BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi"

Transkript

1 BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi

2 Obsah Ekonomická charakteristika země Celní unie BY-KZ-RF Bilaterální hospodářské vztahy Podnikatelské a investiční prostředí Perspektivní obory Asistence OEÚ Informační zdroje 2

3 Ekonomická charakteristika země Rozloha: 207,6 tis. km 2 Lotyšsko Litva Rusko Populace: 9,8 mil. Polsko BĚLORUSKO Členění: 6 administrativně-správních celků (Minsk, Brest, Gomel, Grodno, Mogilev, Vitebsk) Měna: Běloruský rubl (BYR) ČR Slovensko Ukrajina Rating: B+ (S&P) dlouhodobé závazky v zahraniční měně B (S&P) krátkodobé závazky v zahraniční měně Klíčové historické události Nezávislost Podpis Smlouvy o vytvoření Svazového státu Ruska a Běloruska Sjednání úvěru stand-by MMF 3.5 mld. USD Vytvoření celní unie Běloruska, Ruska a Kazachstánu Vytvoření společného hospodářského prostoru Běloruska, Ruska a Kazachstánu Členství v SNS, MMF a Světové bance Vytvoření EurAsEC (Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgýzie, Tádžikistán) Obdržení úvěrového ratingu S&P a Moody s Připojení k projektu EU Východní partnerství Hokejové mistrovství světa v Minsku

4 Ekonomická charakteristika země unitární demokratický sociálně-právní stát x poslední autoritativní režim (běloruská ústava) v Evropě (demokratický svět) 70% hospodářství země kontroluje stát (prezident), 90% půdy je státní centrálně řízená ekonomika, pětileté plány, bývalá montovna SSSR orientace na export, ochrana trhu, snaha o soběstačnost, hlad po investicích státní monopol v řadě oborů (energetika, nerostné suroviny, dopravní služby, ) byrokracie, korupce, sociální aspekty státní majetek, privatizace, Celní unie s RF a KZ příležitost! 4

5 Ekonomická charakteristika země HDP v BYR: +0,2% (2009), +7% (1. pol. 2010) HDP Běloruska ( ) v bil. BYR v mil. USD Podíl na tvorbě HDP (%) 36,5 25, ,7 9 10,7 7, průmysl zemědělství stavebnictví doprava a komunikace obchod ostatní 5

6 Ekonomická charakteristika země průmyslová výroba: -2,8% (2009), +8,8% (1. pol. 2010) Struktura průmyslu (%)

7 Ekonomická charakteristika země Zahraniční obchod zbožím (v mld. USD) ,7 72,0 49,8 32,6 21,3 16,0 16,7 39,4 28, Obrat Export Import Saldo -0,7-6,8-7,3 aktivní saldo zahraničního obchodu službami: +1,4 mld. USD (2009) 7

8 Ekonomická charakteristika země Teritoriální a komoditní struktura zahraničního obchodu zbožím 2009 (%) ,3 47,0 31,8 6,4 SNS RF EU Německo 63,8 43,8 31,6 43,7 4,6 58,6 obrat export import 22,9 7,7 Import 8,2 7,2 5,8 15 8,8 15,5 39,5 petrochemické a minerální produkty stroje a zařízení kovy a výrobky z nich zemědělské a potravinářské výrobky chemické výrobky dopravní prostředky ostatní 6,7 12,4 10,8 17,7 6,9 Export 8 37,5 8

9 Ekonomická charakteristika země Přímé zahraniční investice (mil. USD) Rozdělení investic dle oborů ,3 748,6 1313,5 2279,8 4821,1 2658,4 Nejvýznamnější investoři (2009): RF (83,5%), Švýcarsko (7,3%), Kypr (2,1%), Německo (1%) 9

10 Ekonomická charakteristika země inflace: 13% (2009), 6,9% (1 pol. 2010) průměrná mzda: 355 USD (2009), 427 USD (8/2010) celkový zahraniční a státní zahraniční dluh (2009): 45% a 20% HDP země kurz: 1 USD = 3003 BYR, 1 EUR = 4175 BYR ( ) Příjmy z privatizace v mil. USD , ,3 913,3 0 20,9 31,

11 Ekonomická charakteristika země vývoj (2009): pokles exportu (od srpna 2008), rostoucí saldo ZO pokles světových cen na suroviny a polotovary nákup surovin a polotovarů pro běloruskou výrobu, která neměla odbyt zhoršení platební morálky zahraničních odběratelů, pokles a deficit valuty devalvace národní měny, snaha o rovnováhu platební bilance výroba na sklad, pokles rentability, zhoršování ekonomických ukazatelů firem stimulace poptávky, státní bankovní sektor financuje BY podniky (ohrožení) zapojení do programu MMF (reformy), zahraniční pomoc (zadlužování) relativní stabilizace vývoj (1. pol. 2010): šok z ruských exportních cel na ropu a ropné produkty (úder pro petrochemii) vyprazdňování skladů (prodej bez garancí) hledání nových strategických partnerů (Čína, Venezuela, Írán), celní unie prezidentské volby (X reformám, makro, gesta), půjčky (státní dluhopisy, úvěry) inflační tlaky (v souvislosti s riskantní monetární politikou) 11

12 Ekonomická charakteristika země Shrnutí: Ačkoliv se Bělorusko v roce 2009 pod taktovkou MMF snažilo o pragmatičtější hospodářskou politiku, v letošním roce se vláda opětovně vrátila k plnění ambiciózních makroekonomických ukazatelů a to libovolnými prostředky. Tlak na korporativní sektor, rostoucí zatěžování státního rozpočtu, neadekvátní využívání monetární politiky ke stimulaci ekonomiky a rovněž plány na zvýšení mzdy a zachování nezaměstnanosti v dlouhodobé perspektivě však povedou pouze k další nerovnováze běloruské ekonomiky. Možné scénáře vývoje po volbách: (1) fungování bez výraznějších změn (čínské úvěry, státní dluhopisy, cena surovin) (2) liberalizace ekonomiky prodej ztrátových podniků, velká privatizace integrační procesy (3) závislost na Rusku 12

13 Celní unie BY-KZ-RF Cílem CU je vytvoření Jednotného celního a později hospodářského prostoru, což předpokládá uplatňování jednotných tarifních i netarifních opatření a unifikaci celních pravidel. Národní legislativa nepřestává regulovat tyto vztahy, postupně je však nahrazována normami na úrovni CU Jednotný celní tarif (importní cla /přechodné období pro KZ/) - některé dohody o tarifní regulaci (kvóty, preferenční sazby) některé dohody o netarifní regulaci (certifikace, sanitární opatření) - zrušeno celní řízení na rusko-kazachstánské hranici Celní kodex CU pro všechny 3 účastníky - Jednotný celní prostor - zrušeno celní řízení a plná kontrola na bělorusko-ruské hranici Výhled má být zrušena celní kontrola na ruskokazachstánské hranici ukončení procesu vytváření Jednotného hospodářského prostoru 13

14 Celní unie BY-KZ-RF Motivace Běloruska: odstranění zejména netarifních překážek pro export zboží do RF stejné ceny energetických surovin jako v RF (odstranění vývozních cel) rovné podmínky při veřejných zakázkách Motivace RF: demonstrace vlivu na postsovětském prostoru snadnější přístup k běloruským aktivům odstranění státního monopolu na dovoz některé produkce Celní unie mezi BY a RF z roku Ţádný z účastníků CU není členem WTO. BY v přístupovém procesu zaostává. Lotyšsko Litva Německo Bělorusko Rusko Polsko Investice Export ČR Slovensko Rakousko Maďarsko Itálie Rumunsko Ukrajina Kazachstán 14

15 Celní unie BY-KZ-RF Pozitiva: jednotný celní tarif pro vývoz do zemí CU (sjednocení tarifních opatření) proces unifikace celního řízení dovozní a vývozní licence a povolení, vydaná orgány jednoho z členů CU jsou uznávány ostatními členy CU a mají platnost ve všech zemích CU jediný registr zboží a jediný registr akreditovaných orgánů certifikace a zkušebních laboratoří (národní certifikáty platí jen na území daného státu) sjednocení požadavků na veterinární a fytosanitární certifikáty zachovány pobídky Zvláštních ekonomických zón na 7 let zlepšení podmínek pro dovoz věcí osobní potřeby FO (firem) do zemí CU zjednodušení průjezdu bělorusko-ruských hranic Výbor CU - 15

16 Bilaterální hospodářské vztahy Vývoj zahraničního obchodu za posledních 5 let (v mil. USD) ,1 obrat ,3 +36,7% 232,9 +25,6% 292,5 176,8 +48,1% 300,9-38,8% 265,1 195,2 168,6 +30% 167,5 vývoz dovoz saldo ,7 71,6 27,1 115,1 117,9 115,7 61,1 132,3 71,9 123,3 117,7 49,8 67, , /

17 Bilaterální hospodářské vztahy Struktura vývozu a dovozu dle nomenklatury SITC za rok 2009 (%) 17

18 Bilaterální hospodářské vztahy Dle běloruských statistik dosáhly české investice v Bělorusku v roce ,9 mil. USD (v roce mil. USD), z toho přímé představovaly 4,7 mil. USD (2008 9,2 mil. USD) a ostatní 13,2 mil. USD ( ,8 mil. USD). Z přímých investic 4,7 mil. USD tvořily z 64% vklady do základního kapitálu, zbylých 36% úvěry a půjčky od mateřských společností. V 1. pololetí 2010 české investice dosáhly 9,4 mil. USD, z toho přímé 1,7 mil. USD a 7,7 mil. USD ostatní. V BY registrováno (2009) 75 společností s českým kapitálem, z nichž 40 jako společné podniky; 8 podniků funguje v rámci ZEZ; kromě toho 17 zastoupení českých firem (9/2010). Působí zde firmy ALTA, HOME CREDIT BANK, CHEMOPROJEKT, KOVOFINIŠ, MAVEL, OKD DOPRAVA, UNIS a další. Působnost oborově rozmanitá od výroby nábytku po dodávky technologických celků ve strojírenství, potravinářství, petrochemii a energetice. 18

19 Bilaterální hospodářské vztahy Politicky kontakty na úrovni náměstků ministrů (ministrů). V roce 2010 povýšení diplomatického zastoupení na úroveň velvyslance. Na základě Dohody o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci (01/2009) zřízena česko-běloruská mezivládní komise, kterou vedou NM (MPO ČR x MZV BY). V rámci komise aktivně působí Pracovní skupiny pro energetiku (MPO ČR), strojírenství (MPO ČR) a nově dopravu (MD ČR). Dohoda o ochraně investic (1996), Dohoda o zamezení dvojímu zdanění (1996, 08/2010 podepsán dodatečný protokol, který vylepšuje podmínky pro české investice). 19

20 Bilaterální hospodářské vztahy Shodné rysy: stejný počet obyvatel tranzit mezi Západem a Východem silná průmyslová základna, podobná struktura průmyslu exportní orientace kulturní blízkost Asociace s ČR: Praha, Karlovy Vary, pivo, česká kuchyně, Škoda, hokej, sklo, bižuterie, boty. ČR a české výrobky jsou vnímány velmi dobře (kvalita/cena). 20

21 Podnikatelské a investiční prostředí vstup na trh - 1 až 2 roky, pro kapitálově silné firmy, obrovský tlak konkurence (Čína) certifikace, požadavky - přehled zboží, pro které platí povinná certifikace (Gosstandart). Nemusí být jediným certifikátem, dále certifikáty požární, hygienické bezpečnosti apod. Kromě toho mohou existovat různá technická osvědčení v kompetenci jednotlivých resortů, doporučení projekčních institutů. Harmonizace s mezinárodními a evropskými normami (74%). komunikace s partnery - nutná ruština (jednání, katalogy, korespondence)! postup - poprvé (podnikatelská mise K SNS), informace o trhu (databáze, oborové portály a časopisy, statistický výbor, částečně komory, spíše Marketingové centrum konjunktury cen), návštěva výstav (státní podniky se účastní většinou povinně) forma přítomnosti na trhu - oficiální dealer x zastoupení (dceřiná společnost), znalost místních specifik marketing - v závislosti na produktu: účast na výstavách, články v odborných časopisech, návštěva cílových zákazníků, prezentace pro odbornou veřejnost, oslovení ministerstev, regionálních nebo městských administrací, tendry ICC trade nelze provádět platbu předem - pojištění dodávek zboží, akreditiv platební morálka - horší se, je třeba se pojistit, rating státních podniků je vyšší, přesto! Rejstřík právnických osob. 21

22 Podnikatelské a investiční prostředí cenotvorba - kontrolované ceny na některé zboží (50 pozic), max. marže při dodávkách stát chce dodávky od výrobce - eliminace prostředníků, zájem jednat přímo státní tendry jsou neprůhledné - preferováni jednoznačně domácí výrobci (záměna dovozu). V případě zahraničních dodavatelů je rozhodujícím kritériem cena. Existují centra nákupu (např. výrobky pro energetiku). financování, kooperace, dovoz, podpora shora - předpoklad úspěchu založení firmy - obrátit se na právníky investiční a daňové pobídky, zvláštní ekonomické zóny investiční smlouva podmínky a povinnosti obou stran garance - Bělorusko je od roku 1992 signatářem Mezinárodní konvence o urovnávání investičních sporů (ICSID), ale licence - pro některé typy podnikatelské činnosti legislativa - nařízení prezidenta jsou zákonem. Vlastní nařízení vydává také vláda, jednotlivá ministerstva, národní banka apod. Nepřehlednost, odporují si. pracovní síla - hodnocena lépe než v RF, KZ, UK; potřebný dohled, řízení, pasivita (prakticky nulová nezaměstnanost) privatizace - individuální a specifická, Program privatizace

23 Podnikatelské a investiční prostředí Zápory: garance investic nepředvídatelnost (politický vývoj /orientace na Činu/, vnitřní situace /zásahy státu/) stát a různé zájmové skupiny (prezident, vláda, gubernie, města, holdingy, podniky) státní úředník (komplikace, nekompetentnost, korupce) časté personální změny ve státní správě a podnicích netransparentní státní zakázky podnikání má své mantinely neustálá kontrola, sociální aspekty (sponzoring) slabší znalosti v oblasti managementu, financí (práce s úvěry), marketingu Klady: hranice s EU (blízkost, kontrola) perspektiva velké privatizace (již nyní rozprodej majetku) nenasycený trh celní unie s RF a KZ (170 mil. trh) velmi podobná struktura průmyslu mentalita pořádek, čistota, bezpečnost 23

24 Podnikatelské a investiční prostředí Shrnutí: spotřební zboží přes distributory technologie a zařízení přes zastoupení, dceřinou společnost financování je podmínkou, vítány jsou další formy podpory (zajištění odbytu, dovoz produkce, zapojení běloruských subjektů do subdodávek) investice v rámci zvláštních ekonomických zón - poskytují zahraničním investorům daňové úlevy a další investiční pobídky. Podmínkou pro přiznání těchto výhod je investice nad 1 mil. EUR, výroba převážné části produkce na export, případně výroba zboží zaměňující nutnost jeho importu využívat nástroj investiční smlouvy (DPH, clo, další podmínky) velmi opatrně při spolupráci se státem! využívat právní služby, konzultace 24

25 Perspektivní obory TOP 10 běloruských výrobků ve světě 1.Těžební sklápěcí automobily BELAZ 30% světového trhu 2.Draselná hnojiva 16% 3.Lněná vlákna 8,7% 4.Traktory MTZ 7% 5.Brambory 3,1% (pro vnitřní trh) 6.Vlněné látky 2,6% (nejsou vlastní vstupy) 7.Máslo 1,8% (trh RF) 8.Ledničky ATLANT 1,3% 9.Mléko 1,1% (trh RF) 10.Chemická vlákna a nitě 0,6% 25

26 Perspektivní obory Těžba surovin V Bělorusku bylo zjištěno více jak 10 tis. různých nalezišť užitkových nerostů, přičemž k nejdůležitějším surovinám patří tzv. palivo-energetické zdroje (ropa, doprovodný plyn, rašelina, hnědé uhlí a hořlavá břidlice), dále draselná a kamenná sůl, různé nerosty k výrobě stavebních materiálů (stavební a obkladový kámen, suroviny na výrobu cementu a vápna, stavební a sklářské písky, štěrkopískový materiál, různé druhy hlíny), sladká a minerální voda. Kromě toho byly objeveny naleziště železné rudy, sádry, vzácných kovů, fosforitů nebo hlinitanových surovin. Většinu nerostných surovin v současné době Bělorusko importuje. Pro nadcházející pětileté období bude aktuální záměna dovozu, tedy průmyslové osvojení si nových nalezišť (budování těžebních a zpracovatelských závodů), hledání a průzkum nových lokalit užitkových nerostů. Priorita: uhlí, břidlice, železná ruda, stavební materiály, voda. Státní program průzkumných geologických prací na rozvoj nerostně-surovinové základny Běloruska v letech a na období do roku 2020 Odbor geologie - 26

27 Perspektivní obory Energetika * odhad Spotřeba a vlastní výroba elektrické energie v mld. kwh Výkon: 8261,26 MW Investice (2009): 578,2 mil. USD modernizace současných elektráren výstavba vodních elektráren výstavba rozvoden a vedení elektrického napětí alternativní zdroje (spalování rašeliny, slámy, dřevního odpadu) větrné elektrárny, bioplynové stanice výstavba jaderné elektrárny (?) 25% elektřiny k roku 2012 má být vyrobeno z vlastních palivových zdrojů. 27

28 Perspektivní obory do roku 2020 dalších 4000 MW 28

29 Perspektivní obory V srpnu 2010 přijata nová Strategie rozvoje energetického potenciálu Běloruska do roku Plánovaná reforma běloruské energetického systému. V první etapě ( ) má být vytvořen státní podnik Vysokonapěťové elektrické sítě, kterému bude předána veškerá infrastruktura napětím kv. V další fázi ( ) má být vytvořen státní podnik Belgenerace, kam budou zahrnuty nejvýznamnější elektrárny, které by současně měly projít akcionováním. Třetí etapa ( ) předpokládá završení procesu reformy, a to vytvoření velkoobchodního trhu elektrickou energií, kde prodejcem bude vystupovat jak státní podnik Belgenerace, tak i nezávislí výrobci energie. Následně by měl být systém odstátněn a privatizován. Do roku 2014 plánována postupná likvidace cenových subvencí pro obyvatelstvo, podnikatele a právnické osoby. Obyvatelstvo má do konce roku 2011 plně pokrývat náklady na přírodní plyn pro potřeby vaření, do roku 2014 pro potřeby ohřevu, na elektrickou energii pak do konce roku 2013 a teplo Pro podnikatele a právnické osoby mají být subvence zrušeny k 2013 roku. BELENERGO - 29

30 Perspektivní obory Petrochemický průmysl Dvě rafinérie s celkovou kapacitou zpracování 22 mil. tun ročně. Ropné produkty exportovány zejména na Ukrajinu, Pobaltí, RF a UK. Program rozvoje do roku Probíhá modernizace výrobních kapacit s cílem dosáhnout odpovídající úrovně přepracování ropy (do 93%). Předpokládané investice ve výši 2,5 mld. USD (NAFTAN NPZ 1,3 mld. USD a MOZYR NPZ 1,2 mld. USD). Přeprava ropy a ropných produktů magistrální i národní ropovody. Jedna z mála zemí, kde jsou vyráběna současně dusíkatá (12%), draselná (85%) a fosfátová (3%) hnojiva. Chemická vlákna (polyamid, polyester, polyakrylnitril, viskóza) 54% výroby v rámci zemí SNS. V některých pozicích monopolistou. Pneumatiky, barvy a laky, syntetické smůly, plasty, mycí prostředky. BELNĚFTĚCHIM - 30

31 Perspektivní obory Strojírenský průmysl Procentní zastoupení oborů Ministerstvo průmyslu BY - 31

32 Perspektivní obory Zemědělství (živočišná výroba) a potravinářství Zemědělství zaujímá 8-9 % HDP. Prioritou rozvoje agroprůmyslového komplexu Běloruska je živočišná výroba (mléko, maso), pěstování lnu, obilí, cukrové řepy a řepky olejky. V produkci mléka na obyvatele zaujímá 1. místo mezi zeměmi SNS a 4. místo v Evropě. Jednou z nejintenzivněji fungujících oblastí je drůbežářství - výroba na obyvatele činí 15 kg masa a 320 ks vajec. V následujícím období se předpokládá rozsáhlá výstavba mléčných farem, komplexů pro ustájení telat, 38 komplexů pro výkrm prasat, 6 drůbežáren. Možnosti pro moderní průmyslové technologie: zařízení pro přípravu a podání krmiva, dojení, prvotní zpracování mléka, zdokonalení systému regulace mikroklimatu v budovách, likvidace odpadu. V letech dvojnásobný export mléčné produkce. Počínaje lednem 2011 má být ustanovena technická norma na mléko a mléčnou produkci. Tlak na export do zemí EU. Ministerstvo zemědělství a potravinářství BY - BELGOSPIŠEPROM - BELKOOPSOJUZ - 32

33 Perspektivní obory Dřevoobráběcí průmysl - zájem o dřevoobráběcí centra, sušárny dřeva, komplexní dodávky technologií na zpracování biomasy (výroba peletek, briket - výstavba 61 nových provozů). Stále více soukromých firem (ruský, západoevropský kapitál). Lesy pokrývají 37,7% území, 14 mld. m 3 dřeva. BELLESBUMPROM - Stavebnictví - v roce 2009 postaveno 5,7 mil. m 2 bytové plochy. Do budoucna plány 8-9 mil. m 2. V souvislosti s přípravou MS v hokeji plánovaná výstavba min. 16 hotelů. Zájem o služby zahraničních stavebních a investičních společností, které jsou schopny zajistit výhodné financování stavebních projektů (výhodnější podmínky úvěrů). Logistická centra (rozvoj dopravní infrastruktury) - do roku 2015 vybudováno zhruba 50 logistických center (skladů) o ploše 400 ha s objemem investic okolo 525 mil. USD. 16 z nich by mělo být vybudováno v Minské oblasti, 13 ve Vitebské, 7 v Brestské, 6 v Grodněnské a po 4 v Gomelské a Mogilevské oblastech. Vysoké technologie (nanotechnologie) - oblast dodávek speciálního strojního vybavení. Na většinu oborů státní programy rozvoje. 33

34 Asistence OEÚ Priorita: dodávky technologií, investice, nákup polotovarů Asistence firmám: poptávky, investiční projekty (CzechTrade, BusinessInfo.cz) informace z teritoria (BusinessInfo.cz) zveřejnění nabídek čs. firem na stránkách ZÚ, obchodních partnerů dotazy (kdo, kde, jak) vyhledávání obchodních kontaktů (databáze) miniscreening trhu (pokud zajímavý produkt, skupina firem) asistence firmám (organizace jednání, účast, oslovení úřadů) akce (výstava, podnikatelské mise, cesty do regionů, mezivládní komise) Aktuální projekty: kooperační výroba strojů, dodávky strojů a zařízení (strojírenství, dřevoobráběcí průmysl), dodávky technologií na klíč (živočišné farmy, pro mlékárenský průmysl), nanotechnologie (laboratorní stroje), výstavba závodů technologických procesů. 34

35 Informační zdroje - sekce Obchod a ekonomika Plán klíčových akcí Informace z teritoria souhrnná teritoriální informace charakteristiky oblastí oborové profily (investiční, energetický, surovinový) přehledy subjektů (banky, pojišťovny, top 100 a.s.) Kontakty mezinárodní a nadnárodní organizace instituce (vláda, ministerstva, výbory) databáze běloruských firem investiční projekty státní zakázky výstavy a veletrhy oborové asociace, svazy regiony informační zdroje, portály Odpovědi na nejčastější dotazy (které zboží podléhá certifikaci, přehled činností podnikání, které vyžadují licence, dovozní cla CU) 35

36 Děkuji Vám za pozornost. Michal Gelbič vedoucí obchodně-ekonomického úseku ZÚ ČR Minsk Tel.: (spojovatelka) Fax: Web:

Celní unie BY-KZ-RF. Perspektivní obory. Asistence OEÚ. Informační zdroje

Celní unie BY-KZ-RF. Perspektivní obory. Asistence OEÚ. Informační zdroje 2 Ekonomická charakteristika země Celní unie BY-KZ-RF Bilaterální hospodářské vztahy Podnikatelské a investiční prostředí Perspektivní obory Asistence OEÚ Informační zdroje Rozloha: 207,6 tis. km 2 2 Lotyšsko

Více

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Bělorusko - surovinový profil Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Úvod V Bělorusku bylo zjištěno více než 10 tis. různých nalezišť užitkových nerostů, přičemž

Více

Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS

Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS Exportní konference: EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE STÁTECH SNS Název: Úspěšný export do Kazachstánu v současné mezinárodní situaci Jméno: Ing.Antonín Marčík Datum: 30.9.2014 www.czechtrade.cz TÉMATA Základní

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 31. 8. 2016 17:26 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Minulost a budoucnost české proexportní politiky: případ Ruské federace Martin Йиржи Pospíšil Пытличек ředitel Начальник Odboru zahraničně отдела СНГ ekonomických и других politik I. Hlavní témata příspěvku

Více

Elektrická a tepelná energie v Bělorusku

Elektrická a tepelná energie v Bělorusku Elektrická a tepelná energie v Bělorusku Státním orgánem, který formuje a realizuje energetickou politiku země, je Ministerstvo energetiky Běloruska. Součástí ministerstva je mimo centrálního aparátu dalších

Více

Ekonomická diplomacie z pohledu

Ekonomická diplomacie z pohledu Ekonomická diplomacie z pohledu mezinárodní politické a podnikatelské sféry 1 Pojetí a význam ekonomické diplomacie - Ekonomická diplomacie jako soubor aktivit - Úloha státu - Ekonomická diplomacie dnes

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

Rusko - exportní příležitosti pro české firmy v ruských regionech Obsah prezentace regiony URFO, SFO, DVFO:

Rusko - exportní příležitosti pro české firmy v ruských regionech Obsah prezentace regiony URFO, SFO, DVFO: Rusko - exportní příležitosti pro české firmy v ruských regionech Obsah prezentace regiony URFO, SFO, DVFO: 1 - Obecná informace k regionům 2 - Vzájemné ekonomické vztahy 3 - Příležitosti ve vybraných

Více

Investiční profil Běloruska

Investiční profil Běloruska k 10.02.2010 Investiční profil Běloruska Pro vstup zahraničních investic do Běloruska hovoří příznivá geografická poloha (tranzit směrem na Východ), levná a kvalifikovaná pracovní síla a ve srovnání s

Více

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek

Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Obchod s chemikáliemi - analýza hlavních překážek Eva Zakševická, Petra Holovková 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní překážky obchodu s chemikáliemi V návaznosti na závěry HLG proběhla na podzim

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Ministerstvo zahraničních věcí ČR Marek Svoboda ředitel Odboru ekonomické diplomacie Thajsko a Myanmar exportní příležitost pro české firmy Thajsko

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 23. 2. 2016 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH

JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ TRH Obchodní styky České republiky s Ázerbájdžánem Ing. Jiří Lukáš, vedoucí ZK CzechTrade v Ázerbájdžánu 30. 9. 2014 JAK SE UPLATNIT V ÁZERBÁJDŽÁNU ANEB CO BY MĚL ČESKÝ PODNIKATEL ZNÁT PŘED VSTUPEM NA ÁZERBÁJDŽÁNSKÝ

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ VÝCHODNÍ EVROPY Mgr. Iva Švecová BĚLORUSKO -ekonomika průmyslově - zemědělský stát silný vliv hospodářsko

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Rusko: exportní příležitosti pro české firmy. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики

Rusko: exportní příležitosti pro české firmy. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики Rusko: exportní příležitosti pro české firmy Vladimír Йиржи Bärtl Пытличек náměstek Начальник ministra отдела Sekce СНГ EU и других a zahraničního obchodu MPO ČR Hlavní témata příspěvku Celkové výsledky

Více

Shrnutí výsledků národní dopadové studie

Shrnutí výsledků národní dopadové studie Shrnutí výsledků národní dopadové studie Dopady na ekonomiku jako celek (CGE model) Čtyři scénáře Okamžitě po vstupu CETA v platnost Sedm let po vstupu CETA v platnost Pouze snížení cel Snížení cel a redukce

Více

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016

PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 PODNIKATELSKÝ SEMINÁŘ INVESTIČNÍ A EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V LITVĚ, LOTYŠSKU A ESTONSKU PRAHA 12. DUBNA 2016 Vítězslav SCHWARZ Zástupce vedoucího zastupitelského úřadu Velvyslanectví České republiky v Lotyšské

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) z pohledu ČR Marino Radačič oddělení Amerik, Odbor zahraničně-ekonomických politik II Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Co je TTIP? TTIP = Komplexní

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti Spojené arabské emiráty Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti 1 Základní ekonomická data HDP - přepodkládaný růst 3,9% - 4,4 % (2012 est.) HDP na hlavu (PPP) $49,800

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ POBALTÍ Mgr. Iva Švecová ESTONSKO -ekonomika nejdynamičtější přechod na tržní ekonomiku z bývalých republik

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková

Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková MZV, Praha, 24.6.2014 AGRÁRNÍ OBCHOD ČR 2010 2013 rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Saldo (mil.

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Aktuální vývoj ruské legislativy, trendy lokalizace výroby a novinky z CU/EAEU David Šimek vedoucí pobočky CHSH Kališ & Partners v Moskvě

Aktuální vývoj ruské legislativy, trendy lokalizace výroby a novinky z CU/EAEU David Šimek vedoucí pobočky CHSH Kališ & Partners v Moskvě Aktuální vývoj ruské legislativy, trendy lokalizace výroby a novinky z CU/EAEU David Šimek vedoucí pobočky CHSH Kališ & Partners v Moskvě 03.06.2015 Praha MPO ČR 1 ÚVOD Geopolitika a ekonomické sankce

Více

GK ČR v Sankt Petersburgu (10/2015) Stručný profil Novgorodské oblasti

GK ČR v Sankt Petersburgu (10/2015) Stručný profil Novgorodské oblasti GK ČR v Sankt Petersburgu (10/2015) Stručný profil Novgorodské oblasti Úvod Oblast leží na severozápadě Ruska, administrativně spadá do Severozápadního federálního okruhu (SZFO). Zaujímá plochu 55,3 tis.

Více

Kazachstán, Kyrgyzstán - aktuální příležitosti pro české exportéry Petr Jurčík vedoucí zahraniční kanceláře

Kazachstán, Kyrgyzstán - aktuální příležitosti pro české exportéry Petr Jurčík vedoucí zahraniční kanceláře Kazachstán, Kyrgyzstán - aktuální příležitosti pro české exportéry Petr Jurčík vedoucí zahraniční kanceláře petr.jurcik@czechtrade.cz 23. 2. 2016 www.czechtrade.cz Kazachstán základní charakteristiky Peněžní

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace

Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Vstup Chorvatska do EU a jeho aktuální ekonomická situace Semestrální práce Bc. Kristýna Krásna, Bc. Markéta Nováková Obsah 1. Všeobecné informace o zemi 2. Historický background 3. Překážky vstupu do

Více

CzechTrade - Váš partner na poli mezinárodního obchodu Filip Tůma Exportní Konzultant Datum: 1.

CzechTrade - Váš partner na poli mezinárodního obchodu Filip Tůma Exportní Konzultant Datum: 1. CzechTrade - Váš partner na poli mezinárodního obchodu Filip Tůma Exportní Konzultant filip.tuma@czechtrade.cz Datum: 1. prosince 2015 www.czechtrade.cz CzechTrade CzechTrade je příspěvkovou organizací

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference. Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha,

BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference. Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha, BANKOVNÍ ZKUŠENOSTI S RUSKEM Exportní konference Markéta Krýslova Ředitelka Global Transaction Banking Komerční banka, a.s. Praha, 21.11.2013 Ekonomický pohled Prioritní země pro export dle Exportní strategie

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

GK ČR v Sankt Petersburgu (01/2016) Stručný profil Pskovské oblasti

GK ČR v Sankt Petersburgu (01/2016) Stručný profil Pskovské oblasti GK ČR v Sankt Petersburgu (01/2016) Stručný profil Pskovské oblasti Úvod Pskovská oblast náleží do Severozápadního federálního okruhu. Její rozloha činní 55,3 tis. km 2 a žije zde 651 tis. obyvatel (7

Více

Ing. Jan S h á n ě l manažer projektu Národní výstavy ČR ve Volgogradu

Ing. Jan S h á n ě l manažer projektu Národní výstavy ČR ve Volgogradu Ing. Jan S h á n ě l manažer projektu Národní výstavy ČR ve Volgogradu V Praze 8. července 2008 Vážený pane, vážená paní, jak jste byli již informováni Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem

Více

ZÚ Minsk 09/2013. Stručná charakteristika Mogilevské oblasti

ZÚ Minsk 09/2013. Stručná charakteristika Mogilevské oblasti ZÚ Minsk 09/2013 Stručná charakteristika Mogilevské oblasti Mogilevská oblast je nejvýchodnějším regionem Běloruska sousedícím s ruskými regiony Smolensk a Brjansk. To z ní činí důležitý dopravní uzel.

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS. 1

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS. 1 FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS 1 www.ceb.cz *Data k 31. 12. 2016 Založení České exportní banky Vlastněna státem Rating Moody s Stabilní výhled Celková aktiva (mld. Kč) Rating S & Р Stabilní výhled

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu

Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu 1 Ekonomická diplomacie jako nástroj podpory exportu Pavel Bobek Ministerstvo zahraničních věcí ČR PROEXPORTNÍ SEMINÁŘ 24. srpna 2017 Výstaviště České Budějovice, veletrh Země živitelka Nástroje ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Exportní možnosti v RF Exportní konference CT-KB Brno 20.10.2010

Exportní možnosti v RF Exportní konference CT-KB Brno 20.10.2010 Exportní možnosti v RF Exportní konference CT-KB Brno 20.10.2010 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Současná ekonomická situace Po rychlém

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha

Velvyslanectví České republiky v Havaně. KUBA Exportní příležitosti pro české firmy Praha Velvyslanectví České republiky v Havaně KUBA Exportní příležitosti pro české firmy 30. 11. 2016 Praha Struktura prezentace Perspektivní sektory Kuba: výhody a nevýhody Postup při zájmu o export zboží na

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

změkčení a uvolnění pravidel zlaté akcie

změkčení a uvolnění pravidel zlaté akcie k 15.06.2010 Investiční profil Běloruska Pro vstup zahraničních investic do Běloruska hovoří příznivá geografická poloha (tranzit směrem na Východ), levná a kvalifikovaná pracovní síla a ve srovnání s

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

OBCHODOVÁNÍ S PARAGUAYÍ

OBCHODOVÁNÍ S PARAGUAYÍ Velvyslanectví v Buenos Aires OBCHODOVÁNÍ S PARAGUAYÍ 25. 04. 2017 MZV ČR Ing. Ludevít Hrúz, obchodní rada, ZÚ Buenos Aires Téma prezentace 1. Základní údaje, ekonomická situace a výhled 2. Vzájemné vztahy

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT 10.11.2017 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR SE ZAMĚŘENÍM NA AGRÁRNÍ SEGMENT MARIAN JUREČKA OBSAH VÝZNAM EXPORTU PRO EKONOMIKU ČR SROVNÁNÍ AGROPOTRAVINÁŘSKÉHO A CELKOVÉHO VÝVOZU ČR TERITORIÁLNÍ SMĚROVÁNÍ VÝVOZU ZÁVISLOST

Více

KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK

KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK KUBÁNSKÁ EKONOMIKA STATUS QUO (02/2016) připravil: PharmDr. Ing. David BOLEK Struktura prezentace HDP; vývoj Struktura hospodářství; populace Platební bilance Běžný účet, Obchodní bilance Hlavní obchodní

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Srbsko Bosna a Hercegovina

Srbsko Bosna a Hercegovina Srbsko Bosna a Hercegovina 1. 11. 2016 Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade Srbsko Strategická zeměpisná poloha (snadný přístup po celé Evropě) Srbský trh je největší v regionu západního

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více