Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana Doležalová Platnost od: Zpracoval: JMÉNO FUNKCE PODPIS Ing. Beáta Jánošová Manažer kvality Vedoucí laboratoří Kontroloval: Zita Košecová Vrchní laborantka Schválil: Ing. Artur Lukša Člen představenstva

2 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka obsahuje pokyny k provádění testů, zásady správné přípravy pacienta před odběrem biologického materiálu a další informace související s chodem laboratoře. Její obsah byl koncipován v souladu s normou ČSN EN ISO Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Stránka 2 (z celkem 41)

3 Obsah: 1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře a organizační struktura pracoviště Olomouc Pracoviště Přerov Úroveň a stav akreditace Úroveň a stav akreditace Terminologie používaných biochemických pojmů Postupy předcházející vyšetření...8 Pracoviště Olomouc... 8 Pracoviště Přerov Příjem biologického materiálu Příjem již odebraného biologického materiálu Číslování vzorků: Žádanka Kritéria pro odmítnutí vzorku Bezpečnost práce se vzorky Informace k dopravě vzorků Požadavky na urgentní vyšetření Dodatečné požadavky na vyšetření Odběr vzorku Zařízení odběrového pracoviště Seznam odběrového materiálu Postup při doručení materiálu v nestandardní odběrové nádobě Příprava pacienta před odběrem biologického materiálu Pracovní postup při odběru krve Žilní odběr krve Chyby při odběru žilní krve Kapilární odběr Možné chyby při odběru kapilární krve Přehled některých faktorů, které mohou ovlivnit výsledek vyšetření Bezpečnostní aspekty Odběr moče Druhy moče Vlivy a interferenční faktory na stanovení parametrů v moči Skladování a likvidace vzorků krve a moče Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Autorizace výsledků Dostupnost výsledků a jejich sdělování Kontrola výsledků laboratorního vyšetření Odpovědnosti a pravomoci Hlášení biochemických výsledků v kritických intervalech Hlášení hematologických výsledků v kritických intervalech Informace o způsobech vydávání výsledků lékaři nebo zdravotnickému personálu: Změny výsledků Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků Uchovávání výsledků Způsob řešení stížností...29 Stránka 3 (z celkem 41)

4 15 Související dokumentace Použité zkratky Příloha č Návody pro pacienty hodinový sběr moče Vyšetření močového sedimentu a chemická analýza moče Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dospělých Příprava před odběrem žilní krve Příloha č Preanalytická fáze Identifikace laboratoře a důležité údaje typ organizace statutární zástupce název laboratoře předmět činnosti okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře zástupce vedoucí laboratoře analytický garant odbornosti 801 lékařský garant odbornosti 801 lékařský garant odbornosti 818 lékařský garant odbornosti 818 adresa laboratoře adresa sběrného pracoviště management jakosti Poliklinika Agel Ing. Artur Lukša biochemická laboratoř základní biochemická a hematologická vyšetření pro nelůžkové zařízení Ing. Beáta Jánošová MUDr. Eva Černínová Ing. Beáta Jánošová MUDr. Eva Černínová MUDr. Eva Černá RNDr. Margita Opravilová Jeremenkova 40/1056, Olomouc Velké Novosady 8, Přerov Ing. Beáta Jánošová 2 Základní informace o laboratoři Telefonní spojení , vedoucí laboratoří biochemická laboratoř příjmová laboratoř močová laboratoř hematologická laboratoř pracoviště Přerov Stránka 4 (z celkem 41)

5 3 Zaměření laboratoře a organizační struktura, odběrové a sběrné místo pracoviště Přerov je součástí zdravotnického zařízení polikliniky Agel Olomouc. 3.1 pracoviště Olomouc Organizačně je laboratoř uspořádána do úseků: - příjmová laboratoř - odběr biologického materiálu - vyšetření moče - biochemie - hematologie Laboratoře jsou umístěny v přízemí polikliniky Olomouc a v 5. patře, odběr biologického materiálu je v přízemí. Provozní doba laboratoře Olomouc. pondělí -čtvrtek: 6:45-14:30 pátek: 6:45-13:30 Odběry pacientů v odběrové místnosti laboratoře Olomouc: Pondělí pátek: 6:45-10:30 Pracovní režim laboratoře Olomouc 06:30 06:45 Příprava na denní provoz. 06:45 10:30 Příjem ranních a statimových odběrů, separace séra a plasmy pro analýzy, příprava vzorků pro odeslání na jiná pracoviště 10:30 14:30 Příjem statimových vzorků a vzorků z externích pracovišť 07:00 14:00 Zpracování ranních a statimových odběrů, analytická kontrola, kompletace a distribuce výsledků 13:30 14:30 údržba přístrojů, dezinfekce ploch, zařízení a pracovních pomůcek průběžné doplňování reagencií do analyzátorů, evidence reagencií, provedení kalibrací a kontrol, kontrola stavu dokumentace, měření teplot v lednicích a laboratořích 14:30-15:00 Služba 3.2 Pracoviště Přerov - sběrné místo pracoviště Přerov - odběrové laboratoře Stránka 5 (z celkem 41)

6 Dvě odběrové místnosti a sběrné místo jsou umístěny v 1. patře budovy polikliniky Přerov. Provozní doba odběrového a sběrného pracoviště Přerov: Po Pá : 6:30-14:30 Odběry pacientů v odběrové místnosti pracoviště Přerov: Po Pá : 6:30-10:00 Pracovní režim odběrového a sběrného pracoviště Přerov 06:30 06:45 Příprava na denní provoz. 06:30 10:30 Odběry pacientů, příjem močí, měření sedimentace, orientační měření glukózy v krvi, příprava materiálu do laboratoře Mikrochem Přerov, případně do laboratoře nemocnice Přerov, předání materiálu na FOK 09:30, 10:30 Svoz materiálu do laboratoře Olomouc 10: Statimové odběry, 10: Dezinfekce pracovních ploch, zařízení a pracovních pomůcek. Příprava materiálu na následující den, kontrola stavu materiálu, případně jeho objednání, evidence přijatého materiálu, úklid, údržba, tisk výsledků pro lékaře polikliniky Přerov centrifugace vzorků, alikvotace vzorků, příprava materiálu na svoz 4 Úroveň a stav akreditace Laboratoř je akreditovaná dle normy ČSN EN 15189: 2007 pod číslem 35/ Spektrum nabízených služeb Laboratoř klinické biochemie poskytuje: - základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů jako krev, moč, a stolice - základní hematologická a koagulační vyšetření krve - specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, protilátek, proteinových frakcí a dalších vyšetření ) - konzultační služby v oblasti klinické biochemie - související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním - komplexní bezpečný přístup k datům a jejich zpracování v laboratorním informačním systému - přenos výsledků přes internet - veterinární vyšetření - odběr krve - příjem moče, stolice a další biologický materiál - svoz odebraného materiálu u vyšetření, která laboratoř neprovádí Stránka 6 (z celkem 41)

7 6 Terminologie používaných biochemických pojmů Biologický materiál (vzorek): potencionálně infekční materiál odebraný pacientovi nebo získaný od pacienta. Analytický vzorek: vzorek určený k analýze, plazma, sérum, plná krev, stolice, moč nativní nebo upravená okyselením, alkalizací a podobně Žádanka: požadavkový list s označenými druhy vyšetření od ordinujícího lékaře. Žádanka musí obsahovat všechny potřebné údaje pacienta (viz. LP), razítko a podpis lékaře, diagnózu. Nádoba na biologický materiál: zkumavka nebo jiný spotřební materiál pro odběr nebo transport biologického materiálu Preanalytická fáze (viz LP):nutné dodržování základních podmínek zpracování vzorku do doby jeho stanovení. Jedná se o odběrové nádoby, způsob a podmínky odběru, transport biologického materiálu, jeho skladování do doby vyšetření. U některých stanovení v moči se provádí úprava ph. Druhy biologického materiálu Biochemický materiál: Je zpracováván v laboratoři v 5. poschodí laboratoře polikliniky Agel Olomouc. Sérum, Plasma ( heparin Li), Plasma (NaF): materiál získáme centrifugací vzorku krve při 3000 otáčkách/min. po dobu 10 min. Plná žilní krev(k3edta) na vyhodnocení HbA1c Moč : - ranní, jednorázová, sbíraná a další viz. LP Stolice : na vyšetření okultního krvácení Hematologický materiál: Plná žilní krev(k3edta): na vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů Citrátová plasma: na vyšetření koagulačních testů. K získání plasmy laborantka krve centrifuguje při 4000 otáčkách po dobu 15 minut Citrátová plasma: na vyšetření FW Kapilární krev (K3EDTA): u dětí, na vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů Třídění biologického materiálu Po odběru roztřídí odběrová sestra odebraný materiál následovně: KO Vloží na laboratorní míchadlo. FW Vloží do automatického sedimentačního stojanu a po hodině odečte hodnotu sedimentace. KOAGULACE - Vloží do stojanu na odběrovém stolku, vedle položí žádanky určené k založení na hematologii. Laborantka si materiál i žádanky průběžně bere ke zpracování. BIOCHEMIE - Odběrová sestra odnese označené zkumavky, dá je do stojánku v přenosném boxu, který je v odběrové místnosti. Žádanky položí do označené krabice vedle přenosného boxu. Box se zkumavkami si průběžně bere pověřená laborantka. SVOZ - Dle druhu vyšetření použije odběrová sestra vhodnou zkumavku (viz LP). Odběrová sestra nebo zastupující pracovník zkompletuje průvodní dokumentaci a daný biologický materiál. Následně rozdělí odebraný materiál do stojanů dle pracovišť, kde se budou vzorky zpracovávat (viz. Rozpis externích laboratoří). Stránka 7 (z celkem 41)

8 Na pracovišti Přerov zdravotní sestra v pravidelných intervalech provádí centrifugaci vzorků. Následně materiál připravuje na svoz po předchozí kompletaci a uzavírá do chlazených boxů připravených k transportu. 7 Postupy předcházející vyšetření Pracoviště Olomouc Příjmová místa: biologický materiál a žádanky pracovníci laboratoře přebírají pouze v příjmové místnosti, která je součástí odběrové místnosti v přízemí budovy. Systém příjmu pacientů: Pacient si vyzvedne v čekárně pořadové číslo a na vyzvání pracovníka příjmu se dostaví k okénku příjmové místnosti. Pracovník příjmu zkontroluje údaje vyplněné na žádance a průkazku pojištěnce, převzetí žádanky označí svým razítkem nebo podpisem (pravý dolní roh žádanky). Nalepí na žádanku štítek s pořadovým číslem a datem( každý den se vzorky číslují od čísla 4001.) a předá žádanku k zápisu do LIS. Pacient je evidován pod tímto pořadovým číslem po dobu daného dne), tím je spuštěn automatický tisk identifikačního štítku se specifickým nezaměnitelným čárovým kódem (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, datum příjmu vzorku do laboratoře, typ analyzátoru) nebo je zkumavka při odběru označena příslušným číslem, (pokud se pro danou metodu netiskne štítek). Štítky se přiloží k žádance spolu s průkazkou pojištěnce. Odběry se provádí v odběrové místnosti (přízemí polikliniky Agel Olomouc). Odběrové sestry si postupně berou zapsané žádanky(žilní odběr) s přiloženými štítky a zkontrolují průkazku pojištěnce. Vyvolávacím zařízením odběrové sestry pozvou pacienta do odběrové místnosti. Dotazem ověří totožnost pacienta(jméno, příjmení případně rok narozené) dle průkazky ZP a údaje na žádance. Dotazem ověří totožnost pacienta, jeho stav: nalačno, zda užívá warfarin a jiné léky, zda netrpí nevolností u odběru, nemá alergii na dezinfekci a náplasti. Pro odběr kapilární krve platí stejná pravidla s tím rozdílem, že jej provádí laborantka. Pracovník, který odběr provedl označí žádanku razítkem se svým jménem nebo podpisem (v horní části žádanky). Podrobnosti viz SPP Odběry krve. Pracoviště Přerov Příjmová místa: biologický materiál a žádanky přebírají odběrové sestry v odběrových místnostech. Systém příjmu pacientů: Zdravotní sestry při přijmu pacienta na odběr krve zkontroluji podle kartičky zdravotní pojišťovny identifikační údaje na žádance, razítko lékaře, ZP. Dotazem ověří totožnost pacienta, jeho stav: nalačno, zda užívá warfarin a jiné léky, zda netrpí nevolností u odběru, nemá alergii na dezinfekci a náplasti. Potom přidělí žádance číslo(vzestupnou řadou od č.4500 nebo č.4700). Odběrovou zkumavku označí tímto číslem a současně uvedeme jméno, příjmení, r.č. nebo rok narození a následně provede odběr krve. Zkumavky s materiálem, který je nutno separovat vloží do centrifugy. Vzorky uloží do stojanu. Stránka 8 (z celkem 41)

9 V případě, že je požadováno vyšetření moče, označí číslem i nádobku s močí(lahvička, kelímek). Když moč není v uzavíratelné lahvičce, sestra ji do ní přelije, označí příslušným pořadovým číslem a uloží ji do boxu a do lednice. 7.1 Příjem biologického materiálu Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena pouze příjmením pacienta, laboratoře ji může přijmout jen za předpokladu, že je jinak zajištěna jednoznačná identifikace materiálu (např. nádobka s materiálem je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací přilepením v uzavřeném obalu apod.). Výjimku tvoří nemocní, u kterých není kompletní identifikace k dispozici (neznámá osoba, nebo osoba, u které jsou povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný a je důvodem k odmítnutí přijetí. Odmítnuté vzorky laborantka zapíše do formuláře Odmítnuté vzorky Příjem již odebraného biologického materiálu. Kromě materiálu odebraného přímo v laboratoři, mohou být doneseny již odebrané vzorky (zdravotnickým pracovníkem, lékařem, svozem, pacientem). Vzorky přijímá laboratoř v provozní době odběrů. Statimové vzorky přijímáme přednostně po celou provozní doby dle druhu vyšetření, a to tak, aby jej bylo možné zpracovat do konce pracovní doby. Osoba, která do laboratoře přichází s biologickým materiálem má povinnost jej předat spolu se žádankami odpovědným pracovníkům příjmu. Pracovník na příjmu postupuje při přijmu materiálu stejně, jako v případě odběru v laboratoři( zkontroluje kvalitu biologického materiálu- typ materiálu, vhodnost odběrové nádoby, množství biologického materiálu, jeho vzhled) a údaje na žádance. U vzorku močí musí pracovník přijmu zkontrolovat čas odběru, typ moče, množství a barvu moče. V případě, že na žádance chybí základní údaje viz.kap.7.3., pracovník laboratoře telefonickým dotazem zjistí a doplní další informace. V tomto případě je proveden zápis do formuláře odchylky. Když se údaje nepodaří zjistit, je to důvod k odmítnutí vzorku. Do formuláře se zapíše čas příjmu vzorků, v případě materiálu přivezeného svozem teplota v přenosovém boxu. V následném kroku laborantka zadá data pacienta do LISu pod příslušným laboratorním číslem. Softwarem LIS-u a tiskárnou čárových kódů je vytvořen štítek s nezaměnitelným čárovým kódem. Ten se nalepí na primární zkumavky(pokud vyhovují daným analyzátorům). Pokud není On-line spojení mezi LIS a přístrojem, je na zkumavku nalepený štítek příslušným laboratorním číslem dle LISu. Přiřazené laboratorní číslo je rovněž nalepené na žádanku a uvedené na výsledkovém listu. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavce. Materiál, který se nevyšetřuje denně se centrifuguje(získání séra) a laborantka odlije alikvot do zkumavek eppendorf. Po jejich uzavření je laborantka označí číslem, pod kterým je pacient evidován v LIS-u, datem a časem odběru. Stránka 9 (z celkem 41)

10 Příjem moče Předpokladem správného vyšetření moče je poučení pacienta. Proto zasíláme lékařům pravidelné informace ohledně pokynů při odběru moče. Dále tyto pokyny dle možností vydáváme i pacientům a jsou k dispozici i v čekárně odběrové místnosti. Ranní moč: přijímáme pouze do 1 hodiny od vymočení. Pacient poznamená na žádanku odběr moče s přesností na minutu. K odběru moče se používají čisté nádoby vydané v laboratoři. Pokud pacient používá vlastní nádobu, ta musí být naprosto čistá a suchá, beze stop čistících nebo dezinfekčních prostředků V případě, že moč nesplňuje dané kritérium, požádáme pacienta o čerstvý odběr moče. Do poznámky ve výsledku pacienta uvedeme, že se jedná o druhou ranní moč. Druhá ranní moč: U příjmového okénka obdrží pacient jednorázovou odběrovou nádobu označenou(kelímek) pořadovým číslem shodným s číslem na žádance, pro vyšetření Hamburgerova sedimentu pacient obdrží nádobu o objemu (0,5l). Odběrová nádoba je průhledná, aby bylo možné zhodnotit barvu moče. Kelímek s močí pacient odevzdá na okénko močové laboratoře( vedle WC), kde si materiál laborantka průběžně odebírá ke zpracování. Sbíraná moč: Pacient si vyzvedne v příjmovém okénku laboratoře nádobu na sběr moče, zkumavku, kam odlije alikvotní část moče a návod na sbírání moče. Upozornění: Před přesným změřením(stupnice na lahvi) a před odlitím vzorku je nutno celý objem sbírané moče důkladně promíchat. Pacient na žádanku zaznamená počátek a konec sběru v minutách, množství moče, váhu, výšku. Laborantka na příjmu označí nádobku s močí pořadovým číslem. Přijaté moče se odkládají v příjmové místnosti, ze které je laborantka průběžně odnáší ke zpracování v močové laboratoři. Zkumavky pro zpracování moče musí být lehce plnitelné bez možného potřísnění či vylití moče. Jiné parametry v moči:je- li požadováno kromě moč+sediment, Hamburgerova sedimentu další vyšetření moče, označíme tuto skutečnost na odběrovou nádobu zkratkou požadovaného vyšetření např. +MALB, AMS,atd. Laborantka močové laboratoře odlije materiál na tato vyšetření do příslušných zkumavek, označí číslem nebo nalepí čárový kód, popřípadě materiál upraví dle pracovního postupu pro danou metodu. Takto připravený materiál umístí do stojanu, ze kterého si jej k dalšímu zpracování vyzvedne laborantka pověřená tříděním materiálu. Pracoviště Přerov: pacient odevzdá přinesenou moč odběrové sestře. Pokud moč nespňuje kriteria 1 hodiny od vymočení, tak pacient dostane označenou odběrovou nádobu. Nádobu s močí pak odevzdá na okénko sběrné místnosti. Stránka 10 (z celkem 41)

11 7.2 Číslování vzorků: Pracoviště Olomouc: Vzorkům je přiřazeno laboratorní číslo, každý den se vzorky číslují od čísla Pracoviště Přerov: Tyto vzorky jsou číslovány vzestupnou řadou od čísla 4500 a Poliklinika Agel Ostrava: Tyto vzorky jsou číslovány vzestupnou řadou od čísla Žádanka Laboratorní pracovník laboratoře přijímá všechny typy žádanek, které obsahují údaje popsané níže. Žádanka musí obsahovat informace postačující pro identifikaci pacienta a oprávněného žadatele a musí obsahovat odpovídající klinické údaje. Vzor žádanky je v příloze LP. Jednoznačná identifikace pacienta na žádance: jméno a příjmení pacienta / pojištěnce, popř. titul datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato data nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce rodné číslo pacienta / pojištěnce nebo číslo pojistky pacienta / pojištěnce kód pojišťovny pojištěnce /pacienta základní a další diagnózy pacienta příslušné klinické informace o pacientovi, pokud by toto mělo vliv na vyšetření čas odběru (u vzorků odebraných v naší laboratoři se čas odběru přibližně shoduje s časem zápisu do LIS-u) Pokud není shoda v těchto parametrech nelze přijmout vzorek ke zpracování. Příjmový pracovník informuje odesílající oddělení o této situaci a žádá o poskytnutí doplňujících informací( telefonicky). O tomto zjištění provede záznam do formuláře odchylky. Jednoznačná identifikace žadatele na žádance musí obsahovat: jméno, příjmení, adresa, IČZ, odbornost, telefon (většinou na razítku) podpis oprávněného žadatele urgentnost dodání ( označit STATIM) Další povinné údaje na žádance identifikace osoby provádějící odběr(parafa podpisu nebo razítko se jmenovkou) datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku v laboratoři polikliniky Olomouc je automaticky evidován v LIS-u po přijetí žádanky) podpis( razítko ) při příjmu žádanky, kterou přijímá jiná laborantka než ta, která žádanku zapisuje Povinně podmíněné údaje - údaje s nimiž bude dále kalkulováno při výpočtech a hodnocení vyšetření, jsou to například váha, výška pacienta, množství moče, doba sběru apod. Stránka 11 (z celkem 41)

12 7.4 Kritéria pro odmítnutí vzorku Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo požadavkového listu v laboratoři žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta nebo žadatele žádanka s požadavkem (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření) žádanka ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení žádanka nebo odběrová nádoba znečištěná biologickým materiálem biologický materiál, kde není způsob identifikace z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný biologický materiál v neoznačené nádobě biologický materiál bez žádanky žádanka u pacientů starších 19 let od lékaře pro děti a dorost při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí, žádanka je i s materiálem a popisem nedostatku vrácena odesílajícímu subjektu. Pokud byl materiál dodán poštou, je navrácena pouze žádanka s popisem nedostatku. Odmítnuté vzorky jsou evidovány ve formuláři Odmítnuté vzorky. výjimečně, po domluvě s lékařem, je-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, laborantka se pokusí doplnit chybějící údaje a materiál zpracovat (uskladnit nejdéle po dobu 3 dnů). 7.5 Bezpečnost práce se vzorky Při zpracování materiálu vycházíme z předpokladu, že veškerý materiál je infekční. Všichni zaměstnanci oddělení klinické biochemie jsou seznámeni s provozním a laboratorním řádem, kde jsou popsány základní požadavky na hygienický režim tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření laboratorních nákaz. Obecnou zásadou je, že se musí s biologickým materiálem zacházet tak aby: - byla po celou dobu pohybu vzorku po laboratoři zajištěna jeho jednoznačná identifikace - se minimalizovalo dělení biologického materiálu na více analytických vzorků - se minimalizovaly nepříznivé vlivy (teplo, světlo, prašnost) - žádanka ani vnější strana zkumavky nebyly potřísněny biologickým materiálem V laboratoři je povinnost používat ochranný pracovní oděv a při práci s biologickým materiálem jednorázové rukavice, popřípadě další ochranné pomůcky. Bezpečnost práce v laboratoři se týká hlavně těchto úkonů: Zbytky vzorků moče slijeme do přikryté nádobky s desinfekčním roztokem a dále dekontaminujeme, podrobnosti viz. Provozní řád. Separace biologického materiálu se provádí v centrifugách, které jsou umístěny v prostoru k tomu určeným. Centrifugy se denně dezinfikují a to jak vnější tak vnitřní část. V případě rozbití zkumavky postupujeme zvlášť opatrně a dezinfekci provedeme okamžitě. Po ukončení provozu se automaticky zapnou germicidní lampy. Stránka 12 (z celkem 41)

13 Zbytky vzorků stolice umístíme do nádoby označené infekční Veškeré pracovní jednorázové pomůcky odhazujeme po použití do odpadních nádob k tomu určených. Materiálu v potřísněných, rozbitých nebo prasklých zkumavkách do laboratoře nepřijímáme stejně jako žádanky znečištěné biologickým materiálem. Dodržujeme desinfekční režim: mytí a hygienická desinfekce rukou laboratorních pracovníků, desinfekce pacientovy pokožky před vpichem, desinfekce povrchů laboratorních ploch, přístrojů a nástrojů. Dezinfekce odběrové, močové a hematologické laboratoře je zajištěna germicidními lampami. Při potřísnění pracovního oděvu si pracovník oděv vymění, provede dezinfekci zasaženého místa a dá oděv k vyprání. 7.6 Informace k dopravě vzorků doprava materiálu je šetrná a rychlá(do 1 hod.) Uzavřené zkumavky se vzorky se transportují v izolačních boxech s chladící vložkou a formulářem na zápis teploty( teplota při transportu je v rozmezí 2-25 C), vzorky jsou transportovány zároveň se žádankami, které jsou odděleny od biologického materiálu plastovou složkou po odběru krve ji necháme stát při laboratorní teplotě cca 20 min., čímž se zabrání možné hemolýze krev nevystavujeme přímému světlu( vystavení světlu vede k odbourávání bilirubinu) moč se transportuje v neprodyšně uzavřených nádobách všechny nádoby a zkumavky musí být zřetelně označené Odpovědnosti a pravomoci - za přípravu podmínek transportu biologického materiálu odpovídá vedoucí laboratoře - za přípravu biologického materialu a příslušné dokumentace odpovídá odběrový pracovník - za transport materiálu odpovídá pověřený pracovník svozové služby - za příjem vzorků odpovídají pracovníci laboratoře - za evidenci neshod, nápravná opatření a zápis do Lisu odpovídají pracovníci laboratoře Transport materiálu Pracoviště Olomouc Vzorek, jehož povaha to vyžaduje, je před odvozem separován. Sérum, plasma nebo moč se odlije do označené zkumavky(odesílané pracoviště, jméno, příjmení, rok narození, případně r. č.) určené k odvozu a umístí se do označeného stojanu na zkumavky(lednice). Odběrová sestra nebo laborantka zapíše tyto vzorky do formuláře Odesílané vzorky. Žádanky se ukládají do složek dle jednotlivých pracovišť. Materiál určený ke zpracování v externích pracovištích je transportován svozovou službou. Stránka 13 (z celkem 41)

14 Při předávání materiálu předávající pracovník zkontroluje, zda jsou na žádance vyplněné potřebné údaje, zda souhlasí odebraný typ a množství materiálu. Následně se podepíše do formuláře Odesílané vzorky. Pracovník svozu se po převzetí materiálu rovněž podepíše do stejného formuláře. Biologický materiál pro externí pracoviště je evidován ve formuláři Odesílané vzorky. Harmonogram svozu do spolupracujících laboratoří: 1/ Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Prostějov hod., hod. ( po telefonické domluvě je možný i pozdější svoz) 2/ Laboratoř klinické mikrobiologie nemocnice Šternberk 9hod., hod. 3/ Laboratoře Mikrochem Olomouc hod. 4/ Cytobioptická laboratoř Ostrava hod. 5/ Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín dle telefonické domluvy Harmonogram svozu do laboratoře OKB Olomouc, pracoviště Olomouc: 1/ Odběrové pracoviště Přerov 9.30, hod. 2/ Poliklinika Agel Ostrava út, čt hod. Odběrové pracoviště Přerov Vzorek, jehož povaha to vyžaduje, je před odvozem separován. Sérum, plasma nebo moč se odlije do označené zkumavky(jméno, příjmení, rok narození, případně r. č.) určené k odvozu a umístí se do označeného stojanu na zkumavky(lednice). V případě, že je vzorek odebrán méně než 30 min. před pravidelným odjezdem svozové služby je vzorek separován na pracovišti Olomouc. Harmonogram svozu : 1/ pracoviště Olomouc, Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Prostějov 8.30 hod., hod. 2/ Mikrochem Přerov 10. hod 3/ Mikrobiologie nemocnice Přerov 10.hod. 3/ Laboratoře nemocnice Přerov statim dle telefonické domluvy 8 Požadavky na urgentní vyšetření Pacienti s požadavkem statim jsou přijímáni k odběru přednostně. Po prověření žádanky a materiálu je neprodleně provedena analýza vzorku. Stejná pravidla platí u vzorků již odebraných. Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky a vydávají se v podobě výsledkového listu ihned po kontrole vedoucím laboratoře. Stránka 14 (z celkem 41)

15 9 Dodatečné požadavky na vyšetření V případě potřeby lékaře doplnit další vyšetření u pacientů, kteří mají již v laboratoři dodanou krev a žádanku, postupujeme takto. Provedeme daná vyšetření a požádáme lékaře o dodání žádanky. Skutečnost, že nám chybí žádanka uvedeme do příslušného formuláře. Pokud se jedná o akutní vyšetření, neprodleně jej provedeme a žádanka musí být doručena nejpozději do druhého dne. Dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně provedeme v rámci rutinního provozu. Výsledek uvolníme až po dodání žádanky. Dodatečná vyšetření u některých analytů lze provádět s určitým omezením, která je daná stabilitou analytu v odebraném materiálu. Laboratoř skladuje vzorky při 2-8 C maximálně dva dny. Po této době je nutné provést nový odběr. 10 Odběr vzorku Tato metodika platí pro odběr žilní krve Polikliniky Agel Olomouc a je závazná pro všechny pracovníky, oprávněné provádět odběr. Tento postup se snaží zajistit snížení vlivu preanalytických faktorů na výsledek vyšetření, bere v úvahu zajištění pohodlí pacienta při náběru a snaží se zajistit bezpečnost odebírajícího personálu. Množství odebrané krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření : - na biochemická vyšetření ze séra stačí 1 plná /7.5 ml / zkumavka - na stanovení krevního obrazu 2,7 ml - na stanovení koagulačních vyšetření 2,9 ml - na vyšetření moče a močového sedimentu 3 ml Vzorky, které jsou určeny pro získání séra a neobsahují tudíž protisrážlivá činidla, je třeba ponechat při pokojové teplotě asi 20 minut po odběru, aby došlo k vytvoření koagula. Vzorek po odběru neukládáme do lednice. Všechny vzorky odesílané do laboratoře polikliniky Olomouc musí být v souladu s požadavky laboratoře. Standardně by měl být prováděn odběr ráno, pokud možno po zklidnění, v polosedě. Při opakovaném odběru neměnit polohu pacienta. Nestandardní odběr je nutno specifikovat do formuláře Komplikace při odběru a následně zapsat do LISu Zařízení odběrového pracoviště Pracoviště pro odběr žilní krve musí být k tomuto účelu náležitě vybaveno. Jedná se zejména o: - odběrové křeslo - dostatečně bezpečné lůžko - kontejner na odkládání použitých jehel z dostatečně pevného materiálu (plast, opatřený víčkem a příslušně označený) - základní vybavení k poskytnutí první pomoci - stojánky na zkumavky - jednorázové rukavice - odběrové jehly a odběrové zkumavky(zásadně jednorázové) Stránka 15 (z celkem 41)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Tondrová Irena Bc. VYŠETŘENÍ MOČI 2. Kvantitativní vyšetření moči Provádí

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_OSEC-09 Metodický list Odběry krve - zásady a chyby Pomocí metodického

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/12 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/17 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Pokyny pro pacienty a pro oddělení

Pokyny pro pacienty a pro oddělení Pokyny pro pacienty a pro oddělení Odběr žilní krve pro hematologická vyšetření Bezpečnostní aspekty Odběr může provádět pouze osoba k této činnosti způsobilá; lékař, sestra s minimálně středoškolským

Více

G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty

G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty G 2 Pokyny a instrukce pro pacienty G 2.1 Příprava před odběrem žilní krve - pokyny pro pacienta na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření.

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů

Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve, určování krevních skupin, sedimentace erytrocytů Odběry krve Laboratorní vyšetření krve = zdroj cenných informací pro správné určení diagnózy Analýza: Plné krve Plazmy Séra Odběr žilní krve

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení SurGal Clinic s.r.o. Drobného 38 40 602 00 Brno IČ 46965033 DIČ CZ 46965033 tel.: +420 532 149 333 fax.: +420 532 149

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické. Petr Breinek

Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické. Petr Breinek Preanalytická a postanalytická fáze klinickobiochemické diagnostiky Petr Breinek Pre a Postanalytika 2014 1 Specifické rysy (procesy) klinicko - biochemické analytiky Požadavek Výsledek Analytická fáze

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice

synlab czech s.r.o. Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Vrbenská 197/23, České Budějovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: Odběrové pracoviště Trhové Sviny Nábřeží Sv. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny Odběrové pracoviště Písek Drlíčov 149, 397 01 Písek Odběrové pracoviště Český Krumlov T.G.Masaryka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Mgr. Dagmar Chátalova

Mgr. Dagmar Chátalova Mgr. Dagmar Chátalova Transfuze - převod lidské krve nebo krevních přípravků od jednoho člověka ( dárce ) do krevního oběhu druhého člověka ( příjemce ) Indikace při ztrátě krve úraz, operace,těžký porod,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro systém: Výtisk č: 2

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol

POCT v systému zajištění intenzivní péče. Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol POCT v systému zajištění intenzivní péče ve Fakultní nemocnici Motol. Hejnarová J., Klapková E., Bunešová M. ÚKBP UK 2.LF a FN Motol Cíl sdělení Popis systému používání laboratorní techniky u lůžka pacientů

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

Výtisk č: 2 Počet stran: 11. Verze: A1 Přijato do evidence: Schválení revize A1 Beze změn Ida Vaňková

Výtisk č: 2 Počet stran: 11. Verze: A1 Přijato do evidence: Schválení revize A1 Beze změn Ida Vaňková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 Zpracoval: RNDr. MUDr. Milena Škábová Odborný garant: MUDr. Václav Švarc Schválil. MUDr. Helena Brunnerová Verze: 03 Počet příloh: 3 Platnost

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Laboratorní příručka OKBH Praha

Laboratorní příručka OKBH Praha Dopravní zdravotnictví a.s. Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy Oddělení klinické biochemie a hematologie Praha Počet stran: 33 Laboratorní příručka OKBH Praha Vydání č.: 9 Platnost od: 1.11.2015

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne 30.01.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (informace pro uživatele služeb OKL) Mgr. Renata Šromová Zpracoval:.. manažer kvality Ing. Alois Tichý Kontroloval: vedoucí OKL Ing. Alois Tichý Schválil:. vedoucí OKL Datum schválení:

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Roubalová Lucie Procesy v laboratoři Proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Hlavní

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

5. Manuál pro odběry primárních vzorků

5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Objednávání vyšetření 5.1.1. Požadavkové listy - žádanky Pro objednávání vyšetření v laboratořích společnosti RNDr. Zdeněk Čecháček jsou k dispozici následující

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Identifikační číslo Oblast působnosti a druh Verze 04 SOP_CHN_0009_4 l. Dodatky 0 Revize dokumentu ll. Ročně lll. SOP Přílohy Úsek platnosti lll. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Jméno

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita:

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit indikátory

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 13 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Laboratorní příručka obsahuje základní údaje o laboratoři, pokyny k odběru vzorků, seznam jednotlivých vyšetření, referenční hodnoty, informace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 7 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 66 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI Obsah A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI B. 1. IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE B. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI B. 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE B. 4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE PRACOVIŠTĚ B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 16 Verze č.:02 Výtisk č.:1 Obsah SM_OKBH KH_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Studenovská 28.2.2015 Studenovská Schválil Ing. Vondráček 9.3.2015

Více