Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 É Á Ě ř Č é ů ř ó ů ř ů Ú Ř

2 B ezen p estože zima jet nekonani kalendfu ani skuten, myslm si, že vtina z ns se už tna jaro. prodlou se dny, bude nrrr tepleji. zaneme dlat plny na to, oo bychom letos rdi antnili, opravili, vybudovali. Ýleaem k tomu, Že rada obce roodla o oprav kolnbudovy a obec na tuto akci zskala dotaci ze je v plném proudu projekn p sttnho ry4potu, _prava této akce tak, aby se oprava dala provést v pnlbhu letnch przdnn s minimlnnr naruénm vyuovn.,,na kvten chystme tradinkoncert zlaťanw ke svtku matok. Loni byla tato udlost spojena se slavnost,,uvéden zna7<taptaporu obce''. Abychom si tyto symboly p ipomnli a možn jet poslili svou sounležitost, rozňodli jsme se pria{ ltqto gaickm uveden Taku a symbolrlm jeden nnnn SKLÁDKy v obci yženi obané, chtl bych upozornit najednu z ne est naich spoluobanri. Obec každoronvynakld nkolik destek tisc korun na riklid obce a jej p ilehlé sti. O to vce mrzi skutenost, že nkte obanéz okrajov ch stobce, stle vyvži odpad na eméskldky. Dokazuj to tyto snmky, které byly po zeny v tomto msci, smrem k Pontovicm. živ. Letos pi p ležitostil. v ro praporu a p ed slavnostnm koncertem bude z,asz,ena,,kobylnick obecn ltpď'. ozdob zkout na k ižovatoe ulic Na Budrrku a Na Ňvsi s infonrrantabul naunéstezlry Bitvy t csa s lavic, stolem a stojanem na jzdnkola. Podrobnosti o chystané slavnosti budou sdleny v hlenobecnho rozhlasu. starostka obecn ples p estože kultum komise zahjila svou innost až na podzim loňského roku, organizace plesu se j poda ila na jedniku. sokolovna byla nazdoben, pťipraven, fungovalo oberstven, atna, tombola byla bohat. Na ples p ilo 15ó IidÍ, kte dokzalivytvo it fantastickou atrrosféru. O tu se zasloužila i kapela, kter ses ťrinkovrnmvypo dala jak nejlépe umla p estože mla obrovslchandicap. pokud totiž ptilennékapele onemocn 2 lenovéa hraje nesehran nhradniř, potom klobouk dolrl p ed v konem, kter kapela p edvedla. ŠmdovDana Ifl]LTURNÍ KoMI E Kulturn komise p i O(i Kobylnice dkuje vem sponzor m, kte sv mi dary podpoťili obecn ples, jenž probhl 17. ledna na sokolovn v kobylnicch. Byli to: PU Kobylnice, TJ Sokol Kobylnice, VaFr s r.o., Lihovar Kobylnice, Jt NK r.o., Ceskomoravsk cement a.. Mola, TRANS-SPED r.o. Mokr, SToRoPAcK s r.o. Sokolnice, BONAPART s r.o. Kobylnice, FLESCH, Zlaťaaka s z Kobylnic, Jihomoravsk kraj v zastoupen p. Šmd,Frantiek Bene topen, PlYn, Has_iČi Kobylnice, Bonagro Blažovice, Autoservis Šmd,Zlatrrictv-Ale - T ma, ceskomoravsk stavebn spo itelna-mdov Obec po d každl rok v dubnu a jnu sbr tchto odpadri, kteď je obany hojn využivn. A o to vceje nepochopitelnézakldni ernych skldek. Prosm o krtké zamylen obany, kte tak ina maj jist doma a na svych dvorech ke své spokojenosti pkn uklizeno a je jim z ejm jedno, jak to vypad kolem nich. Naopak tm, kte nai obec a své p edzahrdky udržuj,bych chtl touto cestou podkovat. Mstostarosta Drahomra, lenové zastupitelstva, lenovékutturn komise.veden kultunr komise také dkuje vem, ke se podleli na organizaci l. Obecnho plesu. V9ttv dk paťzejména p. Dolanskému, p. Ustohalové, p. Šudlové,p. Smetanové, p. Ulbrichové, p. Klakovi, p. Sedlkovi a p. Konenému, bez jejichž pomoci by tato akce nemohla rlspn probhnout. Zakultam komisi p edsedkyn Jana Polkov Sbr železného rotu bude v sobotu Svoz velkoobjemového a nebezpenéhoodpadu se uskuten v sobotu u hasiskézbrojnice v dob od hod.

3 ž é é ť é ž ž ž Č é Š ž Š é é ž ď é ž é ž é ž é é ž ž ď é é Ř ž é Ť é é é é é ž ž ž é é é é ž é é ž ď é é é ž é é ž é é é ž ž é ž ž é Š ž ž ž Ú é é ž ó é ň é é é ž é

4 ó ž é é ž é ň ň ď ť é é é ž ž ž ť ž ď ž é é ž ž ž ž ž ž é ž ž é é é ď é ž ž é é é é ó ž ď ň ž ž ť ž ž ž é é ž ž ž ž ž ž ž ď ž ó é ž Ú Ú ú ž ť é é é é é ž ž ž ž ž é ď ž ž é é é ž ž ž

5 ž ž é ž é ž ť ž é ň ž ď é ž é é ž ó é ť ž ž Č é é ž ť é ž é é é é ť é ž é ž ž ť ó ň é é ž ň é ž ň ó ž é é ó Š é Ó ž é é ž ž é Č é é ž é é é ž é ž é é Č é Ú ň Š é é ž ž ž ž é é ž ž é é Š

6 ž ž ž é ž é ž ž é ž ž é éž žé ó ó ž é é é é ž Ž ž ž ú é ž ž ó ó ó é é é ž ž é ž é ť ž é žď ž ž ž é Š ó ó ó

7 ž é ž ž ž ď ř ý ý ú ú ž ř ř ř ůž ú Č Í Ř Í Š Í Á ó Á ž é ř Č ť é ň Č ó ť ý ů ž é ó řů ř é ý ó é ž é ú é ž é é ž ů ř ů é ž ó Č é ú ř ř ůž é Š é