FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI /8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8"

Transkript

1 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové čerpadlo Různé RBURG : (F) 7..5./.5./.6./.68./.78. (S) (T) ; ; /.7. (T) /.7./.7. (L) ; /.6.; ; Mnoho dotazů zákazníků na naší technickou hotline se týká technických dat k našim čerpadlům pro malosériové či speciální použití. Jako pomoc pro Vás při rozhodování o výběru vhodného čerpadla naleznete na následujících stranách řadu informací o univerzálně použitelných palivových čerpadlech za našeho výrobního programu. Tato čerpadla se osvědčila při řešení mnoha případů. Například: jako náhrada mechanického palivového čerpadla, kde je originální čerpadlo nedostupné (veterány/příliš mladé vozy) jako pomocné palivové čerpadlo jako dočasné řešení pro opravy, kdy není dostupný originální díl jako přídavné čerpadlo, které je dodatečně zapínáno v případě potřeby (např. při selhání hlavního čerpadla) jako podávací čerpadlo v přepouštěcích systémech, přídavných nádržích nebo nezávislých topeních jako přídavné čerpadlo pro tuning a použití do závodních vozů Fnformace o systémech palivového vedení u motorů se vstřikováním (např. typy čerpadel T nebo T) naleznete v naší brožuře Servisní pokyny a informace zásobování palivem u motorů se vstřikováním. rávo na změny a úpravy obrázů je vyhrazeno. řiřazení a použití vždy ověřte v aktuálních katalozích, TecDoc CD respektive na systémech na TecDoc datech založených. Fokyny k montáži a poznámky k diagnostice (zvláště v případě dodatečné montáže elektrických palivových čerpadel) naleznete v brožuře Servisní pokyny a informace zásobování palivem Komponenty a řešení pro univerzální použití. Různé Kontrola emisí Dodávka vzduchu Generování vakua Dodávka paliva MS Motor Service nternational GmbH Hamburger Straße 5 5 Dormagen Germany hone Fax

2 Modely V konstrukčních řešeních moderních elektrických palivových čerpadel je čerpací část usazena přímo na hřídeli elektromotoru. alivo proudí skrz čerpadlo, které zároveň chladí a maže. Výhody: Méně pohyblivých částí Kompaktní provedení Malé vnější rozměry Dle způsobu zástavby ve vozidle se palivová čerpadla dělí na in-tank a in-line čerpadla. xistuje několik různých provedení pracovní/čerpací části čerpadla. Zhruba se dají rozdělit na proudová a vytlačná čerpadla. roudová čerpadla Výtlačná čerpadla U proudových čerpadel je palivo dopravováno odstředivou silou rotoru. Tato čerpadla se používají pouze nižší y (, až bar) a jako předstupně dvoustupňových čerpadel, respektive jako předřazené čerpadlo. alivo proudí čerpadlem bez pomoci ventilů a klapek. Z tohoto důvodu se může palivo v klidovém stavu čerpadla vracet zpět. roudová čerpadla nenasávají samostatně, tzn. musí být vždy umístěna pod hladinou paliva v nádrži. (maximální sací výška je mm). Mezi proudová čerpadla náleží i ta s bočním kanálem. /8 U výtlačných čerpadlo je palivo dopravováno v uzavřených objemech. Tato čerpadla se používají pro vyšší y (až do přibližně 6,5 bar) a např. překonávají i klasické vstřikovacích systémy. Kromě konstrukčně podmíněných netěsností, nemůže palivo ani při klidovém stavu čerpadla protékat zpět. Mezi výtlačná čerpadla patří: čerpadla s ozubeným věncem, čerpadla s lopatkovým pohonem, válečkovým pohonem a šroubovým pohonem. Výtlačná čerpadla nasávají jen malé objemy a měla by být umístěna pod hladinou paliva v nádrži (maximální sací výška je 5 mm). lektrické palivové čerpadlo Typ motoru (velikost motorku v mm) = 8 mm = mm = mm zesílený výkon TS Hl. část ředstupeň rosím dbejte: Následující křivky čerpacích charakteristik typického čerpadla jsou čistě informativní a slouží pouze k obecné představě. Čerpací charakteristika čerpadla se nemusí přesně shodovat s touto křivkou. Typické čerpací charakteristiky je možné dosáhnout pouze po dostatečné době záběhu čerpadla. Veškeré práce na palivových systémech musí z důvodu bezpečnosti provádět pouze náležitě proškolené osoby. T F L S ohon s ozubeným věncem Lopatkový pohon Šroubový pohon RBURG čísla pro elektrická palivová čerpadla ohon s bočním kanálem

3 /8 F (Čerp. lopatkovým pohonem.) ředfiltr Lopatkový pohon lektrické spojení Výstup Výstup Strana sání Stejnosměrný elektromotor S (Čerp. s bočním kanálem) ohon s bočním kanálem lektrické spojení Stejnosměrný elektromotor Ventil držící ) ředfiltr Spojka Uzavírací ový ventil ) Čerpací mechanismus se šroubovicí Stejnosměrný elektromotor lektrické spojení ředfiltr ohon s ozubeným věncem Výstup Výstup Strana sání L (Čerpadlo se šroubovicí) Strana sání T/T (Čerp. s ozubeným věncem) lektrické spojení Strana sání ojistný ový ventil ) Stejnosměrný elektromotor Uzavírací ový ventil ) ) Uzavírací ový ventil zachovává v palivovém systému i při vypnutém zapalování. ) ojistný ový ventil se otevře, při překročení u uvnitř palivového čerpadla přes povolenou mez.

4 Model F Jedno z často používaných čerpadel je F. Je to in-line výtlačné čerpadlo s lopatkovým mechanismem a je určeno pro systémový od,, bar. Toto čerpadlo je nabízeno pro elektrický rozvod a V a je vsazeno do palivového systému. ro provoz při 6 V (např. u veteránů) doporučujeme F ro 6V provoz je a průtok paliva snížen přibližně na polovinu. /8 Maximální sací výška: 5 mm (při zaplaveném přívodním potrubí) Je-li montováno elektrické palivové čerpadlo ( Volt) místo mechanického, doporučujeme z bezpečnostních důvodů montáž bezpečnostní odpojovací sady ( )! Viz. Servisní informace S 6A. RBURG Křivka Jemenovité napětí Statický při = l/h Objem průtoku Systémový Vnější rozměry (viz. obr. níže) odběr proudu ve veličinách Ø A B C Ø D Ø [V] [bar/(psi)] [l/h] [bar/(psi)] [mm] [A] * * rovněž vhodné pro použití při 6 V,7,8 ( 5,5),,57 (6, 8,),,57 (6, 8,) >,85 (> 6,8) >,85 (> 6,8) 95, (,5) 8,5 8,5 8 8,,5 (,) 8,5 8,5 8 8,5,5 (,) 8, 8,5 8 8,5 95, (,5) ,5 8 8, 95, (,5) 8,5 9, 8, D [l/h] ( V),8 [A] B C růtok paliva 9 6 ( V),6,, A,,8, Tlak čerpadla,6 p [bar], p [psi]

5 Model S S je určena pro montáž uvnitř palivové nádrže. Jedná se o proudové čerpadlo s bočním kanálem pro V napájení. řednostně je toto čerpadlo určeno k použití jako dopravní čerpadlo. Dopravní čerpadla dodávají palivo nízkým em hlavnímu čerpadlu. Tím brání na straně sání hlavního čerpadla vytváření podu, který může způsobit zničení čerpadla z důvodu kavitací. 5/8 Maximální sací výška: mm. Toto čerpadlo musí být zaplaveno do palivem, které přečerpává. Maximální průtok paliva pro model čerpadla S jako předčerpadla je přibližně l/h. RBURG Jmenovité napětí Statický při = l/h růtok paliva Systémový Vnější rozměry (viz. obr. níže) odběr proudu Max. sací výška ve veličinách Ø A B C Ø D Ø [V] [bar/(psi)] [l/h] [bar/(psi)] [mm] [A] [mm] , (,5) 8 75, 8 9 A D [l/h] [A] B C růtok paliva,,, p [bar], Ø 5,5 5 p [psi] Tlak čerpadla

6 Model L Čerpadla typu L jsou in-line šroubová čerpadla. Jsou velice výkonná, nehlučná a jejich okamžitý odběr je i při vysokém podávacím u poměrně nízký. 6/8 Maximální sací výška: 5 mm (při zaplaveném plnícím potrubí) RBURG Křivka Jmenovité napětí růtok paliva Systémový Vnější rozměry (viz. obr. níže) odběr proudu ve veličinách Ø A B C Ø D Ø [V] [l/h] [bar/(psi)] [mm] [A] ,5 6 5 (7,5), < ,5 5 9 ( 58), < 9, ),5 5 9 ( 58) 5 ) 59 ) 8 5 < 9, ,8 (6),5 99, ,8 6, ,5 8 6,5 (7), <,5 ) odpovídá s pryžovým pouzdrem ) rozměry včetně pryžového pouzdra D C B [l/h] růtok paliva p [bar] 8 Tlak čerpadla 5 p [psi] 5 [A] A [l/h] růtok paliva p [bar] 5 p [psi] Tlak čerpadla [A]

7 Model T/T Modely palivových čerpadel T/ T jsou samonasávací čerpadla s ozubeným věncem a jsou dimenzována pro vyšší průtokové výkony. Na straně výu se nalézá stabilizační ventil, který je dle modelu čerpadla integrován přímo v čerpadle nebo se nalézá ve vyměnitelném hrdle šroubení. ntegrovaný bezpečnostní ový ventil zamezuje nadměrnému zvýšení u a tím možným škodám na palivovém systému. F Bezpečnostní ový ventil slouží pouze pro k ochrannému účelu a není určen pro regulaci u! 7/8 Maximální sací výška: 5 mm růměr elektrických palivových čerpadel typu T/T je mm. ryžové pouzdro dodávané s některými z této řady čerpadel je navrženo k nahrazení palivových čerpadel jiných výrobců s vnějším průměrem 5 a 6 mm (viz. tabulka, rozměr A ). Navíc pomáhají pryžová pouzdra čerpadel snížit hlučnost čerpadel. RBURG T Křivka Jmenovité napětí T Stat. při = l/h Objem průtoku Systémový Vnější rozměry (viz. obr. níže) ve veličinách Ø A B C Ø D Ø odběr proudu při systémovém u [V] [bar/(psi)] [l/h] [bar/(psi)] [mm] [A],7 5,7 (9 8),5 7,5 (68 9),5 7,5 (68 9),5 7,5 (68 9) 8,, (6 7) 8,, (6 7) 8,, (6 7) 8, (7) 6 8 <,5, (,5) 5* 6 5* 8 < 6, (,5) 5* 9 5*, (,5) 5* 9 5* 6,5 (9) 5* 78,5 9* 6,5 (9) 6* 78,5 9* 6,5 (9) 6* 78,5 9* Mx A. B Mx C. B Mx B Mx D. Mx < 6 5 < 6 5 < < 5 < * ) rozměry včetně pryžového pouzdra Šroubovací přípojky V závislosti na provedení disponuje palivové čerpadlo na výtlačné straně přípojkou s vnitřním závitem Mx. S těmito palivovými čerpadly dodáváme jednu nebo více šroubových přípojek případně jsou namontovány na čerpadle (viz. Tabulka rozměrů D a k ní uvedené nápověda). A B C D Mx Mx,5 Mx Mx,5 Mx Mx Mx M6x Mx Mx,5 FVíce informací na dalším listu

8 Model T/T (pokračování) 8/8 [l/h] růtok paliva p [psi] Tlak čerpadla D 8 C B 6 8 p [bar] 6 [A] A Souhrn pro rychlý přehled RBURG Model roudová hodnota Objem průtoku Tlak systému odběr proudu oznámka ve veličinách [V] [l/h] [bar/(psi)] [A] F 95, (,5), F *,5 (,),5 Rovněž vhodné pro použití 6 V F,5 (,), F 95, (,5), F 95, (,5), S 75, (,5) alivový čerpací modul T 8, (7) <,5 Včetně pryžového pouzdra T, (,5) < T, (,5) < 6 Včetně pryžového pouzdra T, (,5) < 6 Včetně pryžového pouzdra T 6,5 (9) < Včetně pryžového pouzdra T 6,5 (9) < Včetně pryžového pouzdra T 6,5 (9) < Včetně pryžového pouzdra L,5 6 5 (7,5) < L,5 5 9 ( 58) < 9, L,5 5 9 ( 58) < 9, Včetně pryžového pouzdra L 5 75,8 (6),8 6, L,5 8 6,5 (7) <,5