Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února nemohl kvůli mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zúčastnit jednání týkajícího se výstavby rychlostní komunikace R52 na mikulovském zámku. Hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška tato skutečnost velice mrzela, protože podle něj stojí právě Ministerstvo životního prostředí za většinou komplikací souvisejících s přípravou výstavby R52. Ministerstvo životního prostředí protahuje termíny, dodává svá stanoviska po lhůtách, přichází stále s novými a novými alternativami k věcem, které nám už se zdají uzavřené. Takovýto postup vysokého státního úřadu pro mě není akceptovatelný, nešetřil kritikou hejtman. Podle jeho náměstkyně Anny Procházkové může procedurální chyba při postupu Ministerstva Výrazné zvýšení nájemného přijde v příštím roce Rada Mikulova v loňském roce rozhodla o navýšení nájemného v městských bytech. Podle zákona to byl poslední termín, kdy bylo možné k tomuto kroku přistoupit. Vedení radnice se však rozhodlo pro letošní rok slevit všem nájemníkům 30 % z navýšené částky. Město se musí chovat jako dobrý hospodář, proto by nebylo správné nájemné nenavýšit. Na druhou stranu chápeme, že mnohým nájemníkům našich bytů mohou větší finanční výdaje způsobit problémy. Proto jsme jim chtěli dát čas na to, aby mohli svou situaci vyhodnotit a eventuelně vyřešit, pokud ví, že si nebudou moci dovolit platit navýšené nájemné. Mohou si například vyměnit velký byt za menší, uvedla místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Společnost Tedos, která má městské byty na životního prostředí i za zrušení územního plánu vyššího územního celku Břeclavsko, k němuž došlo na konci loňského roku, a které zásadně zkomplikovalo přípravu výstavby rychlostní silnice. Proto jsme do zásad územního rozvoje zakomponovali věci, které se týkají nadobecních (pokračování na str. 5) starosti, bude nyní evidovat požadavky občanů na výměnu bytů. Lidé mohou přímo u mě nahlásit požadavek na výměnu bytu. Já povedu evidenci a budu tak moci tyto požadavky párovat a předávat nájemníkům kontakty na druhé osoby, s nimiž by bylo možné byt vyměnit, uvedl ředitel Tedosu Václav Gembický. Samotnou výměnu si však musí nájemníci mezi sebou dohodnout sami a přinést na Majetkoprávní odbor Městského úřadu žádost. V té mají být vyplněni oba nájemníci, mezi nimiž výměna proběhne. Od začátku příštího roku bude s největší pravděpodobností platit nájemné navýšené o plnou částku, tedy téměř o 60 %. Cena za metr čtvereční se tak oproti letošku zvýší přibližně o 14 korun. Ve srovnání s rokem 2009 činí navýšení více než 17 korun za metr čtvereční. Březen nabídne divadelní představení každou neděli Březen se v Mikulově stal již v loňském roce měsícem divadla. Letos opět Mikulovská rozvojová ve spolupráci s městem připravuje na každou březnovou neděli divadelní představení pro děti i dospělé. V letošním roce jsme se zaměřili více na děti. Loňské představení pro naše nejmenší mělo velký úspěch, proto uvedeme tentokrát tři divadelní pohádky a dvě hry pro dospělé, uvedla produkční Ludmila Marcinčáková. Hned první neděli 7. března se mohou na divadelní představení těšit děti i dospělí. V 15 hodin představí ochotnické divadlo Prkno pohádku O třech prasátkách a v 18 hodin zahraje tentýž soubor hru pro dospělé Inventury, která získala v roce 1988 cenu francouzské Společnosti dramatických autorů a skladatelů a v témže roce byl jejich autor nominován na Cenu Moliére v kategorii Nejlepší autor. O týden později 14. března přijede do Mikulova Zemanovo divadlo s pohádkou S loutkami ke hvězdám. Součástí představení bude zpívání a tančení marionet a do hry se zapojí také přítomné děti. Začátek je opět v 15 hodin. V neděli 21. března od 18 hodin bude pódium Městského kina patřit ochotnickému divadelnímu souboru Břetislav a erotické komedii pro dospělé Muž sedmi sester podle námětu z novely Jaroslava Havlíčka. Měsíc divadla bude zakončen 28. března v 15 hodin představením pro děti Čmeldové v podání ochotnického divadelního souboru Basta Fidli. Hrdinové této pohádky prožijou nebezpečná dobrodružství a provedou diváky čtyřmi ročními obdobími. Vstupné na dětská představení je 40 Kč, návštěvníci her pro dospělé zaplatí 70 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři Mikulovské rozvojové na České ulici (budova Městského kina). Bude je také možné zakoupit na místě půl hodiny před začátkem představení. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila odmítnutí návrhu A. Sobotky a I. Sobotkové na zrušení předkupního práva ve prospěch města Mikulova, smlouvu o pronájmu části pozemku p. č. 512 na ul. Husova paní R. Žamberská, dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu pozemku p. č. 556 uzavřené mezi městem Mikulov a paní J. Kaczmarskou, dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí na ul. Republikánské obrany uzavřené mezi městem Mikulov a FC Pálava Mikulov, Dohodu o skončení nájmu nebytových prostor s nájemci obchodní firmou Ekonomik Mikulov s. r. o. se sídlem Růžová 566/3, záměr pronajmout nebytové prostory v objektu sportovní haly č. p na pozemku p. č. 1874/3 na ul. Na Hradbách schvaluje podmínky výběrového řízení, předložený program ZM Mikulov na , smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č v lokalitě Mikulov-Mušlov, které spočívá ve výstavbě vjezdu do areálu firmy MORAVOSEED spol. s. r. o. Rada města projednávala Rozhodla pronajmout nebytový prostor v objektu č. p. 9 na ul. Brněnská panu R. Crlíkovi za účelem využití jako skladovací prostory, pronajmout byt č. 1 v bytovém domě na ul. Svobody č. or. 7, Mikulov paní B. Dudákové, a to za podmínek vymezených v platných Zásadách pronájmu městských bytů, pronajmout byt č. 5 v bytovém domě na ul. Vídeňská č. or. 2b, Mikulov paní J. Šimákové, a to za podmínek vymezených v platných Zásadách pronájmu městských bytů, pronajmout byt č. 2 v bytovém domě na Kostelním nám. č. or. 4, Mikulov panu J. Varmužovi, a to za podmínek vymezených v platných Zásadách pronájmu městských bytů, pronajmout byt č. 3 v bytovém domě na ul. Alf. Muchy č. or. 2, Mikulov paní P. Kováčové, a to za podmínek vymezených v platných Zásadách pronájmu městských bytů. Souhlasí s uzavřením smlouvy o pořádání lidové technické zábavy v době konání Pálavského vinobraní s LITEZA, sdružení provozovatelů lidové technické zábavy, aby příspěvková organizace Základní škola Mikulov, Valtická 3 uzavřela smlouvy o partnerství se Základní školou Blansko a Základní školou a Mateřskou školou Brno, s plánovaným rozpočtem společnosti TEDOS Mikulov s. r. o. na správu a údržbu bytového fondu města pro rok Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost pozemek p. č. 904/11 v lokalitě ul. Na Jámě, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu nemovitostí pozemků o celkové výměře 90,7967 m2 k zemědělskému obhospodařování, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nemovitosti pozemky p. č. 2246/1, p. č. 2246/2, p. č a budovu bez č. p. / č. e. na pozemku p. č. 2246/3 v lokalitě ul. Brněnská, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat pozemky p. č. 6595, 7409, 7417 a 7418 v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami. Jmenuje Bc. Zdenku Svěchotovou do funkce vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Bodové hodnocení řidičů Účelem bodového hodnocení je zajistit sledovanost opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, které byly spáchány řidičem porušením povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích nebo právě naopak, zjistit, že se řidič těchto porušení povinností nedopouští. Systém bodového hodnocení přestupků nebo trestných činů se týká pouze řidičů motorových vozidel, neboť např. cyklistovi, který řídí jízdní kolo poté, co požil alkoholické nápoje, nelze podle současné právní úpravy uložit body. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči, kterému byla za jednání zařazené do bodového hodnocení pravomocně uložena sankce za přestupek či trestný čin, provede záznam v registru řidičů do pěti pracovních dnů ode dne: kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o uložení sankce za přestupek, které je pravomocné, nebo kdy obdržel od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který přestupek projednal, oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí; kdy mu bylo doručeno oznámení policie (obecní policie) o uložení pokuty v blokovém řízení u jednání zařazeného do bodového hodnocení; oznámení soudu o nabytí právní moci rozsudku, kterým byl uložen trest za trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnocení; rozhodnutí orgánu příslušného k projednání přestupku podle jiného zákona než zákona o přestupcích. U všech těchto oznámení musí být zcela zřejmé, že tato rozhodnutí již nabyla právní moci, aby obecní úřad s rozšířenou působností mohl provést záznam do registru řidičů. Společně s provedeným záznamem je proveden i záznam stanoveného počtu bodů za uloženou sankci nebo trest. Pokud řidič dosáhne počtu dvanácti bodů v bodovém hodnocení řidiče (tj. nejvyšší možná hranice dosažených bodů), pak příslušný obecní úřad neprodleně oznámí tuto skutečnost tomuto řidiči a současně jej vyzve k odevzdání řidičského a mezinárodního řidičského průkazu, a to ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. V praxi to znamená, že řidič pozbývá řidičské oprávnění (nikoliv řidičský průkaz) a od tohoto okamžiku (= od uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu, spáchaným jednáním zařazeným do bodového hodnocení, kterým řidič dosáhl celkového počtu dvancáti bodů) pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku. To se týká i cizinců. Jednoroční lhůta, kdy řidič pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území ČR, platí i tehdy, když řidič výzvy k odevzdání řidičského průkazu neuposlechne a řidičský průkaz neodevzdá. O vrácení řidičského oprávnění je tento řidič oprávněn požádat až po uplynutí jednoho roku 2 ode dne pozbytí řidičského oprávnění, takže o vrácení pozbytého řidičského oprávnění nemůže požádat po uplynutí poloviny této doby tak, jak je tomu například při vyslovení zákazu řízení motorových vozidel. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je ale prokázání skutečnosti, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti. Ta se prokáže absolvováním zkoušky z pravidel silničního provozu, z praktické jízdy a absolvováním zkoušky z konstrukce a údržby vozidel. K této zkoušce se nechá takovýto řidič předvést prostřednictvím autoškoly. V okamžiku, kdy je řidiči vráceno řidičské oprávnění a je mu vydán řidičský průkaz, je jeho bodové konto nulové a řidič podléhá novému bodovému hodnocení. Pokud řidič nesouhlasí s provedeným záznamem bodů v registru řidičů, může proti provedenému záznamu podat písemně námitky k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Tento obecní úřad pak přezkoumá podklady pro záznam a pokud je námitka oprávněná, do deseti pracovních dnů provede v registru řidičů opravu záznamu a písemně o tom vyrozumí řidiče. V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že pokud řidič podá námitky proti blokové pokutě uložené Policií ČR, není příslušný obecní úřad místně příslušným k jejímu přezkoumání, neboť v případě pokuty uložené v blokovém řízení se jedná o pravomocné rozhodnutí a nelze se proti ní odvolat ( 84, odst. 2 zák. o přestupcích). Jediným opravným prostředkem (pokračování na str. 3)

3 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Výpis usnesení č. 31/2010/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaného dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v hod. Bod č. 1 Zahájení Bod č. 2 Odmítnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení LSPP na rok 2010 ZM schvaluje předložený návrh RM na odmítnutí přidělené dotace z rozpočtu Jihomoravského Město Mikulov Zastupitelstvo města kraje obci s rozšířenou působností městu Mikulov na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok Bod č. 3 Informace o stavu bytového fondu a bytové problematiky ve městě Mikulov ZM bere předloženou informaci o stavu bytového fondu a bytové problematice ve městě Mikulov na vědomí. Bod č. 4 Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Mikulov ZM projednalo a bere na vědomí zprávu o projednání návrhu změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Mikulov, ZM schvaluje návrh změny č. 6 ÚP a vydává opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 6 územního plánu sídelního útvaru Mikulov. Bod č. 5 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mikulovská sportovní a vydání úplného znění zřizovací listiny 1. ZM schvaluje a vydává dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mikulovská sportovní, 2. ZM schvaluje a vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mikulovská sportovní. Bod č. 6 Dotazy členů ZM Bod č. 7 Závěr V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova Eduard Kulhavý místostarosta města Mikulova Nápojové kartony aneb jak a proč tyto tetrapakové obaly třídit Všichni je zajisté známe, ty na první pohled papírové krabice, ve kterých jsou nápoje. Ať už mléko, džus, víno anebo kefíry. Z čeho se vlastně skládají, proč a jak je třídit? Podobně jako velké množství odpadu, který končí na skládkách a ve spalovnách, i nápojové kartony obsahují cenné suroviny, které lze znovu velmi dobře využít. U vícevrstevných nápojových kartonů to platí dvojnásob lze je totiž využít dvěma rozdílnými způsoby, a to v papírnách a na výrobu stavebního materiálu. Většinu tohoto obalu tvoří papír, takže lze získat kvalitní celulózové vlákno, které se použije na další výrobu papíru. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně, při výrobě páry nebo pro ohřev vody, či dále zpracovat na desky, palety apod. Na speciální lince se nápojové kartony rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako izolační nebo stavební prvek pro půdní vestavby či rekonstrukci bytových jader, jako obklad vnitřní i vnější, nebo jako zateplení či ztracené bednění. Od března budete mít možnost na vybraných sběrných místech odkládat nápojové kartony do speciálních černých kontejnerů s oranžovým víkem, označených oranžovou nálepkou s nápisem nápojové kartony. Nápojové kartony je třeba zmáčknout a vhazovat je do kontejnerů neznečištěné od potravin, tzn. je dobré je vypláchnout. Vyhnete se zároveň také tomu, aby vám doma kartony zapáchaly a zbytečně překážely. Město Mikulov je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která přispívá finančními prostředky na systém sběru, třídění a využití obalového odpadu. Výše odměn je závislá zejména na množství vytříděných odpadů. Dále lze získat bonusy za hustotu sběrné sítě, sběr dvousložkového skla (tj. oddělený sběr skla bílého a skla barevného) a sběr 4 komodit (papíru, skla, plastů a nápojových kartonů). To znamená, že čím více obalů vytřídíme, tím více finančních prostředků získáme. Tyto finanční prostředky pak pomáhají snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů. Obyvatelé Mikulova jsou ve sběru tříděných odpadů velmi úspěšní, což dokazuje umístění v krajské soutěži My třídíme nejlépe, kde Mikulov obsadil v roce 2009 pěkné 2. místo. Věřím tedy, že většina z vás možnost třídit a odkládat nápojové kartony do kontejnerů k tomu určených uvítá. Barbora Nečasová, Odbor životního prostředí MěÚ Zveřejnění návrhu koncepce Město Mikulov obdrželo od Ministerstva životního prostředí informaci zveřejnění návrhu koncepce Program rozvoje Jihomoravského kraje včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Výše uvedená informace je veřejnosti přístupná na Úřední desce Městského úřadu Mikulov, vč. elektronické podoby od Každý může Ministerstvu životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na životní prostředí zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do pěti dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než Informace o místě a čase konání veřejného projednání bude zveřejněna předkladatelem koncepce, tedy Jihomoravským krajem, na jeho úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. v tisku). Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách kód kocepce MZP100K. Jan Hluchý, Odbor životního prostředí MéÚ (dokončení ze str. 1) Bodové hodnocení řidičů v tomto případě je přezkumné řízení a orgánem oprávněným v této věci rozhodnout je orgán policie, nadřízený té složce policie, která o uložení blokové pokuty rozhodla. Proto příslušný obecní úřad tuto námitku odešle orgánu policie k dalšímu šetření. Takovýmto pravomocným rozhodnutím je správní orgán (příslušný obecní úřad), který dosažené body zaznamenává a následně rozhoduje o námitkách proti těmto záznamům, vázán až do doby, dokud není rozhodnutí zrušeno nebo změněno v rámci mimořádných opravných prostředků. Hana Čížková, Odbor dopravy MěÚ Mikulov Dražba bytu 3+1 z vlastnictví města Mikulova Dražba se bude konat na adrese Městského úřadu v Mikulově, Náměstí 1, zasedací sál 2 dne v hod. Předmětem dražby je panelový byt 3+1 ve 2. patře na sídlišti bez kuchyňské linky. V chodbě a koupelně je položena dlažba. Podlahová plocha bytu je 75 m2. Sklep je v mezipatře. Stáří domu je 32 let. Prohlídka draženého bytu se koná dne od do hodin, dále v den dražby od do hodin, vždy na místě samém Kpt. Jaroše 3, ve třetím nadzemním podlaží. A dále kdykoliv po dohodě s dražebníkem. Dražební jistota: Kč, nejnižší podání: Kč, minimální příhoz: Kč. Bližší informace: Moravika realitní a dražební kancelář, Kostelní náměstí 5, Mikulov, tel.: , Upozornění Občané důchodového věku, kteří mají nárok na úlevu z místního poplatku za komunální odpad pro rok 2010, obdrží složenku na základní sazbu 500 Kč. Pro čerpání slevy ve výši 400 Kč se musí poplatníci dostavit na Finanční odbor MěÚ (2. poschodí, číslo dveří 352) a doložit doklad, že jsou poživateli starobního důchodu.

4 Výběr některých událostí za měsíc leden v hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do jednoho z domů na ulici Vídeňská, aby zde pomohla řešit občanské soužití mezi blízkými příbuznými. Podstatou věci bylo to, že sedmačtyřicetiletý syn se přivedl do podnapilého stavu a začal obtěžovat svoji pětasedmdesátiletou matku, se kterou žil ve společné domácnosti. Nezdárný syn matce tropil různé schválnosti a odmítal ji pustit do bytu. Strážníci muže zklidnili a pohrozili mu, že pokud okamžitě nezmění svůj přístup ke své matce, bude okamžitě a nekompromisně odvezen na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Tato pohrůžka asi na může silně zapůsobila, jelikož od té doby již o něm strážníci nemají žádné negativní zprávy v hodin odvezla hlídka MP Mikulov na protialkoholickou záchytnou stanici místního sedmašedesátiletého bezdomovce, kterého strážníci objevili na ulici Pod Platanem. Bezdomovec byl v silně podnapilém stavu a nebyl sám Okénko Městské policie schopen chůze. Protože v těchto dnech panovaly v Mikulově až arktické mrazy, strážníci nic neponechali náhodě a muže raději odvezli do Brna na protialkoholickou záchytnou stanici. Tento problémový jedinec je v Mikulově znám svým odpuzujícím chováním, kdy klidně i močí na veřejnosti před druhými lidmi nebo se opilý povaluje u laviček ve středu města. Strážníci tohoto muže pravidelně kontrolují a řeší jej a je až pozoruhodné, že tento člověk vždy platí uložené blokové pokuty a také pravidelně vždy platí za pobyt na protialkoholické záchytné stanici až do ranních hodin proběhla v Mikulově a v dalších okolních obcích jednorázová preventivní akce s pracovní názvem Alkohol 1/10. Tato akce byla zaměřena nejen na podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let, ale také proti porušování zákazu hraní osob mladších osmnácti let na hracích automatech. Akce byla provedena v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Akce se zúčastnilo celkem devět strážníků MP Mikulov, pět policistů Policie ČR a dvě pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Mikulov. Celkem bylo zkontrolováno sedmdesát šest podezřelých osob, z toho bylo třicet pět osob mladších osmnácti let. Ve čtyřech případech bylo zjištěno požití alkoholu u osoby mladší osmnácti let. Ihned byly zahájeny úkony k projednání těchto skutků v hodin bylo operátorem kamerového systému zaregistrováno, že na ulici Piaristů dochází k incidentu, kterého se účastní více osob. Důkladným monitoringem MKDS MP Mikulov bylo zjištěno, že dvojici neznámých mužů fyzicky napadla organizovaná skupina několika místních občanů. Při tomto brutálním útoku byly agresory použity jako zbraně dřevěné násady. Na místě následně zasahovaly hlídky MP Mikulov a Policie ČR. Zdravotní stav napadených mužů si vyžádal okamžitý převoz do Nemocnice Břeclav. Záležitost je nyní v šetření Policie ČR. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Prodej pozemků v lokalitě ulice U Celnice Město Mikulov jako vlastník pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice U Celnice nabízí k prodeji čtyři stavební parcely, které jsou určeny k výstavbě rodinných domů s uliční šíří dvacet metrů. Jedná se o části pozemků p. č. 3000/1 a 3000/30, které byly rozděleny geometrickým plánem č /2008 na p. č. 3000/31 o výměře m2, 3000/32 o výměře m2, 3000/33 o výměře m2 a 3000/35 o výměře 999 m2. Veškeré inženýrské Nabídka volných zahrádek Za kasárnami Město Mikulov jako vlastník pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za kasárnami nabízí k prodeji pozemky k zemědělskému obhospodařování: p. č. 6597, zahrada o výměře 963 m2, p. č. 7409, zahrada o výměře Rád bych se zeptal, proč provozovatelé restaurací v horní části Náměstí musí na zimní období sklízet zahrádky, ale ve spodní části jsou tato venkovní zařízení (například zahrádka před kavárnou U Obřího soudku) umístěna celoročně. U. B. Majitelka kavárny U Obřího soudku má uzavřenou smlouvu z roku 2003, která neukládá povinnost odklízet na zimní období zahrádku. Prověřím ostatní smlouvy a budu iniciovat sjednocení podmínek pro všechny provozovatele zahrádek. Rada města se tím bude určitě Zeptejte se starosty sítě jsou dostupné z ulice U Celnice. Pozemky se nacházejí na jižním okraji města Mikulova při místní komunikaci v klidné lokalitě s expozicí zahradního průčelí na jihozápad a na přírodní panorama. Kupní cena byla stanovena ve výši nejméně 800 Kč/m2. Zájemci mohou získat bližší informace na Majetkoprávním odboru města Mikulova (tel , ) nebo nejlépe při osobní návštěvě. Majetkoprávní odbor města Mikulova 1029 m2, p. č. 7417, vinice a 7418, zahrada o celkové výměře 890 m2. Zájemci mohou získat bližší informace na Majetkoprávním odboru města Mikulova (tel ) nebo nejlépe při osobní návštěvě. Majetkoprávní odbor města Mikulova zabývat. Osobně si myslím, že není nutné zahrádky odklízet, podnikatelům by měla být uložena povinnost zabezpečit úklid sněhu v zimním období na samotných zahrádkách a v jejich bezprostřední blízkosti, aby nedocházelo ke komplikacím. Uvědomuji si, že úklidem a opětovným skládáním zahrádka trpí a znamená to určitý finanční náklad. Budu se také snažit komunikovat s majiteli zahrádek, aby se pokusili je provozovat i v zimě, což by Mikulovu z hlediska turistického ruchu rozhodně prospělo víc než jejich sklízení. Rostislav Koštial, starosta Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na funkci odborný zaměstnanec majetkoprávního odboru Městského úřadu v Mikulově. Podrobnosti a podmínky pro přihlášení do výběrového řízení naleznete na internetových stránkách úřední deska, odkaz volná pracovní místa nebo na úřední desce města Mikulova. Bližší informace poskytne JUDr. Jiří Večeřa na tel.: Přihlášky je možno doručit nejpozději do poštou nebo osobně na podatelnu na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. Upozornění Senior klub při MěÚ v Mikulově pronajímá prostory na ulici Svobody pro konání různých oslav, narozenin a jiných aktivit. Na podmínky pronájmu se můžete informovat na telefonu nebo osobně vždy dopoledne do 10 hodin (kromě čtvrtka klub uzavřen pro potřeby MěÚ) a v úterý odpoledne od 14 do 16 hodin. LD REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška 4

5 Výzva Vyzýváme všechny řemeslníky, stánkaře, vinaře, kteří mají zájem prezentovat své zboží na Velikonočním jarmarku v sobotu 3. dubna na Náměstí v Mikulově, aby se přihlásili v kanceláři Mikulovské rozvojové (budova Městského kina). Více informací získáte ne telefonním čísle nebo na ové adrese mr Daňová poradkyně Jana Štifilová Účetní poradkyně Jana Závrbská nabízí účetnictví drobným podnikatelům včetně mezd a evidence DPH podvojné účetnictví pro s. r. o. daňové přiznání s možností odkladu do zřízení a údržbu datové schránky pro právnické osoby Tel: , , Efram vystavuje díla amatérských umělců Galerie Efram hostí od 14. února již třetí ročník výstavy Made in Mikulov. Amatérští umělci z našeho města a okolí zde budou do 20. března vystavovat své obrazy, šperky, keramiku a další díla. Letošního Made in Mikulov se zúčastnilo na dvě desítky umělců. Tentokrát chybí fotografie, ale oproti předchozím ročníkům je tam daleko více keramiky a úplně nově přinesli vystavující i koláže, říká galeristka Sylva Chludilová, která akci organizuje. Podle ní se všech tří ročníků této akce zúčastnilo několik osob, u kterých je každým rokem velice znát pokrok v kvalitě jejich tvorby. Amatérští umělci měli i letos při vernisáži možnost konzultovat svá díla s profesionálními umělci a výtvarnými pedagogy. Letos to byli Jitka Plesz, která působí na Vídeňské umělecké škole, výtvarník a pedagog Karel Frantel i grafik a člen brněnského Sdružení výtvarných kritiků František Borovec. Jsem nadšen z toho, že v současné době naprostého nezájmu o umění a kulturu se na této výstavě sejde velké množství lidí, kteří se svému koníčku a lásce velmi intenzivně věnují a mají zájem slyšet názory ostatních, uvedl Výtvarníci František Borovec a Karel Frantel (zprava) poskytovali amatérským umělcům na vernisáži Made in Mikulov cenné rady. OBCHODUJETE SE ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE? NEVÍTE SI RADY S VYHOTOVENÍM VÝKAZU PRO INTRASTAT? PŘEKROČILI JSTE 8 MILIONŮ KČ HODNOTY OBCHODOVANÉHO ZBOŽÍ? Obraťte se na nás, poradíme Vám a zároveň Vám nabízíme: zpracování a odeslání výkazů INTRASTAT zkušenosti se zařazováním zboží dle TARICu KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB NA Tel.: , , Hejtman: Za komplikace výstavby R52... (dokončení ze str. 1) záležitostí, uvedl hejtman. Podle jeho slov musí nyní vedení kraje přesvědčit ministra dopravy o nutnosti posílit finance jihomoravské správy Ředitelství silnic a dálnic, aby v letošním roce byly prostředky na R52. V tuto chvíli finance nejsou. Příprava silnice R52 je však mezinárodním závazkem, upozornil na vážnost situace Hašek. Agentura Czechinvest vyhlásila výzvu na příjem žádostí v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů při výrobě tepla či elektrické energie. Dotaci lze získat v rámci programu Podnikání a inovace, konkrétně jeho Prioritní osy 3 Efektivní energie. Jejím cílem je snižování energetické náročnosti českého průmyslu. Podpořeny budou investice do snižování tepelných ztrát budov výrobních areálů a rozvodů tepla, využívání solárních panelů pro ohřev vody a vytápění či snižování spotřeby elektrické energie snižováním ztrát v rozvodech elektřiny jejich modernizací. Žádat lze také o podporu využívání obnovitelných a druhotných energetických zdrojů. Sem patří výstavba a rekonstrukce kotelen na biomasu a výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla opět s využitím biomasy. Na podávání žádostí o finanční podporu a přípravu svých případných projektů mají podnikatelé relativně dost času, protože žádosti se do programu předkládají ve dvou krocích. Prvním je vyplnění elektronické registrační žádosti a až po jejím schválení je žadatel vyzván k předložení žádosti plné. Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. března a ukončen 30. června. 5 Starostové kvitují s povděkem, že se tato problematika vydiskutuje, čemuž jsem velice ráda a doufám, že se shodneme a podaří se nám tak přesvědčit ministra dopravy o nutnosti uvolnění financí alespoň na přípravu výstavby R52. První etapa v Rakousku už je otevřená, konstatovala Procházková. Dotace pro podnikatele na úspory energie a vzdělávání zaměstnanců Borovec, který se jako poradce zúčastnil všech ročníků Made in Mikulov. Podle svých slov umí být velmi kritický, amatérští umělci však jeho rady přijímají. Nechválím nikoho, kdo si to nezaslouží, ale pravidelní účastníci Made in Mikulov se naučili mé rady přijímat a mohu říci, že se jejich tvorba rok od roku zlepšuje, konstatoval umělec. Vážím si především žen, jejichž díla na této amatérské výstavě převažují. Mají spoustu svých starostí a povinností, přesto se dokáží věnovat něčemu, co vyžaduje nejen čas, ale i zamyšlení, dodal Borovec. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. května do 30. září letošního roku. Další možností čerpání finančních prostředků je program Školicí střediska vytvořený pro vzdělávání zaměstnanců. Dotační program je určen podnikatelům, kteří školí své zaměstnance, ale chybí jim odpovídající prostory a pomůcky pro vzdělávání svých zaměstnanců nebo uvažují o pořízení vlastního školicího střediska či místnosti s odpovídajícím vybavením školících pomůcek. Podmínkou však je, aby se ve školicím středisku vzdělávali především zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených především výrobních oborech. Okruhy podpory jsou přesně definovány ve výzvě. I v tomto dotačním programu probíhá příjem žádostí dvoukolově a příjem elektronických registračních žádostí končí 31. května. Výše dotace pro oba dotační programy se pohybuje v rozsahu 40 60% podle velikosti firmy žadatele, přičemž na šedesátiprocentní hranici mohou dosáhnout malé společnosti. Tyto dotační programy spravuje agentura Czechinvest a více informací naleznete na webových stránkách Případné záměry je možné zkonzultovat v MAS Mikulovsko o. p. s. Kontakty naleznete na Michal Solařík Děkujeme, pane kronikáři! Chtěla bych poděkovat především panu Mgr. Svatopluku Vrbkovi, ale i všem lidem, kteří se podíleli na vydání publikace Povídání o Mikulově. Udělala jsem knihou radost na Vánoce svým rodičům, a také já jsem si ji celou přečetla. Naše rodina se do města přistěhovala až v rámci osídlování pohraničí, hodně historických faktů o městě mě překvapilo. Publikace je velmi poutavě napsána, vřele ji doporučuji přečíst všem, kteří mají rádi náš Mikulov. Jana Vojtková

6 BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma výkopové práce minibagrem Po Pá 8 16, první pátek v měsíci hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta NOVĚ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Daňová evidence, podvojné účetnictví, mzdy, pro firmy, podnikatele, živnostníky. tel.: Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov CUKR 50kg balení OSIVO SUBSTRÁTY René Grulich mobil: Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty Vzorkovna: Gen. Svobody 17, Mikulov Tel.: MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Větrná 3 (vchod z boku budovy) Tel.: Trápí Vás problémy s nehty? Lámou se Vám, třepí, olupují nebo nechtějí růst? Pak nás navštivte, rádi Vám pomůžeme. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů 6

7 Pátek v 19 hodin Program Městského kina PLANETA 51 Vstupné: 65 Kč Animovaná komedie / přístupná / 97 min. / Velká Británie, Španělsko 2009 / český dabing Režie: Jorge Blanco Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na předměstí, vychovávají děti, venčí psíky. Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní. Astronaut NASA, kapitán Charles Chuck Baker, přistane s vesmírnou lodí spousty světelných let od domova. Domnívá se, že nadešel velký okamžik a on objevil neosídlenou planetu. Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám. Přistál uprostřed zahrady zrovna v době, kdy si rodina zelených starousedlíků užívá grilovací párty. Kapitán Chuck, zmatený z podivných postaviček místních obyvatel, se dává na útěk. Celá Planeta 51 je v pohotovosti, paranoidní generál se svou armádou vydává rozkaz chytit a zneškodnit nevítaného mimozemšťana. Sobota v 19 hodin NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ Vstupné: 70 Kč Sportovní komedie / přístupná / 90 min. / Izrael, Francie, Německo 2009 / titulky Režie: Erez Tadmor, Sharon Maymon Hrají: Itzik Cohen, Irit Kaplan, Levana Finkelstein Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Poznání, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá množství komediálních situací, ale upozorňuje i na společenský tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Snímek bere sumo jako prostředek uznání i revolty v hubeností posedlé společnosti a sport jako takový ukazuje coby cestu k vyrovnání se s osobními problémy. Středa v 19 hodin AVATAR Vstupné: 70 Kč Sci-fi / mládeži přístupný / 162 min. / USA 2009 / český dabing Režie: James Cameron Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi Příběh se odehrává ve vzdálené budoucnosti, kde lidstvo objevilo planetu Alpha Centauri B-4. Pro vědce a astronauty, kteří překonali propast mezi slunci a přistáli na mimozemské půdě známé jako Pandora, se jejich sen stal skutečností. Je to svět tak rozmanitý, plný tvorů a rostlin, které si lidská mysl dokázala stěží představit. Skýtá neuvěřitelná přírodní bohatství a poklady, po kterých lidé vždy toužili. Naneštěstí se atmosféra tohoto měsíce nepodobá té naší a člověk v ní nedokáže přežít. Vědcům se tato překážka podaří odstranit, když vytvoří hybrida lidské a mimozemské DNA, do kterého se dá vložit vědomí člověka. Lidská expanze může začít... Pátek v 19 hodin IMAGINARIUM DR. PARNASSE Vstupné: 70 Kč Dobrodružný fantasy film / přístupný od 12 let / 122 min. / Francie, Kanada, USA 2009 Režie: Terry Gilliam Hrají: Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell, Christopher Plummer Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem Nickem. O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti výměnou za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých šestnáctých narozenin stane majetkem pana Nicka. Nyní se čas Parnassovy dcery Valentiny naplnil a on se trápí, jak ji zachránit před neúprosným osudem. Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Thajsko cestopisná přednáška Sál CHKO Pálava, začátek v 19 hodin Možnost procestovat část jihovýchodní Asie, přesněji Thajské království, mají všichni zájemci o veselé vyprávění cestovatele a zoologa Romana Zajíčka. Neobvyklý večer spojený s promítáním vlastnoručně pořízené fotodokumentace ojedinělých přírodních krás i seznámení s kulturou a tradicemi nabízí zoolog brněnského střediska Agentury na ochranu přírody a krajiny. Cestopisnou přednášku připravilo Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově, vstupné je 25 Kč. Neděle Dětské odpoledne Kinoklub, začátek v 15 hodin Mikulovská rozvojová zve všechny děti na odpoledne plné her a promítání animovaných pohádek. Zváni jsou i rodiče s dětmi. Bude připraven také dětský koutek pro nejmenší. Vstupné je 30 Kč. Sobota Koncert Kinoklub, začátek ve 20 hodin Bývalá kapela Tři Lotři se poprvé představí veřejnosti pod novým názvem Five a Live. Na koncertě vystoupí také zlínská skupina Agnes Compadres, hrající alternativní pop. Občerstvení zajišťuje Hospůdka pod zámkem. Vstupné činí 100 Kč. Sobota Jarní ochutnávání vín Sala Terrena mikulovského zámku, začátek ve 13 hodin Městská organizace KSČM připravuje již třetí ročník této akce, která je spojena s oslavou MDŽ. K ochutnání budou téměř dvě stovky vzorků vín z mikulovského regionu, ale i z Rakouska. K dobré náladě přispěje i cimbálová muzika Kasanica. Jsou zváni všichni milovníci dobrého vína. Neděle Březen měsíc divadla Městské kino, začátek v 15 hodin V rámci měsíce divadla se každou březnovou neděli bude v mikulovském kině konat divadelní představení. Jako první uvede ochotnické divadlo Prkno pohádku O třech prasátkách. Děti se mohou těšit na divadelní představení na motivy klasické pohádky o zlém vlkovi a prasátkách, která si staví své domečky. Neděle Březen měsíc divadla Městské kino, začátek v 18 hodin Ochotnické divadlo Prkno představí také divadelní hru pro dospělé Inventury, která pojednává o třech ženách středního věku. Ty jsou pozvány do televizního studia, aby zde v soutěži vyprávěly na přeskáčku své životy. Na jevišti nejsou samy každá si s sebou přinesla svědka doličný předmět, který se stal symbolem jejího utrpení a ztraceného životního štěstí. Sobota Výstava vína Zámek, začátek v 10 hodin Místní vinařský spolek Moravín pořádá opět tradiční Výstavu vína mikulovské vinohradnické podoblasti. V úvodu vystoupí pěvecký sbor Mužáci z Březí a poté budou předány ceny nejúspěšnějším vinařům. Od 14 hodin přispěje k dobré náladě cimbálová muzika Kasanica s primáškou Věrou Kunovovou. Neděle Březen měsíc divadla Městské kino, začátek v 15 hodin Dětská hra Zemanova divadla S loutkami ke hvězdám ukazuje vývoj loutek od jejich počátků přes historické pouťové příběhy kočovných loutkářů až po moderní současnost. Představení je velmi živé. Obsahuje pohádku, je plné historických i moderních písniček, zpívání a tančení velkých marionet. Přítomné děti se hry aktivně zúčastní. 7 Změna programu vyhrazena!

8 Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group přijme: Reprezentanta Pojišťovacího poradce Pro oblast: Mikulovska Požadujeme Nabízíme SŠ/VŠ (minimálně výuční list) aktivní přístup k práci ochotu poskytovat kvalitní služby našim klientům komunikativnost, bezúhonnost zázemí Nejdynamičtější společnosti roku 2007 pracovní poměr na plný úvazek pružnou pracovní dobu vlastní organizace času různorodou pracovní náplň práci s lidmi stálou péči o zaměstnance a jejich profesní rozvoj kvalitní školení a podporu celého týmu poradců nadstandardní zaměstnanecké výhody působnost v oblasti Vašeho trvalého bydliště možnost vedení vlastní obchodní skupiny možnost převodu ene stávajících klientů Svůj profesní životopis zašlete na ovou adresu nebo písemně na Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Vítězslav Kaláček, Na Zahradách 1A, Břeclav, tel KP-AD_Hledate_zam-121x94 Mikulov BW.indd :36 CENÍK PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB G-centra platný od Název činnosti, rozsah a popis úkonu Čas/úkon/kg Po-Pá So-Ne, svátek Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1 hod. 60 Kč 100 Kč 2. Pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek 1 hod. 60 Kč 100 Kč 3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 1 hod. 80 Kč 100 Kč 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 1 hod. 80 Kč 100 Kč Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny DPS terén + SOH 1 hod. 1 hod. 80 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 2. Pomoc při základní péči o vlasy o nehty 1 hod. 1 hod. 60 Kč 80 Kč 100 Kč 100 Kč 3. Pomoc při použití toalety 1 hod. 80 Kč 100 Kč Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 1. Dovoz nebo donáška jídla úkon/do jedné domácnosti 15 Kč 20 Kč 2. Pomoc při přípravě jídla a pití 1 hod. 60 Kč 100 Kč 3. Příprava a podání jídla a pití 1 hod. 100 Kč 100 Kč Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 1. Běžný úklid a údržba domácnosti DPS terén 1 hod. 1 hod. 80 Kč 80 Kč 100 Kč 100 Kč 2. Údržba domácích spotřebičů 1 hod. 60 Kč 100 Kč 3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, DPS 1 hod. 100 Kč 100 Kč např. sezónní úklid, úklid po malování, apod. terén 1 hod. 100 Kč 100 Kč 4. Donáška vody 1 hod. 80 Kč 100 Kč 5. Topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 1 hod. 80 Kč 100 Kč 6. Běžné nákupy do 5 kg a pochůzky 1 hod. 40 Kč 100 Kč 7. Běžné nákupy do 10 kg 1 hod. 60 Kč 100 Kč 8. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti úkon 80 Kč 100 Kč 9. Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 1 kg 50 Kč 50 Kč 10. Praní a žehlení osob. prádla, popř. jeho drobné opravy 1 kg 50 Kč 55 Kč Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět 1 hod. 100 Kč Firma CANCELO Bavory 102 nabízí výrobu a prodej sekčních garážových vrat Cena za m Kč Informace: , Advokátní kancelář JUDr. Petr Pečený & part. hledá uchazeče/čky na pozici administrativní pracovník do oddělení správy pohledávek do pobočky v Mikulově. Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook) velmi dobrá znalost češtiny, znalost slovenštiny výhodou flexibilita, samostatnost, týmová spolupráce zkušenost v oblasti správy pohledávek výhodou Pokud Vás tato nabídka zaujala, prosím o zaslání životopisu s telefonickým a ovým kontaktem na ovou adresu: Poděkování Děkuji panu Marcinčákovi za extravagantní výsadbu rezavých borovic před Hotel Zámeček do veřejného prostranství. Zejména stylové okůlování zanechává pro projíždějící turisty nezapomenutelné zážitky z našeho romantického města. Ing. Josef Ševčík Provozní doba: Po Pá: 5 17 hod. So: 6 10 hod. Denně čerstvé pečivo pečené přímo na prodejně Příjemné posezení Otvíráme Mikulov, Náměstí 17 (bývalá prodejna Quelle) 8

9 La Baraca Mexicana Od jsme jídelní lístek doplnili o nová mexická jídla a další speciality. Srdečně Vás zve kolektiv restaurace. 28. října, Mikulov, Hospodářské potřeby u Mlýna v Novosedlech nabízí na prodej od druhé poloviny února sadbové brambory odrůdy IMPALA, COLLETE, MAGDA, AGATA,ROSARA, MARABEL, KARIN, LENKA. Objednávky na tel. číslech , Otevírací doba: Po Pá hod. So hod. PŘÍPRAVNÝ KURZ k přijímacím zkouškám na vysoké školy TESTY STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Zahájení: v sobotu 27. února 2010, v 9 hodin, pokračování , , , , , (vždy hod., celkem 30 hod. výuky) Místo konání: MIKULOV, Gymnázium, Komenského 7, učebna Kurzovné: Kč / student / kurz, včetně 20%DPH Podrobnější informace na požádání zašleme. Kontakt: TSM, spol. s r. o., Dukelská 117/12, Vyškov, tel.: , fax: , 7 DNÍ chce dělat volný čas sedm dní v týdnu V Mikulově začalo v říjnu loňského roku fungovat občanské sdružení 7 DNÍ. To oficiálně spojilo skupinu osob, která se již v předchozí době dobrovolně podílela na organizaci různých akcí pro děti a mládež. Odhodlání členů této nové organizace vyjadřuje motto: Chceme dělat volný čas sedm dní v týdnu! Statutární zástupkyně 7 DNÍ Jiřina Falková pro Zpravodaj nastínila, jakým směrem se občanské sdružení hodlá ubírat. Co je podstatou občanského sdružení 7 DNÍ? Sdružení 7 DNÍ vzniklo za účelem připravovat a podporovat volnočasové aktivity na Mikulovsku. V souladu s názvem jsme zvolili motto, že chceme dělat volný čas sedm dní v týdnu. Zatím je to myšleno pouze obrazně, ale do budoucna bychom chtěli nabízet širokou paletu aktivit napříč týdnem i věkem účastníků kroužky, kluby, jednodenní i víkendové větší akce, hry, tábory, teambuilding Komu je sdružení určeno? Narozdíl od jiných institucí nejsme zaměřeni na jednu věkovou skupinu. Volný čas chceme dělat pro děti, mládež, dospělé i celé rodiny. Zkrátka každého, kdo bude mít chuť se zúčastnit či zapojit. Proto budou aktivity pestré a doufáme, že jimi rozšíříme nabídku, která už v Mikulově a okolí je. Kdo se může stát členem 7 DNÍ a co z toho pro něj bude vyplývat? Členy mohou být děti, mladí lidé i dospělí v souladu se stanovami sdružení, které jsou k dispozici na internetu. Zatím sdružujeme převážně vedoucí, kteří připravují letní tábor, mladé lidi z Klubu instruktorů a naše přátele s dětmi, kteří chtějí podpořit fungování 7 DNÍ. Protože jsme v začátcích, bez vlastních prostor, materiálu i peněz, nemůžeme zatím nabídnout žádné výhody. V budoucnu bychom chtěli po vzoru jiných sdružení spustit vnitřní systém motivace instruktorů formou příspěvků na kurzy za odvedenou práci. Členové-děti pak budou mít slevy na akcích, akce za odměnu apod. Je to ale otázka minimálně dvou let. Další skupinou členů 7 DNÍ jsou hráči z Klubu deskových her, kteří mají možnost získat za zvýhodněné ceny různé moderní deskovky přímo do výrobců. Z čeho budete svou činnost financovat? Jako každé občanské sdružení budeme žádat o dotace na činnost z lokálních zdrojů, úřadů, ale také se pokusíme o peníze z grantů nadací. Větší akce máme naplánovány ve spolupráci s různými organizacemi na Mikulovsku, jako třeba s Domem dětí a mládeže, Centrem ekologické výchovy Pálava, Mikulovskou rozvojovou, školami a školkami A podle typu akcí se budeme obracet i na místní podnikatele. Do začátku se potřebujeme vybavit především papíry, pastelkami, míči, lany a jiným výtvarným a sportovním materiálem, abychom mohli nabízet aktivity v takovém rozsahu, jak si představujeme. Kde působíte? Vlastní klubovnu občanské sdružení zatím nemá, ale snažíme se hledat a jednat. Na rok 2010 nám nabídlo zázemí Centrum ekologické výchovy Pálava oplátkou za brigády v CHKO, na kterých v létě pomůžeme. Další akce se uskuteční na různých místech v Mikulově po domluvě s konkrétními partnery. Které vaše akce by se daly označit za nejvýznamnější? Zatím proběhly dvě akce. Byly to Den deskových her a Přikrmování ptáčků a považujeme je za rozjezdové, abychom se veřejnosti představili. Tradiční akcí našeho týmu je podzimní večerní 9 Oznámení pro podnikatele v cestovním ruchu v Mikulově i okolí Všichni zájemci, zejména podnikatelé činní v oblasti cestovního ruchu z celého regionu Mikulovsko si mohou vyzvednout tiskoviny zdarma pro sezónu 2010 pro své klienty a hosty: Turistický průvodce Mikulov s plánem města, informacemi o památkách a službách, kulturní kalendář Folklór a víno s přehledem vinařských a folklórních akcí. Katalog Mikulov město kongresů firemních a společenských akcí je pak určen pro ty, kteří disponují nabídkou konferenčních a kongresových prostor. Uvedené tiskoviny si můžete vyzvednout osobně v TIC Mikulov, Náměstí 1, Mikulov, v době Po Pá od 8 do16 hodin. Ing. Kateřina Korandová, ORRI MěÚ Mikulov Kino nabízí občerstvení Mikulovská rozvojová, která pro město zajišťuje provoz kina, nabízí nově návštěvníkům kina a Kinoklubu možnost občerstvení. Nápojový a potravinový automat umístěný ve foyer poskytuje divákům teplé a studené nápoje, sladkosti i slané pochoutky. Chceme, aby kino splňovalo požadavky návštěvníků a občerstvení bylo jedním z nich, uvedla ředitelka Mikulovské rozvojové Markéta Sojková. hra po Mikulově, téma zatím tajíme. Top bude samozřejmě letní tábor, který chystáme na srpen s Domem dětí a mládeže. V současné době už pracujeme na vymýšlení celotáborové hry Zlatá horečka. Se sdružením historického šermu Marcomania uspořádáme také příměstský tábor pro děti a víkendovou akci pro mládež, kde účastníci prožijí několik dnů v táboře římských legionářů se vším, co k tomu patřilo. Ohlasy od dětí a rodičů z minulých táborů nás těší a velmi motivují k tomu, aby byly tyto akce ještě lepší. Během jara absolvují vedoucí a instruktoři další kurzy, školení a výměny nápadů, abychom měli stále co nového nabízet. Máte pravidelné aktivity? Nyní zaštiťujeme Klub deskových her pod vedením Michala Žovince, plánujeme oživit činnost Klubu instruktorů a založit divadelní spolek. Tyto tři aktivity by měly být na konci roku 2010 pravidelnými. Co chystáte v nejbližší době? V nejbližší době se členové 7 DNÍ zapojí do doprovodných výtvarných dílen festivalu Jeden svět a v dubnu se budou podílet na oslavách Dne Země. Chceme Mikulovu vrátit i dvě pěkné akce, které si pamatujeme z dětství celoměstské kostýmové Pálení čarodějnic a Voříškiádu, obojí na amfiteátru. Samozřejmě nebudeme chybět koncem května na Dni dětí. Terminář všech akcí a další informace jsou na Těšíme se na setkání a uvítáme nápady na další akce. Děkuji za rozhovor.

10 DEN ČESKÉHO JAZYKA NA ZŠ ŠKOLNÍ Poslední den 1. pololetí jsme v naší škole prožili zcela netradičně. Celá škola žila českým jazykem. Čekání na vysvědčení nám zpříjemnily úkoly, které žáci z různých tříd plnili a soutěžili mezi sebou. Prověřovali si tak svoji slovní zásobu, znalost abecedy, znalost psaní i/y apod. Starší žáci vymýšleli báseň o škole, mladší děti si společně vyrobily učební pomůcku do českého jazyka, zapojily se do výtvarné soutěže na téma Můj oblíbený literární hrdina a pracovaly s interaktivní tabulí. Podařilo se nám dosáhnout toho, že i český jazyk, se kterým naši žáci celoročně bojují, může být velmi zábavný. Sami žáci si mohli konečně prověřit, že mohou být i v českém jazyce úspěšní. Školní poradenské pracoviště ZŠ Mikulov, Školní 1 KOALA CUP Na webových stránkách informačního centra Sportu pro všechny nás v lednu v rubrice Soutěže pro školy zaujala inovovaná republiková soutěž družstev ve šplhu Koala cup. Patrony této akce byli horolezci Marek Holeček a Zdeněk Hrubý. Ve škole jsme sestavili čtyřčlenná družstva dívek a chlapců a výsledky těchto šplhajících týmů zaslali dle propozic do Agentury Sprint. Mile nás překvapily dosažené výsledky. Žákyně VII. A (Eliška Ivičičová, Ludmila Kupczyková, Tereza Vajdíková, Martina Turzíková) skončily na 5. místě v republice. Děvčata ze VI. A (Nikola Kunderová, Adéla Novotná, Jitka Strmisková, Natálie Zámečníková) obsadila 8. místo a na 10. příčce se umístila děvčata ze VI. B (Michaela Hlaváčová, Michaela Večeřová, Lucie Novotná, Barbora Dvořáková). Poděkování za reprezentaci patří i starším žákyním, které dosáhly na 12. pozici (Regina Bately, Zdena Kosinová, Adéla Turečková, Nikola Snopková) a starším žákům, kterým patří 14. místo (Adam Kurka, Roman Laznicky, Adam Pavelka, Martin Kozel). Tato akce nejen prověřila aktuální šplhací formu, ale stala se také součástí přípravy na okresní přebory ve šplhu. Mgr. Marie Janečková TOMÁŠ JOCHEC ZAZÁŘIL Informace z mikulovských škol Tak jako minulý rok i letos jsme žákům devátých ročníků ZŠ Mikulov, Valtická 3 zorganizovali školní kolo Matematické olympiády. Žáci museli vypočítat a logickým postupem napsat řešení šesti příkladů. Úlohy nejsou zrovna jednoduché, proto úspěšní řešitelé byli pouze dva a ti postoupili do okresního kola. To se konalo na Gymnáziu ve Velkých Pavlovicích. Žáci si zde mohli porovnat své vědomosti se svými vrstevníky z gymnázií a z jiných základních škol. Naši žáci nás úspěšně reprezentovali: Tomáš Jochec obsadil krásné 3. místo. Před ním se umístnili pouze dva žáci z Gymnázia Břeclav, to znamená, že byl nejlepším žákem základních škol. Z dvaceti soutěžících se dobře umístila i Šárka Šubová, která obsadila 9. místo. Úspěch našich žáků nám udělal velkou radost stejně jako postup Tomáše do krajského kola, které se koná v Brně. Přejeme mu hodně štěstí. PaedDr. Anna Antesová TŘÍDNÍ KOLA RUBIKONU NA ZŠ HRANIČÁŘŮ SE ROZBĚHLA V letošním roce se dvaačtyřiceet základních škol Jihomoravského kraje zúčastní soutěžního projektu RUBIKON, do něhož byla vybrána i naše škola. Motto projektu zní: Není ti 18! Nesázej! Jeho cílem je ukázat dětem, jak nebezpečné je sázení (zvláště na hracích automatech), které může přerůst až k chorobné závislosti. V rámci soutěže musí žáci prokázat znalost zákonů, umění rozhodnout se v náročných situacích, vzájemně spolupracovat, vyjádřit svůj názor na různou problematiku a obhájit jej. Děti si v únoru vyzkoušely soutěž nanečisto v třídních kolech a vybraly mezi sebou družstvo, které je bude reprezentovat ve školním kole, jež proběhne 19. března v sále Městského kina. Vítězné družstvo postoupí do okresního kola a při troše štěstí ho může čekat kolo krajské, případně finále v Senátu ČR. Soutěž probíhá hravou a poutavou formou a my pevně věříme, že pro děti bude přínosem do budoucího života. Renata Hégrová ŠPLH NA ZŠ HRANIČÁŘŮ Školního kola soutěže ve šplhu na tyči, které se konalo na ZŠ Mikulov, Hraničářů, se zúčastnilo celkem čtyřicet osm žáků z ročníku. V silné konkurenci nejlepších šplhačů z 1. tříd obsadili 1. místo Kristýna Kotová a Jindřich Penčák, 2. místo Marie Gricmanová a Viktor Holý a 3. místo Iveta Klačmanová a Rostislav Růžička. provozovna: Jiráskova 13, Mikulov tel./fax: , mobil: od listopadu 2009 nově v areálu BETONÁRNY, za železnicí vlevo Otevřeno: po, st , út, čt pá V kategorii 2. a 3. tříd vybojovali zlatou medaili Andrea Jurdišová a Frederic Kuc, stříbro Laura Vlašicová a Patrik Misař a bronz obhájili Lucie Grňová a Jakub Skrášek. Mezi čtvrťáky a páťáky byli nejlepší Aneta Kavulová a Patrik Holúbek, 2. místo získali Eliška Kokavcová a Patrik Kyanka a 3. místo Natálie Polachová a Radek Pešák. Všem soutěžícím patří velká gratulace. Renata Hégrová Už je čas, prázdniny se blíží Možná se vám zdá, že hlavní prázdniny jsou daleko, ale zájmové organizace, které pracují s mládeží, mají již připravenou nabídku táborů. Jak ale vybrat ten správný? Rodiče určitě přihlédnou nejen k přání dětí, ale především vybírají tábor podle svých zkušeností s pořadateli tábora, nezanedbatelné je také personální obsazení tábora, cena, ale i zajímavý a pestrý program. Pravdou ale je, že ne všechny děti chtějí jet na tábor. Často mají obavy z toho, jaký bude kolektiv, jestli se nebudou nudit, jestli pojede někdo z kamarádů. Vždyť o co snadnější a pohodlnější by bylo sednout si k počítači, televizi, popřípadě jít na koupaliště nebo jen tak si nezávazně pokecat s kamarády. Právě proto je nutné, aby náplň činností a her na táborech byla pestrá, zajímavá, napínavá, aby dítě zaujala. Dítě se tak hravou formou naučí dovednostem, získá zkušenosti, najde si nové kamarády, aktivně si odpočine, přijede s novými zážitky a prožije tak krásné prázdniny. Dům dětí a mládeže v Mikulově připravuje na letošní rok příměstské i pobytové tábory. V červenci to budou tři příměstské tábory (keramický, sportovně-turistický a všeobecný), v srpnu mohou děti vyrazit na dva čtrnáctidenní pobytové tábory do Heroltic s celotáborovou hrou Záhada Černé Madony, do Podmitrova s celotáborouvou hrou Zlatá horečka a na týdenní taneční tábor do Vracova. Novinkou je týdenní pobyt pro malé táborníky ve věku od šesti do devíti let. Za sluníčkem k moři se mohou vydat rodiče s dětmi do Chorvatska. Ke konci měsíce srpna je pomalu čas myslet na školu, proto máme pro vás připravený příměstský tábor s angličtinou, kde si hravou formou budeme opakovat angličtinu a pomalu se tak loučit s prázdninami. Více informací najdete na nebo na telefonních číslech nebo ddm EMISE: Benzin Benzin + LPG / CNG Nafta AUTOSERVIS: osobní, nákladní ÚKLID DOMÁCNOSTÍ, FIREM

11 Projektové vyučování na Gymnáziu holocaust Již na jaře roku 2009, při tvorbě nových školních vzdělávacích programů, které si každá škola musí vytvořit, jsme začali hledat možnosti, jak zkvalitnit a oživit výuku. Na základě podkladů a plánů se nám podařilo získat grant z fondů ESF a Evropské unie, jehož součástí je také projektová práce ve škole. Naše škola již tradičně pořádá exkurzi do Terezína, a proto jsme se rozhodli v projektu tuto exkurzi využít a připravit program pro studenty na Den holocaustu V září 2009 se tedy studenti seminářů z dějepisu a základů společenských věd septimy, oktávy, 3. A a 4. A pod vedením dr. Danadové (vedoucí projektu), dr. Palíškové, Mgr. Šlancarové a Mgr. Švecové rozdělili do pracovních týmů, dostali úkoly týkající se Terezína a jeho historie, ghetta, Malé pevnosti, života a kultury v Terezíně, osobností, které zde byly vězněny, a na exkurzi začali sbírat první potřebné informace. Další úkoly spočívaly nejprve na mladších studentech třeťáci hledali informace v odborné literatuře, na internetu, v literárních novinách i beletrii. Na jejich úkoly pak navázali maturanti třídili bohatý materiál, začala vznikat vizuální podoba projektu a mluvený doprovod. 27. ledna 2010, v den holocaustu, pak studenti dvakrát předvedli svůj program studentům Gymnázia, později ještě žákům SOU a pozvali jsme také žáky 9. tříd ZŠ. Rádi jsme přivítali také paní místostarostku Ilonu Žižkovou Vágnerovou, které se program velmi líbil, proto nám domluvila rozhovor pro rádio Blaník. Celý program totiž mimo jiné ocenila také příbuzná Hany Bradyové, o níž se hovořilo v programu a jejíž smutný osud dojal snad všechny diváky studenti umístili klip o ní na internet, a tak se o něm i o práci studentů na projektu dozvěděli příbuzní až v daleké Kanadě. Ostatně celý projekt vyvolal ohlasy u studentů. Přinášíme jen krátké úryvky: Studium na Gymnáziu Mikulov Blíží se doba podávání přihlášek a přijímacích zkoušek na střední školy. Rádi bychom se blíže představili zájemcům o studium na naší škole. Mikulovské gymnázium je škola s dlouhou tradicí a hlubokými kořeny. Nejsme velká škola, proto se u nás vyučuje v domáckém prostředí a panují zde blízké vztahy mezi studenty a učiteli. Škola nabízí studium pěti jazyků (některé v nepovinné formě): anglický, francouzský, německý, ruský a latinský. Ve škole je nová počítačová učebna, máme nové bezdrátové pokrytí Wifi, každý student má svůj účet na školní síti. Funguje zde moodle e-learningový systém pro všechny studenty školy. Tradici již má pěvecký sbor Gaudium, existuje Nejvíce mi běhal mráz po zádech, když jsem sledovala příběh Haničky. Vůbec si nedokážu představit, že bych něco podobného měla zažít. (Jana B.); Nejvíce mě dojímaly osudy dětí. Jejich obrázky o tom, jak se jim stýská po rodině, jak viděly život v ghettu. A také lidí, kteří uvěřili, že jedou do šťastného města a pak se tísnili v malých prostorech bez jídla, bez hygieny. (Petra. K.). Důležitou součástí celé práce pedagogů i studentů bude vyhodnocení projektu, učitelky čeká vypracování metodického postupu projektů, musíme posoudit, co dále zlepšovat při přípravě nových projektů. Zajímalo nás, co si o projektu jako doplnění výuky myslí sami studenti. Ohlasů je spousta, vybíráme: Myslím, že je to rozhodně dobrý způsob, jak studentům přiblížit některá témata, o nichž se učíme. (Aneta D.); Pro projektové vyučování jsem všemi deseti, Terezín ve mně zanechal spoustu dojmů. (Martina S.); Myslím, že projektové vyučování má smysl. (Petra K.). Takto se k projektu vyjadřovaly studentky sexty, ale součástí vyhodnocení budou samozřejmě dojmy a postřehy dalších studentů, včetně těch, kdo na projektu pracovali. V projektu se dařilo naplňovat celou řadu klíčových kompetencí ze školního vzdělávacího programu: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanská. Velkou zkušeností pro studenty byla týmová práce spolupracovat ve skupině, tolerovat a přijímat názor druhého a jeho lepší řešení, prosadit také vlastní alternativu, vzájemně se ohodnotit takový způsob práce je důležitý pro studenty i pedagogy, i když je časově velice náročný. O svém projektu budou studenti ještě mluvit v hodinovém pořadu v Českém rozhlase, na webových stránkách školy se objeví filmový dokument z celého programu i metodická příručka k tomuto projektu. js také dramatický kroužek, sportovní hry, filmový klub. Každoročně se koná lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, pro začínající studenty adaptační kurz. Škola pracuje dlouhodobě na projektu Inovace vzdělávacích metod, který je hrazený z ESF a Evropské unie. Nedílnou součástí výuky jsou semináře, projekty, mezinárodní spolupráce (např. výuka v Anglii na výměnných jazykových pobytech, výměnné pobyty v rámci projektů, v poslední době Ecofootprint s účastí studentů pěti zemí Evropy). Výhodou je určitě také to, že v budově se nachází jídelna a je možné zajistit ubytování na internátě. Staňte se studenty našeho Gymnázia a rozšiřte řady našich výborných absolventů! gymik 11 Studentka uspěla v cukrářské soutěži Osmnáctiletá studentka Středního odborného učiliště Mikulov Barbora Pospíšková se 20. ledna zúčastnila soutěže O Priessnitzův dortík. Mladá cukrářka získala na mezinárodní soutěži v Jeseníku první místo v kategorii čokoládová mašle. Vůbec jsem nedoufala, že bych mohla vyhrát, protože z mého pohledu tam byla velká konkurence. Takže jsem byla překvapená a šťastná, usmívá se studentka, která se cukrářské soutěže zúčastnila poprvé v životě. Přímo na místě jsem dělala speciální technikou mašli z bílé čokolády. Není to příliš časově náročné, trvalo mi to asi tři čtvrtě hodiny. Před odjezdem na soutěž jsem si v naší školní cukrářské dílně v Mikulově upekla také dort a vymodelovala výrobky z mléčné marcipánky, popisuje svou přípravu na soutěž Pospíšková. V těchto dvou kategoriích však neuspěla. Barbora je velice šikovná. Z vítězství jsem měla skvělý pocit, že moje snaha něco žáky naučit má výsledky, uvedla mistrová cukrářů Anna Koníčková. Vzpomínka Dne 4. března uplyne již jedenáct let od úmrtí Petra Pavloviče Klimenka, který se jako poručík Rudé armády přímo zúčastnil boje o osvobození Mikulova od fašistických okupantů. Jižní Moravu a hlavně Mikulov si navždy zamiloval a rád se k nám vracel. Na základě tohoto dlouholetého srdečného vztahu vytvořil několik básní, ve kterých vzpomíná na těžké boje Rudé armády, vyznává se z lásky k jižní Moravě a jejímu lidu. Na slavnostním zasedání městských orgánů dne 22. dubna 1965 konaného na počest 20. výročí osvobození Mikulova mu bylo uděleno čestné občanství našeho města. Byl také čestným občanem města Břeclavi a obce Zaječí. S úctou a vděčností vzpomínáme na setkávání s Petrem Pavlovičem Klimentem. Odešel nám v něm dobrý a statečný člověk. Nikdy na něho nezapomeneme, bude s námi dál žít v našich srdcích a svých básních. Čest jeho památce. Alois Chromík

12 Jeden svět doplní bohatý program Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět se letos poprvé kromě dalších devětadvaceti měst v celé České republice uskuteční také v Mikulově. Ve dnech od 17. do 20. března bude v Městském kině a Kinoklubu promítnuto pět filmů z české i zahraniční produkce. Festival navíc doplní bohatý doprovodný program. Do organizace Jednoho světa v Mikulově se dobrovolně zapojili také studenti mikulovského gymnázia. Podílejí se na doprovodném programu a mají výborné nápady, uvedla produkční Sylva Chludilová a prozradila, že u příležitosti zahájení se chystá překvapení pro veřejnost na Náměstí. O co půjde, prozradíme až těsně před festivalem, dodala s úsměvem. Zahájení jednoho světa ve středu 17. března bude zpestřeno koncertem kapely Čankišou, která svou originální tvorbu opřela o legendu dávného jednonohého lidu Čanki. Za deset let existence si kapela vydobyla pevné místo na Fašank v Mikulově oslavili i Chorvaté Předminulý víkend patřil v Mikulově fašankovému veselí. Oslavit začátek masopustu přijel letos do našeho města i chorvatský Foto: Michal Solařík Na plese ZUŠ vystoupilo na 70 účinkujících Základní umělecká škola Mikulov nabídla v pátek 19. února hostům II. reprezentačního plesu školy v hotelu Galant příjemnou komorní atmosféru a bohatý program. Pro hudebním slunci a dnes patří ke špičce české world music. Na doprovodném programu se budou podílet také neziskové organizace. Brněnské Tyflo- Centrum pro nevidomé připraví různé simulace, které návštěvníkům umožní vžít se do kůže zrakově postižených. Dílničky pro děti budou v režii organizace 7 dní a Centrum ekologické výchovy Pálava zajistí prodej výrobků Fair Trade. Milovníci hudby jistě ocení rockový koncert Studenti pro Jeden svět a závěrečný večer s meditační hudbou. Mikulovská rozvojová připravila soutěž o vstupenky na úvodní promítání filmu AUTO*MAT spojené s koncertem Čankišou. Do 11. března můžete na ovou adresu zasílat odpověď na otázku: Ve kterých dnech se koná festival Jeden svět v Mikulově? Nezapomeňte uvést svou adresu a telefonní číslo. Každý ze tří vylosovaných výherců získá dvě vstupenky. folklorní soubor Sveti Ivan Zelina, který sice ve své zemi tuto lidovou tradici nemá, ale v Mikulově se do ní s chutí zapojil. Oslavy fašanku začaly tentokrát již v pátek večer v hotelu Galant, kde k dobré náladě přispívala cimbálová muzika Píšťalenka a hudba chorvatského souboru. Příjemný večer zpestřilo vystoupení Národopisného spolku Pálava a představil se také soubor Sveti Ivan Zelina. Fašankové veselí pokračovalo v sobotu v ranních hodinách na Náměstí. Chlapci skákali pod šable a k tanci všem přítomným maskám i ostatním návštěvníkům hrála Píšťalenka a dechová hudba Mikulovanka. Fašankové obchůzky se zúčastnil také Sveti Ivan Zelina a představil všem přítomným ukázky chorvatského folkloru. přibližně sto dvacet hostů zahrálo a zazpívalo na sedmdesát účinkujících žáků školy. Představil se Komorní orchestr ZUŠ Mikulov, cimbálová muzika Kolík, dechová hudba Harcovníci a skupina Junior Band. Vystoupili také členové tanečního studia Morava, cimbálová muzika Klaret, Salonní orchestr Jiřího Vrbky a od 22 hodin bavila návštěvníky kapela Graf. V loňském roce ples dopadl lépe, než jsme očekávali, a zatím mám výborný pocit i z toho letošního. Je tady skvělá atmosféra, řekl potěšeně ředitel ZUŠ Jiří Vrbka. O půlnoci čekalo návštěvníky překvapení. Salonní orchestr zahrál několik vídeňských valčíků a zlatým hřebem bylo jeho společné vystoupení s orientální tanečnicí Iman. To opravdu nevěděl vůbec nikdo, ani moji kolegové, usmíval se ředitel Vrbka DNÍ si hraje, vzdělává i pomáhá přírodě Volnočasové občanské sdružení 7 DNÍ se vrhlo s nadšením do plnění svého motta Chceme dělat volný čas sedm dní v týdnu a od začátku roku uspořádalo už čtyři akce pro veřejnost i své členy a další připravuje. Úvodní akcí byl 23. ledna Den deskových her, kterým prošlo více než třicet zájemců o moderní deskovky ve věku čtyři až čtyřicet let. Tímto dnem se začal scházet zároveň Klub deskových her pod vedením Michala Žovince. Po obědě v neděli 7. února pro změnu vyrazily děti s maminkami krmit ptáčky na Svatý kopeček vlastnoručně vyrobenými příkrmy z loje, semínek a ořechů. Síťky, do kterých jsme dobroty nasypali, jsou z umělé hmoty a do přírody samozřejmě nepatří. Proto se o jejich sesbírání, až budou prázdné, postarají děti s učitelkami ze spřátelené Mateřské školy Zelený ráj, vysvětlila Monika Hlavačková za organizátory. Obě akce se uskutečnily ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Pálava, které poskytlo potřebné zázemí. O pololetních prázdninách vyjeli instruktoři z o. s. 7 DNÍ společně s nevidomými přáteli na akci Ledová Praha. Tři dny poznávali pražské památky a muzea se sníženým vstupným, příspěvkem na dopravu a ubytování. Další únorový víkend věnují svému vzdělávání na Regionální výměně zkušeností (z volnočasové oblasti a práce s dětmi) v Pacově. Zahálet nehodlá 7 DNÍ ani na jaře. V nejbližší době se můžete s jeho členy setkat v březnu na doprovodných dílnách festivalu Jeden svět, na Dni Země a Pálení čarodějnic ve druhé půlce dubna, květnové Voříškiádě a samozřejmě nebudou chybět na Dni dětí. Více informací a kontakty jsou k dispozici na stránce Jiřka Falková Oznámení Od 1. ledna 2010 byly uzavřeny poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR ve městech Boskovice, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo. Na uvedené poradny jste se vy, zdravotně postižení i vaši rodinní příslušníci, obraceli s dotazy ohledně invalidních důchodů, příspěvků, pomůcek, sociálních dávek, výhod atd. Rádi bychom vás tímto informovali o tom, že se i nadále můžete obracet na poradnu v Brně, která jediná v kraji byla zachována. Pracovníci poradny poskytují i přednáškovou činnost. Poradnu v Brně, Cejl 32 můžete kontaktovat osobně: Po hod., Út hod., St hod., Čt hod., telefonicky na čísle: nebo , em na: na www stránkách: nebo přes Skype: poradnabrno. osv

13 Získala prestižní kadeřnické ocenění Kadeřnice Lenka Vašků z Mikulova sklidila v polovině ledna na prestižní soutěži Czech and Slovak Hairdressing Awards významné ocenění. Stejně jako v loňském roce vybojovala titul kadeřnice Moravy a zároveň byla nominována na kadeřnici roku. Dostala se tedy mezi pět nejlepších v České republice. Vašků soutěžila za břeclavský salon Šuta. Úspěchu dosáhla díky komerčnímu účesu, který však byl podle jejích slov poměrně avantgardní. Je potřeba vytvořit něco nového, extravagantního, aby soutěžící dokázal zaujmout porotu, tvrdí. Na Moravě tato soutěž zatím není příliš známá, ale v Praze jsou jména vítězů poměrně populární. Pravděpodobně by pro mě bylo jednodušší jít pracovat do Prahy, kde už bych měla předem vybudované jméno, ale já se snažím kousek tohoto prestižního kadeřnického světa dostat sem na Moravu. V současné době projektuji vlastní salon v Břeclavi. Mnozí zákazníci se zajímají o světové trendy a já jim je chci nabídnout, uvedla Vašků a dodala, že nikdy nechtěla být tuctová kadeřnice. Chtěla jsem jít neustále dopředu a poznávat nové věci. Zatím mám štěstí a daří se mi to, usmívá se kadeřnice. Titul by chtěla obhájit i v příštím roce. Je to pro mě velká výzva, říká. Výprava do Znojma Klub seniorů informuje V Senior klubu v našem městě se dne 10. února uskutečnil maškarní bál pro členy klubu, hosty a další příznivce našich akcí. Po zahájení a přivítání přítomných panem S. Jelínkem se za zvuků hudby na pódiu vyrojilo celkem pětadvacet masek. Nechyběl šašek, školačka, piráti, dámy noci a celá řada dalších. Porota s předsedkyní Mgr. J. Spilkovou rozhodně Halové závody poprvé Jezdecký klub Mikulov připravil pro letošní rok hned několik novinek. Kromě mistrovství České republiky ve vytrvalostních dostizích, které se uskuteční v červenci, se budou v areálu Cihelny již v březnu konat také první halové závody. Nedávno jsme otevřeli jezdeckou halu, a ta nám výrazně pomohla rozšířit naši činnost. Klienti i členové našeho Jezdeckého klubu mohou trénovat i v zimních měsících, děláme pro ně různé kurzy se špičkovými trenéry, které spolufinancujeme granty Evropské unie, a letos jsme se poprvé rozhodli uspořádat halové závody, Špičkoví florbalisté v Mikulově V sobotu 13. února se sportovní hala stala dějištěm krátkého soustředění florbalistů nejúspěšnějšího českého klubu Tatran Střešovice. Pražané se v Mikulově připravovali na extraligové utkání se Znojmem. Na hrací ploše se objevili mj. kapitán naší florbalové reprezentace Milan Fridrich i jeden z nejlepších brankářů světa Tomáš Kafka a se svými spoluhráči neměla lehký úkol vybrat a ocenit ty nejlepší z nich. Většina masek, a to členky pěveckého sboru, připravila také pěkný a hlavně vtipný kulturní program. Všichni přítomní se vesele bavili, protože o legraci rozhodně nebyla nouze. K tanci a poslechu hrál i tentokrát náš dlouholetý partner Rytmik z Dolních Kounic. Nechybělo ani chutné pohoštění z dílny našich kuchařek, paní P. Pacelové a J. Bartákové. Bylo to milé a příjemně prožité odpoledne. I když venku mrzlo až praštělo, v Senior klubu bylo útulno. Vedení Senior klubu srdečně děkuje za sponzorské dary MěÚ Mikulov, senátoru panu Ing. Hajdovi, panu J. Hanzlovi a Ing. A. Bekové. Děkujeme také pěveckému sboru za pěkný program a všem těm, kteří se na této hezké akci podíleli. Dne 3. března ve 14 hodin se uskuteční oslava MDŽ. Nebude chybět kulturní program a tombola. Srdečně zveme naše členy i další příznivce. Mgr. Libuše Danielová, Foto: Blanka Koleníková uvedl místopředseda JK Mikulov Tomáš Hlavenka. V neděli 7. března se utkají jezdecké dvojice v drezuře a 18. března bude hala patřit parkuru. Začátky soutěží jsou stanoveny na 10. hodinu a zvána je široká veřejnost. Jezdecký klub v současné době také pracuje na rozšíření kapacit pro ustájení koní. První etapu dokončíme v nejbližší době, abychom ji mohli využít při halových závodech. Další část bude hotová v létě. Tím vznikne z Cihelny kongresové centrum pro koně, které bude mít kapacitu pro ustájení až devadesát míst, plánuje Hlavenka. Mikulov se tak bude pyšnit jedním z největších jezdeckých center na Moravě. absolvovali dvě tréninkové jednotky, kterým přihlíželo obecenstvo tvořené zejména členy mikulovského florbalového klubu. Zvláště pro nejmladší florbalisty bylo setkání s jejich vzory velkým zážitkem. Hráči dvanáctinásobného mistra ČR pak odcestovali do Znojma, kde přehráli domácí celek těsně 6:5. V dresu poražených si v tomto utkání odbyl extraligovou premiéru sedmnáctiletý mikulovský odchovanec Roman Trávníček. FRC 13 Jako každým rokem si i letos mikulovské středisko skautů a skautek naplánovalo cestu do Znojma. Tradičně kvůli krytému bazénu, ale také kvůli pár super hrám, které připravili vedoucí. Sešlo se nás pětatřicet na vlakovém nádraží a v 17 hodin jsme už seděli ve vlaku a jeli do Znojma. V klubovně Znojemských skautů jsme si nechali věci, najedli se a šli hrát mnoho báječných her, které se staly samozřejmostí při každoročních výpravách do Znojma. Celý víkend se nesl v duchu upírů. Proto jsme také chodili celý víkend s dlouhými špičáky nakreslenými na tvářích. V bazénu se nikdo neutopil a sobotní odpoledne jsme trávili hledáním šifer po městě a závěrečnou hrou o kýble krve. Zde musím vystihnou odpověď jednoho vlčete (Johny 5), které odpovídalo ve hodin na otázku policistů, co děláme: Hlídáme puding! V neděli se všichni balili, uklízeli, chvíli jsme ještě blbli ve sněhu a poté šupky dupky na nádraží, kde jsme nasedli na vlak, a plní zážitků jeli domů. Mandl z Družiny Dingů Řádková inzerce Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Veřejně správní akademie nabízí maturantům vyšší odborné studium denní i dálkové ve společensky žádaných oborech. Inf.: Hlídání dětí (vzdělání v oboru + praxe). Tel.: Hledám garáž k pronájmu nebo ke koupi. Mikulov sídliště. Tel.: Prodám plynový kotel, typ GASEX 16,6 let v provozu, cena Kč. Tel.: Německá společnost příjme pro své nové obchodní zastoupení v oblasti Mikulova 4 obchodní zástupce. Nadstandardní finanční ohodnocení a rychlý kariérní růst Prodám krásnou masivní postel (dřevěný rošt, bez matrace) s nočními stolky (šuplíky). Dřevotříska, barva světlezelený antik, imitace dřeva. Cena: 6500 Kč. Tel.: Nabízím k pronájmu rodinný domek v Mikulově, 2+KK s příslušenstvím po celkové rekonstrukci. Informace na tel.: Prodám byt 2+1 v OV, cena dohodou. Tel.: Hráči Tatranu Střešovice s mladšími žáky mikulovského florbalového klubu.

14 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: SUPER SLEVA 30% 10denní autokarový zájezd Chalkidiki Fourka Rezidence AKROPOLIS s polopenzí CENA: Kč Cena zahrnuje: autokarovou dopravu, ubytování s polopenzí, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99Sb., servisní taxu Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (26 Kč/os/den), příplatek 500 Kč/os/pobyt při obsazení studia pouze dvěma osobami Tato nabídka speciální akce platí při zakoupení zájezdu od do !!! topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Realitní kancelář Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 10. bžezna 2010 Distribuce března 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 2. března 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 24. února 2010

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více