Regulátor Indikátor Převodník 1 / 32 DIN - 48 x 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor Indikátor Převodník 1 / 32 DIN - 48 x 24"

Transkript

1 Regulátor Indikátor Převodník / 32 DIN - 48 x 24 ASCON ISO 900 C Návod k obsluze C-/98.04 Cod. J AC IE EIG spol. s r.o. Baarova 3a PRAHA 4 Tel Fax

2 Obsah OBSAH MONTÁŽ...Strana 4 2 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ...Strana 8 3 OZNAČENÍ TYPU...Strana 4 4 P ROVOZ...Strana 8 5 AUTOMATICKÉ LADĚNÍ... Strana 28 6 Zdroje Provozní režimy Regulace Alarmy Přenos Universální vstupy PV OP PV 0 Pouze OP OP2 OP4 indikace OP2 2-pol. OP OP2 OP4 regul. 2 2-pol. OP2 OP OP4 regul. C OP4 Žádaná hodnota Modbus RS485 Parametrizace Řízení (doplněk) Ladění Fuzzy s automatickou volbou Skoková odezva Ustálený stav 3

3 MONTÁŽ. VŠEOBECNÝ POPIS - Montáž IP 20 Svorkovnice Montáž musí být provedena pouze kvalifikovanou osobou. Před zahájením montáže regulátoru seznámit se s pokyny této příručky, zejména označenými symbolem které se vztahují ke směrnici CE o elektrické ochraně a elektromagnetické kompatibilitě. Výrobní štítek Panel Aby se předešlo náhodnému dotyku živých částí rukou nebo kovovým předmětem, regulátor musí být zabudován do krabičky nebo do rozvaděčové skříňky. Montážní třmen Těsnící podložka Čelní panel krytí IP65 (EN ) 4

4 - Montáž.2 ROZMĚRY 48 mm.3 VÝŘEZ DO PANELU mm 20 mm max +0.3 mm mm 42 mm min. 20 mm 5

5 .5 MONTÁŽ DO PANELU - Montáž.5. VLOŽENÍ.5.2 UPEVNĚNÍ.5.3 ODMONTOVÁNÍ UCHYTU Připravit výřez v panelu 2 Vložit přístroj do otvoru Připojit montážní třmeny 2 Přitlačit třmeny směrem k panelu a upevnit přístroj Vložit šroubovák do třmenu 2 Pootočit šroubovák The instrument can be.5.4 DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE Stlačit a vyjmout přístroj 2 Elektrostatický výboj může poškodit přístroj. Před vyjmutím přístroje je zapotřebí aby se pracovník přizemnil. MΩ 2 7

6 2 - Elektrické připojení 2 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 2. SVORKOVNICE ,5 Nm 5.7 mm zadní kryt svorek Průřez vodiče 0,5,5 mm 2 5,7 2 svorek Doplňkové svorky Utažení 0.5 Nm Koncovky Dutinka q.4 mm Ř AMP mm L Odizolovaný vodič L 5.5 mm 8

7 INSTALAČNÍ POKYNY 2.2 POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ VODIČŮ 2 - Elektrické připojení Přesto, že přístroj byl vyvinut pro práci v náročném a průmyslovém prostředí (úroveň IV podle normy IEC 80-4) doporučuje se dodržovat následující pokyny. Žlab pro vedení nízkonapěťových signálů D E C D E C Všechna elektrická připojení musí dodržovat místní podmínky. L N IN L N IN Napájecí kabely by neměly být v blízkosti silových kabelů. Stykače, výkonnová relé a větší motory by neměly být v blízkosti přístroje. Vyhnout se použití výkonových jednotek v blízkosti přístroje. Filtr Vypínač Pomalá pojistka Vstupní vodiče čidel pracujících s nízkonapěťovými signály mají být vzdáleny od napájecích a výstupních kabelů. Pokud to není možné zajistit, doporučuje se použít stíněný kabel na vstupy čidel se stíněním připojeným na zem. A B A Žlab pro vedení napájecích a výstupních kabelů B A = Napájení B = Výstupy C = Analogové vstpy D = Anal. výstupy Sériová komun. E = Logické výstupy 9

8 2 - Elektrické připojení 2.3 PŘÍKLAD SCHÉMA PŘIPOJENÍ V~ Přenos Zátěž 4 20mA 0P4 statické relé Řídící systém RS485 RX/TX V 0 OP2 2 L Napájení V N ~ Vypínač napájecího napětí Filtr napájjecího napětí pojistka 0.5A T V~ 2 3 OP [] A B B Pt00 Termočlánek V~ 0 Pojistka 2A ~ Cívka stykače zátěže [] Použít varistor při indukčních zátěžích pro ss napětí ss napětí Proud 2.5 ohmu PV vnější bočník 2-vodič. převodník

9 2.3. NAPÁJENÍ VÝSTUP OP 2 - Elektrické připojení Spínaný zdroj s dvojí izolací a vnitřní pojistkou Standardní provedení V~ kmitočet Hz Provedení na nízká napětí V~ Kmitočet Hz nebo V Příkon 5VA max. 2 L Vnitřní pojistka 0.5A N Napájení A] Výstup relé Kontakt NO pro odporovou zátěž do 2A / 250V ~ max. Pomalá pojistka typu T (IEC 27) B] Triakový výstup kontakt NO pro odporovou zátěž do A / 250V~ max. Pomalá pojistka typu T (IEC 27) 0...5V, ±20%, 30mA max VÝSTUP OP2 Pomalá pojistka 2A Pomalá pojistka 2A Varistor pouze pro induktivní zátěže 24V~ Cívka stykače zátěže Varistor pouze pro induktivní zátěže 24V~ Cívka stykače zátěže Logický výstup neizolovaný V--, +/-20%, 30mA max Pojistka Zátěž Statické relé 0

10 2 - Elektrické připojení PV REGULAČNÍ VSTUP Připojit vodiče podle zobrazené polarity Podle typu použitého termočlánku použít vždy správné kompenzační vedení Pokud je použito stínění musí být uzemněno Pro termočlánky typu L, J, K, S, T 5 6 odpor vodiče 50Ω max Pro ma, mv a 5 6 ma mv V Vnější bočník 2.5 ohmu Rj >0M ohmu Při použití 3-vodičového připojení je nutné použít vodiče o stejném průřezu (mm 2 min.) (odpor vedení 20Ω max.) Při použití 2-vodičového připo jení je nutné použít vždy vodiče o stejném průřezu (,5mm 2 min.) a propojit svorky 5 a 6 A Když vzdálenost mezi regulátorem a čidlem je 5 m, použití vodiče o průřezu.5 mm 2 způsobí chybu měření C. Pro odporový teploměr PT B B A A B A Pouze pro 3-vodič 20 Ω max. odpor vedení Pro delta T (2 x Pt00) Speciál Použít vodiče stejné délky a průřezu.5 mm 2 20 Ω max. odpor vodiče S 2-vodičovým RTD 8V ss mA PV Vnější bočník 2.5 ohmu Převodník S 3-vodičovým RTD 8Vss PV Vnější bočník Převodník 2.5 ohmu 2

11 2.3.5 VÝSTUP OP4 (doplněk) 2 - Elektrické připojení Přenos Žádané Hodnoty PV Galvanická izolace 500V~/ min. 0/4...20mA, 750 ohmů 5V max Zátěž 7 8 ma SÉRIOVÁ KOMUNIKACE Galvanická izolace Soulad s EIA RS485 standard pro Modbus/Jbus RX TX 7 8 Uživatelský návod viz. "Doplněk sériová komunikace" 3

12 3 3 Označení typu OZNAČENÍ TYPU Celé označení je znázorněno na štítku výrobku. Informace týkající se označení (kodifikace) výrobku lze rovněž zobrazit na displeji postupem, který je popsán v odst str V 50/60 Hz -,6W Výrobní štítek ASCON spa P/N ; C CONF : 2002 S/N : A0A-9809/003 V~(L-N).85 B C D Základní označení výrobku (hardw.) L M N Konfigurační kód (software) 4

13 3. OZNAČENÍ TYPU Typové označení výrobku vyjadřuje jeho specifickou konfiguraci a lze ji měnit přidáním různých modulů pouze odborníkem. Typ: Řada Řada Základní Doplňky Konfigurace. 3 - Označení typu C - A B C D - 0 F G 0 / I L M N - O P Q R Napájecí napětí A V~, Hz V~ 20 30V 5 C Výstup OP B Relé 0 Triak 3 Sériová komunikace Bez komunikace Doplňky Žádný Napájení převodníku C 0 0 D 0 6 Napájení převodníku + Přenos 0 7 RS485 Žádný 5 0 Protokol Modbus/Jbus Napájení převodníku 5 6 Návod k obsluze It./angl. (std) Fr./angl. Něm/angl. Šp./angl. Barva čelního panelu Tmavá (std) Béžová F G 0 5

14 3 - Označení typu 3.2 OZNAČENÍ KONFIGURACE Kód konfigurace se skládá ze 4 čísel která identifikují provozní charakteristiky regulátoru tak, jak je vybral uživatel. Odst. 4,5 na str. 26 dává pokyny jak postupovat při vkládání nového kódu. I L M N 2002 Konfigurační kód lze znázornit na displeji podle pokynů na str. 9 odst Typ vstupu a rozsahu I RTD Pt00 IEC C F 0 RTD Pt00 IEC C F TC L Fe-Const DIN C 32 2 F 2 TC J Fe-Cu45% Ni IEC C 32 2 F 3 TC T Cu-CuNi C F 4 TC K Cromel -Alumel IEC C F 5 TC S Pt0%Rh-Pt IEC C F 6 DC vstup 0 50 mv, lineární fyzikální jednotky 7 DC vstup 0 50 mv, lineární fyzikální jednotky 8 Zákaznické jednotky a rozsah [] 9 Typ regulace / Hlavní výstup OP a alarmní výstup AL2 PID Zap. - Vyp. 2-polohová Indikátor s 2 alarmy Typ regulační a bezpečnostní funkce Reverzní (AL aktivní dolní) Přímá (AL aktivní horní) Reverzní (AL aktivní dolní) Přímá (AL aktivní horní) regulace reléový výstup/alarm AL2 logický výstup regulace logický výstup/alarm AL2 reléový výstup regulace reléový výstup/alarm AL2 logický výstup regulace logický výstup/alarm AL2 reléový výstup reléový alarm AL/logický alarm AL2 logický alarm AL/reléový alarm AL2 Bezpečnost 0% Bezpečnost 0% Bezpečnost 00% Bezpečnost 00% L M

15 Poznámka [] U tohoto typu je třeba určit 4 dodatečná čísla kódů, O - P - Q - R pro definování rozsahu použití a dalších specifických doplňků, např. jiných typů termočlánků, delta T (s 2 Pt 00), uživatelské linearizace atd. [2] Tento výběr není možný když byl regulátor konfigurován jako indikátor s 2 alarmy (kódu L přiřazeno číslo 4 nebo 5) Alarm 2 typ a funkce Neaktivní Alarm poruchy čidla aktivní na horní úrovni Absolutní Odchylka [2] Pásmo odchylky [2] aktivní na dolní úrovni aktivní na horní úrovni aktivní na dolní úrovni aktivní mimo pásmo aktivní v pásmu 3 - Označení typu N Jestliže při prvním připojení napájecího napětí regulátor zobrazí znamená to, že ještě nebyl nakonfigurován. Regulátor zůstane v režimu kofigurace (stand-by) až do vložení správného konfigur. kódu (viz. odst. 4.6 str. 26) 7

16 4 - Provoz 4 PROVOZ 4. FUNKCE TLAČÍTEK A ZOBRAZENÍ V PROVOZU Výstup OP ON (červ.) Výstup OP2 ON (červ.) Průběh ladění (zelená) Přístup do nabídky Změny hodnot Tlačítko Enter pro výběr a potvrzení volené hodnoty Regulační vstup PV (ve fyzikálních jednotkách) když je měřená hodnota vyšší než max. rozsah čidla když je nižší než minimální rozsah čidla Kód a/nebo hodnota parametru 8

17 4 - Provoz 4.2 ZOBRAZENÍ 4.2. ZOBRAZENÍ PROMĚNNÝCH PROCESU KONFIGURAČNÍCH KÓDU Když je regulátor v provozním režimu a zvoleno zobrazení displeje, tento postupně zobrazuje automaticky všechny nejdůležitější zadané parametry a informace o konfiguraci. Při této funkci nemohou být uživatelem měněny hodnoty parametrů. Po dvou sekundách od ukončení této funkce displej blikne a regulátor se vrátí do normálního provozního režimu. Pozámka [] Displej nezobrazí jednotky, když regulátor nemá zadané fyzikální jednotky při konfiguraci. [2] Tento parametr není zobrazen pokud je regulátor konfigurován ve funkci Zap./Vyp. nebo indikátor se 2 alarmy. Provozní režim Fyzikální jednotky [] Žádaná hodnota Výstup OP [2] Unit počet S.P. Out po 0,5 sek. C Provozní režim Zákl. výrobní kód (viz. str. 5) Konfigurační kód (viz. str. 6) Programová verze Unit Hard 3000 ConF rel. Příklad: po 0,5 sec. C A C / Programová verze 00A 9

18 4 - Provoz 4.3 NASTAVENÍ PARAMETRU 4.3. VLOŽENÍ ČÍSELNÝCH HODNOT (např. změna hodnoty nastavené Žádané hodnoty) Krátkým stisknutím tlačítka nebo je zobrazena momentální Žádaná hodnota. Při každém dalším stisknutí se hodnota změní o jedičku. Trvalým stisknutím tlačítka nebo se postupně mění hodnota rychlostí dvakrát za sekundu. Při jakékoliv změně se hodnota dále nemění, pokud je dosaženo max. nebo min. rozsahu nastaveného ve skupině parametrů snižování Provozní režim Zobrazení Žádané hodnoty Změna Žádané hodnoty zvyšování po 2 sek Zápis nové hodnoty Potvrzení uložení x bliknutí displeje.

19 4.3.2 NASTAVENÍ SYMBOLU MĚŘENÝCH JEDNOTEK (př. konfigurace viz. str. 26) Stisknutím tlačítka nebo je zobrazen následující nebo předešlý z nabídky fyzikálních jednotek. Trvalým stiskem nebo displej postupně zobrazuje symbol fyzikální jednotky rychlostí x za 0,5 sek. Fyzikální jednotka zobrazená jako poslední před volbou následujícího parametru je zapsána a uložena do paměti. Unit C F 4 - Provoz Fyzikální jednotky Stupeň Celsius Stupeň Fahrenheit none nedefinované jednotky F Stupeň Fahrenheit Ph Ph 2

20 4 - Provoz 4.4 NASTAVENÍ PARAMETRU Provozní režim AIS.P. skupina AL alarmní hodnota [] (viz. str. 24) Volba nabídky parametrů Změna hodnot Potvrzení změny/volby Režim nastavování parametrů je časově omezen. Pokud není při tomto režimu stisknuto žádné tlačítko do 30s, regulátor se vrátí automaticky zpět do režimu provoz. Po volbě parametrů nebo kódu stisknout nebo pro změnu nebo zobrazení hodnoty (viz. str. 20). Tato hodnota je uložena v okamžiku, kdy dochází k výběru dalšího parametru stisknutím. Stisknutím se zobrazí na displeji další skupina parametrů. Poznámka [] Je zobrazeno pouze v případě, že je regulátor konfigurován jako indikátor se 2 alarmy. Digit L konfiguračního kódu je zadán 4 nebo 5. [2] Není zobrazeno, když je regulátor konfigurován bez alarmu nebo s alarmem přerušení čidla (regulační smyčka). Digit N konfiguračního kódu je zadán 0 nebo. Hodnoty zadané při výrobě: 0 0 A2S.P 5.0 P.b. 5.0 t.i..0 t.d. 2.0 t.c. AL2 alarmní hodnota [2] (viz. str.24) Pásmo proporcionality (pouze PID) % rozsahu Integr. čas. konstanta (pouze PID) / min. Deriv. čas. konstanta (pouze PID) / min. Čas cyklu (pouze PID) sec. 22

21 4 - Provoz NABÍDKA PARAMETRU tune 2. skupina Aut. nast. Start/Stop (pouze PID) PaSS Vložení hesla pro vstup do konfigurace (ILMN) (viz. str ).00 O.C OP. H 0.5 hy. Návrat k. skupině parametrů Korekce překročení (pouze PID) Regul. výstup horní úroveň (pouze PID) % Hysteréze regul. výstupu (Pouze pro reg. Zap./Vyp.) % rozsahu OFF SL. u OFF SL. d L.range S.P. L H.range S.P. H 0.5 AIhY 0.5 A2hY Nast. vzest. rampy (nelze u 2 alarmů) 0ff / digit/min Nastav. sest. rampy (nelze u 2 alarmů) 0ff / digit/min Nast.Žád.hodn. Počátek (nelze u 2 alarmů) 0ff /dolní rozs. S.P. H Nast.Žád.hodn. Konec (nelze u 2 alarmů) 0ff / S.P. L horní rozs. Hysteréze AL % rozsahu [] Hysteréze AL % rozsahu [2] OFF 0 t.fil In.Sh Addr L.range rt.lo H.range rt.hi Návrat. parametru druhé skupiny Čas.konst.vstup.filtru...30 sec.nebo Off Posun vstupu (shift) digits Adresa pro komunikaci (jestliže vybaveno) 0ff / 247 Přenos začátek rozsahu (jestliže vybaveno) plný rozsah Přenos konec rozsahu (jestliže vybaveno) plný rozsah 23

22 4 - Provoz 4.5 PARAMETRY. SKUPINA Parametry regulátoru jsou podle jejich funkce uspořádány do dvou skupin. AIS.P Úroveň alarmu AL Tato úroveň je znázorněna jen když regulátor byl konfigurován s 2 alarmy (digit L konfiguračního kódu zadán jako 4 nebo 5). A2S.P Úroveň alarmu AL2 Případy alarmů používají výstupy OP a OP2 různým způsobem podle konfigurovaných typů alarmů jak znázorněno. P.b. Pásmo proporcionality Tento parametr určuje koeficient pásma proporcionality, který násobí chybu (SP - PV) Integrační časová t.i. konstanta Tato hodnota určuje čas potřebný 24 Porucha čidla nebo odpojení vstupu Čidlo T Absolutní alarm (celý rozsah) SP On Aktivní Off horní On Off hy dolní rozs. úroveň alarmu Odchylkový alarm SP On Off hy Aktivní dolní horní rozsah On Aktivní Off horní Aktivní dolní dolní rozs. úroveň alarmu horní rozsah Pásmový alarm SP On Off Zobrazení VýstupyOP a OP2 mimo rozsah otevřené při alarmu out of range hy celý rozsah úroveň alrmu zavřené při alarmu (bezpečnostní) hy úroveň alarmu celý rozsah On Off Aktiv. vně Aktiv. uvnitř k tomu, aby hodnota výstupu byla rovná jeho proporcionálnímu vyjádření. Jestliže je Off znamená to, že tato konstanta není v regulačním algoritmu zahrnuta. t.d. Derivační časová konstanta Je čas potřebný pro proporcionální hodnotu P k opakování výstupu vyvolaný derivační hodnotou D. Když je Off znamená to, že derivační časová konstanta není v regulačním algoritmu zahrnuta. t.c. Čas cyklu regul. výstupu Je čas cyklu logického regulačního výstupu. Výstup regulace PID je určen modulací šířky pulzu v digitální formě. O.C. Korekce překročení Tento parametr určuje celý rozsah korekce překročení. Při nastavení nižších hodnot (0.99 > 0.0) je překročení vyvolané změnou žádané hodnoty omezeno. Korekce překročení neovlivní účinnost PID.

23 Zadáním je korekce překročení odstavena. OP. H Regulační výstup horní úroveň Určuje maximální hodnotu regulačního výstupu v %. hy Hysteréze regulačního výstupu Hysteréze mezní úrovně SP On Off hy Rozpětí hysteréze regulačního výstupu je dáno v % plného rozsahu. 2. SKUPINA SL. u SL. d Žádaná hodnota vzest. rampy Žádaná hodnota sest. rampy Tento parametr určuje maximální rychlost změny žádané hodnoty v dig./min. Když je zadán jako Off tato funkce není aktivní. S.P. L Žádaná hodnota Počátek Dolní limit žádané hodnoty. S.P. H AIhY A2hY Žádaná hodnota Konec Hysteréze AL Hysteréze AL2 Hysteréze úrovní obou alarmů, které aktivují regulační výstupy OP a OP2. Jsou definovány jako % z celého rozsahu. t.fil Časová konstanta vstupního filtru Časová konstanta v sekundách vstupního filtru RC použitého na vstupu PV. Jestliže je tento parametr zadán Off filtr není aktivní. Odezva filtru 00% 63,2% 0 t.fil In.Sh 4 - Provoz Posun vstupu Tato hodnota je přičítána k měřené hodnotě PV. Jejím smyslem je posunout celou stpnici až o ± 60 digitů. Addr Adresa regulátoru pro komunikaci Možné adresy jsou od do 247 a regulátor může mít ve smyčce s řídícím systémem pouze jednu. jestliže se zadá Off regulátor nekomunikuje. rt.lo rt.hi PV Přenos začátek rozsahu Přenos konec rozsahu TČas Tyto parametry určují rozsah přenosu výstupu OP4. Například: výstup ma odpovídající C. 25

24 4 - Provoz 4.6 KONFIGURACE Konfigurace regulátoru je určena čtyřmístným kódem, který definuje typ vstupu, typ regulačního výstupu a typ alarmů (odst. 3,2 str. 6) Provozní režim AIS.P NE OK Nabídka konfigurace. skupina ANO Přístup do nabídky konfigurace Změna hodnoty Potvrzení změny/volby Stisknout nebo k zobrazení dalšího parametru a změně jeho hodnoty. Nově zadaná hodnota je uložena do paměti regulátoru při volbě dalšího parametru stiskem. Při prvním připojení napájení když regulátor nebyl nakonfigurován se na displeji zobrazí Conf V tomto případě výstupy ani vstupy nejsou aktivovány. Po zadání správného čtyřmístného kódu regulátor přejde do provozního režimu. ConF Unit Sc.d.d Sc.Lo Fyzikální jednotky (viz. tab.) Počet des. míst (pouze pro lin. stup.) 0 3 Začátek stupnice [2] (pouze pro lin. stup.)

25 4 - Provoz tune I L M N 2002 Zadání číslic I-L-M-N konfiguračního kódu (kapitola3.2 str. 6) Sc.Hi Prot 2. skupina 33 Konec stupnice [2] (pouze pro lin. stupnici) Komunikační protokol (pokud je vybaven) M.buS/ jbus PaSS Zadání kódu (hesla) od (z výroby je nastaveno 33) Zadané heslo musí být shodné s tím, které je uloženo v parametru Code baud retr Code Zadání hesla vstup do konfigurace Rychlost přenosu (pokud komunikace) 200 / /9600 baudů Rozsah přenosu (pokud přenos) 0=20 / 4=20 ma Heslo (33 zadáno z výroby) Poznámka Stisknutím tlačítka je zobrazena následující skupina parametrů [] Tabulka fyzikálních jednotek Stupně Celsium * C Stupně Fahrenheit * F žádná mv Volt ma Amper Bar PSI Rh ph * Pro vstup termočlánkový nebo odporový teploměr je možné vybrat pouze C nebo F. [2] Min. rozsah je 00 digitů. none nv V MA A bar PSI rh Ph 27

26 5 - Automatické ladění 5 AUTOMATICKÉ LADĚNÍ Start/stop ladění Fuzzy. Režim ladění lze kdykoliv začít a skončit tune StoP Strt Provozní režim dvojí stisknutí Pro začátek [] zvolit Strt Pro ukončení zvolit StoP Zelená LED AT se rozsvítí když probíhá Fuzzy ladění. Na konci této operace jsou vypočítané parametry PID uloženy a použity regulačním algoritmem. Regulátor se vrátí zpět do provozního režimu. Zelená LED AT zhasne. Tato funkce umožňuje vypočítat optimální hodnoty parametrů PID, monitorovat reakce procesu na okolní vlivy. Regulátor poskytuje 2 typy rychlých ladících algoritmů, které jsou vybrány automaticky podle podmínek procesu v okamžiku zahájení této operace. Skoková odezva Tento typ je zvolen, když na začátku operace ladění je skutečná hodnota (PV) minimálně o 5% z rozsahu nižší než žádaná hodnota (SP). Tato metoda má velkou výhodu ve svém rychlém výpočtu a rovněž v jeho dostatečné přesnosti. Ustálený stav Tento typ je zvolen, když skutečná hodnota (PV) je blízko žádané hodnoty (SP). Tato metoda má výhodu ve vyšší přesnosti výpočtu při dostatečné rychlosti. Ladění Fuzzy určuje automaticky nejlepší použitelnou metodu k výpočtu proměnných PID v závislosti na podmínkách procesu. Skoková odezva Změna SP Proměnná PV Regul. výstup Ustálený stav Začátek ladění Proměnná PV Regul. výstup SP Konec ladění a nastavení nově vypočítaných hodnot Začátek autom. ladění Konec ladění a nastavení nově vypočítaných hodnot

M1 Návod k obsluze M1-1/98.04 Cod. J30-478-1AM1 IE

M1 Návod k obsluze M1-1/98.04 Cod. J30-478-1AM1 IE Regulátor teploty / 6 DIN - 48 x 48 ASCON ISO 900 M Návod k obsluze M-/98.04 Cod. J30-478-AM IE EIG spol. s ro.o Baarova 3a 40 00 PRAHA 4 Tel. 4 484 940 Fax 4 484 94 e-mail eig@telecom.cz Obsah OBSAH MONTÁŽ...Strana

Více

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OL1 OL2

OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OL1 OL2 Programovatelný regulátor 48x96 Série X7 Dvoupolohová, tøípolohová PID regulace Dva nebo tøi alarmy Potenciometrický vstup, tøi digitální vstupy, dálkové nastavení, lineární výstup, adaptaèní funkce ladìní

Více

M3 Návod k obsluze M3-2/99.02 Cod. J30-478-1AM3 IE

M3 Návod k obsluze M3-2/99.02 Cod. J30-478-1AM3 IE Regulátor teploty / 6 DIN - 48 x 48 ASCON ISO 900 M Návod k obsluze M -/99.0 Cod. J0-478-AM IE EIG spol. s ro.o Baarova a 40 00 PRAHA 4 Tel. 4 484 940 Fax 4 484 84 e-mail:eig@telecom.cz Obsah OBSAH M ONTÁŽ...Strana

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

Zn zornïnì na displeji. s OFFSETEM +2. bez OFFSETU. konstanì naprogramovan odchylka (zn m jako OFFSET) MÏ enì. V stupnì v kon 100%

Zn zornïnì na displeji. s OFFSETEM +2. bez OFFSETU. konstanì naprogramovan odchylka (zn m jako OFFSET) MÏ enì. V stupnì v kon 100% OBSAH Spoleèné charakteristiky øady digitálních regulátorù... Dodateèné funkce pouze pro C, M, M... Digitální a analogové regulátory teploty... 4- Programovatelný digitální regulátor série MS... 6-9 Miniaturní

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 a FA211 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 / FA211 Miniaturní digitální PID teplotní a procesní regulátory/převodníky Modulární provedení

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-7. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. *** Obsah *** 1. Úvod... 2 1-1. Kontrola před použitím 1-2. Upozornění pro použití

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla MaRweb.sk www.marweb.sk PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků pro odporová a termoelektrická čidla Převádějí odporový signál Pt100 nebo napěťový signál termočlánku na lineární proudový signál

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor

KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Process and Machinery Automation KS 90 Kompaktní průmyslový regulátor Jednoduché ovládání, výrazný LED displej Dokonalý regulační algoritmus se samooptimalizací Zásuvný modul se snadnou montáží Spínací

Více

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti Popis a ovládací prvky PID termostat ENDA ET2011 Obj. č.: 10 83 008 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup PID termostatu ENDA ET2011. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

FU-48 / 72 / 86 / 96 série

FU-48 / 72 / 86 / 96 série FU-48 / 72 / 86 / 96 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 Digitální PID regulátory teploty a procesu. 1. Poznámka S použitím manuálu si prosím

Více

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx

Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx Mikroprocesorový regulátor MRS 04 1xxx TECHNICKÁ DOKUMENTACE Výrobce: Lomnická 111, 509 01 Nová Paka Česká republika tel./fax: 493 721 414, 493 721 515, 493 721 995 e-mail: apo@apoelmos.cz http://www.apoelmos.cz

Více

Regulátor teploty 48x24 mm C1

Regulátor teploty 48x24 mm C1 Products Elektrické stroje Regulátory teploty Regulátory teploty Regulátor teploty 48x24 mm C1 Dvoupolohová nebo PID regulace Indikátor se dvěma alarmy Regulátor s jedním nezávislým alarmem Možnost doplnění

Více

PID mikroprocesorový regulátor THP35

PID mikroprocesorový regulátor THP35 PID mikroprocesorový regulátor THP35 1.0 Všeobecný popis: Číslicový regulátor teploty THP35 se dvěma výstupy, postavený na bázi výkonného mikroprocesoru, je konstruován pro regulaci teploty nebo jiných

Více

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy

SINEAX V 608 Programovatelný převodník teploty pro 2-vodičové zapojení a RTD a TC vstupy v pouzdru K17 pro montáž na lištu Použití SINEAX V 608 je převodník pro 2-vodičové zapojení. Je vhodný na měření teploty ve spojení s termočlánky nebo odporovými teploměry. Nelinearita teplotních čidel

Více

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω Regulátory řady PXG jsou vhodné pro složitější regulační procesy. Jsou vybavené univerzálním vstupem pro termočlánky, Pt100, napěťové a proudové lineární signály. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová

Více

CL506. Ruční kalibrátor

CL506. Ruční kalibrátor CL506 Ruční kalibrátor UPOZORNĚNÍ 1) AC adaptér je určený pouze pro používání v místnosti. 2) Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte AC adaptér v blízkosti parního kotle nebo u nádrže

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

ECO11. Mini-regulátor / Indikátor. Návod k použití. PMA a Company of WEST Control Solutions

ECO11. Mini-regulátor / Indikátor. Návod k použití. PMA a Company of WEST Control Solutions PMA a Company of WEST Control Solutions Mini-regulátor / Indikátor ECO11 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Specifikace výrobku FX100 GS 04L20A01-00C

Specifikace výrobku FX100 GS 04L20A01-00C Specifikace výrobku FX100 PŘEHLED Zapisovač FX100 zobrazuje v reálném čase měřené údaje na TFT barevném LCD displeji a ukládá údaje na vnější paměťové médium (3,5 disketu nebo paměťovou kartu Compact Flash)

Více

Návod k obsluze. Ht40B. PID regulátor. HTH8 s.r.o. Ht40B, 05/04, soft 4.12/rev. 2

Návod k obsluze. Ht40B. PID regulátor. HTH8 s.r.o. Ht40B, 05/04, soft 4.12/rev. 2 Návod k obsluze Ht40B PID regulátor Ht40B, 05/04, soft 4.2/rev. 2 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 0 Polička Czech Republic tel.: +420 46 69 55 fax: +420 46 69 5 e-mail: info@hth8.cz www.hth8.cz Důležité na

Více

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D

POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D POPIS A NÁVOD K OBSLUZE MR51D MR51D je dvou a třístavový programovatelný regulátor firmy SMART Brno. Je určen k regulaci veličiny snímané odporovými teploměry, termoelektrickými články nebo čidly s proudovým

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35

Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod k instalaci a seřízení SNÍMAČ ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MODEL EE35 Návod na montáž a obsluhu EE35 Obsah: 1 Úvod...3 1.1 Základní bezpečnostní informace...3 1.2 Bezpečnostní informace pro alarmový modul

Více

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty

JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty Strana 1/7 JUMO ecotrans ph 03 Mikroprocesorový převodník / spínací zařízení hodnoty ph / redox potenciálu a teploty s dvouřádkovým LC displejem pro montáž na DIN lištu 35 mm Krátký popis V závislosti

Více

CN4321 a CN4431. Uživatelská příručka

CN4321 a CN4431. Uživatelská příručka CN4321 a CN4431 Uživatelská příručka Regulátor CN 4431 (rozměr 1/16DIN) je vybaven dvěma displeji současně zobrazují měřenou veličinu a žádanou hodnotu. Výstup regulátoru může být mechanické relé (SSR)

Více

MR51D. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE. PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR. verze 1.

MR51D. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE. PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51D PROGRAMOVATELNÝ DVOU a TŘÍSTAVOVÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.08 205 Vývoj, výroba: Dodavatel: REGMET tel.: 571 612 622 fax: 571 615

Více

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART

Přístroje na měření teploty SITRANS T Převodníky pro montáž do hlavy snímače SITRANS TH300 dvouvodičové provedení, univerzální, HART Přehled HART přetrumfne cokoli univerzální převodník Dvouvodičová zařízení pro 4 až 20 ma, HART Montáž do hlavice teploměru snímače teploty Univerzální vstup pro téměř jakýkoli typ snímače teploty Konfigurovatelnost

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 243 Spínací hodiny SEH62.1 Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539

Použití. Výhody. Technické parametry. Zapisovač bodový programovatelný s digitálním zobrazováním ZEPAREX 539 s digitálním zobrazováním ZEPAREX str. / Použití přístroj je určen k dálkovému měření a záznamu až šesti fyzikálních veličin různých rozsahů měření a dokladování průběhů různých technologických procesů

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1.

MR51P. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ. verze 1. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky MR51P PROGRAMOVATELNÝ MĚŘIČ PRŮTOKU A PROTEKLÉHO MNOŽSTVÍ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 1.02 111 Vývoj, výroba: Dodavatel: SMART, spol. s r.o. REGMET tel.:

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 TP 371800/a PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU typ 505, 506 POUŽITÍ - DC voltmetr/ampérmetr - monitor procesů - ohmmetr - teploměr pro Pt 50/100/500/1 000 - teploměr

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01

BASPELIN CPL. Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 BASPELIN CPL Popis obsluhy regulátoru CPL CER01 prosinec 2007 CER01 CPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER

Montážní návod DRIVER. Programátor topení s pilotním vodičem. 6050425 DRIVER 610-1 zóna. 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Montážní návod DRIVER Programátor topení s pilotním vodičem 6050425 DRIVER 610-1 zóna 6050426 DRIVER 620-2 zóny DRIVER Upozornění Před instalací si pečlivě přečtěte tento návod. Zařízení musí být instalováno

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí JUMO GmbH & Co. KG JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. MoritzJuchheimStraße 1, 36039 Fulda Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Německo Česká republika Slovenská

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat

CQ485. Opakovač a převodník linek RS485 a RS422. S aktivní i pasivní obnovou dat Opakovač a převodník linek RS485 a RS422 S aktivní i pasivní obnovou dat. CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 19.1.2011 13:54 Počet stran: 20 2011 Strana 2 CQ485 OBSAH Popis...

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 červenec 2000 Baspelin MRP P1 Všeobecný popis Regulátor baspelin MRP je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci analogových veličin

Více

O3342A031Cz0 Verze 0 RWD62 RWD62. Siemens Building Technologies O3342cz.doc O3342A031Cz0 7.11.2002 Strana 1

O3342A031Cz0 Verze 0 RWD62 RWD62. Siemens Building Technologies O3342cz.doc O3342A031Cz0 7.11.2002 Strana 1 O3342A031Cz0 Verze 0 Návod k použití RWD62 RWD62 Siemens Building Technologies O3342cz.doc O3342A031Cz0 7.11.2002 Strana 1 Aplikace Univerzální regulátor lze použít pro komfortní regulaci v systémech větrání,

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151

Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Technická informace TI 023C/07/cs Měření vodivosti / teploty mycom CLM 121/151 Převodník pro měření vodivosti / teploty se spínačem mezních hodnot, pro připojení 2 - elektrodových a indukčních sond Mycom

Více

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x

SITRANS TF Snímač teploty. Návod k obsluze edice 03/2002. Měřič teploty 7NG313x SITRANS TF Snímač teploty Návod k obsluze edice 03/2002 Měřič teploty 7NG33x Návod k obsluze SITRANS TF Obsah Všeobecné pokyny... 3 2 Uspořádání přípojek senzoru...3 3 Technický popis... 5 3. Oblast použití...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344 s rozhraním RS232 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku

Více

Návod. Ht40B. rozšířené možnosti regulátoru. Třípolohová regulace kroková. Třípolohová regulace se zpětnou vazbou. Dálkové řízení žádané hodnoty

Návod. Ht40B. rozšířené možnosti regulátoru. Třípolohová regulace kroková. Třípolohová regulace se zpětnou vazbou. Dálkové řízení žádané hodnoty Návod Třípolohová regulace kroková Třípolohová regulace se zpětnou vazbou Dálkové řízení žádané hodnoty Regulace poměru Retransmit výstup Digitální vstupy Ht40B rozšířené možnosti regulátoru 07/2007, Ht40B,

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

GSM RELÉ 3 - SOLB. 1. Úvod. 4. Technické údaje. 2. Obchodní balení. 5. Hardware. 3. První spuštění. 5.1 Konektory. 5.

GSM RELÉ 3 - SOLB. 1. Úvod. 4. Technické údaje. 2. Obchodní balení. 5. Hardware. 3. První spuštění. 5.1 Konektory. 5. RELÉ 3 SOLB 1. Úvod Zařízení RELÉ 3 SOLB (dále jen RELÉ 3) je určeno pro montáž do rozvaděče na DIN lištu. Umožňuje dálkově ovládat dva nezávislé obvody elektrické instalace domovního rozvodu, například

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 343 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st Možnost navolení konfigurace

Více

GIR 230 Pt Verze 1.1

GIR 230 Pt Verze 1.1 E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana 1 z 14 Zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt Verze 1.1 GREISINGER electronic GmbH E33.0.11.6B-00c zapojení a návod k obsluze GIR 230 Pt strana

Více

Univerzální regulační systém TERM 4M. Technická data vstupy Pt100. proud (IMEA) binární (BIN) výstupy binární: (OUTPUTS)

Univerzální regulační systém TERM 4M. Technická data vstupy Pt100. proud (IMEA) binární (BIN) výstupy binární: (OUTPUTS) TERM 4M Univerzální regulační systém TERM 4M Popis volně programovatelný systém překladač jednoduchého jazyka předinstalované programové moduly: - a programová regulace - třípolohová PID regulace - kaskádní

Více

Panelmetr AP 11. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19. AP11-21-x-... AP11-23-x-... AP11-24-x-... AP11-25-x-... AP11-26-x-...

Panelmetr AP 11. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19. AP11-21-x-... AP11-23-x-... AP11-24-x-... AP11-25-x-... AP11-26-x-... Panelmetr AP 11 Technická dokumentace U-19 AP11-21-x-... AP11-23-x-... AP11-24-x-... AP11-25-x-... AP11-26-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 leden 2015, TD-U-19-09 2 OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Objednací kód...

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD

TEPLOMĚR S DIGITÁLNÍM ZOBRAZENÍM TD TEPOMĚR S DIGITÁNÍM ZOBRAZENÍM TD Určení: TD jsou určeny na měření teploty a její zobrazení na CD displeji Technické parametry Napájecí napětí: (Vs): 9 až 30 V= pro 2 vodič (Tdi) 15 až 30 V= pro 3 vodič

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

EATON TOUR 2015. Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 2015 Eaton. All Rights Reserved..

EATON TOUR 2015. Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů. 2015 Eaton. All Rights Reserved.. EATON TOUR 2015 Návrh jisticích a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů Výběr jisticího a spínacího prvku Základní parametry pro návrh Jmenovité parametry motoru napětí, proud, Rozběhový proud

Více

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj

SLP-KONSTANTER, řady SLP 120 / 240 / 320 Laboratorní zdroj Vydání: 3/2004 Velmi krátké časové konstanty díky BET technologii (dvousměrná transformace energie) Auto-ranging výstup se 120 W, 240 W příp. 320 W Krátkodobě dvojnásobný výstupní výkon Remote sensing

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Funkce. Funkce A: Funkce B: Funkce Bw: Přechodný impuls při sepnutí a rozepnutí řídícího kontaktu. Funkce Ab: Funkce Ac:

Funkce. Funkce A: Funkce B: Funkce Bw: Přechodný impuls při sepnutí a rozepnutí řídícího kontaktu. Funkce Ab: Funkce Ac: Funkce : Napájení (Y) : Řídící kontakt : Výstupní relé : Časování : nekonečno Funkce A: Po připojení napájení začíná časování. Po uplynutí nastaveného času sepne kontakt výstupního relé (stav výstupu se

Více

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry provedení do rámečku Tango (standard) nebo alpha nea komunikace Modbus RTU po lince RS485 široký rozsah napájení vysoká přesnost měření nastavení korekce ovládacím kolečkem snadná montáž na standardní

Více

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami

Uživatelský návod. PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Uživatelský návod PRESET - COUNTER 302 Elektronický čítač se dvěma předvolbami Označení pro objednávku 3 0 2 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence 01 23AC 50/60Hz

Více

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ 32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ OBECNÝ POPIS Nový regulátor WH31 reprezentuje hlavní model WH série. Je to digitální termostat se zobrazením teploty na LED displeji. Měřící rozsah se pohybuje v rozmezí

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1

Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1 Převodník na DIN lištu s frekvenčním výstupem typ RF1 frekvenční výstup 1Hz 20kHz volba typu vstupu: (Pt100, Pt1000, Ni 1000, 0 100Ω, 0 1000Ω, 0 5V, 0 10V, 4 20mA, 0 20mA) konfigurace převodníku programem

Více

Specifikace výrobku. Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G. Senzory Kabely Armatury Převodníky Příslušenství

Specifikace výrobku. Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G. Senzory Kabely Armatury Převodníky Příslušenství Specifikace výrobku Převodník duální vodivosti nebo odporu Model DC402G Přizpůsobivost, spolehlivost a nízké náklady na údržbu jsou hlavními přednostmi analyzátoru vodivosti EXA DC402G. Tento analyzátor

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Čapkova 22 678 01 Blansko tel.: +420 516 416942, 419995 fax: +420 516 416963 R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Zobrazovač je určen pro měření odporu, signálu z RTD, termočlánků, napětí 0-10V

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. říjen 2005 KATALOGOVÝ LIST

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. říjen 2005 KATALOGOVÝ LIST říjen 005 CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST Použití: CM707 Chronotherm je určen automatickému řízení otopných soustav v bytech, domech a kancelářích podle nastavitelného

Více