Šipkovaná aneb cesta za pokladem. 8/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šipkovaná aneb cesta za pokladem. 8/11"

Transkript

1 Šipkovaná aneb cesta za pokladem. Byla středa 3. srpna, krásné slunečné odpoledne a naše děti se společně se svými rodiči a kamarády vydaly na procházku, při které plnily jednoduché úkoly. Děti následovaly barevné šipky, a když narazily na symbol obálky, čekalo je hledání malého ukrytého papírku, na kterém byl napsaný jednoduchý úkol ke splnění. Celkem děti hravě zvládly všech 15 úkolů a na samotném konci procházky je čekala ukrytá truhla s pokladem. Naši nejmenší byli odměněni malým dárečkem a sladkým překvapením. Na samotný konec šipkované bylo připraveno ohniště, kde si děti a rodiče opekli párky. Rodičům a dětem bychom chtěli poděkovat za hojnou účast a těšíme se na další ročník této odpolední cesty za pokladem. Jiří Wertich 8/

2 zprávy z obce 14. schůze rady obce ze dne Rada na svém jednání schválila výzvu k podání nabídky Zklidnění dopravy na komunikaci I/57 pěší komunikace a přechody pro pěší v Neplachovicích ; výzvu k podání žádosti o dotaci s pracovním názvem Zateplení a výměna oken ZŠ Neplachovice a následný servis; výzvu k podání nabídky Studie přemístění MŠ do budovy ZŠ v Neplachovicích ; výzvu k podání nabídky Zhotovení vodovodní přípojky pro sportovní areál ; prodej robotu z kuchyně základní školy za 3.000,- Kč; finanční příspěvek na pořádání výstavy drobného zvířectva ČSCH Holasovice ve výši 3.000,- Kč. 15. schůze rady obce ze dne Rada na svém jednání schválila podání žádosti z fondu VIA na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého; výzvu k podání nabídky na technický dozor vodovodní přípojka sportovní areál; čerpání rozpočtu za období 1 7/2011 a rozpočtové opatření č. 3/2011; smlouvu o dílo č. 7/2011 s formou RETIS GROUP s r.o. na zhotovení 500 ks stolních kalendářů pro rok Pozvánka na zastupitelstvo Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 12. září 2011 v v kulturní místnosti v Neplachovicích. Program bude zveřejněn na úřední desce. Moštování ovoce Český zahrádkářský svaz Neplachovice zahájí v moštárně v Holasovicích v pátek 16. září moštování ovoce. Každé úterý a pátek od 15 do 18 hod. Cena 2,- Kč za 1 kg jablek, odpad je nutno odvézt! Na zájemce se těší zahrádkáři 1 Lenka Matýsková (šéfredaktor), Martin Richta (grafika a sazba) Mgr. Blažena Wertichová (korektura), Markéta Tyllová (koordinátor) příští uzávěrka bude

3 informace, pozvánky Kino Holasovice V peřině, pohádkový muzikál ČR, mládeži přístupný, mluveno česky, začátek hodin, délka představení 103 min Ženy sobě, komedie USA, mládeži přístupný od 15 let mluveno anglicky, začátek hodin, délka představení 125 min Lidice, historický, okupační drama ČR, mládeži přístupný od 12 let mluveno česky a německy, začátek hodin, délka předst. 126 min Infokanál SMS Obecní úřad stále nabízí bezplatnou službu pro občany Infokanál, kdy jsou důležité informace zasílány občanům prostřednictvím SMS zpráv na jejich mobilní telefony. Občané, kteří ještě nemají tuto bezplatnou službu nastavenou, mají možnost se zaregistrovat: - telefonicky na textovou zprávou či zavoláním na obecní mobil em na - osobně na obecním úřadě 100 x kolem Herličky Loni se to vydařilo, a tak vás všechny, komu doma zahálejí hůlky, zveme na letošní pochod kolem Herličky. Kdo hůlky nemá, tomu je zapůjčíme. Loni ušlo 48 účastníků celkem 181 kol, což je kroků. Start je v neděli 4. září od 15 do 17 hodin na návsi pod lípou. Věříme, že s vaší pomocí budou překonány loňské výsledky. Příznivci Nordic Walkingu Setkání důchodců Důchodci, pozor, je konec prázdnin, proto se opět sejdeme ve středu 7. září 2011 ve hodin v kulturní místnosti. Dne pořádají fotbalisté a příznivkyně zumby zábavné sportovně - společenské odpoledne, jehož výtěžek bude věnován Antonínu Bolíkovi za účelem nákupu speciálních zdravotních pomůcek. Akce se bude konat od 13:00 na fotbalovém hřišti v Holasovicích. Atrakce pro děti, soutěže, zábava, bohaté občerstvení. 2

4 informace Informace k novelizaci zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu ) k Níže uvedené změny jsou realizované zákonem č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon o silničním provozu a některé další zákony. Účinnost těchto změn je od Hlavní změny 1. Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu 5 odst. 1) písm. l Podmínky: Povinnost pro řidiče motorového vozidla (s výjimkou řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla). Musí se jednat o nouzové stání vozidla mimo obec. Řidič se musí nacházet mimo vozidlo. Reflexní vesta musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou MD č.30/2001sb.. Definice nouzového stání v 26 odst. 3): například při přerušení jízdy pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Při nouzovém stání jsou další podmínky: 26 (trojúhelník) 27 (nouzové stání v tunelu) 36 (nouzové stání na dálnici a silnici pro motorová vozidla) 2. Povinnost řidiče motorového vozidla zajet k zařízení technické kontroly 6a (1) Při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy podle 6 odst. 13 (kontrola policistou nebo celníkem) a 14 je řidič povinen zajet k zařízení pro provedení kontroly technického stavu, pokud zajížďka, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci, není delší než 8 kilometrů a řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení pro kontrolu technického stavu. (2) O výsledku kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vydá policie řidiči doklad. (3) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy vážná nebo nebezpečná závada, je řidič vozidla nebo jízdní soupravy povinen uhradit náklady na provedení kontroly technického stavu. (4) Způsob provádění kontroly technického stavu, způsob stanovení nákladů na provedení kontroly technického stavu, náležitosti dokladu o výsledku technické kontroly stanoví prováděcí právní předpis. 3

5 informace 3. Provoz vozidel v zimním období (zimní pneumatiky) 40a (1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující kg nejméně 6 mm. (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí. 4. Měření rychlosti strážníky obecní (městské) policie Měření rychlosti strážníky bez upozorňujících dopravních značek na měření rychlosti Obecní (městská) policie může měřit pouze na místech určených PČR. 5. Dopravně psychologické vyšetření Řidič, který dosáhl 12 bodů a žádá o vrácení řidičského průkazu, musí nově absolvovat psychologické vyšetření. Nově provádí psychologická vyšetření pouze psycholog s akreditací, kterou udělilo Ministerstvo dopravy. 6. Přesun přestupků ze zákona č. 200/1990 Sb.,o přestupcích do zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 125c v zákoně o silničním provozu nově definuje přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Zásadní změny oproti 22 z přestupkového zákona: 125c odst. 1) písm. i: místo přestupku za zavinění dopravní nehody se škodou nad Kč jsou definovány 4 přestupky řidičů po DN (neprodleně nezastaví, neohlásí, neprokáže totožnost, opustí místo dopravní nehody). 125c odst. 1) písm. j: užití antiradaru řidičem vozidla (dříve zodpovědnost provozovatele vozidla). 4

6 informace 7. Změny v bodovém systému zmírnění, zpřísnění, zrušení Zásadní změny: Zrušeny 1bodové a 6bodové přestupky. Neposkytnutí účinné pomoci účastníkem silničního provozu, který není účastníkem DN. Nově za 7 bodů. Při přepravě dětí podle 6 nepoužije dětskou autosedačku. Zpřísnění z 2 bodů na 4 body. Řízení vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Ze 7 bodů na 4. Osoba není za jízdy připoutána. Zpřísnění z 2 na 3 body. Drží telefonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení. Zmírnění z 3 bodů na 2. Řízení bez platného osvědčení o profesní způsobilosti. Z 5 bodů na 3. Z 6 bodů na 7: Otáčení, couvání, jízda protisměrem na dálnici a silnici pro motorová vozidla. Vjíždění na železniční přejezd. Předjíždí vozidlo v případech, kdy je to zakázáno. Řídí i přesto, že mu byl zadržen ŘP. Bez bodů: Alkohol do 0,30 promile. Překročení povolené rychlosti v obci o 5 km/h a mimo obec o 10 km/h. Řízení motorového vozidla bez platného posudku o zdravotní způsobilosti. Řídí vozidlo, které není registrováno v registru silničních vozidel. Řídí vozidlo s jinou RZ. Jízda po tramvajovém pásu. Porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel. Nedovolené užití zpoplatněných komunikací. Neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu. Světla. Porušení zákazových značek B28 a B29. Neoprávněné užití světla modré a oranžové barvy. Bc. Zdeněk Paluzga od hodin bude přistaven na návsi u lípy a v Zadcích kontejner na zahradní odpad. Zájemci o práci, kteří jsou vedeni na úřadu práce a mají zájem pracovat u obce v době od do , se mohou hlásit u paní starostky. 5

7 MARIANUM, p. o. MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB informace Dobrý den, rádi bychom Vás informovali o možnosti rozšíření kapacity stávající sociální služby - centrum denních služeb p. o. Marianum, která je poskytována v sídle organizace Rooseveltova 47, Opava. Tato služba je určena osobám s kombinovaným postižením a osobám s mentálním postižením ve věku od 18 do 80 let, které zde docházejí, a je v současné době provozována v době od 7 do hod. Služba dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: 45 Centra denních služeb (1) V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V současné době připravujeme koncepci rozvoje této služby na následující období. Prosíme zájemce o tuto službu, aby kontaktovali naše sociální pracovníky a sepsali žádost o poskytnutí této služby (tel ). Sepsáním žádosti nám pomůžete zjistit skutečnou poptávku po této službě, časový horizont poptávky, nastavení vhodné kapacity, zajištění personálu, apod. Ing. Antonín Janýška - ředitel V měsíci srpnu oslavil své významné životní jubileum: Jan Pavelka 85 let Oslavenci srdečně blahopřejeme a přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 6

8 reportáž TJ Sokol Neplachovice reportáž z malé kopané V tomto měsíci se uskutečnily dva turnaje v malé kopané pod záštitou TJ Sokol Neplachovice na víceúčelovém hřišti ve sportovním areálu. V sobotu dne 6. srpna se konal turnaj v malé kopané žáků, ve kterém soutěžila 4 družstva. Na hřišti sice soupeřilo v každém zápase vždy jen deset hráčů, ale celkem se na hřišti vystřídalo 27 žáků, kteří hájili barvy Neplachovic, Holasovic, Vávrovic a Kylešovic. Celkem se hrálo 10 zápasů, z nichž vyšel jako celkový vítěz družstvo Neplachovic. Konečné umístění družstev: 1 Neplachovice 2 - Vávrovice 3 - Holasovice 4 - Kylešovice První tři byla odměněna poháry a všichni potleskem za sportovní výkony. Odměněn byl také nejlepší střelec turnaje Stanislav Drozdek, který nastřílel během turnaje 15 branek. Následující sobotu 13. srpna se uskutečnil 2. ročník turnaje v malé kopané mužů. Do tohoto turnaje se přihlásilo 5 družstev, ať už místních sportovců nebo ze širokého okolí. Celkem se na hřišti vystřídalo 35 hráčů, kteří sváděli mezi sebou urputné fotbalové souboje, ale všechny v rámci pravidel. Hrálo se systémem každý s každým (14 zápasů), a tak není divu, že toho měl někdo plné kecky, přestože se hráči v poli pravidelně střídali jako v hokeji. Konečné pořadí družstev mužů: 1 Bílý balet 2 - Výběr 3 Vlaštovičky 4 - Retro 5 - Štemplovec Také tady se rozdaly poháry pro první tři umístěná družstva a pro prvního v pořadí navíc neodmyslitelné šampaňské. 7 Chtěl bych poděkovat organizátorům za přípravu a zdárný průběh obou turnajů, a to Karlovi Baranovi, Františku Mošovi, Zdeňkovi Tenglerovi, Evě Baranové, Sandře Stašové, Veronice Matýskové za občerstvení a plné bříško, Lubomíru Dehnerovi za soudcování a za zdravotní dozor Libuši Kořistkové a Jitce Olšarové. Jan Dohnal

9 TJ Sokol Neplachovice srdečně zve všechny příznivce sportu a dobré nálady Pozvánky na UKONČENÍ LETNÍ SÉZÓNY 2011 na kurtech a víceúčelovém hřišti v neděli od hod ve sportovním areálu a na střelnici Přijďte strávit příjemné odpoledne, zasportovat si nebo jen tak posedět s přáteli při ukončení letní sezóny. Pro návštěvníky a zejména pro děti budou připraveny atrakce a hry. Na závěr proběhne losování o hodnotnou cenu. 0bčerstvení zajištěno. Sbor dobrovolných hasičů Neplachovice zve všechny hasiče, příznivce požárního sportu a rodiče s dětmi na HASIČSKOU SOUTĚŽ zařazenou do Moravskoslezského poháru v požárním útoku. akce se uskuteční 17. září 2011 od hodin ve sportovním areálu Připraveno bude bohaté občerstvení! Uvidíte spoustu pěkných sportovních výkonů. Připravena je nejen kvalitní hasičská podívaná, ale i spousta muziky, atrakcí pro návštěvníky a zejména rodiče s dětmi. Po soutěži proběhne slavnostní vyhodnocení MSP za letošní rok. Přijďte se pobavit a fandit :) 8

10 Různé Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční: dne: 5. září 2011 čas: hod. místo: kulturní místnost Neplachovice Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc 9

11 reklama 10

12 Turnaj minikopané žáků - společné foto foto Ing. Karel Baran Turnaj minikopané žáků - v akci foto Ing. Karel Baran