3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen"

Transkript

1 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný komunistickým režimem, je a měl by zase být významným svátkem ženských lidských práv. V roce 2004 se MDŽ opět vrátil do kalendářů jako významný den. V tento den si připomínáme boj o rovnocenné postavení žen ve společnosti. Historicky 1. oslava dne žen se konala v roce 1908 v USA. Tehdy ženy demonstrovaly za hlasovací právo. Je to tedy téměř 100 let, kdy si ženy poprvé troufly vyjít do ulic a požadovat konec diskriminace. MDŽ je uznávaným svátkem v řadě zemí v Evropě, v Austrálii, i v USA. V roce 1910 byl 8. březen schválen Mezinárodní ženskou konferencí v Kodani jako den žen a jejich lidských práv. V českých zemích získaly ženy, i za podpory řady politiků včetně T.G.Masaryka, volební právo již v roce 1918 (zakotveno v ústavě v roce 1920) V mnohých dalších zemích si však musely ženy řadu let počkat. Např. ve Švýcarsku až do 70. let.oficiálního uznání ze strany OSN se tomuto dni dostalo v roce V témže roce se konala v Mexiku 1. světová konference OSN o postavení žen ve společnosti. JiZ Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Pokračuje podle Vás rekonstrukce chodníků a vozovek v Počátkách, které jsou v majetku města, dostatečným tempem? ano(16%) spíše ano(20%) spíše ne(38%) ne(26%) Počet hlasů: 100 Citát na březen Penězi si můžeš koupit dům - ale ne domov. Penězi si můžeš koupit hodiny - ale ne čas. Penězi si můžeš koupit postel - ale ne spánek. Penězi si můžeš koupit knihu - ale ne vědomosti. Penězi si můžeš zaplatit doktora - ale ne dobré zdraví. Penězi si můžeš koupit pozici - ale ne respekt. Penězi si můžeš koupit sex - ale ne lásku. (čínské přísloví) VK Z obsahu: Zeptali jsme se Stoletý vodovod Besedy pro žáky základní školy Co Vás zajímá Výměna řidičských průkazů Zánik povolení k odběru a vypouštění vody Záměr města Dotace do rozpočtu města Zpráva o zápisu žáků do I. tříd ZŠ Z jednání Rady města Počátky Štěstí přeje flexibilním Víte co je rovná daň? Rok 2006 v číslech Znáte své město? Kultura, Inzerce 1

2 Rok 2006 v číslech NEZAMĚSTNANOST V POČÁTKÁCH měsíc počet občanů leden 100 únor 103 březen 106 duben 106 květen 83 červen 74 červenec 75 srpen 68 září 55 říjen 61 listopad 64 prosinec 62 * * * * * * ÚDAJE Z MATRIKY narodilo se celkem 23 dětí, z toho 11 chlapců a 12 dívek celkově zaznamenal matriční obvod Počátky 169 úmrtí (LDN) z tohoto počtu zemřelo 30 občanů Počátek 16 mužů a 14 žen * * * * * * * počet obyvatel: - Heřmaneč 16 - H. Vilímeč 46 - Léskovec 20 - Prostý 26 - Vesce 78 - Počátky celkem: * * * * * * * Sňatků bylo zapsáno na matrice celkem 9 z toho počátečtí občané 5 mimo místní matriku bylo uzavřeno 15 sňatků počáteckých občanů rozvedeno bylo 11 manželství počáteckých občanů Zeptali jsme se O povinném povolení k odběru vody jsem si povídala s jednatelem VTS s.r.o. panem Martinem Pavlíčkem. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DĚLÁ POŘÁDEK VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. CO TO ZNAMENÁ? M.P. Myslím,že se občané nemusejí obávat nějakých velkých změn. Kdo využívá vodu ze studny k jiným účelům než k individuálnímu zásobování pitnou vodou měl by si obstarat povolení. JAK JE TO S VYUŽÍVÁNÍM POVRCHOVÉ VODY? M.P. Povolení není potřeba ani tehdy, používáte-li povrchovou vodu např. pro zalévání bez technického zařízení (čerpadla) KDO BUDE TATO POVOLENÍ VYDÁVAT, KOLIK SE BUDE PLATIT? Povolení bude vydávat Stavební odbor MěÚ Počátky (p. Petr Zadák). Pro podnikatelské účely je nutné získat povolení v Pelhřimově odbor vodního hospodářství. Platit by se zatím nemělo nic. Co přinese budoucnost, to nevíme. Už jednou se v parlamentu mluvilo o zpoplatnění všech studní, ale návrh neprošel. KDE MOHOU OBČANÉ ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE? M.P. Na webových stránkách Počátek i v tomto Zpravodaji najdou čtenáři nejzákladnější informace. Podrobnější informace pak na internetové adrese nebo přímo u pana Zadáka. Co Vás zajímá Jmenovala už Rada města počátek nového jednatele VTS. s.r.o.? Odpovídá: Martin Pavlíček, odstupující jednatel VTS s.r.o. Rada města doporučila jmenovat ředitele VTS s.r.o. Bude jím pan Zdeněk Kopecký který nastoupí do funkce po ukončení pracovního poměru v Třešti, kde pracuje na MěÚ v technickém odboru. Předpokládám, že mu budu funkci předávat asi 2 měsíce. Pozvánka na nový pořad Kulturní zařízení města a Městské muzeum Počátky společně připravují pravidelný cyklus přednášek s názvem Cesty za poznáním. Tento pořad najdete v počátecké kulturní nabídce pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci. Pro první večer bylo vybráno cestování po Kamčatce. Ti kteří nepohrdnou pozváním se setkají nejen s příjemným vyprávěním Martina Dufka, ale i s krásnými diapozitivy. Tento nový projekt startuje 5. dubna v 18:00 v sále KZM. Lákavým pozváním na druhý čtvrteční večer (3. května) je setkání a povídání s Květou Fialovou. Přáním a cílem pořadatelů je, aby si zájemci sami volili témata přednášek podle svých zájmů nebo potřeb, a právě proto jste všichni srdečně zváni. tak nashledanou ve čtvrtek večer! * * * * * zaznamenána na matrice je též jedna svatba zlatá a jedna svatba diamantová * * * * * * nejstarší občané Počátek 7 občanů je starších 90 let. PRO MOZKOVÝ ZÁVIT Rozdělte 100 kilogramů obilí mezi 100 lidí tak, že každý muž dostane 3 kg, každá žena 2 kg a každé dítě půl kg obilí. Kolik mužů, žen a dětí podělíte? (řešení najdete na str.6 ) 2

3 Stoletý vodovod Březen V té době pracovali v zastupitelstvu skuteční patrioti a pokrokoví občané. Jako první ze všech okolních měst se rozhodli dovést pitnou vodu od zdroje až do města, aby tak ulehčili život třem tisícům občanů města. Prameny sv. Markéty a sv. Vojtěcha dávaly dostatečné množství kvalitní vody a tak už dokonce v roce 1899 předložila počátecká městská rada poprvé návrh zřídit veřejný městský vodovod. K realizaci došlo až o pár let později, v roce 1905, když město dostalo povolení a zadalo tuto stavbu firmě PEKAŘ a VAČKÁŘ Praha-Karlín 1.česká továrna na pumpy a vodoměry. V březnu 1907 bylo započato s pracemi. Bylo přivezeno několik vagónů potrubí. Přijeli kopáči. Denně pracovalo na výkopech, kladení potrubí, odčerpávání vody,..kolem 80 lidí. Proto mohl být už za půl roku (na podzim 1907) vodovod poprvé napuštěn vodou. Po celém městě chrlily stojany spoustu dobré, kvalitní vody k radosti všech obyvatel. Výtokové stojany, některé dokonce s lucernami, stály takřka v každé ulici města. Vodovodní přípojky do jednotlivých domů vznikaly až v pozdějších létech. Např. v roce 1924 už bylo vybudováno 155 přípojek do domů. Řadu let stačily město zásobit vodou pouze prameny sv. Markéty a sv. Vojtěcha. Jenže spotřeba vody byla značná. V té době žilo v Počátkách skoro 3000 obyvatel, 800 kusů velkého dobytka, 500 kusů malého dobytka, pivovar, nemocnice, 14 hospod, 6 výroben lihovin, 1 výrobna sodové vody, 1 barvířský závod, atd. Proto se o několik let později začaly využívat i další prameny z okolí Počátek. Až se v létě vydáte na procházku, projděte kolem hájovny, kolem sv. Markéty a potom doleva. Tam stojí, ukryt křovím, stoletý Počátecký vodojem s tímto nápisem: Vodovod tento, v němž soustředěny jsou blízké pro svou dobrou a osvědčenou jakost chvalně známé prameny sv. Vojtěcha a sv. Markéty a jiné byl nákladem obce Počátecké, za podpory záložny Počátecké, země a státu. Péčí zastupitelstva města Počátek vedené prospěti obyvatelstvu města opatřením dobré pitné a užitkové vody. Přáním zastupitelstva města jest, aby vodovod tento prospíval zdraví a potřebám obyvatelstva města nyní i v nedohledných dobách budoucích. Stavba vodovodu provedena byla v roku 1907, kdy v čele městské rady nalézali se: Starosta města Raimund Werner a členové městské rady JUDr. F. Petrof MUDr. Beran J. Kubeš F.Povolný F. Kotál J. Brdlík E. Dvořák M.Francán V Počátkách v listopadu 1907 F. Ježek kameník Dnes je pro nás dostatek kvalitní vody naprostou samozřejmostí, ale zamysleme se nad těmito údaji. V Počátkách jsme měli, díky pokrokovým zastupitelům, vodovod už v roce 1907, V Pelhřimově a v Humpolci si jej vybudovali v letech , v Kamenici nad Lipou a v Pacově v letech V sousední Žirovnici si zřídili městský vodovod dokonce až v letech Naši předci si jistě zaslouží, abychom si na ně, při této příležitosti, vzpomněli a v duchu jim poděkovali. Jako projev úcty, bychom snad mohli zrestaurovat nápis na stoletém vodojemu, který čin našich předků připomíná. Besedy pro žáky základní školy V prvním pololetí školního roku 2006/2007 proběhly v městské knihovně besedy pro žáky 6.,7., a 8. tříd základní školy Otokara Březiny v Počátkách. Úkolem bylo přiblížit žákům autory světové literatury a jejich díla. Doufám, že besedy žákům trošku pomohly a zpestřily výuku českého jazyka. Také bych chtěla poděkovat paním učitelkám za podporu a vzornou ukázněnost dětí. V dalším pololetí bych chtěla, pokud bude zájem, pokračovat v besedách pro první i druhý stupeň základní školy, popř. s exkurzí pro mateřskou školku. Smejkalová Irena, knihovnice Víte co je rovná daň? Od loňských červnových voleb očekávali občané-voliči rozhodnutí, které trendy a myšlenky povedou naši zemi po další čtyřleté období. S odstupem měsíců lze s jistotou tvrdit, že místo rozhodnutí, které myšlenky nám budou vládnout došlo jen na to kdo nám bude vládnout. Jednou z myšlenek často zmiňovaných oběma rozhodujícími volebními tábory byla i rovná daň. Předvolební doba je už taková, že přeje více heslům než myšlenkám. Pokud se o rovné dani politici zmiňovali, pak velmi často zkratkovitě, či hanlivě s pohrdáním a nad to velmi často bez znalosti podstaty věci samotné. A tak v čase, kdy mnozí z nás jsou postiženi vyplňováním běžnému občanu nesrozumitelných a stále složitějších daňových přiznání berte prosím následující příspěvek spíše jako osvětu než politikum. V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně příjmu, kterého pod ochranou státu požívají Každá daň by měla být promyšlena tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, kolik ona skutečně přináší do státní pokladny. Adam Smith, Pojednání o podstatě a původu bohatství národů Ekonomové po celém světě od dob Adama Smithe doporučují rovnou daň jako spravedlivější a méně škodlivý způsob zdanění. Dáme-li na internetu vyhledat slovní spojení flat tax, získáme tisíce odkazů, článků, knih, studií a argumentů ve prospěch rovné daně. Důvod je prostý: Zdanění, jehož účelem je narušit přirozený princip rovného zdanění a zvýhodnit jedny poplatníky na úkor druhých, se neobejde bez velkých daňových úniků, bez ztrát na hospodářském růstu, bez obrovské byrokracie a bez snah poškozených skupin zanášet do daňového systému (pokračování na str. 5) 3

4 Výměna řidičských průkazů Zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem řidičům, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1.července 1964 do 31.prosince 1993, povinnost provést jeho výměnu za nový řidičský průkaz nejpozději do 31.prosince Po uvedené lhůtě tyto řidičské průkazy pozbývají platnosti. Výměnu provádí městský úřad obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu vlastníka řidičského průkazu. Řidič podá žádost o výměnu na předepsaném formuláři, doloží jednu fotografii a předloží ke kontrole občanský průkaz a starý řidičský průkaz. Po uplynutí lhůty 20 dnů je nový řidičský průkaz připraven na příslušném městském úřadu k osobnímu vyzvednutí proti odevzdání původního řidičského průkazu. Výměna je bezplatná. Jak vypadá situace ve správním území Městského úřadu Pelhřimov Podle údajů ke dni 3.listopadu 2006 zbývalo vyměnit ještě ks řidičských průkazů. K 31. prosinci 2006 zbývalo ještě vyměnit ks řidičských průkazů. To znamená, že každý měsíc bylo vyměněno 100 ks řidičských průkazů. Tímto tempem bychom na výměnu potřebovali více jak 5let. Bohužel zákon dává řidičům možnost vyměnit staré řídičské průkazy nejpozději do konce letošního roku, a to jak je výše uvedeno bezplatně. Městský úřad přijal opatření, aby v úředních dnech (pondělí, středa, pátek) vyhověl maximálnímu počtu žadatelů, ale všechny opatření se minou účinkem, pokud řidiči nechají výměnu na závěr roku. Chceme vás, řidiče, každý měsíc průběžně informovat o situaci ve výměně řidičských průkazů a stále vám připomínat : Nenechávejte výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli, protože pak se může stát, že výměnu řidičského průkazu do konce roku 2007 nestihnete. Znovu bych vás chtěl upozornit na možnost elektronického objednání na určitou hodinu v úředních dnech pomocí nově zřízeného rezervačního systému. Postup je jednoduchý. Na adrese v levém sloupci vyberete z nabídky odkaz Rezervační systém odkud se proklikáte přes odkaz ON LINE REGISTRACE výběr konkrétní služby Evidence řidičů na kalendář, kde můžete provést rezervaci své návštěvy na městském úřadu na libovolný úřední den a hodinu až 3 měsíce předem. Při příchodu na městský úřad ve zvoleném termínu a hodině Vás systém zařadí na aktuální místo ve frontě žadatelů o výměnu řidičského průkazu. Rezervační systém byl spolufinancován z prostředků EU. Údaje o počtu vyměněných ŘP za leden získáme z Ministerstva dopravy ČR v průběhu měsíce února a budeme Vás informovat v příštím článku. Věřím, že pochopíte naléhavost tohoto upozornění, které je pro vás a ve váš prospěch, a v dalším článku vás budu moci informovat o tom, že situace se lepší, -w- Záměr města č. 3/07 Město Počátky nabízí k pronájmu nebytový prostor v budově č.p. 408 na Lipáreckém nám. v k. ú. Počátky za účelem vícemístné garáže se stáním max. 4 osobních vozidel. Minimální cena 500,-Kč/měsíc/1 vozidlo. Nabídky lze předkládat na MěÚ Počátky v zalepené obálce nejpozději do Prohlídka prostor je možná po dohodě na Vodotechnických službách Počátky s. r. o., Tyršova 347. Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA Píseň o kopci Kdo musel projeti tím drsným koutem jihu Vysočiny po cestách, které se plazí do kopců z kamení jak pokroucené klíny, ten minul i zde místa, kde kříž a nebo kámen připomínají náhlý zvrat v příběhu rozehraném. Jedno z těch míst je blízký kopec, který dodnes neztratil svou moc. I dnes je z toho místa slyšet klení s voláním o pomoc. Slyšel jsem, jak starý vozka píseň o kopci zpíval. Ta píseň vracela čas zpět. Ten muž z příběhu prach svál když tou písní začal vyprávět. Jede forman krajinou, zná formanskou čest, s nákladem včas zdolati úskalí všech cest. Jede forman krajinou, klapot kopyt zní. Jen kůň ví, že je to dnes cesta poslední. Jede forman vesnicí, náklad veze v dál, vůz rachotí silnicí, kůň nechce jít dál. Za vesnicí k hájovně velký kopec je. Zbijovka se to místo dávno jmenuje. To jméno mu kdosi dal, který svědkem byl, jak kdejaký vozka tam svoje koně bil. Forman kopec dobře zná, musí však jet dál aby přízi v Počátkách tkalcům odevzdal. 4 Kůň pod kopcem zůstal stát, konec cítí již, tam před starou kovárnou, kde stojí teď kříž. Forman ale zvedá bič, začne koně bít. Bolest nutí naposled pokusit se jít. Sil však rychle ubývá, život zhasíná. Sluha pro svého pána v kopci umírá. Dávno, dávno poslední vozka tudy jel do kopce, který kdysi koně zabíjel. Stovky koní táhnou dnes koráby silnic. Přesto dnešním formanům kopec vrásní líc. Čas mu roli ponechal, kterou kdysi hrál. V zimě žádný kamion jej dosud nezdolal.

5 Zánik povolení k odběru a vypouštění vody K zaniká povolení k odběru a vypouštění vod - Každý kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu musí mít povolení vodoprávního úřadu Užíváte vodu například jako - fyzická osoba odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod? - živnostník odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod? - zemědělec odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat? - rybníkář odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží? - provozovatel veřejného koupaliště odběr či vypouštění vody? - provozovatel lyžařského areálu odběr vody k výrobě sněhu vodními děly? K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu. Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.). Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit: - u fyzické osoby až Kč - u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až Kč Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. Povolení k odběru pozemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají. Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na Vašem obecním úřadu nebo volejte bezplatně infolinku Zpráva o zápisu žáků do I. tříd ZŠ v Počátkách pro školní rok 2007/2008 Jako každým rokem, tak i letos jsme přivítali v naší škole u zápisu budoucí prvňáčky. Zápis se konal 1. února 2007 na naší škole v příjemné atmosféře letošní 1. B třídy. Děti se seznámily s prostředím třídy a svými budoucími učitelkami Mgr. Danou Kuklovou a Mgr. Ivetou Sobotkovou. K zápisu se dostavilo 41 dětí, nejenom z Počátek, ale i okolních obcí (Horní Olešná, Horní Vilímeč, Jakubín, Jihlávka, Kaliště, Panské Dubénky, Polesí, Stojčín). Pro většinu dětí a jejich rodičů je zápis do školy důležitým mezníkem, stejně jako samotný nástup do 1. třídy. Rodiče si uvědomují, že jejich ratolesti přestávají být malými dětmi, které si jen hrají. Při jejich první návštěvě ve škole si mohly vyzkoušet, co je od září čeká. Některé děti se pustily do plnění úkolů u zápisu odvážně, jiné potřebovaly povzbuzení, jak ze strany rodičů, tak ze strany přítomných učitelek z MŠ. Děti se snažily plnit různé úkoly, např. poznávaly základní geometrické tvary, barvy, určovaly rozdíly v obrázcích. Děti byly velmi aktivní, dobře spolupracovaly s učitelkami, měly připraveny pěkné básničky, písničky i pohádky. Ze zápisu si děti odnesly vzpomínku v podobě pamětního listu, drobné dárky od sponzorů a výrobky ze školní družiny, které vyrobily vychovatelky s dětmi Hana Bednářová a Ivona Hronová. Ke klidnému průběhu přispěla i přítomnost ředitelky MŠ Hany Trkolové a učitelek Jany Zvolánkové a Radky Moravcové. Budoucím prvňáčkům přejeme ještě mnoho hezkých zážitků v MŠ a v září úspěšný start ve škole. Pochvalou a povzbuzením jim pomohou jak učitelky, tak rodiče. Zápis a legislativa: Termín zápisu je dán vyhláškou MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. 3, který stanovuje rozmezí konání zápisu od 15. ledna do 15. února. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, v němž má dítě tuto docházku zahájit dle 36 školského zákona 561/2004 Sb. Mgr. Dana Kuklová, Mgr. Iveta Sobotková Další zprávy : ZŠ Počátky nabízí za úplatu zapůjčení lyžařské výzbroje. Bližší informace včetně ceníku jsou k dispozici u Mgr. Hávy Stanislava. V plném proudu běží soutěže na okresní úrovni. Zde nás úspěšně reprezentovali žáci Žizková Zuzana, Nesládková Pavla a Blanka, Petrů Martin a Čekalová Aneta.Děkuji jim i vyučujícím, kteří je připravovali. 5 Mgr. Blažíček Jaroslav protiopatření v podobě dalších úlev, dalších výjimek, dalších odečitatelných položek a dalších zvláštních sazeb. Zavedení rovné daně objektivně zvyšuje daňovou spravedlnost, omezuje časové a administrativní náklady zdanění a zrychluje ekonomický růst. V České republice by zavedení rovné daně znamenalo odstranění selektivních výhod u daně z příjmu, zavedení jednotné sazby pro fyzické i právnické osoby (daňové přiznání s 5 kolonkami vyplní každý kdo umí číst a to bez cizí pomoci), zrušení daně z kapitálových výnosů s cílem zabránit dvojímu zdanění a zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty. Daňový systém, který dnes používáme, byl v letech prakticky převzat z tzv. vyspělých západních států (Německo, Francie, Kanada) v dobré víře, že funguje-li tam, bude bez velkých změn fungovat i u nás. Byl však převzat i s historicky vzniklým balastem postupně doplňovaných úlev a výjimek, které vznikaly v jiných zemích a v jiných podmínkách, včetně neúměrně vysoké daňové progrese. Ke kritické revizi tehdy nedošlo možná dílem z nezkušenosti, ale spíše z toho důvodu, aby podnikatelé, kteří k nám ze zahraničí přicházeli našli tu svou úlevu, která jim umožní tzv. optimalizovat svou daňovou povinnost. Ne dosti na tom. V průběhu let byly daňové zákony mnohokrát novelizovány a součástí všech novel bylo vždy zahrnutí dalších úlev, výjimek a odpočitatelných položek, které vedly k tomu, že dnes k vyplnění daňového přiznání ve většině případů potřebujete daňového poradce. Složitost systému daní vytváří podmínky pro daňové úniky a obtížnost odhalování daňových podvodů dává šanci korupčnímu chování. Nerovný daňový systém je vždy nespravedlivý a škodlivý zároveň. Např. dva poplatníci se stejným příjmem, kteří se chtějí finančně zabezpečit na stáří, platí různě velké daně, pokud jeden z nich raději spoří v bance a druhý si kupuje např. daňově zvýhodněné životní (pokračování na str. 6)

6 pojištění. Jindy si titíž chtějí zajistit bydlení. Jeden z nich využije daňově zvýhodněné půjčky na koupi vlastního bytu a má nižší daně než poplatník, který se rozhodne bydlet v nájemním bytě. Aby se poplatníci vyhnuli nerovnému zacházení, podřizují se daňovým zákonům a volí zboží a služby s daňovou výhodou. Zákon tak dává některým výrobkům a službám výhodu bez nichž by byly drahé - nekonkurenceschopné. Tak nerovné zdanění zpomaluje hospodářský růst. Čím více musí poplatníci najímat daňových poradců a účetních, čím více daňových kurzů jim musí platit, čím více knih a návodů o daních musí nakupovat, čím delší daňová přiznání a poučení musí ministerstva tisknout, tím více vzdělaných lidí zaměstnává činnost, která je sice v dané situaci užitečná, ale v systému rovného zdanění zbytečná. Všichni tito inteligentní lidé by mohli využít svůj čas a zdroje k přemýšlení o tom, jak zefektivnit činnost firmy, místo daňových brožur by se mohly nakupovat a vyrábět užitečnější věci. I tyto časové a finanční náklady zpomalují hospodářský růst. Složitost daňového systému a existence neskutečného množství výjimek vede paradoxně k tomu, že daňové sazby jsou zbytečně a neúměrně vysoké podle jednoduchého pravidla, že ty výjimky musí někdo zaplatit a ten někdo je ten, který si dosud žádnou výjimku do zákona neprosadil. (Nepřipomíná Vám to pravidlo socialismu, že dobře se má ten, který má všade známé a až budeme mít všichni všade své známé nastane konečně spravedlnost?). S výjimkou nešťastných poplatníků, kteří nedokáží všechny úlevy využít a na systém doplácejí, a s výjimkou šťastných poplatníků, kteří dokáží systém využít maximálně ve svůj prospěch (a každý je ve svém okolí znáte nejlépe) vede dnešní systém de facto k rovnému zdanění ale s obrovskými náklady a ztrátami na hospodářském růstu. J. Třebický Letem nejen počáteckým světem Až na ten Gambáč Dávno pryč je doba, kdy se v našem městečku každoročně konalo minimálně šest i více, vždy hojně navštěvovaných plesů - v sokolovně či v sále Agrostroje. Každý z nich měl své osobité kouzlo ať již ve výběru kapely, občerstvení, tomboly i celkového zaměření na tu či onu věkovou skupinu. I na úroveň obsluhy. Vyjmenovávat je nebudu, ale pamětníci si jistě rádi vzpomenou na nezapomenutelné zážitky. Na většině plesů byla zajištěna i roznášková služba veškerého podávaného sortimentu. To už dnes není. Musím přiznat, že v našem mladším věku jsme nevynechali ani jeden, snad kromě Hasičského (tehdy požárnického), který byl všeobecně považován za ples pro střední až starší generace. A právě o tom letošním hasičském plesu (na jiném jsme letos bohužel nebyli) bych se chtěl v krátkosti zmínit. Povedl se - k potěšení účastníků a jistě i samotných pořadatelů. Avizovaná odnož hudby Hradní stráže a Ministerstva vnitra zahrála s chutí a na profesionální úrovni všechny žánry a tak se tanečníci vyřádili. My s manželkou jsme nevynechali snad ani jednu sérii a vydrželi jsme až do samého konce. Často jsme museli nechat oči i uši na výkonech muzikantů, střídajících řadu nástrojů, včetně dvojích houslí. Zážitek i pro samotný poslech. Žádný řvinec a tolikrát diskutovaná špatná akustika sálu Sokolovny jakoby se vytratila. FRK Závory a závoráři mizí Krátce se chci zmínit o skutečnosti, kterou zřejmě většina počáteckých dosud nezaregistrovala. Totiž, že na naší nejbližší železniční trati Veselí n. Lužnicí Jihlava už nemáme mechanické závory na přejezdech, obsluhovaných závoráři na železničních zastávkách. Začalo to již před několika lety zrušením mechanických závor a tím i jejich obsluhy na zastávce Horní Vilímeč. V loňském roce to pokračovalo, tak už máme další automatická přejezdová zařízení na všech zastávkách uvedené trati. Dráhy tím naplňují stávající trend úspory pracovníků za každou cenu. Zkuste jet motoráčkem, kde strojvedoucí zastává i funkci průvodčího a na zrušených zastávkách prodává i jízdenky. Tak třeba v Bednárečku či Rodvínově vzniká díky tomu i pětiminutové zpoždění. Na druhé straně motoristé jedoucí směrem do J. H. musí být spokojeni, protože např. u závor v Bednárečku či Bednárci se mnohdy načekali víc než dost. Horší je to s čekárnami. Většinou uzavřené, díky vandalům s rozbitými okny. Typickým odstrašujícím příkladem je naše nejbližší zastávka Horní Vilímeč. Naopak dobře to vyřešili např. v Bednárci. Bývalou služebnu i čekárnu zbourali a na peróně vyrostl pěkný přístřešek, chránící před nepřízní počasí. FRK Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost informuje Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost zřízená Radou města Počátky upozorňuje zájmové organizace v Počátkách, že žádosti o finanční příspěvek na svou činnost v r lze podávat na MěÚ Počátky. Žádosti o fin. příspěvky budou projednány komisí v měsíci dubnu 2007 a předány ke schválení Radě města. V. Doležalová, Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost 6 Poděkování Městská knihovna Počátky obdržela v měsíci únoru dar od firmy ELZY Počátky spol. s r. o. Jedná se o několik příruček k obsluze počítače. Tyto knihy v naší knihovně zatím chyběly a naši čtenáři je určitě uvítají. Mnohokrát děkujeme. Městská knihovna Počátky Upozornění Česká pojišťovna upozorňuje klienty, že úřední hodiny jednatelství ČP jsou od vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 hod na MěÚ Počátky PRO MOZKOVÝ ZÁVIT (řešení) (pokračování příště) Existuje šest různých řešení. Zde je jedno: mužů je 5, žen je 25 a dětí je 70.

7 Z jednání Rady města Počátky Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy na vlastní investiční činnost takto: chodník v Nádražní ulici chodníky v části Žirovnické ulici u bytových domů dokončení oplocení venkovního sportoviště u sokolovny oprava opěrné zdi Na hradbách investiční činnost příspěvkových organizací: KZM ,- ZŠ ,- MtŠ ,- SDH ,- Ředitelé a vedoucí zařízení sami předloží záměr na využití uvolněných finančních prostředků do * * * * Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit rozpočtovou změnu ,- na financování tří projektů a jejich následné zpracování a podání žádostí pro čerpání možných prostředků z EU projekt na rekonstrukci budovy kina projekt na rekonstrukci Palackého a Mariánského náměstí projekt na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. * * * * Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit název ulice NA KOPCI k novostavbám rodinných domků u Vesce. Informace o dalším průběhu prací na dostavbě prodejny potravin společnost Zmeškal s. r. o. Vážení spoluobčané, v Počáteckém zpravodaji č. 8/2006 jsem Vás ve stručnosti seznámil s naším plánem na rozšíření a modernizaci naší prodejny potravin, kterou provozuje naše společnost v objektu Horní ul. 97, Počátky. Nyní, kdy už máme vypracován konkrétní harmonogram a kdy se prakticky blížíme do finále této akce, si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že naše prodejna bude v týdnu od (sobota) do (neděle) úplně uzavřena. Ubezpečuji Vás zároveň, že se jedná o nezbytné opatření, protože práce, které budou v této době na prodejně probíhat, je vyloučeno provádět v rámci normálního provozu prodejny. Pokud vše půjde podle plánu, rádi Vás v nových prostorách prodejny uvítáme v pondělí při slavnostním znovuotevření prodejny. Doufám, že toto opatření přijmete s pochopením a že nám jako naši zákazníci zachováte přízeň a že se Vám v nové prodejně bude nakupovat lépe a příjemněji. Ing. Tomáš Zmeškal, jednatel společnosti Zmeškal s. r. o. 7

8 KINO POČÁTKY BŘEZEN 2006 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK. Příběh o zrození legendy o texaském masakru se odehrává v roce 1969, kdy bratři Dean a Eric Hillovi utíkají se svými přítelkyněmi ze sběrného tábora rekrutů. Oba páry si užívají divokou jízdu Texasem a v tom ještě netuší, že se blíží nejzásadnější boj jejich života. NEDĚLE, hod. RO K PODVRAŤÁKŮ ČR 2006, 104 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ Nový film Karla Janáka, režiséra filmů Snowboarďáci a Rafťáci, nás přivádí do světa mladých muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí a mafie. Černá komedie o gangsterech amatérech je svým tématem i zpracováním poněkud odlišná od předchozích teenagerovských komedií NEDĚLE, hod. DÉJA VU USA 2006, 128 MIN., DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Thriller se točí okolo tajemného pocitu déja vu, který provází agenta agentury ATF. Při vyšetřování bombového útoku na trajektu, odhalí, že záhadný úkaz je ve skutečnosti něčím mnohem silnějším než si většina kolegů myslí. V tom okamžiku začíná jeho závod s časem o životy stovek nevinných lidí. NEDĚLE, hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ FRANCIE 06, 78 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právě přijel Zničehonix, šéfův synovec! A Asterixovi a Obelixovi je přidělen nemožný úkol učinit z něj pravého muže. Pod arogantním zevnějškem městského kluka se však skrývá ustrašené kuře a tvrdý trénink pár věcí změní Animovaná komedie. NEDĚLE, hod. Občanské sdružení Via Rustica se sídlem v Pacově zahájilo v roce 2007 projekt RE centra. V partnerství se Střední školou v Kamenici nad Lipou pořádá vzdělávací kurzy a poskytuje informace o volných pracovních místech v místě Vašeho bydliště. Tento projekt je realizován s podporou evropských dotací z programu SROP a kraje Vysočina. Centrum nabízí zájemcům zdarma tyto kurzy: angličtina, němčina 250 hodin, začátečníci a mírně pokročilí počítače 120 hodin, základy obsluhy PC, kancelářské aplikace, internet účetnictví 160 hodin, podvojné účetnictví na PC, legislativa, ekonomické základy svářeč standardní normované kurzy ukončené svářečskými zkouškami truhlář 350 hodin, praktický kurz ukončený zkouškou obráběč kovů 300 hodin, praktický kurz ukončený zkouškou řidič nákladního automobilu - standardní řidičské oprávnění skupiny C Štěstí přeje flexibilním Dne 19. února 2007 se uskutečnil Společenský ples SRPDŠ a o den později proběhl dětský karneval. Chtěla bych jménem SRPDŠ poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Byli to: SETORA s. r. o., Počátky, pí Váňová H. KUCHYŇKA Počátky, KADEŘNICTVÍ M Pelhřimov, COLOR EXPETR Štorch, s. r. o., Pelhřimov, Obecní úřad Veselá, BAPO ŠTEPON s. r. o. Počátky, ELEKTROMONTÁŽE Miloslav Skokan Hříběcí, CZECH PEMAS s. r. o. Libor Petrů Hříběcí, Malířství a natěračství Jaroslav Vrábel Počátky, SOME J. Hradec s. r. o., ELEKTRO Jan Bouzek Počátky, Masný průmysl Jan Prantl Žirovnice, Elektra A až Z Jan Janků Počátky, Manikúra pedikúra Leona Tesařová Počátky, PRODUKTION SITO Starý Pelhřimov, Česká spořitelna a. s., Krejčovství Pavla Pelechová Počátky, DIONÝSŮV NEKTAR Vinotéka J. Hradec, OPTIKA ŽABKOVÁ s. r. o. J. Hradec, p. Karel Slavíček Počátky, Truhlářství Hric a Smejkal Počátky, Mlékárna Žirovnice Pavel Nechyba s. r. o., Drogerie Hernovi Počátky, pí Věra Vichrová Počátky, pí Renáta Vetišková, p. Maršík Popelín, Masáže Milan Filsoch Počátky, AGROSPOL CZECH Humpolec, Družina Dačice spol. s r. o., AGRODRUŽSTVO Počátky, TELEFONICA O2 J. Hradec Hypernova, MOSER LEGNO s. r. o. Pelhřimov, PNEUSERVIS Aleš Povolný Počátky, AGROSTROJ a. s. Pelhřimov, DRUPO Počátky, pí Némethová Martina Horní Olešná, CYKLOSPORT J. Hájek J. Hradec, Dlažby a obklady Petr Mejsnar H. Olešná, MADETA a. s., SLUNOVRAT pí Lenka Smrčková Počátky, pí Miroslava Veselá Počátky, ELEKTRA Jana Janková Počátky, KOSMETIKA Marie Kybová Počátky, ALLIANZ POJIŠŤOVNA a. s. Pelhřimov, Město Počátky, Lékárna u sv. Kateřiny Kešner a Krásl s. r. o. Počátky, LEKOS CZ LÉKÁRNA POD JAVOŘICÍ Počátky, p. Blecha VELKOOBCHOD s rybářskými potřebami, IROMEZ s. r. o., Pelhřimov, DROGERIE Věra Blechová Žirovnice, Ovoce zelenina Petr Smrčka Počátky, Zlatnictví a hodinářství Jan a Jiří Brožovi Počátky, KVĚTINKA Jaroslava Hornerová Počátky, QUELLE Eliška Komínová Počátky, JOPRA Josef Preisinger Počátky, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ Mareček a Kysela David, OVOCE ZELENINA Plíhal Počátky, BRAVOLL s. r. o. Žirovnice, KADEŘNICTVÍ Eva Přechová Počátky, pí Jana Nováčková samostatná výtvarnice Počátky, IPC Plast s. r. o. Žirovnice, NESTLÉ Luděk Norek Počátky, TRUHLÁŘSTVÍ Josef Filla Heřmaneč, GASKOM Pavel Komín Počátky, ELZY Počátky Drahoslav Kadlec, ZZN Pelhřimov a. s., pí Ederová Bohumila Žirovnice, Řeznictví a uzenářství Jiří Vojta Počátky. Za peněžní dary děkujeme p. Šimánek Truhlářství Počátky, VTS s. r. o. Počátky, p. Nekola Hotel Modrá hvězda. Dále patří poděkování p. Doležalovi za květiny na předtančení, pí Neuberové a pí Veselé za nacvičení předtančení, pí Vetiškové, žákům ZŠ, Maxíkům a D. Širmarovi za výzdobu sálu a program na karnevale, p. Vojtovi za uvaření výborného guláše, Mgr. M. Blechové, p. L. Nesládkovi, p. P. Kybovi, pí M. Matulové, pí V. Vitků, Mgr. S. Hávovi, pí B. Holubové a všem členům SRPDŠ, kteří se podíleli na zdárném průběhu obou akcí. Za SRPDŠ předsedkyně Iveta Přibylová 8 Kurzy RE centrum připravuje ve spolupráci se Střední školou Kamenice nad Lipou, Střední školou Pelhřimov, Gymnáziem Pacov a Odborným učilištěm v Černovicích. Výuka bude probíhat simultánně v Kamenici a Pacově. Pro zájemce z okolních obcí je možnost úhrady cestovného. V prostorách centra v Pacově je od 12:00 do 17:00 veřejnosti plně k dispozici počítačová učebna připojená k internetu. Centrum funguje od začátku roku a denně vítá několik zájemců o bezplatné vzdělávání, pracovní nabídky a vysokorychlostní internet zdarma. Přijďte i vy, za zkoušku nic nedáte. Více informací a databázi pracovních nabídek naleznete na adrese nebo přímo u pracovníka RE centra na u nebo na telefonu Informace získáte také na adresách Náměstí Svobody 170, Pacov (nad Pizzerií Na náměstí) a SŠ Kamenice nad Lipou Masarykova 410, Kamenice nad Lipou. Adam Jaroš manažer projektu Společenský ples

9 Dotace do rozpočtu města Počátky v roce 2006 Dotace do rozpočtu města Počátky činily v roce 2006 celkem ,9mil Kč. Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky z dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byly vráceny do SR dne 5. února Dotace na sociální dávky je přísně účelová a lze ji použít pouze na výplatu sociálních dávek v souladu s platnými zákony. MěÚ Počátky, finanční odbor Znáte své město? Abychom chodili po našem městě s otevřenýma očima a všímali si svého okolí, budeme v Počáteckém zpravodaji uveřejňovat fotografie domů, ulic, drobných detailů, zákoutí,..apod. Vaším úkolem bude, identifikovat uveřejněnou fotografii. Správné řešení najdete vždy v následujícím čísle zpravodaje. Přejeme hodně úspěchů při hledání a hádání. Redakce PZ 1 9

10 KULTURA INZERCE Řádková inzerce Společné zdanění manželů, daně z příjmů, účetnictví, daňová evidence. Martina Hašpicová, Počátky 512, tel.: Sympatický svobodný 37/189 (zahradník) by se rád seznámil s prima svobodnou dívkou bez závazků let. Tel.: 603/

11 11

12 pevny Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 12

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů:

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např. následujících subjektů: Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít pro takovou činnost povolení příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu Povolení k přímému

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 2. 2017 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.04

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální

2. Komunitní plánování sociálních služeb pro Obec Těchobuz Předsedkyně sociální komise paní Simona Tomanová předložila zastupitelstvu závěry sociální O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00207/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2006 konaného

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 4 konané dne 6. března 2013 Přítomni: Mgr. Morava, Ing. Dominik, Ing. Kroužecký, Mgr. Mrzílková, Ing. T. Hrodek, Ing. Kocourek Omluven: p. I. Šenkýř, Pozdní příchod:

Více

Žádost o povolení k provedení stavby vodních děl. 04. Základní informace

Žádost o povolení k provedení stavby vodních děl. 04. Základní informace Žádost o povolení k provedení stavby vodních děl 04. Základní informace K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY

PŘEDPLATNÉ PLATBA SMS REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY REGULOVANÉ PARKOVÁNÍ V CENTRU UH. HRADIŠTĚ I. II. III. PARKOVÁNÍ ZA POPLATEK DLE ZÓNY ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ HRANICE I. PARKOVACÍ ZÓNY HRANICE II. PARKOVACÍ ZÓNY SOUKROMÉ PLACENÉ PARKOVIŠTĚ PŘEDPLATNÉ AUTOBUSOVÉ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice

Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, Bučovice Město Bučovice Odbor ekonomický a sociální Jiráskova 502, 685 01 Bučovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUČOVICE ZA ROK 2011 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011. 2) Hospodářská činnost města. 3)

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/9867-2013/1654-2013/mrk Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20%

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% 1 z 7 Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% Žadatelé o dotaci vyplňují všechna šedá pole formuláře! Žadatel: (vyplňuje fyzická i právnická osoba) Název

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Obce Osek nad Bečvou konaného dne 31. 7. 2007 UZ/9/1/2007 Zahájení, určení zapisovatele, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání Doplnění

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne 26. 6. 1996 O vytvoření a použití účelových prostředků

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č.

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í USNESENÍ č. 631/12 USNESENÍ č. 632/12 USNESENÍ č. 633/12 USNESENÍ č. 634/12 USNESENÍ č. M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 4. prosince 2012 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Žádost o dotaci v programu:

Žádost o dotaci v programu: ODBOR 1 z 7 Žádost o dotaci v programu: č. 1 Osvětová činnost a ekologická výchova, aktivity ve volném čase dětí a mládeže, osvětové akce pro mládež a dospělé- finanční spoluúčast subjektu 30% č. 2 Zlepšení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Světí, IČ: 00653462 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více