Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2"

Transkript

1 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne

2 příjmy: Příjmy celkem: schválený rozpočet ,-- Kč upravený rozpočet ,77 Kč skutečnost ,85 Kč 100,96 % 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků plán tis. Kč upr. plán 1.932,2 tis. Kč skutečnost ,42 100,00 % Daň sdílená procentické rozdělení 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti plán 120 tis. Kč upr. plán 120 tis. Kč skutečnost ,59 94,28 % Daň sdílená procentické rozdělení 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů plán 170 tis. Kč upr. plán 208,4 tis. Kč skutečnost ,10 99,99 % Daň sdílená procentické rozdělení 1121 Daň z příjmu právnických osob plán tis. Kč upr. plán 2.030,5 tis. Kč skutečnost ,48 100,00 % Daň sdílená - procentické rozdělení 1211 Daň z přidané hodnoty plán tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,-- 93,87 % Daň sdílená procentické rozdělení 1334 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu plán 8 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % 40 % z celkového odvodu za vynětí půdy 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu plán 650 tis. Kč upr. plán 650 tis. Kč skutečnost ,34 % 1341 Poplatek ze psů plán 35 tis. Kč upr. plán 36,5 tis. Kč skutečnost ,-- 99,84 % 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství plán 1,5 tis. Kč upr. plán 1,5 tis. Kč skutečnost 900,-- 60,00 % 1344 Poplatek ze vstupného plán 4 tis. Kč upr. plán 4 tis. Kč skutečnost 3.713,-- 92,83 % 1345 Poplatek z ubytovací kapacity plán 70 tis. Kč upr. plán 79,6 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % 2

3 1351 Odvod z loterií plán 0 tis. Kč upr. plán 50 tis. Kč skutečnost ,44 57,12 % Procentické rozdělení 1351 Odvod z VHP plán 0 Kč upr. plán 190 tis. Kč skutečnost ,22 95,73 % Procentické rozdělení 1361 Správní poplatky plán 16 tis. Kč upr. plán 32 tis. Kč skutečnost ,-- 99,09 % - poplatky za VHP, ověřování, přihlášení k pobytu 1511 Daň z nemovitosti plán 600 tis. Kč upr. plán 622,8 tis. Kč skutečnost ,63 100,00 % 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR plán 0 Kč upr. plán 36 tis.kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na zajištění voleb účelově vázané prostředky 4112 Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na výkon st. správy a školství 4113 Neinvest. přijaté transfery ze SF plán 0 Kč upr. plán ,03 Kč skutečnost ,03 100,00 % Transfer biopopelnice -účelově vázané prostředky 4116 Ostatní neinvest. transfery ze SR plán 0,-- Kč upr. plán ,88 Kč skutečnost ,88 97,26 % Transfer Úřad práce -účelově vázané prostředky ,-- Kč Transfer ZŠ -účelově vázané prostředky ,80 Kč Transfer biopopelnice -účelově vázané prostředky ,08 Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů plán 0,-- Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na pořádání festivalu - účelově vázané prostředky ,-- Kč Transfer na přípravu hasičů účelově vázané prostředky 2.160,-- Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze SF plán 0 Kč upr. plán 7.829,95 Kč skutečnost 7.829,95 100,00 % Transfer na pořízení kontejnerů účelově vázané prostředky 4216 Ostatní nvestiční přijaté transfery ze SR plán 0 Kč upr. plán ,91 Kč skutečnost ,91 100,00 % Transfer na pořízení kontejnerů účelově vázané prostředky 3

4 4222 Investiční přijaté transfery od krajů plán 0 Kč upr. plán 500 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na vybudování hřiště a parkoviště u hřbitova účelově vázané prostředky Příjmy z poskyt. služeb nájem vodovodu plán 151,2 tis. Kč upr. plán 151,2 tis. Kč skutečnost ,28 83,58 % nájem za vodovod za rok 2012 a vodné za 10/ / Příjmy z poskyt. služeb - Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,-- 99,43 % příjmy za stočné za 10/2011-9/ Příjmy z poskytovaných služeb plán 2,5 tis Kč upr. plán 2,5 tis Kč skutečnost 2.140,-- 85,60 % členské poplatky v knihovně 3399 Ostatní činnosti kultury plán 267 tis Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 98,62 % Z toho: 2111 vstupenky a šatna, reklamy ( ,--Kč), 2112 prodej občerstvení ples (8.179,-- Kč), 2321 dary (24.090,-- Kč) Tělovýchova plán 8 tis Kč upr. plán 13 tis Kč skutečnost ,-- 91,46 % Za pronájem hřiště Zájmová činnost a rekreace plán 2 tis Kč upr. plán 2, tis Kč skutečnost 0,-- 0,00 % Za pronájem areálu Bytové hospodářství plán 14,2 tis. Kč upr. plán 14,2 tis. Kč skutečnost ,-- 99,80 % Pronájem bytu v ZŠ Nebytové hospodářství plán 191,4 tis. Kč upr. plán 201,4 tis. Kč skutečnost ,34 94,86 % Z toho: 2111 služby k nájmu (10.158,42 Kč), 2132 nájemné ( ,92 Kč) 3632 Pohřebnictví plán 13 tis. Kč upr. plán 13 tis. Kč skutečnost ,-- 93,54 % Z toho: 2111 služby k nájmu (9.298,-- Kč), nájemné (2.862,-- Kč) za nájem hrobového místa a služby 3639 Komunální služby a územní rozvoj plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 98,38 % 4

5 Z toho: 2111 služba Multicar (5.620,-- Kč), pozemků (15.807,-- Kč) 2119 věcná břemena (1.680,-- Kč), 2131 nájem Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů plán 850 Kč upr. plán 850 Kč skutečnost 0,-- 0,00 % tříděný odpad - televizory Využívání a zneškodňování komunálních odpadů plán 120 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % tříděný odpad plasty, sklo, papír, žel. šrot, tetrapacky Činnost místní správy plán 0 tis. Kč upr. plán 3 tis. Kč skutečnost 2.844,-- 94,80 % Z a prodej kovů Obecné příjmy a výdaje z fin. operací plán 15 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,58 99,99 % Úroky z účtů u peněžních ústavů, výlučný příjem obce 6402 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady plán Kč upr. plán Kč skutečnost 1.000,-- 5,66 % Finanční vypořádání minulých let Rozpočtové výdaje: Výdaje celkem: schválený rozpočet ,-- Kč upravený rozpočet ,77 Kč skutečnost ,02 Kč 92,95 % 2212 Silnice plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 96,91% Z toho: 5021 dohoda (1.500,--Kč), materiál (1.851,-- Kč), 5169 služby (3.780,-- Kč), 5171 opravy MK, posyp, prohrnování MK ( ,-- Kč) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací plán tis. Kč upr. plán ,97 Kč skutečnost ,11 95,45% Z toho: 5021 dohoda (7.420,--Kč), 5139 dlažba, písek, cement (65.511,-- Kč), 5169 služby (1.176,-- Kč), 5171 opravy (14.580,-- Kč), 6121 cyklostezka, chodník ( ,11 Kč) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Výdaj na dopravní obslužnost 2310 Pitná voda plán 22 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,32 61,41 % Z toho: materiál (12.891,90 Kč), služby (1.003,20 Kč), 5171 opravy a údržba (97.731,22 Kč) 5

6 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán tis. Kč upr. plán ,24 Kč skutečnost ,33 78,23 % Z toho: 5137 DHDM (8.561,--Kč), materiál (63.842,70 Kč), 5151 stočné ( ,-- Kč), pohonné hmoty (4.830,-- Kč), telefon (8.831,33 Kč), výdaje na provoz vak. kanalizace ( ,50 Kč), majetková a provozní evidence (5.000,--Kč), deratizace (8.160,-- Kč), opravy ( ,80 Kč), 6121 stavby ( ,-- Kč) provoz PO MŠ Králec plán 540 tis. Kč upr. plán 540 tis. Kč skutečnost ,80 99,59 % Z toho: na provoz ( ,-- Kč), stavby ( ,80 Kč), 3113 provoz PO ZŠ a MŠ Dolní Studénky plán 797 tis. Kč upr. plán ,80 Kč skutečnost ,80 99,84 % Z toho: opravy ( ,-- Kč), na provoz ( ,-- Kč), 5336 transfery ( ,80 Kč) 3113 Základní školy dojíždějící žáci plán 260 tis. Kč upr. plán 260 tis. Kč skutečnost ,-- 85,65 % Neinvestiční náklady na dojíždějící žáky od 6. ročníku ZŠ do okolních škol 3314 Činnosti knihovnické plán 59 tis. Kč upr. plán 59 tis. Kč skutečnost ,-- 95,46 % Z toho: mzda knihovníka (23.400,-- Kč), knihy (26.882,-- Kč), 5139 kancelářské potřeby (1.867,-- Kč), 5169 služby (3.200,-- Kč), 5194 odměny za soutěž (974,-- Kč) Ostatní záležitosti kultury plán Kč upr.. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Z toho: příspěvky organizacím - TJ Sokol (60.000,-- Kč), SDH (25.000,-- Kč), Poradna pro ženy a dívky (3.000,-- Kč), Český svaz žen (6.000,-- Kč), Klub ZŠ Sudkov (450,-- Kč), Myslivecké sdružení Bašta Sudkov (4.000,-- Kč), Český zahr. svaz (10.000,-- Kč), Stř. rané péče (5.000,-- Kč), Armáda spásy (5.000,-- Kč), PONTIS (2.000,-- Kč) Na veškeré dotace byly sepsány smlouvy o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu obce. Bylo provedeno vyúčtování jednotlivými organizacemi a finančním výborem provedena finanční kontrola využitých prostředků Činnost reg. církví a náboženských společností plán 70 tis. Kč upr. plán 70 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Z toho: 5229 Příspěvek Charita Šumperk (30.000,-- Kč), Římskokatolická církev D. Studénky (40.000,-- Kč) 3399 Ostatní záležitosti kultury plán 528,7 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 94,04 % Obecní ples: Org. 10 Z toho: materiál (13.702,-- Kč), služby hud. produkce (8.907,-- Kč), výlep plakátů (500,-- Kč), nájem sálu (1.250,-- Kč), 5192 poplatek OSA (925,-- Kč) Celkový výdaj na ples ,-- Kč, příjmy ,-- Kč. Festival dechových hudeb: Org. 20 6

7 Z toho: dohody (3.400,-- Kč), materiál (17.823,-- Kč), 5154 el. energie (7.009,--Kč), 5156 PHM (802,--Kč) služby ( ,--Kč), 5175 pohoštění (4.903,-- Kč), 5192 poplatek OSA (1.742,-- Kč) Celkový výdaj na festival ,-- Kč, příjmy na festival ,-- Kč. Doplatek ve výši ,-- Kč byl pokryt z rozpočtu obce. Posezení důchodců: Org. 40 Z toho: materiál (32,-- Kč), služby hudební produkce (6.000,--Kč), 5175 pohoštění (10.811,-- Kč). Celkový výdaj posezení důchodců ,-- Kč Jubilanti: Org. 50 Z toho: 5136 přání (1.045,-- Kč), balíčky (14.096,-- Kč). Celkový výdaj na jubilanty ,-- Kč Ostatní výdaje: Z toho: 5136 tiskoviny (578,-- Kč), 5139 materiál (6.975,-- Kč), 5169 služby (9.538,-- Kč), 5175 občerstvení (3.659,-- Kč), vítání dětí (11.000,-- Kč) 3412 Tělovýchova plán 770 tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,36 99,78 % Z toho: 5021 dohoda (13.450,-- Kč), 5139 materiál (6.690,-- Kč), hřiště u hřbitova ( ,36 Kč) Ostatní zájmová činnost a rekreace plán 30 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 87,24 % Z toho: DHDM (7.949,-- Kč), materiál (24.974,-- Kč), voda (10.297,-- Kč), el. energie (10.920,-- Kč), 5169 služby (644,-- Kč), 5171 opravy (0,-- Kč) 3631 Veřejné osvětlení plán 360 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 94,77 % Z toho: 5154 elektřina ( ,-- Kč), 5169 služby (13.303,-- Kč), 5171 opravy veř. osvětlení ( ,-- Kč) Pohřebnictví plán 73,5 tis. Kč upr. plán 73,5 Kč skutečnost ,-- 56,86 % Z toho: 5011, 5031, 5032 mzda (39.900,-- Kč), materiál (1.033,-- Kč), voda (667,-- Kč), 5154 el. energie (194,-- Kč), 5169 služby (0,-- Kč) Komunální služby plán 1.341,5 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 61,71 % Z toho: 5137 DHDM ( 8.990,-- Kč), materiál (7.244,-- Kč), 5156 pohonné hmoty (44.050,-- Kč), pojištění (10.026,-- Kč), 5169 služby (1.502,-- Kč), 5171 opravy (480,-- Kč), 5362 odvod daní (318,-- Kč), stavby (38.440,-- Kč), 6130 pozemky cyklostezka ( ,-- Kč) Sběr a svoz komunálních odpadů plán tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 95,66 % Z toho: DHDM ( ,-- Kč), materiál- popelnice BIO ( ,-- Kč), výdaje na odvoz TKO, bioodpadu, nebezpečných a tříděných odpadů ( ,-- Kč), 6122 kontejnery ( ,-- Kč). 7

8 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň plán 60 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 78,50 % Z toho: 5011 platy (83.193,-- Kč), 5021 dohody (84.070,-- Kč), 5031 soc. pojištění (20.494,-- Kč), zdr. pojištění (7.378,-- Kč), 5132 ochran. pomůcky (2.214,-- Kč), materiál (4.449,-- Kč), nemocenská (3.393,-- Kč) Pečovatelská služba plán 36 tis. Kč upr. plán 36 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Příspěvek pečovatelské službě na provozní náklady 4357 Domovy plán 0 tis. Kč upr. plán 10 tis. Kč skutečnost 2.172,-- 21,72 % Z toho: 5169 služby (2.172,-- Kč) Požární ochrana plán 135 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 60,28 % Z toho: refundace mzdy (0,--Kč), 5132 ochranné pomůcky (0,-- Kč), 5137 DHIM (0,-- Kč), materiál (25.172,-- Kč), voda (5.000,-- Kč), elektrika (30.000,-- Kč), PHM (12.710,-- Kč), telefon (0,-- Kč), pojištění (5.418,-- Kč), školení (4.100,-- Kč), služby (2.060,-- Kč), 5171 opravy (0,-- Kč) 6112 Zastupitelstva obcí plán tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 99,30 % Z toho: dohody (8.000,-- Kč), odměny ( ,-- Kč), 5031 soc. pojištění (97.649,-- Kč), 5032 zdr. pojištění (83.906,-- Kč), tisk (1.352,-- Kč), občerstvení (7.567,-- Kč) Volby do ZK a Senátu plán 0 tis. Kč upr. plán 36 tis. Kč skutečnost ,-- 77,43 % Z toho: dohody (17.574,-- Kč), 5139 materiál (2.333,-- Kč), 5161 poštovné (180,-- Kč), 5169 služby (5.428,-- Kč), 5173 cestovné (566,-- Kč), občerstvení (1.792,-- Kč) Činnost místní správy plán 2.597,3,tis Kč upr. plán ,76 Kč skutečnost ,08 92,20 % Z toho: 5011 platy ( ,-- Kč), 5021 dohody (0,-- Kč), 5031 soc. pojištění ( ,-- Kč), zdr. pojištění ( ,-- Kč), 5038 povinné pojištění (5.204,-- Kč), 5132 och. pomůcky (12.552,-- Kč), tisk (41.051,-- Kč), DHIM (62.992,-- Kč), materiál (48.403,70Kč), voda (1.823,-- Kč), 5153 plyn ( ,64 Kč), energie (42.160,-- Kč), poštovné (9.037,-- Kč), telefon, internet (50.475,06 Kč), 5166 právní služby (19.680,-- Kč), 5167 školení (24.290,-- Kč), služby ( ,68 Kč), opravy a udržování (0,-- Kč), 5172 programové vybavení (32.460,-- Kč), 5173 cestovné (20.637,-- Kč), pohoštění (3.424,-- Kč), 5179 platba ze SF - ošatné (19.500,-- Kč), příspěvek SMO (4.558,-- Kč), příspěvek MAS ( ,-- Kč), příspěvek SMS (2.313,-- Kč), správní poplatky (1.050,-- Kč), sankce (3.118,-- Kč), 5499 stravenky ( ,-- Kč), platba ze SF (dovolená ,-- Kč, jubilea (0,-- Kč), vitamíny (5.000,-- Kč), stravenky (14.493,-- Kč), 6121 stavby (83.400,-- Kč) Obecné výdaje z finančních operací plán 12 tis. Kč upr. plán 12 tis. Kč skutečnost 9.235,50 76,96 % Poplatky za vedení bankovních účtů 8

9 6320 Pojištění majetku obce plán 35 tis. Kč upr. plán 35 tis. Kč skutečnost ,-- 88,62 % 6399 Platby daní a poplatků SR plán 50 tis. Kč upr. plán 110 tis. Kč skutečnost ,28-43,51 % Vratka DPH 6402 Vratky veřejných rozpočtů z minulých let plán Kč upr. plán Kč skutečnost 4.019,-- 100,00 % Vratka za vyúčtování sčítání v r Financování za rok : Počáteční stav účtu k Konečný zůstatek k ,13 Kč ,50 Kč Závěr: Veškeré úpravy rozpočtu, jak v příjmové, tak ve výdajové části byly provedeny rozpočtovými opatřeními, která byla schválena na zasedáních zastupitelstva obce a rady obce dne , , , , , , Zůstatek na bankovních účtech k : Česká spořitelna ,47 Kč ČSOB ,74 Kč Česká spořitelna podúčet ,29 Kč celkem ,50 Kč příloha č. 1 Přehled přijatých účelově vázaných prostředků za rok 2012: účel. znak položka název Kč Neinvestiční přijaté transfery od kraje ,-- Kč příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,00 Kč příloha č Neinvest. přijaté transfery ze SF 2.160,00 Kč 9

10 příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,08 Kč příloha č Ost. invest. přijaté transfery ze SR ,91 Kč příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,80 Kč příloha č Neinvest. přijaté transfery ze SF ,03 Kč příloha č Invest. přijaté transfery ze SF 7.829,95 Kč příloha č Neinvestiční přijaté transfery ze SR ,-- Kč příloha č. 10 Účetní sestavy za rok 2012: Rozvaha příloha č. 11 Příloha příloha č. 12 Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 M příloha č. 13 Výkaz zisku a ztrát příloha č. 14 Zápis z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 příloha č. 15 Zůstatky na účtech příspěvkových organizací dle sestav k : PO ZŠ Dolní Studénky ,94 Kč Schváleno 11. zasedáním ZO dne převést z této částky ,-- Kč do fondu odměn a ,94 Kč do rezervního fondu PO MŠ Dolní Studénky, Králec ,05Kč Schváleno 11. zasedáním ZO dne převést z této částky 80%, tj ,84 Kč do rezervního fondu a 20%, tj ,21 Kč do fondu odměn 10

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Obec Bohuslavice IČ 00302384

Obec Bohuslavice IČ 00302384 Rozpočet na rok 2011 Obec Bohuslavice IČ 00302384 Na fyzické a elektronické úřední desce: vyvěšeno 24.11.2010 sundáno 13.12.2010 Schváleno ZO: 13.12.2010 Příjmy: Paragraf Položka Druh příjmu v tis.kč 1111

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočtové příjmy v tis. Kč odd. pol. název tis.kč tis.kč poznámka -1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 430-1112 daň z příjmu fyzických osob ze

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2008 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2008 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2008 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení (kolonka) 6121 budovy, haly, stavby 553 350

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

zpracováno: 14.10.2009 strana : 1

zpracováno: 14.10.2009 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1334 00000000 Příjem od FU - odnětí půdy 0.00 0000 0000 1337 00000000 Místní poplatek-odpad 205000.00 0000 0000 1339 00000000

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozp. opatření č. 3

Návrh rozp. opatření č. 3 Návrh rozp. opatření č. 3 Příjmy Odvod výtěžku z provozování loterií 231 0600 1351 22 000,00 Odvod výtěžku z provozování VHP 231 0600 1355 69 000,00 Správní poplatky 231 0600 1361 30 000,00 231 0400 4111

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace

pol. 4111 neinvest. přijaté dotace - 3.000,- Kč pol. 4116 ostatní neinv. přijaté dotace XIV. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 9.12. 2009 Přítomni : Ing. Mikeš, Ing. Valenta, sl. Kučerová, pí Kinská, p.matěcha, Ing. Salaba p. Šilhán Hosté : p. Řehák, sl. Pajkrtová Návrhová komise :

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 -, Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 Obec Milotice nad Opavou neinves.přliaté transf. Oborná na hasiče 4121 poplatek za komunální odpad 1337 200000 Kč poplatek za psů 1341 9000 Kč poplatek za lázeňský

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více