BDA Internet_CZ.QXP :49 Str. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1"

Transkript

1 BDA Internet_.QXP :49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze

2 BDA Internet_.QXP :49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah Ilustrace Nejprve si prosím přečtěte toto Rady ohledně likvidace Bezpečnostní rady Když přístroj není v provozu Poznámka! Připojení Počáteční provoz Připojení LAN (propojení zařízení pomocí síťového) Volba sítě Nastavení IP sítě IP adresa Maska podsítě Brána IP Preferovaný DNS server Náhradní DNS server Proxy server Hostitelský název proxy Port proxy Uložení konfigurace WLAN Volba sitě Existující síť Nová síť WLAN Volby typu sítě Volba bezpečnostní sady Zadání hesla (přechodová fáze) Konfigurace Stav zařízení Internetové rádio Konfigurační průvodce Jazyk Dodatečné nastavení Konfigurace data/času Výběr profilu Provoz Zapínání/vypínání Vložení databáze Volba rádio programů Internetové rádio Země Žánry Předvolba stanic

3 BDA Internet_.QXP :49 Str Oblíbené Přidávání programů do oblíbeného seznamu Vyvolání oblíbených Vymazání stanic z oblíbených Změna hlasitosti Vynulování zařízení Vynulování Vyvolání továrního nastavení Webové rozhraní Volba webového rozhraní Stavové informace Konfigurace profilu Aktualizace firmwaru Připojení Windows Media Průvodce řešením problémů

4 BDA Internet_.QXP :49 Str. 4 2 llustrace Dálkový ovladač Zapnutí/vypnutí zvuku Numerická tlačítka On/Stand-by (zapnuto/pohotovostní režim) (Ne-)označit Šipkové tlačítko nahoru Program + Šipkové tlačítko doleva Hlasitost - Šipková tlačítka dolů Program - Playlist Přeskok +/- Repeat (opakovat) Multifunkční tlačítka OK Zapnutí/vypnutí seznamu programů Šipkové tlačítko doprava Hlasitost + Přeskok na Info Předvolba Hlasitost +/- Domů Systém Náhodně Zpět 2 Zpět 1 4

5 BDA Internet_.QXP :49 Str. 5 Levý reproduktor Displej Pravý reproduktor Infračervený přijímač Hlavní jednotka Resetování WLAN-Anténa Audio-výstup (opt.) Audio-výstup (RCA) Připojení sítě DC-vstup LF-výstup Audio-výstup DC-vstup LF-vstup 5

6 BDA Internet_.QXP :49 Str. 6 3 Nejprve si prosím přečtěte toto >Před použitím vašeho zařízení nejprve zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Měly by být obsaženy následující součásti: InternetRadio 1 1 dálkové ovládání 1 Záruční list 1 Návod k obsluze 2 baterie (1.5V mikročlánky) 1 kabel (RCA -> 3.5 mm stereo konektor) 1 kabel (2.5 mm stereo konektor -> 2.5 mm stereo konektor) 1 Zásuvka napájení s Y-kabelem >Vložte dodávané baterie a dodržte označenou polaritu v přihrádce na baterie dálkového ovladače. Rady ohledně likvidace Balení vašeho zařízení obsahuje výhradně recyklovatelný materiál. Položky správně roztřiďte a recyklujte je pomocí vašeho systému likvidace. Na konci životnosti nesmí být výrobek odstraněn s běžným domácím odpadem. Musí být převeden do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Toto je označeno symbolem na výrobku, v návodu k obsluze nebo na balení. Základní materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Rekultivaci povrchu, recyklací materiálu nebo jinými druhy recyklace odpadového elektronického zařízení značně chráníte naše životní prostředí. Obraťte se prosím na váš městský úřad pro adresu odpovědného sběrného místa. Uvědomte si prosím, že vybité baterie dálkového ovladače by neměly být likvidovány s vašim domácím odpadem, ale měly by být zlikvidovány v souladu s vašimi místními předpisy (speciální odpad, zrušení prodejcem tam, kde byly zakoupeny). Bezpečnostní rady Pro vaší osobní ochranu si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny před tím, než váš nový přístroj začnete používat. Výrobce není odpovědný za poškození, která vznikla nesprávným provozem nebo zanedbáním bezpečnostních pokynů. > Abyste zajistili dostatečné větrání, umístěte přístroj na hladký vodorovný povrch a na horní kryt zařízení nepokládejte žádné předměty. > Na přístroj nepokládejte žádné hořící předměty, např. svíčky. > Zařízení nevystavujte stříkající nebo kapající vodě a nepokládejte na něj žádné předměty naplněné vodou, např. vázy. > Zařízení lze používat pouze v mírném klimatu. > Nikdy neotevírejte kryt zařízení! Jste v nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv potřebné opravy by měly být provedeny kvalifikovanou servisní osobou. 6

7 BDA Internet_.QXP :49 Str. 7 V následujících případech byste měli odpojit přístroj z přívodu elektrické energie a obrátit se na kvalifikovaného technika: > síťový kabel nebo síťová zástrčka jsou poškozeny > přístroj byl vystaven působení kapaliny nebo se do něj kapalina dostala. > v případě závažného poškození > v případě několika externích poškození Když přístroj není v provozu Během elektrických bouřek nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat (např. když jste na dovolené), odpojte jej z elektrické zásuvky. Poznámka! Abyste byli schopni ovládat InternetRadio 1, je vyžadováno širokopásmové internetové připojení, ze kterého budou vytvořeny dodatečné náklady. Váš přístroj je označen logem CE a vyhovuje všem příslušným normám EU. Možnost změny bez předchozího upozornění, možnost tiskových chyb. Správně jako 01/07 TechniSat a InternetRadio 1 jsou registrované obchodní známky společnosti TechniSat Digital GmbH Postfach Daun 7

8 BDA Internet_.QXP :49 Str. 8 4 Připojení a. Reproduktory i hlavní jednotka jsou vybaveny magnety. Propojte oba reproduktory s hlavní jednotkou, jako je na obrázku. b f e d a a d c b. Propojte audio výstup (RCA) s audio vstupem pomocí RCA kabelu -> stereo konektoru (3.5 mm). Protáhněte kabely skrz příslušné úchytky na zadním panelu hlavní jednotky. c. Propojte LF výstup s LF vstupem pomocí kabelu sterou konektoru -> stereo konektor (2.5 mm). Protáhněte kabely skrz příslušné úchytky na zadním panelu hlavní jednotky. d. Propojte obě DC zásuvky s oběma konektory napájení. Protáhněte kabely skrz příslušné úchytky na zadním panelu hlavní jednotky. volitelné: e. Pokud je to možné, propojte síťový kabel se síťovou zásuvkou jednotky. f. Pokud chcete přístroj provozovat pomocí hi-fi systému s optickým digitálním vstupem, propojte opt. výstup zesilovače pomocí vhodného kabelu. 8

9 BDA Internet_.QXP :49 Str. 9 5 Počáteční provoz > Po připojení zařízení podle popisu v kapitole Připojení, zapněte přístroj stiskem tlačítka On/Stand-by na dálkovém ovladači. Nyní se zobrazí konfigurační průvodce pro nastavení zařízení. Jazyk > Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu požadovaného jazyka OSD (jazyk menu). > Zadání potvrďte pomocí šipkového tlačítka doprava. Nyní se spustí konfigurační průvodce, který vás povede nastavením sítě. > Spusťte průvodce konfigurací stiskem tlačítka OK. Pokud je zařízení propojeno se sítí pomoc síťového kabelu, toto připojení bude upřednostněno a k dispozici bude výhradně eternetová síť. Pokud není zařízení propojeno se sítí pomocí kabelu, budou vyhledány sítě WLAN, které jsou v dosahu. 9

10 BDA Internet_.QXP :49 Str Připojení LAN (propojení zařízení pomocí síťového kabelu) Volba sítě V menu zvolte síť zobrazí se položka Wired Ethernet. >Volbu potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava Nastavení IP sítě Automatické > Pro automatické vyhledání IP adresy označte pole Automatic (DCHP) a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Návod k obsluze > Pro přiřazení stálé IP adresy označte pole Static IP Address a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava IP adresa > Pro zadání IP adresy použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání IP adresy. > Použijte numerická tlačítka pro zadání požadované IP adresy. 10

11 BDA Internet_.QXP :49 Str. 11 > Potvrďte zadanou IP adresu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu Maska podsítě Maska podsítě > Pro zadání masky podsítě použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání IP adresy. > Použijte numerická tlačítka pro zadání požadované hodnoty pro masku podsítě. > Potvrďte zadanou hodnotu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu IP brány IP brány > Pro zadání IP brány použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání IP brány. > Použijte numerická tlačítka pro zadání požadované hodnoty IP brány. > Potvrďte zadanou hodnotu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu preferovaný DNS server. 11

12 BDA Internet_.QXP :49 Str Preferovaný DNS server > Pro zadání preferovaného DNS serveru použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání DNS serveru. > Použijte numerická tlačítka pro zadání dat DNS serveru. > Potvrďte zadanou hodnotu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu náhradního DNS serveru Náhradní DNS server > Pro zadání náhradního DNS serveru použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání DNS serveru. > Použijte numerická tlačítka pro zadání dat náhradního DNS serveru. > Potvrďte zadanou hodnotu stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu Proxy server Proxy server 12

13 BDA Internet_.QXP :49 Str. 13 > Pro nastavení proxy serveru použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Yes a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní obdržíte položku menu hostitelské jméno proxy Hostitelské jméno proxy > Pro zadání hostitelského jména proxy použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání hostitelského jména proxy. > Použijte numerická tlačítka pro zadání hostitelského jména proxy. Poznámka: Každé tlačítko dálkového ovladače má vícenásobné funkce. Stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Pro zadání například znaku b, stisknětetřikrát tlačítko 2. Po zadání jména stiskněte tlačítko OK pro přijetí. Nyní obdržíte položku menu port proxy Port proxy > Pro zadání portu proxy použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní se otevře okno pro zadání portu proxy. > Použijte numerická tlačítka pro zadání portu proxy. > Zadanou hodnotu potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. 13

14 BDA Internet_.QXP :49 Str Uložení konfigurace Nyní se zobrazí požadavek, zda byste chtěli použít tuto konfiguraci. > Chcete-li konfiguraci použít, použijte šipková tlačítka pro označení pole Apply Settings a poté stiskněte šipkové tlačítko doprava. > V případě, že chcete konfiguraci ještě jednou změnit, stiskněte šipkové tlačítko doleva. To vás vrátí do předchozího kroku instalace. 5.2 WLAN Volba sítě V menu Select Network, se automaticky zobrazí názvy nalezených sítí. Dodatečně jsou k dispozici položky Enter Network SSID a Rescan the Network (zadaní sítě SSID a opětovné prohledání sítě). > Použijtešipková tlačítka nahoru/dolů pro označení požadované položky a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava Existující síť Kód 1 > Pomocí numerických tlačítek zadejte Code 1. 14

15 BDA Internet_.QXP :49 Str. 15 Please note: Každé tlačítko dálkového ovladače má vícenásobné funkce. Stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Pro zadání například znaku b, stisknětetřikrát tlačítko 2. Po zadání kódu stiskněte tlačítko OK pro přijetí. Nyní obdržíte položku menu nastavení IP. Nastavte je podle popisu v bodě Nová síť WLAN Zadání sítě SSID (Service Set Identifier) > Použijte numerická tlačítka pro zadání SSID. Poznámka: Každé tlačítko dálkového ovladače má vícenásobné funkce. Stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Pro zadání například znaku b, stisknětetřikrát tlačítko 2. > Potvrďte je stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu Select Network Type (volba typu sítě) Volby typu sítě > Použijte šípková tlačítka nahoru/dolů pro označení Network Type.Preferovanouinfrastrukturu. Zvolte Ad-hoc, pouze pokud existuje jedno z následujících zařízení: Základní stanice, router, brána nebo přístupový bod. > Potvrďte je stiskem tlačítka OK. Nyní obdržíte položku menu Select Security Suite (volba bezpečnostní sady). 15

16 BDA Internet_.QXP :49 Str Volba bezpečnostní sady > Použijte šípková tlačítka nahoru/dolů pro volbu požadované bezpečnostní sady. Jsou k dispozici bezpečnostní sady WEP (64/128), WPA, WPA 2 a žádna (No). > Volbu potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. WEP Zadávání kódu > Pomocí numerických tlačítek zadejte Code 1. Please note: Každé tlačítko dálkového ovladače má vícenásobné funkce. Stiskněte odpovídající tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Pro zadání například znaku b, stisknětetřikrát tlačítko 2. WPA Volba režimu WPA (šifrovaný typ) > Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu šifrovaného typu AES nebo TKIP a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava Zadání hesla (přechodová fáze) > Pro zadání přechodové fáze označte pole Change a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava. Nyní obdržíte položku menu nastavení IP sítě. Nastavte je podle popisu v bodě Konfigurace > Chcete-li zařízení nastavit, stiskněte tlačítko Systém. Zobrazí se menu konfigurace. Toto menu je rozděleno do různých vedlejších menu. 16

17 BDA Internet_.QXP :49 Str. 17 > Pro otevření vedlejšího menu použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení a otevření použijte šipkové tlačítko doprava nebo tlačítkook. 6.1 Stav zařízení V položce tohoto menu můžete vidět aktuální data zařízení. > Pro vyhledání individuálního zařízení použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení příslušného bodu a poté stiskněte šipkové tlačítko doprava. Nyní se zobrazí příslušná data. Lze zobrazit následující data: -Název zařízení -Verze firmwaru -Verze Bootloaderu -Verze hardwaru -Typ sítě -MAC adresa -DHCP -Adresa softwaru (IP) (viz bod 9 Webové rozhraní) -Maska podsítě -Brána IP -Preferovaný DNS server -Náhradní DNS server -Proxy Server -Hostitelský název proxy -Port proxy > Pro návrat stiskněte šipkové tlačítko doleva. 17

18 BDA Internet_.QXP :49 Str Internetové rádio V této položce menu můžete nalézt informace a možnosti nastavení spojené s databází zřízení. > Pro otevření položek menu použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení příslušného bodu a poté stiskněte šipkové tlačítko doprava. Verze seznamu rádia Zobrazí se aktuální databáze verze. Automatická aktualizace > Pokud si přejete automaticky aktualizovat databázi, použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro označení políčka Yes a volbu potvrďte stiskem OKkey. Ruční aktualizace > Pro manuální aktualizaci databáze stiskněte šipkové tlačítko doprava. 6.3 Konfigurační průvodce V této položce menu můžete ručně spustit konfiguračního průvodce pro konfiguraci sítě. Upravte nastavení podle popisu v položce menuinitial Operation (počáteční provoz). 6.4 Volba jazyka Zvolte provozní jazyk zařízení v této položce menu. 6.5 Dodatečné nastavení Správa profilu Správa profilu zjednodušuje správu konfigurací různých zařízení pro připojení zařízení do různých sítí. Například profil 1 pro připojení do sítě Home (domov) a profil 2 pro připojení do sítě Office (kancelář). 18

19 BDA Internet_.QXP :13 Str. 19 Správa klíčů Pokud je aktivována správa klíčů, lze požít různé klíče, aby byl zajištěn přístup do sítě. Pokud je deaktivována, je použitý jen jeden klíč. Editace názvu zařízení Zde můžete sami zadat název zařízení a změnit jej. 6.6 Konfigurace data/času V této fázi menu nastavte časové pásmo, které patří do umístění zařízení. 6.7 Výběr profilu Zde prosím vyberte požadovaný profil. 7 Provoz 7.1 Zapnutí a vypnutí > Zapněte zařízení stiskem tlačítka On/Standby na dálkovém ovladači. > Opětovným stiskem tohoto tlačítka na dálkovém ovladači se zařízení znovu vypne. Zařízení je nyní v režimu standby. 7.2 Vložení databáze Rádio programy, které lze přehrávat pomocí vašeho zařízení jsou uloženy v databázi. Tato databáze je uložena na internetu, např. síťové resp. internetové připojení je vyžadováno, aby mohla být načtena. Abyste mohli načíst databázi, přejděte k následujícímu: > Stiskněte tlačítkohome na dálkovém ovladači. Zobrazí se následující menu: > Zvolte řádek MRSDB01 pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů. > Potvrďte pomocí šipkového tlačítka doprava. Zobrazí se následující zpráva: 19

20 BDA Internet_.QXP :50 Str. 20 > Chcete-li aktualizovat databázi, stiskněte šipkové tlačítko doprava. Zobrazí se následující zpráva: > Pro stažení databáze stiskněte šipkové tlačítko doprava. Po stažení databáze je vaše zařízení připraveno k použití. 7.3 Volba rádio programů > Stiskněte tlačítkohome na dálkovém ovladači. Zobrazí se následující menu: > Zvolte řádek Favourites pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů pokud si přejete zvolit oblíbené programy. Oblíbené lze definovat podle popisu v bodě > Zvolte řádek Internet radio, abyste ručně zvolili rádio programy. 20

21 BDA Internet_.QXP :50 Str Internetové rádio Nyní se můžete rozhodnout, programy uložené v databázi zařízení mají být zobrazeny buď roztříděny podle zemí nebo podle žánrů (styly hudby). > Zvolte požadovaný typ zobrazení pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů a potvrďte tento výběr pomocí šipkového tlačítka doprava Země Pokud jste zvolili seznam roztříděný podle zemí, zobrazí se seznam. zobrazující země, ve kterých jsou k dispozici rádio programy v databázi. > Použijte šipková tlačítka nahoru/dolů pro volbu země, jejichž programy by měly být zobrazeny. > Výběr potvrďte pomocí šipkového tlačítka doprava. Nyní se zobrazí rádio stanice zvolené země.. > Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů zvolte program, který chcete poslouchat a potvrďte tento výběr pomocí šipkového tlačítka doprava. Nyní je založeno připojení ke zvolenému rádio programu. Pokud je založeno připojení, program je přehráván a displej vám poskytuje informace spojené s tímto programem. 21

22 BDA Internet_.QXP :50 Str Informace ohledně aktuální skladby resp. aktuálního programu. 2. Formát aktuálního přehrávání: stereo nebo mono 3. Zobrazení datového toku. Datový tok určuje kvalitu digitálního zdroje. Kvalita zvuku přehrávání závisí internetového programu. Vaše zařízení na to nemá žádný vliv. 4. Zobrazení síly signálu pro připojení WLAN. Plná křivka indikuje výborný příjem. Toto zobrazení je vhodné pro nasměrování zařízení. 5. Zobrazení stavu bufferu (vyrovnávací paměť) přehrávání. Pokud je lišta prázdná, připojeni k netu resp. přenos dat může být přerušen. Toto může způsobit přerušení v přehrávání. 6. Zobrazuje aktivní náhodný režim (náhodné přehrávání). Malý trojúhelník symbolizuje, že je nyní přehrávání aktivní. Symbol opakování zobrazuje, že je opakována aktuální skladba. Pomocí přidání all (vše) je opakován aktuální seznam Žánry 6 Pokud jste zvolili seznam roztříděný podle žánrů, zobrazí se seznam, zobrazující žánry, ve kterých jsou k dispozici rádio programy v databázi. > Použijte šípková tlačítka nahoru/dolů pro volbu požadovaného žánru. > Výběr potvrďte pomocí šipkového tlačítka doprava. Nyní jsou zobrazeny rádio stanice, které patří do zvolených žánrů. > Pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolůzvolte program, který chcete poslouchat a potvrďte tento výběr pomocí šipkového tlačítka doprava. 22

23 BDA Internet_.QXP :50 Str Předvolba stanic Abyste usnadnili úpravu vašich oblíbených programů, můžete je uložit na tlačítka předvolby (numerická tlačítka 0 až 9). Poté lze tyto programy zvolit stiskem odpovídajícího numerického tlačítka. > Podle výše uvedeného popisu upravte program, který chcete přenést na tlačítko předvolby. > Poté stiskněte tlačítkopreset. Zobrazí se zpráva To store press 0 9 (pro uložení stiskněte 0-9). > Během zobrazení této zprávy stiskněte numerické tlačítko, na které by měl být program uložen. Tento program je nyní uložen na tomto numerickém tlačítku a poté jej lze zvolit stiskem tohoto numerického tlačítka. > Numerická tlačítka programů, které již byly uloženy, jsou přepsány během výše uvedeného postupu Oblíbené Dodatečně lze k předvoleným stanicím označit oblíbené programy jako oblíbené. Tyto programy jsou poté uloženy v oblíbeném seznamu a tak je lze rychle zvolit Přidávání programů do oblíbeného seznamu > Podle výše uvedeného popisu zvolte seznam rádio programů např. rádio programy z Německa. > Zvolte program, který chcete přidat do oblíbených, pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů. > Nyní stiskněte(ne)označené tlačítk. Rádio stanice bude přenesena do oblíbeného seznamu Vyvolání oblíbených > Stiskněte tlačítko Home a označte řádek Favourites. Zobrazí se seznam s oblíbenými programy. nebo > Stiskněte tlačítko Playlist. > Nyní pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolůoznačte rádio program, který chcete slyšet a potvrďte stiskem šipkového tlačítka doprava Vymazání stanic z oblíbených > Podle výše uvedeného popisu vyvolejte oblíbený seznam. > Označte rádio program, který chcete vymazat pomocí šipkových tlačítek nahoru/dolů. 23

24 BDA Internet_.QXP :50 Str. 24 > Stiskněte (Ne)označené tlačítko, abyste vymazali program z oblíbených. 7.4 Změna hlasitosti Po zapnutí rádia je hlasitost stejná jako byla nastavena před posledním vypnutím. > Hlasitost vašeho rádia lze zvýšit pomocí tlačítka Volume + a snížit pomocí tlačítkavolume -. > Stiskem tlačítkasound on/off lze zapnout nebo vypnout zvuk. Vyresetování zařízení 8.1 Vyresetování Pokud vaše zařízení přestane fungovat, můžete jej vyresetovat. > Stiskněte Reset tlačítko špičatým předmětem (např. kuličkové pero). Toto restartuje zařízení. 8.2 Vyvolání továrního nastavení > Abyste vyresetovali zařízení do jeho továrních nastavení, stiskněte po dobu cca 8 sekund tlačítko Reset, když je rádio zapnuto, dokud jednou neblikne Eternet LED indikátor. Poté displej zhasne. Tímto krokem budou všechna individuální nastavení, např. klíč sítě, vymazán. > Nyní vytáhněte DC konektor zdc zásuvky a zapojte jej znovu za několik sekund. Chování zařízení je poté stejné, jako při prvním zapnutí. Proces instalace musí být proveden znovu. 9 Webové rozhraní Abyste nastavili vaše zařízení, můžete přejít k popisu pod bodem 5. Dodatečně můžete pohodlně provést konfiguraci vašeho zařízení pomocí webového rozhraní na vašem PC. 9.1 Volba webového rozhraní Jsou zde dvě možnosti pro volbu webového rozhraní: Možnost 1: > Otevřete prohlížeč vašeho PC. > > Zadejte IP adresu zařízení do adresové lišty prohlížeče. IP adresu zařízení lze vzít z menu Device Status (stav zařízení) (bod 6.1). Možnost 2: > Zařízení zvolíte ze seznamu UPnP zařízení v prostředí sítě. 24

25 BDA Internet_.QXP :50 Str Stavové informace Po volbě webového rozhraní se zobrazí stavové informace vašeho zařízení. 9.3 Konfigurace profilu > Klikněte na Profile Configuration, abyste otevřeli příslušnou stranu. Na této straně můžete provést konfiguraci zařízení. > Zadejte příslušná data na určité pozice (podle popisu v bodě 5). > Abyste uložili zadaná data, klikněte na tlačítkoapply v dolní části zobrazení. 25

26 BDA Internet_.QXP :50 Str Aktualizace firmwaru Někdy může být potřeba aktualizace firmwaru zařízení. Nový firmware je k dispozici na domovské stránce TechniSat. Berte prosím v úvahu informace, které jsou staženy s novým firmwarem. > Pokud chcete aktualizovat firmware vašeho zařízení, klikněte na pole firmware update. > Pro spuštění aktualizace firmwaru klikněte na OK a poté prosím postupujte podle následujících pokynů. 10 Připojení Windows Media Pomocí speciálního softwaru, běžícího na počítači nebo jiném zařízení, můžete sdílet hudební soubory pro přehrávání v síti. Pro InternetovéRádio 1, musí být k dispozici UPnP kompatibilní server, který poskytuje data.microsoft nabízí Windows Media připojení jako stahování zdarma. Pomocí odkazu se dostanete na příslušnou stránku. Pokud odkaz nefunguje, můžete také nainstalovat software pomocí aktualizační funkce Windows. Po instalaci najdete pod START, ACCESSO- RIES, ENTERTAINMENT MEDIA položku Windows Media Connect. Po prvním vyvolání a zapnutí InternetovéhoRádio 1 s, se otevře následující okno. V této chvíli je software k dispozici pouze v německém jazyce. V tomto okně uvidíte všechny mediální přehrávače, které jsou registrovány ve vaši síti, výchozí, Windows Media Connect, zakazuje přístup. 26

27 BDA Internet_.QXP :50 Str. 27 Pro autorizaci vašeho InternetovéhoRádia 1, zvolte položku TechniSat ze seznamu a klikněte na tlačítko Allow (umožnit). Nyní se displej změní následovně. Pokud nyní kliknete na funkce, obdržíte podrobné informace o vašem síťovém přehrávači. Podívejte so prosím na informace ohledně dalšího používání a jak použít a zadat váš obsah v online pomoci Windows Media Connect. 27

28 BDA Internet_.QXP :50 Str Průvodce řešením problémů Problém Možná příčina Řešení Nefunguje dálkový ovladač Jsou vybité baterie Vyměňte baterie Baterie jsou vloženy špatně Dávejte si pozor na správnou polaritu. Připojení do sítě nemusí být založeno. Dálkový ovladač není nasměrován na infračervený přijímač. Bezpečnostní kód není zadán správně. Nasměrujte dálkový ovladač na infračervený přijímač. Ujistěte se, zda je bezpečnostní kód (WPA nebo WEP) zadán správně. Přehrávání probíhá s krátkým přerušením. Přehrávání rádio stanice nelze spustit. DSL modem není vytočen. Firewall není upravena správně. Problémy se sítí Rádio stanice není aktuálně k dispozici. Umožněte modemu vytočení internetu. Zkontrolujte nastavení firewall. Zkontrolujte síťové připojení. Pomocí WLAN pravděpodobně zmenšujete vzdálenost k routeru. Zkuste znovu později. Stanice nemusí být dočasně v provozu. Stanice má novou adresu. Aktualizujte data banku. Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk. Už nelze přidat více oblíbených. Zvuk je ztišen. Zvuk je ztlumený. Reproduktory nejsou připojeny správně. S použitím externího zesilovače: Zesilovač není zapnutý nebo je příliš zeslabeny. Seznam oblíbených je plný (maximálně 50 oblíbených). Stiskněte tlačítko ztišení na dálkovém ovladači pro opětovné zapnutí zvuku. Nastavte hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti na dálkovém ovladači. Proveďte správné připojení reproduktorů. Zapněte zesilovač a přiměřeně upravte hlasitost.. Odstraňte stanice ze seznamu oblíbených, před přidáním nových. 28

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Strana 1 Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M Přední část Zamykací objímka Zadní část Sériové číslo Indikátor stavu (vnější prstenec)

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod pro sledování NETBOX TV na PC

Návod pro sledování NETBOX TV na PC Návod pro sledování NETBOX TV na PC 1. Příprava na instalaci stáhněte si aktuální verzi programu VLC Media Player na domovských stránkách http://www.videolan.org/vlc/ a) pokud si chcete ověřit, zda služba

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, ul. Armii Krajowej 33, POLSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1

AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, ul. Armii Krajowej 33, POLSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 verze dokumentu 1.2 AC SOFTWARE SP. Z O.O. AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, ul. Armii Krajowej 33, POLSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Provozní podmínky 3 3. Obsah balení:

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více