Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2"

Transkript

1 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne

2 příjmy: Příjmy celkem: schválený rozpočet ,-- Kč upravený rozpočet ,77 Kč skutečnost ,85 Kč 100,96 % 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků plán tis. Kč upr. plán 1.932,2 tis. Kč skutečnost ,42 100,00 % Daň sdílená procentické rozdělení 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti plán 120 tis. Kč upr. plán 120 tis. Kč skutečnost ,59 94,28 % Daň sdílená procentické rozdělení 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů plán 170 tis. Kč upr. plán 208,4 tis. Kč skutečnost ,10 99,99 % Daň sdílená procentické rozdělení 1121 Daň z příjmu právnických osob plán tis. Kč upr. plán 2.030,5 tis. Kč skutečnost ,48 100,00 % Daň sdílená - procentické rozdělení 1211 Daň z přidané hodnoty plán tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,-- 93,87 % Daň sdílená procentické rozdělení 1334 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu plán 8 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % 40 % z celkového odvodu za vynětí půdy 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu plán 650 tis. Kč upr. plán 650 tis. Kč skutečnost ,34 % 1341 Poplatek ze psů plán 35 tis. Kč upr. plán 36,5 tis. Kč skutečnost ,-- 99,84 % 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství plán 1,5 tis. Kč upr. plán 1,5 tis. Kč skutečnost 900,-- 60,00 % 1344 Poplatek ze vstupného plán 4 tis. Kč upr. plán 4 tis. Kč skutečnost 3.713,-- 92,83 % 1345 Poplatek z ubytovací kapacity plán 70 tis. Kč upr. plán 79,6 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % 2

3 1351 Odvod z loterií plán 0 tis. Kč upr. plán 50 tis. Kč skutečnost ,44 57,12 % Procentické rozdělení 1351 Odvod z VHP plán 0 Kč upr. plán 190 tis. Kč skutečnost ,22 95,73 % Procentické rozdělení 1361 Správní poplatky plán 16 tis. Kč upr. plán 32 tis. Kč skutečnost ,-- 99,09 % - poplatky za VHP, ověřování, přihlášení k pobytu 1511 Daň z nemovitosti plán 600 tis. Kč upr. plán 622,8 tis. Kč skutečnost ,63 100,00 % 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR plán 0 Kč upr. plán 36 tis.kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na zajištění voleb účelově vázané prostředky 4112 Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na výkon st. správy a školství 4113 Neinvest. přijaté transfery ze SF plán 0 Kč upr. plán ,03 Kč skutečnost ,03 100,00 % Transfer biopopelnice -účelově vázané prostředky 4116 Ostatní neinvest. transfery ze SR plán 0,-- Kč upr. plán ,88 Kč skutečnost ,88 97,26 % Transfer Úřad práce -účelově vázané prostředky ,-- Kč Transfer ZŠ -účelově vázané prostředky ,80 Kč Transfer biopopelnice -účelově vázané prostředky ,08 Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů plán 0,-- Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na pořádání festivalu - účelově vázané prostředky ,-- Kč Transfer na přípravu hasičů účelově vázané prostředky 2.160,-- Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze SF plán 0 Kč upr. plán 7.829,95 Kč skutečnost 7.829,95 100,00 % Transfer na pořízení kontejnerů účelově vázané prostředky 4216 Ostatní nvestiční přijaté transfery ze SR plán 0 Kč upr. plán ,91 Kč skutečnost ,91 100,00 % Transfer na pořízení kontejnerů účelově vázané prostředky 3

4 4222 Investiční přijaté transfery od krajů plán 0 Kč upr. plán 500 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Transfer na vybudování hřiště a parkoviště u hřbitova účelově vázané prostředky Příjmy z poskyt. služeb nájem vodovodu plán 151,2 tis. Kč upr. plán 151,2 tis. Kč skutečnost ,28 83,58 % nájem za vodovod za rok 2012 a vodné za 10/ / Příjmy z poskyt. služeb - Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,-- 99,43 % příjmy za stočné za 10/2011-9/ Příjmy z poskytovaných služeb plán 2,5 tis Kč upr. plán 2,5 tis Kč skutečnost 2.140,-- 85,60 % členské poplatky v knihovně 3399 Ostatní činnosti kultury plán 267 tis Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 98,62 % Z toho: 2111 vstupenky a šatna, reklamy ( ,--Kč), 2112 prodej občerstvení ples (8.179,-- Kč), 2321 dary (24.090,-- Kč) Tělovýchova plán 8 tis Kč upr. plán 13 tis Kč skutečnost ,-- 91,46 % Za pronájem hřiště Zájmová činnost a rekreace plán 2 tis Kč upr. plán 2, tis Kč skutečnost 0,-- 0,00 % Za pronájem areálu Bytové hospodářství plán 14,2 tis. Kč upr. plán 14,2 tis. Kč skutečnost ,-- 99,80 % Pronájem bytu v ZŠ Nebytové hospodářství plán 191,4 tis. Kč upr. plán 201,4 tis. Kč skutečnost ,34 94,86 % Z toho: 2111 služby k nájmu (10.158,42 Kč), 2132 nájemné ( ,92 Kč) 3632 Pohřebnictví plán 13 tis. Kč upr. plán 13 tis. Kč skutečnost ,-- 93,54 % Z toho: 2111 služby k nájmu (9.298,-- Kč), nájemné (2.862,-- Kč) za nájem hrobového místa a služby 3639 Komunální služby a územní rozvoj plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 98,38 % 4

5 Z toho: 2111 služba Multicar (5.620,-- Kč), pozemků (15.807,-- Kč) 2119 věcná břemena (1.680,-- Kč), 2131 nájem Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů plán 850 Kč upr. plán 850 Kč skutečnost 0,-- 0,00 % tříděný odpad - televizory Využívání a zneškodňování komunálních odpadů plán 120 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % tříděný odpad plasty, sklo, papír, žel. šrot, tetrapacky Činnost místní správy plán 0 tis. Kč upr. plán 3 tis. Kč skutečnost 2.844,-- 94,80 % Z a prodej kovů Obecné příjmy a výdaje z fin. operací plán 15 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,58 99,99 % Úroky z účtů u peněžních ústavů, výlučný příjem obce 6402 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady plán Kč upr. plán Kč skutečnost 1.000,-- 5,66 % Finanční vypořádání minulých let Rozpočtové výdaje: Výdaje celkem: schválený rozpočet ,-- Kč upravený rozpočet ,77 Kč skutečnost ,02 Kč 92,95 % 2212 Silnice plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 96,91% Z toho: 5021 dohoda (1.500,--Kč), materiál (1.851,-- Kč), 5169 služby (3.780,-- Kč), 5171 opravy MK, posyp, prohrnování MK ( ,-- Kč) 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací plán tis. Kč upr. plán ,97 Kč skutečnost ,11 95,45% Z toho: 5021 dohoda (7.420,--Kč), 5139 dlažba, písek, cement (65.511,-- Kč), 5169 služby (1.176,-- Kč), 5171 opravy (14.580,-- Kč), 6121 cyklostezka, chodník ( ,11 Kč) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy plán Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Výdaj na dopravní obslužnost 2310 Pitná voda plán 22 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,32 61,41 % Z toho: materiál (12.891,90 Kč), služby (1.003,20 Kč), 5171 opravy a údržba (97.731,22 Kč) 5

6 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán tis. Kč upr. plán ,24 Kč skutečnost ,33 78,23 % Z toho: 5137 DHDM (8.561,--Kč), materiál (63.842,70 Kč), 5151 stočné ( ,-- Kč), pohonné hmoty (4.830,-- Kč), telefon (8.831,33 Kč), výdaje na provoz vak. kanalizace ( ,50 Kč), majetková a provozní evidence (5.000,--Kč), deratizace (8.160,-- Kč), opravy ( ,80 Kč), 6121 stavby ( ,-- Kč) provoz PO MŠ Králec plán 540 tis. Kč upr. plán 540 tis. Kč skutečnost ,80 99,59 % Z toho: na provoz ( ,-- Kč), stavby ( ,80 Kč), 3113 provoz PO ZŠ a MŠ Dolní Studénky plán 797 tis. Kč upr. plán ,80 Kč skutečnost ,80 99,84 % Z toho: opravy ( ,-- Kč), na provoz ( ,-- Kč), 5336 transfery ( ,80 Kč) 3113 Základní školy dojíždějící žáci plán 260 tis. Kč upr. plán 260 tis. Kč skutečnost ,-- 85,65 % Neinvestiční náklady na dojíždějící žáky od 6. ročníku ZŠ do okolních škol 3314 Činnosti knihovnické plán 59 tis. Kč upr. plán 59 tis. Kč skutečnost ,-- 95,46 % Z toho: mzda knihovníka (23.400,-- Kč), knihy (26.882,-- Kč), 5139 kancelářské potřeby (1.867,-- Kč), 5169 služby (3.200,-- Kč), 5194 odměny za soutěž (974,-- Kč) Ostatní záležitosti kultury plán Kč upr.. plán Kč skutečnost ,-- 100,00 % Z toho: příspěvky organizacím - TJ Sokol (60.000,-- Kč), SDH (25.000,-- Kč), Poradna pro ženy a dívky (3.000,-- Kč), Český svaz žen (6.000,-- Kč), Klub ZŠ Sudkov (450,-- Kč), Myslivecké sdružení Bašta Sudkov (4.000,-- Kč), Český zahr. svaz (10.000,-- Kč), Stř. rané péče (5.000,-- Kč), Armáda spásy (5.000,-- Kč), PONTIS (2.000,-- Kč) Na veškeré dotace byly sepsány smlouvy o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu obce. Bylo provedeno vyúčtování jednotlivými organizacemi a finančním výborem provedena finanční kontrola využitých prostředků Činnost reg. církví a náboženských společností plán 70 tis. Kč upr. plán 70 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Z toho: 5229 Příspěvek Charita Šumperk (30.000,-- Kč), Římskokatolická církev D. Studénky (40.000,-- Kč) 3399 Ostatní záležitosti kultury plán 528,7 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 94,04 % Obecní ples: Org. 10 Z toho: materiál (13.702,-- Kč), služby hud. produkce (8.907,-- Kč), výlep plakátů (500,-- Kč), nájem sálu (1.250,-- Kč), 5192 poplatek OSA (925,-- Kč) Celkový výdaj na ples ,-- Kč, příjmy ,-- Kč. Festival dechových hudeb: Org. 20 6

7 Z toho: dohody (3.400,-- Kč), materiál (17.823,-- Kč), 5154 el. energie (7.009,--Kč), 5156 PHM (802,--Kč) služby ( ,--Kč), 5175 pohoštění (4.903,-- Kč), 5192 poplatek OSA (1.742,-- Kč) Celkový výdaj na festival ,-- Kč, příjmy na festival ,-- Kč. Doplatek ve výši ,-- Kč byl pokryt z rozpočtu obce. Posezení důchodců: Org. 40 Z toho: materiál (32,-- Kč), služby hudební produkce (6.000,--Kč), 5175 pohoštění (10.811,-- Kč). Celkový výdaj posezení důchodců ,-- Kč Jubilanti: Org. 50 Z toho: 5136 přání (1.045,-- Kč), balíčky (14.096,-- Kč). Celkový výdaj na jubilanty ,-- Kč Ostatní výdaje: Z toho: 5136 tiskoviny (578,-- Kč), 5139 materiál (6.975,-- Kč), 5169 služby (9.538,-- Kč), 5175 občerstvení (3.659,-- Kč), vítání dětí (11.000,-- Kč) 3412 Tělovýchova plán 770 tis. Kč upr. plán tis. Kč skutečnost ,36 99,78 % Z toho: 5021 dohoda (13.450,-- Kč), 5139 materiál (6.690,-- Kč), hřiště u hřbitova ( ,36 Kč) Ostatní zájmová činnost a rekreace plán 30 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 87,24 % Z toho: DHDM (7.949,-- Kč), materiál (24.974,-- Kč), voda (10.297,-- Kč), el. energie (10.920,-- Kč), 5169 služby (644,-- Kč), 5171 opravy (0,-- Kč) 3631 Veřejné osvětlení plán 360 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 94,77 % Z toho: 5154 elektřina ( ,-- Kč), 5169 služby (13.303,-- Kč), 5171 opravy veř. osvětlení ( ,-- Kč) Pohřebnictví plán 73,5 tis. Kč upr. plán 73,5 Kč skutečnost ,-- 56,86 % Z toho: 5011, 5031, 5032 mzda (39.900,-- Kč), materiál (1.033,-- Kč), voda (667,-- Kč), 5154 el. energie (194,-- Kč), 5169 služby (0,-- Kč) Komunální služby plán 1.341,5 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 61,71 % Z toho: 5137 DHDM ( 8.990,-- Kč), materiál (7.244,-- Kč), 5156 pohonné hmoty (44.050,-- Kč), pojištění (10.026,-- Kč), 5169 služby (1.502,-- Kč), 5171 opravy (480,-- Kč), 5362 odvod daní (318,-- Kč), stavby (38.440,-- Kč), 6130 pozemky cyklostezka ( ,-- Kč) Sběr a svoz komunálních odpadů plán tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 95,66 % Z toho: DHDM ( ,-- Kč), materiál- popelnice BIO ( ,-- Kč), výdaje na odvoz TKO, bioodpadu, nebezpečných a tříděných odpadů ( ,-- Kč), 6122 kontejnery ( ,-- Kč). 7

8 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň plán 60 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 78,50 % Z toho: 5011 platy (83.193,-- Kč), 5021 dohody (84.070,-- Kč), 5031 soc. pojištění (20.494,-- Kč), zdr. pojištění (7.378,-- Kč), 5132 ochran. pomůcky (2.214,-- Kč), materiál (4.449,-- Kč), nemocenská (3.393,-- Kč) Pečovatelská služba plán 36 tis. Kč upr. plán 36 tis. Kč skutečnost ,-- 100,00 % Příspěvek pečovatelské službě na provozní náklady 4357 Domovy plán 0 tis. Kč upr. plán 10 tis. Kč skutečnost 2.172,-- 21,72 % Z toho: 5169 služby (2.172,-- Kč) Požární ochrana plán 135 tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 60,28 % Z toho: refundace mzdy (0,--Kč), 5132 ochranné pomůcky (0,-- Kč), 5137 DHIM (0,-- Kč), materiál (25.172,-- Kč), voda (5.000,-- Kč), elektrika (30.000,-- Kč), PHM (12.710,-- Kč), telefon (0,-- Kč), pojištění (5.418,-- Kč), školení (4.100,-- Kč), služby (2.060,-- Kč), 5171 opravy (0,-- Kč) 6112 Zastupitelstva obcí plán tis. Kč upr. plán Kč skutečnost ,-- 99,30 % Z toho: dohody (8.000,-- Kč), odměny ( ,-- Kč), 5031 soc. pojištění (97.649,-- Kč), 5032 zdr. pojištění (83.906,-- Kč), tisk (1.352,-- Kč), občerstvení (7.567,-- Kč) Volby do ZK a Senátu plán 0 tis. Kč upr. plán 36 tis. Kč skutečnost ,-- 77,43 % Z toho: dohody (17.574,-- Kč), 5139 materiál (2.333,-- Kč), 5161 poštovné (180,-- Kč), 5169 služby (5.428,-- Kč), 5173 cestovné (566,-- Kč), občerstvení (1.792,-- Kč) Činnost místní správy plán 2.597,3,tis Kč upr. plán ,76 Kč skutečnost ,08 92,20 % Z toho: 5011 platy ( ,-- Kč), 5021 dohody (0,-- Kč), 5031 soc. pojištění ( ,-- Kč), zdr. pojištění ( ,-- Kč), 5038 povinné pojištění (5.204,-- Kč), 5132 och. pomůcky (12.552,-- Kč), tisk (41.051,-- Kč), DHIM (62.992,-- Kč), materiál (48.403,70Kč), voda (1.823,-- Kč), 5153 plyn ( ,64 Kč), energie (42.160,-- Kč), poštovné (9.037,-- Kč), telefon, internet (50.475,06 Kč), 5166 právní služby (19.680,-- Kč), 5167 školení (24.290,-- Kč), služby ( ,68 Kč), opravy a udržování (0,-- Kč), 5172 programové vybavení (32.460,-- Kč), 5173 cestovné (20.637,-- Kč), pohoštění (3.424,-- Kč), 5179 platba ze SF - ošatné (19.500,-- Kč), příspěvek SMO (4.558,-- Kč), příspěvek MAS ( ,-- Kč), příspěvek SMS (2.313,-- Kč), správní poplatky (1.050,-- Kč), sankce (3.118,-- Kč), 5499 stravenky ( ,-- Kč), platba ze SF (dovolená ,-- Kč, jubilea (0,-- Kč), vitamíny (5.000,-- Kč), stravenky (14.493,-- Kč), 6121 stavby (83.400,-- Kč) Obecné výdaje z finančních operací plán 12 tis. Kč upr. plán 12 tis. Kč skutečnost 9.235,50 76,96 % Poplatky za vedení bankovních účtů 8

9 6320 Pojištění majetku obce plán 35 tis. Kč upr. plán 35 tis. Kč skutečnost ,-- 88,62 % 6399 Platby daní a poplatků SR plán 50 tis. Kč upr. plán 110 tis. Kč skutečnost ,28-43,51 % Vratka DPH 6402 Vratky veřejných rozpočtů z minulých let plán Kč upr. plán Kč skutečnost 4.019,-- 100,00 % Vratka za vyúčtování sčítání v r Financování za rok : Počáteční stav účtu k Konečný zůstatek k ,13 Kč ,50 Kč Závěr: Veškeré úpravy rozpočtu, jak v příjmové, tak ve výdajové části byly provedeny rozpočtovými opatřeními, která byla schválena na zasedáních zastupitelstva obce a rady obce dne , , , , , , Zůstatek na bankovních účtech k : Česká spořitelna ,47 Kč ČSOB ,74 Kč Česká spořitelna podúčet ,29 Kč celkem ,50 Kč příloha č. 1 Přehled přijatých účelově vázaných prostředků za rok 2012: účel. znak položka název Kč Neinvestiční přijaté transfery od kraje ,-- Kč příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,00 Kč příloha č Neinvest. přijaté transfery ze SF 2.160,00 Kč 9

10 příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,08 Kč příloha č Ost. invest. přijaté transfery ze SR ,91 Kč příloha č Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR ,80 Kč příloha č Neinvest. přijaté transfery ze SF ,03 Kč příloha č Invest. přijaté transfery ze SF 7.829,95 Kč příloha č Neinvestiční přijaté transfery ze SR ,-- Kč příloha č. 10 Účetní sestavy za rok 2012: Rozvaha příloha č. 11 Příloha příloha č. 12 Výkaz plnění rozpočtu FIN 2-12 M příloha č. 13 Výkaz zisku a ztrát příloha č. 14 Zápis z přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 příloha č. 15 Zůstatky na účtech příspěvkových organizací dle sestav k : PO ZŠ Dolní Studénky ,94 Kč Schváleno 11. zasedáním ZO dne převést z této částky ,-- Kč do fondu odměn a ,94 Kč do rezervního fondu PO MŠ Dolní Studénky, Králec ,05Kč Schváleno 11. zasedáním ZO dne převést z této částky 80%, tj ,84 Kč do rezervního fondu a 20%, tj ,21 Kč do fondu odměn 10

N á v r h r o z p o č t u. O b c e D o l n í S t u d é n k y. n a r o k 2 0 1 4

N á v r h r o z p o č t u. O b c e D o l n í S t u d é n k y. n a r o k 2 0 1 4 N á v r h r o z p o č t u O b c e D o l n í S t u d é n k y n a r o k 2 0 1 4 Zpracoval: Šulová Vladimíra, správce rozpočtu, a finanční výbor ZO Předkládá: Ing. Radim Sršeň Ph.D. starosta obce Zpracováno

Více

N á v r h r o z p o č t u. O b c e D o l n í S t u d é n k y. n a r o k

N á v r h r o z p o č t u. O b c e D o l n í S t u d é n k y. n a r o k N á v r h r o z p o č t u O b c e D o l n í S t u d é n k y n a r o k 2 0 13 Zpracoval: Šulová Vladimíra, správce rozpočtu, a finanční výbor ZO Předkládá: Ing. Radim Sršeň Ph.D. starosta obce Zpracováno

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Městys Častolovice Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti v tis. Kč 2.000 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.ze

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy: tis Kč Nedaňové tis Kč daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost 1 500 z prodeje kulatiny a paliva 450 daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé 300 za vodné a stočné

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Par Org Pol N+Z+Uz Popis

Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Miskovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2013 KEO 8.00 / Uc19s zpracováno: 07.11.2012 strana : 1 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet 1012 Podnikání

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) návrh rozpočtu koeficient

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 I. Rozpočtové příjmy 0 Kč Poznámka Položky 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 500 000,00 Fú-609,617,2612,4634 1112 Daň z příjmů fyz.

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn.

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 202,9 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 Daň z příjmů fyzických osob 23,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35 Daň z příjmů

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice Závěrečný účet za rok 2010 Obec Úherčice upravený skutečnost b/ výdaje rozpočet k 31.12.10 2212 5139 materiál na posyp komunikací 10.000,- 2.870,- 2212 5169 zimní údržba komunikací 30.000,- 31.639,- 2212

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Rozpočtové výdaje - 2012

Rozpočtové výdaje - 2012 Rozpočtové výdaje - 2012 Popis Kč 1031 5137 Drobný hm. majetek 0,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený - stromky 15 000,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb-těžební

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Obec Podlesí Podlesí 81, 261 01 Příbram Návrh rozpočtu obce na rok 2014 PŘíJMY CELKEM 9403760,00 DANOVE PRIJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2000000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Stařechovice

Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Stařechovice Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Stařechovice schválený rozpočet 2018 upravený rozpočet k 31. 10. 2018 skutečnost k 31. 10. 2018 návrh rozpočtu na rok 2019 PŘÍJMY odpa pol popis Státní příjmy, daně 1111

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009 Popis RO: 1 Datum: 30.04.2009 Druh op.: 1 Rozpočtové opatření č.1/2009 231 10 00000 0000 00 0000 4112 000-0,08 oprava dotace 231 10 00000 0000 00 0000 4232 000 5,50 Grant EIB 231 10 00000 0000 00 3113

Více

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 Paragraf ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 PŘÍJEM v tis. Kč Produkt Schválený rozpočet 0000 Celkem příjmy 4 537,80 1032 Podpora ostatních produkčních činností 700,00 2119 Ostat. zálež.těž. průmyslu a energie

Více

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění )

Závěrečný účet. Města Rousínova. za rok 2010. ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2010 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Únor 2011 1 Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření Hospodaření

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,9 % Plnění rozpočtu za období 1-9/2010 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 250 1 382 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 200 412 1113

Více

OBEC : DŘEVČICE schváleno dne :

OBEC : DŘEVČICE schváleno dne : Stránka 1 OBEC : DŘEVČICE schváleno dne : 17.12.2010 R O Z P O Č E T 2 010 - úprava TEXTOVÁ ČÁST paragraf položka rozpočet upravený PŘÍJMY 2010 2010 Daň z příjmu fyz. osob závislá činnost - 1111 850 975,684

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014

OBEC HOLOUBKOV. Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 OBEC HOLOUBKOV Závěrečný účet hospodaření obce Holoubkov za rok 2014 1) Rozpočet obce Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2014 k uprav. v tis. Kč v tis. Kč

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY

Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY Rozbor hospodaření ke 31.12.2016 PŘÍJMY příjmy daňové pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % Daň fyzických osob ZČ 1111 4 100 000 4 623 904 4 623 904 100,00 Daň fyzických osob z podnikání

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 PŘÍJMY Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 3 042 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 100 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

OBEC : DŘEVČICE schváleno dne :

OBEC : DŘEVČICE schváleno dne : Stránka 1 OBEC : DŘEVČICE schváleno dne : 22.6.2012 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 2 011 TEXTOVÁ ČÁST paragraf položka skutečnost PŘÍJMY 2011 Daň z příjmu fyz. osob závislá činnost - 1111 943 456,21 Daň z příjmu

Více