RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM"

Transkript

1 STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA / NEWS / INFO DISPLAY MODE AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8022RSL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO MULTI CD FM/AM TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR1 VCR 2 TAPE/MD USB SURROUND DSP SURR/DSP ANALOG/DIGITAL ANALOG DIRECT SOUND DIMMER OFF INPUT BASS BOOST FRONT L FRONT R MENU TEST CENTER SUBWFR ENTER SURR L SURR R 7/P 8 9 RX-8022R AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER MASTER VOLUME MUTING DIGITAL EQ SBACK L SBACK R RETURN FM MODE 100+ CATV/DBS CONTROL TV/VIDEO TEXT DISPLAY REC PAUSE + CH/ LEVEL MENU /REW + TV VOL + VOLUME PLAY TA/NEWS/ EXIT INFO PAUSE SET FF/ STANDBY/ON SPEAKERS ON/OFF USB AUDIO PUSH OPEN VIDEO INPUT ANALOG / DIGITAL MULTI PHONO CD VCR 1 CDR VCR 2 VIDEO TV SOUND/DBS SOUCE NAME TAPE/MD USB AUDIO FM/AM LEVEL ADJUST ANALOG DIRECT BASS BOOST SLEEP PTY PTY SEARCH PTY SOURCE NAME STOP CONTROL DISPLAY MODE PHONES RM-SRX8022R REMOTE CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ

2 Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. VAROVÁNÍ Pro omezení úrazu elektrickým proudem, požáru atd. 1. Nevyndávejte žádné šrouby a nesnímejte kryty přístroje. 2. Nevystavujte přístroj působení deště nebo vlhkosti. Upozornění Přepínač Vyjměte vidlici napájecího kabelu ze zásuvky pro kompletní odpojení přístroje od sítě. Přepínač v žádné poloze neodděluje přístroj od elektrické sítě. Napájení přístroje lze dálkově ovládat. Upozornění: Neblokujte větrací otvory nebo štěrbiny. (Pokud jsou větrací otvory nebo štěrbiny blokovány např. novinami nebo látkou, teplo nemůže vycházet z přístroje.) Nestavte na přístroj zdroje ohně, např. svíčky. Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo na místech s vodou. Také na něj nestavte nádoby s vodou (jako květinové vázy, hrníčky atd.). Upozornění Správné větrání Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a požáru a pro ochranu před poškozením, umístěte přístroj následovně: Čelní strana: Otevřený prostor Boční strany: Žádná překážka do 10 cm od každé strany. Vršek: Žádná překážka do 10 cm od vrchu. Zadní strana: Žádná překážka do 15 cm od zadní strany. Spodek: Žádná překážka, umístění na rovném podkladu. Navíc udržujte nejlepší možnou cirkulaci vzduchu podle obrázku. Mezera 15 cm nebo více RX-8022RSL Stěna nebo překážka Čelní panel Podstavec vysoký 15 cm nebo více Podlaha

3 Obsah Bezpečnostní upozornění...1 Obsah...1 Úvod...2 Vlastnosti... 2 Upozornění... 2 Popis ovládacích prvků...3 Než začnete...5 Před instalací... 5 Kontrola dodávaného příslušenství... 5 Připojení FM a AM (MW/LW) antény... 5 Připojení reproboxů... 6 Připojení audio/video komponentů... 8 Analogové připojení... 8 Digitální připojení USB připojení Připojení napájecího kabelu Vložení baterií do dálkového ovladače Základní ovládání...16 Zapnutí a vypnutí (pohotovostní stav) napájení Výběr zdroje pro přehrávání Změna názvu zdroje Nastavení hlasitosti Výběr čelních reproboxů Poslech pouze přes sluchátka: Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu. 19 Ztišení zvuku Změna jasu displeje Použití časovače vypnutí Základní nastavení...21 Základní postup (1) Nastavení reproboxů (2) Výběr počtu kanálů pro reprodukci multikanálového digitálního softwaru EX/ES (3) Nastavení vzdálenosti reproboxů (4) Nastavení basového zvuku (5) Nastavení dynamického rozsahu MID NIGHT (6) Nastavení zdířek digitálního vstupu (DIGITAL IN) (7) Uložení úrovně hlasitosti pro každý zdroj ONE TOUCH OPR (ONE TOUCH) (8) Zobrazení textových informací na displeji FL DISPLAY (DISP) Použití režimů Surround a režimů DSP Režimy Surround...35 Úvod k režimům Surround...35 Režimy DSP...37 Dostupné režimy Surround a DSP podle uspořádání reproboxů...38 Aktivace režimů Surround...39 Aktivace režimů DSP...39 Použití režimu přehrávání MULTI Aktivace režimu přehrávání MULTI...40 Nastavení zvuku Základní postup...41 Nastavení ekvalizační křivky DIGITAL EQ...42 Nastavení výstupní úrovně reproboxů LEVEL ADJUST...43 Nastavení parametrů zvuku pro režimy Surround a DSP EFFECT ADJUST...45 Systém dálkového ovládání COMPU LINK Systém dálkového ovládání TEXT COMPU LINK Zobrazení informací o desce na TV obrazovce...48 Hledání desky (Pouze pro CD přehrávač)...49 Zadávání informací o desce...50 Ovládání JVC Audio/Video komponentů Ovládání audio komponentů...52 Ovládání video komponentů...54 Ovládání video komponentů jiných výrobců Vyhledávání a odstraňování závad Technická specifikace Příjem rozhlasového vysílání...27 Ruční naladění stanice Použití předvoleb Výběr režimu FM příjmu Ovládání tuneru pomocí nabídek na TV obrazovce Použití RDS (Radiový datový systém) pro příjem FM stanic Hledání pořadu pomocí kódů PTY Dočasné přepnutí na vysílaný program podle Vaší volby Nastavení zvuku...33 Zeslabení vstupního signálu Zapnutí a vypnutí funkce ANALOG DIRECT Zvýraznění basů Aktivace zvuku subwooferu

4 Úvod Děkujeme, že jste si koupili jeden z výrobků JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití, pro nejlepší využití přístroje a uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Vlastnosti Dolby Digital EX* Dolby Digital EX je nově uvedený formát kódování prostorového zvuku, jako rozšíření multikanálového formátu Dolby Digital, určený pro přidání dalšího surroundového kanálu k Dolby Digital 5.1 kanálu. Použitím metody maticového kódování/dekódování je přídavný signál zadního surroundového kanálu kódován (a dekódován) v signálu levého a pravého surroundového kanálu. DTS-ES Extended Surround (DTS-ES) DTS-ES je další nový formát vyvinutý firmou Digital Theater Systems, Inc., přidávající zadní surroundový kanál na základě formátu DTS Digital Surround. Dolby Pro Logic II* Dolby Pro Logic II konvertuje veškerý 2-kanálový software, speciálně pak software kódovaný v Dolby Surround, do 5-kanálového (plus subwoofer) signálu. Produkuje tak realistický prostorový zvuk blížíce se k Dolby Digital 5.1 kanálu. Dolby Pro Logic II má dva režimy reprodukce režim Movie a režim Music. NEO:6** Neo:6 reprodukuje realistické suroundové pole konverzí 2-kanálového stereofonního softwaru do 6- kanálového (plus subwoofer) signálu. Nei:6 má dva režimy reprodukce Neo:56 Cinema a Neo:6 Music. DAP (Digitální akustický procesor) Technologie simulace zvukového pole umožňuje přesné obnovení prostoru současných kin a hal. Díky vysoce výkonnému DSP (Digitálnímu signálovému procesoru) a vysoce kapacitní paměti můžete využívat 5.1 kanálového surroundového zvuku při přehrávání 2-kanálového nebo multikanálového softwaru. Systém dálkového ovládání COMPU LINK Systém dálkového ovládání COMPU LINK umožňuje ovládat jiné audio/video komponenty JVC z tohoto receiveru. Systém dálkového ovládání TEXT COMPU LINK Systém dálkového ovládání TEXT COMPU LINK byl vyvinutý pro předávání informací desky nahraných na deskách CD Text a MD. Pomocí informací na deskách můžete ovládat CD přehrávač nebo MD rekordér přes tento receiver. Upozornění Zdroje napájení Při odpojování receiveru od sítě vždy tahejte za vidlici napájecího kabelu a nikdy za vlastní kabel. Nemanipulujte s napájecím kabelem pokud máte mokré ruce. Pokud nebudete receiver dlouhou dobu používat, odpojte napájecí kabel od sítě. Větrání V tomto receiveru jsou vysoko výkonové zesilovače, které uvnitř generují teplo. Kvůli bezpečnosti dodržujte následující. Ujistěte se, že kolem receiveru je dostatečný prostor pro chlazení. Špatné chlazení může způsobit přehřátí a poškození. Neblokujte větrací otvory a štěrbiny. (Pokud jsou větrací otvory a štěrbiny blokovány novinami nebo látkou atd., teplo nemůže odcházet.) Multikanálový virtuální surroundový zvuk pro sluchátka 3D HEADPHONE Vestavěný systém virtuálního surroundového zvuku pro sluchátka je kompatibilní se softwarem jako Dolby Digital, DTS Surround atd. Díky novému algoritmu zpracování signálu použitém vysoce výkonným DSP můžete využívat přirozený surroundový zvuk při poslechu přes sluchátka. * Vyráběno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-d jsou obchodní značky Dolby Laboratories. ** DTS, DTS-ES Extended Surround a Neo:6 jsou obchodní značky Digital Theater Systems, Inc. Ostatní Pokud se do přístroje dostane kovový předmět nebo do něj nateče tekutina, odpojte napájecí kabel a před dalším použitím vyhledejte odborný servis. Nepoužívejte tento receiver v koupelně nebo na místech s vodou. Nestavte na receiver nádoby s vodou nebo jinou tekutinou (jako kosmetické nebo lékařské flakóny, květinové vázy, hrníčky atd.). Nerozebírejte přístroj, protože uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné části. Pokud se stane něco špatného, odpojte napájecí kabel a vyhledejte odborný servis JVC. 2

5 Popis ovládacích prvků Před použitím receiveru se seznamte s tlačítky a ovládacími prvky. (Detaily viz. stránky v závorkách.) Čelní panel pqwe r t y u RX-8022R AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE DIMMER PTY SEARCH TA / NEWS / INFO DISPLAY MODE STANDBY STANDBY/ON MEMORY ANALOG L C R DGTL AUTO MULTI PRO LOGIC TUNED STEREO RDS DSP 3D PHONIC MIDNIGHT MODE TA NEWS INFO LINEAR PCM SUBWFR LFE HEADPHONE DIGITAL EQ INPUT ATT ONE TOUCH OPERATION LS S RS DIGITAL AUTO MUTING SB SPEAKERS 12 SLEEP VOLUME MASTER VOLUME SPEAKERS ON/OFF 1 SURROUND DSP SURROUND / DSP OFF INPUT ANALOG / DIGITAL MULTI VCR 1 VCR 2 VIDEO TV SOUND/DBS DIGITAL EQ LEVEL ADJUST ANALOG DIRECT 2 INPUT ATT SUBWOOFER OUT ON/OFF USB AUDIO S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R PHONO CD CDR SOURCE NAME TAPE / MD USB AUDIO FM / AM EFFECT SETTING BASS BOOST CONTROL DOWN UP SOURCE NAME PHONES i o ; a s d f g h j k USB AUDIO Displej PUSH OPEN S-VIDEO VIDEO VIDEO =~ L AUDIO R Před použitím vstupních zdířek VIDEO a/nebo zdířky USB AUDIO na čelním panelu sejměte kryt zdířek. ANALOG L C R LINEAR PCM SUBWFR LFE DIGITAL LS S RS SB SPEAKERS 12 DGTL AUTO MULTI PRO LOGIC TUNED STEREO RDS DSP 3D PHONIC MIDNIGHT MODE TA NEWS INFO HEADPHONE DIGITAL EQ INPUT ATT ONE TOUCH OPERATION AUTO MUTING SLEEP # $ % ^ &* ( Čelní panel (1) Tlačítko STANDBY/ON a indikátor STANDBY (16) (2) Tlačítko SPEAKERS ON/OFF 1 (18) Tlačítko SPEAKERS ON/OFF 2 (18) (3) Tlačítka FM/AM TUNING / (27) (4) Tlačítko a indikátor DSP (39) (5) Tlačítka FM/AM PRESET / (27, 28) (6) Tlačítko SURROUND/DSP OFF (39) (7) Tlačítko FM MODE (28) (8) Tlačítko MEMORY (27) (9) Displej (16) (10) Tlačítko EFFECT (45) (11) Tlačítko DIGITAL EQ (42) (12) Čidlo dálkového ovládání (15) (13) Tlačítko LEVEL ADJUST (44) (14) Tlačítko DIMMER (20) (15) Tlačítka ovládání RDS (30-32) PTY SEARCH, TA/NEWS/INFO, DISPLAY MODE (16) Knoflík MASTER VOLUME (18) (17) Tlačítko a indikátor ANALOG DIRECT (33) (18) Zdířka PHONES (18) (19) Tlačítko SUBWOOFER OUT ON/OFF (34) (20) Tlačítko a indikátor SURROUND (39) (21) Zdířka USB AUDIO (14) (22) Zdířky vstupu VIDEO (10) (23) Tlačítko INPUT ANALOG/DIGITAL (19) Tlačítko INPUT ATT (33) (24) Tlačítka a indikátory výběru zdroje (16, 17, 19, 27, 28, 40)) MULTI,, VCR 1, VCR 2, VIDEO, TV SOUND/DBS, PHONO, CD, CDR, TAPE/MD, USB AUDIO, FM/AM (25) Tlačítka SOURCE NAME (17) 3 (26) Tlačítka CONTROL UP /DOWN (21, 44, 45) (27) Tlačítko SETTING (21) (28) Tlačítko a indikátor BASS BOOST (34) Displej (1) Indikátor ANALOG (19) (2) Indikátory reproboxů a indikátory signálu (17) (3) Indikátor DGTL AUTO (19) (4) Indikátor MULTI (40) (5) Indikátor DSP (18, 37) (6) Indikátor PRO LOGIC (36) Indikátor PRO LOGIC II (35) (7) Indikátor 3D-PHONIC (36, 37) (8) Indikátor MIDNIGHT MODE (24) (9) Indikátor TUNED (27) (10) Indikátor STEREO (27, 28) (11) Indikátor TA/NEWS/INFO (32) (12) Indikátor RDS (30) (13) Indikátor ONE TOUCH OPERATION (26) (14) Indikátory formátu digitálního signálu (19) (15) Indikátory SPEAKERS ½ (18) (16) Hlavní displej (17) Indikátor HEADPHONE (18, 37) (18) Indikátor DIGITAL EQ (42) (19) Indikátor INPUT ATT (33) (20) Indikátor SLEEP (20) (21) Indikátor AUTO MUTING (28) (22) Indikátor úrovně hlasitosti VOLUME (16, 20)

6 Dálkový ovladač p q w e r t CATV/DBS VCR1 TV AUDIO SURROUND DSP SURR/DSP ANALOG/DIGITAL OFF INPUT ANALOG BASS DIRECT BOOST FRONT L FRONT R DIMMER MUTING CATV/DBS CONTROL 1 TEST 4 7/P + MENU 2 3 MENU CENTER SUBWFR 5 6 ENTER SURR L SURR R 8 9 DIGITAL EQ SBACK L SBACK R RETURN FM MODE CH/ LEVEL TV VOL TV/VIDEO REC PAUSE SLEEP MULTI /REW CD TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR1 SOUND TEXT DISPLAY A/V CONTROL RECEIVER VCR2 PTY TAPE/MD + VOLUME PLAY TA/NEWS/ INFO EXIT PAUSE SET PTY SEARCH FM/AM USB FF/ PTY STOP CONTROL DISPLAY MODE RM-SRX8022R REMOTE CONTROL y u i o ; a s d f Dálkový ovladač (1) Displej (2) Tlačítka (16, 54 57) CATV/DBS, VCR1, TV, AUDIO (3) Tlačítka výběru zdroje (16, 17, 19, 28, 40), MULTI, CD, FM/AM, TV/DBS, VIDEO, CDR, PHONO, VCR1, VCR2, TAPE/MD, USB (4) Tlačítko SURROUND (39) (5) Tlačítko DSP (39) (6) Tlačítko ANALOG DIRECT (33) (7) Tlačítko SOUND (34, 42, 44) (8) Tlačítko DIMMER (20) (9) Tlačítko MUTING (20) (10) Tlačítko CATV/DBS CONTROL (56) (11) Tlačítko TV/VIDEO (54) (12) Tlačítko TEXT DISPLAY (48-51) (13) Tlačítko MENU (21, 29, 33, 34, 41) (14) Tlačítko REC PAUSE (53, 54, 56) (15) Tlačítko SLEEP (20) (16) Tlačítko ANALOG/DIGITAL INPUT (19) (17) Tlačítko SURR/DSP OFF (39) (18) 10 tlačítek pro výběr předvolby (28) 10 tlačítek pro nastavení zvuku (34, 42, 44) 10 tlačítek pro ovládání audio/video komponentů (52-56) (19) Tlačítka CH +/- (54 56) Tlačítka LEVEL +/-* (42, 44) Tato tlačítka fungují pouze po stisknutí numerických tlačítek označených hvězdičkou (*). (20) Tlačítka VOLUME +/- (18) (21) Tlačítka TV VOL +/- (54, 55) (22) Tlačítko EXIT (21, 33, 34, 41, 43, 45, 48 50)) (23) Ovládací tlačítka RDS (30 32) Ovládací tlačítka pro nabídky na obrazovce (21, 29, 33, 34, 41 43, 45, 48-51) Ovládací tlačítka pro audio/video komponenty (52 54, 56, 57) (24) Tlačítko CONTROL (52-54) Displej dálkového ovladače 1 2 Displej dálkového ovladače (1) Zobrazení operačního režimu dálkového ovladače (16) Zde se objeví operační režim dálkového ovladače jako, CD, SOUND atd. Když se operační režim dálkového ovladače změní, objeví se to na displeji. (2) Indikátor vysílání signálu Svítí během vysílání signálu dálkového ovládání. 4

7 Než začnete Tato kapitola vysvětluje jak propojit audio/video komponenty a reproboxy s receiverem, a jak připojit zdroj napájení. Před instalací Připojení FM a AM (MW/LW) antény Obecné Mějte suché ruce. Vypněte napájení všech komponentů. Přečtěte si návod k použití komponentů, které budete připojovat. Připojení FM antény A ANTENNA FM 75 COAXIAL B ANTENNA FM 75 COAXIAL Umístění Umístěte receiver na rovné místo chráněné před vlhkostí. Teplota kolem receiveru musí být mezi 5 a 35 C. Zajistěte dobré větrání kolem receiveru. Špatné větrání může způsobit přehřátí a poškození receiveru. Manipulace s receiverem Nevkládejte do receiveru žádné kovové předměty. Nerozebírejte receiver nebo nevyndávejte šrouby a nesnímejte kryty. Nevystavujte receiver dešti nebo vlhkosti. ANTENNA FM 75 COAXIAL AM LOOP AM LOOP AM EXT FM anténa FM anténu horizontálně roztáhněte. Kabel venkovní FM antény AM LOOP AM EXT Kontrola dodávaného příslušenství Zkontrolujte, že máte následující položky, dodávané s receiverem. Číslo v závorce udává počet dodávaných kusů. Dálkový ovladač (1) Baterie (2) AM (MW/LW) smyčková anténa (1) FM anténa (1) Pokud něco chybí, obraťte se na svého prodejce. AM EXT A. Použití dodané FM antény FM anténu z příslušenství lze připojit do zdířky FM 75 Ω COAXIAL jako dočasné řešení. B. Použití konektoru standardního typu (není v příslušenství) Do zdířky FM 75 Ω COAXIAL by měl být připojený standardní typ konektoru (IEC nebo DIN45325). Pokud je příjem špatný, připojte venkovní FM anténu. Před připojením 75 Ω koaxiálního kabelu (od venkovní antény) odpojte dodávanou FM anténu. 5

8 Připojení AM /MW/LW) antény ANTENNA FM 75 COAXIAL Otáčejte smyčkou dokud nebude příjem dobrý. Typické uspořádání reproboxů Centrální Subwoofer AM LOOP AM EXT AM (MW/LW) smyčková anténa Pro sestavení AM (MW/LW) smyčkové antény zasuňte zobáček na smyčce do štěrbiny v podstavci. Levé čelní Pravé čelní Levý surroundový Pravý surroundový Venkovní izolovaný drát Pokud je vodič AM (MW/LW) smyčkové antény izolovaný, sejměte izolaci otáčením podle obrázku. Dbejte, aby se vodič antény nedotýkal jiné zdířky, propojovacích kabelů a napájecího kabelu. Může to způsobit zhoršení příjmu. Pokud je příjem špatný, připojte do zdířky AM EXT izolovaný drát, který roztáhněte venku. (Ponechejte AM (MW/LW) smyčkovou anténu připojenou.) Surroundové zadní Základní postup připojení Připojení reproboxů Můžete připojit následující reproboxy. Dva páry čelních reproboxů pro reprodukci normálního stereofonního zvuku. Jeden pár surroundových reproboxů pro prostorový efekt. Jeden zadní surroundový reprobox nebo jeden pár zadních surroundových reproboxů pro 6.1 kanálovou reprodukci zvuku. Jeden centrální reprobox pro reprodukci mnohem efektnějšího prostorového efektu (pro zvýraznění dialogů). Jeden subwoofer pro zvýraznění basů. DŮLEŽITÉ: Po připojení reproboxů podle předchozího seznamu nastavte správně informace o reproboxech pro získání co nejlepšího prostorového a DSP efektu. Detaily naleznete na straně Odstraňte izolaci z konce vodičů signálových kabelů a zkruťte drátky. 2. Otočte knoflíkem vlevo. 3. Vložte signálový kabel. 4. Otočte knoflíkem vpravo. Pro každý reprobox (kromě subwooferu) připojte svorku (-) a (+) na zadním panelu ke svorce (-) a (+) na reproboxu. UPOZORNĚNÍ: Použijte reproboxy s impedancí vyznačenou u reproduktorových svorek (SPEAKER IMPEDANCE). 6

9 Připojení čelních, centrálního a surroundových reproboxů Surroundové reproboxy Čelní reproboxy 2 Čelní reproboxy 1 Pravý / Levý Pravý / Levý Pravý / Levý Centrální reprobox CAUTION : SPEAKER IMPEDANCE CAUTION : SPEAKER IMPEDANCE 1 1 OR AND 2 2 : 8 16 : CENTER SPEAKER RIGHT LEFT SURROUND SPEAKERS RIGHT LEFT RIGHT LEFT 2 1 FRONT SPEAKERS Můžete připojit dva páry čelních reproboxů (jeden ke svorkám FRONT SPEAKERS (1) a druhý ke svorkám FRONT SPEAKERS (2)). K impedanci reproduktorů Požadovaná impedance čelních reproboxů se liší pokud jsou použity oboje svorky FRONT SPEAKERS (1) i (2) nebo pokud jsou použity pouze jedny z těchto svorek. Případ 1 Pokud připojíte pouze jeden pár čelních reproboxů Čelní reprobox 1 Čelní reprobox 1 Levý surroundový zadní reprobox Výkonový zesilovač Pravý surroundový zadní reprobox FRONT PRE OUT CENTER SURR SURR BACK L L R R Použijte čelní reproboxy s impedancí 8 16 ohmů. SUBWOOFER Případ 2 Pokud připojíte dva páry čelních reproboxů Čelní reprobox 1 Čelní reprobox 1 Čelní reprobox 2 Čelní reprobox 2 Pokud pro množství surroundových zadních reproboxů vyberete 1SPK (viz. strana 22), připojte surroundový zadní reprobox ke zdířce PRE OUT SURR BACK L (levý kanál). Připojení subwooferového reproboxu Připojením subwooferu můžete zlepšit basový zvuk. Propojte vstupní zdířku napájeného (aktivního) subwooferu se zdířkou PRE OUT SUBWOOFER na zadním panelu pomocí kabelu s RCA konektory (není v příslušenství). FRONT PRE OUT CENTER SURR SURR BACK L L Použijte čelní reproboxy s impedancí ohmů. Připojení surroundových zadních reproboxů Pro poslech Dolby Digital EX a DTS-ES Extended Surround (viz. strana 35 a 36) musíte připojit surroundové zadní reproboxy přes zesilovač připojený ke zdířkám PRE OUT SURR BACK na zadním panelu pomocí RCA kabelů (nejsou v příslušenství). Připojte bílý konektor ke zdířce levého audio kanálu a červený konektor ke zdířce pravého audio kanálu. Napájený subwoofer R SUBWOOFER Protože basový zvuk není směrový, můžete subwoofer umístit libovolně. Normálně ho umístěte do prostoru před sebe. R 7

10 Vylepšení Vašeho audio systému Tento receiver můžete použít jako předzesilovač (řídící zesilovač) pokud připojíte výkonové zesilovače ke zdířkám PRE OUT na zadním panelu pomocí RCA kabelů (nejsou v příslušenství). Připojte bílý konektor ke zdířce levého audio kanálu a červený konektor ke zdířce pravého audio kanálu. Připojení audio/video komponentů K tomuto receiveru můžete připojit následující audio/video komponenty. Sledujte současně návod k použití připojovaného komponentu. Levý čelní reprobox Výkonový zesilovač Pravý čelní reprobox Centrální reprobox Výkonový zesilovač Audio komponent Video komponent Gramofon VCR (VCR1 a VCR 2) CD přehrávač* Video kamera Kazetový magnetofon TV* nebo MD rekordér* DBS tuner* CD rekordér* přehrávač* Osobní počítač (PC) * Tyto komponenty můžete připojit metodou popsanou v odstavci Analogové připojení (dole) nebo Digitální připojení (viz. stránka 13). Analogové připojení Připojení audio komponentů Použijte kabely s RCA konektory (nejsou v příslušenství). Připojte bílý konektor do audio zdířky levého kanálu a červený konektor do audio zdířky pravého kanálu. PRE OUT FRONT CENTER SURR SURR BACK L L R R SUBWOOFER UPOZORNĚNÍ: Pokud připojíte grafický ekvalizér mezi audio komponenty a tento receiver, výstup zvuku přes tento receiver může být zkreslený. Gramofon Gramofon SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT AUDIO SURR (REAR) PHONO Výkonový zesilovač Výkonový zesilovač Do audio výstupu Pokud má gramofon uzemňovací kabel, připojte ho k zemnící svorce (H) na zadním panelu. CD OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) OUT (REC) CDR IN (PLAY) Levý surroundový Pravý surroundový reprobox Levý / Pravý reprobox Surroundové zadní reproboxy Toto propojení je pro gramofon s typem přenosky MM (pohybující se magnet). Jakýkoli gramofon s přenoskou s malým výstupním signálem jako je MC přenoska musí být připojený k tomuto receiveru přes předzesilovač nebo přizpůsobovací transformátor. Přímé propojení způsobí zkreslení zvuku. Pokud pro množství surroundových zadních reproboxů vyberete 1SPK (viz. strana 22), připojte surroundový zadní reprobox ke zdířce PRE OUT SURR BACK L (levý kanál). 8

11 CD přehrávač SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT AUDIO CD rekordér SURR (REAR) PHONO Do audio vstupu CD rekordér Do audio výstupu CD přehrávač CD Do audio výstupu OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) OUT (REC) SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT AUDIO SURR (REAR) PHONO CDR IN (PLAY) CD OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) Kazetový magnetofon nebo MD rekordér Kazetový magnetofon Do audio Do audio vstupu výstupu OUT (REC) CDR IN (PLAY) SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT SURR (REAR) PHONO CD AUDIO OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) Pokud má Váš audio komponent zdířku COMPU LINK nebo TEXT COMPU LINK Viz. také stránka 46 pro detailní informace o propojení a systému dálkového ovládání COMPU LINK. Viz. také stránka 47 pro detailní informace o propojení a systému dálkového ovládání TEXT COMPU LINK. OUT (REC) CDR IN (PLAY) Do audio vstupu MD rekordér Do audio výstupu Do zdířek TAPE/MD můžete připojit buď kazetový magnetofon nebo MD rekordér. Pokud připojíte ke zdířkám TAPE/MD MD rekordér, změňte název zdroje, který se zobrazuje na displeji při výběru zdroje na MD. Podrobnosti viz. stránka 17. 9

12 Připojení video komponentů Použijte kabely s RCA konektory (nejsou v příslušenství). Připojte bílý konektor do audio zdířky levého kanálu, červený konektor do audio zdířky pravého kanálu a žlutý konektor do zdířky video signálu. Pokud má Váš video komponent zdířku S-VIDEO (Y/Coddělení), použijte k propojení S-VIDEO kabel (není v příslušenství). Propojení video komponentů přes S- VIDEO vstupní/výstupní zdířky zlepší kvalitu přehrávaného (nebo nahrávaného) obrazu. DŮLEŽITÉ: Tento receiver je vybavený jak kompozitním, tak S-VIDEO vstupem/výstupem pro připojení video komponentů. Nepoužívejte pro propojení současně oba dva vstupy. Pamatujte však, že video signál ze zdířky kompozitního video vstupu je pouze na výstupní zdířce kompozitního video výstupu, zatímco signál ze zdířky S-VIDEO vstupu je pouze na výstupní zdířce S-VIDEO výstupu. Proto, pokud je Váš nahrávací video komponent a přehrávací video komponent připojený k receiveru přes rozdílné video zdířky, nemůžete nahrávat obraz z přehrávacího video komponentu na nahrávacím video komponentu. Navíc, pokud jsou TV a přehrávací video komponent připojené k receiveru před rozdílné video zdířky, nemůžete sledovat přehrávaný obraz z přehrávacího video komponentu na TV. VCR A S-VHS/VHS VCR C D B AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO E F FRONT TV SOUND DBS OUT (REC) VCR1 A IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) MONITOR OUT C D (A) Do audio výstupu levého/pravého kanálu. (B) Do audio vstupu levého/pravého kanálu. (C) Do S-VIDEO výstupu. (D) Do kompozitního video výstupu. (E) Do kompozitního video vstupu. (F) Do S-VIDEO vstupu. B E F S-VHS/VHS VCR Video kamera Zdířky vstupu VIDEO na čelním panelu jsou výhodné při častém připojování a odpojování přístroje. Pokud nebudete používat zdířky na čelním panelu, připojte kryt, aby byly chráněny před prachem. S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R Při připojování krytu Při odpojování krytu USB AUDIO S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R USB AUDIO PUSH OPEN S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R Do audio výstupu Do S-video výstupu Do kompozitního video výstupu 10

13 TV a/nebo DBS tuner Při připojování TV ke zdířkám AUDIO (TV SOUND/DBS) NEPŘIPOJUJTE video výstupy TV k těmto video vstupním zdířkám. AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO FRONT TV SOUND DBS A TV OUT (REC) VCR1 IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) B C MONITOR OUT Připojte TV ke zdířce MONITOR OUT pro sledování přehrávaného obrazu z jiného video komponentu. (A) Do audio výstupu (B) Do kompozitního video vstupu (C) Do S-Video vstupu Použijte TV se systémem PAL nebo s multi systémem. AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO FRONT TV SOUND DBS A B DBS tuner DBS C OUT (REC) VCR1 IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) MONITOR OUT (A) Do audio výstupu (B) Do S-Video výstupu (C) Do kompozitního video výstupu Pokud připojíte DBS tuner ke zdířkám TV SOUND/DBS, změňte název zdroje, který se zobrazuje na displeji po výběru zdroje na DBS. Viz. strana

14 přehrávač Když připojujete přehrávač se stereofonními výstupními zdířkami: AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO FRONT TV SOUND DBS A přehrávač OUT (REC) VCR1 IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) B C MONITOR OUT (A) Do audio výstupu čelního levého/pravého kanálu. (B) Do S-VIDEO výstupu. (C) Do kompozitního video výstupu. Když připojujete přehrávač se zdířkami analogového diskrétního výstupu (reprodukce 5.1 CH): přehrávač A B C D E F SUB WOOFER CENTER RIGHT LEFT AUDIO RIGHT LEFT VIDEO VIDEO S-VIDEO SURR (REAR) FRONT PHONO TV SOUND DBS CD OUT (REC) OUT (REC) TAPE MD IN (PLAY) OUT (REC) CDR IN (PLAY) VCR1 IN (PLAY) OUT (REC) VCR2 IN (PLAY) MONITOR OUT (A) Do audio výstupu subwooferu. (B) Do audio výstupu centrálního kanálu. (C) Do audio výstupu zadního levého/pravého kanálu. (D) Do audio výstupu čelního levého/pravého kanálu. (E) Do kompozitního video výstupu. (F) Do S-VIDEO výstupu. 12

15 Digitální připojení Tento receiver je vybavený čtyřmi zdířkami DIGITAL IN jednou digitální koaxiální zdířkou a třemi digitálními optickými zdířkami - a jednou zdířkou DIGITAL OUT. DŮLEŽITÉ: Pokud připojujete přehrávač, digitální TV tuner nebo DBS tuner s použitím digitálních zdířek, musíte ho také připojit ke zdířce video na zadním panelu. Bez připojení k video zdířce nemůžete sledovat přehrávaný obraz. Po připojení komponentů s použitím zdířek DIGITAL IN nastavte správně následující (pokud je to nutné): - Nastavte správně zdířku digitálního vstupu (DIGITAL IN). Detaily viz. (6) Nastavení zdířky digitálního vstupu (DIGITAL IN) na stránce Nastavte správně režim digitálního vstupu. Detaily viz. Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu na stránce 19. Poznámky: Při výrobě jsou zdířky DIGITAL IN nastaveny pro použití s následujícími komponenty: - DIGITAL 1 (koaxiální): Pro přehrávač - DIGITAL 2 (optická): Pro CD přehrávač - DIGITAL 3 (optická): Pro digitální TV tuner - DIGITAL 4 (optická): Pro CD rekordér Pokud chcete ovládat CD přehrávač nebo CD rekordér s použitím systému dálkového ovládání COMPU LINK, připojte požadovaný komponent také podle metody Analogové připojení (viz. stránka 9). Zdířka digitálního výstupu CD rekordér MD rekordér Digitální optický kabel (není v příslušenství) mezi digitálními optickými zdířkami Zdířky digitálního vstupu Digitální TV přehrávač DBS tuner DBS CD přehrávač Pokud má digitální záznamové zařízení jako MD rekordér nebo CD rekordér zdířku optického digitálního vstupu, připojení ke zdířce DIGITAL OUT umožňuje digitální záznam PCM/DOLBY DIGITAL /DTS DIGITAL OUT CD rekordér MD rekordér Digitální koaxiální kabel (není v příslušenství) mezi digitálními koaxiálními zdířkami Formát výstupního digitálního signálu ze zdířky DIGITAL OUT je stejný jako formát vstupního signálu. To znamená že pokud je na vstupu signál DTS Digital Surround, je na výstupu také signál DTS Digital Surround. Digitální optický kabel (není v příslušenství) mezi digitálními optickými zdířkami Pokud má komponent zdířku koaxiálního digitálního výstupu, připojte ho ke zdířce DIGITAL 1 () pomocí digitálního koaxiálního kabelu (není v příslušenství). Pokud má komponent zdířku optického digitálního výstupu, připojte ho ke zdířce DIGITAL 2 (CD), DIGITAL 3 (TV) nebo DIGITAL 4 (CDR) pomocí digitálního optického kabelu (není v příslušenství). Před připojením digitálního optického kabelu odstraňte ochrannou krytku. DIGITAL IN DIGITAL 1 () DIGITAL 2 (CD) DIGITAL 3 (TV) DIGITAL 4 (CDR) 13

16 USB připojení Tento receiver je vybavený USB zdířkou na čelním panelu. K této zdířce můžete připojit PC a poslouchat zvuk reprodukovaný přes PC. Když připojujete PC poprvé, proveďte následující postup. Pamatujte, že nemůžete posílat žádné signály nebo data do PC z tohoto receiveru. 5. Zkontrolujte, zda jsou ovladače správně nainstalovány. 1. Otevřete ovládací panel na PC: Vyberte (Start) (Settings) (Control Panel). 2. Vyberte (System), pak (Device manager) a klikněte na (Sound, video a game controllers) a (Universal Serial Bus controllers). Objeví se následující obrazovka a můžete zkontrolovat zda jsou ovladače nainstalovány. Důležité Zkontroluje, že PC s mechanikou CD-ROM obsahuje systém Windows 98*, Windows Me* nebo Windows XP* a připravte si CD-ROM se systémem. Zkontrolujte nastavení BIOSu na PC zda je dostupná funkce USB a zda je USB IRQ nastaveno na AUTO nebo na volné číslo IRQ. Jak nainstalovat ovladače pro USB Následující postup používá k popisu anglickou verzi Windows 98. Pokud na Vašem PC běží jiná verze Windows, obrazovky na PC se liší od obrázků v následujícím postupu. 1. Zapněte PC a spusťte Windows 98, Windows Me nebo Windows XP. Pokud je PC zapnuté, ukončete všechny běžící aplikace. 2. Zapněte receiver a stiskněte tlačítko USB AUDIO na čelním panelu nebo tlačítko USB na dálkovém ovladači. Indikátor na tlačítku USB AUDIO svítí. 3. Připojte receiver k PC pomocí USB kabelu (není v příslušenství). PC automaticky rozpozná toto propojení a na monitoru se zobrazí následující obrazovka. USB AUDIO S-VIDEO VIDEO VIDEO L AUDIO R Položky zobrazené na monitoru PC se liší podle nastavení Vašeho PC. 6. Změňte nastavení zvuku na PC. 1. Pokud je ovládací panel zavřený, znovu ho otevřete: Vyberte (Start) (Settings) (Control Panel). 2. Klikněte na (Multimedia), pak vyberte USB Audio Device (1) pro Playback položky Audio a pak okno zavřete. Pro přehrávání CD desky v CD-ROM mechanice na PC klikněte na (Multimedia), (CD Music), pak zaškrtněte (Enable digital CD audio for this CD-ROM device). USB kabel (není v příslušenství) PC Nyní je PC přepravené pro přehrávání přes USB propojení. Po dokončení instalace můžete použít PC jak zdroj přehrávání. PC automaticky rozpozná receiver když je USB kabel připojený mezi PC a receiver když je receiver zapnutý. Když nebudete používat PC jako zdroj přehrávání, odpojte USB kabel. Pro přehrávání zvuku na PC viz. návod dodávaný s aplikací pro reprodukci zvuku instalovanou na PC. 4. Nainstalujte ovladače USB podle instrukcí na monitoru PC. NEVYPÍNEJTE receiver nebo neodpojujte USB kabel během instalace ovladačů nebo během několika sekund, kdy PC rozpoznává receiver. Použijte USB kabel s plnou rychlostí (revize 1.0). Doporučená délka kabelu je 1.5 m. Pokud PC nerozpozná receiver, odpojte USB kabel a znovu ho připojte. Pokud to nepomůže, restartujte Windows. Instalovaný ovladač lze rozpoznat pouze pokud je USB kabel připojený mezi PC a receiver. Zvuk nemusí být správně přehráván přerušování nebo zhoršená kvalita podle nastavení a specifikace PC. Pokud nepoužíváte zdířku USB AUDIO, nechejte připojený kryt zdířek. * Microsoft, Windows 98, Windows Me a Windows XP jsou ochranné značky Microsoft Corporation. 14

17 Připojení napájecího kabelu Před připojení receiveru do síťové zásuvky zkontrolujte, že jsou provedená všechna potřebná propojení. Připojte vidlici napájecího kabelu do síťové zásuvky. Nenechávejte napájecí kabel dotýkat se propojovacích kabelů a antény. Napájecí kabel může způsobovat šum nebo poruchy obrazu. Pro připojení antény doporučujeme použít koaxiální kabel, který je dobře stíněný před vnějšími vlivy. Nastavení předvoleb stanic a nastavení zvuku uložená v paměti mohou být vymazána v následujících případech: - Když odpojíte napájecí kabel. - Když dojte k přerušení napájení. UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se napájecího kabelu pokud máte mokré ruce. Při odpojování netahejte za kabel. Vždy držte vidlici, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu. Vložení baterií do dálkového ovladače Před použitím dálkového ovladače musíte nejprve vložit dvě baterie. Při použití namiřte dálkovým ovladač přímo na čidlo na receiveru. 1. Sejměte kryt bateriového prostoru ze zadní strany dálkového ovladače podle obrázku. 2. Vložte baterie. Zajistěte jejich správnou polaritu: (+) na (+) a (-) na (-). R6P(SUM-3)/AA(15F) 3. Zavřete kryt bateriového prostoru. Pokud se operační vzdálenost nebo efektivnost dálkového ovladače zmenší, vyměňte baterie. Použijte suché baterie typu R6P (SUM-3)/AA (15F). Po výměně baterií nastavte znovu kódy výrobců (viz. strana 55). UPOZORNĚNÍ: Dodržujte následující upozornění, aby nedošlo k vytečení elektrolytu baterií do bateriového prostoru: Vložte baterie do bateriového prostoru podle vyznačené polarity: (+) na (+) a (-) na (-). Použijte správný typ baterií. Baterie, které vypadají stejně, mohou mít jiné napětí. Vždy měňte současně obě baterie. Nevystavujte baterie žáru nebo plamenu. 15

18 Základní ovládání Následující operace jsou společné pro přehrávání libovolného zdroje. Před použitím dálkového ovladače Jak zkontrolovat operační režim dálkového ovladače. Displej na dálkovém ovladači ukazuje následující informaci po stisknutí určitých tlačítek na dálkovém ovladači, takže můžete zkontrolovat, jakou operaci provedete. Stisknutí jednoho z tlačítek výběru zdroje zobrazí název vybraného zdroje na displeji. Tlačítko Indikace FM/AM TUNER CD CD PHONO PHONO TAPE/MD TAPE nebo MULTI CDR CDR USB USB TV/DBS TV VCR 1 VCR1 VCR 2 VCR2 VIDEO VIDEO Stisknutí tlačítka SOUND před nastavením zvukových efektů zobrazí na displeji SOUND. Stisknutí tlačítka TEXT DISPLAY nebo MENU před použitím nabídek nebo TEXT COMPU LINK zobrazí na displeji MENU. Stisknutí tlačítka CONTROL nebo CATV/DBS CONTROL před ovládáním audio nebo video komponentů připojených k receiveru zobrazí na displeji vybraný operační režim dálkového ovladače (viz. strana 55 a 55). Př.: Když stisknete tlačítko CD. A/V CONTROL RECEIVER Př.: Když stisknete tlačítko USB. A/V CONTROL RECEIVER A/V CONTROL RECEIVER A/V CONTROL RECEIVER A/V CONTROL RECEIVER Př.: Když stisknete tlačítko CATV/DBS CONTROL Zapnutí a vypnutí (pohotovostní stav) napájení Na čelním panelu: Pro zapnutí napájení stiskněte tlačítko STANDBY/ON. Indikátor STANDBY zhasne. Název vybraného zdroje a režim Surround/DSP se objeví na displeji. STANDBY STANDBY/ON Objeví se název aktuálního zdroje a režim Surround/DSP ANALOG L SPEAKERS 1 R VOLUME Zde se zobrazí nastavená úroveň hlasitosti Pro vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) stiskněte znovu tlačítko STANDBY/ON. Indikátor STANDBY se rozsvítí. Z dálkového ovladače: Pro zapnutí napájení stiskněte tlačítko AUDIO. Indikátor STANDBY zhasne. Název vybraného zdroje a režim Surround/DSP se objeví na displeji. STANDBY STANDBY/ON AUDIO Pro vypnutí napájení (do pohotovostního stavu) stiskněte tlačítko AUDIO. Indikátor STANDBY na čelním panelu se rozsvítí. 16 V pohotovostním režimu je spotřebováváno malé množství elektrické energie. Pro kompletní vypnutí napájení odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Výběr zdroje pro přehrávání Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje. Indikátor na tlačítku vybraného zdroje na čelním panelu se rozsvítí. Na displeji se také objeví název vybraného zdroje a režim Surround/DSP. MULTI PHONO CD ANALOG LINEAR PCM DIGITAL VCR 1 CDR L C SUBWFR LS S SB R LFE RS SPEAKERS 12 VCR 2 TAPE / MD SOURCE NAME VIDEO USB AUDIO Na čelním panelu TV SOUND/DBS SOURCE NAME FM / AM MULTI DGTL AUTO MULTI PRO LOGIC TUNED STEREO RDS DSP 3D PHONIC MIDNIGHT MODE TA NEWS INFO HEADPHONE DIGITAL EQ INPUT ATT ONE TOUCH OPERATION AUTO MUTING CD TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR 1 VCR 2 TAPE/MD SLEEP VOLUME FM/AM USB Z dálkového ovladače Objeví se název vybraného zdroje a aktuální režim Surround/DSP MULTI VCR 1 VCR 2 VIDEO TV (SOUND)/ DBS PHONO* CD* CDR* TAPE/MD* USB AUDIO* FM/AM* Vybere přehrávač pro sledování digitální video desky s použitím režimu analogového diskrétního výstupu (reprodukce 5.1 CH). Přehrávání MULTI viz. strana 40. Vybere přehrávač. Vybere video komponent připojený do zdířek VCR 1. Vybere video komponent připojený do zdířek VCR 2. Vybere video komponent připojený do zdířek VIDEO. Vybere TV zvuk (nebo DBS tuner). Vybere gramofon. Vybere CD přehrávač. Vybere CD rekordér. Vybere kazetový magnetofon nebo MD rekordér. Vybere osobní počítač (PC) připojený do zdířky USB. Vybere FM nebo AM (MW/LW) vysílání. Při každém stisknutí tlačítko se pásmo změní mezi FM a AM (MW/LW). Při připojení MD rekordéru (do zdířek TAPE/MD) a DBS tuneru (do zdířek TV SOUND/DBS) změňte název zdroje zobrazující se na displeji. Detaily viz. stránka 17. Pokud stisknete jedno z tlačítek výběru zdroje na dálkovém ovladači označeném hvězdičkou (*), receiver se automaticky zapne.

19 Změna názvu zdroje Pokud máte připojený MD rekordér ke zdířkám TAPE/MD nebo DBS tuner ke zdířkám TV SOUND/DBS na zadním panelu, změňte název zdroje, který se zobrazuje na displeji po výběru MD rekordéru nebo DBS tuneru jako zdroje. Pouze na čelním panelu: Pro změnu názvu zdroje z TAPE na MD : TAPE / MD 1. Stiskněte tlačítko TAPE/MD (SOURCE NAME). SOURCE NAME Ujistěte se, že je na displeji zobrazeno TAPE. 2. Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/MD) dokud se na displeji nezobrazí ASSGN.MD. ANALOG L SPEAKERS 1 R VOLUME Pro změnu názvu zdroje z TV SOUND na DBS : TV SOUND/DBS 1. Stiskněte tlačítko TV SOUND/DBS (SOURCE NAME). Ujistěte se, že je na displeji zobrazeno SOURCE NAME TV. 2. Stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TV SOUND/DBS) dokud se na displeji nezobrazí ASSGN.DBS. ANALOG L SPEAKERS 1 R VOLUME Pro změnu názvu zdroje na TAPE nebo TV opakujte předchozí postup stiskněte a podržte tlačítko SOURCE NAME (TAPE/MD) pro výběr TAPE nebo SOURCE NAME (TV SOUND/DBS) pro výběr TV. I bez změny názvu zdroje můžete používat připojené komponenty. Avšak jsou zde nevýhody. - TAPE nebo TV se zobrazí na displeji po výběru MD rekordéru nebo DBS tuneru. - Nemůžete použít digitální vstup (viz. strana 19) pro MD rekordér. - Nemůžete použít systém dálkového ovládání COMPU LINK (viz. strana 49) pro ovládání MD rekordéru. Výběr odlišného zdroje pro obraz a zvuk Můžete sledovat obraz z video komponentu a poslouchat zvuk z jiného audio komponentu. Při sledování obrazu z video komponentu jako VCR, nebo přehrávače atd. stiskněte jedno z tlačítek výběru audio zdroje PHONO, CD, CDR, TAPE/MD, USB (AUDIO), FM/AM. Indikátor tlačítka vybraného zdroje na čelním panelu se rozsvítí. Na čelním panelu: MULTI VCR 1 VCR 2 VIDEO TV SOUND/DBS SOURCE NAME Z dálkového ovladače: MULTI L SUBWFR LS C S SB CD TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR 1 VCR 2 TAPE/MD R LFE RS FM/AM USB Jakmile máte vybraný video zdroj, obraz z vybraného zdroje je posílán na TV dokud nevyberete jiný video zdroj. Indikace signálu a reproboxů na displeji Kontrolou následujících indikátorů můžete snadno zjistit, které reproboxy jsou aktivní a jaký signál přichází ze zdroje do receiveru. Indikátory reproboxů (bílé) Indikátory surr. zadních. rep.* Indikátory signálu (červené) L LS C SUBWFR S SB R LFE Indikátor reproboxů svítí: Pokud je odpovídající reprobox nastavený na LARGE nebo SMALL (viz. (1) Nastavení reproboxů SPEAKER SETTING na straně 22) a pokud je také požadován pro aktuálně vybraný režim surround/dsp. * Pokud máte pro počet surroundových zadních reproboxů nastaveno 1SPK (viz. strana 22), svítí indikátor centrálního surroundového zadního reproboxu. Pokud máte nastaveno 2SPK, svítí indikátor pravého a levého surroundového zadního reproboxu. Pokud je SUBWOOFER nastaveno na YES, svítí RS SUBWFR. (viz. (1) Nastavení reproboxů SPEAKER SETTING na straně 22) Indikátory signálu svítí pro indikaci příchozího signálu. L: Pokud je vybrán digitální vstup: Svítí pokud je na vstupu signál levého kanálu. Pokud je vybrán analogový vstup: Svítí pořád. R: Pokud je vybrán digitální vstup: Svítí pokud je na vstupu signál levého kanálu. Pokud je vybrán analogový vstup: Svítí pořád. C: Svítí pokud je na vstupu signál centrálního kanálu. LFE: Svítí pokud je na vstupu signál kanálu LFE. LS: Svítí pokud je na vstupu signál levého surroundového kanálu. RS: Svítí pokud je na vstupu signál pravého surroundového kanálu. S: Svítí pokud je na vstupu signál monofonního zadního kanálu nebo 2-kanálový signál Dolby Digital. SB: Svítí pokud je na vstupu signál zadního surroundového kanálu. PHONO CD CDR TAPE / MD SOURCE NAME USB AUDIO FM / AM Je-li jako zdroj vybráno MULTI, svítí L, C, R, LFE, LS a RS. 17

20 Nastavení hlasitosti Na čelním panelu: Pro zvýšení hlasitosti otočte knoflíkem MASTER VOLUME vpravo. Pro snížení hlasitosti otočte knoflíkem MASTER VOLUME vlevo. Z dálkového ovladače: Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME+. Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko VOLUME-. + VOLUME MASTER VOLUME UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím zdroje vždy nastavte hlasitost na minimum. Je-li hlasitost příliš velká, náhlý náraz zvukové energie může trvale poškodit Váš sluch nebo zničit reproboxy. Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu 0 (minimum) až 70 (maximum). Pokud nastavíte jednotlačítkovou operaci na ON (viz. strana 26), nemusíte nastavovat hlasitost při každé změně zdroje. Je automaticky nastavena na uloženou úroveň. Výběr čelních reproboxů Poslech pouze přes sluchátka: Můžete poslouchat přes sluchátka bez deaktivace obou párů reproboxů připojením sluchátek do zdířky PHONES na čelním panelu. Pokud chcete použít sluchátka bez výstupu zvuku z reproboxů, musíte vypnout oba páry reproboxů podle předchozího postupu. Režim HEADPHONE Při použití sluchátek je na výstupu následující signál bez ohledu na nastavení reproboxů: - Pro 2-kanálový software je přes sluchátka slyšet přímo signál levého a pravého čelního kanálu. - Pro multi-kanálový software je do sluchátek mixován signál levého a pravého čelního, centrálního a surroundového kanálu. Pokud je aktivován režim DSP, můžete využívat režimy DSP. Na displeji se zobrazí 3D H.PHONE a indikátor DSP svítí. (Viz. strana 37.) V následujících případech se reproboxy připojené ke svorkám FRONT 2 SPEAKERS deaktivují i když jsou aktivovány oba páry čelních reproboxů: - Když vyberete jako zdroj MULTI. - Když vyberete některý režim Surround/DSP, který aktivuje centrální a/nebo surroundové reproboxy. UPOZORNĚNÍ: Snižte hlasitost: Před připojením nebo odpojením sluchátek snižte hlasitost zvuku, protože velká hlasitost může poškodit sluchátka nebo Váš sluch. Před zapnutím reproboxů, protože zvuk z nich může být velmi hlasitý. Pouze na čelním panelu: Pokud máte připojené dva páry čelních reproboxů, můžete si vybrat, který chcete použít. Pro použití reproboxů připojených ke svorkám FRONT SPEAKERS (1) stiskněte tlačítko SPEAKERS ON/OFF 1, aby se na displeji rozsvítil indikátor SPEAKERS 1. Ujistěte se, že na displeji není indikátor SPEAKERS 2. SPEAKERS ON/OFF 1 2 Pro použití reproboxů připojených ke svorkám FRONT SPEAKERS (2) stiskněte tlačítko SPEAKERS ON/OFF 2, aby se na displeji rozsvítil indikátor SPEAKERS 2. Ujistěte se, že na displeji není indikátor SPEAKERS 1. Pro použití obou párů reproboxů stiskněte tlačítko SPEAKERS ON/OFF 1 a 2, aby se na displeji rozsvítil indikátor SPEAKERS 1 a SPEAKERS 2. Pro nepoužití obou párů reproboxů stiskněte tlačítko SPEAKERS ON/OFF 1 a 2, aby na displeji zhasnul indikátor SPEAKERS 1 i SPEAKERS 2. Rozsvítí se indikátor HEADPHONE a na displeji se zobrazí HEADPHONE. Aktivace reproboxů zapne dříve vybraný režim Surround a DSP. 18

21 Výběr analogového nebo digitálního vstupního režimu Pokud máte připojené některé komponenty pomocí digitálních zdířek (viz. strana 13), musíte pro ně nastavit správný digitální vstupní režim DGTL AUTO, DGTL DTS nebo DGTL D.D. Než začnete, pamatujte, že Nastavení zdířky digitálního vstupu (DIGITAL IN) musí být správně provedeno pro zdroje, pro které chcete vybrat digitální vstupní režim (viz (6) Nastavení zdířek digitálního vstupu (DIGITAL IN) na straně 25). Bez správného nastavení digitálního vstupního režimu nemůžete změnit vstupní režim z analogového vstupu na digitální vstup i když provedete následující postup. 1. Stiskněte jedno z tlačítek výběru zdroje -, TV (SOUND)/DBS, CD, CDR nebo TAPE/MD - pro který chcete změnit vstupní režim. Indikátor na tlačítku na čelním panelu pro vybraný zdroj se rozsvítí. MULTI PHONO CD VCR 1 CDR VCR 2 TAPE / MD SOURCE NAME Na čelním panelu VIDEO USB AUDIO TV SOUND/DBS SOURCE NAME FM / AM MULTI CD TV/DBS VIDEO CDR PHONO VCR 1 VCR 2 TAPE/MD Na dálkovém ovladači Navíc pokud jste tlačítku TAPE/MD přiřadili název zdroje TAPE při použití MD rekordéru, nebude v tomto kroku fungovat. Pro změnu názvu zdroje viz. Změna názvu zdroje na straně Stiskněte krátce tlačítko INPUT ANALOG/DIGITAL (INPUT ATT) nebo tlačítko ANALOG/DIGITAL INPUT na dálkovém ovladači - pro změnu vstupního režimu. INPUT ANALOG/DIGITAL INPUT ATT Na čelním panelu ANALOG/DIGITAL INPUT Na dálkovém ovladači Při každém stisknutí tlačítka se vstupní režim změní následovně: FM/AM USB Když vyberete DGTL AUTO, následující indikátory ukazující detekovaný signál svítí na displeji.. LINEAR PCM : LINEAR PCM : DIGITAL : : Svítí je-li na vstupu signál lineární PCM. Svítí když není digitální signál rozpoznán. Svítí je-li na vstupu signál Dolby Digital nebo Dolby Digital EX Svítí je-li na vstupu signál DTS Surround nebo DTS-ES. Při přehrávání softwaru kódovaného v Dolby Digital nebo DTS Digital Surround nastavení DGTL AUTO nemusí fungovat správně a mohou se objevit následující symptomy: Zvuk na začátku přehrávání chybí. Při hledání nebo přeskakování kapitol nebo stop je slyšet šum. 1. Stiskněte tlačítko INPUT ANALOG/DIGITAL (INPUT ATT) nebo tlačítko ANALOG/DIGITAL INPUT na dálkovém ovladači. Na displeji se objeví DGTL AUTO. 2. Stiskněte tlačítko CONTROL UP nebo DOWN pro výběr DGTL D.D. nebo DGTL DTS když na displeji svítí DGTL AUTO. Při každém stisknutí tlačítka se vstupní režim změní následovně: DIGITAL L SPEAKERS R 1 DGTL AUTO DGTL AUTO (Digital) DGTL DTS (Digital) DGTL D.D (Digital Dolby Digital) VOLUME Když vyberete DGTL D.D. nebo DGTL DTS, následující indikátory ukazující detekovaný signál svítí na displeji. DGTL: Svítí vždy. L R DGTL AUTO Když vyberete DGTL D.D. DIGITAL SPEAKERS 1 DGTL AUTO (Digital) ANALOG VOLUME DIGITAL Když vyberete DGTL DTS Svítí je-li na vstupu signál Dolby Digital. Rámeček bliká pokud není signál Dolby Digital rozpoznán. DGTL AUTO: Pro režim digitálního vstupu vyberte toto. Receiver automaticky detekuje formát vstupního signálu. Indikátor DGTL AUTO svítí na displeji a indikátory formátu digitálního signálu pro detekovaný signál také svítí ANALOG: Pro režim analogového vstupu vyberte toto. Svítí indikátor ANALOG. Svítí je-li na vstupu signál DTS Digital Surround. Rámeček bliká pokud není signál DTS Digital Surround rozpoznán. Když vypnete napájení nebo vyberete jiný zdroj, nastavení DGTL D.D. a DGTL DTS se automaticky zruší a režim digitálního vstupu se automaticky nastaví na DGTL AUTO. 19

22 Ztišení zvuku Pouze z dálkového ovladače: Stiskněte tlačítko MUTING pro ztišení zvuku ze všech reproboxů a sluchátek. Na displeji se zobrazí MUTING a zvuk se ztiší (indikátor úrovně hlasitosti zhasne). ANALOG L R MUTING Když nastane čas vypnutí Receiver se automaticky vypne. Pro kontrolu nebo změnu času, zbývajícího do vypnutí Stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Čas zbývající do vypnutí se zobrazí na displeji v minutách. Pro jeho změnu stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Pro zrušení časovače vypnutí Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP dokud se na displeji nezobrazí SLEEP 0min. (Indikátor SLEEP zhasne.) Vypnutí napájení také zruší časovač vypnutí. SPEAKERS 1 Př.: Když je zdrojem. Indikátor úrovně hlasitosti zhasne Pro obnovení zvuku stiskněte znovu tlačítko MUTING. Otočení knoflíkem MASTER VOLUME na čelním panelu nebo stisknutí tlačítka VOLUME +/- na dálkovém ovladači také obnoví zvuk. Změna jasu displeje Můžete ztmavit displej. Stiskněte tlačítko DIMMER. Při každém stisknutí tlačítka se displej střídavě ztmaví a zjasní. DIMMER DIMMER Na čelním panelu Na dálkovém ovladači Záznam zdroje Pro analogově-analogový záznam Můžete nahrávat libovolný analogový zdroj přehrávaný přes receiver na kazetový magnetofon (nebo MD rekordér) připojený ke zdířkám TAPE/MD VCR připojený ke zdířkám VCR 1 nebo VCR 2 a CD rekordér připojený ke zdířkám CDR - a to současně. Pro digitálně-digitální záznam Můžete nahrávat aktuálně vybraný digitální vstup tohoto receiveru na digitální záznamové zařízení připojené ke zdířce DIGITAL OUT. Poznámky: Analogově digitální a digitálně analogový záznam není možný. Výstupní hlasitost, režim MIDNIGHT (viz. strana 24), zvýraznění basů (viz. strana 34), digitální ekvalizér (viz. strana 42) a režimy Surround a DSP (viz. strana 35 až 39) nemají vliv na záznam. Signál testovacího tónu (viz. strana 43 a 44) nevychází ze zdířky DIGITAL OUT. Použití časovače vypnutí S použitím časovače vypnutí můžete jít spát při poslechu hudby. Pouze na dálkovém ovladači: Stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP. Indikátor SLEEP na displeji se rozsvítí a čas vypnutí se mění v 10-ti minutových intervalech: ANALOG L SPEAKERS 1 R SLEEP VOLUME (Zrušeno) Př.: Když je zdrojem. SLEEP Základní nastavení Automatická paměť Tento receiver ukládá automaticky nastavení zvuku pro každý zdroj: vypnete napájení změníte zdroj a změníte název zdroje (viz. strana 19). Když změníte zdroj, uložené nastavení je pro nově vybraný zdroj automaticky vyvoláno. Pro každý zdroj lze uložit následující informace: Analogový/digitální vstupní režim (viz. strana 19) Režim utlumení vstupu (viz. strana 33) Funkce ANALOG DIRECT (viz. strana 33) Výstupní úrovně reproduktorových kanálů (viz. strana 43 a 44) Nastavení digitálního ekvalizéru (viz. strana 42) Parametry zvuku (viz. strana 45) Nastavení režimu Surround/DSP(viz. strana 38 a 39) Nastavení zvýraznění basů (viz. strana 34) Poznámky: Pokud je zdroj FM nebo AM /MW/LW), můžete přiřadit odlišné nastavení každému pásmu. Pokud chcete uložit nastavení hlasitosti s předchozím nastavením, nastavte ONE TOUCH (OPR) na ON (viz. strana 26). 20

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ

AUDIO/VIDEO RECEIVER RX-8032VSL A/V CONTROL RECEIVER MENU ENTER 7/P 10/0 CONTROL NÁVOD K POUŽITÍ CONTO 10/0 MENU ENTE AUDIO/VIDEO ECEIVE X-8032VS A/V CONTO ECEIVE 1 4 7/P 2 3 5 6 8 9 0 +10 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZO!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze

Více

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar

RX-5062S INSTRUCTIONS. AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK. Česky. Magyar TA/NEWS/INFO DISPLAY MODE Česky AUDIO/VIDEO CONTROL RECEIVER AUDIO/VIDEO PŘIJĺMAČ AUDIO/VIDEO VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK Magyar RX-5062S INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA LVT1507-008A [EV] Upozornění

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55 AV Receiver Model SA-XR Obsah Návod k obsluze Vážený zákazníku Děkujeme vám za důvěru ve značku Panasonic. Před zapojením a použitím receiveru si pečlivě přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5

ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor.

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. HITACHI Projektor CP-RS55 Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Přečtěte si prosím pečlivě tento Návod k použití, abyste se seznámili se správným používáním tohoto přístroje. Po

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta

Česká verze. Doporučení. Obsah balení. Zapojení. SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta SC016 Sweex 7.1 externí USB zvuková karta Doporučení Nevystavujte Sweex 7.1 externí USB zvukovou kartu nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti topných těles.

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-179-837-51 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB200 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation 2-103-636-11(1) Systém domácího kina Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru.

Úvod. O tomto návodu. Bezpečnostní opatření. Česky. Síťový zdroj Při vytahování ze zásuvky ve zdi vždy uchopte zástrčku, ne střídavou síťovou šňůru. Úvod Rádi bychom vám poděkovali, že jste zakoupili jeden z našich výrobků JVC. Než začnete tento systém používat, pečlivě a důkladně si laskavě přečtěte tento návod k obsluze, abyste dosáhli nejlepšího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9200 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9200. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem

FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem 2-899-053-31(1) FM/AM Radiobudík s CD přehrávačem Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. ICF-CD7000 2007 Sony Corporation Tlačítko PRESET TUNING 3 je opatřeno hmatovým

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Budík s projekcí a rádiem TC20

Budík s projekcí a rádiem TC20 Budík s projekcí a rádiem TC20 NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

DVD 552 HC. Pokyny pro používání

DVD 552 HC. Pokyny pro používání R DVD 552 HC Pokyny pro používání VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Kromě toho, nepoužívejte

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uživatelský manuál Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X1500/X550 NÁVOD K POUŽITÍ CD měnič C-X100/X0 C-X100 C-X0 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o.

Uživatelský manuál. 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE# Obsah balení:# - Intimidator Spot Duo - napájecí kabel - záruční list - uživatelský manuál - hák na zavěšení s příslušenství Instrukce k rozbalování#

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY

CT390 RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY CZ RDS RADIOBUDÍK S INDIKACÍ VNITŘNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY SK HODINY S BUDÍKOM, RDS RÁDIOM A ZOBRAZENÍM VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více