Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov"

Transkript

1

2 Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: předseda VV OFS TZ: e mail: Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: místopředseda VV OFS Pelhřimov předseda DK e mail: Milan REICH Nový Rychnov 191 mobil: člen VV a STK TZ: e mail: MZ : Ladislav ČEKAL Dolnokubínská 1888 mobil: člen DK Pelhřimov TB: Ing. Jiří MATIÁŠEK Táborská 1874 mobil: předseda KM Pelhřimov TB: TZ: e mail: Marek ŠVEHLA Na Skalce 963 mobil: člen STK Humpolec TZ: e mail: Jiří NEPRAŠ Táborská 1874 mobil: Předseda STK Pelhřimov e mail:

3 Revizní komise Předseda: Zbyšek RYŠÁNEK mobil: Členové: Miloslav VEJSADA mobil: Dušan OBRANEC mobil: Odborné komise OFS Sportovně technická komise STK: Předseda: Členové: Jiří NEPRAŠ Marek ŠVEHLA, Milan REICH Komise rozhodčích KR: Předseda: Pavel NENADÁL mobil: Členové: Marek ŠVEHLA Disciplinární komise DK: Předseda: Členové: Václav HRKAL Ladislav ČEKAL Komise mládeže KM: Předseda: Ing. Jiří MATIÁŠEK Člen: Pavel Smrčka mobil: Trenérsko metodická komise TMK Předseda: Mgr. Miroslav NOVÁK mobil:

4 Zasedání VV OFS a komisí Výkonný výbor OFS: každý týden dle plánu práce Sportovně technická komise: každou středu od hod. v zasedací místnosti TVS Vysočina Disciplinární komise: každou středu od hod. v kanceláři TVS Vysočina Adresy fotbalových institucí Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100, , Praha 6 sekretariát tel ekonom. oddělení tel organizač. oddělení tel legislativně právní od. tel registrační oddělení tel Úřední hodiny na RO ČMFS Praha úterý: 8 16 hod. čtvrtek: 8 16 hod. pátek : 8 14 hod. Úřední hodiny na Ro KFS Vysočina každý měsíc na webových str. KFS Českomoravský fotbalový svaz P.O.B. 112, Na Střelnici 39 Řídící komise ČMFS pro Moravu , Olomouc 2 Mgr. Fryčák tel Radek Šindelář tel , MO: registrace tel

5 KFS Vysočina Jihlava Evžena Rošického 6 sekretář Pavel Pech , Jihlava tel fax mobil: , e mail: Okresní fotbalové svazy kraje Vysočina OFS Havlíčkův Brod Ledečská 3295 S. Luboš Vaněk Havlíčkův Brod telef e mail: OFS Jihlava Evžena Rošického 6 S. Marie Sobotková Jihlava telef e mail: OFS Třebíč Fugnerova 8 S.Kamil Průša Třebíč telef e OFS Žďár nad Sázavou Jungmannova 10 S. Ladislav Harvánek Žďár nad Sázavou telef e

6 Termínová listina OFS Pelhřimov - PODZIM 2010 Datum SO+NE Hodina II tř. III tř. IV tř. Dorost STŽ MLŽ STPŘ MLPŘ kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo Úř.zač kolo poháru ČMFS Náhradní termín Náhradní termín kolo poháru ČMFS: N. Cerekev - Košetice, Černovice - Mnich, Jiřice - Plačkov, Hořepník - N. Rychnov

7 Českomoravský fotbalový svaz Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina, Friedova 1464, P.O.BOX 11, Pelhřimov tel , Sekretariát: TVS Vysočina o.s. Okresní fotbalový svaz Friedova 1464 P.O.BOX Pelhřimov, č. účtu: /0100, č. organizační složky 204 Telefon + fax Milan Reich mobil: , MO TVS: RS OFS je určen: ROZPIS mistrovských soutěží v kopané řízených VV OFS Pelhřimov pro soutěžní ročník Všem oddílům soutěží řízených VV OFS Pelhřimov členům VV OFS Pelhřimov a členům jeho komisí rozhodčím a delegátům okresních soutěží KFS Vysočina ŘKF pro Moravu ČMFS Praha Soutěže: Okresní přebor mužů - II. třída POUTNÍK liga 14 účastníků III. třída 14 účastníků IV. třída 10 účastníků Okresní přebor dorostu 4 účastníci Okresní přebor žáků starší žáci soutěž není mladší žáci (7+1) 3 účastníci Okresní přebor přípravek starší (7+1) 9 účastníků

8 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Řízení soutěží Soutěže řídí sportovně-technická komise VV OFS Pelhřimov /dále jen STK/. Článek 2 Pořadatelé utkání Pořadatelem utkání je oddíl-klub uvedený v rozlosování na prvním místě. Článek 3 Termíny utkání Termíny jsou uvedeny v rozlosování. Hrací dny jsou sobota a neděle. Hlášenky je povinností zasílat doporučeně, rozhodující je podací razítko pošty na obálce. Jinou formou hlášenky zasílat nelze. Za vyřízení žádosti o změnu termínu utkání, než je uvedeno v RS 2010/2011 se stanoví tyto poplatky (budou strženy ze zálohy na úhradu nákladů soutěží). Dospělí: 100 Kč Mládež: 100 Kč Hlášenky je možné zasílat bezplatně na OFS Pelhřimov do !!! Ostatní změny bude povolovat STK na základě písemné oboustranné dohody potvrzené razítky a podpisy. Pokud nemůže být utkání sehráno nebo dohráno z vyšší moci, je povinností oddílů (klubů) dohodnout se na novém termínu utkání a tuto dohodu uvést v zápise o utkání. Oddíly musí postupovat stejně tak i v případě, že utkání nebude dohráno. Takové utkání musí být sehráno nejpozději do 14 dnů po původním termínu utkání. Není-li to možné, stanoví nový termín utkání řídící orgán soutěží. V případě příznivých klimatických podmínek může řídící orgán soutěže nařídít předehrání jarních kol jednotlivých soutěží! Turnaje a přípravné zápasy hlásí oddíly (kluby) nejpozději 14 dnů před konáním z důvodu včasné delegace rozhodčích. STK si vyhrazuje právo nařízení jednotného termínu utkání v posledních dvou kolech soutěží a obsazení trojicí rozhodčích dle potřeby. Družební styky, turnaje, zahraniční zájezdy a podobné akce nesmí narušit průběh soutěží. Článek 4 Sportovně-technická ustanovení 1. Soutěže OFS Pelhřimov se řídí Souborem předpisů ČMFS, Rozpisem soutěží OFS Pelhřimov a PF platnými od

9 2. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v průběhu kalendářního roku, v němž dovršil 6 let. 3. Start ve vyšší kategorii podle SŘF, čl Věkové kategorie mládeže pro soutěžní ročník 2010/2011: v soutěžích mladších přípravek hráči narození a mladší + dívky 2001 v soutěžích starších přípravek hráči narození a mladší + dívky 1999 v soutěžích mladších žáků hráči narození a mladší + dívky 1997 v soutěžích staršího dorostu hráči narození a mladší Hráči po dosažení stanoveného věku přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie. Po dosažení vyšší věkové kategorie může hráč dohrát rozehraný ročník v nižší věkové kategorii. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie a to: přípravka za žáky, žáci za dorost, dorostenci za dospělé. 3. a) Hřiště utkání se hrají na hřištích, které schválil řídící orgán soutěží. Veškeré změny prováděné na hrací ploše a na hřišti vůbec musí být hlášeny řídícímu orgánu a ten musí hřiště znovu schválit. Hřiště musí odpovídat pravidlům kopané délka hrací plochy nesmí být větší než 120 m a menší než 90 m, její šířka nesmí být větší než 90 m a menší než 45 m. Náležitosti hřišť: řádně vyznačená a upravená HP, zejména posekaná tráva apod. samostatná šatna pro soupeře, přístupná nejpozději 30 minut před začátkem utkání s možností umytí samostatná šatna pro rozhodčí s možností umytí HP musí být vybavena krytými hráčskými lavičkami pro 8 osob (min. 3 m)!!!, před kterými musí být vyznačena technická zóna dle PF tabule, nebo čísla na střídání hráčů (pouze II. tř. Poutník liga) zdravotní zajištění pro poskytnutí první pomoci vyvěšený organizační řád pořadatelské služby a důležitá telefonní čísla: ZÁCHR.SLUŽBA 155, POLICIE 158, HASIČI 150) O způsobilosti HP rozhoduje výhradně rozhodčí s platnou licencí. Při rozhodování postupuje podle PF a musí dbát na to, aby nebylo ohroženo zdraví či bezpečnost hráčů, ale též na to, aby zbytečně nebyl poškozen sport. Neuzná-li RO HP za způsobilou k soutěžnímu utkání, nemůže být považována za způsobilou ani pro přátelské utkání. Na takové ploše nemůže řídit utkání ani jiný RO. O tom na které HP bude soutěžní utkání sehráno rozhodne od začátku podzimní části do delegovaný RO, a od pořádající oddíl. Od začátku jarní části do pořádající oddíl a od delegovaný RO. Oddíly hrající soutěže OFS Pelhřimov a sídlí mimo území okresu nemají nárok na postup do soutěží KFS Vysočina.

10 b) Pro SR 2010/2011 platí pro všechny soutěže následující podmínky: o v soutěži OP mužů POUTNÍK LIGA je povinností oddílů mít zřetelně označeného (vysačkou) na hráčské lavici trenéra, asistenta trenéra a vedoucího o povinností oddílu je mít proškoleného trenéra s licencí C s povinností pro všechny věkové kategorie o nerespektováním tohoto nařízení bude oddíl potrestán 4. Soupisky oddíly mající v soutěži více družstev, předloží STK soupisky nejpozději 7 dnů před zahájením soutěží. (POZOR: Používejte pouze jednotný formulář, který je součástí tohoto RS vyplnění soupisek pouze psacím strojem, nebo na počítači). Soupiska se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a jarní část soutěže. Na soupisce se uvede 11 hráčů včetně brankáře. Hráči uvedení na soupisce mohou startovat v soutěžním utkání za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou startovat v jednom soutěžním utkání vždy nejvýše dva hráči ze soupisky družstva, startujícího ve vyšší soutěži. Toto ustanovení platí ve všech stupních soutěží. Hráč uvedený na soupisce musí startovat nejméně 30 min.v každém zápase ve dvou mistrovských utkáních. Změny na soupiskách doložit lékařskou zprávo, nebo změnou trvalého bydliště. 5. Přihlášky do soutěží: Přihláška do soutěží pořádaných OFS Pelhřimov musí být pro každé družstvo oddílu samostatná. 6. Hodnocení výsledků v soutěžích: za vítězství v utkáních se družstvu přidělují 3 body, za nerozhodný výsledek v utkání oběma družstvům 1 bod. Vítězové soutěží, kteří využijí postup do soutěží KFS Vysočina obdrží od OFS Pelhřimov finanční odměnu:muži Kč, dorost Kč, žáci Kč. 7. Hrací doba je v soutěžích stanovena takto: dospělí 2 45 minut dorost 2 45 minut mladší žáci 2 30 minut (7+1) přípravka 2 25 minut starší (7+1) Zápasy přípravek se hrají podle platných pravidel minifotbalu!!! 8. Střídání hráčů: dospělí 3 hráč dorost 4 hráče st. žáci,ml.žáci + přípravka povoleno tzv. letmé (hokejové) střídání (hráčů zapsaných před utkáním v ZU)!!! Hráči startují na platné registrační průkazy, včetně kategorie mladších přípravek.

11 9. Rozhodčí deleguje KR. Rozhodčí odešle zápis o utkání doporučeně do 48 hodin na adresu uvedenou v úvodu Rozpisu soutěží. Do ZU je povinností RO uvádět střelce branek ve všech kategoriích!!! Obsazovací úsek KR OFS: Marek ŠVEHLA MO: e mail: TZ: Omluvy z utkání hlásit pouze obsazovacímu úseku KR (p. Marek Švehla) Nedostaví-li se na utkání delegovaný rozhodčí, postupuje se podle SŘ čl Absolvování semináře je pro RO podmínkou pro zařazení na nominační listinu RO. RO, který neabsolvuje seminář bude z nominační listiny vyřazen. RO jsou povinni se dostavit k utkání nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání. Při napomínání hráčů je RO povinen po utkání sdělit kapitánovi družstva důvod napomenutí, ale není povinen tento důvod uvádět do ZU. V ZU uvede pouze čas napomenutí. Pokud došlo po předchozím napomenutí k vyloučení hráče, je RO povinen přesně uvést, jak důvod prvního napomenutí, případně druhého napomenutí (ŽK+ČK). Povinností rozhodčích pro ročník 2010/2011 je mít u sebe platný RS, který obdrží RO na sekretariátu OFS zdarma!!! Delegáti: Na vybraná utkání soutěží OFS Pelhřimov budou vysíláni delegáti OFS. 10. Pokud mistrovské utkání nebude sehráno a družstva se nedohodnou o finančním vyrovnání, platí následující: - nenastoupí-li jeden ze soupeřů k mistrovskému utkání a neprokáže-li objektivní důvody k nenastoupení, uhradí soupeři paušální náhradu na úhradu vzniklých nákladů ve výši Kč u všech soutěží a kategorií. - Poskytování náhrad při nesehrání soutěžního utkání se řídí tímto způsobem: při nesehrání utkání z důvodu nezpůsobilého terénu uhradí pořádající oddíl hostujícímu družstvu polovinu cestovného na utkání v náhradním termínu, který se vypočítává vynásobením vzdálenosti sídel obou oddílů udané v kilometrech paušální částkou 18 Kč za km. Počet km se bere jen za jednu cestu. 11. Protesty a odvolání při podání protestů a odvolání postupovat v souladu se SŘ čl Protesty musí být doloženy vkladem vklady lze hradit hotově v pokladně TVS Vysočina Pelhřimov. (sekretariát OFS)

12 12. Pořadatelská služba: Dospělí: II. třída 5 pořadatelů III. třída 5 pořadatelů IV. třída 3 pořadatelé Mládež: dorost 2 pořadatelé žáci, přípravka 2 pořadatelé Hlavní pořadatel, který je řádně označen a je starší 18 let je povinen 20 minut před zahájením utkání podepsat ZU v kabině RO. pořádající oddíl musí mít připraveny pro hru dva míče, které předá před utkáním RO, dále pak nový formulář zápisu o utkání platný od jiný ZU nelze používat, píšťalku, ŽK, ČK, hodinky, minci a praporky pro AR pro hostující hráče a pro RO je pořádající oddíl povinen zajistit v poločasové přestávce občerstvení žádný z funkcionářů nesmí vykonávat dvě funkce najednou, tzn. hlavní pořadatel nesmí vykonávat funkci vedoucího družstva atd. ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY je zpracován v Souboru předpisů ČMFS, který musí vlastnit každý oddíl. Tento řád musí být vyvěšen na přehledném místě. oddíly jsou povinni pokud nejsou na utkání delegováni AR ustanovit oddílového pomezního RO. Nemohou-li hosté tuto povinnost splnit, určí oba oddílové AR domácí oddíl. Bez pomezních RO nelze utkání sehrát. Oddíly jsou odpovědné zato, že funkci oddílových AR určí osoby o nichž vědí, že dostatečně ovládají PF, jsou disciplinovaní a skýtají záruku nestrannosti. Je zakázáno, aby funkci oddílového AR zastávali funkcionáři družstva (uvedení v ZU), hlavní pořadatel, vyloučený hráč, hráč uvedený v ZU, nebo RO ve výkonu trestu zastavení činnosti. Všechny pořádající oddíly jsou povinni hlásit správné konečné výsledky utkání, střelce branek obou mužstev, výsledek poločasu, jméno RO, popřípadě jména vyloučených hráčů do sportovní redakce Listů Pelhřimovska na telefon: , nebo fax: , případně nebo mobil: Při nenahlašování této povinnosti se oddíly vystavují finanční pokutě. Veškeré úřední zprávy vychází pouze v Deníku Pelhřimovska, včetně obsazování RO. Povinností oddílů je tyto úřední zprávy sledovat.!!!

13 13. Postupy a sestupy: Okresní soutěže dospělých: OFS Pelhřimov pro ročník 2010/2011 POSTUPY a SESTUPY: (tabulka) V soutěžích dospělých sestupuje do nižší soutěže vždy mužstvo na posledním místě. Další sestupy se řídí sestupy mužstev hrajících ve vyšších soutěžích a realizované postupy do soutěží KFS Vysočina. II. třída muži Pořadové číslo varianty Stávající počet Sestup z I. B třídy Postup do I. B třídy Postup z III. třídy Sestup do III. třídy Konečný stav III. třída muži Pořadové číslo varianty Stávající počet Sestup z OP II OFS Postup do OP Postup z IV. třídy Sestup do IV. třídy Konečný stav Vítěz III. tř. mužů postoupí přímo do OP II. třídy mužů Vítěz IV. tř. mužů postoupí přímo do III. tř. Vítěz OP dorostu postupuje do I. tř. dorostu KFS Vysočina Mužstva z posledních míst sestupují!!! Soutěžní ročník 2011/2012 se bude hrát následovně: OP-II. třída 14 účastníků - ostatní soutěže dle počtu došlých přihlášek do soutěží

14 15. Sazebník odměn rozhodčích: 1. Odměňování a náhrady rozhodčím se řídí předpisy ČMFS 2. Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné a stravné. 3. Odměnou se rozumí paušální odměna za řízení utkání a to ve výši: Druh soutěže Mistrovská utkání Utkání přátelská turnaje, norm. čas Utkání přátelská turnaje, zkrác. čas HR AR HR AR HR AR DOSPĚLÍ Výběry OFS x x Okr. přebor II. třída III. a IV. tř DOROST Výběry OFS x x Okr. soutěže ŽÁCI Výběry OFS x x Okr. soutěže Minifotbal 100 x 50 x 30 x OSTATNÍ Okresní pohár x x x x I. B. tř x x x x 4. Jízdné lze proplatit: na základě prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky a nebo při použití vlastního motorového vozidla ve výši 5, Kč za ujetý kilometr dle kilometrovníku, který vydal VV OFS Pelhřimov. Na žádost pořadatelů je rozhodčí povinen ukázat vozidlo, kterým k utkání přijel. 5. Náhrady a odměny podle těchto pokynů vyplácí pořádající oddíl nejpozději bezprostředně po skončení utkání. Odměny v přátelských a turnajových utkáních se řídí sazebníkem odměn rozhodčích uvedeným v Souboru předpisů ČMFS pro soutěžní ročník 2010/2011.

15 Čl. 5 Zápisy o utkání Zápisy o utkání se vyplňují čitelně, hůlkovým písmem, nebo psacím strojem. V ZU musí být uvedena : jména, přijmení hráčů a celá rodná čísla. Jako první vyplňuje ZU domácí družstvo. Spolu s registračními průkazy nominovaných hráčů, kteří jsou v tomto ZU uvedeni musí být předán rozhodčímu nejpozději 20 minut před začátkem utkání. V případě nedostavení se delegovaného RO odpovídá za řádné vyplnění a odeslání ZU pořádající oddíl, nejpozději do 48 hodin po skončení utkání. Nesplnění této povinnosti má za následek finanční postih provinivšího se oddílu. Kapitán družstva je povinen být přítomen při podepisování ZU před i po utkání v kabině rozhodčího. Musí být řádně ustrojen dle PF. Pokud na utkání OP-přípravek, nebo na jiné utkání mládeže není delegován kvalifikovaný RO, ZU odešle pořádající oddíl nejpozději do další středy na OFS Pelhřimov (viz. adresa v úvodu RS OFS).!!! Povinností všech oddílů okresu a RO je používat pouze jednotný typ ZU, který obsahuje rubriku o ochraně osobních údajů ČMFS. Při neplnění této povinnosti se oddíl vystavuje finanční pokutě a RO disciplinárnímu řízení. ZU musí být opatřen jménem a podpisem osoby, která provedla vyúčtování (vypuštěno razítko pořádajícího klubu)!!! Čl. 6 Vyloučení hráčů Dojde-li k disciplinárnímu provinění (vyloučení), má hráč okamžitě zastavenou činnost. Provinilec se může disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit písemně. Nedostaví-li se hráč na jednání DK, DK projedná automaticky vyloučení bez jeho účasti (při zaplacení příslušného poplatku). Kolektiv, jehož je provinilý členem, může (ale nemusí) DK zaslat stanovisko k vyloučení a návrh výše trestu. Vyloučený hráč, který hraje za mužstvo ve vyšší soutěži nesmí nastoupit v žádném utkání nižší soutěže!!! Registrační průkazy vyloučených hráčů se neodebírají! Článek 7 Reprezentace okresu Povinností každého oddílu, který pracuje se žáky a přípravkou je od soutěžního ročníku 2010/2011 dodávat hráče do výběrů OFS Pelhřimov Pokud nominovaný hráč nebude uvolněn mateřským oddílem k reprezentaci v okresním výběru bude hráči automaticky pozastavena činnost na následující soutěžní utkání. Fotbalové kluby jsou povinny uvolňovat své hráče pro účely reprezentace ve výběrech OFS Pelhřimov (viz. SPF str. 27/čl.12)!!! V případě neplnění této povinnosti se oddíl vystavuje finanční pokutě (viz. čl. 10)!!! Nominace pro jednotlivé turnaje výběrů OFS bude jmenovitě vycházet v úředních zprávách v Listech Pelhřimovska, oddíly nominovaných hráčů budou obesílány písemnými pozvánkami.

16 Článek 8 Působnost disciplinární komise Disciplinární komise (DK) projednává všechna disciplinární provinění hráčů, trenérů, funkcionářů a fotbalových oddílů startujících v soutěžích řízených OFS Pelhřimov. V souladu s disciplinárním řádem (DŘ) projednává DK i disciplinární provinění rozhodčích a delegátů utkání zařazených na nominačních listinách OFS Pelhřimov. Proti rozhodnutí DK se mohou provinilci odvolat dle čl. 24 a 25 DŘ!!! Článek 9 Základní povinnosti oddílů klubů v disciplinárním řízení V případě předvolání provinilce na zasedání DK je tento povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Za účast provinilce odpovídá oddíl za který je hráč registrován. Vyloučený hráč nebo hráč jehož provinění oznámil delegát utkání RO, který toto uvede do ZU, nesmí až do konce rozhodnutí DK startovat v žádném utkání. Při nedohraném utkání z jakýchkoliv důvodů (při inzultaci RO, delegáta utkání, hráčů, funkcionářů, vniknutí diváka na HP, případně výtržnosti diváků v areálu stadionu, nebo i mimo stadion při odchodu RO), vyjma nedohráné utkání z vyšší moci, nebo z důvodů poklesnutí počtu hráčů jednoho družstva pod sedm /7/, je povinností obou fotbalových oddílů předmětné okolnosti sdělit písemně do 48 hodin po skončení utkání DK, která toto bude projednávat na svém nejbližším zasedání. V uvedených případech je povinností aktérů utkání, tj. obou fotbalových oddílů /klubů/ RO a delegáta se dostavit na jednání DK. Za nesplnění této povinnosti budou oddíly postihovány peněžitým plněním dle DŘ a případ bude projednáván bez jejich účasti. Projednávání disciplinárních provinění v DK se řídí platným disciplinárním řádem ČMFS a ostatními fotbalovými předpisy. Účastníci jednání DK jsou povinni na požádání prokázat svoji totožnost. Článek 10 pokuty a poplatky Níže uvedené pokuty a poplatky je oddíl (klub), jednotlivec povinen uhradit složenkou, převod. příkazem nebo hotově v pokladně TVS Vysočina Pelhřimov. Vyjímku tvoří pokuty za nedostavení se k utkání řeší se finančním vyrovnáním mezi oddíly (kluby). Částky vyšší jak 500 Kč nebudou odečítány ze soutěžních záloh, ale budou uhrazeny samostatně formou úhrady na účet OFS Pelhřimov : ( KB Pelhřimov, číslo účtu /0100 ) projednání disciplinárního provinění (vyloučení), 100, Kč žádost o změnu trestu

17 nenastoupení hráče ze soupisky 500,- Kč nedodání hráče do výběrů OFS Pelhřimov 500,- Kč (platí pro každý samostatný turnaj organizovaný ČMFS)!!! nedohrané utkání z důvodů nedostatečného počtu hráčů 1000,- Kč - dospělí 500,- Kč mládež odvolání proti rozhodnutí DK, STK 500, Kč (dospělí) 250,- Kč (mládež) nedostatečně vyplněná nebo pozdě zaslaná soupiska 100, Kč nedostatečně zajištěná pořadatelská služba do výše 1 000, Kč nedodržení zákazu vstupu trenéra nebo funkcionáře do výše na hrací plochu nebo do kabiny rozhodčích 1 000, Kč nedostavení se k utkání: domácí dospělí 4 000, Kč hosté dospělí 3 000, Kč domácí mládež 3 000, Kč hosté mládež 2 000, Kč - toto vše jsou náklady pořádajícímu oddílu na nesehrané utkání!!! Kč disciplinární pokuta OFS + náklady rozhodčí (cestovné na nesehrané utkání) při opakovaném nedostavení se pokuta zvyšuje na dvojnásobek. úmyslné ovlivnění výsledku dospělí 3000 až Kč úmyslné ovlivnění výsledku mládež až Kč neoprávněný start hráče dospělí 800, až 4 000, Kč mládež 400 až 3 000, Kč neoprávněná námitka v ZU 200 Kč,- nerespektování platných řádů, směrnic a příkazů, nedodržení termínů pro odeslání písemností, pokut a jiných dokumentů dospělí 200 až 1000 Kč mládež 100, až 500, Kč svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, dospělí 600, až 3 000, Kč mládež 500, až 2 000, Kč svévolné opuštění hrací plochy a odmítnutí pokračovat ve hře jednotlivcem dospělí 300, až 800, Kč mládež 100, až 500, Kč inzultace rozhodčího 5 000, Kč

18 odstoupení ze soutěže v průběhu soutěž. ročníku, nebo při jeho vyloučení ze soutěží dospělí 5 000, Kč mládež 2500,- Kč podání protestu (doložit dokladem o zaplacení) 500, Kč kompenzační poplatky za nepřihlášení družstva mládeže do soutěže: II. třída 5 000, Kč III. třída 4 000, Kč IV. třída bez poplatku Tyto kompenzační poplatky se nevztahují na družstva, která jej uhradila u KFS Vysočina!!! Kompenzační poplatky za nepřihlášení družstva mládeže do soutěží a pokuty za nerespektování povinnosti mít u každého družstva trenéra s platnou licencí uhradit do 30. září Kompenzační poplatky: SR Sokol Plačkov II. třída Maraton Pelhřimov II. třída Sokol Košetice II. třída Sokol Vyskytná II. třída Tatran Červená Řečice Sokol Hořepník TJ Strážiště Velká Chyška III. třída Vysočina Petrovice III. třída Sokol Mnich III. třída ZD Nová Cerekev Sokol Senožaty III. třída Sokol Želiv III. třída Sokol Senožaty III. třída Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rozpis soutěží je závazný pro mistrovské i nemistrovské soutěže fotbalu řízení OFS Pelhřimov. OFS si vyhrazuje právo na změny a doplňky.

19 Čl. 11 Závěrečná ustanovení Tento rozpis je nedílnou součástí SPF-ČMFS a byl schválen VV OFS Pelhřimov. Soutěžní ročník je zahájen rozlosováním soutěží na LA Všechna mimořádná opatření, doplňky a změny vydané ČMFS nebo opatření a změny přijaté VV OFS budou zveřejňovány v úředních zprávách OFS v Deníku Pelhřimovska a nebo na internetových stránkách www. fotbal.cz (v sekci kraje a okresy) zápis z jednání VV OFS (úřední zprávy jednotlivých komisí). V Pelhřimově Václav Masopust předseda OFS Pelhřimov Jiří Nepraš předseda STK OFS Milan Reich sekretář OFS

20 Rozlosování soutěží VV OFS Pelhřimov

21 A1A II. třída "POUTNÍK liga" 1. Sokol Vyskytná SO úř. 2. Sokol Plačkov SO úř. 3. SK Obrataň NE úř. 4. SK Jiřice SO úř. 5. FC Slavoj Žirovnice B dle hlášenek hlásí 6. Tatran Červená Řečice NE 15:00 7. Sokol Božejov NE 15:00 8. Střepina Žirov SO úř. 9. SK SPARTAK Počátky SO úř. 10. SK Horní Ves SO úř. 11. Sokol Košetice SO úř. 12. Sokol Hořepník SO úř. 13. Start Nový Rychnov NE 15: FC Maraton Pelhřimov NE 16:00 UT Kalvárie Podzim 2010 Jaro 2011 A1A II. třída "POUTNÍK liga" 1. kolo ( 1.) : kolo (14.).. : : A1A0101 Vyskytná Maraton PE A1A0102 Plačkov Nový Rychnov A1A0103 Obrataň Hořepník A1A0104 Jiřice Košetice A1A0105 Žirovnice B Horní Ves A1A0106 Č. Řečice Počátky A1A0107 Božejov Žirov A1A1401 Maraton PE Vyskytná A1A1402 Nový Rychnov Plačkov A1A1403 Hořepník Obrataň A1A1404 Košetice Jiřice A1A1405 Horní Ves Žirovnice B A1A1406 Počátky Č. Řečice A1A1407 Žirov Božejov 2. kolo ( 2.) : kolo (15.).. : : A1A0201 Maraton PE Žirov A1A0202 Počátky Božejov A1A1501 Žirov Maraton PE A1A1502 Božejov Počátky

22 A1A0203 Horní Ves Č. Řečice A1A0204 Košetice Žirovnice B A1A0205 Hořepník Jiřice A1A0206 Nový Rychnov Obrataň A1A0207 Vyskytná Plačkov A1A1503 Č. Řečice Horní Ves A1A1504 Žirovnice B Košetice A1A1505 Jiřice Hořepník A1A1506 Obrataň Nový Rychnov A1A1507 Plačkov Vyskytná 3. kolo ( 3.) : kolo (16.).. : : A1A0301 Plačkov Maraton PE A1A0302 Obrataň Vyskytná A1A0303 Jiřice Nový Rychnov A1A0304 Žirovnice B Hořepník A1A0305 Č. Řečice Košetice A1A0306 Božejov Horní Ves A1A0307 Žirov Počátky A1A1601 Maraton PE Plačkov A1A1602 Vyskytná Obrataň A1A1603 Nový Rychnov Jiřice A1A1604 Hořepník Žirovnice B A1A1605 Košetice Č. Řečice A1A1606 Horní Ves Božejov A1A1607 Počátky Žirov 4. kolo ( 4.) : kolo (17.).. : : A1A0401 Maraton PE Počátky A1A0402 Horní Ves Žirov A1A0403 Košetice Božejov A1A0404 Hořepník Č. Řečice A1A0405 Nový Rychnov Žirovnice B A1A0406 Vyskytná Jiřice A1A0407 Plačkov Obrataň A1A1701 Počátky Maraton PE A1A1702 Žirov Horní Ves A1A1703 Božejov Košetice A1A1704 Č. Řečice Hořepník A1A1705 Žirovnice B Nový Rychnov A1A1706 Jiřice Vyskytná A1A1707 Obrataň Plačkov 5. kolo ( 5.) : kolo (18.).. : : A1A0501 Obrataň Maraton PE A1A0502 Jiřice Plačkov A1A0503 Žirovnice B Vyskytná A1A0504 Č. Řečice Nový Rychnov A1A0505 Božejov Hořepník A1A0506 Žirov Košetice A1A0507 Počátky Horní Ves A1A1801 Maraton PE Obrataň A1A1802 Plačkov Jiřice A1A1803 Vyskytná Žirovnice B A1A1804 Nový Rychnov Č. Řečice A1A1805 Hořepník Božejov A1A1806 Košetice Žirov A1A1807 Horní Ves Počátky 6. kolo ( 6.) : kolo (19.).. : : A1A0601 Maraton PE Horní Ves A1A0602 Košetice Počátky A1A0603 Hořepník Žirov A1A0604 Nový Rychnov Božejov A1A0605 Vyskytná Č. Řečice A1A0606 Plačkov Žirovnice B A1A0607 Obrataň Jiřice A1A1901 Horní Ves Maraton PE A1A1902 Počátky Košetice A1A1903 Žirov Hořepník A1A1904 Božejov Nový Rychnov A1A1905 Č. Řečice Vyskytná A1A1906 Žirovnice B Plačkov A1A1907 Jiřice Obrataň

23 7. kolo ( 7.) : kolo (20.).. : : A1A0701 Jiřice Maraton PE A1A0702 Žirovnice B Obrataň A1A0703 Č. Řečice Plačkov A1A0704 Božejov Vyskytná A1A0705 Žirov Nový Rychnov A1A0706 Počátky Hořepník A1A0707 Horní Ves Košetice A1A2001 Maraton PE Jiřice A1A2002 Obrataň Žirovnice B A1A2003 Plačkov Č. Řečice A1A2004 Vyskytná Božejov A1A2005 Nový Rychnov Žirov A1A2006 Hořepník Počátky A1A2007 Košetice Horní Ves 8. kolo ( 8.) : kolo (21.).. : : A1A0801 Maraton PE Košetice A1A0802 Hořepník Horní Ves A1A0803 Nový Rychnov Počátky A1A0804 Vyskytná Žirov A1A0805 Plačkov Božejov A1A0806 Obrataň Č. Řečice A1A0807 Jiřice Žirovnice B A1A2101 Košetice Maraton PE A1A2102 Horní Ves Hořepník A1A2103 Počátky Nový Rychnov A1A2104 Žirov Vyskytná A1A2105 Božejov Plačkov A1A2106 Č. Řečice Obrataň A1A2107 Žirovnice B Jiřice 9. kolo ( 9.) : kolo (22.).. : : A1A0901 Žirovnice B Maraton PE A1A0902 Č. Řečice Jiřice A1A0903 Božejov Obrataň A1A0904 Žirov Plačkov A1A0905 Počátky Vyskytná A1A0906 Horní Ves Nový Rychnov A1A0907 Košetice Hořepník A1A2201 Maraton PE Žirovnice B A1A2202 Jiřice Č. Řečice A1A2203 Obrataň Božejov A1A2204 Plačkov Žirov A1A2205 Vyskytná Počátky A1A2206 Nový Rychnov Horní Ves A1A2207 Hořepník Košetice 10. kolo (10.) : kolo (23.).. : : A1A1001 Maraton PE Hořepník A1A1002 Nový Rychnov Košetice A1A1003 Vyskytná Horní Ves A1A1004 Plačkov Počátky A1A1005 Obrataň Žirov A1A1006 Jiřice Božejov A1A1007 Žirovnice B Č. Řečice A1A2301 Hořepník Maraton PE A1A2302 Košetice Nový Rychnov A1A2303 Horní Ves Vyskytná A1A2304 Počátky Plačkov A1A2305 Žirov Obrataň A1A2306 Božejov Jiřice A1A2307 Č. Řečice Žirovnice B

24 11. kolo (11.) : kolo (24.).. : : A1A1101 Č. Řečice Maraton PE A1A1102 Božejov Žirovnice B A1A1103 Žirov Jiřice A1A1104 Počátky Obrataň A1A1105 Horní Ves Plačkov A1A1106 Košetice Vyskytná A1A1107 Hořepník Nový Rychnov A1A2401 Maraton PE Č. Řečice A1A2402 Žirovnice B Božejov A1A2403 Jiřice Žirov A1A2404 Obrataň Počátky A1A2405 Plačkov Horní Ves A1A2406 Vyskytná Košetice A1A2407 Nový Rychnov Hořepník 12. kolo (12.) : kolo (25.).. : : A1A1201 Maraton PE Nový Rychnov A1A1202 Vyskytná Hořepník A1A1203 Plačkov Košetice A1A1204 Obrataň Horní Ves A1A1205 Jiřice Počátky A1A1206 Žirovnice B Žirov A1A1207 Č. Řečice Božejov A1A2501 Nový Rychnov Maraton PE A1A2502 Hořepník Vyskytná A1A2503 Košetice Plačkov A1A2504 Horní Ves Obrataň A1A2505 Počátky Jiřice A1A2506 Žirov Žirovnice B A1A2507 Božejov Č. Řečice 13. kolo (13.) : kolo (26.).. : : A1A1301 Božejov Maraton PE A1A1302 Žirov Č. Řečice A1A1303 Počátky Žirovnice B A1A1304 Horní Ves Jiřice A1A1305 Košetice Obrataň A1A1306 Hořepník Plačkov A1A1307 Nový Rychnov Vyskytná A1A2601 Maraton PE Božejov A1A2602 Č. Řečice Žirov A1A2603 Žirovnice B Počátky A1A2604 Jiřice Horní Ves A1A2605 Obrataň Košetice A1A2606 Plačkov Hořepník A1A2607 Vyskytná Nový Rychnov

25 A2A III. třída 1. Střepina Žirov B SO úř. 2. SK SPARTAK Počátky B dle hlášenek 3. STRÁŽIŠTĚ Velká Chyška dle hlášenek 4. Sokol Košetice B SO úř. 5. Sokol Želiv NE 15:00 6. Sokol Senožaty SO úř. 7. FC Ústrašín SO 15:00 8. Sokol Mnich NE 15:00 9. Vysočina Petrovice NE úř. 10. Start Lukavec B dle hlášenek 11. SK Horní Cerekev B NE úř. 12. ZD Nová Cerekev NE úř. 13. Sokol Černovice B SO úř. 14. Sokol Čejov NE úř. Podzim 2010 Jaro 2011 A2A III. třída 1. kolo ( 1.) : kolo (14.).. : : A2A0101 Žirov Čejov A2A0102 Počátky B Černovice B A2A0103 V. Chyška Nová Cerekev A2A0104 Košetice B H. Cerekev B A2A0105 Želiv Lukavec B A2A0106 Senožaty Petrovice A2A0107 Ústrašín Mnich A2A1401 Čejov Žirov A2A1402 Černovice B Počátky B A2A1403 Nová Cerekev V. Chyška A2A1404 H. Cerekev B Košetice B A2A1405 Lukavec B Želiv A2A1406 Petrovice Senožaty A2A1407 Mnich Ústrašín 2. kolo ( 2.) : kolo (15.).. : : A2A0201 Čejov Mnich A2A0202 Petrovice Ústrašín A2A0203 Lukavec B Senožaty A2A0204 H. Cerekev B Želiv A2A0205 Nová Cerekev Košetice B A2A1501 Mnich Čejov A2A1502 Ústrašín Petrovice A2A1503 Senožaty Lukavec B A2A1504 Želiv H. Cerekev B A2A1505 Košetice B Nová Cerekev

26 A2A0206 Černovice B Velká Chyška A2A0207 Žirov Počátky B A2A1506 Velká Chyška Černovice B A2A1507 Počátky B Žirov 3. kolo ( 3.) : kolo (16.).. : : A2A0301 Počátky B Čejov A2A0302 Velká Chyška Žirov A2A0303 Košetice B Černovice B A2A0304 Želiv Nová Cerekev A2A0305 Senožaty H. Cerekev B A2A0306 Ústrašín Lukavec B A2A0307 Mnich Petrovice A2A1601 Čejov Počátky B A2A1602 Žirov Velká Chyška A2A1603 Černovice B Košetice B A2A1604 Nová Cerekev Želiv A2A1605 H. Cerekev B Senožaty A2A1606 Lukavec B Ústrašín A2A1607 Petrovice Mnich 4. kolo ( 4.) : kolo (17.).. : : A2A0401 Čejov Petrovice A2A0402 Lukavec B Mnich A2A0403 H. Cerekev B Ústrašín A2A0404 Nová Cerekev Senožaty A2A0405 Černovice B Želiv A2A0406 Žirov Košetice B A2A0407 Počátky B Velká Chyška A2A1701 Petrovice Čejov A2A1702 Mnich Lukavec B A2A1703 Ústrašín H. Cerekev B A2A1704 Senožaty Nová Cerekev A2A1705 Želiv Černovice B A2A1706 Košetice B Žirov A2A1707 Velká Chyška Počátky B 5. kolo ( 5.) : kolo (18.).. : : A2A0501 Velká Chyška Čejov A2A0502 Košetice B Počátky B A2A0503 Želiv Žirov A2A0504 Senožaty Černovice B A2A0505 Ústrašín Nová Cerekev A2A0506 Mnich H. Cerekev B A2A0507 Petrovice Lukavec B A2A1801 Čejov Velká Chyška A2A1802 Počátky B Košetice B A2A1803 Žirov Želiv A2A1804 Černovice B Senožaty A2A1805 Nová Cerekev Ústrašín A2A1806 H. Cerekev B Mnich A2A1807 Lukavec B Petrovice 6. kolo ( 6.) : kolo (19.).. : : A2A0601 Čejov Lukavec B A2A0602 H. Cerekev B Petrovice A2A0603 Nová Cerekev Mnich A2A0604 Černovice B Ústrašín A2A0605 Žirov Senožaty A2A0606 Počátky B Želiv A2A0607 Velká Chyška Košetice B A2A1901 Lukavec B Čejov A2A1902 Petrovice H. Cerekev B A2A1903 Mnich Nová Cerekev A2A1904 Ústrašín Černovice B A2A1905 Senožaty Žirov A2A1906 Želiv Počátky B A2A1907 Košetice B Velká Chyška

27 7. kolo ( 7.) : kolo (20.).. : : A2A0701 Košetice B Čejov A2A0702 Želiv Velká Chyška A2A0703 Senožaty Počátky B A2A0704 Ústrašín Žirov A2A0705 Mnich Černovice B A2A0706 Petrovice Nová Cerekev A2A0707 Lukavec B H. Cerekev B A2A2001 Čejov Košetice B A2A2002 Velká Chyška Želiv A2A2003 Počátky B Senožaty A2A2004 Žirov Ústrašín A2A2005 Černovice B Mnich A2A2006 Nová Cerekev Petrovice A2A2007 H. Cerekev B Lukavec B 8. kolo ( 8.) : kolo (21.).. : : A2A0801 Čejov H. Cerekev B A2A0802 Nová Cerekev Lukavec B A2A0803 Černovice B Petrovice A2A0804 Žirov Mnich A2A0805 Počátky B Ústrašín A2A0806 Velká Chyška Senožaty A2A0807 Košetice B Želiv A2A2101 H. Cerekev B Čejov A2A2102 Lukavec B Nová Cerekev A2A2103 Petrovice Černovice B A2A2104 Mnich Žirov A2A2105 Ústrašín Počátky B A2A2106 Senožaty Velká Chyška A2A2107 Želiv Košetice B 9. kolo ( 9.) : kolo (22.).. : : A2A0901 Želiv Čejov A2A0902 Senožaty Košetice B A2A0903 Ústrašín Velká Chyška A2A0904 Mnich Počátky B A2A0905 Petrovice Žirov A2A0906 Lukavec B Černovice B A2A0907 H. Cerekev B Nová Cerekev A2A2201 Čejov Želiv A2A2202 Košetice B Senožaty A2A2203 Velká Chyška Ústrašín A2A2204 Počátky B Mnich A2A2205 Žirov Petrovice A2A2206 Černovice B Lukavec B A2A2207 Nová Cerekev H. Cerekev B 10. kolo (10.) : kolo (23.).. : : A2A1001 Čejov Nová Cerekev A2A1002 Černovice B H. Cerekev B A2A1003 Žirov Lukavec B A2A1004 Počátky B Petrovice A2A1005 Velká Chyška Mnich A2A1006 Košetice B Ústrašín A2A1007 Želiv Senožaty A2A2301 Nová Cerekev Čejov A2A2302 H. Cerekev B Černovice B A2A2303 Lukavec B Žirov A2A2304 Petrovice Počátky B A2A2305 Mnich Velká Chyška A2A2306 Ústrašín Košetice B A2A2307 Senožaty Želiv 11. kolo (11.) : kolo (24.).. : : A2A1101 Senožaty Čejov A2A1102 Ústrašín Želiv A2A1103 Mnich Košetice B A2A2401 Čejov Senožaty A2A2402 Želiv Ústrašín A2A2403 Košetice B Mnich

28 A2A1104 Petrovice Velká Chyška A2A1105 Lukavec B Počátky B A2A1106 H. Cerekev B Žirov A2A1107 Nová Cerekev Černovice B A2A2404 Velká Chyška Petrovice A2A2405 Počátky B Lukavec B A2A2406 Žirov H. Cerekev B A2A2407 Černovice B Nová Cerekev 12. kolo (12.) : kolo (25.).. : : A2A1201 Čejov Černovice B A2A1202 Žirov Nová Cerekev A2A1203 Počátky B H. Cerekev B A2A1204 Velká Chyška Lukavec B A2A1205 Košetice B Petrovice A2A1206 Želiv Mnich A2A1207 Senožaty Ústrašín A2A2501 Černovice B Čejov A2A2502 Nová Cerekev Žirov A2A2503 H. Cerekev B Počátky B A2A2504 Lukavec B Velká Chyška A2A2505 Petrovice Košetice B A2A2506 Mnich Želiv A2A2507 Ústrašín Senožaty 13. kolo (13.) : kolo (26.).. : : A2A1301 Ústrašín Čejov A2A1302 Mnich Senožaty A2A1303 Petrovice Želiv A2A1304 Lukavec B Košetice B A2A1305 H. Cerekev B Velká Chyška A2A1306 Nová Cerekev Počátky B A2A1307 Černovice B Žirov A2A2601 Čejov Ústrašín A2A2602 Senožaty Mnich A2A2603 Želiv Petrovice A2A2604 Košetice B Lukavec B A2A2605 Velká Chyška H. Cerekev B A2A2606 Počátky B Nová Cerekev A2A2607 Žirov Černovice B

29 A3A IV. třída 1. Zálesí Komorovice NE úř. 2. Sokol Kámen NE 15:00 3. Sokol Častrov NE úř. 4. Slavoj Třešť C NE 10:30 5. Slovan Kamenice n.lipou B dle hlášenek 6. Sokol Plačkov B dle hlášenek 7. SK Obrataň B NE úř. 8. Sokol Hněvkovice NE úř. 9. Tatran Červená Řečice B dle hlášenek 10. Sokol Vyskytná B NE úř. Podzim 2010 Jaro 2011 A3A IV. třída 1. kolo ( 1.) : kolo (10.).. : : A3A0101 Komorovice Vyskytná B A3A0102 Kámen Č. Řečice B A3A0103 Častrov Hněvkovice A3A0104 Třešť C Obrataň B A3A0105 Kamenice B Plačkov B A3A1001 Vyskytná B Komorovice A3A1002 Č. Řečice B Kámen A3A1003 Hněvkovice Častrov A3A1004 Obrataň B Třešť C A3A1005 Plačkov B Kamenice B 2. kolo ( 2.) : kolo (11.).. : : A3A0201 Vyskytná B Plačkov B A3A0202 Obrataň B Kamenice B A3A0203 Hněvkovice Třešť C A3A0204 Č. Řečice B Častrov A3A0205 Komorovice Kámen A3A1101 Plačkov B Vyskytná B A3A1102 Kamenice B Obrataň B A3A1103 Třešť C Hněvkovice A3A1104 Častrov Č. Řečice B A3A1105 Kámen Komorovice 3. kolo ( 3.) : kolo (12.).. : : A3A0301 Kámen Vyskytná B A3A0302 Častrov Komorovice A3A0303 Třešť C Č. Řečice B A3A1201 Vyskytná B Kámen A3A1202 Komorovice Častrov A3A1203 Č. Řečice B Třešť C

30 A3A0304 Kamenice B Hněvkovice A3A0305 Plačkov B Obrataň B A3A1204 Hněvkovice Kamenice B A3A1205 Obrataň B Plačkov B 4. kolo ( 4.) : kolo (13.).. : : A3A0401 Vyskytná B Obrataň B A3A0402 Hněvkovice Plačkov B A3A0403 Č. Řečice B Kamenice B A3A0404 Komorovice Třešť C A3A0405 Kámen Častrov A3A1301 Obrataň B Vyskytná B A3A1302 Plačkov B Hněvkovice A3A1303 Kamenice B Č. Řečice B A3A1304 Třešť C Komorovice A3A1305 Častrov Kámen 5. kolo ( 5.) : kolo (14.).. : : A3A0501 Častrov Vyskytná B A3A0502 Třešť C Kámen A3A0503 Kamenice B Komorovice A3A0504 Plačkov B Č. Řečice B A3A0505 Obrataň B Hněvkovice A3A1401 Vyskytná B Častrov A3A1402 Kámen Třešť C A3A1403 Komorovice Kamenice B A3A1404 Č. Řečice B Plačkov B A3A1405 Hněvkovice Obrataň B 6. kolo ( 6.) : kolo (15.).. : : A3A0601 Vyskytná B Hněvkovice A3A0602 Č. Řečice B Obrataň B A3A0603 Komorovice Plačkov B A3A0604 Kámen Kamenice B A3A0605 Častrov Třešť C A3A1501 Hněvkovice Vyskytná B A3A1502 Obrataň B Č. Řečice B A3A1503 Plačkov B Komorovice A3A1504 Kamenice B Kámen A3A1505 Třešť C Častrov 7. kolo ( 7.) : kolo (16.).. : : A3A0701 Třešť C Vyskytná B A3A0702 Kamenice B Častrov A3A0703 Plačkov B Kámen A3A0704 Obrataň B Komorovice A3A0705 Hněvkovice Č. Řečice B A3A1601 Vyskytná B Třešť C A3A1602 Častrov Kamenice B A3A1603 Kámen Plačkov B A3A1604 Komorovice Obrataň B A3A1605 Č. Řečice B Hněvkovice 8. kolo ( 8.) : kolo (17.).. : : A3A0801 Vyskytná B Č. Řečice B A3A0802 Komorovice Hněvkovice A3A0803 Kámen Obrataň B A3A0804 Častrov Plačkov B A3A0805 Třešť C Kamenice B A3A1701 Č. Řečice B Vyskytná B A3A1702 Hněvkovice Komorovice A3A1703 Obrataň B Kámen A3A1704 Plačkov B Častrov A3A1705 Kamenice B Třešť C

31 9. kolo ( 9.) : kolo (18.).. : : A3A0901 Kamenice B Vyskytná B A3A0902 Plačkov B Třešť C A3A0903 Obrataň B Častrov A3A0904 Hněvkovice Kámen A3A0905 Č. Řečice B Komorovice A3A1801 Vyskytná B Kamenice B A3A1802 Třešť C Plačkov B A3A1803 Častrov Obrataň B A3A1804 Kámen Hněvkovice A3A1805 Komorovice Č. Řečice B

32 C1A OP DOROST 1. SK Jiřice NE 10:00 2. Střepina Žirov dle hlášenek 3. Sokol Čejov dle hlášenek 4. SK Horní Ves dle hlášenek Podzim 2010 Jaro 2011 C1A OP DOROST 1. kolo ( 1.) :00 7. kolo ( 7.).. : : C1A0101 Jiřice Horní Ves C1A0102 Žirov Čejov C1A0701 Jiřice Horní Ves C1A0702 Žirov Čejov 2. kolo ( 2.) :00 8. kolo ( 8.).. : : C1A0201 Horní Ves Čejov C1A0202 Jiřice Žirov C1A0801 Horní Ves Čejov C1A0802 Jiřice Žirov 3. kolo ( 3.) :00 9. kolo ( 9.).. : : C1A0301 Žirov Horní Ves C1A0302 Čejov Jiřice C1A0901 Žirov Horní Ves C1A0902 Čejov Jiřice 4. kolo ( 4.) : kolo (10.).. : : C1A0401 Horní Ves Jiřice C1A0402 Čejov Žirov C1A1001 Horní Ves Jiřice C1A1002 Čejov Žirov 5. kolo ( 5.) : kolo (11.).. : : C1A0501 Čejov Horní Ves C1A0502 Žirov Jiřice C1A1101 Čejov Horní Ves C1A1102 Žirov Jiřice 6. kolo ( 6.) : kolo (12.).. : : C1A0601 Horní Ves Žirov C1A0602 Jiřice Čejov C1A1201 Horní Ves Žirov C1A1202 Jiřice Čejov

33 F2A OP MLADŠÍ ŽÁCI 1. Sokol Božejov NE 10:00 2. SK Obrataň NE 10:00 3. Střepina Žirov dle hlášenek 4. volno Podzim 2010 Jaro kolo ( 1.) :00 7. kolo ( 7.).. : : F2A0101 Božejov volno F2A0102 Obrataň Žirov F2A0701 Božejov volno F2A0702 Obrataň Žirov 2. kolo ( 2.) :00 8. kolo ( 8.).. : : F2A0201 volno Žirov F2A0202 Božejov Obrataň F2A0801 volno Žirov F2A0802 Božejov Obrataň 3. kolo ( 3.) :00 9. kolo ( 9.).. : : F2A0301 Obrataň volno F2A0302 Žirov Božejov F2A0901 Obrataň volno F2A0902 Žirov Božejov 4. kolo ( 4.) : kolo (10.).. : : F2A0401 volno Božejov F2A0402 Žirov Obrataň F2A1001 volno Božejov F2A1002 Žirov Obrataň 5. kolo ( 5.) : kolo (11.).. : : F2A0501 Žirov volno F2A0502 Obrataň Božejov F2A1101 Žirov volno F2A1102 Obrataň Božejov 6. kolo ( 6.) : kolo (12.).. : : F2A0601 volno Obrataň F2A0602 Božejov Žirov F2A1201 volno Obrataň F2A1202 Božejov Žirov

34 G1A OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA 1. Slovan Kamenice n.lipou dle hlášenek 2. volno 3. FK Pelhřimov B dle hlášenek 4. SK SPARTAK Počátky dle hlášenek 5. Dálnice Speřice SO 09:00 6. FC Slavoj Žirovnice dle hlášenek 7. Sokol Černovice dle hlášenek 8. SK Jiřice NE 13:00 9. Start Lukavec dle hlášenek 10. Start Nový Rychnov NE 10:00 Podzim 2010 Jaro 2011 G1A OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA 1. kolo ( 1.) : kolo (10.).. : : G1A0101 Kamenice Nový Rychnov G1A0102 volno Lukavec G1A0103 Pelhřimov B Jiřice G1A0104 Počátky Černovice G1A0105 Speřice Žirovnice G1A1001 N. Rychnov Kamenice G1A1002 Lukavec volno G1A1003 Jiřice Pelhřimov B G1A1004 Černovice Počátky G1A1005 Žirovnice Speřice 2. kolo ( 2.) : kolo (11.).. : : G1A0201 Nový Rychnov Žirovnice G1A0202 Černovice Speřice G1A0203 Jiřice Počátky G1A0204 Lukavec Pelhřimov B G1A0205 Kamenice volno G1A1101 Žirovnice Nový Rychnov G1A1102 Speřice Černovice G1A1103 Počátky Jiřice G1A1104 Pelhřimov B Lukavec G1A1105 volno Kamenice 3. kolo ( 3.) : kolo (12.).. : : G1A0301 volno Nový Rychnov G1A0302 Pelhřimov B Kamenice G1A1201 Nový Rychnov volno G1A1202 Kamenice Pelhřimov B

35 G1A0303 Počátky Lukavec G1A0304 Speřice Jiřice G1A0305 Žirovnice Černovice G1A1203 Lukavec Počátky G1A1204 Jiřice Speřice G1A1205 Černovice Žirovnice 4. kolo ( 4.) : kolo (13.).. : : G1A0401 Nový Rychnov Černovice G1A0402 Jiřice Žirovnice G1A0403 Lukavec Speřice G1A0404 Kamenice Počátky G1A0405 volno Pelhřimov B G1A1301 Černovice N. Rychnov G1A1302 Žirovnice Jiřice G1A1303 Speřice Lukavec G1A1304 Počátky Kamenice G1A1305 Pelhřimov B volno 5. kolo ( 9.) : kolo (14.).. : : G1A0901 Speřice Nový Rychnov G1A0902 Žirovnice Počátky G1A0903 Černovice Pelhřimov B G1A0904 Jiřice volno G1A0905 Lukavec Kamenice G1A1401 N. Rychnov Pelhřimov B G1A1402 volno Počátky G1A1403 Kamenice Speřice G1A1404 Lukavec Žirovnice G1A1405 Jiřice Černovice 6. kolo ( 5.) : kolo (15.).. : : G1A0501 Pelhřimov B Nový Rychnov G1A0502 Počátky volno G1A0503 Speřice Kamenice G1A0504 Žirovnice Lukavec G1A0505 Černovice Jiřice G1A1501 Jiřice Nový Rychnov G1A1502 Černovice Lukavec G1A1503 Žirovnice Kamenice G1A1504 Speřice volno G1A1505 Počátky Pelhřimov B 7. kolo ( 6.) : kolo (16.).. : : G1A0601 Nový Rychnov Jiřice G1A0602 Lukavec Černovice G1A0603 Kamenice Žirovnice G1A0604 volno Speřice G1A0605 Pelhřimov B Počátky G1A1601 Nový Rychnov Počátky G1A1602 Pelhřimov B Speřice G1A1603 volno Žirovnice G1A1604 Kamenice Černovice G1A1605 Lukavec Jiřice

36 8. kolo ( 7.) : kolo (17.).. : : G1A0701 Počátky Nový Rychnov G1A0702 Speřice Pelhřimov B G1A0703 Žirovnice volno G1A0704 Černovice Kamenice G1A0705 Jiřice Lukavec G1A1701 Lukavec Nový Rychnov G1A1702 Jiřice Kamenice G1A1703 Černovice volno G1A1704 Žirovnice Pelhřimov B G1A1705 Speřice Počátky 9. kolo ( 8.) : kolo (18.).. : : G1A0801 Nový Rychnov Lukavec G1A1801 Nový Rychnov Speřice G1A0802 Kamenice Jiřice G1A1802 Počátky Žirovnice G1A0803 volno Černovice G1A1803 Pelhřimov B Černovice G1A0804 Pelhřimov B Žirovnice G1A1804 volno Jiřice G1A0805 Počátky Speřice G1A1805 Kamenice Lukavec

37 Organizační pracovníci OFS Pelhřimov Božejov Sokol S: Kumžák Jaroslav Božejov 69, Mob: EP: Budíkov TJ Rovnost S: Šárovec Jan Na Rybníčku 1324, Humpolec Mob: EP: lift.cz ZP: Moravec Igor, Čejov 34, Humpolec, Častrov Sokol S: Borovec Jiří Častrov 133 Mob: EP: Čejov TJ Sokol S: Doležal Petr Čejov 91 Mob: EP: lift.cz ZP: Černovice TJ Sokol S: Podskalník Petr Černovice 23 TZ: TB: Mob: EP: Červená Řečice Tatran S: Hovorka Miroslav Křelovice 44 TB: Mob: EP:

38 Hněvkovice Sokol S: Plíhal Libor Hněvkovice 60 Mob: EP: Horní Cerekev SK S: Žižka Radek Ing Štítného 371 Horní Cerekev Mob: EP: Horní Ves SK S: Brada Jiří Horní Ves 66 Mob: EP: Hořepník Sokol S: Dlouhý Pavel , Panská 274, Hořepník Mob: EP: ZP: Hupka Milan, Hořepník 78, MO: , EP: Humpolec FK o.s. S: Vazačová Radka Okružní ul. Humpolec Mob: EP: ZP : na sekretáře Kámen Sokol S: Dvořák Zdeněk , Kámen 83 Mob: EP : Kamenice nad Lipou Slovan S: Soukup Jiří , Za Kulturním domem 639 Kamenice nad Lipou TZ: Mob: EP:

39 Komorovice Zálesí S: Čech Jan , Hojkovy 12 Mob: EP: Košetice Sokol S: Vejsada Miloslav , Košetice 224 Mob: EP: Lukavec Start S: Votápek Josef , Za Kasárny 200, Lukavec Mob: EP: ZP: Mnich Sokol S: Kouba Petr , Mnich 166 Mob: EP: ZP: Dvořák Karel, Mnich 142, MO: , Nová Cerekev ZD S: Opic Luboš , Nová Cerekev 284 TZ: , TB: Mob: EP: ZP: Nový Rychnov Start S: Nepraš Jiří , Táborská 1884, Pelhřimov Mob: EP: Obrataň SK S: Kulvejt Josef , Obrataň 141 Mob: TB: EP:

40 3042 Pacov Slavoj S: Tejrovský Pavel , Antonína Sovy 328, Pacov Mob: , TZ: EP: Pelhřimov FK o.s. S: Matiášek Jiří Ing , Táborská 1874, Pelhřimov Mob: TZ: EP: Petrovice Vysočina S: Folejtar Jiří , Mírová 1242, Humpolec Mob: Plačkov Sokol S: Kotlík Josef , Rozkoš 17, Humpolec Mob: EP: Počátky Spartak SK S: Zadák Petr , Na Výsluní 634, Počátky TZ: Mob: EP: Senožaty Sokol S: Mareš Ladislav Bc , Senožaty 147 TB: Mob: EP: Speřice Dálnice S: Svoboda Pavel , Speřice 12 TZ: , TB: Mob: , EP: nabytek.cz

41 Slavoj Třešť S: Jelínek Petr , Palackého 28, Třešť Mob: TZ: EP: Velká Chyška Strážiště S: Mařinec Josef , Náměstí Sv. Václava 139, Lukavec TB: Mob: Žirov Střepina S: Jonáš Lubomír , Táborská 1790, Pelhřimov Mob: EP: Žirovnice Slavoj S: Havelka Pavel , Sídliště 672, Žirovnice Mob: EP: Želiv Sokol S: Josl Milan , Želiv 281 Mob: EP: Jiřice SK S: Sadský Stanislav , Jiřice 106 TZ: Mob: EP:

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál Zahradní 1 792 01 Bruntál Sportovně-technická komise OFS Bruntál Zápis č. 29 ze dne 4. 6. 2014 - SR 2013-2014 1. STK OFS bere na vědomí:

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Výsledky V. kola Ligy Vysočiny 2014/2015. 29. 3. 2015 26. Ročník Ligy Vysočiny. Nové Veselí

Výsledky V. kola Ligy Vysočiny 2014/2015. 29. 3. 2015 26. Ročník Ligy Vysočiny. Nové Veselí Výsledky V. kola Ligy Vysočiny 2014/2015 29. 3. 2015 26. Ročník Ligy Vysočiny Nové Veselí Skupina A 1. TJ Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou A 10:3 1 2. TJ Sokol Bedřichov A 9:4 2 3. ŠSK Demlova A 8:4 3 4.

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015

Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 10 - SR 2014-2015 ze zasedání KR MS

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

13. F o t balový z pravodaj

13. F o t balový z pravodaj 13. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 22. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010

Více

Z Á P I S 20 - SR 2011-2012

Z Á P I S 20 - SR 2011-2012 Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz Nám. Svatopluka Čecha, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz Komise rozhodčích MS KFS Z Á P I S 20 - SR 2011-2012 ze zasedání KR MS

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013

Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013 Středočeský tenisový svaz Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, tel. 777 922 395, 222 333 418, mail: stredocesky@cztenis.cz Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013 A) SOUTĚŽE DRUŽSTEV VV StčTS konstatoval

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Seromoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava

Seromoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava Seromoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava ROZPIS Oblastních přeborů a Oblastních soutěží družstev mladších žáků O putovní pohár prezidenta ČTS, pro rok 2015 Řízení soutěže : řídí

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Adresa: Vídeňská 9, 639 00 Brno IČO: 70940029 Bankovní spojení: 27-5826790267/0100 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Web: www.jmkfs.cz Sekretariát:

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

VV OFS zasedá 1x měsíčně zpravidla ve čtvrtek od 16.00 h. a projednal mj. toto:

VV OFS zasedá 1x měsíčně zpravidla ve čtvrtek od 16.00 h. a projednal mj. toto: 1)Prezence, administrativní záležitosti 2)Zahájení 3)Zpráva předsedy OFS Ústí nad Labem 4)Zprávy předsedů odborných komisí OFS Ústí nad Labem 5)Zpráva předsedy revizní komise OFS 6)Občerstvení, diskuse

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S

FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568. Trutnov, 1. července 2012 R O Z P I S FOTABALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O F S T R U T N O V 541 01 Trutnov, Na Nivách 568 Identifikační údaje: IČO: 22882863 Bankovní spojení: KB Trutnov, č.ú.: 1070316560207/0100 E-mail: marek.pilny@centrum.cz,

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 NÁRODNÍ HbL STARŠÍHO DOROSTU STŘED / SEVEROZÁPAD MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ STŘED MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ STŘED 2009 2010 SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE REGIONU STŘED 2009-2010 Řídící

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013

Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 2013 spolu s Okresním sdružením hasičů Zlín pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a města Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen 0 Organizátor soutěže : Termín konání soutěže : Místo konání : OSH

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO. Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 DISCIPLINÁRNÍ KOMISE OFS ZNOJMO Z Á P I S č. 19 Ze schůze disciplinární komise konané dne: 25.04.2013 Přítomni: Omluveni: Kvapil Milan,Bence Ondřej,Novák Jan,Polderl Jaroslav,Nevrkla Pavel Slabý Ivan P-129/12

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774 PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Ředitel turnaje a předseda STK: Organizační výbor: STK: ABC Braník U11 Pavel MAŘÍK Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2011-2012 (platí od 1.9.2011 do 31.8.2012) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2011/2012: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Komuniké z jednání KR PKFS č. 10_2011 ze dne 26.7.2011

Komuniké z jednání KR PKFS č. 10_2011 ze dne 26.7.2011 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Plzeňský krajský fotbalový svaz Úslavská 75 326 00 PLZEŇ Komuniké z jednání KR PKFS č. 10_2011 ze dne 26.7.2011 Přítomni : Omluveni : Ladislav Mareška, Pavel Rauch, Jan

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz

Fotbalová asociace České republiky Moravskoslezský krajský fotbalový svaz STATUT Komise rozhodčích Moravskoslezského krajského fotbalového svazu Část I. Článek 1. Úvod a složení Komise rozhodčích 1. Statut Komise rozhodčích MS KFS upravuje základní pravomoci a zásady činnosti

Více

nová cesta k vítězství!

nová cesta k vítězství! nová cesta k vítězství! FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE nová cesta k vítězství! Kompletní elektronizace fotbalových agend od 1.7.2015: Management soutěží (on-line zápis) On-line registrace hráčů (klubů a členů) Elektronické

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v

T u r n a j v l e d n í m h o k e j i. v e s n i c k ý c h m u ž s t e v T u r n a j v l e d n í m h o k e j i v e s n i c k ý c h m u ž s t e v X. ROČNÍK Zimní stadion Žďár nad Sázavou 2 0 0 9-2 0 1 0 O r g a n i z a c e : VESNICKÁ LIGA, hokejová soutěž vesnic S y s t é m

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23.

Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu. Brno Kohoutovice, 22. května 2010 Babice u Rosic, 23. Český svaz orientačních sportů SK Žabovřesky Brno oddíl orientačního běhu R O Z P I S hummel sprint cup 3. závodu žebříčku A 6. závodu Jihomoravské ligy závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1,06 závodu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY AFK LoKo Chomutov Oddíl: AFK LoKo Chomutov Adresa: ORGANIZAČNÍ ŘÁD POŘADATELSKÉ SLUŽBY Chomutov, Březenecká ul., PSČ 430 04 Stadion: Chomutov, Březenecká ul., PSČ 430 04 Vlastník: AFK LoKo Chomutov, Březenecká

Více

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Propozice pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Historie a charakter turnaje Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách.

Více

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN 2003-2004

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ČMFS KFS ZLÍN 2003-2004 Českomoravský fotbalový svaz - Krajský fotbalový svaz Zlín Hradská 854, Zlín, 760 01 Sekretariát: Lukáš Radovan - sekretář KFS Zlín Telefon: 577 019 393 Fax: 577 222 783 Mobil: 604 762 224 E-mail: kfszlin.lukas@quick.cz

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů

zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů Nymburk, 25.2.2011 zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů kontrola: VV ČMFS, regionální komise, Tech.ředitel,

Více

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

POZVÁNKA. MSKFS pod záštitou konvence UEFA si vás dovoluje pozvat na ŠKOLU MLADÝCH ROZHODČÍCH.

POZVÁNKA. MSKFS pod záštitou konvence UEFA si vás dovoluje pozvat na ŠKOLU MLADÝCH ROZHODČÍCH. POZVÁNKA MSKFS pod záštitou konvence UEFA si vás dovoluje pozvat na ŠKOLU MLADÝCH ROZHODČÍCH. Termín konání: 21.1.2012 25.2.2012 Místo konání: budova MSKFS, Náměstí S. Čecha 10, Ostrava 702 00 Zaregistrovat

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2014-2015

SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2014-2015 KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE P R A H A Rozpis mistrovských soutěží 2014-2015 SMĚRNICE PLATNÁ PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KSLH PRAHA V SEZÓNĚ 2014-2015 1/Řídící orgán soutěže : Sportovně technická komise KSLH Praha.

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

KOMISE FOTBALU ŽEN FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ŽEN 2014 / 2015

KOMISE FOTBALU ŽEN FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ŽEN 2014 / 2015 KOMISE FOTBALU ŽEN FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ŽEN 2014 / 2015 KFŽ FAČR PRAHA červenec 2014 KOMISE FOTBALU ŽEN FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ROZPIS MISTROVSKÝCH

Více

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. Sportovně střelecký klub policie 0258 Sokolov P R O P O Z I C E

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. Sportovně střelecký klub policie 0258 Sokolov P R O P O Z I C E ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ a Sportovně střelecký klub policie 0258 Sokolov P R O P O Z I C E Otevřené mistrovství České republiky 2015 ve sportovní střelbě z předovek konané pod záštitou města Sokolov SOKOLOV

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více