D R Á Ž N Í ÚŘAD Stavební sekce - oblast Plzeň Škroupova 11, Plzeň R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D R Á Ž N Í ÚŘAD Stavební sekce - oblast Plzeň Škroupova 11, 301 36 Plzeň R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 D R Á Ž N Í ÚŘAD Stavební sekce - oblast Plzeň Škroupova 11, Plzeň *crdux004ox17* CRDUX004OX17 SpZn.: ML-SDL0301/10-22/Sg V Plzni dne 13. září 2012 Čj.: DUCR-44198/12/Sg Telefon: (linka 228) Oprávněná úřední osoba: Souček Karel Ing. R O Z H O D N U T Í V EŘEJNOU VYHLÁŠKOU Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu 54 odst. 1 a 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dráhách ) a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 téhož zákona, v souladu s 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydává na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a 2 stavebního zákona s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu dráhy Modernizace trati Rokycany - Plzeň, 3. část Ejpovice (včetně) - Plzeň Doubravka v rozsahu TECHNOLOGICKÁ ČÁST (Provozní soubory) D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Ejpovice, SZZ PS ŽST Chrást u Plzně, SZZ PS Rokycany - Plzeň, dálkové ovládání PS Ejpovice - Plzeň hl.n., TZZ D.1.2 Železniční sdělovací zařízení PS Rokycany - Plzeň, DOK a TK PS Rokycany - Plzeň, přenosový systém PS Rokycany - Ejpovice, úpravy stávajících DK a TK Chrást u Plzně - Beroun PS Rokycany - Plzeň, DOK ČDT PS Rokycany - Plzeň, příprava pro GSM-R PS Rokycany - Plzeň, TRS PS ŽST Ejpovice, místní kabelizace PS ŽST Ejpovice, telefonní zapojovač PS ŽST Ejpovice, ASHS PS ŽST Ejpovice, EZS PS ŽST Ejpovice, sdělovací zařízení PS Ejpovice - Chrást u Plzně, POK a TK PS ŽST Chrást u Plzně, telefonní zapojovač PS Ejpovice - Chrást u Plzně, úpravy stávajících DK, DSK a TK ČD PS Chrást u Plzně -Plzeň Doubravka, úpravy stávajících DK a OK ČD PS ŽST Chrást u Plzně, rozhlasové zařízení PS ŽST Chrást u Plzně, úprava místní kabelizace PS ŽST Ejpovice, kamerový systém PS ŽST Ejpovice, rozhlasové zařízení PS ŽST Ejpovice, informační zařízení PS ŽST Ejpovice, DŘT PS ŽST Chrást u Plzně, demontáž DŘT PS Tunely, místní kabelizace 1 /16

2 PS Tunely, ASHS PS Tunely, kamerový systém PS Tunely, přenosový systém PS Tunely, energocentrum, ASHS PS Tunely, energocentrum, EZS PS Tunely, IP telefonie PS Tunely, energocentrum a TS6kV, DŘT PS Tunely, energocentrum a provozní technologie tunelů, DŘT PS SpSt Doubravka, EZS PS SpS Plzeň-Doubravka, DŘT D.2 Subsystém Energie D.2.1 Silnoproudá technologie PS Tunely, energocentrum, technologie PS Tunely, energocentrum, náhradní zdroj, technologie PS Tunely, TS 6/0,4 kv, technologie PS Tunely TS 6/0,4 kv, vnější uzemnění PS ŽST Chrást, rozpínací stanice 6 kv, 75 Hz, demontáž technologie PS SpS 25 kv, 50 Hz Plzeň - Doubravka, rozvodna 25 kv PS SpS 25 kv, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vlastní spotřeba PS SpS 25 kv, 50 Hz Plzeň - Doubravka, vnější uzemnění PS SpS 25 kv, 50 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž stávající technologie PS Měničová stanice 6 kv, 75 Hz Plzeň - Doubravka, demontáž technologie D.3 Ostatní technologická zařízení PS Osobní výtahy v ŽST Ejpovice STAVEBNÍ ČÁST (Stavební objekty) E.1 Subsystém Infrastruktura E.1.1 Železniční svršek a spodek SO Železniční spodek, ŽST Ejpovice SO Železniční svršek, ŽST Ejpovice SO Kabelovod, ŽST Ejpovice SO Železniční spodek, traťový úsek Ejpovice - Doubravka SO Železniční svršek, traťový úsek Ejpovice - Doubravka SO Demontáže žel.svršku Ejpovice - Doubravka a kolej. úpravy v ŽST Chrást u Plzně SO Kabelovody, traťový úsek Ejpovice - Doubravka E.1.2 Nástupiště SO Nástupiště v ŽST Ejpovice E.1.3 Železniční přejezdy SO Panelová plocha v kolejišti u vjezdového portálu tunelu Homolka SO Panelová plocha v kolejišti u výjezdového portálu tunelu Chlum E.1.4 Železniční a silniční mostní objekty SO Propustek evid.km 93,497 SO Propustek evid.km 93,696 SO Opěrná zeď v km 92,893-93,040 vlevo SO Železniční most v ev.km 93,075 SO Opěrná zeď v km 92,896-93,045 vpravo SO Zárubní zeď v km 93,104-93,143 vlevo SO Železniční most (podchod) v km 93,191 SO Opěrná zeď v km 93,540-93,660 vpravo SO Železniční most v ev.km 93,949 SO Zárubní zeď v km 93,915-94,030 vlevo SO Návěstní lávka v km 93,768 SO Nový propustek km 95,049 SO Železniční most v ev.km 94,289 2 /16

3 SO Zárubní zeď v km 94,245-94,305 vpravo SO Železniční most v km 94,375 SO Silniční most v km 94,920 SO Železniční most v km 100,182 SO Zárubní zeď v km 100, ,395 vlevo SO Železniční most v ev.km 106,592 E.1.5 Železniční tunely SO Tunely Homolka - hloubená část, vjezdový portál SO Tunel Homolka - ražená část, severní tunel SO Tunel Homolka - ražená část, jižní tunel SO Tunel Homolka - tunelové propojky SO Hloubené tunely, střední část SO Tunel Chlum - ražená část, severní tunel SO Tunel Chlum - ražená část, jižní tunel SO Tunely Chlum - hloubená část, výjezdový portál SO Tunel Chlum - tunelové propojky E.1.6 Protihlukové objekty a individuální protihluková opatření SO Protihluková stěna v km 92,900 93,650 vpravo SO Protihluková stěna v km 92,450 93,450 vlevo SO Protihluková stěna v km 94,970 95,320 vlevo E.1.7 Zastřešení nástupišť SO ŽST Ejpovice,zastřešení výstupů z podchodu E.2 Subsystém Energie E.2.1 Trakční vedení SO ŽST Ejpovice, TV SO ŽST Ejpovice, připojení transformátorů na TV SO Demontáž stávajícího TV SO Ejpovice - Plzeň Doubravka, TV SO SpS Plzeň Doubravka, připojení spínací stanice na TV E.2.2 Elektrický ohřev výměn SO ŽST Ejpovice, EOV SO ŽST Chrást u Plzně, úprava EOV E.2.4 Venkovní rozvody vn, nn, venkovní osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů SO ŽST Ejpovice, rozvod nn a osvětlení SO ŽST Ejpovice, DOÚO SO Železniční most (podchod) v km 93,191, osvětlení SO Ejpovice - Plzeň-Doubravka, provizorní úprava a demontáž rozvodu 6kV 75Hz SO Zast.Dýšina, úprava rozvodu nn a osvětlení SO Tunely, rozvod nn a osvětlení SO Tunely, rozvod 6kV SO SpS Plzeň-Doubravka, úprava DOÚO SO SpS Plzeň-Doubravka, úprava přípojky nn E.2.5 Ukolejnění vodivých konstrukcí SO ŽST Ejpovice, ukolejnění vodivých konstrukcí SO Ejpovice - Plzeň, ukolejnění vodivých konstrukcí E.2.6 Vnější uzemnění SO Tunely, TS 22/0,4 kv, vnější uzemnění E.3 Ostatní stavební objekty E.3.1 Komunikace a zpevněné plochy SO Zpevněná plocha u SO SO Zpevněná plocha u technologického objektu pro tunely 3 /16

4 E.3.2 Pozemní stavby včetně demolic SO ŽST Ejpovice, provozní budova SO ŽST Ejpovice, vodovodní přípojka SO ŽST Ejpovice, kanalizační přípojka SO ŽST Ejpovice, přístřešky SO zast.dýšina,přístřešky SO Technologický objekt - energocentrum SO ŽST Chrást - demolice provozní budovy SO ŽST Chrást -stavební úpravy ve sdělovací místnosti SO Spínací stanice Plzeň - Doubravka E.3.6 Ostatní stavební objekty SO Rekultivace stáv.trati v úseku "klabavské přeložky" SO Rekultivace stáv.trati v úseku Bukovec - Plzeň Doubravka SO Rekultivace dočasného dlouhodobého záboru SO Monitoring výstavby tunelů SO Sanace škod způsobených výstavbou tunelů SO Hloubené tunely, střední část - stavební jáma SO Demolice mostu v ev. km 106,337 Umístění stavby: Na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro uvedeného stavebníka st. 98, 266/6, 268/3, 590/1, 590/4, 590/5, 590/6, 590/18, 590/19, 590/20, 590/22, 590/25, 608/2, 609/1, 1211/6 v k.ú. Ejpovice; st. 83, 364/5, 364/6, 364/7, 364/8, 364/10, 364/11, 364/12, 364/13, 364/14, 364/16, 364/19, 364/20, 364/22, 364/24, 364/27, 364/28, 364/29, 364/31, 364/32, 364/33, 364/36, 364/38, 364/72, 374, 384, 460/4, 460/5, 460/6, 460/9, 460/11, 460/15, 491/7, 527/5, 527/7, 527/8, 527/9, 527/12, 527/13, 527/14, 527/15, 527/16, 527/17, 527/18, 527/19, 527/21, 527/23, 527/25, 527/32, 527/33, 592/6, 594, 610/1, 610/2, 716/5, 739/8, 739/9, 739/10, 745/5, 782/18, 782/19, 782/20, 782/21, 782/22, 782/39, 782/40, 902/3, 906/9, 908/2 v k.ú. Kyšice; 770/1, 771, 1336 v k.ú. Dýšina; 400/1, 1052/1, 1052/6, 1955/2 v k.ú. Chrást u Plzně; 185/8, 710, 712/1, 712/3 v k.ú. Bukovec; 2453/4, 2455/2, 2478/2, 2484/2, 2484/3, 2484/5, 2484/6, 2484/7, 2484/8, 2484/9, 2484/10, 2653/1, 2654, 3125/3, 3125/4, 3125/5, 3125/6, 3125/7, 3125/8, 3125/9, 3125/12 v k.ú. Doubravka. Na pozemcích ve vlastnictví obchodní firmy České dráhy, a.s. se sídlem Praha 1. Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČ , st. 125 v k.ú. Ejpovice; 964/1, 964/2, 964/3, 972, 975, 1051, 1052/10, 1052/15, 1053, 1953 v k.ú. Chrást u Plzně. Dotčené pozemky a jejich části dle katastrálních území podle zpracované projektové dokumentace: Ejpovice parcely KN: st. 114, 254/1, 255/2, 265/3, 265/4, 265/6, 265/12, 265/13, 265/39, 268/1, 268/11, 268/15, 273/1, 599/6, 609/2, 616/1, 667/1, 667/2, 681, 683, 738/1, 740/5, 745/2, 745/7, 747, 1054/42,1211/1, 1211/2, 1212, 1214/1, 1229/9, 1238, 1239; Kyšice parcely KN: 323/1, 323/2, 332, 333, 335, 342, 345, 353, 356, 364/15, 364/17, 364/18, 364/21, 364/23, 364/26, 364/41, 364/91, 364/92, 364/93, 364/95, 364/96, 364/97, 364/98, 364/99, 364/100, 364/101, 364/102, 364/103, 364/128, 375, 383, 393, 394, 402/2, 403/1, 403/2, 423, 445, 450/1, 460/3, 460/7, 460/8, 460/10, 460/12, 460/13, 460/14, 460/34, 460/37, 460/38, 460/39, 460/44, 460/45, 460/46, 460/47, 460/48, 460/49, 460/50, 472/8, 472/9, 491/13, 527/4, 527/6, 527/10, 527/11, 527/22, 527/24, 527/30, 527/35, 527/36, 527/37, 527/38, 527/39, 527/40, 527/41, 527/45, 527/46, 527/47, 527/48, 527/49, 527/50, 527/51, 527/52, 567, 717/1, 717/2, 717/20, 717/21, 717/22, 720/2, 739/1, 739/11, 739/13, 739/14, 745/1, 747/3, 782/1, 897/4, 897/43, 899/5, 906/3, 908/1, 982; Dýšina parcely KN: 1456/6, 1456/7, 1456/12, 1456/13, 1456/14, 1459/2, 1459/4; 4 /16

5 Újezd parcely KN: 955/2, 965/5, 965/12; Bukovec parcely KN: 151/1, 153, 154, 185/1, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 185/9, 186/1, 186/2, 186/3, 187/1, 189, 190, 232/22, 232/29, 233/334, 670, 671/1, 671/8, 679; Doubravka parcely KN: 2149/1, 2149/3, 2150, 2151, 2436, 2437, 2438, 2439/1, 2452/1, 2452/2, 2454/2, 2457, 2458, 2480/1, 2480/2, 2483, 2484/1, 2643, 3125/2; Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, IČ Zástupce stavebníka: SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 13000, IČ: , na základě plné moci ze dne Stručný popis stavby: Stavba je součástí tranzitního železničního koridoru (III. TŽK) Cheb Plzeň Praha, jehož optimalizaci schválila vláda ČR ve svém usnesení č. 885 ze dne Týká se traťového úseku Rokycany Plzeň, který je stavebně rozdělen do tří částí a navazuje na stavbu Optimalizace trati Zbiroh Rokycany. Třetí část traťového úseku Ejpovice (včetně) Plzeň Doubravka je vymezena stávajícím (evidenčním) kilometrem cca 92, ,630 (nové staničení km 92, ,430) ve shora uvedeném katastrálním území. Hlavními aspekty modernizace je dosažení rychlosti 120 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro soupravy s naklápěcí technikou, zajištění prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a požadované propustnosti. Pro zajištění uvedených aspektů stavebník provede kompletní a komplexní rekonstrukci zařízení zabezpečovací a sdělovací techniky, rekonstrukci trakčního vedení, osvětlení v železničních stanicích a zastávkách, rekonstrukci - železničního spodku a svršku, nástupišt ve stanicích a zastávkách, mostů a propustků, přeložky inženýrských sítí a komunikací vyvolaných rekonstrukcí trati a dále, jak je výše uvedeno v rozsahu stavby. Z uvedených důvodů je v projektové dokumentaci stavby stávající železniční zastávka Ejpovice navržena jako železniční stanice, která bude odbočnou stanicí pro stávající úsek trati Ejpovice Chrást u Plzně Radnice. V úseku mezi Ejpovicemi a Plzní Doubravkou (dálničním mostem dálnice D5 a zastávkou Klabava) dojde k vyosení stávajícího tělesa dráhy a nové vedení trasy je řešeno výstavbou dvou nových souběžných jednokolejných železničních tunelů délky cca 4,15 km (výhledově se počítá s rychlostí až 200 km/h). Vybudováním uvedené nové trasy dojde k celkovému zkrácení železniční tratě v daném úseku o cca 6,1 km a stávající ŽST Chrást u Plzně pozbude na svém současném významu a proto bude možno stávající úsek trati Plzeň Doubravka Chrást u Plzně zrušit bez náhrady. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavebník zajistí provedení stavby podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Provádět stavbu může, jako zhotovitel, jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před ), pro stavby projektované po ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 5 /16

6 4. Před zahájením stavby stavebník zajistí umístění štítku "Stavba povolena" na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 5. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Doklady o odsouhlasení realizace případných přeložek předloží stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 6. Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 10. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 11. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 12. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení osob, prostory a staveniště budou z tohoto titulu řádně označeny a uzavřeny. 13. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními stavebního zákona. 14. Stavebník zajistí po celou dobu stavby a po jejím ukončení monitoring hladiny podzemní vody u vytipovaných studní (včetně studny č.12 pí Rusňákové) a v případě ohrožení těchto zdrojů na základě vyhodnocených informací monitoringu bezprostředně zajistí nápravu nechá prohloubit stávající studny, příp. je nahradí novými hlubšími vrty. U těch vodních zdrojů, které jsou jediným zdrojem pitné vody, zajistí po dobu nutnou k zajištění náhradního zdroje pitné vody zásobování pitnou vodou z cisterny. 15. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 16. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 17. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 18. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 19. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací. 20. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 21. Stavebník dodrží podmínky a stanoviska účastníků řízení, která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a jsou uvedena v příloze: 6 /16

7 - ČEPS, a.s.; zn. PK 128/07 ze dne (poslední prodloužení zn. 108/16113/ /Ho), - České dráhy, a.s.; RSM Plzeň, čj. 159/2012/OPT ze dne , - ČD Telematika a.s., zn /2011-O ze dne , - ČEZ Distribuce, a.s.; zn ze dne , - ČEZ ICT Services, a.s.; zn. P5A ze dne , - MAXPROGRES, s.r.o.; zn. PZ ze dne , - Město Rokycany, odbor rozvoje města, zn. 1392/ORM/08 ze dne , - Obec Chrást, vyjádření ze dne , - Obec Ejpovice, SpZn. OÚ/č.71/2008 ze dne , zn. OÚ/č.123/2011 ze dne , - Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., zn. 983/DPÚ/Rei/07 ze dne , - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 41774/ Ka, SP-2010/13977 ze dne , - RWE Distribuční služby, s.r.o.; zn ze dne , - Statutární město Plzeň, zn. ORP/2577/08 ze dne (prodlouženo zn. MMP/21514/12 ze dne ), - Statutární město Plzeň, odbor rozvoje a plánování, zn. ORP/2577/08 ze dne (prodlouženo zn. MMP/21514/12 ze dne ), - SÚS Kralovice, zn. TSÚP/Kl/686/08 ze dne , - SÚS Rokycany, čj. 645/03-TSÚ ze dne , - Telefónica Czech Republic, a.s.; čj /11 ze dne , - T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne , - UPC Česká republika, a.s; zn. R1707/2011 ze dne , - Vegacom a.s., zn. ÚPTS/OS/75041/2011 ze dne , - Vodafone Czech Republic a.s., zn. Vyj_SUDOP PRAHA, a.s._modernizace trati, ze dne , - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, čj /55543-ÚP/ /44 ze dne Stavebník zajistí dodržení stanovisek dotčených orgánů, která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a jsou uvedena v příloze: - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, zn. HSPM /OP/SPD-2004 ze dne , čj. HSPM /2010 ÚPP ze dne , - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, zn. KHS/HOK/ /08 ze dne , - Krajský úřad Plzeňského kraje, zn. ŽP/3098/11 ze dne , - Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí zn. OŽP/7774/08 ze dne , čj. MMP/54307/12 ze dne , odbor dopravy čj. DOP/1388/08/2 ze dne , odbor památkové péče zn. OPP/64/8 ze dne , - MěÚ Rokycany, OŽP, zn. 874/OŽP/08 ze dne , zn /OŽP/09 ze dne , odbor dopravy zn. 560/OD/08 ze dne , odbor školství a kultury čj. OŠK2008/0050 ze dne , - Obvodní báňský úřad v Plzni, zn. SBS/05927/2012/OBÚ-06 ze dne , - Úřad městského obvodu Plzeň 4, zn. ŽPD/V/08 ze dne a , - Vojenský lesní úřad, čj. 2-23/2008/DP-4707 ze dne , - ZVHS, oblast povodí Vltavy, zn. OPV/RO/715/2008 ze dne Stavebník zajistí neodkladně odstranění případných škod způsobených při provádění stavby na cizím majetku. 24. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby: - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu. 25. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 26. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu. 7 /16

8 27. Po ukončení zkušebního provozu lze dokončenou stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle 122 stavebního zákona a podle 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 28. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES. 29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 30. Stavba bude dokončena nejpozději do Účastníci řízení: Adámková Ludmila MUDr., Jižní 211/28, Plzeň, Červený Hrádek Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava AP TRUST a.s., Hybernská 1009/24, Praha, Nové Město ARMADO a.s., Manželů Dostálových 1436, Praha 9 Bartoš Jiří Ing., Studentská 2457/17, Mělník Beneda Ladislav, V Zápolí 427/17, Plzeň, Újezd Benešová Jiřina, Škroupova 864, Rokycany, Nové Město Beránek Josef, Náves 21, Kyšice Besten David, Marthastrasse 63, D Nürnbeg Buchar Martin, Štefánikova 391/46, Hradec Králové Cubrová Helena, Náves 34, Kyšice ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, Purkyňova 22, Plzeň Čechurová Anna, Náves 224, Kyšice, ČEPRO, a.s.; Středisko 01 produktovody, Dálkovod II, Šlapanov ČEPS, a.s.; Elektrárenská 774/2, Praha 10 České dráhy, a.s.; Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1 ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice ČEZ Distribuce, a.s.; Guldenerova 2577/19, Plzeň ČEZ ICT Services, a.s.; Guldenerova 2577/19, Plzeň Družstvo Land, Václavské náměstí 47, Praha 1 FORENSIC ONE a.s., Bezručova 153/9, Plzeň Fotr Václav, Lipnice 97, Spálené Poříč, Hedánek Pavel PaedDr., U Školky 560, Tanvald Hedánek Tomáš Mgr., Dlouhá 379/63, Lovosice Heinzelová Marie, Ejpovice 171 Hrnčíř Jaroslav, Elišky Krásnohorské 748/38, Plzeň Hrnčířová Andrea, Ejpovice 194 I.P.P.E. s.r.o., Dýšina 297 Kaiserová Ludmila, Dílenská 500/35, Plzeň Kalčíková Olga, 126, Ejpovice Kepka František, Na Radouči 1134, Mladá Boleslav II Klouček Miroslav, Deepwood Heights, Mississauga 3902, Ontario L5M 6M2 Konopásková Ludmila, Rembrandtova 2187/8, Praha, Strašnice Langmajer Robert, Domácí potřeby OC Luna, Skupova 24, Plzeň-Bory Maurová Jaroslava, Kostelní 70, Dýšina Město Rokycany, Masarykovo nám. 1, Rokycany Michelfeit Roman, 127, Ejpovice Molek Karel, Sokolovská 1122/115, Plzeň, Bolevec Molková Marie, Sokolovská 1122/115, Plzeň, Bolevec Nekola Jaroslav, Svojkovice 110 Němec Pavel, Lhota pod Radčem 4 8 /16

9 Nový Vojtěch, Palackého 902, Mladá Boleslav II Obec Ejpovice, Ejpovice 24 Obec Chrást, tř. Čs. Odboje 133, Chrást Obec Klabava, Klabava 17 Obec Kyšice, Kyšice 136 Partynglová Hana, V Zápolí 427/17, Plzeň, Újezd Pešta Josef Ing., Zahradní 391, Pardubice, Studánka Platzová Libuše, Ejpovice 144 Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.; Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň Popule Miloš, Na Drážkách 40 / 3, Plzeň, Újezd Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov Praum Jiří, Škroupova 864, Rokycany, Nové Město Puchta Lukáš, Prokopova 13/15, Plzeň, Jižní Předměstí Racek Josef, Revoluční 693/22, Plzeň, Lobzy Racek Václav Ing., Náves 19, Kyšice, Racek Václav, Horní Náves 47, Kyšice Racek Vojtěch, Raisova 2528/3, Plzeň, Jižní Předměstí Rusňáková Alena Ing., Hlavní 3, Plzeň RWE Distribuční služby, s.r.o.; Plynárenská 499/1, Brno Rysová Zdeňka, Líšina 60 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4 Sady Martina, Smetanovy sady 344/9, Plzeň, Jižní Předměstí Slavíková Věra, Čsl. armády 1140, Mnichovo Hradiště Soukupová Hana Ing., Na Dlouhých 1439/68, Plzeň, Doubravka Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, Žatec Správa a údržba silnic Rokycany, Roháčova ul. 773, Rokycany Správa informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4, Plzeň Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, Plzeň Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Plzeň Statutární město Plzeň, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5, Plzeň Stauber Ludvík, Ejpovice 43 Strýc Jindřich, Mandlova 446/23, Plzeň 3, Doudlevce Strýcová Ilona, Na Výsluní 773/61, Plzeň, Černice Sýkorová Marie, Kyšice 105 Šedivec Josef, Zemědělské náměstí 1/1, Plzeň, Bukovec Šik Václav, Náves 53, Kyšice Šiková Marie, Náves 53, Kyšice Škarda Marek, Majakovského 1192/14, Plzeň, Bolevec Šnajdr Václav, Kyšice 100 Špelinová Alena, Klabava 128 Štembera Jiří, Jeřábkova 1461/12, Praha, Chodov Štrunc Václav, Dýšinská 13, Kyšice Štruncová Jaroslava, Kyšice 13 Tajflová Věra, Horní náves 47, Kyšice Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 226/2, Praha 4 Titlbachová Dagmar, Tyršova 637, Kosmonosy, Tlustá Hana, Východní 176, Dýšina T-Mobile Czech Republic, a.s.; Tomíčkova 2144/1, Praha 4 UPC Česká republika, a.s.; Oddělení dokumentace, Závišova 5, Praha 4 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Vachová Marie, Partyzánská 810/44, Plzeň, Lobzy 9 /16

10 Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 Vítová Ludmila, Staniční 846/6, Plzeň Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Správa nemovité infrastruktury Plzeň, Radobyčická 25, Plzeň Volráb Václav, 272, Kyšice Volrábová Jana, Pálavská 1553/15, Plzeň, Severní Předměstí Zatočilová Pavla, Zemědělské náměstí 17/20, Plzeň, Bukovec Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, Červenohrádecká 186/50, Plzeň, Červený Hrádek a ostatní účastníci řízení, kterým je stavební povolení doručeno. Výrok o námitkách účastníků: I. Dne od účastníků řízení, kterými jsou pan Jiří Praum, paní Jiřina Benešová připomínka týkající se parcely č. 254/1 v k.ú. Ejpovice: 1. Zachování sjízdného příjezdu pro automobilovou dopravu od posledního domu v Ejpovicích ke dvěma vratům našeho oploceného pozemku a to po celou dobu stavby trati. Námitce se vyhovuje přístup řešen PD. 2. Zabezpečení odtoku povrchové vody kolem našeho pozemku, která stéká od Ejpovic. Námitka se zamítá. 3. Při vykácení celého vzrostlého stromořadí vedle původní trati, požadujeme toto nahradit jiným protihlukovým materiálem. Námitka se zamítá. 4. Naše zahrada č. 254/1 v Ejpovicích je určena k rekreaci, proto nesouhlasíme s dalším prováděním zasíťování el. staveb přes náš pozemek. Námitce se vyhovuje. II. Dne od vlastníka pozemku par. č. 231/1 v k.ú. Plzeň- Bukovec, kterou je paní Ing. Alena Rusňáková: 1. Dle hydrogeologického posudku, který je součástí projektové dokumentace, zpracovaného Mgr. Michalem Havlíkem jednoznačně vyplývá, že depresní kužel podzemní vody je v okruhu 170 m od vnějších stěn obou souběžných tunelů. Jižně od tunelu může dojít k ovlivnění hladiny podzemní vody. Tunel bude zahlouben pod hladinu podzemní vody a může dojít i ke zhoršení kvality vody. Pro upřesnění uvádím, že se jedná o vodní zdroj č. 12 na rozcestí Újezd Bukovec. To, že je ve znaleckém posudku navrženo monitorování ohrožených studní během stavby mně není nic platné, protože když hladina podzemní vody v mé studni klesne, ztratím vodu ze dne na den a nemám vodu pro chod celé domácnosti. Snad pochopíte, že je nutné před vydáním stavebního povolení tunelu tuto záležitost předem s vlastníkem řešit nějakou podmínkou či dohodou. Nemůžu přece čekat, až se voda ztratí a pak jednat s Vámi u soudu v souvislosti s vodním zákonem. Je mi známo, že na řešení těchto situací u této stavby není zapomenuto. Námitce se vyhovuje řešeno v podmínce č. 14 tohoto rozhodnutí. III. Dne od vlastníka pozemků par. č. 584/1, 593, 583/1, 527/31 v k.ú. Kyšice, kterým je pan David Besten: 1. Rád bych proto ještě jednou upozornil na tu skutečnost, že pozemek 527/19 v k.ú. Kyšice v okrese Plzeň město, který nám byl za posud docela nejasných a velice záhadných okolností vyvlastněn je předmětem soudního sporu a je podaná řádná žaloba u soudu. Dle mého názoru je proto velice sporné, aby obchodní firma SŽDC, s.o. podávala žádosti o vydání stavebního povolení, když není jasné, jak spor dopadne. Námitka se zamítá. 2. Požaduji proto, aby byl vytvořen náhradní přístup tak jako nyní a to z páteřní komunikace vyúsťující do stávající komunikace Dále požaduji zpřístupnění pozemků 583/1, 593, 584/1 a 527/31 obdobně a to tak, aby byly dostupné po veřejné asfaltové komunikaci jako nyní. Námitce se vyhovuje zčásti. 3. Náhradní přístup požaduji neomezený, asfaltový a v patřičných vyhláškových parametrech jako je nyní. Jak jsem již popisoval v mém dopise investorovi stavby ze dne obchodní firmě SŽDC, s.o. Námitka se zamítá. 4. Vzhledem k tomu, že osobně nepovažuji územní plán Kyšic za velice objektivně a nezávisle zpracovaný dokument, ale spíše za něco jako papírový alibismus, který kontroverzně zasahuje do soukromých hodnot bez toho, aby bral ohled třeba na skutečný intravilán obce tak též požadují přeložky sítí tak, aby uspokojily požadavky mé rodiny do budoucna při zřizování a řešení bydlení 10 /16

11 mých členů rodiny v této lokalitě. Jak je známo, pozemky 584/1, 593, 583/1, 527/31, 527/19 se nacházejí dle mého názoru v intravilánu obce a ne v extravilánu! Již pohled do mapy resp. posouzení katastrálního celku a útvaru či skladby částí obce tomu asi napovídají. Námitka se zamítá. 5. Dále požaduji jako řádný hospodář a majitel orné půdy, aby byla vypracována studie odvodnění mých shora uvedených pozemků resp. vlivu této stavby na ně. Tak, aby nedošlo vlivem tohoto podnikatelského záměru k podstatnému zhoršení tlaků a směru proudění spodních vod a tím spojených direktních dopadů na můj majetek. Požaduji, aby byla vytvořena též studie dopadu zvýšení prašnosti na mé shora uvedené pozemky. Prašnost, kterou asi budou způsobovat dopravní prostředky, které zde budou frekventovat neustále a hojně a zejména ve velké rychlosti. Námitka se zamítá. O důvodnění Stavebník obchodní firma Správa železniční dopravní cesty, státní organizace podal dne prostřednictvím obchodní firmy SUDOP PRAHA a.s." žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí č v souladu s 15 stavebního zákona pro uvedenou stavbu vydal Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, pod čj. 3645/2005-MMP/STAV-SIR dne , které nabylo právní moci dne a územní rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby č pod SpZn. TAV/4633/08/SIR ze dne , které nabylo právní moci dne Jelikož nebyly k žádosti předloženy všechny předepsané náležitosti určené souvisejícími právními předpisy, Drážní úřad předmětné řízení přerušil usnesením čj. DUCR-39905/10/Sg dne 6. srpna 2010 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti v souladu s 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Po jejich postupném obdržení oznámil Drážní úřad dne 16. února 2012 pokračování stavebního řízení všem níže uvedeným účastníkům řízení a dotčeným orgánům a dále účastníkům, kterým oznámení doručil veřejnou vyhláškou. V průběhu správního řízení Drážní úřad obdržel námitky účastníků řízení, uvedené v odstavci Výrok o námitkách účastníků a některé zamítl z následujících důvodů: Ad I. 1. Jedná se účelovou komunikaci, kterou stavebník musí v rámci stavby přesunout v úseku (v délce cca 100 m), do kterého zasáhne úprava svahu železničního tělesa. Na této komunikaci stavebník provede její zpevnění, včetně zpevnění i u vjezdů na pozemky. Vzhledem k uvedeným skutečnostem pochopitelně dojde po dobu úprav k určitým omezením pro uživatele komunikace, ale vjezd na přilehlé pozemky znemožněn nebude. 2. Stavební činností nebude dotčen stávající odtok povrchové vody kolem pozemku p.č. 254/1. 3. Podle 30 odst. 1 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném zněmí je kromě jiných vlastník dráhy povinen technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor,.. Podle 30 odst. 3 téhož zákona se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Vzhledem k tomu, že pozemek č. 254/1 je v KN veden jako zemědělský půdní fond, druh zahrada, není podle citovaného zákona chráněným venkovním prostorem a tudíž nelze požadovat individuální protihlukové opatření. Ad III. 1. Stavebník v průběhu správního řízení doložil vlastnictví k pozemku p.č. 527/19 v k.ú. Kyšice a Drážnímu úřadu do vydání tohoto rozhodnutí nebyl předložen žádný právní dokument, který by vlastnictví k uvedenému pozemku zpochybnil popřípadě měnil. 2. Z doložených dokladů o vlastnictví vyplývá, že přístup z místní komunikace v současné době na uváděné pozemky je možný pouze přes pozemky, které nejsou ve spoluvlastnictví ani vlastnictví p. Bestena, tudíž nesousedí přímo s místní komunikací. Stávající přístup na pozemek p.č. 527/31 nebude stavbou měněn. Přístup na ostatní uváděné pozemky bude stavbou znemožněn z důvodu vybudování drážního tělesa (dále jen přeložky ), proto stavebník vybuduje novou účelovou komunikaci podél přeložky, aby byly přístupné všechny pozemky, nacházející se na severovýchod od této železniční přeložky. Úprava místní komunikace a vybudování nové účelové komunikace není předmětem tohoto stavebního povolení, jelikož spadají do kompetence místně příslušného obecného 11 /16

12 stavebního úřadu. Stavební povolení na tuto náhradní komunikaci vydal dne Magistrát města Plzně pod čj. MMP/117037/12. Proti tomuto rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námitky a nabylo právní moci dne Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu dráhy ani stavbu na dráze (viz předchozí odstavec), není Drážní úřad oprávněn řešit ani technické parametry komunikace náhradního přístupu. Námitka bezprostředně souvisí s předchozím bode 2. a byla předmětem řízení a následného stavebního povolení vydaného Magistrátem města Plzně. 4. Tato námitka se týká územního plánu a jeho dopadu na intravilán obce. Územní plán nespadá do kompetence Drážního úřadu, ale příslušného orgánu územního plánování, Drážní úřad není proto oprávněn tuto námitku řešit. Podle 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o sanaci území, se nepřihlíží. 5. Vlivem celé stavby na životní prostředí tj. i pozemků ve spoluvlastnictví pana Bestena se v rámci procesu EIA zabývaly dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí vypracované v roce K těmto dokumentacím vydalo MŽP souhlasné stanovisko pod č.j. 520/998/03+520/971/04/2444/OPVI/05 ze dne a pod č.j. 520/998/03+520/1039/04/2715/OPVI/05 ze dne Součástí souhlasných stanovisek jsou podmínky pro fázi realizace a fázi provozu, které musí stavebník v plném rozsahu splnit. Žádná ze stanovených podmínek MŽP nestanovila povinnost pro stavebníka nechat vypracovat samostatnou studii jen pro pozemky ve spoluvlastnictví pana Bestena. Na základě prohlášení se za účastníka řízení v zaslaných námitkách p. Bestena a Ing. Rusňákové Drážní úřad usneseními čj. DUCR-19757/12/Sg a DUCR-23782/12/Sg ze dne určil tyto jako účastníky řízení v dané věci. Dále v průběhu řízení Drážní úřad obdržel následující vyjádření a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů: - Dne od-obchodní firmy ČEPS, a.s., zn. 108/16113/ /Ho ze dne , který potvrdil platnost prošlých vyjádření a nevznesl další námitky nebo připomínky nad rámec již vydaných vyjádření. - Dne od Obvodního báňského úřadu,zn. SBS/05927/2012/OBÚ-06 ze dne , který požaduje, aby v tomto rozhodnutí byly stanoveny podmínky, týkající se stavebních objektů ražených železničních tunelů. Drážní úřad tento požadavek akceptoval v části podmínek bod 17 pro provedení předmětné stavby a celé znění stanoviska s podmínkami je přílohou tohoto rozhodnutí. - Dne od dotčeného orgánu Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, čj. MMP/54307/12 ze dne , který ve svém závazném stanovisku, adresovaném též stavebníkovi, stanovil podmínky pro realizaci uvedené stavby. Celé znění tohoto závazného stanoviska je přílohou tohoto rozhodnutí. Poslední aktualizované vyjádření účastníků řízení obdržel Drážní úřad dne Do vydání rozhodnutí o stavebním povolení předmětné stavby nevznesly ostatní účastníci řízení námitky nebo připomínky nad rámec svých předchozích písemných stanovisek účastníků řízení včetně dotčených orgánů. Ke stavebnímu řízení byly doložena projektová dokumentace s předepsanými náležitostmi, vypracovaná obchodní firmou SUDOP PRAHA a.s.". Okruh účastníků stavebního řízení stanovil Drážní úřad podle 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o učení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast Plzeň, Škroupova 11, Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Odvolání podá s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. 12 /16

13 Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Drážní úřad. Podané odvolání má v souladu s 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Otisk úředního razítka Ing. František Kuška vedoucí oblasti Plzeň Přílohy: Dle bodu 21 a 22 podmínek pro provedení stavby tohoto rozhodnutí. Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): Ověřená projektová dokumentace Štítek Stavba povolena Informace pro stavebníka: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 bod 1 písm. i), kolkovými známkami ve výši 3000 Kč. Toto oznámení se doručuje k vyvěšení dotčeným orgánům: Úřad městského obvodu Plzeň 2 Slovany, Koterovská ul.č. 83, Plzeň 2 Úřad městského obvodu Plzeň 3, Sady Pětatřicátníků 7, Plzeň Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň Magistrát města Plzeň, Škroupova 4, Plzeň Magistrát města Plzeň, Kopeckého sady 11, Plzeň Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, Rokycany Obecní úřad Chrást, tř. Čs. Odboje 133, Chrást Obecní úřad Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina Obecní úřad Ejpovice, Ejpovice 24 Obecní úřad Klabava, Klabava 17 Obecní úřad Kyšice, Horní Náves 136, Kyšice Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:. Razítko a podpis orgánu, potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení. 13 /16

14 Účastníci řízení: Adámková Ludmila MUDr., Jižní 211/28, Plzeň, Červený Hrádek Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Ostrava, Moravská Ostrava AP TRUST a.s., Hybernská 1009/24, Praha, Nové Město ARMADO a.s., Manželů Dostálových 1436, Praha 9 Bartoš Jiří Ing., Studentská 2457/17, Mělník Beneda Ladislav, V Zápolí 427/17, Plzeň, Újezd Benešová Jiřina, Škroupova 864, Rokycany, Nové Město Beránek Josef, Náves 21, Kyšice Besten David, Marthastrasse 63, D Nürnbeg Buchar Martin, Štefánikova 391/46, Hradec Králové Cubrová Helena, Náves 34, Kyšice ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Plzeň, Purkyňova 22, Plzeň Čechurová Anna, Náves 224, Kyšice, ČEPRO, a.s.; Středisko 01 produktovody, Dálkovod II, Šlapanov ČEPS, a.s.; Elektrárenská 774/2, Praha 10 České dráhy, a.s.; Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1 ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice ČEZ Distribuce, a.s.; Guldenerova 2577/19, Plzeň ČEZ ICT Services, a.s.; Guldenerova 2577/19, Plzeň Družstvo Land, Václavské náměstí 47, Praha 1 FORENSIC ONE a.s., Bezručova 153/9, Plzeň Fotr Václav, Lipnice 97, Spálené Poříč, Hedánek Pavel PaedDr., U Školky 560, Tanvald Hedánek Tomáš Mgr., Dlouhá 379/63, Lovosice Heinzelová Marie, Ejpovice 171 Hrnčíř Jaroslav, Elišky Krásnohorské 748/38, Plzeň Hrnčířová Andrea, Ejpovice 194 I.P.P.E. s.r.o., Dýšina 297 Kaiserová Ludmila, Dílenská 500/35, Plzeň Kalčíková Olga, 126, Ejpovice Kepka František, Na Radouči 1134, Mladá Boleslav II Klouček Miroslav, Deepwood Heights, Mississauga 3902, Ontario L5M 6M2 Konopásková Ludmila, Rembrandtova 2187/8, Praha, Strašnice Langmajer Robert, Domácí potřeby OC Luna, Skupova 24, Plzeň-Bory Maurová Jaroslava, Kostelní 70, Dýšina Město Rokycany, Masarykovo nám. 1, Rokycany Michelfeit Roman, 127, Ejpovice Molek Karel, Sokolovská 1122/115, Plzeň, Bolevec Molková Marie, Sokolovská 1122/115, Plzeň, Bolevec Nekola Jaroslav, Svojkovice 110 Němec Pavel, Lhota pod Radčem 4 Nový Vojtěch, Palackého 902, Mladá Boleslav II Obec Ejpovice, Ejpovice 24 Obec Chrást, tř. Čs. Odboje 133, Chrást Obec Klabava, Klabava 17 Obec Kyšice, Kyšice 136 Partynglová Hana, V Zápolí 427/17, Plzeň, Újezd Pešta Josef Ing., Zahradní 391, Pardubice, Studánka Platzová Libuše, Ejpovice 144 Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2578/1, Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.; Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň Popule Miloš, Na Drážkách 40 / 3, Plzeň, Újezd 14 /16

15 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, Plzeň Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov Praum Jiří, Škroupova 864, Rokycany, Nové Město Puchta Lukáš, Prokopova 13/15, Plzeň, Jižní Předměstí Racek Josef, Revoluční 693/22, Plzeň, Lobzy Racek Václav Ing., Náves 19, Kyšice, Racek Václav, Horní Náves 47, Kyšice Racek Vojtěch, Raisova 2528/3, Plzeň, Jižní Předměstí Rusňáková Alena Ing., Hlavní 3, Plzeň RWE Distribuční služby, s.r.o.; Plynárenská 499/1, Brno Rysová Zdeňka, Líšina 60 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4 Sady Martina, Smetanovy sady 344/9, Plzeň, Jižní Předměstí Slavíková Věra, Čsl. armády 1140, Mnichovo Hradiště Soukupová Hana Ing., Na Dlouhých 1439/68, Plzeň, Doubravka Správa a údržba silnic Kralovice, Žatecká 732, Žatec Správa a údržba silnic Rokycany, Roháčova ul. 773, Rokycany Správa informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4, Plzeň Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, Plzeň Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Plzeň Statutární město Plzeň, Odbor rozvoje a plánování, Škroupova 5, Plzeň Stauber Ludvík, Ejpovice 43 Strýc Jindřich, Mandlova 446/23, Plzeň 3, Doudlevce Strýcová Ilona, Na Výsluní 773/61, Plzeň, Černice Sýkorová Marie, Kyšice 105 Šedivec Josef, Zemědělské náměstí 1/1, Plzeň, Bukovec Šik Václav, Náves 53, Kyšice Šiková Marie, Náves 53, Kyšice Škarda Marek, Majakovského 1192/14, Plzeň, Bolevec Šnajdr Václav, Kyšice 100 Špelinová Alena, Klabava 128 Štembera Jiří, Jeřábkova 1461/12, Praha, Chodov Štrunc Václav, Dýšinská 13, Kyšice Štruncová Jaroslava, Kyšice 13 Tajflová Věra, Horní náves 47, Kyšice Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 226/2, Praha 4 Titlbachová Dagmar, Tyršova 637, Kosmonosy, Tlustá Hana, Východní 176, Dýšina T-Mobile Czech Republic, a.s.; Tomíčkova 2144/1, Praha 4 UPC Česká republika, a.s.; Oddělení dokumentace, Závišova 5, Praha 4 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Vachová Marie, Partyzánská 810/44, Plzeň, Lobzy Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 Vítová Ludmila, Staniční 846/6, Plzeň Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Správa nemovité infrastruktury Plzeň, Radobyčická 25, Plzeň Volráb Václav, 272, Kyšice Volrábová Jana, Pálavská 1553/15, Plzeň, Severní Předměstí Zatočilová Pavla, Zemědělské náměstí 17/20, Plzeň, Bukovec Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek, Červenohrádecká 186/50, Plzeň, Červený Hrádek a dále účastníci uvědomění veřejnou vyhláškou. 15 /16

16 Dotčené orgány: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, P.O.BOX 18, Plzeň 20 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, Plzeň Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň Magistrát města Plzeň, Kopeckého sady 11, Plzeň Magistrát města Plzeň, Škroupova 4, Plzeň Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1, Rokycany Obecní úřad Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina Obecní úřad Ejpovice, Ejpovice 24 Obecní úřad Chrást, tř. Čs. Odboje 133, Chrást Obecní úřad Klabava, Klabava 17 Obecní úřad Kyšice, Horní Náves 136, Kyšice Obvodní báňský úřad v Plzni, Hřímalého 11, Plzeň Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, ÚO-DI Plzeň sever, Anglické nábřeží 7, Plzeň Policie ČR, KŘP Plzeňského kraje, ÚO-DI Rokycany, Čelakovského 902, Rokycany Úřad městského obvodu Plzeň 2 Slovany, Koterovská ul.č. 83, Plzeň 2 Úřad městského obvodu Plzeň 3, Sady Pětatřicátníků 7, Plzeň Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň Vojenský lesní úřad, Náměstí Svobody 471, Praha 6 Na vědomí: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, Praha 3 SŽDC, s.o.; Stavební správa západ se sídlem v Praze, Sokolovská 278, Praha 9 SŽDC, s.o.; Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 23, Plzeň Děti Země Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, Brno Honzík Zdeněk Mgr., Rooseveltova 16, Plzeň 16 /16

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD *CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0406/09-11/Ds V Olomouci dne 23.září 2009 Č. j.: DUCR-43185/09/Ds Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux006qqje* CRDUX006QQJE Sp. Zn.: ML-SDL0006/13-9/Vd V Plzni dne 28. února 2014 Č. j.: DUCR-11422/14/Vd Telefon: +420 972 524 098

Více

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO 0374/10/Sc V Brně dne 13.9.2010 Č.j.: DUCR-44629/10/Sc Telefon: 602 686 783

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

D R Á Ž N Í ÚŘAD Škroupova 11, Plzeň stavební sekce - oblast Plzeň

D R Á Ž N Í ÚŘAD Škroupova 11, Plzeň stavební sekce - oblast Plzeň D R Á Ž N Í ÚŘAD Škroupova 11, 301 36 Plzeň stavební sekce - oblast Plzeň *crdux003vvc0* CRDUX003VVC0 SpZn.: ML-SDL0301/10-9/Sg V Plzni dne 16. února 2012 Čj.: DUCR-4854/12/Sg Telefon: +4209725 24098 (linka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í 1 Drážní úřad sekce stavební - oblast Praha Wilsonova 300/8 121 06 PRAHA 2 - Vinohrady Č. j.: 10-0225/08-2S-DÚ/Hm V Praze dne 8. srpna 2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hron Telefon: 602 378 117 R O Z

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

D R Á Ž N Í Ú AD Stavební sekce - oblast Plze Škroupova 11, 301 36 Plze U S N E S E N Í

D R Á Ž N Í Ú AD Stavební sekce - oblast Plze Škroupova 11, 301 36 Plze U S N E S E N Í D R Á Ž N Í Ú AD Stavební sekce - oblast Plze Škroupova 11, 301 36 Plze CRDUX00470UQ SpZn.: ML-SDL0120/12-2/Sg V Plzni dne 4. kv tna 2012 j.: DUCR-19757/12/Sg Telefon: +4209725 24098 (linka 228) Oprávn

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/147008/2012 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/617/15 Číslo jednací: ŽP/6420/15/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 11. 9. 2015 Povolení k vodním

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux0091ye5* CRDUX0091YE5 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-13/Kr V Praze dne 22. září 2015 Č. j.: DUCR-54972/15/Kr Telefon: +420

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux004ryz7* CRDUX004RYZ7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0348/12-28/To V Olomouci dne 11. září 2012 Č. j.: DUCR-48520/12/To Telefon: +420

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

Žádost o poskytnutí i nformace

Žádost o poskytnutí i nformace Hygienická stanice hlavnlho města Prahy Rytiřská 12. 11 O 01 Praha 1 V Praze dne 25. 11. 2015 Věc: Žádost o poskytnutí i nformace Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobo~ném přfstupu k inforrnaclm vás

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0087ugy* CRDUX0087UGY DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-2/Kr V Praze dne 17. února 2015 Č. j.: DUCR-8781/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor.

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor. Městský úřad Bor 1 Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/10933/OST/12 Dvo V Rokycanech: 28.3.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: Email: ID datové schránky: MeRo/2546/OST/13 Alena Dvořáková DiS. 371 706 147 alena.dvorakova@rokycany.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 10.8.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.2375/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ

DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Strana 1 / 9 DRÁŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ - OBLAST PRAHA WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 - VINOHRADY WWW.DU-PRAHA.CZ Č.j.: V Praze dne 26.8.2008 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Marešová Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2904/10/ZPR/Kal V Sušici dne 16.3.2011 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 28795/2010/VÝST-Sm V Berouně dne 27. července 2010 Spis zn.: 1132/2010 Vyřizuje: Smetanová Monika, e-mail.: vyst1@muberoun.cz, tel.: 311 654 251 Žadatel: SunField s.r.o., IČ 28515960, Na Strži

Více

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor

Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší stavební odbor Hronovská 431, 542 33Rtyně v Podkrkonoší SZ-Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 2011/1877/Cís/2109 Jana Císařová 499 787 015 Dne: 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

145 05 PRAHA 4 Značka: DOP / Lac ROZHODNUTÍ

145 05 PRAHA 4 Značka: DOP / Lac ROZHODNUTÍ Praha: 16.7.2014 Ředitelství silnic a dálnic ČR Číslo jednací: 069827/2014/KUSK-DOP/Lac Závod Praha Spisová značka: SZ_069827/2014/KUSK Na Pankráci 56 Oprávněná úřední osoba: Helena Lacková l. 139 145

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í

O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 R O Z H O D N U T Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n ičního hospodářství n á m. Přemysla Ot a ka r a II., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 2269/2011/05/VUP-UR1344, SP5386 Vyřizuje: Šulcová tel.: 374752925 fax.: 374752929 e-mail: sulcova@muplana.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Vaše žádost ze dne: 29. května.2008 Číslo jednací: VÚP 328.3-1186/1634/08

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.125/2008/sle/330-6 - 5. Bakov nad Jizerou, dne: 27.3.2008 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

SO 110.2 Opěrná zeď podél parc. č. 95 SO 110.3 Opěrná zeď před objektem č.p. 98

SO 110.2 Opěrná zeď podél parc. č. 95 SO 110.3 Opěrná zeď před objektem č.p. 98 Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše značka: OD/6507/15-8/Au Spisová značka: ZN/OD/559/15 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon:

Více

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště

Obec Brniště Brniště č.p. 102 471 29 Brniště MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 06.08.2013 ČJ.: MUMI 5783/2013 SP.ZN. 510/2013 OV VYŘIZUJE: Jiří

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/550/13 Plzeň 25. 3. 2013 sp. ZN/99/RR/13 vyřizuje: Ing. Radka Janová R O Z H O D N U T Í Magistrát města Plzně,

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor č.jednací : 380/2011/OVÚP/4/P-77 v Boru dne 30. května 2011 vyřizuje : Pavel Vokroj telefon : 374 756 129 e-mail :

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí

Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Městský úřad Třeboň odbor životního prostředí Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň tel. 384 342 176, fax 384 723 505 e-mail: denisa.sedlackova@mesto-trebon.cz www. mesto-trebon.cz Č.j.: ŽP 3925/2011 507

Více

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví N á m. P ř e mys l a Otaka r a II. č. 1 / 1 Magistrát města Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy a silničního hospodářství

Více

*mupcx0019jzq* MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

*mupcx0019jzq* MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Spis. zn.: ST 7607/2011/Ju Č. j.: MUPC 13024/2011 Vyřizuje: Ing. Jura Jiří Telefon: 466 094 150 (736 607 107) E-mail: jiri.jura@mestoprelouc.cz Datum: 11.08.2011 MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Odbor stavební, vodoprávní

Více

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla

R O Z H O D N U T Í. povolení ke stavbě vodního díla Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3. A/20 1/OŽP/2015 Ze dne 03.11.2014 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: Telefon:

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: V E Ř E J N Á V Y H L ÁŠ K A Rozhodnutí Stavební povolení Stavebník, Ředitelství silnic

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly Spis

Více

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

R O Z H O D N U T Í (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY) r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 387/2012/OVÚP/9/ÚR-20 V Boru dne 26. března 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 30643/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 30. září 2010 Spis zn.: 1040/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

3/ Stavba bude zahájena v červenci 2012 a dokončena do 31. 12. 2013, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním.

3/ Stavba bude zahájena v červenci 2012 a dokončena do 31. 12. 2013, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním. MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Vaše značka Naše č. j. Vyřizuje Rokycany 353-2/OŽP/12 Tůmová/249 14. 3. 2012 miloslava.tumova@roykycany.cz V E

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

01-21-03 ŽST 495,544 SO 01-31-01 ŽST

01-21-03 ŽST 495,544 SO 01-31-01 ŽST *crdux0082fj9* CRDUX0082FJ9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-9/Ce V Praze dne 2. února 2015 Č. j.: DUCR-815/15/Ce Telefon: 602 668 914 Oprávněná

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I., č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 498 277, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 1486/OST/12 May V Rokycanech: 11.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4707/OST/12

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více