Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie"

Transkript

1 Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií 4 Jak se vyrábí O jaderné bezpečnosti s Danou Drábovou 6 Dřevo, slámu či jiné zemědělské zbytky organického původu lze přeměnit na elektrickou či tepelnou energii. na moravě najdeme hned několik provozů, které spalují biomasu. roman müller Obnovitelné zdroje V současné době stále ani netušíme, čím v budoucnu nahradíme fosilní paliva, která stále pokrývají většinu našich energetických potřeb. Například při pohledu na predikci spotřeby elektrické energie v Česku do roku 2050 je zřejmé, že elektřiny se bude muset vyrábět stále více (pozn. predikci zpracovala společnost EGÚ Brno a Energetický regulační úřad). Jednou z možností jak pokrýt rostoucí spotřebu energií, je využití obnovitelných zdrojů, tedy větru, vody, slunce, geotermální energie, tekutých biopaliv či biomasy. Právě v posledním zmíněném zdroji vidí některé energetické společnosti největší potenciál pro další rozvoj. )) biomasa provozy využívající biomasu Elektrárna Hodonín Teplárna Otrokovice Teplárna Ostrava Teplárna Karviná Teplárna Krnov Teplárna Přívoz Teplárna Olomouc Pozn.: Vybrané provozy Za biomasu je označována hmota organického původu, jako jsou například rostliny, bakterie, sinice, houby či těla živočichů. V energetice je využíváno dřevo a dřevní odpad, sláma a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat. Biomasa se v klasických elektrárnách či teplárnách spaluje ve fluidních kotlích s cirkulací spalin spolu s energetickým uhlím. Existují však i závody, které spalují tzv. čistou biomasu. I na Moravě najdeme několik provozů, které využívají biomasu. Zkušenosti s biomasou mají například v Hodoníně. Zdejší elektrárna provozovaná společností ČEZ patří mezi nejstarší v České republice. Její výstavba probíhala v letech 1951 až V roce 2009 začala tato elektrárna spalovat čistou biomasu a stala se největší elektrárnou v České republice, která vyrábí proud z biomasy bez přidávání uhlí. V budoucnosti by měla elektrárna vyrobit až 300 tisíc MWh elektřiny, což pro představu pokrývá spotřebu přibližně 70 tisíc domácností. elektřina i teplo Na spalování biomasy se zaměřuje ve svých závodech i společnost Dalkia ČR. V minulém roce byl spuštěn v Krnově nový kotel spalující 100% biomasu. Ten je schopen pokrýt tepelnou spotřebu pětiny města Krnova a zároveň vyrábí elektřinu. Vedle dřevní štěpky, kůry a pilin, které vznikají zpracováváním dřevní hmoty během těžby dřeva, dokáže zařízení spalovat i různé druhy šrotu, energetický šťovík Uteuša a další. Kompletní seznam závodů, které využívají biomasu, je uveden na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu. Investovat do výstavby elektrárny na biomasu se rozhodla i společnost E.ON. Stát však bude na Českobudějovicku, a to v areálu současné teplárny v Modlovarech. Šikovné ruce kováře stroje nenahradí Na jízdní řády s tužkou i softwarem Brno Vytváří se stejným způsobem jako v minulém i předminulém století. Vymyslet je dobře je ale taková věda, že to ani v dnešní době žádný software neumí. Jízdní řády v brněnském dopravním podniku sestavuje sedm konstruktérů. Princip je pořád stejný. V polovině 90. let se změnilo jen to, že vznikla softwarová podpora, díky které nemusíme grafikon malovat tužkou na papír. Objemu práce je ale pořád stejně, s výpočetní technikou se zvyšuje počet výstupů, říká vedoucí dopravního odboru Jan Seitl. Zatímco dříve se totiž sestavil jeden nebo dva druhy jízdních řádů a cestující museli na zastávkách vypočítávat odjezdy a jízdní dobu, dnes vzniká jízdních řádů několikanásobně více na každou zastáv- ku, do různých vyhledávačů nebo třeba do informačních systémů. Ubyly pouze administrativní síly, které z namalovaného grafikonu ručně přepisovaly informace do jízdních řádů, popisuje Seitl. tramvaje nejdříve Na začátku vzniku každého jízdního řádu ale stejně jako dříve stojí přece jen papír, tužka a guma. Nejdříve totiž musí konstruktér vytvořit složité schéma, ve kterém se budou prolínat a zároveň na sebe navazovat jednotlivé linky městské dopravy. Základem je skelet tramvajové sítě. Konstruktéři do něj nejprve u všech bodů tužkou zapíší v jednom i druhém směru jednotlivé jízdní doby, tedy čas, za který tramvaj urazí z jedné zastávky na druhou. Od určitého bodu v síti pak vyplňujeme okénka časových poloh odjezdů. Musíme při tom brát ohledy na takzvané proklady, tedy aby například dvě linky, které jezdí na stejné trase, nepřijížděly na zastávku ve stejnou dobu a udržovaly si mezi sebou ideálně stejný interval, vysvětluje Seitl. Schéma se maluje někdy i několik dní. Stane se, že se při dopočítávání tabulek dostaneme matematickým modelem do místa, kde nám proklady přestanou vycházet. To pak nastupuje na řadu guma a musí se začít dělat kompromisy, říká. Pokračování na straně 8 umělecké kovářství Dříve potřeboval kováře každý. Na vesnici neexistovalo žádné řemeslo, které by se bez něj obešlo. Holič potřeboval nabrousit nůžky, zemědělec pluh Kovář měl díky své nepostradatelnosti výsadní právo i v kostele, seděl v předních lavicích. Dnes je situace jiná, kovářství se stalo spíše uměleckým řemeslem. Významným brněnským kovářem je Milan Michna. O jeho práci se dočtete na straně 12. FOTO: Roman Müller Oči dopravního podniku Řízení provozu Všechna vozidla brněnské městské hromadné dopravy jsou s dispečery spojena prostřednictvím datové rádiové sítě. Jde o ojedinělý nástroj k řízení městské dopravy. Více na straně 8 Logistická centra na Moravě Logistické areály I když se v letošním roce firmy do výstavby nových průmyslových nemovitostí příliš nehrnou, podařilo se obsadit stávající volné prostory. Když už se stavělo, bylo to výhradně na severu a jihu Moravy developer Sergo rozšířil svůj Tulipan Park v Ostravě, společnost CTP se zase rozrostla v parku CTZone v Brně. Více na straně 10 Společenská odpovědnost Firmy a společnost Zodpovědné firmy neusilují o dosažení co nejvyššího zisku bez ohledu na okolí. Některé společnosti podporují vzdělávání veřejnosti, charitu či vědu a výzkum. V praxi tyto firmy podporují domácí region, minimalizují dopady své činnosti na životní prostředí a zakládají si na udržování dobrých vztahů s cílovými skupinami a veřejností. Více na straně 10 Golf CUP Moravského hospodářství Golfový turnaj Společnost Magnus Regio uspořádala již potřetí golfový turnaj. Tentokrát se celá akce nesla v duchu kubánských tradic. Více na straně květen 2011 alokace otevřených výzev 45,5 mld. Kč objem podaných žádostí 19,0 mld. Kč objem schválených projektů 12,6 mld. Kč počet otevřených výzev 49 počet podaných žádostí 1267 počet schválených projektů 1099 konzultací KB EU Point 123 Pozn.: Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc. Sledujeme kraje: Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

2 STRANA 2 ČERVEN 2011 ENERGETIKA Obnovitelné zdroje pokryjí jen malou část spotřeby I KDYŽ V POSLEDNÍCH LETECH BYLA POSTAVENA ŘADA VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN, HLAVNÍM ZDROJEM ELEKTRICKÉ ENERGIE ZŮSTÁVAJÍ PARNÍ A JADERNÉ ELEKTRÁRNY. Roman Müller Elektrická energie Podle poslední dostupné statistiky Energetického regulačního úřadu za rok 2009 (pozn. data za rok 2010 budou uveřejněna v červnu letošního roku) připadalo na parní elektrárny z celkového instalovaného výkonu 58 procent. Jako palivo je v těchto elektrárnách nejčastěji využíváno hnědé uhlí. Dlouhodobá statistika dokládá pokles podílu parních elektráren na celkovém instalovaném výkonu. Zatímco v roce 1999 se tyto elektrárny podílely na celkovém instalovaném výkonu necelými 79 procenty, v roce 2009 to bylo 58 procent. S postupným vyčerpáváním zásob uhlí lze očekávat klesající trend. Parní elektrárny nalezneme v blízkosti ložisek uhlí. Největší klasickou elektrárnou na Moravě je elektrárna Dětmarovice na Ostravsku, která byla postavena v letech 1972 až Celkový instalovaný výkon je 800 MW. JADERNÁ ELEKTRÁRNA NA MORAVĚ Druhým nejvýznamnějším zdrojem elektřiny v České republice jsou jaderné elektrárny. V roce 2009 se podílely na celkovém instalovaném výkonu necelými 21 procenty. Společnost ČEZ provozuje dvě jaderné elektrárny. Na Moravě se jedná o jadernou elektrárnu Dukovany. Jde o první jadernou elektrárnu postavenou na našem území. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu roku 1985 a poslední čtvrtý blok v červenci Instalovaný výkon je MW. Vzhledem k tomu, že životnost jaderných elektráren je omezená, předpokládá se uzavření Dukovan v letech 2035 až V letech 2013 až 2014 ČEZ zřejmě požádá o povolení o umístnění dvou bloků na jaderné elektrárně Temelín (pozn. více se o jaderných elektrárnách v ČR dozvíte v rozhovoru měsíce na straně 6). V České republice nalezneme i řadu vodních elektráren. Na celkovém insta- Vybrané elektrárny na Moravě Pelhřimov Havlíčkův Brod VYSOČINA Jihlava VRANOV NAD DYJÍ parní elektrárna jaderná elektrárna vodní elektrárna větrná elektrárna fotovoltaická elektrárna lovaném výkonu se podílejí necelými 12 procenty. Vzhledem k tomu, že v České republice se nacházejí jen delší a mírně tekoucí řeky, pro výrobu elektrické energie se využívají uměle vytvořené přehrady. Využívány jsou převážně na vyrovnání výkonů ve špičce. Mezi známé vodní elektrárny na Moravě patří Dlouhé Stráně, Dalešice či Vranov. Provozovatelem prvních dvou je společnost ČEZ. Elektrárna Dlouhé Stráně v katastru obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk byla uvedena do provozu v roce Jedná se o elektrárnu s největším spádem v České republice, a to necelých 511 metrů, a největším instalovaným výkonem 2 x 325 MW. Vodní elektrárna Dalešice se nachází pod hrází stejnojmenné vodní nádrže. Byla vybudována jako zásobárna technologické vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Vodní elektrárna byla uvedena do provozu Třebíč DUKOVANY Žďár n. Sáz. VRANOVSKÁ VES Znojmo DALEŠICE ROŽNÁ Blansko Brno JIHOMORAVSKÝ Břeclav Instalovaný výkon (%) Elektrárna Parní 61,1 60,6 60,3 58,5 Paroplynová, plynová, spalovací 4,6 4,6 5,1 5,1 Vodní 12,4 12,4 12,3 11,9 Jaderná 21,5 21,4 21,2 20,9 Větrná a solární 0,4 1 1,1 3,6 Instalovaný výkon (MWe) , , , ,70 v roce Instalovaný výkon je 480 MW. Na Moravě najdeme i menší vodní elektrárny, například na Vranovské přehradě. Provozovatelem je společnost E.ON Trend. DLOUHÉ STRÁNĚ Šumperk Prostějov Jeseník OLOMOUCKÝ Vyškov ŽIPOTÍN PROTIVANOV Kroměříž Přerov Bruntál Uherské Hradiště Hodonín Zdroj: Energetický regulační úřad Zlín Kromě uvedených elektráren je v provozu i celá řada tzv. malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW. V posledních letech byla díky dotacím vystavěna řada větrných Opava MORAVSKOSLEZSKÝ HORNÍ LODĚNICE Olomouc VLKOŠ ZLÍNSKÝ ODRY- -VESELÍ Nový Jičín Vsetín Zdroj: ERÚ Ostrava DĚTMAROVICE Karviná Frýdek-Místek a fotofoltaických elektráren. Vhodným místem pro výstavbu větrných elektráren jsou Krušné hory. Řadu větrných elektráren však nalezneme i na Moravě. Z hlediska instalovaného výkonu (18 MW) patří k těm největším projekt Větrný park Horní Loděnice Lipina. Jedná se o největší větrnou elektrárnu na území Moravy a druhou největší v České republice. Další menší větrné elektrárny jsou například v Žipotíně, ve Veselí u Oder či Protivanově. Na fotovoltaické elektrárny je bohatá především jižní Morava. Koncem minulého roku byla zprovozněna elektrárna ve Vranovské Vsi (instalovaný výkon 16,033 MW). Další elektrárny nalezneme například na Hodonínsku, a to ve Vlkoši, či na Vysočině v obci Rožná. Elektrickou energii lze získávat i z dalších zdrojů například spalováním bioplynu, biomasy či využitím geotermální energie. Ceny energií můžete porovnávat na internetu Energie Vyznat se v aktuálních tarifech a sazbách obchodníků s energií je poměrně těžké. V současnosti registrujeme přes 40 dodavatelů elektřiny s více než sto odběrnými místy. Většina z nich dodává i plyn, říká k tomu Jiří Kubizňák ze společnosti OTE. Například podnikatelé, obce a města využívají jako maloodběratelé elektřiny tarifních sazeb typu C. Těch je dvanáct a liší se cenou komodity i podmínkami, za kterých na ně zákazník dosáhne. Nabídka je tedy široká. Její porovnání komplikuje i to, že názvy tarifů odpovídající stejné sazbě se u dodavatelů liší. Srovnáním přitom lze ušetřit. CHYTRÉ KALKULAČKY POMOHOU UŠETŘIT Neregulovaná část ceny elektřiny, kterou obchodník ovlivňuje svoji marži, totiž může tvořit i 50 procent ceny celkové. U plynu je to až 70 procent. Situace u plynu je však přehlednější, protože se kvartální cena jednotky odvíjí od tabulkového spotřebovaného množství. Pro odběratele vysokého napětí, střední a velké odběratele plynu se ceny sjednávají individuálně a je poskytována sleva jak z regulované, tak neregulované části ceny komodity. )) kalkulačka Vstupní údaje cenového kalkulátoru ERÚ Období Typ odběru Území odběru Přidělená sazba Typ jističe Dodavatel el. energie Údaje pro výpočet jsou uvedeny na faktuře za dodávku elektřiny Vyznat se v nabídce dodavatelů pomáhají online srovnávací kalkulačky. Nalézt je můžete na stránkách distribučních společností nebo tematických serverech. V případě elektřiny je tou nejpovolanější online kalkulačka Energetického regulačního úřad (ERÚ). Stačí zadat vstupní údaje a kalkulátor ukáže, kolik byste při volbě alternativy ušetřili. Kalkulačka Energetického regulačního úřadu dobře ilustruje i některé slabé stránky těchto pomocníků. Kalkulátor nezapočítává různé bonusy a skryté poplatky jednotlivých dodavatelů, upozorňuje mluvčí úřadu Jarmila Lehnerová. Vadou na jeho kráse je také absence některých společností ve srovnání. Dodavatelé poskytují svá data dobrovolně, říká k tomu Lehnerová. Absenci některých firem odstraňuje kalkulačka serveru usetreno.cz. Ta nabízí poměrně vyčerpávající srovnání dodavatelů elektřiny a plynu ve zvoleném kraji. Alternativou pro domácnosti je pak kalkulačka na stránkách cenyenergie.cz, kde se například dozvíte, jak se liší ceny tepla a vody v krajích. ZMĚNY VYŘÍDÍ NOVÝ DODAVATEL Máte-li přehled v nabídkách, přechod ke konkurenci je už jednoduchý. Jedná se pouze o administrativní proces a nový dodavatel jej za vás vyřídí sám. Před změnou je potřeba prostudovat všeobecné obchodní podmínky a přihlédnout i k jiným faktorům, než je cena. Jedná se především o délku výpovědní lhůty, zpoplatněnost dalších služeb, například zákaznické linky, nebo i pověst dodavatele, doporučuje Gerta Mazalová ze Sdružení obrany spotřebitelů. Pak už stačí jen podepsat smlouvu a plnou moc, na základě které za vás nový dodavatel změnu provede. (ld) Olomouc opraví veřejné osvětlení za necelých osm milionů korun Olomouc Pro rok 2011 byla Radou města Olomouce schválena rekonstrukce veřejného osvětlení za necelých osm milionů korun. Podle informací tiskové mluvčí Olomouce Jany Urbaníkové budou peníze využity na výměnu sloupů, kabelů, svítidel a elektrovýzbroje. Průměrné stáří veřejného osvětlení je pětatřicet let. Výměny se dočkají zařízení veřejného osvětlení, která se již nacházejí za hranicí životnosti. OSVĚTLENÍ JE JIŽ ZA HRANICÍ ŽIVOTNOSTI V současné době probíhají výběrová řízení. Přesný časový harmonogram rekonstrukcí bude znám po vyhlášení vítěze veřejné soutěže. Celkové náklady na rekonstrukci jsou zatím pouze orientační. Ceny budou známy až po skončení soutěže. Výměna veřejného osvětlení je rozdělena do čtyř akcí. Největší částka, a to 3,3 milionu korun, je vyčleněna na rekonstrukci pouličního osvětlení v ulicích Mozartově, Polívkově, Petelínově, Janáčkově a Škroupově. ČTYŘI INVESTIČNÍ AKCE Na 2,2 milionu korun přijde rekonstrukce v ulici Kmochova. Zde budou podobně jako u ostatních akcí vyměněny stožáry, kabely a svítidla, která jsou již za hranicí životnosti, uvedla Jana Urbaníková. S částkou 1,7 milionu korun počítají v ulicích Emy Destinové, U Hřiště a Přerovské. Na tři čtvrtě milionu přijde výstavba nových rozvodů veřejného osvětlení v Hraniční ulici a lokalitě Škerle. Důvodem výstavby je kompletní rekonstrukce vedení nízkého napětí v majetku společnosti ČEZ. I když dojde v Olomouci k rekonstrukci zastaralého veřejného osvětlení, ke snížení spotřeby výměna nepřispěje. Stávající osvětlení se nebude vyměňovat za energeticky úspornější, uvedla Jana Urbaníková. (rm)

3 červen 2011 STrAnA 3 inzerce KB_inz_municipality_268x374_moravskehospodarstvi_01 STIN.indd :14

4 STRANA 4 červen 2011 e N e R gie Města ušetří prostřednictvím elektronických aukcí velká města NA moravě Se NAučilA šetřit za energie pomocí internetových Aukcí. ušetřit NemAlou částku lze však i jinde, NApříklAd zateplením budov. Jan Král Městské finance Byli jsme vůbec první město v republice, které systém takto nastartovalo. O ceny elektřiny jsme na internetových aukcích soutěžili i během tiskových konferencí. Hned poprvé jsme tak cenu elektřiny srazili asi o třicet procent, což znamená úsporu nějakých patnáct milionů korun, popisuje ostravský primátor Petr Kajnar, jakým způsobem šetří Ostrava za energie. Elektřinu v Ostravě pochopitelně odebírá všech zhruba sto devadesát městských organizací od divadel po školky. Dnes soutěžíme elektřinu u téměř všech organizací města a úspory jsou velmi výrazné, doplňuje Kajnar. Kouzlo, ale hlavně i účinek elektronických aukcí na energie mezitím objevila i další moravská města. V závěru minulého roku nakoupilo město Zlín elektřinu na rok 2011 prostřednictvím e-aukce. Ve srovnání s rokem 2010 ušetřilo město půldruhého milionu korun, říká Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínské radnice. O miliónových úsporách mluví i v Olomouci, kde podobně jako v Ostravě nakupují elektřinu pro všechny městské organizace již čtvrtým rokem. ušetřit lze desítky procent Ostravský primátor Kajnar je přesvědčen, že aukce pomohly stlačit ceny za elektřinu v celé republice. Žádný energetik pak už nemohl odběrateli říct, že zůstává na loňských cenách, doplňuje Kajnar. V Ostravě už stejným způsobem začali nakupovat i plyn. V první loňské aukci srazili na ostravském magistrátě ELEKTRONICKÉ AUKCE Města a obce již mohou sjednávat ceny za energie v aukcích. Podle dosavadních zkušeností jsou úspory nemalé, v řadě případů i několik desítek procent. Příklady úspor za energie ZLíN elektronická aukce na elektřinu: 1,5 milionu korun ročně OSTRAVA elektronická aukce na plyn: 13 milionu korun ročně BOHUMíN teplo do obecních bytů teplovodem: 1,5 milionu korun ročně cenu plynu pro letošní rok o téměř třináct milionů korun. Města se snaží ušetřit i jinak. Energie je oblast, kde může město výrazně ušetřit. Možnosti hledáme, budou souviset s celkovým zefektivněním fungování magistrátu a městských společností, na kterém pracujeme, říká o současných plánech zlínské radnice mluvčí Zlína Zdeněk Dvořák. bohumínský Teplovod Ojedinělý projekt s úsporami energií se provedl v Bohumíně. Přesně před dvěma lety začala společnost ČEZ stavět ze své elektrárny v Dětmarovicích do deset kilometrů vzdáleného Bohumína nový teplovod. Je to první obdobný projekt v republice, kdy takto spolupracuje město a soukromý investor, zdůrazňuje mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová. Hlavní část teplovodu již stavbaři dosta- věli. Vyřazeno tak mohlo být z provozu osmašedesát místních kotelen. Teplo z teplovodu míří do prakticky všech čtyř a půl tisíc městských bytů, stejně jako do městských budov, jako jsou školy nebo kulturní zařízení. Teplo z Dětmarovic vyjde bohumínské mnohem levněji. Už letos budeme vracet nájemníkům přeplatky za teplo ve výši zhruba jeden a půl milionu korun, konstatuje Balcarová. Město nezaplatilo za teplovod ani korunu. Celých 500 milionů dal do zařízení ČEZ a ten se bude také o zařízení starat. Budování teplovodu mělo i své stinné stránky. Kdyby byla soutěž o nejrozkopanější město, určitě bychom zvítězili, konstatuje Balcarová. ÚSpoRY Se hledají všude A dodává, že v Bohumíně právě začíná výměna oken ve všech městských bytech. Už příští rok chceme být se vším hotovi. Město vyjde výměna na 80 milionů korun, vzali jsme si půjčku, doplňuje Balcarová V nedaleké Ostravě se právě v těchto týdnech zase pustili do masivní přestavby služebních aut městské policie. Místo benzínu budou auta poháněna plynem CNG. Přestavba osmnácti služebních vozidel jako Škoda Octavia a Škoda Fabia přijde na korun, informuje mluvčí městské policie Vladimíra Zychová. Díky menším cenám plynu CNG oproti benzinu ušetří policie ročně zhruba 700 tisíc korun. Investice do přestavby aut se tak vrátí do roku a půl, vypočítává Zychová. Pokud přijde na rezervy zástupci všech moravských krajských měst se jednoznačně shodují. Zdaleka nejsou zatepleny všechny veřejné budovy. Chybí zateplení budov s městskými byty nebo škol a školek, ale i třeba sportovní hala a další, uvědomuje si Zdeněk Dvořák ze zlínského magistrátu. O chybějícím zateplení zejména škol mluví i Martin Hála z olomoucké radnice. O něco lepší je situace v Brně. Město Brno v současnosti masivně zatepluje školní budovy za pomoci prostředků z Evropské unie, informuje Pavel Žára, mluvčí brněnské radnice. Veřejné budovy? Přemýšlíme o nich, zní z ministerstva Veřejné budovy Města a obce mohou využívat programy ministerstev jako Efekt nebo Operační program životního prostředí. Podle údajů OECD snižuje Česká republika energetickou náročnost, přepočtenou na kupní sílu obyvatelstva, v průměru o dvě a půl procenta ročně, a to již dvacet let. Ve srovnání s průměrem dosahovaným všemi členy OECD je to bezmála dvojnásobně lepší výsledek. O energetické úspory je tedy v České republice velký zájem a je tu pro ně i dostatečný prostor, komentuje tato čísla Jiří Sochor, mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu. Podle Sochora ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí městům a obcím podporu zaměřenou na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů z programu Efekt. Stát nebo Evropská unie ale nabízejí i další programy zejména to jsou Regionální a integrované programy, případně Operační program Životní prostředí, dobře fungoval i program Zelená úsporám, spíše pro podnikatele je pak určený Operační program Podnikání a inovace, vysvětluje Jiří Sochor. ŠeTřiT musí i města )) EFEKT Program Efekt je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Dotace jsou poskytovány především na informační a osvětovou činnost pro veřejnost v oblasti úspor energie. Státní podporu lze získat také na menší investiční akce v oblasti výroby a úspor energie. Jednou ze specialit programu Efekt je, že podporu lze čerpat předem, nikoli zpětně po ukončení akce. Zdroj: Ostravský primátor Petr Kajnar a s ním i řada dalších regionálních politiků však kritizuje například fakt, že města a obce nemohou čerpat peníze z fondu Zelená úsporám na zateplování veřejných budov. Náklady na zateplování jsou obrovské, doufám, že se situace s možností čerpání peněz změní, říká Kajnar. Každé snížení spotřeby totiž znamená i snížení emisí. Jestli by měl někde program Zelená úsporám fungovat i pro veřejný sektor, pak je to rozhodně na Ostravsku, staví se primátor za kraj smutně proslulý špatným ovzduším. Ministerstvo životního prostředí zvažuje možnosti, jakým způsobem a za jakých podmínek podpořit veřejné budovy. Jednou z diskutovaných variant řešení může být Operační program životního prostředí, odpovídá na kritiku Michaela Jendeková, mluvčí ministerstva životního prostředí. O projekty z tohoto operačního programu je podle ministerstva mezi městy a obcemi velký zájem. V současné době je vyhlášena 28. výzva k podávání žádostí o podporu v rámci OPŽP pro projekty PO3 s příjmem žádostí od 16. května do 19. srpna 2011 a celkovou alokací jedna miliarda korun. Veškeré informace o možnostech podpory a vyhlašovaných výzvách jsou k dispozici na radí Michaela Jendeková. Podle Jiřího Sochora z ministerstva průmyslu a obchodu chce ministerstvo veřejný sektor k úsporám stimulovat hlavně vysvětlováním. Je nákladově efektivní dobrovolně přijmout opatření ke zvýšení energetických úspor. Města a obce i další součásti státní správy a veřejných služeb by tak měly zavést kritérium energetické efektivnosti při nákupu zařízení, vozidel a budov a také při vypisovaných zakázek. Měly by také využívat energetických auditů, míní Sochor. Při otázce na budoucnost mluví Jiří Sochor o vhodné regulaci a dobrovolně nastavených cílech. V souladu s připravovanými pravidly Evropské unie to znamená zejména postupný přechod k výstavbě nízkoenergetických až pasivních budov. U stávajících budov postupně zavádíme jejich certifikaci, prostřednictvím průkazu energetické náročnosti, tedy takzvaného energetického štítku, který přehledně informuje o spotřebě budovy, dodává mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu. (jk) Energetický trh očekává nová pravidla Legislativa Začátkem května schválila Poslanecká sněmovna novelu energetického zákona. Trh s energiemi čeká další liberalizace i posílení práv odběratelů energií. Připravuje se také novela zákona o hospodaření energií. Nově budou mít odběratelé energií možnost kdykoliv vypovědět smlouvu současnému distributorovi. Bez udání důvodu tak bude moci každý do tří měsíců jednoduše změnit dodavatele elektřiny a plynu. Povinnost uzavírat smlouvy na dobu neurčitou významně usnadní jejich vypovězení, například pokud dodavatel nečekaně zdraží své dodávky, komentuje změnu legislativy Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů pro Jihomoravský kraj. Významný dopad bude mít úprava zákona i na podnikatelské subjekty. Na českém trhu budou smět obchodovat s elektřinou a plynem i společnosti s oprávněním k této činnosti z jiného státu Evropské unie. Současný konkurenční boj obchodníků s energiemi se tím může ještě přiostřit. Naopak novela, ke které bylo podáno více než dvě stě pozměňovacích návrhů, přikazuje povinnost povolovací procedury jakýmkoliv novým elektrárnám už od 1MW instalovaného výkonu. To může negativně ovlivnit především malé a střední podnikání s obnovitelnými zdroji energie, myslí si právník Luděk Šikola zastupující investory do obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje i novelu zákona o hospodaření energií. Každý nájemce a kupující by měl mít právo znát spotřebu daného domu či bytu. Průkaz energetické náročnosti budovy se tak stane jakýmsi,techničákem pro nemovitosti, komentuje jeden z chystaných bodů úpravy Pavel Jirásek z odboru elektroenergetiky MPO. Očekává se proto, že změna ovlivní i zákon o nájemném a vyhlášku o cenách nemovitostí. To, zda se povinnost předkládat osvědčení o spotřebě nemovitosti promítne do jejich ceny, prozatím nelze odhadnout. kupující A Nájemci budou lépe informováni Novela zákona o hospodaření energií se dotkne také obcí a měst. O polovinu by se totiž měla snížit výměra, při které je nutné prokazovat energetickou náročnost veřejných budov. Podle návrhu by měly mít všechny veřejné budovy s výměrou nad 500m 2 zpracovaný a veřejně přístupný průkaz o energetické náročnosti, říká k tomu Jirásek. Opatření je součástí snahy Evropské unie o snižování energetické náročnosti budov a do roku 2015 by se tato povinnost měla vztahovat na všechny veřejné budovy od 250 m 2. Energetický zákon nyní čeká schvalovací proces v Senátu. Připravovaná novela zákona o hospodaření energií by měla začít platit v lednu roku (ld)

5 červen 2011 STrAnA 5 inzerce RWE Distribuční služby KOPAT BEZ VYTYČENÍ PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ SE NEVYPLÁCÍ Ročně zaznamená skupina RWE kolem 500 poruch způsobených cizím zaviněním. Nejčastějšími viníky narušení plynárenského zařízení jsou přitom především stavební firmy, provádějící z nejrůznějších důvodů zemní výkopové práce bez řádného vytyčení. Tyto doslova zbytečné události způsobují nemalé škody, zejména na uniklém zemním plynu a nákladech spojených s odstraňováním těchto poruch. Stavební firma je prostřednictvím stavbyvedoucího povinna dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 153 zajistit vytyčení tras technické infrastruktury (tedy i plynárenského zařízení) v místě jejich střetu se stavbou. Žádné zemní práce by tedy neměly být zahájeny bez písemného technického vyjádření o existenci sítí a jejich následného vytyčení. Podrobné informace o vytyčení plynárenských zařízení získáte na webových stránkách společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., pro vlastníky plynárenského zařízení v rámci skupiny RWE v ČR ze zákona zajišťuje evidenci a vydávání polohopisné situace technické infrastruktury, tedy plynárenských sítí. V případě dotčení plynárenského zařízení s plánovanou stavbou je součástí technického vyjádření také informace o jeho vytyčení. RWE poskytuje vytyčení plynárenských sítí zdarma V rámci skupiny RWE je vytyčení plynárenských sítí poskytováno zdarma, a proto je naprosto zbytečné, aby docházelo k jejich častým narušením, jejichž důsledkem bývá únik plynu, přerušení dodávek konečným zákazníkům nebo ohrožení zdraví a majetku. inz-4_udrzba-vytyceni_268x185mm.indd :34:59 )) JOnEs Lang LasaLLE Harry Bannatyne, associate director společnosti, se stane novým vedoucím oddělení průmyslu a logistiky pro ČR a SR. Od května je zodpovědný za rozšiřování obchodních aktivit v oblasti prodeje a pronájmu výrobních a skladových prostor a obchodování s pozemky. Zároveň bude nadále klientům poskytovat poradenství a bude zastupovat nájemce z řad developerů i koncových uživatelů. )) CTP Regionálním ředitelem developerské společnosti CTP se stal Tomáš Novotný. Nastoupil na pozici, která nebyla delší dobu obsazena. Tomáš Novotný pracoval například jako projektový manažer ve firmách Peter Brett Associates a Pinnacle. Nízkoenergetické domy na klíč )) svaz PRŮMYsLU a DOPRaVY ČR Novým prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR se stal dosavadní první viceprezident Jaroslav Hanák, kterého zvolila valná hromada svazu. Hanák byl jediným kandidátem a získal mandát od 90 procent delegátů svazu. Je prezidentem prostějovské společnosti FTL - First Transport Lines. Viceprezidenty svazu zůstali generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala, generální ředitel Stratman & Associates Josef Holub a předseda představenstva ZVVZ Group Stanislav Kázecký. Novými viceprezidenty byli zvoleni generální ředitel Brano Group Pavel Juříček, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto Radek Špicar a ředitel vnějších vztahů ArcelorMittal Jan Rafaj. )) HOME CREDIT Novým předsedou představenstva společnosti Home Credit se stal David Bystrzycki, který nahradil Ericha Čomora. Ten bude stejný post zastávat ve společnosti Brusson. Bystrzycki působí v Home Creditu od roku Mění se také složení členů představenstva: Luděk Jírů a Marie Nekvapilová vystřídali Luboše Berkovce a Andreu Zatloukalovou. generátor Domy bez připojení na inženýrské sítě ostrovní systémy Mikrokogenerace na rostlinný olej s vlastní fotovoltaickou elektrárnou a akumulátorovnou Jsme jediná společnost na našem trhu, která projektuje a dodává domy v autonomním provozu. Tento dům není připojen na žádné inženýrské sítě a obsahuje kompaktní technologii, která zajišťuje objektu vlastní zdroj elektrické a tepelné energie pro celoroční provoz bez omezení komfortu ve velmi nízkém nákladu. Jedná se zejména o kombinaci fotovoltaické elektrárny s vlastní akumulátorovnou a mikrokogeneraci generátor na rostlinný olej. Energy Zero, Olomoucká 1190/77, Brno Černovice Tel./Fax.: Mobil: web:

6 STRANA 6 červen 2011 R ozhovor měs íce Havárie v Japonsku povede k přehodnocení rizik S předsedkyní STáTNího úřadu pro jadernou bezpečnost čr danou drábovou jsme Si povídali o bezpečnosti jaderných elektráren i plánech evropské komise TeSTovAT jaderné ReAkToRy. roman Müller Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústřední správní úřad. V hierarchii státní správy je na úrovni ministerstva, i když nemá v čele ministra ale předsedu. Nepodléhá žádnému ministerstvu a veškerou činnost řídí vláda jako kolektivní orgán. Do vlády má přístup přes koordinátora, kterým je předseda vlády. Jaké jsou hlavní priority Státního úřadu pro jadernou bezpečnost? Priorita je kontinuálně stále stejná, a to zajistit, aby jaderná energie a ionizující záření na území České republiky bylo využíváno ku prospěchu lidí a nikoliv k tomu, aby působilo nějaké nezdůvodněné riziko. Naším úkolem je tedy regulace rizik. Co se týče konkrétních priorit, musíme zajistit a garantovat adekvátní dohled nad provozovanými jadernými zařízeními, připravit se na možné licencování nových jaderných bloků a zajistit dohled nad ostatními zdroji ionizujícího záření. Tyto priority jsou dlouhodobě neměnné. Existují různé žebříčky, které hodnotí bezpečnost jaderných elektráren. Patří naše elektrárny k těm bezpečnějším na světě? To je zapeklitá otázka, protože jaderná bezpečnost nemá žebříček. Skládá se z mnoha různých prvků a aspektů, proto se opravdu těžko říká, jestli je tahle elektrárna bezpečnější než jiná. Bezpečnost spočívá v dobrém projektu, který má dostatečné bezpečnostní rezervy a v tom, že je elektrárna kvalitně postavená, provozovaná, udržovaná, má kvalitní lidi s patřičnými znalostmi a odpovědností k tomu, co dělají. Bloky, které jsou na světě v provozu (pozn. dnes jich je přibližně 440), jsou z hlediska bezpečnosti srovnatelné. Kdybychom je však začali technicky rozebírat, pak samozřejmě u každého z projektů najdeme silné stránky i slabiny. Samozřejmě jsou snahy vytvářet různé žebříčky, ale ty nepochází od státních dozorů nad jadernou bezpečností. Jedná se spíše o organizace provozovatelů, které mají tendenci porovnávat provozně bezpečnostní indikátory. NezbyTNé je zajistit chlazení ReAkToRŮ Často se říká, že Dukovany jsou někde v prvních 20 procentech nejlépe provozovaných elektráren na světě. Zde si ovšem musíme uvědomit, že žebříček má spíše motivační účinek, aby se elektrárny, které se nacházejí třeba v polovině nebo i za polovinou, snažily dostat do prvních 20 procent. Takže i když je úroveň u všech elektráren vysoká, vždycky budeme mít nakonec někoho, kdo bude v těchto ukazatelích na konci. To však ještě neznamená, že je tato elektrárna méně bezpečná než jiná. V souvislosti s havárií v Japonsku se mluví o nutnosti provést zátěžové testy. Co si můžeme pod tímto testováním představit? BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN Každá havárie jaderné elektrárny přináší ponaučení. Na základě provedených analýz jsou přehodnocena možná rizika. Velkým ponaučením z Japonska je to, že může být zasaženo více bloků najednou. FOTO: Tomáš Škoda Havárie jaderných elektráren 1952: Chalk River, Kanada příčinou havárie bylo vytažení regulační tyče 1957: Windscale, Anglie havárie byla způsobena požárem v reaktoru 1979: Three Miles Island, USA příčinou havárie bylo nedostatečné chlazení reaktoru 1986: Černobyl, Ukrajina havárie byla způsobena přehřátím reaktoru 1999: Tokaimura, Japonsko příčinou havárie bylo vlití uranu do čisticí nádrže a následná nekontrolovatelná řetězová reakce Co si představuje Evropská komise pod zátěžovými testy, dodnes nevím. Vím, co by nastalo i bez této evropské akce. U rizikových odvětví, kam patří i jaderná energetika, je bezpečnost neustále hodnocena a přehodnocována. Existují zavedené postupy, říká se tomu zpětná vazba z událostí, které nastanou. Postupy zjednodušeně říkají nastane-li událost, ze které je možné se poučit, je třeba ji pečlivě analyzovat a poučení z ní využít k tomu, aby bezpečnost mohla být dále rozumným způsobem zvyšována. Tohle doprovází jadernou energetiku od jejího zrodu. Přímo v jaderné energetice naštěstí nebylo těchto událostí tak mnoho, ale ze všech plynulo poučení havárie v Three Mile Islandu ve Spojených státech v roce 1979, havárie v Černobylu, teď to bude i Fukušima. Od chvíle, kdy se ukázala havárie ve Fukušimě jako vážná, bylo jisté, že vstoupí velmi výrazně do systému zpětné vazby a zvyšování bezpečnosti. Výraz zátěžové testy považuji za nevhodný. Provozované elektrárny se netestují. Jsou to průmyslové podniky, které nejsou pokusnými králíky. Test nebude prováděn v tom smyslu, v jakém jej chápeme. Na elektrárnu nepustíme záplavovou vlnu, nezpůsobíme v ní požár, abychom viděli, co všechno vydrží. Tohle všechno se dělá velmi propracovaným systémem analýz, které budou prováděny i na Fukušimě. Provozovatelé elektráren se budou muset znovu zaměřit na to, jestli předpoklady, které vstoupily do bezpečnostních analýz v okamžiku výstavby, byly dostatečné, a zda se také s odpuštěním na něco nezapomnělo. Mezi odborníky se používá termín přehodnocení bezpečnosti ve světle událostí. Ale přiznávám, že zátěžové testy znějí lépe. Co tedy přinese přehodnocení bezpečnosti? Poučení z Three Mile Islandu či Černobylu se sbírala několik let. U obou musíme přiznat, že úplně všechno nevíme dodnes. Na jakékoliv závěry je ještě příliš brzy. V případě Fukušimy máme zatím základní obrysy hlavních událostí a víme, na co je třeba se podívat. poškozeno bylo více bloků NAjedNou Úplně předběžné závěry prvního kola hodnocení nám říkají, není důvod ke spěchu, protože naše elektrárny na události, které ve Fukušimě nastaly, pamatují. Zmíněnými událostmi teď nemyslím extrémní zemětřesení a tsunami, ale ztrátu elektrického napájení a současně ztrátu chlazení. Události ve Fukušimě nevyvolávají nutnost rychlých opatření. Na důkladnou analýzu budou zapotřebí měsíce až roky. Cílem nebude říci, že elektrárny jsou dost bezpečné ty jsou dost bezpečné již dnes, jinak by nemohly být v provozu ale odpovědět na otázku, zda můžeme udělat něco rozumného, aby byly ještě odolnější a bezpečnější. Což je velký rozdíl. Jak ovlivnila havárie v Japonsku pohled na hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren provozovaných v České republice? Už čtrnáct dní po havárii ve Fukušimě jsme se začali dívat na to, jakým způsobem jsou zajištěny záložní zdroje elektrického napájení. Bavili jsme se například o tom, jestli by nešel přidat další zdroj, který by byl úplně nezávislý. Dívali jsme se i na způsob zajištění chlazení reaktorů. Opět tím nemyslím, že by se tam objevily nějaké nedostatky, ale otázkou bylo, zda se nedá ještě zvýšit zásoba vody pro případ dlouhodobého extrémního sucha. To jsou otázky, které si elektrárny kladou. Další skupina otázek souvisí s tím, že jsme se poprvé setkali s havárií, která zasáhla více bloků najednou. Tím pádem je logické podívat se na to, jak plány odezvy na vážnou havárii počítají s postižením více než jednoho bloku. Nové zamyšlení si zaslouží i možnost postižení celého okolí elektrárny. Plány odezvy zatím počítaly jen do určité míry s tím, že může být okolí v troskách. Infrastruktura, která by měla podporovat odezvu na vážnou havárii, nemusí být k dispozici to je typické poučení z Japonska. Může nastat tak extrémní přírodní událost, kdy všechny plány na to, jakým způsobem se vyrovnat s vážnou havárií na jaderné elektrárně, mohou být zpochybněny tím, že prostředky, o kterých si myslíme, že budou k dispozici, vůbec k dispozici být nemusí. To je hodně velké poučení z Japonska. Jedna z věcí, kterou se budeme určitě hodně zabývat je, co všechno může elektrárna mít, aby vydržela jako nějaký ostrov bez výrazné podpory okolí. Důvodem havárie ve Fukušimě bylo zemětřesení a následná vlna tsunami. Jak silnému zemětřesení musí české elektrárny odolat? Už při výběru lokality pro výstavbu obou jaderných elektráren byla možnost výskytu zemětřesení omezujícím faktorem. Když se hodnotí lokalita, stanovuje se zemětřesení, které má pravděpodobnost výskytu jednou za deset tisíc let. Na takové zemětřesení musí být vystrojená. Obě naše elektrárny jsou vystrojeny na zemětřesení o síle zhruba 5 až 5,5 stupně Richterovy škály. Česká republika je v sejsmicky velmi klidné oblasti. Největší zemětřesení, která se vyskytovala, jsou někde okolo 3 až 3,3 stupňů. První blok jaderné elektrárny Dukovany se již blíží k plánované hranici životnosti. Co bude následovat po překročení plánované životnosti? V roce 2015 půjde první blok jaderné elektrárny Dukovany už za původně předpokládanou projektovou životnost. V České republice mají jaderné bloky povolení k provozu vždy na deset let. Na konci tohoto období musí předložit analýzy, které ukazují, že úroveň bezpečnosti odpovídá dobré světové praxi. Pokud vyhovuje, může dostat povolení na dalších deset let. ČEZ předpokládá, že jaderná elektrárna Dukovany by mohla podle současného stavu nevyměnitelných komponentů (reaktorové nádoby) odsloužit něco mezi padesáti a šedesáti lety. Jak to bude doopravdy, bude záležet na tom, jak se bude dařit provozovateli prokazovat v jednotlivých desetiletých obdobích, že elektrárna má parametry bezpečnosti, které jsou akceptovatelné. Ale předpoklad je, že Dukovany by se s námi měly rozloučit někdy mezi lety 2035 a Plánuje se výstavba dalšího bloku jaderné elektrárny? Ano, připravujeme se na to. Někdy v letech 2013 až 2014 ČEZ požádá o povolení o umístnění dvou bloků na jaderné elektrárně Temelín. )) kdo je Ing. Dana Drábová, Ph.D. předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení v Praze získala magisterský i doktorský titul. Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu se věnovala problematice související s monitorováním radiační situace, vnitřní kontaminace osob a otázkám souvisejícím s havarijní připraveností státu pro případ radiační havárie. Od května 1996 byla ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany. V listopadu 1999 byla jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je zástupcem ČR ve Vysoké skupině pro jadernou bezpečnost EU, v Poradním výboru pro jadernou bezpečnost generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Zastupuje ČR ve funkci Guvernéra v Radě guvernérů MAAE pro období 2010 až inzerce SLUŽBY CRYSTALIS: Zajištění pitného režimu pro organizace a domácnosti pramenitou vodou CRYTSALIS. Rozvoz pramenité vody CRYSTALIS po celé ČR ZDARMA. Bezplatné zapůjčení přístroje na 14 dní ZDARMA. Prodej, pronájem a financování kvalitních přístrojů na barelovou pramenitou vodu CRYSTALIS. Zajištění pitného režimu na společenských a sportovních akcích v rámci celé ČR.

7 červen 2011 STrAnA 7 inzerce Severní Morava se dočká zlepšení v prosinci letošního roku má být dána do provozu nová TrAnSformovnA KleTné, S jejíž výstavbou Se začalo vloni na jaře. Eva Vítková Celkový instalovaný výkon transformačního uzlu Kletné bude 700 MVA (2x350 MVA, což je srovnatelné s výkonem jedné moderní elektrárny) s možností pozdějšího rozšíření až na 1050 MVA. Napájení má sloužit pro oblast severní Moravy, která se potýkala s nedostatkem výkonu. Samotná část rozvodny 400 kv bude napojena na stávající vedení 400 kv Nošovice Horní Životice, které je v bezprostřední blízkosti stavby. Společnost ČEPS realizuje v regionu severní Moravy další investiční opatření, která jsou vyvolána výrazným nárůstem spotřeby elektrické energie v uvedené oblasti. Opatření jsou prováděna v koordinaci s ČEZ Distribuce a jsou rozložena do období let 2009 až Navrhovaná opatření lze rozdělit na dočasná a systémová. Dočasná opatření nejsou schopna v plné míře zabezpečit požadovaný nárůst transformačního výkonu, ale zajišťují postupné zlepšení úrovně zásobování v regionu od roku Systémová opatření jsou zaměřena na dlouhodobé a komplexní řešení zásobování regionu. Vzhledem k rozsahu těchto akcí a z toho plynoucích nároků na jejich přípravu a legislativní zajištění (posuzování vlivu na životní prostředí, územních řízení, stavebních řízení), je doba potřebná pro jejich realizaci delší. Investiční akce komplexně řešící zásobování oblasti elektrickou energií představují výstavbu 80 km vedení 400 kv, nové rozvodny 400 kv Kletné, posílení transformace v oblasti o jeden transformátor 220/110 kv a celkově čtyři transformátory 400/110 kv. Celkové náklady vynaložené společností ČEPS v této oblasti přesáhnou hodnotu 3 mld. Kč. Navýšení příkonu v Moravskoslezském kraji Studie k zajištění dostatečné kapacity přenosové soustavy v Moravskoslezském kraji i v případě dalšího nárůstu spotřeby energie byla ve spolupráci s ČEZ Distribuce zpracována už v roce V polovině roku 2008 jsme byli požádáni zástupci ČEZ Distribuce o spolupráci na řešení situace v Severomoravském kraji, kdy kapacita distribuční soustavy (napětí 110 kv a nižší) neumožňovala kladně reagovat na požadavky zejména průmyslových odběratelů v kraji na navýšení existujícího nebo na připojení nového příkonu. Vzhledem k poklesu spotřeby elektřiny v důsledku ekonomického vývoje a odstavení řady továren v oblasti byl nárůst požadavků na příkon koncem minulého desetiletí určitým překvapením. Po vyhodnocení možností posílení kapacit bylo rozhodnuto o výstavbě nové transformovny, která by umožnila přivést výkon z úrovně přenosové soustavy 400 kv do úrovně distribuční soustavy 110 kv. Jako nejvhodnější z hlediska místa požadavků na nový příkon a křížení linek 400 a 110 kv byla zvolena lokalita Kletné na území obce Hladké Životice u Nového Jičína, vysvětluje pozadí této investiční akce Svatopluk Vnouček, ředitel sekce Správa energetického majetku. Transformovna Kletné je zatím poslední velkou investiční akcí. Vloni, tj. v roce 2010, zde akciová společnost ČEPS zvýšila rezervovaný příkon díky stavbě nového transformátoru v Lískovci o 200 MW. Po rekonstrukci transformovny v Nošovicích stoupne příkon o dalších 100 MW. Od roku 2013 do roku 2018 je připravena řada opatření, pomocí kterých se rezervovaný příkon v Moravskoslezském dále zvýší. Povinnost udržovat je ze zákona Společnost ČEPS je dle energetického zákona (EZ) povinna každoročně zpracovávat a zveřejňovat plánovaný rozvoj přenosové soustavy včetně propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, a to na dobu nejméně následujících pět let. Reálně zpracovaný časový horizont rozvojového plánu soustavy, zejména vzhledem k časové náročnosti realizace investic do infrastruktury přenosové soustavy, je delší a pokrývá období až 15 let (dlouhodobý plán). Provozovatelé sítí ve svých rozvojových plánech reagují na realistické požadavky na připojení nových zdrojů, na předvídatelný nárůst spotřeby a na požadavky vyplývající z rozvoje mezinárodního obchodu s elektřinou, to vše při zajištění požadovaných standardů spolehlivosti a bezpečnosti přenosu. V posledních letech se k těmto faktorům přidal nárůst výkonu a výroby z elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie, zejména větru a slunce, dodává ředitel Vnouček. Příprava staveb je náročná Realizace akcí, vyvolaných potřebou vyvedení elektrického výkonu z nových výrobních bloků a zajištěním spolehlivého provozu PS, jak pro zásobování tuzemských spotřebitelů, tak v rámci mezinárodní spolupráce, je obvykle spojena s vysokou finanční náročností. Vzhledem k faktu, že příprava výstavby nových linek velmi a zvláště vysokého napětí trvá minimálně 10 let, je velmi obtížné, neli nemožné reagovat na veškeré budoucí možné požadavky na připojení nových zdrojů, nárůst spotřeby v důsledku např. výstavby nových továren apod. v potřebném předstihu. Navíc pokud by se takové požadavky posléze nerealizovaly, investovali by provozovatelé sítí do nepotřebného zařízení a investice by jim právem nebyly zohledněny v tarifech, které hradí koneční zákazníci. Jednalo by se o tzv. uvízlé investice, připomíná S. Vnouček. )) vývoj v Česku Vývoj v přenosové soustavě ČR v letech 2010 až 2020 budou ovlivňovat zejména tyto klíčové faktory: Modernizace a obnova zdrojové základny v severozápadních Čechách (výstavba nového uhelného bloku 660 MW v elektrárně Ledvice, paroplynového zdroje o 880 MW v elektrárně počerady a modernizace elektrárny prunéřov 2). požadavky na nárůst transformačního výkonu mezi přenosovou a distribuční soustavou v Moravskoslezském kraji. plánovaná výstavba nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín. plánovaná výstavba nového paroplynového zdroje o výkonu cca 1000 MW v lokalitě Mochov/Čelákovice Středočeský kraj. Výrazný nárůst zájmu investorů o výstavbu zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie (OzE). Uvedené požadavky se pak promítnou do střednědobých a dlouhodobých rozvojových plánů. Navržena je tedy řada rozvojových akcí, jejichž cílem je splnit požadavky kladené na ps a trvale zajistit provoz ps s požadovanou úrovní spolehlivosti a kvality přenášené elektrické energie. Rovněž zdlouhavost povolovacích procedur a jejich malá flexibilita limituje realizaci investičních akcí a do budoucna představuje riziko pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti přenosové soustavy, neboť rychlost přípravy výstavby nestačí uspokojovat zvyšující se nároky na kapacitu a provozní připravenost PS. Ke Svým zákazníkům přistupuje Spp cz individuálně A SnAží Se maximálně vyhovět jejich osobitým požadavkům. SPP CZ vstoupil na trh koncem roku 2008 s ambicí stát se jedním z důležitých hráčů na plynárenském trhu. Prodej plynu zahájil v roce Od té doby posílil svoji pozici a stal se významným prodejcem plynu na českém trhu. Již v prvém roce obchodních aktivit 2009 jsme na kontraktační období roku 2010 dosáhli významnou trhovou pozici s objemem prodeje 580 mil m 3. V tom období se celková tuzemská roční spotřeba v roce 2010 meziročně zvýšila o 816 mil. m 3, to znamená asi o 10 %, a představovala objem 9 mld. m 3 (tj. 95 TWh), říká výkonný ředitel SPP CZ Roman Baláž. Posláním společnosti SPP CZ je poskytovat spolehlivé a konkurenceschopné dodávky energie zákazníkům na území ČR. Vizí SPP CZ je být jednou z vedoucích energetických společností v České republice posilováním důvěry našich zákazníků a obchodních partnerů cenou, kvalitou, bezpečností a spolehlivými dodávkami energií a služeb, stejně tak i technickým know-how a profesionalitou našich zaměstnanců. O kvalitě společnosti jako spolehlivém dodavateli zemního plynu vypovídá skutečnost, že SPP CZ, a.s. získala smlouvy na dodávky zemního plynu například pro ocelářské a hutnické společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Vítkovice a.s. či ŽĎAS, a.s., či pro skupinu Energie AG Teplo. Na kontraktační období 2012 bylo portfolio našich zákazníků rozšířeno o dalšího významného odběratele ze severní Moravy, kterým jsou hutě Třineckých železáren. Spp cz dokazuje svůj potenciál na českém plynárenském trhu Konsolidované výkazy zisků a ztrát Skupiny SPP (vybrané údaje v mil. eur) (vypracované v souladu s IFRS tak, jak byly schválené na použití v EÚ) Rozdíl Výnosy z prodeje výrobků a služeb Provozní náklady Provozní zisk Zisk z finančních investic Náklady na financování Výsledky z finančních operací Daň z příjmu Zisk za období K a konsolidace zahrnuje kromě společností hlavní skupiny SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SPP distribúcia, a.s., a eustream, a.s.) i dceřiné společností NAFTA, a.s. (konsolidovaná skupina NAFTA), SPP CZ, a.s., SPP Bohemia, a.s. (a její dceřiné společnosti) a GEOTERM KOŠICE, a.s., metodou ekvivalence i informaci o následujících přidružených společnostech a společných podnicích: SLOVGEOTERM, a.s., POZAGAS, a.s., PROBUGAS, a.s. Cenové produkty Kvůli dosažení maximální atraktivní cenové nabídky SPP CZ nabízí pro všechny své zajímavé produkty, jako jsou flexibilní dodávky plynu s fixní cenou, s cenou odvozenou od olejových vzorců nebo cenou odvíjející se od atraktivních západoevropských indexů, zejména německého NCG, také produkty s krátkou platností mezi patnácti až třiceti minutami. Ti zákazníci, kteří se dokážou rychle rozhodovat, jsou takhle odměněni ve formě úspory na nákladech na pořízení plynu, které tvoří zejména u větších odběratelů jednu z rozhodujících nákladových položek společnosti. SPP CZ, a.s. přistupuje ke svým zákazníkům individuálně a snaží se maximálně vyhovět všem jejich požadavkům. Společnost nabízí zákazníkům cenové produkty typu FIXNÍ CENA, CENA STANOVENÁ DLE VZORCE A NÁKUP KOMODITY NA BURZE. Cenové produkty jsou se zákazníky osobně diskutovány a je doporučen nejvhodnější typ pro daného zákazníka. Fixní cena zaručuje zákazníkům stabilní cenu na dané období, čímž se vyhnou rizikům spojených se změnou ceny ropných produktů, uhlí a vývojem kurzu české koruny k americkému dolaru. Výhodou ceny zemního plynu určené prostřednictvím fixní ceny je možnost jednoduchých nákladových kalkulací. Cena stanovená dle vzorce se vypočítá použitím vzorce složeného ze dvou parametrů, tj. lehkého a těžkého topného oleje. Tyto složky jsou ovlivňovány vývojem cen ropných produktů a vývojem kurzu české koruny k americkému dolaru. Předností stanovení ceny zemního plynu dle vzorce je její navázání na vývoj trhu a zároveň její větší stabilita při velkých výkyvech na trhu vzhledem k vzorcům konkurence. Této stability je dosaženo díky delšímu referenčnímu období, se kterým SPP CZ, a.s. ve svém vzorci počítá. Nákup komodity na burze je další z možností, kterou SPP CZ, a.s. nabízí svým zákazníkům. Cena zemního plynu je navázána na německou burzu NCG. Nezpochybnitelnou výhodou nákupu zemního plynu na burze je možnost rychlé reakce na aktuální vývoj cen na trhu. SPP CZ, a.s. sleduje aktuální vývoj a je schopná pro zákazníky uskutečnit nákup komodity podle jejich pokynů a potřeb. Jediný akcionář společnost Slovenský plynárenský priemysel patří mezi významné energetické společnosti a navazuje na více než stopadesátiletou historii plynárenství na Slovensku. SPP vznikla v roce 2001 transformací ze státního podniku. Do akciové společnosti vstoupili v roce 2002 zahraniční investoři německý Ruhrgas (dnes E. ON Ruhrgas) a francouzský Gaz de France (dnes GDF SUEZ). Třetím a většinovým vlastníkem SPP s podílem 51 % je slovenský stát prostřednictvím státního Fondu národního majetku SR. SPP má vlastní skladovací kapacity plynu v České republice i na území Slovenska. Objem těchto skladovacích kapacit v ČR činí cca 570 mil. m 3, což umožňuje zabezpečení stálého přísunu plynu i v případě nečekaných událostí, které mohou mít vliv na dodávky plynu z okolních zemí. SPP CZ má k dispozici plyn od ruského Gazpromu i ze zemí západní Evropy. Bezpečné dodávky zemního plynu do České republiky, i v případě mimořádných situací, SPP CZ zabezpečil realizací třech klíčových opatření. Společnost má diverzifikované portfolio zdrojů, dostatečné přepravní kapacity na hraničních bodech do ČR a disponuje dostatečnou kapacitou zásobníků. Tržní podíly V současnosti SPP v kontrahovaných množstvích plynu společnosti v roce 2010 dosáhl 7 % v dovozu plynu do ČR. V současnosti SPP CZ v kontrahovaných množstvích plynu na rok 2011 překročilo objem 550 mil. m 3 a potvrdilo v segmentu dovozu plynu do ČR pozici v TOP 3 společně se společnostmi RWE a VEMEX s odhadovaným tržním podílem přesahujícím 6 %. V roce 2010 se vedení společnosti SPP CZ rozhodlo vstoupit také do segmentu středních, popř. malých zákazníků. V roce 2011 začne SPP CZ obsluhovat také zákazníky převážně středního segmentu (cca 0,5 5 GWh/rok). Pro tento typ zákazníků stejně tak jako u zákazníků velkých volíme osobní individuální obsluhu s cílem ušít nabídku zákazníkovi na míru. Naší ambicí je dosáhnout v roce 2012 až 5 % tržního podílu v tomto segmentu. Poté, co nastavíme interní procesy, chceme být v roce 2012 připraveni obsluhovat také segment menších zákazníků, tj. s odběrem pod 0,5 GWh/rok. Na trh domácností v následujících 2 letech vstupovat nebudeme. V dlouhodobějším horizontu jsme však otevřeni všem alternativám. Vývoj plynárenského trhu v ČR prošel od roku 2004 až po dnešek ohromný kus cesty. V tom čase existovaly regulované ceny pro všechny segmenty a typy zákazníků, neexistoval likvidní trh s plynem, platil systém point to point a hlavně nejdůležitější vliv na plynárenství měli regionální destinační klauzule. Na trhu začal působit nezávislý Operátor trhu a nastal odklon tržních cen plynu od tradičních olejových vzorců se současným nárůstem významu nákupu na burzách a likvidních OTC trzích. V současnosti vládne otevřené tržní prostředí, obchodníci prodávají plyn na hraničních bodech, na virtuálním prodejním bodu nebo přímo konečným zákazníkům na odběrných místech. SPP CZ sleduje tyto trendy a flexibilně reaguje na moderní způsob obchodování, čímž se stává jedním z vůdčích obchodníků na českém plynárenském trhu.

8 StraNa 8 červen 2011 doprava v kraj i )) ve zkratce )) S dopravou v Jihomoravském kraji jsou lidé spokojeni Průzkum Z výsledků průzkumů společnosti KORDIS JMK vyplývá, že spokojenost uživatelů integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje dlouhodobě roste. Obecnou spokojenost (pozn. hodnocení úplně spokojen, velmi spokojen, spokojen) vyjádřilo v roce procent dotázaných uživatelů, v minulém roce to bylo již 91 procent. V roce 2004, kdy byl proveden průzkum poprvé, bylo s IDS JMK spokojeno 77 procent respondentů. Pro dopravce bude inspirativní hodnocení vybraných oblastí. Ty ukazují na místa, kde by cestující uvítali zlepšení. Velmi kladně je hodnocen vzhled a upravenost zaměstnanců dopravce, síť linek, docházková vzdálenost při přestupech či vzdálenost zastávky od místa bydliště. Na opačné straně žebříčku skončila čistota a údržba zastávek, poměr mezi cenou jízdného a kvalitou služeb, pohodlí a vybavení zastávek či bezpečnost v noci. (rm) inzerce RIS pomáhá řidičům i policii udává polohu vozidla, přehazuje výhybky, hlásí zastávky cestujícím Nebo pomáhá NaJít ztracené lidi. to všechno dokáže řídící a informační SyStém brněnské městské hromadné dopravy. hana Nečasová Brno RIS, to je název ojedinělého nástroje k řízení městské hromadné dopravy, který před desíti lety začal budovat Dopravní podnik města Brna. Jde o opravdu unikátní systém, kterým se nechávají inspirovat další dopravní podniky nejen v České republice, ale i v zahraničí, potvrzuje Pavel Zemánek z dispečinku brněnského dopravního podniku. Právě na dispečinku využívají data a informace získané z RISu nejvíce. Všechna vozidla městské hromadné dopravy jsou s dispečery spojena prostřednictvím datové rádiové sítě. Vůz jim každých pětadvacet vteřin odesílá provozní údaje a informace o svém stavu. Dispečeři tak mají přehled například o tom, kde se tramvaj, autobus či trolejbus nachází, po jaké lince jede nebo jestli nevyjelo vozidlo ze stávky s předstihem či se zpožděním. Celý systém zjednodušuje práci také řidiči. Na začátku služby jen zadá sedmimístný kód a systém ho pak sám informuje o tom, kam má jet, odpočítává za něj, kolik času mu zbývá do odjezdu ze zastávky podle jízdního řádu, ohlašuje jednotlivé zastávky, u trolejbusů a tramvají sám staví výhybky, vysvětluje Zemánek. V Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje se vedle zajištění dopravy do škol a zaměstnání zabýváme i podporou cestovního ruchu. Usilujeme o to, abychom získali co nejvíce cestujících i o víkendech integrovaný dopravní systém jihomoravského kraje a zajistili jejich dopravu na významné akce pořádané V Integrovaném dopravním systému obcemi nebo do turisticky Jihomoravského kraje se vedle zajištění Dokončení ze strany 1 dopravy významných do škol lokalit. a zaměstnání Jako zabýváme Když už je hotová páteřní tramvajová síť, začnou se na jednotlivé oblasti i vlajkovou podporou loď cestovního této snahy ruchu. lze jmenovat výhodné Usilujeme navazovat další autobusové a trolejbusové linky, někde i krajský integrovaný rodinné víkendové o to, abychom jízdenky získali co nejvíce za 190 Kč cestujících platné pro cesty i o víkendech dopravní a systém, a s nimi další tabulky. Vzniká tak obrovská propletená síť, zajistili v rámci jejich celého dopravu kraje všemi na významné akce pořádáné dopravními obcemi prostředky. nebo do turisticky ve které je už návaznost všech spojů významných teoreticky i prakticky nemožná. Usilujeme rovněž lokalit. o podporu Jako vlajkovou loď Jednotlivé přestupní body máme cyklistické této snahy dopravy lze a jmenovat postupné výhodné obodované podle priority, kde chceme, rodinné zavádění víkendové cyklobusů. jízdenky Chtěl za 190 aby Kč spoje navazovaly. Zákonitě ale v některých bodech vzniká takzvaná řízená platné bych proto pro cesty touto cestou v rámci vyzvat celého kraje všemi představitele dopravními obcí, prostředky. aby nás Usilujeme nenávaznost. I kdybychom tam jízdní rovněž řád poupravili, časy zase nebudou sedět o konání o podporu svých významných cyklistické dopravy a postupné zavádění cyklobusů. kulturních a společenských Chtěl akcí informovali. bych proto Pokud touto to cestou vyzvat představitele bude možné, jsme obcí, schopni aby nás o konání svých je prezentovat významných několika kulturních a společenských tisícům odběratelů akcí našich informovali. Pokud Nákladní doprava Silniční doprava je věrně kopíruje stav celého národního to internetových bude možné, magazínů jsme schopni prezentovat a čtenářům několika našeho webu tisícům odběratelů hospodářství. Po roku 2008 dopadly těžké našich z celého internetových kraje a akce tak magazínů časy a i na silniční dopravce. Redukoval se čtenářům přebytek dopravních kapacit, některé firmy byly nuceny z trhu odejít či přistoupit nepřímo podpořit. našeho V webu případě z celého kraje a zvlášť akce významných tak nepřímo akcí podpořit. k propouštění zaměstnanců. V s předpokládanou případě zvlášť velkou významných akcí s Podle odhadu Martina Felixe ze Sdružení automobilových dopravců zeštíhlil předpokládanou návštěvností jsme velkou s podporou návštěvností Jihomoravského kraje schopni vozový park zhruba o 15 až 20 procent, jsme s podporou Jihomoravského kraje z trhu zmizela přibližně pětina dopravních schopni zajistit i zajistit posílení i spojů. posílení spojů. firem. Ing. Jaromír Holec ředitel KORDIS JMK dopravci požadují Úlevy Pokles poptávky po službách dopravců potvrzuje i statistika ministerstva dopravy. Za celý rok 2008 bylo v silniční nákladní dopravě přepraveno tisíc tun zboží. O rok později to bylo již tisíc tun. Další pokles následoval i v roce V srpnu roku 2008 Sdružení automobilových dopravců upozorňovalo na to, že silniční doprava je dlouhodobě zatížena vysokou mírou zdanění, regulace a administrativy. V sále Dispečer sleduje aktuální situaci na mapě nebo prostřednictvím kamerového systému. Další dispečeři jsou připraveni k výjezdu. Foto: Tomáš Škoda )) info DPMB používá RIS od roku 2000 RIS zobrazí všechny vozy, které jsou na linkách, a to i s informací, zda jsou zpožděné, předjeté nebo jestli jedou na čas. Na téměř sedmdesáti brněnských křižovatkách dokáže systém dokonce ovlivňovat semafory. Vozidla dopravního podniku vybavená modemy posílají informace o tom, kde se nachází, řídicímu počítači křižovatky. Řadič semaforů potom podle dopravní situace zareaguje tak, aby vozidlo mohlo pokud možno plynule projet. Systém však takovým způsobem zamezuje také tomu, aby nemusela stát na červenou zbytečně ani auta. Na jízdní řády s obyčejnou tužkou i softwarem na významnějších uzlech nebo většině dalších přestupních bodů, popisuje složitosti systému Jan Seitl. změny Několikrát ročně Až když už jsou hotové také sítě a tabulky jednotlivých linek, přichází na řadu moderní technologie. Konstruktéři podle schématu, které si vytvořili, malují ve speciálním programu jednotlivé jízdy, které v grafickém prostředí počítače vypadají na první pohled jen jako čáry. Konstruktéři do nich však vloží RIS je ale hlavně nástrojem pro dispečery. Jeho prostřednictvím sledují provoz, zařazují náhradní dopravu a řeší další problémy. Přesné informace o provozu vidí jako tabulku nebo jako obraz na digitální mapě, kterou sledují na zobrazovací stěně složené z šesti velkých obrazovek. Poloha vozidel se na mapě zobrazuje v reálném měřítku, každý vůz nese barevnou visačku s nejdůležitějšími provozními údaji. Vozidla se zelenou visačkou jedou načas, žluté vozy se zpozdily o více než tři minuty a červená vozidla vyjela ze zastávky dříve, než měla. Dispečeři mají k dispozici společně s městskou policií také kamerový systém s více než padesáti kamerami rozmístěnými po městě. Stále ale platí, že očima dispečera je řidič. V momentě, kdy má řidič problém, volá na dispečink. Dispečerovi se ihned na mapě zobrazí, s kým mluví a kde se Situace v dopravě se zlepšuje, chybí však kvalitní řidiči Dopravci požadovali zejména zavedení tzv. profesní nafty, zrušení zákazů jízdy v pátek odpoledne a zavedení slev z mýtného. Profesní nafta je pro ministerstvo financí nepřijatelná. Stále usilujeme o plošné snížení spotřební daně z nafty o 2,50 koruny na litr, které by pomohlo nejen dopravcům, ale i státnímu rozpočtu. Odhadujeme, že kvůli jejímu loňskému nepromyšlenému navýšení stát přišel odlivem tankování do zahraničí asi o osm miliard korun, uvedl k aktuálnímu stavu Martin Felix. Celoroční zákazy jízd padly spolu se Stranou zelených. Dnes platí pouze o prázdninách, s čímž se už dopravci naučili žít. V těchto měsících totiž klesá poptávka po dopravních službách. Množstevní slevy z mýta jsou součástí dohody ČeSMADu s ministrem vyjednané koncem minulého roku. Realizovány by měly být v příštím roce, kdy přijde druhá vlna zvýšení mýtného. Pracuje se na jejich realizaci a věříme, že ministerstvo svému závazku dostojí a budou zavedeny, doplňuje Martin Felix. V době krize byli dopravci nuceni stlačit ceny na minimum. I v současné době trápí řadu dopravců tlak na snižování cen. Někteří zákazníci stále preferují cenu před kvalitou a spolehlivostí. Podle Martina Felixe se u některých nových smluv daří určité narovnání cen prosadit, u stávajících je to větší problém. V jiné situaci jsou také větší dopravci, kteří mají lepší vyjednávací pozici. V současné době se celé hospodářství vzpamatovává. Známky zlepšení jsou patrné i v oblasti nákladní dopravy. Z období krize však dopravce stále trápí nízké ceny, které se mnohdy dostaly velmi nízko. kvalitních řidičů Je NedoStatek Přestože z trhu zmizela řada firem, stále není situace taková, aby si dopravci mohli diktovat ceny. Navýšení cen je přitom nezbytné pro zdravé fungování a další rozvoj firem. Celou situaci zkomplikovalo i zvýšení ceny mýta a rekordně drahá nafta. Spolu s oživením v oblasti nákladní dopravy se konkrétní vozidlo nachází, říká Zemánek. Během dopravní špičky pracují v sále čtyři dispečeři, čtyři posádky jsou pak připraveny k výjezdu. V sále u prvního stolu sedí dispečer, který přijímá téměř všechny příchozí hovory. SNadNá komunikace Ostatní poslouchají a podle toho pak reagují. Druhé pracoviště má na starost záložní autobusy, řídí náhradní dopravu. Prostřední pracoviště je informační, hlásí hromadné výzvy a podněty od cestujících jako ztracené telefony, peněženky, psy ale i zatoulané babičky. Čtvrtý dispečer je vedoucí směny a řídí dispečery v sále i posádky na výjezdu, popisuje Zemánek. Dispečeři mají také možnost spojit se nejen s řidičem, ale vysílat i k cestujícím ve voze nebo na zastávce. RIS ozvučuje všechna vozidla MHD, vyhlašuje zastávky a důležité informace, zajišťuje také automatickou odpověď na povel kapesního slepeckého vysílače. Hlášení se mohou poskládat ze čtrnácti set slov a zvuků. Řidič má tak kromě mikrofonu k dispozici i čtyřicet přednastavených zpráv. Systém dopravního podniku podle Zemánka usnadňuje nejen práci řidičů a dispečerů. Při vyšetřování dopravních nehod nebo při pátráních po pachatelích či po nezvěstných osobách jej využívá i policie. Z dat ze systému je možné také generovat různé statistiky a podle toho v budoucnu případně upravovat jízdní řády, můžeme pátrat v archivech a například kvalifikovaně hodnotit stížnosti nebo prakticky bez zásahu ruky udržovat databázi jízdních řádů a zastávek. V současné době testujeme ještě funkci dálkového vypínaní topení ve vozidlech a monitoring chodu motoru, dodal Zemánek. řadu informací, například jaký typ vozu to při reálné jízdě bude nebo odkud, kam a kdy pojede. Kromě toho musíme myslet na to, aby byl grafikon co nejvíce efektivní a aby vozy například nejezdily do vozovny přes celé město, musíme mít spočítanou kapacitu kolejí ve smyčkách, aby se tramvaje na konečnou vešly a mohly se třeba předjet, vyjmenovává vedoucí dopravního odboru. Z grafikonu program konečně vygeneruje služební řády pro řidiče a jízdní řády pro cestující. Než se ale dostanou na zastávky, ještě se editují a upravují. Generální změna jízdních řádů v brněnské městské hromadné dopravě probíhá většinou jen jednou za rok. Přesto se konstruktéři ve své práci nenudí. Výluky, kulturní a sportovní události, demonstrace, nově otevřené školy nebo továrny, to všechno jsou důvody, kvůli kterým musí mnohokrát do roka znovu měnit jízdní řády a směny řidičů. Navíc tu platí, že kdo o něčem rozhoduje, jde si to i zkusit. Všichni naši konstruktéři chodí záložně dělat dispečery i řidiče, aby si vyzkoušeli, jestli to, co vymysleli, opravdu funguje, dodává Seitl. HANA NeČASOVá )) silniční doprava Rok přeprava zboží celkem Poznámka: v tis. tun začíná projevovat nedostatek kvalitních řidičů. V době krize firmy propouštěly nekvalitní a nespolehlivé řidiče. Nyní mají zájem řidiče nabírat, ale problémem je, že často nemají odkud brát. Hlásí se jim opět ti dříve propuštění a méně kvalitní řidiči, uvedl Jiří Kocourek, specialista trhu práce portálů Jobs.cz a Prace.cz. I přes všechna úskalí se Sdružení automobilových dopravců dívá do budoucnosti s opatrným optimismem. (rm)

9 ČERVEN 2011 STRANA 9 INZERCE V Loukově stojí největší nádrže na pohonné hmoty NA NECELÝCH 1,4 MILIARDY KORUN PŘIŠLA VÝSTAVBA ČTYŘ NÁDRŽÍ, VE KTERÝCH BUDOU SKLADOVÁNY STÁTNÍ ZÁSOBY POHONNÝCH HMOT. KAŽDÁ Z NÁDRŽÍ POJME 35 TISÍC KUBÍKŮ PALIVA. Roman Müller )) parametry věží Celková kapacita: 140 tisíc m 3 Počet nádrží: 4 Vnitřní průměr: 47,80 m Výška: 22 m Cena: 1,4 mld. korun V soutěži uspělo tablo i hodinový manžel CzechInvest V soutěži Nejlepší podnikatelský záměr, kterou letos počtvrté uspořádalo Technologické inovační centrum ve spolupráci s UTB ve Zlíně a agenturou CzechInvest, zvítězil v kategorii středních škol projekt Online Billboard Víta Studničky, studenta Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Z vyšších odborných či vysokých škol si cenu za první místo odnesl Tomáš Marcaník, který studuje na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Cenu získal za projekt Maturitní tabla. INZERCE Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr na jedné straně oceňuje nejlepší nápady, na druhou stranu ale upozorňuje i na jejich slabiny. Pro každého začínajícího podnikatele je taková soutěž neocenitelnou zkušeností a přínosem do budoucna, říká Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest. Druhé místo mezi středními školami obsadily studentky Střední odborné školy Luhačovice Marie Jálová, Aneta Kozubíková a Adéla Trubelíková s podnikatelským záměrem Hodinová manželka. Cenu za třetí místo si odnesl projekt VýkupŽeleza. cz Rudolfa Mazánka, který navštěvuje Soukromé gymnázium Kunovice. (haa) Loukov Jednou z činností společnosti Čepro je skladování a ochraňování státních zásob ropných produktů. Ve středisku Loukov na Kroměřížsku byly v květnu letošního roku představeny čtyři nové velkokapacitní skladovací nádrže. Zkušební provoz, kdy se nádrže postupně naplňují palivem, byl zahájen začátkem června. Podle informací vedoucího střediska Loukuv Milana Hlaváče se začátkem září začnou plnit nádrže na své maximální hladiny, což je u každé 35 tisíc kubíků. Nové prostory v Loukově rozšíří celkovou skladovací kapacitu Čepro o osm procent, kapacita místního areálu se více než zdvojnásobí. Jde o moderní soustavu nádrží, která snese ta nejpřísnější světová měřítka. Jejich životnost odhadujeme na sto let, uvedl Jiří Borovec, generální ředitel Čepro. Rezervoáry zlepší skladovací možnosti na Moravě a sníží nároky na přepravu pohonných hmot po místních silnicích. Výstavba velkokapacitních věží byla zahájena v roce I přes loňskou nepřízeň počasí, kdy ze 120 stavebních dní v druhé polovině roku 80 propršelo, se podařilo stavbu dokončit včas. Nebyla překročena ani sjednaná cena projektu. Každá z nádrží má vnitřní průměr necelých 48 metrů a výšku 22 metrů. Maximální výška hladiny náplně dosahuje 20,4 metrů. Tloušťka dna nádrže je v nejširším okraji 1,2 metru, stěny jsou silné 0,6 metru. Jde o železobetonové předepjaté konstrukce. Vůbec poprvé jsme v České republice použili dvouplášťovou sklolaminátovou výstelku místo klasické ocelové, připojuje další zajímavost vedoucí projektu Ladislav Michálek z Metrostavu. NÁDRŽE ZMIZÍ POD ZEMÍ Oříškem pro stavbaře byla výroba a nasazení střechy nádrže. Každá z kopulí ve tvaru kulového vrchlíku se vzepětím 4,79 metrů váží 1450 tun. I když existovalo několik možných postupů nasazení, jako nejlepší se ukázalo vybetonování kopule na dně nádrže a následné zvednutí pomocí hydraulického systému. Každá z kopulí musela být po vybetonování zvednuta o dvacet metrů a zajištěna v požadované poloze. Průměrná rychlost zvedání byla 50 centimetrů za hodinu. Celé zvednutí trvalo čtyři až pět dní včetně monitorovacích měření. Po předání stavby již nebudou skladovací nádrže čnít nad okolím, budou totiž zavezeny zeminou. Celý objekt tvoří kromě čtyř skladů také spojovací chodba, čerpací stanice, řídicí a hasicí systémy, elektronické zabezpečení a kamerový systém. Hotel Gustav Mahler se nachází v prostorách bývalého dominikánského kláštera. K relaxaci je k dispozici sauna, fitness, půjčovna kol, galerie výtvarného umění. Hotel Gustav Mahler Křížová 4, Jihlava tel: Nabízí kongresové prostory s kompletním moderním vybavením, společenský sál až pro 200 osob, ubytovací kapacitu 69 lůžek, klášterní refektáře až pro 100 osob, 5 menších salonků. Hotel má k dispozici vlastní parkoviště s garážovým stáním. SPOLEČNĚ MÁME NEKONEČNÉ MOŽNOSTI Skupina Advanced World Transport (AWT) je nadnárodní dopravní a logistická skupina s přímým zastoupením v devíti zemích Evropy a širokou sítí partnerů po celém světě. Vznikla spojením tradičních společností s více než 60 lety zkušeností a mezinárodním renomé. Tyto firmy začlenila do jednotné vnitřní struktury s moderním systémem řízení, čímž se dostává na zcela novou úroveň efektivnosti nabízených služeb. Skupina AWT zajišťuje komplexní služby v oblasti přepravy a dalších návazných služeb. Vedle tradiční dopravy uhlí, chemických produktů, oceli či papíru skupina posiluje své postavení také v dopravě pro automobilový průmysl a v přepravě kontejnerů. Nabízí také rekultivační práce.

10 STRANA 10 červen 2011 logistika Logistická centra: Nová se nestaví, stávající se plní logistické AReály začaly v Roce 2011 po letech krize opět ožívat. Nová výstavba je Sice STále minimální, procento prázdných prostor Ale kleslo NA NejNižší hodnotu za poslední Tři Roky. hana nečasová Development Logistické nemovitosti zabírají v České republice více než 3,5 milionu metrů čtverečních. V prvním čtvrtletí tohoto roku se přitom postavilo jen necelých 14 tisíc metrů čtverečních nejméně od poloviny roku Stavělo se výhradně na severu a jihu Moravy developer Sergo rozšířil svůj Tulipan Park v Ostravě a na celkové výstavbě se podílel devětapadesáti procenty, zbývajících jednačtyřicet procent vystavěla společnost CTP ve svém parku CTZone v Brně. Na vývoj trhu s průmyslovými nemovitostmi se stále díváme velmi pozitivně. V roce 2010 byla velmi silná poptávka po prostorech ze strany nájemců, ale developeři byli, co se týče zahajování nové výstavby opatrní. To se nyní změnilo. Pozorujeme opětovný rostoucí zájem developerů o pozemky, říká Filip Kozák, vedoucí oddělení pronájmů průmyslových nemovitostí CB Richard Ellis. zájem o pronájmy Náladu firem, přesvědčených o překonání ekonomické krize, tak v oblasti logistiky kopírovala hlavně poptávka po pronájmech. Procento prázdných prostor kleslo na nejnižší hodnotu za poslední tři roky. Míra nepronajatosti je momentálně nejsilnější faktor, který ovlivňuje dění na trhu. Pokud podíl volných ploch klesne pod 10 procent, znamená to omezenou nabídku, a to může v některých lokalitách vést k růstu nájemného. Dnes evidujeme volných pouze 8,6 procenta z existujících prostor a očekáváme další pokles tohoto ukazatele, říká Jaroslav Kaizr, vedoucí týmu pronájmu průmyslových ploch z Cushman & Wakefield. Končí tak podle něj období atraktivních nájmů, kdy si nájemci diktovali podmínky a developeři s cílem rychle pronajmout poskytovali výhody nebo šli s cenou dolů. V některých žádaných lokalitách, hlavně v okolí Brna, ale i na severní Moravě, je už dnes poměrně omezený výběr. Pokud si zájemci nevyberou z existujících volných prostor, budou na výstavbu nových hal čekat nejméně pět až šest měsíců. Současná situace může vyvolat zájem developerů o opětovné zahájení spekulativní výstavby, tedy výstavby bez předem podepsaných nájemních smluv. Většina nové výstavby však bude nadále probíhat na základě předpronájmu. Na své oživení zatím stále čeká trh s průmyslovými pozemky, i když první vlaštovky už vidíme, tvrdí Kaizr. Podpora budování průmyslových zón byla jedním z hnacích motorů masivního přílivu nových investic na konci devadesátých let. Státní podpora současně dokázala vytvořit prostor pro tehdy v České republice zcela nový trh průmyslových nemovitostí, takže roli státu v budování zón dnes už naplno převzal soukromý sektor. Výjimkou jsou projekty strategických průmyslových zón, které stále mají potenciál nalákat unikátní investice. Proto se dnes soustředíme hlavně na zkvalitňování už vybudovaných ploch a na to, abychom do nich přivedli nové investory, říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Na Moravě se jedná o Ostravu Mošnov v Moravskoslezském kraji a Holešov ve Zlínském kraji. logistika je NejRizikovější Logistika se i přes příznivé zprávy z oblasti developmentu potýká s dozvuky krize, podle České kapitálové informační agentury patří v České republice k nejrizikovějším podnikatelským oborům. Vysoký podíl firem, které zkrachovaly a velmi nízký počet společností hodnocených v kategorii,vynikající svědčí o vysoké rizikovosti a náročnosti podnikání v sektoru dopravy a logistiky, obzvlášť v období ekonomické recese, vysvětlila výsledky analytička agentury Petra Štěpánová s tím, že s nepříznivým vývojem v oblasti dopravy a logistiky se potýká celá Evropa. Nadprůměrná rizikovost podnikání v oboru dopravy a logistiky a markantní vychýlení vzhledem k rozložení tuzemské podnikatelské základny jako celku je důsledkem nízkých marží, vysokých fixních nákladů a citlivosti odvětví na ekonomický cyklus, dodala Štěpánová. Studenti si prohlédli kombinovanou dopravu v praxi Ostrava-Paskov Otevřený terminál Ostrava-Paskov navštívily poslední květnový den téměř tři desítky studentů spedice a logistiky ze sedmi středních škol z celé republiky. Terminál patří skupině AWT, která poskytuje komplexní dopravní a logistické služby v mezinárodním měřítku. SpojeNí S celou evropou Terminál Ostrava-Paskov je klíčovým místem pro kombinovanou dopravu mezi železnicí a silnicí. Je strategicky umístěný ve středu velkých průmyslových zón Moravskoslezského kraje v blízkosti dálnice a je přes vlastní vlečku napojen na celostátní železniční síť. Jeho pozice je výhodná i z hlediska dopravy po celé Evropě je na spojnici mezi přístavy Baltského, Jaderského a Černého moře. Studenti si během návštěvy terminálu mohli prohlédnout, jak vypadá kombinovaná doprava v praxi. Na překladišti bylo v dané chvíli zhruba 350 kontejnerů. V provozu byly i obří moderní překladače, které zvládnou manipulovat s kontejnery o hmotnosti několika desítek tun. Vedle odbavení ucelených vlaků i jednotlivých vozových zásilek nabízí terminál Ostrava-Paskov rovněž překládku, svoz a rozvoz kontejnerů a jejich opravy a čištění. Disponuje skladovací kapacitou 1400 TEU a celním zastoupením přímo na místě. Železniční vlečku tvoří 9 kolejí a provoz na ní je zajištěn dvěma posuvnými lokomotivami 24 hodin denně. Provoz na terminálu byl zahájen v roce Za poslední tři roky se počet přeložených kontejnerů více než zpětinásobil a v roce 2010 přesáhl 20 tisíc. (rm) Brno Téměř polovina zásilek tekoucích mezi Moravou a Čechami se manipuluje v multifunkčním terminálu DB Schenker v brněnské městské části Slatina. Ta se tak stala důležitým bodem nejen pro pozemní, ale také pro námořní a leteckou dopravu. logistický SklAd Brno má velmi strategické umístění, pokrytá je odsud celá republika a prakticky i celá Evropa. Linky na Prahu míří na západní Evropu, z Českých Budějovic na Rakousko a Švýcarsko, z Vídně na Balkán a jih Evropy a z Krakova na sever, vysvětluje manažer brněnského logistického centra Pavel Kuchař. Výhodou terminálu ve Slatině je jeho strategická poloha v sousedství největší brněnské průmyslové zóny Polovina zásilek jde přes Brno Černovické terasy, v těsné blízkosti D1 a v dostupnosti mezinárodních letišť. Terminál má navíc svoji vlastní železniční vlečku, a může tak propojit silniční a železniční dodávky na jednom místě. Pro oblast Moravy hraje brněnský terminál klíčovou roli i v leteckých a námořních přepravách, pro které tu podklady zajišťuje letecké a námořní oddělení. Máme tu i celní deklaraci, popisuje Kuchař. DB Schenker Terminál má rozlohu m 2. Logistická hala, ve které jsou soustředěny moderní technologie a manipulační technika, má m 2, zbylých m 2 slouží pro překládkové operace. Samotný terminál je rozdělený na takzvanou cross-dockovou část, tedy překladiště pro kamiony a vlaky přivezené zboží, které se v hale zdrží jen několik hodin, a na logicistickou část. V ní společnost pro firmy zejména z oblasti spotřební elektroniky organizuje celý dodavatelský řetězec, nejen přepravu, skladování a distribuci, ale také například kompletaci, balení, etiketování, kolkování nebo drobné montáže. (haa) Firmy a společnost Některé firmy věnují miliony korun na vzdělávání veřejnosti, charitu nebo vědu a výzkum. Tyto aktivity nejsou náhodným projevem filantropie, ale cíleným naplňováním konceptu sociální odpovědnosti. Podstatou společenské odpovědnosti firem (zkráceně CSR z anglického Corporate Social Responsibility) je víra v existenci dlouhodobého profitu při orientaci na dosahování optimálního, nikoli maximálního zisku. Koncept chápe firmu jako subjekt, který má nejen ekonomické poslání, ale i závazky vůči společnosti. Pro společensky odpovědné firmy je typické zohledňování potřeb svého vnitřního i vnějšího prostředí, přispívání k udržitelnému rozvoji a snaha o zlepšování stavu společnosti. V praxi tyto firmy podporují domácí region, minimalizují dopady své činnosti na životní prostředí a zakládají si na udržování dobrých vztahů s cílovými skupinami a veřejností. Chtějí tím pozitivně ovlivňovat svoji image, budovat trvalý vztah se stakeholdery a zajistit tak svoji dlouhodobou úspěšnost na trhu. Přestože Společenská odpovědnost aneb šetříme, vzděláváme, rosteme zde hovoříme o firmách, principy CSR využívají i obce a jiné instituce. SpolečeNSky odpovědné know-how )) stakeholdeři Stakeholdeři jsou v CSR klíčový pojem. Jedná se o skupiny lidí, organizace a instituce, které ovlivňují činnost podniku nebo jsou jí ovlivněny. Společensky odpovědná firma poznává potřeby stakeholderů a vychází jim vstříc. Mezi nejdůležitější stakeholdery firmy patří její zákazníci, zaměstnanci, investoři, média, státní správa, místní veřejnost a řada dalších. To vše činí společensky odpovědné firmy dobrovolně a nad rámec zákonných požadavků. Existují sice snahy o prolnutí myšlenek CSR se zákonodárstvím, za vzor zde můžeme považovat Velkou Británii, kde dokonce existuje ministr pro tuto problematiku, ale rozhodnutí je vždy na konkrétním subjektu. CSR aktivity dělíme na oblast ekonomickou, sociální a environmentální. Byla by tedy chyba položit rovnítko mezi společenskou odpovědností a peněžními dary. Například firma Microsoft věnuje zdarma své produkty postiženým. Zároveň pro ně pořádá vzdělávací programy a tím zvyšuje jejich uplatnění na trhu práce. Jihomoravský Znovín podporuje budováním vinařských stezek nejen svůj obchod, ale i cestovní ruch, a tím stimuluje hospodářství regionu. Alternativně bývají společensky odpovědné aktivity firem děleny podle toho, kam směřují, tedy vůči trhu, pracovnímu prostředí, místní komunitě nebo životnímu prostředí. Něco za Něco Všechny tyto činnosti zní bohulibě. Ovšem v době, kdy firmy přemýšlejí, jak ušetřit i tam, kde už jednou náklady snížily, to asi nebude ten správný podnět na poradu s finančním ředitelem. CSR se skutečně může jevit jako rozhazovačný pohrobek idealismu. Firmy, které jej přijaly, se však nechovají nelogicky. Společensky odpovědné chování je totiž tržně výhodné. A to i přesto, že nepřináší benefity v podobě faktur s blízkým datem splatnosti. Dodržování jejích principů přináší výhody až v dlouhodobém horizontu. Jedná se například o odlišení od konkurence, zvýšení kvality produktů, loajality zaměstnanců nebo posílení značky. To vše může být konkurenční výhoda nejen v souboji o zákazníka. Dobré vztahy se stakeholdery totiž zajišťují, že jejich zájmy nepůjdou proti zájmům firmy a tím negativně neovlivní její činnost. O tom, že stakeholdery nezajímá jen vyprodukovaný zisk, ale i chování společnosti, se přesvědčil koncern Coca Cola. Ten získává vodu pro své nápoje i v Indii, kde řada oblastí trpí kritickým nedostatkem vody. Přestože negativní vliv továren Coca Coly na obyvatele indických regionů potvrdila studie Michiganské univerzity, nedošlo k nápravě. Tento nekorektní přístup nejenže poškodil jméno Coca Coly, ale promítl se i do jejího hospodářství. Řada světových univerzit kvůli kauze zrušila s koncernem partnerství na prodej nápojů. začněte ve vaší kanceláři Chcete-li se stát společensky odpovědnou firmou, můžete začít například zapojením do projektu Šetrná kancelář. Jeho cílem je poskytnout firmám a obcím účinné návody, jak efektivním hospodařením s materiálem a energiemi šetřit nejen finanční prostředky, ale i životní prostředí. Svoji společenskou odpovědnost můžete demonstrovat i jinými způsoby. Například přijetím některé mezinárodní normy nebo vytvořením vlastního etického kodexu. Tím vším okolí ukážete, že vám nejde jen o zisk, což později určitě zúročíte. (ld)

11 červen 2011 STrAnA 11 inzerce RPG Real Estate nezapomíná na seniory, rodiny ani na sociálně slabší realitní SkupinA rpg real estate ve Svých AkTiviTách nezapomíná na Seniory, rodiny S dětmi Ani na Sociálně SlAbší občany Realitní skupina RPG Real Estate je v současné době největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice. V jejích téměř bytů, které se nacházejí převážně v Moravskoslezském kraji, žije přes lidí. Významnou skupinu nájemníků přitom tvoří senioři, důchodci a lidé sociálně slabší či dokonce vyloučení. S ohledem na tuto skutečnost lze říci, že na mnoha místech supluje bytový fond RPG Real Estate neexistující státní síť sociálního bydlení. I proto se realitní skupina RPG Real Estate zapojuje do nejrůznějších projektů, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života těch, kteří to potřebují. Některé z těchto projektů realitní skupina sama iniciovala, na jiných spolupracuje s příslušnými municipalitami, s vládními i nevládními organizacemi nebo s neziskovým sektorem. Programy pro seniory Značnou část nájemníků žijících v bytech realitní skupiny RPG Real Estate tvoří senioři. V souvislosti s deregulací nájemného zavedla RPG Real Estate pro rok 2010 speciální slevový program pro seniory nad 60 let, kteří měli k datu zavedení tohoto programu uzavřené řádné nájemní smlouvy a plnili veškeré své povinnosti spojené s placením nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Poskytnutá sleva se dotkla téměř domácností, tedy zhruba 32 % bytového fondu RPG Real Estate, a činila celkem přes 40 milionů korun. V letošním roce připravila RPG dva fondy, které mají pomoci nájemníkům v obtížné ekonomické situaci. Jde o Fond bydlení a Záchranný fond. Fond bydlení je určen seniorům nad 60 let, kteří jsou jediným uživatelem bytu a společnost na něj vyčlenila pro rok milionů korun. Při splnění všech podmínek může senior získat příspěvek ve výši až 500 korun měsíčně. Záchranný fond je určen nájemníkům, Manažeři RPG navštívili děti Základní školy Generála Píky na jejich ozdravném pobytu v Ostravici. Připravili pro ně besedu v angličtině o Austrálii, Kanadě a Africe. FOTO: archiv RPG Společenská odpovědnost Startovací byty Realitní skupina RPG Real Estate pomáhá zajistit startovací byty pro ty, kdo stojí na prahu nové životní etapy a vyřešení otázky bydlení je pro ně klíčovým problémem. Jedná se například o mladé začínající rodiny v sociální tísni, o klienty domů na půli cesty nebo o ty, kdo se vracejí do života po výkonu trestu. Program Senior V souvislosti s deregulací nájemného, která v České republice probíhá od roku 2007, zavedla RPG Real Estate pro rok 2010 speciální slevový program pro seniory nad 60 let. Poskytnutá sleva se dotkla téměř domácností. Byty pro rodiny ohrožené odebráním dětí do ústavní výchovy Pro tyto rodiny poskytuje RPG Real Estate prostřednictvím občanského sdružení Vzájemného soužití 11 bytů v Ostravě, Petřvaldě, Karviné a Orlové. V současné době v nich se svými rodiči žije 32 dětí. kteří se nezaviněně ocitnou v mimořádné životní tísni. RPG do tohoto fondu v letošním roce investuje zhruba 2 miliony korun. Revitalizace sociálně vyloučených lokalit Od roku 2008 realizuje RPG Real Estate hned několik projektů zaměřených na revitalizaci sociálně vyloučených lokalit. Velký důraz je kladen nejen na zkvalitnění fyzického stavu domů, ale především na celkovou resocializaci daných lokalit a na zapojení tamních obyvatel do celého projektu i do běžného života. Realitní skupina RPG Real Estate spolupracuje na realizaci integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v Karviné-Novém Městě a v Orlové- -Porubě. Úkolem měst je revitalizace veřejných prostranství a realizace komunitních programů vedoucích k re- socializaci zdejších obyvatel, RPG Real Estate pak realizuje opravy bytových domů, kde tito lidé žijí. Významným prvkem je i zde částečné zapojení samotných nájemníků do těchto oprav a jejich významný podíl na dlouhodobé péči o prostředí, ve kterém žijí. lokální partnerství V rámci programu Lokální partnerství, do kterého jsou zařazeny lokality Ostrava-Liščina, Havířov-Šumbark, Karviná-Nové Město a Osada Míru v Ostravě-Kunčičkách, dochází nejen k opravám domů, ale zároveň jsou realizovány také preventivní bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu oprávněnosti užívání bytů, prevenci kriminality a dlouhodobé udržení pořádku. Do projektu jsou významně zapojováni i samotní obyvatelé dotčených lokalit. Jejich aktivní účastí na úklidových akcích, svépomocným prováděním drobnějších oprav a dlouhodobým udržováním pořádku jsou podmíněny veškeré investice určené na zvýšení kvality jejich životního prostředí. Podpora rodin a dětí V minulých letech se RPG ve svých sociálních programech zaměřila především na seniory a obyvatele sociálně vyloučených lokalit, kteří tvoří většinu nájemníků bytů. Nezapomíná však ani na rodiny s dětmi. V roce 2010 společnost spolupracovala s Českým atletickým svazem (ČAS) na projektu Atletika pro děti, jehož cílem bylo podpořit pohybovou průpravu a zdravý rozvoj dětí prostřednictvím tzv. atletických školek. Ty jsou zřizovány při atletických klubech nebo přímo v mateřských školách. Prvním městem v republice, které tento záslužný projekt oficiálně podpořilo, byla Ostrava. Třem ze zúčastněných školek věnovala sady atletických pomůcek společnost RPG Byty, v jejíchž domech školky sídlí. V letošním roce přišla společnost RPG Byty s novým projektem Rodina. Je určen především pro mladé rodiny s dětmi, které řeší bytovou problematiku. RPG jim nabízí zvýhodněný pronájem (3-(4)+1 za cenu 2-(3)+1) po dobu jednoho roku u vybraných bytů v Havířově a Frýdku-Místku. Domy s těmito byty se nacházejí v příznivých lokalitách vhodných k rodinnému bydlení. Hlavním kritériem pro výběr těchto lokalit byla kvalitní občanská vybavenost, blízkost mateřské a základní školy, dětského centra a také blízkost Beskyd. Do CSR aktivit RPG se zapojují rovněž manažeři společnosti. Tony Aksich, Petr Skrla a Martin Ráž připravili besedu v angličtině o Kanadě, Africe a Austrálii pro děti, které navštívili na jejich ozdravném pobytu. Zároveň škole, která tento ozdravný pobyt pořádala, předali peněžitý dar na realizaci dalších mimoškolních aktivit. Zatím poslední letošní CSR akcí připravenou společností RPG byl Den pro rodinu, který se uskutečnil na konci května v ostravském Landek Parku. Na odpoledni plném zábavy a her se bavili nejen nájemníci, ale i ostravská veřejnost. Nechyběly nejrůznější atrakce včetně výletního vláčku, dále sportovní soutěže nebo hudební vystoupení žáků ZUŠ. Samozřejmostí byl i volný vstup do všech výstavních expozic Hornického muzea. Realitní skupina RPG Real Estate tak dokazuje svou společenskou zodpovědnost nejen v oblasti problematiky bydlení, ale i v aktivitách, které pomáhají zlepšit život obyvatel Moravskoslezského kraje. Snahou RPG Real Estate je, aby se do udržování pořádku v sociálně slabších lokalitách zapojilo co nejvíce tamních nájemníků. Tony Aksich, Petr Skrla a Martin Ráž diskutovali s dětmi o cizokrajných zemích. Děti se do diskuze zapojily s nadšením, většina z nich měla poprvé možnost hovořit s rodilým Kanaďanem.

12 STRANA 12 červen 2011 J A k S e vyr ábí Mladší generace zná kováře už jen z pohádek kvalitní železnou bránu, plot či zahradní lampu v hobbymarketu nekoupíte. kováři dnes NAbízeJí originální A TRAdičNě zpracované výrobky. roman müller Brno V kovárně ukryté uprostřed zahrad v brněnské městské čtvrti Horní Heršpice vznikla řada plastik, bran, mříží, vitráží a dalších výtvarných děl, které zdobí historické i moderní stavby po celé České republice. S prací uměleckého kováře Milana Michny se můžete setkat především v Brně, a to například v areálu Staré radnice, v Besedním domě či Mahenově divadle. K práci kováře se Milan Michna dostal díky jednomu ze svých dědečků. Dědeček se kamarádil s kovářem Hanáčkem ve Vrbici na Břeclavsku, ke kterému chodil pravidelně na besedu. Od šesti let jsem ho doprovázel, vzpomíná na své dětství Milan Michna. Pan Hanáček měl klasickou vesnickou kovárnu, kde koval koně, krávy a vyráběl nejrůznější předměty ze železa. Zde si Milan Michna poprvé uvědomil, že ho oheň v kovárně a práce se železem fascinuje. Ke kovařině jsem se však vrátil až o několik let později, a to v době, kdy jsem šel na internát do Brna. Nebylo tu jiné učiliště než ve Zbrojovce, kde jsem se také vyučil, říká Milan Michna. Zde ho potkalo velké štěstí, protože se setkal s profesorem Kučerou, který byl výtvarně nadaný. Neučil jen technologii zpracování kovu, ale chtěl po svých žácích, aby znali jednotlivé umělecké slohy. V rámci výuky navštěvovali brněnské historické budovy. Jednou z nich byl Červený kostel v Brně, kde obkreslovali panty, závěsy a kliky. Po vyučení našel pan Michna zaměstnání ve Státním divadle v Brně, kde zůstal 14 let. V ateliérech divadelních dílen byl zástupcem vedoucího, kde měl na starosti výrobu. Při přípravě divadelních scén se seznámil s celou řadou dalších řemesel, spolupracoval například s čalouníky, stolaři, zámečníky či kašéry. Přínosem bylo i dálkové studium scénografie v Praze, kde se dozvěděl, jak se v jednotlivých obdobích pracovalo s kovem. V divadle jsem se seznámil s řadou architektů a výtvarníků, kteří dělali modernější a technicky UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ Milan Michna popisuje výrobu krbového nářadí. Lopatka je vyrobena z jednoho kusu železa. Po nahřátí je materiál vytažen, stočen, nadrážkován a nakonec je vytvořena samotná lopatka. FOTO: Roman Müller Vybraná díla Milana Michny V BRNĚ náměstí Svobody okrasná mříž Morového sloupu Stará radnice brány a pamětní desky Krajský soud v Brně rekonstrukce zábradlí a mříže v oknech Stopkova pivnice nápis pivnice a historická lampa Besední dům klepadla vchodových dveří v podobě lví hlavy, brána na nádvoří Brněnské výstaviště lustr v pavilonu A Zámek Líšeň mříže oken SVITAVy kašna na náměstí náročnější scény, vzpomíná Milan Michna. Jmenovat můžeme například výtvarníka Jana Konečného či malíře Miroslava Netíka. Již v divadle se dostal Milan Michna k výtvarnému zpracování kovů. Se zálibou se věnoval návrhům a výrobě vlastních výrobků. Kdo chtěl však za socialismu samostatně pracovat, musel být členem svazu výtvarných umělců. Podmínkou přijetí bylo uspořádání výstavy, tu měl v Domě umění. Po získání členství ve svazu již mohl pracovat samostatně. Postupem času jsem měl tolik zakázek, že jsem se jim nemohl věnovat při zaměstnání. V roce 1982 jsem požádal o svobodné povolání a odešel z divadla, vzpomíná Milan Michna na úplné začátky podnikání. Ty však nebyly lehké. Svobodné povolání neumožňovalo zaměstnávat další lidi, ale na kování musí být alespoň dva. I když někdy pomohli známí, práci si musel usnadnit tak, aby ji mohl dělat sám. Po revoluci vznikla firma Umělecké kovářství Milana Michny. Prvním zaměstnancem byl syn Milana Michny, který do té doby pracoval v uměleckých řemeslech. V následujících letech se dílna postupně rozšiřovala. materiál Je ohříván ve výhni Mnoho lidí o kovařině neví. Mladší generace nás zná jen z pohádky a plete si nás s čertem, říká s nadsázkou Milan Michna. I když jsou v kovárně zpracová- vány různé kovy, tradičním materiálem je železo. Vzhledem k tomu, že se jedná o tvrdý materiál, je třeba jej nejprve ohřát. K tomu slouží výheň, kde je používáno speciální kovářské uhlí (pozn. dříve se mu říkalo antracit). Aby bylo dosaženo vyšší výhřevnosti, je pod uhlí vháněn vzduch. V dnešní době již nemusí kovář vhánět vzduch mechanickým měchem, ale jsou používány elektrické ventilátory. Železo potřebujeme nahřát na 1200 až 1300 stupňů, aby bylo dostatečně poddajné a dalo se tvarovat. Železo se dá ohnout, napěchovat, vytvořit kulatý či čtyřhranný otvor, kovářsky svařit, přesazovat, vytvořit špice Z jednotlivých dílů se skládá konkrétní výrobek. zpracovávány JSou i barevné kovy Kovář se ani v dnešní moderní době neobejde bez kovadliny a kladiva. K dosažení požadovaného ohybu se používají různé typy kladiv a speciálních nástavců. Na začátku výroby je zapotřebí připravit návrh a zajistit vhodný materiál. Ve většině případů vytváříme dva až tři návrhy, ze kterých si zákazník vybere. Každé období je charakteristické použitým materiálem, to musí být respektováno. Materiál nakupujeme v obchodech s hutním materiálem, kde lze koupit kulatinu, různé hranoly, šestihrany, pásovinu, plechy apod. Z těchto polotovarů vyrábíme jednotlivé prvky, vysvětluje kovář Michna. V zahradě, která slouží i jako galerie, jsme se seznámili se základními zásadami výroby železné brány. Základem každé brány je rám. Konstrukce musí být dostatečně pevná, aby nedošlo k jejímu svěšení. Nezbytným prvkem jsou masivní závěsy, které jsou u těžkých bran umístěny dole. Nestačí tedy běžné panty, jaké můžeme vidět u klasických dveří. I klika má své místo, a to obvykle ve výšce jednoho metru. Z bezpečnostních důvodů je dána i vzdálenost (tzv. rozpaly) jednotlivých příček, a to maximálně 15 centimetrů. Všechny díly jsou připevněny k nosnému rámu. Kromě bran, plotů a mříží nabízí kovářství i řadu dalších výrobků. Příkladem mohou být nejrůznější grily, topidla, rožně, kování na dveře a okna, vrata, svítidla i doplňky do domu (např. schránky, čísla). Vyráběny jsou i věšáky, plastiky do interiérů, konstrukce apod. Vyrobit lze v podstatě vše, co můžeme namalovat, uzavírá Milan Michna. Milan Michna popisuje základní zásady, které je třeba při výrobě železné brány dodržet. Bez kovadliny a kladiva se kovář neobejde ani v dnešní době. Výrobní hala je rozčleněna do několika částí zámečnickou dílnu, svařovací kout, prostor pro kování. Vně budovy je zastřešená tzv. stříkárna. Na fotografii je Vandrovní kolo. Ostré hrany musí být odstraněny. Pomohou stroje na leštění a broušení. Vedle výrobní haly je prodejní galerie. K výstavě práce kováře slouží i přilehlá zahrada. Přehled hlavních dotací pro žadatele z veřejného sektoru červen 2011 Červen je pro města a obce na dotační příležitosti relativně bohatý. A to zejména možnostmi v Operačním programu Životní prostředí zde je připraveno přes devět miliard korun. Ve strukturálních fondech již reálně zbývá méně než 22% alokace celého programového období. Některé operační programy již budou v nejbližší době zcela vyčerpány. V dubnu 2011 jsou ve sledovaných programech žadatelům k dispozici následující dotační výzvy: Program Rozvoje venkova 1. (PRV) V červnu budou přijímány žádosti hned v devíti opatřeních. Mezi nimi například na stavby a technologie pro živočišnou či rostlinnou výrobu, obnovu lesů a podporu cestovního ruchu v malých obcích. V tomto kole budou rozděleny přibližně 3 mld. korun. Hlavním opatření v PRV, o které je mezi našimi municipálními klienty nejvyšší zájem, je část Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel. Zde půjde o dotace na zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, veřejné vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu, informační a školící centra, zázemí pro společenské, kulturní, sportovní a ostatní občanské vybavení a služby. Přijímání žádostí do tohoto opatření se očekává v říjnu Operační program Životní 2. prostředí (OPŽP) V OPŽP byly v květnu vyhlášeny dvě nové výzvy, konečný termín pro podávání žádostí je resp Jde o dotace na omezování rizika povodní (varovné a výstražné systémy před povodněmi a úprava koryt a výstavba poldrů), dále dotace na systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných komunálních a nezemědělských odpadů, výsadbu zeleně ee e e e e dotační poradna v krajině. Dotace lze podávat i v prioritní ose zaměřené na projekty obnovitelných zdrojů energií, a to jak na kotelny využívající OZE, tak i na větrné, geotermální a malé vodní elektrárny. Podporovaná je i kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Výzvy v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí byly aktualizovány (zmírnění podmínek pro žadatele posunutí termínu pro doložení žádosti o vydání územního rozhodnutí). Termín pro předkládání žádostí byl posunut na listopad resp. prosinec Stále je otevřena výzva na regionální systémy pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu a zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu, uzávěrka je Regionální operační program 3. Jihovýchod Pro obce budou v ROP Jihozápad zajímavé dvě výzvy. Od do lze požádat o podporu na revitalizaci brownfieldů na zařízení neziskové sociální péče v obcích nad 500 obyvatel. Ve stejném termínu bude otevřena výzva na rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. Dále je otevřena výzva na projekty IPRM v Brně a Jihlavě. Regionální Operační program 4. Moravskoslezsko V červnu je otevřeno několik výzev (rozvoj cestovního ruchu a vzdělávací infrastruktury), ale příjemcem je jen Moravskoslezský kraj. Pro běžné žadatele je stále otevřena výzva na turistickou infrastrukturu ve vybraných oblastech a výzva na projekty v IPRM měst nad 50 tis. obyvatel. Regionální operační program 5. Střední Morava V ROP Střední Morava jsou momentálně otevřeny pouze výzvy na rozvoj předem vymezeného území Bouzovsko a Staroměstsko. Pro úplnost uvádíme i výzvu na rozvoj olomouckého výstaviště. Výzvy v nejsledovanější oblasti rozvoj měst jsou plánovány až na konec letošního roku. JAN ROSEN EU Point Komerční banky

13 ČERVEN 2011 STRANA 13 INZERCE Viva Cuba na Kaskádě Více než tisíc Ostravanů se přišlo podívat, jak se vyrábí teplo a elektřina ELEKTRÁRNA TŘEBOVICE V OSTRAVĚ, KTEROU VLASTNÍ A PROVOZUJE SPOLEČNOST DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA, USPOŘÁDALA POSLEDNÍ KVĚTNOVOU SOBOTU SVŮJ PRVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. AKCE SE SETKALA S VELKÝM OHLASEM JEDINEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI PROHLÉDNOUT SI AREÁL ZÁVODU VYUŽILO VÍCE NEŽ 1000 LIDÍ. Zde jsou spokojení vítězové, zprava Tomáš Dimun, Jaromír Klanica a Pavel Zeman si odnesli trofeje a řadu cen. GOLFOVÝ AREÁL KASKÁDA V JINAČOVICÍCH SE NA JEDEN DEN PROMĚNIL V POHODOVÝ KARIBSKÝ OSTROV UPROSTŘED RYZE MORAVSKÉ KRAJINY. MOHOU ZA TO ORGANIZÁTOŘI GOLFOVÉHO TURNAJE MORAVSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, KTEŘÍ SEM PŘINESLI KUBÁNSKÉ RYTMY, NÁPOJE, JÍDLO I PROSLAVENÉ HAVANSKÉ DOUTNÍKY. Návštěvníky nejvíce zajímalo, jak a kde se vyrábí teplo, které Dalkia Česká republika dodává ostravským domácnostem. Průvodci z řad zaměstnanců provedli účastníky provozem, aby jim ukázali, kde se skladuje uhlí a jak se dostává do téměř čtyřicetimetrových kotlů, jak vypadá kotelna, kde se vyrábí teplo a elektřina, jak to funguje ve velínech, odkud se vše řídí a kontroluje, nebo na jakém principu pracuje nové ekologické zařízení pro snížení emisí. Návštěvníci všech věkových kategorií se často ptali na výšku komínů a chladících věží, ale také na objemy kotlů a množství uhlí, které se za rok v Třebovicích spálí. Součástí Dne otevřených dveří byla také výstava fotografií z historie i současnosti elektrárny. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu. Elektrárna Třebovice zásobuje teplem prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (357 km) většinu ze 100 tisíc ostravských domácností a zároveň vyrábí a dodává elektřinu do distribuční sítě. V roce 2010 zde bylo zprovozněno zařízení na odsíření a denitrifikaci spalin, díky němuž emise SO 2 a NO x z tohoto zdroje klesly o 10 % oproti uloženým emisním stropům, což má příznivý vliv na ovzduší na Ostravsku. (pr) Jednatelka pořádající společnosti Magda Slaninová sice nehrála, ale o roli hostitelky se postarala na výbornou A tady už vítězný doutníček. Zbyněk Buš si jej za první místo ve své kategorii rozhodně zaslouží Nechyběla velká auta a nejmenší začínající golfisté Dominika Feglová a Michal Konečný, vicemistři České republiky ve standardních tancích, rozvířili parket v rytmu salsy Trochu náročnější je hra z písku Vinařství Reisten připravilo tradiční ochutnávku vín, která na našich turnajích nemůže chybět Golfový trenér Michal Černatovič vysvětluje začátečníkům, že golf je taky někdy dřina HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI Autorizovaný dealer ORGANIZÁTOR SERVISNÍ PARTNEŘI

14 STRANA 14 červen 2011 bus i N e SS SNídANě )) ve zkratce )) Třífázové testy jaderných elektráren Jaderná energetika Zátěžové testy jaderných elektráren v Evropské unii, které jsou reakcí na události v japonské Fukušimě, budou třífázové. Potvrdil to eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger. Plánované testy by měly podle něj zahrnovat kromě obvyklých živelných otázek také testy na rizika způsobená lidským faktorem, a to včetně teroristického útoku. V první fázi prověří zařízení jeho vlastní management podle svých standardů a doporučení Komise. Ve druhé fázi provede kontrolu příslušný regulační úřad členského státu, v případě České republiky Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Ve třetí potom nadnárodní agentura, ovšem s povolením národního státu, popisuje český poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc. )) Nové vědeckotechnické centrum V Jihlavě vyroste do roku 2014 nový Vědeckotechnický park a Centrum pro transfer technologií Vysočina. Zaměří se především na energetiku a jeho provozovatelé si slibují, že se díky tomu stane jedním z klíčových technologických pracovišť v zemi. Celkem do něj investují přes 400 milionů korun. V rámci vědeckotechnického parku vznikne více než 50 pracovních míst, dalších 150 až 200 pozic by se mělo objevit u spolupracujících firem. Výstavba protipovodňových opatření v Olomouckém kraji pokračuje PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Pracovní snídaně se zúčastnili zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Státního fondu životního prostředí, státního podniku Povodí Moravy a čelní představitelé měst a obcí. FOTO: Tomáš Škoda )) hlavní závěry I když probíhá realizace jednotlivých projektů pomaleji, než se původně předpokládalo, je dán jasný směr. O protipovodňových opatřeních nestačí mluvit jen v době, kdy probíhají. Povodně nestačí řešit, až udeří, ale již dnes, kdy jsou k dispozici prostředky na realizaci protipovodňových opatření. V některých místech se pouze projektuje, ale nic nestaví. Důvodem jsou nevyřešené majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků. Je třeba vysvětlit vlastníkům pozemků nutnost výstavby protipovodňových opatření. V následujících letech bude pokračovat výstavba přírodně blízkých i technických protipovodňových opatření. )) výstavba mostů bude levnější Mostní objekty patří k nejnákladnějším částem dopravní infrastruktury, podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tvoří až 40 procent všech nákladů na stavbu dálnic a silnic v Česku. ŘSD připravilo sérii opatření, která povedou k efektivnější a úspornější výstavbě mostních objektů. Mezi novinky patří například soutěže na realizaci samostatných mostních objektů v předstihu před navazující silniční komunikací či rozdělení mostních objektů do dvou skupin. U mostů velkých rozpětí bude probíhat na mostní objekty samostatná soutěž a zadávací dokumentace bude jen se základními parametry. Kolik ještě zbývá? mld. Ve strukturálních fondech stále zbývá k rozdělení: 163 miliard korun, tedy 22 % Zdroj: KB do výstavby protipovodňových opatření v olomouckém kraji Se Již investovaly stovky milionů korun. NA ReAlizAci TechNických i přírodně blízkých opatření prostředky STále JSou. roman müller Olomouc Dne 10. května 2011 uspořádala společnost Magnus Regio pracovní snídani na téma Protipovodňová opatření v Olomouckém kraji. Cílem tohoto setkání bylo nejen poskytnout celkový pohled na současný stav protipovodňových opatření v Olomouckém kraji, ale i představit plány do budoucna. V diskuzi se představitelé měst a obcí podělili o aktuální problémy se zástupci kompetentních institucí. Akce se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a primátora města Olomouce Martina Novotného. I když se většina lidí zajímá o povodně nejvíce v době, kdy probíhají, příslušná ministerstva, krajské úřady, zástupci státních podniků povodí, obce i města musí na projekty protipovodňových opatření nahlížet z dlouhodobého hlediska. Od prvních povodní byla v Olomouckém kraji realizována celá řada přírodně blízkých a technických protipovodňových opatření. Přímo v Olomouci již byla realizována první etapa výstavby protipovodňových opatření ta spočívala ve vybudování více než půl kilometru dlouhého obtokového kanálu za 380 milionů korun s jezem a rybochodem včetně dvou mostních objektů. Kanál by měl chránit Olomouc před stoletou vodou. peníze JSou STále k dispozici Podle informací primátora Olomouce Martina Novotného budou v následujících letech realizovány další dvě etapy (pozn. druhá etapa je rozdělena do dvou částí). První část druhé etapy spočívá ve vybudování nejrůznějších hrází a jiných protipovodňových opatření. Na jihu města by se mělo s realizací začít již letos, uvedl Martin Novotný. Pro Olomouc bude nejsložitější druhá část druhé etapy, týká se totiž koryta řeky Moravy přímo v centru města. Koryto bude rozšířeno a změní se jeho podoba. Součástí úprav bude i přebudování dvou významných mostů. S realizací této etapy by se mělo začít v letech 2014 až Třetí etapa se týká zbytku severní části koryta Moravy v Olomouci. Třetí etapa má zatím pouze základní obrysy, uvedl primátor Olomouce Martin Novotný. Největším problémem je městská část Chomoutov, která bývá postižena při každé větší vodě. Zde však náklady na vybudování protipovodňových opatření překračují hodnotu ochráněného majetku. Představeny byly i plány realizace protipovodňových opatření v Pobečví. Státní podnik povodí Moravy i zástupci dotčených obcí se shodují na tom, že s některými vlastníky pozemků se stále nedaří vyřešit majetkoprávní vztahy. Například v Litovli či Hranicích se kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahům stále jen plánuje, ale nic nerealizuje. V Hranicích jsou navíc problémem i přírodně blízká opatření, jejichž realizaci blokují ochránci přírody. Protipovodňová opatření jsou financována z několika zdrojů. V Operačním programu životního prostředí je na různé typy protipovodňových opatření vyčleněna částka kolem 200 milionů eur. Doposud byla vyčerpána pouze pětina, což není uspokojivý stav. Povodně by se neměly řešit až udeří, ale již dnes, kdy jsou prostředky k dispozici, uvedl vedoucí Odboru ochrany přírody Státního fondu životního prostředí ČR Michal Slezák. vlastníci pozemků výstavbu komplikují Ministerstvo zemědělství zajišťuje nejvýznamnější finanční zdroj pro protipovodňová opatření. Jedná se o program Podpora prevence před povodněmi, který běžel v letech 2002 až 2007 takzvanou první etapou. V současné době se realizuje druhá etapa a je připravována třetí. Za období od roku 2002 do roku 2013 bude do protipovodňových opatření v Olomouckém kraji investována částka blížící se k 1,5 miliardě korun, uvedl ředitel Odboru státní správy ve vodohospodářství a správy povodí ministerstva zemědělství ČR Daniel Pokorný. Do manažerských pozic se stále častěji Dostávají ženy. JedNou z úspěšných Je obchodní manažerka SpolečNoSTi moduslink. Klienty obchodní manažerky Evy Vrzalové ze společnosti ModusLink Global Solutions jsou japonské firmy Toshiba a Sony. Řídí projekty s ročním obratem několika milionů eur. Jejím úkolem je fyzické uvedení produktů svěřených firem na trhy v Evropě a na Blízkém východě. ModusLink je americká společnost s pobočkami ve dvaceti zemích světa. Jedna z nich se nachází v brněnském CTP Parku. Společnost figuruje jako určitý prostředník mezi výrobci elektroniky a zákazníky, kam patří především velké obchodní řetězce. Klient, v mém případě společnost Toshiba či Sony, pošle prostřednictvím Eva Vrzalová: Řízení japonských projektů je pro mě velkou zkušeností Rozdílný přístup k projektům Když Čech dostane úkol, hned se na něj vrhne. Rychle začne s realizací a následně řeší problémy a snaží se projekt dokončit. Japonci ke každému projektu přistupují tak, že vše nejdříve pečlivě naplánují. K projektům tedy přistupují úplně jinak. propojených informačních systémů objednávku, kam se má dostat například paměťová karta, říká Eva Vrzalová dívat Se očima JApoNSkA Úkolem jejího týmu je nejen zajistit efektivní přijetí, zpracování a odeslání objednávek v řádu několika málo hodin, ale především návrh retailového balení výrobku, zajištění komponentů od lokálních dodavatelů a jeho výrobu. úspěšné manažerky Výrobce se tedy specializuje pouze na výrobu svých produktů a já se starám o jejich fyzické uvedení na trh, optimalizuji cestu výrobku na trh a snižuji náklady klienta, vysvětluje Vrzalová. Do obchodního týmu společnosti ModusLink se dostala Eva Vrzalová přes klasické výběrové řízení. Lidé, se kterými jsem se ve společnosti setkala, na mě velmi dobře zapůsobili. Již po odchodu z předchozího zaměstnání jsme věděla, že chci být i nadále součástí dynamické firmy, která se nebojí inovací. Tuto podmínku ModusLink stoprocentně splňoval, popisuje důvody nástupu do firmy Eva Vrzalová. Společnosti Toshiba i Sony spadají do skupiny zákazníků z asijských zemí. Měla jsem to štěstí, že japonských klientů se většina manažerů ve firmě obávala. Japonci potřebují trpělivost, je třeba s nimi o projektech hodně mluvit, stále něco vysvětlovat to pravděpodobně většinu manažerů příliš nelákalo. Japonce jsem si však oblíbila a dnes jsem za tuto volbu ráda, vysvětluje Eva Vrzalová. Na začátku měla však i ona obavy z toho, jak ji Japonci jako ženu mezi sebe přijmou. Obavy se ale při obchodních jednáních ukázaly jako zbytečné. Spolupráce však nebyla hned od začátku úplně jednoduchá. Japoncům musí podle Vrzalové člověk porozumět, nesmí tam jít s přístupem Čecha nebo Američana. Musí se dívat na svět očima Japonska, jen tak lze docílit spolupráce. Potřebují si například povídat o problému se čtyřmi dalšími kolegy. S tím jsme měli ze začátku hodně velké problémy, protože na jednání byli Češi, Američani, Holanďané, Irové a museli jsme se všichni dorozumět. Než jsme se pochopili, objevovaly se stížnosti ze strany klienta. Dnes už jsme však dokonale sladěný tým, dodává Vrzalová. Dosavadní spolupráce se zahraničními firmami paní Vrzalové ukázala, že člověk musí být neustále otevřený novinkám a inovacím. Nestačí vycházet jen z toho, co jsme se před deseti lety naučili. I když současná práce Evu Vrzalovou stále baví, láká ji do budoucna i vlastní podnikání. Chtěla by například pomáhat firmám k jejich dalšímu rozvoji a v oblasti implementace novinek. Osud ovšem ukáže, zda to bude v ModusLinku, nebo někde jinde. (rm) Eva Vrzalová manažerka ModusLink

15 červen 2011 STrAnA 15 S ervis K sousedům bez pracovního povolení rakousko A německo OTevírAjí Brány na Svůj pracovní Trh DOkOřán. prvního května po SeDMi letech TOTiž skončilo přechodné období, které OMezOvAlO volný pohyb pracovníků i SlužeB. naši SOuSeDé Se TAk STávAjí lákavou podnikatelskou DeSTinAcí. hana nečasová Seriál Podnikatelům se nyní otevřou nové možnosti v uplatnění na rakouském či německém trhu. Zkušenosti ukazují, že volný trh je ve svém důsledku ku prospěchu všem zemím a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie jako celku, míní ředitel Hospodářské komory Petr Kužel. Konec veškerých omezení však skončení přechodného období českým firmám nepřinese. Přestože povinnost získat v Německu a Rakousku pracovní povolení českým firmám odpadla, ostatní formality spojené s vysíláním pracovníků zůstanou beze změny. Kamenem úrazu se mohou stát zejména pracovněprávní podmínky státu, podnikatelé si budou muset ohlídat zejména výši minimální mzdy pokud pro daný obor existuje, maximální délku pracovní doby nebo třeba ochranu zdraví a bezpečnosti při práci. Firmy by si měly hlídat také povinnosti týkající se daní z příjmu, DPH, případných odvodů do takzvané dovolenkové pokladny u stavebních profesí apod. )) perspektivní obory Rakousko elektronika a elektrotechnika strojírenství, stavebnictví a stavební materiály potravinářský průmysl technologie zpracování biomasy, bioplynu alternativní domácí systémy vytápění informační technologie, software německo elektrotechnický průmysl stavebnictví a stavební materiály zdravotnická technika energetika voda, odpady a životní prostředí služby V nadcházejícím období lze očekávat zvýšenou frekvenci kontrol. V Rakousku navíc s koncem přechodného období začal platit zákon o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu, který bude nedodržování povinné výše minimální mzdy trestat vysokými pokutami. Firmy, které se chystají do Rakouska nebo do Německa vyslat své zaměstnance, musí totiž nejdříve vyřídit formality týkající se sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Nejprve si musí na místně příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení nechat vystavit osvědčení o příslušnosti pracovníka k českému systému sociálního zabezpečení, vystavení tohoto průkazu se může protáhnout až na 30 dní. Mimoto by měla firma zajistit, aby vyslaní pracovníci byli vybaveni Evropským průkazem zdravotního pojištění. Je třeba počítat také s tím, že i po skončení přechodných období bude Rakousko a ve vybraných oborech také Německo nadále uplatňovat takzvanou notifikační povinnost. Před zahájením prací musí firma nadále zasílat notifikační formulář příslušnému úřadu. OhlAšOvAcí povinnost V Rakousku je tímto úřadem Ministerstvo financí (KIAB) Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung, v Německu pak Spolkové finanční ředitelství západ Bundesfinanzdirektion West, Finanzkontolle Schwarzarbeit. V případě, že je předmět činnosti české firmy v Rakousku nebo Německu regulován, vzniká jí taktéž povinnost ohlásit záměr vykonávat tuto činnost příslušnému uznávacímu orgánu. České firmy, které chtějí budovat své pobočky v Německu či Rakousku nebo tam plánují vyslat své zaměstnance, mohou informace získat na regionálních pobočkách Hospodářské komory a jednotných kontaktních místech při živnostenských úřadech. Ministerstvo práce a sociálních věcí a především pak krajské pobočky úřadů práce a jejich kontaktní pracoviště v pohraničí již zaznamenaly zvýšený zájem veřejnosti o informace a poradenství, jak v zemích EU pracovat. Ministerstvo však žádný velký zlom ve vzájemném zaměstnávání neočekává. Nepočítáme s odchodem většího množství lidí. Od roku 2004 se postupně otevíraly pracovní trhy všech evropských zemí a migrační potenciál České republiky byl v tomto směru do značné míry vyčerpán, uvedl ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK INZERCE: do VYDAVATEL: Magnus Regio, s. r. o., Dvořákova 14, Brno, telefon: JEDNATELKA SPOLEČNOSTI: Magda Slaninová ASISTENTKA: Věra Dačevová, tel: , gsm: , REDAKCE: šéfredaktor: Ing. Roman Müller, gsm: , redaktoři: Mgr. Hana Nečasová, Ing. Mojmír Žáček, foto: Tomáš Škoda PRODUKCE: Nela Parmová, tel.: , gsm: , OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: obchodní ředitelka: Monika Syslová, tel: , gsm: obchodní manažeři: Ing. Simona Šedivá, tel: gsm: , MARKETING: Mgr. Pavla Rozkošná, tel: , gsm: , SAZBA: JONATÁN, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, TISK: Tiskárna Helbich, a. s., Valchářská 36, Brno, REGISTRACE: MK ČR E inzerce Moderní docházkové systémy DOcházkOvé SySTéMy jsou určeny pro naplnění povinnosti zaměstnavatelů, uložené zákoníkem práce, k evidenci pracovní DOBy, práce přesčas, noční práce A pracovní pohotovosti A Dále pracovních cest, DOvOlených, přestávek A překážek v práci. Evidence pracovní doby Nejviditelnější komponentou docházkového systému je docházkový terminál, nahrazující někdejší píchačky elektronickým zařízením. Docházkový terminál, jakkoli programovatelný a sofistikovaný, ale určitě není rozhodující částí systému. Těžiště kvalitního docházkového systému spočívá především v softwarovém řešení. Moderní docházkové systémy musí být schopné zpracovávat pevnou i pružnou pracovní dobu s rovnoměrným i nerovnoměrným rozdělením, různé typy směn, přerušení pracovní doby, dovolené, evidovat noční a přesčasovou práci, pohotovost a pracovní cesty a současně hlídat splnění všech zákonných požadavků a limitů. Vazba na personální systémy Důležitá je vazba na personální agendu, neboť docházka se eviduje pro osoby v pracovně právním vztahu k zaměstnavateli. Neméně důležitá je vazba na zpracování platů a mezd, které závisí na evidenci odpracované doby. Klíčová je podpora procesů žádostí, povolování a schvalování (například dovolených, přesčasů a pracovních cest) prostřednictvím konfigurovatelného systému, který respektuje organizační strukturu a oprávnění nadřízených. Samoobslužné funkce Dnes již prakticky nezbytnou částí docházkového systému jsou samoobslužné funkce, prostřednictvím kterých mohou zaměstnanci zjišťovat plán směn, kalendář dovolených, plánovat, zadávat nebo upravovat záznamy docházky a podávat žádosti prostřednictvím web rozhraní. Pro zaměstnance, kteří nemají vlastní počítač, poskytuje tyto služby docházkový terminál. Docházkové terminály Většina současných systémů získává vstupní data prostřednictvím docházkových terminálů. Existuje řada typů terminálů, od nejjednodušších, pouze s pevně přiřazenými tlačítky, přes specializované terminály s textovým nebo grafickým displejem až po průmyslové tablety s dotykovou obrazovkou a plnohodnotným operačním systémem. Právě použití dotykových tabletů dává vývojářům i uživatelům univerzální a ergonomickou platformu pro implementaci funkčně bohatých docházkových terminálů. Docházkové terminály mohou poskytovat řadu doplňkových funkcí, zejména pro uživatele, kteří nemají přístup k vlastnímu počítači. Identifikační čipové karty K vytvoření docházkového záznamu na terminálu se zpravidla používá bezkontaktní čipová karta, nebo jiný identifikační předmět, vzácněji snímač biometrických údajů. Mobilní klient Zajímavou variantou pro evidenci docházky je mobilní klient, založený na využití chytrých telefonů (smartphone). Zaměstnanci, kteří tráví většinu pracovní doby u zákazníků a na zahraničních pracovních cestách, mohou pořizovat docházkové záznamy prostřednictvím web rozhraní chytrého telefonu. Vedle jednoduchého ovládání poskytuje tato platforma i funkce geolokace, které lze volitelně využít pro uložení skutečného místa pořízení záznamu. Přizpůsobení potřebám uživatelů Vzhledem k různým požadavkům zaměstnavatelů, měnící se legislativě a komplikované definici některých pojmů (jako příklad lze uvést přesčas při pružné pracovní době) musí být moderní docházkový systém velmi obecný a široce konfigurovatelný. Správná implementace docházkového systému zpravidla vyžaduje kvalifikovanou službu zkušeného týmu dodavatele. IVO ROSOl Autor je ředitelem vývojové divize společnosti OKsystem V příštím čísle Moravského hospodářství se dočtete: )) novinky v oblasti železniční a letecké dopravy na Moravě )) rychlovlaky v české republice: Dočkáme se rychlého spojení? )) Třídění odpadů a jejich energetické využití )) informační technologie ve službách medicíny )) Bankovní produkty a služby pro municipality Máte zájem získávat zdarma Moravské hospodářství? Objednejte si další číslo na adrese: Červencové číslo Moravského hospodářství dostanete na Váš stůl do 8. července Rejstřík firem AWT 10 CB Richard Ellis 10 ČEKIA 10 Čepro 9 ČEZ 1,2,4,6 Coca Cola 10 CTP 5,1,14 Cushman & Wakefield 10 CzechInvest 9 Dalkia ČR 1 DB Schenker 10 DPMB 1.8 E.ON 1.2 EGÚ Brno 1 Home Credit 5 Hospodářská komora 15 Jones Lang LaSalle 5 Komerční banka 12 Kordis JMK 8 Metrostav 9 Microsoft 10 ModusLink 14 OTE 2 ŘSD ČR 14 Sdružení automobilových dopravců 8 Sdružení obrany spotřebitelů 2.4 Sergo 10 Sony 14 Svaz průmyslu a dopravy 5 Toshiba 14 Znovín 10 seznam inzerentů Advanced World Transport a. s. 9 CARTec motor, spol. s. r. o. vkládka Crystalis s. r. o. 6 ČEPS, a. s. 7 Česká pojišťovna a. s. vkládka Česká spořitelna, a. s. 13 Dalkia Česká republika, a. s. 13 Energy Zero, s. r. o. 5 Enviros, s. r. o. 16 Hotel GUSTAV MAHLER*** 9 Komerční banka, a. s. 3 KORDIS JMK, spol. s. r. o. 8 OKsystem s. r. o. 15 RPG RE Management, s. r. o. 11 RWE Distribuční služby, s. r. o. 5, 16 SPP CZ, a. s. 7

16 STRANA 16 červen 2011 i N zer ce Poradenství se značkou ENVIROS Kdybychom měli co NejSTRučNěji vyjádřit zaměření SpolečNoSTi enviros, S. R. o., mohli bychom NApSAT, že Se zabývá poradenstvím, A To zejména v oblastech energetiky A životního prostředí, KTeRé Se dnes dostávají STále více do popředí zájmu. Společnost ENVIROS působí na českém trhu již více než 16 let, avšak i po poměrně dlouhé době přichází s inovativními myšlenkami, což ji řadí mezi lídry trhu i společnosti, které mají vnitřní sílu k dalšímu rozvoji. Nelze opominout ani to, že je členem mezinárodní skupiny SKM Enviros a že kupříkladu kolegové z Velké Británie stáli u zrodu takových projektů, jako je Media City v Manchesteru. Služby se značkou ENVIROS se vyznačují vysokou profesionalitou a jejich kvalit si cení obzvláště odborníci. Kupříkladu díky účasti na vzdělávacích projektech se s nimi však setkává i široká veřejnost. epc Neboli SmluvNě zaručené úspory Velmi zajímavou službou je bezesporu poradenství v oblasti živě se rozvíjejících a ze strany EU podporovaných projektů EPC (Energy Performance Contracting), tedy energetických služeb se zaručeným výsledkem, kdy se náklady celé investice splácejí až z úspor dosažených díky realizaci investice na zavedení úsporných ENVIROS, s. r. o. Na Rovnosti 1, Praha 3 Tel.: Fax: Ostravská kancelář Teslova 1129/2b, Ostrava-Přívoz Tel.: Mobil: opatření. Energetické služby se u nás začaly rozvíjet jako v jedné z vůbec prvních evropských zemí už od roku 1990 a mimořádné zkušenosti řadí české poskytovatele energetických služeb sdružené v Asociaci poskytovatelů energetických služeb (APES) mezi evropskou špičku v oboru. Technická asistence při zavádění projektů EPC patří ke službám, které ENVIROS, člen zmíněné asociace, rozvíjí již řadu let. Obvyklá úspora nákladů dosažená členy APES pomocí energetických služeb se smluvně zaručeným výsledkem se pohybuje od 25 % ročně, výjimkou však nejsou ani úspory kolem %. Lze navíc očekávat, že v souvis- losti s dopady rozpočtových škrtů na investice bude pro veřejný a státní sektor tento způsob dosahování úspor stále zajímavější. dotační poradenství ENVIROS poskytuje také velmi úspěšně komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, a to především v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) a Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V OPPI se ENVIROS zaměřuje zejména na program Eko-energie (prioritní osa 3), kde může využít zkušenosti a znalosti z oblasti energetiky. V OPŽP jsou pro klienty společnosti nejzajímavější prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. ENVIROS zajišťuje poradenské služby v oblasti dotací tzv. na klíč, tedy od přípravy projektu až po přípravu výběrových řízení, monitoringu a závěrečné žádosti o platbu. Počtem podaných a schválených projektů se ENVIROS řadí mezi nejúspěšnější poradenské společnosti na trhu. Důvodem úspěchu je především poradenství před samotným podáním žádosti, kdy dochází ve spolupráci s klientem k optimalizaci a úpravám projektu tak, aby dosáhl maximálního přínosu, a tím i maximálního hodnocení při procesu schvalování dotace. V oblasti dotačního poradenství nelze pominout ani významné projekty ze zahraničí, z nichž si zmínku zaslouží alespoň program SLOVSEFF, v jehož rámci EN- VIROS kromě propagace energetických úspor poskytuje zdarma technické a ekonomické poradenství, jako je zpracovávání energetických auditů a studií proveditelnosti na Slovensku. obnovitelné zdroje energie (oze) ENVIROS nabízí široké portfolio služeb v oblasti OZE od fotovoltaických elektráren (FVE) až po využití biomasy či malé vodní elektrárny. Klíčovými poradenskými produkty společnosti v oblasti podpory přípravy a financování projektů FVE jsou energetické audity, finanční analýzy projektů FVE, technické due diligence lokalit pro výstavbu FVE a projektů FVE ve všech stadiích přípravy a provozu v případě akvizic či refinancování projektů a technický dozor při výstavbě projektů FVE. Energetické využití biomasy podporuje formou zpracování technicko-ekonomických studií, energetických auditů a podobných dokumentů, které potenciálním investorům zajistí optimální využití vložených investičních prostředků. Provádí převážně projekty na spalování biomasy pro výrobu tepla (u větších výkonů i výrobu elektrické energie) nebo výrobu bioplynu s následnou kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Sleduje však i nové formy výroby energie z biomasy, které jsou již ve fázi provozu demonstračních zařízení. energetické AudiTy A m&t ENVIROS realizuje energetické audity již od roku 1994, a to pro podnikatelské subjekty v průmyslu i provozovatele budov, přičemž má i bohaté zahraniční zkušenosti. Kromě energetických auditů zavádí také systémy energetického řízení (tzv. Monitoring & Targeting neboli M&T), posuzuje technickou a ekonomickou kvalitu projektů, poskytuje obecné energetické a environmentální poradenství, podílí se na přípravě koncepčních a strategických záměrů státních i regionálních a místních orgánů, na přípravě finančních nástrojů a dotačních programů, legislativy, norem a standardů. Jihomoravská plynárenská, a.s. ZEMNÍ PLYN ELEKTŘINA

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s.

E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb. Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. E.ON dodavatel elektřiny, plynu a souvisejících služeb Ing. Luboš Jedlička E.ON Energie, a.s. Koncern E.ON Společnost s jasným zaměřením a s vedoucí pozicí na trhu s elektřinou a plynem Jeden z největších

Více

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy Tadeáš Ochodek Rožnov pod Radhoštěm, Beskydský hotel RELAX 28.-29.2. 2008 Název projektu:

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Elektrárny A1M15ENY přednáška č. 1 Jan Špetlík spetlij@fel.cvut.cz v předmětu emailu ENY Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Dělení a provoz výroben elektrické

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s. ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef

Více

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC

PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Optimum Energy, s.r.o. Radlická 520/117, 150 00 Praha 5 e-mail: obchod@optimumenergy.eu PRODUKTOVÉ ŠKOLENÍ Energetický Poradce_BASIC Město, 00.11.2222 1 OPTIMUM ENERGY 2 Optimum Energy, s.r.o. Společnost

Více

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Program EKO-ENERGIE investiční podpora projektů OZE a úspor energie v období 2007-2013 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha duben 2007 Projekty podpořené v období 04-06 Program eko-energie

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu

Plynárenství v ČR v roce 2012. Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Plynárenství v ČR v roce 2012 Ing. Oldřich Petržilka prezident České plynárenské unie člen Výkonného výboru a Rady Českého plynárenského svazu Jesenná konferencia SPNZ Horný Smokovec, 4.10.2012 První

Více

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o. Úvod do problematiky Současná energetická spotřeba v České republice je pokryta z více než 50 % domácími zdroji primární energie. Ukazatel dovozní energetické

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Miroslav Kyncl Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Současný stav v zásobování vodou a odkanalizování Výrazné kvalitativní i kvantitativní změny Počet obyvatel napojených na veřejné vodovody

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

Vítejte ve světě plném energie.

Vítejte ve světě plném energie. Profil společnosti Vítejte ve světě plném energie. Milé dámy, vážení pánové, Výroba a prodej energií jsou jedním z největších hospodářských odvětví. Tvoří vždy přítomný a z velké části neviditelný, ale

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Úvod: Co je to kogenerace?

Úvod: Co je to kogenerace? Obsah: Úvod:... 2 Co je to kogenerace?... 2 Jak pracuje kogenerační jednotka?... 3 Výhody kogenerace... 4 Možnosti nasazení... 4 Typické oblasti nasazení kogeneračních jednotek... 5 Možnosti energetického

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 %

TISKOVÁ INFORMACE. Tisková informace, 11.7.2011. Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Ceny plynu vzrostly za dva měsíce o 7,6 % Ceny zemního plynu vzrostly v průběhu června a července u většiny dodavatelů v průměru o 7,6 %, některé tarify zdražily až o 10 %. 14

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více