RSDr. Miroslav Opálka duben 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RSDr. Miroslav Opálka opalkam@psp.cz duben 2011"

Transkript

1 Důchodová reforma z pohledu KSČM (č. 2) RSDr. Miroslav Opálka duben 2011

2 Jak probíháreforma DS v ČR Základy současného důchodového systému v ČR se datujíod , respektive plošněod V průběhu jeho platnosti byla a je přijímaná řada novel či reformních kroků, které reagovaly na měnící se podmínky (viz např. novely přijatév létech 1956, 1959, 1964, 1975, 1988, 1992, 1995, 2003, 2007, 2009, 2010 ). Díky tomu, že průběžný systém je regulovatelný, reforma důchodového systému probíhá permanentně! Z toho vychází ve své variantě řešení přístupy KSČM. 2

3 Přehled hlavních vládních reformních kroků od r do r zrušení preferencí důchodových kategorií, obnovení pojistného systému, organizační sjednocenía prováděnídp a NP ČSSZ zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění zásadnějšízměny od r a zaveden zvláštní účet důchodového pojištění jako součást státních finančních aktiv prostředky tohoto účtu mohly být použity pouze na zvýšenídávek nebo na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění; v r transformovány na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu; neúspěšný pokus o ustavení veřejnoprávní sociální pojišťovny (zaměstnavatelský systém) 3

4 Přehled hlavních vládních reformních kroků v r V roce 2004 byla Vládou ČR ustavena komise expertů(tzv. Bezděková komise č. 1), která v roce 2005 předložila závěrečnou zprávu. MPSV poté připravilo návrh k politické dohodě nad základním směrem důchodové reformy, které však nebyly podepsány. Proto vláda vedená ČSSD předložila a prosadila následující návrhy: parametrickézměny základního důchodového pojištěnípřipravenév souvislosti s reformou veřejných rozpočtů z roku 2003; rozhodnutí o dalším pokračování ve zvyšování důchodového věku; omezení možností odchodu do předčasného starobního důchodu (SD); redukce hodnocení doby studia; souběh SD s výdělečnou činností(zrušena dvouletáhranice pro příjem, zavedena podmínka pracovního vztah nejvýše na 1 rok); rozdělení činnosti OSVČ na hlavní a vedlejší. 4

5 Přehled hlavních vládních reformních kroků od r do r schválení zákona o institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění zákon č. 306/2008 Sb., schválen v srpnu 2008, účinnost od (viz dále) po volbách tři etapy důchodové reformy v podstatě byla realizována pouze I. etapa projednávána v politickékomisi složenéze zástupcůpolitických stran zastoupených vps, k dohodě nedošlo pokračováníve zvyšovánídůchodového věku (M + Žbez dětí65 let, Žpodle počtu dětí62 64 let) postupnéprodlouženípotřebnédoby pojištění(ažna 35 roků DV po r. 2018) zrušení studia jako náhradní doby pojištění(od možné doplatit) předčasný starobnídůchod ažo 5 let dříve (krácenípv: 720 dnůo 0,9 %, pak o 1,5 %) zrušena podmínka pro výplatu SD v souběhu s výdělečnou činností zvyšování sjednocení věkové hranice pro trvalý nárok na vdovský a vdovecký důchod novévymezeníinvalidity (třístupňováinvalidita, jedna dávka různévýše, aktualizace posudkových kritérií) pokračování důchodových změn v rámci reformy veřejných financí(schválena 8/2008 Sb., s účinností od ) 5

6 Přehled hlavních vládních reformních kroků od r v prvém pololetí2010 PES nejen analýza, ale i návrh koncepčních změn srpen 2010 programovéprohlášenívlády únor 2011 návrh zákona souvisejícís nálezem ÚS ČR (v této doběje ve sněmovně vprojednávánítento návrh včetně návrhů dalších parametrických změn ST 277). 6

7 Co nového vláda chystá Maládůchodováreforma mávstoupit v platnost k Změny výpočtu důchodových dávek v neprospěch 70 % novodůchodců(vypořádání nálezu Ústavního soudu ČR) Další prodlužování věkové hranice pro odchod do důchodu (i po dovršení67 let pro muže i ženy bez rozdílu počtu dětí) Výpočet důchodu z vyměřovacího základu postupněažza celou dobu pracovní činnosti Omezení valorizací důchodů jen na inflaci dle zákona Zpřísnění podmínek pro nárok na vdovský a vdovecký důchod Zpřísnění podmínek pro nárok na předčasný důchod 7

8 Co nového vláda chystá Velká důchodová reforma (od r 2013) V podstatějde o systémovou změnu částečnou privatizaci státního důchodového pilíře, který se oslabío vyvedenéprostředky do novězřízeného 2. kapitálového pilíře (3 + 2 %). Vláda chce chybějící peníze v 1. pilíři doplnit zrušením sníženésazby DPH u základního zbožía služeb. Současný systém penzijního připojištěníhodlávláda transformovat na 3. doplňkový pilíř. To vše posílíekvivalenci bohatých a sníží míru solidarity středních vrstev a chudých. 8

9 Přístupy pravicovévládníkoalice Důvody, které koalice zdůrazňuje, pro zavedení reformy malá připravenost systému na stárnutí (demografické stárnutí včr je dle jejich vyjádření na příštích cca 50 let neovlivnitelné); nedostatečná ekvivalence/zásluhovost ve výši dávek (viz nález ÚS); relativně velký rozsah náhradních dob (bez explicitní platby); malý rozvoj soukromých úspor používaných ve prospěch skutečného zabezpečení na stáří; malé výnosy penzijních fondů (souvisí i s vysokým stupněm regulací ochrany klientů) 9

10 Přístupy pravicovévládníkoalice Základnícíle, kterési koalice vytyčuje k provedení reformy diverzifikace příjmů budoucích důchodců fiskální udržitelnost důchodového systému rozložení mezigeneračního břemene zvýšení ekvivalence sníženíceny pracovnísíly a omezenísolidarity (tyto cíle vláda nijak moc nezdůrazňuje) 10

11 Přístupy pravicovévlád Struktura důchodového systému, kterou koalice připravuje I. pilíř(gesce MPSV) Parametrické změny v průběžně financovaném pilíři (částečně souvislost i s nálezem ÚS) vzorec pro výpočet, rychlejší sjednocení věku, další prodlužování věku, celoživotní rozhodné období, ukotvení omezení valorizačních pravidel v zákoně II. pilíř(gesce MF ve spolupráci MPSV) Zavedenínového pilíře fondověfinancovaného přesměrováníčásti pojistnésazby zprvního pilíře (3 + 2 %) s dobrovolnou účastí. III. pilíř(gestorem MF) Transformace doplňkových důchodových systémů zejména oddělenímajetku účastníkůa akcionářů, přelicencovánív souvislosti se vznikem II. pilíře. 11

12 Srovnání výdajů celého sociálního systému ČR k EU27 12

13 MMF a SB přicházís koncepcídiverzifikace vytvářeníkapitálových pilířů důchodových systémů individuálního spoření připomínající středověký prodej odpustků. Dnes za možnost dožití vyššího věku! V ČR to připomíná květen 1412, kdy přišli do Prahy pověřenci papeže Jana XXIII., aby v zemích Koruny české prodávali odpustky, kterými se křesťané mohli vykoupit ze svých hříchů. Výnos z jejich prodeje chtěla hlava katolické církve využít na křížovou výpravu proti neapolskému králi. Proti odpustkům se vzedmul obrovský odpor učenců i lidu. Portrét Jana Husa (Úryvek z kázání Mistra Jana Husa) Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude Ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu neboť Bůh i lidé vás vidí. 13

14 Stav kapitálového spořeníve světěv r

15 Stav kapitálového spořeníve světěpo 15letech v r

16 Stav kapitálového spořeníve světě který byl předpokládán v r

17 Co ovlivňuje stabilitu solidárního státního tzv. 1. důchodového pilíře Vlivy - problémy stojící mimo důchodový systém demografický vývoj společnosti (prorodinná politika) výkonnost ekonomiky (hospodářská politika) míra solidarity (přerozdělovací procesy) zahraniční návrhy tlaky (MMF, SB, OECD, EK ) Vlivy regulátory stojící uvnitř důchodového systému nastavení parametrů uvnitř systému včetně vícezdrojového financování(důchodová politika) 17

18 Demografickélimity 18

19 Demografickélimity stárnutípopulace ČR

20 Demografickélimity přírůstek imigracív ČR

21 Demografickélimity plodnost a dožitív ČR

22 Demografickélimity odloženéporody v ČR

23 Demografickélimity proměny stromu života

24 Demografickélimity prognóza 2009/2030

25 Naděje dožitía délka života ve zdravíu narozených v létech

26 (Ne)výkonnost ekonomiky ČR 26

27 Výkonnost ekonomiky ovlivňuje kvalita řídících procesů, moderní technika, kvalifikace a praxe pracujících

28 Porovnánídélky pracovnízátěže za rok v jednotlivých státech Průměrný počet odpracovaných hodin za rok 2005 na jednoho zaměstnance (OECD) 28

29 Proměny počtu ekonomicky činných zaměstnanců(+ /-400 tisíc osob) 29

30 Vysokánezaměstnanost snižuje příjmy státu včetně odvodů do pojistných systémů 30

31 Slabáekonomickávýkonnost snižuje vývoj HDP a omezuje tak prostředky pro rozvoj společnosti ČR se v r růstem HDP zařadila ve světě až na 159. místo! 31

32 Vybranéfinančnímakroekonomické ukazatele ve vývoji ČR U k a z a t e l Fiskální ukazatele Vládní deficit (přebytek) mld. Kč ,0-55,8-68,8-100,1-77,3-81,5-135,0-166,8-170,6-83,3-106,7-84,9-23,9-100,3-210,3 Vládní deficit (přebytek)/hdp %.. -13,4-3,3-3,8-5,0-3,7-3,7-5,7-6,8-6,6-3,0-3,6-2,6-0,7-2,7-5,8 Saldo státního rozpočtu (SR) mld. Kč 1,1 10,4 7,2-1,6-15,7-29,3-29,6-46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-19,4-192,4-156,4 Saldo SR/HDP %.. 0,5-0,1-0,9-1,5-1,4-2,1-2,9-1,9-4,2-3,3-1,9-3,0-1,9-0,5-5,3-4,3 Vládní dluh mld. Kč.. 214,4 209,9 236,7 299,8 340,5 405,4 584,7 695,0 768,3 847,8 885,4 948, , , ,4 Dluh sektoru vlády v procentech HDP %.. 14,6 12,5 13,1 15,0 16,4 18,5 24,9 28,2 29,8 30,1 29,7 29,4 29,0 30,0 35,3 Státní dluh mld. Kč 158,8 157,3 154,4 155,2 173,1 194,7 228,4 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5 892,3 999, , ,1 Státní dluh/hdp %.. 10,5 9,2 9,6 9,8 11,0 13,2 14,7 16,1 19,1 21,1 23,2 24,9 25,2 27,1 32,5 36,6 Ač se v ČR vyvedlo ze státního vlastnictví po r majetku za cca 3 tisíce miliard Kč, zbyly jen dluhy 32

33 Některá mezinárodní srovnání ČR s EU27 a sousedními státy Rok 2009 EU 27 Česká republika SRN Polsko Rakousko Slovensko HDP/na 1 obyvatele Míra růstu HDP/na 1 obyvatele -4,2-4,1-4,9 +1,7-3,9-4,7 Produktivita práce na 1 zaměstnance Hrubévýdaje v % HDP na výzkum a vývoj ,8 105,0 65,1 111,4 78,8 1,90 1,47 2,63 0,61 2,67 0,47 Komparativní cenové úrovně ,6 106,4 58,6 107,9 73,7 Míra rizika chudoby 16,5 9,0 15,2 16,9 12,4 10,9 Očekávaný počet let dožitých ve zdraví M/Ž 61,6 62,3 61,3 63,2 58,8 58,4 57,4 61,3 58,4 61,1 55,4 55,9 33

34 Podíl mezd a zisků v Evropské unii mzdy Podíl mezd a zisků na HDP v Evropě od roku 1995 v % zisky 34,5 Podíl mezd klesá 34 33, , , ,5 Podíl zisků roste 30 29,

35 Ročnívládnídeficit v % HDP 35

36 Vládnídeficit a dluh 36

37 Nezaměstnanost se sanuje z důchodů

38 Starobnídůchody s předčasnými starobními důchody činínecelých 250 mld. Kč

39 Rozdíl mezi vyplácenýmidůchody celkem a starobními důchodci (včetněpředčasných)

40 Vývoj výše nedoplatkůna sociální pojištěnív mld. Kč 40

41 Progresivnědegresivnídaňv ČR 41

42 Vývoj výše mzda/důchod Údaj Jednotka Průměrná hrubá měsíční mzda Průměrná měsíčnívýše důchodu Průměrná čistá měsíční mzda Důchod/ hrubá mzda Důchod/ čistá mzda Kč Kč Kč % 43,1 44,7 40,2 42,7 % 55,5 57,1 51,7 54,9 42

43 Vliv výše pojistného a míry nezaměstnanosti na DP Saldo důchodového účtu v mld. Kč očištěné a bez administrace (bez ozbrojených složek - jen kapitola MPSV státního rozpočtu) Rok Saldo Sazba pojistného v % Průměrná míra nezaměstnanosti v % Stará metodika ,184 27,2 3, ,839 27,2 3, ,397 27,2 3, ,203 26,0 3, ,960 26,0 4, ,889 26,0 6, ,033 26,0 8, ,409 26,0 9, ,603 26,0 8, ,264 26,0 9, ,464 26,0 9,9 Nová metodika ,0 10,2 9, ,457 28,0 9, ,993 28,0 8,1 43

44 Země Jak vysoká je průměrná penze mužů ze státního pilíře? Průměrnápenze (v %) proti průměrné hrubé mzdě Turecko 86,9 124,7 Řecko 95,7 110,8 Maďarsko 76,9 105,5 Nizozemí 88,3 103,2 Lucembursko 88,1 96,5 Island 90,2 95,1 Dánsko 80,3 91,3 Rakousko 80,1 90,3 Polsko 61,2 74,9 Itálie 67,9 74,8 Španělsko 81,2 72,7 Slovensko 56,4 72,7 Portugalsko 53,9 69,6 Norsko 59,3 69,3 Francie 53,3 65,7 Švýcarsko 58,3 64,5 Švédsko 61,5 64,1 Česko 49,7 64,1 Belgie 42,0 63,7 Finsko 56,2 62,4 Německo 43,0 61,3 Kanada 44,5 57,9 Austrálie 41,6 53,1 Korea 42,1 46,6 USA 38,7 44,8 Nový Zéland 38,7 41,1 Velká Británie 30,8 40,9 Irsko 34,2 40,1 Japonsko 33,9 38,7 Mexiko 36,1 38,0 Průměrnáčistápenze (v %) proti průměrné čisté mzdě Pramen: OECD: Pension Database and OECD: Pensions at a Glance

45 Vybranáekonomickádata PF k v mil. Kč Aktiva penzijních fondů Název penzijního fondu Počet aktivních účastníků CZK millions Prostředky evidované ve prospěch účastníků Aktiva celkem Assets of pension funds Name of the pension fund Number of active participants Funds credited to the participants Total Assets 1 AEGON PF Allianz PF AXA PF ČSOB PF Progres ČSOB PF Stabilita Generali PF ING PF PF České pojišťovny PF České spořitelny PF Komerční banky CELKEM / TOTAL

46 ZhodnoceníprostředkůúčastníkůPF Název penzijního fondu The Name of the Pension Fund AEGON PF ,5 3,5 0 2,1 Allianz PF - - 8,9 9,1 6 3,8 AXA penzijní fond 12, 8 11,4 5 11, 2 10,1 6,5 4,1 ČSOB PF Progres 0 16,4 8 10,9 7,7 ČSOB PF Stabilita Generali PF ING penzijní fond PF České pojišťovny 10, 4 10, 3 12, 8 10, 3 10,9 10,6 1 PF České spořitelny 4 8,1 PF Komerční banky 9,4 4 10, 3 14, 6 10,0 2 5,6 2 4,3 6 4,2 5 3,9 3,7 1 3,4 1 4, ,3 6 3,1 3,7 4,3 5,3 5,0 6,1 4,2 3,2 3 2,3 4,3 4,0 11,4 5,3 3,6 4,6 4,1 3 3,0 12,1 11 9,34 6 4,4 4, ,5 4,2 9,2 9,6 9,72 6,6 4,5 3,8 3,2 3,1 3,5 3,8 9,0 5 8,36 9,1 9,5 7,2 8,33 4,4 4,2 3,8 3,5 4,8 9 4,4 4,6 3 2,6 4 3,7 4 3,8 1 4,0 3 3,4 3,5 4,0 3,1 1 3,0 2,5 2,2 2,3 2,4 2,8 2,4 3,7 4 4,1 3,6 2,5 3,3 2,4 3,0 4 3,1 3,0 2,3 3,0 0 3,00 0, ,0 2 1,00 0,0 5 1,37 2,0 0 2,4 0,0 4 0,1 0,2 0 1,2 0,4 0 1,28 0,5 8 0,24 46

47 Zapojeníobyvatel v PF K bylo v PF zapojeno 70 % ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR. To bylo osob! 47

48 -37.5 Investiční neúspěch důchodového spoření nese pouze klient viz výnosy PF v roce 2008 Weighted aver age: -23.0% Unweighted aver age: -17.4% Ir eland Austr alia United States Iceland Belgium Canada Hungar y Japan Finland Poland United Kingdom Nether lands Sweden Denmar k Austr ia Por tugal Switzer land Nor way Spain Slovak Republic Ger many Czech Republic Mexico Real investment return in 2008 (%) 48

49 Dalšíekonomickéinformace k PF 49

50 V r jsem zpracoval prvou obsáhlou prezentaci k přednáškám o přístupu KSČM k důchodové reformě pod názvem Udržení solidárního důchodového systému alternativa KSČM. Ani dnes nemusíme na našich přístupech nic podstatného měnit. Je jen třeba vycházet z jasného trvalého sociálního cíle -dostatečného zabezpečení každého občana, který poctivě pracoval, na stáří. A dle potřeby aktuálně přepočítat nastavenéparametry tak, aby bylo tohoto cíle dosaženo. 50

51 Co oslabuje na příjmovéstránce 1. pilíř Neplacení státu za náhradní doby pojištění Propojení důchodového účtu (ČSSZ, MF, MO, MV) Zavedení stropu na odvody pro vysokopříjmové sk. Řešení nezaměstnanosti předčasnými důchody Různé slevy na z výše důchodového pojistného Zálohy poště na výplatu důchodů v lednu Nevýběr pojistného (nedobytné pohledávky) Náklady administrace státu hrazené z pojistného Nekolidující zaměstnání(dohody) Nelegální zaměstnávání(bez evidence) Švarcsystém (falešné vykazování práce na živnostenský list) Nezaměstnanost z důvodu špatné hospodářské politiky Dopady cyklické krize vlastní kapitalistické společnosti 51

52 10 návrhůksčm předložených v r. 2006, kteréměly stabilizovat státnípilířdůchodového systému dle propočtůtzv. 1. Bezděkovy komise nejméně do r Od r zahájit realizaci Celonárodního programu zaměstnanosti 2. Od r přijmout účinná propopulační opatření a opatření řízené migrace 3. Od r vytvořit zvláštní účet státního důchodového systému (ZÚSDS) ke zhodnocování přebytků a dalších zdrojů (z privatizace, ze spotřebních či ekologických daní, z divident aj.) 4. Od r přesunout platbu státu ze zrušených státních příspěvků na penzijní připojištění (soukromý-individuální pilíř) do ZÚSDS (státní-kolektivní pilíř) 5. Od r přesunout příspěvky na státní politiku zaměstnanost (1,6 %) z příjmů státního rozpočtu do ZÚSDS (což bude už po snížení velké nezaměstnanosti) 6. Od r zavést pro OSVČ plnou platbu na důchodové pojištění - minimálně ve výši průměrné mzdy v podnikatelské sféře (zrušení stropů, odvod ve výši 29,6 %) 7. Od r se na ZÚSDS převádí 10 % celostátního inkasa spotřebních daní (vícezdrojové financování možno rozšířit i o ekologické daně) 8. Od r se posunuje po 4 měsících ročně hranice odchodu do důchodu do 65 let v případě naplnění 3 kritérií (nezaměstnanost, demografie, dožití v kvalitě) 9. Od r se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 32,6 % (z 29,6) 10. Od r se zvyšuje sazba na důchodové pojištění na 33,5 % (z 32,6) 52

53 Čeká nás odstátňování, zpoplatnění a postupná privatizace systémů kolektivní sociální ochrany, včetně důchodového systému? *** To, co nejvíce zajímá občany, je výše důchodů! Jaké jim český důchodový systém v budoucnosti zajistí plnění důchodové dávky. *** Důchodová reforma má smysl, jen pokud nabídne pojištěncům, současným i budoucím, reálnou vizi vyšších důchodů, jimiž budou schopni krýt ve stáří zvýšené životní náklady, které se v důsledku reforem prováděných současnou pravicovou koaliční vládou, stávají realitou. *** 53

54 Děkuji za pozornost 54