Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití"

Transkript

1 Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití CZ 1

2 Microlife WatchBP Home A je první digitální tonometr na světě, který splňuje doporučení pro měření krevního tlaku v domácím prostředí vydaná Evropskou společností pro hypertenzi (ESH) 1, 2 a Americkou kardiologickou asociací (AHA). Přístroj WatchBP Home A vám zajistí přesná měření krevního tlaku, kterým může váš lékař plně důvěřovat. Přístroj WatchBP Home A byl klinicky schválen v souladu s protokolem ESH 3. 1 O Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y a kolektiv Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi týkající se běžného, přenosného a domácího měření krevního tlaku. Evropská společnost pro hypertenzi zybývající se měřením krevního tlaku. J Hypertens 2003;21: Stergiou GS a kolektiv Nástroj určený k měření krevního tlaku v domácím prostředí v souladu s doporučeními Evropské společnosti pro hypertenzi: tonometr Microlife WatchBP Home. Blood press Monit. (Tonometr) 2007;12: Stergiou GS, Giovas PP, Gkinos CP, Patouras JD. Schválení přístroje Microlife WatchBP Home k měření krevního tlaku v domácím prostředí v souladu s mezinárodním protokolem. Blood Press Monit. (Tonometr) 2007;12(3):

3 Obsah Před prvním použitím WatchBP Home A Popis výrobku Spuštění přístroje... 5 Výběr vhodné manžety... 6 Měření pomocí WatchBP Home A Režim DIAG Režim USUAL...10 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku Postup měření krevního tlaku Zobrazení, smazání a přenos výsledků měření Zjištění fibrilace síní...15 Zobrazení výsledků měření Smazání měření Přenos výsledků měření Dodatek Baterie a napájecí adaptér Bezpečnost, péče, zkouška přesnosti a likvidace Chybové zprávy Důležité informace Technické údaje...31 CZ

4 Zásuvka manžety USB port Přepínač režimů Zásuvka napájení Tlačítko ON/OFF Oddělení pro baterii Displej (zapnout/vypnout) Tlačítko M (Paměť) 3

5 Ukazatel režimu Symbol lékaře Detekce fibrilace síní Čas mimo měření Relax Zobrazení baterie Vymazání údajů z paměti Uložené hodnoty Údaje z ranního měření Údaje z večerního měření Datum/čas Hodnota systolického tlaku Hodnota diastolického tlaku Indikátor tepu Tepová frekvence Počet uložených měření 4 CZ

6 Před prvním použitím WatchBP Home A Spuštění přístroje Odstraňte ochrannou pásku u oddělení pro baterii. Výběr provedete stisknutím tlačítka M Potvrďte pomocí tlačítka ON/OFF 2) Nastavte měsíc Pomocí tlačítka M nastavte měsíc. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 1) Nastavte rok Po odstranění ochranné pásky nebo vložení nové baterie bude na displeji blikat rok. Pomocí tlačítka M nastavte příslušný rok. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 3) Nastavte den Pomocí tlačítka M nastavte den. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 5

7 4) Nastavte čas Jakmile nastavíte hodiny a minuty a stisknete tlačítko ON/OFF, zobrazí se aktuální čas. Výběr vhodné manžety Přístroj WatchBP Home A umožňuje použití manžet různých velikostí. V případě, že je velikost manžety dodané s přístrojem nevhodná, obraťte se prosím na svého lékaře. * používejte výhradně manžety Microlife! 5) Pokud si přejete změnit nastavení data a času, vyjměte na chvíli jednu z baterií uložené v oddělení pro baterie a opět ji vložte zpět. Začne blikat rok. Proveďte výše popsané jednotlivé kroky. M (střední velikost) cm (8,75-12,5 palců) Velikost M je nejvhodnější velikost pro většinu lidí. L (velká) cm (8,7 16,5 palců) 6 CZ

8 Měření pomocí WatchBP Home A Než přistoupíte k měření, vyberte vhodný režim měření pomocí přepínání režimů na pravé straně přístroje. K dispozici jsou dva režimy: DIAG. (diagnostický) a USUAL (běžný) režim. DIAG. režim Režim DIAG. použijte na základě doporučení lékaře, pokud je měření prováděno v souladu se směrnicemi pro měření stanovenými Evropskou společností pro hypertenzi (ESH). DIAG. DIAG. USUAL 7

9 Měření pouze během pracovních dnů V režimu DIAG. je měření krevního tlaku prováděno během 7 po sobě následujících dnů (nebo běžných dnů v týdnu). V tomto režimu neprovádějte měření během dnů pracovního klidu (nebo dnů určených k odpočinku)! Dvě sady měření za den Směrnice ESH doporučují provádět jedno dvojí měření ráno mezi 6:00-9:00 hodinou a večer mezi 18:00-21:00 hodinou. Pokud Váš lékař neurčí jinak, měření provádějte vždy před požitím léků. Jan (Leden) JAN (LEDEN) 30 7 pracovní dny X1 06:00-09:00 X1 18:00-21:00 X1 04:00-12:00 X1 18:00-24:00 Směrnice ESH Prodloužený čas 8 CZ

10 Měření pomocí WatchBP Home A (pokrač.) Prodloužená doba měření WatchBP Home A umožňuje delší dobu měření, které může být prováděno ráno od 4:00 do 12:00 hodin a večer od 18:00 do 24:00 hodin. Mimo tyto časy nelze měření provádět a na displeji se objeví příslušný symbol. Vyhodnocení Po 7 po sobě následujících dnech, během nichž bylo prováděno měření, zaneste přístroj svému lékaři, který vyhodnotí výsledky měření prováděného v domácím prostředí. Poté, co bude měření prováděno 7 po sobě následujících dní, bude na displeji blikat symbol lékaře. 9

11 Režim USUAL Režim USUAL použijte, pokud je měření prováděno nezávisle na doporučených směrnicích. V režimu USUAL je možné provést jen jedno měření USUAL najednou, přičemž výsledky jsou automaticky uloženy do paměti, aby mohly být později předloženy lékaři k vyhodnocení. DIAG. 250 bezpečně uložených měření Přístroj WatchBP Home A je schopný uložit až 250 jednotlivých měření provedených v režimu USUAL. * Jakmile je paměť plná, nové měření automaticky vymaže dřívější měření. DIAG. Kdykoli USUAL 250 Měření 10 CZ

12 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku Krok 1 Měření neprovádějte bezprostředně po jídle, pití a kouření. Počkejte alespoň hodinu, než začnete s měřením. Krok 2 K provedení měření si připravte židli a stůl. Židle by měla mít opěradlo a deska stolu, na kterou položíte paži, by měla být ve výši vašeho srdce. 1 hodinu před měřením 11

13 Krok 3 Odstraňte všechny oděvy, které by mohly způsobit stažení měřené paže. Přiložte manžetu. Spodní okraj manžety se musí nacházet přesně 2 až 3 cm nad vnitřním ohybem paže. Hadička spojující manžetu s přístrojem se musí nacházet na vnější straně paže. (Další pokyny v podobě obrázků naleznete na manžetě.) Krok 4 Pohodlně se usaďte a seďte v klidu alespoň 5 minut, než začnete s měřením. Relaxujte 5 minut 12 CZ

14 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku (pokrač.) Krok 5 Seďte rovně a pohodlně se opřete o opěradlo židle. Stiskněte tlačítko Start. Přístroj začne odpočítávat 60 sekund. Během měření se nehýbejte, nekřižte nohy a nenapínejte pažní svaly. Klidně dýchejte a nemluvte. Krok 6 Jeden cyklus měření představuje dvě samostatná měření. Jakmile bude dokončeno první měření, zůstaňte i nadále v klidu a počkejte na druhé měření. Druhé měření začne za 60 sekund. Během měření se nepohybujte s 13

15 Krok 7 Po dokončení obou měření budou naměřené údaje automaticky uloženy, aby mohly být vyhodnoceny vaším lékařem. Pokud se po odečtení hodnot zobrazí chybová zpráva, proveďte znovu prvních šest kroků. Krok 8 Jakmile proběhne všech sedm dnů měření, začne na displeji blikat symbol lékaře. Nezapomeňte odnést přístroj WatchBP Home A při příští kontrole svému lékaři. (Poznámka: symbol lékaře se zobrazuje pouze při měření v režimu DIAG.) Automatické uložení 14 CZ

16 Zvláštní funkce Zobrazení ukazatele fibrilace síní umožňující včasnou detekci Tento přístroj je určen k detekci asymptomatické fibrilace síní během měření krevního tlaku v režimu USUAL a DIAG.. Pokud je během měření zjištěna fibrilace síní, zobrazí se ikona Afib. Klinický test prokázal, že tento přístroj dokáže zjistit fibrilaci síní s vysokou citlivostí (97 %) a specificitou (89 %) *. Pokud se po provedeném měření zobrazí na displeji ikona fibrilace síní, doporučujeme vyhledat odborného lékaře a ihned provést vyšetření EKG. * 15 Joseph Wiesel, Lorenzo Fitzig, Yehuda Herschman a Frank C. Messineo. Detection of Atrial Fibrillation Using a Modified Microlife Blood Pressure Monitor. American Journal of Hypertension 2009; 22, 8, doi: /ajh * * IAD Tento přístroj dokáže zjistit fibrilaci síní, hlavní příčinu mrtvice. Nedokáže však odhalit všechny rizikové faktory mrtvice, jako je předsíňový flutter. Tento přístroj není schopen odhalit fibrilaci síní u pacientů s kardiostimulátory a defibrilátory. Osoby s kardiostimulátory a defibrilátory by neměly používat tento přístroj ke zjištění fibrilace síní.

17 Co je fibrilace síní Fibrilace síní je běžná porucha srdečního rytmu. V Severní Americe jsou touto poruchou postiženy více než 2 milióny lidí. Častěji se vyskytuje u starších osob, trpí jí 10 % osob starších 80 let. Je častou příčinou kompletního iktu. Přibližně 15 % všech mrtvic je způsobeno fibrilací síní. U starších osob nebo u osob s vysokým krevním tlakem, cukrovkou či srdeční chorobou je zvýšená pravděpodobnost mrtvice, pokud navíc trpí fibrilací síní. Fibrilace síní je porucha srdečního rytmu, která může trvat několik minut až dní, nebo dokonce let. Fibrilace síní může mít za následek městnání krve a tvorbu krevních sraženin v horních srdečních dutinách (síních). Tyto sraženiny se mohou uvolnit, putovat do mozku a způsobit mrtvici. Užívání antikoagulačních přípravků, jako je např. warfarin (Coumadin ), může snížit nebezpečí mrtvice u pacientů s fibrilací síní. Lékař dokáže potvrdit či vyvrátit přítomnost fibrilace síní provedením měřením EKG. Fibrilace síní se může objevit a zase zmizet. lékař ji tak nemusí odhalit během preventivních prohlídek. Jedním ze symptomů fibrilace síní jsou palpitace. Nicméně spousta lidí trpících fibrilací síní vůbec nic necítí a mohou být náhle postiženi mrtvicí. Zjišťování přítomnosti fibrilace síní by mělo být prováděno pravidelně. Včasné zjištění a léčba fibrilace síní mohou výrazně snížit výskyt mrtvice. 16 CZ

18 Zobrazení, smazání a přenos výsledků měření Zobrazení výsledků měření 1) Pomocí přepínače režimů nejprve vyberte typ měření, které si přejete zobrazit. V režimu režim 1) Jakmile stisknete tlačítko M, zobrazí se krátce celkový počet uložených měření, např. N=20. DIAG. USUAL 2) Poté stiskněte tlačítko M. DIAG. USUAL * Pokud představuje zobrazené číslo průměr všech získaných údajů, zobrazí se písmeno A. * Pokud je počet měření nižší než 12, zobrazí se

19 2) Pokud opět stisknete tlačítko M, zobrazí se průměr všech ranních měření. V režimu USUAL 1) Po stisknutí tlačítka M se krátce zobrazí celkový počet uložených měření, např. N=63, následován průměrem všech měření uložených v paměti. 3) A pokud stisknete tlačítko M potřetí, zobrazí se průměr všech večerních měření. * Všechna jednotlivá měření zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka M. 2) Všechna jednotlivá měření zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka M. Jedno měření 18 CZ

20 Zobrazení, smazání a přenos měření (pokrač.) Smazání měření Údaje naměřené v DIAG. a v USUAL mohou být smazána nezávisle. * Před tím, než údaje vymažete, zeptejte se lékaře, zda naměřená data již nepotřebuje. Uložené údaje vymažte pouze v případě, že již nejsou potřebné. DIAG. DIAG. USUAL USUAL DIAG. DIAG. USUAL USUAL 19

21 1) Pomocí přepínání režimů vyberte režim měření, který si přejete smazat. 3) Uvolněte tlačítko M a opět jej stiskněte, zatímco bliká symbol smazání. Smazání bude potvrzeno zvukovým signálem (pípnutím). DIAG. USUAL 2) Stiskněte tlačítko M, přidržte jej stisknuté 7 sekund, DIAG. dokud nezačne blikat symbol USUAL smazání. Stiskněte a držte stisknuté 7 sekund... * * Smazány budou pouze výsledky měření ve zvoleném režimu. Výsledky měření z druhého režimu je třeba smazat zvlášť. Stisknutím tlačítka M za účelem smazání dat budou vymazána všechna naměřená data ve zvoleném režimu. 20 CZ

22 System Requirements: 550MHz CPU. 256MB Memory, 1024x768 pixel resolution, 256 color, CD-ROM drive, 1 free USB port, 40MB free hard disk space, Microsoft Windows 2000 / XP / Vista Microlife Corporation. All Rights Reserved. Zobrazení, smazání a přenos měření (pokrač.) Přenos měření Instalace softwaru 1) Vložte CD do jednotky CD-ROM v počítači. Případně klikněte na setup.exe v adresáři CD. 2) Řiďte se pokyny uvedenými v instalačním okně počítače. 3) Po dokončení instalace je nutné restartovat počítač, abyste mohli začít pracovat s programem. Přenos dat do počítače 1) Spusťte program a připojte přístroj k počítači pomocí dodaného kabelu. 2) O úspěšném zapojení budete informováni hlášením Connected (Připojeno) na obrazovce počítače. 3) Uveďte jméno, identifikační číslo (je-li požadováno) a datum narození, aby mohl být vytvořen nový záznam. WatchBP Analyzer Home Version Install CD * Požadavky na systém: 550MHz CPU. Paměť 256 MB, rozlišení 1024 x 768 pixelů, 256 barev, jednotka CD-ROM, 1 volný port USB, 40 volných MB na pevném disku, operační systém Microsoft Windows 2000 / XP / Vista. 21

23 * Softwarové příkazy Přenos dat z režimu DIAG Odpovídající hodnota Uložení dat Zobrazení údajů Uložení dat režimu USUAL Tisk záznamového listu Vymazání pamětí Zavření programu Klikněte na Download (Stahování) Pokud odstraníte zaškrtnutí, nebude příslušná hodnota použita při výpočtu průměru. Klikněte na Save (Uložit), název souboru bude vytvořen automaticky na základě identifikačního čísla pacienta s příponou Dmode.xls. Klikněte na Patient Files (Soubory pacienta) Klikněte na Download Usual Mode Data (Stáhnout data režimu Usual), název souboru bude vytvořen automaticky na základě identifikačního čísla pacienta s příponou Umode.xls. Klikněte na Print (Tisk) Klikněte na Clear Memory (Vymazat paměť) Klikněte na Exit (Odejít) Před tím, než kliknete na Clear Memory nebo Exit, uložte všechna data. Podrobné informace a pokyny naleznete v uživatelské příručce pro software. 22 CZ

24 Baterie a napájecí adaptér Ukazatel baterie Pokud jsou baterie ze 3/4 vybité, bude při každém zapnutí přístroje blikat symbol baterie. Výměna vybitých baterií V případě, že je nutné baterie vyměnit, bude při každém zapnutí přístroje blikat symbol baterie. 1) Otevřete oddělení pro baterie na zadní straně přístroje. 2) Vyměňte baterie, dbejte na dodržení polarity v souladu se zobrazenými značkami. * * * Použijte 4 nové 1,5V baterie, velikost AA s dlouhou životností. Nepoužívejte baterie po vypršení data expirace. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. 23

25 Použití napájecího adaptéru Přístroj WatchBP Home A je možné použít také s napájecím adaptérem Microlife (DC 6V, 600 ma). * Používejte výhradně adaptéry značky Microlife. 1) Zapojte kabel adaptéru do zásuvky na přístroji WatchBP Home A. 2) Zapojte zástrčku adaptéru do zásuvky ve zdi. Pokud je napájecí adaptér zapojen, není baterie používána. 24 CZ

26 Bezpečnost, péče, zkouška přesnosti a likvidace Bezpečnost a ochrana Tento přístroj může být použit výhradně k účelu popsanému v této příručce. Přístroj obsahuje citlivé součásti a vyžaduje velmi opatrné zacházení. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením. Dodržujte správné postupy skladování a používání popsané v kapitole Technické údaje. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením Zabraňte přístupu k přístroji dětem bez dozoru, některé jeho části jsou malé a děti by je mohly spolknout. Vzduch začněte vhánět do manžety až poté, co ji správně umístíte. Přístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo s ním něco není v pořádku. Přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách návodu. Nepřipojujte přístroj k počítači, dokud k tomu nebudete vyzváni počítačovým softwarem. Chraňte přístroj před příliš vysokými a příliš nízkými teplotami Zabraňte blízkosti elektromagnetických polí, jako jsou např. pole vytvářená mobilními telefony Přístroj neotvírejte Chraňte přístroj před nárazy a pádem na zem 25

27 Péče o přístroj Čištění přístroje provádějte jemným suchým hadříkem. Péče o manžetu Manžetu NEPERTE. Manžetu NEŽEHLETE. Manžetu neperte! Manžetu nežehlete! Zkouška přesnosti Doporučujeme provádět zkoušku přesnosti přístroje WatchBP Home A každé 2 roky nebo po mechanickém zásahu (např. upadnutí). S dotazy týkajícími se ověření přesnosti a provedení testu se prosím obraťte na Microlife. Likvidace Likvidace baterií a elektronických součástí musí být provedena v souladu s místními předpisy, nejedná se o domovní odpad. 26 CZ

28 Chybové zprávy V případě, že dojde během měření k chybě, bude měření přerušeno a zobrazí se chybová zpráva Er. Chyba Popis Možná příčina a náprava Er 1 Příliš slabý signál Pulzní signály na manžetě jsou příliš slabé. Znovu přiložte manžetu, utáhněte ji a opakujte měření. Pokud se tento nebo jiný problém objevuje opakovaně, obraťte se na svého lékaře. Pokud se vám výsledek zdá nezvyklý, přečtěte si pozorně informace uvedené v této příručce. Er 2 Chybový signál Během měření byly manžetou zaznamenány chybové signály způsobené např. pohybem nebo svalovým napětím. Opakujte měření, paže musí být v klidové poloze. 27

29 Er 3 Er 5 V manžetě není tlak Abnormální výsledek V manžetě se nevytváří potřebný tlak. Může docházet k unikání vzduchu. V případě potřeby vyměňte baterie. Opakujte měření. Signály měření jsou nepřesné, a výsledek tedy nemůže být zobrazen. Přečtěte si postup získání platných výsledků a opakujte měření. HI LO Tep/tlak je příliš vysoký Tep je příliš nízký Tlak v manžetě je příliš vysoký (více než 300 mmhg) NEBO je příliš rychlý tep (více než 200 tepů za minutu). Na 5 minut se uklidněte a opakujte měření. Tep je příliš nízký (méně než 40 tepů za minutu). Opakujte měření. 28 CZ

30 Důležité informace o krevním tlaku a měření v domácím prostředí Jsou měření prováděná v domácím prostředí směrodatná? Ano. Americká kardiologická asociace a Evropská společnost pro hypertenzi prokázaly, že měření krevního tlaku v domácím prostředí jsou důležitá při stanovení přesného krevního tlaku. Krevní tlak je tlak krve proudící v tepnách, vytvářený srdeční činností. Měřeny jsou vždy dvě hodnoty: systolický (horní) tlak a diastolický (spodní) tlak. Hodnota srdečního tepu představuje počet úderů srdce během jedné minuty. Permanentně vysoký krevní tlak může mít negativní vliv na vaše zdraví, a proto musí být léčen vaším lékařem! O hodnotách krevního tlaku naměřených v domácím prostředí vždy hovořte s lékařem a sdělte mu, pokud si všimnete něčeho neobvyklého. Nikdy nespoléhejte na jediný výsledek měření krevního tlaku. Existuje množství příčin vysokého krevního tlaku. Lékař vám vše podrobně vysvětlí a v případě potřeby navrhne vhodnou léčbu. Krevní tlak během dne kolísá a může být ovlivněn emocemi, fyzickým výkonem a dalšími okolnostmi. 29

31 Vyhodnocení výsledků měření V tabulce uvedené na pravé straně naleznete klasifikaci krevního tlaku dospělých jedinců v souladu se směrnicemi Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH) z roku Údaje v mmhg. Vyšší hodnota je hodnota, která určuje výsledek hodnocení. Příklad: hodnota mezi 150/85 a 120/98 mmhg značí Hypertenzi stupně 1. Kategorie Systolický tlak Optimální tlak < 120 < 80 Diastolický tlak Normální tlak Zvýšený tlak Hypertenze stupeň Hypertenze stupeň Hypertenze stupeň Izolovaná systolická hypertenze 140 < CZ

32 Technické údaje Provozní teplota: 10 až 40 C (50 až 104 F) Skladovací -20 až 50 C (-4 až 131 F) teplota % max. relativní vlhkost Hmotnost: 385 g (včetně baterií) Rozměry: 150 x 100 x 50 mm Metoda měření: oscilometrická, Korotkoff Metoda: Fáze I systolická, fáze V diastolická Rozsah měření: mmhg krevní tlak tepů za minutu tep Zobrazení tlaku Rozsah: mmhg manžety: Rozlišení: 1 mmhg Statická přesnost: tlak ± 3 mmhg Přesnost tepu: ± 5 % odečtené hodnoty Zdroj napětí: 4 x 1,5V baterie; typ AA Síťový adaptér DC 6V, 600 ma (volitelný) Příslušné normy: Elektromagnetická kompatibilita: Norma pro přístroj: Přístroj splňuje požadavky normy uplatňované na přístroje sloužící k neinvazivnímu měření krevního tlaku. EN EN EN IEC IEC Příložná část typu BF Přístroj splňuje požadavky normy IEC Přístroj splňuje požadavky evropské směrnice 93/42/EHS o zdravotních prostředcích II. třídy. Referenční číslo Microlife si vyhrazuje právo na změnu technických vlastností bez předchozího písemného upozornění. 31 Sériové číslo Výrobce

33 Záruční karta Na tento přístroj se vztahuje záruční doba pět let ode dne zakoupení. Záruka může být uplatněna pouze na základě předložení záruční karty vyplněné majitelem přístroje potvrzující datum zakoupení, nebo na základě účtenky. Tato záruka se navztahuje na baterie, manžetu a na části podléhající rychlému opotřebení. Jméno: Adresa: Datum: Telefon: Výrobek: WatchBP Home A Číslo výrobku: BP 3MX1-3 Datum:

34 Evropa / Blízký východ / Afrika Microlife WatchBP AG Espenstrasse Widnau, Switzerland Tel Fax Asie Microlife Corporation 9F, 431, RuiGang Road, NeiHu Taipei, 114, Taiwan, R.O.C. Tel Fax Severní / Střední / Jižní Amerika Microlife Medical Home Solutions, Inc Youngfield St., Suite 241 Golden, CO 80401, USA Tel Fax Než začnete přístroj používat, důkladně si přečtěte tento návod k použití. IB WatchBP Home A 3MX

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití

WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití WatchBP Home S umožňuje snadnou a pohodlnou detekci AFIB a vysokého krevního tlaku. Návod k použití CZ 1 Microlife WatchBP Home S je světová jednička mezi přístroji určenými k měření krevního tlaku umožňující

Více

Microlife WatchBP O3 (k použití mimo ordinaci) poskytuje spolehlivé a nezkreslené

Microlife WatchBP O3 (k použití mimo ordinaci) poskytuje spolehlivé a nezkreslené Cenově přístupný přenosný tonometr (ABPM) umožňující samostatné měření krevního tlaku v souladu s přísnými směrnicemi pro měření krevního tlaku mimo ordinaci. Návod k použití CZ 3 a CZ Microlife WatchBP

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ POPIS VÝROBKU 1 Tlačítko MEM/paměť 2 START 3 Manžeta 4 Místo pro baterie 5 Stupnice měření krevního tlaku 6 LCD displej 7 Indikátor paměti

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1 Návod k použití Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ CZ 1 Obsah: 1. Co je to krevní tlak? 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma? 3. Důležité informace před použitím přístroje 4. Popis přístroje

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití

Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití Digitální alkoholtester AF-35C Návod k použití Jednotlivé části detektoru: Detekce alkoholu Stiskněte tlačítko START. Na displeji se krátce zobrazí počet provedených měření a počet dní do další kalibrace

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CZ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611

NÁVOD K POUŽITÍ CZ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611 MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611 NÁVOD K POUŽITÍ CZ POPIS VÝROBKU 1 Tlačítko MEM/paměť 2 START 3 Místo pro baterie 4 LCD displej 5 Manžeta 6 Indikátor baterií 7 Systolický tlak 8 Diastolický tlak / Hodnoty

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

BC 31. z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BC 31. z Návod k použití Měřič krevního tlaku BC 31 z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Německo) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de ČESKY Vážená

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Microlife BP A2 Basic

Microlife BP A2 Basic Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

BC 58. z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BC 58. z Návod k použití Měřič krevního tlaku BC 58 CZ z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Vážení zákazníci,

Více

BM 20. z Tlakoměr. Návod k použití

BM 20. z Tlakoměr. Návod k použití BM 20 CZ z Tlakoměr Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky 1. Seznámení S

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita

Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita Uživatelský manuál Digitální detektor alkoholu DA-7100 Profesionální detektor Vybaven senzorem Fuel Cell Vysoká přesnost a citlivost Odolnost a stabilita Před použitím prosím řádně prostudujte manuál O

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

BC 50 z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BC 50 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BC 50 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com ČESKY Obsah 1. Seznámení...2 2. Důležité pokyny...2 3. Popis přístroje...5 4. Příprava měření...6

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Digitální detektor alkoholu AL 6000

Digitální detektor alkoholu AL 6000 Digitální detektor alkoholu AL 6000 Návod k obsluze Jednotlivé části detektoru 1. trubice vstupu dechu, náustek 2. displej zobrazované údaje jsou v promile 3. kontrolka READY 4. tlačítko - zapnutí 5. výstup

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox

Návod k použití. 3,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve HardBox Návod k použití 3,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve HardBox Bezpečnostní upozornění Evolve HardBox slouží k záloze dat, nepoužívejte jej k jiným účelům. Vysvětlivky Uozornění: při nesprávném použití

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Popis Funkcí.... 4 2. Specifikace.. 4 3. Názvy

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Budík s meteostanicí DCF

Budík s meteostanicí DCF Budík s meteostanicí DCF CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku.

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití

Skleněná elektronická váha M8012-JD. Návod k použití Skleněná elektronická váha M8012-JD - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKY... 4 A. PODÍL TUKU V TĚLE... 4 B. PODÍL VODY

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

Návod na instalaci esamu v. 4.0

Návod na instalaci esamu v. 4.0 Návod na instalaci esamu v. 4.0 POŢADAVKY NA HARDWARE POČÍTAČE (PC A NOTEBOOK)HARDWARE REQUIREMENTS FOR PC ( LAPTOP AND DESKTOP PC) Pentium 4 nebo vyšší USB 2.0, min. 2 porty vedle sebe Musí být dostupné

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

BM 35 z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BM 35 z Návod k použití Měřič krevního tlaku BM 35 CZ z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0344 Česky

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více