Anestezie u dětí při neurochirurgických. výkonech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anestezie u dětí při neurochirurgických. výkonech"

Transkript

1 Anestezie u dětí při neurochirurgických výkonech Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Lékařská fakulta MU, Fakultní nemocnice Brno

2 there being more differences between a 2 dayold and a 2 year-old, than a 2 year-old and a 20 yearold. (Sumner Hatch, Textbook of Paediatric Anaesthesia Practice) 2

3 Úvod rozdíl od dospělých Neuroanatomie Neurofyziologie Neuropatofyziologie Neurofarmakologie

4 Neuroanatomie Anatomie: velká hlava, krátký krk, Hmotnost : 600g a > Lebeční švy : obliterace probíhá až v dospělosti Fontanely Fonticulus major -od 4 měsíců (3% dětí) do 21 měsíců (96% dětí) Fonticulus minor obliterace během 3. měsíce Otevřená fontanela Neinvazivní měření ICP transkraniální dopplerovskou sonografií (TCD) UZ vyšetření struktur Neléčený progresivní hydrocefalus

5 Neurofyziologie Intrakraniální tlak (ICP) - novorozenci 0-6 mmhg - batolata 6-11mmHg - adolescenti mmhg ICP může být v normě při intrakraniální patologii!! Průtok krve mozkem(cbf) - děti 3-12 let 100ml/100g/min měs. 90ml/100g/min - novorozenci a prematuritas 40-42ml/100g/min - dospělí 50ml/100g/min

6 Cerebrovaskulární autoregulace Efekt krevního tlaku CPP=MAP-ICP(CVP) CPP mmhg - CBF zůstává nezměněn CPP < 40 mmhg - CBF dramaticky snižuje. Novorozenec MAP= gestační věk. Porucha autoregulace u kritických stavů. Efekt kyslíku pokles PaO2 < 6,6 kpa - dilatace mozkových arteriol CBF. PaO2 2-2,6kPa CBF 4-5x. dospělí 100% O2 CBF 10%;novorozenci 33% (Kety and Schmidt)

7 CBF, CPP a ischemie mozku CBF CPP ml/100gr/ mm/hg CBF kritická hodnota CBF 10-15= buněčná smrt CBF<12=vymizení neuronálních funkcí EEG normal abnormální nález na EEG ischemie (penumbra) smrt mozku 7

8 Cerebrovaskulární autoregulace Efekt oxidu uhličitého dospělí lineární závislost PaCO2 o 1mmHg (0,13kPa) CBF o 2ml/100g/min novorozenci - zvýšení PaCO2 nevyvolá v perinatální období změny dechové frekvence - citlivost na vyšší koncetraci CO2 ve vdechované směsi je snížena - reakce mozkových cév na PaCO2 není ještě vyvinuta! Místní poškození porucha autoregulace v jiných oblastech

9 Cíl udržení přiměřeného průtoku krve mozkem (CBF) předcházení zvýšení intrakraniálního tlaku (ICP) udržení hemodynamické stability korekce poruch acidobazické rovnováhy usnadnění chirurgického komfortu zajištění rychlého pooperačního zotavení

10 Předoperační vyšetření Anamnéza Pediatrické a neurologické vyšetření Laboratorní vyšetření dle povahy výkonu Hct, koagulace, biochemie, krevní skupina JT,krevní plyny, urea, kreatinin, RTG, EKG dle povahy výkonu Radiologické vyšetření - neurochirurg

11 Intrakraniální hypertenze (IH) GCS dobře koreluje s outcome (Reilly et al., 1988 ; Grewal and Sutcliffe, 1991 ; Ong et al., 1996 ; Servadei et al., 1998 ; Coughlan et al., 2003) s intraoperační koagulopatií (Keller et al., 2001) Cushing's triad - hyperventilace, hypertenze, bradykardie - pozdní následek IH, riziko herniace Pozdní příznaky - dilatace a asymetrie pupil, paralysis III. a VI. hl.n. - nepravidelné dýchání, Cheyne Stokes dýchání, hypotenze (Bell and McCormick, 1978)! intubace, hyperventilace, manitol!

12 Indukce anestezie Clinical Anesthesia, Fifth Edition, Paul G. Barash, MD, September 2005, ISBN:

13 Indukce anestezie Inhalační úvod - elegantní Sevofluran zvyšuje perfuzi i ICP, snižuje metabolismus a spotřebu O2 v mozku úvod (8%) i eliminace rychlejší než u dospělých kardiovaskulární stabilita; přechodná apnoe! MAC - novorozenci 3,3 obj. % - kojenci 3,2 obj. % let 2,5 obj. %, kombinace s N20 redukuje MAC cca o 25% (dospělí 60%)

14 Indukce anestezie Oxid dusný užití je kontroverzní Vasodilatace, CBF - kompenzace hyperventilace, barbituráty (Algotsson et al., 1992). N2O + sevofluran - hyperemie, narušení autoregulace (Iacopino et al., 2003 ) ICP, pneumocefalus - vypnout před uzávěrem dury?; randomizovaná kontrolní studie neprokazuje rozdíl - (Hernandez-Palazon et al., 2003) Během VAE zvyšuje objem vzduchu; lepší detekce; nezhoršuje hemodynamiku pokud při detekce VAE je přívod N2O zastaven (Losasso et al.,1992)

15 Indukce anestezie Intravenozní úvod Thiopental - CBF, CBV, CMRo2, ICP (Albrecht et al., 1977 ) - barbiturátové koma Propofol - TK,CMRo2, CBF a ICP ( Van Hemelrijck et al., 1990) - autoregulace, reakce na PaCO2 zachována - při nitrolební hypertenzi - kontinuální anestezie Etomidát - ICP snížením CBF a CMRO2 o 34% a 45% (Moss et al., 1979) Sufentanil - běžné dávkování nemá vliv na ICP (Mayberg et al., 1993) - u pacientů se závažným poraněním mozku přechodné (<10 mm Hg) zvýšení ICP (Albanese et al., 1993;Sperry et al., 1992;Weinstabl et al.1992)

16 Svalová relaxancia Succinylcholine Life-threatening hyperkalemia u uzavřených traumat hlavy ( Stevenson and Birch, 1979 ; Frankville and Drummond, 1987) Přechodné zvýšení ICP a CBF (Minton et al., 1986 ; Stirt et al., 1987) Indikace bleskový úvod Nedepolarizující relaxancia Neovlivňují perfuzi ani ICP Pacienti s chron. medikací fenytoin, karbamazepin rezistentní na NSR kromě mivacurium, atracurium, cisatracurium ( Ornstein et al., 1987 ; Spacek et al., 1996, 1997)

17 Poloha pacienta!dlouhá doba operace! (klouby, svaly, oči, MK) Vidět! Mít přístup! Supinační poloha - supratentoriální přístup - parietální kraniotomie, VP, VA shunt Pronační poloha - operace páteře, subokcipitální kraniotomie, meningomyelocele. Podložení! Sitting or semisitting poloha - výhody pro neurochirurga - nevýhody pro anesteziologa (zalomení IK, VAE, hemodynamická nestabilita)

18 Management tekutin omezená vizualizace operačního pole narušená HEB edém mozku Výběr tekutin má vliv mozkovou perfuzi edém mozku homeostázu vody a sodíku koncentraci glukózy Gradient osmotického tlaku je důležitější než gradient onkotického tlaku! Glukóza použití není běžné s vyjímkou diabetiků, u nedonošených dětí a novorozenců, podvyživené nebo oslabené děti zabránit extrémním výkyvům!

19 Kontrola tělesné teploty Podchlazení zejména novorozenci a malé děti (hlava tvoří největší část povrchu) - vyhřívané matrace, ohřívaný zvlhčený vzduch, fukar, přikrývky Hypotermie C - protekce během intraoperativní mozkové ischemie (1 C CMRO2 o 7%) (Rosomoff and Holaday, 1954) Endovaskulární chlazení mozku (Steinberg et al., 2004)! koagulopatie, imunodeficience, hyperglykémie, pancytopenie (Lo et al., 2002) Rewarming

20 Prevence vzduchové embolie u operací zadní jámy lební Prevence vzduchové embolie významným způsobem zvyšuje bezpečnost operačních výkonů v zadní jámě lební. Rychlá diagnóza a hlavně terapie je základem úspěchu při léčbě těchto velmi závažných komplikací.

21 Cíle studie 1. Prvním cílem studie bylo prokázat možnost rychlé diagnostiky kombinací klinických a hemodynamických parametrů 2. Druhým cílem bylo prokázat možnost rychlého terapeutického zákroku pomocí PA katetru

22 Typ a metoda studie prospektivní observační studii neurochirurgický výkon v zadní jámě lební včasné detekce a terapie vzduchové embolie - zavedení PA - katétru do plicní artérie.

23 Vzduchová embolie Příznaky tachykardie, pokles TK, arytmie, cyanoza, prekordiálně rachot mlýnského kola. Časnou známkou je náhlý pokles ETCO2 Submasivní vzduchová embolie - plicní hypertenze, systémová hypotenze a hypoxémie. Při postižení malých plicních tepen může dojít k poškození endotelu, zvýšení permeability mikrocirkulace a vzniku ARDS. RTG plic v levé boční poloze ukáže hladinu v pravé komoře a echokardiografie ukáže vzduch. Terapie okamžitá! Uložení pacienta hlavou dolů na levou stranu má vést k přemístění vzduchové bubliny z výtokové části pravé komory do hrotu pravé komory a do pravé síně a bránit i vstupu vzduchu do mozkového oběhu. Uzavření poraněných žil (tekutinu, gel, vosk do rány), zastavit přívod N20 a ventilace 100% O2, zařazení PEEP. Odsátí vzduchu katetrem z pravé síně a plicnice, nebo přímá perkutánní punkce nebo pomocí mimotělního oběhu. Hyperbarická oxygenoterapie představuje velmi účinnou léčbu, vede ke zmenšení bublin

24 PA - katétr

25 PA - katétr

26 PA - katétr

27 Sledované parametry PAP maximální střední tlak v plicní artérii CVK průměrný centrální žilní tlak MAP průměrný střední arteriální tlak + delta MAP maximální naměřený střední art. tlak - delta MAP minimální naměřený střední art. tlak ETCO 2 maximální end tidal CO 2

28 Pacienti - demografická data hmotnost (kg) kat. (Fr) věk (m) pohlaví Dg f 5,5 astrocytom mozečku m 5,5 meduloblastom mozečku f 7 meduloblastom mozečku f 7 astrocytom mozečku m 4 astrocytom mozečku f 5,5 astrocytom mozečku m 5,5 meduloblastom mozečku f 5,5 meduloblastom mozečku f 4 meningomyelokela P-O m 7 astrocytom mozečku m 7 astrocytom mozečku m 7 meduloblastom mozečku m 4 meduloblastom mozečku f 7 astrocytom mozečku 59,71 20,78

29 Výsledky I PAP (torr) CVP (torr) - delta MAP(torr) + delta MAP (torr) MAP (torr) ETCO2 (KPa) 1 15,6 6 88,5 99,5 94 4,6 2 37, ,2 3 13,6 5, ,2 4 19, ,3 5,1 5 12, ,5 5,5 6 9,5 6, ,2 7 10, ,8 8 20, ,6 9 12, , , ,5 5, , , , , , ,4 17,6 6,071 50,89 88,75 69,66 4,49

30 Výsledky II Prvním cílem studie bylo prokázat možnost rychlé diagnostiky kombinací hemodynamických parametrů a ETCO 2. Plicní embolie byla diagnostikována positivním auskultačním nálezem na hrudníku, dále signifikantním snížením MAP na hodnotu 26 torr (pacient č. 2) a 33 torr (pacient č.12.) a zvýšením tlaku v plicní artérii 37,5 torr (pacient č. 2) a 32,6 torr (pacient č.12). ETCO 2 v čase episody prudce klesá na 1,2 kpa (pacient č. 2) a 1,3 kpa (pacient č. 12). Diagnostickým potvrzením vzduchu v pravé komoře a plicní artérii bylo po provedené aspiraci z distálního lumen PA katétru nasátím vzduchu a to cca 20 ml u pacienta č. 1 a 30 ml u pacienta č. 12.

31 Výsledky III Druhým cílem bylo prokázat možnost rychlého terapeutického zákroku pomocí PA katétru. Po rychlém odsátí vzduchu se cca do 10 minut zcela normalizují hemodynamické parametry stejně jako ETCO 2. Kapacita 5,5 Fr katétru u pacienta č. 2 a 7 Fr katétru u pacienta č. 12 se ukázala jako zcela dostačující k odsátí vzduchu. Oba pacienti byli po operaci neurologicky v normě.

32