Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Říjen 2011 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Podzim pozvolna přichází do našeho kraje a lidé si užívají posledních slunných dnů ( autor obrazu kronikář obce Petr Prokůpek) Z obsahu: Zprávy z RO - jednání č.20/9/11 a č.21/9/11; Obecní policie informuje; Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice; S úsměvem nebo slzami?; Zprávy z Markt Hohenfelsu (Mitteilungsblat září; Pohled na bytovou správu z druhé strany; Z dějin zahrádkářů ve Strašicích; Vzpomínka na světovou gymnaestrádu; Vzpomínka na pana plukovníka; Brdská edice křtila; Skauting ve Strašicích atd.

2 Zprávy z RO - jednání č.20/9/11 a č.21/9/11 Jiří Hahner, Ing. Karel Šnaiberk Jednání RO proběhla ve dnech a od 18:00 a bylo projednáno následující: Jednání č.20/9/11 Doklady a informace na vědomí Obec Strašice bude propagovat svoji činnost v oblasti cestovního ruchu na veletrhu ITEP 2011 v Plzni ve dnech Projednáno 1. Komentář k hospodaření firmy Služby obce Strašice, s.r.o. za období 1-6 roku 2011 Pan Pliml předložil RO komentář k hospodaření firmy Služby obce Strašice, s.r.o. a dále předložil ekonomickou rozvahu provozování lokální distribuční sítě v areálu bývalých kasáren v režii SoS, s.r.o. Na základě analýzy je provozování této sítě na hranici ekonomické udržitelnosti. RO vzala na vědomí komentář k hospodaření firmy SoS, s.r.o. a dále schválila cenu vody pro odběratele vody z obecního vodovodu 39 Kč/m3. 2. Projednání usnesení ZO RO rozpracovala usnesení ZO z Žádosti o prominutí placení poplatku za SKO Žadatelé č.j. 1216/11 a č.j. 1217/11 požádali o prominutí poplatku za SKO z důvodu dlouhodobého pobytu v Praze. RO konstatovala, že dle vyhlášky nelze v této situaci poplatek prominout žádosti neschválila. 4. Žádosti o splátkový kalendář Žadatel č.j. 1182/11 požádal o splátkový kalendář na dlužnou částku Kč. Žadatel je v těžké finanční situaci, vzhledem ke svým příjmům je schopen splácet 100 Kč/měsíc. RO vzala žádost na vědomí žádost o splátkový kalendář předloží ZO. Žadatelka č.j. 1173/11požádala o splátkový kalendář na dlužnou částku za SKO za rok RO žádost schválila s úhradou do konce roku Žádost o zrušení smlouvy o nájmu zahrádky a přepis na nového nájemce Žadatelka požádala o zrušení smlouvy o nájmu zahrádky a o přepis nájmu na nového nájemce. RO žádost schválila. 6. Žádost o odkoupení pozemku Žadatelé požádali o odkoupení části pozemku na parcele č ve vlastnictví obce, jehož část mají na základě nájemní smlouvy jako zahradu. Žadatelka požádala o odkoupení části pozemku, který má v současnosti v pronájmu. RO vzala na vědomí žádosti o odkup a předloží je ZO. 7. Žádost o odprodej soukromé cesty Pan Mikulík zaslal nabídku na o odprodej jeho soukromé cesty v části Huť. Jedná se o pozemky p.č. 969/1 o výměře 538 m2 a 970 o výměře 117 m2. Pozemky jsou sloučené do veřejné místní komunikace. RO vzala na vědomí žádost a předloží ji ZO. 8. Žádosti o pronájem Žadatel požádal o pronájem budovy bez č.p., číslo evidenční 27 v areálu bývalých kasáren za účelem zřízení skladu. RO žádost schválila. Žadatel požádal o dlouhodobý pronájem a následný odkup části pozemku č. 2104/11 za účelem jeho podnikání. Plocha bude využívána jako skladovací prostory. RO vzala žádost na vědomí a vyzvala žadatele o upřesnění. 9. Žádost o využití pozemku p.p.č. 568/2 RO obdržela žádost o využití pozemku z důvodu zhotovení výkopových prací a protlaku pod komunikací na STL přípojce plynu pro p.p.č. 443 pro Dřevomodelárnu Šůcha. RO žádost schválila. 10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene JH Projekt s.r.o. RO obdržela smlouvu na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 863/7 z důvodu napojení na NN. Cena za věcné břemeno je 1000 Kč. RO žádost schválila. 11. Dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, Kupní smlouva BAGGER, s.r.o. RO obdržela ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na pozemní komunikaci v nově budované stavební zóně v Koutě a Kupní smlouvu na tutéž věc. RO žádost schválila

3 12. Smlouva o prozatímním pronájmu FABER BUILDING SERVICE s.r.o. JUDr. Horský předložil RO k projednání Smlouvy o pronájmu některých budov v areálu bývalých kasáren. Společnost FABER BUILDING SERVICE s.r.o. projevila zájem vybudovat kulturní a školící centrum a celní sklady. Jedná se o budovy ev.č. 42, 20, 22 a plochy 25 a 26 a přilehlé pozemky. RO schválila pronájem budov č. 42, 20, 22 a požádala o upřesnění požadavku na pozemky. 13. Projednání zápisu Bytové komise č. 11/11 RO byl předložen zápis z Bytové komise ze dne s přílohou aktualizovaný pořadník na byty. RO zápis BK schválila. 14. Žádosti o schválení podnájemní smlouvy Žadatelka požádala o schválení pronájmu bytu č. 14 v č.p. 495 na dobu určitou v trvání 1 roku. RO schválila podnájemní smlouvu. Žadatel požádal o schválení podnájemní smlouvy v bytovém domě č.p Žadatel se v bytě delší dobu nezdržuje a minimálně další 1 rok nezamýšlí návrat. RO schválila podnájemní smlouvu. 14. Návrh na zvýšení nájmu Správce BF předložil návrh na postup zvýšení nájmu v příštích deseti letech. V roce 2012 o 5% z 36,50 Kč/m2, na 38,32 Kč/m2 a měsíc (býv. I. kat.), o 5% z 31,95 Kč/m2 na 33,55 Kč/m2 a měsíc (býv. II. kat). Var. 1) následujících 9 let ( ) každý rok o nárůst 5% z výše nájmu předcházejícího roku. Var. 2) následujících 9 let ( ) každý rok o nárůst 5% + inflace z výše nájemného předcházejícího roku. Důvodem zvýšení nájemného je změna DPH. RO návrh na zvýšení nájmů ve variantě 1) schválila. 15. Žádost o podporu akce a o spolupráci při zajištění veřejného pořádku Dne bude probíhat cyklistický závod Tour de Brdy se startem v obci Strašice. Žadatel se obrátil na obec s žádostí o pomoc při zajištění této akce - zajištění veřejného pořádku v době startu závodu a příjezdu do cíle. RO žádost schválila. 16. Žádost o finanční příspěvek na natočení zvukového nosiče Pan Čermák se jménem Strašické Pohodovky obrátil na RO s žádostí o příspěvek na natočení zvukového nosiče Strašické Pohodovky. RO schválila příspěvek 2000,- Kč. 17. Nabídka prezentace obce v místopisné encyklopedii Proxima Bohemia Nakladatelství Proxima Bohemia se na RO obrátila s nabídkou prezentace textu o obci v chystané encyklopedii. RO nabídku neschválila. Jednání č.21/9/11 Doklady a informace na vědomí Dne proběhlo jednání se zástupci firmy DFC system a.s. Tato firma nabízí možnost úspory finančních prostředků při čerpání pohonných hmot. Úspora z každého zakoupeného litru je 30 haléřů. Tankovací kartu je možno využít např. na čerpací stanici v Dobřívě. Projednáno 1. Návrh na odpis pohledávky - INZULA Správce BF předložil RO návrh na odpis pohledávky ve výši Kč za byt č. 2 v č.p Dle sdělení notářky bylo zastaveno řízení pro nepatrný majetek. RO odpis pohledávky schválila. 2. Žádost o prominutí poplatku za SKO za rok 2011 Žadatel č.j. 1358/11 požádal o prominutí poplatku za SKO za rok 2011 za svoji zesnulou matku z důvodu její hospitalizace od října 2010 až do dne jejího úmrtí RO žádost schválila. 3. Žádost o prominutí penále za pozdní zaplacení poplatku za SKO Žadatel č.j. 1357/11 požádal o prominutí penále za pozdní zaplacení poplatku SKO. RO žádost neschválila, ale ukládá sepsat splátkový kalendář s úhradou do konce roku Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby RO byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Předmětem smlouvy je prodloužení STL plynovodu a přípojky na pozemcích p.č. 2002, p.č. 1739, p.č. 2001/2, p.č. 1736/7. Cena za zřízení věcného břemene je 500 Kč. RO smlouvu schválila. 5. Žádosti o odkoupení pozemků Žadatel požádal o odkoupení zahrádky, kterou má v současné době v nájmu. Účel využití pozemku zůstane nezměněn. Žadatel požádal o prodej části pozemku 2104/1 za cenu 150 Kč/m2. RO vzala na vědomí žádosti o odkup a předloží je ZO.

4 6. Žádost o řešení situace v okolí moštárny ZO ČZS Strašice ZO ČZS Strašice se na RO obrátila s žádostí o řešení stavu v okolí budovy moštárny. Na budově jsou zohýbané okapnice a dříve docházelo i k poškození střešní krytiny. RO vzala žádost na vědomí a uložila OP přeložit návrh řešení situace. 7. Projednání zápisů Komise životního prostředí RO projednala zápisy Komise životního prostředí ze dne a včetně zpracovaného dokumentu Posouzení provozní bezpečnosti stromů a návrhu ošetření lipové aleje v části Kout. RO zápisy chválila a doporučuje provedení zdravotních řezů s vysokou a aktuální naléhavostí. 8. Návrh smlouvy o umístění a provozování peněžního bankomatu RO projednala návrh smlouvy o umístění a provozování peněžního bankomatu. Bankomat by měl být dle předběžných jednání umístěn v budově OÚ s možností venkovního přístupu, provoz by měl být zajištěn po dobu 24 hod. Termín realizace není zatím stanoven.ro schválila návrh smlouvy. 9. Upozornění občanům ohledně vymáhání dlužných částek včetně poplatku z prodlení RO byl předložen návrh na uveřejnění upozornění v místním časopise a na webu obce ohledně vymáhání dlužných částek včetně poplatku z prodlení na základě Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 v platném znění, dle 517, odst. 2 a dle NV č. 142/1994 2). RO text upozornění schválila a uložila ho zveřejnit 10. Projednání zápisu komise Partnerství č RO byl předložen k projednání zápis komise Partnerství. RO vzala na vědomí zápis a schválila účast Mgr. Makaje na jednání zástupců Muzea Středních Brd, Nadace pozemního vojska AČR, Muzea na demarkační linii a JMRC v Markt Hohenfels. 11. Projednání změn OZV RO projednala návrh na zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu upraveného OZV č. 2/2011, RO doporučuje, vzhledem k rostoucím nákladům na svoz odpadu, navýšení poplatku na 500 Kč/osoba/rok. RO projednala návrh protihlukové vyhlášky, která omezuje užívání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. RO projednala návrh na zvýšení poplatku za užívání veřejného prostranství upraveného OZV č.2/2010. RO návrhy schválila a budou předloženy ZO. Upozorňujeme občany, že pokud budou v prodlení s úhradou svého dluhu vůči Obecnímu úřadu Strašice, vystavují se dle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, dle 517, odst. 2 a dle nařízení vlády č. 142/1994 2) účtování úroku z prodlení a poplatku z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý započatý měsíc prodlení. Dlužné částky obeslané již druhou upomínkou budou předány právnímu zástupci obce. Doporučujeme všem dlužníkům úhradu dlužných částek v co nejkratším termínu, popř. možnost sepsání splátkového kalendáře. Obec Strašice zastoupená starostou Jiřím Hahnerem

5 Vyhodnocení informační zpráva za září 2011 Za měsíc září řešila OPS tyto přestupky: Doprava 26 x přestupek řešeno v blokovém řízení 21 x oznámení odboru dopravy 4 x- přestupek cyklisté - 3 x mladistvý Veřejný pořádek - 5 x- přestupek Občanské soužití - 4 x přestupek 1 x TČ - předán PČR Proti majetku - 6 x přestupek, z toho: 3 x - mladistvý, TČ - sprejerství OZV č. 3-3 x přestupek OZV č x přestupek Nález věci : - 2x klíče, peněženka s doklady, mobilní telefon, batoh, kolo, koloběžka Ověřování pobytu : 1 x Řešení stížnosti občanů 5 x Součinnost s PČR OO Hrádek 6 x Kontrola mladistvých na požívání alkoholu - 1 x, pozitivní Vážení občané, v říjnovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulý měsíc z pohledu Obecní policie Strašice. Veřejný pořádek V oblasti veřejného pořádku se znova musím vracet k přestupkům: k neoprávněnému zakládání černých skládek, ukládání odpadů a odpadků na vyhrazená místa v obci, v sídlištích a zvláště pak v sídlišti na Huti. Následující foto níže vám ukáže, jak vypadá nepořádek (plasty, krabice, kočárky atd.) u kontejnerů v sídlišti na Huti u parkoviště. Další fotografie pochází ze školního objektu (areál ZŠ), kde před měsícem byl zbudován dřevěný altán pro žáky. Zde je názorná ukázka, jak si žáci tohoto objektu váží. V době po školní výuce se v odpoledních a večerních hodinách schází v tomto objektu a zde dochází k poškozování majetku (pomalování,sprejování a znečištění od odpadků).

6 Majetková trestná činnost Zatím neznámí pachatelé nedovoleně vnikli do budovy č.13 v kasárnách a zde prováděli trestnou činnost, a to tím, že odcizili elektrické kabely a vznikla tak škoda firmě ve výši Kč. Další elektrické kabely z různých strojů byly odcizeny přímo v rodinném domě, kde pachatelé nedovoleně vnikli na cizí pozemek a škoda vznikla fyzické osobě v části Kout ve výši Kč. U obou těchto případů majitelé (poškození) neměli dobře zabezpečené objekty, a proto pachatelé využili snadný přístup k páchání trestné činnosti. Obecně se dá říci, že v současné době řádí v obci tzv. kabeláři. Další případ trestné činnosti, který řešila obecní policie, bylo poškozování cizího majetku u nemovitosti v části Huť, kde pachatelé rozbili 7 okenních tabulí, a to vhozením kamenů. Poškozené fyzické osobě vznikla škoda na majetku ve výši Kč. Další trestný čin, a to sprejerství na budově domu č. 461, 526, autobusové zastávce U Libuše a na OD Spar se stal dne 28.8 v nočních hodinách. Šetřením bylo zjištěno obecní policií, že tohoto činu se dopustili 3 mladiství ve věku 17 let, k danému činu se přiznali. Dále bylo zjištěno,že tento čin páchali ve stavu po požití alkoholických nápojů.tuto skutečnost jsme předali k dalšímu šetření PČR, službě kriminální policie. Škoda vznikla obci Strašice ve výši Kč a Kč majiteli OD Spar. Dům č.461 dům č.526 OD Spar autobusová zastávka U Libuše Doprava Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Dnem 1. srpna 2011 vchází v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to zákonem č. 133/2011 Sb. Podívejte se, jaké změny tato novela přináší v dokumentu zpracovaném Centrem služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz).

7 Na co si dát pozor, přehled hlavních změn! 1) Zimní výbava ( 40a) Povinné používání pneumatik (M+S) na všech druzích pozemních komunikacích pro vozidla M a N, v období od za podmínky, že se nachází či že se předpokládá, že se objeví během jízdy souvislá vrstva sněhu, led či námraza. U motorových vozidel s hmotností do 3 500kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech, hloubka dezénu drážek nebo zářezů musí činit min. 4 mm U motorových vozidel s hmotností nad 3 500kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a hlouba dezénu hlavních drážek a zářezů musí činit min. 6 mm 2) Opatření proti tajným závodům na silnicích ( 47a) Řidič nesmí použít vozidlo na dálnici, silnici a místní komunikaci k účasti na sportovních či podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu. V případě porušení může policista zajistit vozidlo až na 48 hodin. 3) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením ( 67) Zavedení nového druhu parkovacího průkazu uplatnitelného i v členských státech EU, který nahradí dosavadní označení s invalidním vozíkem. Doklad bude vystaven na jméno konkrétního oprávněného držitele. 4) Měření rychlosti obecní policií ( 79a) Již nebude platit povinnost, aby místo měření rychlosti bylo označeno dopravními značkami, to se týká také stacionárních radarů. 5) Dopravně psychologická vyšetření řidičů Týkající se nově i všech řidičů, kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyli v důsledku ztráty 12 bodů, bude se už jen jednat o vyšetření dopravním psychologem. Také se zúží okruh osob, který budou oprávněny vykonávat tyto vyšetření, budou muset mít akreditaci Ministerstva dopravy, podmíněnou postgraduálním vzděláním v oboru dopravní psychologie. 6) Povinné výměny řidičských průkazů ( 134) Nové lhůty pro výměnu řidičských průkazů: a) řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do b) řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2003 do 30.dubna 2004 je třeba vyměnit do 31. prosince 2013 Pozdě podané žádosti budou podléhat správnímu poplatku. 7) Nová úprava dopravních přestupků ( 125c) Přestupky jsou nově upraveny v 125c zákona o silničním provozu, vymezení skutkových podstat a sankce za jejich naplnění až na pár výjimek odpovídají dosavadní právní úpravě. 8) Změny v bodovém systému Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se již díky novele zákona nebudou sčítat, nýbrž se vždy zaznamenají body pouze za jednání nejpřísněji postižitelné. Zcela nový je pak přehled bodově hodnocených protiprávních jednání, obsažený v příloze k zákonu o silničním provozu. Počet bodově hodnocených jednání se výrazně zužuje a rovněž se v některých případech mění bodové sazby za konkrétní protiprávní jednání. Mezi hlavní změny v tomto směru patří: bodová tolerance překročení rychlosti v obci až o 5 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů bodová tolerance překročení rychlosti mimo obec až o 10 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů

8 bodová tolerance v případě překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o méně 20 %, respektive v případě nedodržení bezpečnostní přestávky o méně než 33 %; bude ukládána pouze sankce podle zákona o přestupcích bez bodů zpřísnění postihu za porušení povinnosti účastníka dopravní nehody nově se zaznamená 7 bodů zrušení bodového postihu za nerespektování zákazové či příkazové značky zrušení všech jednobodových postihů (např: za jízdu bez světel). Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 7 ) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno Počet bodů vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7 neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7 předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7 řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7 řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h -1 a více v obci nebo o 50 km.h -1 a více mimo obec 5 5 nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn Stůj daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 5 ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5 při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 4

9 překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 42 ) 4 řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4 porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 6 4 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h -1 a více v obci nebo o 30 km.h -1 a více mimo obec nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení 3 vozidla podle jiného právního předpisu řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4 ) 3 porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3 neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 3 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h -1 a méně než 20 km.h -1 v obci nebo o více než 10 km.h -1 a méně než 30 km.h -1 mimo obec držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2 2 Inzerce Velitel Obecní policie Strašice Ing. Frajt Luboš Plzeňský skart a.s. provoz Strašice vyhlašuje výběrové řízení na pozici dělnice pro demontáž elektro zařízení. Informace na telefonním čísle , nebo osobně přímo na provozovně. Kominictví MAVRMA Mareš-Vrba-Mareš st. Poskytujeme revize komínů, jejich vyčištění, prohlídky a následné opravy, výstavba a vložkování komínů. Kontakt: , Koupím byt ve Strašicích 1+1 případně garsonku nabídněte na tel

10 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Sportovní úspěchy našich žáků Závod horských kol Prvním závodem letošní sportovní sezóny byl pro naše sportovce závod horských kol, kterého se již tradičně zúčastňujeme. Kola nám do polesí Žďáru spolehlivě přiváží pan Kysilko, a závodníci se tak mohou plně soustředit na svůj výkon. V blátivém a náročném terénu si nejlépe vedli naši ostřílení borci. Na skvělém prvním místě se v kategorii starších žákyň umístila Tereza Šlapáková z 9.B, následovaná Kristýnou Pechovou, která se umístila na neméně výborném druhém místě. Stejně jako Kristýna se na druhé místo probojoval Dan Šimek z 9. A v kategorii starších žáků, kde chvályhodné výkony podali také Roman Kala a Petr Anděl. Jana Hájková z 6.A se závodu zúčastnila poprvé, a tak trochu bloudila, nicméně určitě získala zkušenosti do dalšího ročníku. Všem cyklistům gratulujeme a děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy. Mgr. Pavla Hrazdilová Sedící zleva: Kristýna Pechová, Tereza Šlapáková, Dan Šimek. Stojící zleva: Jana Hájková, Roman Kala, Vendula Mezková, Petr Anděl. Atletický čtyřboj Skupina našich nejlepších atletů se dne 22. září 2011 vypravila do Rokycan na tamější víceúčelové hřiště. Počasí nám celý den přálo, což přispělo ke skvělým výkonům našich žáků. Závodilo se ve družstvech ve čtyřech kategoriích a každý závodník musel absolvovat sprint, vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí a jednu z disciplín ve skoku dalekém či vysokém. Naši sportovci bojovali velmi usilovně a nadšeně a jejich snaha se vyplatila. V kategorii straších žáků získali kluci fantastické 1.místo z devíti družstev a zároveň se Roman Sedláček umístil ze 45 atletů na skvělém 2. místě. V kategorii starších žákyň holky vybojovaly krásné 2. místo a opět jsme bodovali i v jednotlivcích, kde naše nejvšestrannější sportovkyně Tereza Šlapáková dosáhla také 2. místo. Úspěšné bylo i družstvo mladších žákyň, které se umístilo na pěkném 3. místě, a družstvo mladších žáků bylo páté. Mnoho z našich atletů podalo jedny z nejlepších výkonů tohoto závodu, jmenujme třeba Dana Šimka ve skoku dalekém, Romana Kalu ve vrhu koulí, Terezu Šlapákovou ve vytrvalostním běhu nebo skvělý čas Romana Sedláčka ve sprintu, ale dařilo se i ostatním. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů. Reprezentovali nás: Starší žáci: Roman Sedláček, Roman Kala, Dan Šimek, Jakub Kolínek, Petr Poch Starší žákyně: Tereza Šlapáková, Vendula Mezková, Jana Frűhaufová, Alena Sedláčková a Nikola Kůdová Mladší žákyně: Hana Nguyen Thi, Karolína Kozlíková, Jana Hájková, Nikola Heiserová, Nikola Hončová Mladší žáci: Marcel Hrách, Adam Lovas, Matěj Vaník, Honza Hupák. Mgr. Pavla Hrazdilová

11 Ukázky ze slohových prací žáků 4.A: Příběh z vyjmenovaných slov Jednoho krásného dne šla maminka zasadit kytičky na zahradu a viděla tam slepýše. Pak přišla domů, a protože měla hlad, tak si šla vzít sýr. Ale místo sýru našla myš. Zavolala: Pomóóc, je tu myš! Přiběhl tatínek, chytil myš do sklenice a šel ji vypustit ven. Venku viděl poletující hmyz, viděl také sýkoru a sysla a také si všiml, že na zahrádce vyrostl pýr a že na kytičky usedly včelky a vysávaly pyl. (Kristýna Paurová, 4.A) Jednou šel slepýš někam na louku a tam byl velký dub. Zastavil se u toho stromu, aby si v klidu odpočal, ale pak se objevila myš a chtěla si taky odpočinout. Když bylo ráno, tak se myš a slepýš skamarádili a brzy se jim narodilo mládě. (Wiliem Rontó, 4.A) Pan sysel Kousal vykousal z lýka kytici a dal ji paní sýkoře. Sýkora se zasmála a zazpívala mu za kytičku písničku. Mladý bráška pana Sysla je poslouchal, brzy je doposlouchal a měl z toho vyplazený jazyk. Malý sysel to šel říci své převysoké mamince. Maminka zuřila, protože paní Sýkorovou neměla ráda, a vynadala velkému syslovi. Ten z toho měl ponaučení, ale stejně se stýkali tajně v hlubokém lese a povídali si. Malý syn přišel domů a navečeřel se, až byl z toho sytý. A jak jedl, tak zase něco slyšel, ale nevšímal si už toho. (Zuzana Krajdlová) Byl jeden slepýš, který slyšel klopýtat koně. Tak k němu přišel a zavolal: Hej, ty, jak se jmenuješ? Bílý vítr. A kdo jsi ty? Já jsem slepýš. A kůň řekl: Ty se máš, ty jsi ve vyjmenovaných slovech. Slepýš se zaradoval: Jupí, to jsem ani nevěděl! (Martin Englický) Šel jednou slepýš a v tu chvíli na něj spadl hlemýžď. Zaskočilo mu z toho a jak otevřel pusu, vlétla mu do břicha moucha. Tak museli k doktorovi. První doktor zahrál hlemýžďovi na tykadla, ale moucha nevylétla. Šli ke druhému, ten se zamyslel, zahrál mu na břicho jako na bubny, ale mouchu opět nevyhnal. Tak myšák svolal kouzelníky, ti začali krásně zpívat a mávat hůlkou a moucha konečně vylétla hlemýždi z břicha ven. (Karel Horčic) Slepýš se plazil k jeskyni a uviděl velkého netopýra, jak visí na stěně. Plazil se dál a uviděl myšku, jak chroupe sýr. Když se dostal pryč z jeskyně, už byla noc. Ale z ničehož nic uviděl začarovaný les. Říkalo se o něm, že tam na mýtině žije zlý a pyšný král sysel, který nejraději žere slepýše. Slepýš se ohlédl a slyšel houkat výra. Výr roztáhl křídla a do drápů vzal slepýše. Výr patřil zlému syslovi, ale objevil se netopýr z jeskyně a zachránil mu život. Netopýr odletěl se slepýšem, ale sysel běžel za nimi. Když už málem chytil netopýra, narazil do býka a utíkal se před ním schovat. Netopýr se syslem odletěli do jeskyně a všechno dobře dopadlo. (Aneta Válková) Mgr. Marcela Paulová Zastřešení venkovní učebny Již v loňském školním roce se děti i učitelé těšili z nově vybudované venkovní učebny, financované z fondů ESF, která nám všem umožnila učit se v jiném prostředí než nám poskytuje budova školy. Musím podotknout, že návštěva této učebny vždy byla a je silným motivačním elementem pro žáky. O prázdninách k této vymoženosti přibylo i zastřešení, jež by nám skýtalo širší využití této učebny. Avšak více než školáci tuto učebnu používají jiní, kteří po sobě zanechávají hromady nedopalků, odpadků, kreseb a podobně. Je nám všem líto, alespoň těm, kterým byla učebna určena, že pro nás tam místo již není - a nebo jaké!? Mgr. Zuzana Andrlíková

12 Ukázky poničené venkovní učebny. Dny vědy a techniky očima žáků 7.A Dne 16. září 2011 jela celá naše třída v doprovodu tří pedagogů na exkurzi s názvem Dny vědy a techniky, která se konala v Plzni. Na náměstí stály tři velké stany a v nich se konaly přednášky z různých oblastí fyziky (mechanika, optika, elektřina, astronomie, akustika ) a také se předváděly různé pokusy, např. s rychlostí zvuku. Mohli jsme se podívat na to, jak vzniká pára, nebo popřemýšlet, proč balónek plný vody nepraskne, když pod něj dáme sirku. K vidění byly různé technické vynálezy. Každý si mohl nějaký pokus vyzkoušet, nás nejvíc bavilo vyrábět hmotu ze škrobu a vody nebo ocitnout se v bublině. Zajímavé bylo podívat se dalekohledem na Měsíc a Slunce nebo pozorovat práci elektromotoru. Na náměstí probíhalo také mnoho soutěží pro děti. Všem se exkurze moc líbila. (Simona Dvořáková, Andrea Lemperová, Matěj Vaník, Dominik Říha) V peřině Krásný pátek na konci září si užili žáci prvního stupně. V rámci projektu Stávám se čtenářem, který je financován z ESF, navštívili žáci multifunkční kino, kde zhlédli pohádkový příběh s názvem V peřině ve 3D projekci. Pro některé děti to byla úplně první návštěva kina a pro všechny si myslím vydařená. Někteří se už těší, až se venku setmí a pomocí kombinace knoflíků se dostanou do peřiny, do říše svých vlastních sladkých snů. Uvidíme v pondělí, jestli budeme všichni na svých místech. Mgr. Zuzana Andrlíková Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

13 S ÚSMĚVEM NEBO SLZAMI? Pro sto zapsaných dětí začal ve strašické mateřince nový školní rok. Nejstarším z dětí je Eliška Horvátová a pomyslné prvenství nejmladšího patří Bětušce Sedláčkové. Protože se oproti loňsku počet dětí zvýšil, nutně došlo k organizačním změnám. Třída nejmladších Kytičky přešla na celodenní provoz. Kolektiv zaměstnanců posílily nové kolegyně: Petra Sládková s Alenou Krausovou, která zde pracuje i jako pedagogický asistent. Změnu doznal i náš školní vzdělávací program. Máme v plánu blíže poznávat místopis, současnost a historii Strašic a jejich nejbližší okolí. V tom nám budou pomáhat podbrdští skřítkové společně s Fabianem. Samozřejmostí zůstává získávání návyků, dovedností, znalostí a vědomostí, jejichž rozsah je stanoven ministerstvem školství. Vraťme se ale na samý začátek 1. září. U mrňavých Kytiček se ten den plakalo nejvíc. Většinou to bylo první odloučení od rodičů mezi cizí. Snad je pro maminky a tatínky útěchou, že pláč netrval do nekonečna dnes už nad steskem převažuje zájem o hračky a kamarády. Zkušenější Berušky si při zahajovacím dni troufly na Kolo, kolo mlýnské. Když také mohly zazvonit na zvoneček při svém představování se ostatním, nebál se promluvit téměř nikdo. Kruhová hra se zpěvem o myšce a kocourovi zaujala ve třídě Koťat úplně všechny. Není nad pořádnou honičku, přestože je omezena určitými pravidly. I v téhle třídě byla prezentace vlastního jména samozřejmostí. Nejstarší Sluníčka šla do školky s úsměvem. Dvěma roky ověřená zkušenost, že to tam není tak špatné dokáže své. V téhle třídě děti k vlastnímu jménu a příjmení přidávaly dle svého uvážení vlastní postřehy, co se jim ve Strašicích líbí či nelíbí. Bylo zajímavé a poučné dozvědět se, čeho všeho si předškoláci všímají. Na konci besedy jsem si oddychla, že převažují kladné postřehy. Budu si přát, aby se poměr pozitiv a negativ během roku neobrátil. Irena Pešťáková Zprávy z Markt Hohenfelsu (Mitteilungsblat září) Překlad Ing. František Nerad předseda komise pro Partnerství 30 let Kolping - dětské dechové kapely Další jubileum 30. července oslavila Kolping Jugendblaskapelle kvůli 30. výročí vzniku svátečním koncertem v Keltském sále. Motto znělo: 30 let dechové hudby a žádný konec v dohledu. Předsedkyně Petra Winkler mohla před opravdu plným sálem pozdravit hosty z řad rodičů. Dále pozvané náměstka zemského hejtmana Willibalda Gailera, US- velitele plukovníka Johna Spiszera s manželkou Melissou a okresního předsedu Severobavorského hudebního svazu Gerharda Engela s manželkou. V pozdravném projevu Gerharda Engela a starosty Bernharda Grafa byly vyjmenovány úspěchy, ale i závazky z aktivit, za které je odpovědná Kolping Jugendblaskapelle. Dechová kapela je vývěsním štítem a reklamou pro Markt Hohenfels, stejně jako starosta.

14 Protože předsedkyně Petra Winkler stále hledá vůdčí členy pro skupinu za podpory pana faráře Udo Klösel a starosty, kteří jí v tom spontánně pomáhají. Vyjádřili naději, že se jim podaří získat mnoho napodobitelů. Kapela nabídka ke svému jubileu pod vedením dirigenta Patricka Siebenborna ambiciozní koncert na vysoké úrovni, jak ve svých řečech po koncertu potvrdili jak odborník Gerhard Engel, tak starosta. Publikum odměnilo koncert skupiny obrovským potleskem a vyžádalo si dva přídavky. Ředitel Albert Vogl se rozloučil Po 35 létech učitelské činnosti ve škole v Hohenfelsu, z toho 24 let jako ředitel Albert Vogl za účasti školního rady Franze Hübla odešel do zaslouženého klidu a rozloučil se se školou. Celkově byl Albert Vogl 38 let ve službách ministerstva kultury. Na začátku svého působení v Hohenfelsu v roce 1976 bylo ve škole ještě 200 žáků v 10 třídách a 15 učitelů. První řez byl proveden v roce 1991, kdy třídy 7, 8 a 9 kvůli nedostatečnému počtu žáků byly převedeny do hlavní školy v Parsbergu. Počet dětí se tím redukoval na 140, učitelé na 10. V roce 2002 ztratil ředitel školy třídy 5 a 6, které také byly převedeny do Parsbergu. V Hohenfelsu je nyní pouze základní škola se 4 třídami a 4 třídními a 4 odbornými učiteli. Toto permanentní snižování počtu žáků vede k ustavení kombinované 1./2. třídy v příštím školním roce. Albert Vogl svého času jako ředitel školy s tímto snižováním počtu žáků i učitelských sil bojoval. Také organizaci školních potřeb musel nově přizpůsobovat. Musel se vyrovnat se ztrátou nároku na sekretářku a převzít její úkoly. Malým ulehčením bylo, když v posledních třech létech zařizovala pro Hohenfels kancelářské práce paní Heidi Feuerer, sekretářka hlavní školy v Parsbergu. Při rozlučovací oslavě v Keltském sále pochválila paní učitelka Johanna Moser svého šéfa a poděkovala mu jménem všech za jeho nezměrné nasazení ve své škole a za kamarádský přístup. Děkovné slovo pronesl také pan farář Udo Klösel, předsedkyně rodičovského sdružení Manuela Schätzl a místostarosta Dietmar Feuerer, který zastoupil pana starostu, který z důvodu důležitého jednání s firmou e- on se nemohl zúčastnit a předal panu řediteli dárek. Školský úřad stanovil, že v novém školním roce bude vedením pověřen pan Bernhard Utz, ředitel základní školy v Lupburgu. Mimoto dojde také ke změnám učitelů. Paní Weichselgartner nahradí paní Knott. Pan ředitel Vogl muž ve dveřích. Partnerská obec Strašice spolek chovatelů domácích zvířat byl o posvícení v Česku Na pozvání Chovatelů z české partnerské obce Strašice jela předsedkyně Chovatelů domácích zvířat z Hohenfelsu Ingrid Meier v doprovodu svého manžela na 14. srpna do Česka. V tuto neděli bylo ve Strašicích posvícení a místní chovatelé pořádali výstavu. Ingrid a Hans Meierovi byli nadšeni ze srdečného přijetí v partnerské obci. Jako dárek za pozvání předali pohár. Se slibem dodržování dalších dobrých kontaktů se spolkem ve Strašicích, jejich zlepšení a prohloubení nastoupili oba cestu domů z úspěšného dne. Velký podíl našeho partnerství spočívá také v tom, že Strašice lze dosáhnout po dvou hodinách jízdy. Cesta tam i zpět v jednom dni není žádný problém. Starosta poděkoval manželskému páru za oživení a prohloubení partnerských vztahů.

15 Pohled na bytovou správu z druhé strany Ing. František Nerad poradce pro bytové otázky Nejprve bych chtěl bytové správě poděkovat za nahrávku na odpověď. Už jsem jednou odpovídal na tento článek na webových stránkách, nicméně když se tento poloanonymní příspěvek objevil v Barňáku, nevidím jediný důvod neodpovědět na něj i zde, naopak to vítám. Předně musím říci, že výpady vůči bytové správě nejsou jen moje, ale především mnoha nájemců místních bytovek. Kdyby si správce bytovky někdy prošel, slyšel by to také. Vzhledem k tomu, že jsem už v létech ve Strašicích dělal předsedu bytové komise, vím, že ty problémy v bytovkách jsou už velmi starého data. Mě soukromě by mohl být stav nájemních bytových domů lhostejný, protože v nich nebydlím. Vím, že mnozí lidé se starají jen o své a do veřejného moc nemluví. I když za to, třeba jako zvolení zastupitelé, odpovídají a žijí si v klidu. Nejsem takový, který se stará jen o sebe. Zejména jako stavař a v posledních 20 létech i jako některými lidmi v tomto státě uznávaný odborník na bytovou politiku, který se s tím jistou dobu živil a dodnes do ní mluví v různých orgánech a organizacích, tyto otázky nemohu tak snadno hodit za hlavu. Pisatel se v článku přiznal k tomu, že nemá v tomto oboru řádnou kvalifikaci a je jen poučený laik s 36-ti léty praxe. Je asi jasné, že od těch 36 let je nutné rozdělit a počítat jen posledních 21 let, protože to co zde bylo předtím, byla bytová politika naprosto a zásadně odlišná od toho, co se zde požaduje dnes. Já jsem si hranici mezi tím co tady bylo a mezi tím, co by tady mělo být dnes, jasně vyznačil a po listopadu 1989 také hodně učil. Jak ve stavařině, tak v systému bytové politiky. Nemyslím si, že tomu tak je u správy bytů v naší obci, ale abych nekřivdil, dost podobné problémy jsou nejen v Strašicích. Vím ale, že praxe se bez zásadních tlaků těžko reformuje na úplně jiný styl práce. Vstupem našeho státu do EU se ty změny ještě zpřísnily, jenže mnohým vlastníkům a mnohým správcům je to jaksi jedno. Jejich změna se mnohdy udála jen v cenách služeb, nikoli v systému práce a přístupu k bytové politice, kterou tato země v roce 1989 nastoupila. Od roku 1992, kdy jsem začal pracovat na bytových družstvech, jsem si měl možnost prohlédnout a přečíst mnoho věcí o bytové politice jak tady, tak v zahraničí, včetně správy bytů. Od roku 1995, kdy přišla Inzula, (vlastně tehdy dvě Inzuly) do Strašic, jsem poukazoval na to, že na základě mandátní smlouvy, která s nimi byla podepsána, bude správa bytů nedostatečná. Po celých 11 let byly mé připomínky přehlíženy jako velké širé rodné lány. Začal jsem například někdy v létech dělat novou mandátní smlouvu podle vzoru radnice ve Zlíně a slyšel vzkazy o tom, že toto nikdy nikdo nepodepíše. Divné, když ve Zlíně to funguje. Když jsem nastoupil v roce 2006 na radnici, požádal jsem právního zástupce obce, aby mi udělal ke stávající mandátní smlouvě připomínky. Je jich docela dost a navíc dnešní smlouvy už jsou zásadně jiné než před 15 léty. V mnoha západních zemích jsou tyto služby koncesované a koncesionář si musí doplňovat vzdělání a svoji pozici po nějaké době obhajovat. Proto si myslím, že by byla nová smlouva lepší. Z nějakých, mě nejasných důvodů, se nepodařilo novou smlouvu se správou bytů prosadit. Odstoupit kvůli tomu z funkce místostarosty jsem nechtěl (v roce 1995 jsem to udělal a nic se tím pádem nezměnilo), takže jsem začal navrhovat a připravovat sám úpravy bytovek tak, jak je požaduje EU. Vše se však dělalo veřejně v rámci komisí, které jsme na radnici ustavili (komise pro rozvoj obce a komise pro veřejné zakázky). Pan Smejkal, jako zástupce Inzuly byl jmenován členem komise pro veřejné zakázky. Bylo nám jasné, že se bude o firmách na opravy domů jednat a správce by u toho měl být. To, že na tyto komise zástupce Inzuly většinou nechodil je jen jeho problém, nicméně na jeho

16 mail jsem posílal zápisy a podklady pro všechna jednání komise. Takže pláč nad tím, že o ničem správce nevěděl, jen dokladuje, jak mu strašické bytovky leží na srdci. Vím, že pan Smejkal, jako zástupce Inzuly, seděl u starosty minimálně jednou měsíčně minimálně hodinu a předpokládám, že si tam povídali o tom, co bude s bytovkami. Proč by tam také jinak chodil? Já jsem z každého jednání s mnoha návštěvami předkládat Radě obce zprávy z jednání a to se pak objevilo v zápise. Zprávu z jednání starosty se správcem jsem však nečetl ani jednu. Navíc při předělávání webových stránek jsem na Správce bytů nezapomněl a nechal jsem pro jeho materiály udělat vlastní šuplík, ke kterému má přístupová práva. Kupodivu začal je řádně a často využívat až když jsem z radnice odešel, zejména k výpadům vůči mě. Že by se na nich objevil řádný plán oprav s rozpočty, řádný rozpis vyúčtování, návrhy na opravy či projekty, jsem nezaznamenal. Na chyby v zateplování a v Domovním řádu si náhle vzpomněl za více než dva roky a rok poté, co jsem z radnice odešel. Pisatel mě obvinil: Kdo to kdy viděl, pane INŽENÝRE, aby se nejprve zateplovaly fasády, bez předchozího nebo současného řešení (=rekonstrukce) střech, hydro-izolací a elektrických rozvodů ve všech domech určených k zateplení? Co k tomu dodat? Dvě otázky: První - Co tady dělal po všechna ta léta OPBH a pak správce bytů Inzula od roku 1995? Nejsem poučený laik, ale studoval jsem 10 let stavařinu a mám v ní cca 30 let praxe, takže mě naučili, že i ve stavbách mají některé části stavby omezenou fyzickou životnost (úplně pomíjím životnost morální, kdy správci nemovitostí v zahraničí opravují konstrukční prvky, když zastarají jen morálně, nikoli až fyzicky) a opravy by se měly provádět s ohledem na tuto životnost. Např. linoleum 5 let, hydroizolace plochých střech se má udržovat každé 4 roky atd. Vana např. ca 15 let. Na ČVUT na to existují skripta od Doc. Berana. Naučili mě už na průmyslovce v Plzni, že hydroizolace lepenkou A 400/H, lepená na omítku izolační přizdívky horkým asfaltem má životnost mezi léty. Tyto izolace se dělaly na domech typu T 11 až G 57, což jsou typy domů, ze kterých jsou postavena sídliště za radnicí a u hřiště. Ta byla postavena v létech tedy životnost izolací už prošla 2x, takže je otázka, v kterých plánech OPBH a posléze Inzuly se objevují opravy těchto izolací. Já je nikdy neviděl a nyní mi je vyčítáno, že to není uděláno? Je naopak pravda, že za socialismu peníze na zásadní opravy státních nájemních domů byly plánovány a záleželo jen na tom, zda je někdo naplánoval. Pokud o sobě pisatel tvrdí, že je "poučený laik s 36 léty praxe", pak chápu, že před 36 léty tu praxi ještě neměl a tedy nemohl takové věci plánovat. Ale dělal náměstka. Druhou otázku: Vzhledem k tomu, že zástupce správce chodil velmi často k panu starostovi, ptal se ho někdy na peníze? Prohlásil jsem při privatizaci vojenského sídliště, že peníze z této privatizace půjdou do oprav obecních nájemních domů. Za to sídliště jsme dostali asi 20 milionů. Privatizovali jsme malé čtyřbytovky a lidé za ně zaplatili tuším 2 miliony. Privatizuje se dům č.p. 526 a měli bychom za něj dostat více než 1,8 milionu (tedy celkem asi 24 milionů Kč). Z těch peněz se udělaly nové střechy, oprava vodovodu v sídlišti za radnicí. Jedna stála v průměru ,-, je jich 14, ale nedělaly se všechny, dejme tomu 12, takže mě to dává 6 milionů. Vodovod asi 4 miliony. Obchod v tom sídlišti něco kolem milionu. Jak jsem už několikrát napsal, měli jsme na radnici se starostou rozdělené oblasti práce a já jsem peníze nikdy nedělal, nerozděloval a nemluvil jsem do toho, jak se rozdělují. On mě nemluvil do investic. Peníze měl na starosti starosta a chci věřit, že se spolu se správcem i o tom bavili. Mě starosta ujišťoval, že peníze nejsou problém! Třetí otázkou pak jsou ceny těch prací. Já jsem si nyní udělal rozpočet podle současně platných ceníkových cen na výměnu zařizovacích předmětů, které vyjmenoval správce do vyúčtování prvního pololetí a vyvěsil je na webové stránky. Jemu vyšlo ,- Kč, mě vyšlo ,- Kč. Předpokládám, že nebude nikdo tvrdit, že neumím udělat po 35 létech praxe rozpočet na výměnu záchodu. V nějakém plánu prací na webu správce jsem četl, že výměna zvonků se plánuje udělat v jednom domě za ,- Kč. Při zateplování se to udělalo tuším za ,- v jednom domě a nešlo jen o zvonky, ale o otevírače zámku. Pisatel vyčítá obci, že produkuje ztrátu z toho, že nezvýšila nájemné na nejvyšší možnou mez. Zřejmě mu nedochází, že nájemné není jen číslo, aby vyšel rozpočet na předražené zakázky, ale politický pojem, který zasáhne do života mnoha lidí. Hned na třetím jednání Rady obce kdy jsem tam už nebyl, se zvýšilo na návrh správce nájemné na 40 Kč/m2 u nových bytů!!! Trochu si započítám: průměrný byt má plochu 40 m² x 33 (průměrné staré nájemné) Kč = 1320/měsíc. Úvěr se splácí asi 25 Kč/m², tj Kč. Takže zbývá 8 (u některých 15)Kč/m², t.j Kč. Bytů máme asi 400x320= ,- Kč/měsíc = ,- Kč za rok!! Stojí-li oprava el. instalace v jednom bytě, jak

17 správce tvrdí, ,- Kč, lze za to ročně opravit rozvody třeba v 38 bytech. Nebo opravit 1,5 střechy v sídlišti u hřiště. Nevím kolik si bere za správu a je mi to jedno. A to si pořád myslím, že někde ještě leží peníze z těch privatizovaných bytovek. Navíc každý rok dostává obec ze zateplení cca ,- Kč z dotace Panel (celkem máme dostat 13,9 milionů korun). Na příštipkaření typu zelený nátěr, které se považovalo ve Strašicích za zateplování, se žádné dotace neberou + samozřejmě vyhozené peníze za tu opravu! To zase naopak já považuji za ztrátu obce způsobené špatnou správou. No a samozřejmě to, že ve dvou stejných bytech se platí různé nájemné podle toho, kdo se do něj kdy nastěhoval je, mírně řečeno, podivné. Trh jak sviňa!!! Však si každých 14 dnů mohu přečíst v zápisech z Rady, kolik lidí žádá o splátky za dluhy!!!! No a co se týká kvality provedených prací. Uznávám, že při takovémto rozsahu prací nejde neudělat chyby. Nepopírám, že také nevznikly. Mnoho (desítky, možná stovky) jsme jich odstranili v roce 2009 a pak i v roce 2010 tedy v době i po dokončení stavby, která m.j. byla řádně zkolaudována a bylo konstatováno, že byla provedena v souladu s projektem. Vzhledem k tomu, že na stavbu je poskytována dotace, byly samozřejmě udělány i termovizní snímky všech domů, odtrhové zkoušky a vše je zaprotokolováno a v souladu s platnými předpisy, protože jinak bychom dotace nedostali. Dělali to odborníci na tyto věci. (Autorizační razítko na TZB je razítko na kanalizaci, vodovod a topení). Je pravda, že seznam vad, který byl vyhotoven správcem s křížkem po funuse, je velmi dlouhý a při jeho sepisování byli jen lidé od správce (revizní zprávy na hromosvody v sídlišti u hřiště ale byly nějak opominuty). Prováděcí firma se přesto nikdy nezdráhala tyto vady odstranit. Problém má už půl roku správce, protože dodavatel od něho požaduje každou odstraněnou vadu fyzicky přebrat a on na to nemá čas. Nemohu se zbavit dojmu, že plán řešení oprav měl vypadat jinak. No a závěrem. Znovu se pohybuji v bytové politice a vím, že od roku 2013 se nebudou moci pronajímat byty, které nesplňují základní předpisy. Pan pisatel sice zdůraznil, že: Probuzením z tohoto snu budiž skutečnost, že dnes máme ve Strašicích dvacet uvnitř morálně a technicky zastaralých avšak zateplených bytovek a nulu na účtu. (jen poznámku: Pokud 2,3 milionům ročně říká nula na účtu, pak nevím???!!!) Nevím, jak by to chtěl býval stihnout, ale díky tomu zateplení bude obec bez sankcí bytovky moci pronajímat i po Jezdím nyní po mnoha městech a obcích v oblasti bydlení, oprav domů a zateplování. V Tachově mi sdělili, že lidé dost silně protestují proti zvýšení ceny tepla z 450 na 500 Kč/GJ. V Hořovické teplárenské instalovali za 30 milionů MaR do systému, takže mohou "řídit mobilem" vytápění v každém domě. Ředitel mi řekl, že raději lidem zateplí domy, než aby se mu odpojovali. Teplo tam stojí o mnoho méně než ve Strašicích. Nevím kde je chyba, ale myslím si, že to, že jsou bytovky uvnitř ještě v socialismu a zvenku v 21. století je chyba vlastníka a jeho správce a nikoli moje. Kdybych se nepokusil to zorganizovat, tak byly v tom socialismu kompletně celé dodnes. Od roku 1995 nikdo správci nezakazoval, aby to udělal sám. Už v roce 1985 jsem upozornil technického náměstka na OPBH na to, že bytovky je třeba zateplit a ptal se ho, proč se zateplují skoro nové na Železné v Rokycanech a ne staré ve Strašicích. Řekl, že mi do toho nic není! Tehdy jsem to skousnul, ale jednak dnes už se huba držet nemusí a jednak nejsem jen poučený laik, ale mám praxi už skoro 20 let v tržní bytové politice(www.bytovadruzstva.cz).

18 Vzpomínka na pana plukovníka Dne 13. září naše řady opustil rodák a čestný občan Strašic československý vojenský veterán plukovník v.v. pan Josef Polívka. Za připomenutí stojí stručné připomenutí jeho životní pouti, které nebyla jistě cestou pohodlnou. Josef Polívka se narodil 10. dubna 1921 ve Strašicích. Po vyučení soustružníkem, pracoval v plzeňské Škodovce. V době II. světové války přešel do jejího závodu ve slovenské Dubnici nad Váhom. Odtud odešel za pomoci ilegální organizace přes Maďarsko a Jugoslávii do Palestiny. Bojoval u Tobruku a Dunkerque. Po návratu do vlasti, který nebyl bez problémů, odešel z armády. Po celý život měl problémy v zaměstnání pro svoji bojovou činnost na západní frontě. Po roce 1989 byl velmi zklamán z vývoje české společnosti, které po dlouhá léta nedokázala docenit vojenských zásluh válečných veteránů ze západní fronty. Nesložil ruce v klín a aktivně se zapojil do Svazu bojovníků za svobodu. Věděl, že je nutné bojovat za práva svých spolubojovníků, kteří se již nacházeli v důchodovém věku. Z osobních zkušeností mohu potvrdit, že pan plukovník Josef Polívka byl do pozdního věku vitálním člověkem, který dokázal být přínosem pro své okolí. Ostatně o tom svědčí i besedy, které se konaly na základní škole Karla Vokáče a v Místní knihovně. Jeho vyprávění a zkušenosti nebyli nudnou šedí, ale pestrým a poučným zážitkem pro každého účastníka těchto akcí. Věřím, že někde za horizontem všedních i nevšedních dní se sešel se svým spolužákem a spolubojovníkem plukovníkem Bobem Velvarským, s kterým sdílel část bojů u Tobruku. Je třeba také zmínit, že za války byla, na základě udání, vystavena perzekuci i jeho rodina. Ale pan plukovník Josef Polívka nikdy nezanevřel na svou vlast a rodný kraj, jen chtěl, aby se lidé změnili k lepšímu.tento boj se mu však nepodařilo dokončit Čest jeho památce Mgr. Tomáš Makaj V září zemřel strašický rodák plukovník Josef Polívka. Bylo mu devadesát let. V květnu jsem se s sním sešla na schůzi ČSBS (Český svaz bojovníků za svobodu) v Plzni. Byl duševně svěží a jeho chůzi by mu mohl závidět i padesátník. Za války prošel několika bojišti na západní frontě, bojoval i u Tobruku. Sešel se zde s druhým strašickým rodákem plukovníkem Bohuslavem Velvarským. Oba dva obdrželi různá vyznamenání a ve Strašicích jako první, Čestný občan Strašic.Pan učitel Makaj uspořádal pro 9.třídu před několika roky besedu s panem Polívkou, na kterou mě pozval. Žáci poslouchali pozorně a tiše. Pan Polívka se nechal přemluvit a podobnou besedu uspořádal opět Tomáš Makaj v sálku knihovny pro dospělé. Věřím, že své vzpomínky zapsal. Mnozí mu to radili. Věra Šmolíková

19 Z dějin zahrádkářů ve Strašicích 4. Část V dnešním pokračování se budeme zabývat velice pohnutým období a to od roku 1947 do roku Přesto že to byly roky velice pohnuté, v zachovaných dokumentech kroniky jsou jen strohé a kusé informace. Cílem však bylo vytvářet dobré ovzduší, pouto ke spolkové činnosti a soudružnosti. Proto ve větší míře budu využívat citací zapsaných v kronice, abych přiblížil sled událostí. Rok 1947 začal výborovou schůzí 5.ledna, na které bylo dojednáno udělat přednášku ke které př.hlad obstará u svazu v Praze potřebné filmy. Z přednášky však sešlo, protože všechny stávající filmy byly opatřeny německými titulky a muselo dojít k přetočení a jejich odstranění. Z ústředního časopisu zahrádkářů byl přečten a vysvětlen 2- letý budovatelský plán pro samotné zahrádkáře. Na pořad jednání se dostal dopis od Jednotného svazu zemědělců, kde oznamují spolku přidělení 18000,. Kč, jako příspěvek na výsadbu ovocných stromů. Spolek za uvedené peníze nakoupil stromky a rozdělil mezi své členy. Dne 2. března 1947 byla za účasti 21 členů konána valná hromada v restauraci Pod sálem, kde došlo ke zvolení nového výboru. Zvoleni byli noví členové: jako předseda František Kasík, místopředseda Antonín Hlad st., zapisovatel a jednatel Václav Šmolík, pokladník Antonín Šmolík, hospodářský správce František Vondřich, revizoři účtů Josef Flemr a Alois Zelenka, jako znalci Ing.František Holub a Alois Zelenka. Dále se členy výboru stali Karel Wenig, Oldřich Pech, Josef Hochman, Václav Šlapák, Václav Bílek a Antonín Holman. Jak jsem již předeslal bylo to období velice pohnuté a docházelo zde k rychlým změnám. Na schůzi 7. září 1947 po vyčerpání jednání pro tuto schůzi bylo oznámeno, že na sjezdu zahrádkářů bylo schváleno splynutí Svazu zahrádkářů se Svazem českých zemědělců v jeden celek. Na 5.října byla opět svolána valná hromada ve spolkové místnosti, která byla Pod sálem za přítomnosti 17 členů na které byly provedeny nové volby, které vyzněly v takovém složení jako o valné hromadě 2. března tohoto roku. Celý rok 1948 byl velice bouřlivý a vyznačoval se značnými změnami: citace z kroniky Tento památný rok, kdy dělníci převzali moc do svých rukou, byl převratný jak pro celý národ, tak i pro zahrádkáře. V tomto čase přeměn a změn a spoustě jiné práce byla konána pouze valná hromada a to dne 28. března 1948 v restauraci Pod sálem za přítomnosti 11 členů. Po uplynutí 1 hodinové lhůty, byly provedeny volby nového výboru. Za předsedu zvolen Antonín Hlad st., za místopředsedu Antonín Holman, za zapisovatele a jednatele Václav Šmolík, za pokladníka Antonín Šmolík, za znalce Ing.František Holub a Alois Zelenka, za hospodáře Josef Andrlík, za revisory účtů Josef Flemr a Alois Zelenka. Členové výboru Karel Wenig, Oldřich Pech, Josef Hochman, Václav Šlapák a Václav Bílek. Nový předseda Antonín Hlad nabádal členy k spolupráci v nových radostnějších podmínkách, aby ve spolku zavládl kamarádský poměr a aby členové se dostavovali do schůzí v hojnějším počtu konec citace z kroniky. Z toho roku se jiné informace o činnosti spolku nedochovaly. Rok 1949 byl vcelku obdobný roku předešlému. Předseda Antonín Hlad byl ustanoven nadřízenými orgány jako ovocnářský ve Strašicích. Jeho úkolem bylo starat se o dobrý stav ovocného stromoví. V březnu se pak konala valná hromada, kde za přítomnosti 26 členů předseda Antonín Hlad přednesl význam vyhlášeného pětiletého plánu, pokud se týkalo zahrádkářů. Byly provedeny nové volby, které nepřinesly žádné velké změny ve vedení spolku, pouze za pokladníka byl zvolen Josef Lang a byli ustanoveni noví revizoři účtů Eduard Weiner a Bohumil Drechsler. Rozhodnuto bylo dát do pořádku zahradu u slévárny, která byla zamořena kůrovcem,.. pokračování příště ČZS Strašice Miroslav Hofman Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma. www. plzenskyskart.cz

20 Vzpomínka na světovou gymnaestrádu. 14. světová gymnaestráda 2011 ve švýcarském Lausanne skončila. Očekávali jsme, že zvláště ve Švýcarsku bude gymnaestráda opravdu nezapomenutelným zážitkem a nebyli jsme zklamáni. Lausanne projevovalo svůj zájem o tuto akci na každém kroku. Výzdoba, ubytování, sportovní a zábavná centra, ale i obchody a domácí obyvatelé, vše nasvědčovalo tomu, že jsme ve městě vítáni. Však je to město se sídlem Mezinárodního olympijského výboru a nabízí moderní expozici Olympijského muzea. Už při příjezdu do města jsme byli uchváceni nádhernou scenérií hor a Ženevského jezera, na jehož břehu se město rozkládá. Počasí nám vcelku přálo, i když jsme zažili i deštivé dny. Švýcaři zúročili své zkušenosti z předchozích gymnaestrád, kde jejich výpravy byly vždy nejpočetnější. Hromadné skladby měly k dispozici důstojný stánek, Olympijský stadion, kde prostorová choreografie měla možnost vyniknout. To bylo příznivé zejména pro naše skladby. Všechna naše vystoupení byla velice úspěšná. Diváci dávali najevo, že naše pojetí hudebně pohybové kompozice je uchvátilo. V improvizovaném programu národního večera, o který nás požádali místní obyvatelé městské části, kde jsme byli ubytováni, jsme předvedli jak pódiové, tak ukázky hromadných skladeb a další talenty mezi cvičenci. Celý večer završila osvědčená parta hudebníků, obohacená o klávesy a housle, které nás doprovázely i při zahájení českou hymnou. Zpívalo celé divadlo. Místních se sešlo tolik, že většina našich se již do sálu nevešla. Malé náměstíčko u divadla se však hodilo na hraní, zpívání a tanec a tak měli obyvatelé okolních domů program dlouho po skončení oficiálního programu Zkrátka je možné konstatovat, že účast české reprezentace byla na 14. Světové gymnaestrádě velmi úspěšná. Těšíme se na příští gymnaestrádu ve Finsku. J.Andrlíková Informace z kultury Brdská edice křtila další knihu Ve spolupráci s Místní knihovnou ve Strašicích a Muzeem Středních Brd byla realizována beseda a autogramiáda Ing. Václava Jiřičky ( na snímku podepisuje knihu), který zde pokřtil knihu Klapající minulost. Tato vyšla jako druhý svazek Brdské edice. V podzimním čase by měl vyjít třetí svazek edice Z historie strašických kasáren Seminář kronikářů 6.října proběhne seminář kronikářů v malém sálu Společenského domu. V programu je plánována přednáška Mgr. Tomáše Makaje Z historie kronik na Podbrdsku dále bude mít slovo i ředitel Okresního archivu v Rokycanech. Podrobnější informace o průběhu a výsledcích semináře budou zveřejněny v následujícím čísle měsíčníku Barňák.

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8.

13.7.2011 novela z. č. z. 361/2000 č. Sb., 361/2000 Sb., o provozu o na pozemn ích komunikacích účinnost od 1. 8. ost 2011 od 1. 8. novela z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1. 8. 2011 Hlavní změny Povinnost řidiče mít na sobě reflexní vestu. Povinnost řidiče mot. vozidla zajet k zařízení technické

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY 1. Q 2009 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body...2 Bodované přestupky a trestné činy podle jednotlivých zákonů...3

Více

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005

Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 Usnesení Rady obce Strašice č. 12 / 2005 ze dne 22. 6. 2005 I. Bere na vědomí : 1. Hlášení o prázdninovém provozu mateřské školy. 2. Protokol o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO Po celý měsíc duben 2012 probíhal 3. ročník internetové Dopravně znalostní soutěže, kterou připravil Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO. Nyní máte možnost se seznámit se správnými odpověďmi

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00726/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel Sl, Petr B, H K Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009 PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD.. 2009 22 zákona č. 200/990 Sb. o přestupcích v tabulce a související bodové hodnocení přestupků Od st. Pís m. a Bo d Skutková podstata přestupku Přestupku se dopustí ten,

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2015 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016

Z P R A V O D A J. číslo 87/2016 M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 87/2016 OBSAH: Statistika nehod řidičů MO, NA a BUS za rok 2015 str.2 Pokuty za přestupky a správní delikty v silniční dopravě-část I. (podle zákonů

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. ledna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

6. volební období 26/4

6. volební období 26/4 P a r l a m e n t České re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 6. volební období 26/4 Pozměňovací a jiné návrhy k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více