BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi"

Transkript

1 BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi

2 Obsah Ekonomická charakteristika země Celní unie BY-KZ-RF Bilaterální hospodářské vztahy Podnikatelské a investiční prostředí Perspektivní obory Asistence OEÚ Informační zdroje 2

3 Ekonomická charakteristika země Rozloha: 207,6 tis. km 2 Lotyšsko Litva Rusko Populace: 9,8 mil. Polsko BĚLORUSKO Členění: 6 administrativně-správních celků (Minsk, Brest, Gomel, Grodno, Mogilev, Vitebsk) Měna: Běloruský rubl (BYR) ČR Slovensko Ukrajina Rating: B+ (S&P) dlouhodobé závazky v zahraniční měně B (S&P) krátkodobé závazky v zahraniční měně Klíčové historické události Nezávislost Podpis Smlouvy o vytvoření Svazového státu Ruska a Běloruska Sjednání úvěru stand-by MMF 3.5 mld. USD Vytvoření celní unie Běloruska, Ruska a Kazachstánu Vytvoření společného hospodářského prostoru Běloruska, Ruska a Kazachstánu Členství v SNS, MMF a Světové bance Vytvoření EurAsEC (Bělorusko, Rusko, Kazachstán, Kyrgýzie, Tádžikistán) Obdržení úvěrového ratingu S&P a Moody s Připojení k projektu EU Východní partnerství Hokejové mistrovství světa v Minsku

4 Ekonomická charakteristika země unitární demokratický sociálně-právní stát x poslední autoritativní režim (běloruská ústava) v Evropě (demokratický svět) 70% hospodářství země kontroluje stát (prezident), 90% půdy je státní centrálně řízená ekonomika, pětileté plány, bývalá montovna SSSR orientace na export, ochrana trhu, snaha o soběstačnost, hlad po investicích státní monopol v řadě oborů (energetika, nerostné suroviny, dopravní služby, ) byrokracie, korupce, sociální aspekty státní majetek, privatizace, Celní unie s RF a KZ příležitost! 4

5 Ekonomická charakteristika země HDP v BYR: +0,2% (2009), +7% (1. pol. 2010) HDP Běloruska ( ) v bil. BYR v mil. USD Podíl na tvorbě HDP (%) 36,5 25, ,7 9 10,7 7, průmysl zemědělství stavebnictví doprava a komunikace obchod ostatní 5

6 Ekonomická charakteristika země průmyslová výroba: -2,8% (2009), +8,8% (1. pol. 2010) Struktura průmyslu (%)

7 Ekonomická charakteristika země Zahraniční obchod zbožím (v mld. USD) ,7 72,0 49,8 32,6 21,3 16,0 16,7 39,4 28, Obrat Export Import Saldo -0,7-6,8-7,3 aktivní saldo zahraničního obchodu službami: +1,4 mld. USD (2009) 7

8 Ekonomická charakteristika země Teritoriální a komoditní struktura zahraničního obchodu zbožím 2009 (%) ,3 47,0 31,8 6,4 SNS RF EU Německo 63,8 43,8 31,6 43,7 4,6 58,6 obrat export import 22,9 7,7 Import 8,2 7,2 5,8 15 8,8 15,5 39,5 petrochemické a minerální produkty stroje a zařízení kovy a výrobky z nich zemědělské a potravinářské výrobky chemické výrobky dopravní prostředky ostatní 6,7 12,4 10,8 17,7 6,9 Export 8 37,5 8

9 Ekonomická charakteristika země Přímé zahraniční investice (mil. USD) Rozdělení investic dle oborů ,3 748,6 1313,5 2279,8 4821,1 2658,4 Nejvýznamnější investoři (2009): RF (83,5%), Švýcarsko (7,3%), Kypr (2,1%), Německo (1%) 9

10 Ekonomická charakteristika země inflace: 13% (2009), 6,9% (1 pol. 2010) průměrná mzda: 355 USD (2009), 427 USD (8/2010) celkový zahraniční a státní zahraniční dluh (2009): 45% a 20% HDP země kurz: 1 USD = 3003 BYR, 1 EUR = 4175 BYR ( ) Příjmy z privatizace v mil. USD , ,3 913,3 0 20,9 31,

11 Ekonomická charakteristika země vývoj (2009): pokles exportu (od srpna 2008), rostoucí saldo ZO pokles světových cen na suroviny a polotovary nákup surovin a polotovarů pro běloruskou výrobu, která neměla odbyt zhoršení platební morálky zahraničních odběratelů, pokles a deficit valuty devalvace národní měny, snaha o rovnováhu platební bilance výroba na sklad, pokles rentability, zhoršování ekonomických ukazatelů firem stimulace poptávky, státní bankovní sektor financuje BY podniky (ohrožení) zapojení do programu MMF (reformy), zahraniční pomoc (zadlužování) relativní stabilizace vývoj (1. pol. 2010): šok z ruských exportních cel na ropu a ropné produkty (úder pro petrochemii) vyprazdňování skladů (prodej bez garancí) hledání nových strategických partnerů (Čína, Venezuela, Írán), celní unie prezidentské volby (X reformám, makro, gesta), půjčky (státní dluhopisy, úvěry) inflační tlaky (v souvislosti s riskantní monetární politikou) 11

12 Ekonomická charakteristika země Shrnutí: Ačkoliv se Bělorusko v roce 2009 pod taktovkou MMF snažilo o pragmatičtější hospodářskou politiku, v letošním roce se vláda opětovně vrátila k plnění ambiciózních makroekonomických ukazatelů a to libovolnými prostředky. Tlak na korporativní sektor, rostoucí zatěžování státního rozpočtu, neadekvátní využívání monetární politiky ke stimulaci ekonomiky a rovněž plány na zvýšení mzdy a zachování nezaměstnanosti v dlouhodobé perspektivě však povedou pouze k další nerovnováze běloruské ekonomiky. Možné scénáře vývoje po volbách: (1) fungování bez výraznějších změn (čínské úvěry, státní dluhopisy, cena surovin) (2) liberalizace ekonomiky prodej ztrátových podniků, velká privatizace integrační procesy (3) závislost na Rusku 12

13 Celní unie BY-KZ-RF Cílem CU je vytvoření Jednotného celního a později hospodářského prostoru, což předpokládá uplatňování jednotných tarifních i netarifních opatření a unifikaci celních pravidel. Národní legislativa nepřestává regulovat tyto vztahy, postupně je však nahrazována normami na úrovni CU Jednotný celní tarif (importní cla /přechodné období pro KZ/) - některé dohody o tarifní regulaci (kvóty, preferenční sazby) některé dohody o netarifní regulaci (certifikace, sanitární opatření) - zrušeno celní řízení na rusko-kazachstánské hranici Celní kodex CU pro všechny 3 účastníky - Jednotný celní prostor - zrušeno celní řízení a plná kontrola na bělorusko-ruské hranici Výhled má být zrušena celní kontrola na ruskokazachstánské hranici ukončení procesu vytváření Jednotného hospodářského prostoru 13

14 Celní unie BY-KZ-RF Motivace Běloruska: odstranění zejména netarifních překážek pro export zboží do RF stejné ceny energetických surovin jako v RF (odstranění vývozních cel) rovné podmínky při veřejných zakázkách Motivace RF: demonstrace vlivu na postsovětském prostoru snadnější přístup k běloruským aktivům odstranění státního monopolu na dovoz některé produkce Celní unie mezi BY a RF z roku Ţádný z účastníků CU není členem WTO. BY v přístupovém procesu zaostává. Lotyšsko Litva Německo Bělorusko Rusko Polsko Investice Export ČR Slovensko Rakousko Maďarsko Itálie Rumunsko Ukrajina Kazachstán 14

15 Celní unie BY-KZ-RF Pozitiva: jednotný celní tarif pro vývoz do zemí CU (sjednocení tarifních opatření) proces unifikace celního řízení dovozní a vývozní licence a povolení, vydaná orgány jednoho z členů CU jsou uznávány ostatními členy CU a mají platnost ve všech zemích CU jediný registr zboží a jediný registr akreditovaných orgánů certifikace a zkušebních laboratoří (národní certifikáty platí jen na území daného státu) sjednocení požadavků na veterinární a fytosanitární certifikáty zachovány pobídky Zvláštních ekonomických zón na 7 let zlepšení podmínek pro dovoz věcí osobní potřeby FO (firem) do zemí CU zjednodušení průjezdu bělorusko-ruských hranic Výbor CU - 15

16 Bilaterální hospodářské vztahy Vývoj zahraničního obchodu za posledních 5 let (v mil. USD) ,1 obrat ,3 +36,7% 232,9 +25,6% 292,5 176,8 +48,1% 300,9-38,8% 265,1 195,2 168,6 +30% 167,5 vývoz dovoz saldo ,7 71,6 27,1 115,1 117,9 115,7 61,1 132,3 71,9 123,3 117,7 49,8 67, , /

17 Bilaterální hospodářské vztahy Struktura vývozu a dovozu dle nomenklatury SITC za rok 2009 (%) 17

18 Bilaterální hospodářské vztahy Dle běloruských statistik dosáhly české investice v Bělorusku v roce ,9 mil. USD (v roce mil. USD), z toho přímé představovaly 4,7 mil. USD (2008 9,2 mil. USD) a ostatní 13,2 mil. USD ( ,8 mil. USD). Z přímých investic 4,7 mil. USD tvořily z 64% vklady do základního kapitálu, zbylých 36% úvěry a půjčky od mateřských společností. V 1. pololetí 2010 české investice dosáhly 9,4 mil. USD, z toho přímé 1,7 mil. USD a 7,7 mil. USD ostatní. V BY registrováno (2009) 75 společností s českým kapitálem, z nichž 40 jako společné podniky; 8 podniků funguje v rámci ZEZ; kromě toho 17 zastoupení českých firem (9/2010). Působí zde firmy ALTA, HOME CREDIT BANK, CHEMOPROJEKT, KOVOFINIŠ, MAVEL, OKD DOPRAVA, UNIS a další. Působnost oborově rozmanitá od výroby nábytku po dodávky technologických celků ve strojírenství, potravinářství, petrochemii a energetice. 18

19 Bilaterální hospodářské vztahy Politicky kontakty na úrovni náměstků ministrů (ministrů). V roce 2010 povýšení diplomatického zastoupení na úroveň velvyslance. Na základě Dohody o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci (01/2009) zřízena česko-běloruská mezivládní komise, kterou vedou NM (MPO ČR x MZV BY). V rámci komise aktivně působí Pracovní skupiny pro energetiku (MPO ČR), strojírenství (MPO ČR) a nově dopravu (MD ČR). Dohoda o ochraně investic (1996), Dohoda o zamezení dvojímu zdanění (1996, 08/2010 podepsán dodatečný protokol, který vylepšuje podmínky pro české investice). 19

20 Bilaterální hospodářské vztahy Shodné rysy: stejný počet obyvatel tranzit mezi Západem a Východem silná průmyslová základna, podobná struktura průmyslu exportní orientace kulturní blízkost Asociace s ČR: Praha, Karlovy Vary, pivo, česká kuchyně, Škoda, hokej, sklo, bižuterie, boty. ČR a české výrobky jsou vnímány velmi dobře (kvalita/cena). 20

21 Podnikatelské a investiční prostředí vstup na trh - 1 až 2 roky, pro kapitálově silné firmy, obrovský tlak konkurence (Čína) certifikace, požadavky - přehled zboží, pro které platí povinná certifikace (Gosstandart). Nemusí být jediným certifikátem, dále certifikáty požární, hygienické bezpečnosti apod. Kromě toho mohou existovat různá technická osvědčení v kompetenci jednotlivých resortů, doporučení projekčních institutů. Harmonizace s mezinárodními a evropskými normami (74%). komunikace s partnery - nutná ruština (jednání, katalogy, korespondence)! postup - poprvé (podnikatelská mise K SNS), informace o trhu (databáze, oborové portály a časopisy, statistický výbor, částečně komory, spíše Marketingové centrum konjunktury cen), návštěva výstav (státní podniky se účastní většinou povinně) forma přítomnosti na trhu - oficiální dealer x zastoupení (dceřiná společnost), znalost místních specifik marketing - v závislosti na produktu: účast na výstavách, články v odborných časopisech, návštěva cílových zákazníků, prezentace pro odbornou veřejnost, oslovení ministerstev, regionálních nebo městských administrací, tendry ICC trade nelze provádět platbu předem - pojištění dodávek zboží, akreditiv platební morálka - horší se, je třeba se pojistit, rating státních podniků je vyšší, přesto! Rejstřík právnických osob. 21

22 Podnikatelské a investiční prostředí cenotvorba - kontrolované ceny na některé zboží (50 pozic), max. marže při dodávkách stát chce dodávky od výrobce - eliminace prostředníků, zájem jednat přímo státní tendry jsou neprůhledné - preferováni jednoznačně domácí výrobci (záměna dovozu). V případě zahraničních dodavatelů je rozhodujícím kritériem cena. Existují centra nákupu (např. výrobky pro energetiku). financování, kooperace, dovoz, podpora shora - předpoklad úspěchu založení firmy - obrátit se na právníky investiční a daňové pobídky, zvláštní ekonomické zóny investiční smlouva podmínky a povinnosti obou stran garance - Bělorusko je od roku 1992 signatářem Mezinárodní konvence o urovnávání investičních sporů (ICSID), ale licence - pro některé typy podnikatelské činnosti legislativa - nařízení prezidenta jsou zákonem. Vlastní nařízení vydává také vláda, jednotlivá ministerstva, národní banka apod. Nepřehlednost, odporují si. pracovní síla - hodnocena lépe než v RF, KZ, UK; potřebný dohled, řízení, pasivita (prakticky nulová nezaměstnanost) privatizace - individuální a specifická, Program privatizace

23 Podnikatelské a investiční prostředí Zápory: garance investic nepředvídatelnost (politický vývoj /orientace na Činu/, vnitřní situace /zásahy státu/) stát a různé zájmové skupiny (prezident, vláda, gubernie, města, holdingy, podniky) státní úředník (komplikace, nekompetentnost, korupce) časté personální změny ve státní správě a podnicích netransparentní státní zakázky podnikání má své mantinely neustálá kontrola, sociální aspekty (sponzoring) slabší znalosti v oblasti managementu, financí (práce s úvěry), marketingu Klady: hranice s EU (blízkost, kontrola) perspektiva velké privatizace (již nyní rozprodej majetku) nenasycený trh celní unie s RF a KZ (170 mil. trh) velmi podobná struktura průmyslu mentalita pořádek, čistota, bezpečnost 23

24 Podnikatelské a investiční prostředí Shrnutí: spotřební zboží přes distributory technologie a zařízení přes zastoupení, dceřinou společnost financování je podmínkou, vítány jsou další formy podpory (zajištění odbytu, dovoz produkce, zapojení běloruských subjektů do subdodávek) investice v rámci zvláštních ekonomických zón - poskytují zahraničním investorům daňové úlevy a další investiční pobídky. Podmínkou pro přiznání těchto výhod je investice nad 1 mil. EUR, výroba převážné části produkce na export, případně výroba zboží zaměňující nutnost jeho importu využívat nástroj investiční smlouvy (DPH, clo, další podmínky) velmi opatrně při spolupráci se státem! využívat právní služby, konzultace 24

25 Perspektivní obory TOP 10 běloruských výrobků ve světě 1.Těžební sklápěcí automobily BELAZ 30% světového trhu 2.Draselná hnojiva 16% 3.Lněná vlákna 8,7% 4.Traktory MTZ 7% 5.Brambory 3,1% (pro vnitřní trh) 6.Vlněné látky 2,6% (nejsou vlastní vstupy) 7.Máslo 1,8% (trh RF) 8.Ledničky ATLANT 1,3% 9.Mléko 1,1% (trh RF) 10.Chemická vlákna a nitě 0,6% 25

26 Perspektivní obory Těžba surovin V Bělorusku bylo zjištěno více jak 10 tis. různých nalezišť užitkových nerostů, přičemž k nejdůležitějším surovinám patří tzv. palivo-energetické zdroje (ropa, doprovodný plyn, rašelina, hnědé uhlí a hořlavá břidlice), dále draselná a kamenná sůl, různé nerosty k výrobě stavebních materiálů (stavební a obkladový kámen, suroviny na výrobu cementu a vápna, stavební a sklářské písky, štěrkopískový materiál, různé druhy hlíny), sladká a minerální voda. Kromě toho byly objeveny naleziště železné rudy, sádry, vzácných kovů, fosforitů nebo hlinitanových surovin. Většinu nerostných surovin v současné době Bělorusko importuje. Pro nadcházející pětileté období bude aktuální záměna dovozu, tedy průmyslové osvojení si nových nalezišť (budování těžebních a zpracovatelských závodů), hledání a průzkum nových lokalit užitkových nerostů. Priorita: uhlí, břidlice, železná ruda, stavební materiály, voda. Státní program průzkumných geologických prací na rozvoj nerostně-surovinové základny Běloruska v letech a na období do roku 2020 Odbor geologie - 26

27 Perspektivní obory Energetika * odhad Spotřeba a vlastní výroba elektrické energie v mld. kwh Výkon: 8261,26 MW Investice (2009): 578,2 mil. USD modernizace současných elektráren výstavba vodních elektráren výstavba rozvoden a vedení elektrického napětí alternativní zdroje (spalování rašeliny, slámy, dřevního odpadu) větrné elektrárny, bioplynové stanice výstavba jaderné elektrárny (?) 25% elektřiny k roku 2012 má být vyrobeno z vlastních palivových zdrojů. 27

28 Perspektivní obory do roku 2020 dalších 4000 MW 28

29 Perspektivní obory V srpnu 2010 přijata nová Strategie rozvoje energetického potenciálu Běloruska do roku Plánovaná reforma běloruské energetického systému. V první etapě ( ) má být vytvořen státní podnik Vysokonapěťové elektrické sítě, kterému bude předána veškerá infrastruktura napětím kv. V další fázi ( ) má být vytvořen státní podnik Belgenerace, kam budou zahrnuty nejvýznamnější elektrárny, které by současně měly projít akcionováním. Třetí etapa ( ) předpokládá završení procesu reformy, a to vytvoření velkoobchodního trhu elektrickou energií, kde prodejcem bude vystupovat jak státní podnik Belgenerace, tak i nezávislí výrobci energie. Následně by měl být systém odstátněn a privatizován. Do roku 2014 plánována postupná likvidace cenových subvencí pro obyvatelstvo, podnikatele a právnické osoby. Obyvatelstvo má do konce roku 2011 plně pokrývat náklady na přírodní plyn pro potřeby vaření, do roku 2014 pro potřeby ohřevu, na elektrickou energii pak do konce roku 2013 a teplo Pro podnikatele a právnické osoby mají být subvence zrušeny k 2013 roku. BELENERGO - 29

30 Perspektivní obory Petrochemický průmysl Dvě rafinérie s celkovou kapacitou zpracování 22 mil. tun ročně. Ropné produkty exportovány zejména na Ukrajinu, Pobaltí, RF a UK. Program rozvoje do roku Probíhá modernizace výrobních kapacit s cílem dosáhnout odpovídající úrovně přepracování ropy (do 93%). Předpokládané investice ve výši 2,5 mld. USD (NAFTAN NPZ 1,3 mld. USD a MOZYR NPZ 1,2 mld. USD). Přeprava ropy a ropných produktů magistrální i národní ropovody. Jedna z mála zemí, kde jsou vyráběna současně dusíkatá (12%), draselná (85%) a fosfátová (3%) hnojiva. Chemická vlákna (polyamid, polyester, polyakrylnitril, viskóza) 54% výroby v rámci zemí SNS. V některých pozicích monopolistou. Pneumatiky, barvy a laky, syntetické smůly, plasty, mycí prostředky. BELNĚFTĚCHIM - 30

31 Perspektivní obory Strojírenský průmysl Procentní zastoupení oborů Ministerstvo průmyslu BY - 31

32 Perspektivní obory Zemědělství (živočišná výroba) a potravinářství Zemědělství zaujímá 8-9 % HDP. Prioritou rozvoje agroprůmyslového komplexu Běloruska je živočišná výroba (mléko, maso), pěstování lnu, obilí, cukrové řepy a řepky olejky. V produkci mléka na obyvatele zaujímá 1. místo mezi zeměmi SNS a 4. místo v Evropě. Jednou z nejintenzivněji fungujících oblastí je drůbežářství - výroba na obyvatele činí 15 kg masa a 320 ks vajec. V následujícím období se předpokládá rozsáhlá výstavba mléčných farem, komplexů pro ustájení telat, 38 komplexů pro výkrm prasat, 6 drůbežáren. Možnosti pro moderní průmyslové technologie: zařízení pro přípravu a podání krmiva, dojení, prvotní zpracování mléka, zdokonalení systému regulace mikroklimatu v budovách, likvidace odpadu. V letech dvojnásobný export mléčné produkce. Počínaje lednem 2011 má být ustanovena technická norma na mléko a mléčnou produkci. Tlak na export do zemí EU. Ministerstvo zemědělství a potravinářství BY - BELGOSPIŠEPROM - BELKOOPSOJUZ - 32

33 Perspektivní obory Dřevoobráběcí průmysl - zájem o dřevoobráběcí centra, sušárny dřeva, komplexní dodávky technologií na zpracování biomasy (výroba peletek, briket - výstavba 61 nových provozů). Stále více soukromých firem (ruský, západoevropský kapitál). Lesy pokrývají 37,7% území, 14 mld. m 3 dřeva. BELLESBUMPROM - Stavebnictví - v roce 2009 postaveno 5,7 mil. m 2 bytové plochy. Do budoucna plány 8-9 mil. m 2. V souvislosti s přípravou MS v hokeji plánovaná výstavba min. 16 hotelů. Zájem o služby zahraničních stavebních a investičních společností, které jsou schopny zajistit výhodné financování stavebních projektů (výhodnější podmínky úvěrů). Logistická centra (rozvoj dopravní infrastruktury) - do roku 2015 vybudováno zhruba 50 logistických center (skladů) o ploše 400 ha s objemem investic okolo 525 mil. USD. 16 z nich by mělo být vybudováno v Minské oblasti, 13 ve Vitebské, 7 v Brestské, 6 v Grodněnské a po 4 v Gomelské a Mogilevské oblastech. Vysoké technologie (nanotechnologie) - oblast dodávek speciálního strojního vybavení. Na většinu oborů státní programy rozvoje. 33

34 Asistence OEÚ Priorita: dodávky technologií, investice, nákup polotovarů Asistence firmám: poptávky, investiční projekty (CzechTrade, BusinessInfo.cz) informace z teritoria (BusinessInfo.cz) zveřejnění nabídek čs. firem na stránkách ZÚ, obchodních partnerů dotazy (kdo, kde, jak) vyhledávání obchodních kontaktů (databáze) miniscreening trhu (pokud zajímavý produkt, skupina firem) asistence firmám (organizace jednání, účast, oslovení úřadů) akce (výstava, podnikatelské mise, cesty do regionů, mezivládní komise) Aktuální projekty: kooperační výroba strojů, dodávky strojů a zařízení (strojírenství, dřevoobráběcí průmysl), dodávky technologií na klíč (živočišné farmy, pro mlékárenský průmysl), nanotechnologie (laboratorní stroje), výstavba závodů technologických procesů. 34

35 Informační zdroje - sekce Obchod a ekonomika Plán klíčových akcí Informace z teritoria souhrnná teritoriální informace charakteristiky oblastí oborové profily (investiční, energetický, surovinový) přehledy subjektů (banky, pojišťovny, top 100 a.s.) Kontakty mezinárodní a nadnárodní organizace instituce (vláda, ministerstva, výbory) databáze běloruských firem investiční projekty státní zakázky výstavy a veletrhy oborové asociace, svazy regiony informační zdroje, portály Odpovědi na nejčastější dotazy (které zboží podléhá certifikaci, přehled činností podnikání, které vyžadují licence, dovozní cla CU) 35

36 Děkuji Vám za pozornost. Michal Gelbič vedoucí obchodně-ekonomického úseku ZÚ ČR Minsk Tel.: (spojovatelka) Fax: Web:

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

ZÚ Minsk 09/2013. Stručná charakteristika Mogilevské oblasti

ZÚ Minsk 09/2013. Stručná charakteristika Mogilevské oblasti ZÚ Minsk 09/2013 Stručná charakteristika Mogilevské oblasti Mogilevská oblast je nejvýchodnějším regionem Běloruska sousedícím s ruskými regiony Smolensk a Brjansk. To z ní činí důležitý dopravní uzel.

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Elektrická a tepelná energie v Bělorusku

Elektrická a tepelná energie v Bělorusku Elektrická a tepelná energie v Bělorusku Státním orgánem, který koordinuje a provádí energetickou politiku země, je Ministerstvo energetiky Běloruska (http://www.minenergo.gov.by). To bezprostředně zodpovídá

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Milan Hovorka. Ministerstvo průmyslu a obchodu Milan Hovorka Mám ambici být úspěšným velvyslancem v zemi, která patří k největším a nejrychleji rostoucím ekonomikám světa. Navážu na co nejlepší tradice česko-indických hospodářských vztahů, které využiji

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Únor 2012 Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR 1 O B S A H...

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Horní Rakousko z ekonomického pohledu

Horní Rakousko z ekonomického pohledu Velvyslanectví České republiky v Rakousku Obchodně-ekonomický úsek Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien tel.: +431 899 580, fax: +431 894 1200 email: vienna@embassy.mzv.cz www.tschechischerepublik.at Horní

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC Czech Libyan Chamber of Commerce O nás Česko-libyjská obchodní komora navazuje na historické kořeny úspěšné spolupráce v oblasti obchodu, průmyslu, zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví atp. Komora se

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce Alexander Turov Obchodní rada Ruské federace v České republice republice 19. prosince r. 2013, Praha Vstup Ruské federace do Světové obchodní

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti Stav k 11.02.2009 Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti ARMÉNIE Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění [podpis v Jerevanu 07.07.2008, schválena

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem

Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem uzavřená mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více