3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2007. Mezinárodní den žen. Z obsahu: Citát na březen"

Transkript

1 3/2007 Mezinárodní den žen Ihned po sametové revoluci byly povinné kolektivní oslavy svátku žen zrušeny. Oddychli si ženy i muži, aniž by si uvědomovali, že tento březnový svátek, po dlouhý čas degradovaný komunistickým režimem, je a měl by zase být významným svátkem ženských lidských práv. V roce 2004 se MDŽ opět vrátil do kalendářů jako významný den. V tento den si připomínáme boj o rovnocenné postavení žen ve společnosti. Historicky 1. oslava dne žen se konala v roce 1908 v USA. Tehdy ženy demonstrovaly za hlasovací právo. Je to tedy téměř 100 let, kdy si ženy poprvé troufly vyjít do ulic a požadovat konec diskriminace. MDŽ je uznávaným svátkem v řadě zemí v Evropě, v Austrálii, i v USA. V roce 1910 byl 8. březen schválen Mezinárodní ženskou konferencí v Kodani jako den žen a jejich lidských práv. V českých zemích získaly ženy, i za podpory řady politiků včetně T.G.Masaryka, volební právo již v roce 1918 (zakotveno v ústavě v roce 1920) V mnohých dalších zemích si však musely ženy řadu let počkat. Např. ve Švýcarsku až do 70. let.oficiálního uznání ze strany OSN se tomuto dni dostalo v roce V témže roce se konala v Mexiku 1. světová konference OSN o postavení žen ve společnosti. JiZ Anketní otázka z webových stránek Výsledek ankety, která proběhla na oficiálních webových stránkách města Počátky (www.pocatky.cz). Zveřejněno od do Pokračuje podle Vás rekonstrukce chodníků a vozovek v Počátkách, které jsou v majetku města, dostatečným tempem? ano(16%) spíše ano(20%) spíše ne(38%) ne(26%) Počet hlasů: 100 Citát na březen Penězi si můžeš koupit dům - ale ne domov. Penězi si můžeš koupit hodiny - ale ne čas. Penězi si můžeš koupit postel - ale ne spánek. Penězi si můžeš koupit knihu - ale ne vědomosti. Penězi si můžeš zaplatit doktora - ale ne dobré zdraví. Penězi si můžeš koupit pozici - ale ne respekt. Penězi si můžeš koupit sex - ale ne lásku. (čínské přísloví) VK Z obsahu: Zeptali jsme se Stoletý vodovod Besedy pro žáky základní školy Co Vás zajímá Výměna řidičských průkazů Zánik povolení k odběru a vypouštění vody Záměr města Dotace do rozpočtu města Zpráva o zápisu žáků do I. tříd ZŠ Z jednání Rady města Počátky Štěstí přeje flexibilním Víte co je rovná daň? Rok 2006 v číslech Znáte své město? Kultura, Inzerce 1

2 Rok 2006 v číslech NEZAMĚSTNANOST V POČÁTKÁCH měsíc počet občanů leden 100 únor 103 březen 106 duben 106 květen 83 červen 74 červenec 75 srpen 68 září 55 říjen 61 listopad 64 prosinec 62 * * * * * * ÚDAJE Z MATRIKY narodilo se celkem 23 dětí, z toho 11 chlapců a 12 dívek celkově zaznamenal matriční obvod Počátky 169 úmrtí (LDN) z tohoto počtu zemřelo 30 občanů Počátek 16 mužů a 14 žen * * * * * * * počet obyvatel: - Heřmaneč 16 - H. Vilímeč 46 - Léskovec 20 - Prostý 26 - Vesce 78 - Počátky celkem: * * * * * * * Sňatků bylo zapsáno na matrice celkem 9 z toho počátečtí občané 5 mimo místní matriku bylo uzavřeno 15 sňatků počáteckých občanů rozvedeno bylo 11 manželství počáteckých občanů Zeptali jsme se O povinném povolení k odběru vody jsem si povídala s jednatelem VTS s.r.o. panem Martinem Pavlíčkem. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DĚLÁ POŘÁDEK VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. CO TO ZNAMENÁ? M.P. Myslím,že se občané nemusejí obávat nějakých velkých změn. Kdo využívá vodu ze studny k jiným účelům než k individuálnímu zásobování pitnou vodou měl by si obstarat povolení. JAK JE TO S VYUŽÍVÁNÍM POVRCHOVÉ VODY? M.P. Povolení není potřeba ani tehdy, používáte-li povrchovou vodu např. pro zalévání bez technického zařízení (čerpadla) KDO BUDE TATO POVOLENÍ VYDÁVAT, KOLIK SE BUDE PLATIT? Povolení bude vydávat Stavební odbor MěÚ Počátky (p. Petr Zadák). Pro podnikatelské účely je nutné získat povolení v Pelhřimově odbor vodního hospodářství. Platit by se zatím nemělo nic. Co přinese budoucnost, to nevíme. Už jednou se v parlamentu mluvilo o zpoplatnění všech studní, ale návrh neprošel. KDE MOHOU OBČANÉ ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE? M.P. Na webových stránkách Počátek i v tomto Zpravodaji najdou čtenáři nejzákladnější informace. Podrobnější informace pak na internetové adrese nebo přímo u pana Zadáka. Co Vás zajímá Jmenovala už Rada města počátek nového jednatele VTS. s.r.o.? Odpovídá: Martin Pavlíček, odstupující jednatel VTS s.r.o. Rada města doporučila jmenovat ředitele VTS s.r.o. Bude jím pan Zdeněk Kopecký který nastoupí do funkce po ukončení pracovního poměru v Třešti, kde pracuje na MěÚ v technickém odboru. Předpokládám, že mu budu funkci předávat asi 2 měsíce. Pozvánka na nový pořad Kulturní zařízení města a Městské muzeum Počátky společně připravují pravidelný cyklus přednášek s názvem Cesty za poznáním. Tento pořad najdete v počátecké kulturní nabídce pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci. Pro první večer bylo vybráno cestování po Kamčatce. Ti kteří nepohrdnou pozváním se setkají nejen s příjemným vyprávěním Martina Dufka, ale i s krásnými diapozitivy. Tento nový projekt startuje 5. dubna v 18:00 v sále KZM. Lákavým pozváním na druhý čtvrteční večer (3. května) je setkání a povídání s Květou Fialovou. Přáním a cílem pořadatelů je, aby si zájemci sami volili témata přednášek podle svých zájmů nebo potřeb, a právě proto jste všichni srdečně zváni. tak nashledanou ve čtvrtek večer! * * * * * zaznamenána na matrice je též jedna svatba zlatá a jedna svatba diamantová * * * * * * nejstarší občané Počátek 7 občanů je starších 90 let. PRO MOZKOVÝ ZÁVIT Rozdělte 100 kilogramů obilí mezi 100 lidí tak, že každý muž dostane 3 kg, každá žena 2 kg a každé dítě půl kg obilí. Kolik mužů, žen a dětí podělíte? (řešení najdete na str.6 ) 2

3 Stoletý vodovod Březen V té době pracovali v zastupitelstvu skuteční patrioti a pokrokoví občané. Jako první ze všech okolních měst se rozhodli dovést pitnou vodu od zdroje až do města, aby tak ulehčili život třem tisícům občanů města. Prameny sv. Markéty a sv. Vojtěcha dávaly dostatečné množství kvalitní vody a tak už dokonce v roce 1899 předložila počátecká městská rada poprvé návrh zřídit veřejný městský vodovod. K realizaci došlo až o pár let později, v roce 1905, když město dostalo povolení a zadalo tuto stavbu firmě PEKAŘ a VAČKÁŘ Praha-Karlín 1.česká továrna na pumpy a vodoměry. V březnu 1907 bylo započato s pracemi. Bylo přivezeno několik vagónů potrubí. Přijeli kopáči. Denně pracovalo na výkopech, kladení potrubí, odčerpávání vody,..kolem 80 lidí. Proto mohl být už za půl roku (na podzim 1907) vodovod poprvé napuštěn vodou. Po celém městě chrlily stojany spoustu dobré, kvalitní vody k radosti všech obyvatel. Výtokové stojany, některé dokonce s lucernami, stály takřka v každé ulici města. Vodovodní přípojky do jednotlivých domů vznikaly až v pozdějších létech. Např. v roce 1924 už bylo vybudováno 155 přípojek do domů. Řadu let stačily město zásobit vodou pouze prameny sv. Markéty a sv. Vojtěcha. Jenže spotřeba vody byla značná. V té době žilo v Počátkách skoro 3000 obyvatel, 800 kusů velkého dobytka, 500 kusů malého dobytka, pivovar, nemocnice, 14 hospod, 6 výroben lihovin, 1 výrobna sodové vody, 1 barvířský závod, atd. Proto se o několik let později začaly využívat i další prameny z okolí Počátek. Až se v létě vydáte na procházku, projděte kolem hájovny, kolem sv. Markéty a potom doleva. Tam stojí, ukryt křovím, stoletý Počátecký vodojem s tímto nápisem: Vodovod tento, v němž soustředěny jsou blízké pro svou dobrou a osvědčenou jakost chvalně známé prameny sv. Vojtěcha a sv. Markéty a jiné byl nákladem obce Počátecké, za podpory záložny Počátecké, země a státu. Péčí zastupitelstva města Počátek vedené prospěti obyvatelstvu města opatřením dobré pitné a užitkové vody. Přáním zastupitelstva města jest, aby vodovod tento prospíval zdraví a potřebám obyvatelstva města nyní i v nedohledných dobách budoucích. Stavba vodovodu provedena byla v roku 1907, kdy v čele městské rady nalézali se: Starosta města Raimund Werner a členové městské rady JUDr. F. Petrof MUDr. Beran J. Kubeš F.Povolný F. Kotál J. Brdlík E. Dvořák M.Francán V Počátkách v listopadu 1907 F. Ježek kameník Dnes je pro nás dostatek kvalitní vody naprostou samozřejmostí, ale zamysleme se nad těmito údaji. V Počátkách jsme měli, díky pokrokovým zastupitelům, vodovod už v roce 1907, V Pelhřimově a v Humpolci si jej vybudovali v letech , v Kamenici nad Lipou a v Pacově v letech V sousední Žirovnici si zřídili městský vodovod dokonce až v letech Naši předci si jistě zaslouží, abychom si na ně, při této příležitosti, vzpomněli a v duchu jim poděkovali. Jako projev úcty, bychom snad mohli zrestaurovat nápis na stoletém vodojemu, který čin našich předků připomíná. Besedy pro žáky základní školy V prvním pololetí školního roku 2006/2007 proběhly v městské knihovně besedy pro žáky 6.,7., a 8. tříd základní školy Otokara Březiny v Počátkách. Úkolem bylo přiblížit žákům autory světové literatury a jejich díla. Doufám, že besedy žákům trošku pomohly a zpestřily výuku českého jazyka. Také bych chtěla poděkovat paním učitelkám za podporu a vzornou ukázněnost dětí. V dalším pololetí bych chtěla, pokud bude zájem, pokračovat v besedách pro první i druhý stupeň základní školy, popř. s exkurzí pro mateřskou školku. Smejkalová Irena, knihovnice Víte co je rovná daň? Od loňských červnových voleb očekávali občané-voliči rozhodnutí, které trendy a myšlenky povedou naši zemi po další čtyřleté období. S odstupem měsíců lze s jistotou tvrdit, že místo rozhodnutí, které myšlenky nám budou vládnout došlo jen na to kdo nám bude vládnout. Jednou z myšlenek často zmiňovaných oběma rozhodujícími volebními tábory byla i rovná daň. Předvolební doba je už taková, že přeje více heslům než myšlenkám. Pokud se o rovné dani politici zmiňovali, pak velmi často zkratkovitě, či hanlivě s pohrdáním a nad to velmi často bez znalosti podstaty věci samotné. A tak v čase, kdy mnozí z nás jsou postiženi vyplňováním běžnému občanu nesrozumitelných a stále složitějších daňových přiznání berte prosím následující příspěvek spíše jako osvětu než politikum. V každém státě by měli poddaní přispívat na výdaje státu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem, tj. úměrně příjmu, kterého pod ochranou státu požívají Každá daň by měla být promyšlena tak, aby obyvatelé platili co nejméně nad to, kolik ona skutečně přináší do státní pokladny. Adam Smith, Pojednání o podstatě a původu bohatství národů Ekonomové po celém světě od dob Adama Smithe doporučují rovnou daň jako spravedlivější a méně škodlivý způsob zdanění. Dáme-li na internetu vyhledat slovní spojení flat tax, získáme tisíce odkazů, článků, knih, studií a argumentů ve prospěch rovné daně. Důvod je prostý: Zdanění, jehož účelem je narušit přirozený princip rovného zdanění a zvýhodnit jedny poplatníky na úkor druhých, se neobejde bez velkých daňových úniků, bez ztrát na hospodářském růstu, bez obrovské byrokracie a bez snah poškozených skupin zanášet do daňového systému (pokračování na str. 5) 3

4 Výměna řidičských průkazů Zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, ukládá všem řidičům, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1.července 1964 do 31.prosince 1993, povinnost provést jeho výměnu za nový řidičský průkaz nejpozději do 31.prosince Po uvedené lhůtě tyto řidičské průkazy pozbývají platnosti. Výměnu provádí městský úřad obcí s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu vlastníka řidičského průkazu. Řidič podá žádost o výměnu na předepsaném formuláři, doloží jednu fotografii a předloží ke kontrole občanský průkaz a starý řidičský průkaz. Po uplynutí lhůty 20 dnů je nový řidičský průkaz připraven na příslušném městském úřadu k osobnímu vyzvednutí proti odevzdání původního řidičského průkazu. Výměna je bezplatná. Jak vypadá situace ve správním území Městského úřadu Pelhřimov Podle údajů ke dni 3.listopadu 2006 zbývalo vyměnit ještě ks řidičských průkazů. K 31. prosinci 2006 zbývalo ještě vyměnit ks řidičských průkazů. To znamená, že každý měsíc bylo vyměněno 100 ks řidičských průkazů. Tímto tempem bychom na výměnu potřebovali více jak 5let. Bohužel zákon dává řidičům možnost vyměnit staré řídičské průkazy nejpozději do konce letošního roku, a to jak je výše uvedeno bezplatně. Městský úřad přijal opatření, aby v úředních dnech (pondělí, středa, pátek) vyhověl maximálnímu počtu žadatelů, ale všechny opatření se minou účinkem, pokud řidiči nechají výměnu na závěr roku. Chceme vás, řidiče, každý měsíc průběžně informovat o situaci ve výměně řidičských průkazů a stále vám připomínat : Nenechávejte výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli, protože pak se může stát, že výměnu řidičského průkazu do konce roku 2007 nestihnete. Znovu bych vás chtěl upozornit na možnost elektronického objednání na určitou hodinu v úředních dnech pomocí nově zřízeného rezervačního systému. Postup je jednoduchý. Na adrese v levém sloupci vyberete z nabídky odkaz Rezervační systém odkud se proklikáte přes odkaz ON LINE REGISTRACE výběr konkrétní služby Evidence řidičů na kalendář, kde můžete provést rezervaci své návštěvy na městském úřadu na libovolný úřední den a hodinu až 3 měsíce předem. Při příchodu na městský úřad ve zvoleném termínu a hodině Vás systém zařadí na aktuální místo ve frontě žadatelů o výměnu řidičského průkazu. Rezervační systém byl spolufinancován z prostředků EU. Údaje o počtu vyměněných ŘP za leden získáme z Ministerstva dopravy ČR v průběhu měsíce února a budeme Vás informovat v příštím článku. Věřím, že pochopíte naléhavost tohoto upozornění, které je pro vás a ve váš prospěch, a v dalším článku vás budu moci informovat o tom, že situace se lepší, -w- Záměr města č. 3/07 Město Počátky nabízí k pronájmu nebytový prostor v budově č.p. 408 na Lipáreckém nám. v k. ú. Počátky za účelem vícemístné garáže se stáním max. 4 osobních vozidel. Minimální cena 500,-Kč/měsíc/1 vozidlo. Nabídky lze předkládat na MěÚ Počátky v zalepené obálce nejpozději do Prohlídka prostor je možná po dohodě na Vodotechnických službách Počátky s. r. o., Tyršova 347. Z VERŠŮ JOSEFA VACHKA Píseň o kopci Kdo musel projeti tím drsným koutem jihu Vysočiny po cestách, které se plazí do kopců z kamení jak pokroucené klíny, ten minul i zde místa, kde kříž a nebo kámen připomínají náhlý zvrat v příběhu rozehraném. Jedno z těch míst je blízký kopec, který dodnes neztratil svou moc. I dnes je z toho místa slyšet klení s voláním o pomoc. Slyšel jsem, jak starý vozka píseň o kopci zpíval. Ta píseň vracela čas zpět. Ten muž z příběhu prach svál když tou písní začal vyprávět. Jede forman krajinou, zná formanskou čest, s nákladem včas zdolati úskalí všech cest. Jede forman krajinou, klapot kopyt zní. Jen kůň ví, že je to dnes cesta poslední. Jede forman vesnicí, náklad veze v dál, vůz rachotí silnicí, kůň nechce jít dál. Za vesnicí k hájovně velký kopec je. Zbijovka se to místo dávno jmenuje. To jméno mu kdosi dal, který svědkem byl, jak kdejaký vozka tam svoje koně bil. Forman kopec dobře zná, musí však jet dál aby přízi v Počátkách tkalcům odevzdal. 4 Kůň pod kopcem zůstal stát, konec cítí již, tam před starou kovárnou, kde stojí teď kříž. Forman ale zvedá bič, začne koně bít. Bolest nutí naposled pokusit se jít. Sil však rychle ubývá, život zhasíná. Sluha pro svého pána v kopci umírá. Dávno, dávno poslední vozka tudy jel do kopce, který kdysi koně zabíjel. Stovky koní táhnou dnes koráby silnic. Přesto dnešním formanům kopec vrásní líc. Čas mu roli ponechal, kterou kdysi hrál. V zimě žádný kamion jej dosud nezdolal.

5 Zánik povolení k odběru a vypouštění vody K zaniká povolení k odběru a vypouštění vod - Každý kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu musí mít povolení vodoprávního úřadu Užíváte vodu například jako - fyzická osoba odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod? - živnostník odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod? - zemědělec odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat? - rybníkář odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží? - provozovatel veřejného koupaliště odběr či vypouštění vody? - provozovatel lyžařského areálu odběr vody k výrobě sněhu vodními děly? K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu. Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.). Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit: - u fyzické osoby až Kč - u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až Kč Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále. Povolení k odběru pozemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají. Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na Vašem obecním úřadu nebo volejte bezplatně infolinku Zpráva o zápisu žáků do I. tříd ZŠ v Počátkách pro školní rok 2007/2008 Jako každým rokem, tak i letos jsme přivítali v naší škole u zápisu budoucí prvňáčky. Zápis se konal 1. února 2007 na naší škole v příjemné atmosféře letošní 1. B třídy. Děti se seznámily s prostředím třídy a svými budoucími učitelkami Mgr. Danou Kuklovou a Mgr. Ivetou Sobotkovou. K zápisu se dostavilo 41 dětí, nejenom z Počátek, ale i okolních obcí (Horní Olešná, Horní Vilímeč, Jakubín, Jihlávka, Kaliště, Panské Dubénky, Polesí, Stojčín). Pro většinu dětí a jejich rodičů je zápis do školy důležitým mezníkem, stejně jako samotný nástup do 1. třídy. Rodiče si uvědomují, že jejich ratolesti přestávají být malými dětmi, které si jen hrají. Při jejich první návštěvě ve škole si mohly vyzkoušet, co je od září čeká. Některé děti se pustily do plnění úkolů u zápisu odvážně, jiné potřebovaly povzbuzení, jak ze strany rodičů, tak ze strany přítomných učitelek z MŠ. Děti se snažily plnit různé úkoly, např. poznávaly základní geometrické tvary, barvy, určovaly rozdíly v obrázcích. Děti byly velmi aktivní, dobře spolupracovaly s učitelkami, měly připraveny pěkné básničky, písničky i pohádky. Ze zápisu si děti odnesly vzpomínku v podobě pamětního listu, drobné dárky od sponzorů a výrobky ze školní družiny, které vyrobily vychovatelky s dětmi Hana Bednářová a Ivona Hronová. Ke klidnému průběhu přispěla i přítomnost ředitelky MŠ Hany Trkolové a učitelek Jany Zvolánkové a Radky Moravcové. Budoucím prvňáčkům přejeme ještě mnoho hezkých zážitků v MŠ a v září úspěšný start ve škole. Pochvalou a povzbuzením jim pomohou jak učitelky, tak rodiče. Zápis a legislativa: Termín zápisu je dán vyhláškou MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. 3, který stanovuje rozmezí konání zápisu od 15. ledna do 15. února. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, v němž má dítě tuto docházku zahájit dle 36 školského zákona 561/2004 Sb. Mgr. Dana Kuklová, Mgr. Iveta Sobotková Další zprávy : ZŠ Počátky nabízí za úplatu zapůjčení lyžařské výzbroje. Bližší informace včetně ceníku jsou k dispozici u Mgr. Hávy Stanislava. V plném proudu běží soutěže na okresní úrovni. Zde nás úspěšně reprezentovali žáci Žizková Zuzana, Nesládková Pavla a Blanka, Petrů Martin a Čekalová Aneta.Děkuji jim i vyučujícím, kteří je připravovali. 5 Mgr. Blažíček Jaroslav protiopatření v podobě dalších úlev, dalších výjimek, dalších odečitatelných položek a dalších zvláštních sazeb. Zavedení rovné daně objektivně zvyšuje daňovou spravedlnost, omezuje časové a administrativní náklady zdanění a zrychluje ekonomický růst. V České republice by zavedení rovné daně znamenalo odstranění selektivních výhod u daně z příjmu, zavedení jednotné sazby pro fyzické i právnické osoby (daňové přiznání s 5 kolonkami vyplní každý kdo umí číst a to bez cizí pomoci), zrušení daně z kapitálových výnosů s cílem zabránit dvojímu zdanění a zavedení jednotné sazby daně z přidané hodnoty. Daňový systém, který dnes používáme, byl v letech prakticky převzat z tzv. vyspělých západních států (Německo, Francie, Kanada) v dobré víře, že funguje-li tam, bude bez velkých změn fungovat i u nás. Byl však převzat i s historicky vzniklým balastem postupně doplňovaných úlev a výjimek, které vznikaly v jiných zemích a v jiných podmínkách, včetně neúměrně vysoké daňové progrese. Ke kritické revizi tehdy nedošlo možná dílem z nezkušenosti, ale spíše z toho důvodu, aby podnikatelé, kteří k nám ze zahraničí přicházeli našli tu svou úlevu, která jim umožní tzv. optimalizovat svou daňovou povinnost. Ne dosti na tom. V průběhu let byly daňové zákony mnohokrát novelizovány a součástí všech novel bylo vždy zahrnutí dalších úlev, výjimek a odpočitatelných položek, které vedly k tomu, že dnes k vyplnění daňového přiznání ve většině případů potřebujete daňového poradce. Složitost systému daní vytváří podmínky pro daňové úniky a obtížnost odhalování daňových podvodů dává šanci korupčnímu chování. Nerovný daňový systém je vždy nespravedlivý a škodlivý zároveň. Např. dva poplatníci se stejným příjmem, kteří se chtějí finančně zabezpečit na stáří, platí různě velké daně, pokud jeden z nich raději spoří v bance a druhý si kupuje např. daňově zvýhodněné životní (pokračování na str. 6)

6 pojištění. Jindy si titíž chtějí zajistit bydlení. Jeden z nich využije daňově zvýhodněné půjčky na koupi vlastního bytu a má nižší daně než poplatník, který se rozhodne bydlet v nájemním bytě. Aby se poplatníci vyhnuli nerovnému zacházení, podřizují se daňovým zákonům a volí zboží a služby s daňovou výhodou. Zákon tak dává některým výrobkům a službám výhodu bez nichž by byly drahé - nekonkurenceschopné. Tak nerovné zdanění zpomaluje hospodářský růst. Čím více musí poplatníci najímat daňových poradců a účetních, čím více daňových kurzů jim musí platit, čím více knih a návodů o daních musí nakupovat, čím delší daňová přiznání a poučení musí ministerstva tisknout, tím více vzdělaných lidí zaměstnává činnost, která je sice v dané situaci užitečná, ale v systému rovného zdanění zbytečná. Všichni tito inteligentní lidé by mohli využít svůj čas a zdroje k přemýšlení o tom, jak zefektivnit činnost firmy, místo daňových brožur by se mohly nakupovat a vyrábět užitečnější věci. I tyto časové a finanční náklady zpomalují hospodářský růst. Složitost daňového systému a existence neskutečného množství výjimek vede paradoxně k tomu, že daňové sazby jsou zbytečně a neúměrně vysoké podle jednoduchého pravidla, že ty výjimky musí někdo zaplatit a ten někdo je ten, který si dosud žádnou výjimku do zákona neprosadil. (Nepřipomíná Vám to pravidlo socialismu, že dobře se má ten, který má všade známé a až budeme mít všichni všade své známé nastane konečně spravedlnost?). S výjimkou nešťastných poplatníků, kteří nedokáží všechny úlevy využít a na systém doplácejí, a s výjimkou šťastných poplatníků, kteří dokáží systém využít maximálně ve svůj prospěch (a každý je ve svém okolí znáte nejlépe) vede dnešní systém de facto k rovnému zdanění ale s obrovskými náklady a ztrátami na hospodářském růstu. J. Třebický Letem nejen počáteckým světem Až na ten Gambáč Dávno pryč je doba, kdy se v našem městečku každoročně konalo minimálně šest i více, vždy hojně navštěvovaných plesů - v sokolovně či v sále Agrostroje. Každý z nich měl své osobité kouzlo ať již ve výběru kapely, občerstvení, tomboly i celkového zaměření na tu či onu věkovou skupinu. I na úroveň obsluhy. Vyjmenovávat je nebudu, ale pamětníci si jistě rádi vzpomenou na nezapomenutelné zážitky. Na většině plesů byla zajištěna i roznášková služba veškerého podávaného sortimentu. To už dnes není. Musím přiznat, že v našem mladším věku jsme nevynechali ani jeden, snad kromě Hasičského (tehdy požárnického), který byl všeobecně považován za ples pro střední až starší generace. A právě o tom letošním hasičském plesu (na jiném jsme letos bohužel nebyli) bych se chtěl v krátkosti zmínit. Povedl se - k potěšení účastníků a jistě i samotných pořadatelů. Avizovaná odnož hudby Hradní stráže a Ministerstva vnitra zahrála s chutí a na profesionální úrovni všechny žánry a tak se tanečníci vyřádili. My s manželkou jsme nevynechali snad ani jednu sérii a vydrželi jsme až do samého konce. Často jsme museli nechat oči i uši na výkonech muzikantů, střídajících řadu nástrojů, včetně dvojích houslí. Zážitek i pro samotný poslech. Žádný řvinec a tolikrát diskutovaná špatná akustika sálu Sokolovny jakoby se vytratila. FRK Závory a závoráři mizí Krátce se chci zmínit o skutečnosti, kterou zřejmě většina počáteckých dosud nezaregistrovala. Totiž, že na naší nejbližší železniční trati Veselí n. Lužnicí Jihlava už nemáme mechanické závory na přejezdech, obsluhovaných závoráři na železničních zastávkách. Začalo to již před několika lety zrušením mechanických závor a tím i jejich obsluhy na zastávce Horní Vilímeč. V loňském roce to pokračovalo, tak už máme další automatická přejezdová zařízení na všech zastávkách uvedené trati. Dráhy tím naplňují stávající trend úspory pracovníků za každou cenu. Zkuste jet motoráčkem, kde strojvedoucí zastává i funkci průvodčího a na zrušených zastávkách prodává i jízdenky. Tak třeba v Bednárečku či Rodvínově vzniká díky tomu i pětiminutové zpoždění. Na druhé straně motoristé jedoucí směrem do J. H. musí být spokojeni, protože např. u závor v Bednárečku či Bednárci se mnohdy načekali víc než dost. Horší je to s čekárnami. Většinou uzavřené, díky vandalům s rozbitými okny. Typickým odstrašujícím příkladem je naše nejbližší zastávka Horní Vilímeč. Naopak dobře to vyřešili např. v Bednárci. Bývalou služebnu i čekárnu zbourali a na peróně vyrostl pěkný přístřešek, chránící před nepřízní počasí. FRK Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost informuje Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost zřízená Radou města Počátky upozorňuje zájmové organizace v Počátkách, že žádosti o finanční příspěvek na svou činnost v r lze podávat na MěÚ Počátky. Žádosti o fin. příspěvky budou projednány komisí v měsíci dubnu 2007 a předány ke schválení Radě města. V. Doležalová, Komise pro vzdělávání a spolkovou činnost 6 Poděkování Městská knihovna Počátky obdržela v měsíci únoru dar od firmy ELZY Počátky spol. s r. o. Jedná se o několik příruček k obsluze počítače. Tyto knihy v naší knihovně zatím chyběly a naši čtenáři je určitě uvítají. Mnohokrát děkujeme. Městská knihovna Počátky Upozornění Česká pojišťovna upozorňuje klienty, že úřední hodiny jednatelství ČP jsou od vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 hod na MěÚ Počátky PRO MOZKOVÝ ZÁVIT (řešení) (pokračování příště) Existuje šest různých řešení. Zde je jedno: mužů je 5, žen je 25 a dětí je 70.

7 Z jednání Rady města Počátky Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy na vlastní investiční činnost takto: chodník v Nádražní ulici chodníky v části Žirovnické ulici u bytových domů dokončení oplocení venkovního sportoviště u sokolovny oprava opěrné zdi Na hradbách investiční činnost příspěvkových organizací: KZM ,- ZŠ ,- MtŠ ,- SDH ,- Ředitelé a vedoucí zařízení sami předloží záměr na využití uvolněných finančních prostředků do * * * * Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit rozpočtovou změnu ,- na financování tří projektů a jejich následné zpracování a podání žádostí pro čerpání možných prostředků z EU projekt na rekonstrukci budovy kina projekt na rekonstrukci Palackého a Mariánského náměstí projekt na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. * * * * Rada města projednala a doporučuje zastupitelům schválit název ulice NA KOPCI k novostavbám rodinných domků u Vesce. Informace o dalším průběhu prací na dostavbě prodejny potravin společnost Zmeškal s. r. o. Vážení spoluobčané, v Počáteckém zpravodaji č. 8/2006 jsem Vás ve stručnosti seznámil s naším plánem na rozšíření a modernizaci naší prodejny potravin, kterou provozuje naše společnost v objektu Horní ul. 97, Počátky. Nyní, kdy už máme vypracován konkrétní harmonogram a kdy se prakticky blížíme do finále této akce, si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že naše prodejna bude v týdnu od (sobota) do (neděle) úplně uzavřena. Ubezpečuji Vás zároveň, že se jedná o nezbytné opatření, protože práce, které budou v této době na prodejně probíhat, je vyloučeno provádět v rámci normálního provozu prodejny. Pokud vše půjde podle plánu, rádi Vás v nových prostorách prodejny uvítáme v pondělí při slavnostním znovuotevření prodejny. Doufám, že toto opatření přijmete s pochopením a že nám jako naši zákazníci zachováte přízeň a že se Vám v nové prodejně bude nakupovat lépe a příjemněji. Ing. Tomáš Zmeškal, jednatel společnosti Zmeškal s. r. o. 7

8 KINO POČÁTKY BŘEZEN 2006 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. Minimální počet návštěvníků pro uskutečnění představení je 5 platících osob. TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU: POČÁTEK. Příběh o zrození legendy o texaském masakru se odehrává v roce 1969, kdy bratři Dean a Eric Hillovi utíkají se svými přítelkyněmi ze sběrného tábora rekrutů. Oba páry si užívají divokou jízdu Texasem a v tom ještě netuší, že se blíží nejzásadnější boj jejich života. NEDĚLE, hod. RO K PODVRAŤÁKŮ ČR 2006, 104 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ Nový film Karla Janáka, režiséra filmů Snowboarďáci a Rafťáci, nás přivádí do světa mladých muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí a mafie. Černá komedie o gangsterech amatérech je svým tématem i zpracováním poněkud odlišná od předchozích teenagerovských komedií NEDĚLE, hod. DÉJA VU USA 2006, 128 MIN., DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Thriller se točí okolo tajemného pocitu déja vu, který provází agenta agentury ATF. Při vyšetřování bombového útoku na trajektu, odhalí, že záhadný úkaz je ve skutečnosti něčím mnohem silnějším než si většina kolegů myslí. V tom okamžiku začíná jeho závod s časem o životy stovek nevinných lidí. NEDĚLE, hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ FRANCIE 06, 78 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právě přijel Zničehonix, šéfův synovec! A Asterixovi a Obelixovi je přidělen nemožný úkol učinit z něj pravého muže. Pod arogantním zevnějškem městského kluka se však skrývá ustrašené kuře a tvrdý trénink pár věcí změní Animovaná komedie. NEDĚLE, hod. Občanské sdružení Via Rustica se sídlem v Pacově zahájilo v roce 2007 projekt RE centra. V partnerství se Střední školou v Kamenici nad Lipou pořádá vzdělávací kurzy a poskytuje informace o volných pracovních místech v místě Vašeho bydliště. Tento projekt je realizován s podporou evropských dotací z programu SROP a kraje Vysočina. Centrum nabízí zájemcům zdarma tyto kurzy: angličtina, němčina 250 hodin, začátečníci a mírně pokročilí počítače 120 hodin, základy obsluhy PC, kancelářské aplikace, internet účetnictví 160 hodin, podvojné účetnictví na PC, legislativa, ekonomické základy svářeč standardní normované kurzy ukončené svářečskými zkouškami truhlář 350 hodin, praktický kurz ukončený zkouškou obráběč kovů 300 hodin, praktický kurz ukončený zkouškou řidič nákladního automobilu - standardní řidičské oprávnění skupiny C Štěstí přeje flexibilním Dne 19. února 2007 se uskutečnil Společenský ples SRPDŠ a o den později proběhl dětský karneval. Chtěla bych jménem SRPDŠ poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Byli to: SETORA s. r. o., Počátky, pí Váňová H. KUCHYŇKA Počátky, KADEŘNICTVÍ M Pelhřimov, COLOR EXPETR Štorch, s. r. o., Pelhřimov, Obecní úřad Veselá, BAPO ŠTEPON s. r. o. Počátky, ELEKTROMONTÁŽE Miloslav Skokan Hříběcí, CZECH PEMAS s. r. o. Libor Petrů Hříběcí, Malířství a natěračství Jaroslav Vrábel Počátky, SOME J. Hradec s. r. o., ELEKTRO Jan Bouzek Počátky, Masný průmysl Jan Prantl Žirovnice, Elektra A až Z Jan Janků Počátky, Manikúra pedikúra Leona Tesařová Počátky, PRODUKTION SITO Starý Pelhřimov, Česká spořitelna a. s., Krejčovství Pavla Pelechová Počátky, DIONÝSŮV NEKTAR Vinotéka J. Hradec, OPTIKA ŽABKOVÁ s. r. o. J. Hradec, p. Karel Slavíček Počátky, Truhlářství Hric a Smejkal Počátky, Mlékárna Žirovnice Pavel Nechyba s. r. o., Drogerie Hernovi Počátky, pí Věra Vichrová Počátky, pí Renáta Vetišková, p. Maršík Popelín, Masáže Milan Filsoch Počátky, AGROSPOL CZECH Humpolec, Družina Dačice spol. s r. o., AGRODRUŽSTVO Počátky, TELEFONICA O2 J. Hradec Hypernova, MOSER LEGNO s. r. o. Pelhřimov, PNEUSERVIS Aleš Povolný Počátky, AGROSTROJ a. s. Pelhřimov, DRUPO Počátky, pí Némethová Martina Horní Olešná, CYKLOSPORT J. Hájek J. Hradec, Dlažby a obklady Petr Mejsnar H. Olešná, MADETA a. s., SLUNOVRAT pí Lenka Smrčková Počátky, pí Miroslava Veselá Počátky, ELEKTRA Jana Janková Počátky, KOSMETIKA Marie Kybová Počátky, ALLIANZ POJIŠŤOVNA a. s. Pelhřimov, Město Počátky, Lékárna u sv. Kateřiny Kešner a Krásl s. r. o. Počátky, LEKOS CZ LÉKÁRNA POD JAVOŘICÍ Počátky, p. Blecha VELKOOBCHOD s rybářskými potřebami, IROMEZ s. r. o., Pelhřimov, DROGERIE Věra Blechová Žirovnice, Ovoce zelenina Petr Smrčka Počátky, Zlatnictví a hodinářství Jan a Jiří Brožovi Počátky, KVĚTINKA Jaroslava Hornerová Počátky, QUELLE Eliška Komínová Počátky, JOPRA Josef Preisinger Počátky, ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ Mareček a Kysela David, OVOCE ZELENINA Plíhal Počátky, BRAVOLL s. r. o. Žirovnice, KADEŘNICTVÍ Eva Přechová Počátky, pí Jana Nováčková samostatná výtvarnice Počátky, IPC Plast s. r. o. Žirovnice, NESTLÉ Luděk Norek Počátky, TRUHLÁŘSTVÍ Josef Filla Heřmaneč, GASKOM Pavel Komín Počátky, ELZY Počátky Drahoslav Kadlec, ZZN Pelhřimov a. s., pí Ederová Bohumila Žirovnice, Řeznictví a uzenářství Jiří Vojta Počátky. Za peněžní dary děkujeme p. Šimánek Truhlářství Počátky, VTS s. r. o. Počátky, p. Nekola Hotel Modrá hvězda. Dále patří poděkování p. Doležalovi za květiny na předtančení, pí Neuberové a pí Veselé za nacvičení předtančení, pí Vetiškové, žákům ZŠ, Maxíkům a D. Širmarovi za výzdobu sálu a program na karnevale, p. Vojtovi za uvaření výborného guláše, Mgr. M. Blechové, p. L. Nesládkovi, p. P. Kybovi, pí M. Matulové, pí V. Vitků, Mgr. S. Hávovi, pí B. Holubové a všem členům SRPDŠ, kteří se podíleli na zdárném průběhu obou akcí. Za SRPDŠ předsedkyně Iveta Přibylová 8 Kurzy RE centrum připravuje ve spolupráci se Střední školou Kamenice nad Lipou, Střední školou Pelhřimov, Gymnáziem Pacov a Odborným učilištěm v Černovicích. Výuka bude probíhat simultánně v Kamenici a Pacově. Pro zájemce z okolních obcí je možnost úhrady cestovného. V prostorách centra v Pacově je od 12:00 do 17:00 veřejnosti plně k dispozici počítačová učebna připojená k internetu. Centrum funguje od začátku roku a denně vítá několik zájemců o bezplatné vzdělávání, pracovní nabídky a vysokorychlostní internet zdarma. Přijďte i vy, za zkoušku nic nedáte. Více informací a databázi pracovních nabídek naleznete na adrese nebo přímo u pracovníka RE centra na u nebo na telefonu Informace získáte také na adresách Náměstí Svobody 170, Pacov (nad Pizzerií Na náměstí) a SŠ Kamenice nad Lipou Masarykova 410, Kamenice nad Lipou. Adam Jaroš manažer projektu Společenský ples

9 Dotace do rozpočtu města Počátky v roce 2006 Dotace do rozpočtu města Počátky činily v roce 2006 celkem ,9mil Kč. Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky z dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byly vráceny do SR dne 5. února Dotace na sociální dávky je přísně účelová a lze ji použít pouze na výplatu sociálních dávek v souladu s platnými zákony. MěÚ Počátky, finanční odbor Znáte své město? Abychom chodili po našem městě s otevřenýma očima a všímali si svého okolí, budeme v Počáteckém zpravodaji uveřejňovat fotografie domů, ulic, drobných detailů, zákoutí,..apod. Vaším úkolem bude, identifikovat uveřejněnou fotografii. Správné řešení najdete vždy v následujícím čísle zpravodaje. Přejeme hodně úspěchů při hledání a hádání. Redakce PZ 1 9

10 KULTURA INZERCE Řádková inzerce Společné zdanění manželů, daně z příjmů, účetnictví, daňová evidence. Martina Hašpicová, Počátky 512, tel.: Sympatický svobodný 37/189 (zahradník) by se rád seznámil s prima svobodnou dívkou bez závazků let. Tel.: 603/

11 11

12 pevny Vydavatel a sídlo redakce: Kulturní zařízení města Počátky, Horní ulice 87, Počátky , tel./fax: , Počátecký zpravodaj je vydáván 12x ročně. Uzávěrka vždy k 15. předchozího měsíce. Redakční rada: Vít Kratochvíl, Jitka Zlukyová. Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Náklad 600 ks. Sazbu a tisk provádí: RAIN s.r.o., Jindřichův Hradec, tel.: Distribuce: vlastní roznos předplatitelům v Počátkách, zasílání předplatitelům mimo Počátky, volný prodej v obchodní síti v Počátkách. Předplatné: možno uhradit v kanceláři KZM vždy na kalendářní rok. 12

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Turistický portál www.region-vysocina.cz komplexní informace pro návštěvníky turistické atraktivity tipy na výlety možnosti koupání, lyžování volnočasové

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY k čj.: 804/2004 VÝPIS USNESENÍ číslo: 32 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. června 2004 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: Usnesení

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 1 ročník: I březen 2007 Vážení spoluobčané, v roce 2006 došlo v historii Úhlejova k zcela zásadnímu zlomu. Změna zastupitelstva

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více