Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze"

Transkript

1 od Automatický digitální měřič krevního tlaku m250 Návod k obsluze

2 UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití. ARDES automatický měřič krevního tlaku je snadno použitelný přístroj, který využívá přesný oscilometrický způsob měření a může uložit 2 kanály paměti. Každý kanál může uložit až 50 měření. Tento oscilometrický způsob měření minimalizuje riziko nepřesných měření například z důvodu náhlých pohybů těla. LCD displej zobrazuje jasné, snadno čitelné hodnoty. VAROVÁNÍ Odložte si záruční list, doklad o koupi a tento návod k obsluze pro případ potřeby v budoucnosti. Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika. Všechny části obalového materiálu udržujte mimo dosahu dětí. Přístroj není dětská hračka: je to elektronický přístroj a musí se s ním manipulovat opatrně. Použití jakýchkoliv elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel, zejména: Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama. Nedovolte dětem nebo postiženým osobám manipulovat se spotřebičem. Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce). Manipulujte se spotřebičem jemně. V případě poškození nebo poruchy přístroje se jej nepokoušejte sami opravovat, odneste jej do výrobcem schváleného servisního střediska. Z bezpečnostních důvodů nikdy přístroj neotevírejte. Pokud se i během správné obsluhy vyskytne porucha, nepokoušejte se přístroj sami opravovat, ale jej odneste do výrobcem schváleného servisního střediska: zde naleznete zkušené techniky. ODPOVĚDNOST Výrobce, montér, instalatér nebo importér nese odpovědnost za bezpečnost, pouze pokud: - Sestavení, kalibrace, oprava a úprava byla provedena náležitě oprávněnou osobou; - Byly dodržené pokyny k obsluze; - Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobené nesprávným nebo neuváženým použitím příslušenství. VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MĚŘENÍ Nejezte, nekuřte ani neprovádějte intenzivní aktivity nejméně 30 minut před měřením tlaku. Přibližně 5/10 minut před měřením tlaku si sedněte. Během měření musíte sedět. Ujistěte se, zda je manžeta v úrovni a správně ovinuta kolem ramena. Pokud je to nutné, můžete si lehnout, rameno musí být vždy vystřené a dlaň otevřená a otočená směrem nahoru. Ujistěte se, zda je manžeta tlakoměru ve stejné úrovni jako srdce.

3 Během měření nemluvte ani se nehýbejte. Tlak měřte vždy na stejném rameně, protože změna může vést k značným rozdílům. Čas mezi dvěma měřeními musí být nejméně 3 minuty k obnovení cirkulace krve. Manžeta tlakoměru je standardní velikosti pro dospělé. Měření není možné pro osoby se srdeční arytmií. Vyhýbejte se elektromagnetickému rušení z mobilního telefonu, elektrického strojku, mikrovlnné trouby, apod. Oviňte manžetu přímo na pokožku pro přesné měření tlaku a pulsu. POPIS PŘÍSTROJE 0434 Vyhovuje směrnici 93/42 CEE Vyrobené v: YA HORNG -Čína Distribuce: ARDES Spa - Via Spiazzi, 45 - Ponte Nossa (BG) Itálie Aplikovaná část BF typu Důležité, viz návod k obsluze LCD displej Manžeta Spínač start Kanál paměti 2 Kanál paměti 1 Tlačítko zobrazení roku/data/času předpisu Indikátor pulsu srdce Obrázky pro klasifikaci krevního tlaku Hypertenze Hraniční Normální Hypotenze Kanál paměti 2 Datum Vybitá baterie Systolický tlak Diastolický tlak Puls/minuta Pozice paměti Hodina/rok Kanál paměti 1 Model: m250/bp-600. Způsob měření: oscilometrický, automatické nafukování a měření; kapacita paměti: 100 sád měření. Obvod manžety tlakoměru: 230~330 mm. Rozměry přístroje: 135 x 115 x 75 mm. Hmotnost: 700 g (bez baterií). Přesnost měření tlaku krve: ± 3 mmhg. Tolerance měření tlaku krve: 20 mmhg ~ 280 mmhg. Přesnost měření pulsu: ± 5%. Tolerance měření úderu srdce: 40 ~ 200/min Napájení: 4 alkalické baterie typu AA Automatické vypnutí: 5 minut po použití. Podmínky přepravy a skladování. Tolerance atmosférického tlaku: 525 mmhg ~ 795 mmhg (70 kpa ~ 106 kpa). Tolerance vlhkosti: 15~90 %. Tolerance vlhkosti místnosti: -5 ~ 50 C. Provozní podmínky. Tolerance vlhkosti: 30~85 %. Tolerance teploty místnosti: 10 ~ 40 C.

4 NASTAVENÍ ČASU Hodiny jsou nastavené na 1/01 12:00. Stiskněte tlačítko T (Nastavení) na přibližně 5 sekund. Displej se přepne na režim CLOCK (hodiny) a hodnota roku bliká. Stisknutím tlačítka M1 (Time +) zvyšte hodnotu nebo tlačítkem M2 (Time -) hodnotu snižte. Po zadání roku stisknutím tlačítka T (Adjust) zadejte měsíc, den, hodiny a minuty. Každá hodnota bude blikat na displeji. Po nastavení času stisknutím tlačítka T (Adjust) spusťte čas. POKYNY K POUŽITÍ Připojte gumovou hadičku k přístroji, zajistěte, zda neuniká vzduch. Oviňte manžetu tlakoměru kolem ramena, přibližně 2-3 cm nad loktem. Nasměrujte dlaň ruky směrem nahoru a přesuňte gumovou hadičku tak, aby byla paralelně s ramenem a položena na tepně. Ujistěte se, zda manžeta není příliš těsná (musí vejít prst mezi rameno a manžetu na rameně). Stiskněte tlačítko START. Displej zobrazí datum a bude blikat 0. Po několika sekundách se začne manžeta nafukovat a zobrazí se hodnota tlaku.

5 Když tlak dosáhne limit, číslice začne klesat a měří se tlak krve. Zobrazí se také puls ve spojení s tlakem krve. Uložení hodnot Měření a příslušné obrázky klasifikace tlaku krve se automaticky zobrazí na několik minut. Pro uložení měření zvolte předem jeden ze dvou kanálů paměti; měření se automaticky uloží v první dostupné pozici zvoleného kanálu. Každý kanál může uložit až 50 měření. Spřístupnění předešlých údajů Přístroj má dva kanály paměti s 50 pozicemi každý. Každý záznam obsahuje hodnotu systolického tlaku, hodnotu diastolického tlaku, hodnotu pulsu za minutu, datum/čas a příslušný obrázek klasifikace krevního tlaku. Po stisknutí tlačítka M1 se na několik sekund zobrazí první sada záznamů v M/R 1 kanálu. Stisknutím tlačítek M1 nebo M2 rolujte přes další záznamy. Stiskněte tlačítko M2 a stejným postupem zobrazte hodnoty kanálu M/R 2. Poslední záznam je vždy umístěn na první pozici, starší záznamy budou postupně za tímto záznamem. Vložení a výměna baterií Když se zobrazí symbol baterie, znamená to, že je potřebné vyměnit baterie. Ujistěte se, zda je přístroj vypnutý. Sundejte kryt pod přístrojem a vložte čtyři 1.5V, alkalické AA baterie správnou polaritou. Nasaďte kryt správně. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte baterie.

6 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Tento přístroj nevyžaduje speciální údržby. Čistěte jej pravidelně. Použijte měkký, vlhký hadřík k čištění přístroje a manžety. Manžetu vysušte a nežehlete. Nepoužívejte drsné nebo chemické prostředky. NEPONOŘUJTE PŘÍSTROJ DO VODY. REFERENČNÍ TABULKA Tabulka průměrných hodnot podle věku a pohlaví Pohlaví Muž Žena Věk Systolický tlak Diastolický tlak Systolický tlak Diastolický tlak Hodnota mezi výkonem srdce (přes cirkulační systém) a vytvořený artériemi, který je odporem toku krve určuje tlak krve. Systolický tlak krve je tlak při úderu srdce, diastolický tlak krve je tlak, který zůstává mezi dvěma údery srdce Obrázek Rozsah Systolický Diastolický Hypertenze >140 mmhg > 90 mmhg Klasifikační tabulka tlaku srdce Hranice Normální Hypotenze 130~139 mmhg <129 mmhg <90 mmhg 85~89 mmhg <84 mmhg <50 mmhg Diastolický tlak Hypertenze Hranice Normální Systolický tlak

7 ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ Zpráva o poruše Příčina Řešení Selhalo nafukování. Umělé rušení a šum. 1. Manžeta není upevněná, upevněte podle pokynů. 2. Manžeta je poškozená. 3. Porucha ventilu, kontaktujte prodejce. 1. Uživatel se hnul nebo mluvil. 2. Nesprávný způsob měření. 3. Uživatel není v klidu. Abnormální výsledky. Vypouštění příliš rychlé. Přesahující bezpeční tlak. Vybitá baterie. 4. Uživatel má problémy s úderem srdce. 5. Uživatel má speciální charakteristiky, kontaktujte doktora. 1. Porucha vypouštěcího ventilu, kontaktujte prodejce. 2. Manžeta není pevně připojená. 1. Blokován vzduchový ventil. 2. Porucha ovladače nafukování. 3. Porucha senzoru tlaku, opět změřte, v opačném případě kontaktujte prodejce. Vyměňte nové baterie. Rok výroby: 2007

8 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruční doba a podmínky Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Omezení Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič: - používán neoprávněnou osobou - nesprávně používán, skladován nebo přenášen. Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze. Kontakt na servis Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, Liberec 7 Tel./fax: příjem oprav - servis. Tel./fax: náhradní díly - vedení. Mobil: , , Datum prodeje RAZÍTKO PRODEJNY

9 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.