3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen"

Transkript

1 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný komunistickým režimem, je a měl by zase být významným svátkem ženských lidských práv. V roce 2004 se MDŽ opět vrátil do kalendářů jako významný den. V tento den si připomínáme boj o rovnocenné postavení žen ve společnosti. Historicky 1. oslava dne žen se konala v roce 1908 v USA. Tehdy ženy demonstrovaly za hlasovací právo. Je to tedy téměř 100 let, kdy si ženy poprvé troufly vyjít do ulic a požadovat konec diskriminace. MDŽ je uznávaným svátkem v řadě zemí v Evropě, v Austrálii, i v USA. V roce 1910 byl 8. březen schválen Mezinárodní ženskou konferencí v Kodani jako den žen a jejich lidských práv. V českých zemích získaly ženy, i za podpory řady politiků včetně T.G.Masaryka, volební právo již v roce 1918 (zakotveno v ústavě v roce 1920) V mnohých dalších zemích si však musely ženy řadu let počkat. Např. ve Švýcarsku až do 70. let.oficiálního uznání ze strany OSN se tomuto dni dostalo v roce V témže roce se konala v Mexiku 1. světová konference OSN o postavení žen ve společnosti. JiZ Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Pokračuje podle Vás rekonstrukce chodníků a vozovek v Počátkách, které jsou v majetku města, dostatečným tempem? ano(16%) spíše ano(20%) spíše ne(38%) ne(26%) Počet hlasů: 100 Citát na březen Penězi si můžeš koupit dům - ale ne domov. Penězi si můžeš koupit hodiny - ale ne čas. Penězi si můžeš koupit postel - ale ne spánek. Penězi si můžeš koupit knihu - ale ne vědomosti. Penězi si můžeš zaplatit doktora - ale ne dobré zdraví. Penězi si můžeš koupit pozici - ale ne respekt. Penězi si můžeš koupit sex - ale ne lásku. (čínské přísloví) VK Z obsahu: Zeptali jsme se Stoletý vodovod Besedy pro žáky základní školy Co Vás zajímá Výměna řidičských průkazů Zánik povolení k odběru a vypouštění vody Záměr města Dotace do rozpočtu města Zpráva o zápisu žáků do I. tříd ZŠ Z jednání Rady města Počátky Štěstí přeje flexibilním Víte co je rovná daň? Rok 2006 v číslech Znáte své město? Kultura, Inzerce 1

2 Rok 2006 v číslech NEZAMĚSTNANOST V POČÁTKÁCH měsíc počet občanů leden 100 únor 103 březen 106 duben 106 květen 83 červen 74 červenec 75 srpen 68 září 55 říjen 61 listopad 64 prosinec 62 * * * * * * ÚDAJE Z MATRIKY narodilo se celkem 23 dětí, z toho 11 chlapců a 12 dívek celkově zaznamenal matriční obvod Počátky 169 úmrtí (LDN) z tohoto počtu zemřelo 30 občanů Počátek 16 mužů a 14 žen * * * * * * * počet obyvatel: - Heřmaneč 16 - H. Vilímeč 46 - Léskovec 20 - Prostý 26 - Vesce 78 - Počátky celkem: * * * * * * * Sňatků bylo zapsáno na matrice celkem 9 z toho počátečtí občané 5 mimo místní matriku bylo uzavřeno 15 sňatků počáteckých občanů rozvedeno bylo 11 manželství počáteckých občanů Zeptali jsme se O povinném povolení k odběru vody jsem si povídala s jednatelem VTS s.r.o. panem Martinem Pavlíčkem. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DĚLÁ POŘÁDEK VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. CO TO ZNAMENÁ? M.P. Myslím,že se občané nemusejí obávat nějakých velkých změn. Kdo využívá vodu ze studny k jiným účelům než k individuálnímu zásobování pitnou vodou měl by si obstarat povolení. JAK JE TO S VYUŽÍVÁNÍM POVRCHOVÉ VODY? M.P. Povolení není potřeba ani tehdy, používáte-li povrchovou vodu např. pro zalévání bez technického zařízení (čerpadla) KDO BUDE TATO POVOLENÍ VYDÁVAT, KOLIK SE BUDE PLATIT? Povolení bude vydávat Stavební odbor MěÚ Počátky (p. Petr Zadák). Pro podnikatelské účely je nutné získat povolení v Pelhřimově odbor vodního hospodářství. Platit by se zatím nemělo nic. Co přinese budoucnost, to nevíme. Už jednou se v parlamentu mluvilo o zpoplatnění všech studní, ale návrh neprošel. KDE MOHOU OBČANÉ ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE? M.P. Na webových stránkách Počátek i v tomto Zpravodaji najdou čtenáři nejzákladnější informace. Podrobnější informace pak na internetové adrese nebo přímo u pana Zadáka. Co Vás zajímá Jmenovala už Rada města počátek nového jednatele VTS. s.r.o.? Odpovídá: Martin Pavlíček, odstupující jednatel VTS s.r.o. Rada města doporučila jmenovat ředitele VTS s.r.o. Bude jím pan Zdeněk Kopecký který nastoupí do funkce po ukončení pracovního poměru v Třešti, kde pracuje na MěÚ v technickém odboru. Předpokládám, že mu budu funkci předávat asi 2 měsíce. Pozvánka na nový pořad Kulturní zařízení města a Městské muzeum Počátky společně připravují pravidelný cyklus přednášek s názvem Cesty za poznáním. Tento pořad najdete v počátecké kulturní nabídce pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci. Pro první večer bylo vybráno cestování po Kamčatce. Ti kteří nepohrdnou pozváním se setkají nejen s příjemným vyprávěním Martina Dufka, ale i s krásnými diapozitivy. Tento nový projekt startuje 5. dubna v 18:00 v sále KZM. Lákavým pozváním na druhý čtvrteční večer (3. května) je setkání a povídání s Květou Fialovou. Přáním a cílem pořadatelů je, aby si zájemci sami volili témata přednášek podle svých zájmů nebo potřeb, a právě proto jste všichni srdečně zváni. tak nashledanou ve čtvrtek večer! * * * * * zaznamenána na matrice je též jedna svatba zlatá a jedna svatba diamantová * * * * * * nejstarší občané Počátek 7 občanů je starších 90 let. PRO MOZKOVÝ ZÁVIT Rozdělte 100 kilogramů obilí mezi 100 lidí tak, že každý muž dostane 3 kg, každá žena 2 kg a každé dítě půl kg obilí. Kolik mužů, žen a dětí podělíte? (řešení najdete na str.6 ) 2

3 Stoletý vodovod Březen V té době pracovali v zastupitelstvu skuteční patrioti a pokrokoví občané. Jako první ze všech okolních měst se rozhodli dovést pitnou vodu od zdroje až do města, aby tak ulehčili život třem tisícům občanů města. Prameny sv. Markéty a sv. Vojtěcha dávaly dostatečné množství kvalitní vody a tak už dokonce v roce 1899 předložila počátecká městská rada poprvé návrh zřídit veřejný městský vodovod. K realizaci došlo až o pár let později, v roce 1905, když město dostalo povolení a zadalo tuto stavbu firmě PEKAŘ a VAČKÁŘ Praha-Karlín 1.česká továrna na pumpy a vodoměry. V březnu 1907 bylo započato s pracemi. Bylo přivezeno několik vagónů potrubí. Přijeli kopáči. Denně pracovalo na výkopech, kladení potrubí, odčerpávání vody,..kolem 80 lidí. Proto mohl být už za půl roku (na podzim 1907) vodovod poprvé napuštěn vodou. Po celém městě chrlily stojany spoustu dobré, kvalitní vody k radosti všech obyvatel. Výtokové stojany, některé dokonce s lucernami, stály takřka v každé ulici města. Vodovodní přípojky do jednotlivých domů vznikaly až v pozdějších létech. Např. v roce 1924 už bylo vybudováno 155 přípojek do domů. Řadu let stačily město zásobit vodou pouze prameny sv. Markéty a sv. Vojtěcha. Jenže spotřeba vody byla značná. V té době žilo v Počátkách skoro 3000 obyvatel, 800 kusů velkého dobytka, 500 kusů malého dobytka, pivovar, nemocnice, 14 hospod, 6 výroben lihovin, 1 výrobna sodové vody, 1 barvířský závod, atd. Proto se o několik let později začaly využívat i další prameny z okolí Počátek. Až se v létě vydáte na procházku, projděte kolem hájovny, kolem sv. Markéty a potom doleva. Tam stojí, ukryt křovím, stoletý Počátecký vodojem s tímto nápisem: Vodovod tento, v němž soustředěny jsou blízké pro svou dobrou a osvědčenou jakost chvalně známé prameny sv. Vojtěcha a sv. Markéty a jiné byl nákladem obce Počátecké, za podpory záložny Počátecké, země a státu. Péčí zastupitelstva města Počátek vedené prospěti obyvatelstvu města opatřením dobré pitné a užitkové vody. Přáním zastupitelstva města jest, aby vodovod tento prospíval zdraví a potřebám obyvatelstva města nyní i v nedohledných dobách budoucích. Stavba vodovodu provedena byla v roku 1907, kdy v čele městské rady nalézali se: Starosta města Raimund Werner a členové městské rady JUDr. F. Petrof MUDr. Beran J. Kubeš F.Povolný F. Kotál J. Brdlík E. Dvořák M.Francán V Počátkách v listopadu 1907 F. Ježek kameník Dnes je pro nás dostatek kvalitní vody naprostou samozřejmostí, ale zamysleme se nad těmito údaji. V Počátkách jsme měli, díky pokrokovým zastupitelům, vodovod už v roce 1907, V Pelhřimově a v Humpolci si jej vybudovali v letech , v Kamenici nad Lipou a v Pacově v letech V sousední Žirovnici si zřídili městský vodovod dokonce až v letech Naši předci si jistě zaslouží, abychom si na ně, při této příležitosti, vzpomněli a v duchu jim poděkovali. Jako projev úcty, bychom snad mohli zrestaurovat nápis na stoletém vodojemu, který čin našich předků připomíná. Besedy pro žáky základní školy V prvním pololetí školního roku 2006/2007 proběhly v městské knihovně besedy pro žáky 6.,7., a 8. tříd základní školy Otokara Březiny v Počátkách. Úkolem bylo přiblížit žákům autory světové literatury a jejich díla. Doufám, že besedy žákům trošku pomohly a zpestřily výuku českého jazyka. Také bych chtěla poděkovat paním učitelkám za podporu a vzornou ukázněnost dětí. V dalším pololetí bych chtěla, pokud bude zájem, pokračovat v besedách pro první i druhý stupeň základní školy, popř. s exkurzí pro mateřskou školku. Smejkalová Irena, knihovnice Víte co je rovná daň? Od loňských červnových voleb očekávali občané-voliči rozhodnutí, které trendy a myšlenky povedou naši zemi po další čtyřleté období. S odstupem měsíců lze s jistotou tvrdit, že místo rozhodnutí, které myšlenky nám budou vládnout došlo jen na to kdo nám bude vládnout. Jednou z myšlenek často zmiňovaných oběma rozhodujícími volebními tábory byla i rovná daň. Předvolební doba je už taková, že přeje více heslům než myšlenkám. Pokud se o rovné dani politici zmiňovali, pak velmi často zkratkovitě, či hanlivě s pohrdáním a nad to velmi často bez znalosti podstaty věci samotné. A tak v čase, kdy mnozí z nás jsou postiženi vyplňováním běžnému občanu nesrozumitelných a stále složitějších daňových přiznání berte prosím následující příspěvek spíše jako osvětu než politikum. V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně příjmu, kterého pod ochranou státu požívají Každá daň by měla být promyšlena tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, kolik ona skutečně přináší do státní pokladny. Adam Smith, Pojednání o podstatě a původu bohatství národů Ekonomové po celém světě od dob Adama Smithe doporučují rovnou daň jako spravedlivější a méně škodlivý způsob zdanění. Dáme-li na internetu vyhledat slovní spojení flat tax, získáme tisíce odkazů, článků, knih, studií a argumentů ve prospěch rovné daně. Důvod je prostý: Zdanění, jehož účelem je narušit přirozený princip rovného zdanění a zvýhodnit jedny poplatníky na úkor druhých, se neobejde bez velkých daňových úniků, bez ztrát na hospodářském růstu, bez obrovské byrokracie a bez snah poškozených skupin zanášet do daňového systému (pokračování na str. 5) 3

4 Výměna řidičských průkazů Zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem řidičům, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1.července 1964 do 31.prosince 1993, povinnost provést jeho výměnu za nový řidičský průkaz nejpozději do 31.prosince Po uvedené lhůtě tyto řidičské průkazy pozbývají platnosti. Výměnu provádí městský úřad obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu vlastníka řidičského průkazu. Řidič podá žádost o výměnu na předepsaném formuláři, doloží jednu fotografii a předloží ke kontrole občanský průkaz a starý řidičský průkaz. Po uplynutí lhůty 20 dnů je nový řidičský průkaz připraven na příslušném městském úřadu k osobnímu vyzvednutí proti odevzdání původního řidičského průkazu. Výměna je bezplatná. Jak vypadá situace ve správním území Městského úřadu Pelhřimov Podle údajů ke dni 3.listopadu 2006 zbývalo vyměnit ještě ks řidičských průkazů. K 31. prosinci 2006 zbývalo ještě vyměnit ks řidičských průkazů. To znamená, že každý měsíc bylo vyměněno 100 ks řidičských průkazů. Tímto tempem bychom na výměnu potřebovali více jak 5let. Bohužel zákon dává řidičům možnost vyměnit staré řídičské průkazy nejpozději do konce letošního roku, a to jak je výše uvedeno bezplatně. Městský úřad přijal opatření, aby v úředních dnech (pondělí, středa, pátek) vyhověl maximálnímu počtu žadatelů, ale všechny opatření se minou účinkem, pokud řidiči nechají výměnu na závěr roku. Chceme vás, řidiče, každý měsíc průběžně informovat o situaci ve výměně řidičských průkazů a stále vám připomínat : Nenechávejte výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli, protože pak se může stát, že výměnu řidičského průkazu do konce roku 2007 nestihnete. Znovu bych vás chtěl upozornit na možnost elektronického objednání na určitou hodinu v úředních dnech pomocí nově zřízeného rezervačního systému. Postup je jednoduchý. Na adrese v levém sloupci vyberete z nabídky odkaz Rezervační systém odkud se proklikáte přes odkaz ON LINE REGISTRACE výběr konkrétní služby Evidence řidičů na kalendář, kde můžete provést rezervaci své návštěvy na městském úřadu na libovolný úřední den a hodinu až 3 měsíce předem. Při příchodu na městský úřad ve zvoleném termínu a hodině Vás systém zařadí na aktuální místo ve frontě žadatelů o výměnu řidičského průkazu. Rezervační systém byl spolufinancován z prostředků EU. Údaje o počtu vyměněných ŘP za leden získáme z Ministerstva dopravy ČR v průběhu měsíce února a budeme Vás informovat v příštím článku. Věřím, že pochopíte naléhavost tohoto upozornění, které je pro vás a ve váš prospěch, a v dalším článku vás budu moci informovat o tom, že situace se lepší, -w- Záměr města č. 3/07 Město Počátky nabízí k pronájmu nebytový prostor v budově č.p. 408 na Lipáreckém nám. v k. ú. Počátky za účelem vícemístné garáže se stáním max. 4 osobních vozidel. Minimální cena 500,-Kč/měsíc/1 vozidlo. Nabídky lze předkládat na MěÚ Počátky v zalepené obálce nejpozději do Prohlídka prostor je možná po dohodě na Vodotechnických službách Počátky s. r. o., Tyršova 347. Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA Píseň o kopci Kdo musel projeti tím drsným koutem jihu Vysočiny po cestách, které se plazí do kopců z kamení jak pokroucené klíny, ten minul i zde místa, kde kříž a nebo kámen připomínají náhlý zvrat v příběhu rozehraném. Jedno z těch míst je blízký kopec, který dodnes neztratil svou moc. I dnes je z toho místa slyšet klení s voláním o pomoc. Slyšel jsem, jak starý vozka píseň o kopci zpíval. Ta píseň vracela čas zpět. Ten muž z příběhu prach svál když tou písní začal vyprávět. Jede forman krajinou, zná formanskou čest, s nákladem včas zdolati úskalí všech cest. Jede forman krajinou, klapot kopyt zní. Jen kůň ví, že je to dnes cesta poslední. Jede forman vesnicí, náklad veze v dál, vůz rachotí silnicí, kůň nechce jít dál. Za vesnicí k hájovně velký kopec je. Zbijovka se to místo dávno jmenuje. To jméno mu kdosi dal, který svědkem byl, jak kdejaký vozka tam svoje koně bil. Forman kopec dobře zná, musí však jet dál aby přízi v Počátkách tkalcům odevzdal. 4 Kůň pod kopcem zůstal stát, konec cítí již, tam před starou kovárnou, kde stojí teď kříž. Forman ale zvedá bič, začne koně bít. Bolest nutí naposled pokusit se jít. Sil však rychle ubývá, život zhasíná. Sluha pro svého pána v kopci umírá. Dávno, dávno poslední vozka tudy jel do kopce, který kdysi koně zabíjel. Stovky koní táhnou dnes koráby silnic. Přesto dnešním formanům kopec vrásní líc. Čas mu roli ponechal, kterou kdysi hrál. V zimě žádný kamion jej dosud nezdolal.

5 Zánik povolení k odběru a vypouštění vody K zaniká povolení k odběru a vypouštění vod - Každý kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu musí mít povolení vodoprávního úřadu Užíváte vodu například jako - fyzická osoba odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod? - živnostník odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod? - zemědělec odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat? - rybníkář odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží? - provozovatel veřejného koupaliště odběr či vypouštění vody? - provozovatel lyžařského areálu odběr vody k výrobě sněhu vodními děly? K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu. Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.). Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit: - u fyzické osoby až Kč - u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až Kč Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. Povolení k odběru pozemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají. Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na Vašem obecním úřadu nebo volejte bezplatně infolinku Zpráva o zápisu žáků do I. tříd ZŠ v Počátkách pro školní rok 2007/2008 Jako každým rokem, tak i letos jsme přivítali v naší škole u zápisu budoucí prvňáčky. Zápis se konal 1. února 2007 na naší škole v příjemné atmosféře letošní 1. B třídy. Děti se seznámily s prostředím třídy a svými budoucími učitelkami Mgr. Danou Kuklovou a Mgr. Ivetou Sobotkovou. K zápisu se dostavilo 41 dětí, nejenom z Počátek, ale i okolních obcí (Horní Olešná, Horní Vilímeč, Jakubín, Jihlávka, Kaliště, Panské Dubénky, Polesí, Stojčín). Pro většinu dětí a jejich rodičů je zápis do školy důležitým mezníkem, stejně jako samotný nástup do 1. třídy. Rodiče si uvědomují, že jejich ratolesti přestávají být malými dětmi, které si jen hrají. Při jejich první návštěvě ve škole si mohly vyzkoušet, co je od září čeká. Některé děti se pustily do plnění úkolů u zápisu odvážně, jiné potřebovaly povzbuzení, jak ze strany rodičů, tak ze strany přítomných učitelek z MŠ. Děti se snažily plnit různé úkoly, např. poznávaly základní geometrické tvary, barvy, určovaly rozdíly v obrázcích. Děti byly velmi aktivní, dobře spolupracovaly s učitelkami, měly připraveny pěkné básničky, písničky i pohádky. Ze zápisu si děti odnesly vzpomínku v podobě pamětního listu, drobné dárky od sponzorů a výrobky ze školní družiny, které vyrobily vychovatelky s dětmi Hana Bednářová a Ivona Hronová. Ke klidnému průběhu přispěla i přítomnost ředitelky MŠ Hany Trkolové a učitelek Jany Zvolánkové a Radky Moravcové. Budoucím prvňáčkům přejeme ještě mnoho hezkých zážitků v MŠ a v září úspěšný start ve škole. Pochvalou a povzbuzením jim pomohou jak učitelky, tak rodiče. Zápis a legislativa: Termín zápisu je dán vyhláškou MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. 3, který stanovuje rozmezí konání zápisu od 15. ledna do 15. února. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, v němž má dítě tuto docházku zahájit dle 36 školského zákona 561/2004 Sb. Mgr. Dana Kuklová, Mgr. Iveta Sobotková Další zprávy : ZŠ Počátky nabízí za úplatu zapůjčení lyžařské výzbroje. Bližší informace včetně ceníku jsou k dispozici u Mgr. Hávy Stanislava. V plném proudu běží soutěže na okresní úrovni. Zde nás úspěšně reprezentovali žáci Žizková Zuzana, Nesládková Pavla a Blanka, Petrů Martin a Čekalová Aneta.Děkuji jim i vyučujícím, kteří je připravovali. 5 Mgr. Blažíček Jaroslav protiopatření v podobě dalších úlev, dalších výjimek, dalších odečitatelných položek a dalších zvláštních sazeb. Zavedení rovné daně objektivně zvyšuje daňovou spravedlnost, omezuje časové a administrativní náklady zdanění a zrychluje ekonomický růst. V České republice by zavedení rovné daně znamenalo odstranění selektivních výhod u daně z příjmu, zavedení jednotné sazby pro fyzické i právnické osoby (daňové přiznání s 5 kolonkami vyplní každý kdo umí číst a to bez cizí pomoci), zrušení daně z kapitálových výnosů s cílem zabránit dvojímu zdanění a zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty. Daňový systém, který dnes používáme, byl v letech prakticky převzat z tzv. vyspělých západních států (Německo, Francie, Kanada) v dobré víře, že funguje-li tam, bude bez velkých změn fungovat i u nás. Byl však převzat i s historicky vzniklým balastem postupně doplňovaných úlev a výjimek, které vznikaly v jiných zemích a v jiných podmínkách, včetně neúměrně vysoké daňové progrese. Ke kritické revizi tehdy nedošlo možná dílem z nezkušenosti, ale spíše z toho důvodu, aby podnikatelé, kteří k nám ze zahraničí přicházeli našli tu svou úlevu, která jim umožní tzv. optimalizovat svou daňovou povinnost. Ne dosti na tom. V průběhu let byly daňové zákony mnohokrát novelizovány a součástí všech novel bylo vždy zahrnutí dalších úlev, výjimek a odpočitatelných položek, které vedly k tomu, že dnes k vyplnění daňového přiznání ve většině případů potřebujete daňového poradce. Složitost systému daní vytváří podmínky pro daňové úniky a obtížnost odhalování daňových podvodů dává šanci korupčnímu chování. Nerovný daňový systém je vždy nespravedlivý a škodlivý zároveň. Např. dva poplatníci se stejným příjmem, kteří se chtějí finančně zabezpečit na stáří, platí různě velké daně, pokud jeden z nich raději spoří v bance a druhý si kupuje např. daňově zvýhodněné životní (pokračování na str. 6)

6 pojištění. Jindy si titíž chtějí zajistit bydlení. Jeden z nich využije daňově zvýhodněné půjčky na koupi vlastního bytu a má nižší daně než poplatník, který se rozhodne bydlet v nájemním bytě. Aby se poplatníci vyhnuli nerovnému zacházení, podřizují se daňovým zákonům a volí zboží a služby s daňovou výhodou. Zákon tak dává některým výrobkům a službám výhodu bez nichž by byly drahé - nekonkurenceschopné. Tak nerovné zdanění zpomaluje hospodářský růst. Čím více musí poplatníci najímat daňových poradců a účetních, čím více daňových kurzů jim musí platit, čím více knih a návodů o daních musí nakupovat, čím delší daňová přiznání a poučení musí ministerstva tisknout, tím více vzdělaných lidí zaměstnává činnost, která je sice v dané situaci užitečná, ale v systému rovného zdanění zbytečná. Všichni tito inteligentní lidé by mohli využít svůj čas a zdroje k přemýšlení o tom, jak zefektivnit činnost firmy, místo daňových brožur by se mohly nakupovat a vyrábět užitečnější věci. I tyto časové a finanční náklady zpomalují hospodářský růst. Složitost daňového systému a existence neskutečného množství výjimek vede paradoxně k tomu, že daňové sazby jsou zbytečně a neúměrně vysoké podle jednoduchého pravidla, že ty výjimky musí někdo zaplatit a ten někdo je ten, který si dosud žádnou výjimku do zákona neprosadil. (Nepřipomíná Vám to pravidlo socialismu, že dobře se má ten, který má všade známé a až budeme mít všichni všade své známé nastane konečně spravedlnost?). S výjimkou nešťastných poplatníků, kteří nedokáží všechny úlevy využít a na systém doplácejí, a s výjimkou šťastných poplatníků, kteří dokáží systém využít maximálně ve svůj prospěch (a každý je ve svém okolí znáte nejlépe) vede dnešní systém de facto k rovnému zdanění ale s obrovskými náklady a ztrátami na hospodářském růstu. J. Třebický Letem nejen počáteckým světem Až na ten Gambáč Dávno pryč je doba, kdy se v našem městečku každoročně konalo minimálně šest i více, vždy hojně navštěvovaných plesů - v sokolovně či v sále Agrostroje. Každý z nich měl své osobité kouzlo ať již ve výběru kapely, občerstvení, tomboly i celkového zaměření na tu či onu věkovou skupinu. I na úroveň obsluhy. Vyjmenovávat je nebudu, ale pamětníci si jistě rádi vzpomenou na nezapomenutelné zážitky. Na většině plesů byla zajištěna i roznášková služba veškerého podávaného sortimentu. To už dnes není. Musím přiznat, že v našem mladším věku jsme nevynechali ani jeden, snad kromě Hasičského (tehdy požárnického), který byl všeobecně považován za ples pro střední až starší generace. A právě o tom letošním hasičském plesu (na jiném jsme letos bohužel nebyli) bych se chtěl v krátkosti zmínit. Povedl se - k potěšení účastníků a jistě i samotných pořadatelů. Avizovaná odnož hudby Hradní stráže a Ministerstva vnitra zahrála s chutí a na profesionální úrovni všechny žánry a tak se tanečníci vyřádili. My s manželkou jsme nevynechali snad ani jednu sérii a vydrželi jsme až do samého konce. Často jsme museli nechat oči i uši na výkonech muzikantů, střídajících řadu nástrojů, včetně dvojích houslí. Zážitek i pro samotný poslech. Žádný řvinec a tolikrát diskutovaná špatná akustika sálu Sokolovny jakoby se vytratila. FRK Závory a závoráři mizí Krátce se chci zmínit o skutečnosti, kterou zřejmě většina počáteckých dosud nezaregistrovala. Totiž, že na naší nejbližší železniční trati Veselí n. Lužnicí Jihlava už nemáme mechanické závory na přejezdech, obsluhovaných závoráři na železničních zastávkách. Začalo to již před několika lety zrušením mechanických závor a tím i jejich obsluhy na zastávce Horní Vilímeč. V loňském roce to pokračovalo, tak už máme další automatická přejezdová zařízení na všech zastávkách uvedené trati. Dráhy tím naplňují stávající trend úspory pracovníků za každou cenu. Zkuste jet motoráčkem, kde strojvedoucí zastává i funkci průvodčího a na zrušených zastávkách prodává i jízdenky. Tak třeba v Bednárečku či Rodvínově vzniká díky tomu i pětiminutové zpoždění. Na druhé straně motoristé jedoucí směrem do J. H. musí být spokojeni, protože např. u závor v Bednárečku či Bednárci se mnohdy načekali víc než dost. Horší je to s čekárnami. Většinou uzavřené, díky vandalům s rozbitými okny. Typickým odstrašujícím příkladem je naše nejbližší zastávka Horní Vilímeč. Naopak dobře to vyřešili např. v Bednárci. Bývalou služebnu i čekárnu zbourali a na peróně vyrostl pěkný přístřešek, chránící před nepřízní počasí. FRK Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost informuje Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost zřízená Radou města Počátky upozorňuje zájmové organizace v Počátkách, že žádosti o finanční příspěvek na svou činnost v r lze podávat na MěÚ Počátky. Žádosti o fin. příspěvky budou projednány komisí v měsíci dubnu 2007 a předány ke schválení Radě města. V. Doležalová, Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost 6 Poděkování Městská knihovna Počátky obdržela v měsíci únoru dar od firmy ELZY Počátky spol. s r. o. Jedná se o několik příruček k obsluze počítače. Tyto knihy v naší knihovně zatím chyběly a naši čtenáři je určitě uvítají. Mnohokrát děkujeme. Městská knihovna Počátky Upozornění Česká pojišťovna upozorňuje klienty, že úřední hodiny jednatelství ČP jsou od vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 hod na MěÚ Počátky PRO MOZKOVÝ ZÁVIT (řešení) (pokračování příště) Existuje šest různých řešení. Zde je jedno: mužů je 5, žen je 25 a dětí je 70.

7 Z jednání Rady města Počátky Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy na vlastní investiční činnost takto: chodník v Nádražní ulici chodníky v části Žirovnické ulici u bytových domů dokončení oplocení venkovního sportoviště u sokolovny oprava opěrné zdi Na hradbách investiční činnost příspěvkových organizací: KZM ,- ZŠ ,- MtŠ ,- SDH ,- Ředitelé a vedoucí zařízení sami předloží záměr na využití uvolněných finančních prostředků do * * * * Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit rozpočtovou změnu ,- na financování tří projektů a jejich následné zpracování a podání žádostí pro čerpání možných prostředků z EU projekt na rekonstrukci budovy kina projekt na rekonstrukci Palackého a Mariánského náměstí projekt na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. * * * * Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit název ulice NA KOPCI k novostavbám rodinných domků u Vesce. Informace o dalším průběhu prací na dostavbě prodejny potravin společnost Zmeškal s. r. o. Vážení spoluobčané, v Počáteckém zpravodaji č. 8/2006 jsem Vás ve stručnosti seznámil s naším plánem na rozšíření a modernizaci naší prodejny potravin, kterou provozuje naše společnost v objektu Horní ul. 97, Počátky. Nyní, kdy už máme vypracován konkrétní harmonogram a kdy se prakticky blížíme do finále této akce, si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že naše prodejna bude v týdnu od (sobota) do (neděle) úplně uzavřena. Ubezpečuji Vás zároveň, že se jedná o nezbytné opatření, protože práce, které budou v této době na prodejně probíhat, je vyloučeno provádět v rámci normálního provozu prodejny. Pokud vše půjde podle plánu, rádi Vás v nových prostorách prodejny uvítáme v pondělí při slavnostním znovuotevření prodejny. Doufám, že toto opatření přijmete s pochopením a že nám jako naši zákazníci zachováte přízeň a že se Vám v nové prodejně bude nakupovat lépe a příjemněji. Ing. Tomáš Zmeškal, jednatel společnosti Zmeškal s. r. o. 7

8 KINO POČÁTKY BŘEZEN 2006 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK. Příběh o zrození legendy o texaském masakru se odehrává v roce 1969, kdy bratři Dean a Eric Hillovi utíkají se svými přítelkyněmi ze sběrného tábora rekrutů. Oba páry si užívají divokou jízdu Texasem a v tom ještě netuší, že se blíží nejzásadnější boj jejich života. NEDĚLE, hod. RO K PODVRAŤÁKŮ ČR 2006, 104 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ Nový film Karla Janáka, režiséra filmů Snowboarďáci a Rafťáci, nás přivádí do světa mladých muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí a mafie. Černá komedie o gangsterech amatérech je svým tématem i zpracováním poněkud odlišná od předchozích teenagerovských komedií NEDĚLE, hod. DÉJA VU USA 2006, 128 MIN., DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Thriller se točí okolo tajemného pocitu déja vu, který provází agenta agentury ATF. Při vyšetřování bombového útoku na trajektu, odhalí, že záhadný úkaz je ve skutečnosti něčím mnohem silnějším než si většina kolegů myslí. V tom okamžiku začíná jeho závod s časem o životy stovek nevinných lidí. NEDĚLE, hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ FRANCIE 06, 78 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právě přijel Zničehonix, šéfův synovec! A Asterixovi a Obelixovi je přidělen nemožný úkol učinit z něj pravého muže. Pod arogantním zevnějškem městského kluka se však skrývá ustrašené kuře a tvrdý trénink pár věcí změní Animovaná komedie. NEDĚLE, hod. Občanské sdružení Via Rustica se sídlem v Pacově zahájilo v roce 2007 projekt RE centra. V partnerství se Střední školou v Kamenici nad Lipou pořádá vzdělávací kurzy a poskytuje informace o volných pracovních místech v místě Vašeho bydliště. Tento projekt je realizován s podporou evropských dotací z programu SROP a kraje Vysočina. Centrum nabízí zájemcům zdarma tyto kurzy: angličtina, němčina 250 hodin, začátečníci a mírně pokročilí počítače 120 hodin, základy obsluhy PC, kancelářské aplikace, internet účetnictví 160 hodin, podvojné účetnictví na PC, legislativa, ekonomické základy svářeč standardní normované kurzy ukončené svářečskými zkouškami truhlář 350 hodin, praktický kurz ukončený zkouškou obráběč kovů 300 hodin, praktický kurz ukončený zkouškou řidič nákladního automobilu - standardní řidičské oprávnění skupiny C Štěstí přeje flexibilním Dne 19. února 2007 se uskutečnil Společenský ples SRPDŠ a o den později proběhl dětský karneval. Chtěla bych jménem SRPDŠ poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Byli to: SETORA s. r. o., Počátky, pí Váňová H. KUCHYŇKA Počátky, KADEŘNICTVÍ M Pelhřimov, COLOR EXPETR Štorch, s. r. o., Pelhřimov, Obecní úřad Veselá, BAPO ŠTEPON s. r. o. Počátky, ELEKTROMONTÁŽE Miloslav Skokan Hříběcí, CZECH PEMAS s. r. o. Libor Petrů Hříběcí, Malířství a natěračství Jaroslav Vrábel Počátky, SOME J. Hradec s. r. o., ELEKTRO Jan Bouzek Počátky, Masný průmysl Jan Prantl Žirovnice, Elektra A až Z Jan Janků Počátky, Manikúra pedikúra Leona Tesařová Počátky, PRODUKTION SITO Starý Pelhřimov, Česká spořitelna a. s., Krejčovství Pavla Pelechová Počátky, DIONÝSŮV NEKTAR Vinotéka J. Hradec, OPTIKA ŽABKOVÁ s. r. o. J. Hradec, p. Karel Slavíček Počátky, Truhlářství Hric a Smejkal Počátky, Mlékárna Žirovnice Pavel Nechyba s. r. o., Drogerie Hernovi Počátky, pí Věra Vichrová Počátky, pí Renáta Vetišková, p. Maršík Popelín, Masáže Milan Filsoch Počátky, AGROSPOL CZECH Humpolec, Družina Dačice spol. s r. o., AGRODRUŽSTVO Počátky, TELEFONICA O2 J. Hradec Hypernova, MOSER LEGNO s. r. o. Pelhřimov, PNEUSERVIS Aleš Povolný Počátky, AGROSTROJ a. s. Pelhřimov, DRUPO Počátky, pí Némethová Martina Horní Olešná, CYKLOSPORT J. Hájek J. Hradec, Dlažby a obklady Petr Mejsnar H. Olešná, MADETA a. s., SLUNOVRAT pí Lenka Smrčková Počátky, pí Miroslava Veselá Počátky, ELEKTRA Jana Janková Počátky, KOSMETIKA Marie Kybová Počátky, ALLIANZ POJIŠŤOVNA a. s. Pelhřimov, Město Počátky, Lékárna u sv. Kateřiny Kešner a Krásl s. r. o. Počátky, LEKOS CZ LÉKÁRNA POD JAVOŘICÍ Počátky, p. Blecha VELKOOBCHOD s rybářskými potřebami, IROMEZ s. r. o., Pelhřimov, DROGERIE Věra Blechová Žirovnice, Ovoce zelenina Petr Smrčka Počátky, Zlatnictví a hodinářství Jan a Jiří Brožovi Počátky, KVĚTINKA Jaroslava Hornerová Počátky, QUELLE Eliška Komínová Počátky, JOPRA Josef Preisinger Počátky, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ Mareček a Kysela David, OVOCE ZELENINA Plíhal Počátky, BRAVOLL s. r. o. Žirovnice, KADEŘNICTVÍ Eva Přechová Počátky, pí Jana Nováčková samostatná výtvarnice Počátky, IPC Plast s. r. o. Žirovnice, NESTLÉ Luděk Norek Počátky, TRUHLÁŘSTVÍ Josef Filla Heřmaneč, GASKOM Pavel Komín Počátky, ELZY Počátky Drahoslav Kadlec, ZZN Pelhřimov a. s., pí Ederová Bohumila Žirovnice, Řeznictví a uzenářství Jiří Vojta Počátky. Za peněžní dary děkujeme p. Šimánek Truhlářství Počátky, VTS s. r. o. Počátky, p. Nekola Hotel Modrá hvězda. Dále patří poděkování p. Doležalovi za květiny na předtančení, pí Neuberové a pí Veselé za nacvičení předtančení, pí Vetiškové, žákům ZŠ, Maxíkům a D. Širmarovi za výzdobu sálu a program na karnevale, p. Vojtovi za uvaření výborného guláše, Mgr. M. Blechové, p. L. Nesládkovi, p. P. Kybovi, pí M. Matulové, pí V. Vitků, Mgr. S. Hávovi, pí B. Holubové a všem členům SRPDŠ, kteří se podíleli na zdárném průběhu obou akcí. Za SRPDŠ předsedkyně Iveta Přibylová 8 Kurzy RE centrum připravuje ve spolupráci se Střední školou Kamenice nad Lipou, Střední školou Pelhřimov, Gymnáziem Pacov a Odborným učilištěm v Černovicích. Výuka bude probíhat simultánně v Kamenici a Pacově. Pro zájemce z okolních obcí je možnost úhrady cestovného. V prostorách centra v Pacově je od 12:00 do 17:00 veřejnosti plně k dispozici počítačová učebna připojená k internetu. Centrum funguje od začátku roku a denně vítá několik zájemců o bezplatné vzdělávání, pracovní nabídky a vysokorychlostní internet zdarma. Přijďte i vy, za zkoušku nic nedáte. Více informací a databázi pracovních nabídek naleznete na adrese nebo přímo u pracovníka RE centra na u nebo na telefonu Informace získáte také na adresách Náměstí Svobody 170, Pacov (nad Pizzerií Na náměstí) a SŠ Kamenice nad Lipou Masarykova 410, Kamenice nad Lipou. Adam Jaroš manažer projektu Společenský ples

9 Dotace do rozpočtu města Počátky v roce 2006 Dotace do rozpočtu města Počátky činily v roce 2006 celkem ,9mil Kč. Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky z dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byly vráceny do SR dne 5. února Dotace na sociální dávky je přísně účelová a lze ji použít pouze na výplatu sociálních dávek v souladu s platnými zákony. MěÚ Počátky, finanční odbor Znáte své město? Abychom chodili po našem městě s otevřenýma očima a všímali si svého okolí, budeme v Počáteckém zpravodaji uveřejňovat fotografie domů, ulic, drobných detailů, zákoutí,..apod. Vaším úkolem bude, identifikovat uveřejněnou fotografii. Správné řešení najdete vždy v následujícím čísle zpravodaje. Přejeme hodně úspěchů při hledání a hádání. Redakce PZ 1 9

10 KULTURA INZERCE Řádková inzerce Společné zdanění manželů, daně z příjmů, účetnictví, daňová evidence. Martina Hašpicová, Počátky 512, tel.: Sympatický svobodný 37/189 (zahradník) by se rád seznámil s prima svobodnou dívkou bez závazků let. Tel.: 603/

11 11

12 pevny Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 12