Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití"

Transkript

1 Přesné měření krevního tlaku v domácím prostředí pomocí přístroje WatchBP home A. Návod k použití CZ 1

2 Microlife WatchBP Home A je první digitální tonometr na světě, který splňuje doporučení pro měření krevního tlaku v domácím prostředí vydaná Evropskou společností pro hypertenzi (ESH) 1, 2 a Americkou kardiologickou asociací (AHA). Přístroj WatchBP Home A vám zajistí přesná měření krevního tlaku, kterým může váš lékař plně důvěřovat. Přístroj WatchBP Home A byl klinicky schválen v souladu s protokolem ESH 3. 1 O Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y a kolektiv Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi týkající se běžného, přenosného a domácího měření krevního tlaku. Evropská společnost pro hypertenzi zybývající se měřením krevního tlaku. J Hypertens 2003;21: Stergiou GS a kolektiv Nástroj určený k měření krevního tlaku v domácím prostředí v souladu s doporučeními Evropské společnosti pro hypertenzi: tonometr Microlife WatchBP Home. Blood press Monit. (Tonometr) 2007;12: Stergiou GS, Giovas PP, Gkinos CP, Patouras JD. Schválení přístroje Microlife WatchBP Home k měření krevního tlaku v domácím prostředí v souladu s mezinárodním protokolem. Blood Press Monit. (Tonometr) 2007;12(3):

3 Obsah Před prvním použitím WatchBP Home A Popis výrobku Spuštění přístroje... 5 Výběr vhodné manžety... 6 Měření pomocí WatchBP Home A Režim DIAG Režim USUAL...10 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku Postup měření krevního tlaku Zobrazení, smazání a přenos výsledků měření Zjištění fibrilace síní...15 Zobrazení výsledků měření Smazání měření Přenos výsledků měření Dodatek Baterie a napájecí adaptér Bezpečnost, péče, zkouška přesnosti a likvidace Chybové zprávy Důležité informace Technické údaje...31 CZ

4 Zásuvka manžety USB port Přepínač režimů Zásuvka napájení Tlačítko ON/OFF Oddělení pro baterii Displej (zapnout/vypnout) Tlačítko M (Paměť) 3

5 Ukazatel režimu Symbol lékaře Detekce fibrilace síní Čas mimo měření Relax Zobrazení baterie Vymazání údajů z paměti Uložené hodnoty Údaje z ranního měření Údaje z večerního měření Datum/čas Hodnota systolického tlaku Hodnota diastolického tlaku Indikátor tepu Tepová frekvence Počet uložených měření 4 CZ

6 Před prvním použitím WatchBP Home A Spuštění přístroje Odstraňte ochrannou pásku u oddělení pro baterii. Výběr provedete stisknutím tlačítka M Potvrďte pomocí tlačítka ON/OFF 2) Nastavte měsíc Pomocí tlačítka M nastavte měsíc. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 1) Nastavte rok Po odstranění ochranné pásky nebo vložení nové baterie bude na displeji blikat rok. Pomocí tlačítka M nastavte příslušný rok. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 3) Nastavte den Pomocí tlačítka M nastavte den. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ON/OFF. 5

7 4) Nastavte čas Jakmile nastavíte hodiny a minuty a stisknete tlačítko ON/OFF, zobrazí se aktuální čas. Výběr vhodné manžety Přístroj WatchBP Home A umožňuje použití manžet různých velikostí. V případě, že je velikost manžety dodané s přístrojem nevhodná, obraťte se prosím na svého lékaře. * používejte výhradně manžety Microlife! 5) Pokud si přejete změnit nastavení data a času, vyjměte na chvíli jednu z baterií uložené v oddělení pro baterie a opět ji vložte zpět. Začne blikat rok. Proveďte výše popsané jednotlivé kroky. M (střední velikost) cm (8,75-12,5 palců) Velikost M je nejvhodnější velikost pro většinu lidí. L (velká) cm (8,7 16,5 palců) 6 CZ

8 Měření pomocí WatchBP Home A Než přistoupíte k měření, vyberte vhodný režim měření pomocí přepínání režimů na pravé straně přístroje. K dispozici jsou dva režimy: DIAG. (diagnostický) a USUAL (běžný) režim. DIAG. režim Režim DIAG. použijte na základě doporučení lékaře, pokud je měření prováděno v souladu se směrnicemi pro měření stanovenými Evropskou společností pro hypertenzi (ESH). DIAG. DIAG. USUAL 7

9 Měření pouze během pracovních dnů V režimu DIAG. je měření krevního tlaku prováděno během 7 po sobě následujících dnů (nebo běžných dnů v týdnu). V tomto režimu neprovádějte měření během dnů pracovního klidu (nebo dnů určených k odpočinku)! Dvě sady měření za den Směrnice ESH doporučují provádět jedno dvojí měření ráno mezi 6:00-9:00 hodinou a večer mezi 18:00-21:00 hodinou. Pokud Váš lékař neurčí jinak, měření provádějte vždy před požitím léků. Jan (Leden) JAN (LEDEN) 30 7 pracovní dny X1 06:00-09:00 X1 18:00-21:00 X1 04:00-12:00 X1 18:00-24:00 Směrnice ESH Prodloužený čas 8 CZ

10 Měření pomocí WatchBP Home A (pokrač.) Prodloužená doba měření WatchBP Home A umožňuje delší dobu měření, které může být prováděno ráno od 4:00 do 12:00 hodin a večer od 18:00 do 24:00 hodin. Mimo tyto časy nelze měření provádět a na displeji se objeví příslušný symbol. Vyhodnocení Po 7 po sobě následujících dnech, během nichž bylo prováděno měření, zaneste přístroj svému lékaři, který vyhodnotí výsledky měření prováděného v domácím prostředí. Poté, co bude měření prováděno 7 po sobě následujících dní, bude na displeji blikat symbol lékaře. 9

11 Režim USUAL Režim USUAL použijte, pokud je měření prováděno nezávisle na doporučených směrnicích. V režimu USUAL je možné provést jen jedno měření USUAL najednou, přičemž výsledky jsou automaticky uloženy do paměti, aby mohly být později předloženy lékaři k vyhodnocení. DIAG. 250 bezpečně uložených měření Přístroj WatchBP Home A je schopný uložit až 250 jednotlivých měření provedených v režimu USUAL. * Jakmile je paměť plná, nové měření automaticky vymaže dřívější měření. DIAG. Kdykoli USUAL 250 Měření 10 CZ

12 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku Krok 1 Měření neprovádějte bezprostředně po jídle, pití a kouření. Počkejte alespoň hodinu, než začnete s měřením. Krok 2 K provedení měření si připravte židli a stůl. Židle by měla mít opěradlo a deska stolu, na kterou položíte paži, by měla být ve výši vašeho srdce. 1 hodinu před měřením 11

13 Krok 3 Odstraňte všechny oděvy, které by mohly způsobit stažení měřené paže. Přiložte manžetu. Spodní okraj manžety se musí nacházet přesně 2 až 3 cm nad vnitřním ohybem paže. Hadička spojující manžetu s přístrojem se musí nacházet na vnější straně paže. (Další pokyny v podobě obrázků naleznete na manžetě.) Krok 4 Pohodlně se usaďte a seďte v klidu alespoň 5 minut, než začnete s měřením. Relaxujte 5 minut 12 CZ

14 Osm kroků pro správné měření krevního tlaku (pokrač.) Krok 5 Seďte rovně a pohodlně se opřete o opěradlo židle. Stiskněte tlačítko Start. Přístroj začne odpočítávat 60 sekund. Během měření se nehýbejte, nekřižte nohy a nenapínejte pažní svaly. Klidně dýchejte a nemluvte. Krok 6 Jeden cyklus měření představuje dvě samostatná měření. Jakmile bude dokončeno první měření, zůstaňte i nadále v klidu a počkejte na druhé měření. Druhé měření začne za 60 sekund. Během měření se nepohybujte s 13

15 Krok 7 Po dokončení obou měření budou naměřené údaje automaticky uloženy, aby mohly být vyhodnoceny vaším lékařem. Pokud se po odečtení hodnot zobrazí chybová zpráva, proveďte znovu prvních šest kroků. Krok 8 Jakmile proběhne všech sedm dnů měření, začne na displeji blikat symbol lékaře. Nezapomeňte odnést přístroj WatchBP Home A při příští kontrole svému lékaři. (Poznámka: symbol lékaře se zobrazuje pouze při měření v režimu DIAG.) Automatické uložení 14 CZ

16 Zvláštní funkce Zobrazení ukazatele fibrilace síní umožňující včasnou detekci Tento přístroj je určen k detekci asymptomatické fibrilace síní během měření krevního tlaku v režimu USUAL a DIAG.. Pokud je během měření zjištěna fibrilace síní, zobrazí se ikona Afib. Klinický test prokázal, že tento přístroj dokáže zjistit fibrilaci síní s vysokou citlivostí (97 %) a specificitou (89 %) *. Pokud se po provedeném měření zobrazí na displeji ikona fibrilace síní, doporučujeme vyhledat odborného lékaře a ihned provést vyšetření EKG. * 15 Joseph Wiesel, Lorenzo Fitzig, Yehuda Herschman a Frank C. Messineo. Detection of Atrial Fibrillation Using a Modified Microlife Blood Pressure Monitor. American Journal of Hypertension 2009; 22, 8, doi: /ajh * * IAD Tento přístroj dokáže zjistit fibrilaci síní, hlavní příčinu mrtvice. Nedokáže však odhalit všechny rizikové faktory mrtvice, jako je předsíňový flutter. Tento přístroj není schopen odhalit fibrilaci síní u pacientů s kardiostimulátory a defibrilátory. Osoby s kardiostimulátory a defibrilátory by neměly používat tento přístroj ke zjištění fibrilace síní.

17 Co je fibrilace síní Fibrilace síní je běžná porucha srdečního rytmu. V Severní Americe jsou touto poruchou postiženy více než 2 milióny lidí. Častěji se vyskytuje u starších osob, trpí jí 10 % osob starších 80 let. Je častou příčinou kompletního iktu. Přibližně 15 % všech mrtvic je způsobeno fibrilací síní. U starších osob nebo u osob s vysokým krevním tlakem, cukrovkou či srdeční chorobou je zvýšená pravděpodobnost mrtvice, pokud navíc trpí fibrilací síní. Fibrilace síní je porucha srdečního rytmu, která může trvat několik minut až dní, nebo dokonce let. Fibrilace síní může mít za následek městnání krve a tvorbu krevních sraženin v horních srdečních dutinách (síních). Tyto sraženiny se mohou uvolnit, putovat do mozku a způsobit mrtvici. Užívání antikoagulačních přípravků, jako je např. warfarin (Coumadin ), může snížit nebezpečí mrtvice u pacientů s fibrilací síní. Lékař dokáže potvrdit či vyvrátit přítomnost fibrilace síní provedením měřením EKG. Fibrilace síní se může objevit a zase zmizet. lékař ji tak nemusí odhalit během preventivních prohlídek. Jedním ze symptomů fibrilace síní jsou palpitace. Nicméně spousta lidí trpících fibrilací síní vůbec nic necítí a mohou být náhle postiženi mrtvicí. Zjišťování přítomnosti fibrilace síní by mělo být prováděno pravidelně. Včasné zjištění a léčba fibrilace síní mohou výrazně snížit výskyt mrtvice. 16 CZ

18 Zobrazení, smazání a přenos výsledků měření Zobrazení výsledků měření 1) Pomocí přepínače režimů nejprve vyberte typ měření, které si přejete zobrazit. V režimu režim 1) Jakmile stisknete tlačítko M, zobrazí se krátce celkový počet uložených měření, např. N=20. DIAG. USUAL 2) Poté stiskněte tlačítko M. DIAG. USUAL * Pokud představuje zobrazené číslo průměr všech získaných údajů, zobrazí se písmeno A. * Pokud je počet měření nižší než 12, zobrazí se

19 2) Pokud opět stisknete tlačítko M, zobrazí se průměr všech ranních měření. V režimu USUAL 1) Po stisknutí tlačítka M se krátce zobrazí celkový počet uložených měření, např. N=63, následován průměrem všech měření uložených v paměti. 3) A pokud stisknete tlačítko M potřetí, zobrazí se průměr všech večerních měření. * Všechna jednotlivá měření zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka M. 2) Všechna jednotlivá měření zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka M. Jedno měření 18 CZ

20 Zobrazení, smazání a přenos měření (pokrač.) Smazání měření Údaje naměřené v DIAG. a v USUAL mohou být smazána nezávisle. * Před tím, než údaje vymažete, zeptejte se lékaře, zda naměřená data již nepotřebuje. Uložené údaje vymažte pouze v případě, že již nejsou potřebné. DIAG. DIAG. USUAL USUAL DIAG. DIAG. USUAL USUAL 19

21 1) Pomocí přepínání režimů vyberte režim měření, který si přejete smazat. 3) Uvolněte tlačítko M a opět jej stiskněte, zatímco bliká symbol smazání. Smazání bude potvrzeno zvukovým signálem (pípnutím). DIAG. USUAL 2) Stiskněte tlačítko M, přidržte jej stisknuté 7 sekund, DIAG. dokud nezačne blikat symbol USUAL smazání. Stiskněte a držte stisknuté 7 sekund... * * Smazány budou pouze výsledky měření ve zvoleném režimu. Výsledky měření z druhého režimu je třeba smazat zvlášť. Stisknutím tlačítka M za účelem smazání dat budou vymazána všechna naměřená data ve zvoleném režimu. 20 CZ

22 System Requirements: 550MHz CPU. 256MB Memory, 1024x768 pixel resolution, 256 color, CD-ROM drive, 1 free USB port, 40MB free hard disk space, Microsoft Windows 2000 / XP / Vista Microlife Corporation. All Rights Reserved. Zobrazení, smazání a přenos měření (pokrač.) Přenos měření Instalace softwaru 1) Vložte CD do jednotky CD-ROM v počítači. Případně klikněte na setup.exe v adresáři CD. 2) Řiďte se pokyny uvedenými v instalačním okně počítače. 3) Po dokončení instalace je nutné restartovat počítač, abyste mohli začít pracovat s programem. Přenos dat do počítače 1) Spusťte program a připojte přístroj k počítači pomocí dodaného kabelu. 2) O úspěšném zapojení budete informováni hlášením Connected (Připojeno) na obrazovce počítače. 3) Uveďte jméno, identifikační číslo (je-li požadováno) a datum narození, aby mohl být vytvořen nový záznam. WatchBP Analyzer Home Version Install CD * Požadavky na systém: 550MHz CPU. Paměť 256 MB, rozlišení 1024 x 768 pixelů, 256 barev, jednotka CD-ROM, 1 volný port USB, 40 volných MB na pevném disku, operační systém Microsoft Windows 2000 / XP / Vista. 21

23 * Softwarové příkazy Přenos dat z režimu DIAG Odpovídající hodnota Uložení dat Zobrazení údajů Uložení dat režimu USUAL Tisk záznamového listu Vymazání pamětí Zavření programu Klikněte na Download (Stahování) Pokud odstraníte zaškrtnutí, nebude příslušná hodnota použita při výpočtu průměru. Klikněte na Save (Uložit), název souboru bude vytvořen automaticky na základě identifikačního čísla pacienta s příponou Dmode.xls. Klikněte na Patient Files (Soubory pacienta) Klikněte na Download Usual Mode Data (Stáhnout data režimu Usual), název souboru bude vytvořen automaticky na základě identifikačního čísla pacienta s příponou Umode.xls. Klikněte na Print (Tisk) Klikněte na Clear Memory (Vymazat paměť) Klikněte na Exit (Odejít) Před tím, než kliknete na Clear Memory nebo Exit, uložte všechna data. Podrobné informace a pokyny naleznete v uživatelské příručce pro software. 22 CZ

24 Baterie a napájecí adaptér Ukazatel baterie Pokud jsou baterie ze 3/4 vybité, bude při každém zapnutí přístroje blikat symbol baterie. Výměna vybitých baterií V případě, že je nutné baterie vyměnit, bude při každém zapnutí přístroje blikat symbol baterie. 1) Otevřete oddělení pro baterie na zadní straně přístroje. 2) Vyměňte baterie, dbejte na dodržení polarity v souladu se zobrazenými značkami. * * * Použijte 4 nové 1,5V baterie, velikost AA s dlouhou životností. Nepoužívejte baterie po vypršení data expirace. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. 23

25 Použití napájecího adaptéru Přístroj WatchBP Home A je možné použít také s napájecím adaptérem Microlife (DC 6V, 600 ma). * Používejte výhradně adaptéry značky Microlife. 1) Zapojte kabel adaptéru do zásuvky na přístroji WatchBP Home A. 2) Zapojte zástrčku adaptéru do zásuvky ve zdi. Pokud je napájecí adaptér zapojen, není baterie používána. 24 CZ

26 Bezpečnost, péče, zkouška přesnosti a likvidace Bezpečnost a ochrana Tento přístroj může být použit výhradně k účelu popsanému v této příručce. Přístroj obsahuje citlivé součásti a vyžaduje velmi opatrné zacházení. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným zacházením. Dodržujte správné postupy skladování a používání popsané v kapitole Technické údaje. Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Chraňte přístroj před přímým slunečním zářením Zabraňte přístupu k přístroji dětem bez dozoru, některé jeho části jsou malé a děti by je mohly spolknout. Vzduch začněte vhánět do manžety až poté, co ji správně umístíte. Přístroj nepoužívejte, pokud se domníváte, že je poškozený nebo s ním něco není v pořádku. Přečtěte si bezpečnostní pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách návodu. Nepřipojujte přístroj k počítači, dokud k tomu nebudete vyzváni počítačovým softwarem. Chraňte přístroj před příliš vysokými a příliš nízkými teplotami Zabraňte blízkosti elektromagnetických polí, jako jsou např. pole vytvářená mobilními telefony Přístroj neotvírejte Chraňte přístroj před nárazy a pádem na zem 25

27 Péče o přístroj Čištění přístroje provádějte jemným suchým hadříkem. Péče o manžetu Manžetu NEPERTE. Manžetu NEŽEHLETE. Manžetu neperte! Manžetu nežehlete! Zkouška přesnosti Doporučujeme provádět zkoušku přesnosti přístroje WatchBP Home A každé 2 roky nebo po mechanickém zásahu (např. upadnutí). S dotazy týkajícími se ověření přesnosti a provedení testu se prosím obraťte na Microlife. Likvidace Likvidace baterií a elektronických součástí musí být provedena v souladu s místními předpisy, nejedná se o domovní odpad. 26 CZ

28 Chybové zprávy V případě, že dojde během měření k chybě, bude měření přerušeno a zobrazí se chybová zpráva Er. Chyba Popis Možná příčina a náprava Er 1 Příliš slabý signál Pulzní signály na manžetě jsou příliš slabé. Znovu přiložte manžetu, utáhněte ji a opakujte měření. Pokud se tento nebo jiný problém objevuje opakovaně, obraťte se na svého lékaře. Pokud se vám výsledek zdá nezvyklý, přečtěte si pozorně informace uvedené v této příručce. Er 2 Chybový signál Během měření byly manžetou zaznamenány chybové signály způsobené např. pohybem nebo svalovým napětím. Opakujte měření, paže musí být v klidové poloze. 27

29 Er 3 Er 5 V manžetě není tlak Abnormální výsledek V manžetě se nevytváří potřebný tlak. Může docházet k unikání vzduchu. V případě potřeby vyměňte baterie. Opakujte měření. Signály měření jsou nepřesné, a výsledek tedy nemůže být zobrazen. Přečtěte si postup získání platných výsledků a opakujte měření. HI LO Tep/tlak je příliš vysoký Tep je příliš nízký Tlak v manžetě je příliš vysoký (více než 300 mmhg) NEBO je příliš rychlý tep (více než 200 tepů za minutu). Na 5 minut se uklidněte a opakujte měření. Tep je příliš nízký (méně než 40 tepů za minutu). Opakujte měření. 28 CZ

30 Důležité informace o krevním tlaku a měření v domácím prostředí Jsou měření prováděná v domácím prostředí směrodatná? Ano. Americká kardiologická asociace a Evropská společnost pro hypertenzi prokázaly, že měření krevního tlaku v domácím prostředí jsou důležitá při stanovení přesného krevního tlaku. Krevní tlak je tlak krve proudící v tepnách, vytvářený srdeční činností. Měřeny jsou vždy dvě hodnoty: systolický (horní) tlak a diastolický (spodní) tlak. Hodnota srdečního tepu představuje počet úderů srdce během jedné minuty. Permanentně vysoký krevní tlak může mít negativní vliv na vaše zdraví, a proto musí být léčen vaším lékařem! O hodnotách krevního tlaku naměřených v domácím prostředí vždy hovořte s lékařem a sdělte mu, pokud si všimnete něčeho neobvyklého. Nikdy nespoléhejte na jediný výsledek měření krevního tlaku. Existuje množství příčin vysokého krevního tlaku. Lékař vám vše podrobně vysvětlí a v případě potřeby navrhne vhodnou léčbu. Krevní tlak během dne kolísá a může být ovlivněn emocemi, fyzickým výkonem a dalšími okolnostmi. 29

31 Vyhodnocení výsledků měření V tabulce uvedené na pravé straně naleznete klasifikaci krevního tlaku dospělých jedinců v souladu se směrnicemi Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH) z roku Údaje v mmhg. Vyšší hodnota je hodnota, která určuje výsledek hodnocení. Příklad: hodnota mezi 150/85 a 120/98 mmhg značí Hypertenzi stupně 1. Kategorie Systolický tlak Optimální tlak < 120 < 80 Diastolický tlak Normální tlak Zvýšený tlak Hypertenze stupeň Hypertenze stupeň Hypertenze stupeň Izolovaná systolická hypertenze 140 < CZ

32 Technické údaje Provozní teplota: 10 až 40 C (50 až 104 F) Skladovací -20 až 50 C (-4 až 131 F) teplota % max. relativní vlhkost Hmotnost: 385 g (včetně baterií) Rozměry: 150 x 100 x 50 mm Metoda měření: oscilometrická, Korotkoff Metoda: Fáze I systolická, fáze V diastolická Rozsah měření: mmhg krevní tlak tepů za minutu tep Zobrazení tlaku Rozsah: mmhg manžety: Rozlišení: 1 mmhg Statická přesnost: tlak ± 3 mmhg Přesnost tepu: ± 5 % odečtené hodnoty Zdroj napětí: 4 x 1,5V baterie; typ AA Síťový adaptér DC 6V, 600 ma (volitelný) Příslušné normy: Elektromagnetická kompatibilita: Norma pro přístroj: Přístroj splňuje požadavky normy uplatňované na přístroje sloužící k neinvazivnímu měření krevního tlaku. EN EN EN IEC IEC Příložná část typu BF Přístroj splňuje požadavky normy IEC Přístroj splňuje požadavky evropské směrnice 93/42/EHS o zdravotních prostředcích II. třídy. Referenční číslo Microlife si vyhrazuje právo na změnu technických vlastností bez předchozího písemného upozornění. 31 Sériové číslo Výrobce

33 Záruční karta Na tento přístroj se vztahuje záruční doba pět let ode dne zakoupení. Záruka může být uplatněna pouze na základě předložení záruční karty vyplněné majitelem přístroje potvrzující datum zakoupení, nebo na základě účtenky. Tato záruka se navztahuje na baterie, manžetu a na části podléhající rychlému opotřebení. Jméno: Adresa: Datum: Telefon: Výrobek: WatchBP Home A Číslo výrobku: BP 3MX1-3 Datum:

34 Evropa / Blízký východ / Afrika Microlife WatchBP AG Espenstrasse Widnau, Switzerland Tel Fax Asie Microlife Corporation 9F, 431, RuiGang Road, NeiHu Taipei, 114, Taiwan, R.O.C. Tel Fax Severní / Střední / Jižní Amerika Microlife Medical Home Solutions, Inc Youngfield St., Suite 241 Golden, CO 80401, USA Tel Fax Než začnete přístroj používat, důkladně si přečtěte tento návod k použití. IB WatchBP Home A 3MX