Laboratorní příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana Doležalová Platnost od: Zpracoval: JMÉNO FUNKCE PODPIS Ing. Beáta Jánošová Manažer kvality Vedoucí laboratoří Kontroloval: Zita Košecová Vrchní laborantka Schválil: Ing. Artur Lukša Člen představenstva

2 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka obsahuje pokyny k provádění testů, zásady správné přípravy pacienta před odběrem biologického materiálu a další informace související s chodem laboratoře. Její obsah byl koncipován v souladu s normou ČSN EN ISO Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Stránka 2 (z celkem 41)

3 Obsah: 1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře a organizační struktura pracoviště Olomouc Pracoviště Přerov Úroveň a stav akreditace Úroveň a stav akreditace Terminologie používaných biochemických pojmů Postupy předcházející vyšetření...8 Pracoviště Olomouc... 8 Pracoviště Přerov Příjem biologického materiálu Příjem již odebraného biologického materiálu Číslování vzorků: Žádanka Kritéria pro odmítnutí vzorku Bezpečnost práce se vzorky Informace k dopravě vzorků Požadavky na urgentní vyšetření Dodatečné požadavky na vyšetření Odběr vzorku Zařízení odběrového pracoviště Seznam odběrového materiálu Postup při doručení materiálu v nestandardní odběrové nádobě Příprava pacienta před odběrem biologického materiálu Pracovní postup při odběru krve Žilní odběr krve Chyby při odběru žilní krve Kapilární odběr Možné chyby při odběru kapilární krve Přehled některých faktorů, které mohou ovlivnit výsledek vyšetření Bezpečnostní aspekty Odběr moče Druhy moče Vlivy a interferenční faktory na stanovení parametrů v moči Skladování a likvidace vzorků krve a moče Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Autorizace výsledků Dostupnost výsledků a jejich sdělování Kontrola výsledků laboratorního vyšetření Odpovědnosti a pravomoci Hlášení biochemických výsledků v kritických intervalech Hlášení hematologických výsledků v kritických intervalech Informace o způsobech vydávání výsledků lékaři nebo zdravotnickému personálu: Změny výsledků Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků Uchovávání výsledků Způsob řešení stížností...29 Stránka 3 (z celkem 41)

4 15 Související dokumentace Použité zkratky Příloha č Návody pro pacienty hodinový sběr moče Vyšetření močového sedimentu a chemická analýza moče Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dospělých Příprava před odběrem žilní krve Příloha č Preanalytická fáze Identifikace laboratoře a důležité údaje typ organizace statutární zástupce název laboratoře předmět činnosti okruh působnosti laboratoře vedoucí laboratoře zástupce vedoucí laboratoře analytický garant odbornosti 801 lékařský garant odbornosti 801 lékařský garant odbornosti 818 lékařský garant odbornosti 818 adresa laboratoře adresa sběrného pracoviště management jakosti Poliklinika Agel Ing. Artur Lukša biochemická laboratoř základní biochemická a hematologická vyšetření pro nelůžkové zařízení Ing. Beáta Jánošová MUDr. Eva Černínová Ing. Beáta Jánošová MUDr. Eva Černínová MUDr. Eva Černá RNDr. Margita Opravilová Jeremenkova 40/1056, Olomouc Velké Novosady 8, Přerov Ing. Beáta Jánošová 2 Základní informace o laboratoři Telefonní spojení , vedoucí laboratoří biochemická laboratoř příjmová laboratoř močová laboratoř hematologická laboratoř pracoviště Přerov Stránka 4 (z celkem 41)

5 3 Zaměření laboratoře a organizační struktura, odběrové a sběrné místo pracoviště Přerov je součástí zdravotnického zařízení polikliniky Agel Olomouc. 3.1 pracoviště Olomouc Organizačně je laboratoř uspořádána do úseků: - příjmová laboratoř - odběr biologického materiálu - vyšetření moče - biochemie - hematologie Laboratoře jsou umístěny v přízemí polikliniky Olomouc a v 5. patře, odběr biologického materiálu je v přízemí. Provozní doba laboratoře Olomouc. pondělí -čtvrtek: 6:45-14:30 pátek: 6:45-13:30 Odběry pacientů v odběrové místnosti laboratoře Olomouc: Pondělí pátek: 6:45-10:30 Pracovní režim laboratoře Olomouc 06:30 06:45 Příprava na denní provoz. 06:45 10:30 Příjem ranních a statimových odběrů, separace séra a plasmy pro analýzy, příprava vzorků pro odeslání na jiná pracoviště 10:30 14:30 Příjem statimových vzorků a vzorků z externích pracovišť 07:00 14:00 Zpracování ranních a statimových odběrů, analytická kontrola, kompletace a distribuce výsledků 13:30 14:30 údržba přístrojů, dezinfekce ploch, zařízení a pracovních pomůcek průběžné doplňování reagencií do analyzátorů, evidence reagencií, provedení kalibrací a kontrol, kontrola stavu dokumentace, měření teplot v lednicích a laboratořích 14:30-15:00 Služba 3.2 Pracoviště Přerov - sběrné místo pracoviště Přerov - odběrové laboratoře Stránka 5 (z celkem 41)

6 Dvě odběrové místnosti a sběrné místo jsou umístěny v 1. patře budovy polikliniky Přerov. Provozní doba odběrového a sběrného pracoviště Přerov: Po Pá : 6:30-14:30 Odběry pacientů v odběrové místnosti pracoviště Přerov: Po Pá : 6:30-10:00 Pracovní režim odběrového a sběrného pracoviště Přerov 06:30 06:45 Příprava na denní provoz. 06:30 10:30 Odběry pacientů, příjem močí, měření sedimentace, orientační měření glukózy v krvi, příprava materiálu do laboratoře Mikrochem Přerov, případně do laboratoře nemocnice Přerov, předání materiálu na FOK 09:30, 10:30 Svoz materiálu do laboratoře Olomouc 10: Statimové odběry, 10: Dezinfekce pracovních ploch, zařízení a pracovních pomůcek. Příprava materiálu na následující den, kontrola stavu materiálu, případně jeho objednání, evidence přijatého materiálu, úklid, údržba, tisk výsledků pro lékaře polikliniky Přerov centrifugace vzorků, alikvotace vzorků, příprava materiálu na svoz 4 Úroveň a stav akreditace Laboratoř je akreditovaná dle normy ČSN EN 15189: 2007 pod číslem 35/ Spektrum nabízených služeb Laboratoř klinické biochemie poskytuje: - základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů jako krev, moč, a stolice - základní hematologická a koagulační vyšetření krve - specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, protilátek, proteinových frakcí a dalších vyšetření ) - konzultační služby v oblasti klinické biochemie - související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním - komplexní bezpečný přístup k datům a jejich zpracování v laboratorním informačním systému - přenos výsledků přes internet - veterinární vyšetření - odběr krve - příjem moče, stolice a další biologický materiál - svoz odebraného materiálu u vyšetření, která laboratoř neprovádí Stránka 6 (z celkem 41)

7 6 Terminologie používaných biochemických pojmů Biologický materiál (vzorek): potencionálně infekční materiál odebraný pacientovi nebo získaný od pacienta. Analytický vzorek: vzorek určený k analýze, plazma, sérum, plná krev, stolice, moč nativní nebo upravená okyselením, alkalizací a podobně Žádanka: požadavkový list s označenými druhy vyšetření od ordinujícího lékaře. Žádanka musí obsahovat všechny potřebné údaje pacienta (viz. LP), razítko a podpis lékaře, diagnózu. Nádoba na biologický materiál: zkumavka nebo jiný spotřební materiál pro odběr nebo transport biologického materiálu Preanalytická fáze (viz LP):nutné dodržování základních podmínek zpracování vzorku do doby jeho stanovení. Jedná se o odběrové nádoby, způsob a podmínky odběru, transport biologického materiálu, jeho skladování do doby vyšetření. U některých stanovení v moči se provádí úprava ph. Druhy biologického materiálu Biochemický materiál: Je zpracováván v laboratoři v 5. poschodí laboratoře polikliniky Agel Olomouc. Sérum, Plasma ( heparin Li), Plasma (NaF): materiál získáme centrifugací vzorku krve při 3000 otáčkách/min. po dobu 10 min. Plná žilní krev(k3edta) na vyhodnocení HbA1c Moč : - ranní, jednorázová, sbíraná a další viz. LP Stolice : na vyšetření okultního krvácení Hematologický materiál: Plná žilní krev(k3edta): na vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů Citrátová plasma: na vyšetření koagulačních testů. K získání plasmy laborantka krve centrifuguje při 4000 otáčkách po dobu 15 minut Citrátová plasma: na vyšetření FW Kapilární krev (K3EDTA): u dětí, na vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů Třídění biologického materiálu Po odběru roztřídí odběrová sestra odebraný materiál následovně: KO Vloží na laboratorní míchadlo. FW Vloží do automatického sedimentačního stojanu a po hodině odečte hodnotu sedimentace. KOAGULACE - Vloží do stojanu na odběrovém stolku, vedle položí žádanky určené k založení na hematologii. Laborantka si materiál i žádanky průběžně bere ke zpracování. BIOCHEMIE - Odběrová sestra odnese označené zkumavky, dá je do stojánku v přenosném boxu, který je v odběrové místnosti. Žádanky položí do označené krabice vedle přenosného boxu. Box se zkumavkami si průběžně bere pověřená laborantka. SVOZ - Dle druhu vyšetření použije odběrová sestra vhodnou zkumavku (viz LP). Odběrová sestra nebo zastupující pracovník zkompletuje průvodní dokumentaci a daný biologický materiál. Následně rozdělí odebraný materiál do stojanů dle pracovišť, kde se budou vzorky zpracovávat (viz. Rozpis externích laboratoří). Stránka 7 (z celkem 41)

8 Na pracovišti Přerov zdravotní sestra v pravidelných intervalech provádí centrifugaci vzorků. Následně materiál připravuje na svoz po předchozí kompletaci a uzavírá do chlazených boxů připravených k transportu. 7 Postupy předcházející vyšetření Pracoviště Olomouc Příjmová místa: biologický materiál a žádanky pracovníci laboratoře přebírají pouze v příjmové místnosti, která je součástí odběrové místnosti v přízemí budovy. Systém příjmu pacientů: Pacient si vyzvedne v čekárně pořadové číslo a na vyzvání pracovníka příjmu se dostaví k okénku příjmové místnosti. Pracovník příjmu zkontroluje údaje vyplněné na žádance a průkazku pojištěnce, převzetí žádanky označí svým razítkem nebo podpisem (pravý dolní roh žádanky). Nalepí na žádanku štítek s pořadovým číslem a datem( každý den se vzorky číslují od čísla 4001.) a předá žádanku k zápisu do LIS. Pacient je evidován pod tímto pořadovým číslem po dobu daného dne), tím je spuštěn automatický tisk identifikačního štítku se specifickým nezaměnitelným čárovým kódem (obsahuje čárový kód, jméno pacienta, rodné číslo, přiřazené laboratorní číslo, typ materiálu, datum příjmu vzorku do laboratoře, typ analyzátoru) nebo je zkumavka při odběru označena příslušným číslem, (pokud se pro danou metodu netiskne štítek). Štítky se přiloží k žádance spolu s průkazkou pojištěnce. Odběry se provádí v odběrové místnosti (přízemí polikliniky Agel Olomouc). Odběrové sestry si postupně berou zapsané žádanky(žilní odběr) s přiloženými štítky a zkontrolují průkazku pojištěnce. Vyvolávacím zařízením odběrové sestry pozvou pacienta do odběrové místnosti. Dotazem ověří totožnost pacienta(jméno, příjmení případně rok narozené) dle průkazky ZP a údaje na žádance. Dotazem ověří totožnost pacienta, jeho stav: nalačno, zda užívá warfarin a jiné léky, zda netrpí nevolností u odběru, nemá alergii na dezinfekci a náplasti. Pro odběr kapilární krve platí stejná pravidla s tím rozdílem, že jej provádí laborantka. Pracovník, který odběr provedl označí žádanku razítkem se svým jménem nebo podpisem (v horní části žádanky). Podrobnosti viz SPP Odběry krve. Pracoviště Přerov Příjmová místa: biologický materiál a žádanky přebírají odběrové sestry v odběrových místnostech. Systém příjmu pacientů: Zdravotní sestry při přijmu pacienta na odběr krve zkontroluji podle kartičky zdravotní pojišťovny identifikační údaje na žádance, razítko lékaře, ZP. Dotazem ověří totožnost pacienta, jeho stav: nalačno, zda užívá warfarin a jiné léky, zda netrpí nevolností u odběru, nemá alergii na dezinfekci a náplasti. Potom přidělí žádance číslo(vzestupnou řadou od č.4500 nebo č.4700). Odběrovou zkumavku označí tímto číslem a současně uvedeme jméno, příjmení, r.č. nebo rok narození a následně provede odběr krve. Zkumavky s materiálem, který je nutno separovat vloží do centrifugy. Vzorky uloží do stojanu. Stránka 8 (z celkem 41)

9 V případě, že je požadováno vyšetření moče, označí číslem i nádobku s močí(lahvička, kelímek). Když moč není v uzavíratelné lahvičce, sestra ji do ní přelije, označí příslušným pořadovým číslem a uloží ji do boxu a do lednice. 7.1 Příjem biologického materiálu Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena pouze příjmením pacienta, laboratoře ji může přijmout jen za předpokladu, že je jinak zajištěna jednoznačná identifikace materiálu (např. nádobka s materiálem je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací přilepením v uzavřeném obalu apod.). Výjimku tvoří nemocní, u kterých není kompletní identifikace k dispozici (neznámá osoba, nebo osoba, u které jsou povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný a je důvodem k odmítnutí přijetí. Odmítnuté vzorky laborantka zapíše do formuláře Odmítnuté vzorky Příjem již odebraného biologického materiálu. Kromě materiálu odebraného přímo v laboratoři, mohou být doneseny již odebrané vzorky (zdravotnickým pracovníkem, lékařem, svozem, pacientem). Vzorky přijímá laboratoř v provozní době odběrů. Statimové vzorky přijímáme přednostně po celou provozní doby dle druhu vyšetření, a to tak, aby jej bylo možné zpracovat do konce pracovní doby. Osoba, která do laboratoře přichází s biologickým materiálem má povinnost jej předat spolu se žádankami odpovědným pracovníkům příjmu. Pracovník na příjmu postupuje při přijmu materiálu stejně, jako v případě odběru v laboratoři( zkontroluje kvalitu biologického materiálu- typ materiálu, vhodnost odběrové nádoby, množství biologického materiálu, jeho vzhled) a údaje na žádance. U vzorku močí musí pracovník přijmu zkontrolovat čas odběru, typ moče, množství a barvu moče. V případě, že na žádance chybí základní údaje viz.kap.7.3., pracovník laboratoře telefonickým dotazem zjistí a doplní další informace. V tomto případě je proveden zápis do formuláře odchylky. Když se údaje nepodaří zjistit, je to důvod k odmítnutí vzorku. Do formuláře se zapíše čas příjmu vzorků, v případě materiálu přivezeného svozem teplota v přenosovém boxu. V následném kroku laborantka zadá data pacienta do LISu pod příslušným laboratorním číslem. Softwarem LIS-u a tiskárnou čárových kódů je vytvořen štítek s nezaměnitelným čárovým kódem. Ten se nalepí na primární zkumavky(pokud vyhovují daným analyzátorům). Pokud není On-line spojení mezi LIS a přístrojem, je na zkumavku nalepený štítek příslušným laboratorním číslem dle LISu. Přiřazené laboratorní číslo je rovněž nalepené na žádanku a uvedené na výsledkovém listu. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavce. Materiál, který se nevyšetřuje denně se centrifuguje(získání séra) a laborantka odlije alikvot do zkumavek eppendorf. Po jejich uzavření je laborantka označí číslem, pod kterým je pacient evidován v LIS-u, datem a časem odběru. Stránka 9 (z celkem 41)

10 Příjem moče Předpokladem správného vyšetření moče je poučení pacienta. Proto zasíláme lékařům pravidelné informace ohledně pokynů při odběru moče. Dále tyto pokyny dle možností vydáváme i pacientům a jsou k dispozici i v čekárně odběrové místnosti. Ranní moč: přijímáme pouze do 1 hodiny od vymočení. Pacient poznamená na žádanku odběr moče s přesností na minutu. K odběru moče se používají čisté nádoby vydané v laboratoři. Pokud pacient používá vlastní nádobu, ta musí být naprosto čistá a suchá, beze stop čistících nebo dezinfekčních prostředků V případě, že moč nesplňuje dané kritérium, požádáme pacienta o čerstvý odběr moče. Do poznámky ve výsledku pacienta uvedeme, že se jedná o druhou ranní moč. Druhá ranní moč: U příjmového okénka obdrží pacient jednorázovou odběrovou nádobu označenou(kelímek) pořadovým číslem shodným s číslem na žádance, pro vyšetření Hamburgerova sedimentu pacient obdrží nádobu o objemu (0,5l). Odběrová nádoba je průhledná, aby bylo možné zhodnotit barvu moče. Kelímek s močí pacient odevzdá na okénko močové laboratoře( vedle WC), kde si materiál laborantka průběžně odebírá ke zpracování. Sbíraná moč: Pacient si vyzvedne v příjmovém okénku laboratoře nádobu na sběr moče, zkumavku, kam odlije alikvotní část moče a návod na sbírání moče. Upozornění: Před přesným změřením(stupnice na lahvi) a před odlitím vzorku je nutno celý objem sbírané moče důkladně promíchat. Pacient na žádanku zaznamená počátek a konec sběru v minutách, množství moče, váhu, výšku. Laborantka na příjmu označí nádobku s močí pořadovým číslem. Přijaté moče se odkládají v příjmové místnosti, ze které je laborantka průběžně odnáší ke zpracování v močové laboratoři. Zkumavky pro zpracování moče musí být lehce plnitelné bez možného potřísnění či vylití moče. Jiné parametry v moči:je- li požadováno kromě moč+sediment, Hamburgerova sedimentu další vyšetření moče, označíme tuto skutečnost na odběrovou nádobu zkratkou požadovaného vyšetření např. +MALB, AMS,atd. Laborantka močové laboratoře odlije materiál na tato vyšetření do příslušných zkumavek, označí číslem nebo nalepí čárový kód, popřípadě materiál upraví dle pracovního postupu pro danou metodu. Takto připravený materiál umístí do stojanu, ze kterého si jej k dalšímu zpracování vyzvedne laborantka pověřená tříděním materiálu. Pracoviště Přerov: pacient odevzdá přinesenou moč odběrové sestře. Pokud moč nespňuje kriteria 1 hodiny od vymočení, tak pacient dostane označenou odběrovou nádobu. Nádobu s močí pak odevzdá na okénko sběrné místnosti. Stránka 10 (z celkem 41)

11 7.2 Číslování vzorků: Pracoviště Olomouc: Vzorkům je přiřazeno laboratorní číslo, každý den se vzorky číslují od čísla Pracoviště Přerov: Tyto vzorky jsou číslovány vzestupnou řadou od čísla 4500 a Poliklinika Agel Ostrava: Tyto vzorky jsou číslovány vzestupnou řadou od čísla Žádanka Laboratorní pracovník laboratoře přijímá všechny typy žádanek, které obsahují údaje popsané níže. Žádanka musí obsahovat informace postačující pro identifikaci pacienta a oprávněného žadatele a musí obsahovat odpovídající klinické údaje. Vzor žádanky je v příloze LP. Jednoznačná identifikace pacienta na žádance: jméno a příjmení pacienta / pojištěnce, popř. titul datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato data nejsou jednoznačně určena číslem pojištěnce rodné číslo pacienta / pojištěnce nebo číslo pojistky pacienta / pojištěnce kód pojišťovny pojištěnce /pacienta základní a další diagnózy pacienta příslušné klinické informace o pacientovi, pokud by toto mělo vliv na vyšetření čas odběru (u vzorků odebraných v naší laboratoři se čas odběru přibližně shoduje s časem zápisu do LIS-u) Pokud není shoda v těchto parametrech nelze přijmout vzorek ke zpracování. Příjmový pracovník informuje odesílající oddělení o této situaci a žádá o poskytnutí doplňujících informací( telefonicky). O tomto zjištění provede záznam do formuláře odchylky. Jednoznačná identifikace žadatele na žádance musí obsahovat: jméno, příjmení, adresa, IČZ, odbornost, telefon (většinou na razítku) podpis oprávněného žadatele urgentnost dodání ( označit STATIM) Další povinné údaje na žádance identifikace osoby provádějící odběr(parafa podpisu nebo razítko se jmenovkou) datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku v laboratoři polikliniky Olomouc je automaticky evidován v LIS-u po přijetí žádanky) podpis( razítko ) při příjmu žádanky, kterou přijímá jiná laborantka než ta, která žádanku zapisuje Povinně podmíněné údaje - údaje s nimiž bude dále kalkulováno při výpočtech a hodnocení vyšetření, jsou to například váha, výška pacienta, množství moče, doba sběru apod. Stránka 11 (z celkem 41)

12 7.4 Kritéria pro odmítnutí vzorku Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo požadavkového listu v laboratoři žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta nebo žadatele žádanka s požadavkem (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření) žádanka ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení žádanka nebo odběrová nádoba znečištěná biologickým materiálem biologický materiál, kde není způsob identifikace z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný biologický materiál v neoznačené nádobě biologický materiál bez žádanky žádanka u pacientů starších 19 let od lékaře pro děti a dorost při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí, žádanka je i s materiálem a popisem nedostatku vrácena odesílajícímu subjektu. Pokud byl materiál dodán poštou, je navrácena pouze žádanka s popisem nedostatku. Odmítnuté vzorky jsou evidovány ve formuláři Odmítnuté vzorky. výjimečně, po domluvě s lékařem, je-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace pacienta, laborantka se pokusí doplnit chybějící údaje a materiál zpracovat (uskladnit nejdéle po dobu 3 dnů). 7.5 Bezpečnost práce se vzorky Při zpracování materiálu vycházíme z předpokladu, že veškerý materiál je infekční. Všichni zaměstnanci oddělení klinické biochemie jsou seznámeni s provozním a laboratorním řádem, kde jsou popsány základní požadavky na hygienický režim tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření laboratorních nákaz. Obecnou zásadou je, že se musí s biologickým materiálem zacházet tak aby: - byla po celou dobu pohybu vzorku po laboratoři zajištěna jeho jednoznačná identifikace - se minimalizovalo dělení biologického materiálu na více analytických vzorků - se minimalizovaly nepříznivé vlivy (teplo, světlo, prašnost) - žádanka ani vnější strana zkumavky nebyly potřísněny biologickým materiálem V laboratoři je povinnost používat ochranný pracovní oděv a při práci s biologickým materiálem jednorázové rukavice, popřípadě další ochranné pomůcky. Bezpečnost práce v laboratoři se týká hlavně těchto úkonů: Zbytky vzorků moče slijeme do přikryté nádobky s desinfekčním roztokem a dále dekontaminujeme, podrobnosti viz. Provozní řád. Separace biologického materiálu se provádí v centrifugách, které jsou umístěny v prostoru k tomu určeným. Centrifugy se denně dezinfikují a to jak vnější tak vnitřní část. V případě rozbití zkumavky postupujeme zvlášť opatrně a dezinfekci provedeme okamžitě. Po ukončení provozu se automaticky zapnou germicidní lampy. Stránka 12 (z celkem 41)

13 Zbytky vzorků stolice umístíme do nádoby označené infekční Veškeré pracovní jednorázové pomůcky odhazujeme po použití do odpadních nádob k tomu určených. Materiálu v potřísněných, rozbitých nebo prasklých zkumavkách do laboratoře nepřijímáme stejně jako žádanky znečištěné biologickým materiálem. Dodržujeme desinfekční režim: mytí a hygienická desinfekce rukou laboratorních pracovníků, desinfekce pacientovy pokožky před vpichem, desinfekce povrchů laboratorních ploch, přístrojů a nástrojů. Dezinfekce odběrové, močové a hematologické laboratoře je zajištěna germicidními lampami. Při potřísnění pracovního oděvu si pracovník oděv vymění, provede dezinfekci zasaženého místa a dá oděv k vyprání. 7.6 Informace k dopravě vzorků doprava materiálu je šetrná a rychlá(do 1 hod.) Uzavřené zkumavky se vzorky se transportují v izolačních boxech s chladící vložkou a formulářem na zápis teploty( teplota při transportu je v rozmezí 2-25 C), vzorky jsou transportovány zároveň se žádankami, které jsou odděleny od biologického materiálu plastovou složkou po odběru krve ji necháme stát při laboratorní teplotě cca 20 min., čímž se zabrání možné hemolýze krev nevystavujeme přímému světlu( vystavení světlu vede k odbourávání bilirubinu) moč se transportuje v neprodyšně uzavřených nádobách všechny nádoby a zkumavky musí být zřetelně označené Odpovědnosti a pravomoci - za přípravu podmínek transportu biologického materiálu odpovídá vedoucí laboratoře - za přípravu biologického materialu a příslušné dokumentace odpovídá odběrový pracovník - za transport materiálu odpovídá pověřený pracovník svozové služby - za příjem vzorků odpovídají pracovníci laboratoře - za evidenci neshod, nápravná opatření a zápis do Lisu odpovídají pracovníci laboratoře Transport materiálu Pracoviště Olomouc Vzorek, jehož povaha to vyžaduje, je před odvozem separován. Sérum, plasma nebo moč se odlije do označené zkumavky(odesílané pracoviště, jméno, příjmení, rok narození, případně r. č.) určené k odvozu a umístí se do označeného stojanu na zkumavky(lednice). Odběrová sestra nebo laborantka zapíše tyto vzorky do formuláře Odesílané vzorky. Žádanky se ukládají do složek dle jednotlivých pracovišť. Materiál určený ke zpracování v externích pracovištích je transportován svozovou službou. Stránka 13 (z celkem 41)

14 Při předávání materiálu předávající pracovník zkontroluje, zda jsou na žádance vyplněné potřebné údaje, zda souhlasí odebraný typ a množství materiálu. Následně se podepíše do formuláře Odesílané vzorky. Pracovník svozu se po převzetí materiálu rovněž podepíše do stejného formuláře. Biologický materiál pro externí pracoviště je evidován ve formuláři Odesílané vzorky. Harmonogram svozu do spolupracujících laboratoří: 1/ Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Prostějov hod., hod. ( po telefonické domluvě je možný i pozdější svoz) 2/ Laboratoř klinické mikrobiologie nemocnice Šternberk 9hod., hod. 3/ Laboratoře Mikrochem Olomouc hod. 4/ Cytobioptická laboratoř Ostrava hod. 5/ Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín dle telefonické domluvy Harmonogram svozu do laboratoře OKB Olomouc, pracoviště Olomouc: 1/ Odběrové pracoviště Přerov 9.30, hod. 2/ Poliklinika Agel Ostrava út, čt hod. Odběrové pracoviště Přerov Vzorek, jehož povaha to vyžaduje, je před odvozem separován. Sérum, plasma nebo moč se odlije do označené zkumavky(jméno, příjmení, rok narození, případně r. č.) určené k odvozu a umístí se do označeného stojanu na zkumavky(lednice). V případě, že je vzorek odebrán méně než 30 min. před pravidelným odjezdem svozové služby je vzorek separován na pracovišti Olomouc. Harmonogram svozu : 1/ pracoviště Olomouc, Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Prostějov 8.30 hod., hod. 2/ Mikrochem Přerov 10. hod 3/ Mikrobiologie nemocnice Přerov 10.hod. 3/ Laboratoře nemocnice Přerov statim dle telefonické domluvy 8 Požadavky na urgentní vyšetření Pacienti s požadavkem statim jsou přijímáni k odběru přednostně. Po prověření žádanky a materiálu je neprodleně provedena analýza vzorku. Stejná pravidla platí u vzorků již odebraných. Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky a vydávají se v podobě výsledkového listu ihned po kontrole vedoucím laboratoře. Stránka 14 (z celkem 41)

15 9 Dodatečné požadavky na vyšetření V případě potřeby lékaře doplnit další vyšetření u pacientů, kteří mají již v laboratoři dodanou krev a žádanku, postupujeme takto. Provedeme daná vyšetření a požádáme lékaře o dodání žádanky. Skutečnost, že nám chybí žádanka uvedeme do příslušného formuláře. Pokud se jedná o akutní vyšetření, neprodleně jej provedeme a žádanka musí být doručena nejpozději do druhého dne. Dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně provedeme v rámci rutinního provozu. Výsledek uvolníme až po dodání žádanky. Dodatečná vyšetření u některých analytů lze provádět s určitým omezením, která je daná stabilitou analytu v odebraném materiálu. Laboratoř skladuje vzorky při 2-8 C maximálně dva dny. Po této době je nutné provést nový odběr. 10 Odběr vzorku Tato metodika platí pro odběr žilní krve Polikliniky Agel Olomouc a je závazná pro všechny pracovníky, oprávněné provádět odběr. Tento postup se snaží zajistit snížení vlivu preanalytických faktorů na výsledek vyšetření, bere v úvahu zajištění pohodlí pacienta při náběru a snaží se zajistit bezpečnost odebírajícího personálu. Množství odebrané krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření : - na biochemická vyšetření ze séra stačí 1 plná /7.5 ml / zkumavka - na stanovení krevního obrazu 2,7 ml - na stanovení koagulačních vyšetření 2,9 ml - na vyšetření moče a močového sedimentu 3 ml Vzorky, které jsou určeny pro získání séra a neobsahují tudíž protisrážlivá činidla, je třeba ponechat při pokojové teplotě asi 20 minut po odběru, aby došlo k vytvoření koagula. Vzorek po odběru neukládáme do lednice. Všechny vzorky odesílané do laboratoře polikliniky Olomouc musí být v souladu s požadavky laboratoře. Standardně by měl být prováděn odběr ráno, pokud možno po zklidnění, v polosedě. Při opakovaném odběru neměnit polohu pacienta. Nestandardní odběr je nutno specifikovat do formuláře Komplikace při odběru a následně zapsat do LISu Zařízení odběrového pracoviště Pracoviště pro odběr žilní krve musí být k tomuto účelu náležitě vybaveno. Jedná se zejména o: - odběrové křeslo - dostatečně bezpečné lůžko - kontejner na odkládání použitých jehel z dostatečně pevného materiálu (plast, opatřený víčkem a příslušně označený) - základní vybavení k poskytnutí první pomoci - stojánky na zkumavky - jednorázové rukavice - odběrové jehly a odběrové zkumavky(zásadně jednorázové) Stránka 15 (z celkem 41)