Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 1/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo 4 Výkonný výbor Členská schůze Centra denních služeb..4 Co se chystá Mezinárodní konference Brno Kurz tlumočnictví ZJ jde do finále...6 Oslava založení SNN.6 Co se děje v terénu 7 Zprávy o činnosti Pražského spolku neslyšících CDS...7 Co se napsalo.8 Pomůže sluchově postiženým uživatelům s přepisem řeči mobil?...8 Hrozba pro Vaše zdraví: hluční kolegové.9 Povinná vyšetření před a po předání psa se speciálním výcvikem jsou již známa...10 Neslyší, ale díky kurzu i oni mohou dělat zdravotníky Jak s zbavit pískání a hučení v uších...11 Legislativa 12 Sluchově postižení občané nacházejí podporu u českých soudů...12 Sociální příplatek 2011 kdy na něj bude mít občan nárok?...13 Změny v sociálním zabezpečení od 1. ledna EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením...14 Méně dávek, méně papírování. Začne se u postižených..14 Vzdělávání Sdružení Lorm vydalo odborného průvodce taktilním znakovým jazykem...15 Oznámení Nová ředitelka v SNN Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková a Lumír Kadleček 2

3 Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 1/2011 ÚVODNÍK Vážení přátelé, Máte před sebou první číslo Metodických listů v novém roce, který bude zřejmě plný změn. První významnou změnu už máme za sebou. Jak se dočtete v závěru těchto ML, paní RNDr. Eva Maršounová odešla do zaslouženého starobního důchodu a její nástupkyní jsem byla v listopadu 2010 výkonným výborem jmenovaná já. Chtěla bych touto cestou paní doktorce poděkovat za velmi příjemné předání kompetencí a za to, že mi stále velice ochotně pomáhá při prvních samostatných krůčcích. Další velkou změnou je podoba ML. V poslední době ML vycházely 4x do roka. Dospěli jsme však k závěru, že nám chybí jakýsi zpravodaj, který by byl aktuálnější a flexibilnější než mohl být čtvrtletník. Pokusíme se proto ML vydávat každý měsíc, a to vždy ke konci měsíce. A protože to má být i zpravodaj, chceme zveřejňovat informace co, kde a kdy se zajímavého děje. Pokud tedy pořádáte nějakou akci, o níž chcete informovat ostatní, neváhejte a vždy do 20. dne v měsíci nám posílejte, co si přejete zveřejnit v rubrice Co se děje v terénu. Psát můžete na adresy nebo Podoba ML se bude měnit. Číslo, které máte právě v ruce, berte jako jakýsi začátek, kdy nebyl dostatek času na grafické úpravy a hledání jiných možností. Prosíme tedy o shovívavost a pokud byste měli nějaké nápady, připomínky či nabídky ke grafické podobě ML, budeme za ně vděčni. Změny nás všechny čekají i v legislativě. Pozornost věnujte hlavně změnám v sociálním zabezpečení o kterém se dočtete v rubrice Legislativa. Na závěr bych Vám chtěla za celou redakci Metodických listů popřát vše nejlepší v roce 2011 a budeme rádi, když nám zachováte přízeň i nadále. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO VÝKONNÝ VÝBOR V pátek v 9.30 hodin se v zasedací místnosti sekretariátu SNN, Karlínské nám. 12, Praha 8, uskutečnilo zasedání Výkonného výboru SNN v ČR. Na programu byly tyto body: 1. Kontrola usnesení 2. Zpráva Republikové revizní komise 3. Úkoly sekretariátu SNN Plán hlavních akcí na rok Seminář : Jednotná evidence sociálních služeb (OK systém) Mezinárodní festival pantomimy neslyšících 7. Smlouva s CDS Brno o správcovství objektu Vodová 35, Brno a splátkách půjčky na rekonstrukci objektu 8. Informace Bc. Jany Klimešové o zasedání EFHO ve Stockholmu 9. Občanský zákoník informace o návrhu zákona ve vztahu k občanským sdružením 10. Různé ČLENSKÁ SCHŮZE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Dne 17.ledna 2011 se konala Členská schůze Centra denních služeb a Pražského spolku neslyšících, který funguje už 143 let. Projednávalo se, co se událo za rok 2010, projekty MHMP, MPSV, dotace Prahy 12 a Prahy 11, sponzorské dary od firem, atd. Schůzi vedl předseda Pražského spolku neslyšících pan Pavel Šturm řídí tuto neziskovou organizaci od roku CO SE CHYSTÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BRNO, Mezinárodní konference bude pracovním setkáním odborníků, kteří praktickým způsobem, tj. technologicky, organizačně nebo právně, lingvisticky, psychologicky nebo pedagogicky zajišťují přístupnost vzdělávání na vysokých školách pro osoby se specifickými nároky. Záštitu nad tímto setkáním převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Mgr. Josef Dobeš a rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala. Letos uplynulo 10 let od okamžiku, kdy akademický senát Masarykovy univerzity zřídil Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Pojem vzdělání pro všechny od té doby nepřestal být v popředí pozornosti vedení školy i dílčích pracovišť. Za 10 let existence 4

5 střediska Masarykova univerzita jeho prostřednictvím postupně navázala kontakt s partnerskými středisky českých i evropských vysokých škol: Českého vysokého učení technického v Praze Univerzity Karlovy v Praze Univerzity Palackého v Olomouci Západočeské univerzity v Plzni Johann-Kepler-Universität Linz Karlsruher Institut für Technologie Alpen-Adria Universität Klagenfurt V současné době Masarykova univerzita integruje polovinu české vysokoškolské populace se smyslovým postižením i velkou část studentů s jinými specifiky, jež kladou na studenta i školu netriviální nároky. Nashromážděné zkušenosti, technické zázemí a provázanost odborných pracovišť Střediska s výzkumem na Fakultě informatiky, Pedagogické fakultě, Fakultě sociálních studií a dalších fakultách tak na půdě Masarykovy univerzity vedly ke vzniku metodického pracoviště s národní i mezinárodní působností v oblasti odborné práce prostřednictvím hmatového i hlasového výstupu, vydavatele učebnic hmatových, digitálních i hybridních a didaktických materiálů v českém znakovém jazyce, provozovatele jedné z největších veřejných knihoven pro zrakově postižené a pracoviště zajišťující veřejné zkoušky a testy osob se specifickými nároky. Universal Learning Design v Brně 2011 se stane příležitostí ke sdílení těchto mnohaletých zkušeností formou pracovního setkání s odborníky, kteří praktickým způsobem, tj. technologicky, organizačně nebo právně, lingvisticky, psychologicky nebo pedagogicky zajišťují obecnou přístupnost vzdělávání na vysokých školách. Záštitu nad tímto setkáním převzali ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Mgr. Josef Dobeš rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Za konfereční a organizační výbor PhDr. Petr Peňáz, ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Tematické sekce a speciální oblasti zájmů: 1. Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky 2. Jazyková kompetence sluchově postižených a role znakových jazyků v terciárním vzdělávání 3. Obecná přístupnost webu, softwarového prostředí, elektronických dokumentů a veřejných elektronických knihoven pro účely terciárního vzdělávání 4. Specifické poruchy učení a další typy neurodiverzity v terciárním vzdělávání a prostředky k jejich kompenzaci Zdroj: 5

6 KURZ TLUMOČNICTVÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA JDE DO FINÁLE Kurz Tlumočnictví znakového jazyka probíhající od května roku 2010 v rámci projektu na podporu vzdělání Strom vědění nám pomalu spěje ke konci. Lednovým během se s tlumočníky, kteří se ze všech koutů České republiky sjížděli každý měsíc do Řevnic u Prahy, rozloučíme plni příznivých dojmů a zážitků. 21. ledna se naposledy setkáme s lektory znakového jazyka, pod jejichž vedením si frekventanti vyzkouší překlad z českého znakového jazyka do češtiny a naopak, přičemž se zaměří především na vlastní jména v českém znakovém jazyce a specifické znaky, kterým bylo věnováno několik hodin v předešlých lekcích. Dvě sobotní přednášky na téma Základy psychologie a psychologické dovednosti pracovníka v sociálních službách a Úvod do relaxačních technik a psychohygieny budou pro tlumočníky přínosem vzhledem k tomu, že většina z nich absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách, který probíhal před dvěma lety také pod záštitou Evropského sociálního fondu. Celý kurz bude uzavřen v polovině února závěrečnými zkouškami, jejichž zvládnutí pro pravidelné návštěvníky kurzu jistě nebudou problém - jelikož se jedná o profesionální tlumočníky, absolvované přednášky a praktická cvičení pro ně byly v podstatě pouze opakováním. Držíme účastníkům kurzu palce a věříme, že jim tento projekt dal mnoho zajímavých a pozitivních zkušeností. Autor: Veronika Tichá OSLAVA ZALOŽENÍ SNN v dopoledních hodinách se bude při příležitosti 20. výročí založení Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (květen 1990) konat v Centru denních služeb v Modřanech matiné, na které budou pozváni všichni bývalí i současní členové Svazu, především ti, kteří se nemohli zúčastnit předchozích oslav. Tato akce bude završením oslav založení naší organizace, které probíhaly již dvakrát v průběhu roku

7 CO SE DĚJE V TERÉNU ZPRÁVY O ČINNOSTI PRAŽSKÉHO SPOLKU NESLYŠÍCÍCH - CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Dvakrát měsíčně ve středu v lichý týden se v CDS setkává Klub šipek. Jednou za měsíc v sobotu pořádá klub turistů výlety po Praze, na kterých se schází max. 30 osob. Tento měsíc se uskuteční výlet do Dolních Chabrů a okolí, sraz je 22. ledna v Kobylisích na Praze 8. V Centru denních služeb se bude 24.ledna od hodin konat přednáška o Výživě, kterou bude ve ZJ přednášet RNDr. Josef Brožík. Jednou za měsíc se schází Klub žen, kde se účastnice zabývají ručními pracemi, 25.ledna budou vyrábět valentýnská srdíčka. Poslední úterý v měsíci v CDS funguje Poradna pro uživatele sluchadel, kterou provozuje pan Jaroslav Paur, prezident SNN v ČR. Masáže jsou poskytovány v prostorách v Centra denních služeb vždy každé pondělí od do 17.00, na klasickou masáž se musí každý předem objednat. Dvakrát v měsíci ve středu v sudém týdnu se konají přednášky pro seniory na různá témata, následované volnou besedou. 7

8 V únoru 5.února od hod. pořádá CDS Dětský karneval. Program bude bohatý a čeká nás také soutěž o nejlepší masku. Dne 14.února od 16 hodin se bude v CDS konat Valentýnská zábava. Připraveny budou soutěžní hry pro páry - staré i mladé. Na účastníky party čeká dárek a pohoštění. V prostorách Centra denních služeb bude 28.února probíhat přednáška ČSOB o financích ve znakovém jazyce, přednášet bude pan Šmejkal a jeho výklad bude tlumočen do znakového jazyka. CO SE NAPSALO POMŮŽE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM UŽIVATELŮM S PŘEPISEM ŘEČI MOBIL? Budou moci lidé se sluchovým postižením používat ke komunikaci automatický přepis mluvené řeči do mobilu? Odpověď na tuto otázku by mělo přinést několikaměsíční testování, které zahájila se skupinou dobrovolníků z České unie neslyšících společnost Newton Technologies. Pět chytrých mobilních telefonů a SIM karty pro tento účel zapůjčila společnost Telefónica O2 Czech Republic. Vývojáři Newton Technologies do mobilů nainstalovali aplikaci umožňující spojení se serverem, na němž je uložen program Newton Dictate, takže neslyšící uživatel pak může sledovat, jak mu program převede na displeji do textové podoby mluvenou řeč partnera v komunikaci. Nepředpokládáme, že program již nyní plně uspokojí potřeby neslyšících uživatelů. Úspěšnost rozpoznávání mluvené řeči závisí na řadě okolností, zejména na okolním ruchu, výslovnosti, typu slov, existenci stejně či podobně znějících slov, zatím se pohybuje kolem 85 procent, a to spíše za dobrých podmínek, říká ředitel Newton Technologies Petr Herian. Očekáváme však, že nám neslyšící testeři poskytnou cenné poznatky pro další vývoj a sami si ověří, zda by v některých situacích pro ně už za současného stavu mohl být automatický přepis mluvené řeči do mobilu přínosem, například u lékaře, v zaměstnání a podobně. Newton Dictate, systém pro rozpoznávání hlasu a převod řeči do textové podoby vznikl z exkluzívní spolupráce mezi vědecko-výzkumným týmem SpeechLab pod vedením Prof. Ing. Jana Nouzy, CSc., na Technické univerzitě v Liberci a společností NEWTON 8

9 Technologies, a.s. Největší uplatnění zatím nachází u soudů a ve zdravotnictví, umožňuje významně zvýšit efektivitu práce každému, kdo vytváří či přepisuje delší texty. Právě zahájený pilotní projekt by však měl umožnit v budoucnu sluchově postiženým uživatelům přístup k programu na dálku, aby s pomocí chytrého mobilního telefonu mohli použít automatický přepis řeči do textové podoby všude tam, kde je k dispozici kvalitní mobilní internetové připojení. Přitom nejde o první spolupráci Newton Technologies a České unie neslyšících. Obě organizace se spolu s ČVUT podílejí na projektu escribe online přepisovací pracoviště, který podpořila Nadace Vodafone. V první fázi partneři z ČVUT vytvořili technické předpoklady pro to, aby bylo možné provádět přepis mluvené řeči na dálku, kdy přepisovatel nemusí být přítomen přímo na místě, kde je třeba pro účastníky se sluchovým postižením zajistit simultánní přepis mluvené řeči. Příkladem byla samotná úvodní instruktáž dobrovolných testerů, která proběhla v zasedačce Newton Technologies v Praze, ale o na plátno promítaný simultánní přepis hodinového výkladu instruktora se postaral díky internetovému propojení na dálku ze svého domova v Hradci Králové Miloš Černilovský, několikanásobný mistr světa v rychlopsaní a stálý spolupracovník Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN (www.prepis.cz). Ne vždy jsou ovšem k dispozici kvalitní rychlopísaři, a proto vzniká v rámci projektu escribe v jeho druhé fázi online přepisovací pracoviště, založené na spojení automatického přepisu programem Newton Dictate se stínovým mluvčím. K tomu by se z místa konání akce přes internet nebo telefon dostával do sluchátek hlas řečníka a stínový mluvčí by jeho řeč simultánně namlouval za optimálních hlukových podmínek do programu, který by byl přizpůsoben jeho výslovnosti, takže by se významně zvýšila úspěšnost automatického převodu mluvené řeči do textové podoby. Zdroj: HROZBA PRO VAŠE ZDRAVÍ: HLUČNÍ KOLEGOVÉ Je prakticky všudypřítomný. A i když už ho možná ani nevnímáte, vaše zdraví může drasticky poškodit. Hluk v současnosti představuje stále větší hrozbu. Hlučné pracoviště nebo jakékoli jiné zdroje dlouhodobého hluku mohou způsobit zhoršení sluchu, hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční, poruchy spánku, snížené libido, předčasnou ejakulaci, dokonce i smrt. S vystavováním se hluku pravděpodobně souvisí i změny v imunitním systému těhotných žen a výskyt vrozených vad dětí. Lidé vystavení nadměrnému hluku trpí mnohem více stresem a jsou agresivnější. Hluk je fenoménem naší doby. I když si jeho zvýšenou intenzitu často již ani vědomě nepřipouštíme, na lidské zdraví má velmi negativní vliv. Nemusíte přitom nutně pracovat se sbíječkou, ani bydlet v těsné blízkosti letiště, k poškození zdraví stačí hluční kolegové, nebo setrvalé mejdany u sousedů. K nejvýznamnějším zdrojům nadměrného hluku patří silniční a letecká doprava, na třetím místě se potom, podle výzkumů, umístil dlouhodobý poslech hlasité hudby a průmysl. Podle údajů Světové zdravotní organizace (WHO) silniční doprava zodpovídá za osmdesát procent nadměrného hluku v Evropě. Ohrožuje každého třetího Evropana, každý pátý obyvatel Evropy je potom vystaven nebezpečné hladině nočního hluku. Podle výzkumu, který proběhl ve Velké Británii, se každý desátý člověk potýká s obtěžujícím a stresujícím nočním hlukem, který je způsoben lidským faktorem. Jen ve Velké Británii uvádí téměř šest milionů lidí, že jim život znepříjemňují hluční sousedé, kvůli kterým si nemohou užívat klidu domova. Osmnáct milionů Britů se potom potýká s nadměrnou intenzitou hluku přes den. 9

10 Vědci zjistili, že spíš než intenzita a délka trvání hluku je z hlediska stresu mnohem podstatnější jeho povaha. Je například dokázáno, že nárazový hluk spojený s leteckou dopravou je lidmi vnímán jako mnohem víc stresující než hluk spojený se silniční dopravou, který se udržuje na přibližně stejné úrovni. Na pracovišti je považován za obtěžující hluk větší než pětapadesát decibelů. Předmětem stížností je však například i hladina hluku menší než čtyřicet decibelů (to je přibližně hluk, který vydává lednička v chodu). Jako silně obtěžující jsou například vnímány soukromé telefonáty kolegů. Je však zajímavé, že na stejně hlasité pracovní telefonáty kolegů si lidé nestěžují. Už v roce 1978 vydala Environmental Protection Agency zprávu, podle které existuje souvislost mezi nadměrným hlukem a nízkou porodní váhou dětí (za nízkou porodní váhu se považuje hmotnost menší než g). Pokud je těhotná žena vystavená dlouhodobě nadměrnému hluku (například letecké dopravě), existuje větší pravděpodobnost, že dítě bude trpět vrozenými vadami. Plod je schopný vnímat zvuky už v děloze a odpovídá na ně pohybovou aktivitou i změnou srdečního tepu. Nejhorší vliv má na nenarozené dítě nadměrný hluk, kterému je plod vystaven mezi patnáctým a šedesátým dnem po početí, kdy se formují jeho vnitřní orgány a centrální nervový systém. Hluk jej ale ohrožuje i v pozdějším stádiu vývoje, kdy v jeho důsledku klesá krevní zásobení. Studie provedená v roce 1993 na Cornell University zjistila, že děti vystavené nadměrnému hluku mají větší problémy s učením, hůře čtou a mluví.nadměrný hluk je také spojován s kardiovaskulárním problémy. V roce 1999 vydala WHO zprávu, podle které existuje souvislost mezi dlouhodobým vystavováním se hluku o síle decibelů a hypertenzí. V případě nočního hluku stačí již intenzita 50 decibelů a významně stoupá riziko infarktu v důsledku zvýšení produkce kortizolu. Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku vede k zúžení cév a zvýšení krevního tlaku. V roce 1997 rozeslali vědci dotazníky mezi dvě skupiny respondentů, z nichž jedni bydleli v těsné blízkosti velkého letiště a druzí v tiché čtvrti. Lidé bydlící v blízkosti letiště si mnohem častěji stěžovali na problémy se spánkem, bolesti hlavy, zažívací problémy a celkově byl jejich zdravotní stav horší. Podle údajů EU je nadměrnému letištnímu hluku vystaveno přibližně osmdesát milionů Evropanů. Podobný negativní vliv má i dlouhotrvající intenzivní hluk na pracovišti. Dokázala to studie z roku 2004 Health effects caused by noise, kterou uskutečnil Ising H. Kruppa. K tomu, aby se člověku zvýšila hladina stresových hormonů a začal trpět poruchami spánku, stačí podle studie, kterou v roce 1998 provedl Evans, i relativně nízká hladina zvuku. Při tomto výzkumu simulovali vědci zvuk letadla přelétávajícího v noci nad domem. U spících lidí se významně zvýšila hladina adrenalinu a kortizolu už po dvou nocích. Psycholog Harder a jeho kolegové zase v roce 1999 měřili hladinu kortizolu spících lidí, kteří byli vystaveni hluku o intenzitě podobné hlasitému hovoru. Již po třech nocích došlo k významnému zvýšení hladiny kortizolu. Po sedmi dnech byly narušeny přirozené biorytmy. Zdroj: POVINNÁ VYŠETŘENÍ PŘED A PO PŘEDÁNÍ PSA SE SPECIÁLNÍM VÝCVIKEM JSOU JIŽ ZNÁMA Na povinných vyšetřeních před a po předání psa se speciálním výcvikem se shodli odborníci z meziresortní pracovní skupiny na svém 7. zasedání na začátku prosince. Zabývali se povinnými vyšetřeními před samotným zařazením psa do výcviku i před předáním osobě se zdravotním postižením. 10

11 Kromě zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, které tým koordinuje, jsou v meziresortní pracovní skupině také experti z ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství a ministerstva průmyslu a obchodu. Nechybí ani zástupci organizací reprezentujících osoby se zdravotním postižením, uživatelů psů a organizací, které psy cvičí. Zdroj: NESLYŠÍ, ALE DÍKY KURZU I ONI MOHOU DĚLAT ZDRAVOTNÍKY Zdravotnický kurz, díky kterému mohou i neslyšící lidé pracovat jako zdravotníci, nabídlo zájemcům občanské sdružení Záchranáři Žatec spolu s Jazykovým centrem Ulita pro sluchově postižené v Praze - Radlicích. Od září do prosince měli 80 hodin výuky. Devět účastníků kurzu nakonec získalo v prosinci průkaz zdravotníka zotavovacích akcí. Jsou oprávněni pracovat jako zdravotníci na různých akcích pro neslyšící. Po proškolení se mohou ucházet i o pracovní místa sanitářů v nemocnicích, vysvětlila koordinátorka projektu Milena Čámková. Členy sdružení jsou i profesionální zdravotníci. Zdroj: Mladá fronta DNES, JAK SE ZBAVIT PÍSKÁNÍ A HUČENÍ V UŠÍCH Pískání či hučení v uchu rozhodně nepatří mezi oblíbené stavy. Čas od času to jistě zažil každý, jsou ale i tací jedinci, kteří pískáním v uších trpí pravidelně. Jistě by vám řekli, že by kolikrát udělali cokoli, aby se toho zbavili. Možná budou moci vyzkoušet nový způsob, s kterým nyní přišli britští odborníci - pronikavou hudbou. Jak sami vědci tvrdí, možná našli způsob, jak nadobro udělat z pískání v uších problém minulosti. Jak dokládají, jen v Británii trpí těmito opakovanými stavy stovky až tisíce Britů. Při úspěšných testech na krysách byli schopni zastavit otravné pískání v uších, a to stimulací nervů na krku (vagus nerv) malou elektrodou, přičemž testovaným subjektům do uší zároveň hrála pronikavá hudba. Technika, která podle odborníků "restartuje" mozek, bude podle serveru Daily Mail během několika měsíců připravena k testování na lidech. Pískání nebo hučení může postihovat jedno či obě uši a je nejčastěji popisováno jako pronikavý zvonivý či pištivý zvuk, ale také chrastění, pípání nebo návalovité hučení. Většinou se tento stav projeví po vystavení osoby velkému hluku, který ničí buňky ve vnitřním uchu, které přenášejí zvukové signály do mozku. Vědci se domnívají, že se při takovém stavu mozek snaží nahradit poškozené buňky a proto začne vysílat domnělé zvuky. Dalšími příčinami tohoto stavu může být také zranění či přirozené stárnutí. "Na rozdíl od jiných metod se nesnažíme tento problém nijak maskovat," uvedl vedoucí studie doktor Michael Kilgard. "Naše metoda jednoduše při stavu pískání v uších přeladí mozek opět do stavu, kdy pískání přestane. Při stimulaci nervů jsou totiž vypouštěny chemikálie, které dokáží změnit mozkové obvody. Stejná stimulace proběhne při testování lidských pacientů na terapeutických sezeních v rozmezí několika týdnů. Zdroj:

12 LEGISLATIVA SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ NACHÁZEJÍ PODPORU U ČESKÝCH SOUDŮ Lidé se sluchovým postižením, kteří nekomunikují pomocí znakového jazyka a jejich mateřštinou je čeština, mohou požadovat při jednání u soudu simultánní přepis mluvené řeči. Zatímco dříve byli odkázáni jen na odezírání, které je velmi nespolehlivé a stavělo je do nerovnoprávného postavení, nyní se soudy mohou obrátit na Českou unii neslyšících, která je schopna zajistit pro neslyšící účastníky simultánní přepis celého jednání. Takový přepis proběhl již při 17 soudních řízeních. K rozšíření přepisu u soudů významně přispěl projekt České unie neslyšících Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním řízení, který v roce 2010 podpořily Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Nadace Vodafone ČR. V rámci projektu byli ve spolupráci se sdružením Interinfo vyškoleni pro přepis u soudu další rychlopísaři, takže nyní je nedávno vzniklé Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN schopno zajistit přepis pro soudy nebo i pro státní zastupitelství po celé republice. Dále se uskutečnily semináře o komunikaci osob se sluchovým postižením u soudů v září 2010 na Nejvyšším správním soudu v Brně a v listopadu 2010 na Městském soudu v Praze. Justiční veřejnost byla seznámena s novou službou rovněž na sněmu Soudcovské unie a všechny soudy a státní zastupitelství obdržely písemnou informaci o této službě již počátkem roku Pro informování osob se sluchovým postižením o přepisu mluvené řeči a zásadách správného chování u soudu připravila Česká unie neslyšících během projektu osvětové letáky. Zatímco zpočátku u nás poptávali simultánní přepis jen neslyšící účastníci soudního jednání, nyní už o naší službě vědí i soudy a samy se na nás obracejí. A až na nepatrné výjimky jsme se setkali ze strany soudců s korektním a v některých případech až mimořádně empatickým přístupem k účastníkům se sluchovým postižením, konstatuje Ing. Martin Novák, vedoucí Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase je jedním z 10 komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, které uvádí zákon č.155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb. Podle něho mají tyto osoby právo zvolit si takový komunikační systém, který jim vyhovuje. Česká unie neslyšících začala zajišťovat simultánní přepis mluvené řeči pro osoby se sluchovým postižením díky grantu Nadace Vodafone ČR od září Dosud uskutečnila již 213 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu, jejichž přehled se nachází na webových stránkách A protože se ukázalo, že nejkritičtějším je komunikační handicap pro osoby se sluchovým postižením při jednáních u soudu, soustředila se na tuto oblast výrazněji a na rok 2010 získala dotaci od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na projekt Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním řízení. Úspěšnost projektu nejlépe dokumentuje skutečnost, že není znám jediný případ v posledním roce, kdy by soud odmítl sluchově postiženému účastníku zajistit simultánní přepis mluvené řeči. Pokud je o to požádán, může se obrátit na Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN které zatím vždy dokázalo zajistit kvalitní přepisovatele. Dosud byly tyto přepisy financovány z grantů, od roku 2011 je však již budou hradit ze svého rozpočtu soudy. Zdroj:

13 SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK 2011 KDY NA NĚJ BUDE MÍT OBČAN NÁROK? Sociální příplatek bude s účinností od náležet rodinám se zdravotně postiženým členem. Sociální příplatek bude od náležet rodinám se zdravotně postiženým členem, tzn. v případech: kdy rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě či dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě. Dále také v případech, kdy alespoň jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, nebo jsou nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Zdroj: ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ OD 1. LEDNA 2011 Česká správa sociálního zabezpečení informuje o tom, co se mění od Nového roku v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení. Přehled je rozdělen do šesti následujících oblastí: Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od a změny v postupu ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele Změny v důchodovém pojištění od Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od Předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění Informace pro OSVČ, které platí pojistné na důchodové pojištění poštovní poukázkou Změny pro zaměstnavatele v pojistném na sociální zabezpečení od Snížená podpora u některých uchazečů v důsledku ukončených pracovních poměrů. Pokud uchazeč o zaměstnání doloží, že jeho pracovní poměr byl ukončen dohodou, nebo ho uchazeč ukončil sám bez vážného důvodu (např. zdravotního), bude mu přiznána podpora v nezaměstnanosti pouze ve výši 45%. Proto je nutné vždy uvádět způsob ukončení. Změny ve zdanění mezd a platů. Novela upravuje výpočet měsíčních daňových záloh z mezd a daně z mezd a platů. Jednoroční snížení slevy na poplatníka - pouze základní - o 1.200Kč ročně, resp. o 100Kč měsíčně. Vyloučení pobírání podpory s možností přivýdělku na dohodu o provedení práce. Dosud bylo možné, aby si uchazeč o zaměstnání v souběhu s evidencí a podporou v nezaměstnanosti mohl přivydělat Kč měsíčně, aniž by byla jeho evidence a podpora nějakým způsobem omezena. 13

14 Od uchazeč, který si bude jako dosud přivydělávat, neobdrží po tuto dobu podporu v nezaměstnanosti, v evidenci může být i nadále (tedy bude zdravotně pojištěn). Zdroj: EU RATIFIKOVALA ÚMLUVU OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Evropská unie jako první mezinárodní organizace ratifikovala úmluvu OSN, která ji zavazuje podporovat a chránit lidská práva a základní svobody svých zdravotně postižených občanů. V EU jich žije odhadem 80 milionů. Každý šestý člověk v Evropské unii - celkem přibližně 80 milionů osob - má nějakou formu zdravotního postižení a více než třetina lidí ve věku nad 75 let trpí postižením, které je do určité míry omezuje. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou nyní ratifikovala Evropská unie, by měla většině takto postižených zajistit plné zapojení do společenského a hospodářského života a odstranění všech forem diskriminace. V případě EU to znamená, že všechny právní předpisy, politiky a programy na úrovni EU musí být v souladu s ustanoveními této Úmluvy. Členské země, které již Úmluvu ratifikovaly, by měly zajistit plnou právní způsobilost osob se zdravotním postižením a dohlédnout na jejich rovný přístup ke vzdělání nebo zaměstnání. Evropská unie podepsala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením 30. března 2007, hned první den, kdy bylo možné podpis připojit. Od té doby byla Úmluva podepsána všemi 27 státy EU a dalšími 120 zeměmi z celého světa. V této chvíli ale může Úmluva platit pouze v 16 zemích, které ji stihly ratifikovat. Česká republika tak učinila minulý rok na konci září. Evropská komise už v listopadu minulého roku představila strategii EU v oblasti zdravotního postižení pro příštích deset let. Strategie zahrnuje konkrétní opatření a harmonogram, jejichž cílem je Úmluvu OSN realizovat. Jedním z cílů strategie je i vybudování bezbariérové Evropy do roku Zdroj: MÉNĚ DÁVEK, MÉNĚ PAPÍROVÁNÍ. ZAČNE SE U POSTIŽENÝCH Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) počítá se zavedením jednotného výplatního místa pro sociální dávky a zároveň se snížením jejich počtu. Na středeční tiskové konferenci o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Podle návrhů MPSV by tímto jednotným místem měl být úřad práce. Další změna by se týkala snížení počtu dávek a jejich sjednocení do větších celků. Méně papírovat se začne u lidí s tělesným postižením, pro které je obcházení jednotlivých úřadů a vyplňování stohů formulářů obzvláště náročné. "Teď osoby se zdravotním postižením potřebují při žádosti o dávky až tři různé lékařské posudky od tří různých lékařů, což jednak zatěžuje je a jednak 14

15 stát, který to všechno platí," poukázal na nedostatky současného systému ministr sociálních věcí Jaromír Drábek. "Tuto multiplicitu je třeba odstranit." Postižení by tak tedy měli nárok na opakující se příspěvek na mobilitu a také jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky. "Cílem plánovaných změn je snížit administrativní zátěž a s ní spojené náklady a hlavně zavést efektivnější, lépe cílený a kontrolovaný systém dávek, kterou budou přidělovány adresně," vysvětlil Drábek smysl reforem. Zdroj: VZDĚLÁVÁNÍ SDRUŽENÍ LORM VYDALO ODBORNÉHO PRŮVODCE TAKTILNÍM ZNAKOVYM JAZYKEM Občanské sdružení LORM v úzké spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně vydalo na sklonku roku 2010 tištěný manuál s vloženým CD-ROMem určený pro výuku a studium taktilního znakového jazyka u osob s hluchoslepotou. Jedná se o metodickou pomůcku, která má doplnit všem zájemcům, současným i budoucím lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka důležité teoretické znalosti. V textu lze najít odpovědi na tři základní otázky: Co je taktilní znakový jazyk, Co je dobré znát, abychom se s ním dobře domluvili a Jak lze při komunikaci využít český jazyk. Manuál, který navíc obsahuje doporučení pro výuku a odkazy na odbornou literaturu, ocení především lektoři, kteří učí osoby s hluchoslepotou, jak si osvojit taktilní znakový jazyk. Součástí tištěné brožury je však i vložený multimediální CD-ROM, který je určen zájemcům se zrakovým postižením. Na CD-ROMu je totožný text i odkazy na stejné doprovodné ilustrace, jaké jsou v tištěném manuálu, při jeho přípravě jsme mysleli na to, aby byl dobře uživatelsky přístupný pro osoby se zbytky zraku, přibližuje CD-ROM jeden z jeho autorů, Mgr. Jiří Langer, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Tento metodický průvodce taktilním znakovým jazykem je vyústěním šestileté spolupráce mezi sdružením LORM a doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D., PhDr. Mgr. Radkou Horákovou, Ph.D. a Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D. Zatímco ve světě je taktilní znakový jazyk mezi hluchoslepými často používán, u nás s ním byli hluchoslepí seznamováni až v rámci tohoto projektu. Na začátku naší spolupráce v roce 2004 bylo hlavním cílem představit tento komunikační systém hluchoslepým zájemcům a uvést jej v České republice do života, přibližuje počátky projektu Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM. V následujících letech pořádalo sdružení LORM pět týdenních pobytů zaměřených na výuku a konverzaci v taktilním znakovém jazyce, na svých pobočkách učilo hluchoslepé klienty komunikovat v dotekové podobě českého znakového jazyka a během této doby vydalo dva výukové CD- ROMy, určené k nabytí, rozšíření a procvičování si zásoby znaků. Po celou dobu jsme si však byli vědomi toho, že k výukovým CD-ROMům něco důležitého schází, vysvětluje dál 15

16 Mgr. Zimermanová. Chyběl nám tu průvodce, který by pomohl všem lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka si doplnit potřebné teoretické znalosti. Příprava tohoto odborného průvodce sice zabrala nejvíce času, o co déle se však připravoval, o to více času měli jeho autoři možnost zkoumat a popsat zákonitosti tohoto jedinečného komunikačního systému hluchoslepých, shrnuje přínos odborného manuálu. Manuál s CD-ROMem si lze objednat v Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, Praha 5, tel/fax: , em na adrese nebo přímo ze stránek prostřednictvím webového formuláře. Cena manuálu s CD-ROMem je 100 korun, osoby s hluchoslepotou obdrží jeden výtisk zdarma. Zdroj: OZNÁMENÍ NOVÁ ŘEDITELKA V SNN Ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR se sídlem v Praze 8 na Karlínském náměstí 12 dochází od 1. ledna 2011 k personální organizační změně. Na pozici ředitelky sekretariátu SNN byla jmenována Mgr. Šárka Prokopiusová, která vystřídala dosavadní ředitelku RNDr. Evu Maršounovou odcházející do starobního důchodu. Republikový výbor SNN v ČR na svém zasedání vysoce ocenil úspěšnou dlouholetou práci Dr. E. Maršounové ve prospěch sluchově postižených a vyslovil jí upřímné poděkování. 16

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

Simultánní přepis mluvené řeči. Jaroslav Winter koordinátor projektu winter@brezen.cz http://prepis.cun.cz

Simultánní přepis mluvené řeči. Jaroslav Winter koordinátor projektu winter@brezen.cz http://prepis.cun.cz Simultánní přepis mluvené řeči Jaroslav Winter koordinátor projektu winter@brezen.cz http://prepis.cun.cz Klub ohluchlých ČUN, 5.11.2008 Základní informace o projektu Realizátor: Česká unie neslyšících,

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 10/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvod... 3 Co se událo... 4 Nová organizace Peer Deaf Czech... 4 Ohluchlí a nedoslýchaví lidé vnímají postoj státu jako diskriminaci...4-5

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2008. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří, 140. výročí založení PSN a Mezinárodní den neslyšících Centrum denních služeb SNN Cíle a poslání: Výroční zpráva 2008 Jak se k nám dostanete:

Více

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící Dr. Lukáš Kencl Ing. Zdeněk Bumbálek Ing. Jan Zelenka Bc. Ivan Kutil Ing. Martin Novák Jaroslav Winter Mgr. Věra Strnadová Ladislav Kratochvíl Research

Více

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s.

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Praxe pro osoby se sluchovým postižením odpovídající Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením pod lupou. Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Úmluva o právech ZP (dále v tomto textu jen Úmluva)

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé Unie neslyšících Brno, o.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel., fax: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.neslysici.net,

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o.

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Jan Zelenka, zelenka@transkript.cz Transkript online s.r.o. Sociální firma Propojení akademické, komerční a sociálně

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi

Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi Přepis na mobilu Přepis mluvené řeči Živé titulkování Hristo Trajkovski VerbaVoice GmbH Bariéry, kterým čelí neslyšící a nedoslýchaví lidé Společenský

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2012 Vážení čtenáři, V tomto čísle Vám přinášíme již slibovanou zprávu ze zasedání Republikového výboru, který SNN svolává každý půlrok.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager

NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená

Více

NEWTON Technologies a.s.

NEWTON Technologies a.s. NEWTON Technologies a.s. Budoucnost tvoříme hlasem Mgr. Jaroslava Schmidtová Project manager NEWTON Technologies, a.s. je česká společnost (založená v roce 2008), která se specializuje na řešení využívající

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 3/2012 Vážení čtenáři, přinášíme Vám informace o událostech, které proběhly v měsíci březnu a také v dubnu. V sekci Co se událo v SNN

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha

NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ. 1.10.2013, Praha NÁVŠTĚVNÍCI MUZEÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NESLYŠÍCÍ NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ 1.10.2013, Praha POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V SOUČASNOSTI Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

114, 612 00 541 245 321, 725 605 216, IČO:

114, 612 00 541 245 321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz Tel: 585225597, 585 207 528 FAX: 585 207 529 SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Novela školského zákona

Novela školského zákona Novela školského zákona V únoru 2015 Poslanecká sněmovna schválila návrh novely školského zákona a některých dalších zákonů (zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 5/2013 Vážení čtenáři, V květnovém čísle informujeme o předání ceny z Ministerstva kultury našemu dlouholetému spolupracovníkovi, panu

Více

Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005

Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005 Výroční zpráva Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005 Základní údaje: Název organizace: Klub přátel červenobílé hole Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8 IČO 26999960

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více