Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití"

Transkript

1 Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití CZ 1

2 Microlife WatchBP Home A je první digitální tonometr na světě, který splňuje doporučení pro měření krevního tlaku v domácím prostředí vydaná Evropskou společností pro hypertenzi (ESH) 1, 2 a Americkou kardiologickou asociací (AHA). Přístroj WatchBP Home A vám zajistí přesná měření krevního tlaku, kterým může váš lékař plně důvěřovat. Přístroj WatchBP Home A byl klinicky schválen v souladu s protokolem ESH 3. 1 O Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y a kolektiv Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi týkající se běžného, přenosného a domácího měření krevního tlaku. Evropská společnost pro hypertenzi zybývající se měřením krevního tlaku. J Hypertens 2003;21: Stergiou GS a kolektiv Nástroj určený k měření krevního tlaku v domácím prostředí v souladu s doporučeními Evropské společnosti pro hypertenzi: tonometr Microlife WatchBP Home. Blood press Monit. (Tonometr) 2007;12: Stergiou GS, Giovas PP, Gkinos CP, Patouras JD. Schválení přístroje Microlife WatchBP Home k měření krevního tlaku v domácím prostředí v souladu s mezinárodním protokolem. Blood Press Monit. (Tonometr) 2007;12(3):

3 Obsah Před prvním použitím WatchBP Home A Popis výrobku Spuštění přístroje... 5 Výběr vhodné manžety... 6 Měření pomocí WatchBP Home A Režim DIAG Režim USUAL...10 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku Postup měření krevního tlaku Zobrazení, smazání a přenos výsledků měření Zjištění fibrilace síní...15 Zobrazení výsledků měření Smazání měření Přenos výsledků měření Dodatek Baterie a napájecí adaptér Bezpečnost, péče, zkouška přesnosti a likvidace Chybové zprávy Důležité informace Technické údaje...31 CZ

4 Zásuvka manžety USB port Přepínač režimů Zásuvka napájení Tlačítko ON/OFF Oddělení pro baterii Displej (zapnout/vypnout) Tlačítko M (Paměť) 3

5 Ukazatel režimu Symbol lékaře Detekce fibrilace síní Čas mimo měření Relax Zobrazení baterie Vymazání údajů z paměti Uložené hodnoty Údaje z ranního měření Údaje z večerního měření Datum/čas Hodnota systolického tlaku Hodnota diastolického tlaku Indikátor tepu Tepová frekvence Počet uložených měření 4 CZ

6 Před prvním použitím WatchBP Home A Spuštění přístroje Odstraňte ochrannou pásku u oddělení pro baterii. Výběr provedete stisknutím tlačítka M Potvrďte pomocí tlačítka ON/OFF 2) Nastavte měsíc Pomocí tlačítka M nastavte měsíc. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 1) Nastavte rok Po odstranění ochranné pásky nebo vložení nové baterie bude na displeji blikat rok. Pomocí tlačítka M nastavte příslušný rok. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 3) Nastavte den Pomocí tlačítka M nastavte den. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 5

7 4) Nastavte čas Jakmile nastavíte hodiny a minuty a stisknete tlačítko ON/OFF, zobrazí se aktuální čas. Výběr vhodné manžety Přístroj WatchBP Home A umožňuje použití manžet různých velikostí. V případě, že je velikost manžety dodané s přístrojem nevhodná, obraťte se prosím na svého lékaře. * používejte výhradně manžety Microlife! 5) Pokud si přejete změnit nastavení data a času, vyjměte na chvíli jednu z baterií uložené v oddělení pro baterie a opět ji vložte zpět. Začne blikat rok. Proveďte výše popsané jednotlivé kroky. M (střední velikost) cm (8,75-12,5 palců) Velikost M je nejvhodnější velikost pro většinu lidí. L (velká) cm (8,7 16,5 palců) 6 CZ

8 Měření pomocí WatchBP Home A Než přistoupíte k měření, vyberte vhodný režim měření pomocí přepínání režimů na pravé straně přístroje. K dispozici jsou dva režimy: DIAG. (diagnostický) a USUAL (běžný) režim. DIAG. režim Režim DIAG. použijte na základě doporučení lékaře, pokud je měření prováděno v souladu se směrnicemi pro měření stanovenými Evropskou společností pro hypertenzi (ESH). DIAG. DIAG. USUAL 7

9 Měření pouze během pracovních dnů V režimu DIAG. je měření krevního tlaku prováděno během 7 po sobě následujících dnů (nebo běžných dnů v týdnu). V tomto režimu neprovádějte měření během dnů pracovního klidu (nebo dnů určených k odpočinku)! Dvě sady měření za den Směrnice ESH doporučují provádět jedno dvojí měření ráno mezi 6:00-9:00 hodinou a večer mezi 18:00-21:00 hodinou. Pokud Váš lékař neurčí jinak, měření provádějte vždy před požitím léků. Jan (Leden) JAN (LEDEN) 30 7 pracovní dny X1 06:00-09:00 X1 18:00-21:00 X1 04:00-12:00 X1 18:00-24:00 Směrnice ESH Prodloužený čas 8 CZ

10 Měření pomocí WatchBP Home A (pokrač.) Prodloužená doba měření WatchBP Home A umožňuje delší dobu měření, které může být prováděno ráno od 4:00 do 12:00 hodin a večer od 18:00 do 24:00 hodin. Mimo tyto časy nelze měření provádět a na displeji se objeví příslušný symbol. Vyhodnocení Po 7 po sobě následujících dnech, během nichž bylo prováděno měření, zaneste přístroj svému lékaři, který vyhodnotí výsledky měření prováděného v domácím prostředí. Poté, co bude měření prováděno 7 po sobě následujících dní, bude na displeji blikat symbol lékaře. 9

11 Režim USUAL Režim USUAL použijte, pokud je měření prováděno nezávisle na doporučených směrnicích. V režimu USUAL je možné provést jen jedno měření USUAL najednou, přičemž výsledky jsou automaticky uloženy do paměti, aby mohly být později předloženy lékaři k vyhodnocení. DIAG. 250 bezpečně uložených měření Přístroj WatchBP Home A je schopný uložit až 250 jednotlivých měření provedených v režimu USUAL. * Jakmile je paměť plná, nové měření automaticky vymaže dřívější měření. DIAG. Kdykoli USUAL 250 Měření 10 CZ

12 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku Krok 1 Měření neprovádějte bezprostředně po jídle, pití a kouření. Počkejte alespoň hodinu, než začnete s měřením. Krok 2 K provedení měření si připravte židli a stůl. Židle by měla mít opěradlo a deska stolu, na kterou položíte paži, by měla být ve výši vašeho srdce. 1 hodinu před měřením 11

13 Krok 3 Odstraňte všechny oděvy, které by mohly způsobit stažení měřené paže. Přiložte manžetu. Spodní okraj manžety se musí nacházet přesně 2 až 3 cm nad vnitřním ohybem paže. Hadička spojující manžetu s přístrojem se musí nacházet na vnější straně paže. (Další pokyny v podobě obrázků naleznete na manžetě.) Krok 4 Pohodlně se usaďte a seďte v klidu alespoň 5 minut, než začnete s měřením. Relaxujte 5 minut 12 CZ

14 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku (pokrač.) Krok 5 Seďte rovně a pohodlně se opřete o opěradlo židle. Stiskněte tlačítko Start. Přístroj začne odpočítávat 60 sekund. Během měření se nehýbejte, nekřižte nohy a nenapínejte pažní svaly. Klidně dýchejte a nemluvte. Krok 6 Jeden cyklus měření představuje dvě samostatná měření. Jakmile bude dokončeno první měření, zůstaňte i nadále v klidu a počkejte na druhé měření. Druhé měření začne za 60 sekund. Během měření se nepohybujte s 13

15 Krok 7 Po dokončení obou měření budou naměřené údaje automaticky uloženy, aby mohly být vyhodnoceny vaším lékařem. Pokud se po odečtení hodnot zobrazí chybová zpráva, proveďte znovu prvních šest kroků. Krok 8 Jakmile proběhne všech sedm dnů měření, začne na displeji blikat symbol lékaře. Nezapomeňte odnést přístroj WatchBP Home A při příští kontrole svému lékaři. (Poznámka: symbol lékaře se zobrazuje pouze při měření v režimu DIAG.) Automatické uložení 14 CZ

16 Zvláštní funkce Zobrazení ukazatele fibrilace síní umožňující včasnou detekci Tento přístroj je určen k detekci asymptomatické fibrilace síní během měření krevního tlaku v režimu USUAL a DIAG.. Pokud je během měření zjištěna fibrilace síní, zobrazí se ikona Afib. Klinický test prokázal, že tento přístroj dokáže zjistit fibrilaci síní s vysokou citlivostí (97 %) a specificitou (89 %) *. Pokud se po provedeném měření zobrazí na displeji ikona fibrilace síní, doporučujeme vyhledat odborného lékaře a ihned provést vyšetření EKG. * 15 Joseph Wiesel, Lorenzo Fitzig, Yehuda Herschman a Frank C. Messineo. Detection of Atrial Fibrillation Using a Modified Microlife Blood Pressure Monitor. American Journal of Hypertension 2009; 22, 8, doi: /ajh * * IAD Tento přístroj dokáže zjistit fibrilaci síní, hlavní příčinu mrtvice. Nedokáže však odhalit všechny rizikové faktory mrtvice, jako je předsíňový flutter. Tento přístroj není schopen odhalit fibrilaci síní u pacientů s kardiostimulátory a defibrilátory. Osoby s kardiostimulátory a defibrilátory by neměly používat tento přístroj ke zjištění fibrilace síní.

17 Co je fibrilace síní Fibrilace síní je běžná porucha srdečního rytmu. V Severní Americe jsou touto poruchou postiženy více než 2 milióny lidí. Častěji se vyskytuje u starších osob, trpí jí 10 % osob starších 80 let. Je častou příčinou kompletního iktu. Přibližně 15 % všech mrtvic je způsobeno fibrilací síní. U starších osob nebo u osob s vysokým krevním tlakem, cukrovkou či srdeční chorobou je zvýšená pravděpodobnost mrtvice, pokud navíc trpí fibrilací síní. Fibrilace síní je porucha srdečního rytmu, která může trvat několik minut až dní, nebo dokonce let. Fibrilace síní může mít za následek městnání krve a tvorbu krevních sraženin v horních srdečních dutinách (síních). Tyto sraženiny se mohou uvolnit, putovat do mozku a způsobit mrtvici. Užívání antikoagulačních přípravků, jako je např. warfarin (Coumadin ), může snížit nebezpečí mrtvice u pacientů s fibrilací síní. Lékař dokáže potvrdit či vyvrátit přítomnost fibrilace síní provedením měřením EKG. Fibrilace síní se může objevit a zase zmizet. lékař ji tak nemusí odhalit během preventivních prohlídek. Jedním ze symptomů fibrilace síní jsou palpitace. Nicméně spousta lidí trpících fibrilací síní vůbec nic necítí a mohou být náhle postiženi mrtvicí. Zjišťování přítomnosti fibrilace síní by mělo být prováděno pravidelně. Včasné zjištění a léčba fibrilace síní mohou výrazně snížit výskyt mrtvice. 16 CZ

18 Zobrazení, smazání a přenos výsledků měření Zobrazení výsledků měření 1) Pomocí přepínače režimů nejprve vyberte typ měření, které si přejete zobrazit. V režimu režim 1) Jakmile stisknete tlačítko M, zobrazí se krátce celkový počet uložených měření, např. N=20. DIAG. USUAL 2) Poté stiskněte tlačítko M. DIAG. USUAL * Pokud představuje zobrazené číslo průměr všech získaných údajů, zobrazí se písmeno A. * Pokud je počet měření nižší než 12, zobrazí se

19 2) Pokud opět stisknete tlačítko M, zobrazí se průměr všech ranních měření. V režimu USUAL 1) Po stisknutí tlačítka M se krátce zobrazí celkový počet uložených měření, např. N=63, následován průměrem všech měření uložených v paměti. 3) A pokud stisknete tlačítko M potřetí, zobrazí se průměr všech večerních měření. * Všechna jednotlivá měření zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka M. 2) Všechna jednotlivá měření zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka M. Jedno měření 18 CZ

20 Zobrazení, smazání a přenos měření (pokrač.) Smazání měření Údaje naměřené v DIAG. a v USUAL mohou být smazána nezávisle. * Před tím, než údaje vymažete, zeptejte se lékaře, zda naměřená data již nepotřebuje. Uložené údaje vymažte pouze v případě, že již nejsou potřebné. DIAG. DIAG. USUAL USUAL DIAG. DIAG. USUAL USUAL 19

21 1) Pomocí přepínání režimů vyberte režim měření, který si přejete smazat. 3) Uvolněte tlačítko M a opět jej stiskněte, zatímco bliká symbol smazání. Smazání bude potvrzeno zvukovým signálem (pípnutím). DIAG. USUAL 2) Stiskněte tlačítko M, přidržte jej stisknuté 7 sekund, DIAG. dokud nezačne blikat symbol USUAL smazání. Stiskněte a držte stisknuté 7 sekund... * * Smazány budou pouze výsledky měření ve zvoleném režimu. Výsledky měření z druhého režimu je třeba smazat zvlášť. Stisknutím tlačítka M za účelem smazání dat budou vymazána všechna naměřená data ve zvoleném režimu. 20 CZ

22 System Requirements: 550MHz CPU. 256MB Memory, 1024x768 pixel resolution, 256 color, CD-ROM drive, 1 free USB port, 40MB free hard disk space, Microsoft Windows 2000 / XP / Vista Microlife Corporation. All Rights Reserved. Zobrazení, smazání a přenos měření (pokrač.) Přenos měření Instalace softwaru 1) Vložte CD do jednotky CD-ROM v počítači. Případně klikněte na setup.exe v adresáři CD. 2) Řiďte se pokyny uvedenými v instalačním okně počítače. 3) Po dokončení instalace je nutné restartovat počítač, abyste mohli začít pracovat s programem. Přenos dat do počítače 1) Spusťte program a připojte přístroj k počítači pomocí dodaného kabelu. 2) O úspěšném zapojení budete informováni hlášením Connected (Připojeno) na obrazovce počítače. 3) Uveďte jméno, identifikační číslo (je-li požadováno) a datum narození, aby mohl být vytvořen nový záznam. WatchBP Analyzer Home Version Install CD * Požadavky na systém: 550MHz CPU. Paměť 256 MB, rozlišení 1024 x 768 pixelů, 256 barev, jednotka CD-ROM, 1 volný port USB, 40 volných MB na pevném disku, operační systém Microsoft Windows 2000 / XP / Vista. 21

23 * Softwarové příkazy Přenos dat z režimu DIAG Odpovídající hodnota Uložení dat Zobrazení údajů Uložení dat režimu USUAL Tisk záznamového listu Vymazání pamětí Zavření programu Klikněte na Download (Stahování) Pokud odstraníte zaškrtnutí, nebude příslušná hodnota použita při výpočtu průměru. Klikněte na Save (Uložit), název souboru bude vytvořen automaticky na základě identifikačního čísla pacienta s příponou Dmode.xls. Klikněte na Patient Files (Soubory pacienta) Klikněte na Download Usual Mode Data (Stáhnout data režimu Usual), název souboru bude vytvořen automaticky na základě identifikačního čísla pacienta s příponou Umode.xls. Klikněte na Print (Tisk) Klikněte na Clear Memory (Vymazat paměť) Klikněte na Exit (Odejít) Před tím, než kliknete na Clear Memory nebo Exit, uložte všechna data. Podrobné informace a pokyny naleznete v uživatelské příručce pro software. 22 CZ

24 Baterie a napájecí adaptér Ukazatel baterie Pokud jsou baterie ze 3/4 vybité, bude při každém zapnutí přístroje blikat symbol baterie. Výměna vybitých baterií V případě, že je nutné baterie vyměnit, bude při každém zapnutí přístroje blikat symbol baterie. 1) Otevřete oddělení pro baterie na zadní straně přístroje. 2) Vyměňte baterie, dbejte na dodržení polarity v souladu se zobrazenými značkami. * * * Použijte 4 nové 1,5V baterie, velikost AA s dlouhou životností. Nepoužívejte baterie po vypršení data expirace. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. 23

25 Použití napájecího adaptéru Přístroj WatchBP Home A je možné použít také s napájecím adaptérem Microlife (DC 6V, 600 ma). * Používejte výhradně adaptéry značky Microlife. 1) Zapojte kabel adaptéru do zásuvky na přístroji WatchBP Home A. 2) Zapojte zástrčku adaptéru do zásuvky ve zdi. Pokud je napájecí adaptér zapojen, není baterie používána. 24 CZ

26 Bezpečnost, péče, zkouška přesnosti a likvidace Bezpečnost a ochrana Tento přístroj může být použit výhradně k účelu popsanému v této příručce. Přístroj obsahuje citlivé součásti a vyžaduje velmi opatrné zacházení. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením. Dodržujte správné postupy skladování a používání popsané v kapitole Technické údaje. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením Zabraňte přístupu k přístroji dětem bez dozoru, některé jeho části jsou malé a děti by je mohly spolknout. Vzduch začněte vhánět do manžety až poté, co ji správně umístíte. Přístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo s ním něco není v pořádku. Přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách návodu. Nepřipojujte přístroj k počítači, dokud k tomu nebudete vyzváni počítačovým softwarem. Chraňte přístroj před příliš vysokými a příliš nízkými teplotami Zabraňte blízkosti elektromagnetických polí, jako jsou např. pole vytvářená mobilními telefony Přístroj neotvírejte Chraňte přístroj před nárazy a pádem na zem 25

27 Péče o přístroj Čištění přístroje provádějte jemným suchým hadříkem. Péče o manžetu Manžetu NEPERTE. Manžetu NEŽEHLETE. Manžetu neperte! Manžetu nežehlete! Zkouška přesnosti Doporučujeme provádět zkoušku přesnosti přístroje WatchBP Home A každé 2 roky nebo po mechanickém zásahu (např. upadnutí). S dotazy týkajícími se ověření přesnosti a provedení testu se prosím obraťte na Microlife. Likvidace Likvidace baterií a elektronických součástí musí být provedena v souladu s místními předpisy, nejedná se o domovní odpad. 26 CZ

28 Chybové zprávy V případě, že dojde během měření k chybě, bude měření přerušeno a zobrazí se chybová zpráva Er. Chyba Popis Možná příčina a náprava Er 1 Příliš slabý signál Pulzní signály na manžetě jsou příliš slabé. Znovu přiložte manžetu, utáhněte ji a opakujte měření. Pokud se tento nebo jiný problém objevuje opakovaně, obraťte se na svého lékaře. Pokud se vám výsledek zdá nezvyklý, přečtěte si pozorně informace uvedené v této příručce. Er 2 Chybový signál Během měření byly manžetou zaznamenány chybové signály způsobené např. pohybem nebo svalovým napětím. Opakujte měření, paže musí být v klidové poloze. 27

29 Er 3 Er 5 V manžetě není tlak Abnormální výsledek V manžetě se nevytváří potřebný tlak. Může docházet k unikání vzduchu. V případě potřeby vyměňte baterie. Opakujte měření. Signály měření jsou nepřesné, a výsledek tedy nemůže být zobrazen. Přečtěte si postup získání platných výsledků a opakujte měření. HI LO Tep/tlak je příliš vysoký Tep je příliš nízký Tlak v manžetě je příliš vysoký (více než 300 mmhg) NEBO je příliš rychlý tep (více než 200 tepů za minutu). Na 5 minut se uklidněte a opakujte měření. Tep je příliš nízký (méně než 40 tepů za minutu). Opakujte měření. 28 CZ

30 Důležité informace o krevním tlaku a měření v domácím prostředí Jsou měření prováděná v domácím prostředí směrodatná? Ano. Americká kardiologická asociace a Evropská společnost pro hypertenzi prokázaly, že měření krevního tlaku v domácím prostředí jsou důležitá při stanovení přesného krevního tlaku. Krevní tlak je tlak krve proudící v tepnách, vytvářený srdeční činností. Měřeny jsou vždy dvě hodnoty: systolický (horní) tlak a diastolický (spodní) tlak. Hodnota srdečního tepu představuje počet úderů srdce během jedné minuty. Permanentně vysoký krevní tlak může mít negativní vliv na vaše zdraví, a proto musí být léčen vaším lékařem! O hodnotách krevního tlaku naměřených v domácím prostředí vždy hovořte s lékařem a sdělte mu, pokud si všimnete něčeho neobvyklého. Nikdy nespoléhejte na jediný výsledek měření krevního tlaku. Existuje množství příčin vysokého krevního tlaku. Lékař vám vše podrobně vysvětlí a v případě potřeby navrhne vhodnou léčbu. Krevní tlak během dne kolísá a může být ovlivněn emocemi, fyzickým výkonem a dalšími okolnostmi. 29

31 Vyhodnocení výsledků měření V tabulce uvedené na pravé straně naleznete klasifikaci krevního tlaku dospělých jedinců v souladu se směrnicemi Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH) z roku Údaje v mmhg. Vyšší hodnota je hodnota, která určuje výsledek hodnocení. Příklad: hodnota mezi 150/85 a 120/98 mmhg značí Hypertenzi stupně 1. Kategorie Systolický tlak Optimální tlak < 120 < 80 Diastolický tlak Normální tlak Zvýšený tlak Hypertenze stupeň Hypertenze stupeň Hypertenze stupeň Izolovaná systolická hypertenze 140 < CZ

32 Technické údaje Provozní teplota: 10 až 40 C (50 až 104 F) Skladovací -20 až 50 C (-4 až 131 F) teplota % max. relativní vlhkost Hmotnost: 385 g (včetně baterií) Rozměry: 150 x 100 x 50 mm Metoda měření: oscilometrická, Korotkoff Metoda: Fáze I systolická, fáze V diastolická Rozsah měření: mmhg krevní tlak tepů za minutu tep Zobrazení tlaku Rozsah: mmhg manžety: Rozlišení: 1 mmhg Statická přesnost: tlak ± 3 mmhg Přesnost tepu: ± 5 % odečtené hodnoty Zdroj napětí: 4 x 1,5V baterie; typ AA Síťový adaptér DC 6V, 600 ma (volitelný) Příslušné normy: Elektromagnetická kompatibilita: Norma pro přístroj: Přístroj splňuje požadavky normy uplatňované na přístroje sloužící k neinvazivnímu měření krevního tlaku. EN EN EN IEC IEC Příložná část typu BF Přístroj splňuje požadavky normy IEC Přístroj splňuje požadavky evropské směrnice 93/42/EHS o zdravotních prostředcích II. třídy. Referenční číslo Microlife si vyhrazuje právo na změnu technických vlastností bez předchozího písemného upozornění. 31 Sériové číslo Výrobce

33 Záruční karta Na tento přístroj se vztahuje záruční doba pět let ode dne zakoupení. Záruka může být uplatněna pouze na základě předložení záruční karty vyplněné majitelem přístroje potvrzující datum zakoupení, nebo na základě účtenky. Tato záruka se navztahuje na baterie, manžetu a na části podléhající rychlému opotřebení. Jméno: Adresa: Datum: Telefon: Výrobek: WatchBP Home A Číslo výrobku: BP 3MX1-3 Datum:

34 Evropa / Blízký východ / Afrika Microlife WatchBP AG Espenstrasse Widnau, Switzerland Tel Fax Asie Microlife Corporation 9F, 431, RuiGang Road, NeiHu Taipei, 114, Taiwan, R.O.C. Tel Fax Severní / Střední / Jižní Amerika Microlife Medical Home Solutions, Inc Youngfield St., Suite 241 Golden, CO 80401, USA Tel Fax Než začnete přístroj používat, důkladně si přečtěte tento návod k použití. IB WatchBP Home A 3MX

Microlife WatchBP O3 (k použití mimo ordinaci) poskytuje spolehlivé a nezkreslené

Microlife WatchBP O3 (k použití mimo ordinaci) poskytuje spolehlivé a nezkreslené Cenově přístupný přenosný tonometr (ABPM) umožňující samostatné měření krevního tlaku v souladu s přísnými směrnicemi pro měření krevního tlaku mimo ordinaci. Návod k použití CZ 3 a CZ Microlife WatchBP

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze od Automatický digitální měřič krevního tlaku m250 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris Pro 14 a IRIScan Direct (pouze pro systém Windows).

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod k obsluze a instalaci programu Blood Pressure Analyser 3.2.2 (3.2.3)

Návod k obsluze a instalaci programu Blood Pressure Analyser 3.2.2 (3.2.3) Návod k obsluze a instalaci programu Blood Pressure Analyser 3.2.2 (3.2.3) Tlakoměr BP 3AC1-1 PC je možné používat samostatně, ale může být používán společně s osobním počítačem, který má nainstalovaný

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Dalekohledová kamera

Dalekohledová kamera Dalekohledová kamera návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. CZ CZ 1 Popis výrobku

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Microlife BP A200 AFIB

Microlife BP A200 AFIB Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753

Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753 Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali toto automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku. Před použitím tohoto produktu si prosím

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

BM 40 z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BM 40 z Návod k použití Měřič krevního tlaku BM 40 CZ z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více