RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM"

Transkript

1 STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA / NEWS / INFO DISPLAY MODE AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8022RSL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO MULTI CD FM/AM TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR1 VCR 2 TAPE/MD USB SURROUND DSP SURR/DSP ANALOG/DIGITAL ANALOG DIRECT SOUND DIMMER OFF INPUT BASS BOOST FRONT L FRONT R MENU TEST CENTER SUBWFR ENTER SURR L SURR R 7/P 8 9 RX-8022R AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER MASTER VOLUME MUTING DIGITAL EQ SBACK L SBACK R RETURN FM MODE 100+ CATV/DBS CONTROL TV/VIDEO TEXT DISPLAY REC PAUSE + CH/ LEVEL MENU /REW + TV VOL + VOLUME PLAY TA/NEWS/ EXIT INFO PAUSE SET FF/ STANDBY/ON SPEAKERS ON/OFF USB AUDIO PUSH OPEN VIDEO INPUT ANALOG / DIGITAL MULTI PHONO CD VCR 1 CDR VCR 2 VIDEO TV SOUND/DBS SOUCE NAME TAPE/MD USB AUDIO FM/AM LEVEL ADJUST ANALOG DIRECT BASS BOOST SLEEP PTY PTY SEARCH PTY SOURCE NAME STOP CONTROL DISPLAY MODE PHONES RM-SRX8022R REMOTE CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ

2 Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. VAROVÁNÍ Pro omezení úrazu elektrickým proudem, požáru atd. 1. Nevyndávejte žádné šrouby a nesnímejte kryty přístroje. 2. Nevystavujte přístroj působení deště nebo vlhkosti. Upozornění Přepínač Vyjměte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky pro kompletní odpojení přístroje od sítě. Přepínač v žádné poloze neodděluje přístroj od elektrické sítě. Napájení přístroje lze dálkově ovládat. Upozornění: Neblokujte větrací otvory nebo štěrbiny. (Pokud jsou větrací otvory nebo štěrbiny blokovány např. novinami nebo látkou, teplo nemůže vycházet z přístroje.) Nestavte na přístroj zdroje ohně, např. svíčky. Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo na místech s vodou. Také na něj nestavte nádoby s vodou (jako květinové vázy, hrníčky atd.). Upozornění Správné větrání Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a požáru a pro ochranu před poškozením, umístěte přístroj následovně: Čelní strana: Otevřený prostor Boční strany: Žádná překážka do 10 cm od každé strany. Vršek: Žádná překážka do 10 cm od vrchu. Zadní strana: Žádná překážka do 15 cm od zadní strany. Spodek: Žádná překážka, umístění na rovném podkladu. Navíc udržujte nejlepší možnou cirkulaci vzduchu podle obrázku. Mezera 15 cm nebo více RX-8022RSL Stěna nebo překážka Čelní panel Podstavec vysoký 15 cm nebo více Podlaha

3 Obsah Bezpečnostní upozornění...1 Obsah...1 Úvod...2 Vlastnosti... 2 Upozornění... 2 Popis ovládacích prvků...3 Než začnete...5 Před instalací... 5 Kontrola dodávaného příslušenství... 5 Připojení FM a AM (MW/LW) antény... 5 Připojení reproboxů... 6 Připojení audio/video komponentů... 8 Analogové připojení... 8 Digitální připojení USB připojení Připojení napájecího kabelu Vložení baterií do dálkového ovladače Základní ovládání...16 Zapnutí a vypnutí (pohotovostní stav) napájení Výběr zdroje pro přehrávání Změna názvu zdroje Nastavení hlasitosti Výběr čelních reproboxů Poslech pouze přes sluchátka: Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu. 19 Ztišení zvuku Změna jasu displeje Použití časovače vypnutí Základní nastavení...21 Základní postup (1) Nastavení reproboxů (2) Výběr počtu kanálů pro reprodukci multikanálového digitálního softwaru EX/ES (3) Nastavení vzdálenosti reproboxů (4) Nastavení basového zvuku (5) Nastavení dynamického rozsahu MID NIGHT (6) Nastavení zdířek digitálního vstupu (DIGITAL IN) (7) Uložení úrovně hlasitosti pro každý zdroj ONE TOUCH OPR (ONE TOUCH) (8) Zobrazení textových informací na displeji FL DISPLAY (DISP) Použití režimů Surround a režimů DSP Režimy Surround...35 Úvod k režimům Surround...35 Režimy DSP...37 Dostupné režimy Surround a DSP podle uspořádání reproboxů...38 Aktivace režimů Surround...39 Aktivace režimů DSP...39 Použití režimu přehrávání MULTI Aktivace režimu přehrávání MULTI...40 Nastavení zvuku Základní postup...41 Nastavení ekvalizační křivky DIGITAL EQ...42 Nastavení výstupní úrovně reproboxů LEVEL ADJUST...43 Nastavení parametrů zvuku pro režimy Surround a DSP EFFECT ADJUST...45 Systém dálkového ovládání COMPU LINK Systém dálkového ovládání TEXT COMPU LINK Zobrazení informací o desce na TV obrazovce...48 Hledání desky (Pouze pro CD přehrávač)...49 Zadávání informací o desce...50 Ovládání JVC Audio/Video komponentů Ovládání audio komponentů...52 Ovládání video komponentů...54 Ovládání video komponentů jiných výrobců Vyhledávání a odstraňování závad Technická specifikace Příjem rozhlasového vysílání...27 Ruční naladění stanice Použití předvoleb Výběr režimu FM příjmu Ovládání tuneru pomocí nabídek na TV obrazovce Použití RDS (Radiový datový systém) pro příjem FM stanic Hledání pořadu pomocí kódů PTY Dočasné přepnutí na vysílaný program podle Vaší volby Nastavení zvuku...33 Zeslabení vstupního signálu Zapnutí a vypnutí funkce ANALOG DIRECT Zvýraznění basů Aktivace zvuku subwooferu

4 Úvod Děkujeme, že jste si koupili jeden z výrobků JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití, pro nejlepší využití přístroje a uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Vlastnosti Dolby Digital EX* Dolby Digital EX je nově uvedený formát kódování prostorového zvuku, jako rozšíření multikanálového formátu Dolby Digital, určený pro přidání dalšího surroundového kanálu k Dolby Digital 5.1 kanálu. Použitím metody maticového kódování/dekódování je přídavný signál zadního surroundového kanálu kódován (a dekódován) v signálu levého a pravého surroundového kanálu. DTS-ES Extended Surround (DTS-ES) DTS-ES je další nový formát vyvinutý firmou Digital Theater Systems, Inc., přidávající zadní surroundový kanál na základě formátu DTS Digital Surround. Dolby Pro Logic II* Dolby Pro Logic II konvertuje veškerý 2-kanálový software, speciálně pak software kódovaný v Dolby Surround, do 5-kanálového (plus subwoofer) signálu. Produkuje tak realistický prostorový zvuk blížíce se k Dolby Digital 5.1 kanálu. Dolby Pro Logic II má dva režimy reprodukce režim Movie a režim Music. NEO:6** Neo:6 reprodukuje realistické suroundové pole konverzí 2-kanálového stereofonního softwaru do 6- kanálového (plus subwoofer) signálu. Nei:6 má dva režimy reprodukce Neo:56 Cinema a Neo:6 Music. DAP (Digitální akustický procesor) Technologie simulace zvukového pole umožňuje přesné obnovení prostoru současných kin a hal. Díky vysoce výkonnému DSP (Digitálnímu signálovému procesoru) a vysoce kapacitní paměti můžete využívat 5.1 kanálového surroundového zvuku při přehrávání 2-kanálového nebo multikanálového softwaru. Systém dálkového ovládání COMPU LINK Systém dálkového ovládání COMPU LINK umožňuje ovládat jiné audio/video komponenty JVC z tohoto receiveru. Systém dálkového ovládání TEXT COMPU LINK Systém dálkového ovládání TEXT COMPU LINK byl vyvinutý pro předávání informací desky nahraných na deskách CD Text a MD. Pomocí informací na deskách můžete ovládat CD přehrávač nebo MD rekordér přes tento receiver. Upozornění Zdroje napájení Při odpojování receiveru od sítě vždy tahejte za vidlici napájecího kabelu a nikdy za vlastní kabel. Nemanipulujte s napájecím kabelem pokud máte mokré ruce. Pokud nebudete receiver dlouhou dobu používat, odpojte napájecí kabel od sítě. Větrání V tomto receiveru jsou vysoko výkonové zesilovače, které uvnitř generují teplo. Kvůli bezpečnosti dodržujte následující. Ujistěte se, že kolem receiveru je dostatečný prostor pro chlazení. Špatné chlazení může způsobit přehřátí a poškození. Neblokujte větrací otvory a štěrbiny. (Pokud jsou větrací otvory a štěrbiny blokovány novinami nebo látkou atd., teplo nemůže odcházet.) Multikanálový virtuální surroundový zvuk pro sluchátka 3D HEADPHONE Vestavěný systém virtuálního surroundového zvuku pro sluchátka je kompatibilní se softwarem jako Dolby Digital, DTS Surround atd. Díky novému algoritmu zpracování signálu použitém vysoce výkonným DSP můžete využívat přirozený surroundový zvuk při poslechu přes sluchátka. * Vyráběno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-d jsou obchodní značky Dolby Laboratories. ** DTS, DTS-ES Extended Surround a Neo:6 jsou obchodní značky Digital Theater Systems, Inc. Ostatní Pokud se do přístroje dostane kovový předmět nebo do něj nateče tekutina, odpojte napájecí kabel a před dalším použitím vyhledejte odborný servis. Nepoužívejte tento receiver v koupelně nebo na místech s vodou. Nestavte na receiver nádoby s vodou nebo jinou tekutinou (jako kosmetické nebo lékařské flakóny, květinové vázy, hrníčky atd.). Nerozebírejte přístroj, protože uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Pokud se stane něco špatného, odpojte napájecí kabel a vyhledejte odborný servis JVC. 2

5 Popis ovládacích prvků Před použitím receiveru se seznamte s tlačítky a ovládacími prvky. (Detaily viz. stránky v závorkách.) Čelní panel pqwe r t y u RX-8022R AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE DIMMER PTY SEARCH TA / NEWS / INFO DISPLAY MODE STANDBY STANDBY/ON MEMORY ANALOG L C R DGTL AUTO MULTI PRO LOGIC TUNED STEREO RDS DSP 3D PHONIC MIDNIGHT MODE TA NEWS INFO LINEAR PCM SUBWFR LFE HEADPHONE DIGITAL EQ INPUT ATT ONE TOUCH OPERATION LS S RS DIGITAL AUTO MUTING SB SPEAKERS 12 SLEEP VOLUME MASTER VOLUME SPEAKERS ON/OFF 1 SURROUND DSP SURROUND / DSP OFF INPUT ANALOG / DIGITAL MULTI VCR 1 VCR 2 VIDEO TV SOUND/DBS DIGITAL EQ LEVEL ADJUST ANALOG DIRECT 2 INPUT ATT SUBWOOFER OUT ON/OFF USB AUDIO S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R PHONO CD CDR SOURCE NAME TAPE / MD USB AUDIO FM / AM EFFECT SETTING BASS BOOST CONTROL DOWN UP SOURCE NAME PHONES i o ; a s d f g h j k USB AUDIO Displej PUSH OPEN S-VIDEO VIDEO VIDEO =~ L AUDIO R Před použitím vstupních zdířek VIDEO a/nebo zdířky USB AUDIO na čelním panelu sejměte kryt zdířek. ANALOG L C R LINEAR PCM SUBWFR LFE DIGITAL LS S RS SB SPEAKERS 12 DGTL AUTO MULTI PRO LOGIC TUNED STEREO RDS DSP 3D PHONIC MIDNIGHT MODE TA NEWS INFO HEADPHONE DIGITAL EQ INPUT ATT ONE TOUCH OPERATION AUTO MUTING SLEEP # $ % ^ &* ( Čelní panel (1) Tlačítko STANDBY/ON a indikátor STANDBY (16) (2) Tlačítko SPEAKERS ON/OFF 1 (18) Tlačítko SPEAKERS ON/OFF 2 (18) (3) Tlačítka FM/AM TUNING / (27) (4) Tlačítko a indikátor DSP (39) (5) Tlačítka FM/AM PRESET / (27, 28) (6) Tlačítko SURROUND/DSP OFF (39) (7) Tlačítko FM MODE (28) (8) Tlačítko MEMORY (27) (9) Displej (16) (10) Tlačítko EFFECT (45) (11) Tlačítko DIGITAL EQ (42) (12) Čidlo dálkového ovládání (15) (13) Tlačítko LEVEL ADJUST (44) (14) Tlačítko DIMMER (20) (15) Tlačítka ovládání RDS (30-32) PTY SEARCH, TA/NEWS/INFO, DISPLAY MODE (16) Knoflík MASTER VOLUME (18) (17) Tlačítko a indikátor ANALOG DIRECT (33) (18) Zdířka PHONES (18) (19) Tlačítko SUBWOOFER OUT ON/OFF (34) (20) Tlačítko a indikátor SURROUND (39) (21) Zdířka USB AUDIO (14) (22) Zdířky vstupu VIDEO (10) (23) Tlačítko INPUT ANALOG/DIGITAL (19) Tlačítko INPUT ATT (33) (24) Tlačítka a indikátory výběru zdroje (16, 17, 19, 27, 28, 40)) MULTI,, VCR 1, VCR 2, VIDEO, TV SOUND/DBS, PHONO, CD, CDR, TAPE/MD, USB AUDIO, FM/AM (25) Tlačítka SOURCE NAME (17) 3 (26) Tlačítka CONTROL UP /DOWN (21, 44, 45) (27) Tlačítko SETTING (21) (28) Tlačítko a indikátor BASS BOOST (34) Displej (1) Indikátor ANALOG (19) (2) Indikátory reproboxů a indikátory signálu (17) (3) Indikátor DGTL AUTO (19) (4) Indikátor MULTI (40) (5) Indikátor DSP (18, 37) (6) Indikátor PRO LOGIC (36) Indikátor PRO LOGIC II (35) (7) Indikátor 3D-PHONIC (36, 37) (8) Indikátor MIDNIGHT MODE (24) (9) Indikátor TUNED (27) (10) Indikátor STEREO (27, 28) (11) Indikátor TA/NEWS/INFO (32) (12) Indikátor RDS (30) (13) Indikátor ONE TOUCH OPERATION (26) (14) Indikátory formátu digitálního signálu (19) (15) Indikátory SPEAKERS ½ (18) (16) Hlavní displej (17) Indikátor HEADPHONE (18, 37) (18) Indikátor DIGITAL EQ (42) (19) Indikátor INPUT ATT (33) (20) Indikátor SLEEP (20) (21) Indikátor AUTO MUTING (28) (22) Indikátor úrovně hlasitosti VOLUME (16, 20)

6 Dálkový ovladač p q w e r t CATV/DBS VCR1 TV AUDIO SURROUND DSP SURR/DSP ANALOG/DIGITAL OFF INPUT ANALOG BASS DIRECT BOOST FRONT L FRONT R DIMMER MUTING CATV/DBS CONTROL 1 TEST 4 7/P + MENU 2 3 MENU CENTER SUBWFR 5 6 ENTER SURR L SURR R 8 9 DIGITAL EQ SBACK L SBACK R RETURN FM MODE CH/ LEVEL TV VOL TV/VIDEO REC PAUSE SLEEP MULTI /REW CD TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR1 SOUND TEXT DISPLAY A/V CONTROL RECEIVER VCR2 PTY TAPE/MD + VOLUME PLAY TA/NEWS/ INFO EXIT PAUSE SET PTY SEARCH FM/AM USB FF/ PTY STOP CONTROL DISPLAY MODE RM-SRX8022R REMOTE CONTROL y u i o ; a s d f Dálkový ovladač (1) Displej (2) Tlačítka (16, 54 57) CATV/DBS, VCR1, TV, AUDIO (3) Tlačítka výběru zdroje (16, 17, 19, 28, 40), MULTI, CD, FM/AM, TV/DBS, VIDEO, CDR, PHONO, VCR1, VCR2, TAPE/MD, USB (4) Tlačítko SURROUND (39) (5) Tlačítko DSP (39) (6) Tlačítko ANALOG DIRECT (33) (7) Tlačítko SOUND (34, 42, 44) (8) Tlačítko DIMMER (20) (9) Tlačítko MUTING (20) (10) Tlačítko CATV/DBS CONTROL (56) (11) Tlačítko TV/VIDEO (54) (12) Tlačítko TEXT DISPLAY (48-51) (13) Tlačítko MENU (21, 29, 33, 34, 41) (14) Tlačítko REC PAUSE (53, 54, 56) (15) Tlačítko SLEEP (20) (16) Tlačítko ANALOG/DIGITAL INPUT (19) (17) Tlačítko SURR/DSP OFF (39) (18) 10 tlačítek pro výběr předvolby (28) 10 tlačítek pro nastavení zvuku (34, 42, 44) 10 tlačítek pro ovládání audio/video komponentů (52-56) (19) Tlačítka CH +/- (54 56) Tlačítka LEVEL +/-* (42, 44) Tato tlačítka fungují pouze po stisknutí numerických tlačítek označených hvězdičkou (*). (20) Tlačítka VOLUME +/- (18) (21) Tlačítka TV VOL +/- (54, 55) (22) Tlačítko EXIT (21, 33, 34, 41, 43, 45, 48 50)) (23) Ovládací tlačítka RDS (30 32) Ovládací tlačítka pro nabídky na obrazovce (21, 29, 33, 34, 41 43, 45, 48-51) Ovládací tlačítka pro audio/video komponenty (52 54, 56, 57) (24) Tlačítko CONTROL (52-54) Displej dálkového ovladače 1 2 Displej dálkového ovladače (1) Zobrazení operačního režimu dálkového ovladače (16) Zde se objeví operační režim dálkového ovladače jako, CD, SOUND atd. Když se operační režim dálkového ovladače změní, objeví se to na displeji. (2) Indikátor vysílání signálu Svítí během vysílání signálu dálkového ovládání. 4

7 Než začnete Tato kapitola vysvětluje jak propojit audio/video komponenty a reproboxy s receiverem, a jak připojit zdroj napájení. Před instalací Připojení FM a AM (MW/LW) antény Obecné Mějte suché ruce. Vypněte napájení všech komponentů. Přečtěte si návod k použití komponentů, které budete připojovat. Připojení FM antény A ANTENNA FM 75 COAXIAL B ANTENNA FM 75 COAXIAL Umístění Umístěte receiver na rovné místo chráněné před vlhkostí. Teplota kolem receiveru musí být mezi 5 a 35 C. Zajistěte dobré větrání kolem receiveru. Špatné větrání může způsobit přehřátí a poškození receiveru. Manipulace s receiverem Nevkládejte do receiveru žádné kovové předměty. Nerozebírejte receiver nebo nevyndávejte šrouby a nesnímejte kryty. Nevystavujte receiver dešti nebo vlhkosti. ANTENNA FM 75 COAXIAL AM LOOP AM LOOP AM EXT FM anténa FM anténu horizontálně roztáhněte. Kabel venkovní FM antény AM LOOP AM EXT Kontrola dodávaného příslušenství Zkontrolujte, že máte následující položky, dodávané s receiverem. Číslo v závorce udává počet dodávaných kusů. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) AM (MW/LW) smyčková anténa (1) FM anténa (1) Pokud něco chybí, obraťte se na svého prodejce. AM EXT A. Použití dodané FM antény FM anténu z příslušenství lze připojit do zdířky FM 75 Ω COAXIAL jako dočasné řešení. B. Použití konektoru standardního typu (není v příslušenství) Do zdířky FM 75 Ω COAXIAL by měl být připojený standardní typ konektoru (IEC nebo DIN45325). Pokud je příjem špatný, připojte venkovní FM anténu. Před připojením 75 Ω koaxiálního kabelu (od venkovní antény) odpojte dodávanou FM anténu. 5

8 Připojení AM /MW/LW) antény ANTENNA FM 75 COAXIAL Otáčejte smyčkou dokud nebude příjem dobrý. Typické uspořádání reproboxů Centrální Subwoofer AM LOOP AM EXT AM (MW/LW) smyčková anténa Pro sestavení AM (MW/LW) smyčkové antény zasuňte zobáček na smyčce do štěrbiny v podstavci. Levé čelní Pravé čelní Levý surroundový Pravý surroundový Venkovní izolovaný drát Pokud je vodič AM (MW/LW) smyčkové antény izolovaný, sejměte izolaci otáčením podle obrázku. Dbejte, aby se vodič antény nedotýkal jiné zdířky, propojovacích kabelů a napájecího kabelu. Může to způsobit zhoršení příjmu. Pokud je příjem špatný, připojte do zdířky AM EXT izolovaný drát, který roztáhněte venku. (Ponechejte AM (MW/LW) smyčkovou anténu připojenou.) Surroundové zadní Základní postup připojení Připojení reproboxů Můžete připojit následující reproboxy. Dva páry čelních reproboxů pro reprodukci normálního stereofonního zvuku. Jeden pár surroundových reproboxů pro prostorový efekt. Jeden zadní surroundový reprobox nebo jeden pár zadních surroundových reproboxů pro 6.1 kanálovou reprodukci zvuku. Jeden centrální reprobox pro reprodukci mnohem efektnějšího prostorového efektu (pro zvýraznění dialogů). Jeden subwoofer pro zvýraznění basů. DŮLEŽITÉ: Po připojení reproboxů podle předchozího seznamu nastavte správně informace o reproboxech pro získání co nejlepšího prostorového a DSP efektu. Detaily naleznete na straně Odstraňte izolaci z konce vodičů signálových kabelů a zkruťte drátky. 2. Otočte knoflíkem vlevo. 3. Vložte signálový kabel. 4. Otočte knoflíkem vpravo. Pro každý reprobox (kromě subwooferu) připojte svorku (-) a (+) na zadním panelu ke svorce (-) a (+) na reproboxu. UPOZORNĚNÍ: Použijte reproboxy s impedancí vyznačenou u reproduktorových svorek (SPEAKER IMPEDANCE). 6

9 Připojení čelních, centrálního a surroundových reproboxů Surroundové reproboxy Čelní reproboxy 2 Čelní reproboxy 1 Pravý / Levý Pravý / Levý Pravý / Levý Centrální reprobox CAUTION : SPEAKER IMPEDANCE CAUTION : SPEAKER IMPEDANCE 1 1 OR AND 2 2 : 8 16 : CENTER SPEAKER RIGHT LEFT SURROUND SPEAKERS RIGHT LEFT RIGHT LEFT 2 1 FRONT SPEAKERS Můžete připojit dva páry čelních reproboxů (jeden ke svorkám FRONT SPEAKERS (1) a druhý ke svorkám FRONT SPEAKERS (2)). K impedanci reproduktorů Požadovaná impedance čelních reproboxů se liší pokud jsou použity oboje svorky FRONT SPEAKERS (1) i (2) nebo pokud jsou použity pouze jedny z těchto svorek. Případ 1 Pokud připojíte pouze jeden pár čelních reproboxů Čelní reprobox 1 Čelní reprobox 1 Levý surroundový zadní reprobox Výkonový zesilovač Pravý surroundový zadní reprobox FRONT PRE OUT CENTER SURR SURR BACK L L R R Použijte čelní reproboxy s impedancí 8 16 ohmů. SUBWOOFER Případ 2 Pokud připojíte dva páry čelních reproboxů Čelní reprobox 1 Čelní reprobox 1 Čelní reprobox 2 Čelní reprobox 2 Pokud pro množství surroundových zadních reproboxů vyberete 1SPK (viz. strana 22), připojte surroundový zadní reprobox ke zdířce PRE OUT SURR BACK L (levý kanál). Připojení subwooferového reproboxu Připojením subwooferu můžete zlepšit basový zvuk. Propojte vstupní zdířku napájeného (aktivního) subwooferu se zdířkou PRE OUT SUBWOOFER na zadním panelu pomocí kabelu s RCA konektory (není v příslušenství). FRONT PRE OUT CENTER SURR SURR BACK L L Použijte čelní reproboxy s impedancí ohmů. Připojení surroundových zadních reproboxů Pro poslech Dolby Digital EX a DTS-ES Extended Surround (viz. strana 35 a 36) musíte připojit surroundové zadní reproboxy přes zesilovač připojený ke zdířkám PRE OUT SURR BACK na zadním panelu pomocí RCA kabelů (nejsou v příslušenství). Připojte bílý konektor ke zdířce levého audio kanálu a červený konektor ke zdířce pravého audio kanálu. Napájený subwoofer R SUBWOOFER Protože basový zvuk není směrový, můžete subwoofer umístit libovolně. Normálně ho umístěte do prostoru před sebe. R 7

10 Vylepšení Vašeho audio systému Tento receiver můžete použít jako předzesilovač (řídící zesilovač) pokud připojíte výkonové zesilovače ke zdířkám PRE OUT na zadním panelu pomocí RCA kabelů (nejsou v příslušenství). Připojte bílý konektor ke zdířce levého audio kanálu a červený konektor ke zdířce pravého audio kanálu. Připojení audio/video komponentů K tomuto receiveru můžete připojit následující audio/video komponenty. Sledujte současně návod k použití připojovaného komponentu. Levý čelní reprobox Výkonový zesilovač Pravý čelní reprobox Centrální reprobox Výkonový zesilovač Audio komponent Video komponent Gramofon VCR (VCR1 a VCR 2) CD přehrávač* Video kamera Kazetový magnetofon TV* nebo MD rekordér* DBS tuner* CD rekordér* přehrávač* Osobní počítač (PC) * Tyto komponenty můžete připojit metodou popsanou v odstavci Analogové připojení (dole) nebo Digitální připojení (viz. stránka 13). Analogové připojení Připojení audio komponentů Použijte kabely s RCA konektory (nejsou v příslušenství). Připojte bílý konektor do audio zdířky levého kanálu a červený konektor do audio zdířky pravého kanálu. PRE OUT FRONT CENTER SURR SURR BACK L L R R SUBWOOFER UPOZORNĚNÍ: Pokud připojíte grafický ekvalizér mezi audio komponenty a tento receiver, výstup zvuku přes tento receiver může být zkreslený. Gramofon Gramofon SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT AUDIO SURR (REAR) PHONO Výkonový zesilovač Výkonový zesilovač Do audio výstupu Pokud má gramofon uzemňovací kabel, připojte ho k zemnící svorce (H) na zadním panelu. CD OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) OUT (REC) CDR IN (PLAY) Levý surroundový Pravý surroundový reprobox Levý / Pravý reprobox Surroundové zadní reproboxy Toto propojení je pro gramofon s typem přenosky MM (pohybující se magnet). Jakýkoli gramofon s přenoskou s malým výstupním signálem jako je MC přenoska musí být připojený k tomuto receiveru přes předzesilovač nebo přizpůsobovací transformátor. Přímé propojení způsobí zkreslení zvuku. Pokud pro množství surroundových zadních reproboxů vyberete 1SPK (viz. strana 22), připojte surroundový zadní reprobox ke zdířce PRE OUT SURR BACK L (levý kanál). 8

11 CD přehrávač SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT AUDIO CD rekordér SURR (REAR) PHONO Do audio vstupu CD rekordér Do audio výstupu CD přehrávač CD Do audio výstupu OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) OUT (REC) SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT AUDIO SURR (REAR) PHONO CDR IN (PLAY) CD OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) Kazetový magnetofon nebo MD rekordér Kazetový magnetofon Do audio Do audio vstupu výstupu OUT (REC) CDR IN (PLAY) SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT SURR (REAR) PHONO CD AUDIO OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) Pokud má Váš audio komponent zdířku COMPU LINK nebo TEXT COMPU LINK Viz. také stránka 46 pro detailní informace o propojení a systému dálkového ovládání COMPU LINK. Viz. také stránka 47 pro detailní informace o propojení a systému dálkového ovládání TEXT COMPU LINK. OUT (REC) CDR IN (PLAY) Do audio vstupu MD rekordér Do audio výstupu Do zdířek TAPE/MD můžete připojit buď kazetový magnetofon nebo MD rekordér. Pokud připojíte ke zdířkám TAPE/MD MD rekordér, změňte název zdroje, který se zobrazuje na displeji při výběru zdroje na MD. Podrobnosti viz. stránka 17. 9

12 Připojení video komponentů Použijte kabely s RCA konektory (nejsou v příslušenství). Připojte bílý konektor do audio zdířky levého kanálu, červený konektor do audio zdířky pravého kanálu a žlutý konektor do zdířky video signálu. Pokud má Váš video komponent zdířku S-VIDEO (Y/Coddělení), použijte k propojení S-VIDEO kabel (není v příslušenství). Propojení video komponentů přes S- VIDEO vstupní/výstupní zdířky zlepší kvalitu přehrávaného (nebo nahrávaného) obrazu. DŮLEŽITÉ: Tento receiver je vybavený jak kompozitním, tak S-VIDEO vstupem/výstupem pro připojení video komponentů. Nepoužívejte pro propojení současně oba dva vstupy. Pamatujte však, že video signál ze zdířky kompozitního video vstupu je pouze na výstupní zdířce kompozitního video výstupu, zatímco signál ze zdířky S-VIDEO vstupu je pouze na výstupní zdířce S-VIDEO výstupu. Proto, pokud je Váš nahrávací video komponent a přehrávací video komponent připojený k receiveru přes rozdílné video zdířky, nemůžete nahrávat obraz z přehrávacího video komponentu na nahrávacím video komponentu. Navíc, pokud jsou TV a přehrávací video komponent připojené k receiveru před rozdílné video zdířky, nemůžete sledovat přehrávaný obraz z přehrávacího video komponentu na TV. VCR A S-VHS/VHS VCR C D B AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO E F FRONT TV SOUND DBS OUT (REC) VCR1 A IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) MONITOR OUT C D (A) Do audio výstupu levého/pravého kanálu. (B) Do audio vstupu levého/pravého kanálu. (C) Do S-VIDEO výstupu. (D) Do kompozitního video výstupu. (E) Do kompozitního video vstupu. (F) Do S-VIDEO vstupu. B E F S-VHS/VHS VCR Video kamera Zdířky vstupu VIDEO na čelním panelu jsou výhodné při častém připojování a odpojování přístroje. Pokud nebudete používat zdířky na čelním panelu, připojte kryt, aby byly chráněny před prachem. S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R Při připojování krytu Při odpojování krytu USB AUDIO S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R USB AUDIO PUSH OPEN S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R Do audio výstupu Do S-video výstupu Do kompozitního video výstupu 10

13 TV a/nebo DBS tuner Při připojování TV ke zdířkám AUDIO (TV SOUND/DBS) NEPŘIPOJUJTE video výstupy TV k těmto video vstupním zdířkám. AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO FRONT TV SOUND DBS A TV OUT (REC) VCR1 IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) B C MONITOR OUT Připojte TV ke zdířce MONITOR OUT pro sledování přehrávaného obrazu z jiného video komponentu. (A) Do audio výstupu (B) Do kompozitního video vstupu (C) Do S-Video vstupu Použijte TV se systémem PAL nebo s multi systémem. AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO FRONT TV SOUND DBS A B DBS tuner DBS C OUT (REC) VCR1 IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) MONITOR OUT (A) Do audio výstupu (B) Do S-Video výstupu (C) Do kompozitního video výstupu Pokud připojíte DBS tuner ke zdířkám TV SOUND/DBS, změňte název zdroje, který se zobrazuje na displeji po výběru zdroje na DBS. Viz. strana

14 přehrávač Když připojujete přehrávač se stereofonními výstupními zdířkami: AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO FRONT TV SOUND DBS A přehrávač OUT (REC) VCR1 IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) B C MONITOR OUT (A) Do audio výstupu čelního levého/pravého kanálu. (B) Do S-VIDEO výstupu. (C) Do kompozitního video výstupu. Když připojujete přehrávač se zdířkami analogového diskrétního výstupu (reprodukce 5.1 CH): přehrávač A B C D E F SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO SURR (REAR) FRONT PHONO TV SOUND DBS CD OUT (REC) OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) OUT (REC) CDR IN (PLAY) VCR1 IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) MONITOR OUT (A) Do audio výstupu subwooferu. (B) Do audio výstupu centrálního kanálu. (C) Do audio výstupu zadního levého/pravého kanálu. (D) Do audio výstupu čelního levého/pravého kanálu. (E) Do kompozitního video výstupu. (F) Do S-VIDEO výstupu. 12

15 Digitální připojení Tento receiver je vybavený čtyřmi zdířkami DIGITAL IN jednou digitální koaxiální zdířkou a třemi digitálními optickými zdířkami - a jednou zdířkou DIGITAL OUT. DŮLEŽITÉ: Pokud připojujete přehrávač, digitální TV tuner nebo DBS tuner s použitím digitálních zdířek, musíte ho také připojit ke zdířce video na zadním panelu. Bez připojení k video zdířce nemůžete sledovat přehrávaný obraz. Po připojení komponentů s použitím zdířek DIGITAL IN nastavte správně následující (pokud je to nutné): - Nastavte správně zdířku digitálního vstupu (DIGITAL IN). Detaily viz. (6) Nastavení zdířky digitálního vstupu (DIGITAL IN) na stránce Nastavte správně režim digitálního vstupu. Detaily viz. Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu na stránce 19. Poznámky: Při výrobě jsou zdířky DIGITAL IN nastaveny pro použití s následujícími komponenty: - DIGITAL 1 (koaxiální): Pro přehrávač - DIGITAL 2 (optická): Pro CD přehrávač - DIGITAL 3 (optická): Pro digitální TV tuner - DIGITAL 4 (optická): Pro CD rekordér Pokud chcete ovládat CD přehrávač nebo CD rekordér s použitím systému dálkového ovládání COMPU LINK, připojte požadovaný komponent také podle metody Analogové připojení (viz. stránka 9). Zdířka digitálního výstupu CD rekordér MD rekordér Digitální optický kabel (není v příslušenství) mezi digitálními optickými zdířkami Zdířky digitálního vstupu Digitální TV přehrávač DBS tuner DBS CD přehrávač Pokud má digitální záznamové zařízení jako MD rekordér nebo CD rekordér zdířku optického digitálního vstupu, připojení ke zdířce DIGITAL OUT umožňuje digitální záznam PCM/DOLBY DIGITAL /DTS DIGITAL OUT CD rekordér MD rekordér Digitální koaxiální kabel (není v příslušenství) mezi digitálními koaxiálními zdířkami Formát výstupního digitálního signálu ze zdířky DIGITAL OUT je stejný jako formát vstupního signálu. To znamená že pokud je na vstupu signál DTS Digital Surround, je na výstupu také signál DTS Digital Surround. Digitální optický kabel (není v příslušenství) mezi digitálními optickými zdířkami Pokud má komponent zdířku koaxiálního digitálního výstupu, připojte ho ke zdířce DIGITAL 1 () pomocí digitálního koaxiálního kabelu (není v příslušenství). Pokud má komponent zdířku optického digitálního výstupu, připojte ho ke zdířce DIGITAL 2 (CD), DIGITAL 3 (TV) nebo DIGITAL 4 (CDR) pomocí digitálního optického kabelu (není v příslušenství). Před připojením digitálního optického kabelu odstraňte ochrannou krytku. DIGITAL IN DIGITAL 1 () DIGITAL 2 (CD) DIGITAL 3 (TV) DIGITAL 4 (CDR) 13

16 USB připojení Tento receiver je vybavený USB zdířkou na čelním panelu. K této zdířce můžete připojit PC a poslouchat zvuk reprodukovaný přes PC. Když připojujete PC poprvé, proveďte následující postup. Pamatujte, že nemůžete posílat žádné signály nebo data do PC z tohoto receiveru. 5. Zkontrolujte, zda jsou ovladače správně nainstalovány. 1. Otevřete ovládací panel na PC: Vyberte (Start) (Settings) (Control Panel). 2. Vyberte (System), pak (Device manager) a klikněte na (Sound, video a game controllers) a (Universal Serial Bus controllers). Objeví se následující obrazovka a můžete zkontrolovat zda jsou ovladače nainstalovány. Důležité Zkontroluje, že PC s mechanikou CD-ROM obsahuje systém Windows 98*, Windows Me* nebo Windows XP* a připravte si CD-ROM se systémem. Zkontrolujte nastavení BIOSu na PC zda je dostupná funkce USB a zda je USB IRQ nastaveno na AUTO nebo na volné číslo IRQ. Jak nainstalovat ovladače pro USB Následující postup používá k popisu anglickou verzi Windows 98. Pokud na Vašem PC běží jiná verze Windows, obrazovky na PC se liší od obrázků v následujícím postupu. 1. Zapněte PC a spusťte Windows 98, Windows Me nebo Windows XP. Pokud je PC zapnuté, ukončete všechny běžící aplikace. 2. Zapněte receiver a stiskněte tlačítko USB AUDIO na čelním panelu nebo tlačítko USB na dálkovém ovladači. Indikátor na tlačítku USB AUDIO svítí. 3. Připojte receiver k PC pomocí USB kabelu (není v příslušenství). PC automaticky rozpozná toto propojení a na monitoru se zobrazí následující obrazovka. USB AUDIO S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R Položky zobrazené na monitoru PC se liší podle nastavení Vašeho PC. 6. Změňte nastavení zvuku na PC. 1. Pokud je ovládací panel zavřený, znovu ho otevřete: Vyberte (Start) (Settings) (Control Panel). 2. Klikněte na (Multimedia), pak vyberte USB Audio Device (1) pro Playback položky Audio a pak okno zavřete. Pro přehrávání CD desky v CD-ROM mechanice na PC klikněte na (Multimedia), (CD Music), pak zaškrtněte (Enable digital CD audio for this CD-ROM device). USB kabel (není v příslušenství) PC Nyní je PC přepravené pro přehrávání přes USB propojení. Po dokončení instalace můžete použít PC jak zdroj přehrávání. PC automaticky rozpozná receiver když je USB kabel připojený mezi PC a receiver když je receiver zapnutý. Když nebudete používat PC jako zdroj přehrávání, odpojte USB kabel. Pro přehrávání zvuku na PC viz. návod dodávaný s aplikací pro reprodukci zvuku instalovanou na PC. 4. Nainstalujte ovladače USB podle instrukcí na monitoru PC. NEVYPÍNEJTE receiver nebo neodpojujte USB kabel během instalace ovladačů nebo během několika sekund, kdy PC rozpoznává receiver. Použijte USB kabel s plnou rychlostí (revize 1.0). Doporučená délka kabelu je 1.5 m. Pokud PC nerozpozná receiver, odpojte USB kabel a znovu ho připojte. Pokud to nepomůže, restartujte Windows. Instalovaný ovladač lze rozpoznat pouze pokud je USB kabel připojený mezi PC a receiver. Zvuk nemusí být správně přehráván přerušování nebo zhoršená kvalita podle nastavení a specifikace PC. Pokud nepoužíváte zdířku USB AUDIO, nechejte připojený kryt zdířek. * Microsoft, Windows 98, Windows Me a Windows XP jsou ochranné značky Microsoft Corporation. 14

17 Připojení napájecího kabelu Před připojení receiveru do síťové zásuvky zkontrolujte, že jsou provedená všechna potřebná propojení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Nenechávejte napájecí kabel dotýkat se propojovacích kabelů a antény. Napájecí kabel může způsobovat šum nebo poruchy obrazu. Pro připojení antény doporučujeme použít koaxiální kabel, který je dobře stíněný před vnějšími vlivy. Nastavení předvoleb stanic a nastavení zvuku uložená v paměti mohou být vymazána v následujících případech: - Když odpojíte napájecí kabel. - Když dojte k přerušení napájení. UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se napájecího kabelu pokud máte mokré ruce. Při odpojování netahejte za kabel. Vždy držte vidlici, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu. Vložení baterií do dálkového ovladače Před použitím dálkového ovladače musíte nejprve vložit dvě baterie. Při použití namiřte dálkovým ovladač přímo na čidlo na receiveru. 1. Sejměte kryt bateriového prostoru ze zadní strany dálkového ovladače podle obrázku. 2. Vložte baterie. Zajistěte jejich správnou polaritu: (+) na (+) a (-) na (-). R6P(SUM-3)/AA(15F) 3. Zavřete kryt bateriového prostoru. Pokud se operační vzdálenost nebo efektivnost dálkového ovladače zmenší, vyměňte baterie. Použijte suché baterie typu R6P (SUM-3)/AA (15F). Po výměně baterií nastavte znovu kódy výrobců (viz. strana 55). UPOZORNĚNÍ: Dodržujte následující upozornění, aby nedošlo k vytečení elektrolytu baterií do bateriového prostoru: Vložte baterie do bateriového prostoru podle vyznačené polarity: (+) na (+) a (-) na (-). Použijte správný typ baterií. Baterie, které vypadají stejně, mohou mít jiné napětí. Vždy měňte současně obě baterie. Nevystavujte baterie žáru nebo plamenu. 15

18 Základní ovládání Následující operace jsou společné pro přehrávání libovolného zdroje. Před použitím dálkového ovladače Jak zkontrolovat operační režim dálkového ovladače. Displej na dálkovém ovladači ukazuje následující informaci po stisknutí určitých tlačítek na dálkovém ovladači, takže můžete zkontrolovat, jakou operaci provedete. Stisknutí jednoho z tlačítek výběru zdroje zobrazí název vybraného zdroje na displeji. Tlačítko Indikace FM/AM TUNER CD CD PHONO PHONO TAPE/MD TAPE nebo MULTI CDR CDR USB USB TV/DBS TV VCR 1 VCR1 VCR 2 VCR2 VIDEO VIDEO Stisknutí tlačítka SOUND před nastavením zvukových efektů zobrazí na displeji SOUND. Stisknutí tlačítka TEXT DISPLAY nebo MENU před použitím nabídek nebo TEXT COMPU LINK zobrazí na displeji MENU. Stisknutí tlačítka CONTROL nebo CATV/DBS CONTROL před ovládáním audio nebo video komponentů připojených k receiveru zobrazí na displeji vybraný operační režim dálkového ovladače (viz. strana 55 a 55). Př.: Když stisknete tlačítko CD. A/V CONTROL RECEIVER Př.: Když stisknete tlačítko USB. A/V CONTROL RECEIVER A/V CONTROL RECEIVER A/V CONTROL RECEIVER A/V CONTROL RECEIVER Př.: Když stisknete tlačítko CATV/DBS CONTROL Zapnutí a vypnutí (pohotovostní stav) napájení Na čelním panelu: Pro zapnutí napájení stiskněte tlačítko STANDBY/ON. Indikátor STANDBY zhasne. Název vybraného zdroje a režim Surround/DSP se objeví na displeji. STANDBY STANDBY/ON Objeví se název aktuálního zdroje a režim Surround/DSP ANALOG L SPEAKERS 1 R VOLUME Zde se zobrazí nastavená úroveň hlasitosti Pro vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) stiskněte znovu tlačítko STANDBY/ON. Indikátor STANDBY se rozsvítí. Z dálkového ovladače: Pro zapnutí napájení stiskněte tlačítko AUDIO. Indikátor STANDBY zhasne. Název vybraného zdroje a režim Surround/DSP se objeví na displeji. STANDBY STANDBY/ON AUDIO Pro vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) stiskněte tlačítko AUDIO. Indikátor STANDBY na čelním panelu se rozsvítí. 16 V pohotovostním režimu je spotřebováváno malé množství elektrické energie. Pro kompletní vypnutí napájení odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Výběr zdroje pro přehrávání Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje. Indikátor na tlačítku vybraného zdroje na čelním panelu se rozsvítí. Na displeji se také objeví název vybraného zdroje a režim Surround/DSP. MULTI PHONO CD ANALOG LINEAR PCM DIGITAL VCR 1 CDR L C SUBWFR LS S SB R LFE RS SPEAKERS 12 VCR 2 TAPE / MD SOURCE NAME VIDEO USB AUDIO Na čelním panelu TV SOUND/DBS SOURCE NAME FM / AM MULTI DGTL AUTO MULTI PRO LOGIC TUNED STEREO RDS DSP 3D PHONIC MIDNIGHT MODE TA NEWS INFO HEADPHONE DIGITAL EQ INPUT ATT ONE TOUCH OPERATION AUTO MUTING CD TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR 1 VCR 2 TAPE/MD SLEEP VOLUME FM/AM USB Z dálkového ovladače Objeví se název vybraného zdroje a aktuální režim Surround/DSP MULTI VCR 1 VCR 2 VIDEO TV (SOUND)/ DBS PHONO* CD* CDR* TAPE/MD* USB AUDIO* FM/AM* Vybere přehrávač pro sledování digitální video desky s použitím režimu analogového diskrétního výstupu (reprodukce 5.1 CH). Přehrávání MULTI viz. strana 40. Vybere přehrávač. Vybere video komponent připojený do zdířek VCR 1. Vybere video komponent připojený do zdířek VCR 2. Vybere video komponent připojený do zdířek VIDEO. Vybere TV zvuk (nebo DBS tuner). Vybere gramofon. Vybere CD přehrávač. Vybere CD rekordér. Vybere kazetový magnetofon nebo MD rekordér. Vybere osobní počítač (PC) připojený do zdířky USB. Vybere FM nebo AM (MW/LW) vysílání. Při každém stisknutí tlačítko se pásmo změní mezi FM a AM (MW/LW). Při připojení MD rekordéru (do zdířek TAPE/MD) a DBS tuneru (do zdířek TV SOUND/DBS) změňte název zdroje zobrazující se na displeji. Detaily viz. stránka 17. Pokud stisknete jedno z tlačítek výběru zdroje na dálkovém ovladači označeném hvězdičkou (*), receiver se automaticky zapne.

19 Změna názvu zdroje Pokud máte připojený MD rekordér ke zdířkám TAPE/MD nebo DBS tuner ke zdířkám TV SOUND/DBS na zadním panelu, změňte název zdroje, který se zobrazuje na displeji po výběru MD rekordéru nebo DBS tuneru jako zdroje. Pouze na čelním panelu: Pro změnu názvu zdroje z TAPE na MD : TAPE / MD 1. Stiskněte tlačítko TAPE/MD (SOURCE NAME). SOURCE NAME Ujistěte se, že je na displeji zobrazeno TAPE. 2. Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/MD) dokud se na displeji nezobrazí ASSGN.MD. ANALOG L SPEAKERS 1 R VOLUME Pro změnu názvu zdroje z TV SOUND na DBS : TV SOUND/DBS 1. Stiskněte tlačítko TV SOUND/DBS (SOURCE NAME). Ujistěte se, že je na displeji zobrazeno SOURCE NAME TV. 2. Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TV SOUND/DBS) dokud se na displeji nezobrazí ASSGN.DBS. ANALOG L SPEAKERS 1 R VOLUME Pro změnu názvu zdroje na TAPE nebo TV opakujte předchozí postup stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/MD) pro výběr TAPE nebo SOURCE NAME (TV SOUND/DBS) pro výběr TV. I bez změny názvu zdroje můžete používat připojené komponenty. Avšak jsou zde nevýhody. - TAPE nebo TV se zobrazí na displeji po výběru MD rekordéru nebo DBS tuneru. - Nemůžete použít digitální vstup (viz. strana 19) pro MD rekordér. - Nemůžete použít systém dálkového ovládání COMPU LINK (viz. strana 49) pro ovládání MD rekordéru. Výběr odlišného zdroje pro obraz a zvuk Můžete sledovat obraz z video komponentu a poslouchat zvuk z jiného audio komponentu. Při sledování obrazu z video komponentu jako VCR, nebo přehrávače atd. stiskněte jedno z tlačítek výběru audio zdroje PHONO, CD, CDR, TAPE/MD, USB (AUDIO), FM/AM. Indikátor tlačítka vybraného zdroje na čelním panelu se rozsvítí. Na čelním panelu: MULTI VCR 1 VCR 2 VIDEO TV SOUND/DBS SOURCE NAME Z dálkového ovladače: MULTI L SUBWFR LS C S SB CD TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR 1 VCR 2 TAPE/MD R LFE RS FM/AM USB Jakmile máte vybraný video zdroj, obraz z vybraného zdroje je posílán na TV dokud nevyberete jiný video zdroj. Indikace signálu a reproboxů na displeji Kontrolou následujících indikátorů můžete snadno zjistit, které reproboxy jsou aktivní a jaký signál přichází ze zdroje do receiveru. Indikátory reproboxů (bílé) Indikátory surr. zadních. rep.* Indikátory signálu (červené) L LS C SUBWFR S SB R LFE Indikátor reproboxů svítí: Pokud je odpovídající reprobox nastavený na LARGE nebo SMALL (viz. (1) Nastavení reproboxů SPEAKER SETTING na straně 22) a pokud je také požadován pro aktuálně vybraný režim surround/dsp. * Pokud máte pro počet surroundových zadních reproboxů nastaveno 1SPK (viz. strana 22), svítí indikátor centrálního surroundového zadního reproboxu. Pokud máte nastaveno 2SPK, svítí indikátor pravého a levého surroundového zadního reproboxu. Pokud je SUBWOOFER nastaveno na YES, svítí RS SUBWFR. (viz. (1) Nastavení reproboxů SPEAKER SETTING na straně 22) Indikátory signálu svítí pro indikaci příchozího signálu. L: Pokud je vybrán digitální vstup: Svítí pokud je na vstupu signál levého kanálu. Pokud je vybrán analogový vstup: Svítí pořád. R: Pokud je vybrán digitální vstup: Svítí pokud je na vstupu signál levého kanálu. Pokud je vybrán analogový vstup: Svítí pořád. C: Svítí pokud je na vstupu signál centrálního kanálu. LFE: Svítí pokud je na vstupu signál kanálu LFE. LS: Svítí pokud je na vstupu signál levého surroundového kanálu. RS: Svítí pokud je na vstupu signál pravého surroundového kanálu. S: Svítí pokud je na vstupu signál monofonního zadního kanálu nebo 2-kanálový signál Dolby Digital. SB: Svítí pokud je na vstupu signál zadního surroundového kanálu. PHONO CD CDR TAPE / MD SOURCE NAME USB AUDIO FM / AM Je-li jako zdroj vybráno MULTI, svítí L, C, R, LFE, LS a RS. 17

20 Nastavení hlasitosti Na čelním panelu: Pro zvýšení hlasitosti otočte knoflíkem MASTER VOLUME vpravo. Pro snížení hlasitosti otočte knoflíkem MASTER VOLUME vlevo. Z dálkového ovladače: Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME+. Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME-. + VOLUME MASTER VOLUME UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím zdroje vždy nastavte hlasitost na minimum. Je-li hlasitost příliš velká, náhlý náraz zvukové energie může trvale poškodit Váš sluch nebo zničit reproboxy. Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu 0 (minimum) až 70 (maximum). Pokud nastavíte jednotlačítkovou operaci na ON (viz. strana 26), nemusíte nastavovat hlasitost při každé změně zdroje. Je automaticky nastavena na uloženou úroveň. Výběr čelních reproboxů Poslech pouze přes sluchátka: Můžete poslouchat přes sluchátka bez deaktivace obou párů reproboxů připojením sluchátek do zdířky PHONES na čelním panelu. Pokud chcete použít sluchátka bez výstupu zvuku z reproboxů, musíte vypnout oba páry reproboxů podle předchozího postupu. Režim HEADPHONE Při použití sluchátek je na výstupu následující signál bez ohledu na nastavení reproboxů: - Pro 2-kanálový software je přes sluchátka slyšet přímo signál levého a pravého čelního kanálu. - Pro multi-kanálový software je do sluchátek mixován signál levého a pravého čelního, centrálního a surroundového kanálu. Pokud je aktivován režim DSP, můžete využívat režimy DSP. Na displeji se zobrazí 3D H.PHONE a indikátor DSP svítí. (Viz. strana 37.) V následujících případech se reproboxy připojené ke svorkám FRONT 2 SPEAKERS deaktivují i když jsou aktivovány oba páry čelních reproboxů: - Když vyberete jako zdroj MULTI. - Když vyberete některý režim Surround/DSP, který aktivuje centrální a/nebo surroundové reproboxy. UPOZORNĚNÍ: Snižte hlasitost: Před připojením nebo odpojením sluchátek snižte hlasitost zvuku, protože velká hlasitost může poškodit sluchátka nebo Váš sluch. Před zapnutím reproboxů, protože zvuk z nich může být velmi hlasitý. Pouze na čelním panelu: Pokud máte připojené dva páry čelních reproboxů, můžete si vybrat, který chcete použít. Pro použití reproboxů připojených ke svorkám FRONT SPEAKERS (1) stiskněte tlačítko SPEAKERS ON/OFF 1, aby se na displeji rozsvítil indikátor SPEAKERS 1. Ujistěte se, že na displeji není indikátor SPEAKERS 2. SPEAKERS ON/OFF 1 2 Pro použití reproboxů připojených ke svorkám FRONT SPEAKERS (2) stiskněte tlačítko SPEAKERS ON/OFF 2, aby se na displeji rozsvítil indikátor SPEAKERS 2. Ujistěte se, že na displeji není indikátor SPEAKERS 1. Pro použití obou párů reproboxů stiskněte tlačítko SPEAKERS ON/OFF 1 a 2, aby se na displeji rozsvítil indikátor SPEAKERS 1 a SPEAKERS 2. Pro nepoužití obou párů reproboxů stiskněte tlačítko SPEAKERS ON/OFF 1 a 2, aby na displeji zhasnul indikátor SPEAKERS 1 i SPEAKERS 2. Rozsvítí se indikátor HEADPHONE a na displeji se zobrazí HEADPHONE. Aktivace reproboxů zapne dříve vybraný režim Surround a DSP. 18

21 Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu Pokud máte připojené některé komponenty pomocí digitálních zdířek (viz. strana 13), musíte pro ně nastavit správný digitální vstupní režim DGTL AUTO, DGTL DTS nebo DGTL D.D. Než začnete, pamatujte, že Nastavení zdířky digitálního vstupu (DIGITAL IN) musí být správně provedeno pro zdroje, pro které chcete vybrat digitální vstupní režim (viz (6) Nastavení zdířek digitálního vstupu (DIGITAL IN) na straně 25). Bez správného nastavení digitálního vstupního režimu nemůžete změnit vstupní režim z analogového vstupu na digitální vstup i když provedete následující postup. 1. Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje -, TV (SOUND)/DBS, CD, CDR nebo TAPE/MD - pro který chcete změnit vstupní režim. Indikátor na tlačítku na čelním panelu pro vybraný zdroj se rozsvítí. MULTI PHONO CD VCR 1 CDR VCR 2 TAPE / MD SOURCE NAME Na čelním panelu VIDEO USB AUDIO TV SOUND/DBS SOURCE NAME FM / AM MULTI CD TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR 1 VCR 2 TAPE/MD Na dálkovém ovladači Navíc pokud jste tlačítku TAPE/MD přiřadili název zdroje TAPE při použití MD rekordéru, nebude v tomto kroku fungovat. Pro změnu názvu zdroje viz. Změna názvu zdroje na straně Stiskněte krátce tlačítko INPUT ANALOG/DIGITAL (INPUT ATT) nebo tlačítko ANALOG/DIGITAL INPUT na dálkovém ovladači - pro změnu vstupního režimu. INPUT ANALOG/DIGITAL INPUT ATT Na čelním panelu ANALOG/DIGITAL INPUT Na dálkovém ovladači Při každém stisknutí tlačítka se vstupní režim změní následovně: FM/AM USB Když vyberete DGTL AUTO, následující indikátory ukazující detekovaný signál svítí na displeji.. LINEAR PCM : LINEAR PCM : DIGITAL : : Svítí je-li na vstupu signál lineární PCM. Svítí když není digitální signál rozpoznán. Svítí je-li na vstupu signál Dolby Digital nebo Dolby Digital EX Svítí je-li na vstupu signál DTS Surround nebo DTS-ES. Při přehrávání softwaru kódovaného v Dolby Digital nebo DTS Digital Surround nastavení DGTL AUTO nemusí fungovat správně a mohou se objevit následující symptomy: Zvuk na začátku přehrávání chybí. Při hledání nebo přeskakování kapitol nebo stop je slyšet šum. 1. Stiskněte tlačítko INPUT ANALOG/DIGITAL (INPUT ATT) nebo tlačítko ANALOG/DIGITAL INPUT na dálkovém ovladači. Na displeji se objeví DGTL AUTO. 2. Stiskněte tlačítko CONTROL UP nebo DOWN pro výběr DGTL D.D. nebo DGTL DTS když na displeji svítí DGTL AUTO. Při každém stisknutí tlačítka se vstupní režim změní následovně: DIGITAL L SPEAKERS R 1 DGTL AUTO DGTL AUTO (Digital) DGTL DTS (Digital) DGTL D.D (Digital Dolby Digital) VOLUME Když vyberete DGTL D.D. nebo DGTL DTS, následující indikátory ukazující detekovaný signál svítí na displeji. DGTL: Svítí vždy. L R DGTL AUTO Když vyberete DGTL D.D. DIGITAL SPEAKERS 1 DGTL AUTO (Digital) ANALOG VOLUME DIGITAL Když vyberete DGTL DTS Svítí je-li na vstupu signál Dolby Digital. Rámeček bliká pokud není signál Dolby Digital rozpoznán. DGTL AUTO: Pro režim digitálního vstupu vyberte toto. Receiver automaticky detekuje formát vstupního signálu. Indikátor DGTL AUTO svítí na displeji a indikátory formátu digitálního signálu pro detekovaný signál také svítí ANALOG: Pro režim analogového vstupu vyberte toto. Svítí indikátor ANALOG. Svítí je-li na vstupu signál DTS Digital Surround. Rámeček bliká pokud není signál DTS Digital Surround rozpoznán. Když vypnete napájení nebo vyberete jiný zdroj, nastavení DGTL D.D. a DGTL DTS se automaticky zruší a režim digitálního vstupu se automaticky nastaví na DGTL AUTO. 19

22 Ztišení zvuku Pouze z dálkového ovladače: Stiskněte tlačítko MUTING pro ztišení zvuku ze všech reproboxů a sluchátek. Na displeji se zobrazí MUTING a zvuk se ztiší (indikátor úrovně hlasitosti zhasne). ANALOG L R MUTING Když nastane čas vypnutí Receiver se automaticky vypne. Pro kontrolu nebo změnu času, zbývajícího do vypnutí Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Čas zbývající do vypnutí se zobrazí na displeji v minutách. Pro jeho změnu stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Pro zrušení časovače vypnutí Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP dokud se na displeji nezobrazí SLEEP 0min. (Indikátor SLEEP zhasne.) Vypnutí napájení také zruší časovač vypnutí. SPEAKERS 1 Př.: Když je zdrojem. Indikátor úrovně hlasitosti zhasne Pro obnovení zvuku stiskněte znovu tlačítko MUTING. Otočení knoflíkem MASTER VOLUME na čelním panelu nebo stisknutí tlačítka VOLUME +/- na dálkovém ovladači také obnoví zvuk. Změna jasu displeje Můžete ztmavit displej. Stiskněte tlačítko DIMMER. Při každém stisknutí tlačítka se displej střídavě ztmaví a zjasní. DIMMER DIMMER Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Záznam zdroje Pro analogově-analogový záznam Můžete nahrávat libovolný analogový zdroj přehrávaný přes receiver na kazetový magnetofon (nebo MD rekordér) připojený ke zdířkám TAPE/MD VCR připojený ke zdířkám VCR 1 nebo VCR 2 a CD rekordér připojený ke zdířkám CDR - a to současně. Pro digitálně-digitální záznam Můžete nahrávat aktuálně vybraný digitální vstup tohoto receiveru na digitální záznamové zařízení připojené ke zdířce DIGITAL OUT. Poznámky: Analogově digitální a digitálně analogový záznam není možný. Výstupní hlasitost, režim MIDNIGHT (viz. strana 24), zvýraznění basů (viz. strana 34), digitální ekvalizér (viz. strana 42) a režimy Surround a DSP (viz. strana 35 až 39) nemají vliv na záznam. Signál testovacího tónu (viz. strana 43 a 44) nevychází ze zdířky DIGITAL OUT. Použití časovače vypnutí S použitím časovače vypnutí můžete jít spát při poslechu hudby. Pouze na dálkovém ovladači: Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Indikátor SLEEP na displeji se rozsvítí a čas vypnutí se mění v 10-ti minutových intervalech: ANALOG L SPEAKERS 1 R SLEEP VOLUME (Zrušeno) Př.: Když je zdrojem. SLEEP Základní nastavení Automatická paměť Tento receiver ukládá automaticky nastavení zvuku pro každý zdroj: vypnete napájení změníte zdroj a změníte název zdroje (viz. strana 19). Když změníte zdroj, uložené nastavení je pro nově vybraný zdroj automaticky vyvoláno. Pro každý zdroj lze uložit následující informace: Analogový/digitální vstupní režim (viz. strana 19) Režim utlumení vstupu (viz. strana 33) Funkce ANALOG DIRECT (viz. strana 33) Výstupní úrovně reproduktorových kanálů (viz. strana 43 a 44) Nastavení digitálního ekvalizéru (viz. strana 42) Parametry zvuku (viz. strana 45) Nastavení režimu Surround/DSP(viz. strana 38 a 39) Nastavení zvýraznění basů (viz. strana 34) Poznámky: Pokud je zdroj FM nebo AM /MW/LW), můžete přiřadit odlišné nastavení každému pásmu. Pokud chcete uložit nastavení hlasitosti s předchozím nastavením, nastavte ONE TOUCH (OPR) na ON (viz. strana 26). 20

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ

Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ NEŽ ZAČNETE Požadavky na systém Systém, do kterého chcete instalovat Studio PCTV (Pro) by měl splňovat následující požadavky: Hardware Počítač: Pentium PC 200 Mhz (doporučeno

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ Určeno k distribuci pouze s novým počítačem začněte zde PRŮVODCE INSTALACÍ pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 V otázkách odborné pomoci k produktu se obracejte na výrobce počítače. JDE O ORIGINÁLNÍ

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál

DVR-460. LAN Digitální Videorekordér. Uživatelský manuál DVR-460 LAN Digitální Videorekordér Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 2 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 2 Obsah balení... 3 Typické využití... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 Popis předního

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

ImageMixer 1.7 Návod k použití

ImageMixer 1.7 Návod k použití ImageMixer 1.7 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Obsah tohoto návodu... 4 Význam symbolů... 5 Autorská práva... 5 Možnosti... 6 Nápověda... 7 Centra uživatelské podpory společnosti PIXELA... 7

Více

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z e Obsah Před připojením... 2 Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...2 Připojení... 3 Připojení k TV...3 Připojení reproduktorů...3 Připojení antény MW...3 Připojení

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete s updatem. Požadavky Počítač s Windows 7 a bluetooth

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více