VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, Rokycany IČO: Telefon: Webové stránky: Ing. Jan Baloun Starosta města Rokycany 1. Úvod Vážení spoluobčané, uplynul další rok a přinášíme vám údaje o činnosti Městského úřadu Rokycany za rok Správní obvod Městského úřadu Rokycany se rozkládá v severovýchodní části Plzeňského kraje a vznikl jako jediný obvod z bývalého okresu Rokycany. Úřad spravuje 68 obcí, tedy nejvíce ze všech správních obvodů v kraji. Svoji rozlohou ha se řadí na sedmé místo v kraji a počtem obyvatel (dle Ministerstva vnitra k ) je čtvrtým nejpočetnějším obvodem. K mělo město Rokycany dle údajů Ministerstva vnitra obyvatel ( občané a cizinci). Strana 1 (celkem 88)

2 K zaměstnávalo město celkem 210 pracovníků. Z tohoto počtu je 170 zaměstnanců úřadu, 13 členů městské policie, 9 pečovatelek, 18 zaměstnanců bazénu,, na mateřské nebo rodičovské dovolené bylo 9 osob, město mělo 3 osoby ve vedení a 1 uvolněného člena. Město Rokycany dostává na výkon státní správy jako úřad s rozšířenou působností příspěvek ve výši , - Kč. Tyto zdroje pokrývají náklady spojené s výkonem státní správy ve výši cca 85 %. 2. Orgány města Vedení města Starosta Ing. Jan Baloun 1. místostarostka Marie Hlávková Místostarosta Ing. Jaroslav Mráz Tajemník Slavomír Špicl Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města v roce 2009 Člen ZM Funkce Volební strana Ing. Jan Baloun Starosta, zastupitel Plzeňského kraje ODS Ing. Vladislav Bezděka Zastupitel, člen komise stavební a dopravní, ODS člen kontrolního výboru Mgr. Hana Jedličková Zastupitelka ČSSD Petr Černý Zastupitel, člen stavební a dopravní komise Občané Rokycan, NK Karel Halíř Radní, člen výchovně vzdělávací komise ODS Marie Hlávková 1. místostarostka SOS, NK Václav Kočí Radní SOS, NK Oldřich Kožíšek Zastupitel, člen kontrolního výboru ČSSD JUDr. Zdeňka Lišková Zastupitel, zastupitel Plzeňského kraje, KSČM Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jaroslav Mráz Místostarosta, člen bytové komise ODS Ing. Eva Nosková Radní, předsedkyně bytové komise ODS František Pavelek Zastupitel, člen stavební a dopravní komise KSČM MUDr. Luděk Sefzig Zastupitel, senátor ODS Pavel Schwarz Zastupitel, člen stavební a dopravní komise SOS, NK Ing. Stanislav Suda Zastupitel ČSSD Jan Šašek Zastupitel, člen komise životního prostředí, ODS člen kontrolního výboru Ing. Mgr. Antonín Veverka Csc. Zastupitel, předseda komise životního SOS, NK prostředí Karel Vodička Radní, člen výchovně vzdělávací komise SOS, NK MUDr. Karel Východský Zastupitel, předseda zdravotní a sociální SOS, NK komise Ing. Miluše Vykopalová Zastupitel, předsedkyně finančního výboru ODS Jiří Zajíček Zastupitel, člen finančního výboru KSČM Strana 2 (celkem 88)

3 2. 3. Rada města Členové Rady města v roce 2009 Člen RM Ing. Jan Baloun, starosta Marie Hlávková, 1. místostarostka Ing. Jaroslav Mráz, Místostarosta Václav Kočí, radní Karel Vodička, radní Karel Halíř, radní Ing. Eva Nosková, radní Volební strana ODS SOS, NK ODS SOS, NK SOS, NK ODS ODS 2. 4 Výbory zastupitelstva Kontrolní výbor JUDr. Zdeňka Lišková Ing. Vladislav Bezděka Ing. František Brožík Luboš Kiml Oldřich Kožíšek Bc. Jan Šašek Plk. Dr. Petr Špelina Jaroslava Výborná Předsedkyně kontrolního výboru Člen Člen Člen Člen Člen Člen Tajemník Finanční výbor Ing. Miluše Vykopalová Ing. Eva Ajšmanová Miroslava Brožíková Karel Kučera Ing. Václav Šebek Bohumila Vodičková Jiří Zajíček Renata Heraitová Předsedkyně kontrolního výboru Člen Člen Člen Člen Člen Člen Tajemník 2. 5 Komise Rady města Komise Rady města v roce 2009 Komise Předseda Tajemník komise Telefon tajemníka komise Bytová Ing. Eva Nosková Martina Planetová Stavební a dopravní Jiří Vracovský Jaroslav Anton Výchovně vzdělávací Miroslav Jedlička Veronika Breiová Zdravotní a sociální MUDr. Karel Východský PhDr.Blanka Kohoutová Životního prostředí Ing. Mgr. Antonín Ing. Vladimíra Hupáková Veverka, CSc. Strana 3 (celkem 88)

4 3. Příspěvkové organizace, organizační složky 3.1 Příspěvkové organizace Název Ředitel Telefon Základní škola, Čechova ulice Mgr. Anna Ratajová Základní škola, ulice Míru Mgr. Josef Baum Základní škola, T. G. Masaryka Mgr. Alena Halířová Mateřská škola, U Saské brány Olga Zíková Mateřská škola, Školní ulice Eva Blechová Školní jídelna ZŠ, T. G. Masaryka Marie Mošnová Školní jídelna ZŠ, Čechova ulice Eva Štěpánková Městská knihovna Ludmila Vyčichlová Městská policie Městská policie Rokycany Sídlo: Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, Rokycany Velitel Městské policie: Wohlmuth Petr, tel.: , Manažer projektu prevence kriminality: Wohlmuth Petr Stálá služba tel.: , 156, Manažer projektu prevence kriminality: Wohlmuth Petr Stálá služba tel.: , 156, Personální zajištění k Velitel MP 1 Velitel hlídky (směny) 4 Strážníci 9 Sepsáno 1201 úředních záznamů o zjištěných událostech. Počet přestupků v dopravě 1643 Z toho řešeno blokovou pokutou 1224 Použití technického prostředku (botička) 924 Počet přestupků proti majetku(krádež, podvod) 78 Počet přestupků proti veřejnému pořádku: - rušení nočního klidu: 39 - založení skládky a neopráv. Zábor veř. prostr.: 82 - veřejné pohoršení a znečišťování veř. prostr.: 78 Přestupky proti občanskému soužití: 33 Ostatní přestupky: 184 Celkem řešeno přestupků 2137 Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) ,- Podezření spáchání tr.č. 42 Zadrženo pachatelů tr.činu 19 Zjištěno poškození dopravního značení 77 Zjištěno vraků motorových vozidel 49 Odchyceno zvířat 111 Strana 4 (celkem 88)

5 V rámci Projektu prevence kriminality bylo v roce 2009 finančně podpořeno: - Den dětí pořádaný DDM v Rokycanech spolu s ČSOP Kulíšek - Den dětí pořádaný Sokolem Borek - pokračování odborného semináře pro výchovné poradce a učitele základních a středních škol ohledně kriminality dětí, mládeže a její prevence. - Projekt Právo pro každý den Probační a mediační služby. - Dopravní soutěž BESIP pro základní školy. - Renovace schránek důvěry. Kamerový systém provozovaný Městskou policií Rokycany byl rozšířen o dalších deset kamerových bodů a bylo vytvořeno druhé operační středisko na obvodním oddělení PČR v Rokycanech Organizační složky Pečovatelská služba města Rokycany Petr Wohlmuth Velitel městské policie Pečovatelská služba Města Rokycany organizační složka byla dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách zaregistrována krajským úřadem Plzeňského kraje s platností od jako poskytovatel terénních sociálních služeb. Pečovatelská služba Města Rokycany byla v roce 2009 finančně podpořena dotací MPSV ČR a Plzeňské kraje v částce Kč Organizační složka Pečovatelská služba Města Rokycany poskytuje služby ve městě Rokycany, Hrádek, Kamenný Újezd a Svojkovice. Náklady na pečovatelskou službu hradí město Rokycany a přispívají obce, kde se poskytuje naše služba.tyto obce přispívají dle smlouvy částkou 350.-Kč měsíčně na jednoho klienta. V roce 2009 byla pečovatelská služba poskytována celkem 217 klientům. Rodině v Hrádku, kde se narodila trojčata je taktéž poskytována pomoc prostřednictvím pečovatelské služby. Na DPS Rokycany pečovatelskou službu využívalo 71 klientů, v terénu je 146 klientů. Za těmito občany pečovatelky dojíždějí do jejich domácnosti. K tomu slouží dvě auta pečovatelské služby. Pečovatelská služba zajišťuje dovoz obědů. Obědy odebíráme ze školní jídelny Čechova ulice Rokycany, kde pro naše klienty vaří i stravu dietní - diabetickou,šetřící a bezlepkovou dále odebíráme obědy ze školní jídelny Hrádek.. Dále pečovatelská služba poskytuje dovoz nákupu, úklidy v bytech klientů, velké úklidy, pomoc s osobní hygienou u ležících klientů, ohřátí a podání jídla, pochůzky, praní prádla v prádelně při DPS Rokycany, pomoc při zvládání běžných úkonů v domácnosti. Každé pondělí je v provozu středisko osobní hygieny pro obyvatele města Rokycany. Toto středisko využívají i obyvatelé DPS Rokycany.V tomto středisku osobní hygieny pomohou pečovatelky s koupáním a oblečení klientů. Zajišťujeme a zprostředkujeme i jednání na úřadech. Pečovatelská služba se poskytuje za plnou úhradu dle sazebníku, který je součástí zákona 108 /2006 Sb a vyhlášky č. 340/2007 Sb. kterou se mění vyhláška č.505/2006 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č.166/2007 Sb. Pečovatelskou službu mají bezplatně poskytovanou účastníci odboje a jejich pozůstalí starší 70ti let. Pečovatelská služba je rovněž poskytována bezplatně osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č.47/1991 Sb. a osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru./ zákon o mimosoudních rehabilitacích/ Náklady na pečovatelskou službu na jednoho klienta v roce 2009 činily 485.-Kč měsíčně. Tyto náklady hradilo: město Rokycany a obce, kde se pečovatelská služba poskytovala a klienti dle uzavřené smlouvy a platného sazebníku. Strana 5 (celkem 88)

6 Přehled úkonů, které byly v roce 2009 provedeny: Odebrané obědy ŠJ Čechova ul. Odebrané obědy ŠJ Hrádek Sociální šetření v rodině a kontroly Nákupy Pomoc při osobní hygieně v domácnosti Koupele ve středisku osobní hygieny a pomoc Velký úklid Běžný úklid Praní prádla a záclon Pomoc při ošetření ležících klientů Pomoc při zvládání běžných úkonů Příprava a podání snídaně Ohřátí a podání oběda Pochůzky obědů 402 obědů 821 návštěv 350 úkonů 78 úkonů 348 úkonů 201 úkonů 796 úkonů kg 115 úkonů 514 úkonů 551 úkonů 448 úkonů 143 úkonů Chvojanová Květoslava vedoucí pečovatelské služby PLAVECKÝ BAZÉN 1. Organizace 9004 plavecký bazén Stanovený rozpočet na rok 2009 byl plněn průběžně, nedošlo k překročení limitu přidělených finančních prostředků. Snaha byla výdaje snižovat, což se nám na většině položkách podařilo. Výdaje jsou vyšší z důvodu růstu cen energií a větších výdajů na opravy. VÝDAJE Plánované výdaje - bez mzdových prostředků Skutečné výdaje - bez mzdových prostředků Rozdíl PŘÍJMY Příjem je závislý na počtu návštěvníků. V roce 2009 navštívilo plavecký bazén návštěvníků, což je o návštěvníků méně než v roce Přesto příjmy ze vstupného jsou vyšší z důvodu rozšíření kurzů plavání kojenců a batolat a lekcí aquaerobiku. Také se zvýšil počet reklam Plánovaný příjem Skutečný příjem Rozdíl Strana 6 (celkem 88)

7 Mzdové prostředky rok hrubý daňový základ sociální zdravotní Odměny za dohody celkem Celkové plnění rozpočtu organizace 9004 v roce Výdaje celkem Příjmy celkem Rozdíl Organizace 0218 koupaliště I zde byl stanovený rozpočet plněn průběžně, nebyl překročen přidělený limit finančních prostředků. Z ušetřených finančních prostředků byly provedeny další opravy plotu, pergol, kabin a plochy u přepadu koupaliště. VÝDAJE Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků ) Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků ) Rozdíl PŘÍJMY Plánované příjmy Skutečné příjmy Rozdíl Strana 7 (celkem 88)

8 Mzdové prostředky ( včetně odvodů ) rok částka Provoz koupaliště zajišťoval provozní koupaliště, pokladní, plavčíci, uklizečka ( zaměstnanci na dohodu ) a zaměstnanci organizační složky plavecký bazén. V případě pěkného počasí jsou na směně 3 4 plavčíci z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků koupaliště. Celkové plnění rozpočtu organizace 0218 koupaliště Výdaje celkem ( včetně mzdových prostředků ) Příjmy celkem Rozdíl Příjem na koupališti je závislý od počtu návštěvníků a vývoji počasí, které nám v roce 2009 nepřálo. Mezi slabé měsíce patřil červen a začátek července, kdy byly nulové návštěvy na koupališti. Největší návštěvy byly ve dnech konání hudebních festivalů na letišti a v měsíci srpnu, kdy bylo pěkné sluneční počasí. Koupaliště navštívilo návštěvníků. V případě nepříznivého počasí jsou náklady na provoz stejné, jako když je velká návštěvnost. Cirkulační čerpadla jsou v činnosti 24 hodin denně a chemie na úpravu vody je dávkována také každý den. Každý den musí být personál na pracovišti ( provozní, pokladní, plavčíci ). 2. Celkové plnění rozpočtu organizační složky plavecký bazén kapitola celkové výdaje , , příjmy , , rozdíl , , Majetek Na základě inventur ke dni je účetní stav majetku organizační složky plavecký bazén cca 123 miliónů Kč. Ing. Jaroslav Moravec vedoucí organizační složky Strana 8 (celkem 88)

9 4. Městský úřad Personální údaje Počet pracovníků podle odborů Počet pracovníků podle odborů K datu Finanční odbor 14 Odbor rozvoje města 16 Odbor školství, kultury 5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 Odbor životního prostředí 13 Odbor živnostenský 8 Odbor stavební 13 Odbor správní 20 Odbor dopravy 17 Odbor hospodářská činnost 28 Odbor kancelář tajemníka 8 Úklid města 1 Uvolněný člen 1 Vedení 3 Mateřské a rodičovské dovolené 9 Celkem pracovníků zařazených do MěÚ 170 Organizační složky a MP Městská policie 13 Plavecký bazén 18 Pečovatelská služba 9 Celkem včetně pracovníků org. složek 210 Vývoj počtů zaměstnanců je v posledních letech následující: Úřad Městská policie Bazén Pečovat. služba Celkem Zpráva o činnosti odborů za rok Odbor finanční Strana 9 (celkem 88)

10 Kontakt vedoucí odboru: Jana Králová, tel , služební mobil zástupce vedoucího odboru: Ing. Alena Nováková, tel Personální zajištění odboru k úsek Počet pracovníků vedoucí odboru 1 rozpočet 1 finanční analýza 1 mzdy 1 pokladna 1 úsek finanční účtárny 5 účetní hospodářské činnosti 1 úsek pohledávek 2 místní poplatky 1 Celkem 14 V roce 2009 zajišťovalo činnost odboru finančního do konce října 13 zaměstnanců, v průběhu listopadu pak přibyla účetní hospodářské činnosti v souvislosti s organizačními změnami (paní Miroslava Savkovová byla přijata na dobu neurčitou). Odbor je členěn na dva úseky a jednotlivé funkce. Všichni zaměstnanci odboru jsou přímo podřízeni vedoucí. Agenda odboru a činnost Odbor finanční se řídí zejména těmito právními předpisy: Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, novela č. 304/2008 Sb., Vyhláška č. 410/2009 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu 563/1991 pro ÚSC), Vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech), platné účetní standardy, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ZP 262/2006 Sb., zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtu územně samosprávných celků v platném znění, zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC, zákon č. 235/2004 Sb., o DPH a další neuvedené zákony a vyhlášky. Dále se musí odbor finanční řídit Obecně závaznými vyhláškami a Opatřeními orgánů města a interními směrnicemi městského úřadu. Strana 10 (celkem 88)

11 Odbor finanční připravuje podklady pro jednání orgánů města. Tato činnost je náročná na čas, neboť zaměstnanci při přípravě materiálů musí pracovat se zákony, vyhláškami, interními směrnicemi města a jinými důležitými skutečnostmi, kterými musí svůj zpracovaný materiál doložit popř. uvést odvolávku odkud je čerpáno, aby mohly orgány města rozhodnout. Po projednání materiálů a přijetí usnesení v orgánech města je stanoven termín, pro splnění usnesení orgánů města, který musí odbor finanční dodržet. V náplni odboru finančního je dále pojištění veškerého majetku města. Zaměstnanec připravuje podklady pro pojištění majetku města a zasílá tyto materiály pojišťovně, se kterou je uzavřena smlouva o pojištění. Dále zaměstnanec připravuje podklady pro likvidaci škodních událostí města, ale i občanů. Odbor finanční metodicky řídí všechny odbory a to zejména při používání ekonomického softwaru, připravuje účtovou osnovu, šablony do programu, číselné řády, variabilní a specifické symboly, určení organizace. S jednotlivými odbory, PO a OS se provádí rozbory hospodaření. Zaměstnanci odboru zpracovávají závěrečný účet a předkládají ho RM, ZM ke schválení. Po schválení je zveřejněn na internetových stránkách města. Hlavní účetní je tajemnicí finančního výboru, zaměstnanci odboru finančního připravují podklady pro jednání finančního výboru. Hospodaření města podléhá auditu, na základě požadavků auditorů předkládají doklady ke kontrole. všichni zaměstnanci odboru Přehled činností dle jednotlivých úseků : 1) R o z p o č e t : Dotace - Vytvářet metodiku agendy poskytování dotací, tj.vyhotovit na základě usnesení zastupitelstva pravidla pro poskytování, popř. dodatkem upravovat platné znění Opatření pro poskytování dotací - Zkontrolovat přijatou žádost, v případě nedostatků či chybějících příloh (velmi časté) urgovat nápravu, znovu kontrola. - Všechny žádosti (cca 80 ročně) vyhodnotit, zpracovat do přehledných tabulek a nechat projednat Výchovně vzdělávací komisi a Finančnímu výboru. Vypracovat materiál do RM, příp. ZM a připomínky VVK a FV do něho zapracovat. - Po schválení RM, ZM vypracovat Smlouvy, nechat zkontrolovat právníkem, vyplnit průvodní list každé smlouvy, smlouvy nechat podepsat starostou a obvolat (obeslat) příjemce s výzvou k podpisu smlouvy. - Projednání a podpis smlouvy s příjemcem, následně vyhotovit ke každé smlouvě účetní doklad na zaslání prostředků a Záznam o projednání žádosti. - Provést kontrolu úplnosti předložení všech vyúčtování poskytnutých dotací. Pokud příjemce nepředloží vyúčtování loňské dotace včas, musí být urgován, po předložení nutno vyúčtování zkontrolovat, v případě nedostatků (časté) vyzvat (i opakovaně) k nápravě. - Účast na metodických schůzkách s příjemci dotací (1 x ročně), metodická pomoc, vyřizování telefonických dotazů. Ročně se uzavírá cca 75 smluv o poskytování dotací. V případě mimořádných situací (2006), kdy byly poskytovány dotace např. na odstranění následků povodní, zajištění kompletní agendy, která s tím souvisí vč. kontroly vyúčtování. Strana 11 (celkem 88)

12 Hospodářská činnost města - I N Z U L A - Účast na pravidelných měsíčních poradách odborů finančního a rozvoje města se zástupcem Inzuly, pořizování zápisů z těchto porad. - Poskytnutí metodické pomoci Inzule v případě potřeby v otázkách účetních a ekonomických. - Zabezpečení aktualizace Mandátní smlouvy formou dodatků, které podléhají schválení RM (Inzula na základě Mandátní smlouvy spravuje bytový fond města ). Dodatky bývají cca 4 ročně. - Na základě návrhu správce bytového fondu navržení závazného ukazatele (finanční vztah rozpočtu k podnikatelské činnosti finanční odvod HČ do rozpočtu) a postoupení tohoto návrhu ke schválení v orgánech, kontrola plnění, případné změny - V souvislosti s prodejem bytů a bytových domů provádění kontroly propočtu cen prodávaných bytů a bytových domů - Provádění kontrol na Inzule (propočet odměny za správu bytového fondu, odměny za vymáhání poplatku z prodlení,..) - S periodicitou cca 2 let vyhotovení rozboru účinnosti kaucí (kauce skládají nájemníci městských bytů) R O Z P O Č E T - Práce na přípravě nového rozpočtu, které zahrnují - výzvy odborům k sestavení a pořízení návrhu rozpočtu svého odboru do účetního programu - diskuse nad návrhy rozpočtů (požadavky) jednotlivých odborů - úpravy a škrty v požadavcích na nereálné výdaje - sestavení návrhu rozpočtu za všechny odbory, jeho postupné dolaďování - projednávání návrhu na různých úrovních - pořízení výsledného návrhu rozpočtu za pomoci programové nadstavby BI - zajištění zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce a na internetu - předložení návrhu rozpočtu finančnímu výboru, pak RM a ZM ke schválení - zajištění podpisu schváleného rozpočtu starostou města - Vypracování rozpočtového výhledu na budoucí roky. - Během celého roku se na základě požadavků jednotlivých odborů vypracovávají rozpočtové změny (za rok 2009 jich bylo 266). Každou změnu je nutné uvést do tabulky a okomentovat ji. Změny podléhají schválení RM, ZM. Následně nutno změny pořídit do účetního programu. - Průběžné sledování plnění rozpočtu jednotlivými odbory, řešení případů, kdy rozpočtované prostředky na konkrétních položkách nepostačují ke krytí některých výdajů. - Sledování a evidence daňových příjmů z FÚ, vypsání účetních dokladů na všechny jednotlivé došlé daně, přiřazení správné položky podle druhu daně. - Průběžné měsíční zpracování přehledu došlých daňových příjmů ve vztahu k rozpočtu a ke skutečnosti minulého roku - rozbor formou tabulky a komentáře pro vedení města a pro zastupitele. M A T E R I Á L Y D O R M, Z M S výše uvedenými agendami souvisí pravidelné předkládání materiálů do RM a ZM. Ke každému jednání RM a ZM zpracovávám a předkládám minimálně 2 materiály, často i 4-5 (Změny rozpočtu, rozdělení dotací, dodatky k mandátní smlouvě, apod.) Po schválení příslušným orgánem následuje zajištění realizace přijatých usnesení v praxi. R Ů Z N É - Měsíční kontrola účetních výkazů před uzávěrkou z pohledu plnění rozpočtových příjmů a výdajů. - Součinnost při práci na Závěrečném účtu města - Vypracování různých přehledů, materiálů, tabulek pro aktuální potřeby vedení města nebo odborů, podklady pro žádosti o dotace - zajištění převodu prostředků z FRB na financování akcí souvisejících s bydlením Strana 12 (celkem 88)

13 - zástup vedoucí odboru v době její nepřítomnosti v téměř úplném rozsahu její náplně činnosti (účast na jednáních ZM, RM, agenda pojištění, účast na výběrových řízeních, personální a organizační záležitosti odboru, ) - zajištění podkladů a účast na jednání finančního výboru (před jednáním každého zastupitelstva) 2) Finanční analýza Správce rozpočtu organizačních složek města: Plavecký bazén Pečovatelská Služba Metodické řízení příspěvkových organizací města: Mateřské škola Rokycany, U Saské brány Mateřská škola Rokycany, Školní ulice Základní škola Rokycany, ul. Míru Základní škola Rokycany, T.G. Masaryka Základní škola Rokycany, Čechova ulice Školní jídelna ZŠ Rokycany, T.G. Masaryka Školní jídelna ZŠ Rokycany, Čechova ulice Městská knihovna Za rok 2009 byly příspěvkovým organizacím města zaslány tyto finanční prostředky: Příspěvek na provoz mateřských škol od MěÚ : Příspěvek na provoz základních škol od MěÚ : Celkem: Příspěvek na provoz školních jídelen od MěÚ : Příspěvek na provoz Městské knihovny od MěÚ : Dotace KÚ: Celkem: ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Celkem všem příspěvkovým organizacím bylo zasláno ,-- Kč V roce 2009 se 8x konala porada ředitelů příspěvkových organizací. Bylo vypracováno 39 materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města a jejich následné vyřízení včetně zaslání výpisů z usnesení pro jednotlivé organizace. V roce 2009 bylo vyhotoveno celkem 12 příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města. Byly upraveny zřizovací listiny všech příspěvkových organizací a organizačních složek vzhledem k novele zákona č. 477/2008 Sb. V roce 2009 bylo provedeno 8 metodických kontrol příspěvkových organizací. V průběhu roku byly zasílány změny do registrace Pečovatelské služby na KÚPK o změně údajů v ní obsažených. Bylo pracováno průběžně se standardy pečovatelské služby a s tím souvisejících dokumentů (personální plány ). Byla zpracována žádost o dotaci pro Pečovatelskou službu v OK systému a bylo podáno vyúčtování této dotace za rok Strana 13 (celkem 88)

14 Měsíčně zasílány příspěvky na provoz organizací, čtvrtletně prováděny kontroly hospodaření organizací, zpracovány veškeré změny svěřeného majetku na všech organizacích a zpracování podkladů do účetnictví, roční kontrola a zpracování údajů a tabulek při ročních inventarizacích a rozborech hospodaření. Prováděny změny evidence majetku na organizační složce PB v programu Fenix, předepisování pohledávek a kontrola úhrad nájemních smluv na PB. 3) Úsek mezd - Komplexní zpracování mezd pro 217 zaměstnanců, 40 dohod měsíčně dále 46 členů komisí a výborů, výkazy pro daň z příjmu ze závislé činnosti a srážkové daně čtvrtletní a pololetní výkazy na statistiku. -Vyúčtování daní z příjmu pro zaměstnance a vydat potvrzení pro zaměstnance, kteří nastoupili a kteří si vyúčtování provádí sami. - Překontrolování ročních výdělků na evidenční listy, všechny listy vytisknout 2x podepsat a předat kopie zaměstnancům. - Stanovení platů starostům. - Odeslat a vyplnit 217 evidenčních listů zaměstnanců. - Předat oznámení o plnění povinného podílu osob se zdrav. postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. - Srážení a výpočet exekuce. - Dvakrát do roka vyplnění penzijních fondů pro 160 pracovníků, tj zadat účty a částky jednotlivě. - Sledovat čerpání rozpočtu a provádět změny. - Měsíčně přihlašovat a odhlašovat pracovníky u dohod na OSSZ a odesílat EL přes portlink a ERLDP u ukončených pracovníků a pracovníků na dohody. - Ze mzdy srážet telefony, stravenky a odborové příspěvky, půjčky ze soc. fondu. - Čtvrtletně vypočítat a poslat zákonné pojištění za zaměstnance. - Výpočet dávek nemocenského pojištění 126 případů za rok. - Měsíčně zpracovat hromadné výkazy pro 6 zdravotních pojišťoven. - Měsíčně odeslat hromadný výkaz na OSSZ. - Měsíčně přihlašovat a odhlašovat pracovníky na dohody ke zdravotní pojišťovně. - Měsíčně vyplňovat potvrzení pro banky, OS, žádosti o byty, úřad práce čtvrtletně na OSSZ v lednu pro OSVČ. - Hlídat zákony, které se do roka několikrát mění. - přeúčtovávat a hlídat 5 dotací - Vyplnění 2 pracovníkům potvrzení s uplatněním žádosti o důchod, 12 občanů požádalo o vyhledání zaměstnání a výdělku ve službách města Rokycan a pracovníků zaměstnaných na OU Rokycany k žádosti o důchod. - Čtvrtletně přepočítat průměry pro pracovně právní vztahy. - Měsíčně přepočítat průměry pro nemocenské dávky. - Od dubna září měsíčně pro jednotlivé pracovníky výkazy práce pro Úřad práce v Rokycanech za veřejně prospěšné práce. - Vyplňovat celoroční výkaz za pečovatelskou službu. - V lednu příprava dokladů pro inventury (pokutové bloky a mzdy). - Vyplňovat daňová prohlášení. - Informační systém o platech 2 x do roka na MF ČR. - Pokutové bloky pro 25 pracovníků, analyticky rozdělit jejich výdej a příjem do pokladny, vést jejich evidenci a nákup bloků. - Ohlašovací povinnost pro FÚ, pouze fyzické osoby, vybrat ze 66 stran a dohledat a zjistit jejich rodná čísla. Strana 14 (celkem 88)

15 - Při zaúčtování měsíční uzávěrky se mzdové prostředky rozdělují na jednotlivé banky, zdravotní pojišťovny a jednotlivá střediska, jednotlivé zaměstnance. - V r nastoupilo 33 zaměstnanců a vystoupilo 10 zaměstnanců. Na VPP pracovalo 5 zaměstnanců. 4) Pokladna Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru. Poplatek je splatný 30.6., každoročně se koncem dubna tisknou složenky pro ty, kteří ještě platbu neučinili. V roce 2009 jich bylo cca 10.tis., což je více než polovina. Po datu splatnosti se vydávají platební výměry, v roce 2009 jich bylo vydáno cca 1200, některé se před zasláním stačí uhradit, cca 100 se jich uhradí s navýšením do konce roku. Zbytek jde k vymáhání. V roce 2009 bylo pořízeno cca 370 nových poplatníků ( přistěhovalí, narození ) trvale přihlášených, cca 40 nových cizinců s trvalým pobytem v Rokycanech a cca 20 nových poplatníků, kteří vlastní nemovitost určenou nebo sloužící k rekreaci. U poplatníků za nemovitosti byla provedena hloubková kontrola v návaznosti na katastr nemovitostí a vlastníkům byl tento poplatek nově zaveden i zpětně. Pokladny V pokladně se vybírají veškeré příjmy, které jsou placeny městu hotově (jedná se zejména o placení poplatku za odpad, psa apod.). Pokladnou se uskutečňují výplaty dávek sociální podpory, výplaty zaměstnancům a platby za drobná vydání zaměstnanců, proplácí se cestovní náhrady. Limit pokladní hotovosti na drobná vydání byl stanoven ve výši 150 tis. Kč. Pokladní vybírá hotovost z KB a vkládá hotovost do KB za asistence městské policie. Dále za asistence městské policie přináší do pokladny vybranou hotovost z odloučeného pracoviště dopravně správní agendy ve Žďáru. Pokladní objednává a vydává stravenky zaměstnancům. Dále je zde zaveden prodej kolků v hodnotě 50,-Kč pro občany, kteří tento potřebují pro výpis z rejstříku trestů a kolky v hodnotách 50,-,100,-,500,-Kč pro zaměstnance, kteří tyto kolky využívají na katastru nemovitostí nebo u soudu. Od prosince 2009 se v pokladně začala počítat hotovost z parkovacích automatů ze 2 parkovišť. Toto se provádí 1x v týdnu, spočítané mince se odvádí do KB nebo se používají k doplnění pokladny. Pokladna slouží rovněž jako informační centrum pro občany, kteří si jdou vyřídit své záležitosti na městský úřad. Ve většině případů nečtou informační tabule, ale raději se zeptají pokladní, kterou tímto značně zatěžují. 5) Úsek finanční účtárny Úsek faktur Náplní práce zaměstnance vykonávajícího funkci fakturace, DPH, je zaevidování došlých faktur a platebních příkazů do programu a jejich následné proplacení. Provádí kontrolu správnosti podpisů na platebních dokladech. Vede evidenci dávek ze sociálního odboru, které jsou k proplacení z účtu, evidenci platebních dávek INZULY, vystavování složenek typu B (včetně dávek z OK systému ) na poštu a následně jejich proplacení. Provádí veškerý styk s bankou (šeky,výčetky,platební příkazy,evidence smluv). Vystavuje příkazy k čerpacím účtům placené prostřednictvím České pojišťovny. Eviduje čerpání prostředků z těchto čerpacích účtů. Eviduje přihlášky na školení zaměstnanců, zajišťuje jejich přihlášení a proplacení. Do náplně fakturantky patří kontrola a vyřizování cestovních příkazů (tuzemské a zahraniční) Počet případů Strana 15 (celkem 88)

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více