Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Ústav klasických studií"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Bakalářská diplomová práce 2008 Hana Coufalová

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Hana Coufalová Pinelopi Delta a Velká myšlenka Bakalářská diplomová práce Vedoucí Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... 3

4 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé bakalářské diplomové práce Mgr. et Mgr. Markétě Kulhánkové, Ph.D. za rady a připomínky. 4

5 Obsah Obsah Úvod Pinelopi Delta a Velká myšlenka Život Pinelopi Delta Historické pozadí Přehled hlavních událostí řeckých dějin Charakteristika pojmu Velká myšlenka Eleftherios Venizelos a jeho politická činnost Politické smýšlení Pinelopi Delta Romány s byzantskou problematikou Autoři počátku dvacátého století a Byzanc Za vlast V dobách Bulharobijce Zničení Rozbor románů Postavy Historické souvislosti Jazyk Pedagogický náboj Odraz Velké myšlenky Závěr Resumé (Περίληψη) Seznam použité literatury

6 1. Úvod Pinelopi Delta (Πηνελόπη έλτα, ) patří i v současnosti k neoblíbenějším autorkám literatury pro děti, o čemž svědčí mimo jiné opakované vydávání jejích knih (např. román V dobách Bulharobijce byl roku 2006 vydán již po třicáté třetí). Proto detaily jejího osobního života, politická orientace a komplexní rozbory jednotlivých knih stále zaměstnávají řecké i světové vědce. Ve své práci se zabývám jedním konkrétním aspektem tvorby Pinelopi Delta, a to odrazem Velké myšlenky v jejím díle s byzantskou tematikou. Autorka do tohoto období situovala trilogii, jejíž části nesou názvy Za vlast, V dobách Bulharobijce a Zničení. Pro detailnější rozbor jsem si vybrala román V dobách Bulharobijce, neboť Zničení je svým charakterem odlišné a více než řecko-bulharskými spory se zabývá nebezpečím turecké expanze a dvorskými intrikami. Román Za vlast kvůli svému nevelkému rozsahu a celkové schematizaci děje i postav také neposkytuje dostatek materiálu pro komplexnější studii. Ve své práci se zaměřím na vztah Pinelopi Delta s předními osobnostmi tehdejší doby a na vliv, který měly nejen na autorku samotnou, ale i na teze prezentované v jejích knihách. Současně budu zkoumat, zda Delta použila pro svou trilogii relevantní prameny a zda s nimi vhodně pracovala, nebo je pouze zohlednila jako základ románu, jehož hlavním nábojem by měla být soudobá ideologie Velké myšlenky. Pro rozbor dané problematiky jsem využila především sekundární literaturu, neboť toto téma je dobře zpracováno zejména řeckými filology a historiky. Během několika posledních desetiletí byla vydána Deltina korespondence, postupně vychází i její rozsáhlé deníkové záznamy a další archivní materiál, který umožňuje vidět oblíbenou autorku více jako živoucí postavu než zidealizovanou spisovatelku. Svou práci jsem segmentovala do několika částí. První z nich tvoří nastínění základních údajů z Deltina života, které umožňuje pochopit nejen autorčinu motivaci při tvorbě jejích knih, ale také určit jednotlivé vlivy, jež na ni působily. Základními publikacemi, zpřístupňujícími tyto informace, jsou: Tselika, Valentini: Πηνελόπη έλτα. Αφήγηση ζωής. Athina Kol. autorů: Π. Σ. έλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της. Athina Zannas, Pavlos A.: Ευαίσθητη και δηµιουργική έως τη σιωπή του θανάτου. TA NEA

7 Další část se zabývá řeckými dějinami druhé poloviny devatenáctého a začátku dvacátého století. Hlavní korpus této části tvoří informace uvedené v Dějinách Řecka, které jsou doplněny daty z dalších publikací, věnujících se především politice Eleftheriose Venizelose (Ελευθέριος Βενιζέλος, ), charakteristice pojmu Velká myšlenka a vysvětlení politické orientace Pinelopi Delta: Hradečný, Pavel a kol.: Dějiny Řecka. Praha Karamanlis, Kostas A.: Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές µας σχέσεις Athina Svolopulos, Konstantinos: Ελεύθεριος Βενιζέλος. 12 µελετήµατα. Athina Panagiotakis, Georgios I.: Ο Βενιζέλος στην επανάσταση και την πολιτική. Iraklio Skopetea, Elli: «Το πρότυπο βασιλείο» και Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα ( ). Athina Poslední část tvoří rozbor Deltiných románů, pro něž jsem kromě románů samotných využila jako podkladu následující publikace: Spanaki, Marianna: Βυζάντιο και Μακεδονία στο έργο της Π. Σ. έλτα. Athina Lukaki, Marina: Βασίλειος Β ο Βουλγαροκτόνος και η Πηνελόπη έλτα. Athina Ve své práci zachovávám monotonický systém, a to i pro citace prací, které v něm primárně nebyly napsány. Jedinou výjimku tvoří text datující se do čtrnáctého století, kde jsem zachovala stávající podobu. Jména románových postav i reálných osob, žijících v byzantské říši, přepisuji v souladu se zvyklostmi pro toto období, jako podklad jsem použila publikaci: Zástěrová, Bohumila a kol.: Dějiny Byzance. Praha Jména osob, spadajících do devatenáctého a dvacátého století, přepisuji dle zásad novořecké transkripce doporučovaných Slovníkem řeckých spisovatelů. 7

8 2. Pinelopi Delta a Velká myšlenka 2.1 Život Pinelopi Delta Pinelopi Delta se narodila v Alexandrii roku 1874 jako třetí dítě zámožného velkoobchodníka s bavlnou Emmanuila Benakise (Εµµανουήλ Μπενάκης, ) a jeho manželky Virginie Choremi (Βιργινία Χωρέµη, ). Jejich nejstarším potomkem byla Alexandra (Αλεξάνδρα, ), po ní následoval Antonis (Αντώνης, ), Konstantinos (Κωνσταντίνος, ), Alexandros (Αλέξανδρος, ) a Arjini (Αργίνη, ). Výchova v citově střídmém prostředí, 1 jemuž vládla aristokraticky důstojná matka, přimkla Pinelopi především k Antonisovi, 2 který se stal později předlohou pro hlavního hrdinu její knihy Trelantonis (Τρελαντώνης). Benakisovi patřili k jedné z nejvýznamnějších rodin v alexandrijské řecké komunitě a jejich finanční podpora umožnila vznik nových škol, nemocnic a kostelů. Roku 1882, po protizápadně orientovaných nepokojích v Alexandrii, rodina přesídlila do Athén; do svého rodiště se Delta vrátila až o třináct let později. Roku 1895 se zamilovala do Antonise Mavrogordatose (Αντώνης Μαυρογορδάτος), avšak její rodiče ho nepovažovali za dostatečně prestižního nápadníka, a proto Pinelopi donutili ke vstupu do domluveného sňatku 3 se Stefanosem Delta, 4 který již delší dobu pracoval pro rodinu Benakisových. Díky němu se seznámila s první generací dimotikistů, k níž patřili Petros Vlastos (Πέτρος Βλαστός, ), Kostis Palamas (Κωστής Παλαµάς, 1 Dokumentem popisujícím prvních patnáct let Deltina života je její vlastní práce První vzpomínky (Πρώτες Ενθυµήσεις). Zannas, Pavlos A. (ed.): Π. Σ. έλτα. Πρώτες Ενθυµήσεις. Athina Antonis Benakis (Αντώνης Μπενάκης, ), nejstarší syn Emmanuela Benakise, po studiích v Alexandrii, Athénách a Anglii zaujal své místo v rodinné firmě. Finančně podporoval řecké jednotky v bojích v Makedonii i v balkánských válkách. Později se začal věnovat i budování umělecké sbírky, jež obsahovala především zbraně, folklorní předměty a arabskou keramiku. Díky ekvivalentnímu vzdělání, dostatečnému finančnímu zázemí a obrovskému nadšení se mu povedlo shromáždit velmi zajímavou kolekci, kterou roku 1930 předal řeckému státu s nadějí na vznik muzea, jež by neslo rodinné jméno. Muzeum Benaki bylo slavnostně otevřeno , Antonis se věnoval rozšiřování jeho sbírek až do své smrti. Viz Papanikola-Bakirtzi, Dimitra: Βυζαντινή κεραµική στο µουσείο Μπενάκη. Athina 1999, Georgula, Electra: Greek treasures from the Benaki Museum in Athens. Sydney 2005, Κol. autorů: Museio Mpenake. Athina Pinelopi Delta popsala okolnosti svého sňatku ve francouzsky psaném díle Vzpomínky 1899 (Αναµνήσεις 1899). Delta, Pinelopi S.: Αναµνήσεις. Athina Stefanos Delta (Στέφανος έλτα, ) se narodil v Konstantinopoli, vystudoval práva v Paříži a po návratu do Řecka pracoval pro železniční společnost. Roku 1897 přesídlil do Alexandrie, kde získal místo u firmy Choremi-Benaki. Po sňatku s Pinelopi vedl pobočku firmy ve Frankfurtu a později se trvale usídlili v 8

9 ) či Argyris Eftaliotis (Αργύρης Εφταλιώτης, ), jejichž vliv určil směr Deltiny literární tvorby. Manželé Delta spolu měli tři dcery Sofii (Σοφία Μαυροκορδάτου, 1896), Virginii (Βιργινία Ζάννα, 1897) a Alexandru (Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, 1900). O deset let později, roku 1905, se Pinelopi Delta seznámila s Ionem Dragumisem, 5 s nímž ji v následujících letech pojilo pevné přátelství a později i platonická láska, kterou definitivně ukončil až Dragumisův sňatek roku Jejich vztah byl posílen společným zájmem o literární tvorbu a prosazení dimotiki. Jeho naplnění bránilo Deltino silné vědomí povinnosti vůči rodině a manželovi. Rozpor mezi jejími city a nutností udržet manželství ji několikrát dovedl k pokusu o sebevraždu. Jeden z těchto pokusů zmínil Dragumis i ve svém deníku, jež je spolu se vzájemnou korespondencí a Deltiným vlastním deníkem zajímavým dokumentem pro toto období jejího života. Μ`έστειλε το τελευταίο ηµερολόγιό της η φίλη µου και λέει πως οριστικά πια µ`αφήνει και µένει στα οικογενειακά δεσµά της. Και όµως πονεί. υο φορές σε δύο µήνες µέσα πήρε φαρµάκι για να πεθάνει και δεν το κατάφερε, την εγλύτωσαν. 6 Díky změnám ve vládě (Venizelosův nástup roku 1910) a především díky kontaktům s prodimotikisticky orientovanou skupinou intelektuálů se Delta rozhodla pro osobní účast na modernizaci školství. Vstoupila do spolku Městské bratrstvo (Αδερφοφάτος τη Πόλης), založeného roku 1905 Fotiadisem (Φώτης Φωτιάδης, ), jehož hlavním cílem bylo prosazení dimotiki ve školství a reforma vzdělávacího systému. Po celou dobu fungování Vzdělávacího spolku (Εκπαιδευτικός Όµιλος, ) podporovala jeho činnost, jež měla vést k vytvoření vzorové školy, která by vyučovala v dimotiki. Na popud jeho předních členů, především Triantafyllidise (Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ) publikovala svou teoretickou stať o zásadách Athénách. Spolu se svým bratrem byl vášnivým příznivcem dimotikismu a stal se členem několika obecně prospěšných organizací. 5 Ion Dragumis (Ιων ραγούµης, ) patřil k patricijské rodině, po dlouhá léta spjaté s politickým životem. Působil jako řecký vyslanec v Alexandrii, Thrákii a Makedonii. Patřil mezi zastánce Velké myšlenky, i když se řadil do antivenizelistického tábora. Stál u zrodu Vzdělávacího spolku (Εκπαιδευτικός Όµιλος) a sám byl literárně činný; mezi jeho díla patří např. Krev svědků a hrdinů (Μαρτύρων και ηρώων αίµα, 1907), Samothraki (Σαµοθράκη, 1909), Všichni živí (Όσοι ζωντανοί, 1911). 6 Moje přítelkyně mi poslala svůj poslední deník a řekla, že mě definitivně opustí a zůstane se svou rodinou. A přesto trpí. Dvakrát během posledních dvou měsíců si vzala jed, aby se otrávila, ale nepovedlo se jí to, zachránili ji. Dragumis, Ion: Φύλλα ηµερολογίου ( ). Athina 1985, s. 8. 9

10 didaktiky Úvahy o výchově našich dětí (Στοχασµοί περί της ανατροφής των παδιών µας). 7 Za nejpalčivější problém považovala absenci vhodných dětských knih, které by vyhovovaly po stránce jazykové i ideové a současně byly pro dětské čtenáře dostatečně srozumitelné a zajímavé. Pod vlivem vydání řeckého překladu Schlumbergerových ( ) byzantských dějin 8 se rozhodla pro sepsání historického románu, který by dětem a dospívajícím přibližoval řeckou historii, zvyky a etický kodex. Prvním románem trilogie s byzantskou tematikou je Za vlast (Για την πατρίδα), 9 který se odehrává roku 995. Dílo vzbudilo pozitivní ohlas, Fotiadis ho označil za velmi hezké, s jednoduchou zápletkou, která je však podána s vypravěčským uměním a má schopnost dojmout mladé lidi, vytýká mu však jistý vliv katharevusy. 10 Delmuzos (Αλέξανδρος ελµούζος, ) ho považuje za první národní knihu pro řecké děti, ale také vznáší výtky k jazykové stránce. 11 Druhá část trilogie, inspirovaná Schlumbergerovými Les Iles des Princes, 12 časově navazuje na první díl, odehrává se za vlády Basileia II. a nese název V dobách Bulharobijce (Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου). 13 Trilogii pak uzavírá nedokončené Zničení (Γκρέµισµα), 14 které čtenáře seznamuje s událostmi po bitvě u Mantzinkertu roku Další práce Pohádka beze jména (Παραµύθι χωρίς όνοµα) 15 akcentuje dějiny konce devatenáctého století. Delta využila pomoci Triantafyllidise a Eftaliotise v gramatických a ortografických otázkách, což výrazně sjednotilo jazykovou stránku díla. Následují Pohádky a jiné (Παραµύθια και Άλλα), 16 kritická studie Naše čítanky (Τα Αναγνωστικά µας) 17 a Nezodpovědná (Τ`ανεύθυνα). 18 Tento výbor pěti povídek obsahuje též Deltinu nejstarší povídku Soužení dítěte (Πόνος παιδιού), otištěnou již roku 1909, a nově přejmenovanou na Rozbité housle (Σπασµένο βιολί). 7 Delta, Pinelopi S.: Στοχασµοί περί της ανατροφής των παιδιών µας. ελτίο του Εκπαιδευτικού Οµίλου I. Athina Schlumberger, Gustave: L` épopée byzantine à la fin du dixième siècle. Paris Delta, Pinelopi S.: Για την πατρίδα. Londino Delta, Pinelopi S.: Αλληλογραφία. Athina 1997, s Tamtéž, s Schlumberger, Gustave: Les Iles des Princes. Paris Delta, Pinelopi S.: Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου. Londino Delta, Pinelopi S.: Γκρέµισµα. Athina Delta, Pinelopi S.: Παραµύθι χωρίς όνοµα. Londino Delta, Pinelopi S.: Παραµύθια και Άλλα. Παιδικές Σελίδες. Athina Delta, Pinelopi S.: Τα Αναγνωστικά µας. Βιβλιοθήκη του Εκπαιδευτικού Οµίλου 3, 1913, s Delta, Pinelopi S.: Τ` ανεύθυνα. Athina

11 Po návratu z Frankfurtu, kde Stefanos Delta řídil od roku 1906 místní pobočku firmy Benaki, se rodina v letech usadila opět v Alexandrii. Odtud Pinelopi přesídlila do letního sídla v Kifisii, kde se dostala do kontaktu s nejvyšší sférou řecké politiky. Její otec získal post athénského starosty, nicméně po listopadových 19 událostech roku 1916 byl nucen podat demisi a uchýlit se do domácího vězení. Po Venizelosově porážce ve volbách roku 1920 ho následoval do exilu. Samotnou Pinelopi Delta pojilo s Venizelosem i jeho manželkou dlouholeté přátelství, které časem přerostlo v neskrývaný a mnohdy neobjektivní obdiv jeho politiky. Roku 1925 vychází další Deltin román Život Krista (Ζωή του Χριστού), 20 na němž pravděpodobně začala pracovat již během první světové války. Pro zjištění co možná nejobjektivnějších dat a informací zahájila rozsáhlou korespondenci s trapezuntským metropolitou Chrysanthem (Χρύσανθος, ), který sice její snahu podporoval, ale důrazně jí doporučoval držet se vžitých dogmat: Φρονώ ότι καλόν είναι ν`ακολουθήσετε την παράδοσιν της Εκκλησίας, αλλέως θα χαρακτηρισθήτε αιρετική και θα σας αφορίσουν οι εσποτάδες. 21 Kniha sklidila převážně pozitivní kritiky, Pavlos Nirvanas (Παύλος Νιρβάνας, ) ji v časopise Hestia (Εστία) z označuje za jednu z nejhezčích knih vyšlých v posledních letech a Spyros Melas (Σπύρος Μελάς, ) oceňuje v dalším periodiku Svobodné fórum (Ελεύθερο Βήµα, ) autorčinu odvahu při výběru tématu. V polovině dvacátých let se objevují první symptomy nemoci, která bude spisovatelku sužovat až do její smrti. V této době začíná psát trilogii ze současnosti Řecké dívky (Ρωµιοπούλες), 22 která ve třech dílech Procitnutí (Το Ξύπνηµα), Horko (Η Λάβρα) a Soumrak (Το Σούρουπο) pokrývá historii let a obsahuje množství motivů z Deltina vlastního života (vztah z Dragumisem, boj o Μakedonii, pokus o sebevraždu). 19 Události, které se odehrály po vylodění spojenců v Athénách a vedly k vyhnání krále Konstantina. Pinelopi na to reagovala zničením svého dosavadního deníku. Později si začala vést nový, nazvaný Turis Eburnea, který je z jejích osobních zápisků nejotevřenější. 20 Delta, Pinelopi S.: Ζωή του Χριστού. Athina Myslím, že by bylo dobré, abyste se přidržela církevní tradice. Jinak budete označena za heretika a hodnostáři vás vyobcují. Delta, Pinelopi S.: Αλληλογραφία, s Delta, Pinelopi S.: Ρωµιοπούλες. Athina

12 Během práce na této trilogii vytvořila Delta další menší díla: Mangas (Μάγκας), 23 Tajemství bažiny (Στα Μυστικά του Βάλτου) 24 a Trelantonis (Τρελαντώνης). 25 I když je hlavním hrdinou dílka Mangas stejnojmenný psík, za stěžejní motiv lze považovat spíše boj řeckých jednotek v Makedonii, vycházející z osudů Pavlose Melase (Παύλος Μελάς, ) a Jermanose Karavangelise (Γερµάνος Καραβαγγέλης, ). V knize Tajemství bažiny se vrací ke stejné problematice, ústřední postavou je tentokrát Telos Agapinos (Τέλος Αγαπηνός, ), známý jako kapitán Agra (Καπετάν Άγρα). Podkladem pro knihu se jí staly vzpomínky vojáků, které shromažďovala již od skončení první světové války. Námětem pro veselé příběhy malého rošťáka Trelantonise byly vzpomínky na bratra Antonise. Stratis Myrivilis (Στράτης Μυριβήλης, ) po vydání této knihy reagoval ve svém dopise autorce: Πρέπει να σας πω αµέσως αµέσως πως το τέταρτο διήγηµα το λογαριάζω για το καλύτερο απ`όλα «λογοτεχνικώς». Και στον Τρελλαντώνη χάρηκα τούς ολοζώντανους τύπους των παιδιών πιστεύω πως πρώτη φορά στην ελληνική λογοτεχνία δόθηκαν ζωντανοί τύποι παιδιών από σας. 26 V polovině třicátých let Delta iniciovala vznik pamětí několika vojáků bojujících v balkánských válkách a na východní frontě během první světové války. Mezi oslovenými byli i Nikolas Plastiras (Νικόλας Πλαστήρας, ) či Konstantinos Manetas (Κωνσταντίνος Μανέτας, ). Po dokončení románu Řecké dívky se Delta rozhodla odejít do ústraní, stále citelněji ochromena vleklou nemocí. Na jaře 1940, po obdržení části Dragumisových deníkových záznamů, vytvořila přibližně tisícistránkový dokument popisující jejich vztah. Bohužel ho již nestačila dokončit, neboť po vstupu německých vojsk do Athén spáchala sebevraždu a pět dní poté zemřela. Jejím posledním přáním byl tichý pohřeb a skromný hrob s jediným slovem na náhrobním kameni: Ticho Delta, Pinelopi S.: Μάγκας. Athina Delta, Pinelopi S.: Στα Μυστικά του Βάλτου. Athina Delta, Pinelopi S.: Τρελαντώνης. Athina Musím Vám říct rovnou a to hned, že Vaši čtvrtou povídku považuji za literárně nejlepší ze všech. A v Trelantonisovi jsem s radostí našel živoucí typy dětí; věřím, že živoucí typy dětí jste řecké literatuře poprvé dala Vy. Delta, Pinelopi S.: Αλληλογραφία, s Komplexním rozborem důvodů volby právě tohoto slova se zabývá Pavlos Zannas. Zannas, Pavlos A.: Σχετικά µε τη λέξη «Σιωπή» στον τάφο της Π. Σ. έλτα. Athina 2006, s

13 2.2 Historické pozadí Přehled hlavních událostí řeckých dějin Po vyhnání krále Oty I. ( ) byl na královský stolec vybrán Jiří I. ( ) z glücksburgské dynastie, a to na základě anglického doporučení, jehož vyslyšení bylo odměněno předáním Ionských ostrovů. Tehdejší Řecko udržovalo kromě Anglie přátelské vztahy také s Ruskem, především díky dvojitému sešvagření vládnoucích rodin. Navzdory vydání nové, demokratičtější ústavy se politická situace stabilizovala až v polovině sedmdesátých let, kdy se Trikupis (Χαρίλαος Τρικούπης, ) pokoušel svými reformami modernizovat ekonomiku, ovšem na úkor dalšího poklesu kreditu Řecka jako finančního partnera v očích zahraničních spojenců. Změna poměru mezi muslimským a řeckým obyvatelstvem na Krétě vyvolala na ostrově v šedesátých letech vlnu nepokojů, která vyvrcholila roku 1868 vydáním Organického statutu, zajišťujícího Řekům větší participaci na správě. I kvůli tomuto, byť jen částečnému a dočasnému urovnání třecích ploch, se začala řecká zahraniční politika orientovat na balkánské provincie, kde kromě konfliktu s Turky vznikaly i neshody s Bulhary, především v otázce vlivu na obyvatelstvo slovanského původu. Situaci korigoval vznik bulharského exarchátu roku 1870, který vytvořil duchovní záštitu obyvatelům dnešního Bulharska, východního Srbska, Thrákie a Makedonie. Řekové na vznik této organizace reagovali záporně, neboť jej považovali za překážku k naplnění Velké myšlenky. Navíc došlo ke zhoršení vztahů s Ruskem, které vznik bulharského exarchátu otevřeně podpořilo. Balkánská krize z let se v řeckém prostředí projevila zvýšeným napětím na Krétě a nepokoji v oblasti Thesálie. Berlínská konference, která vzniklou situaci řešila, přinesla Řecku zisk Thesálie a část Epiru (obojí až k roku 1881) a Kréťanům formou tzv. Chalepského paktu větší práva. Tento dokument však situaci stabilizoval pouze krátkodobě, již roku 1897 vypuklo protiturecké povstání, které přerostlo v řecko-tureckou válku, jež skončila ostudnou porážkou Řecka. V druhé polovině osmdesátých let se bulharsko-řecké vztahy opět vyhrotily, mimo jiné kvůli bulharské expanzi na poloautonomní území Východní Rumélie, které bylo po Berlínském kongresu svěřeno do správy Porty. Do této doby se datuje vznik makedonské otázky tedy sporu o geograficky i etnicky nevyhraněné území mezi tehdejším Bulharskem a Řeckem. Do tohoto konfliktu zasahovala celá řada subjektů, kromě obou zmíněných států, reprezentovaných tajnými revolučními organizacemi 13

14 (Bulharsko Vrchním makedonským komitétem, Řecko Národní společností), byla tato oblast klíčová nejen pro Turecko, neboť oficiálně byla v jeho správě, ale i pro Srbsko. Situaci ještě zkomplikoval roku 1905 vznik organizace Vnitřní makedonská revoluční organizace, která usilovala o vznik samostatné Makedonie. Po prohře Řecka v řecko-turecké válce z roku 1897 došlo k novému vyhrocení situace v Makedonii, jež kulminovalo v letech Tajné organizace, které byly oficiálně autonomní, ale ve skutečnosti jejich činnost podporovaly vlády Řecka, Bulharska i Srbska, sváděly vleklé boje mezi sebou navzájem i s tureckou armádou. Napětí způsobené trvalou nestabilitou kulminovalo roku 1909 vojenským povstáním Gudi, které vyneslo se souhlasem panovníka do premiérského křesla Venizelose. Po opatřeních zajišťujících stabilizaci a vnitřní rozvoj říše Venizelos začal prosazovat aktivní zahraniční politiku, neboť předpokládal, že spojenectví s ostatními balkánskými státy a podpora mocností by mohly v kombinaci se stále zjevnějším oslabováním Porty přinést naplnění Velké myšlenky, která stála v čele jeho politického programu. Výsledkem těchto snah byly tajné spojenecké smlouvy s Bulharskem a Srbskem a roku 1912 vznik Balkánského svazu, kam přistoupila i Černá Hora. Neshody mezi Portou a Balkánským svazem vyústily v první balkánskou válku, která skončila porážkou Porty. Krátce poté následoval konflikt členů Svazu s Bulharskem o rozdělení dobytých území, jenž měl nepříznivé vyústění pro Bulharsko - po uzavření mírové smlouvy v Bukurešti v srpnu 1913 se muselo vzdát většiny získaného území. Touto smlouvou se významně změnilo i postavení Řecka jeho rozloha i počet obyvatel se ziskem části Epiru, Makedonie i egejských ostrovů zdvojnásobily, postupně sílily snahy o navázání přátelských vztahů se sousedy i o získání silnějšího postavení vůči mocnostem, čemuž výrazně nahrával zisk nových území, který z Řecka tvořil nezanedbatelný uzel mezi strategickými body Gibraltar Suez Bospor a Dardanely. Venizelos současně pokračoval ve své snaze odpoutání ekonomiky a kapitálu od západních vlivů. Roku 1914 se situace na Balkáně opět přiostřila jednotlivé státy vedly vleklá jednání o dořešení národnostních otázek na územích získaných v balkánských válkách, mocnosti se snažily získat v tomto prostoru nové spojence, kteří by se přidali v blížícím se konfliktu k dohodovému bloku či k Centrálním mocnostem. Ani v samotném Řecku nevládla jednota prozápadní orientace Venizelose ve funkci premiéra a proněmecké sympatie panovníka Konstantina ( ) slibovaly otevřený konflikt, který vyústil roku 1916 v Národní rozkol (Εθνικός ιχασµός). Venizelosův soluňský vzdorokabinet se 14

15 nakonec otevřeně přiklonil k Dohodě, což Řecku po skončení války umožnilo stát při Versailleské konferenci 28 na straně vítězů. Jednání vítězů o reorganizaci mapy poválečné Evropy komplikoval fakt, že se jejich zájmy na Balkáně křížily, a proto ani Řecko nemohlo vznést veškeré své požadavky v jejich plné šíři. Vzdalo se např. myšlenky na zisk Kypru, který Anglie roku 1914 po mnohaleté správě oficiálně anektovala, a snažilo se najít kompromis při ustanovování nových hranic s Bulharskem a Tureckem. Mezi své požadavky zařadil Venizelos zisk jižní Albánie, Thrákie, Dodekaneských ostrovů a oblasti Malé Asie kolem Smyrny. Po uzavření mírových smluv s Bulharskem roku 1919 a s Tureckem roku 1920 Řecko získalo Thrákii s centrem Alexandrupoli a Edirne, ostrovy Imroz a Bozcaada, správu nad Smyrnou a území, které mu umožňovalo faktickou kontrolu nad úžinami Bosporem a Dardanelami. V létě 1920 se poražené Turecko začalo reorganizovat pod vedením Mustafy Kemala ( ). Podporou tajných protiřeckých skupin se snažil minimalizovat řecký vliv na svém bývalém území, na což Řecko s anglickým souhlasem reagovalo vysláním jednotek do Malé Asie. Po jejich počátečních úspěších jim mocnosti zakázaly další postup z obavy o své vlastní maloasijské sféry vlivu. Řecko se však těmto rozkazům nepodřídilo a jeho jednotky i nadále operovaly na tureckém území. Jejich tamější působení neovlivnilo ani referendum, které se poprvé od jejího vzniku vyjádřilo v neprospěch Velké myšlenky, ani návrat staronového panovníka Konstantina. Řecké vojsko působilo v oblasti kolem řeky Sakarya až do léta 1922, kdy pod tlakem mocností a za chaotického vedení řeckého štábu zahájilo ústup k pobřeží a následný přesun do Řecka. Důsledkem porážky byla pro Řecko nejen maloasijská katastrofa ale i definitivní krach Velké myšlenky, která v této době ztratila dosavadní charakter reálného politického programu a stala se pouze utopií Charakteristika pojmu Velká myšlenka Ač je za autora termínu Velká myšlenka považován Alexandros Sutsos (Αλέξανδρος Σούτσος, ), pevnou koncepci tomuto programu 29 dal vůdce 28 Problematika rozložení sil a jednotlivých zájmů vítězů první světové války na pařížském mírovém kongresu je velmi složitá, podrobnější informace viz. Macmillanová, Margaret : Mírotvorci. Pařížská konference Praha

16 francouzské strany Ioannis Kolettis (Ιωάννης Κωλέττης, ), který v řeckém parlamentu při diskuzi o třetím článku ústavy, vztahujícímu se k původním obyvatelům (αυτόχθονες) a cizincích (ετερόχθονες) prohlásil: Řecké království není Řeckem, ale jen jeho částí, nejmenší a nejchudší. Řekem není pouze ten, kdo žije v tomto království, ale také ten, kdo žije v městech Janina, Thessalonike, Serres, Drinopol, Konstantinopol, Trapezunt, na Krétě či na Samu nebo v kterékoliv zemi, která je historicky řecká, nebo kdokoliv, kdo je řeckého rodu Jsou dvě velká centra helénství Athény a Konstantinopol. Athény jsou pouze hlavním městem království, Konstantinopol je velké hlavní město, je radostí a nadějí všech Helénů. 30 Jak je patrné z tohoto citátu, stěžejní tezí Velké myšlenky byla snaha vytvořit moderní řecký stát o rozloze bývalé helénské říše, ve kterém by našli osobní i národní svobodu všichni Řekové. Nutno ovšem podotknout, že konkrétní význam tohoto termínu neměl stabilní podobu a měnil se dle aktuální politické situace. Časté používání a obrovská popularita tohoto pojmu vedly k jeho naprostému zobecnění, takže na konci devatenáctého století byl za jeho autora označován Kolettis již jen ve vědeckých kruzích. Idea Velké myšlenky byla již od svého vzniku úzce spojena s královstvím jako formou vlády, neboť mělo nejblíže k byzantskému císařství, k němuž se Velká myšlenka odkazovala. Obdobně klíčový význam měla i Konstantinopol, jejíž zisk měl být dovršením této teze. Η µεγάλη, η πλουσία, η πολυάνθρωπος Ελλάς δέν είναι τό κατεσκληκός ψιχίον, ούτινος τήν ανεξαρτησίαν επεκύρωσεν η διπλωµατία, αλλ εκείνη της οποίας η έδρα πρό αιώνων ιδρύθη και υπάρχει σήµερον καί έσεται δία παντός εν τη πόλει του Κωνσταντίνου Ovšem myšlenky na znovuzískání dřívějších byzantských území, a to především Konstantinopole, se objevují již od vzniku řeckého státu, např. roku 1834 Kolettis navrhuje, aby Řecko nemělo oficiální hlavní město, protože tím by měla být tehdy turecká Konstantinopol. Při oslavě národního svátku v březnu 1838 jsou provolávána hesla Na Konstantinopol!. Po smrti tureckého sultána Mahmuda král Ota I. reálně zvažoval cestu do Konstantinopole a tamější korunovaci císařem. 30 Hradečný, Pavel a kol.: Dějiny Řecka. Praha 2004, s Velké bohaté lidnaté Řecko není okleštěný kousek území, jehož nezávislost potvrdila diplomacie, ale taková země, jejíž sídlo bylo založeno před stoletími a existuje dodnes a bude navždy ve městě Konstantinově. Dragumis, Ion.: Επιστολή Η (από την Κωνσταντινούπολη), Πανδώρα, sv.15, list 353, , s Citováno dle Skopetea, Elli: «Το πρότυπο βασιλείο» και Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα ( ). Athina 1988, s

17 Tato politika, prosazovaná od poloviny čtyřicátých let, přinesla mnoho negativních důsledků, jako byly nepřátelské vztahy s Tureckem či ekonomická a politická stagnace, navíc ji z velmocí podporovalo pouze Rusko. Nicméně získala si obrovskou popularitu mezi obyvatelstvem, které si od její realizace slibovalo zajištění všeobecného blahobytu. Těsně po svém vzniku patřila Velká myšlenka do kategorie neuskutečnitelných plánů, naděje na její realizaci se začaly rýsovat až mnohem později. První možností na uskutečnění řeckých plánů byla Krymská válka ( ), která však pro Řecko skončila neúspěchem. Naprostá nepřipravenost nově vzniklého státu na další řecko-tureckou válku, absence vzdělanců při tvorbě ideologického zázemí a spory mezi královským párem a veliteli vojsk oslabily akceschopnost řeckých jednotek natolik, že Řecko obsadily anglo-francouzské okupační jednotky, které zemi opustily až roku Zisk Ionských ostrovů paradoxně nevedl k větší samostatnosti zahraniční politiky, ale spíše k definitivní ztrátě jakéhokoliv konceptu, která byla motivována vědomím, že navzdory veškeré aktivitě bude konečné slovo vždy patřit mocnostem. Dalším důkazem bezradnosti řecké politiky byla i činnost řecké vlády během krétského povstání z let Na konci šedesátých let se stupňoval antislovanský náboj Velké myšlenky, který byl úzce spojen s řeckým vědomím hegemonie na Balkáně, nepřátelství vůči rodícímu se Bulharsku a ambivalentním vztahem k Rusku. Ač Rusko ve svých častých konfliktech s Portou napomáhalo k oslabení tohoto státu a realizaci Velké myšlenky, řečtí politikové si uvědomovali, že Rusko hájí především své vlastní zájmy, jejichž nejvyšší metou byl zisk Konstantinopole, jež patřila do ruského okruhu zájmů již od doby Kateřiny II. Ruskou velkou myšlenkou této doby byl panslavismus, který volal po sjednocení všech Slovanů pod ruskou záštitou. Série řeckých neúspěchů a všeobecné tápání v základních otázkách zahraniční politiky vedly ke vzniku opozičního hnutí Velké myšlenky, označovaného jako řeckoosmanské hnutí (ελληνοθωµανισµός), které si získávalo příznivce především na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a zakládalo se na tezi existence reformované turecké říše, jež bude schopna uspokojivě zaštítit i revoltující menšiny, především Řeky. V tomto období se rodí i další organizace, jejichž zájmy se kříží se zájmy Velké myšlenky především to bylo bulharské hnutí za samostatnost, které přispělo k oslabení hegemonie řeckého prvku na Balkáně. Proto se hovoří o dvojím boji 17

18 (διµέτωπος αγώνας) proti Turkům a proti Bulharům. Do této doby se také datují pokusy o řecko-srbskou spolupráci, které však nenašly dlouhodobější odezvu. Kombinace všech těchto faktorů vedla na počátku sedmdesátých let k ideologické obrodě Velké myšlenky. V novinách Athénské nové slovo (Νεολόγος Αθηνών) z je uveden tento výrok: Εις τα στέρνα του λαού ερριζώθη µία νέα Μεγάλη αληθώς ιδέα, ότι η Ελλάς δύναται και οφείλει να πράξει σήµερον διά της ειρήνης και των φώτων ό, τι οι πατέρες ηµών κατώρθωσαν διά του σιδήρου [...]. 32 Zhruba o rok později, , se tamtéž objevuje: Η νέα αυτή πολιτική [...] υποδειχθείσα µετ` επιµονής υπό του ευρωπαïκού τύπου και των µεγάλων κυβερνήσεων εννοήθη επί τέλους υπό των Ελλήνων και εγένετο δεκτή µετά στοργής. Πρώτον ησπάσθησαν αυτήν οι έξω Έλληνες, ιδίως οι εν Βυζαντίω, είτα δε το έθνος ολόκληρον, όπερ την επέβαλεν εις την κυβέρνησιν. 33 Jak vyplývá z těchto citátů, hlavní změnou v ideologii Velké myšlenky byla snaha o použití mírových prostředků při její realizaci a posílení prestiže domácí diplomacie v očích mocností. Řecké snahy urychlila též balkánská krize, která definitivně pohřbila snahy řecko-tureckého hnutí a která Řecku přinesla zisk Thesálie a Epiru. Navzdory jistým úspěchům neměla Velká myšlenka v tomto období pouze příznivce. Většina jejích odpůrců důrazně rozlišovala mezi znovuzískáním byzantských území, které bylo obecně považováno za kladné, a politickým zneužíváním tohoto snu, jež se objevovalo již v Kolettisově době. V novinách Naděje (Η Ελπίς) z se např. píše: 32 V srdci národa vyrašila nová skutečně Velká myšlenka, že Řecko může a má dnes konat v míru a s pomocí rozumu vše, co naši otcové ustanovili s pomocí železa. Citováno dle Skopetea, E.: «Το πρότυπο βασιλείο» και Μεγάλη Ιδέα, s Tuto novou politiku, kterou nám vytrvale doporučoval evropský tisk i mocnosti, nakonec pochopili i Řekové a byla přijata s vřelostí. Nejprve ji vřele uvítali Řekové žijící v zahraničí, především ti v Byzantiu, poté i celý národ, který ji prosadil na vládě. Citováno dle Skopetea, E.: «Το πρότυπο βασιλείο» και Μεγάλη Ιδέα, s

19 Η Μεγάλη Ιδέα είναι κτήµα απάσης της ελληνικής φυλής, και όµως άξιοι πρωτουργοί παρίστανται µόνον ιδεολόγοι τινές αγύρται. 34 Další z výtek byla směřována ke značné netransparentnosti všech aktivit a neschopnosti řeckého politického i vojenského velení. Idea Velké myšlenky bez výraznějších změn přetrvala až do počátku dvacátého století, během jehož prvních dvou dekád zažila poslední velkou renesanci. V této době se pod termínem Velká myšlenka postupně spojují oba dřívější proudy naděje v sílu a odvěkou dominanci řeckého národa na Balkáně i snaha o pozvednutí prestiže domácí politiky v očích zahraničních spojenců, která by umožnila realizaci Velké myšlenky na základě vlastní řecké aktivity. Dobře patrné je to např. z Dragumisovy literární tvorby: [...] τον Ελληνισµό τον συνδένει και τον ενώνει και τον διοικεί µία ιδέα, ίσως η µεγάλη ιδέα, ή ο πόθος, vα ελευθερωθεί όλος, και να ζήσει όλος µαζύ σ`ένα κράτος. Και αυτό θαυµάζω, πως ένα έθνος που κανένας δεν το διοικεί, µένει ενωµένο από µία ιδέα. Θαυµάζω τη δύναµη της ιδέας. 35 Η Μεγάλη Ιδέα ήταν φαντασία και γι`αυτό έπεσε στην υποληψί µας, αλλά βέβαια µένει η πραγµατικότητα ότι πολλά µέρη ελληνικά είναι σκλαβωµένα στον Τούρκο και πρέπει να ενωθούν µε µας, να ελευθερωθούν. Γι` αυτό πρέπει να γίνει δουλειά. Η ελευθερία δε θα πέσει από τον ουρανό σάν τό µάνα. 36 Naděje na realizaci Velké myšlenky padly definitivně po neúspěšném zakončení první světové války, které pro Řecko vyvrcholilo Maloasijskou katastrofou. Nicméně jisté teze, podporující snahy o zisk dřívějších byzantských území, se objevovaly během celého dvacátého století, z čehož je patrné, jak hluboce tato myšlenka v řecké společnosti zakořenila. Zůstává otázkou, zda Velká myšlenka byla v době svého vzniku pouze přirozeným požadavkem nově vzniklého státu, který byl vytvořen na ideologickém podkladu romantismu a nacionalismu, nebo zda se jednalo o politický program, jehož hlavním cílem bylo odvést pozornost veřejnosti od vnitřních problémů a orientovat ji 34 Velká myšlenka je majetkem celého řeckého národa, a přesto jsou odpovědní vůdci jen nějací ideologičtí šarlatáni. Citováno dle Skopetea, E.: «Το πρότυπο βασιλείο» και Μεγάλη Ιδέα, s [ ] řecké hnutí spojuje, sjednocuje a řídí jedna myšlenka, možná velká myšlenka, nebo snaha, aby byl osvobozen celý národ a aby žil společně v jednom státu. A to obdivuji, že jeden národ, který nikdo neřídí, zůstává sjednocen jednou myšlenkou. Obdivuji sílu té myšlenky. Dragumis, I.: Φύλλα ηµερολογίου, s Velká myšlenka byla fantazií, a proto u nás ztratila na vážnosti, ale určitě zůstává skutečností, že mnoho řeckých oblastí je zotročeno Turky a je třeba, aby se s námi spojily, aby se osvobodily. Proto se musí něco udělat. Svoboda nespadne z nebe jako mana. Papakonstantinu, Theofulaktos: Ιων ραγούµης και πολιτική πεζογραφία. Athina 1989, s

20 spíše na méně konfliktní otázky. Každopádně po první světové válce, kdy Turecko změnou svých vnitřních struktur vykročilo směrem k Evropě a kdy se stabilizovaly (i když jen dočasně) hranice balkánských států, Velká myšlenka spadala už jen do kategorie nerealizovatelných plánů Eleftherios Venizelos a jeho politická činnost Eleftherios Venizelos vstoupil do nejvyšších politických kruhů roku 1910, kdy po revoluci Gudi získal premiérské křeslo. Po vydání ústavy a stabilizaci domácích poměrů obrátil svou pozornost k zahraničním otázkám navzdory jeho počátečním snahám minimalizovat spory s Tureckem, které se týkaly především autonomie Kréty, se nepovedlo danou situaci vyřešit, což vedlo ve spolupráci s dalšími balkánskými státy Srbskem, Bulharskem a Černou Horou k vyhlášení první balkánské války. Venizelos před jejím začátkem úmyslně blokoval vstup krétských poslanců do parlamentu, čímž se spor ještě vyostřil. Venizelos se snažil na konflikt s Tureckem vojensky připravit již s určitým předstihem budoval flotilu, jejíž následné využití se stalo pro Bulharsko natolik nezbytné, že bylo ochotno navzdory všem sporům o území přistoupit na vyjednávání s Řeckem. Venizelos si současně uvědomoval, že následná spolupráce s tímto severním sousedem je nevyhnutelná, neboť pokud by dále následoval protibulharský kurz, Řecko by se mohlo díky srbsko-bulharské smlouvě o přátelství ocitnout v politické izolaci. I když mu tato politika vynesla od mnoha odpůrců punc zrádce, ukázala se ve svém důsledku jako velmi výhodná. Dalším problémem byl progermánský postoj nového panovníka Konstantina, který se Venizelos snažil vyvážit jmenováním anglické generality do čela vojska. Následná druhá balkánská válka s Bulharskem, jež vynesla Řecku nová rozsáhlá území, znamenala pro Venizelose krátkodobé názorové souznění s panovníkem Konstantinem, které však skončilo již na začátku první světové války a jejich neshody časem vyústily v otevřený konflikt. Díky Venizelosově prodohodovému postoji stálo Řecko po skončení války na straně vítězů, což mu umožnilo uplatnit pod záštitou Wilsonových čtrnácti bodů nároky na rozsáhlá území severního Epiru, Thrákie, západní Malé Asie a Kypr s Dodekaneskými ostrovy. I když se v mnoha územních nárocích zájmy Řecka křížily s požadavky mocností (Anglie si přála zachovat ve svém držení Kypr, Itálie chtěla uplatňovat vliv na Dodekaneských ostrovech a v severním Epiru), byla v únoru 1919 zřízena speciální komise pro řecké záležitosti (Επιτροπή επί των 20

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

OBSAH. ÚVODEM (trůžena Dostálová) ANTICKÉ ŘECKO - ZÁKLAD EVROPSKÉ CIVILIZACE (Pavel Oliva)..

OBSAH. ÚVODEM (trůžena Dostálová) ANTICKÉ ŘECKO - ZÁKLAD EVROPSKÉ CIVILIZACE (Pavel Oliva).. 781 ÚVODEM (trůžena Dostálová)... 1. ANTICKÉ ŘECKO - ZÁKLAD EVROPSKÉ CIVILIZACE (Pavel Oliva).. 1. Neolit a bronzová doba... Minojská Kréta (15) Mykénské Řecko (18) 2. Temná staletí... 3. Archaické období...

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_96 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Konstantinos Tsivos Řekové nebo Římané? Spory o (dis)kontinuitě řeckého národa v řecké historiografii

Konstantinos Tsivos Řekové nebo Římané? Spory o (dis)kontinuitě řeckého národa v řecké historiografii Konstantinos Tsivos Řekové nebo Římané? Spory o (dis)kontinuitě řeckého národa v řecké historiografii Teritoriální expanze novořeckého státu Řecko získalo svou nezávislost v roce 1830. V prvním nezávislém

Více

Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. GENOCIDA ARMÉNŮ Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Genocida arménské populace Osmanská říše představovala až do mladoturecké revoluce

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis II: 19.-20. STOLETÍ Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 Francouzská revoluce - Písemná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

ANGLIE v 17. století 1

ANGLIE v 17. století 1 ANGLIE v 17. století 1 1603 umírá královna Alžběta I. / dcera Jindřicha VIII. / bez potomků. Na trůn nastupuje syn Marie Stuartovny skotský král Jakub VI., vládne jako Jakub I. / 1603 1625 / 1603 UNIE

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed

Islám. Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Islám Monoteistické světové náboženství (1.6 miliard muslimů na světě) Svatá kniha- Korán, Bůh- Alláh, prorok- Mohamed Mekka, Medína- sv. Města islámu Islám převládá v S Africe, na Blízkém východě Mešita-

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

5 metodický list/anotace - výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce

5 metodický list/anotace - výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce 1. jméno autora výukového materiálu Martin Hon 2. datum(období), ve kterém byl VM vytvořen září 2011 3. ročník, pro který je VM určen 9. 4. Číslo klíčové aktivity: EU OPVK III/2 Název klíčové aktivity:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Rusko za posledních Romanovců

Rusko za posledních Romanovců Rusko za posledních Romanovců Reformy Alexandra II. po prohrané krymské válce přistoupil nový car Alexandr II. k reformě ruské společnosti carovým nařízením ze dne 3. března 1861 přestali být sedláci nevolníky

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK

PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK PROTIVNÍCI ZA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_19 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny. Německo v 2. polovině 19.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny. Německo v 2. polovině 19. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více