VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, Rokycany IČO: Telefon: Webové stránky: Ing. Jan Baloun Starosta města Rokycany 1. Úvod Vážení spoluobčané, uplynul další rok a přinášíme vám údaje o činnosti Městského úřadu Rokycany za rok Správní obvod Městského úřadu Rokycany se rozkládá v severovýchodní části Plzeňského kraje a vznikl jako jediný obvod z bývalého okresu Rokycany. Úřad spravuje 68 obcí, tedy nejvíce ze všech správních obvodů v kraji. Svoji rozlohou ha se řadí na sedmé místo v kraji a počtem obyvatel (dle Ministerstva vnitra k ) je čtvrtým nejpočetnějším obvodem. K mělo město Rokycany dle údajů Ministerstva vnitra obyvatel ( občané a cizinci). Strana 1 (celkem 88)

2 K zaměstnávalo město celkem 210 pracovníků. Z tohoto počtu je 170 zaměstnanců úřadu, 13 členů městské policie, 9 pečovatelek, 18 zaměstnanců bazénu,, na mateřské nebo rodičovské dovolené bylo 9 osob, město mělo 3 osoby ve vedení a 1 uvolněného člena. Město Rokycany dostává na výkon státní správy jako úřad s rozšířenou působností příspěvek ve výši , - Kč. Tyto zdroje pokrývají náklady spojené s výkonem státní správy ve výši cca 85 %. 2. Orgány města Vedení města Starosta Ing. Jan Baloun 1. místostarostka Marie Hlávková Místostarosta Ing. Jaroslav Mráz Tajemník Slavomír Špicl Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města v roce 2009 Člen ZM Funkce Volební strana Ing. Jan Baloun Starosta, zastupitel Plzeňského kraje ODS Ing. Vladislav Bezděka Zastupitel, člen komise stavební a dopravní, ODS člen kontrolního výboru Mgr. Hana Jedličková Zastupitelka ČSSD Petr Černý Zastupitel, člen stavební a dopravní komise Občané Rokycan, NK Karel Halíř Radní, člen výchovně vzdělávací komise ODS Marie Hlávková 1. místostarostka SOS, NK Václav Kočí Radní SOS, NK Oldřich Kožíšek Zastupitel, člen kontrolního výboru ČSSD JUDr. Zdeňka Lišková Zastupitel, zastupitel Plzeňského kraje, KSČM Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jaroslav Mráz Místostarosta, člen bytové komise ODS Ing. Eva Nosková Radní, předsedkyně bytové komise ODS František Pavelek Zastupitel, člen stavební a dopravní komise KSČM MUDr. Luděk Sefzig Zastupitel, senátor ODS Pavel Schwarz Zastupitel, člen stavební a dopravní komise SOS, NK Ing. Stanislav Suda Zastupitel ČSSD Jan Šašek Zastupitel, člen komise životního prostředí, ODS člen kontrolního výboru Ing. Mgr. Antonín Veverka Csc. Zastupitel, předseda komise životního SOS, NK prostředí Karel Vodička Radní, člen výchovně vzdělávací komise SOS, NK MUDr. Karel Východský Zastupitel, předseda zdravotní a sociální SOS, NK komise Ing. Miluše Vykopalová Zastupitel, předsedkyně finančního výboru ODS Jiří Zajíček Zastupitel, člen finančního výboru KSČM Strana 2 (celkem 88)

3 2. 3. Rada města Členové Rady města v roce 2009 Člen RM Ing. Jan Baloun, starosta Marie Hlávková, 1. místostarostka Ing. Jaroslav Mráz, Místostarosta Václav Kočí, radní Karel Vodička, radní Karel Halíř, radní Ing. Eva Nosková, radní Volební strana ODS SOS, NK ODS SOS, NK SOS, NK ODS ODS 2. 4 Výbory zastupitelstva Kontrolní výbor JUDr. Zdeňka Lišková Ing. Vladislav Bezděka Ing. František Brožík Luboš Kiml Oldřich Kožíšek Bc. Jan Šašek Plk. Dr. Petr Špelina Jaroslava Výborná Předsedkyně kontrolního výboru Člen Člen Člen Člen Člen Člen Tajemník Finanční výbor Ing. Miluše Vykopalová Ing. Eva Ajšmanová Miroslava Brožíková Karel Kučera Ing. Václav Šebek Bohumila Vodičková Jiří Zajíček Renata Heraitová Předsedkyně kontrolního výboru Člen Člen Člen Člen Člen Člen Tajemník 2. 5 Komise Rady města Komise Rady města v roce 2009 Komise Předseda Tajemník komise Telefon tajemníka komise Bytová Ing. Eva Nosková Martina Planetová Stavební a dopravní Jiří Vracovský Jaroslav Anton Výchovně vzdělávací Miroslav Jedlička Veronika Breiová Zdravotní a sociální MUDr. Karel Východský PhDr.Blanka Kohoutová Životního prostředí Ing. Mgr. Antonín Ing. Vladimíra Hupáková Veverka, CSc. Strana 3 (celkem 88)

4 3. Příspěvkové organizace, organizační složky 3.1 Příspěvkové organizace Název Ředitel Telefon Základní škola, Čechova ulice Mgr. Anna Ratajová Základní škola, ulice Míru Mgr. Josef Baum Základní škola, T. G. Masaryka Mgr. Alena Halířová Mateřská škola, U Saské brány Olga Zíková Mateřská škola, Školní ulice Eva Blechová Školní jídelna ZŠ, T. G. Masaryka Marie Mošnová Školní jídelna ZŠ, Čechova ulice Eva Štěpánková Městská knihovna Ludmila Vyčichlová Městská policie Městská policie Rokycany Sídlo: Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, Rokycany Velitel Městské policie: Wohlmuth Petr, tel.: , Manažer projektu prevence kriminality: Wohlmuth Petr Stálá služba tel.: , 156, Manažer projektu prevence kriminality: Wohlmuth Petr Stálá služba tel.: , 156, Personální zajištění k Velitel MP 1 Velitel hlídky (směny) 4 Strážníci 9 Sepsáno 1201 úředních záznamů o zjištěných událostech. Počet přestupků v dopravě 1643 Z toho řešeno blokovou pokutou 1224 Použití technického prostředku (botička) 924 Počet přestupků proti majetku(krádež, podvod) 78 Počet přestupků proti veřejnému pořádku: - rušení nočního klidu: 39 - založení skládky a neopráv. Zábor veř. prostr.: 82 - veřejné pohoršení a znečišťování veř. prostr.: 78 Přestupky proti občanskému soužití: 33 Ostatní přestupky: 184 Celkem řešeno přestupků 2137 Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) ,- Podezření spáchání tr.č. 42 Zadrženo pachatelů tr.činu 19 Zjištěno poškození dopravního značení 77 Zjištěno vraků motorových vozidel 49 Odchyceno zvířat 111 Strana 4 (celkem 88)

5 V rámci Projektu prevence kriminality bylo v roce 2009 finančně podpořeno: - Den dětí pořádaný DDM v Rokycanech spolu s ČSOP Kulíšek - Den dětí pořádaný Sokolem Borek - pokračování odborného semináře pro výchovné poradce a učitele základních a středních škol ohledně kriminality dětí, mládeže a její prevence. - Projekt Právo pro každý den Probační a mediační služby. - Dopravní soutěž BESIP pro základní školy. - Renovace schránek důvěry. Kamerový systém provozovaný Městskou policií Rokycany byl rozšířen o dalších deset kamerových bodů a bylo vytvořeno druhé operační středisko na obvodním oddělení PČR v Rokycanech Organizační složky Pečovatelská služba města Rokycany Petr Wohlmuth Velitel městské policie Pečovatelská služba Města Rokycany organizační složka byla dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách zaregistrována krajským úřadem Plzeňského kraje s platností od jako poskytovatel terénních sociálních služeb. Pečovatelská služba Města Rokycany byla v roce 2009 finančně podpořena dotací MPSV ČR a Plzeňské kraje v částce Kč Organizační složka Pečovatelská služba Města Rokycany poskytuje služby ve městě Rokycany, Hrádek, Kamenný Újezd a Svojkovice. Náklady na pečovatelskou službu hradí město Rokycany a přispívají obce, kde se poskytuje naše služba.tyto obce přispívají dle smlouvy částkou 350.-Kč měsíčně na jednoho klienta. V roce 2009 byla pečovatelská služba poskytována celkem 217 klientům. Rodině v Hrádku, kde se narodila trojčata je taktéž poskytována pomoc prostřednictvím pečovatelské služby. Na DPS Rokycany pečovatelskou službu využívalo 71 klientů, v terénu je 146 klientů. Za těmito občany pečovatelky dojíždějí do jejich domácnosti. K tomu slouží dvě auta pečovatelské služby. Pečovatelská služba zajišťuje dovoz obědů. Obědy odebíráme ze školní jídelny Čechova ulice Rokycany, kde pro naše klienty vaří i stravu dietní - diabetickou,šetřící a bezlepkovou dále odebíráme obědy ze školní jídelny Hrádek.. Dále pečovatelská služba poskytuje dovoz nákupu, úklidy v bytech klientů, velké úklidy, pomoc s osobní hygienou u ležících klientů, ohřátí a podání jídla, pochůzky, praní prádla v prádelně při DPS Rokycany, pomoc při zvládání běžných úkonů v domácnosti. Každé pondělí je v provozu středisko osobní hygieny pro obyvatele města Rokycany. Toto středisko využívají i obyvatelé DPS Rokycany.V tomto středisku osobní hygieny pomohou pečovatelky s koupáním a oblečení klientů. Zajišťujeme a zprostředkujeme i jednání na úřadech. Pečovatelská služba se poskytuje za plnou úhradu dle sazebníku, který je součástí zákona 108 /2006 Sb a vyhlášky č. 340/2007 Sb. kterou se mění vyhláška č.505/2006 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č.166/2007 Sb. Pečovatelskou službu mají bezplatně poskytovanou účastníci odboje a jejich pozůstalí starší 70ti let. Pečovatelská služba je rovněž poskytována bezplatně osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č.47/1991 Sb. a osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru./ zákon o mimosoudních rehabilitacích/ Náklady na pečovatelskou službu na jednoho klienta v roce 2009 činily 485.-Kč měsíčně. Tyto náklady hradilo: město Rokycany a obce, kde se pečovatelská služba poskytovala a klienti dle uzavřené smlouvy a platného sazebníku. Strana 5 (celkem 88)

6 Přehled úkonů, které byly v roce 2009 provedeny: Odebrané obědy ŠJ Čechova ul. Odebrané obědy ŠJ Hrádek Sociální šetření v rodině a kontroly Nákupy Pomoc při osobní hygieně v domácnosti Koupele ve středisku osobní hygieny a pomoc Velký úklid Běžný úklid Praní prádla a záclon Pomoc při ošetření ležících klientů Pomoc při zvládání běžných úkonů Příprava a podání snídaně Ohřátí a podání oběda Pochůzky obědů 402 obědů 821 návštěv 350 úkonů 78 úkonů 348 úkonů 201 úkonů 796 úkonů kg 115 úkonů 514 úkonů 551 úkonů 448 úkonů 143 úkonů Chvojanová Květoslava vedoucí pečovatelské služby PLAVECKÝ BAZÉN 1. Organizace 9004 plavecký bazén Stanovený rozpočet na rok 2009 byl plněn průběžně, nedošlo k překročení limitu přidělených finančních prostředků. Snaha byla výdaje snižovat, což se nám na většině položkách podařilo. Výdaje jsou vyšší z důvodu růstu cen energií a větších výdajů na opravy. VÝDAJE Plánované výdaje - bez mzdových prostředků Skutečné výdaje - bez mzdových prostředků Rozdíl PŘÍJMY Příjem je závislý na počtu návštěvníků. V roce 2009 navštívilo plavecký bazén návštěvníků, což je o návštěvníků méně než v roce Přesto příjmy ze vstupného jsou vyšší z důvodu rozšíření kurzů plavání kojenců a batolat a lekcí aquaerobiku. Také se zvýšil počet reklam Plánovaný příjem Skutečný příjem Rozdíl Strana 6 (celkem 88)

7 Mzdové prostředky rok hrubý daňový základ sociální zdravotní Odměny za dohody celkem Celkové plnění rozpočtu organizace 9004 v roce Výdaje celkem Příjmy celkem Rozdíl Organizace 0218 koupaliště I zde byl stanovený rozpočet plněn průběžně, nebyl překročen přidělený limit finančních prostředků. Z ušetřených finančních prostředků byly provedeny další opravy plotu, pergol, kabin a plochy u přepadu koupaliště. VÝDAJE Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků ) Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků ) Rozdíl PŘÍJMY Plánované příjmy Skutečné příjmy Rozdíl Strana 7 (celkem 88)

8 Mzdové prostředky ( včetně odvodů ) rok částka Provoz koupaliště zajišťoval provozní koupaliště, pokladní, plavčíci, uklizečka ( zaměstnanci na dohodu ) a zaměstnanci organizační složky plavecký bazén. V případě pěkného počasí jsou na směně 3 4 plavčíci z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků koupaliště. Celkové plnění rozpočtu organizace 0218 koupaliště Výdaje celkem ( včetně mzdových prostředků ) Příjmy celkem Rozdíl Příjem na koupališti je závislý od počtu návštěvníků a vývoji počasí, které nám v roce 2009 nepřálo. Mezi slabé měsíce patřil červen a začátek července, kdy byly nulové návštěvy na koupališti. Největší návštěvy byly ve dnech konání hudebních festivalů na letišti a v měsíci srpnu, kdy bylo pěkné sluneční počasí. Koupaliště navštívilo návštěvníků. V případě nepříznivého počasí jsou náklady na provoz stejné, jako když je velká návštěvnost. Cirkulační čerpadla jsou v činnosti 24 hodin denně a chemie na úpravu vody je dávkována také každý den. Každý den musí být personál na pracovišti ( provozní, pokladní, plavčíci ). 2. Celkové plnění rozpočtu organizační složky plavecký bazén kapitola celkové výdaje , , příjmy , , rozdíl , , Majetek Na základě inventur ke dni je účetní stav majetku organizační složky plavecký bazén cca 123 miliónů Kč. Ing. Jaroslav Moravec vedoucí organizační složky Strana 8 (celkem 88)

9 4. Městský úřad Personální údaje Počet pracovníků podle odborů Počet pracovníků podle odborů K datu Finanční odbor 14 Odbor rozvoje města 16 Odbor školství, kultury 5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 Odbor životního prostředí 13 Odbor živnostenský 8 Odbor stavební 13 Odbor správní 20 Odbor dopravy 17 Odbor hospodářská činnost 28 Odbor kancelář tajemníka 8 Úklid města 1 Uvolněný člen 1 Vedení 3 Mateřské a rodičovské dovolené 9 Celkem pracovníků zařazených do MěÚ 170 Organizační složky a MP Městská policie 13 Plavecký bazén 18 Pečovatelská služba 9 Celkem včetně pracovníků org. složek 210 Vývoj počtů zaměstnanců je v posledních letech následující: Úřad Městská policie Bazén Pečovat. služba Celkem Zpráva o činnosti odborů za rok Odbor finanční Strana 9 (celkem 88)

10 Kontakt vedoucí odboru: Jana Králová, tel , služební mobil zástupce vedoucího odboru: Ing. Alena Nováková, tel Personální zajištění odboru k úsek Počet pracovníků vedoucí odboru 1 rozpočet 1 finanční analýza 1 mzdy 1 pokladna 1 úsek finanční účtárny 5 účetní hospodářské činnosti 1 úsek pohledávek 2 místní poplatky 1 Celkem 14 V roce 2009 zajišťovalo činnost odboru finančního do konce října 13 zaměstnanců, v průběhu listopadu pak přibyla účetní hospodářské činnosti v souvislosti s organizačními změnami (paní Miroslava Savkovová byla přijata na dobu neurčitou). Odbor je členěn na dva úseky a jednotlivé funkce. Všichni zaměstnanci odboru jsou přímo podřízeni vedoucí. Agenda odboru a činnost Odbor finanční se řídí zejména těmito právními předpisy: Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, novela č. 304/2008 Sb., Vyhláška č. 410/2009 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu 563/1991 pro ÚSC), Vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech), platné účetní standardy, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ZP 262/2006 Sb., zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtu územně samosprávných celků v platném znění, zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC, zákon č. 235/2004 Sb., o DPH a další neuvedené zákony a vyhlášky. Dále se musí odbor finanční řídit Obecně závaznými vyhláškami a Opatřeními orgánů města a interními směrnicemi městského úřadu. Strana 10 (celkem 88)

11 Odbor finanční připravuje podklady pro jednání orgánů města. Tato činnost je náročná na čas, neboť zaměstnanci při přípravě materiálů musí pracovat se zákony, vyhláškami, interními směrnicemi města a jinými důležitými skutečnostmi, kterými musí svůj zpracovaný materiál doložit popř. uvést odvolávku odkud je čerpáno, aby mohly orgány města rozhodnout. Po projednání materiálů a přijetí usnesení v orgánech města je stanoven termín, pro splnění usnesení orgánů města, který musí odbor finanční dodržet. V náplni odboru finančního je dále pojištění veškerého majetku města. Zaměstnanec připravuje podklady pro pojištění majetku města a zasílá tyto materiály pojišťovně, se kterou je uzavřena smlouva o pojištění. Dále zaměstnanec připravuje podklady pro likvidaci škodních událostí města, ale i občanů. Odbor finanční metodicky řídí všechny odbory a to zejména při používání ekonomického softwaru, připravuje účtovou osnovu, šablony do programu, číselné řády, variabilní a specifické symboly, určení organizace. S jednotlivými odbory, PO a OS se provádí rozbory hospodaření. Zaměstnanci odboru zpracovávají závěrečný účet a předkládají ho RM, ZM ke schválení. Po schválení je zveřejněn na internetových stránkách města. Hlavní účetní je tajemnicí finančního výboru, zaměstnanci odboru finančního připravují podklady pro jednání finančního výboru. Hospodaření města podléhá auditu, na základě požadavků auditorů předkládají doklady ke kontrole. všichni zaměstnanci odboru Přehled činností dle jednotlivých úseků : 1) R o z p o č e t : Dotace - Vytvářet metodiku agendy poskytování dotací, tj.vyhotovit na základě usnesení zastupitelstva pravidla pro poskytování, popř. dodatkem upravovat platné znění Opatření pro poskytování dotací - Zkontrolovat přijatou žádost, v případě nedostatků či chybějících příloh (velmi časté) urgovat nápravu, znovu kontrola. - Všechny žádosti (cca 80 ročně) vyhodnotit, zpracovat do přehledných tabulek a nechat projednat Výchovně vzdělávací komisi a Finančnímu výboru. Vypracovat materiál do RM, příp. ZM a připomínky VVK a FV do něho zapracovat. - Po schválení RM, ZM vypracovat Smlouvy, nechat zkontrolovat právníkem, vyplnit průvodní list každé smlouvy, smlouvy nechat podepsat starostou a obvolat (obeslat) příjemce s výzvou k podpisu smlouvy. - Projednání a podpis smlouvy s příjemcem, následně vyhotovit ke každé smlouvě účetní doklad na zaslání prostředků a Záznam o projednání žádosti. - Provést kontrolu úplnosti předložení všech vyúčtování poskytnutých dotací. Pokud příjemce nepředloží vyúčtování loňské dotace včas, musí být urgován, po předložení nutno vyúčtování zkontrolovat, v případě nedostatků (časté) vyzvat (i opakovaně) k nápravě. - Účast na metodických schůzkách s příjemci dotací (1 x ročně), metodická pomoc, vyřizování telefonických dotazů. Ročně se uzavírá cca 75 smluv o poskytování dotací. V případě mimořádných situací (2006), kdy byly poskytovány dotace např. na odstranění následků povodní, zajištění kompletní agendy, která s tím souvisí vč. kontroly vyúčtování. Strana 11 (celkem 88)

12 Hospodářská činnost města - I N Z U L A - Účast na pravidelných měsíčních poradách odborů finančního a rozvoje města se zástupcem Inzuly, pořizování zápisů z těchto porad. - Poskytnutí metodické pomoci Inzule v případě potřeby v otázkách účetních a ekonomických. - Zabezpečení aktualizace Mandátní smlouvy formou dodatků, které podléhají schválení RM (Inzula na základě Mandátní smlouvy spravuje bytový fond města ). Dodatky bývají cca 4 ročně. - Na základě návrhu správce bytového fondu navržení závazného ukazatele (finanční vztah rozpočtu k podnikatelské činnosti finanční odvod HČ do rozpočtu) a postoupení tohoto návrhu ke schválení v orgánech, kontrola plnění, případné změny - V souvislosti s prodejem bytů a bytových domů provádění kontroly propočtu cen prodávaných bytů a bytových domů - Provádění kontrol na Inzule (propočet odměny za správu bytového fondu, odměny za vymáhání poplatku z prodlení,..) - S periodicitou cca 2 let vyhotovení rozboru účinnosti kaucí (kauce skládají nájemníci městských bytů) R O Z P O Č E T - Práce na přípravě nového rozpočtu, které zahrnují - výzvy odborům k sestavení a pořízení návrhu rozpočtu svého odboru do účetního programu - diskuse nad návrhy rozpočtů (požadavky) jednotlivých odborů - úpravy a škrty v požadavcích na nereálné výdaje - sestavení návrhu rozpočtu za všechny odbory, jeho postupné dolaďování - projednávání návrhu na různých úrovních - pořízení výsledného návrhu rozpočtu za pomoci programové nadstavby BI - zajištění zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce a na internetu - předložení návrhu rozpočtu finančnímu výboru, pak RM a ZM ke schválení - zajištění podpisu schváleného rozpočtu starostou města - Vypracování rozpočtového výhledu na budoucí roky. - Během celého roku se na základě požadavků jednotlivých odborů vypracovávají rozpočtové změny (za rok 2009 jich bylo 266). Každou změnu je nutné uvést do tabulky a okomentovat ji. Změny podléhají schválení RM, ZM. Následně nutno změny pořídit do účetního programu. - Průběžné sledování plnění rozpočtu jednotlivými odbory, řešení případů, kdy rozpočtované prostředky na konkrétních položkách nepostačují ke krytí některých výdajů. - Sledování a evidence daňových příjmů z FÚ, vypsání účetních dokladů na všechny jednotlivé došlé daně, přiřazení správné položky podle druhu daně. - Průběžné měsíční zpracování přehledu došlých daňových příjmů ve vztahu k rozpočtu a ke skutečnosti minulého roku - rozbor formou tabulky a komentáře pro vedení města a pro zastupitele. M A T E R I Á L Y D O R M, Z M S výše uvedenými agendami souvisí pravidelné předkládání materiálů do RM a ZM. Ke každému jednání RM a ZM zpracovávám a předkládám minimálně 2 materiály, často i 4-5 (Změny rozpočtu, rozdělení dotací, dodatky k mandátní smlouvě, apod.) Po schválení příslušným orgánem následuje zajištění realizace přijatých usnesení v praxi. R Ů Z N É - Měsíční kontrola účetních výkazů před uzávěrkou z pohledu plnění rozpočtových příjmů a výdajů. - Součinnost při práci na Závěrečném účtu města - Vypracování různých přehledů, materiálů, tabulek pro aktuální potřeby vedení města nebo odborů, podklady pro žádosti o dotace - zajištění převodu prostředků z FRB na financování akcí souvisejících s bydlením Strana 12 (celkem 88)

13 - zástup vedoucí odboru v době její nepřítomnosti v téměř úplném rozsahu její náplně činnosti (účast na jednáních ZM, RM, agenda pojištění, účast na výběrových řízeních, personální a organizační záležitosti odboru, ) - zajištění podkladů a účast na jednání finančního výboru (před jednáním každého zastupitelstva) 2) Finanční analýza Správce rozpočtu organizačních složek města: Plavecký bazén Pečovatelská Služba Metodické řízení příspěvkových organizací města: Mateřské škola Rokycany, U Saské brány Mateřská škola Rokycany, Školní ulice Základní škola Rokycany, ul. Míru Základní škola Rokycany, T.G. Masaryka Základní škola Rokycany, Čechova ulice Školní jídelna ZŠ Rokycany, T.G. Masaryka Školní jídelna ZŠ Rokycany, Čechova ulice Městská knihovna Za rok 2009 byly příspěvkovým organizacím města zaslány tyto finanční prostředky: Příspěvek na provoz mateřských škol od MěÚ : Příspěvek na provoz základních škol od MěÚ : Celkem: Příspěvek na provoz školních jídelen od MěÚ : Příspěvek na provoz Městské knihovny od MěÚ : Dotace KÚ: Celkem: ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Celkem všem příspěvkovým organizacím bylo zasláno ,-- Kč V roce 2009 se 8x konala porada ředitelů příspěvkových organizací. Bylo vypracováno 39 materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města a jejich následné vyřízení včetně zaslání výpisů z usnesení pro jednotlivé organizace. V roce 2009 bylo vyhotoveno celkem 12 příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města. Byly upraveny zřizovací listiny všech příspěvkových organizací a organizačních složek vzhledem k novele zákona č. 477/2008 Sb. V roce 2009 bylo provedeno 8 metodických kontrol příspěvkových organizací. V průběhu roku byly zasílány změny do registrace Pečovatelské služby na KÚPK o změně údajů v ní obsažených. Bylo pracováno průběžně se standardy pečovatelské služby a s tím souvisejících dokumentů (personální plány ). Byla zpracována žádost o dotaci pro Pečovatelskou službu v OK systému a bylo podáno vyúčtování této dotace za rok Strana 13 (celkem 88)

14 Měsíčně zasílány příspěvky na provoz organizací, čtvrtletně prováděny kontroly hospodaření organizací, zpracovány veškeré změny svěřeného majetku na všech organizacích a zpracování podkladů do účetnictví, roční kontrola a zpracování údajů a tabulek při ročních inventarizacích a rozborech hospodaření. Prováděny změny evidence majetku na organizační složce PB v programu Fenix, předepisování pohledávek a kontrola úhrad nájemních smluv na PB. 3) Úsek mezd - Komplexní zpracování mezd pro 217 zaměstnanců, 40 dohod měsíčně dále 46 členů komisí a výborů, výkazy pro daň z příjmu ze závislé činnosti a srážkové daně čtvrtletní a pololetní výkazy na statistiku. -Vyúčtování daní z příjmu pro zaměstnance a vydat potvrzení pro zaměstnance, kteří nastoupili a kteří si vyúčtování provádí sami. - Překontrolování ročních výdělků na evidenční listy, všechny listy vytisknout 2x podepsat a předat kopie zaměstnancům. - Stanovení platů starostům. - Odeslat a vyplnit 217 evidenčních listů zaměstnanců. - Předat oznámení o plnění povinného podílu osob se zdrav. postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. - Srážení a výpočet exekuce. - Dvakrát do roka vyplnění penzijních fondů pro 160 pracovníků, tj zadat účty a částky jednotlivě. - Sledovat čerpání rozpočtu a provádět změny. - Měsíčně přihlašovat a odhlašovat pracovníky u dohod na OSSZ a odesílat EL přes portlink a ERLDP u ukončených pracovníků a pracovníků na dohody. - Ze mzdy srážet telefony, stravenky a odborové příspěvky, půjčky ze soc. fondu. - Čtvrtletně vypočítat a poslat zákonné pojištění za zaměstnance. - Výpočet dávek nemocenského pojištění 126 případů za rok. - Měsíčně zpracovat hromadné výkazy pro 6 zdravotních pojišťoven. - Měsíčně odeslat hromadný výkaz na OSSZ. - Měsíčně přihlašovat a odhlašovat pracovníky na dohody ke zdravotní pojišťovně. - Měsíčně vyplňovat potvrzení pro banky, OS, žádosti o byty, úřad práce čtvrtletně na OSSZ v lednu pro OSVČ. - Hlídat zákony, které se do roka několikrát mění. - přeúčtovávat a hlídat 5 dotací - Vyplnění 2 pracovníkům potvrzení s uplatněním žádosti o důchod, 12 občanů požádalo o vyhledání zaměstnání a výdělku ve službách města Rokycan a pracovníků zaměstnaných na OU Rokycany k žádosti o důchod. - Čtvrtletně přepočítat průměry pro pracovně právní vztahy. - Měsíčně přepočítat průměry pro nemocenské dávky. - Od dubna září měsíčně pro jednotlivé pracovníky výkazy práce pro Úřad práce v Rokycanech za veřejně prospěšné práce. - Vyplňovat celoroční výkaz za pečovatelskou službu. - V lednu příprava dokladů pro inventury (pokutové bloky a mzdy). - Vyplňovat daňová prohlášení. - Informační systém o platech 2 x do roka na MF ČR. - Pokutové bloky pro 25 pracovníků, analyticky rozdělit jejich výdej a příjem do pokladny, vést jejich evidenci a nákup bloků. - Ohlašovací povinnost pro FÚ, pouze fyzické osoby, vybrat ze 66 stran a dohledat a zjistit jejich rodná čísla. Strana 14 (celkem 88)

15 - Při zaúčtování měsíční uzávěrky se mzdové prostředky rozdělují na jednotlivé banky, zdravotní pojišťovny a jednotlivá střediska, jednotlivé zaměstnance. - V r nastoupilo 33 zaměstnanců a vystoupilo 10 zaměstnanců. Na VPP pracovalo 5 zaměstnanců. 4) Pokladna Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru. Poplatek je splatný 30.6., každoročně se koncem dubna tisknou složenky pro ty, kteří ještě platbu neučinili. V roce 2009 jich bylo cca 10.tis., což je více než polovina. Po datu splatnosti se vydávají platební výměry, v roce 2009 jich bylo vydáno cca 1200, některé se před zasláním stačí uhradit, cca 100 se jich uhradí s navýšením do konce roku. Zbytek jde k vymáhání. V roce 2009 bylo pořízeno cca 370 nových poplatníků ( přistěhovalí, narození ) trvale přihlášených, cca 40 nových cizinců s trvalým pobytem v Rokycanech a cca 20 nových poplatníků, kteří vlastní nemovitost určenou nebo sloužící k rekreaci. U poplatníků za nemovitosti byla provedena hloubková kontrola v návaznosti na katastr nemovitostí a vlastníkům byl tento poplatek nově zaveden i zpětně. Pokladny V pokladně se vybírají veškeré příjmy, které jsou placeny městu hotově (jedná se zejména o placení poplatku za odpad, psa apod.). Pokladnou se uskutečňují výplaty dávek sociální podpory, výplaty zaměstnancům a platby za drobná vydání zaměstnanců, proplácí se cestovní náhrady. Limit pokladní hotovosti na drobná vydání byl stanoven ve výši 150 tis. Kč. Pokladní vybírá hotovost z KB a vkládá hotovost do KB za asistence městské policie. Dále za asistence městské policie přináší do pokladny vybranou hotovost z odloučeného pracoviště dopravně správní agendy ve Žďáru. Pokladní objednává a vydává stravenky zaměstnancům. Dále je zde zaveden prodej kolků v hodnotě 50,-Kč pro občany, kteří tento potřebují pro výpis z rejstříku trestů a kolky v hodnotách 50,-,100,-,500,-Kč pro zaměstnance, kteří tyto kolky využívají na katastru nemovitostí nebo u soudu. Od prosince 2009 se v pokladně začala počítat hotovost z parkovacích automatů ze 2 parkovišť. Toto se provádí 1x v týdnu, spočítané mince se odvádí do KB nebo se používají k doplnění pokladny. Pokladna slouží rovněž jako informační centrum pro občany, kteří si jdou vyřídit své záležitosti na městský úřad. Ve většině případů nečtou informační tabule, ale raději se zeptají pokladní, kterou tímto značně zatěžují. 5) Úsek finanční účtárny Úsek faktur Náplní práce zaměstnance vykonávajícího funkci fakturace, DPH, je zaevidování došlých faktur a platebních příkazů do programu a jejich následné proplacení. Provádí kontrolu správnosti podpisů na platebních dokladech. Vede evidenci dávek ze sociálního odboru, které jsou k proplacení z účtu, evidenci platebních dávek INZULY, vystavování složenek typu B (včetně dávek z OK systému ) na poštu a následně jejich proplacení. Provádí veškerý styk s bankou (šeky,výčetky,platební příkazy,evidence smluv). Vystavuje příkazy k čerpacím účtům placené prostřednictvím České pojišťovny. Eviduje čerpání prostředků z těchto čerpacích účtů. Eviduje přihlášky na školení zaměstnanců, zajišťuje jejich přihlášení a proplacení. Do náplně fakturantky patří kontrola a vyřizování cestovních příkazů (tuzemské a zahraniční) Počet případů Strana 15 (celkem 88)

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005 Č.j. : KUJCK 7398/2005/OEKO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Název ÚC: Obec Loučovice IČ: 00245984 Přezkoumání se uskutečnilo dne 6. 10. 2005 jako dílčí přezkoumání a dne 8. 3. 2006

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více