Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická vyšetření...3 Imunohematologická laboratoř...4 Imunohematologie speciální...4 Úsek hematologické ambulance...5 Resorpční křivka pro Fe Transfúzní úsek Vyšetření a jejich referenční limity Kritické hodnoty laboratorních vyšetření Seznam zkratek Seznam zkratek transfuzních přípravků FN Olomouc...12 KC Ostrava-Poruba...12 Parametry pro analyzátor XT-1800:

2 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje Název oddělení: Hematologické a transfúzní oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Umístění pracoviště: budova odborných ordinací, přízemí Adresa: Nemocniční 955, Vsetín Pracovní doba: Úseky HTO: Primář: Vrchní sestra: nepřetržitý provoz úsek hematologie úsek transfuzní MUDr. Karel Srovnalík Marie Rafajová 2. Základní informace o laboratoři Telefonní linky vedoucí oddělení vedoucí laborant a pracovník zodpovědný za kontrolu a zabezpečování jakosti vyšetřovna - hematologická ambulance, vyšetřovna dárců krve a autologních odběrů krevní sklad, laboratoř předtransfúzního a koagulačního vyšetření hematologická laboratoř chodba imunohematologická laboratoř odběrový box - transfúzní část oddělení hematologické ambulance - přípravna, pracovna sester denní místnost, pohotovost příjem biologického materiálu evidence dárců krve - transfúzní část oddělení Úsek hematologie - dělí se na úsek laboratorní a ambulantní Úsek laboratorní Pokyny k provádění odběrů pro hematologická, imunohematologická a koagulační vyšetření prováděná na HTO. Krevní vzorky je nutno odebírat do předem označených zkumavek s jednoznačnou identifikací, vylučující záměnu (jméno, rodné číslo, oddělení, požadavek a u oddělení, které komunikují přes NIS také číslo žádanky v NIS). Žádanka musí obsahovat čitelné jméno, 2

3 diagnózu, rodné číslo, pojišťovnu, IČZ, u akutních vyšetření napsat rovněž číslo telefonu, kam nahlásit výsledek. Donášková služba dodává vzorky na oddělení v pravidelných intervalech. Hematologická vyšetření provádí hematologická laboratoř 1. Krevní obraz 8 základních parametrů 2. Krevní obraz + diferenciál 24 parametrů 3. Barvení krevních nátěrů, nátěrů sternálních a jiných punkcí 4. Zhotovení a hodnocení krevních nátěrů 5. Stanovení počtu retikulocytů, retikulární index 6. Vyšetření bazofilního tečkování erytrocytů 7. Stanovení počtu trombocytů 8. Vyšetření LE buněk 9. Absolutní počet eosinofilů 10. Vyšetření peritoneálního dialyzátu Odběr krve: žilní nesrážlivá, kapilární Odebraná krev musí být zpracovaná do 2 hodin po odběru, proto je nutné dopravit do laboratoře co nejdříve. Typ vyšetření Krevní obraz KO Retikulocyty Absolutní počet eosinofilů LE buňky Vyšetření peritoneálního dialyzátu Bazofilní tečkování erytrocytů Vlastní odběr zkumavka s K2EDTA odběr jako KO odběr jako KO 5 ml krve do penicilinky s perličkami (dodá laboratoř HTO), 20 minut třepat odběr do sterilní zkumavky odběr jako KO Koagulační vyšetření provádí koagulační laboratoř 1. Quickův test (Tromboplastinový čas) 2. APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) 3. Stanovení fibrinogenu 4. Stanovení D Dimerů 5. Stanovení AT III 6. Ethanol gelifikační test (EGT) 7. Trombinový test 8. Stanovení krvácivosti (na oddělení HTO) Odběr krve: žilní nesrážlivá krev odebraná do citrátu sodného v poměru 1:9 získaná pokud možno atraumatickým odběrem Doprava ke zpracování ihned po odběru, laboratoř musí krevní vzorek zpracovat do 1 hodiny. 3

4 Typ vyšetření Quickův test APTT Fibrinogen Ethanolgelifikační test D-Dimery AT III Krvácivost Vlastní odběr nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev nesrážlivá krev odběr z ucha Imunohematologická laboratoř - provádí níže uvedená vyšetření 1. Krevní skupina, podskupiny + Rh faktor 2. Krevní skupina + Rh faktor u novorozence (žilní, pupečníková) 3. Prevence anti D 4. Du varianta (slabé D) u novorozenců 5. Nepřímý antiglobulinový test (NAT) 6. Přímý antiglobulinový test (PAT) 7. Osmotická rezistence erytrocytů 8. Chladové protilátky 9. Předtransfúzní vyšetření metodou sloupcové aglutinace: a) vyšetření antierytrocytárních protilátek u příjemce b) vyšetření kompatibility krevního přípravku (křížová zkouška) 10. Separace séra a plazmy 11. Sklad a výdej transfúzních přípravků Odběr krve: žilní srážlivá, nesrážlivá Typ vyšetření Vyšetření krevní skupiny, vyšetření podskupiny Křížové zkoušky Vyšetření protilátek PAT NAT Osmotická rezistence erytrocytů Chladové protilátky Vlastní odběr odběr jako KO odběr do předehřáté zkumavky na 37 C, ponechat v termostatu při 37 C až do úplného oddělení krevního séra od krevního koagulantu Imunohematologie speciální - provádí níže uvedená vyšetření 1. Krevní skupiny + Rh faktor, podskupinu, Du variantu, u gravidních žen 2. Screening antierytrocytárních protilátek u gravidních žen 3. Volné protilátky u novorozenců 4. Přímý antiglobulinový test (PAT) 4

5 5. Nepřímý antiglobulinový test (NAT) 6. LAF alkalická fosfatáza v leukocytech 7. Diferencování krevních nátěrů, stanovení počtu retikulocytů 8. Diferencování sternálních punkcí 9. Hodnocení nátěrů vyšetření na LE buňky Odběr krve: žilní - nesrážlivá, srážlivá Typ vyšetření vyšetření krevní skupiny, vyšetření podskupiny vyšetření protilátek PAT NAT volné protilátky LAF Vlastní odběr srážlivá krev pouze kapilární krev, po domluvě s HTO Úsek hematologické ambulance Ordinační hodiny Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek koagulační vyšetření, po 10. hodině hematologická poradna autologní odběry, po 10. hodině hematologická poradna odběry dárců krve, po 10. hodině hematologická poradna hematologická poradna koagulační vyšetření, po 10. hodině hematologická poradna Hematologická ambulance provádí: cíleně zaměřené vyšetření klinickým hematologem komplexní vyšetření klinickým hematologem kontrolní vyšetření klinickým hematologem odběry venózní kapilární odběry odolnost krevních kapilár Rumppel-Leed terapeutické venepunkce sternální punkce hodnocení nátěrů kostní dřeně punkce uzlin cytologická vyšetření punktátu odběr LE buněk ambulantní transfúze dispenzarizace pacientů s veškerými hematologickými onemocněními (poruchy krvetvorby, poruchy koagulace,.) provádí odběry pro speciální vyšetření (nutné dohodnout s hematologickou ambulancí) viz níže 5

6 Speciální vyšetření Typ vyšetření Protein C a protein S Typizace para proteinu Typizace lymfocytů Trombofilní markery APC rezistence FV-LAIDEN (mol-gew) Koagulační faktory Protilátky proti Tr-MAIPA Protilátky proti erytrocytům, leukocytům, trombocytům Antinukleární faktor Erytropoetin Celkový objem erytrocytů Haptoglobin HRA 1C - glykovaný hemoglobin Vlastní odběr 1 zkumavka nesrážlivé krve 1 zkumavka srážlivé krve biochemie-žádanka na agaroforézu 2 zkumavky jako na KO - po horní rysku, OLOMOUC- hematologická laboratoř, ihned odvést, objednat na tel.čísle odběr jako na Quicka, Olomouc- ihned odvést-tel koagulační vyšetření k průkazu sklonu k trombóze. Olomouc-koagulační laboratoř- odběr jako na koagulace.ihned odvést nebo zcentrifugopvat - plazmu stáhnout a zamrazit - stačí 2 ml plazmy. Výsledek je za 3 týdny, běžně toto stanovení neprovádí. 1 zkumavka jako na Quicka, nemusí to být hned ráno jako u trombofilních markerů. Ihned odeslat - nemrazit - Olomouc -koagulace. Naordinováno u APC rezis-pozit. 1 zkumavka jako na Quicka-Olomouc- žádankalékař 1 zkumavka srážlivé krve a 3 zkumavky KO po horní rysku. Ihned odeslat - žádanku lékař+žádanka na KO. Olomouc - imunologie zkumavka srážlivé krve Ostrava-Poruba-krevní centrum při lupus erytro 1 zkumavka srážlivé krve KHES-Ostrava-Partyzánské náměstí 1 zkumavka srážlivé krve Olomouc-nukleární medicína=radioizotopy tel.: Olomouc-nukleární medicína-ambulance; PSČ: tel.: objednat, žádanku poslat dvojmo 1 zkumavka srážlivé krve Olomouc biochemie -každý den odběr jako na KO, biochemická laboratoř Resorpční křivka pro Fe Resorpční křivka pro Fe slouží k posouzení vstřebávání železa v organismu. Odběr žilní krve na Fe nalačno a za 1 a za 3 hod. po perorálním podání 20 ml suspenze Ferronatu. Vzhledem k nízké frekvenci tohoto vyšetření doporučujeme konzultovat postup při vyšetření s hematologickou ambulancí. 6

7 4. Transfúzní úsek Tento úsek plní úkoly vyplývající z náplně činnosti transfúzní služby. Zdejší oddělení pracuje v režimu odběrového střediska. Jsou zde prováděny tyto odběry: plné krve od bezplatných dárců - každá středa kromě sanitárních dnů autologní odběry - každé úterý Každý potenciální dárce obdrží podrobnější informace k samotnému odběru přímo na HTO nebo telefonicky na tel. č Další zpracování na krevní přípravky provádí zpracovatelské centrum - TO FN Olomouc, na základě příslušné smlouvy. 5. Vyšetření a jejich referenční limity Normální referenční rozmezí pro stanovení parametrů krevního obrazu a diferenciálního počtu leukocytů Laboratorní vyšetření ženy let muži let děti let jednotky WBC 4,00 10,00 4,00 10,00 4,00 13,50 x 10 9 / l RBC 3,8 5,2 4,0 6,0 4,0 5,50 x / l HGB g / l HCT 0,35 0,47 0,40 0,50 0,35 0,52 poměr MCV fl MCH pg MCHC g /l RDW fl RDW 10,00 15,00 10,00 15,00 10,00 16,00 % PLT x 10 9 / l MPV 7,8-11 7,8-11 7,4 13,00 fl PDW 9,00 17,00 fl PDW 12,0 18,0 12,00 18,00 12,00 18,00 % PCT 0,12 0,35 0,12 0,35 0,12 0,43 poměr Ne% 45,0 70,0 45,0 70, % Ly% 20,0 45,0 20,0 45, % Mo% 2,0 12,0 2,0 12,0 2,0 12,0 % Eo% 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 % Ba% 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 % Ne# 2,0 7,0 2,0 7,0 1,8 8,0 x 10 9 / l Ly# 0,8 4,0 0,8 4,0 0,8 5,3 x 10 9 / l Mo# 0,08 1,20 0,08 1,20 0,1 4,0 x 10 9 / l Eo# 0,0 0,5 0,0 0,5 0,01 0,7 x 10 9 / l Ba# 0,0 0,2 0,0 0,2 0,00 0,25 x 10 9 / l 7

8 Manuální jednotky ženy muži děti diferenciál Ne segmenty % % Tyč% % Ly% % Mo% % Eo% % Ba% % Poznámky: d=den, m=měsíc, r=rok, střední objem erytrocytů MCV=HCT/počet Ery, střední hmotnost HGB v Ery MCH=počet HGB/počet Ery, střední koncentrace HGB v Ery MCHC=počet HGB/HCT. Laboratorní vyšetření Věk Referenční limit 19. Retikulocyty všichni 0,005-0, Trombocyty visuelně všichni /l 21. Rekalcifikační čas všichni s 22. Quickův test všichni %; INR 0,8-1,2 23. APTT všichni s 24. Fibrinogen všichni 2,0-4,5 g/l 25. Trombinový čas všichni 8-14 s 26. Ethanol-gelifik. test všichni D-Dimery všichni 0 0,05 mg/l 28. Antitrombin všichni % 29. Krvácivost všichni s 30. Osmotická rezistence všichni - min 0,40-0,44 - max 0,30-0, Chladové aglutininy všichni ALP v neutrofilech všichni bodů 33. LE buňky všichni Krevní skup.pacienta všichni Protilátky-zkum.test všichni HBsAg všichni ahcv všichni ahiv všichni AB0 Rh(D) všichni Kompatibilita zkum. všichni Kompatibilita sloup. všichni Protil. sloup.aglutin. všichni Přímý Coombs všichni Nepřímý Coombs všichni Jeden Ery antigen všichni Titry protilátek všichni - Poznámka: U hodnot, kde nejsou uvedeny referenční limity, se hodnocení provádí kvalitativně ( +; -; pozitivní; negativní; hraniční; reaktivní, ). 8

9 6. Kritické hodnoty laboratorních vyšetření Vyšetření Hemoglobin Leukocyty Trombocyty APTT Protrombinový čas (QUICK) D Dimer Dospělí Děti do 10 let Pod Nad Pod Nad ,0 30,0 2,0 25, sec. INR 5 nad µg/l AT III Pod 40% Fbg pod 1,0 g/l, nad 8,0 g/l Jednotka g/l 109/l 109/l Poznámka: Tyto hodnoty se ihned hlásí ošetřujícímu lékaři a hlášení je podrobně zaznamenáno v dokumentaci. Obdobně se postupuje při zjištění jiných anomálních výsledků. 9

10 7. Seznam zkratek ALT alaninaminotransferáza APTT aktivovaný parciální tromboplastinový test AT autologní odběr ATIII stanovení antithrombinu BD běžní dárci B12 vitamin B12 CT computerová tomografie CV variační koeficient DD stanovení D-Dimerů DM1 překročení vnitřní meze DM2 překročení vnější meze EAR erytrocyty z aferézy resuspendované EARD erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované EBR erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované EBR-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované pro autotransfúzi EBRD erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované EBRD-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované pro autotransfúzi EBRP erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované promyté EGT ethanolgelifikační test EHK externí hodnocení kvality ER erytrocyty resuspendované ERD erytrocyty resuspendované deleukotizované ERD-AT erytrocyty resuspendované deleukotizované pro autotrasfúzi ERDP erytrocyty resuspendované deleukotizované promyté Fibr. stanovení fibrinogenu FNsP Fakultní nemocnice s poliklinikou HBsAg průkaz antigenů viru hepatitidy B H vydávání výsledků-vysoká hodnota (odchylka od referenční meze) HCT hematokrit, pravé relativní procento erythrocytárního objemu HCV stanovení protilátek proti antigenům hepatitis mimo HBV a HIV a protilátek třídy IgM proti HBV a HIV (elisa) HGB koncentrace hemoglobinu HIV stanovení protilátek IgG proti antigenům HIV HM1 překročení vnitřní meze HM2 překročení vnější meze HTO hematologicko-transfuzní oddělení INFOLAB program pro organizaci oddělení klinické biochemie a hematologie IS informační systém KO krevní obraz KO+dif krevní obraz +diferenciál KS krevní skupina KS+Rh krevní skupina+rh faktor L vydávání výsledků - nízká hodnota (odchylka od referenční meze) LAF alkalická fosfatáza v leukocytech LISS-NAT nepřímý antiglobulinový test v LISS roztoku LYMPH% poměr malých leukocytů, procento lymfocytů 10

11 LYMPH= počet malých leukocytů, lymfocytů MEDISOFT počítačová síť a programové vybavení pro transfuzní stanici MCV střední objem erytrocytu MCH střední obsah hemoglobinu v erytrocytu MCHC střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu MPV střední objem krevní destičky MR magnetická rezonance MXD% poměr středních leukocytů, procento smíšených buněk MXD= počet středních leukocytů, počet smíšených buněk MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky NAT nepřímý antiglobulinový test náměstek OP náměstek ředitele pro odbornou péči NEUT% poměr velkých leukocytů, procento neutrofilů NEUT= počet velkých leukocytů, počet neutrofilů NIS nemocniční informační systém OHS Okresní hygienická stanice, resp.zdravotní ústav Zlín OKB Oddělení klinické biochemie OP občanský průkaz P plazma pro klinické použití - zmrazená čerstvá plazma, z plné krve PA plazma pro klinické použití z aferézy - zmrazená čerstvá plazma P-AT plazma z plné krve pro autotransfúzi PAT přímý antiglobulinový test PC počítač PD plazma z plné krve deleukotizovaná poj. pojišťovna PDW distribuční šíře krevních destiček- trombocytů PK plná krev PKAUT plná krev pro autologní odběr P-AT autologní odběr - plazma z plné krve P-LCR poměr velkých krevních destiček PLT počet krevních destiček PZT prostředek zdravotnické techniky Quick Quickův test - tromboplastinový test RBC počet červených krvinek, erytrocytů RČ rodné číslo RDW-CV distribuční šíře erytrocytů, selektovatelná RTG rentgenové vyšetření SEKK systém externí kontroly kvality SLP správná laboratorní práce SOP standardní operační postup SPYco teplotní čidlo SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv TA trombocyty z aferézy TAD trombocyty z aferézy deleukotizované TAD-T trombocyty z aferézy deleukotizované resuspendované v T-SOL TK tlak krve TO transfuzní oddělení TO FN transfuzní oddělení Fakultní nemocnice TP transfuzní přípravek 11

12 TRANSNET VŠ WBC ZP síť transfuzních stanic-obsahuje část pro elektronickou poštu a Národní registr dárců vysokoškolské vzdělání počet bílých krvinek, leukocytů zdravotnický prostředek 8. Seznam zkratek transfuzních přípravků EAR erytrocyty z aferézy resuspendované EARD erytrocyty z aferézy resuspendované deleukotizované EBR erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované EBR-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované pro autotransfúzi EBRD erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované EBRD-AT erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované deleukotizované pro autotransfúzi EBRP erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované promyté ER erytrocyty resuspendované ERD erytrocyty resuspendované deleukotizované ERD-AT erytrocyty resuspendované deleukotizované pro autotrasfúzi ERDP erytrocyty resuspendované deleukotizované promyté P plazma z plné krve PA plazma z aferézy P-AT plazma z plné krve pro autotransfúzi PD plazma z plné krve deleukotizovaná TA trombocyty z aferézy TAD trombocyty z aferézy deleukotizované TAD-T trombocyty z aferézy deleukotizované v T-SOL FN Olomouc EBR ER ERD EBRD P PA EBR-AT P-AT erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované erytrocyty resuspendované erytrocyty resuspendované deleukotizované erytrocyty resuspendované deleukotizované plazma pro klinické použití - zmrazená čerstvá plazma plazma pro klinické použití z aferézy - zmrazená čerstvá plazma autologní odběr - erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované autologní odběr - plazma z plné krve KC Ostrava-Poruba EBR-AUT P-AUT BD AT autologní odběr - erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované autologní odběr - plazma z plné krve běžní dárci autologní odběr 12

13 Parametry pro analyzátor XT-1800: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT NEUT LY MON EO BA NEU# LY# MO# EO# BA# RDW-SD RDW-CV PDW MPV P-LCR PCTrom. počet bílých krvinek, leukocytů počet červených krvinek, erytrocytů koncentrace hemoglobinu hematokrit, pravé relativní procento erytrocytárního objemu střední objem erytrocytu střední obsah hemoglobinu v erytrocytu střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu počet krevních destiček počet neutrofilů počet lymfocytů počet monocytů počet eosinofilů počet basofilů absolutní počet neutrofilů absolutní počet lymfocytů absolutní počet monocytů absolutní počet eosinofilů absolutní počet basofilů směrodatná odchylka, distribuční šíře erytrocytů (údaj pro hodnocení anisocytozy) variační koeficient (údaj pro hodnocení anisocytozy) distribuční šíře krevních destiček trombocytů střední objem krevní destičky poměr velkých krevních destiček větších než 12fl. hematokrit trombocytů 13