Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barňák. ROČNÍK XVIII MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)"

Transkript

1 Barňák Říjen 2011 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVIII MK ČR E Vydává Obecní úřad ve Strašicích Redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Podzim pozvolna přichází do našeho kraje a lidé si užívají posledních slunných dnů ( autor obrazu kronikář obce Petr Prokůpek) Z obsahu: Zprávy z RO - jednání č.20/9/11 a č.21/9/11; Obecní policie informuje; Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice; S úsměvem nebo slzami?; Zprávy z Markt Hohenfelsu (Mitteilungsblat září; Pohled na bytovou správu z druhé strany; Z dějin zahrádkářů ve Strašicích; Vzpomínka na světovou gymnaestrádu; Vzpomínka na pana plukovníka; Brdská edice křtila; Skauting ve Strašicích atd.

2 Zprávy z RO - jednání č.20/9/11 a č.21/9/11 Jiří Hahner, Ing. Karel Šnaiberk Jednání RO proběhla ve dnech a od 18:00 a bylo projednáno následující: Jednání č.20/9/11 Doklady a informace na vědomí Obec Strašice bude propagovat svoji činnost v oblasti cestovního ruchu na veletrhu ITEP 2011 v Plzni ve dnech Projednáno 1. Komentář k hospodaření firmy Služby obce Strašice, s.r.o. za období 1-6 roku 2011 Pan Pliml předložil RO komentář k hospodaření firmy Služby obce Strašice, s.r.o. a dále předložil ekonomickou rozvahu provozování lokální distribuční sítě v areálu bývalých kasáren v režii SoS, s.r.o. Na základě analýzy je provozování této sítě na hranici ekonomické udržitelnosti. RO vzala na vědomí komentář k hospodaření firmy SoS, s.r.o. a dále schválila cenu vody pro odběratele vody z obecního vodovodu 39 Kč/m3. 2. Projednání usnesení ZO RO rozpracovala usnesení ZO z Žádosti o prominutí placení poplatku za SKO Žadatelé č.j. 1216/11 a č.j. 1217/11 požádali o prominutí poplatku za SKO z důvodu dlouhodobého pobytu v Praze. RO konstatovala, že dle vyhlášky nelze v této situaci poplatek prominout žádosti neschválila. 4. Žádosti o splátkový kalendář Žadatel č.j. 1182/11 požádal o splátkový kalendář na dlužnou částku Kč. Žadatel je v těžké finanční situaci, vzhledem ke svým příjmům je schopen splácet 100 Kč/měsíc. RO vzala žádost na vědomí žádost o splátkový kalendář předloží ZO. Žadatelka č.j. 1173/11požádala o splátkový kalendář na dlužnou částku za SKO za rok RO žádost schválila s úhradou do konce roku Žádost o zrušení smlouvy o nájmu zahrádky a přepis na nového nájemce Žadatelka požádala o zrušení smlouvy o nájmu zahrádky a o přepis nájmu na nového nájemce. RO žádost schválila. 6. Žádost o odkoupení pozemku Žadatelé požádali o odkoupení části pozemku na parcele č ve vlastnictví obce, jehož část mají na základě nájemní smlouvy jako zahradu. Žadatelka požádala o odkoupení části pozemku, který má v současnosti v pronájmu. RO vzala na vědomí žádosti o odkup a předloží je ZO. 7. Žádost o odprodej soukromé cesty Pan Mikulík zaslal nabídku na o odprodej jeho soukromé cesty v části Huť. Jedná se o pozemky p.č. 969/1 o výměře 538 m2 a 970 o výměře 117 m2. Pozemky jsou sloučené do veřejné místní komunikace. RO vzala na vědomí žádost a předloží ji ZO. 8. Žádosti o pronájem Žadatel požádal o pronájem budovy bez č.p., číslo evidenční 27 v areálu bývalých kasáren za účelem zřízení skladu. RO žádost schválila. Žadatel požádal o dlouhodobý pronájem a následný odkup části pozemku č. 2104/11 za účelem jeho podnikání. Plocha bude využívána jako skladovací prostory. RO vzala žádost na vědomí a vyzvala žadatele o upřesnění. 9. Žádost o využití pozemku p.p.č. 568/2 RO obdržela žádost o využití pozemku z důvodu zhotovení výkopových prací a protlaku pod komunikací na STL přípojce plynu pro p.p.č. 443 pro Dřevomodelárnu Šůcha. RO žádost schválila. 10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene JH Projekt s.r.o. RO obdržela smlouvu na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 863/7 z důvodu napojení na NN. Cena za věcné břemeno je 1000 Kč. RO žádost schválila. 11. Dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, Kupní smlouva BAGGER, s.r.o. RO obdržela ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na pozemní komunikaci v nově budované stavební zóně v Koutě a Kupní smlouvu na tutéž věc. RO žádost schválila

3 12. Smlouva o prozatímním pronájmu FABER BUILDING SERVICE s.r.o. JUDr. Horský předložil RO k projednání Smlouvy o pronájmu některých budov v areálu bývalých kasáren. Společnost FABER BUILDING SERVICE s.r.o. projevila zájem vybudovat kulturní a školící centrum a celní sklady. Jedná se o budovy ev.č. 42, 20, 22 a plochy 25 a 26 a přilehlé pozemky. RO schválila pronájem budov č. 42, 20, 22 a požádala o upřesnění požadavku na pozemky. 13. Projednání zápisu Bytové komise č. 11/11 RO byl předložen zápis z Bytové komise ze dne s přílohou aktualizovaný pořadník na byty. RO zápis BK schválila. 14. Žádosti o schválení podnájemní smlouvy Žadatelka požádala o schválení pronájmu bytu č. 14 v č.p. 495 na dobu určitou v trvání 1 roku. RO schválila podnájemní smlouvu. Žadatel požádal o schválení podnájemní smlouvy v bytovém domě č.p Žadatel se v bytě delší dobu nezdržuje a minimálně další 1 rok nezamýšlí návrat. RO schválila podnájemní smlouvu. 14. Návrh na zvýšení nájmu Správce BF předložil návrh na postup zvýšení nájmu v příštích deseti letech. V roce 2012 o 5% z 36,50 Kč/m2, na 38,32 Kč/m2 a měsíc (býv. I. kat.), o 5% z 31,95 Kč/m2 na 33,55 Kč/m2 a měsíc (býv. II. kat). Var. 1) následujících 9 let ( ) každý rok o nárůst 5% z výše nájmu předcházejícího roku. Var. 2) následujících 9 let ( ) každý rok o nárůst 5% + inflace z výše nájemného předcházejícího roku. Důvodem zvýšení nájemného je změna DPH. RO návrh na zvýšení nájmů ve variantě 1) schválila. 15. Žádost o podporu akce a o spolupráci při zajištění veřejného pořádku Dne bude probíhat cyklistický závod Tour de Brdy se startem v obci Strašice. Žadatel se obrátil na obec s žádostí o pomoc při zajištění této akce - zajištění veřejného pořádku v době startu závodu a příjezdu do cíle. RO žádost schválila. 16. Žádost o finanční příspěvek na natočení zvukového nosiče Pan Čermák se jménem Strašické Pohodovky obrátil na RO s žádostí o příspěvek na natočení zvukového nosiče Strašické Pohodovky. RO schválila příspěvek 2000,- Kč. 17. Nabídka prezentace obce v místopisné encyklopedii Proxima Bohemia Nakladatelství Proxima Bohemia se na RO obrátila s nabídkou prezentace textu o obci v chystané encyklopedii. RO nabídku neschválila. Jednání č.21/9/11 Doklady a informace na vědomí Dne proběhlo jednání se zástupci firmy DFC system a.s. Tato firma nabízí možnost úspory finančních prostředků při čerpání pohonných hmot. Úspora z každého zakoupeného litru je 30 haléřů. Tankovací kartu je možno využít např. na čerpací stanici v Dobřívě. Projednáno 1. Návrh na odpis pohledávky - INZULA Správce BF předložil RO návrh na odpis pohledávky ve výši Kč za byt č. 2 v č.p Dle sdělení notářky bylo zastaveno řízení pro nepatrný majetek. RO odpis pohledávky schválila. 2. Žádost o prominutí poplatku za SKO za rok 2011 Žadatel č.j. 1358/11 požádal o prominutí poplatku za SKO za rok 2011 za svoji zesnulou matku z důvodu její hospitalizace od října 2010 až do dne jejího úmrtí RO žádost schválila. 3. Žádost o prominutí penále za pozdní zaplacení poplatku za SKO Žadatel č.j. 1357/11 požádal o prominutí penále za pozdní zaplacení poplatku SKO. RO žádost neschválila, ale ukládá sepsat splátkový kalendář s úhradou do konce roku Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby RO byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Předmětem smlouvy je prodloužení STL plynovodu a přípojky na pozemcích p.č. 2002, p.č. 1739, p.č. 2001/2, p.č. 1736/7. Cena za zřízení věcného břemene je 500 Kč. RO smlouvu schválila. 5. Žádosti o odkoupení pozemků Žadatel požádal o odkoupení zahrádky, kterou má v současné době v nájmu. Účel využití pozemku zůstane nezměněn. Žadatel požádal o prodej části pozemku 2104/1 za cenu 150 Kč/m2. RO vzala na vědomí žádosti o odkup a předloží je ZO.

4 6. Žádost o řešení situace v okolí moštárny ZO ČZS Strašice ZO ČZS Strašice se na RO obrátila s žádostí o řešení stavu v okolí budovy moštárny. Na budově jsou zohýbané okapnice a dříve docházelo i k poškození střešní krytiny. RO vzala žádost na vědomí a uložila OP přeložit návrh řešení situace. 7. Projednání zápisů Komise životního prostředí RO projednala zápisy Komise životního prostředí ze dne a včetně zpracovaného dokumentu Posouzení provozní bezpečnosti stromů a návrhu ošetření lipové aleje v části Kout. RO zápisy chválila a doporučuje provedení zdravotních řezů s vysokou a aktuální naléhavostí. 8. Návrh smlouvy o umístění a provozování peněžního bankomatu RO projednala návrh smlouvy o umístění a provozování peněžního bankomatu. Bankomat by měl být dle předběžných jednání umístěn v budově OÚ s možností venkovního přístupu, provoz by měl být zajištěn po dobu 24 hod. Termín realizace není zatím stanoven.ro schválila návrh smlouvy. 9. Upozornění občanům ohledně vymáhání dlužných částek včetně poplatku z prodlení RO byl předložen návrh na uveřejnění upozornění v místním časopise a na webu obce ohledně vymáhání dlužných částek včetně poplatku z prodlení na základě Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 v platném znění, dle 517, odst. 2 a dle NV č. 142/1994 2). RO text upozornění schválila a uložila ho zveřejnit 10. Projednání zápisu komise Partnerství č RO byl předložen k projednání zápis komise Partnerství. RO vzala na vědomí zápis a schválila účast Mgr. Makaje na jednání zástupců Muzea Středních Brd, Nadace pozemního vojska AČR, Muzea na demarkační linii a JMRC v Markt Hohenfels. 11. Projednání změn OZV RO projednala návrh na zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu upraveného OZV č. 2/2011, RO doporučuje, vzhledem k rostoucím nákladům na svoz odpadu, navýšení poplatku na 500 Kč/osoba/rok. RO projednala návrh protihlukové vyhlášky, která omezuje užívání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. RO projednala návrh na zvýšení poplatku za užívání veřejného prostranství upraveného OZV č.2/2010. RO návrhy schválila a budou předloženy ZO. Upozorňujeme občany, že pokud budou v prodlení s úhradou svého dluhu vůči Obecnímu úřadu Strašice, vystavují se dle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění, dle 517, odst. 2 a dle nařízení vlády č. 142/1994 2) účtování úroku z prodlení a poplatku z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý započatý měsíc prodlení. Dlužné částky obeslané již druhou upomínkou budou předány právnímu zástupci obce. Doporučujeme všem dlužníkům úhradu dlužných částek v co nejkratším termínu, popř. možnost sepsání splátkového kalendáře. Obec Strašice zastoupená starostou Jiřím Hahnerem

5 Vyhodnocení informační zpráva za září 2011 Za měsíc září řešila OPS tyto přestupky: Doprava 26 x přestupek řešeno v blokovém řízení 21 x oznámení odboru dopravy 4 x- přestupek cyklisté - 3 x mladistvý Veřejný pořádek - 5 x- přestupek Občanské soužití - 4 x přestupek 1 x TČ - předán PČR Proti majetku - 6 x přestupek, z toho: 3 x - mladistvý, TČ - sprejerství OZV č. 3-3 x přestupek OZV č x přestupek Nález věci : - 2x klíče, peněženka s doklady, mobilní telefon, batoh, kolo, koloběžka Ověřování pobytu : 1 x Řešení stížnosti občanů 5 x Součinnost s PČR OO Hrádek 6 x Kontrola mladistvých na požívání alkoholu - 1 x, pozitivní Vážení občané, v říjnovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulý měsíc z pohledu Obecní policie Strašice. Veřejný pořádek V oblasti veřejného pořádku se znova musím vracet k přestupkům: k neoprávněnému zakládání černých skládek, ukládání odpadů a odpadků na vyhrazená místa v obci, v sídlištích a zvláště pak v sídlišti na Huti. Následující foto níže vám ukáže, jak vypadá nepořádek (plasty, krabice, kočárky atd.) u kontejnerů v sídlišti na Huti u parkoviště. Další fotografie pochází ze školního objektu (areál ZŠ), kde před měsícem byl zbudován dřevěný altán pro žáky. Zde je názorná ukázka, jak si žáci tohoto objektu váží. V době po školní výuce se v odpoledních a večerních hodinách schází v tomto objektu a zde dochází k poškozování majetku (pomalování,sprejování a znečištění od odpadků).

6 Majetková trestná činnost Zatím neznámí pachatelé nedovoleně vnikli do budovy č.13 v kasárnách a zde prováděli trestnou činnost, a to tím, že odcizili elektrické kabely a vznikla tak škoda firmě ve výši Kč. Další elektrické kabely z různých strojů byly odcizeny přímo v rodinném domě, kde pachatelé nedovoleně vnikli na cizí pozemek a škoda vznikla fyzické osobě v části Kout ve výši Kč. U obou těchto případů majitelé (poškození) neměli dobře zabezpečené objekty, a proto pachatelé využili snadný přístup k páchání trestné činnosti. Obecně se dá říci, že v současné době řádí v obci tzv. kabeláři. Další případ trestné činnosti, který řešila obecní policie, bylo poškozování cizího majetku u nemovitosti v části Huť, kde pachatelé rozbili 7 okenních tabulí, a to vhozením kamenů. Poškozené fyzické osobě vznikla škoda na majetku ve výši Kč. Další trestný čin, a to sprejerství na budově domu č. 461, 526, autobusové zastávce U Libuše a na OD Spar se stal dne 28.8 v nočních hodinách. Šetřením bylo zjištěno obecní policií, že tohoto činu se dopustili 3 mladiství ve věku 17 let, k danému činu se přiznali. Dále bylo zjištěno,že tento čin páchali ve stavu po požití alkoholických nápojů.tuto skutečnost jsme předali k dalšímu šetření PČR, službě kriminální policie. Škoda vznikla obci Strašice ve výši Kč a Kč majiteli OD Spar. Dům č.461 dům č.526 OD Spar autobusová zastávka U Libuše Doprava Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Dnem 1. srpna 2011 vchází v účinnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to zákonem č. 133/2011 Sb. Podívejte se, jaké změny tato novela přináší v dokumentu zpracovaném Centrem služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz).

7 Na co si dát pozor, přehled hlavních změn! 1) Zimní výbava ( 40a) Povinné používání pneumatik (M+S) na všech druzích pozemních komunikacích pro vozidla M a N, v období od za podmínky, že se nachází či že se předpokládá, že se objeví během jízdy souvislá vrstva sněhu, led či námraza. U motorových vozidel s hmotností do 3 500kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech, hloubka dezénu drážek nebo zářezů musí činit min. 4 mm U motorových vozidel s hmotností nad 3 500kg jsou pneumatiky povinné na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a hlouba dezénu hlavních drážek a zářezů musí činit min. 6 mm 2) Opatření proti tajným závodům na silnicích ( 47a) Řidič nesmí použít vozidlo na dálnici, silnici a místní komunikaci k účasti na sportovních či podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu. V případě porušení může policista zajistit vozidlo až na 48 hodin. 3) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením ( 67) Zavedení nového druhu parkovacího průkazu uplatnitelného i v členských státech EU, který nahradí dosavadní označení s invalidním vozíkem. Doklad bude vystaven na jméno konkrétního oprávněného držitele. 4) Měření rychlosti obecní policií ( 79a) Již nebude platit povinnost, aby místo měření rychlosti bylo označeno dopravními značkami, to se týká také stacionárních radarů. 5) Dopravně psychologická vyšetření řidičů Týkající se nově i všech řidičů, kteří budou žádat o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyli v důsledku ztráty 12 bodů, bude se už jen jednat o vyšetření dopravním psychologem. Také se zúží okruh osob, který budou oprávněny vykonávat tyto vyšetření, budou muset mít akreditaci Ministerstva dopravy, podmíněnou postgraduálním vzděláním v oboru dopravní psychologie. 6) Povinné výměny řidičských průkazů ( 134) Nové lhůty pro výměnu řidičských průkazů: a) řidičské průkazy vydané v letech 2001 nebo 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do b) řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2003 do 30.dubna 2004 je třeba vyměnit do 31. prosince 2013 Pozdě podané žádosti budou podléhat správnímu poplatku. 7) Nová úprava dopravních přestupků ( 125c) Přestupky jsou nově upraveny v 125c zákona o silničním provozu, vymezení skutkových podstat a sankce za jejich naplnění až na pár výjimek odpovídají dosavadní právní úpravě. 8) Změny v bodovém systému Body za více přestupků projednávaných ve společném řízení se již díky novele zákona nebudou sčítat, nýbrž se vždy zaznamenají body pouze za jednání nejpřísněji postižitelné. Zcela nový je pak přehled bodově hodnocených protiprávních jednání, obsažený v příloze k zákonu o silničním provozu. Počet bodově hodnocených jednání se výrazně zužuje a rovněž se v některých případech mění bodové sazby za konkrétní protiprávní jednání. Mezi hlavní změny v tomto směru patří: bodová tolerance překročení rychlosti v obci až o 5 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů bodová tolerance překročení rychlosti mimo obec až o 10 km/h; bude ukládána pouze pokuta bez bodů

8 bodová tolerance v případě překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o méně 20 %, respektive v případě nedodržení bezpečnostní přestávky o méně než 33 %; bude ukládána pouze sankce podle zákona o přestupcích bez bodů zpřísnění postihu za porušení povinnosti účastníka dopravní nehody nově se zaznamená 7 bodů zrušení bodového postihu za nerespektování zákazové či příkazové značky zrušení všech jednobodových postihů (např: za jízdu bez světel). Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 7 ) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno Počet bodů vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7 neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7 předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7 řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7 řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h -1 a více v obci nebo o 50 km.h -1 a více mimo obec 5 5 nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn Stůj daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 5 ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5 při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 4

9 překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 42 ) 4 řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4 porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 6 4 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h -1 a více v obci nebo o 30 km.h -1 a více mimo obec nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení 3 vozidla podle jiného právního předpisu řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4 ) 3 porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3 neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 3 překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h -1 a méně než 20 km.h -1 v obci nebo o více než 10 km.h -1 a méně než 30 km.h -1 mimo obec držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2 2 Inzerce Velitel Obecní policie Strašice Ing. Frajt Luboš Plzeňský skart a.s. provoz Strašice vyhlašuje výběrové řízení na pozici dělnice pro demontáž elektro zařízení. Informace na telefonním čísle , nebo osobně přímo na provozovně. Kominictví MAVRMA Mareš-Vrba-Mareš st. Poskytujeme revize komínů, jejich vyčištění, prohlídky a následné opravy, výstavba a vložkování komínů. Kontakt: , Koupím byt ve Strašicích 1+1 případně garsonku nabídněte na tel

10 Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice Sportovní úspěchy našich žáků Závod horských kol Prvním závodem letošní sportovní sezóny byl pro naše sportovce závod horských kol, kterého se již tradičně zúčastňujeme. Kola nám do polesí Žďáru spolehlivě přiváží pan Kysilko, a závodníci se tak mohou plně soustředit na svůj výkon. V blátivém a náročném terénu si nejlépe vedli naši ostřílení borci. Na skvělém prvním místě se v kategorii starších žákyň umístila Tereza Šlapáková z 9.B, následovaná Kristýnou Pechovou, která se umístila na neméně výborném druhém místě. Stejně jako Kristýna se na druhé místo probojoval Dan Šimek z 9. A v kategorii starších žáků, kde chvályhodné výkony podali také Roman Kala a Petr Anděl. Jana Hájková z 6.A se závodu zúčastnila poprvé, a tak trochu bloudila, nicméně určitě získala zkušenosti do dalšího ročníku. Všem cyklistům gratulujeme a děkujeme za velmi pěknou reprezentaci školy. Mgr. Pavla Hrazdilová Sedící zleva: Kristýna Pechová, Tereza Šlapáková, Dan Šimek. Stojící zleva: Jana Hájková, Roman Kala, Vendula Mezková, Petr Anděl. Atletický čtyřboj Skupina našich nejlepších atletů se dne 22. září 2011 vypravila do Rokycan na tamější víceúčelové hřiště. Počasí nám celý den přálo, což přispělo ke skvělým výkonům našich žáků. Závodilo se ve družstvech ve čtyřech kategoriích a každý závodník musel absolvovat sprint, vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí a jednu z disciplín ve skoku dalekém či vysokém. Naši sportovci bojovali velmi usilovně a nadšeně a jejich snaha se vyplatila. V kategorii straších žáků získali kluci fantastické 1.místo z devíti družstev a zároveň se Roman Sedláček umístil ze 45 atletů na skvělém 2. místě. V kategorii starších žákyň holky vybojovaly krásné 2. místo a opět jsme bodovali i v jednotlivcích, kde naše nejvšestrannější sportovkyně Tereza Šlapáková dosáhla také 2. místo. Úspěšné bylo i družstvo mladších žákyň, které se umístilo na pěkném 3. místě, a družstvo mladších žáků bylo páté. Mnoho z našich atletů podalo jedny z nejlepších výkonů tohoto závodu, jmenujme třeba Dana Šimka ve skoku dalekém, Romana Kalu ve vrhu koulí, Terezu Šlapákovou ve vytrvalostním běhu nebo skvělý čas Romana Sedláčka ve sprintu, ale dařilo se i ostatním. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů. Reprezentovali nás: Starší žáci: Roman Sedláček, Roman Kala, Dan Šimek, Jakub Kolínek, Petr Poch Starší žákyně: Tereza Šlapáková, Vendula Mezková, Jana Frűhaufová, Alena Sedláčková a Nikola Kůdová Mladší žákyně: Hana Nguyen Thi, Karolína Kozlíková, Jana Hájková, Nikola Heiserová, Nikola Hončová Mladší žáci: Marcel Hrách, Adam Lovas, Matěj Vaník, Honza Hupák. Mgr. Pavla Hrazdilová

11 Ukázky ze slohových prací žáků 4.A: Příběh z vyjmenovaných slov Jednoho krásného dne šla maminka zasadit kytičky na zahradu a viděla tam slepýše. Pak přišla domů, a protože měla hlad, tak si šla vzít sýr. Ale místo sýru našla myš. Zavolala: Pomóóc, je tu myš! Přiběhl tatínek, chytil myš do sklenice a šel ji vypustit ven. Venku viděl poletující hmyz, viděl také sýkoru a sysla a také si všiml, že na zahrádce vyrostl pýr a že na kytičky usedly včelky a vysávaly pyl. (Kristýna Paurová, 4.A) Jednou šel slepýš někam na louku a tam byl velký dub. Zastavil se u toho stromu, aby si v klidu odpočal, ale pak se objevila myš a chtěla si taky odpočinout. Když bylo ráno, tak se myš a slepýš skamarádili a brzy se jim narodilo mládě. (Wiliem Rontó, 4.A) Pan sysel Kousal vykousal z lýka kytici a dal ji paní sýkoře. Sýkora se zasmála a zazpívala mu za kytičku písničku. Mladý bráška pana Sysla je poslouchal, brzy je doposlouchal a měl z toho vyplazený jazyk. Malý sysel to šel říci své převysoké mamince. Maminka zuřila, protože paní Sýkorovou neměla ráda, a vynadala velkému syslovi. Ten z toho měl ponaučení, ale stejně se stýkali tajně v hlubokém lese a povídali si. Malý syn přišel domů a navečeřel se, až byl z toho sytý. A jak jedl, tak zase něco slyšel, ale nevšímal si už toho. (Zuzana Krajdlová) Byl jeden slepýš, který slyšel klopýtat koně. Tak k němu přišel a zavolal: Hej, ty, jak se jmenuješ? Bílý vítr. A kdo jsi ty? Já jsem slepýš. A kůň řekl: Ty se máš, ty jsi ve vyjmenovaných slovech. Slepýš se zaradoval: Jupí, to jsem ani nevěděl! (Martin Englický) Šel jednou slepýš a v tu chvíli na něj spadl hlemýžď. Zaskočilo mu z toho a jak otevřel pusu, vlétla mu do břicha moucha. Tak museli k doktorovi. První doktor zahrál hlemýžďovi na tykadla, ale moucha nevylétla. Šli ke druhému, ten se zamyslel, zahrál mu na břicho jako na bubny, ale mouchu opět nevyhnal. Tak myšák svolal kouzelníky, ti začali krásně zpívat a mávat hůlkou a moucha konečně vylétla hlemýždi z břicha ven. (Karel Horčic) Slepýš se plazil k jeskyni a uviděl velkého netopýra, jak visí na stěně. Plazil se dál a uviděl myšku, jak chroupe sýr. Když se dostal pryč z jeskyně, už byla noc. Ale z ničehož nic uviděl začarovaný les. Říkalo se o něm, že tam na mýtině žije zlý a pyšný král sysel, který nejraději žere slepýše. Slepýš se ohlédl a slyšel houkat výra. Výr roztáhl křídla a do drápů vzal slepýše. Výr patřil zlému syslovi, ale objevil se netopýr z jeskyně a zachránil mu život. Netopýr odletěl se slepýšem, ale sysel běžel za nimi. Když už málem chytil netopýra, narazil do býka a utíkal se před ním schovat. Netopýr se syslem odletěli do jeskyně a všechno dobře dopadlo. (Aneta Válková) Mgr. Marcela Paulová Zastřešení venkovní učebny Již v loňském školním roce se děti i učitelé těšili z nově vybudované venkovní učebny, financované z fondů ESF, která nám všem umožnila učit se v jiném prostředí než nám poskytuje budova školy. Musím podotknout, že návštěva této učebny vždy byla a je silným motivačním elementem pro žáky. O prázdninách k této vymoženosti přibylo i zastřešení, jež by nám skýtalo širší využití této učebny. Avšak více než školáci tuto učebnu používají jiní, kteří po sobě zanechávají hromady nedopalků, odpadků, kreseb a podobně. Je nám všem líto, alespoň těm, kterým byla učebna určena, že pro nás tam místo již není - a nebo jaké!? Mgr. Zuzana Andrlíková

12 Ukázky poničené venkovní učebny. Dny vědy a techniky očima žáků 7.A Dne 16. září 2011 jela celá naše třída v doprovodu tří pedagogů na exkurzi s názvem Dny vědy a techniky, která se konala v Plzni. Na náměstí stály tři velké stany a v nich se konaly přednášky z různých oblastí fyziky (mechanika, optika, elektřina, astronomie, akustika ) a také se předváděly různé pokusy, např. s rychlostí zvuku. Mohli jsme se podívat na to, jak vzniká pára, nebo popřemýšlet, proč balónek plný vody nepraskne, když pod něj dáme sirku. K vidění byly různé technické vynálezy. Každý si mohl nějaký pokus vyzkoušet, nás nejvíc bavilo vyrábět hmotu ze škrobu a vody nebo ocitnout se v bublině. Zajímavé bylo podívat se dalekohledem na Měsíc a Slunce nebo pozorovat práci elektromotoru. Na náměstí probíhalo také mnoho soutěží pro děti. Všem se exkurze moc líbila. (Simona Dvořáková, Andrea Lemperová, Matěj Vaník, Dominik Říha) V peřině Krásný pátek na konci září si užili žáci prvního stupně. V rámci projektu Stávám se čtenářem, který je financován z ESF, navštívili žáci multifunkční kino, kde zhlédli pohádkový příběh s názvem V peřině ve 3D projekci. Pro některé děti to byla úplně první návštěva kina a pro všechny si myslím vydařená. Někteří se už těší, až se venku setmí a pomocí kombinace knoflíků se dostanou do peřiny, do říše svých vlastních sladkých snů. Uvidíme v pondělí, jestli budeme všichni na svých místech. Mgr. Zuzana Andrlíková Příspěvky sestavila Mgr. Zdeňka Drahokoupilová

13 S ÚSMĚVEM NEBO SLZAMI? Pro sto zapsaných dětí začal ve strašické mateřince nový školní rok. Nejstarším z dětí je Eliška Horvátová a pomyslné prvenství nejmladšího patří Bětušce Sedláčkové. Protože se oproti loňsku počet dětí zvýšil, nutně došlo k organizačním změnám. Třída nejmladších Kytičky přešla na celodenní provoz. Kolektiv zaměstnanců posílily nové kolegyně: Petra Sládková s Alenou Krausovou, která zde pracuje i jako pedagogický asistent. Změnu doznal i náš školní vzdělávací program. Máme v plánu blíže poznávat místopis, současnost a historii Strašic a jejich nejbližší okolí. V tom nám budou pomáhat podbrdští skřítkové společně s Fabianem. Samozřejmostí zůstává získávání návyků, dovedností, znalostí a vědomostí, jejichž rozsah je stanoven ministerstvem školství. Vraťme se ale na samý začátek 1. září. U mrňavých Kytiček se ten den plakalo nejvíc. Většinou to bylo první odloučení od rodičů mezi cizí. Snad je pro maminky a tatínky útěchou, že pláč netrval do nekonečna dnes už nad steskem převažuje zájem o hračky a kamarády. Zkušenější Berušky si při zahajovacím dni troufly na Kolo, kolo mlýnské. Když také mohly zazvonit na zvoneček při svém představování se ostatním, nebál se promluvit téměř nikdo. Kruhová hra se zpěvem o myšce a kocourovi zaujala ve třídě Koťat úplně všechny. Není nad pořádnou honičku, přestože je omezena určitými pravidly. I v téhle třídě byla prezentace vlastního jména samozřejmostí. Nejstarší Sluníčka šla do školky s úsměvem. Dvěma roky ověřená zkušenost, že to tam není tak špatné dokáže své. V téhle třídě děti k vlastnímu jménu a příjmení přidávaly dle svého uvážení vlastní postřehy, co se jim ve Strašicích líbí či nelíbí. Bylo zajímavé a poučné dozvědět se, čeho všeho si předškoláci všímají. Na konci besedy jsem si oddychla, že převažují kladné postřehy. Budu si přát, aby se poměr pozitiv a negativ během roku neobrátil. Irena Pešťáková Zprávy z Markt Hohenfelsu (Mitteilungsblat září) Překlad Ing. František Nerad předseda komise pro Partnerství 30 let Kolping - dětské dechové kapely Další jubileum 30. července oslavila Kolping Jugendblaskapelle kvůli 30. výročí vzniku svátečním koncertem v Keltském sále. Motto znělo: 30 let dechové hudby a žádný konec v dohledu. Předsedkyně Petra Winkler mohla před opravdu plným sálem pozdravit hosty z řad rodičů. Dále pozvané náměstka zemského hejtmana Willibalda Gailera, US- velitele plukovníka Johna Spiszera s manželkou Melissou a okresního předsedu Severobavorského hudebního svazu Gerharda Engela s manželkou. V pozdravném projevu Gerharda Engela a starosty Bernharda Grafa byly vyjmenovány úspěchy, ale i závazky z aktivit, za které je odpovědná Kolping Jugendblaskapelle. Dechová kapela je vývěsním štítem a reklamou pro Markt Hohenfels, stejně jako starosta.