JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ!"

Transkript

1 Čtěte v čísle Pfiíspûvky na téma nov zákoník práce - str. 2 Redakãní v zva - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Zima 2005/2006: Nabídka k rekreaci od ZO OS KOVO 39 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 16. LISTOPADU 2005, DATUM VYDÁNÍ: 25. LISTOPADU 2005, CENA: 6 KČ Co blbneš, vole? Tady seš v Česku, tady se zdrhá přes hlavní bránu KONTA PRACOVNÍ DOBY V ZÁKONÍKU PRÁCE OTÁZKA PRO PŘEDSEDU OS KOVO Kovák položil předsedovi Odborového svazu KOVO Josefu Středulovi tuto otázku: V poslední době se na regionálních odborových mítincích několikrát objevily dotazy a připomínky k tzv. kontům pracovní doby, která mají být novinkou v příštím zákoníku práce (podrobnosti viz str. 2). Námitka zní, že konta nejsou příliš šťastným ústupkem odborů vůči zaměstnavatelům, který mohou jednou lidé odborům vyčítat. Jaký je tedy postoj OS KOVO k úpravě kont pracovní doby v návrhu nového zákoníku práce? Pro OS KOVO je znění v návrhu zákoníku práce upravující konta pracovní doby kompromisem. Nevyjadřuje sice naše plné přesvědčení, jak by měla být konta upravena, ale na druhé straně nechápeme tato ustanovení jako velký problém. Ten nastane až ve chvíli, kdy se začnou konta Josef Středula v podnicích sjednávat. Myslím si, že toto znění je dobré především v tom, že konta bude třeba sjednat v kolektivní smlouvě a že jednotliví zaměstnanci budou muset souhlasit se svým zařazením do těchto kont. Při dojednávání kont se bude muset velmi přihlížet, v jaké ekonomické kondici se daná firma nachází. Nechceme totiž v žádném případě připustit, aby byla konta ve svém důsledku zneužita proti zaměstnancům. Existovaly totiž návrhy zaměstnavatelů, aby lidé po dobu, co budou pracovat v kontech, dostávali jen minimální mzdu, což je pro nás naprosto nepřijatelné. My budeme prosazovat, aby (Pokračování na str. 2) Plzeňáci vyslali politikům jasný signál JASNÁ, KLIDNÁ, VELKÁ A NEZPOCHYBNITELNÁ! Taková má být dle předsedy OS KOVO demonstrace v Praze Posledními regionálními mítinky v Plzni (8. listopadu) a Ústí nad Labem (15. listopadu) finišují přípravy na pražskou odborovou demonstraci 26. listopadu. Uzavřel se tak řetěz pěti mítinků (o prvních třech - v Ostravě, Brně a Hradci Králové - Kovák informoval v čísle 37). Plzeň Do pražské demonstrace už zbývají jen dny a hodiny Měli bychom vyslat politikům jasný signál, že máme o tento zákoník práce zájem, prohlásil v Plzni předseda ČMKOS Milan Štěch, aby věděli, že kdyby nám ho chtěli vzít, tak že narazí. Proto nás podpořte a přijeďte na demonstraci! Proč nezavřeme fabriky a neuděláme generální stávku? zazněla otázka z pléna. Generální stávka by musela mít dostatečnou podporu, jinak by to byla jen blamáž, upozornil M. Štěch. Teď ještě není čas na generální stávku, ale na velkou demonstraci, zdůraznil předseda OS KOVO Josef Středula. Oni se nás bojí, přijďte ukázat, že máme jednotný názor a že se nechceme vrátit do doby těsně po zrušení roboty! vyzval přítomné na plzeňském mítinku J. Středula a dodal: Výsledek experimentů ODS a Kalouska by mohl být z kategorie hrůzostrašných snů, z nichž se člověk budí děsem. Ústí nad Labem Jestliže zákoník práce teď neprojde, tak na tom proděláme všichni, upozornila na mítinku v Ústí nad Labem předsedkyně OS TOK Miroslava Palečková. Když nás bude na demonstraci jen 5000, tak se nedostaneme ani do hlavního zpravodajství, ale jestli nás tam bude , tak se o tom bude v médiích mluvit. Demonstrace musí být jasná, klidná, velká a nezpochybnitelná, zdůraznil J. Středula. Text a snímky (ben) 1

2 Pravděpodobně žijeme každý na jiné zemi, protože chování českých zaměstnavatelů je arogantní, nadřazené a diktátorské ve vztahu k zaměstnancům. Tyto mé poznatky jsou utvořeny ze zážitků z mého pracoviště, od známých a od rodinných příslušníků. Zaměstnavatelé předkládají jednostranné pracovní smlouvy s podmínkami výhodnými pouze pro neschopné řídící pracovníky a nepřipustí se zaměstnancem žádné dohadování o podmínkách pracovní smlouvy se slovy buď ber, nebo běž. Zaměstnavatelé nutí zaměstnance do větších přesčasů, než dovoluje zákon, s vědomím, že se zaměstnanec nemá jak bránit a ze strachu o ztrátu zaměstnání se musí podrobit diktátu zaměstnavatele. V žádném případě se nejedná o dohodu. Zaměstnavatelé v některých případech nutí zaměstnance do přesčasů bez náhrady mzdy avjiných případech zase přesčasovou prací nahrazují navyšování mzdy zaměstnancům, a tím se zvyšuje nezaměstnanost ve státě. Zaměstnavatelé vyplácejí nízké mzdy, neodpovídající zařazení zaměstnanců v pracovním procesu, poskytují část mzdy mimo účetnictví, aby ušetřili na odvodech do státní pokladny, mzdu platí zaměstnancům opožděně, a přitom vozí své rozmazlené rodiny v luxusních služebních vozech za náklady firmy. Zaměstnavatelé neposkytují dostatečně KOVÁK číslo listopadu 2005 ZÁKONÍK PRÁCE Z POHLEDU ZAMĚSTNANCE Jsem hodně podrážděný neseriózním vystupováním některých poslanců a podnikatelů stran zákoníku práce. Nechutné mi připadá jejich tvrzení, že se má zaměstnavatel se zaměstnancem na všem dohodnout. ochranné prostředky, neproplácejí rizikové příplatky za práci ve zdraví škodlivém prostředí a nutí zaměstnance pracovat na úkor svého zdraví. Zaměstnavatelé zvýhodňují finančně zaměstnance, kteří nejdou k lékaři a přecházejí různé chřipky, angíny a ostatní nemoci, které mohou neléčením zanechat na lidském těle nenahraditelnou ztrátu zdraví. Je to, jako když do auta nebudete dolévat olej, abyste ušetřili. Zaměstnavatel nutí zaměstnance k podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru bez odstupného pod různými výhrůžkami, že ho už nikdo v okolí nezaměstná. Úřad práce nezakročí a radí, aby dotyčný odešel sám, než ho zaměstnavatel chytí do pasti na 53 ZP - hrubé porušení pracovní kázně. Kdo pohrozí zaměstnavatelům za nedodržování zákoníku práce, zákona o mzdě a ostatních platných zákonů v pracovněprávních vztazích? Spousta majitelů vlastní více firem, prodávají si různé služby mezi svými firmami, tím odklánějí finanční prostředky, znehodnocují oficiální zisky, aby nemuseli navýšit mzdy zaměstnancům a odvádět státu řádně daně. Nejlevnější a nejrychlejší kontrolní orgán ve společnosti jsou odbory, proto zaměstnavatelé zbrojí proti nim, chtějí vliv odborů omezit, a tím se zbavit kontroly nad svými nekalými hospodářskými praktikami. Pokud se mýlím, tak proč se tolik zaměstnavatelé bojí kontroly ze strany odborů? Vždyť se mohou na všem s odbory dohodnout! BOLESLAV STOSZEK, předseda ZO OS KOVO PBS Třebíč, provozovna Moravský Krumlov CO JSOU KONTA PRACOVNÍ DOBY DLE NÁVRHU ZÁKONÍKU PRÁCE Konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může obsahovat kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis, stojí ve vládním návrhu zákoníku práce. Vnitřní předpis lze vydat u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. Výjimečně jej lze vydat i u zaměstnavatele, u něhož působí odborová organizace, a stanovit jím mzdová nebo platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích, pokud tato pravomoc byla na tento předpis kolektivní smlouvou přenesena. K uplatnění konta pracovní doby musí mít zaměstnavatel předchozí souhlas jednotlivých zaměstnanců, jichž se bude toto rozvržení pracovní doby týkat. Jestliže je uplatněno konto pracovní doby, nemůže toto období (tzv. vyrovnávací období) přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva je může zvýšit až na 52 týdnů. Délka směny při uplatnění konta pracovní doby může činit nejvýše 12 hodin. Zaměstnavatel je povinen vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou. Při uplatnění konta pracovní doby přísluší zaměstnanci v tomto období za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé výši (tzv. stálá mzda) sjednané v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovené vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 procent jeho průměrného výdělku. Na účtu mzdy zaměstnance se vykazuje stálá mzda zaměstnance a dosažená mzda (=nárok dle počtu skutečně odpracovaných hodin) zaměstnance za kalendářní měsíc. Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit. V důvodové zprávě k zákonu se jako důvod pro zavedení institutu pracovních kont uvádí, že dosavadní zákoník práce nedává zaměstnavatelům prostředek, kterým by mohli pružně reagovat na měnící se potřebu práce v závislosti na odbytu jejich produkce. Pro větší flexibilitu pracovního režimu se proto umožňuje specifická úprava nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, tak aby zaměstnavatel mohl ve vyrovnávacím období přidělovat zaměstnanci práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho potřebě, a zároveň mu vyplácel stálou mzdu. (ben) ZÁKONÍK PRÁCE DLE ODS ODS sice zatím tají své kompletní záměry s pracovním právem, dokonce její představitelé hovoří opačně (Topolánek kontra Říman) o tom, zda již svůj modrý ZP mají, nebo nemají připravený. Je proto užitečné pozorně sledovat jednotlivé výroky politiků ODS a dávat si je dohromady jako skládačku. Nedávno jsem v Náchodě (kde budu častěji v souvislosti s mojí kandidaturou do Senátu jako nestraník za ČSSD) v regionálních novinách přečetl tři stránky placené inzerce(!?!) o návštěvě předsedy ODS Topolánka v regionu. Kromě jiného tam pan Topolánek prohlašuje, že mají připravený vlastní a prý velmi moderní návrh zákoníku práce. A pozor! Tento zákoník prý bude velmi vyhovovat pro sezónní zaměstnávání. ODS tedy patrně chce, aby mnohem více občanů nemělo stálé zaměstnání s celoročním zdravotním a sociálním pojištěním ze mzdy. Nedovedu si představit životní úroveň rodin, jejichž živitelé (otcové a matky) by vydělávali jen část roku, nedovedu si představit poté životní úroveň takových důchodců, odkázaných na důchod v úrovni životního minima dle návrhů ODS. Občan, který by byl zaměstnáván jen sezónně, si totiž nebude moci dovolit penzijní připojištění; ani v době svého aktivního života neodpracuje tolik dní, aby měl nárok na normální důchod. Možná i proto prosazuje ODS minimální rovný důchod, na jehož nárok by nebylo potřebné dosáhnout určité doby pojištění. Normálně a perspektivně myslící zaměstnanci by ve vlastním zájmu neměli dát Modré šanci žádnou šanci. Ing. JAN UHLÍŘ, člen OS KOVO KONTA PRACOVNÍ DOBY (Dokončení ze str. 1) se zaměstnancům v kontech platilo 100 procent jejich průměrné mzdy. Co ale úplně postrádáme v návrhu zákoníku práce, to jsou tzv. dlouhodobá konta pracovní doby, která existují v Německu. Člověk, který se nachází v tomto dlouhodobém kontu, tak může naspořit za svou pracovní kariéru určité množství hodin, třeba i v délce několika měsíců či let. To má tu výhodu, že v době, kdy se bude blížit důchodovému věku, by mohl chodit do práce třeba jen čtyři dny v týdnu, posléze tři nebo jen jeden. A jeho zaměstnavatel by zatím za něj našel adekvátní náhradu. Osobně považuji za chybu, že dlouhodobá konta v návrhu zákoníku práce nejsou, protože by se tím daly částečně řešit i problémy spojené s důchodovou reformou. Ustanovení o kontech pracovní doby v návrhu zákoníku práce jsou tedy kompromisem a bude hodně záležet na kolektivním vyjednávání. My budeme velmi přísní posuzovatelé a budeme doporučovat našim základním organizacím, aby byly značně obezřetné při přistoupení ke kontům akpodmínkám, za nichž se zavedou. Ustanovení návrhu zákoníku práce o kontech mimo jiné obsahuje, že minimální procento, které musí být vyplaceno lidem pracujícím v kontech, je 80 procent jejich průměrné mzdy. Kdyby v zákoníku práce nebyla konta upravena vůbec, tak by hrozilo nebezpečí, že by si je zaměstnavatelé tvořili jen podle toho, jak by si to přáli. Ale v návrhu existuje základní minimum, z něhož bude kolektivní vyjednávání vycházet. (ben) 2

3 Předmětem lucemburského jednání měla být v prvé řadě prezentace výsledků komise CARS 21 (Competitive automotive regulatory systém for the 21 st century), založené letos za účelem posílení automobilového průmyslu v Evropské unii a složené ze zástupců průmyslu, odborů, vlád členských zemí EU, Evropského parlamentu a Evropské komise. Co je to CARS 21? Cílem komise CARS 21 je vytvořit do konce roku 2005 plán změn, které by předešly stagnaci automobilového průmyslu v Evropské unii a pomohly jeho budoucímu rozvoji. Tato strategie jak zvýšit konkurenceschopnost automobilového průmyslu v Evropě má být představena začátkem příštího roku v Bruselu. Navazuje na tzv. cestovní mapu - neboli výhledy evropského průmyslu -, kterou již komise vypracovala. Za českou vládu je členem komise CARS 21 Martin Jahn. Dále v ní mají zastoupení vlády Německa, Velké Británie, Francie a Itálie. Šéfem komise je místopředseda Evropské komise Günter Verheugen. Členy jsou také eurokomisař pro dopravu Jacques Barrot a eurokomisař pro životní prostředí Stavros Dimas. Podle M. Jahna by každá nová směrnice v EU měla být posuzována z hlediska dopadu na výrobní náklady. Například Škoda Auto je dnes velmi profitabilní, nový kolínský závod TPCA je jedním z nejefektivnějších v Evropě. Jde ale o to, aby i v České republice nebyly za 15 až 20 let náklady na výrobu aut tak velké, že budeme přicházet o pracovní místa. Za problém považuje střet mezi výrobci automobilů, ochránci životního prostředí a případně ochránci lidských práv. Požadavky do budoucna, například na snižování emisí nebo na zvyšování ochrany chodců a pasažérů, jdou někdy proti sobě. Je potřeba, aby náklady, které automobilky budou mít s vývojem a výrobou nových aut, tento průmysl v Evropské unii nezničily. Komise se pokusí nalézt kompromis mezi producenty automobilů a ochránci životního prostředí. Automobily by měly být v budoucnu bezpečné, šetrné k životnímu prostředí a hlavně konkurenceschopné. To je nejdůležitější podmínka k udržení automobilového průmyslu v Evropě. KOVÁK číslo listopadu 2005 POZVEDNE SE EVROPSKÝ AUTOPRŮMYSL? EU vypracuje plán na jeho posílení Zatímco v České republice automobilová výroba stále roste, v rámci Evropské unie jsou náznaky určité stagnace a hledají se cesty jak autoprůmysl znovu oživit, aby plně obstál vkonkurenci s Asií a Amerikou. Této evropské situaci bylo v uplynulém měsíci věnováno jednání sektorového výboru EMF pro automobilový průmysl v Lucemburku, jehož jsem se zúčastnil jako zástupce OS KOVO. Co zaznělo v Lucemburku V Lucemburku mělo zaznít, jaký progres komise CARS 21 učinila. Předseda sektorového výboru EMF pro automobilový průmysl a člen skupiny šerpů CARS 21 Siegfried Roth přítomné informoval o vzniku tří expertních skupin, které se strategií zabývají, a zejména o tlaku na evropské legislativce. Všichni hráči na trhu totiž musí mít stejnou legislativu. Prezentace CARS 21 v Lucemburku byla velmi stručná, proto mohl být věnován prostor i dalším tématům a přednášejícím. Na výboru EMF pro automobilový průmysl byly předneseny především tyto informace: 1. Přehled ekonomické situace v evropském automobilovém průmyslu: Na jedné straně jsou výrazně vysoké zisky z výroby aut. Na druhé straně velmi malá část obyvatel si kupuje auto, které má větší hodnotu než euro; obyvatelstvo si chce kupovat levnější auta, roste trh s použitými auty, chybí kupní síla obyvatelstva. 2. Zprávy o speciálních restrukturalizačních případech VW, GM, Daimler Chrysler, Ford, Opel:V těchto automobilkách se hledají úspory. Přechází se na výrobu malých aut a snižují se počty zaměstnanců v řádech tisíců, a to v horizontu do roku Převážně se tak děje po dohodě s odbory na bázi dobrovolnosti při odchodu zaměstnanců s následným odstupným. 3. Fiat a 4. Rover a Nedcar: Situace v těchto automobilkách není uspokojivá a hledají se řešení. 5. Automobil zítřka a ekonomické a sociální implikace (přednáška odborníků z Výzkumného centra Cáchy a z oddělení podniků a průmyslu při Evropské komisi): Výzvou pro automobilový průmysl je globální oteplování (CO2 neškodí zdraví, ale poškozuje klima na zeměkouli). Je třeba snižovat emise, oproti roku 1995 musí v roce 2008 dojít k poklesu o 34,2 % (jde o velké náklady). Nejrychlejší růst výskytu emisí je v Číně (ročně o 13,6 %), v Evropě CO2 roste, zbytek emisí klesá, limity splňují pouze skandinávské země. Další výzvou je snižování hlučnosti, to ovšem zvyšuje váhu vozidla o kg a tvorbu emisí o 7-10 kg. Dále je třeba zlepšovat bezpečnost vozů - do roku 2010 o 50 %, počítá se s deformačními zónami, aktivním nočním viděním na bázi laseru, radar senzorem (viditelné varování), akustickým varováním atd., stoupne počet elektronických kontrolních systémů. Tím však náklady na výrobu vzrůstají, též požadavky na zaměstnance i jejich flexibilitu v organizačních strukturách. Problémem zítřka (již od roku 2035) je též nedostatek ropy. (Příště: Budoucí výhledy evropského automobilového průmyslu, Stanovisko Evropské federace kováků ke CARS 21, Orientace desetileté cestovní mapy ke CARS 21.) BŘETISLAV WITWER, zástupce OS KOVO ve výboru EMF pro automobilový průmysl a předseda ZO OS KOVO Brano Hradec nad Moravicí VÝZVA: ZIMA 2005/2006 NABÍDNĚTE VOLNÉ KAPACITY! Redakce Kovák navazuje na svou letní nabídku pomoci základním organizacím OS KOVO, které vlastní, či mají ve spoluvlastnictví rekreační zařízení nebo dětské tábory, ve snaze co nejvíce naplnit tyto jejich kapacity a tentokrát vyhlašuje zimní akci. Podmínky zůstávají stejné. Nabídka se týká téměř 190 ZO OS KOVO, které mají rekreační střediska umístěna na nejrůznějších místech naší republiky. Ať už tato zařízení provozujete sami, nebo prostřednictvím nájemce, Kovák vám na svých stránkách poskytne zdarma jejich propagaci. Otiskneme charakteristiky (popisy) jednotlivých rekreačních zařízení včetně dodaných obrázků (nejsou nutné, ale pokud je dodáte, je třeba dbát na jejich technickou kvalitu). Samozřejmě nebudeme, není to vnašich silách, možnost rekreací zprostředkovávat, je proto důležité uvést kontaktní telefon či adresu (například ), popřípadě webové stránky, na nichž lze vyhledat informace o příslušném rekreačním zařízení. Nabídky ze ZO uveřejníme okamžitě, respektive v došlém pořadí, a to vždy, když se sejde dostatečný počet vhodný k otištění. Zároveň tyto nabídky poskytneme k uveřejnění na intranetu OS KOVO. Redakční adresa (faxová, ová, poštovní) je uvedena v tiráži na této straně. Poznámka: V příloze časopisu otiskujeme první nabídky, které redakce od ZO OS KOVO obdržela již před vyhlášením této výzvy. Mgr. MARTIN BENEŠ, šéfredaktor časopisu Kovák JAROMÍR ENDLICHER, místopředseda OS KOVO PODPORA OD RAKOUSKÝCH KOVÁKŮ PŘÁNÍ K DEMONSTRACI 26. LISTOPADU Předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula obdržel od rakouských kováků (svazu GMT) písemné vyjádření podpory k nadcházející odborové demonstraci v Praze. Vídeň Milý Josefe, tímto bychom Vám jménem pracujících rakouského kovoprůmyslu a textilního průmyslu rádi vyjádřili naši plnou podporu a solidaritu Vaší odborové demonstraci, která je plánována na 26. listopadu, za přijetí vládního návrhu nového zákoníka práce a proti pokusům konzervativní opozice tomuto přijetí zabránit. Z informací, které jste nám poskytli, usuzujeme, že změny obsažené ve vládním návrhu plně korespondují s Vašimi požadavky, protože poskytují prostor smluvní svobodě v zaměstnaneckých vztazích, a současně odmítáte jakoukoliv formu omezování odborových práv a práv pracujících. Plně chápeme a podporujeme Vaše stanovisko a boj za sociální a realistickou pracovní legislativu, která bude dláždit cestu efektivní ochraně práv pracujících a pracovních podmínek, tváří v tvář změnám, které s sebou přinášejí globalizace a evropská integrace. Přejeme Tobě a Tvým kolegům sílu a úspěch při Vašich aktivitách v zájmu stanovisek a životních standardů pracujících v České republice. S pozdravem Rudolf Nürnberger, předseda GMT Manfred Anderle, tajemník GMT KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Ročník XLIX. Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, Mgr. M. Beneš, J. Cvrček, J. Endlicher, Mgr. L. Pašek, J. Sůva, Mgr. P. Taraba Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Autorsky neoznačené články jsou převzaty ze servisu ČTK Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 V 9. a na počátku 10. století existoval u nás stát, jehož obyvatelé přijali křesťanství a v němž se zrodilo vlastní písemnictví. Jeho název - Velkomoravská říše - odpovídal rozsáhlému státnímu území, zahrnujícímu část Čech, Moravu a jihozápadní Slovensko, později i jižní Polsko a severní Maďarsko. Žili zde lidé s vyspělou kulturou, kteří uměli stavět pevné hradby, církevní aj. kamenné stavby, znali těžbu a zpracování železných i neželezných rud. V čele státu stál kníže, vlastnící mj. naleziště drahých kovů a zlatonosné řeky a potoky. Rozvíjely se i čilé obchodní styky s Bavorskem, Dalmácií a severní Itálií. Mimořádný kulturní rozkvět Velké Moravy potvrdila i vysoká úroveň řemesel, především uměleckých, soustředěná v okolí Starého Města u Uherského Hradiště a Mikulčic. Zásadní význam měla výroba železa, zajišťující obráběcí nástroje pro většinu řemesel; podle informací Dějin techniky v ČSR (1974) šlo o zhotovování různých konstrukcí a potřeb například k výrobě zbraní. Postupem času se kovářská činnost oddělila od hutnické prvovýroby, která dále zůstávala u zdroje rudy a potřebného paliva. Část kovářů se ze zemědělských osad přesunula do hradských sídlišť, pozdějších zárodků středověkých měst. Kováři vyráběli především pro zemědělství - dodávali například malé železné radlice, srpy, sekery, nože aj. Byli schopni vyrobit také jemnější obráběcí nástroje pro různá ře- KOVÁK číslo listopadu 2005 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (IX.) našití na oděv, složená Tepaný ornament z velkomoravského zlaceného kulovitého knoflíku gombíku z9. století mesla. Například v Mikulčicích, v Pováží či na Nitransku byly objeveny doklady o rozsáhlé intenzívní kovařině: fungovaly zde kovárny vybavené tehdy dostupným potřebným náčiním. Zjištěny byly kovadliny, kleště, kladiva, průbojníky, pilníky, sekáče a jiná kovářská technika. Metalografický výzkum předmětů ukázal, že vedle nenáročných zpracovatelských technik - jako plastického tváření a užití svářkového železa - se přešlo na zvyšování užitných vlastností, tedy houževnatosti, pevnosti, pružnosti a tvrdosti materiálu. Jednodušší technologie tak ustupovaly výrazně rychlejším a náročnějším postupům - například mezi výkovky z 9. století byly nalezeny předměty s navařeným ocelovým břitem (kosy a nože). Zachovaly se rovněž výlisky z odpadního kovu, například železoocelové pakety. Běžné už bylo i kalení a popouštění oceli (ohřevem oceli na určitou teplotu, jejím udržením a následným zchlazením na okolní teplotu bylo dosaženo žádoucího výsledku). Také sortiment kovářských produktů se rozšířil, zahrnoval více než 90 základních druhů hotových výrobků včetně polotovarů, používaných například jako platidlo - tzv. sekerovité hřivny se na velkomoravských nalezištích objevily ve značném množství, upozorňují citované Dějiny techniky. Každý snad se v muzeu osobně setkal, nebo alespoň slyšel, o překrásných produktech velkomoravského šperkařství. Jsou to zlaté a stříbrné náušnice, zdobené jemnými zrnky (tzv. granulace) a přiletovanými zlatými vlákny (tzv. filigrán). Velmi známé jsou také bronzové, zlaté nebo stříbrné či pozlacené duté, kulovité knoflíky s vytepávanými ornamenty, tzv. gombíky. Tato šatní spínadla s poutkem pro ze dvou spojených polokoulí, dokazují nad jiné dovednost uměleckých řemeslníků a jejich estetické cítění. O takové artefakty z lisovaného plechu byl zájem nejen na domácí půdě, ale i jinde, například na Ukázka šperkařství z období Velkomoravské říše - náušnice hrozníčko- Staré Kouřimi nebo vitého typu v Želénkách uduchcova, na Pražském hradě aj. Jiným typickým výrobkem byla tzv. nákončí, většinou kovová součást předmětu umístěná na jeho konci (odtud název). Často se objevují například u pochvy chránící hrot čepele u meče či dýky, někdy se takto ukončoval opasek. Zpravidla byla nákončí odlévána z bronzu a různě zdobená, u opasků též vykládaná drahými kovy. Se šperkařstvím a zlatnictvím splynulo slévačství jako odvětví, které zpracovávalo neželezné a drahé kovy. Například na Pohansku, v Mikulčicích a ve Starém Městě byly nalezeny pozůstatky zlatnických tavicích kelímků, z 10. století pochází tavírna mědi a stříbra z Libice nad Cidlinou. Podle některých archeologů začali slévači pravděpodobně působit při odlévání zvonů. Významným řemeslem souvisejícím s kovovou metalurgií bylo uhlířství a dehtařství (tepelné zpracování dřeva), dodávající důležitou surovinu (nálezy pocházejí například z Bojnic). Velkomoravská říše zanikla v roce 907 a těžiště státního vývoje u nás se přesunulo do české kotliny. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA V tajence se skrývá výrok, jehož autorem je starořecký filosof Hérakleitos z Efesu, který žil asi v letech př. n. l. Učil, že tento svět, týž pro všechny, nestvořil žádný z bohů ani z lidí, nýbrž vždy byl, jest a bude věčné živým ohněm, rozněcujícím se a hasnoucím podle míry. První vyslovil myšlenku, že veškeré dění podléhá jediné zákonitosti, kterou spatřoval ve střídání a boji protikladů. Z jeho rozsáhlého spisu, později nazývaného obvykle O přírodě, se zachovalo přes 120 zlomků. (jk) Vyluštění z Kováku č. 38/2005: Bruntál, Kravaře. 4

5 KOVÁK číslo listopadu 2005/PŘÍLOHA PORADNY NA PŘÁNÍ Na přání mnoha členů OS KOVO otiskuje Kovák poradny - odpovědny na dotazy z různých oborů a oblastí, které zajímají širokou čtenářskou obec: bydlení, medicína, zdravotní pojištění, nemocenské a důchody, psychologie, zákoník práce, BOZP a spotřebitelský servis. Odpovídají přední odborníci včetně expertů ČMKOS a OS KOVO. Podle zájmu nabídku rubrik rozšíříme. Pište nebo faxujte nám své dotazy (spojení do redakce je: fax , Právní servis Je práce ve svátek současně i prací přesčas? Za dny pracovního klidu jsou podle 91 zákoníku práce považovány dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky. Práci ve dnech pracovního klidu lze nařídit jen výjimečně, a to po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Ve svátek lze zaměstnanci nařídit jen práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. Dále lze nařídit nutné práce jako ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, které zákoník práce taxativně uvádí. Jde například o naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce atd. Za dobu práce ve svátek podle 6 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna za práci ve svátek přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě, a to nejméně ve výši průměrného výdělku, místo poskytnutí náhradního volna za práci ve svátek. Zaměstnanci, který nepracoval v důsledku toho, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu v důsledku svátku ušla. Práce přesčas podle 83 zákoníku práce je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu, vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby, a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Ing. MILOSLAV VYSKOČIL, Metodické pracoviště OS KOVO Praha V našem podniku se vyskytl tento problém. Někteří zaměstnanci s měsíční mzdou, kteří pracují v pětidenním režimu, odpracovali obvyklou osmihodinovou směnu i dne , kdy byl státní svátek. Podnik jim odmítá vyplatit 25% příplatek za práci přesčas s tím, že pokud svátek připadne na všední den, nejedná se o práci přesčas. Domníváme se, že svátek, který je dnem pracovního klidu, by měl být vyjmut z měsíčního fondu pracovních hodin, a pokud naši zaměstnanci v tento den pracovali, náleží jim ke mzdě nejen příplatek 100 % za práci ve svátek, ale k tomu ještě i příplatek 25 % za práci přesčas. Ostatním zaměstnancům s měsíční mzdou, kteří v den svátku nepracovali, nebyla vyplacena náhrada mzdy za svátek. Neporušuje v obou případech podnik zákon? M. C., Praha Nad otazníky v bydlení Kdo zaplatí škodu v bytě? Ing. MILAN TARABA, místopředseda SON Za dobu práce přesčas podle 5 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Za dobu čerpání náhradního volna za práci přesčas mzda ani náhrada mzdy zaměstnanci nepřísluší. Ze skutečností uvedených v prvním případě vyplývá, že u zaměstnanců, kteří odpracovali směnu dne , se jednalo pouze o práci ve svátek, a proto nedošlo k souběhu nároků podle 5 a 6 zákona o mzdě. Zaměstnanci fakticky nekonali práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. 40 hodin, protože v den svátku odpracovali jen obvyklou osmihodinovou směnu. O práci přesčas by se jednalo pouze v případě, že by zaměstnanci v den svátku odpracovali směnu delší než osm hodin. Zaměstnancům proto za práci ve svátek příslušela dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu osmi hodin, případně po dohodě se zaměstnavatelem příplatek za práci ve svátek k dosažené mzdě, a to nejméně ve výši průměrného výdělku, místo náhradního volna. Ve druhém případě, kdy zaměstnanci nepracovali v důsledku svátku, který připadl na jejich obvyklý pracovní den, neušla mzda, a proto zaměstnancům nepříslušela náhrada mzdy za svátek ve výši průměrného výdělku. U zaměstnanců s měsíční mzdou v důsledku svátku neujde mzda, a proto ani nevznikne nárok na náhradu mzdy. Měsíční mzda zaměstnance je sjednána nebo stanovena bez ohledu na počet pracovních dnů a svátků v jednotlivých kalendářních měsících a za svátek se mzda nekrátí. Zaměstnavatel v obou uvedených případech postupoval v souladu s platnými pracovněprávními předpisy. Během opravy střechy nám natekla do bytu voda, která poškodila stropy i zařízení bytu. Pojišťovna nás odkázala na majitele domu, že oni nám nic nevyplatí. Ten nám sdělil, že máme počkat, až nám něco vyplatí firma, která opravu prováděla. Ta se však k likvidaci škody nemá. Kdo nám má uhradit škodu: majitel, či firma? E. Ř., Beroun Váš pronajímatel - majitel domu - má mít dům pojištěn proti popsaným událostem. Nájemce uplatňuje škodu u svého pronajímatele a ten u firmy, která opravu prováděla. Pronajímatel měl s firmou jistě uzavřenou smlouvu o dílo a v té by mělo být i ustanovení o případné úhradě škod. Nájemce není s firmou v žádném smluvním vztahu a nemá tedy právní možnost škody u firmy uplatňovat. I