Zranění dětí způsobená úrazem a jejich léčba 06. Zdravotnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zranění dětí způsobená úrazem a jejich léčba 06. Zdravotnictví"

Transkript

1

2 Zranění dětí způsobená úrazem a jejich léčba 06. Zdravotnictví Kristýna Maříková Gymnázium Cheb 8.A Nerudova 7, Cheb Karlovarský kraj

3

4 Prohlášení Prohlašuji, že na práci jsem pracovala samostatně a všechny použité prameny, jsem řádně citovala. Rovněž děkuji za poskytnutí materiálu a cenné rady Mgr. Lindě Maříkové. V Chebu dne 4. ledna

5 Anotace Úrazy dětí jsou v poslední době jednou z nejčastějších příčin jejich úmrtí. Proto jsem se rozhodla napsat práci, ve které se pokusím popsat co nejvíce druhů úrazů, jejich léčbu a prevenci, která je velmi důležitá, protože většině úrazů se dá předejít, avšak mnozí rodiče nemají ani tušení jak. Injuries of children are one of the most frequent cause sof thein dech. That s the mason of my decision to write a work, in which I tried to write about a lot of injuries, thein treatment and preventiv, because i tis very important. We can prevent majority of injuries, but many parents have no notion of how to do it. Kinderunfälle sind in der letzten Zeit eine von häufigsten Ursachen ihrer Sterblichzeit. Darum habe ich mich entschieden, meine Arbeit auf Kinderunfälle zu orientieren. Ich beschreibe mehrere Arten von Unfällen, entsprechende Heilung und die Prophylaxe. Die Prophylaxe ist sehr wichtig, denn sie kann Unfälle meistenst vorbengen. Aber viele Eltern haben keine Ahnung, wie. Les accidents des enfants sont une des causes les plus fréquentes de leur trépas. C est pourquoi j ai décidé d écrire un travail dans lequel je vais essayer décrire plusiers types d accidents, leur traitement et la prévention qu elle est très importante, parce que nous pouvous prévenir éviter d accidents. Mais quelques parents ne savent pas comment on peut prévenir des accidents. 3

6 Obsah PROHLÁŠENÍ... 2 ANOTACE... 3 OBSAH ÚVOD ZVOLENÁ METODIKA PRÁCE SEZNÁMENÍ S ŘEŠENOU PROBLEMATIKOU VZNIK ÚRAZŮ JEDNOTLIVÉ ÚRAZY ÚRAZY V DOMÁCNOSTI Popáleniny, opařeniny Otravy Pády ÚRAZY VE ŠKOLE Sportovní úrazy Šikana VENKOVNÍ ÚRAZY Dopravní nehody Hra na dětském hřišti PREVENCE Prevence opařenin a popálenin Prevence otravy Prevence pádů Ostatní ZÁVĚR PŘEHLED LITERATURY A JINÝCH ZDROJŮ SEZNAM VŠECH OBRÁZKŮ V DOKUMENTU OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

7 1. Úvod Úrazy dětí jsou v poslední době nejčastější příčinou jejich úmrtí. Některá zranění však nezpůsobí smrt, ale zanechají vážné trvalé následky, se kterými se dítě i celá rodina musí naučit žít. V naší hektické době se matky svým dětem nevěnují tak, jako se kdysi věnovaly nám a našim matkám, což je chyba. Dalším důvodem, proč jsou úrazy stále častější je neinformovanost rodičů. Existují mnohé bezpečnostní systémy, o kterých rodiče nemají ani tušení. Touto problematikou se zabývají i odborníci z mnoha zemí, protože mortalita v nejmladších věkových skupinách způsobená úrazy je hlavní příčinou úmrtí ve všech průmyslově vyspělých zemích. Právě z tohoto důvodu dnes není tolik těžké sehnat literaturu zabývající se prevencí úrazů. Každý kdo má, nebo chce mít dítě, by měl vědět, jak ho chránit. Vždyť přečtením pár stránek mu může ušetřit mnoho starostí se začleňováním do společnosti i se soukromým životem. 5

8 2. Zvolená metodika práce K vytvoření seminární práce jsem využila kompilaci z různých pramenů a konzultaci s odborníkem Mgr. Lindou Maříkovou. Pracovala jsem převážně s tištěnými materiály zabývajícími se chirurgií. Internet mi sloužil hlavně v případech, kdy jsem chtěla objasnit sobě i lidem, kteří budou číst tuto seminární práci, některé odborné termíny užité v dané literatuře. 6

9 3. Seznámení s řešenou problematikou V různých statistikách se můžeme seznámit s hrozivými čísly spojenými právě s úmrtností, trvalými následky či postižením dětí v důsledku úrazu. Data z USA uvádí celkem usmrcených, trvale postižených a 19 milionů zraněných dětí ročně. SRN uvádí 800 mrtvých a 3000 trvale postižených a Rakousko 130 mrtvých a zraněných dětí v důsledku úrazů ročně. (1) 3.1 Vznik úrazů Úrazy vznikají spolupůsobením čtyř faktorů: 1.) Hostitele člověk, který je úrazem postižen; významnou roli hraje věk, pohlaví, vzdělání, schopnosti, fyzická zdatnost, psychický stav, rizikové chování 2.) Činitel přenos abnormálního množství energie /mechanické, tepelné, chemické, elektrické, radiační 3.) Přenašeč vektor design výrobků, který je schopen velmi zásadním způsobem ovlivnit přenos energie, např. air-bag v autě, cyklistická přilba, rychlovarná konvice atd. 4.) Prostředí zásadním způsobem ovlivňuje úrazovost, faktory prostředí dělíme do dvou základních kategorií: fyzikální a sociálně-ekonomické. Do kategorie fyzikální patří např. počasí, místo úrazu, denní doba, roční období, rizikové prostředí. Do kategorie sociálně - ekonomické řadíme např. užívání drog, požívání alkoholu, socioekonomické faktory (2) Na různých místech se setkáváme s různými úrazy. Nejvíce dětí v předškolním věku utrpí úraz v domácnosti. Starší děti jsou nejvíce ohroženy dopravou, injekčními stříkačkami pohozenými na místech, kde si hrají atd. Pokusím se vytvořit stručný přehled úrazů spojených s místem jejich vzniku. Domácnost popáleniny, opařeniny, pády, otravy, poleptání, dušení, poranění způsobená ostrými předměty, poranění domácími zvířaty Škola úrazy při sportu, šikana Venkovní úrazy dopravní nehody, úrazy na dětském hřišti, poranění psem, úrazy elektrickým proudem 4.1 Úrazy v domácnosti Popáleniny, opařeniny 4. Jednotlivé úrazy Popáleniny a opařeniny jsou jedny z nejtěžších úrazů lidské traumatologie. Jejich léčba je nákladná, zdlouhavá a velice bolestivá. Ve většině případů zanechávají trvalé následky 7

10 v podobě jizev. Jsou také nejčastější příčinou úmrtí dítěte. Dochází k nim převážně v kuchyni či v koupelně, kde se dítě setkává s horkou vodou či jinými zdroji tepla. Závažnost popáleniny je dána čtyřmi faktory, a to její hloubkou, rozsahem popálených ploch, celkovým stavem zraněného a lokalizací popáleniny. Máme tři hlavní stupně popálení. Erytém neboli 1. stupeň, který je většinou způsoben slunečním zářením nebo krátkým kontaktem s předměty o vyšší teplotě např. ožehnutí parou, plamenem atd. Kůže je při něm zarudlá a mohou se na ní vyskytovat i drobné puchýřky. 2. stupeň jsou povrchové popáleniny, které se dělí na dva podstupně. Vznikají dlouhodobějším stykem s horkou plochou nebo opařením. Tyto popáleniny jsou již mnohem závažnější a jsou velmi bolestivé. Třetím a také posledním stupeň jsou hluboké popáleniny, ke kterým může docházet opět opařením nebo stykem s plamenem. Kůže je hnědočerně zbarvená a její povrch je necitlivý. Regenerace může být zahájena až po odebrání nekrotické kůže (= nekrektomie) a krytí kožními štěpy (= transplantovaná kůže). Rozsah popáleniny patří k dalším určujícím faktorům. Orientačně určujeme rozsah popálení pravidlem devíti. Hlava a obě horní končetiny zaujímají po 9% povrchu těla, přední a zadní strana trupu po 18%, obě dolní končetiny po 18%, perineum a zevní genitál 1%. Tato čísla platí jen pro dospělé. U dětí, které mají relativně větší povrch hlavy a menší povrch končetin se používají zvláštní tabulky s přihlédnutím k věku. (3) Plocha významného popálení by měla být zakreslena do grafu vztaženého k věku. Malé plochy se dají porovnávat s pacientovou dlaní (včetně prstů), což je přibližně 1% jeho tělesného povrchu. Děti, které mají popáleniny na větším povrchu těla, než je 5%, by měli být po konzultaci s lékařem hospitalizovány, kvůli případným komplikacím. Obrázek 1 Tabulka pro výpočet celkové popálené plochy zdroj: Pediatrie do kapsy 8

11 9

12 Kritéria pro odeslání na oddělení popálenin jakékoliv popáleniny >5% jakékoliv popáleniny vedoucí kolem celého obvodu popáleniny zasahující ruce, nohy, obličej, perineum nebo jiné části těla, které obtížně svlékají chemické popáleniny úrazy elektrickým proudem jakákoliv hluboká popálenina má-li dítě jiné poranění nebo onemocnění při jakémkoliv podezření na způsobení druhou osobou (4) Celkový stav pacienta Celkový stav je ovlivněn věkem jedince. U dětí mladších 5 let je prognóza vždy horší. Samozřejmě také záleží na lokalizaci popálenin, kde je důležitá tloušťka kůže. Mnohem závažnější popáleniny jsou například na víčku oka, naopak méně vážné jsou popáleniny například na zádech. Lehké popáleniny jsou popáleniny I. stupně, II. stupně o rozsahu menším než 15% nebo III. stupně o rozsahu menším než 2%. Středně těžké popáleniny jsou II. stupně o rozsahu 15-30% a III. stupně o rozsahu 2-10%. Těžké popáleniny jsou II. stupně o rozsahu více než 30% a III. stupně o rozsahu více než 10%, popáleniny obličeje, genitálu, rukou a nohou. (3) Léčba První pomoc spočívá v oddálení postiženého od zdroje tepla a ochlazení studenou vodou. Chlazení by mělo trvat zhruba 45 minut, působí analgeticky a zastavuje progresi tepelných změn od hloubky. Ochlazování pacienta by však nemělo být nadměrné, protože může způsobovat hypotermii (stav, kdy je teplota lidského těla nižší než 35 C) Postiženého je možné zabalit do vlněné deky, ne však umělé. Samotné zranění je dobré ovázat pokud možno sterilním obvazem. V nemocnici se léčení zahajuje zavedením infuze. Nitrožilně se podávají analgetika. Musí se zjistit jak moc je zasažena dýchací soustava v případě vdechnutí kouře, případně lékaři musí inkubovat. Podle potřeby se dítěti dodají další léky či tekutiny, jejichž množství je nutno po celou dobu pečlivě kontrolovat. Kontroluje se hlavně množství moči, které by mělo zhruba být 1-2 ml/kg/hod. U dětí s popáleninami pokrývajícími více než 15% povrchu těla se zavádí cévka. Jak už jsem dříve zmínila důležité je i odstranění nekrotické tkáně, aby mohlo dojít k opětovné regeneraci. Popáleniny elektrickým proudem Poranění elektrickým proudem mají tři složky, které se mohou kombinovat nebo vyskytovat samostatně: patofyziologický účinek elektrického proudu účinek tepla vznikajícího při průchodu proudu tkáněmi popáleniny ze vzníceného oděvu (3) 10

13 Proud prochází tělem podle odporu, který kladou tkáně. Největší odpor klade kostra a nejmenší odpor klade nervová soustava. Jsou-li při průchodu elektrického proudu tělem zasaženy mozek či srdce může dojít k fibrilaci či zástavě dechu. Fibrilace je v podstatě arytmie, která vede po jedné až dvou minutách k asystolii, což je úplné vymizení elektrické aktivity komor. Průchod elektrického proudu kosterním svalstvem způsobuje křeče, které jsou příčinou zlomenin, vykloubenin nebo toho, že se postižený nemůže pustit zdroje. V důsledku působení elektrického proudu často vznikají trombózy hlubokých cév, které vedou k odumření tkání, proto by měla být všechna popálení elektrickým proudem pečlivě sledována na oddělení popálenin. Nemusí být totiž rozsáhlé, ale může být přítomno podkožní poškození, které vyžaduje i chirurgický zákrok. Vstup a výstup elektrického proudu poznáme podle tzv. proudové známky, což jsou ohraničené nekrózy kůže šedé nebo žluté barvy. Při zasažení bleskem vznikají stromečkovité kresby. Dalším možným nebezpečím je proud o vysokém napětí, který může přeskočit i několik centimetrů (krokové napětí). V tomto případě dochází ke vzniku elektrického oblouku o teplotě až 2500 C, což je teplota, při které se taví i kosti. Léčení Při první pomoci je velmi důležité oddělit postiženého od zdroje tak, aby zachránce nedostal zásah elektrickým proudem, dále by měl zachránce zajistit obnovení alespoň minimálního oběhu krve a dýchání. To učiní tzv. kardiopulmonální resuscitací. V nemocnici se již zranění léčí jako klasická popálenina, avšak s tím rozdílem, že lékař musí zkontrolovat, zda elektrický proud nezpůsobil odumření svalu. Lékaři by měli dále vyšetřit stav myokardu. V případě zasažení končetiny elektrickým proudem o vysokém napětí dochází často k amputaci. K dalším typům popálenin patří popálení chladem a chemická poranění, se kterými se u dětí příliš nesetkáváme. Omrzliny může mít dítě v případě, že rodiče správně nedbají na jejich oblékání, protože mnohým z nich nedochází, že když dají dítě do kočárku, nehýbe se, a proto potřebuje větší vrstvu oblečení než sám rodič, který tlačí kočárek a přitom je mu teplo. Důležité je také například namazat obličej mastným krémem, který pomůže zabránit omrzlinám. Chemické látky jsou pro děti nebezpečné trochu jinak. V televizi vidí mnoho krásných reklam na různé čisticí prostředky, tablety na mytí nádobí atd. Jen si představte, kolik těchto prostředků doma máte. Jak všichni víme, děti milují barvy a pohádky a reklamy na tyto prostředky jsou pro ně velmi zajímavé a lákavé. Proto se také tyto nebezpečné látky pro ně stávají velkým pokušením a děti je moc rády ochutnávají. Naneštěstí látky obsažené v těchto přípravcích jsou pro ně nadmíru nebezpečné. Mohou totiž způsobovat poleptání sliznice a těžké otravy Otravy Definice otravy Otrava /intoxikace/ je škodlivé působení chemických, rostlinných, živočišných, bakteriálních nebo jiných jedů na organismus. Může dojít k závažnému poškození organismu nebo až k smrti. U dětí se setkáváme s otravami nejčastěji ve dvou věkových kategoriích. V předškolním věku jsou zpravidla náhodné, zaviněné nepozorností dospělých. U adolescentů tvoří hlavní podíl cílené požití nejčastěji léků, alkoholu či drog. (2) Na otravu u dětí bychom měli mít podezření v případě, že neumíme vysvětlit jinak příznaky jako je tachypnoe ( Je zrychlené dýchání vyskytující se buď fyziologicky při fyzické námaze 11

14 a po ní, nebo patologicky, například při dechové nedostatečnosti. (6) ), tachykardie ( Tachykardie je abnormálně zvýšená tepová frekvence. Je to patologický jev. O tachykardii mluvíme tehdy, pokud aktuální tepová frekvence je o více jak 100 tepů za minutu vyšší než klidová tepová frekvence u daného člověka. Tachykardie vzniká buď z důvodu nějaké velké sportovní nebo obecně tělesné zátěže nebo jako důsledek nějaké choroby. Tachykardie má dva negativní důsledky. Za prvé se snižuje účinnost čerpání krve srdečním svalem, protože za tak krátkou dobu se nestihne naplnit krví. Druhým důsledkem je, že při takovéto namáhavé práci se zvyšuje spotřeba kyslíku v samotném srdečním svalu. To může u člověka, který již trpí nějakou kardiovaskulární chorobou, vést i k infarktu, protože srdeční sval nemá dostatek kyslíku. (7) ), somnolence ( Je nejlehčí stupeň poruchy vědomí se sníženou bdělostí, projevující se jako ospalost; zastřené vědomí při vyčerpání či nemoci. Postižený reaguje na smyslové podněty, je schopen odpovědět na otázku; když podněty ustanou, upadá rychle do stavu podobného spánku. Provázena nepřesným vnímáním, zpomaleným myšlením, postižený špatně navazuje kontakt s okolím; slabé podněty postiženého zpravidla neprobudí. (8) ) nebo kóma ( Coma = nejtěžší forma ztráty vědomí. Nemocného nelze běžnými podněty probudit a nereaguje ani na bolestivé podráždění. Podle intenzity komatózního stavu se rozlišují dva stupně: a) povrchní kóma (semikóma), zornice jsou rozšířené a reagují na světlo, rohovkový reflex je zachovaný, lze vybavit i ostatní reflexy; b) hluboké kóma, zornice na světlo nereagují, rohovkový reflex nelze vyvolat, ostatní reflexy jsou vyhaslé; chybí jakékoliv známky nervové činnosti, tep je oslaben, tlak krve klesá, nastávají poruchy dýchání. (9) ). Vezme-li si dítě starší sedmi let jed samo, může se jednat o sebevražedný pokus. Všechny děti a dospívající se sebepoškozováním by měli být odesláni k psychiatrickému vyšetření. (4) Dělení a příznaky otrav Intoxikace dělíme podle příčiny a způsobu vzniku na náhodné, úmyslné a toxikomanie; podle vstupu škodlivin do organismu na inhalační (plyny, dým, prach, aerosol), perorální (léky, chemikálie, jedovaté rostliny, plody), perkutánní (organická rozpouštědla) a parenterální (tzn. podávání jinou než zažívací cestou). Příznaky intoxikace se liší podle působení škodlivin. Nejčastěji dochází ke změně chování: neklid až zuřivost při atropinových otravách malátnost, spavost až poruchy vědomí s kómatem při otravách léky (barbituráty) veselost, poruchy koordinace s následným hlubokým spánkem až bezvědomím-otravy alkoholem žaludeční a střevní potíže při otravách zkaženými potravinami a houbami poruchy dýchání, dušnost až zástava srdeční činnosti poleptání sliznic a dýchacích cest při požití kyselin a louhů Neúmyslné otravy je možné zařadit mezi neúmyslné úrazy. Do této skupiny můžeme zařadit náhodné otravy léky (nejohroženější skupinou jsou batolata), houbami, rostlinami, různými bobulemi apod. Těmto otravám lze snadno předcházet. Záměrnou, úmyslnou otravou je cílené způsobení otravy dítěti druhou osobou. Patří sem i intoxikace suicidiální, které mají v dětském věku většinou charakter demonstrativní. (2) 12

15 První pomoc při požití toxických látek Všeobecně se uvádějí tyto pokyny: zjistit, co dítě snědlo zajistit dítěti pobyt na čerstvém vzduchu vzít s sebou do zařízení předmět (např. i obal), rostlinu či plod, které mělo dítě nablízku a které by mohly být zdrojem otravy kontaktovat lékaře nepodlehnout panice kontaktovat toxikologické centrum (tel ), není-li lékař k dispozici (5) Otrava paracetamolem Tato látka se vyskytuje v mnoha lécích, které jsou běžně dostupné. Léčí se jimi nachlazení či chřipka. Při otravě paracetamolem je nejzávažnější selhávání jater, což je velmi závažný problém. Léčení probíhá v nemocnici. Nejprve se zjistí alespoň přibližné množství požité látky, přesnější koncentraci lékaři odečtou z krevních testů. Určí se stav jater a doba, která uplynula od požití látky. Podle všech těchto aspektů následuje medikace. Otrava tricyklická antidepresiva Látky této skupiny (antidepresiva 1. generace) se považovaly za látky prvé volby při léčbě depresí. Mají však řadu nežádoucích účinků, které vyplývají z působení anticholinergního, antihistaminového a antiadrenergního. Mezi nežádoucí účinky patří blokáda muskarinových acetylcholinových receptorů: ospalost, suchost sliznic, tachykardie, nejasné vidění pro poruchu akomodace, zácpa, retence moče, zvýšení nitroočního tlaku (zhoršení glaukomu), poruchy paměti, delirantní stavy. (10) Dítě se může otrávit mnoha látkami, které nalezne ve svém okolí, a proto je vždy nejlepší obrátit se na odborníka. Podávání mléka či vody, vyvolávání zvracení, podávání aktivního uhlí a další kroky tohoto typu mohou vést v jistých případech spíše ke zhoršení stavu otráveného. Pokud není k dispozici lékař, je nejlepší obrátit se na již výše zmíněné toxikologické centrum, kde nám poradí, co máme udělat. Avšak je velmi důležité, zjistit alespoň přibližnou dávku a druh látky, kterou dítě požilo ještě před tím, než budete kontaktovat odborníky. Otrava alkoholem Alkohol je nejrozšířenější, volně dostupná a společensky do značné míry tolerovaná návyková látka. Děti se běžně setkávají s jeho propagací, vidí jej v různých reklamách, obchodech apod. O účinku alkoholických nápojů jsou informované, jejich představy jsou však mnohdy velmi zkreslené. Při lehké otravě (euforické stadium 0,5 alkoholu v krvi) má dítě zvýšené sebevědomí, ztrácí zábrany, je hyperaktivní. Při středně těžké otravě (stadium hypnotické 0,5 1,0 alkoholu v krvi) dochází k poruchám rovnováhy a řeči, smyslovým poruchám, ke sníženému vnímání bolesti, k nevolnosti a zvracení. Těžkou otravu (narkotické stadium 1,0 2 alkoholu v krvi), provází zmatenost, někdy agresivita, různě vyjádřená porucha vědomí a může nastat i porucha dýchání. Nejtěžší otravy (asfyktické stadium nad 2 alkoholu v krvi) provází bezvědomí, podchlazení a apnoické pauzy. Smrtelná dávka pro dítě je kolem 3g alkoholu (kg váhy, to odpovídá 4 ml čistého 13

16 alkoholu) kg. Pro 50 kilogramové dítě to znamená asi 500 ml 40% lihoviny. Těžká otrava alkoholem může být smrtelná i pro nepřímo vzniklé komplikace vdechnutí zvratků, těžké podchlazení organismu, úraz při pádu nebo dopravní nehodě. (2) První pomoc v případě otrávení Nezabráníte-li dítěti v náhodném požití léků a nemáte-li možnost okamžitě kontaktovat Toxikologické informační středisko nebo lékaře, podejte několik (3-5-8) tablet aktivního uhlí (rozdrcených, rozmíchaných v nápoji). Aktivní uhlí má charakter univerzálního antidota, jeho podání je bezpečnější a účinnější, než nutit dítě ke zvracení. Zvracení může být pro dítě nebezpečné (zvlášť působí-li již požitý lék), jeho účinnost je omezená. V případě požití fluoridových tabletek ordinovaných pro správný vývoj dětského chrupu (Natrium fluoratum, Zymafluor), podat nejdříve mléko, pak po zjištění chybějícího množství kontaktovat Toxikologické informační středisko. Stane-li se dítěti nehoda s chemickým přípravkem, nevyvolávejte zvracení! Nepodávejte bez porady s Toxikologickým informačním střediskem nebo lékařem mléko! Zjistěte, kolik přípravku ubylo a kontaktujte telefonicky Toxikologické informační středisko nebo ošetřujícího lékaře. K telefonu si vezměte obal přípravku, důležité jsou zejména údaje o složení. Pokyny k první pomoci při nehodě nebývají na obalech přípravků někdy správné, proto raději volte radu Toxikologické informační středisko nebo lékaře! Má-li dítě nehodu s rostlinou, vyndejte zbytky rostliny z úst, vypláchněte ústa, zkuste vyvolat nenásilně zvracení, podejte několik tablet aktivního uhlí. Určete rostlinu, kontaktujte Toxikologické informační středisko nebo ošetřujícího lékaře. Výjimka: Po požití části dieffenbachie (v menší míře scindapsu, syngonia, aglaonemi) vyjměte zbytky rostliny z úst, vypláchněte ústa, dejte pít chladivý nápoj (vodu, mléko, čaj), dejte cucat led nebo zmrzlinu, vyhledejte lékaře. Bolesti a otoky sliznic dutiny ústní se dostavují do 15 minut po nehodě, může hrozit udušení postiženého. (11) Obrázek 2 Obrázek 3 Dieffenbachie scindapsus zdroj: zdroj: html foto/ html 14

17 Obrázek 4 Obrázek 5 Syngonia Aglaonema zdroj: zdroj: images/2/2/1273.jpg m1/raznozw/aglaonema_ commutatum051.jpg Pády Pády jsou dalším, velmi častým úrazem, se kterým se u dětí setkáváme. Příčin je mnoho. Například dětská aktivita, která je zdrojem mnoha úrazů, avšak nás zajímají převážně příčiny, jimž se dá zabránit. Nejčastěji se s pády setkáváme na schodištích, patrových postelích, pád může způsobit koberec, který není podložený protiskluzovou položkou, ale mohou se vyskytnout i pády z oken. Další nebezpečí hrozí u nejmenších dětí při přebalování a koupání, protože stačí chvilková nepozornost a dítě se převalí nebo doplazí k okraji přebalovacího stolu. Jelikož člověk získává zkušenosti a prostorovou orientaci postupně, dítě si neuvědomí, že je vysoko. Nemá zážitek z předchozího pádu, a proto se nebojí. Nejčastější následky pádu jsou odřeniny, tržné rány, pohmožděniny, vykloubeniny, zlomeniny, ale bohužel jsou i mnohem vážnější úrazy jako například mozkolebeční poranění, poranění míchy či páteře Tyto úrazy nemusí být pouze smrtelné, ale mohou způsobit trvalé následky, které se velmi těžce podepíší na psychickém stavu jak dítěte, tak většinou i celé rodiny, která se o nemohoucí dítě musí neustále starat. Zlomeniny Zlomeniny se určují podle mnoha faktorů. Velmi záleží na linii zlomeniny, která může být příčná, šikmá, spirální, tříštivá či kompresivní. Tříštivé zlomeniny mohou být velmi nebezpečné, protože úlomky kostí se mohou dostat do krevního oběhu. Kompresivní zlomeniny jsou časté v oblasti bederní páteře a jejich nebezpečí spočívá v tom, že mohou tlačit na míchu a to může způsobit dočasné i stálé ochrnutí. Dále je důležité zjistit, zda je zlomenina otevřená či zavřená. Toto většinou zjišťují lékaři. Zlomenina je charakterizována zejména bolestí a otokem. První pomoc při setkání se zlomeninou obsahuje zjištění stavu postiženého. Důležité je zjistit zda dochází ke krvácení a zda je zlomenina otevřená. V případě otevřené zlomeniny je dobré zakrýt ránu pokud možno sterilním obvazem a imobilizovat zlomenou končetinu. K imobilizaci se mimo nemocnici mohou používat různé větve či jiné pevné předměty, které můžeme připevnit ke končetině. V případě, že zlomeninu není nutné řešit operativně, lékaři volí fixaci ve vhodné poloze pro hojení kosti na určitou dobu. V některých případech následují rehabilitace pro navrácení hybnosti končetiny. Operativně se řeší například otevřené zlomeniny. 15

18 Poranění měkkých tkání a kloubů Úrazy svalů Pohmoždění (kontuze): jedná se o přímé poranění svalu, kdy nárazem vznikne krevní výron. Natažení (distenze): prudkým stahem svalu dochází k přetažení skupiny vláken bez výrazně poruchy funkce. Prasklina (ruptura): částečná nebo kompletní, vede k poruše funkce. Léčení většinou konzervativní imobilizace, chlazení místa výronu, vzácně nutné sešití svalového bříška. Poranění šlach Natažení (distenze): vzácné poranění vede ke snížení síly šlachy a tím k omezení funkce svalu. Podkoží prasklina (subkutánní ruptura): vzniká u šlachy degenerované předchozím patologickým procesem nebo častěji po předchozí aplikaci steroidů do šlachové pochvy. Nutno operačně sešít nebo provést plastiku šlachy. Přetnutí (transcize): většinou ostrým řezným nástrojem dojde k poranění šlachy. Je nutné i sešít. Poranění kloubů Podvrtnutí (distorze): je vyjádřeno v různých stupních podle míry poranění vazů a pouzdra. 1. Natažení pouzdra (distenze) se projevuje mírným otokem bez krevního výronu. 2. Natažení vazu je již přítomen krevní výron, ale kloub je stabilní. 3. Částečná prasklina vazu velký otok a krevní výron, částečná nestabilita. 4. Kompletní prasknutí vazu nestabilita kloubu, hematom rozsáhlý. Čtvrtý stupeň je vhodný k operaci, která sestává ze sešití vazu nebo vazů, první tři stupně můžeme léčit konzervativně sádrou nebo měkkou bandáží. Částečné vykloubení (subluxace) je stav, kdy kloubní plochy nejsou ve správném postavení vůči sobě, ale mají ještě určitý kontakt. Léčba je konzervativní nebo při nestabilitě kloubu operační. Vykloubení (luxace, dislokace) kloubní plochy ztrácejí zcela svůj kontakt. Léčíme repozicí (narovnáním) a imobilizací. Luxační zlomeniny jsou charakterizovány vykloubením spojeným se zlomeninou kloubního konce kosti. Většinou musíme léčit operačně. Zlomeniny chrupavky jsou stavy, kdy je odlomen fragment chrupavky z kloubní plochy a tím vzniká volné kloubní tělísko a může vytvářet překážku pohybu. Léčíme operačně vyjmutím fragmentu. Osteochondrální zlomeniny jsou obdobná poranění jako předchozí s rozdílem, že fragment obsahuje ještě část subchondrální kosti a je tedy patrný na rentgenovém snímku. Operačně vyjmeme fragment nebo, je-li velký, provedeme osteosyntézu (= chirurgické spojování úlomků kostí). (3) 16

19 Úrazy hlavy Úrazy hlavy patří mezi nejvážnější následky pádu, protože se poškozuje orgán, který řídí celé tělo. K těmto úrazům dochází nejčastěji při pádu z kola, koně, skateboardu a dalších podobných pádech z výšky. Toto se nachází převážně u starších dětí. Kojenci mohou utrpět úraz hlavy, spadnou-li z nezabezpečené postýlky či z přebalovacího stolu. Nejlehčím poraněním z této skupiny je otřes mozku (komoce), kdy se jedná pouze o dočasnou poruchu činnosti mozku bez jeho strukturálního poškození a po odeznění příznaků se většinou všechny mozkové funkce upravují k normě. Zhmoždění mozku (kontuze) je závažné poranění, při kterém již dochází k mechanickému poškození mozku a může zanechat i trvalé následky. Stlačení mozku (komprese) patří k nejzávažnějším poraněním této skupiny. V první fázi mohou být nevýrazné příznaky, které mohou zastřít vznik následně těžkého, život ohrožujícího stavu. Pádem na hlavu dochází k poranění nitrolebních cév, ze kterých dochází k pozvolnému krvácení dovnitř lebky. Závažnost takového stavu spočívá v tom, že krvácení postupně utlačuje mozek a pokud není včas rozpoznané a léčené, dojde k zvýšení nitrolebního tlaku a následně k útlaku mozkové tkáně, což může být pro dítě smrtelné. Typické pro tento stav je tzv. dvoufázové bezvědomí ; po kratší fázi poruchy vědomí dojde k jeho normalizaci, dítě reaguje a po určité době nastupuje druhá fáze již hlubokého bezvědomí s poruchami základních životních funkcí, někdy s nestejnou velikostí zornic (anisokorií), vzestupem tělesné teploty a křečemi. (2) Úrazy páteře Příčinou poranění páteře bývají pády z výšky na dolní končetiny nebo na hlavu. Největší nebezpečí, které poranění páteře provází, je současné poranění míchy, které může znamenat pro dítě trvalé následky. Mícha může být zraněna stisknutím a v nejtěžších případech i zcela přerušena. K vyslovení podezření na poranění páteře svědčí bolesti v zádech, někdy zduření a krevní výron na páteři v místě poranění. Dítě leží v nepřirozené poloze a k těmto projevům se přidružují neurologické příznaky - poruchy hybnosti končetin, poruchy čití, brnění a bolesti končetin. Nejvýraznější nebezpečí představuje vysoké poranění krční páteře, kdy je nebezpečí zasažení dechového a oběhového centra v prodloužené míše s následnou poruchou základních životních funkcí. (2) Rány Příčinou rány je působení vnější mechanické síly na povrch těla. Dochází nejen k poškození celistvosti kůže, sliznic, nýbrž i k porušení hlouběji uložených orgánů. Každá rána je doprovázena bolestí a tím nepříznivou psychickou odezvou u dítěte i jeho okolí. Rána dle svého rozsahu ohrožuje dítě krevní ztrátou a druhotně rozvojem šoku a otevřené poranění se může stát zdrojem druhotné infekce. Toto je problematika, kterou je nutné se zabývat už při prvním ošetření rány. 17

20 Pohybový aparát je tvořen kostrou, svalstvem a klouby. Vlastní pohyb je zajištěn funkcí svalových skupin, které se upínají na kosti. Poranění pohybového ústrojí je vždy doprovázeno velkou bolestivostí a omezením pohyblivosti poraněné části těla. Příčin, kdy dochází k poranění pohybového systému, je celá řada a stručně se dají shrnout do skupiny domácích úrazů (pády), sportovních úrazů (při hře venku, školní úrazy, úrazy v přírodě) a zejména dopravních úrazů, kdy bývají součástí polytraumat mnohočetných poranění. Pády z výšky, schodů, přebalovacího stolu, kola, úrazy na lyžích, snowbordu, skateboardu a celá řada dalších situací, při kterých je křehký dětský organismus vystaven vnějšímu násilí, bývají častou příčinou tohoto druhu poranění. Při poranění kloubu může dojít k jeho podvrtnutí (distorzi), při kterém dojde k pohybu kloubní hlavice nad maximální mez pohybu a jejímu návratu zpět do kloubní jamky. Dojde ke krevnímu výronu do kloubu a jeho okolí, pohyblivost je omezena otokem a bolestivostí. Při vykloubení (luxaci) hlavice kloubu opustí kloubní jamku, ale zůstává mimo ni a to způsobí, že poraněná část končetiny je v nepřirozené, vynucené poloze. Zranění je velmi bolestivé, kloub je oteklý a brání normálnímu pohybu. Zlomenina může dítě ohrozit rozvojem šoku při vnitřním krvácení z kostní dřeně poraněných dlouhých kostí. Jako příklad lze uvést kost stehenní a pažní. K masivnímu krvácení může dojít i na základě poraněných cév v okolí zraněné kosti. Komplikovaný stav nastává při druhotném poranění nervů a okolních tkání úlomky kostí a infekcí, kterou je ohroženo dítě, zejména při úrazu s otevřenou zlomeninou. Velká bolestivost poranění bývá původcem celkově zhoršeného stavu dítěte. (2) 4.2 Úrazy ve škole Sportovní úrazy Mezi nejčastější školní úrazy patří úrazy při sportu, při kterých se dítě může poranit například pádem. Velmi často se mezi školní úrazy řadí subluxace, luxace, zlomeniny, pohmožděniny a zranění tohoto typu, které si dítě způsobí například hrou s míčem. Mohou se vyskytnout i vážnější zranění v důsledku nedostatečné pozornosti vedoucího skupiny například na hodinách tělesné výchovy. Učitel by měl jít příkladem a měl by děti poučit o bezpečnosti práce a dožadovat se dodržování všech těchto pravidel. Další důležitou vlastností vedoucího skupiny by měla být schopnost odhadnout možnosti jednotlivých dětí. Příliš velké požadavky by mohly způsobit v podstatě šikanu dítěte Šikana Šikanou trpí v českých školách zhruba 20% dětí, to znamená okolo 300 tisíc dětí. Ve většině případů se jedná o psychické a fyzické týrání jedince nějakou skupinou dětí, která má početní převahu. Dítě si následky šikany může nést po celý život, proto je velmi důležité, máte-li podezření na šikanu, kontaktovat učitele a pomoct dítěti vyřešit jeho problém. 18

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel.

Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům veterinářům i chovatelům zvířat ze všech oblastí České republiky na 2 konzultačních tel. 1 Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace se poskytují zdravotníkům,

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Fotografie k výuce popálenin

Fotografie k výuce popálenin Fotografie k výuce popálenin Příloha k metodické příručce pro výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí. Obojí je ke stažení na naplno.osjak.cz. Jak je patrné už z názvu, tato publikace obsahuje fotografie

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

3. ÚRAZY A OTRAVY V DOMÁCNOSTI A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE

3. ÚRAZY A OTRAVY V DOMÁCNOSTI A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE 3. ÚRAZY A OTRAVY V DOMÁCNOSTI A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Nejrizikovější skupiny Nejrizikovějšími skupinami, v souvislosti se vznikem úrazu v domácnosti jsou děti a senioři souvisí s uvedenými specifiky

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Autor: MUDr. Hana Rakovcová. Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Autor: MUDr. Hana Rakovcová. Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK Autor: MUDr. Hana Rakovcová Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK 1 Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY:

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY: DOPRAVNÍ NEHODY MUDr. M. Šafr vs. osobní automobil Těžiště těla pánev těžištěm dospělý sražen pod těžištěm, dítě nad INTERVALY: 1. maska 2. přední kapota 3. čelní sklo + sloupky 4. střecha - pod autem

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_14 Název materiálu: Nejčastější sportovní úrazy úrazy Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém.

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

České domácnosti na pojištění kašlou! Dokonce i na pojištění pro děti! A co vy?

České domácnosti na pojištění kašlou! Dokonce i na pojištění pro děti! A co vy? České domácnosti na pojištění kašlou! Dokonce i na pojištění pro děti! A co vy? (1) Pojištění rodiny (2) Pojištění domácnosti (3) Cestovní pojištění (4) Pojištění zvířátek (1) Máte pojištěné sebe a děti?

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_15.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_15_ZDR Specifická poranění Datum tvorby 1.3.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOFENAC GALMED EMULGEL Diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_100_Nervová soustava II. AUTOR: Naděžda Čmelová ROČNÍK, DATUM: 8., 27. 4. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Přírodopis,

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více