JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ!"

Transkript

1 Čtěte v čísle Pfiíspûvky na téma nov zákoník práce - str. 2 Redakãní v zva - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Zima 2005/2006: Nabídka k rekreaci od ZO OS KOVO 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 16. LISTOPADU 2005, DATUM VYDÁNÍ: 25. LISTOPADU 2005, CENA: 6 KČ Co blbneš, vole? Tady seš v Česku, tady se zdrhá přes hlavní bránu KONTA PRACOVNÍ DOBY V ZÁKONÍKU PRÁCE OTÁZKA PRO PŘEDSEDU OS KOVO Kovák položil předsedovi Odborového svazu KOVO Josefu Středulovi tuto otázku: V poslední době se na regionálních odborových mítincích několikrát objevily dotazy a připomínky k tzv. kontům pracovní doby, která mají být novinkou v příštím zákoníku práce (podrobnosti viz str. 2). Námitka zní, že konta nejsou příliš šťastným ústupkem odborů vůči zaměstnavatelům, který mohou jednou lidé odborům vyčítat. Jaký je tedy postoj OS KOVO k úpravě kont pracovní doby v návrhu nového zákoníku práce? Pro OS KOVO je znění v návrhu zákoníku práce upravující konta pracovní doby kompromisem. Nevyjadřuje sice naše plné přesvědčení, jak by měla být konta upravena, ale na druhé straně nechápeme tato ustanovení jako velký problém. Ten nastane až ve chvíli, kdy se začnou konta Josef Středula v podnicích sjednávat. Myslím si, že toto znění je dobré především v tom, že konta bude třeba sjednat v kolektivní smlouvě a že jednotliví zaměstnanci budou muset souhlasit se svým zařazením do těchto kont. Při dojednávání kont se bude muset velmi přihlížet, v jaké ekonomické kondici se daná firma nachází. Nechceme totiž v žádném případě připustit, aby byla konta ve svém důsledku zneužita proti zaměstnancům. Existovaly totiž návrhy zaměstnavatelů, aby lidé po dobu, co budou pracovat v kontech, dostávali jen minimální mzdu, což je pro nás naprosto nepřijatelné. My budeme prosazovat, aby (Pokračování na str. 2) Plzeňáci vyslali politikům jasný signál JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ! Taková má být dle předsedy OS KOVO demonstrace v Praze Posledními regionálními mítinky v Plzni (8. listopadu) a Ústí nad Labem (15. listopadu) finišují přípravy na pražskou odborovou demonstraci 26. listopadu. Uzavřel se tak řetěz pěti mítinků (o prvních třech - v Ostravě, Brně a Hradci Králové - Kovák informoval v čísle 37). Plzeň Do pražské demonstrace už zbývají jen dny a hodiny Měli bychom vyslat politikům jasný signál, že máme o tento zákoník práce zájem, prohlásil v Plzni předseda ČMKOS Milan Štěch, aby věděli, že kdyby nám ho chtěli vzít, tak že narazí. Proto nás podpořte a přijeďte na demonstraci! Proč nezavřeme fabriky a neuděláme generální stávku? zazněla otázka z pléna. Generální stávka by musela mít dostatečnou podporu, jinak by to byla jen blamáž, upozornil M. Štěch. Teď ještě není čas na generální stávku, ale na velkou demonstraci, zdůraznil předseda OS KOVO Josef Středula. Oni se nás bojí, přijďte ukázat, že máme jednotný názor a že se nechceme vrátit do doby těsně po zrušení roboty! vyzval přítomné na plzeňském mítinku J. Středula a dodal: Výsledek experimentů ODS a Kalouska by mohl být z kategorie hrůzostrašných snů, z nichž se člověk budí děsem. Ústí nad Labem Jestliže zákoník práce teď neprojde, tak na tom proděláme všichni, upozornila na mítinku v Ústí nad Labem předsedkyně OS TOK Miroslava Palečková. Když nás bude na demonstraci jen 5000, tak se nedostaneme ani do hlavního zpravodajství, ale jestli nás tam bude , tak se o tom bude v médiích mluvit. Demonstrace musí být jasná, klidná, velká a nezpochybnitelná, zdůraznil J. Středula. Text a snímky (ben) 1

2 Pravděpodobně žijeme každý na jiné zemi, protože chování českých zaměstnavatelů je arogantní, nadřazené a diktátorské ve vztahu k zaměstnancům. Tyto mé poznatky jsou utvořeny ze zážitků z mého pracoviště, od známých a od rodinných příslušníků. Zaměstnavatelé předkládají jednostranné pracovní smlouvy s podmínkami výhodnými pouze pro neschopné řídící pracovníky a nepřipustí se zaměstnancem žádné dohadování o podmínkách pracovní smlouvy se slovy buď ber, nebo běž. Zaměstnavatelé nutí zaměstnance do větších přesčasů, než dovoluje zákon, s vědomím, že se zaměstnanec nemá jak bránit a ze strachu o ztrátu zaměstnání se musí podrobit diktátu zaměstnavatele. V žádném případě se nejedná o dohodu. Zaměstnavatelé v některých případech nutí zaměstnance do přesčasů bez náhrady mzdy avjiných případech zase přesčasovou prací nahrazují navyšování mzdy zaměstnancům, a tím se zvyšuje nezaměstnanost ve státě. Zaměstnavatelé vyplácejí nízké mzdy, neodpovídající zařazení zaměstnanců v pracovním procesu, poskytují část mzdy mimo účetnictví, aby ušetřili na odvodech do státní pokladny, mzdu platí zaměstnancům opožděně, a přitom vozí své rozmazlené rodiny v luxusních služebních vozech za náklady firmy. Zaměstnavatelé neposkytují dostatečně KOVÁK číslo listopadu 2005 ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU ZAMĚSTNANCE Jsem hodně podrážděný neseriózním vystupováním některých poslanců a podnikatelů stran zákoníku práce. Nechutné mi připadá jejich tvrzení, že se má zaměstnavatel se zaměstnancem na všem dohodnout. ochranné prostředky, neproplácejí rizikové příplatky za práci ve zdraví škodlivém prostředí a nutí zaměstnance pracovat na úkor svého zdraví. Zaměstnavatelé zvýhodňují finančně zaměstnance, kteří nejdou k lékaři a přecházejí různé chřipky, angíny a ostatní nemoci, které mohou neléčením zanechat na lidském těle nenahraditelnou ztrátu zdraví. Je to, jako když do auta nebudete dolévat olej, abyste ušetřili. Zaměstnavatel nutí zaměstnance k podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru bez odstupného pod různými výhrůžkami, že ho už nikdo v okolí nezaměstná. Úřad práce nezakročí a radí, aby dotyčný odešel sám, než ho zaměstnavatel chytí do pasti na 53 ZP - hrubé porušení pracovní kázně. Kdo pohrozí zaměstnavatelům za nedodržování zákoníku práce, zákona o mzdě a ostatních platných zákonů v pracovněprávních vztazích? Spousta majitelů vlastní více firem, prodávají si různé služby mezi svými firmami, tím odklánějí finanční prostředky, znehodnocují oficiální zisky, aby nemuseli navýšit mzdy zaměstnancům a odvádět státu řádně daně. Nejlevnější a nejrychlejší kontrolní orgán ve společnosti jsou odbory, proto zaměstnavatelé zbrojí proti nim, chtějí vliv odborů omezit, a tím se zbavit kontroly nad svými nekalými hospodářskými praktikami. Pokud se mýlím, tak proč se tolik zaměstnavatelé bojí kontroly ze strany odborů? Vždyť se mohou na všem s odbory dohodnout! BOLESLAV STOSZEK, předseda ZO OS KOVO PBS Třebíč, provozovna Moravský Krumlov CO JSOU KONTA PRACOVNÍ DOBY DLE NÁVRHU ZÁKONÍKU PRÁCE Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může obsahovat kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis, stojí ve vládním návrhu zákoníku práce. Vnitřní předpis lze vydat u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. Výjimečně jej lze vydat i u zaměstnavatele, u něhož působí odborová organizace, a stanovit jím mzdová nebo platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, pokud tato pravomoc byla na tento předpis kolektivní smlouvou přenesena. K uplatnění konta pracovní doby musí mít zaměstnavatel předchozí souhlas jednotlivých zaměstnanců, jichž se bude toto rozvržení pracovní doby týkat. Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže toto období (tzv. vyrovnávací období) přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva je může zvýšit až na 52 týdnů. Délka směny při uplatnění konta pracovní doby může činit nejvýše 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou. Při uplatnění konta pracovní doby přísluší zaměstnanci v tomto období za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé výši (tzv. stálá mzda) sjednané v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovené vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 procent jeho průměrného výdělku. Na účtu mzdy zaměstnance se vykazuje stálá mzda zaměstnance a dosažená mzda (=nárok dle počtu skutečně odpracovaných hodin) zaměstnance za kalendářní měsíc. Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit. V důvodové zprávě k zákonu se jako důvod pro zavedení institutu pracovních kont uvádí, že dosavadní zákoník práce nedává zaměstnavatelům prostředek, kterým by mohli pružně reagovat na měnící se potřebu práce v závislosti na odbytu jejich produkce. Pro větší flexibilitu pracovního režimu se proto umožňuje specifická úprava nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, tak aby zaměstnavatel mohl ve vyrovnávacím období přidělovat zaměstnanci práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho potřebě, a zároveň mu vyplácel stálou mzdu. (ben) ZÁKONÍK PRÁCE DLE ODS ODS sice zatím tají své kompletní záměry s pracovním právem, dokonce její představitelé hovoří opačně (Topolánek kontra Říman) o tom, zda již svůj modrý ZP mají, nebo nemají připravený. Je proto užitečné pozorně sledovat jednotlivé výroky politiků ODS a dávat si je dohromady jako skládačku. Nedávno jsem v Náchodě (kde budu častěji v souvislosti s mojí kandidaturou do Senátu jako nestraník za ČSSD) v regionálních novinách přečetl tři stránky placené inzerce(!?!) o návštěvě předsedy ODS Topolánka v regionu. Kromě jiného tam pan Topolánek prohlašuje, že mají připravený vlastní a prý velmi moderní návrh zákoníku práce. A pozor! Tento zákoník prý bude velmi vyhovovat pro sezónní zaměstnávání. ODS tedy patrně chce, aby mnohem více občanů nemělo stálé zaměstnání s celoročním zdravotním a sociálním pojištěním ze mzdy. Nedovedu si představit životní úroveň rodin, jejichž živitelé (otcové a matky) by vydělávali jen část roku, nedovedu si představit poté životní úroveň takových důchodců, odkázaných na důchod v úrovni životního minima dle návrhů ODS. Občan, který by byl zaměstnáván jen sezónně, si totiž nebude moci dovolit penzijní připojištění; ani v době svého aktivního života neodpracuje tolik dní, aby měl nárok na normální důchod. Možná i proto prosazuje ODS minimální rovný důchod, na jehož nárok by nebylo potřebné dosáhnout určité doby pojištění. Normálně a perspektivně myslící zaměstnanci by ve vlastním zájmu neměli dát Modré šanci žádnou šanci. Ing. JAN UHLÍŘ, člen OS KOVO KONTA PRACOVNÍ DOBY (Dokončení ze str. 1) se zaměstnancům v kontech platilo 100 procent jejich průměrné mzdy. Co ale úplně postrádáme v návrhu zákoníku práce, to jsou tzv. dlouhodobá konta pracovní doby, která existují v Německu. Člověk, který se nachází v tomto dlouhodobém kontu, tak může naspořit za svou pracovní kariéru určité množství hodin, třeba i v délce několika měsíců či let. To má tu výhodu, že v době, kdy se bude blížit důchodovému věku, by mohl chodit do práce třeba jen čtyři dny v týdnu, posléze tři nebo jen jeden. A jeho zaměstnavatel by zatím za něj našel adekvátní náhradu. Osobně považuji za chybu, že dlouhodobá konta v návrhu zákoníku práce nejsou, protože by se tím daly částečně řešit i problémy spojené s důchodovou reformou. Ustanovení o kontech pracovní doby v návrhu zákoníku práce jsou tedy kompromisem a bude hodně záležet na kolektivním vyjednávání. My budeme velmi přísní posuzovatelé a budeme doporučovat našim základním organizacím, aby byly značně obezřetné při přistoupení ke kontům akpodmínkám, za nichž se zavedou. Ustanovení návrhu zákoníku práce o kontech mimo jiné obsahuje, že minimální procento, které musí být vyplaceno lidem pracujícím v kontech, je 80 procent jejich průměrné mzdy. Kdyby v zákoníku práce nebyla konta upravena vůbec, tak by hrozilo nebezpečí, že by si je zaměstnavatelé tvořili jen podle toho, jak by si to přáli. Ale v návrhu existuje základní minimum, z něhož bude kolektivní vyjednávání vycházet. (ben) 2

3 Předmětem lucemburského jednání měla být v prvé řadě prezentace výsledků komise CARS 21 (Competitive automotive regulatory systém for the 21 st century), založené letos za účelem posílení automobilového průmyslu v Evropské unii a složené ze zástupců průmyslu, odborů, vlád členských zemí EU, Evropského parlamentu a Evropské komise. Co je to CARS 21? Cílem komise CARS 21 je vytvořit do konce roku 2005 plán změn, které by předešly stagnaci automobilového průmyslu v Evropské unii a pomohly jeho budoucímu rozvoji. Tato strategie jak zvýšit konkurenceschopnost automobilového průmyslu v Evropě má být představena začátkem příštího roku v Bruselu. Navazuje na tzv. cestovní mapu - neboli výhledy evropského průmyslu -, kterou již komise vypracovala. Za českou vládu je členem komise CARS 21 Martin Jahn. Dále v ní mají zastoupení vlády Německa, Velké Británie, Francie a Itálie. Šéfem komise je místopředseda Evropské komise Günter Verheugen. Členy jsou také eurokomisař pro dopravu Jacques Barrot a eurokomisař pro životní prostředí Stavros Dimas. Podle M. Jahna by každá nová směrnice v EU měla být posuzována z hlediska dopadu na výrobní náklady. Například Škoda Auto je dnes velmi profitabilní, nový kolínský závod TPCA je jedním z nejefektivnějších v Evropě. Jde ale o to, aby i v České republice nebyly za 15 až 20 let náklady na výrobu aut tak velké, že budeme přicházet o pracovní místa. Za problém považuje střet mezi výrobci automobilů, ochránci životního prostředí a případně ochránci lidských práv. Požadavky do budoucna, například na snižování emisí nebo na zvyšování ochrany chodců a pasažérů, jdou někdy proti sobě. Je potřeba, aby náklady, které automobilky budou mít s vývojem a výrobou nových aut, tento průmysl v Evropské unii nezničily. Komise se pokusí nalézt kompromis mezi producenty automobilů a ochránci životního prostředí. Automobily by měly být v budoucnu bezpečné, šetrné k životnímu prostředí a hlavně konkurenceschopné. To je nejdůležitější podmínka k udržení automobilového průmyslu v Evropě. KOVÁK číslo listopadu 2005 POZVEDNE SE EVROPSKÝ AUTOPRŮMYSL? EU vypracuje plán na jeho posílení Zatímco v České republice automobilová výroba stále roste, v rámci Evropské unie jsou náznaky určité stagnace a hledají se cesty jak autoprůmysl znovu oživit, aby plně obstál vkonkurenci s Asií a Amerikou. Této evropské situaci bylo v uplynulém měsíci věnováno jednání sektorového výboru EMF pro automobilový průmysl v Lucemburku, jehož jsem se zúčastnil jako zástupce OS KOVO. Co zaznělo v Lucemburku V Lucemburku mělo zaznít, jaký progres komise CARS 21 učinila. Předseda sektorového výboru EMF pro automobilový průmysl a člen skupiny šerpů CARS 21 Siegfried Roth přítomné informoval o vzniku tří expertních skupin, které se strategií zabývají, a zejména o tlaku na evropské legislativce. Všichni hráči na trhu totiž musí mít stejnou legislativu. Prezentace CARS 21 v Lucemburku byla velmi stručná, proto mohl být věnován prostor i dalším tématům a přednášejícím. Na výboru EMF pro automobilový průmysl byly předneseny především tyto informace: 1. Přehled ekonomické situace v evropském automobilovém průmyslu: Na jedné straně jsou výrazně vysoké zisky z výroby aut. Na druhé straně velmi malá část obyvatel si kupuje auto, které má větší hodnotu než euro; obyvatelstvo si chce kupovat levnější auta, roste trh s použitými auty, chybí kupní síla obyvatelstva. 2. Zprávy o speciálních restrukturalizačních případech VW, GM, Daimler Chrysler, Ford, Opel:V těchto automobilkách se hledají úspory. Přechází se na výrobu malých aut a snižují se počty zaměstnanců v řádech tisíců, a to v horizontu do roku Převážně se tak děje po dohodě s odbory na bázi dobrovolnosti při odchodu zaměstnanců s následným odstupným. 3. Fiat a 4. Rover a Nedcar: Situace v těchto automobilkách není uspokojivá a hledají se řešení. 5. Automobil zítřka a ekonomické a sociální implikace (přednáška odborníků z Výzkumného centra Cáchy a z oddělení podniků a průmyslu při Evropské komisi): Výzvou pro automobilový průmysl je globální oteplování (CO2 neškodí zdraví, ale poškozuje klima na zeměkouli). Je třeba snižovat emise, oproti roku 1995 musí v roce 2008 dojít k poklesu o 34,2 % (jde o velké náklady). Nejrychlejší růst výskytu emisí je v Číně (ročně o 13,6 %), v Evropě CO2 roste, zbytek emisí klesá, limity splňují pouze skandinávské země. Další výzvou je snižování hlučnosti, to ovšem zvyšuje váhu vozidla o kg a tvorbu emisí o 7-10 kg. Dále je třeba zlepšovat bezpečnost vozů - do roku 2010 o 50 %, počítá se s deformačními zónami, aktivním nočním viděním na bázi laseru, radar senzorem (viditelné varování), akustickým varováním atd., stoupne počet elektronických kontrolních systémů. Tím však náklady na výrobu vzrůstají, též požadavky na zaměstnance i jejich flexibilitu v organizačních strukturách. Problémem zítřka (již od roku 2035) je též nedostatek ropy. (Příště: Budoucí výhledy evropského automobilového průmyslu, Stanovisko Evropské federace kováků ke CARS 21, Orientace desetileté cestovní mapy ke CARS 21.) BŘETISLAV WITWER, zástupce OS KOVO ve výboru EMF pro automobilový průmysl a předseda ZO OS KOVO Brano Hradec nad Moravicí VÝZVA: ZIMA 2005/2006 NABÍDNĚTE VOLNÉ KAPACITY! Redakce Kovák navazuje na svou letní nabídku pomoci základním organizacím OS KOVO, které vlastní, či mají ve spoluvlastnictví rekreační zařízení nebo dětské tábory, ve snaze co nejvíce naplnit tyto jejich kapacity a tentokrát vyhlašuje zimní akci. Podmínky zůstávají stejné. Nabídka se týká téměř 190 ZO OS KOVO, které mají rekreační střediska umístěna na nejrůznějších místech naší republiky. Ať už tato zařízení provozujete sami, nebo prostřednictvím nájemce, Kovák vám na svých stránkách poskytne zdarma jejich propagaci. Otiskneme charakteristiky (popisy) jednotlivých rekreačních zařízení včetně dodaných obrázků (nejsou nutné, ale pokud je dodáte, je třeba dbát na jejich technickou kvalitu). Samozřejmě nebudeme, není to vnašich silách, možnost rekreací zprostředkovávat, je proto důležité uvést kontaktní telefon či adresu (například ), popřípadě webové stránky, na nichž lze vyhledat informace o příslušném rekreačním zařízení. Nabídky ze ZO uveřejníme okamžitě, respektive v došlém pořadí, a to vždy, když se sejde dostatečný počet vhodný k otištění. Zároveň tyto nabídky poskytneme k uveřejnění na intranetu OS KOVO. Redakční adresa (faxová, ová, poštovní) je uvedena v tiráži na této straně. Poznámka: V příloze časopisu otiskujeme první nabídky, které redakce od ZO OS KOVO obdržela již před vyhlášením této výzvy. Mgr. MARTIN BENEŠ, šéfredaktor časopisu Kovák JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO PODPORA OD RAKOUSKÝCH KOVÁKŮ PŘÁNÍ K DEMONSTRACI 26. LISTOPADU Předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula obdržel od rakouských kováků (svazu GMT) písemné vyjádření podpory k nadcházející odborové demonstraci v Praze. Vídeň Milý Josefe, tímto bychom Vám jménem pracujících rakouského kovoprůmyslu a textilního průmyslu rádi vyjádřili naši plnou podporu a solidaritu Vaší odborové demonstraci, která je plánována na 26. listopadu, za přijetí vládního návrhu nového zákoníka práce a proti pokusům konzervativní opozice tomuto přijetí zabránit. Z informací, které jste nám poskytli, usuzujeme, že změny obsažené ve vládním návrhu plně korespondují s Vašimi požadavky, protože poskytují prostor smluvní svobodě v zaměstnaneckých vztazích, a současně odmítáte jakoukoliv formu omezování odborových práv a práv pracujících. Plně chápeme a podporujeme Vaše stanovisko a boj za sociální a realistickou pracovní legislativu, která bude dláždit cestu efektivní ochraně práv pracujících a pracovních podmínek, tváří v tvář změnám, které s sebou přinášejí globalizace a evropská integrace. Přejeme Tobě a Tvým kolegům sílu a úspěch při Vašich aktivitách v zájmu stanovisek a životních standardů pracujících v České republice. S pozdravem Rudolf Nürnberger, předseda GMT Manfred Anderle, tajemník GMT KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Ročník XLIX. Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, Mgr. M. Beneš, J. Cvrček, J. Endlicher, Mgr. L. Pašek, J. Sůva, Mgr. P. Taraba Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Autorsky neoznačené články jsou převzaty ze servisu ČTK Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 V 9. a na počátku 10. století existoval u nás stát, jehož obyvatelé přijali křesťanství a v němž se zrodilo vlastní písemnictví. Jeho název - Velkomoravská říše - odpovídal rozsáhlému státnímu území, zahrnujícímu část Čech, Moravu a jihozápadní Slovensko, později i jižní Polsko a severní Maďarsko. Žili zde lidé s vyspělou kulturou, kteří uměli stavět pevné hradby, církevní aj. kamenné stavby, znali těžbu a zpracování železných i neželezných rud. V čele státu stál kníže, vlastnící mj. naleziště drahých kovů a zlatonosné řeky a potoky. Rozvíjely se i čilé obchodní styky s Bavorskem, Dalmácií a severní Itálií. Mimořádný kulturní rozkvět Velké Moravy potvrdila i vysoká úroveň řemesel, především uměleckých, soustředěná v okolí Starého Města u Uherského Hradiště a Mikulčic. Zásadní význam měla výroba železa, zajišťující obráběcí nástroje pro většinu řemesel; podle informací Dějin techniky v ČSR (1974) šlo o zhotovování různých konstrukcí a potřeb například k výrobě zbraní. Postupem času se kovářská činnost oddělila od hutnické prvovýroby, která dále zůstávala u zdroje rudy a potřebného paliva. Část kovářů se ze zemědělských osad přesunula do hradských sídlišť, pozdějších zárodků středověkých měst. Kováři vyráběli především pro zemědělství - dodávali například malé železné radlice, srpy, sekery, nože aj. Byli schopni vyrobit také jemnější obráběcí nástroje pro různá ře- KOVÁK číslo listopadu 2005 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (IX.) našití na oděv, složená Tepaný ornament z velkomoravského zlaceného kulovitého knoflíku gombíku z9. století mesla. Například v Mikulčicích, v Pováží či na Nitransku byly objeveny doklady o rozsáhlé intenzívní kovařině: fungovaly zde kovárny vybavené tehdy dostupným potřebným náčiním. Zjištěny byly kovadliny, kleště, kladiva, průbojníky, pilníky, sekáče a jiná kovářská technika. Metalografický výzkum předmětů ukázal, že vedle nenáročných zpracovatelských technik - jako plastického tváření a užití svářkového železa - se přešlo na zvyšování užitných vlastností, tedy houževnatosti, pevnosti, pružnosti a tvrdosti materiálu. Jednodušší technologie tak ustupovaly výrazně rychlejším a náročnějším postupům - například mezi výkovky z 9. století byly nalezeny předměty s navařeným ocelovým břitem (kosy a nože). Zachovaly se rovněž výlisky z odpadního kovu, například železoocelové pakety. Běžné už bylo i kalení a popouštění oceli (ohřevem oceli na určitou teplotu, jejím udržením a následným zchlazením na okolní teplotu bylo dosaženo žádoucího výsledku). Také sortiment kovářských produktů se rozšířil, zahrnoval více než 90 základních druhů hotových výrobků včetně polotovarů, používaných například jako platidlo - tzv. sekerovité hřivny se na velkomoravských nalezištích objevily ve značném množství, upozorňují citované Dějiny techniky. Každý snad se v muzeu osobně setkal, nebo alespoň slyšel, o překrásných produktech velkomoravského šperkařství. Jsou to zlaté a stříbrné náušnice, zdobené jemnými zrnky (tzv. granulace) a přiletovanými zlatými vlákny (tzv. filigrán). Velmi známé jsou také bronzové, zlaté nebo stříbrné či pozlacené duté, kulovité knoflíky s vytepávanými ornamenty, tzv. gombíky. Tato šatní spínadla s poutkem pro ze dvou spojených polokoulí, dokazují nad jiné dovednost uměleckých řemeslníků a jejich estetické cítění. O takové artefakty z lisovaného plechu byl zájem nejen na domácí půdě, ale i jinde, například na Ukázka šperkařství z období Velkomoravské říše - náušnice hrozníčko- Staré Kouřimi nebo vitého typu v Želénkách uduchcova, na Pražském hradě aj. Jiným typickým výrobkem byla tzv. nákončí, většinou kovová součást předmětu umístěná na jeho konci (odtud název). Často se objevují například u pochvy chránící hrot čepele u meče či dýky, někdy se takto ukončoval opasek. Zpravidla byla nákončí odlévána z bronzu a různě zdobená, u opasků též vykládaná drahými kovy. Se šperkařstvím a zlatnictvím splynulo slévačství jako odvětví, které zpracovávalo neželezné a drahé kovy. Například na Pohansku, v Mikulčicích a ve Starém Městě byly nalezeny pozůstatky zlatnických tavicích kelímků, z 10. století pochází tavírna mědi a stříbra z Libice nad Cidlinou. Podle některých archeologů začali slévači pravděpodobně působit při odlévání zvonů. Významným řemeslem souvisejícím s kovovou metalurgií bylo uhlířství a dehtařství (tepelné zpracování dřeva), dodávající důležitou surovinu (nálezy pocházejí například z Bojnic). Velkomoravská říše zanikla v roce 907 a těžiště státního vývoje u nás se přesunulo do české kotliny. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA V tajence se skrývá výrok, jehož autorem je starořecký filosof Hérakleitos z Efesu, který žil asi v letech př. n. l. Učil, že tento svět, týž pro všechny, nestvořil žádný z bohů ani z lidí, nýbrž vždy byl, jest a bude věčné živým ohněm, rozněcujícím se a hasnoucím podle míry. První vyslovil myšlenku, že veškeré dění podléhá jediné zákonitosti, kterou spatřoval ve střídání a boji protikladů. Z jeho rozsáhlého spisu, později nazývaného obvykle O přírodě, se zachovalo přes 120 zlomků. (jk) Vyluštění z Kováku č. 38/2005: Bruntál, Kravaře. 4

5 KOVÁK číslo listopadu 2005/PŘÍLOHA PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO otiskuje Kovák poradny - odpovědny na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: bydlení, medicína, zdravotní pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, zákoník práce, BOZP a spotřebitelský servis. Odpovídají přední odborníci včetně expertů ČMKOS a OS KOVO. Podle zájmu nabídku rubrik rozšíříme. Pište nebo faxujte nám své dotazy (spojení do redakce je: fax , Právní servis Je práce ve svátek současně i prací přesčas? Za dny pracovního klidu jsou podle 91 zákoníku práce považovány dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky. Práci ve dnech pracovního klidu lze nařídit jen výjimečně, a to po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Ve svátek lze zaměstnanci nařídit jen práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. Dále lze nařídit nutné práce jako ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, které zákoník práce taxativně uvádí. Jde například o naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce atd. Za dobu práce ve svátek podle 6 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna za práci ve svátek přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě, a to nejméně ve výši průměrného výdělku, místo poskytnutí náhradního volna za práci ve svátek. Zaměstnanci, který nepracoval v důsledku toho, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu v důsledku svátku ušla. Práce přesčas podle 83 zákoníku práce je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu, vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby, a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Ing. MILOSLAV VYSKOČIL, Metodické pracoviště OS KOVO Praha V našem podniku se vyskytl tento problém. Někteří zaměstnanci s měsíční mzdou, kteří pracují v pětidenním režimu, odpracovali obvyklou osmihodinovou směnu i dne , kdy byl státní svátek. Podnik jim odmítá vyplatit 25% příplatek za práci přesčas s tím, že pokud svátek připadne na všední den, nejedná se o práci přesčas. Domníváme se, že svátek, který je dnem pracovního klidu, by měl být vyjmut z měsíčního fondu pracovních hodin, a pokud naši zaměstnanci v tento den pracovali, náleží jim ke mzdě nejen příplatek 100 % za práci ve svátek, ale k tomu ještě i příplatek 25 % za práci přesčas. Ostatním zaměstnancům s měsíční mzdou, kteří v den svátku nepracovali, nebyla vyplacena náhrada mzdy za svátek. Neporušuje v obou případech podnik zákon? M. C., Praha Nad otazníky v bydlení Kdo zaplatí škodu v bytě? Ing. MILAN TARABA, místopředseda SON Za dobu práce přesčas podle 5 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Za dobu čerpání náhradního volna za práci přesčas mzda ani náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. Ze skutečností uvedených v prvním případě vyplývá, že u zaměstnanců, kteří odpracovali směnu dne , se jednalo pouze o práci ve svátek, a proto nedošlo k souběhu nároků podle 5 a 6 zákona o mzdě. Zaměstnanci fakticky nekonali práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. 40 hodin, protože v den svátku odpracovali jen obvyklou osmihodinovou směnu. O práci přesčas by se jednalo pouze v případě, že by zaměstnanci v den svátku odpracovali směnu delší než osm hodin. Zaměstnancům proto za práci ve svátek příslušela dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu osmi hodin, případně po dohodě se zaměstnavatelem příplatek za práci ve svátek k dosažené mzdě, a to nejméně ve výši průměrného výdělku, místo náhradního volna. Ve druhém případě, kdy zaměstnanci nepracovali v důsledku svátku, který připadl na jejich obvyklý pracovní den, neušla mzda, a proto zaměstnancům nepříslušela náhrada mzdy za svátek ve výši průměrného výdělku. U zaměstnanců s měsíční mzdou v důsledku svátku neujde mzda, a proto ani nevznikne nárok na náhradu mzdy. Měsíční mzda zaměstnance je sjednána nebo stanovena bez ohledu na počet pracovních dnů a svátků v jednotlivých kalendářních měsících a za svátek se mzda nekrátí. Zaměstnavatel v obou uvedených případech postupoval v souladu s platnými pracovněprávními předpisy. Během opravy střechy nám natekla do bytu voda, která poškodila stropy i zařízení bytu. Pojišťovna nás odkázala na majitele domu, že oni nám nic nevyplatí. Ten nám sdělil, že máme počkat, až nám něco vyplatí firma, která opravu prováděla. Ta se však k likvidaci škody nemá. Kdo nám má uhradit škodu: majitel, či firma? E. Ř., Beroun Váš pronajímatel - majitel domu - má mít dům pojištěn proti popsaným událostem. Nájemce uplatňuje škodu u svého pronajímatele a ten u firmy, která opravu prováděla. Pronajímatel měl s firmou jistě uzavřenou smlouvu o dílo a v té by mělo být i ustanovení o případné úhradě škod. Nájemce není s firmou v žádném smluvním vztahu a nemá tedy právní možnost škody u firmy uplatňovat. I

6 KOVÁK číslo listopadu 2005/PŘÍLOHA ZMĚNA ZÁKONA O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ JUDr. VILÉM PEŘINA, Metodické pracoviště OS KOVO Ústí nad Labem Ve Sbírce zákonů vyšel v říjnu zákon důležitý pro řidiče motorových vozidel, schválený Jedná se o zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon nabude účinnosti 1. července Zákon v části první zejména mění a doplňuje povinnosti řidiče a povinnosti učitele autoškoly. Nově se zavádí, respektive upravuje dopravněpsychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem, kterému jsou povinni se podrobit držitelé řidičského oprávnění skupin C, C + E a Cl + E, kteří řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7500 kg nebo jízdní soupravu, složenou z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 7500 kg, a dále držitelé řidičského oprávnění skupin D a D + E, včetně podskupin D1 a D1 + E. Zákon pak nově upravuje pozbytí řidičského oprávnění a žádost o jeho vrácení a výměnu. Řidičské průkazy vydané: a) od do , jsou jejich držitelé povinni vyměnit do b) od do , jsou jejich držitelé povinni vyměnit do c) od do , jsou jejich držitelé povinni vyměnit do Zákon rovněž rozšiřuje oprávnění příslušníků Policie ČR při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a strážníků obecní policie. Zavádí se dvanáctibodový systém hodnocení porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a upravuje postup při pozbývání řidičského oprávnění při dosažení celkového počtu 12 bodů a vrácení řidičského oprávnění, odečítání bodů, pořádkové pokuty, vybírání kaucí příslušníky Policie ČR. Část druhá obsahuje změnu zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvádí skutkové podstaty jednotlivých přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a sankce - pokuty. Část třetí mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Mimo jiné se stanovuje, že řidič, který dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení podle zvláštního předpisu pozbyl řidičského oprávnění a míní-li požádat o navrácení, je povinen se podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Část pátá mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a zavádí se registr historických a sportovních vozidel a stanovují podmínky, za nichž lze tato vozidla na pozemních komunikacích provozovat. Část šestá mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Rozšiřují se trestné činy obecně nebezpečné o ustanovení 180d - řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Tomu, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního předpisu (zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Mění se dále ustanovení ohrožení pod vliven návykové látky, přičemž se zvyšuje horní hranice trestu odnětí svobody za tento trestný čin až na tři léta. NOVÉ ÚČETNICTVÍ PRO ODBOROVÉ ORGANIZACE JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO Tímto článkem zodpovídáme množství dotazů ze základních organizací na výpočetní program ABRA G-2 a současně podáváme aktuální informaci o jeho vývoji. Většina z vás je informována, v jakém časovém presu byla verze pro odborové organizace vyvíjena, a tak není divu, že program nebyl zcela bez chyb. Je také zřejmé, že kdyby se vědělo, že povinnost účtovat v účetnictví - dá se říci - podvojném bude odložena, dostala by se do organizací verze programu již bez chyb, a to až v letošním roce, protože by byl dostatek času na doladění všech problémů. Jenže to je teorie a pravda je taková, že verze, kterou odborové organizace mají, není tak zcela bez problémů. Je ale také pravda, že veškeré tyto problémy se podařilo doladit a dnes již nová verze programu je v pořádku. V současné době je tedy připravena do distribuce verze , kterou odborové organizace, které již mají verzi 4.11, popřípadě 4.17, dostanou zdarma spolu s novým instalačním klíčem. Současně je připraven konverzní program, který data již pořízená bez problému převede do nové aktuální verze. Konverzi je třeba použít také po instalaci nové verze i u organizací, které ještě účtovat nezačaly. Podrobnosti k instalaci včetně instalačního klíče budou přiloženy k instalačnímu CD. Jelikož ale je také potřeba případné proškolení na program, a to s lektory, který tento program mají zvládnutý, připravuje ČMKOS spolu s firmou Atkis proškolení hospodářů základních organizací. Po loňských zkušenostech by školení provedli lektoři ČMKOS a Atkisu, kteří celou dobu byli při vývoji programu a ovládají jak tento program, tak účetnictví. Přesto ale doporučujeme, aby ti, kteří se přihlásí na školení programu, měli zvládnuty základy účetnictví pro odborové organizace, které školí jak jednotlivé odborové svazy, tak ČMKOS. Závěrem ještě podáváme informaci o připravované Příručce pro uživatele účetního programu ABRA-G2 pro odborové organizace - Varianta 1, krok za krokem, která je určena pro začátečníky. Vydání této příručky v Sondách je plánováno na první čtvrtletí roku II

7 KOVÁK číslo listopadu 2005/PŘÍLOHA ZIMA 2005/2006: NABÍDKA K REKREACI OD ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ OS KOVO Chaty v Beskydech (ZO OS KOVO E-Technik Milotice nad Bečvou) Přijeďte na rekreační pobyt do rekreačního střediska ZO OS KOVO E-Technik Milotice nad Bečvou na Prostřední Bečvě. Nachází se v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Beskydy v blízkosti horské bystřiny Kněhyně, vhodné k rodinným procházkám i školním výletům, houbaření, s možností koupání ve vodní nádrži Horní Bečva. V zimním období je blízkost vleků na Pustevnách, Malá chata Sachově Studánce a Bílé, okolí je vhodné k vyjížďkám na běžkách. Doprava: vlastním autem až k chatě nebo autobusem na Prostřední Bečvu. Chaty jsou od sebe vzdáleny asi 60 m, na pozemku je možné využít ohniště, kuželky a sportovní hřiště. Chaty v Krkonoších Malá chata: má 2 pokoje, Velká chata lůžka, vybavenou kuchyňku, sprchový kout, WC, obývací pokoj s televizí (možná přistýlka - rozkládací gauč); ve sklepních prostorách je selská jizba s krbovými kamny a posezením pro více osob. Velká chata: celková kapacita 16 lůžek, společenská místnost s televizí, vybavená kuchyňka, sprchový kout, WC, balkón. Cena za ubytování: 160 Kč/1 noc (lůžko) - osoba 80 Kč/1 noc (lůžko) - dítě od 6 do 12 let 0 Kč/1 noc (lůžko) - dítě do 6 let. Povlečení vlastní, nebo možnost zapůjčení: na jednu postel 35 Kč ručník, utěrka 8 Kč. Kontakt: pondělí a pátek - tel. č.: , 211 nebo mobil , p. Horáková Alena. (ZO OS KOVO Agrostroj Jičín) Dolení bouda - Velká Úpa Jančikárna - Pec pod Sněžkou Penzióny a hotel v Krkonoších (ZO OS KOVO Janka Radotín) DĚTSKÉ LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ TÁBORY Nabízíme zimní lyžařské a snowboardové tábory pro děti a mládež ve věku 8-17 let v obou termínech pražských jarních prázdnin. ZO OS KOVO Agrostroj Jičín nabízí týdenní pobyt - zimní i letní rekreaci - na svých chatách ve Velké Úpě a v Peci pod Sněžkou. Chaty se nacházejí ve vyhledávaném centru cestovního ruchu s neopakovatelnou atmosférou pro turistiku a lyžování. Jedná se většinou o čtyřlůžkové pokoje vybavené kuchyňkou pro možnost samostatného vaření. Dále je k dispozici chladnička, místnost pro společná posezení u televize, sprchy, teplá voda. U každé chaty je instalován menší bazén. Cena: 140 Kč dospělí/noc, 70 Kč děti/noc. Bližší informace na adrese: ZO OS KOVO Agrostroj Jičín, Jungmannova 11, Jičín. Tel. č.: Penzión Pardubické boudy (Janské Lázně) Horský penzión je umístěn v atraktivním prostředí vrcholu Černé hory ve výšce 1125 m. Přímo u penziónu se nachází cca 300 metrů dlouhý vlek, vhodný především pro začínající lyžaře. Pro ostatní je k dispozici nedaleký areál s uměle zasněžovanými sjezdovkami, kam je III

8 KOVÁK číslo listopadu 2005/PŘÍLOHA Hotel, bungalov a sruby v jižních Čechách od chaty zajištěn odvoz rolbou, nazpět se děti bez problémů dostanou na lyžích. Ubytování ve dvou až osmilůžkových pokojích se společným sociálním zařízením. Pokoje jsou jednoduše vybavené, vhodné pro nenáročné. Dále je k dispozici oddělená jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost s TV. I. turnus: (Praha 1-5). Cena: 3760 Kč. 2. Horský hotel Cihlářská bouda (Pec pod Sněžkou) Horský hotel je situován na hřebenech mezi Pecí pod Sněžkou a Černým Dolem v nadmořské výšce 1100 m v těsné blízkosti skiareálu Pec s množstvím uměle zasněžovaných sjezdovek. U chaty se na- Cihlářská bouda chází menší talířový vlek. Pokoje jsou 2-4lůžkové, každý z nich má své vlastní sociální zařízení (sprchu a WC). Pro děti jsou k dispozici společenské místnosti, stolní tenis, TV, sauna s bazénkem, posilovna s tělocvičnou a dětský koutek. Snídaně formou švédských stolů. I. turnus: (Praha 6-10). Cena: 4240 Kč. 3. Penzión Radium (Velká Úpa) Penzión Radium se nachází v samotném centru Velké Úpy v těsné blízkosti dolní stanice nové třísedačkové lanovky Velká Úpa-Portášky. Zdejší lyžařský areál nabízí vyžití jak pro začátečníky, tak i pro náročné lyžaře, je uměle zasněžován.vpenziónu je ubytování ve 2-6lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprchou a WC). K dispozici je dále společenská místnost s TV. Stravování probíhá v nedalekém hotelu (cca 100 m od penziónu). I. turnus: (Praha 1-5). Cena: 4190 Kč. II. turnus: (Praha 6-10). Cena: 4190 Kč. Lyžařské terény u všech kapacit umožňují výcvik pro všechny kategorie od začátečníků až po pokročilé. Děti budou pod vedením zkušených lyžařských instruktorů rozděleny do skupin dle výkonnosti. Na možnost snowboardového výcviku se ptejte v kanceláři, je kapacitně omezen. Mimo lyžařský výcvik jsou pro děti připraveny hry, diskotéky, výlet ad. Ceny zahrnují: dopravu (u Cihlářské boudy je třeba počítat s výstupem k chatě dlouhým cca 3 km, u Pardubických trvá cesta od lanovky ještě cca 15 minut; je proto nutné děti vybavit kvalitním oblečením a obuví), ubytování, stravování 3x denně včetně pitného režimu, odborný lyžařský výcvik, večerní program, účast lékaře (popřípadě zdravotníka), úrazové pojištění dětí, Pardubické boudy drobné odměny. Seřízení vázání zdarma pro děti přihlášené na kurs. K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP. ZIMNÍ TÁBORY PRO DĚTI BEZ LYŽÍ Nabízíme pro děti, které nelyžují nebo Radium nechtějí lyžovat a raději se chtějí bavit, hrát si, zkrátka užívat si zimy na horách. Tábor bude probíhat jako součást kursů na penziónu Radium - děti budou mít vlastní program (sáňkování, aktivní poznávání okolí, výlety apod.). Večerní program pak bude společný s dětmi účastnícími se lyžařského tábora. Penzión Radium (informace viz výše). I. turnus: (Praha 1-5). Cena: 3890 Kč. II. turnus: (Praha 6-10). Cena: 3890 Kč. Pro přihlášky a další informace volejte na tel. č.: (ZO OS KOVO ZVVZ Milevsko) Turistické středisko Parkhotel Mozolov se nachází v Jihočeském kraji, v nadmořské výšce 630 m. Celý areál je obklopen krásou a poklidem lesů, rybníků a luk, které máte možnost pozorovat z oken hotelových pokojů, balkonů bungalovů nebo při odpočinku na terase restaurace či na lavičkách mezi stromy. Máme vlastní rybník, který slouží jak k rybolovu, tak ke koupání nebo k projížďce na loďce. V zimních měsících můžete využít běžecké trasy (rozdělené do 4 okruhů dle délky), které jsou pravidelně udržovány rolbou, a možnost sjezdového lyžování je na třech nedalekých sjezdovkách. Vnitřní prostory: minimarket; restaurace; kavárna; bar; vířivá vana; sauna; posilovna; tělocvična; dětská herna; klubovna; zimní zahrada; ratanový salonek; přednáškový sál; kulečník, šipky, stolní fotbálek; masérna. Hotelové pokoje: sprcha, WC na chodbě lednice třílůžkové pokoje apartmá Bungalov (14 osob): přízemí - 2x 1/3 pokoj, 1x 1/3 pokoj, balkon patro - 1x 1/4 pokoj, 1x 1/3 pokoj, balkon sociální zařízení v přízemí (2x toaleta, velká koupelna) lednice, vařič, chodba pro úschovu kočárků, kol... Srub: 18 chat po 4 lůžkách Stravování: plná penze nebo polopenze pro skupiny je zajištěn pitný režim + druhá večeře možnost výběru jídelníčku Kuchyně: klasická, racionální, dia, vegetariánská, vše dle domluvy. Venkovní prostory: tenisové kurty; fotbalové hřiště; beach volejbalové hřiště; dětské hřiště, houpačky a prolejzačky; okruhy na běh; stolní tenis; kuželky; ohniště, krb. Další služby: telefon, poštovní a kancelářské služby zapůjčení sportovních potřeb a různých stolních her vítáni budou i Vaši čtyřnozí miláčci zajišťujeme úschovnu kočárků, Parkhotel Mozolov kol, lyží bez omezení Pamětihodnosti a zajímavosti: zámek Vysoký Chlumec zřícenina hradu Borotín hrad Dobronice Kontakty: Parkhotel Mozolov, Chyšky, okres Tábor. Tel. č.: , GSM: , fax: IV

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné

Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Lyžařský kurz 2010/2011 v Branné Zážitek na celý rok Dobrý den, z pozice provozního manažera Relax centra Kolštejn v Branné si Vás dovoluji oslovit se zajímavou nabídkou spolupráce mezi Vaší školou a našim

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2008 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Penzion ŽERNOV Český ráj

Penzion ŽERNOV Český ráj Penzion ŽERNOV Český ráj Český ráj je oblíbeným cílem letní turistiky i cykloturistiky. Z místních zajímavostí můžeme uvést Památný strom - lípu v Tatobitech, Obrácené zvony v Rovensku, blízké jsou Prachovské

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE DOPRAVNÍHO PODNIKU PRAHA PRO ROK 2015 POZNÁMKA: Pro uplatnění příslušné slevy předloží zaměstnanec DPP služební průkaz a Průkaz člena dané odborové organizace

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12

Městská část Praha 12 Úřad městské části. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.06.10 Městská část Praha 12 Úřad městské části ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SE SOCIÁLNÍM FONDEM Úřadu městské části Praha 12 schválené usnesením rady č. 20.27.07

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník

Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Stříbrný rybník Vítáme Vás v rekreačním areálu Stříbrný rybník Na pomezí Přírodního parku řeky Orlice a Novohradeckých lesů U největšího z rybníků v okolí Hradce Králové Adrenalin park Vodní centrum Celoroční

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více