ČSN duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ"

Transkript

1 ČSN ÚPRAVA PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; ZÁSADY FORMÁLN LNÍHO USPOŘÁDÁNÍ OBCHODNÍCH A ÚŘEDNÍCH PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ duben 2007

2 PEVNÁ MEZERA mezera o konstantní šířce ce,, která se vkládá do pevných spojení,, aby se zabránilo jejich rozdělen lení při i automatickém m lámáníl řádků Ctrl + SHIFT + mezerník např. 11. záříz 2007, Ing. Karel Votravička ka, v kapse, 15 kg, 30 mm, 12 h, 300 Kč, K, 11 C

3 ČLENICÍ (INTERPUNKČNÍ) ZNAMÉNKA NKA Jaká interpunkční znaménka nka znáte? tečka, vykřičník, k, otazník, čárka, středn edník připojují se k předchozp edchozímu slovu bez mezery; za každým znaménkem nkem je však v mezera např. Chceš zhubnout? Zeptej se měm jak! tečka za zkratkou na konci věty v platí jako tečka za větou! v např. Inzeráty se týkají výměny bytů,, nabídky služeb apod.

4 VÝPUSTEK tři i tečky znamená vynechaný text (elipsu, výpustku) odděluj lují se od předchozp edchozího textu mezerou tři i tečky na konci věty v = tečka za větou! v např.. Nabízíme cestu kolem Afriky, zájezd z na Madagaskar, treky v Himalájích, tři i tečky jako zámlka: např.. Nad temnými štíty ty hor poslední požár r plál

5 SPOJOVNÍK K x POMLČKA SPOJOVNÍK spojuje dva výrazy, či dvě části složeného slova bez mezer končí-li předcházející řádek spojovníkem, opakuje se spojovník na začátku následujícího řádku česko-italský slovník, okres Plzeň-jih, Frýdek-Místek, Praha 7-Holešovice, právnicko-politické otázky, dvou- a třípatrové domy Jana Krátká Dlouhá (nově se píše bez spojovníku!) POMLČKA krátká (klasická) 2násobná délka oproti spojovníku; odděluje se z obou stran mezerami dálnice Praha Brno, zápas Sparta Slavia (význam versus) význam: až, až do se píše bez mezer (nově!) např. dovolená září, strana 12 13, škol. rok , otevírací doba 08:00 12:00 h zaokrouhlená částka v textu např. Kč 2.500,

6 ZÁVORKY A UVOZOVKY přiléhají bez mezer k začátku i konci výrazu okrouhlé závorky přednostně např. pí (paní), p. (pan) hranaté závorky v matematice; v textu výslovnost slov; citovaná publikace např. laser [lejzr] rovné závorky (lomítko) vyjadřuje alternativu; rovněž bez mezer např. Vážená slečno/v no/vážený pane, uvozovky bez mezer Dětem nechybějí věci, ale vztahy.

7 např. ODSUVNÍK K (APOSTROF) nahrazuje vynechané písmeno Sáh si do kapsy. Upad do do bezvědom domí. Paul s s dog.. Don t worry be happy, I d like to go with you.

8 JAK PSÁT T ZKRATKY? Pravidla českého pravopisu Zkratky častých slov: p. (pan, pánové), pí (paní) t. r. (tohoto roku), v. r. (vlastní rukou) fa (firma, faktura) cca (circa), tj. (to je), tzn. (to znamená) č. j. nebo čj. (číslo jednací), č. p. nebo čp. (číslo popisné) a. s., akc. spol.; s. r. o., spol. s r. o.; k. s., kom. spol.; v. o. s., veř. obch. spol.

9 DALŠÍ ZKRATKY Iniciálové zkratky bez tečky: ČR, AV ČR, MF ČR, PedF UK, ČSAD, ČD, Zkratky vojenských hodností: pplk. Jan Vojáček; mjr. Kazimír Dobromyslný; kpt. Vlastimil Nálepka; gen. Pavel Vostrý Zkratky vědeckých hodností: MUDr. Jaroslav Pařát, DrSc.; PhDr. Jan Slávek, CSc.; Jana Modrá, DiS.; Ing. Pavel Stromboli; PhMr. Jan Dán; Mgr. Petr Kuchař, Ph.D.; Bc. Karel Kopřivka; Ing. Martin Čanek, MBA MUDr.; MVDr.; JUDr.; RNDr. PhDr.; PaedDr.; ThDr. Pedagogicko-vědecké tituly: doc.; prof.

10 ZNAČKY OBECNĚ stanoví norma ČSN ISO 31-0 značku je možné použít t jen ve spojení s číslem píší se bez tečky od čísla se odděluj lují mezerou značka i číslo na stejném řádku! jinak použít pevnou mezeru: Ctrl+SHIFT+mezerník značky fyzikáln lních veličin in - kurzívou

11 ZNAČKY JEDNOTEK 10 cm; 6 V; 5 h; 2 min; 6 s; 6 q; 3,5"; 08:00 h; 0,25 l; v (rychlost); E (energie) +10 C; -19 F; 100 kwh; plocha 14 m 2 ; pivo 12 ; 5 %; 0,002 alkoholu; 6 V; 10 dní 5% = 5procentní sleva; 6V = 6voltová baterie; 10denní = desetidenní

12 ZNAČKY MĚNM v sestavách za peněž ěžní částkou; v textu lze za i předp značkou měnym 250 (Alt+0128); cena cca 500 Kč; K ; sleva KčK 250, příjem nad KčK CZK 24,20; SKK 25,00; GBP 5,00; 1,00 USD; CHF 100,25; EUR 200,00

13 MATEMATICKÉ ZNAČKY značka minus stejně dlouhá jako plus (klasická pomlčka); násobeno malé x; děleno dvojtečka od značek se oddělují mezerami: = = x 2 = : 2 = 50 hodnoty čísla bez mezery + 5 C; - 15 C

14 ROZMĚRY RY A TOLERANCE (MEZNÍ ÚCHYLKA), MĚŘM ĚŘÍTKO, POMĚR 60 m x 50 m x 10 m (60 x 50 x 10) m 20 C ± 5 C (20 ± 5) C mapa v měřítku 1:50 000; tekutiny zředit v poměru 1:2 zápas Pardubice Plzeň 3:3

15 ÚHLOVÉ STUPNĚ EXPONENTY A INDEXY ÚHLOVÉ STUPNĚ, MINUTY A VTEŘINY EXPONENTY A INDEXY mezi číslem a značkou se nevynechává mezera minuta diakritická čárka; vteřina rovná uvozovka např. úhel 15 ; " (zeměpisn pisné souřadnice) připojují se k číslici či písmenu bez mezery např. 300 m 3 ; 10-5 ; H 2 SO 4

16 PARAGRAF, ZNAČKA & A # značka - píšeme ve spojení s číslem; - např. 5 a 6 - podle 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1991 Sb.- - Ona se vyzná v paragrafech. značka & (et) firemní názvy; píšeme s mezerou; např. JÁ & TY, s. r. o. značka # (dvojitý kříž) nahrazuje slovo číslo; např. Šaty # 34 už nevyrábíme.

17 PRŮMĚR, R, STEJNÍTKA TKA značka - průměr: VLOŽIT SYMBOL písmo SYMBOL; jen ve spojení s číslicí 5 cm x Ze dvou čísel spočtěte průměr. stejnítka (") v sestavách (sloupcích) lze jimi nahradit opakované výrazy; píšeme pod 1. písmeno opakovaného slova 10 balíků kancelářského papíru Office 80 g/m 2 20 " " " " 90 "

18 ZNAČKA NAROZEN A ZEMŘEL EL značky se odděluj lují od data mezerami Jaroslava Novákov ková,, * , ( ( )

19 ČÍSLA A ČÍSLICE I ČLENĚNÍ ČÍSEL do skupin o třech t místechm např obyvatel; 0,568 3 g zlata ZLOMKY A DESETINNÁ ČÍSLA 1/2; 3/4; 10 ¾; ; 3 1/2procentní úrok 112,6; 0,10; 0,125 7

20 ČÍSLA A ČÍSLICE II PENĚŽNÍ ČÁSTKY z bezpečnostních důvodů se oddělují skupiny tří čísel tečkou např Kč; 3.115,80 ; Kč 115, (zaokrouhl.) nebo Kč 115,--; 0,50 Kč (nikoli -,50 Kč) SESTAVY ČÍSEL čísla pod sebou dle řádů (jednotky pod jednotky, ); vychází se od desetinné čárky (využít desetinný tabulátor) chybí-li desetinné hodnoty u některých čísel, píší se dvě nuly 2 150,00 kg 750,00 " 2 850,00 kg

21 I, V, X, L, C, D, M ŘÍMSKÉ ČÍSLICE menší číslo před větším se odečítá (IV); menší číslo za větším se přičítá (VI) využití: názvy kapitol, letopočty, čtvrtletí v sestavách (sloupcích) píšeme od levé svislice např. XL, CX, MCMXCC, MMVII

22 TELEFONNÍ A FAXOVÁ ČÍSLA v ČR devítim timístná; člení se do skupin po třecht číslicíchch přestupný znak (+), číslo země (420), účastnické telefonní/faxov /faxové číslo např pevná linka např mobilní telefon

23 KALENDÁŘNÍ DATA při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích, pro počítačové zpracování: sestupně přes spojovník: vzestupně tečkou: v souvislém textu, v osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních písemnostech: zásilka odeslaná 11. září 2007; Vaši reklamaci z neuznáváme V Holýšově 12. září 2007; Vlkov 17. srpna 2007

24 ČASOVÉ ÚDAJE píšeme sestupně, dvoumístně, oddělují se tečkami; hodiny, minuty a sekundy lze krátit značkami (h, min, s) zkratkami (hod., h., min.) např. 09:45; 03:25 h;10:30:25 v souvislém textu píšeme hodiny, minuty, sekundy též jednomístně např. příjezd v 7:10; porada začíná v 09:00 h; trvalo mu to 5,3 s

25 OSTATNÍ ČÍSLA POŠTOVNÍ SMĚROVACÍ ČÍSLA (PSČ) ; REGISTRAČNÍ ZNAČKY AUTOMOBILŮ (dříve SPZ) 1A NORMY ČSN RODNÁ ČÍSLA, Č. OBČ. PRŮKAZŮ, BANKOVNÍCH ÚČTŮ, IČ, DIČ, v souladu s příslušnými předpisy

26 SPOJENÍ ČÍSEL SE SLOVY 10násobek nomináln lní hodnoty, 5násobný vítěz, v 14denní školení, čtrnáctidenní zájezd, 5procentní sleva, 5krát, třítýdennt týdenní kurz, Alšova 5a, papír r formátu A4, oddělen lení 3A