbí, d kmpaktníh turistickéh prduktu - eventu - a jeh prpagace. V rámci prjektu mhu být pdpřeny také "zastřešující" akce, které zvýší viditelnst individuálních gastrakcí jedntlivých restaurací a pdniků, např. malé trhy s eklgickými či dmácími prdukty či fd festival. Pdmínku udělení dtace je vytvření ucelenéh turistickéh prduktu "Svatmartinské psvícení v Českých Budějvicích" a jeh kvalitní prezentace relevantním cílvým skupinám za hranicemi kraje i v jeh rámci. Účelem patření je zvýšení příjezdů d destinace v tmt bdbí a prezentace gastrnmických mžnstí jihčeské metrple byvatelům ČR a blízkéh příhraničí. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice, administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz, prpagace akce ve splupráci s destinační splečnstí Českbudějvick-Hlubck, z. s. a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. Uspřádání jednrázvé neb pravidelné akce jak prduktu cestvníh ruchu v mimsezónním bdbí (říjen prsinec): pdpřeny mhu být akce tematicky spjaté s výše uvedenými blastmi (farmářské trhy a lkální prdukty, zážitkvá gastrnmie, akce pr rdiny s dětmi, netradiční aktivity), akce reflektující specifika města České Budějvice. Pkud se akce bude knat přím v Českých Budějvicích, pak je však pdmínku zajistit jí dstatečnu prpagaci mim regin s cílem přilákat d města návštěvníky z dalších reginů ČR a zahraničí, zárveň je žáducí, aby na akci splupracvaly různé městské subjekty. Pkud se akce kná mim České Budějvice, musí být připravena s cílem prezentvat místní speciality a unikáty veřejnsti mim regin. Pdmínku je také splupráce s TIC České Budějvice a administrátrem vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz, prpagace akce ve splupráci s destinační splečnstí Českbudějvick-Hlubck, z. s. a uvádění lga prtálu na všech prpagačních materiálech. 5. Způsbilí žadatelé dtaci Způsbilí žadatelé dtaci mhu být nepdnikatelské i pdnikatelské subjekty (pdnikatelé): Nepdnikatelské subjekty (min. spluúčast 20 %), sby neuvedené níže jak pdnikatelské subjekty a pdnikatelé, zejména neziskvé rganizace (splky, 7

8 becně prspěšné splečnsti, církevní právnické sby, nadace a nadační fndy), rganizace zřizvané neb zakládané městem, zájmvá sdružení právnických sb, hspdářská a agrární kmra aj. Pdnikatelské subjekty - pdnikatelé (min. spluúčast 50 %) tj. sby ve smyslu ustanvení 420 a 421 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, v platném a účinném znění. Všichni žadatelé dtaci musí splňvat tyt předpklady: mají přidělené IČ (krmě fyzickéh nepdnikatelskéh subjektu); vedu účetní či daňvu evidenci, případně jinu průkaznu evidenci nakládání s pskytnutu dtací; nemají dluh p splatnsti vůči statutárnímu městu České Budějvice. Žadatelé nejsu právnění k předkládání návrhů ani k získání dtace jestliže nesplňují pdmínky, či pvinnsti, uvedené v Čestném prhlášení bezúhnnsti, které je přílhu k žádsti (dále jen Čestné prhlášení ), neb u nich nastala jakákli skutečnst, která je uvedena v Čestném prhlášení, hledně níž jsu žadatelé v Čestném prhlášení pvinni prhlásit, že tat skutečnst u nich nenastala. Žadatel je pvinen ddržvat pravidla publicity dle příslušnéh ustanvení ve Smluvě pskytnutí dtace (dále jen Smluva ). Lg města bude k dispzici na webvých stránkách města v sekci Dtace. 6. Uznatelné a neuznatelné náklady V rámci realizace prjektu lze hradit puze tzv. uznatelné náklady. Jedná se náklady, které je příjemce dtace právněn vynalžit na realizaci svéh prjektu. Uznatelné náklady musí být: nezbytné pr realizaci prjektu; vynalženy nejdříve dnem pdání žádsti a nejpzději dnem uknčení realizace prjektů uvedeným v harmngramu příslušné výzvy; vynalženy na aktivity v suladu s bsahvu stránku a cíli pdpřenéh prjektu; skutečně vzniklé a dlžené průkaznými dklady nabytí a průkaznými dklady dle zákna č. 563/1991 Sb ve znění pzdějších předpisů a zákna 235/2004 Sb. ve znění pzdějších předpisů. Uznatelné náklady jsu: V případě Opatření 1 a 2: náklady na rganizaci akcí rzšiřujících nabídku turistickéh ruchu; náklady na nákup služeb v suvislsti se zlepšením stávajícíh, či vytvřením nvéh prduktu cestvníh ruchu; náklady na prpagaci prduktů cestvníh ruchu; náklady na přípravu, tisk a distribuci infrmačních a prpagačních materiálů; 8

9 náklady na sptřební a pmcný materiál suvisející s realizací prjektu (max. 10 % celkvých uznatelných nákladů prjektu). Neuznatelné náklady jsu zejména: V případě Opatření 1 a 2: investiční náklady (přízení dluhdbéh hmtnéh majetku nad 40 tis. Kč a dluhdbéh nehmtnéh majetku nad 60 tis. Kč); nákupy pzemků a budv; příspěvky v naturáliích - prnájmy, pzemek, nemvitst, ať již vcelku neb z části, trvalé investiční zařízení; dary, ceny v sutěžích a kapesné u cest v tuzemsku a v zahraničí; stravvání a bčerstvení; mzdvé náklady. Všebecně v rámci dtačníh prgramu na pdpru cestvníh ruchu platí: Každý prjekt a každá celrční činnst mhu být financvány puze v rámci jedné blasti dtačníh prgramu z rzpčtu města České Budějvice; Dtace je pskytvána v suladu s Pkynem tajemníka Magistrátu města České Budějvice č. 5/2016 v platném znění, případně jiným vnitřním předpisem Pskytvatele, upravujícím pstup při pskytvání peněžitých a jiných plnění s hledem na pravidla zákazu veřejné pdpry; Náklady, které nejsu výslvně uvedeny ve výčtu uznatelných nákladů, jsu neuznatelné; Skutečné náklady prjektu jsu uznatelné puze d výše rzpčtu uvedenéh ve Smluvě; Pdíl splufinancvání prjektu příjemcem dtace, uvedený ve Smluvě, je minimální a nemůže být v důsledku případných změn v rzpčtu snížen; Výše dtace uvedená ve Smluvě je maximální a nemůže být překrčena; Náklady příjemce budu hrazeny v suladu s rzpčtem prjektu: včetně DPH, pkud žadatel není plátcem DPH, neb je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v knkrétním případě uplatnit nárk na dpčet na vstupu pdle zákna č. 235/2004 Sb. dani z přidané hdnty, v platném znění; snížené nárkvanu DPH vůči finančnímu úřadu, pkud je příjemce plátcem DPH a má nárk v knkrétním případě uplatnit dpčet DPH na vstupu; Hdntící kmise si vyhrazuje práv krátit rzpčet u vybraných prjektů (viz dále čl. 8, dst. 8.1 Pravidel); Příjmy jsu vlastním zdrjem příjemce dtace pr splufinancvání prjektu. Za příjmy získané v průběhu realizace prjektu jsu pvažvány: Příjmy z prdeje vstupenek, startvné při sutěžích; Dtace, spnzrské dary a jiné pdpry pskytnuté k prjektu jiným subjektem; 9

10 Ostatní příjmy suvisející s realizací prjektu; Příjemce dtace je pvinen v rámci závěrečnéh vyúčtvání vyčíslit veškeré příjmy získané v průběhu realizace prjektu; Příjmy z realizace prjektu benefiční akce, které příjemce pužije na dbrčinný účel, nejsu pvažvány za příjmy prjektu. 7. Předkládání žádstí dtaci 7.1 Žádst dtaci a další pžadvaná dkumentace Žádst dtaci (dále jen žádst ) musí být předlžena elektrnicky na předepsaném elektrnickém frmuláři (prstřednictvím elektrnickéh systému pdávání žádstí na v sekci Dtace). Frmulář žádsti je přílhu č. 1 Pravidel a je žadatelům, p prvedení registrace, k dispzici v rámci elektrnickéh systému pdávání žádstí na adrese v sekci Dtace, pd dkazem Aplikace e-dtace. 7.2 Ostatní pžadvaná dkumentace (pdpůrné dklady): Vedle vyplněné žádsti budu vyžadvány tyt přílhy: 1. Statut, resp. stanvy žadatele a dklad prkazující právnění jednat jménem žadatele, 2. Dklad přidělení IČ, 3. Prhlášení partnerství, (je-li předmětné, tzn. je-li partner prjektu), 4. Čestné prhlášení žadatele zajištěném splufinancvání prjektu, 5. Čestné prhlášení žadatele bezúhnnsti, 6. Čestné prhlášení k pdpře maléh rzsahu (de minimis) nepvinná přílha žádsti, 7. Pdrbná specifikace rzpčtu prjektu. Přílhy jsu žadatelem předkládány puze frmu nevěřených kpií. Při pdpisu Smluvy předlží vybraní žadatelé riginály těcht přílh k nahlédnutí. V případě, že žadatel pdává více žádstí v rámci jednh dtačníh prgramu, je mžné dlžit pžadvanu dkumentaci k jedné žádsti s tím, že u všech statních bude písemně uveden dkaz s názvem žádsti a výčtem již dlžených přílh. Kmpletní návd pr vyplnění a pdání žádstí je uveden v Příručce pr uživatele na v sekci Dtace, pd dkazem Aplikace e-dtace. 7.3 Termín a způsb pdání žádsti Žádsti musí být pdány Elektrnicky žádst je pdána elektrnicky v kamžiku uvedení elektrnickéh frmuláře d stavu Kmpletní v elektrnickém systému pdávání žádstí na v sekci Dtace. Termín pdání: Knečný termín pr elektrnické přijetí žádstí je uveden v čl. 2 Pravidel. Žádst je přijata elektrnicky v kamžiku uvedení d stavu Kmpletní. Datum a čas uvedení d stavu 10

11 Kmpletní je autmaticky zaznamenán v systému. P stanveném termínu pr přijetí žádstí (uvedeném v čl. 2 Pravidel) systém elektrnicku žádst nepřijme. Žádsti zaslané jiným způsbem (např. faxem neb em) nebudu akceptvány. Evidence přijatých žádstí prbíhá v suladu s čl. 20, Směrnice č. 4/2016 tajemníka Magistrátu města České Budějvice - Spisvý a skartační řád. 7.4 Administrátr dtačníh prgramu Bližší infrmace vyhlášeném dtačním prgramu pdá zájemcům administrátr dtačníh prgramu (dále jen Administrátr), tj. pvěřený pracvník dbru kultury a cestvníh ruchu. Kntakt na Administrátra: Administrátr prgramu Příjmení, jmén, titul Ing. Marie Černá Adresa pracviště Odbr kultury a cestvníh ruchu Magistrát města České Budějvice nám. Přemysla Otakara II. 1/ České Budějvice telefn Mžnst knzultace žádstí bude v bdbí d vyhlášení výzvy až d termínu uzávěrky příjmu žádstí v dané výzvě. 8. Hdncení a výběr žádstí 8.1 Prces hdncení Vyhdncvací prces začíná pdáním žádsti v řádném termínu a knčí rzhdnutím příslušnéh rgánu (dle čl. 2, dst. 2 Směrnice) udělit dtace vybraným žadatelům. Všechny řádně dšlé a zaevidvané žádsti budu vyhdncvány ve dvu fázích: 1. Frmální a prvtní věcná kntrla První fáze psuzení žádstí, kteru prvádí Administrátr, spčívá v věření frmální a věcné správnsti: zda je žádst úplná a v suladu s pžadvanými náležitstmi (dle čl. 7 Pravidel); zda předlžená žádst a žadatel vyhvují pdmínkám danéh prgramu (dle čl. 5 Pravidel). Pkud žádst vykazuje frmální a věcné nedstatky, Administrátr vyzve žadatele k jejich dstranění. Pkud žadatel d 5 kalendářních dnů d vyzvání nedstatky nedstraní, Administrátr žádst vyřadí z dalšíh hdncení. Výsledky kntrly splečně se žádstmi budu předány Administrátrem hdntící kmisi. 2. Hdncení finanční a bsahvé kvality Druhu fázi hdncení prvádí a je za ni zdpvědná jmenvaná hdntící kmise. 11

12 Hdntící kmise se při hdncení řídí Směrnicí, Pravidly a Jednacím řádem kmisí rady města v aktuálním znění. Hdntící kmise: vyhdntí Administrátrem předlžené žádsti; má práv krátit rzpčet vybraných prjektů s hledem na účelnst a hspdárnst rzpčtu; v takvém případě se krátí i pdíl žadatele na uznatelných nákladech při zachvání prcentuálníh rzdělení zdrjů financvání dle půvdníh rzpčtu; v případě krácení rzpčtu kmise následně zajistí suhlas žadatele se snížením rzpčtu a předlžení upravenéh rzpčtu prjektu; změna bude zaznamenána d hdntící tabulky a d zápisu z jednání kmise; při hdncení žádstí musí přihlédnut k tmu, zda žadatelé v uplynulých 3 letech před pdáním žádsti neprušili pvinnsti vyplývající ze Smluvy či jiné pdpry města České Budějvice (zejména závažné nedstatky při realizaci prjektu, neddržení termínu devzdání vyúčtvání pskytnuté dtace); pkud tyt pvinnsti prušili, je pskytvatel dtace právněn jejich žádsti vylučit v následujících 3 letech. Výstupem k hdncení žádstí hdntící kmisí bude: Prtkl hdncení s uvedením způsbu hdncení každé jedntlivé žádsti; prtkl bude pdepsán všemi členy hdntící kmise; z prtklu musí být patrné přadí žádstí. Prtkl hdncení bude bsahvat minimálně: - Název žadatele, název prjektu, výši pžadvané dtace, vyjádření členů hdntící kmise, návrh kmise (vybrán / nevybrán), dpručená výše pskytnuté dtace, příp. důvd zamítnutí neb krácení rzpčtu prjektu (včetně upravené výše rzpčtu), Seznam vybraných žádstí včetně výše navržených dtací dpručených k udělení dtace. Důvdy veducí k vyřazení, neschválení žádsti jsu následující: žádst byla bdržena až p datu uzávěrky v systému e-dtace nebude žádst pdaná p datu uzávěrky zaevidvána d systému, žádst je neúplná, nebsahuje pžadvané přílhy neb jinak nedpvídá stanveným administrativním pdmínkám, navrhvaný prjekt není dstatečně připraven k realizaci, žadatel není právněn žádat dtaci pdle pdmínek prgramu, navržený prjekt je nevhdný (např. navrhvané činnsti nejsu kryty prgramem, návrh přesahuje maximální pvlené trvání, pžadvaná dtace je vyšší než maximálně pvlená atd.), význam navrženéh prjektu, případně její technická kvalita byla shledána nižší než u vybraných návrhů. Administrátr pté předlží výsledný seznam vybraných žádstí dpručených k rzhdnutí udělení dtace pdle kmpetencí uvedených v čl. 2, dst. 2 Směrnice. 8.2 Rzhdvání udělení dtace Rzhdvání pskytnutí dtace se řídí Směrnicí. Administrátr d 10 pracvních dnů d data usnesení rady neb zastupitelstva k rzhdnutí infrmuje všechny žadatele přidělení neb nepřidělení dtace. Úspěšní žadatelé budu zárveň vyzváni k pdpisu Smluvy. 12

13 Neúspěšní žadatelé budu bez zbytečnéh dkladu infrmváni zamítnutí žádsti, včetně důvdu nevyhvění žádsti. Na přidělení dtace není právní nárk. Administrátr předá na finanční dbr seznam pskytnutých dtací v suladu s Pkynem tajemníka Magistrátu města České Budějvice č. 5/2016 v platném znění, případně jiným vnitřním předpisem Pskytvatele, upravujícím pstup při pskytvání peněžitých a jiných plnění s hledem na pravidla zákazu veřejné pdpry. Dtazy a následné knzultace žadatelů: - na frmální vyřazení žádsti vyřizuje Administrátr, - k nevybraným žádstem, které byly frmálně správné, vyřizuje předseda kmise. 8.3 Pskytvání infrmací výběru žádstí Zaměstnanci magistrátu města, Administrátr ani členvé hdntících kmisí nejsu právněni pskytvat infrmace skutečnstech suvisejících s prcesem hdncení žádstí před usnesením, které rzhdne udělení dtace. 8.4 Slžení hdntící kmise pr pskytvání grantů Hdntící kmise pr dtace jsu zřizvány radu města, která rvněž jmenuje členy kmise (viz Směrnice, čl. 2, dst. 10). Z důvdu předejití střetu zájmu nesmí být člen hdntící kmise zaměstnancem neb členem statutárních rgánů subjektu, který se bude ucházet dtaci v rámci tht dtačníh prgramu. Hdntící kmise pr pskytvání grantů Členvé kmise pr pskytvání grantů: 1. Jarslava Sýkrvá - předsedkyně 2. Mgr. Marcel Getz 3. Zdeněk Křišťan 4. Hana Lamačvá 5. Rudlf Ortman 6. Richard Schötz 7. Libuše Smlíkvá, MBA 8. Pavla Šádkvá 9. Ing. Petr Šalda 10. Mgr. Martina Vdičkvá 11. Michal Vleník Kmise má k dispzici Administrátra, který zajišťuje nezbytnu administrativní pdpru pr psuzení předlžených žádstí. 8.5 Kritéria pr hdncení: Předmětem hdncení je psuzení bsahvé a eknmické kvality prjektu. Způsb hdncení je uveden v čl. 8, dst. 8.1, bd 2 Pravidel. 13

14 Hdntící ukazatel Zhdncení významu akce pr naplňvání cílů dtačníh prgramu Eknmická prspěšnst prjektu max. 10b Pzitivní vliv na rzvj cestvníh ruchu města České Budějvice a jeh image - max. 10b Dluhdbst dpadu prjektu max. 5 b Přímá prpagace města - max. 10b Schpnst prjektu přilákat návštěvníky v rámci města, reginu, ČR, zahraničí max. 10b Kncept marketingvé pdpry prjektu max. 15b Zhdncení akce a navrhvaných aktivit s hledem na předpklady a ptenciál rzvje cestvníh ruchu města České Budějvice Jedinečnst a nezastupitelnst prjektu max. 5b Příns a význam pr další subjekty v blasti cestvníh ruchu max. 5b Zhdncení hspdárnsti a efektivnsti rzpčtu prjektu max. 10b Psuzení schpnsti a připravensti žadatele prjekt realizvat Odbrnst žadatele max. 5b Persnální zajištění akce max. 5b Technické zajištění akce max. 10b Maximální pčet bdů 45 bdů 15 bdů 10 bdů 10 bdů 20 bdů Minimální pčet získaných bdů pr dpručení žádsti k rzhdnutí rgánům města činí 50 bdů. 9. Způsb prplácení a vyúčtvání 9.1 Smluva pskytnutí dtace Na základě rzhdnutí pskytnutí dtace frmu usnesení bude příjemci navržena Smluva dle vzru, který je přílhu těcht Pravidel. Ke Smluvě se přikládá (nikli však jak přílha samtné smluvy) vždy též žádst dtaci s pdpisem příjemce. Tat Smluva bude zvláště stanvvat dále uvedená práva a pvinnsti: Knečná výše dtace: Schválená výše dtace bude uvedena ve Smluvě. Tat částka bude pskytnuta žadateli dle stanvených pdmínek čerpání ve Smluvě včetně způsbu financvání (zálha, platba, Vyúčtvání) - viz dst Ddatky ke Smluvě: Jakékliv změny Smluvy mhu být stanveny puze frmu písemných číslvaných ddatků k půvdní Smluvě. Některá upřesnění či změny frmálníh charakteru, které se přím netýkají realizvanéh prjektu (změna adresy, bankvníh účtu) stačí písemně sdělit Administrátrvi, pkud měst České Budějvice netrvá na uzavření ddatku ke Smluvě. Změny v rámci rzpčtu prjektu: Rzpčtvé plžky prjektu se mhu prti půvdnímu schválenému rzpčtu změnit v rámci uznatelných nákladů dtačníh prgramu za předpkladu, že uvedená změna 14

15 nebude mít vliv na základní účel akce a jeh čekávané výsledky. V rámci rzpčtu prjektu je mžné beze změny Smluvy (resp. jejíh ddatku) přesunut prstředky mezi jedntlivými plžkami rzpčtu prjektu d výše max. 30 % z půvdní rzpčtvé výše dané plžky s tím, že tat změna bude důvdněna v závěrečné zprávě. Nastavené prcentní mezení přesunu mezi jedntlivými plžkami je limitní/maximální pr finančně nejvyšší plžku v rámci přesunu. Ustanvení bdu Změny v rámci rzpčtu prjektu není závazné pr: Přesuny prváděné u plžek rzpčtu, jejichž výše nepřesahuje 1000,00 Kč. Obecné zásady pr vyúčtvání dtace Rzpčet, schválený ve Smluvě, je maximální; Pdíl splufinancvání příjemcem dtace, uvedený ve Smluvě, je minimální; Výše dtace uvedená ve Smluvě je maximální a nemůže být překrčena. 9.2 Způsb prplácení dtace Způsb vyplácení dtace, finanční vypřádání dtace a práva a pvinnsti smluvních stran jsu pdrbně uvedeny ve Smluvě Prplácení dtací Příjemci pdpry může být pskytnuta zálha. S hledem na délku trvání prjektů bude pskytnutí následující: Granty d 50 tis. Kč včetně: Jednrázvě nejpzději 30 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami, bankvním převdem na účet Příjemce, uvedený ve Smluvě Granty nad 50 tis. Kč: Zálha ve výši 70 % z celkvé částky dtace bude: stanvena na základě schválenéh rzpčtu prjektu, zaslána nejpzději d 30 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami bankvním převdem na účet Příjemce uvedený ve Smluvě. Zbývajících 30 % z celkvé částky dtace bude Příjemci prplacen d 30 dnů p předlžení a dsuhlasení vyúčtvání a závěrečné zprávy realizaci prjektu věcně příslušným dbrem. Pkud budu dhaleny nesrvnalsti ve vyúčtvání prjektu neb nebude ddržena bsahvá náplň prjektu, bude pstupván dle Smluvy a Pravidel. Výše uvedený způsb prplácení dtací se nevztahuje na subjekty (příjemce dtace), kteří hradí svůj neuhrazený závazek vůči Pskytvateli dtace frmu dhdnutéh splátkvéh kalendáře. Pr tyt subjekty platí následující režim prplácení pr všechny frmy dtací (Příspěvky i Granty). 1. zálha ve výši 35 % z celkvé částky dtace bude stanvena na základě schválenéh rzpčtu prjektu a bude zaslána nejpzději d 30 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami, 2. zálha ve výši 35 % z celkvé částky bude zaslána nejpzději d 90 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami, při splnění pdmínky, že je striktně ddržván splátkvý kalendář ze strany příjemce. Zbývajících 30 % z celkvé částky dtace bude Příjemci prplacen při splnění pdmínky, že je striktně ddržván splátkvý kalendář ze strany příjemce, d 30 dnů p předlžení a dsuhlasení vyúčtvání dbrem kultury a cestvníh ruchu. 15

16 V případě jakéhkliv prušení splátkvéh kalendáře ze strany příjemce dtace je Příjemce pvinen dtaci vrátit v celé výši Vyúčtvání P realizaci prjektu, v řádném termínu stanveném pr předlžení vyúčtvání, předlží příjemce pdpry Vyúčtvání a závěrečnu zprávu na frmuláři, který je přílhu těcht Pravidel a prvede vyúčtvání d elektrnickéh frmuláře žádsti, který je ve stavu Uknčená. Termíny, způsb a bsah předlžení jsu uvedeny ve Smluvě. Při neddržení termínů následují sankce dle Smluvy a Pravidel. Příjemce dlží splu s Vyúčtváním kpie průkazných dkladů dle zákna č. 563/1991 Sb. a 235/2004 ve znění pzdějších předpisů. Příjemce je pvinen dklady, které jsu nedílnu sučástí Vyúčtvání, sbně, neb pštu dručit na pdatelnu Magistrátu města České Budějvice: Adresa pr sbní dručení: Pracviště pdatelny v budvě radnice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějvice. Adresa pr zaslání pštu: Statutární měst České Budějvice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějvice. Vyúčtvání a závěrečnu zprávu kntrluje Administrátr a k vyhdncení sepíše Prtkl prvedení kntrly knečnéh vyúčtvání grantu a závěrečné zprávy. Sučástí dkladů vyžadvaných pr prvedení kntrly prjektu členy kmise RM je také seznam míst, kde byla akce prezentvána (především mim daný regin) a jak, ftdkumentace průběhu akce, supis mediálních výstupů, pkud je t mžné, pak seznam účastníků včetně místa, dkud přijíždějí (v případě velkých akcí průkazná ftdkumentace) a/neb vyplněné vyhdncující dtazníky. Odsuhlasená dkumentace, včetně Kntrlníh listu prjektu, pvěřeným členem kmise RM bude sučástí Vyúčtvání. Příjemce je pvinen umžnit Administrátrvi a dalším pvěřeným pracvníkům fyzicku kntrlu pdpřenéh prjektu na místě realizace a nahlédnut d svých účetních neb daňvých záznamů. V případě, že Administrátr při kntrle Vyúčtvání zjistí, že část dtace nebyla vyčerpána, Příjemce má pvinnst vrátit část pskytnuté dtace dle ustanvení ve Smluvě. Administrátr upzrní Příjemce na pvinnst vrátit dtaci (neb část dtace). Pkud Příjemce dtaci nevrátí, následuje vymáhání. Případné vymáhání pskytnutých dtací spadá d kmpetence finančníh dbru. Administrátr předá v tm případě finančnímu dbru pdklady k vymáhání pskytnuté dtace. Příjemce bere na vědmí, že v případě prušení ustanvení ve Smluvě je Pskytvatel dtace právněn: vylučit v následujících 3 letech žádsti Příjemce pskytnutí účelvých prstředků z rzpčtu Pskytvatele dtace, při výběru žádstí k tét skutečnsti přihlédnut. 16

17 10. Zásady pr pskytvání finančních dtací Dtační prgram města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2017 se řídí Směrnicí. Tat Pravidla schválila Rada města České Budějvice svým usnesením č. 394/2017 dne Přílhy vzry Vzry frmulářů: 11.1 Frmulář žádsti dtaci tiskvá verze elektrnickéh frmuláře 11.2 Vzr čestnéh prhlášení bezúhnnsti 11.3 Vzr čestnéh prhlášení splufinancvání 11.4 Vzr prhlášení partnerství 11.5 Vzr čestnéh prhlášení de minimis (k bdrženým pdprám, nepvinná přílha žádsti/smluvy) 11.6 Vzr Veřejnprávní smluvy pskytnutí dtace včetně přílhy Prhlášení de minimis (k prpjensti s statními pdniky ve smyslu definice jednh pdniku, viz Pkyn tajemníka Magistrátu města České Budějvice č. 5/2016) pvinná přílha smluvy v případě, že dtace je pskytvána v režimu pdpry de minimis 11.7 Frmulář knečnéh vyúčtvání uznatelných nákladů prjektu a závěrečné zprávy 11.8 Pdrbná specifikace rzpčtu prjektu 17

18 11.1 Přílha Frmulář žádsti dtaci - tiskvá verze elektrnickéh frmuláře 18

19 19

20 11.2 Přílha Čestné prhlášení bezúhnnsti za účelem pskytnutí dtace statutárníh města České Budějvice V suladu se Směrnicí Pskytvání dtací z rzpčtu města České Budějvice a v suladu s Pravidly dtačníh prgramu města České Budějvice v rce 20 prhlašuje níže uvedený subjekt: Obchdní firma /Název / Jmén a příjmení: Sídl/Míst pdnikání/ Bydliště: IČ / rdné čísl: Osba právněná jednat jménem žadatele dtaci: Já níže pdepsaný žadatel dtaci prhlašuji, že: nebyl prti mně zahájen inslvenční řízení na můj majetek nebyl prhlášen knkurz, v psledních třech letech bezprstředně předcházejících pdání žádsti dtaci nebyl pravmcně rzhdnut zamítnutí inslvenčníh návrhu prt, že můj majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení. v psledních třech letech bezprstředně předcházejících pdání žádsti dtaci nebyl pravmcně rzhdnut zrušení knkursu prt, že můj majetek je zcela nepstačující pr uspkjení věřitelů. sud v inslvenčním řízení nenařídil předběžné patření, jímž by mě s hledem úpadek neb hrzící úpadek mezil v nakládání s majetkvu pdstatu nejsem v likvidaci, na můj majetek nebyla zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů žadatel dtaci ani statutární rgán právněný jednat jménem žadatele dtaci neb člen tht statutárníh rgánu nebyli pravmcně dsuzeni pr trestný čin spáchaný v suvislsti s pdnikáním, přičemž pkud byl dsuzení za tent trestný čin již zahlazen, hledí se na ně jak by nebyli dsuzeni, žadatel dtaci ani statutární rgán právněný jednat jménem žadatele dtaci neb člen tht statutárníh rgánu nebyli pravmcně uznáni vinnými přestupkem spáchaným v suvislsti s pdnikáním nebyl pravmcně rzhdnut tm, že se žadatel dtaci neb statutární rgán právněný jednat jménem žadatele dtaci neb člen tht statutárníh rgánu dpustil správníh deliktu spáchanéh v suvislsti s pdnikáním žadateli ani statutárnímu rgánu právněnému jednat jménem žadatele dtaci neb členu tht statutárníh rgánu nebyl sudem neb správním rgánem pravmcně ulžen trest neb sankce zákazu činnsti pr trestný čin, přestupek neb správní delikt spáchaný v suvislsti s pdnikáním, jehž výkn stále trvá nebyl mi zrušen živnstenské právnění neb pzastaven prvzvání živnsti k činnstem, pr které má být dtace pskytnuta, mám splněné veškeré pvinnsti týkající se zaplacení příspěvků na sciální zabezpečení pdle záknných ustanvení a nemám nedplatky na platbách pjistnéh a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, nemám nedplatky na platbách pjistnéh a na penále na veřejné zdravtní pjištění 20

21 není prti mně veden exekuční řízení ani sudní výkn rzhdnutí splnil jsem veškeré pvinnsti týkající se zaplacení daní pdle záknných ustanvení a nemám vůči územním finančním rgánům státu daňvé nedplatky, nemám dluh p splatnsti vůči Statutárnímu městu České Budějvice, jeh zřizvané rganizaci neb Úřadu města České Budějvice. Prhlašuji tímt, že údaje v tmt prhlášení a v žádsti dtaci bsažené jsu úplné, pravdivé a nezkreslené, že jsem si vědm právních následků jejich nepravdivsti, neúplnsti či zkreslensti, a t včetně dpvědnsti trestněprávní, správně právní, a t zejména dle zákna č. 200/1990 Sb., přestupcích, ve znění pzdějších předpisů a zákna č. 40/2009 Sb., trestní zákník, ve znění pzdějších předpisů. V dne.... Firma/Název/Jmén příjmení Statutární rgán 21

22 11.3 Přílha Čestné prhlášení splufinancvání za účelem pskytnutí dtace statutárníh města České Budějvice V suladu se Směrnicí Pskytvání dtací z rzpčtu města České Budějvice a v suladu s Pravidly dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru v rce 20 prhlašuje níže uvedený subjekt: Název rganizace / jmén fyzické sby: Sídl rganizace/ adresa fyzické sby: IČO/ rdné čísl: Jmén statutárníh zástupce právněnéh jednat jménem rganizace: Název prjektu: Já, níže pdepsaný žadatel tímt prhlašuji, že mám a budu mít v případě získání pžadvané dtace zajištěny dstatečné finanční prstředky pr úspěšnu realizaci prjektu (dál jen prjekt), na který žádám pskytnutí dtace z Dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru (blasti) v rce 20 ve smyslu žádsti dtaci, jejíž sučástí je tt čestné prhlášení, jakž i k úhradě všech uznatelných nákladů prjektu nutných k jeh úspěšné realizaci. V dne.... statutární zástupce rganizace 22

23 11.4 Přílha Prhlášení partnerství NÁZEV PARTNERA: NÁZEV ŽADATELE: NÁZEV PROJEKTU: Partner prjektu vyjadřuje suhlas s tím, že: 1. seznámil se s prjektem, jehž je partnerem s jeh cíli, bsahem a přínsy; 2. seznámil se svu rlí v prjektu, která představuje následující úkly/činnsti/pdpru prjektu: 3. suhlasí s prjektem a svu výše ppsanu rlí partnera. DATUM: MÍSTO: PRÁVNĚ ZÁVAZNÝ PODPIS PARTNERA PROJEKTU /STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE: 23

24 11.5 Přílha Čestné prhlášení k pdpře maléh rzsahu (de minimis) 1 Název subjektu / jmén fyzické sby IČ / RČ Sídl / adresa Obdržené pdpry de minimis Prhlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni pdpisu tht prhlášení v rzhdném bdbí (tj. v sučasném a dvu předcházejících účetních bdbích 2 ) nebdržel žádné pdpry maléh rzsahu (de minimis), bdržel následující pdpry maléh rzsahu (de minimis): * Pdpra pskytnutá dle nařízení Kmise (ES) č. Datum pskytnutí pdpry de minimis Pskytvatel pdpry Výše bdržené pdpry v Kč Výše bdržené pdpry v 3 Účetní bdbí Účetní bdbí pužívaná výše uvedeným subjektem jsu shdná s kalendářními rky (tedy vždy příslušnéh rku), nejsu shdná s kalendářními rky, a jsu následující: * Sučasné účetní bdbí Předcházející účetní bdbí Předcházející účetní bdbí 2 Od D 1 Pdpry pskytnuté pdle nařízení Kmise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prsince 2013 pužití článků 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské unie na pdpru de minimis; nařízení Kmise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prsince 2013 pužití článků 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské unie na pdpru de minimis v dvětví zemědělství; nařízení Kmise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 pužití článků 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské unie na pdpru de minimis v dvětví ryblvu a akvakultury. 2 V suladu s 3 dst. 2 zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, je účetní bdbí definván jak nepřetržitě p sbě jducích dvanáct měsíců. Účetní bdbí se buď shduje s kalendářním rkem, neb je hspdářským rkem. Hspdářským rkem je účetní bdbí, které může začínat puze prvním dnem jinéh měsíce, než je leden. 3 K přepčtu CZK na EUR se pužije kurz vydaný Evrpsku centrální banku platný k datu pskytnutí pdpry de minimis. * Nehdící se škrtněte. 24

25 Půsbení v silniční dpravě Jsem nejsem* subjektem půsbícím v blasti silniční dpravy ve smyslu příslušnéh ustanvení nařízení Kmise (EU) č. 1407/2013. Prhlášení ke zpracvání sbních údajů Suhlasím se zpracváním sbních údajů bsažených v tmt prhlášení ve smyslu zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence pdpr maléh rzsahu v suladu se záknem č. 215/2004 Sb., úpravě některých vztahů v blasti veřejné pdpry a změně zákna pdpře výzkumu a vývje, ve znění p. p. Tent suhlas uděluji správci 4 a zpracvateli 5... pr všechny údaje bsažené v tmt prhlášení, a t p celu dbu 10 let de dne udělení suhlasu. Zárveň jsem si vědm/a svých práv pdle zákna č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů. Všechny uvedené údaje jsu přesné a pravdivé a jsu pskytvány dbrvlně. V. dne razítk, pdpis právněné sby 4 Správcem je krdinační rgán ve smyslu zákna č. 215/2004 Sb., úpravě některých vztahů v blasti veřejné pdpry a změně zákna pdpře výzkumu a vývje, ve znění pzdějších předpisů. 5 Zpracvatelem je pskytvatel veřejné pdpry. 25

26 11.6 Přílha Veřejnprávní smluva pskytnutí dtace statutárníh města České Budějvice na kfinancvání prjektu pdpřenéh v rámci Dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 20xx č... uzavíraná dle ustanvení 10a dst. 5 zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, v platném a účinném znění (dále jen ZRPÚZ ) ve spjení s ustanvením 159 a násl. zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen správní řád ) (dále jen Smluva ). Smluvní strany 1. Statutární měst České Budějvice náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějvice, PSČ zastupené: k pdpisu Smluvy pvěřen: kntaktní sba (Administrátr): Č. účtu: IČO: , DIČ: CZ (dále jen Pskytvatel ) 2. Příjemce dtace adresa, zastupený IČO/DIČ (dále jen Příjemce ) PSČ Čl. I Úvdní ustanvení města České Budějvice rzhdla() svým usnesením č. xx/xxxx ze dne dd.mm.rrrr ve smyslu Směrnice č. x/201x Pskytvání dtací z rzpčtu statutárníh města České Budějvice pskytnutí dtace Příjemci na kfinancvání prjektu ve výši a za pdmínek dále uvedených v tét Smluvě. Tat Smluva vychází z předlžené žádsti dtaci dpručené hdntící kmisí k přidělení dtace. Čl. II Účel dtace 1) Účelem dtace je finanční pdpra určená na prjekt. (uvést název prjektu a jeh bližší specifikace, v předpkládané maximální výši uznatelných nákladů prjektu, prcent splufinancvání prjektu ze strany města a ze strany žadatele a rzpčet prjektu buď zde, neb v samstatné přílze smluvy; uznatelné náklady), dále jen Prjekt ). 2) Na základě pskytnuté dtace budu prvedeny následující činnsti s definvanými výstupy (platí pr granty, u příspěvků vyspecifikvat cíl prjektu, jaký chce příjemce dtace dsáhnut) 26

27 3) Příjemce bere na vědmí, že pskytnuté finanční prstředky mhu být pužity puze v suladu s výše uvedeným účelem dtace v suladu s uvedenými uznatelnými náklady. V pačném případě se příjemce vystavuje mžnému pstihu dle Čl. VII. Čl. III Dba realizace účelu dtace Realizace prjektu bude ve smyslu ustanvení 10a dst. 5 písm. f) ZRPÚZ dknčena nejpzději d dd.mm.rrr. Čl. IV Výše dtace a platební pdmínky 1) Dtace bude pskytnuta ve výši. Kč bezhtvstním převdem z výdajvéh účtu Pskytvatele č.xxxxxxx/xxxx na účet Příjemce č.xxxxx/xxxx, vedený u xxxxxxxxxxxx. Příjemce se pdpisem smluvy zavazuje, že všechny finanční tky (bezhtvstní a htvstní perace), vztahující se k prjektu, budu prvedeny prstřednictvím výše uvedenéh účtu Příjemce, neurčí-li Pskytvatel (Administrátr) jinak. 2) Dtace dle Čl. IV tét Smluvy bude Pskytvatelem pskytnuta následujícím způsbem: a. U všech příspěvků a grantů d 50 tis. Kč včetně: i. Jednrázvě d 30 dnů d pdpisu Smluvy běma smluvními stranami. b. U grantů nad 50 tis. Kč: i. 70 % z celkvé částky dtace d 30 dnů d pdpisu Smluvy běma stranami, ii. 30 % d 21 dnů d dsuhlasení předlženéh knečnéh vyúčtvání uznatelných nákladů prjektu a závěrečné zprávy realizaci prjektu (dále jen Vyúčtvání ). 3) Výše dtace uvedená ve Smluvě je maximální a nemůže být překrčena. Čl. V Vyúčtvání dtace 1) P uknčení realizace prjektu předlží Příjemce Pskytvateli nejpzději d 30 ti dnů p dknčení realizace Prjektu Vyúčtvání na předepsaném frmuláři. Vyúčtvání prvede Příjemce frmu supisu dkladů uskutečněných výdajích a případných příjmech s uvedením výše částky a účelu platby jedntlivých dkladů na předepsaném frmuláři. Jak přílhy k Vyúčtvání budu předlženy: - kpie průkazných dkladů nabytí (předávací prtkly, smluvy); - kpie průkazných účetních dkladů dle zákna č. 563/1991 Sb. a průkazných daňvých dkladů dle zákna 235/2004 Sb. ve znění pzdějších předpisů; - průkazné kpie výpisů z účtu a pkladních dkladů, deklarující všechny prvedené platby. 2) V důvdněném případě si Administrátr může vyžádat předlžení riginálů těcht dkladů k nahlédnutí. V případě, že dklady předlžené Příjemcem nebudu splňvat náležitsti dle pžadavků Smluvy, je Pskytvatel právněn tyt dklady jak neprůkazné z Vyúčtvání vylučit. 3) V případě, že Prjekt účel, na který je dtace pskytnuta se neuskuteční, a t i bez zavinění na straně příjemce, je příjemce pvinen pskytnutu dtaci v plné výši vrátit na účet Pskytvatele, a t d 30 dnů d kamžiku zrušení smluvy. 4) Pdíl splufinancvání příjemcem dtace v předlženém vyúčtvání nesmí být nižší než pdíl splufinancvání příjemcem dtace, schválený ve Smluvě. 27

28 5) Pkud Příjemce nedlží realizaci prjektu průkaznými dklady, je pvinen vrátit pměrnu část dtace, vyčíslenu administrátrem, nejpzději d 2 měsíců p uzavření Vyúčtvání bezhtvstním převdem na účet Pskytvatele. 6) Nevyúčtuje-li příjemce pskytnutu dtaci tak, jak mu ukládají becně závazné předpisy a tat Smluva, případně nevrátí-li příjemce nevyužité prstředky tak, jak stanvuje tat Smluva, vystavuje se mžnému pstihu dle Čl. VII. 1) Příjemce je pvinen zejména: Čl. VI Další pdmínky pskytnutí dtace - zajistit ddržení kvality realizvanéh prjektu v suladu s účelu dtace dle čl. II. dst. 1 Smluvy a umžnit řádné zhdncení realizvanéh prjektu Pskytvatelem. - známit jakukli změnu na straně Příjemce ve vztahu k pskytnuté dtaci a tét Smluvě (včetně změny kntaktní sby uvedené v žádsti neb sídla/místa pdnikání/bydliště Příjemce) neprdleně písemnu frmu Pskytvateli. - užití prstředků vést ddělenu průkaznu účetní, daňvu, neb jinu evidenci. Dále je příjemce pvinen uchvat tut účetní neb daňvu neb jinu evidenci p dbu pěti let p sknčení realizace prjektu. - umžnit fyzicku kntrlu prjektu, na nějž byla pskytnuta dtace dle tét Smluvy, přím na místě realizace a stejně tak umžnit nahlédnut d svých účetních, daňvých a jiných záznamů pvěřeným pracvníkům Pskytvatele a členům kmise rady města České Budějvice. - uveřejnit ve vlastní režii nezbytně nutné infrmace prjektu, na který dtaci dle tét Smluvy bdržel a zajistit infrmvání veřejnsti tm, že daný prjekt byl realizván v rámci dtace statutárníh města České Budějvice. Na prpagačních materiálech, suvisejících s prjektem, na který byla pskytnuta dtace dle tét Smluvy, je Příjemce pvinen uvádět LOGO Pskytvatele a větu: Tent Prjekt je splufinancván Statutárním městem České Budějvice a lg vlnčasvéh prtálu inbudejvice.cz. Příjemce je dále pvinen zdkladvat Pskytvateli výše uvedené pvinnsti v rámci předlženéh Vyúčtvání. Lga Pskytvatele a vlnčasvéh prtálu jsu dstupná na internetvých stránkách Pskytvatele Bližší infrmace bdrží Příjemce na vyžádání u Administrátra. - pdat veškeré infrmace týkající se schválenéh prjektu (pvaha prjektu, bsah prjektu, datum knání, veškeré prpagační materiály, kntaktní sby apd.) Turistickému infrmačnímu centru (TIC kntaktní sba Mgr. Martin Mlčák, tel.: , a administrátrvi vlnčasvéh prtálu (kntaktní sba Vít Pechanec, tel.: , - umžnit pskytvateli prvádět u Příjemce kntrlu účetnictví, resp. daní, příp. dalších pdkladů a skutečnstí, v rzsahu ptřebném k psuzení, zda je tat Smluva ddržvána. - pdat bez zbytečnéh dkladu návrh na zrušení tét Smluvy dle Čl. VIII Smluvy zjistí-li, že nemůže být naplněn účel dtace dle Čl. II Smluvy, k jehž naplnění se zavázal. 2) Je-li Příjemce dtace právnicku sbu a má-li djít k jeh přeměně neb zrušení s likvidací, je pvinen Příjemce tut skutečnst neprdleně známit Administrátrvi, a t nejpzději d 15 dnů d kamžiku, kdy se tét skutečnsti Příjemce dzvěděl. Pskytvatel následně rzhdne dalším pstupu. 3) Pvinnsti stanvené tut Smluvu, nevyplývající přím ze ZRPÚZ, jsu pdmínkami ve smyslu ust. 10a dst. 5 písm. i) ZRPÚZ, nejsu-li pdmínkami dle ust. 10a dst. 5 písm. h) ZRPÚZ, stejně tak jak jiná ujednání mající charakter pvinnsti či pdmínky bsažené v jiných článcích tét Smluvy. V případě prušení těcht pdmínek se příjemce vystavuje mžnému pstihu dle čl. VII či pstupu dle Čl. VIII tét Smluvy. 28

29 Čl. VII Sankce 1) Příjemce bere na vědmí bsah a mžnu aplikaci ustanvení 22 zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, v platném a účinném znění upravující prušení rzpčtvé kázně. Za prušení rzpčtvé kázně je zejména pvažván: - každé neprávněné pužití peněžních prstředků, - prušení pvinnsti stanvené právním předpisem, - prušení pvinnsti stanvené přím pužitelným předpisem Evrpské unie, - prušení pvinnsti stanvené tut veřejnprávní Smluvu, - pužití prstředků v rzpru s účelem dle čl. I tét Smluvy. 2) Příjemce bere na vědmí, že v případě neprávněnéh pužití peněžních prstředků, dle zmíněnéh záknnéh ustanvení, mu bude stanven dvd za prušení rzpčtvé kázně a příslušné penále. 3) Příjemce bere na vědmí mžný trestní pstih v případě uvedení nepravdivých neb hrubě zkreslených údajů pr pskytnutí dtace neb zamlčení pdstatných údajů pr pskytnutí dtace. 4) Příjemce bere na vědmí, že v případě zjištění závažných nedstatků při realizaci prjektu neb při prušení pvinnstí vyplývajících z tét Smluvy, ze Směrnice Rady města České Budějvice č. Pskytvání dtací z rzpčtu města České Budějvice či z Pravidel dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru v rce 20xx je Pskytvatel právněn vylučit v následujících 3 letech žádsti Příjemce pskytnutí účelvých prstředků z rzpčtu Pskytvatele, případně při výběru žádstí určených k pskytnutí dtace k tét skutečnsti přihlédnut. 5) Pstup dle tht článku nevylučuje pstup dle Čl. VIII. Čl. VIII Zrušení Smluvy 1) Ve smyslu ustanvení 167 správníh řádu může být tat veřejnprávní Smluva zrušena záknem předpkládaným způsbem z následujících důvdů: a) byl-li t ve veřejnprávní smluvě dhdnut, b) změní-li se pdstatně pměry, které byly rzhdující pr stanvení bsahu veřejnprávní smluvy, a plnění tét smluvy nelze na smluvní straně z tht důvdu spravedlivě pžadvat, c) jestliže se veřejnprávní smluva dstala d rzpru s právními předpisy, d) z důvdu chrany veřejnéh zájmu, neb e) jestliže vyšly najev skutečnsti, které existvaly v dbě uzavírání veřejnprávní smluvy a nebyly smluvní straně bez jejíh zavinění známy, pkud tat strana prkáže, že by s jejich znalstí veřejnprávní smluvu neuzavřela. 2) Ve smyslu ustanvení 167 dst. 1. písm. a) správníh řádu může Pskytvatel pdat písemný návrh na zrušení tét smluvy při závažném prušení pvinnstí stanvených tut Smluvu. Takvýmt závažným prušením je zejména: a) pužití dtace - pskytnutých finančních prstředků v rzpru se stanveným účelem, b) neddržení dby realizace či jiných termínů stanvých dle tét Smluvy, c) realizace prjektu, na který je dtace určena, v rzpru s právními předpisy, d) prvedení takvé změny prjektu, ke kterému je zaptřebí suhlas Pskytvatele bez tht suhlasu, e) vyúčtvání dtace v rzpru s Čl. V, f) neddržení pdmínek pskytnutí dtace dle Čl. VI. g) prušení právních nrem upravujících veřejnu pdpru v suvislsti s dtací pskytnutu tut Smluvu. 29

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2017 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2017. Schválen Radu města České Budějvice dne 14.11.2016 usnesením č. 1601/2016 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2015. Schválen Radu města České Budějvice dne 14.01.2015 na základě usnesení č. 1/2015 Stránka 1 z 35 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD...

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2019

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2019 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2019 Schválen Radu města České Budějvice dne 17.12.2018 usnesením č. 1565/2018 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU

1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Ev. čísl prgramu D2017-SP2 Datum vyhlášení dtačníh prgramu: 12.7.2017 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTAČNÍHO PROGRAMU Název dtačníh prgramu Dtační prgram statutárníh města Chmutva (dále jen Chmutv ) Sprt a vlný čas

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016 Pravidla dtačníh prgramu města České Budějvice na pdpru cestvníh ruchu v rce 2016. Schválen Radu města České Budějvice dne 02.12.2015 usnesením č. 1674/2015 1 Obsah: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 1.1 NÁZEV DOTAČNÍHO

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016 Dtační prgram města Jindřichův Hradec na pdpru kultury a zájmvé činnsti v rce 2016 I.1 Název dtačníh prgramu I. Základní rámec dtačníh prgramu Dtační prgram města Jindřichův Hradec na pdpru kultury a zájmvé

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2017

Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2017 Dtační prgram města Jindřichův Hradec na pdpru kultury a zájmvé činnsti v rce 2017 I.1 Název dtačníh prgramu I. Základní rámec dtačníh prgramu Dtační prgram města Jindřichův Hradec na pdpru kultury a zájmvé

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

se sídlem: jsíek hejtmani IC: CZ spořitelna, a.s. bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú /0710

se sídlem: jsíek hejtmani IC: CZ spořitelna, a.s. bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú /0710 se sídlem: IC: jsíek hejtmani CZ70890692 spřitelna, s. bankvní spjení: Česká nárdní banka, č.ú. 94-1214801/0710 1. Tat smluva je veřejnprávní smluvu uzavřenu dle 10a dst. 5 zákna č, 250/2000 Sb., rzpčtvých

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

w/f Smlouva.3 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany KU(1SP00RMSRB m H. w/f &C Smluva.3 závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený: IČ: bankvní spjení: čísl účtu: (dálejen Kraj") 28.

Více

28. října 117, Ostrava CZ Česká spořitelna, a. s /0800. Lichnov 42, Lichnov

28. října 117, Ostrava CZ Česká spořitelna, a. s /0800. Lichnov 42, Lichnov lil KUhSF8eT46AI vujkavyk.tisí.i'/nkv M-tAJ ČÍSL SMLUVY (DDATKU t Mtf př. f ískí Ufý j >& - /kr. db. K.RAJSKY URAL'- -I- se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 strava I: DIČ: bankvníspjení: čísl účtu:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSEK DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSEK DNE Odbr šklství a kultury V Písku dne: 22.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSEK DNE 06.06.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 1. Grantvý kalendář pr pskytvání příspěvků z rzpčtu města Písek na pdpru kultury

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

SMLOUVA. Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava. Janovice 83, Janovice Ing. Markem Špokem, Ph.D., starostou

SMLOUVA. Smluvní strany. 28. října 117, Ostrava. Janovice 83, Janovice Ing. Markem Špokem, Ph.D., starostou MRAVSKSLEZSKÝ KRA' - KRAJSKÁ UJU 8 it n. str. SMLUVA nř. čiak Smluvní strany 1. Mravskslezský se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 strava, WUl-., IC: DIČ: bankvní spjení: č sl účtu: dále jen pskytvatel"

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výzva k předkládání projektů č. 1 Sítě a bezpečnost

Výzva k předkládání projektů č. 1 Sítě a bezpečnost Výzva k předkládání prjektů č. 1 Sítě a bezpečnst vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva Kraje Vysčina č. 12/18 Pr pskytvání finančních příspěvků na zvyšvání IT vybavení rganizací zřizvaných Krajem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více