Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav klasických studií"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Bakalářská diplomová práce 2008 Hana Coufalová

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Hana Coufalová Pinelopi Delta a Velká myšlenka Bakalářská diplomová práce Vedoucí Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... 3

4 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské diplomové práce Mgr. et Mgr. Markétě Kulhánkové, Ph.D. za rady a připomínky. 4

5 Obsah Obsah Úvod Pinelopi Delta a Velká myšlenka Život Pinelopi Delta Historické pozadí Přehled hlavních událostí řeckých dějin Charakteristika pojmu Velká myšlenka Eleftherios Venizelos a jeho politická činnost Politické smýšlení Pinelopi Delta Romány s byzantskou problematikou Autoři počátku dvacátého století a Byzanc Za vlast V dobách Bulharobijce Zničení Rozbor románů Postavy Historické souvislosti Jazyk Pedagogický náboj Odraz Velké myšlenky Závěr Resumé (Περίληψη) Seznam použité literatury

6 1. Úvod Pinelopi Delta (Πηνελόπη έλτα, ) patří i v současnosti k neoblíbenějším autorkám literatury pro děti, o čemž svědčí mimo jiné opakované vydávání jejích knih (např. román V dobách Bulharobijce byl roku 2006 vydán již po třicáté třetí). Proto detaily jejího osobního života, politická orientace a komplexní rozbory jednotlivých knih stále zaměstnávají řecké i světové vědce. Ve své práci se zabývám jedním konkrétním aspektem tvorby Pinelopi Delta, a to odrazem Velké myšlenky v jejím díle s byzantskou tematikou. Autorka do tohoto období situovala trilogii, jejíž části nesou názvy Za vlast, V dobách Bulharobijce a Zničení. Pro detailnější rozbor jsem si vybrala román V dobách Bulharobijce, neboť Zničení je svým charakterem odlišné a více než řecko-bulharskými spory se zabývá nebezpečím turecké expanze a dvorskými intrikami. Román Za vlast kvůli svému nevelkému rozsahu a celkové schematizaci děje i postav také neposkytuje dostatek materiálu pro komplexnější studii. Ve své práci se zaměřím na vztah Pinelopi Delta s předními osobnostmi tehdejší doby a na vliv, který měly nejen na autorku samotnou, ale i na teze prezentované v jejích knihách. Současně budu zkoumat, zda Delta použila pro svou trilogii relevantní prameny a zda s nimi vhodně pracovala, nebo je pouze zohlednila jako základ románu, jehož hlavním nábojem by měla být soudobá ideologie Velké myšlenky. Pro rozbor dané problematiky jsem využila především sekundární literaturu, neboť toto téma je dobře zpracováno zejména řeckými filology a historiky. Během několika posledních desetiletí byla vydána Deltina korespondence, postupně vychází i její rozsáhlé deníkové záznamy a další archivní materiál, který umožňuje vidět oblíbenou autorku více jako živoucí postavu než zidealizovanou spisovatelku. Svou práci jsem segmentovala do několika částí. První z nich tvoří nastínění základních údajů z Deltina života, které umožňuje pochopit nejen autorčinu motivaci při tvorbě jejích knih, ale také určit jednotlivé vlivy, jež na ni působily. Základními publikacemi, zpřístupňujícími tyto informace, jsou: Tselika, Valentini: Πηνελόπη έλτα. Αφήγηση ζωής. Athina Kol. autorů: Π. Σ. έλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της. Athina Zannas, Pavlos A.: Ευαίσθητη και δηµιουργική έως τη σιωπή του θανάτου. TA NEA

7 Další část se zabývá řeckými dějinami druhé poloviny devatenáctého a začátku dvacátého století. Hlavní korpus této části tvoří informace uvedené v Dějinách Řecka, které jsou doplněny daty z dalších publikací, věnujících se především politice Eleftheriose Venizelose (Ελευθέριος Βενιζέλος, ), charakteristice pojmu Velká myšlenka a vysvětlení politické orientace Pinelopi Delta: Hradečný, Pavel a kol.: Dějiny Řecka. Praha Karamanlis, Kostas A.: Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές µας σχέσεις Athina Svolopulos, Konstantinos: Ελεύθεριος Βενιζέλος. 12 µελετήµατα. Athina Panagiotakis, Georgios I.: Ο Βενιζέλος στην επανάσταση και την πολιτική. Iraklio Skopetea, Elli: «Το πρότυπο βασιλείο» και Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα ( ). Athina Poslední část tvoří rozbor Deltiných románů, pro něž jsem kromě románů samotných využila jako podkladu následující publikace: Spanaki, Marianna: Βυζάντιο και Μακεδονία στο έργο της Π. Σ. έλτα. Athina Lukaki, Marina: Βασίλειος Β ο Βουλγαροκτόνος και η Πηνελόπη έλτα. Athina Ve své práci zachovávám monotonický systém, a to i pro citace prací, které v něm primárně nebyly napsány. Jedinou výjimku tvoří text datující se do čtrnáctého století, kde jsem zachovala stávající podobu. Jména románových postav i reálných osob, žijících v byzantské říši, přepisuji v souladu se zvyklostmi pro toto období, jako podklad jsem použila publikaci: Zástěrová, Bohumila a kol.: Dějiny Byzance. Praha Jména osob, spadajících do devatenáctého a dvacátého století, přepisuji dle zásad novořecké transkripce doporučovaných Slovníkem řeckých spisovatelů. 7

8 2. Pinelopi Delta a Velká myšlenka 2.1 Život Pinelopi Delta Pinelopi Delta se narodila v Alexandrii roku 1874 jako třetí dítě zámožného velkoobchodníka s bavlnou Emmanuila Benakise (Εµµανουήλ Μπενάκης, ) a jeho manželky Virginie Choremi (Βιργινία Χωρέµη, ). Jejich nejstarším potomkem byla Alexandra (Αλεξάνδρα, ), po ní následoval Antonis (Αντώνης, ), Konstantinos (Κωνσταντίνος, ), Alexandros (Αλέξανδρος, ) a Arjini (Αργίνη, ). Výchova v citově střídmém prostředí, 1 jemuž vládla aristokraticky důstojná matka, přimkla Pinelopi především k Antonisovi, 2 který se stal později předlohou pro hlavního hrdinu její knihy Trelantonis (Τρελαντώνης). Benakisovi patřili k jedné z nejvýznamnějších rodin v alexandrijské řecké komunitě a jejich finanční podpora umožnila vznik nových škol, nemocnic a kostelů. Roku 1882, po protizápadně orientovaných nepokojích v Alexandrii, rodina přesídlila do Athén; do svého rodiště se Delta vrátila až o třináct let později. Roku 1895 se zamilovala do Antonise Mavrogordatose (Αντώνης Μαυρογορδάτος), avšak její rodiče ho nepovažovali za dostatečně prestižního nápadníka, a proto Pinelopi donutili ke vstupu do domluveného sňatku 3 se Stefanosem Delta, 4 který již delší dobu pracoval pro rodinu Benakisových. Díky němu se seznámila s první generací dimotikistů, k níž patřili Petros Vlastos (Πέτρος Βλαστός, ), Kostis Palamas (Κωστής Παλαµάς, 1 Dokumentem popisujícím prvních patnáct let Deltina života je její vlastní práce První vzpomínky (Πρώτες Ενθυµήσεις). Zannas, Pavlos A. (ed.): Π. Σ. έλτα. Πρώτες Ενθυµήσεις. Athina Antonis Benakis (Αντώνης Μπενάκης, ), nejstarší syn Emmanuela Benakise, po studiích v Alexandrii, Athénách a Anglii zaujal své místo v rodinné firmě. Finančně podporoval řecké jednotky v bojích v Makedonii i v balkánských válkách. Později se začal věnovat i budování umělecké sbírky, jež obsahovala především zbraně, folklorní předměty a arabskou keramiku. Díky ekvivalentnímu vzdělání, dostatečnému finančnímu zázemí a obrovskému nadšení se mu povedlo shromáždit velmi zajímavou kolekci, kterou roku 1930 předal řeckému státu s nadějí na vznik muzea, jež by neslo rodinné jméno. Muzeum Benaki bylo slavnostně otevřeno , Antonis se věnoval rozšiřování jeho sbírek až do své smrti. Viz Papanikola-Bakirtzi, Dimitra: Βυζαντινή κεραµική στο µουσείο Μπενάκη. Athina 1999, Georgula, Electra: Greek treasures from the Benaki Museum in Athens. Sydney 2005, Κol. autorů: Museio Mpenake. Athina Pinelopi Delta popsala okolnosti svého sňatku ve francouzsky psaném díle Vzpomínky 1899 (Αναµνήσεις 1899). Delta, Pinelopi S.: Αναµνήσεις. Athina Stefanos Delta (Στέφανος έλτα, ) se narodil v Konstantinopoli, vystudoval práva v Paříži a po návratu do Řecka pracoval pro železniční společnost. Roku 1897 přesídlil do Alexandrie, kde získal místo u firmy Choremi-Benaki. Po sňatku s Pinelopi vedl pobočku firmy ve Frankfurtu a později se trvale usídlili v 8

9 ) či Argyris Eftaliotis (Αργύρης Εφταλιώτης, ), jejichž vliv určil směr Deltiny literární tvorby. Manželé Delta spolu měli tři dcery Sofii (Σοφία Μαυροκορδάτου, 1896), Virginii (Βιργινία Ζάννα, 1897) a Alexandru (Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, 1900). O deset let později, roku 1905, se Pinelopi Delta seznámila s Ionem Dragumisem, 5 s nímž ji v následujících letech pojilo pevné přátelství a později i platonická láska, kterou definitivně ukončil až Dragumisův sňatek roku Jejich vztah byl posílen společným zájmem o literární tvorbu a prosazení dimotiki. Jeho naplnění bránilo Deltino silné vědomí povinnosti vůči rodině a manželovi. Rozpor mezi jejími city a nutností udržet manželství ji několikrát dovedl k pokusu o sebevraždu. Jeden z těchto pokusů zmínil Dragumis i ve svém deníku, jež je spolu se vzájemnou korespondencí a Deltiným vlastním deníkem zajímavým dokumentem pro toto období jejího života. Μ`έστειλε το τελευταίο ηµερολόγιό της η φίλη µου και λέει πως οριστικά πια µ`αφήνει και µένει στα οικογενειακά δεσµά της. Και όµως πονεί. υο φορές σε δύο µήνες µέσα πήρε φαρµάκι για να πεθάνει και δεν το κατάφερε, την εγλύτωσαν. 6 Díky změnám ve vládě (Venizelosův nástup roku 1910) a především díky kontaktům s prodimotikisticky orientovanou skupinou intelektuálů se Delta rozhodla pro osobní účast na modernizaci školství. Vstoupila do spolku Městské bratrstvo (Αδερφοφάτος τη Πόλης), založeného roku 1905 Fotiadisem (Φώτης Φωτιάδης, ), jehož hlavním cílem bylo prosazení dimotiki ve školství a reforma vzdělávacího systému. Po celou dobu fungování Vzdělávacího spolku (Εκπαιδευτικός Όµιλος, ) podporovala jeho činnost, jež měla vést k vytvoření vzorové školy, která by vyučovala v dimotiki. Na popud jeho předních členů, především Triantafyllidise (Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ) publikovala svou teoretickou stať o zásadách Athénách. Spolu se svým bratrem byl vášnivým příznivcem dimotikismu a stal se členem několika obecně prospěšných organizací. 5 Ion Dragumis (Ιων ραγούµης, ) patřil k patricijské rodině, po dlouhá léta spjaté s politickým životem. Působil jako řecký vyslanec v Alexandrii, Thrákii a Makedonii. Patřil mezi zastánce Velké myšlenky, i když se řadil do antivenizelistického tábora. Stál u zrodu Vzdělávacího spolku (Εκπαιδευτικός Όµιλος) a sám byl literárně činný; mezi jeho díla patří např. Krev svědků a hrdinů (Μαρτύρων και ηρώων αίµα, 1907), Samothraki (Σαµοθράκη, 1909), Všichni živí (Όσοι ζωντανοί, 1911). 6 Moje přítelkyně mi poslala svůj poslední deník a řekla, že mě definitivně opustí a zůstane se svou rodinou. A přesto trpí. Dvakrát během posledních dvou měsíců si vzala jed, aby se otrávila, ale nepovedlo se jí to, zachránili ji. Dragumis, Ion: Φύλλα ηµερολογίου ( ). Athina 1985, s. 8. 9

10 didaktiky Úvahy o výchově našich dětí (Στοχασµοί περί της ανατροφής των παδιών µας). 7 Za nejpalčivější problém považovala absenci vhodných dětských knih, které by vyhovovaly po stránce jazykové i ideové a současně byly pro dětské čtenáře dostatečně srozumitelné a zajímavé. Pod vlivem vydání řeckého překladu Schlumbergerových ( ) byzantských dějin 8 se rozhodla pro sepsání historického románu, který by dětem a dospívajícím přibližoval řeckou historii, zvyky a etický kodex. Prvním románem trilogie s byzantskou tematikou je Za vlast (Για την πατρίδα), 9 který se odehrává roku 995. Dílo vzbudilo pozitivní ohlas, Fotiadis ho označil za velmi hezké, s jednoduchou zápletkou, která je však podána s vypravěčským uměním a má schopnost dojmout mladé lidi, vytýká mu však jistý vliv katharevusy. 10 Delmuzos (Αλέξανδρος ελµούζος, ) ho považuje za první národní knihu pro řecké děti, ale také vznáší výtky k jazykové stránce. 11 Druhá část trilogie, inspirovaná Schlumbergerovými Les Iles des Princes, 12 časově navazuje na první díl, odehrává se za vlády Basileia II. a nese název V dobách Bulharobijce (Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου). 13 Trilogii pak uzavírá nedokončené Zničení (Γκρέµισµα), 14 které čtenáře seznamuje s událostmi po bitvě u Mantzinkertu roku Další práce Pohádka beze jména (Παραµύθι χωρίς όνοµα) 15 akcentuje dějiny konce devatenáctého století. Delta využila pomoci Triantafyllidise a Eftaliotise v gramatických a ortografických otázkách, což výrazně sjednotilo jazykovou stránku díla. Následují Pohádky a jiné (Παραµύθια και Άλλα), 16 kritická studie Naše čítanky (Τα Αναγνωστικά µας) 17 a Nezodpovědná (Τ`ανεύθυνα). 18 Tento výbor pěti povídek obsahuje též Deltinu nejstarší povídku Soužení dítěte (Πόνος παιδιού), otištěnou již roku 1909, a nově přejmenovanou na Rozbité housle (Σπασµένο βιολί). 7 Delta, Pinelopi S.: Στοχασµοί περί της ανατροφής των παιδιών µας. ελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου I. Athina Schlumberger, Gustave: L` épopée byzantine à la fin du dixième siècle. Paris Delta, Pinelopi S.: Για την πατρίδα. Londino Delta, Pinelopi S.: Αλληλογραφία. Athina 1997, s Tamtéž, s Schlumberger, Gustave: Les Iles des Princes. Paris Delta, Pinelopi S.: Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. Londino Delta, Pinelopi S.: Γκρέµισµα. Athina Delta, Pinelopi S.: Παραµύθι χωρίς όνοµα. Londino Delta, Pinelopi S.: Παραµύθια και Άλλα. Παιδικές Σελίδες. Athina Delta, Pinelopi S.: Τα Αναγνωστικά µας. Βιβλιοθήκη του Εκπαιδευτικού Οµίλου 3, 1913, s Delta, Pinelopi S.: Τ` ανεύθυνα. Athina

11 Po návratu z Frankfurtu, kde Stefanos Delta řídil od roku 1906 místní pobočku firmy Benaki, se rodina v letech usadila opět v Alexandrii. Odtud Pinelopi přesídlila do letního sídla v Kifisii, kde se dostala do kontaktu s nejvyšší sférou řecké politiky. Její otec získal post athénského starosty, nicméně po listopadových 19 událostech roku 1916 byl nucen podat demisi a uchýlit se do domácího vězení. Po Venizelosově porážce ve volbách roku 1920 ho následoval do exilu. Samotnou Pinelopi Delta pojilo s Venizelosem i jeho manželkou dlouholeté přátelství, které časem přerostlo v neskrývaný a mnohdy neobjektivní obdiv jeho politiky. Roku 1925 vychází další Deltin román Život Krista (Ζωή του Χριστού), 20 na němž pravděpodobně začala pracovat již během první světové války. Pro zjištění co možná nejobjektivnějších dat a informací zahájila rozsáhlou korespondenci s trapezuntským metropolitou Chrysanthem (Χρύσανθος, ), který sice její snahu podporoval, ale důrazně jí doporučoval držet se vžitých dogmat: Φρονώ ότι καλόν είναι ν`ακολουθήσετε την παράδοσιν της Εκκλησίας, αλλέως θα χαρακτηρισθήτε αιρετική και θα σας αφορίσουν οι εσποτάδες. 21 Kniha sklidila převážně pozitivní kritiky, Pavlos Nirvanas (Παύλος Νιρβάνας, ) ji v časopise Hestia (Εστία) z označuje za jednu z nejhezčích knih vyšlých v posledních letech a Spyros Melas (Σπύρος Μελάς, ) oceňuje v dalším periodiku Svobodné fórum (Ελεύθερο Βήµα, ) autorčinu odvahu při výběru tématu. V polovině dvacátých let se objevují první symptomy nemoci, která bude spisovatelku sužovat až do její smrti. V této době začíná psát trilogii ze současnosti Řecké dívky (Ρωµιοπούλες), 22 která ve třech dílech Procitnutí (Το Ξύπνηµα), Horko (Η Λάβρα) a Soumrak (Το Σούρουπο) pokrývá historii let a obsahuje množství motivů z Deltina vlastního života (vztah z Dragumisem, boj o Μakedonii, pokus o sebevraždu). 19 Události, které se odehrály po vylodění spojenců v Athénách a vedly k vyhnání krále Konstantina. Pinelopi na to reagovala zničením svého dosavadního deníku. Později si začala vést nový, nazvaný Turis Eburnea, který je z jejích osobních zápisků nejotevřenější. 20 Delta, Pinelopi S.: Ζωή του Χριστού. Athina Myslím, že by bylo dobré, abyste se přidržela církevní tradice. Jinak budete označena za heretika a hodnostáři vás vyobcují. Delta, Pinelopi S.: Αλληλογραφία, s Delta, Pinelopi S.: Ρωµιοπούλες. Athina

12 Během práce na této trilogii vytvořila Delta další menší díla: Mangas (Μάγκας), 23 Tajemství bažiny (Στα Μυστικά του Βάλτου) 24 a Trelantonis (Τρελαντώνης). 25 I když je hlavním hrdinou dílka Mangas stejnojmenný psík, za stěžejní motiv lze považovat spíše boj řeckých jednotek v Makedonii, vycházející z osudů Pavlose Melase (Παύλος Μελάς, ) a Jermanose Karavangelise (Γερµάνος Καραβαγγέλης, ). V knize Tajemství bažiny se vrací ke stejné problematice, ústřední postavou je tentokrát Telos Agapinos (Τέλος Αγαπηνός, ), známý jako kapitán Agra (Καπετάν Άγρα). Podkladem pro knihu se jí staly vzpomínky vojáků, které shromažďovala již od skončení první světové války. Námětem pro veselé příběhy malého rošťáka Trelantonise byly vzpomínky na bratra Antonise. Stratis Myrivilis (Στράτης Μυριβήλης, ) po vydání této knihy reagoval ve svém dopise autorce: Πρέπει να σας πω αµέσως αµέσως πως το τέταρτο διήγηµα το λογαριάζω για το καλύτερο απ`όλα «λογοτεχνικώς». Και στον Τρελλαντώνη χάρηκα τούς ολοζώντανους τύπους των παιδιών πιστεύω πως πρώτη φορά στην ελληνική λογοτεχνία δόθηκαν ζωντανοί τύποι παιδιών από σας. 26 V polovině třicátých let Delta iniciovala vznik pamětí několika vojáků bojujících v balkánských válkách a na východní frontě během první světové války. Mezi oslovenými byli i Nikolas Plastiras (Νικόλας Πλαστήρας, ) či Konstantinos Manetas (Κωνσταντίνος Μανέτας, ). Po dokončení románu Řecké dívky se Delta rozhodla odejít do ústraní, stále citelněji ochromena vleklou nemocí. Na jaře 1940, po obdržení části Dragumisových deníkových záznamů, vytvořila přibližně tisícistránkový dokument popisující jejich vztah. Bohužel ho již nestačila dokončit, neboť po vstupu německých vojsk do Athén spáchala sebevraždu a pět dní poté zemřela. Jejím posledním přáním byl tichý pohřeb a skromný hrob s jediným slovem na náhrobním kameni: Ticho Delta, Pinelopi S.: Μάγκας. Athina Delta, Pinelopi S.: Στα Μυστικά του Βάλτου. Athina Delta, Pinelopi S.: Τρελαντώνης. Athina Musím Vám říct rovnou a to hned, že Vaši čtvrtou povídku považuji za literárně nejlepší ze všech. A v Trelantonisovi jsem s radostí našel živoucí typy dětí; věřím, že živoucí typy dětí jste řecké literatuře poprvé dala Vy. Delta, Pinelopi S.: Αλληλογραφία, s Komplexním rozborem důvodů volby právě tohoto slova se zabývá Pavlos Zannas. Zannas, Pavlos A.: Σχετικά µε τη λέξη «Σιωπή» στον τάφο της Π. Σ. έλτα. Athina 2006, s

13 2.2 Historické pozadí Přehled hlavních událostí řeckých dějin Po vyhnání krále Oty I. ( ) byl na královský stolec vybrán Jiří I. ( ) z glücksburgské dynastie, a to na základě anglického doporučení, jehož vyslyšení bylo odměněno předáním Ionských ostrovů. Tehdejší Řecko udržovalo kromě Anglie přátelské vztahy také s Ruskem, především díky dvojitému sešvagření vládnoucích rodin. Navzdory vydání nové, demokratičtější ústavy se politická situace stabilizovala až v polovině sedmdesátých let, kdy se Trikupis (Χαρίλαος Τρικούπης, ) pokoušel svými reformami modernizovat ekonomiku, ovšem na úkor dalšího poklesu kreditu Řecka jako finančního partnera v očích zahraničních spojenců. Změna poměru mezi muslimským a řeckým obyvatelstvem na Krétě vyvolala na ostrově v šedesátých letech vlnu nepokojů, která vyvrcholila roku 1868 vydáním Organického statutu, zajišťujícího Řekům větší participaci na správě. I kvůli tomuto, byť jen částečnému a dočasnému urovnání třecích ploch, se začala řecká zahraniční politika orientovat na balkánské provincie, kde kromě konfliktu s Turky vznikaly i neshody s Bulhary, především v otázce vlivu na obyvatelstvo slovanského původu. Situaci korigoval vznik bulharského exarchátu roku 1870, který vytvořil duchovní záštitu obyvatelům dnešního Bulharska, východního Srbska, Thrákie a Makedonie. Řekové na vznik této organizace reagovali záporně, neboť jej považovali za překážku k naplnění Velké myšlenky. Navíc došlo ke zhoršení vztahů s Ruskem, které vznik bulharského exarchátu otevřeně podpořilo. Balkánská krize z let se v řeckém prostředí projevila zvýšeným napětím na Krétě a nepokoji v oblasti Thesálie. Berlínská konference, která vzniklou situaci řešila, přinesla Řecku zisk Thesálie a část Epiru (obojí až k roku 1881) a Kréťanům formou tzv. Chalepského paktu větší práva. Tento dokument však situaci stabilizoval pouze krátkodobě, již roku 1897 vypuklo protiturecké povstání, které přerostlo v řecko-tureckou válku, jež skončila ostudnou porážkou Řecka. V druhé polovině osmdesátých let se bulharsko-řecké vztahy opět vyhrotily, mimo jiné kvůli bulharské expanzi na poloautonomní území Východní Rumélie, které bylo po Berlínském kongresu svěřeno do správy Porty. Do této doby se datuje vznik makedonské otázky tedy sporu o geograficky i etnicky nevyhraněné území mezi tehdejším Bulharskem a Řeckem. Do tohoto konfliktu zasahovala celá řada subjektů, kromě obou zmíněných států, reprezentovaných tajnými revolučními organizacemi 13

14 (Bulharsko Vrchním makedonským komitétem, Řecko Národní společností), byla tato oblast klíčová nejen pro Turecko, neboť oficiálně byla v jeho správě, ale i pro Srbsko. Situaci ještě zkomplikoval roku 1905 vznik organizace Vnitřní makedonská revoluční organizace, která usilovala o vznik samostatné Makedonie. Po prohře Řecka v řecko-turecké válce z roku 1897 došlo k novému vyhrocení situace v Makedonii, jež kulminovalo v letech Tajné organizace, které byly oficiálně autonomní, ale ve skutečnosti jejich činnost podporovaly vlády Řecka, Bulharska i Srbska, sváděly vleklé boje mezi sebou navzájem i s tureckou armádou. Napětí způsobené trvalou nestabilitou kulminovalo roku 1909 vojenským povstáním Gudi, které vyneslo se souhlasem panovníka do premiérského křesla Venizelose. Po opatřeních zajišťujících stabilizaci a vnitřní rozvoj říše Venizelos začal prosazovat aktivní zahraniční politiku, neboť předpokládal, že spojenectví s ostatními balkánskými státy a podpora mocností by mohly v kombinaci se stále zjevnějším oslabováním Porty přinést naplnění Velké myšlenky, která stála v čele jeho politického programu. Výsledkem těchto snah byly tajné spojenecké smlouvy s Bulharskem a Srbskem a roku 1912 vznik Balkánského svazu, kam přistoupila i Černá Hora. Neshody mezi Portou a Balkánským svazem vyústily v první balkánskou válku, která skončila porážkou Porty. Krátce poté následoval konflikt členů Svazu s Bulharskem o rozdělení dobytých území, jenž měl nepříznivé vyústění pro Bulharsko - po uzavření mírové smlouvy v Bukurešti v srpnu 1913 se muselo vzdát většiny získaného území. Touto smlouvou se významně změnilo i postavení Řecka jeho rozloha i počet obyvatel se ziskem části Epiru, Makedonie i egejských ostrovů zdvojnásobily, postupně sílily snahy o navázání přátelských vztahů se sousedy i o získání silnějšího postavení vůči mocnostem, čemuž výrazně nahrával zisk nových území, který z Řecka tvořil nezanedbatelný uzel mezi strategickými body Gibraltar Suez Bospor a Dardanely. Venizelos současně pokračoval ve své snaze odpoutání ekonomiky a kapitálu od západních vlivů. Roku 1914 se situace na Balkáně opět přiostřila jednotlivé státy vedly vleklá jednání o dořešení národnostních otázek na územích získaných v balkánských válkách, mocnosti se snažily získat v tomto prostoru nové spojence, kteří by se přidali v blížícím se konfliktu k dohodovému bloku či k Centrálním mocnostem. Ani v samotném Řecku nevládla jednota prozápadní orientace Venizelose ve funkci premiéra a proněmecké sympatie panovníka Konstantina ( ) slibovaly otevřený konflikt, který vyústil roku 1916 v Národní rozkol (Εθνικός ιχασµός). Venizelosův soluňský vzdorokabinet se 14

15 nakonec otevřeně přiklonil k Dohodě, což Řecku po skončení války umožnilo stát při Versailleské konferenci 28 na straně vítězů. Jednání vítězů o reorganizaci mapy poválečné Evropy komplikoval fakt, že se jejich zájmy na Balkáně křížily, a proto ani Řecko nemohlo vznést veškeré své požadavky v jejich plné šíři. Vzdalo se např. myšlenky na zisk Kypru, který Anglie roku 1914 po mnohaleté správě oficiálně anektovala, a snažilo se najít kompromis při ustanovování nových hranic s Bulharskem a Tureckem. Mezi své požadavky zařadil Venizelos zisk jižní Albánie, Thrákie, Dodekaneských ostrovů a oblasti Malé Asie kolem Smyrny. Po uzavření mírových smluv s Bulharskem roku 1919 a s Tureckem roku 1920 Řecko získalo Thrákii s centrem Alexandrupoli a Edirne, ostrovy Imroz a Bozcaada, správu nad Smyrnou a území, které mu umožňovalo faktickou kontrolu nad úžinami Bosporem a Dardanelami. V létě 1920 se poražené Turecko začalo reorganizovat pod vedením Mustafy Kemala ( ). Podporou tajných protiřeckých skupin se snažil minimalizovat řecký vliv na svém bývalém území, na což Řecko s anglickým souhlasem reagovalo vysláním jednotek do Malé Asie. Po jejich počátečních úspěších jim mocnosti zakázaly další postup z obavy o své vlastní maloasijské sféry vlivu. Řecko se však těmto rozkazům nepodřídilo a jeho jednotky i nadále operovaly na tureckém území. Jejich tamější působení neovlivnilo ani referendum, které se poprvé od jejího vzniku vyjádřilo v neprospěch Velké myšlenky, ani návrat staronového panovníka Konstantina. Řecké vojsko působilo v oblasti kolem řeky Sakarya až do léta 1922, kdy pod tlakem mocností a za chaotického vedení řeckého štábu zahájilo ústup k pobřeží a následný přesun do Řecka. Důsledkem porážky byla pro Řecko nejen maloasijská katastrofa ale i definitivní krach Velké myšlenky, která v této době ztratila dosavadní charakter reálného politického programu a stala se pouze utopií Charakteristika pojmu Velká myšlenka Ač je za autora termínu Velká myšlenka považován Alexandros Sutsos (Αλέξανδρος Σούτσος, ), pevnou koncepci tomuto programu 29 dal vůdce 28 Problematika rozložení sil a jednotlivých zájmů vítězů první světové války na pařížském mírovém kongresu je velmi složitá, podrobnější informace viz. Macmillanová, Margaret : Mírotvorci. Pařížská konference Praha

16 francouzské strany Ioannis Kolettis (Ιωάννης Κωλέττης, ), který v řeckém parlamentu při diskuzi o třetím článku ústavy, vztahujícímu se k původním obyvatelům (αυτόχθονες) a cizincích (ετερόχθονες) prohlásil: Řecké království není Řeckem, ale jen jeho částí, nejmenší a nejchudší. Řekem není pouze ten, kdo žije v tomto království, ale také ten, kdo žije v městech Janina, Thessalonike, Serres, Drinopol, Konstantinopol, Trapezunt, na Krétě či na Samu nebo v kterékoliv zemi, která je historicky řecká, nebo kdokoliv, kdo je řeckého rodu Jsou dvě velká centra helénství Athény a Konstantinopol. Athény jsou pouze hlavním městem království, Konstantinopol je velké hlavní město, je radostí a nadějí všech Helénů. 30 Jak je patrné z tohoto citátu, stěžejní tezí Velké myšlenky byla snaha vytvořit moderní řecký stát o rozloze bývalé helénské říše, ve kterém by našli osobní i národní svobodu všichni Řekové. Nutno ovšem podotknout, že konkrétní význam tohoto termínu neměl stabilní podobu a měnil se dle aktuální politické situace. Časté používání a obrovská popularita tohoto pojmu vedly k jeho naprostému zobecnění, takže na konci devatenáctého století byl za jeho autora označován Kolettis již jen ve vědeckých kruzích. Idea Velké myšlenky byla již od svého vzniku úzce spojena s královstvím jako formou vlády, neboť mělo nejblíže k byzantskému císařství, k němuž se Velká myšlenka odkazovala. Obdobně klíčový význam měla i Konstantinopol, jejíž zisk měl být dovršením této teze. Η µεγάλη, η πλουσία, η πολυάνθρωπος Ελλάς δέν είναι τό κατεσκληκός ψιχίον, ούτινος τήν ανεξαρτησίαν επεκύρωσεν η διπλωµατία, αλλ εκείνη της οποίας η έδρα πρό αιώνων ιδρύθη και υπάρχει σήµερον καί έσεται δία παντός εν τη πόλει του Κωνσταντίνου Ovšem myšlenky na znovuzískání dřívějších byzantských území, a to především Konstantinopole, se objevují již od vzniku řeckého státu, např. roku 1834 Kolettis navrhuje, aby Řecko nemělo oficiální hlavní město, protože tím by měla být tehdy turecká Konstantinopol. Při oslavě národního svátku v březnu 1838 jsou provolávána hesla Na Konstantinopol!. Po smrti tureckého sultána Mahmuda král Ota I. reálně zvažoval cestu do Konstantinopole a tamější korunovaci císařem. 30 Hradečný, Pavel a kol.: Dějiny Řecka. Praha 2004, s Velké bohaté lidnaté Řecko není okleštěný kousek území, jehož nezávislost potvrdila diplomacie, ale taková země, jejíž sídlo bylo založeno před stoletími a existuje dodnes a bude navždy ve městě Konstantinově. Dragumis, Ion.: Επιστολή Η (από την Κωνσταντινούπολη), Πανδώρα, sv.15, list 353, , s Citováno dle Skopetea, Elli: «Το πρότυπο βασιλείο» και Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα ( ). Athina 1988, s

17 Tato politika, prosazovaná od poloviny čtyřicátých let, přinesla mnoho negativních důsledků, jako byly nepřátelské vztahy s Tureckem či ekonomická a politická stagnace, navíc ji z velmocí podporovalo pouze Rusko. Nicméně získala si obrovskou popularitu mezi obyvatelstvem, které si od její realizace slibovalo zajištění všeobecného blahobytu. Těsně po svém vzniku patřila Velká myšlenka do kategorie neuskutečnitelných plánů, naděje na její realizaci se začaly rýsovat až mnohem později. První možností na uskutečnění řeckých plánů byla Krymská válka ( ), která však pro Řecko skončila neúspěchem. Naprostá nepřipravenost nově vzniklého státu na další řecko-tureckou válku, absence vzdělanců při tvorbě ideologického zázemí a spory mezi královským párem a veliteli vojsk oslabily akceschopnost řeckých jednotek natolik, že Řecko obsadily anglo-francouzské okupační jednotky, které zemi opustily až roku Zisk Ionských ostrovů paradoxně nevedl k větší samostatnosti zahraniční politiky, ale spíše k definitivní ztrátě jakéhokoliv konceptu, která byla motivována vědomím, že navzdory veškeré aktivitě bude konečné slovo vždy patřit mocnostem. Dalším důkazem bezradnosti řecké politiky byla i činnost řecké vlády během krétského povstání z let Na konci šedesátých let se stupňoval antislovanský náboj Velké myšlenky, který byl úzce spojen s řeckým vědomím hegemonie na Balkáně, nepřátelství vůči rodícímu se Bulharsku a ambivalentním vztahem k Rusku. Ač Rusko ve svých častých konfliktech s Portou napomáhalo k oslabení tohoto státu a realizaci Velké myšlenky, řečtí politikové si uvědomovali, že Rusko hájí především své vlastní zájmy, jejichž nejvyšší metou byl zisk Konstantinopole, jež patřila do ruského okruhu zájmů již od doby Kateřiny II. Ruskou velkou myšlenkou této doby byl panslavismus, který volal po sjednocení všech Slovanů pod ruskou záštitou. Série řeckých neúspěchů a všeobecné tápání v základních otázkách zahraniční politiky vedly ke vzniku opozičního hnutí Velké myšlenky, označovaného jako řeckoosmanské hnutí (ελληνοθωµανισµός), které si získávalo příznivce především na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a zakládalo se na tezi existence reformované turecké říše, jež bude schopna uspokojivě zaštítit i revoltující menšiny, především Řeky. V tomto období se rodí i další organizace, jejichž zájmy se kříží se zájmy Velké myšlenky především to bylo bulharské hnutí za samostatnost, které přispělo k oslabení hegemonie řeckého prvku na Balkáně. Proto se hovoří o dvojím boji 17