Akční plán regionu Zábřežsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán regionu Zábřežsko 2007-2013"

Transkript

1 Akční plán regionu Zábřežsko AKTUALIZACE LISTOPAD 2008 Aktivita / Projekt Prioritní osa č.1 Životní prostředí Téma 1.1. Ochrana životního prostředí Nositel projektu Finanční náročnost (v tis.kč) Předpoklad termínu realizace Stupeň přípravy Opatření Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta Vybudování centra partnerství a ekologické výchovy Město Zábřeh MAS Horní Pomoraví vydáno stavební povolení, projektově připraveno Centrum pro osvětu v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie Vladimíř Porteš projektový záměr Opatření Stavby a opatření pro ochranu životního prostředí Výstavba sběrného dvora obec Dubicko Vydáno územní rozhodnutí Výsadba aleje a zeleně hřbitov obec Sudkov Rekultivace skládky obec Hrabová Protierozní opatření za školou obec Hoštejn 200 Výstavba kompostárny obec Dubicko Zabezpečení skládky obec Lukavice zpracována koncepce nakládání s odpady, zahájeno zpracování PD Specif.předpoklady realizace Téma 1.2. Péče o krajinu Opatření Obnova významných krajinných prvků Vyčištění a oprava potoka obec Rájec přípravná fáze Zvelebení parku u Orlovny obec Leština Obnova veřejné zeleně obec Postřelmov Revitalizace vodních ploch obec Hynčina přípravná fáze Opatření Strojové vybavení pro údržbu krajiny, vč. veřejných prostranství

2 Univerzální stroj- údržba veřejných ploch obec Rájec přípravná fáze Téma 1.3. Ekologická energetika Opatření Využití obnovitelných zdrojů energie Výstavba malé vodní elektrárny obec Hoštejn Rekonstrukce kotelny OÚ obec Hoštejn 300 Výstavba bioplynnové stanice město Štíty zahájena spolupráce s firmou ZEAS Března a Fortex AG Šumperk Úprava rozvodů topení v KD + měření obec Drozdov přípravná fáze Přestavba kotelny školy obec Horní Studénky Opatření Úsporná energetická opatření Snížení energetické náročnosti objektu školy obec Svébohov Výměna oken a zateplení fasády ZŠ obec Rájec přípravná fáze Výměna oken a dveří. Zateplení ZŠ obec Bohuslavice Výměna oken MŠ obec Postřelmůvek Měření a regulace ZŠ obec Dubicko rozpracována PD Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu obec Rovensko investiční záměr Výměna oken, základní škola Štíty město Štíty Zateplení fasády zdrav.střediska obec Postřelmov Zateplení stropů v ZŠ obec Postřelmov Výměna oken a zateplení budovy pošty obec Postřelmov Výměna oken a zateplení fasády MŠ obec Postřelmov Zateplení fasády panel. domu Nová 386 obec Postřelmov Zastřešení panelového domu Nová 386 obec Postřelmov Výměna oken a zateplení budovy OÚ obec Hoštejn Výměna oken KD obec Kolšov Téma 1.4. Dopad lidské činnosti na životní prostředí Opatření Monitoring dopadu lidské činností (produkce, spotřeby) na životní prostředí

3 Opatření Zavádění systému hodnocení dopadu regionální produkce na životní prostředí, místní značení produktů Opatření Ekologické formy hospodaření Celkem za osu Prioritní osa č.2 Infrastruktura Téma 2.1. Dopravní infrastruktura Opatření Rekonstrukce a budování komunikací Výstavba chodníku obec Svébohov projekt Parkoviště u hřbitova obec Svébohov projekt Lesní cesty "U javorů" a "Zborovce" obec Svébohov stavební povolení, žádost o 2009 dotaci z PRV Nové chodníky obec Rohle 900 Výstavba chodníku u hlavní komunikace obec Lesnice Výstavba nového chodníku od pomníku ke hřbitovu obec Leština Výstavba chodníků obec Dubicko rozpracovaná PD Vybudování chodníku ulice Školní město Štíty stavební povolení Vybudování části chodníku ulice Nádražní město Štíty zadán projekt k vypracování Rekonstrukce mostu na ul. 1. máje obec Postřelmov přípravné práce Vybudování chodníku na ul. Osvobození obec Postřelmov přípravné práce Komunikace ul. U Zahrádek obec Postřelmov vydáno stavební povolení Chodník Sudkov-Postřelmov obec Postřelmov projekt pro územní řízení Místní komunikace obec Hoštejn Vybudování chodníku k lesáku obec Hoštejn projekt Rekonstrukce a vybudování obslužných komunikací areálu živočišné výroby Březná ZEAS Březná a.s stavební povolení Opatření Údržba a opravy komunikací Opravy místních komunikací obec Svébohov Oprava místních komunikací obec Rájec přípravná fáze Oprava chodníků obec Rájec přípravná fáze platnost stavebního povolení do konce roku 2009

4 Oprava chodníků a místních komunikací obec Postřelmůvek Oprava chodníků v obci obec Sudkov vydáno staveb. povolení Oprava místní komunikace obec Sudkov Oprava chodníku obec Svébohov 200 Opravu MK a chodníků obec Rovensko Oprava komunikace obec Horní Studénky Oprava místních komunikací obec Hrabová Opravy místních komunikací obec Bohuslavice Opravy komunikací obec Jedlí Oprava místních komunikací obec Kamenná 600 Acrobat park Aleše Valenty-vybudování přístupových komunikací město Štíty Oprava místních komunikací obec Dubicko Dokon.oprav chodníků podél hlavní silnice obec Leština Oprava místních komunikací obec Zvole projektová příprava Oprava místních komunikací obec Drozdov přípravná fáze Oprava komunikací Křižanov obec Hynčina přípravná fáze Oprava konuminakcí Dlohá Ves obec Hynčina přípravná fáze Oprava chodníku obec Kolšov projektová dokumentace Opravy chodníků obec Zborov do 2013 Oprava a rekonstrukce míst. komunikací obec Hoštejn 700 Oprava chodníku na ul. Luční obec Postřelmov Oprava a rekonstrukce míst. komunikací obec Postřelmov Oprava stávající místní komunikace obec Kosov 800 Opatření Budování obchvatů obcí Rychlostní komunikace - obchvat obce obec Zvole Téma 2.2. Dopravní obslužnost Opatření Zefektivnění regionální dopravní obslužnosti Téma 2.3. Bezmotorová doprava Opatření Budování infrastruktury pro bezmotorovou dopravu Zhotovení zábradlí kolem pěšiny na hrad obec Hoštejn 200

5 Cyklostezka Zábřeh - Postřelmov město Zábřeh, obec Postřelmov do 2013 Cyklostezka Zábřeh - Postřelmov město Zábřeh, obec Postřelmov do 2013 Cyklostezka Desná obec Postřelmov vyhledávací studie Cykloodpočívky MR Zábřežsko do 2013 Projekt na cyklostezku mezi Leštinou a Zábřehem obec Leština + město Zábřeh Výstavba cyklostezky mezi Leštinou a Zábřehem obec Leština + město Zábřeh Odpočinkové místo na cyklotrase Hrabová - Třeština, u "Rybníčka" obec Bohuslavice 298 Téma 2.4. Veřejná infrastruktura Opatření Výstavba, rozšíření, rekonstrukce, obnova vodovodů, kanalizací, ČOV (včetně kořenových čistíren odpadních vod) dokumentace pro územní Spalšková kanalizace Svébohov obec Svébohov řízení Oprava střechy vodojemu obec Svébohov Stavba vodovodu a kanalizace obec Rájec voda-st.povolení, kanalizaceprojektová příprava Kanalizace a ČOV obec Chromeč vydáno územní rozhodnutí, příprava žádosti Výstavba kanalizace obec Postřelmůvek Rekonstrukce kanalizace město Zábřeh probíhá vodoprávní řízení Vodovod obec Zborov Rozšíření ČOV Postřelmov obec Postřelmov vydáno stavební povolení Úpravna vody město Štíty stavební povolení Dobudování splaškové kanalizace město Štíty projektová dokumentace žádost o stavební povolení Vybudování bezbariérového přístupu do budovy OÚ Dubicko obec Dubicko Výstavba kanalizace obec Jedlí

6 Vybudování splaškové kanalizace a přečerpávací stanice obec Jestřebí Výstavba kanalizace a ČOV obec Rovensko studie Intenzifikace ČOV obec Zvole Projekt + ohlášení stavby Oprava části vodovodního řádu obec Drozdov přípravná fáze Oprava ČOV obec Drozdov přípravná fáze Vybudování vodovodu obec Hynčina do 2013 přípravná fáze Vybudování kanalizace obec Hynčina do 2013 přípravná fáze Vybudování splaškové kanalizace obec Kolšov připravena projektová dokumentace, vydáno 2010 stavební povolení Kanalizace a čistírna odpadních vod obec Zborov do 2013 Rekonstrukce obecního vodovodu obec Leština Oprava kanalizace na ulici Komenského obec Leština Opravy vodovodu obec Leština Vodní hospodářství obec Kosov 200 Opatření Rekonstrukce, výstavba, opravy veřejných objektů v majetku obcí Autobusová zastávka "Chaloupky" obec Svébohov Veřejné osvětlení a elektrifikace hřbitova obec Svébohov 250 dokumentace pro stavební 2009 povolení Opravy zázemí objektu obecního domu obec Svébohov studie Rekonstrukce budovy kulturního domu obec Rájec projektový záměr Rekonstrukce budovy obecního domu obec Rájec projektový záměr Oprava zvonice-kultur.památky obec Rájec projektový záměr Oprava budovy OÚ obec Postřelmůvek přípravná fáze Rekonstrukce hasičské zbrojnice obec Kolšov přípravná fáze Oprava pietní síně obec Leština Rekonstrukce budovy OÚ obec Sudkov připravena projektová dokumentace, zažádáno o stavební povolení Oprava budovy obecního úřadu obec Lesnice 400 Výstavba malometrážních bytů obec Nemile Oprava stávajících kulturních památek obec Jestřebí 300

7 Oprava požární nádrže obec Hoštejn 500 Veř.osvětlení a rozhlas k novým RD obec Lesnice 274 Rekonstrukce obecního rozhlasu obec Hoštejn 300 Nahrazování drát. rozhlasu bezdrátovým obec Leština Rekonstrukce a rozšíření veř.osvětlení obec Kamenná 890 Oprava budovy obecního úřadu obec Dubicko zahájení příprav Rekonstrukce budovy městského úřadu město Štíty Výměna oken v KD+byt+OÚ obec Drozdov přípravná fáze Výstavba ubytovny na stávající budově v areálu víceúčelové vodní nádrže obec Zborov hotov projekt k 1.etapě; etapa se připravuje Oprava střechy a výměna oken na budově Obecního domu obec Zborov Výstavba hasičské zbrojnice obec Zborov Oprava obvodového zdiva požární nádrže obec Zborov Oprava střechy a fasády na budově hřbitovaobec Zborov 800 Rekonstrukce budovy OÚ obec Postřelmov vydáno stavební povolení Přestavba bývalého koupaliště na areál zdraví obec Postřelmov Oprava kapličky na ul. Pod Lipami obec Postřelmov Přestavba bývalého koupaliště na vodní plochu s případným požárním využitím obec Hynčina v přípravě Nejnutnější opravy v Orlovně obec Leština Opravy v Orlovně obec Leština Oprava střechy na obecním úřadě obec Leština Zhotovení sochy Jana Nepomuckého obec Leština Opatření Výstavba veřejné infrastruktury (sítě i komunikace) k pozemkům s novou výstavbou v obcích Vybudování infrastr. pro novou zástavbu obec Svébohov Infrastruktura pro výstavbu RD obec Zvole Inženýrské sítě a místní komunikace obec Lesnice 1. etapa je ve stavebním Zasíťování nových stavebních parcel "Za humny" obec Bohuslavice řízení; etapa je připravována Podpora výstavby RD obec Horní Studénky 2 000

8 Komunikace k novým staveb. parcelám obec Hoštejn Výstavba inženýr. sítí k nové zástavbě obec Hoštejn Vybudování infrastr. pro novou zástavbu obec Jestřebí Infrastruktura pro výstavbu RD obec Dubicko rozpracována PD Nové stavební parcely a jejich zasíťování obec Zborov do 2013 vytyčeno území Příprava a zasíťování parcel pro budoucí výstavbu 1. et obec Leština Opatření Plynofikace Plynofikace obce obec Kamenná Téma 2.5. Podnikatelská infrastruktura Opatření Dopravní dostupnost průmyslových zón a brownfields Kruhový objezd Leštinská město Zábřeh Opatření Zasíťování průmyslových zón a podnikatelských objektů Průmyslová zóna Leštinská město Zábřeh Celkem za osu Prioritní osa č.3 Podnikatelské příležitosti Téma 3.1. Drobná řemesla a živnosti Opatření Poradenství, výchova a osvěta v oblasti zakládání a rozvoje podnikání Rozvoj podnikání na Zábřežsku MAS Horní Pomoraví Opatření Zakládání a rozvoj drobných řemesel BOKR SERVISkovoobrábění Rozšíření kovobráběcí dílny Pětiosé frézovací centrum Nářadí Š+V Dubicko Opatření Rozvoj a propagace místní produkce Den Mikroregionu Zábřežsko MR Zábřežsko Prezentace na veletrhu Země živitelka MAS Horní Pomoraví Zavedení certifikace místních produktů MAS Horní Pomoraví Opatření Rozvoj ploch a areálů určených pro podnikání (rekonstrukce, opravy, výstavba) Zastřešení hnojiště a silážních žlabů ZEAS Březná a.s Opatření Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů, podnikatelských líhní Téma 3.2. Cestovní ruch Opatření Služby cestovního ruchu

9 Systém informačních tabulí MR MR Zábřežsko 800 do 2013 Opatření Infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu Zachování středověké památky hradu Brníčko včetně přístupových cest obec Brníčko Rekonstrukce Autokempingu Štíty město Štíty projektová dokumentace Turistická ubytovna včetně sportovního areálu obec Brníčko Obnova drobných sakrálních staveb na území mikroregionu Zábřežsko MR Zábřežsko Opatření Propagace regionu a místních subjektů město Zábřeh, MR Prezentace na veletrhu Urbis Invest Zábřežsko Prezentace na veletrhu Regiontour MAS Horní Pomoraví Celkem za osu Prioritní osa č.4 Lidské zdroje Téma 4.1. Celoživotní vzdělávání Opatření Vzdělávání, výchova a osvěta zaměřená na zvyšování adaptability pracovních sil Téma 4.2. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Opatření Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů pro rozvoj lidských zdrojů (včetně objektů školských) Rekonstrukce školní stravovny obec Rájec nabídkové řízení Rekonstrukce ZŠ obec Rohle 400 Rekonstrukce budovy základní školy obec Leština Rekonstrukce školní stravovny obec Kamenná 237 Rekonstrukce školky a ZŠ obec Zvole Projekt, žádost o dotaci Oprava základní a mateřské školy obec Hrabová 500 Rekonstrukce školní jídelny město Štíty projektová dokumentace a 2008 žádost o dotaci Rekonstrukce školní tělocvičny město Štíty Výměna oken v Mateřské škole obec Drozdov přípravná fáze Rekonstrukce střechy ZŠ, MŠ obec Hoštejn 800 Vybavení stravovny ZŠ obec Postřelmov

10 Rekonstrukce ZŠ a MŠ obec Horní Studénky příprava PD a žádosti o dotace Rekonstrukce Katolického domu Spolek Metoděj Zábřeh studie Rekonstrukce ZŠ a MŠ obec Rovensko investiční záměr Téma 4.3. Sociální služby pro specifické cíl. Skupiny Opatření Rozvoj sociálních služeb v regionu Život se zrakovým postižením. Sociální poradna a aktivizační služby pro zrakově postižené SONS, oblastní odbočka Šumperk Jeseník, Renata Jandrtová probíhá realizace Rodinné centrum Na průběžná realizace aktivit Paloučku o.s rodinného centra Rodinné centrum Na Paloučku Opatření Realizace opatření komunitního plánu sociálních služeb Zábřežska Komplex opatření v boji proti zadlužování IV. PS KPSS (členové) Bezbariérovost město Zábřeh KPSS průběžná realizace, náklady do 2013 uvedeny za celé období Komplexní informační kapmaň nejen pro seniory město Zábřeh 30 do 2013 kontinuální realizace Komunitní plánování sociálních služeb Zábřežska město Zábřeh žádost o dotaci Téma 4.4. Infrastruktura pro rozvoj soc. služeb Opatření Výstavba, rekonstrukce, opravy a obnova či doplnění vybavení objektů pro provoz sociálních služeb Výstavba domu s pečovatelskou službou obec Dubicko Domov pro seniory město Zábřeh Domov pro seniory přestavba suterénu budovy DPS na jednotku ošetřovatelské péče město Zábřeh Domov pro seniory rozšíření kapacity lůžek sociální hospitalizace na Interně Zábřeh s.r.o. Interna Zábřeh s.r.o Vybudování (bezbariérového) bydlení pro seniory v Kolšově obec Kolšov

11 Rozšíření denního centra město Zábřeh Dům na půl cesty a startovací byt výstavba nového nebo rekonstrukce stávajícího objektu (DnPC a SB) město Zábřeh Bezbariérové chodníky ve městě město Zábřeh Oprava střechy penzionu pro důchodce obec Postřelmov Zázemí pro rozvoj enviromentální výchovy, poradenství, osvěty a rozvoj sociálních služeb AREÁL PIVOŇKAo.p.s Téma 4.5. Mládež a prevence proti soc.patologickým jevům Opatření Preventivní opatření u specifických cílových skupin proti sociálně patologickým jevům (mládež, nezaměstnaní, soc. slabí, senioři, atd..) Podpora terénní práce v oblasti drogové scény (zřízení kontaktního místa pro terénní práci s uživateli drog) Cyklus přednášek Prevence kriminality na školách MiZ Zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež Poradna pro ženy a dívky - programy Re-sef o.s. Šumperk ve spolupráci s MÚ Zábřeh probíhá příprava Poradna pro ženy a dívky, Poradna pro rodinu, MÚ Zábřeh, Městská policie, Re-sef o.s. Šumperk realizace nově založené občanské sdružení Občanské sdružení SONŽ pomoc a poradenství pro ženy a dívky průběžná realizace Školení, supervize, spolupráce Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE 2009 Celkem za osu Prioritní osa č.5 Volnočasové aktivity Téma 5.1. Sportovní, kulturní společenské akce Opatření Vybavení pro kulturní, sportovní společenské akce Pořízení pódia MAS Horní Pomoraví Opatření Podpora pořádání tradičních i nových kulturních, sportovních společenských akcí

12 Pořádání soustředění držitelů vodících psů PES PRO TEBE (NNO) Opatření Podpora činnosti zájmových spolků, klubů neziskových organizací Prezentace skautských oddílů na akcích poř Skautský oddíl Žáby každoročně Zapojení mládeže do kyn.sportů Psí škola LIŠMEN realizace Téma 5.2. Infrastruktura pro volnočasové aktivity Opatření Infrastruktura pro volnočasové aktivity Vybudování víceúčelového hřiště obec Svébohov studie Výstavba hřiště u ZŠ obec Sudkov vydáno staveb. povolení Multifunkční hřiště město Štíty studie Přestavba klubovny na centrum sportovně volnočasových aktivit především pro mládež Dobudování Orelského domu a venkovního zázemí pro kulturněspolečenské a sportovní centrum obce Junák Rovensko (nezisková organizace) investiční záměr Orel Rovensko (nezisková organizace) investiční záměr Výstavba víceúčelového hřiště obec Kolšov Výstavba hřiště pro starší děti a mládež město Štíty Hřiště obec Zborov 700 do 2013 Vybudování sportoviště u KD obec Brníčko Využití sport. areálu a stávajícího objektu obec Hrabová Rekonstrukce budovy Orlovny obec Leština Rekonstrukce sportovního areálu obec Leština dokumentace k územnímu 2009 řízení Půdní vestava nad obecním úřadem a rekonstrukce hospodářské budovy obec Bohuslavice savební povolení, žádost o 2009 dotaci Rekonstrukce Sokolovny TJ Sokol Štíty Výstavba kabin a tribuny TJ Sokol Štíty Tréninkové hřiště - fotbal TJ Sokol Jestřebí Vybudování víceúčelového hřiště obec Hoštejn projekt Rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště obec Hoštejn Rekonstrukce jeviště a kulisárny KD obec Postřelmov projektová dokumentace Výstavba fotbalového stadionu obec Postřelmov Hřiště u ZŠ obec Postřelmov přípravná fáze

13 Rekonstrukce plaveckého areálu město Zábřeh realizace Hřiště obec Lesnice 200 Celkem za osu Prioritní osa č.6 Partnerství a spolupráce Opatření Rozvoj místního partnerství Den Horního Pomoraví MAS Horní Pomoraví Múzy na hranicích - grafické workshopy MAS Horní Pomoraví Opatření Vznik a realizace společných projektů v rámci národního a mezinárodního partnerství Kulturní, sportovní setkání národní MAS Horní Pomoraví Kulturní, sportovní setkání mezinárodní MAS Horní Pomoraví Celkem za osu 660

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Dotace ze Strukturálních fondů EU

Dotace ze Strukturálních fondů EU Rok realizace Referenční listina firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. Dotace ze Strukturálních fondů EU Název akce Žadatel Předpokládaná výše investice v mil. Kč bez DPH Dotační zdroj 2003 Kanalizace Lázně

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty O B S A H I. Úvod 1.1 Základní údaje 1. Důvody vzniku společnosti 1.3 Územní působnost 1. Poslání a cíle 1.5 Poskytované služby 1.6 Strategie rozvoje území II. Organizační struktura společnosti.1 Organizační

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol

Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Popis jednotlivých položek ve formuláři k DT 8 POV Pardubického kraje a jejich kontrol Na vstupní stránce DT 8 se vyberou/zadají následující údaje: 1. Název obce (pokud žádá obec) - vloží se alespoň počátek

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2005-1. změna

Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok 2005-1. změna List1 Příjmová část rozpočtu města Příbora na rok - 1. změna schváleno na 28. zasedání zastupitelstva města dne 2.6. Parg. Položka příjmy příjmy po 1. změně rozpočtu 1. Daňové příjmy: 1111 Daň z příjmu

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010

Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010 Rozpočtové VÝDAJE - rok 2011 9.3.2011 Město MHluboká nad Vltavou Upravený Paragraf Org. Položka Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010 Skutečnost rozpočet 2010 2010 Rozpočet 2011 1032 0 Pěstební činnost

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. 1 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: leden duben 2014 Název MAS: LAG Podralsko z.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Miroslava Váradiová asistentka manažerky PhDr. Dagmar Strnadová

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán)

ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán) Priorita 1 - Infrastruktrura, obnova majetku a inovace Cíl 1.1. - Systém financování a obnovy majetku 1.1.1. Tvorba a zavedení systému financování a obnovy majetku města Štětí A 1.1.2. Plán oprav a údržby

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Tvorba a použití peněžních fondů města

Tvorba a použití peněžních fondů města Tvorba a použití peněžních fondů města Sociální fond Příjmy (tis. Kč) RO 2012 Sk 12/12 Počáteční stav k 1.1.2012 84 84 Příděl z rozpočtu 1620 1620 Celkem příjmy 1704 1704 501-Stravování zaměstnanců a důchodců

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE B O H U S L A V I C E Okres Šumperk

PROGRAM OBNOVY OBCE B O H U S L A V I C E Okres Šumperk PROGRAM OBNOVY OBCE B O H U S L A V I C E Okres Šumperk Pořizovatel: Obec Bohuslavice, IČ: 00302384 Bohuslavice 2, 789 72 Dubicko Zpracovala:: Marie Doleželová, starostka Tento program byl zpracován jako

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2003 Mgr. Zdeněk Sedláček, Jankov 131, 257 03, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Společenství obcí Čertovo břemeno v roce

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8

rozpočet 2008 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 NÁVRH Z 22.01.08 2007 2008 P Ř Í J M Y R O Z P O Č E T 2 0 0 8 SU AU položka ZPUZORJ Kč text ## 20 1111 1 900 000,0 2 600 000,0 daň z příjmu závislá činnost 1112 2 950 000,0 800 000,0 DPFO ze SVč +1,0mil

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více