BDA Internet_CZ.QXP :49 Str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1"

Transkript

1 BDA Internet_.QXP :49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze

2 BDA Internet_.QXP :49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah Ilustrace Nejprve si prosím přečtěte toto Rady ohledně likvidace Bezpečnostní rady Když přístroj není v provozu Poznámka! Připojení Počáteční provoz Připojení LAN (propojení zařízení pomocí síťového) Volba sítě Nastavení IP sítě IP adresa Maska podsítě Brána IP Preferovaný DNS server Náhradní DNS server Proxy server Hostitelský název proxy Port proxy Uložení konfigurace WLAN Volba sitě Existující síť Nová síť WLAN Volby typu sítě Volba bezpečnostní sady Zadání hesla (přechodová fáze) Konfigurace Stav zařízení Internetové rádio Konfigurační průvodce Jazyk Dodatečné nastavení Konfigurace data/času Výběr profilu Provoz Zapínání/vypínání Vložení databáze Volba rádio programů Internetové rádio Země Žánry Předvolba stanic

3 BDA Internet_.QXP :49 Str Oblíbené Přidávání programů do oblíbeného seznamu Vyvolání oblíbených Vymazání stanic z oblíbených Změna hlasitosti Vynulování zařízení Vynulování Vyvolání továrního nastavení Webové rozhraní Volba webového rozhraní Stavové informace Konfigurace profilu Aktualizace firmwaru Připojení Windows Media Průvodce řešením problémů

4 BDA Internet_.QXP :49 Str. 4 2 llustrace Dálkový ovladač Zapnutí/vypnutí zvuku Numerická tlačítka On/Stand-by (zapnuto/pohotovostní režim) (Ne-)označit Šipkové tlačítko nahoru Program + Šipkové tlačítko doleva Hlasitost - Šipková tlačítka dolů Program - Playlist Přeskok +/- Repeat (opakovat) Multifunkční tlačítka OK Zapnutí/vypnutí seznamu programů Šipkové tlačítko doprava Hlasitost + Přeskok na Info Předvolba Hlasitost +/- Domů Systém Náhodně Zpět 2 Zpět 1 4

5 BDA Internet_.QXP :49 Str. 5 Levý reproduktor Displej Pravý reproduktor Infračervený přijímač Hlavní jednotka Resetování WLAN-Anténa Audio-výstup (opt.) Audio-výstup (RCA) Připojení sítě DC-vstup LF-výstup Audio-výstup DC-vstup LF-vstup 5

6 BDA Internet_.QXP :49 Str. 6 3 Nejprve si prosím přečtěte toto >Před použitím vašeho zařízení nejprve zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Měly by být obsaženy následující součásti: InternetRadio 1 1 dálkové ovládání 1 Záruční list 1 Návod k obsluze 2 baterie (1.5V mikročlánky) 1 kabel (RCA -> 3.5 mm stereo konektor) 1 kabel (2.5 mm stereo konektor -> 2.5 mm stereo konektor) 1 Zásuvka napájení s Y-kabelem >Vložte dodávané baterie a dodržte označenou polaritu v přihrádce na baterie dálkového ovladače. Rady ohledně likvidace Balení vašeho zařízení obsahuje výhradně recyklovatelný materiál. Položky správně roztřiďte a recyklujte je pomocí vašeho systému likvidace. Na konci životnosti nesmí být výrobek odstraněn s běžným domácím odpadem. Musí být převeden do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na balení. Základní materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Rekultivaci povrchu, recyklací materiálu nebo jinými druhy recyklace odpadového elektronického zařízení značně chráníte naše životní prostředí. Obraťte se prosím na váš městský úřad pro adresu odpovědného sběrného místa. Uvědomte si prosím, že vybité baterie dálkového ovladače by neměly být likvidovány s vašim domácím odpadem, ale měly by být zlikvidovány v souladu s vašimi místními předpisy (speciální odpad, zrušení prodejcem tam, kde byly zakoupeny). Bezpečnostní rady Pro vaší osobní ochranu si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny před tím, než váš nový přístroj začnete používat. Výrobce není odpovědný za poškození, která vznikla nesprávným provozem nebo zanedbáním bezpečnostních pokynů. > Abyste zajistili dostatečné větrání, umístěte přístroj na hladký vodorovný povrch a na horní kryt zařízení nepokládejte žádné předměty. > Na přístroj nepokládejte žádné hořící předměty, např. svíčky. > Zařízení nevystavujte stříkající nebo kapající vodě a nepokládejte na něj žádné předměty naplněné vodou, např. vázy. > Zařízení lze používat pouze v mírném klimatu. > Nikdy neotevírejte kryt zařízení! Jste v nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv potřebné opravy by měly být provedeny kvalifikovanou servisní osobou. 6

7 BDA Internet_.QXP :49 Str. 7 V následujících případech byste měli odpojit přístroj z přívodu elektrické energie a obrátit se na kvalifikovaného technika: > síťový kabel nebo síťová zástrčka jsou poškozeny > přístroj byl vystaven působení kapaliny nebo se do něj kapalina dostala. > v případě závažného poškození > v případě několika externích poškození Když přístroj není v provozu Během elektrických bouřek nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat (např. když jste na dovolené), odpojte jej z elektrické zásuvky. Poznámka! Abyste byli schopni ovládat InternetRadio 1, je vyžadováno širokopásmové internetové připojení, ze kterého budou vytvořeny dodatečné náklady. Váš přístroj je označen logem CE a vyhovuje všem příslušným normám EU. Možnost změny bez předchozího upozornění, možnost tiskových chyb. Správně jako 01/07 TechniSat a InternetRadio 1 jsou registrované obchodní známky společnosti TechniSat Digital GmbH Postfach Daun 7

8 BDA Internet_.QXP :49 Str. 8 4 Připojení a. Reproduktory i hlavní jednotka jsou vybaveny magnety. Propojte oba reproduktory s hlavní jednotkou, jako je na obrázku. b f e d a a d c b. Propojte audio výstup (RCA) s audio vstupem pomocí RCA kabelu -> stereo konektoru (3.5 mm). Protáhněte kabely skrz příslušné úchytky na zadním panelu hlavní jednotky. c. Propojte LF výstup s LF vstupem pomocí kabelu sterou konektoru -> stereo konektor (2.5 mm). Protáhněte kabely skrz příslušné úchytky na zadním panelu hlavní jednotky. d. Propojte obě DC zásuvky s oběma konektory napájení. Protáhněte kabely skrz příslušné úchytky na zadním panelu hlavní jednotky. volitelné: e. Pokud je to možné, propojte síťový kabel se síťovou zásuvkou jednotky. f. Pokud chcete přístroj provozovat pomocí hi-fi systému s optickým digitálním vstupem, propojte opt. výstup zesilovače pomocí vhodného kabelu. 8

9 BDA Internet_.QXP :49 Str. 9 5 Počáteční provoz > Po připojení zařízení podle popisu v kapitole Připojení, zapněte přístroj stiskem tlačítka On/Stand-by na dálkovém ovladači. Nyní se zobrazí konfigurační průvodce pro nastavení zařízení. Jazyk > Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu požadovaného jazyka OSD (jazyk menu). > Zadání potvrďte pomocí šipkového tlačítka doprava. Nyní se spustí konfigurační průvodce, který vás povede nastavením sítě. > Spusťte průvodce konfigurací stiskem tlačítka OK. Pokud je zařízení propojeno se sítí pomoc síťového kabelu, toto připojení bude upřednostněno a k dispozici bude výhradně eternetová síť. Pokud není zařízení propojeno se sítí pomocí kabelu, budou vyhledány sítě WLAN, které jsou v dosahu. 9

10 BDA Internet_.QXP :49 Str Připojení LAN (propojení zařízení pomocí síťového kabelu) Volba sítě V menu zvolte síť zobrazí se položka Wired Ethernet. >Volbu potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava Nastavení IP sítě Automatické > Pro automatické vyhledání IP adresy označte pole Automatic (DCHP) a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Návod k obsluze > Pro přiřazení stálé IP adresy označte pole Static IP Address a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava IP adresa > Pro zadání IP adresy použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání IP adresy. > Použijte numerická tlačítka pro zadání požadované IP adresy. 10

11 BDA Internet_.QXP :49 Str. 11 > Potvrďte zadanou IP adresu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu Maska podsítě Maska podsítě > Pro zadání masky podsítě použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání IP adresy. > Použijte numerická tlačítka pro zadání požadované hodnoty pro masku podsítě. > Potvrďte zadanou hodnotu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu IP brány IP brány > Pro zadání IP brány použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání IP brány. > Použijte numerická tlačítka pro zadání požadované hodnoty IP brány. > Potvrďte zadanou hodnotu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu preferovaný DNS server. 11

12 BDA Internet_.QXP :49 Str Preferovaný DNS server > Pro zadání preferovaného DNS serveru použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání DNS serveru. > Použijte numerická tlačítka pro zadání dat DNS serveru. > Potvrďte zadanou hodnotu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu náhradního DNS serveru Náhradní DNS server > Pro zadání náhradního DNS serveru použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání DNS serveru. > Použijte numerická tlačítka pro zadání dat náhradního DNS serveru. > Potvrďte zadanou hodnotu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu Proxy server Proxy server 12

13 BDA Internet_.QXP :49 Str. 13 > Pro nastavení proxy serveru použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Yes a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní obdržíte položku menu hostitelské jméno proxy Hostitelské jméno proxy > Pro zadání hostitelského jména proxy použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání hostitelského jména proxy. > Použijte numerická tlačítka pro zadání hostitelského jména proxy. Poznámka: Každé tlačítko dálkového ovladače má vícenásobné funkce. Stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Pro zadání například znaku b, stisknětetřikrát tlačítko 2. Po zadání jména stiskněte tlačítko OK pro přijetí. Nyní obdržíte položku menu port proxy Port proxy > Pro zadání portu proxy použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání portu proxy. > Použijte numerická tlačítka pro zadání portu proxy. > Zadanou hodnotu potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. 13

14 BDA Internet_.QXP :49 Str Uložení konfigurace Nyní se zobrazí požadavek, zda byste chtěli použít tuto konfiguraci. > Chcete-li konfiguraci použít, použijte šipková tlačítka pro označení pole Apply Settings a poté stiskněte šipkové tlačítko doprava. > V případě, že chcete konfiguraci ještě jednou změnit, stiskněte šipkové tlačítko doleva. To vás vrátí do předchozího kroku instalace. 5.2 WLAN Volba sítě V menu Select Network, se automaticky zobrazí názvy nalezených sítí. Dodatečně jsou k dispozici položky Enter Network SSID a Rescan the Network (zadaní sítě SSID a opětovné prohledání sítě). > Použijtešipková tlačítka nahoru/dolů pro označení požadované položky a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava Existující síť Kód 1 > Pomocí numerických tlačítek zadejte Code 1. 14

15 BDA Internet_.QXP :49 Str. 15 Please note: Každé tlačítko dálkového ovladače má vícenásobné funkce. Stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Pro zadání například znaku b, stisknětetřikrát tlačítko 2. Po zadání kódu stiskněte tlačítko OK pro přijetí. Nyní obdržíte položku menu nastavení IP. Nastavte je podle popisu v bodě Nová síť WLAN Zadání sítě SSID (Service Set Identifier) > Použijte numerická tlačítka pro zadání SSID. Poznámka: Každé tlačítko dálkového ovladače má vícenásobné funkce. Stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Pro zadání například znaku b, stisknětetřikrát tlačítko 2. > Potvrďte je stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu Select Network Type (volba typu sítě) Volby typu sítě > Použijte šípková tlačítka nahoru/dolů pro označení Network Type.Preferovanouinfrastrukturu. Zvolte Ad-hoc, pouze pokud existuje jedno z následujících zařízení: Základní stanice, router, brána nebo přístupový bod. > Potvrďte je stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu Select Security Suite (volba bezpečnostní sady). 15

16 BDA Internet_.QXP :49 Str Volba bezpečnostní sady > Použijte šípková tlačítka nahoru/dolů pro volbu požadované bezpečnostní sady. Jsou k dispozici bezpečnostní sady WEP (64/128), WPA, WPA 2 a žádna (No). > Volbu potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. WEP Zadávání kódu > Pomocí numerických tlačítek zadejte Code 1. Please note: Každé tlačítko dálkového ovladače má vícenásobné funkce. Stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Pro zadání například znaku b, stisknětetřikrát tlačítko 2. WPA Volba režimu WPA (šifrovaný typ) > Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu šifrovaného typu AES nebo TKIP a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava Zadání hesla (přechodová fáze) > Pro zadání přechodové fáze označte pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní obdržíte položku menu nastavení IP sítě. Nastavte je podle popisu v bodě Konfigurace > Chcete-li zařízení nastavit, stiskněte tlačítko Systém. Zobrazí se menu konfigurace. Toto menu je rozděleno do různých vedlejších menu. 16

17 BDA Internet_.QXP :49 Str. 17 > Pro otevření vedlejšího menu použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení a otevření použijte šipkové tlačítko doprava nebo tlačítkook. 6.1 Stav zařízení V položce tohoto menu můžete vidět aktuální data zařízení. > Pro vyhledání individuálního zařízení použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení příslušného bodu a poté stiskněte šipkové tlačítko doprava. Nyní se zobrazí příslušná data. Lze zobrazit následující data: -Název zařízení -Verze firmwaru -Verze Bootloaderu -Verze hardwaru -Typ sítě -MAC adresa -DHCP -Adresa softwaru (IP) (viz bod 9 Webové rozhraní) -Maska podsítě -Brána IP -Preferovaný DNS server -Náhradní DNS server -Proxy Server -Hostitelský název proxy -Port proxy > Pro návrat stiskněte šipkové tlačítko doleva. 17

18 BDA Internet_.QXP :49 Str Internetové rádio V této položce menu můžete nalézt informace a možnosti nastavení spojené s databází zřízení. > Pro otevření položek menu použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení příslušného bodu a poté stiskněte šipkové tlačítko doprava. Verze seznamu rádia Zobrazí se aktuální databáze verze. Automatická aktualizace > Pokud si přejete automaticky aktualizovat databázi, použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení políčka Yes a volbu potvrďte stiskem OKkey. Ruční aktualizace > Pro manuální aktualizaci databáze stiskněte šipkové tlačítko doprava. 6.3 Konfigurační průvodce V této položce menu můžete ručně spustit konfiguračního průvodce pro konfiguraci sítě. Upravte nastavení podle popisu v položce menuinitial Operation (počáteční provoz). 6.4 Volba jazyka Zvolte provozní jazyk zařízení v této položce menu. 6.5 Dodatečné nastavení Správa profilu Správa profilu zjednodušuje správu konfigurací různých zařízení pro připojení zařízení do různých sítí. Například profil 1 pro připojení do sítě Home (domov) a profil 2 pro připojení do sítě Office (kancelář). 18

19 BDA Internet_.QXP :13 Str. 19 Správa klíčů Pokud je aktivována správa klíčů, lze požít různé klíče, aby byl zajištěn přístup do sítě. Pokud je deaktivována, je použitý jen jeden klíč. Editace názvu zařízení Zde můžete sami zadat název zařízení a změnit jej. 6.6 Konfigurace data/času V této fázi menu nastavte časové pásmo, které patří do umístění zařízení. 6.7 Výběr profilu Zde prosím vyberte požadovaný profil. 7 Provoz 7.1 Zapnutí a vypnutí > Zapněte zařízení stiskem tlačítka On/Standby na dálkovém ovladači. > Opětovným stiskem tohoto tlačítka na dálkovém ovladači se zařízení znovu vypne. Zařízení je nyní v režimu standby. 7.2 Vložení databáze Rádio programy, které lze přehrávat pomocí vašeho zařízení jsou uloženy v databázi. Tato databáze je uložena na internetu, např. síťové resp. internetové připojení je vyžadováno, aby mohla být načtena. Abyste mohli načíst databázi, přejděte k následujícímu: > Stiskněte tlačítkohome na dálkovém ovladači. Zobrazí se následující menu: > Zvolte řádek MRSDB01 pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů. > Potvrďte pomocí šipkového tlačítka doprava. Zobrazí se následující zpráva: 19

20 BDA Internet_.QXP :50 Str. 20 > Chcete-li aktualizovat databázi, stiskněte šipkové tlačítko doprava. Zobrazí se následující zpráva: > Pro stažení databáze stiskněte šipkové tlačítko doprava. Po stažení databáze je vaše zařízení připraveno k použití. 7.3 Volba rádio programů > Stiskněte tlačítkohome na dálkovém ovladači. Zobrazí se následující menu: > Zvolte řádek Favourites pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů pokud si přejete zvolit oblíbené programy. Oblíbené lze definovat podle popisu v bodě > Zvolte řádek Internet radio, abyste ručně zvolili rádio programy. 20

21 BDA Internet_.QXP :50 Str Internetové rádio Nyní se můžete rozhodnout, programy uložené v databázi zařízení mají být zobrazeny buď roztříděny podle zemí nebo podle žánrů (styly hudby). > Zvolte požadovaný typ zobrazení pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů a potvrďte tento výběr pomocí šipkového tlačítka doprava Země Pokud jste zvolili seznam roztříděný podle zemí, zobrazí se seznam. zobrazující země, ve kterých jsou k dispozici rádio programy v databázi. > Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu země, jejichž programy by měly být zobrazeny. > Výběr potvrďte pomocí šipkového tlačítka doprava. Nyní se zobrazí rádio stanice zvolené země.. > Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte program, který chcete poslouchat a potvrďte tento výběr pomocí šipkového tlačítka doprava. Nyní je založeno připojení ke zvolenému rádio programu. Pokud je založeno připojení, program je přehráván a displej vám poskytuje informace spojené s tímto programem. 21

22 BDA Internet_.QXP :50 Str Informace ohledně aktuální skladby resp. aktuálního programu. 2. Formát aktuálního přehrávání: stereo nebo mono 3. Zobrazení datového toku. Datový tok určuje kvalitu digitálního zdroje. Kvalita zvuku přehrávání závisí internetového programu. Vaše zařízení na to nemá žádný vliv. 4. Zobrazení síly signálu pro připojení WLAN. Plná křivka indikuje výborný příjem. Toto zobrazení je vhodné pro nasměrování zařízení. 5. Zobrazení stavu bufferu (vyrovnávací paměť) přehrávání. Pokud je lišta prázdná, připojeni k netu resp. přenos dat může být přerušen. Toto může způsobit přerušení v přehrávání. 6. Zobrazuje aktivní náhodný režim (náhodné přehrávání). Malý trojúhelník symbolizuje, že je nyní přehrávání aktivní. Symbol opakování zobrazuje, že je opakována aktuální skladba. Pomocí přidání all (vše) je opakován aktuální seznam Žánry 6 Pokud jste zvolili seznam roztříděný podle žánrů, zobrazí se seznam, zobrazující žánry, ve kterých jsou k dispozici rádio programy v databázi. > Použijte šípková tlačítka nahoru/dolů pro volbu požadovaného žánru. > Výběr potvrďte pomocí šipkového tlačítka doprava. Nyní jsou zobrazeny rádio stanice, které patří do zvolených žánrů. > Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolůzvolte program, který chcete poslouchat a potvrďte tento výběr pomocí šipkového tlačítka doprava. 22

23 BDA Internet_.QXP :50 Str Předvolba stanic Abyste usnadnili úpravu vašich oblíbených programů, můžete je uložit na tlačítka předvolby (numerická tlačítka 0 až 9). Poté lze tyto programy zvolit stiskem odpovídajícího numerického tlačítka. > Podle výše uvedeného popisu upravte program, který chcete přenést na tlačítko předvolby. > Poté stiskněte tlačítkopreset. Zobrazí se zpráva To store press 0 9 (pro uložení stiskněte 0-9). > Během zobrazení této zprávy stiskněte numerické tlačítko, na které by měl být program uložen. Tento program je nyní uložen na tomto numerickém tlačítku a poté jej lze zvolit stiskem tohoto numerického tlačítka. > Numerická tlačítka programů, které již byly uloženy, jsou přepsány během výše uvedeného postupu Oblíbené Dodatečně lze k předvoleným stanicím označit oblíbené programy jako oblíbené. Tyto programy jsou poté uloženy v oblíbeném seznamu a tak je lze rychle zvolit Přidávání programů do oblíbeného seznamu > Podle výše uvedeného popisu zvolte seznam rádio programů např. rádio programy z Německa. > Zvolte program, který chcete přidat do oblíbených, pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů. > Nyní stiskněte(ne)označené tlačítk. Rádio stanice bude přenesena do oblíbeného seznamu Vyvolání oblíbených > Stiskněte tlačítko Home a označte řádek Favourites. Zobrazí se seznam s oblíbenými programy. nebo > Stiskněte tlačítko Playlist. > Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolůoznačte rádio program, který chcete slyšet a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava Vymazání stanic z oblíbených > Podle výše uvedeného popisu vyvolejte oblíbený seznam. > Označte rádio program, který chcete vymazat pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů. 23

24 BDA Internet_.QXP :50 Str. 24 > Stiskněte (Ne)označené tlačítko, abyste vymazali program z oblíbených. 7.4 Změna hlasitosti Po zapnutí rádia je hlasitost stejná jako byla nastavena před posledním vypnutím. > Hlasitost vašeho rádia lze zvýšit pomocí tlačítka Volume + a snížit pomocí tlačítkavolume -. > Stiskem tlačítkasound on/off lze zapnout nebo vypnout zvuk. Vyresetování zařízení 8.1 Vyresetování Pokud vaše zařízení přestane fungovat, můžete jej vyresetovat. > Stiskněte Reset tlačítko špičatým předmětem (např. kuličkové pero). Toto restartuje zařízení. 8.2 Vyvolání továrního nastavení > Abyste vyresetovali zařízení do jeho továrních nastavení, stiskněte po dobu cca 8 sekund tlačítko Reset, když je rádio zapnuto, dokud jednou neblikne Eternet LED indikátor. Poté displej zhasne. Tímto krokem budou všechna individuální nastavení, např. klíč sítě, vymazán. > Nyní vytáhněte DC konektor zdc zásuvky a zapojte jej znovu za několik sekund. Chování zařízení je poté stejné, jako při prvním zapnutí. Proces instalace musí být proveden znovu. 9 Webové rozhraní Abyste nastavili vaše zařízení, můžete přejít k popisu pod bodem 5. Dodatečně můžete pohodlně provést konfiguraci vašeho zařízení pomocí webového rozhraní na vašem PC. 9.1 Volba webového rozhraní Jsou zde dvě možnosti pro volbu webového rozhraní: Možnost 1: > Otevřete prohlížeč vašeho PC. > > Zadejte IP adresu zařízení do adresové lišty prohlížeče. IP adresu zařízení lze vzít z menu Device Status (stav zařízení) (bod 6.1). Možnost 2: > Zařízení zvolíte ze seznamu UPnP zařízení v prostředí sítě. 24

25 BDA Internet_.QXP :50 Str Stavové informace Po volbě webového rozhraní se zobrazí stavové informace vašeho zařízení. 9.3 Konfigurace profilu > Klikněte na Profile Configuration, abyste otevřeli příslušnou stranu. Na této straně můžete provést konfiguraci zařízení. > Zadejte příslušná data na určité pozice (podle popisu v bodě 5). > Abyste uložili zadaná data, klikněte na tlačítkoapply v dolní části zobrazení. 25

26 BDA Internet_.QXP :50 Str Aktualizace firmwaru Někdy může být potřeba aktualizace firmwaru zařízení. Nový firmware je k dispozici na domovské stránce TechniSat. Berte prosím v úvahu informace, které jsou staženy s novým firmwarem. > Pokud chcete aktualizovat firmware vašeho zařízení, klikněte na pole firmware update. > Pro spuštění aktualizace firmwaru klikněte na OK a poté prosím postupujte podle následujících pokynů. 10 Připojení Windows Media Pomocí speciálního softwaru, běžícího na počítači nebo jiném zařízení, můžete sdílet hudební soubory pro přehrávání v síti. Pro InternetovéRádio 1, musí být k dispozici UPnP kompatibilní server, který poskytuje data.microsoft nabízí Windows Media připojení jako stahování zdarma. Pomocí odkazu se dostanete na příslušnou stránku. Pokud odkaz nefunguje, můžete také nainstalovat software pomocí aktualizační funkce Windows. Po instalaci najdete pod START, ACCESSO- RIES, ENTERTAINMENT MEDIA položku Windows Media Connect. Po prvním vyvolání a zapnutí InternetovéhoRádio 1 s, se otevře následující okno. V této chvíli je software k dispozici pouze v německém jazyce. V tomto okně uvidíte všechny mediální přehrávače, které jsou registrovány ve vaši síti, výchozí, Windows Media Connect, zakazuje přístup. 26

27 BDA Internet_.QXP :50 Str. 27 Pro autorizaci vašeho InternetovéhoRádia 1, zvolte položku TechniSat ze seznamu a klikněte na tlačítko Allow (umožnit). Nyní se displej změní následovně. Pokud nyní kliknete na funkce, obdržíte podrobné informace o vašem síťovém přehrávači. Podívejte so prosím na informace ohledně dalšího používání a jak použít a zadat váš obsah v online pomoci Windows Media Connect. 27

28 BDA Internet_.QXP :50 Str Průvodce řešením problémů Problém Možná příčina Řešení Nefunguje dálkový ovladač Jsou vybité baterie Vyměňte baterie Baterie jsou vloženy špatně Dávejte si pozor na správnou polaritu. Připojení do sítě nemusí být založeno. Dálkový ovladač není nasměrován na infračervený přijímač. Bezpečnostní kód není zadán správně. Nasměrujte dálkový ovladač na infračervený přijímač. Ujistěte se, zda je bezpečnostní kód (WPA nebo WEP) zadán správně. Přehrávání probíhá s krátkým přerušením. Přehrávání rádio stanice nelze spustit. DSL modem není vytočen. Firewall není upravena správně. Problémy se sítí Rádio stanice není aktuálně k dispozici. Umožněte modemu vytočení internetu. Zkontrolujte nastavení firewall. Zkontrolujte síťové připojení. Pomocí WLAN pravděpodobně zmenšujete vzdálenost k routeru. Zkuste znovu později. Stanice nemusí být dočasně v provozu. Stanice má novou adresu. Aktualizujte data banku. Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk. Už nelze přidat více oblíbených. Zvuk je ztišen. Zvuk je ztlumený. Reproduktory nejsou připojeny správně. S použitím externího zesilovače: Zesilovač není zapnutý nebo je příliš zeslabeny. Seznam oblíbených je plný (maximálně 50 oblíbených). Stiskněte tlačítko ztišení na dálkovém ovladači pro opětovné zapnutí zvuku. Nastavte hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti na dálkovém ovladači. Proveďte správné připojení reproduktorů. Zapněte zesilovač a přiměřeně upravte hlasitost.. Odstraňte stanice ze seznamu oblíbených, před přidáním nových. 28

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Modul pro připojení do LAN. Flame NET

Modul pro připojení do LAN. Flame NET Modul pro připojení do LAN Flame NET Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ Verze uživatelského návodu: 15.9 Šíření

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ 1. Bezpečnost a obsluha Při manipulaci s FRITZ!WLAN Repeater dbejte následujících bezpečnostních pokynů, abyste se vyvarovali poranění nebo škod na zařízení FRITZ!WLAN Repeater. FRITZ!WLAN

Více

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač

Návod k obsluze. DAB+/DAB-UKW radiopřijímač Návod k obsluze DigitRadio 210 DAB+/DAB-UKW radiopřijímač 2 Obsah Obsah... 2 Popis přístroje... 4 Obsah balení... 5 Bezpečnost přístroje... 6 Umístění přístroje... 8 Zacházení s bateriemi / akumulátory...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití.

DAB + radiobudík CR 25, FM, RDS. Obj. č. 70 79 82. Zvláštní funkce výrobku. Popis a ovládací prvky. Uvedení do provozu. Účel použití. Zvláštní funkce výrobku rádio poskytuje nový formát digitálního vysílání, který zajišťuje naprosto čistý zvuk bez rušivých prvků. rádiový příjem v pásmu FM 87,5 108 MHz (analogový) a DAB 174 240 (digitální).

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

LIBRATONE ZIPP NÁVOD K OBSLUZE

LIBRATONE ZIPP NÁVOD K OBSLUZE LIBRATONE ZIPP NÁVOD K OBSLUZE 1 2 3 Návody v jiných jazycích najdete na webu www.libratone.com/manual GRATULUJEME! 4 FULLROOM 5 AirPlay / PlayDirect 6 Úvod 8 Rychlé nastavení systému AirPlay (wi-fi) 10

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku,

DigitMod T1. Přijímač pozemní digitální TV. Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, Přijímač pozemní digitální TV DigitMod T1 Návod k obsluze (překlad návodu firmy TechniSat - SRN) Vážený zákazníku, srdečně vám blahopřejeme k vašemu rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací,

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36

Návod k obsluze. Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu. Model: AF36 Návod k obsluze Bezdrátová Bluetooth stereo sluchátka s funkcí headsetu Model: AF36 OBSAH BALENÍ Bezdrátová Bluetooth sluchátka Micro-USB nabíjecí kabel Vak na sluchátka Audio kabel Jack 3,5 mm Návod 1

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze Digit MF4-T Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah..................................................2 2 Vyobrazení..............................................5

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů...

Předmluva... 2 Popis panelu... 4 Obsah balení... 5 Instalace acces pointu... 5 Inicializace a nastavení acces pointu... 5 Řešení problémů... OBSAH 1 Předmluva... 2 1.1 Autorská práva... 2 1.2 Záruční a pozáruční servis... 2 1.3 Upgrade firmware a nástrojů... 2 1.4 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 2 1.5 Záruka... 2 1.6 Ujištění... 2 1.7

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Internetové rádio. IP Sporty. Obj. č. 128 58 63. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Čištění a údržba. Ovládací prvky.

Internetové rádio. IP Sporty. Obj. č. 128 58 63. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Čištění a údržba. Ovládací prvky. Software rádia je výrobcem neustále aktualizován a vyvíjen. V důsledku změn softwaru se mohou lišit jednotlivá menu vyobrazené v návodu od skutečného zobrazení na vašem rádiu. Na webových stránkách www.dnt.de

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SIGMA Optimization Pro. Návod k použití programu a dokovací stanice

SIGMA Optimization Pro. Návod k použití programu a dokovací stanice SIGMA Optimization Pro Návod k použití programu a dokovací stanice OBSAH ÚVOD... 3 MOŽNOSTI PROGRAMU SIGMA OPTIMIZATION PRO... 3 POZNÁMKY A OBCHODNÍ ZNAČKA... 4 POZNÁMKY... 4 OBCHODNÍ ZNAČKY... 4 INSTALACE

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

Bezdrátová Bluetooth mini klávesnice s touch padem K808B Manuál

Bezdrátová Bluetooth mini klávesnice s touch padem K808B Manuál Bezdrátová Bluetooth mini klávesnice s touch padem K808B Manuál Klávesnice a touchpad v jednom Plně funkční bezdrátová qwerty klávesnice o Klávesy pro ovládání médií o multi-touch pad laserové ukazovátko

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Modem a síť LAN Uživatelská příručka

Modem a síť LAN Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci revize 2.2 Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu na váš WiFi Access Point WLAN - WABOX, doporučujeme vám, abyste použili bezpečnostní mechanismus

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

V1_08-15. Návod k obsluze. TechniRadio 1. Stereo DAB+/FM-Rádio

V1_08-15. Návod k obsluze. TechniRadio 1. Stereo DAB+/FM-Rádio V1_08-15 Návod k obsluze TechniRadio 1 Stereo DAB+/FM-Rádio Popis zařízení 1 Popis zařízení 1 LC Displej 2 Zapnutí, Standby/Vypnutí: stiskněte na cca 3 sekundy 3 v menu zpět, dolů. Ladění stanic, nastavení

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Prvotní instalace Přístroj nejprve správně zapojte dle dodávaného návodu. Důležité:

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC.

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC. REVEXplus USB Instalace USB ovladačů Nastavení a používání programu Hyperterminál Instalace a spuštění programu REVEXplusPC Řešení problémů Způsob komunikace s PC, příkazy pro ovládání přístroje z PC OBSAH

Více

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka

StoreJet 25 mobile. Uživatelská příručka StoreJet 25 mobile Uživatelská příručka Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha dat... 5 Přeprava... 5 Napájení...

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více