VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, Rokycany IČO: Telefon: Webové stránky: Ing. Jan Baloun Starosta města Rokycany 1. Úvod Vážení spoluobčané, uplynul další rok a přinášíme vám údaje o činnosti Městského úřadu Rokycany za rok Správní obvod Městského úřadu Rokycany se rozkládá v severovýchodní části Plzeňského kraje a vznikl jako jediný obvod z bývalého okresu Rokycany. Úřad spravuje 68 obcí, tedy nejvíce ze všech správních obvodů v kraji. Svoji rozlohou ha se řadí na sedmé místo v kraji a počtem obyvatel (dle Ministerstva vnitra k ) je čtvrtým nejpočetnějším obvodem. K mělo město Rokycany dle údajů Ministerstva vnitra obyvatel ( občané a cizinci). Strana 1 (celkem 88)

2 K zaměstnávalo město celkem 210 pracovníků. Z tohoto počtu je 170 zaměstnanců úřadu, 13 členů městské policie, 9 pečovatelek, 18 zaměstnanců bazénu,, na mateřské nebo rodičovské dovolené bylo 9 osob, město mělo 3 osoby ve vedení a 1 uvolněného člena. Město Rokycany dostává na výkon státní správy jako úřad s rozšířenou působností příspěvek ve výši , - Kč. Tyto zdroje pokrývají náklady spojené s výkonem státní správy ve výši cca 85 %. 2. Orgány města Vedení města Starosta Ing. Jan Baloun 1. místostarostka Marie Hlávková Místostarosta Ing. Jaroslav Mráz Tajemník Slavomír Špicl Zastupitelstvo města Členové zastupitelstva města v roce 2009 Člen ZM Funkce Volební strana Ing. Jan Baloun Starosta, zastupitel Plzeňského kraje ODS Ing. Vladislav Bezděka Zastupitel, člen komise stavební a dopravní, ODS člen kontrolního výboru Mgr. Hana Jedličková Zastupitelka ČSSD Petr Černý Zastupitel, člen stavební a dopravní komise Občané Rokycan, NK Karel Halíř Radní, člen výchovně vzdělávací komise ODS Marie Hlávková 1. místostarostka SOS, NK Václav Kočí Radní SOS, NK Oldřich Kožíšek Zastupitel, člen kontrolního výboru ČSSD JUDr. Zdeňka Lišková Zastupitel, zastupitel Plzeňského kraje, KSČM Předsedkyně kontrolního výboru Ing. Jaroslav Mráz Místostarosta, člen bytové komise ODS Ing. Eva Nosková Radní, předsedkyně bytové komise ODS František Pavelek Zastupitel, člen stavební a dopravní komise KSČM MUDr. Luděk Sefzig Zastupitel, senátor ODS Pavel Schwarz Zastupitel, člen stavební a dopravní komise SOS, NK Ing. Stanislav Suda Zastupitel ČSSD Jan Šašek Zastupitel, člen komise životního prostředí, ODS člen kontrolního výboru Ing. Mgr. Antonín Veverka Csc. Zastupitel, předseda komise životního SOS, NK prostředí Karel Vodička Radní, člen výchovně vzdělávací komise SOS, NK MUDr. Karel Východský Zastupitel, předseda zdravotní a sociální SOS, NK komise Ing. Miluše Vykopalová Zastupitel, předsedkyně finančního výboru ODS Jiří Zajíček Zastupitel, člen finančního výboru KSČM Strana 2 (celkem 88)

3 2. 3. Rada města Členové Rady města v roce 2009 Člen RM Ing. Jan Baloun, starosta Marie Hlávková, 1. místostarostka Ing. Jaroslav Mráz, Místostarosta Václav Kočí, radní Karel Vodička, radní Karel Halíř, radní Ing. Eva Nosková, radní Volební strana ODS SOS, NK ODS SOS, NK SOS, NK ODS ODS 2. 4 Výbory zastupitelstva Kontrolní výbor JUDr. Zdeňka Lišková Ing. Vladislav Bezděka Ing. František Brožík Luboš Kiml Oldřich Kožíšek Bc. Jan Šašek Plk. Dr. Petr Špelina Jaroslava Výborná Předsedkyně kontrolního výboru Člen Člen Člen Člen Člen Člen Tajemník Finanční výbor Ing. Miluše Vykopalová Ing. Eva Ajšmanová Miroslava Brožíková Karel Kučera Ing. Václav Šebek Bohumila Vodičková Jiří Zajíček Renata Heraitová Předsedkyně kontrolního výboru Člen Člen Člen Člen Člen Člen Tajemník 2. 5 Komise Rady města Komise Rady města v roce 2009 Komise Předseda Tajemník komise Telefon tajemníka komise Bytová Ing. Eva Nosková Martina Planetová Stavební a dopravní Jiří Vracovský Jaroslav Anton Výchovně vzdělávací Miroslav Jedlička Veronika Breiová Zdravotní a sociální MUDr. Karel Východský PhDr.Blanka Kohoutová Životního prostředí Ing. Mgr. Antonín Ing. Vladimíra Hupáková Veverka, CSc. Strana 3 (celkem 88)

4 3. Příspěvkové organizace, organizační složky 3.1 Příspěvkové organizace Název Ředitel Telefon Základní škola, Čechova ulice Mgr. Anna Ratajová Základní škola, ulice Míru Mgr. Josef Baum Základní škola, T. G. Masaryka Mgr. Alena Halířová Mateřská škola, U Saské brány Olga Zíková Mateřská škola, Školní ulice Eva Blechová Školní jídelna ZŠ, T. G. Masaryka Marie Mošnová Školní jídelna ZŠ, Čechova ulice Eva Štěpánková Městská knihovna Ludmila Vyčichlová Městská policie Městská policie Rokycany Sídlo: Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, Rokycany Velitel Městské policie: Wohlmuth Petr, tel.: , Manažer projektu prevence kriminality: Wohlmuth Petr Stálá služba tel.: , 156, Manažer projektu prevence kriminality: Wohlmuth Petr Stálá služba tel.: , 156, Personální zajištění k Velitel MP 1 Velitel hlídky (směny) 4 Strážníci 9 Sepsáno 1201 úředních záznamů o zjištěných událostech. Počet přestupků v dopravě 1643 Z toho řešeno blokovou pokutou 1224 Použití technického prostředku (botička) 924 Počet přestupků proti majetku(krádež, podvod) 78 Počet přestupků proti veřejnému pořádku: - rušení nočního klidu: 39 - založení skládky a neopráv. Zábor veř. prostr.: 82 - veřejné pohoršení a znečišťování veř. prostr.: 78 Přestupky proti občanskému soužití: 33 Ostatní přestupky: 184 Celkem řešeno přestupků 2137 Celkem uloženo blokových pokut (v Kč) ,- Podezření spáchání tr.č. 42 Zadrženo pachatelů tr.činu 19 Zjištěno poškození dopravního značení 77 Zjištěno vraků motorových vozidel 49 Odchyceno zvířat 111 Strana 4 (celkem 88)

5 V rámci Projektu prevence kriminality bylo v roce 2009 finančně podpořeno: - Den dětí pořádaný DDM v Rokycanech spolu s ČSOP Kulíšek - Den dětí pořádaný Sokolem Borek - pokračování odborného semináře pro výchovné poradce a učitele základních a středních škol ohledně kriminality dětí, mládeže a její prevence. - Projekt Právo pro každý den Probační a mediační služby. - Dopravní soutěž BESIP pro základní školy. - Renovace schránek důvěry. Kamerový systém provozovaný Městskou policií Rokycany byl rozšířen o dalších deset kamerových bodů a bylo vytvořeno druhé operační středisko na obvodním oddělení PČR v Rokycanech Organizační složky Pečovatelská služba města Rokycany Petr Wohlmuth Velitel městské policie Pečovatelská služba Města Rokycany organizační složka byla dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách zaregistrována krajským úřadem Plzeňského kraje s platností od jako poskytovatel terénních sociálních služeb. Pečovatelská služba Města Rokycany byla v roce 2009 finančně podpořena dotací MPSV ČR a Plzeňské kraje v částce Kč Organizační složka Pečovatelská služba Města Rokycany poskytuje služby ve městě Rokycany, Hrádek, Kamenný Újezd a Svojkovice. Náklady na pečovatelskou službu hradí město Rokycany a přispívají obce, kde se poskytuje naše služba.tyto obce přispívají dle smlouvy částkou 350.-Kč měsíčně na jednoho klienta. V roce 2009 byla pečovatelská služba poskytována celkem 217 klientům. Rodině v Hrádku, kde se narodila trojčata je taktéž poskytována pomoc prostřednictvím pečovatelské služby. Na DPS Rokycany pečovatelskou službu využívalo 71 klientů, v terénu je 146 klientů. Za těmito občany pečovatelky dojíždějí do jejich domácnosti. K tomu slouží dvě auta pečovatelské služby. Pečovatelská služba zajišťuje dovoz obědů. Obědy odebíráme ze školní jídelny Čechova ulice Rokycany, kde pro naše klienty vaří i stravu dietní - diabetickou,šetřící a bezlepkovou dále odebíráme obědy ze školní jídelny Hrádek.. Dále pečovatelská služba poskytuje dovoz nákupu, úklidy v bytech klientů, velké úklidy, pomoc s osobní hygienou u ležících klientů, ohřátí a podání jídla, pochůzky, praní prádla v prádelně při DPS Rokycany, pomoc při zvládání běžných úkonů v domácnosti. Každé pondělí je v provozu středisko osobní hygieny pro obyvatele města Rokycany. Toto středisko využívají i obyvatelé DPS Rokycany.V tomto středisku osobní hygieny pomohou pečovatelky s koupáním a oblečení klientů. Zajišťujeme a zprostředkujeme i jednání na úřadech. Pečovatelská služba se poskytuje za plnou úhradu dle sazebníku, který je součástí zákona 108 /2006 Sb a vyhlášky č. 340/2007 Sb. kterou se mění vyhláška č.505/2006 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č.166/2007 Sb. Pečovatelskou službu mají bezplatně poskytovanou účastníci odboje a jejich pozůstalí starší 70ti let. Pečovatelská služba je rovněž poskytována bezplatně osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č.47/1991 Sb. a osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru./ zákon o mimosoudních rehabilitacích/ Náklady na pečovatelskou službu na jednoho klienta v roce 2009 činily 485.-Kč měsíčně. Tyto náklady hradilo: město Rokycany a obce, kde se pečovatelská služba poskytovala a klienti dle uzavřené smlouvy a platného sazebníku. Strana 5 (celkem 88)

6 Přehled úkonů, které byly v roce 2009 provedeny: Odebrané obědy ŠJ Čechova ul. Odebrané obědy ŠJ Hrádek Sociální šetření v rodině a kontroly Nákupy Pomoc při osobní hygieně v domácnosti Koupele ve středisku osobní hygieny a pomoc Velký úklid Běžný úklid Praní prádla a záclon Pomoc při ošetření ležících klientů Pomoc při zvládání běžných úkonů Příprava a podání snídaně Ohřátí a podání oběda Pochůzky obědů 402 obědů 821 návštěv 350 úkonů 78 úkonů 348 úkonů 201 úkonů 796 úkonů kg 115 úkonů 514 úkonů 551 úkonů 448 úkonů 143 úkonů Chvojanová Květoslava vedoucí pečovatelské služby PLAVECKÝ BAZÉN 1. Organizace 9004 plavecký bazén Stanovený rozpočet na rok 2009 byl plněn průběžně, nedošlo k překročení limitu přidělených finančních prostředků. Snaha byla výdaje snižovat, což se nám na většině položkách podařilo. Výdaje jsou vyšší z důvodu růstu cen energií a větších výdajů na opravy. VÝDAJE Plánované výdaje - bez mzdových prostředků Skutečné výdaje - bez mzdových prostředků Rozdíl PŘÍJMY Příjem je závislý na počtu návštěvníků. V roce 2009 navštívilo plavecký bazén návštěvníků, což je o návštěvníků méně než v roce Přesto příjmy ze vstupného jsou vyšší z důvodu rozšíření kurzů plavání kojenců a batolat a lekcí aquaerobiku. Také se zvýšil počet reklam Plánovaný příjem Skutečný příjem Rozdíl Strana 6 (celkem 88)

7 Mzdové prostředky rok hrubý daňový základ sociální zdravotní Odměny za dohody celkem Celkové plnění rozpočtu organizace 9004 v roce Výdaje celkem Příjmy celkem Rozdíl Organizace 0218 koupaliště I zde byl stanovený rozpočet plněn průběžně, nebyl překročen přidělený limit finančních prostředků. Z ušetřených finančních prostředků byly provedeny další opravy plotu, pergol, kabin a plochy u přepadu koupaliště. VÝDAJE Plánované výdaje ( bez mzdových prostředků ) Skutečné výdaje ( bez mzdových prostředků ) Rozdíl PŘÍJMY Plánované příjmy Skutečné příjmy Rozdíl Strana 7 (celkem 88)

8 Mzdové prostředky ( včetně odvodů ) rok částka Provoz koupaliště zajišťoval provozní koupaliště, pokladní, plavčíci, uklizečka ( zaměstnanci na dohodu ) a zaměstnanci organizační složky plavecký bazén. V případě pěkného počasí jsou na směně 3 4 plavčíci z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků koupaliště. Celkové plnění rozpočtu organizace 0218 koupaliště Výdaje celkem ( včetně mzdových prostředků ) Příjmy celkem Rozdíl Příjem na koupališti je závislý od počtu návštěvníků a vývoji počasí, které nám v roce 2009 nepřálo. Mezi slabé měsíce patřil červen a začátek července, kdy byly nulové návštěvy na koupališti. Největší návštěvy byly ve dnech konání hudebních festivalů na letišti a v měsíci srpnu, kdy bylo pěkné sluneční počasí. Koupaliště navštívilo návštěvníků. V případě nepříznivého počasí jsou náklady na provoz stejné, jako když je velká návštěvnost. Cirkulační čerpadla jsou v činnosti 24 hodin denně a chemie na úpravu vody je dávkována také každý den. Každý den musí být personál na pracovišti ( provozní, pokladní, plavčíci ). 2. Celkové plnění rozpočtu organizační složky plavecký bazén kapitola celkové výdaje , , příjmy , , rozdíl , , Majetek Na základě inventur ke dni je účetní stav majetku organizační složky plavecký bazén cca 123 miliónů Kč. Ing. Jaroslav Moravec vedoucí organizační složky Strana 8 (celkem 88)

9 4. Městský úřad Personální údaje Počet pracovníků podle odborů Počet pracovníků podle odborů K datu Finanční odbor 14 Odbor rozvoje města 16 Odbor školství, kultury 5 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13 Odbor životního prostředí 13 Odbor živnostenský 8 Odbor stavební 13 Odbor správní 20 Odbor dopravy 17 Odbor hospodářská činnost 28 Odbor kancelář tajemníka 8 Úklid města 1 Uvolněný člen 1 Vedení 3 Mateřské a rodičovské dovolené 9 Celkem pracovníků zařazených do MěÚ 170 Organizační složky a MP Městská policie 13 Plavecký bazén 18 Pečovatelská služba 9 Celkem včetně pracovníků org. složek 210 Vývoj počtů zaměstnanců je v posledních letech následující: Úřad Městská policie Bazén Pečovat. služba Celkem Zpráva o činnosti odborů za rok Odbor finanční Strana 9 (celkem 88)

10 Kontakt vedoucí odboru: Jana Králová, tel , služební mobil zástupce vedoucího odboru: Ing. Alena Nováková, tel Personální zajištění odboru k úsek Počet pracovníků vedoucí odboru 1 rozpočet 1 finanční analýza 1 mzdy 1 pokladna 1 úsek finanční účtárny 5 účetní hospodářské činnosti 1 úsek pohledávek 2 místní poplatky 1 Celkem 14 V roce 2009 zajišťovalo činnost odboru finančního do konce října 13 zaměstnanců, v průběhu listopadu pak přibyla účetní hospodářské činnosti v souvislosti s organizačními změnami (paní Miroslava Savkovová byla přijata na dobu neurčitou). Odbor je členěn na dva úseky a jednotlivé funkce. Všichni zaměstnanci odboru jsou přímo podřízeni vedoucí. Agenda odboru a činnost Odbor finanční se řídí zejména těmito právními předpisy: Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví, novela č. 304/2008 Sb., Vyhláška č. 410/2009 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu 563/1991 pro ÚSC), Vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech), platné účetní standardy, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ZP 262/2006 Sb., zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtu územně samosprávných celků v platném znění, zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření ÚSC, zákon č. 235/2004 Sb., o DPH a další neuvedené zákony a vyhlášky. Dále se musí odbor finanční řídit Obecně závaznými vyhláškami a Opatřeními orgánů města a interními směrnicemi městského úřadu. Strana 10 (celkem 88)

11 Odbor finanční připravuje podklady pro jednání orgánů města. Tato činnost je náročná na čas, neboť zaměstnanci při přípravě materiálů musí pracovat se zákony, vyhláškami, interními směrnicemi města a jinými důležitými skutečnostmi, kterými musí svůj zpracovaný materiál doložit popř. uvést odvolávku odkud je čerpáno, aby mohly orgány města rozhodnout. Po projednání materiálů a přijetí usnesení v orgánech města je stanoven termín, pro splnění usnesení orgánů města, který musí odbor finanční dodržet. V náplni odboru finančního je dále pojištění veškerého majetku města. Zaměstnanec připravuje podklady pro pojištění majetku města a zasílá tyto materiály pojišťovně, se kterou je uzavřena smlouva o pojištění. Dále zaměstnanec připravuje podklady pro likvidaci škodních událostí města, ale i občanů. Odbor finanční metodicky řídí všechny odbory a to zejména při používání ekonomického softwaru, připravuje účtovou osnovu, šablony do programu, číselné řády, variabilní a specifické symboly, určení organizace. S jednotlivými odbory, PO a OS se provádí rozbory hospodaření. Zaměstnanci odboru zpracovávají závěrečný účet a předkládají ho RM, ZM ke schválení. Po schválení je zveřejněn na internetových stránkách města. Hlavní účetní je tajemnicí finančního výboru, zaměstnanci odboru finančního připravují podklady pro jednání finančního výboru. Hospodaření města podléhá auditu, na základě požadavků auditorů předkládají doklady ke kontrole. všichni zaměstnanci odboru Přehled činností dle jednotlivých úseků : 1) R o z p o č e t : Dotace - Vytvářet metodiku agendy poskytování dotací, tj.vyhotovit na základě usnesení zastupitelstva pravidla pro poskytování, popř. dodatkem upravovat platné znění Opatření pro poskytování dotací - Zkontrolovat přijatou žádost, v případě nedostatků či chybějících příloh (velmi časté) urgovat nápravu, znovu kontrola. - Všechny žádosti (cca 80 ročně) vyhodnotit, zpracovat do přehledných tabulek a nechat projednat Výchovně vzdělávací komisi a Finančnímu výboru. Vypracovat materiál do RM, příp. ZM a připomínky VVK a FV do něho zapracovat. - Po schválení RM, ZM vypracovat Smlouvy, nechat zkontrolovat právníkem, vyplnit průvodní list každé smlouvy, smlouvy nechat podepsat starostou a obvolat (obeslat) příjemce s výzvou k podpisu smlouvy. - Projednání a podpis smlouvy s příjemcem, následně vyhotovit ke každé smlouvě účetní doklad na zaslání prostředků a Záznam o projednání žádosti. - Provést kontrolu úplnosti předložení všech vyúčtování poskytnutých dotací. Pokud příjemce nepředloží vyúčtování loňské dotace včas, musí být urgován, po předložení nutno vyúčtování zkontrolovat, v případě nedostatků (časté) vyzvat (i opakovaně) k nápravě. - Účast na metodických schůzkách s příjemci dotací (1 x ročně), metodická pomoc, vyřizování telefonických dotazů. Ročně se uzavírá cca 75 smluv o poskytování dotací. V případě mimořádných situací (2006), kdy byly poskytovány dotace např. na odstranění následků povodní, zajištění kompletní agendy, která s tím souvisí vč. kontroly vyúčtování. Strana 11 (celkem 88)

12 Hospodářská činnost města - I N Z U L A - Účast na pravidelných měsíčních poradách odborů finančního a rozvoje města se zástupcem Inzuly, pořizování zápisů z těchto porad. - Poskytnutí metodické pomoci Inzule v případě potřeby v otázkách účetních a ekonomických. - Zabezpečení aktualizace Mandátní smlouvy formou dodatků, které podléhají schválení RM (Inzula na základě Mandátní smlouvy spravuje bytový fond města ). Dodatky bývají cca 4 ročně. - Na základě návrhu správce bytového fondu navržení závazného ukazatele (finanční vztah rozpočtu k podnikatelské činnosti finanční odvod HČ do rozpočtu) a postoupení tohoto návrhu ke schválení v orgánech, kontrola plnění, případné změny - V souvislosti s prodejem bytů a bytových domů provádění kontroly propočtu cen prodávaných bytů a bytových domů - Provádění kontrol na Inzule (propočet odměny za správu bytového fondu, odměny za vymáhání poplatku z prodlení,..) - S periodicitou cca 2 let vyhotovení rozboru účinnosti kaucí (kauce skládají nájemníci městských bytů) R O Z P O Č E T - Práce na přípravě nového rozpočtu, které zahrnují - výzvy odborům k sestavení a pořízení návrhu rozpočtu svého odboru do účetního programu - diskuse nad návrhy rozpočtů (požadavky) jednotlivých odborů - úpravy a škrty v požadavcích na nereálné výdaje - sestavení návrhu rozpočtu za všechny odbory, jeho postupné dolaďování - projednávání návrhu na různých úrovních - pořízení výsledného návrhu rozpočtu za pomoci programové nadstavby BI - zajištění zveřejnění návrhu rozpočtu na úřední desce a na internetu - předložení návrhu rozpočtu finančnímu výboru, pak RM a ZM ke schválení - zajištění podpisu schváleného rozpočtu starostou města - Vypracování rozpočtového výhledu na budoucí roky. - Během celého roku se na základě požadavků jednotlivých odborů vypracovávají rozpočtové změny (za rok 2009 jich bylo 266). Každou změnu je nutné uvést do tabulky a okomentovat ji. Změny podléhají schválení RM, ZM. Následně nutno změny pořídit do účetního programu. - Průběžné sledování plnění rozpočtu jednotlivými odbory, řešení případů, kdy rozpočtované prostředky na konkrétních položkách nepostačují ke krytí některých výdajů. - Sledování a evidence daňových příjmů z FÚ, vypsání účetních dokladů na všechny jednotlivé došlé daně, přiřazení správné položky podle druhu daně. - Průběžné měsíční zpracování přehledu došlých daňových příjmů ve vztahu k rozpočtu a ke skutečnosti minulého roku - rozbor formou tabulky a komentáře pro vedení města a pro zastupitele. M A T E R I Á L Y D O R M, Z M S výše uvedenými agendami souvisí pravidelné předkládání materiálů do RM a ZM. Ke každému jednání RM a ZM zpracovávám a předkládám minimálně 2 materiály, často i 4-5 (Změny rozpočtu, rozdělení dotací, dodatky k mandátní smlouvě, apod.) Po schválení příslušným orgánem následuje zajištění realizace přijatých usnesení v praxi. R Ů Z N É - Měsíční kontrola účetních výkazů před uzávěrkou z pohledu plnění rozpočtových příjmů a výdajů. - Součinnost při práci na Závěrečném účtu města - Vypracování různých přehledů, materiálů, tabulek pro aktuální potřeby vedení města nebo odborů, podklady pro žádosti o dotace - zajištění převodu prostředků z FRB na financování akcí souvisejících s bydlením Strana 12 (celkem 88)

13 - zástup vedoucí odboru v době její nepřítomnosti v téměř úplném rozsahu její náplně činnosti (účast na jednáních ZM, RM, agenda pojištění, účast na výběrových řízeních, personální a organizační záležitosti odboru, ) - zajištění podkladů a účast na jednání finančního výboru (před jednáním každého zastupitelstva) 2) Finanční analýza Správce rozpočtu organizačních složek města: Plavecký bazén Pečovatelská Služba Metodické řízení příspěvkových organizací města: Mateřské škola Rokycany, U Saské brány Mateřská škola Rokycany, Školní ulice Základní škola Rokycany, ul. Míru Základní škola Rokycany, T.G. Masaryka Základní škola Rokycany, Čechova ulice Školní jídelna ZŠ Rokycany, T.G. Masaryka Školní jídelna ZŠ Rokycany, Čechova ulice Městská knihovna Za rok 2009 byly příspěvkovým organizacím města zaslány tyto finanční prostředky: Příspěvek na provoz mateřských škol od MěÚ : Příspěvek na provoz základních škol od MěÚ : Celkem: Příspěvek na provoz školních jídelen od MěÚ : Příspěvek na provoz Městské knihovny od MěÚ : Dotace KÚ: Celkem: ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Celkem všem příspěvkovým organizacím bylo zasláno ,-- Kč V roce 2009 se 8x konala porada ředitelů příspěvkových organizací. Bylo vypracováno 39 materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města a jejich následné vyřízení včetně zaslání výpisů z usnesení pro jednotlivé organizace. V roce 2009 bylo vyhotoveno celkem 12 příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města. Byly upraveny zřizovací listiny všech příspěvkových organizací a organizačních složek vzhledem k novele zákona č. 477/2008 Sb. V roce 2009 bylo provedeno 8 metodických kontrol příspěvkových organizací. V průběhu roku byly zasílány změny do registrace Pečovatelské služby na KÚPK o změně údajů v ní obsažených. Bylo pracováno průběžně se standardy pečovatelské služby a s tím souvisejících dokumentů (personální plány ). Byla zpracována žádost o dotaci pro Pečovatelskou službu v OK systému a bylo podáno vyúčtování této dotace za rok Strana 13 (celkem 88)

14 Měsíčně zasílány příspěvky na provoz organizací, čtvrtletně prováděny kontroly hospodaření organizací, zpracovány veškeré změny svěřeného majetku na všech organizacích a zpracování podkladů do účetnictví, roční kontrola a zpracování údajů a tabulek při ročních inventarizacích a rozborech hospodaření. Prováděny změny evidence majetku na organizační složce PB v programu Fenix, předepisování pohledávek a kontrola úhrad nájemních smluv na PB. 3) Úsek mezd - Komplexní zpracování mezd pro 217 zaměstnanců, 40 dohod měsíčně dále 46 členů komisí a výborů, výkazy pro daň z příjmu ze závislé činnosti a srážkové daně čtvrtletní a pololetní výkazy na statistiku. -Vyúčtování daní z příjmu pro zaměstnance a vydat potvrzení pro zaměstnance, kteří nastoupili a kteří si vyúčtování provádí sami. - Překontrolování ročních výdělků na evidenční listy, všechny listy vytisknout 2x podepsat a předat kopie zaměstnancům. - Stanovení platů starostům. - Odeslat a vyplnit 217 evidenčních listů zaměstnanců. - Předat oznámení o plnění povinného podílu osob se zdrav. postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. - Srážení a výpočet exekuce. - Dvakrát do roka vyplnění penzijních fondů pro 160 pracovníků, tj zadat účty a částky jednotlivě. - Sledovat čerpání rozpočtu a provádět změny. - Měsíčně přihlašovat a odhlašovat pracovníky u dohod na OSSZ a odesílat EL přes portlink a ERLDP u ukončených pracovníků a pracovníků na dohody. - Ze mzdy srážet telefony, stravenky a odborové příspěvky, půjčky ze soc. fondu. - Čtvrtletně vypočítat a poslat zákonné pojištění za zaměstnance. - Výpočet dávek nemocenského pojištění 126 případů za rok. - Měsíčně zpracovat hromadné výkazy pro 6 zdravotních pojišťoven. - Měsíčně odeslat hromadný výkaz na OSSZ. - Měsíčně přihlašovat a odhlašovat pracovníky na dohody ke zdravotní pojišťovně. - Měsíčně vyplňovat potvrzení pro banky, OS, žádosti o byty, úřad práce čtvrtletně na OSSZ v lednu pro OSVČ. - Hlídat zákony, které se do roka několikrát mění. - přeúčtovávat a hlídat 5 dotací - Vyplnění 2 pracovníkům potvrzení s uplatněním žádosti o důchod, 12 občanů požádalo o vyhledání zaměstnání a výdělku ve službách města Rokycan a pracovníků zaměstnaných na OU Rokycany k žádosti o důchod. - Čtvrtletně přepočítat průměry pro pracovně právní vztahy. - Měsíčně přepočítat průměry pro nemocenské dávky. - Od dubna září měsíčně pro jednotlivé pracovníky výkazy práce pro Úřad práce v Rokycanech za veřejně prospěšné práce. - Vyplňovat celoroční výkaz za pečovatelskou službu. - V lednu příprava dokladů pro inventury (pokutové bloky a mzdy). - Vyplňovat daňová prohlášení. - Informační systém o platech 2 x do roka na MF ČR. - Pokutové bloky pro 25 pracovníků, analyticky rozdělit jejich výdej a příjem do pokladny, vést jejich evidenci a nákup bloků. - Ohlašovací povinnost pro FÚ, pouze fyzické osoby, vybrat ze 66 stran a dohledat a zjistit jejich rodná čísla. Strana 14 (celkem 88)

15 - Při zaúčtování měsíční uzávěrky se mzdové prostředky rozdělují na jednotlivé banky, zdravotní pojišťovny a jednotlivá střediska, jednotlivé zaměstnance. - V r nastoupilo 33 zaměstnanců a vystoupilo 10 zaměstnanců. Na VPP pracovalo 5 zaměstnanců. 4) Pokladna Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru. Poplatek je splatný 30.6., každoročně se koncem dubna tisknou složenky pro ty, kteří ještě platbu neučinili. V roce 2009 jich bylo cca 10.tis., což je více než polovina. Po datu splatnosti se vydávají platební výměry, v roce 2009 jich bylo vydáno cca 1200, některé se před zasláním stačí uhradit, cca 100 se jich uhradí s navýšením do konce roku. Zbytek jde k vymáhání. V roce 2009 bylo pořízeno cca 370 nových poplatníků ( přistěhovalí, narození ) trvale přihlášených, cca 40 nových cizinců s trvalým pobytem v Rokycanech a cca 20 nových poplatníků, kteří vlastní nemovitost určenou nebo sloužící k rekreaci. U poplatníků za nemovitosti byla provedena hloubková kontrola v návaznosti na katastr nemovitostí a vlastníkům byl tento poplatek nově zaveden i zpětně. Pokladny V pokladně se vybírají veškeré příjmy, které jsou placeny městu hotově (jedná se zejména o placení poplatku za odpad, psa apod.). Pokladnou se uskutečňují výplaty dávek sociální podpory, výplaty zaměstnancům a platby za drobná vydání zaměstnanců, proplácí se cestovní náhrady. Limit pokladní hotovosti na drobná vydání byl stanoven ve výši 150 tis. Kč. Pokladní vybírá hotovost z KB a vkládá hotovost do KB za asistence městské policie. Dále za asistence městské policie přináší do pokladny vybranou hotovost z odloučeného pracoviště dopravně správní agendy ve Žďáru. Pokladní objednává a vydává stravenky zaměstnancům. Dále je zde zaveden prodej kolků v hodnotě 50,-Kč pro občany, kteří tento potřebují pro výpis z rejstříku trestů a kolky v hodnotách 50,-,100,-,500,-Kč pro zaměstnance, kteří tyto kolky využívají na katastru nemovitostí nebo u soudu. Od prosince 2009 se v pokladně začala počítat hotovost z parkovacích automatů ze 2 parkovišť. Toto se provádí 1x v týdnu, spočítané mince se odvádí do KB nebo se používají k doplnění pokladny. Pokladna slouží rovněž jako informační centrum pro občany, kteří si jdou vyřídit své záležitosti na městský úřad. Ve většině případů nečtou informační tabule, ale raději se zeptají pokladní, kterou tímto značně zatěžují. 5) Úsek finanční účtárny Úsek faktur Náplní práce zaměstnance vykonávajícího funkci fakturace, DPH, je zaevidování došlých faktur a platebních příkazů do programu a jejich následné proplacení. Provádí kontrolu správnosti podpisů na platebních dokladech. Vede evidenci dávek ze sociálního odboru, které jsou k proplacení z účtu, evidenci platebních dávek INZULY, vystavování složenek typu B (včetně dávek z OK systému ) na poštu a následně jejich proplacení. Provádí veškerý styk s bankou (šeky,výčetky,platební příkazy,evidence smluv). Vystavuje příkazy k čerpacím účtům placené prostřednictvím České pojišťovny. Eviduje čerpání prostředků z těchto čerpacích účtů. Eviduje přihlášky na školení zaměstnanců, zajišťuje jejich přihlášení a proplacení. Do náplně fakturantky patří kontrola a vyřizování cestovních příkazů (tuzemské a zahraniční) Počet případů Strana 15 (celkem 88)