K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Pokračování prací na Skále. listopad 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Slovo starosty. Pokračování prací na Skále. listopad 2012"

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY listopad 2012 zpravodaj úřadu městské části praha koloděje Slovo starosty Milí spoluobčané, děkuji panu Zdeňku Kovářovi za roky poctivé práce a energie, kterou Kolodějím věnoval. Není třeba se rozepisovat: Ti z nás, kdo tu žijeme více, než 10 let, pokdy byl pan Kovář starostou víme, co vše se pod jeho vedením zvládlo udělat. Za vše uvedu Skálu jen si najděte archivní fotografie skládky a dvora stavební techniky, který tu byl ještě před naší novou dominantou. Pokračování prací na Skále Úřad starosty není výsada, ale služba a vy máte právo znát mé priority: Usilovat i v této pro malé městské části nelehké době o udržení, či zvýšení přijatých dotací na investice Zvýšit úsilí o přijetí co nejvyššího počtu grantů na tělovýchovu, školství, volný čas, zejména: Získat prostředky na výstavbu nové a větší mateřské školky Zvětšit školní družinu Zrekonstruovat základní školu Zrekonstruovat školní hřiště Dokončit do konce roku 2012 projekt Skála (výsadba dřevin a keřů, fitness park, posezení, popisy a osvětlení) Zrekonstruovat fotbalové hřiště a kabiny na něm Zahájit ambiciozní projekt výkupů pozemků a výsadby les ního prstence kolem Koloděj vč cyklostezek, odpočívadel ad. Posílit spolkový život v obci a maximálně podporovat neziskové volnočasové aktivity Pomoci s řešením problémů s dešťovou kanalizací dole u rybníka a v ulici Ponrepově Spolu s ostatními starosty z celé P21 lobbovat o výstavbu přivaděče R12 a sítě cyklostezek Čas ukáže, co vše se podaří splnit. Papír snese hodně slov, ale ve finále rozhodují výsledky. V těchto nelehkých dobách čelíme setrvalým tlakům o škrtání toho mála peněz, které nám Magistrát ještě milostivě posílá (z cca ,- na občana, které Praha inkasuje ze státního rozpočtu, vidí malé městské části cca 2.400,- Kč (v našem případě ročně cca 3,5 mil Kč), za což máme provozovat školu, školku, úřad, knihovnu, hřbitov, veškerou zeleň, opravovat nemovitosti, komunikace, podporovat sport a spolky.., jde o rozpočet běžné menší firmy, ale provozovat z něj vesnici velikosti Koloděj je na hraně na investice a opravy zbývají jednotlivé statisíce. Koloděje jsou nyní tak rozhádané, jak my starousedlíci nepamatujeme. Budu se snažit, abychom k sobě hledali cestu i přes odlišné názory a snažili se respektovat a podporovat při práci. Kdysi dávno brali lidé, co tu bydleli a dosud bydlí tuhle vesnici za svou. Mnoho aktivit, stromů a staveb vznikalo a bylo udržováno společným úsilím kolodějských, kteří místo haštěření raději přiložili ruku k dílu. V Kolodějích je řada spolků i jednotlivců, jejichž přičiněním vzniká mnoho dobrého od volnočasových aktivit dětí, přes sport až po výsadbu a udržování zelených ploch. Zejména je chci vyzvat, aby svoje aktivity koordinovali s úřadem městské části, pomůžeme všude, kde to půjde. Nenechme se otrávit podzimem, špatnou náladou, ani nepřejícími řečmi. Je jenom na nás, zda místo, kde žijeme, bude za pár let vypadat lépe, nebo hůře. V tomto duchu se ponesou do budoucna i Kolodějské noviny, nechceme vás zatěžovat polemikami, ale informovat o tom co se dělalo, dělá i chystá. S přáním hezkého dne Zbyněk Passer, starosta V říjnu byl podle plánu stavebně dokončen fitness park Skála. Patří mezi několik málo obdobných projektů, které dnes v Praze naleznete. Přípravné práce trvaly téměř rok od těžby a zrání dřeva, přes návštěvy podobných zařízení v zahraničí, konzultace o typu a ztvárnění jednotlivých prvků a jejich vhodné kombinaci tak, aby sloužily dětem i dospělým, nadšeným amatérům i zkušeným sportovcům. I proto jsou některá stanoviště v malém a velkém provedení. Každý prvek je originál a byl ručně zpracován. Park sestává ze 14 stanovišť a nyní finalizujeme pravidla užívání, popisky a návody k parku jako celku i k jednotlivým stanovištím. Oficiálně park otevřeme zjara, kdy bude předem oznámen také rozpis pravidelných tréninků s trenérem Dominikem Špiláčkem. Park vznikl částečnou svépomocí kolodějských občanů a za pomoci řady místních

2 strana 2 KOLODĚJSKÉ NOVINY Grantová řízení a dotace Rada hlavního města zrušila přímé dotace městkým částem pro sport, ale zvýšila svoji podporu sportovním klubům a dalším neziskovým organizacím. To nás vedlo ke koordinaci těchto klubů tak, aby co nejefektivněji žádaly o dotace na rozvoj sportovišť. Spolupráci jsme v tomto směrech zahájili s Jezdeckým klubem, Fotbalovým klubem, Kolodějskými rybáři a TJ Slavoj. Výsledkem je pět vypracovaných projektů pro rok 2013, připravených k podání na MHMP. Zpracování projektů koordinujeme spolu s místopředsedou TJ Slavoj a zastupitelem Ing. Novákem s MHMP, abychom předešli formálním chybám. Jde o následující projekty: řemeslníků. Zejména zakládací práce byly velmi obtížné a všem zúčastněným patří velký dík. Osvětlení sousoší prof. Dvořáka je nyní ve fázi realizace se společností Eltodo a podtrhne zejména podzimní a zimní večerní atmosféru na kopci. Nejlevnější neznamená vždy nejlepší. Vítez VŘ na osázení Skály společnost Taxus pana Růžičky ze Staré Boleslavi pod různými záminkami a přes naše výzvy odkládala zahájení realizace tak dlouho, až nám týden před ukončením původního termínu došla trpělivost a znovu jsme oslovili ostatní firmy z VŘ. V šibeničním termínu byla schopná nejrychleji reagovat Centra a.s., která během jediného týdne podepsala smlouvu, která garantuje tříletou prorůstovou péči i zálivku nově vysazených stromů a zahájila práce. Termín dokončení je nyní Cena realizace je 349 tis. Kč vč DPH. Rekonstrukce nevyhovující asfaltové plochy na školním hřišti na moderní multifunkční hřiště Obnova povrchu a rekonstrukce parkuru dole u rybníka vč. výstavby tribuny Obnova povrchu a rekonstrukce hrací plochy fotbalového hřiště Výstavba dvou tréningových fotbalových hřišť pro děti i dospělé za severní branou fotbalového hřiště Obnova antukového povrchu dvou teniso vých kurtů za Sokolovnou - Skála současná dotace ve výši ,- Kč na dokončení kopce a parku Skála bude letos podle plánu ukončena a dočerpána detaily v samostatném článku - Školka zadali jsme studii jako podklad pro projektovou dokumentaci na novou školku o kapacitě 75 dětí, jejíž vybudování mezi školou a hřbitovem je prioritou. Snažíme se urychlit přípravné práce tak, abychom byli v případě obdržení dotace schopni zahájit výstavbu v příštím roce. Jak jsme v minulosti psali, uvolněná plocha v budově školy poslouží ke zvětšení školní družiny, která je též přetížená - Budeme usilovat o zařazení nákladného programu rekonstrukce ulic a výstavby chodníků a zpomalovacích ostrůvků v oblasti Podzámecká a K Jízdárně do plánu pro rok Čekáme na prováděcí předpisy následnického programu Zelená úsporám, z něhož bychom v roce 2013, resp chtěli financovat výměnu oken a zateplení fasády na ZŠ Lupenická. - Prověřujeme možnosti zapojení do programu Zelený bonus, tedy instalce fotovoltaiky pro přímou spotřebu školy a úřadu městské části ( kw), přičemž obě realizace by byly financovány z úspor za el. energii, tj. bez přímých investic - Další z testovaných programů, tentokráte se společností České teplo, a.s., je optimalizace provozu topných soustav na zemní plyn ve škole a na úřadě, přičemž soustavy by krom regulace a technologické optimalizace byly doplněny i o jednotky na spalování místní štěpky, která by sloužila jako primární zdroj. I tento program by byl financován výhradně z úspor za nespálený zemní plyn. Od obou výše uvedených programů (fotovoltaika a úspory ve vytápení) si slibujeme finální celkové roční úspory přesahující sto tisíc Kč, což jsou v kolodějských řádech významné peníze, které můžeme použít v škole na potřebné investice do vnitřního vybavení a jeho obnovy Výměna povrchu komunikace V Lipách od kostela k pizzerii Díky velmi dobré spolupráci s TSK se podařilo zrekonstruovat další rozbitý kus hlavní komunikace a jako boční efekt i opravit 24 nejhorších výtluků ulice Kvasinská v úseku od Pizzerie k p. Vašinovi. Pro upřesnění dodávám, že hlavní komunikacev obci jsou v gesci Technické správy komunikací (TSK), které financuje jejich opravy, zatímco vnitřní komunikace financuje městská část prostřednictvím Odboru městského investora (OMI). Laicky řečeno, nemůžeme si vybrat, zda bychom raději než ulici K Lipám opravili např. Podzámeckou, či

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Zkušební provoz kašny u úřadu S minimálními náklady byly provedeny technologické úpravy kašny a zkušebně zprovozněna fontánka před úřadem. Na jaře už by měla fungovat naostro, nyní byla zazimována. K Jízdárně (mj. obě tyto ulice má OMI již v plánu oprav a projekt je připraven. Blatovská alej Koloděje čelily snaze jednoho z majitelů pozemků na konci Blatovské cesty v Újezdě, aby tato komunikace byla zpřístupněna a upravena pro motorová vozidla jako obsluha výše uvedené parcely. Tuto žádost jsme zamítli s doporučením, aby dopravní obslužnost byla realizována z újezdské strany, což je logičtější. Blatovská alej je do budoucna důležitou spojnicí pro cyklisty a pěší z Koloděj přes Újezd do Klánoviského lesa, tak s ní počítá i cyklogenerel. Cyklogenerel Za účasti kolegů zastupitelů MUDr. Gabryšové, která celý projekt iniciovala a rozběhla a Bc. Mužíka proběhla prezentace generelu cyklistické dopravy v kolodějském katastru. Generel jsme projednali se starosty Újezda, Běchovic a Dubče a dohodli se na společné koordinaci ze strany odboru dopravy Prahy 21. Všechny jmenované MČ delegovaly zodp. osoby, cílem je vznik velkého cyklogenerelu pro celou P21, který bude mnohem snazší projednat jak s navazující P14, tak i se středočeským krajem, než by tomu bylo o jednotlivých cyklogenerelů. Poděkování za dětský den Opožděne děkujeme kolegovi zastupiteli panu Mužikovi za organizaci dětského dne, na němž příkladně spolupracovali jak kolodějské spolky a sdružení, tak i jednotlivci. Odpoledne se povedlo a přineslo radost nejen dětem. Rozšíření silnice K Běchovicům a uzavírka Českobrodské Z jednání na stavebním odboru prahy 21 bylo projednáno plánované rozšíření silnice Běchovicům, včetně narovnání a zpřehlednění nebezpečné zatáčky, kde bývá zejména v zimě řada nehod. Realizace této potřebné investice je však vázána na velkou rekonstrukci Českobrodské v úseku Běchovice - Újezd, která zatím kvůli odvoláním do územního řízení není projektově připravena. Pokud k ní dojde, nebude to dříve, než v roce V případě rekonstrukce by po dobu jednosměrné uzavírky Českobrodské byl provoz v druhém směru odkloněn právě na úsek K Běchovicím, V lipách, Podzámecká, Ke Kolodějům, Říčanská, Rohožnická (tedy Běchovice - Koloděje - Sibřina - Rohožník). Radost nám to jistě nepřinese, ale jde o jediné možné řešení, přičemž nákladní doprava zůstane odkloněná na dálnici D11 (Hradecká). K tomu lze jen dodat, že životně nutná sběrná rychlostní komunikace R12 je díky několikanásobnému prodražení tunelu Blanka stále v nedohlednu (opatrně se hovoří o letech 2022 a dál..) Rozpočet 2013 a financování městských částí, důsledky pro Koloděje Spolu se starosty dalších městkých částí jsem se zúčastnil informativní schůzky s Ing. Javornickou, zástupkyní ředitele Magistrátu pro sekci finanční a správy majetku.. Byly to velmi neveselé dvě hodiny, které lze shrnout do několika bodů: - Blanka a DPP odčerpávají obrovské množství pražských financí a to v době, kdy se rozpočet Prahy znatelně snižuje v důsledku celkového poklesu výnosu z přímých daní. - Jestliže před pěti lety byly (informace z jednání) o celkové investiční zdroje, kterými Praha disponovala na úrovni cca 16 mld. Kč o rezerva primátora pro investice, havárie a opravy v městkých částech cca 500 mil. Kč o přímé dotační programy města (sport, školství, ad) na úrovni téměř 300 mil. Kč

4 strana 4 KOLODĚJSKÉ NOVINY - Pro rok 2013 budou o celkové investiční zdroje po odpočtu roční splátky za Blanku pouhých 1,7 mld (tj. cca jedna desetina stavu před pěti lety!) o rezerva primátora byla zcela zrušena o většina přímých dotačních programů byla též zrušena, zbylá částka na rozdělení dotací všech typů pro všechny městské části bude něco přes 250 mil. Kč - Výhledy pro rok 2014 jsou z prognóz výběru daní ještě horší a financování Blanky skončí až v roce Např Klánovice se postupně propadly s rozpočtem ze 14 na 10 mil, Běchovicím bude chybět na provozní výdaje přes 3 mil. Kč a Kolodějím nyní dle návrhu rozpočtu pro rok 2013 chybí na pouhé pokrytí pro vozu 1,3 mil. Kč. Sečtěno a podtrženo: - Klesají nám provozní peníze, poskytované magistrátem dle přerozdělovacího klíče (2400 Kč/na trvale hlášeného obyvatele) - Byla zrušena většina zdrojů dotačních peněz na nutné investice a opravy - Zbylé dotační zdroje představují zlomek stavu předcházejích let - Čekají nás krušné časy, plné šetření na všech stranách a hledání, jak dofinancovat rozpočet alespoň na stav pokrytí nutných výdajů - Cílem je najít úspory v řádech stovek tisíc korun ročně na provozních výdajích a nakupovaných službách, což je náš úkol do konce roku, abychom nezačali vytvářet vnitřní dluh. Je jisté, že se to částečně projeví i v dotacích poskytovaných spolkům, objemu peněz pro opravy a údržbu a renegociacích všech smluv na dodávky služeb Rád bych zde apeloval na všechny obyvatele Koloděj, kteří zde nejsou trvale hlášeni: Přihlašte sebe i rodinné příslušníky na úřadě MČ Koloděje k trvalému pobytu, pomůžete tak zlepšit velmi tíživou finanční situaci obce, v níž žijete. Než se Koloděje staly v roce 1974 součástí tzv. Velké Prahy, měly již za sebou 700 let existence jako samostatná obec. Počátky vsi a tvrze souvisejí bezprostředně se vznikem nové tzv. moravské cesty z Prahy na východ, která byla používána od roku První písemná zmínka je datována k roku Jméno vsi je odvozeno od kolodějů tedy kolářů, kteří se usadili u brodu přes říčku Rokytku na již zmíněné frekventované moravské cestě. Vzhledem k nerovnosti terénu měli jistě o práci postaráno. Dalo by se říci, že Koloděje byly ke svému současnému úkolu předurčeny již od středověku. Císař Karel IV. je věnoval svému bratrovi Janu Jindřichovi, markraběti moravskému, aby měl pohodlnou příležitost prodlévat v jeho blízkosti, a aby byl účasten i vládních porad i dvorských slavností v Praze. V první polovině 18. století započal tehdejší majitel Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna s přestavbou nevyhovující středověké tvrze na pohodlný barokní zámek. Přestavbu dokončila jeho dcera Terezie Anna, kněžna savojská z Lichtenštejna (manželka knížete Tomáše Emanuela Savojského, bratrance známého vojevůdce Evžena Savojského). Do stavby byla zakomponována neobvykle vysoká věž, která byla želbohu zbořena při druhé radikální úpravě zámku v roce Na počátku 19. století získal zámek klasicistní podobu. Později docházelo jen k úpravě interiérů a přilehlých budov. Zámek je rozsáhlá trojkřídlá stavba s čestným dvorem, uzavřeným zdí a železnými mřížovými vstupy. Ve středu čestného dvora je šesticípý hvězdicový bazén s fontánou v podobě dvou propletených ryb. Před zahradním průčelím je umístěna kašna s plastikou Neptuna. Díky své poloze nedaleko Prahy se stal zámek v roce 1919 dočasným sídlem presidenta T. G. Masaryka. Část zámku byla provizorně upravena, přesto však prostory nevyhovovaly potřebám presidentské kanceláře a tak na podzim roku 1919 Masaryk Koloděje opustil a odstěhoval se do zámku v Lánech. V letech patřil zámek Ing. Antonínu Kumperovi, který nechal provést celkovou rekonstrukci a modernizaci zámku (např. Koloděje a zámek retrospektiva zavedení ústředního topení). Byla obnovena i zahrada a přilehlá obora. Antonín Kumpera působil za první republiky jako ředitel Waltrovky. Kumpera opustil Československo a až do své smrti žil v Brazílii. Po listopadu 1989 nárok na budovy vznesl jeho vnuk. V době okupace ČSR byla v zámku uložena sbírka obrazů patřící Umělecké státní galerii. Stát zabavil zámek Antonínu Kumperovi v roce 1948 podle takzvaných Benešových dekretů. Jeho dědic přesvědčil úřady, že poválečné vyvlastnění bylo protiprávní. Pozemkový úřad tedy rozhodl o navrácení nemovitostí. Právníci státu ale předběžnou žalobou dosáhli dočasně zmrazení vydaného majetku. Soud podle Kumperova advokáta Tomáše Chlosta po sedmnácti letech, kdy se jeho klient domáhal rodinného majetku, rozhodl v jeho prospěch. Prezidentský dekret byl podle Chlosta při vyvlastnění zámku zneužit. Na jeho základě přišel o majetek člověk, který se stal nepohodlný komunistickému režimu. Z archivu se podařilo získat zcela zásadní dokument, což je záznam z tajné porady ministrů spravedlnosti, financí a národního správce ze 17. prosince Usnesli se na tom, že nejsou dány podmínky pro konfiskaci, přesto je zapotřebí konfiskaci provést, uvedl již dříve Chlost. Po emigraci rodiny Kumperových byla nad zámkem vyhlášena národní správa a roku 1947 zámek převzalo ministerstvo vnitra, které zde zřídilo školu Sboru národní bezpečnosti a pro zámek nastalo temné období jeho historie. V 50. letech 20. století byli v zámeckých sklepních prostorech vyslýcháni a vězněni političtí vězni (Otto Šling, Laco Novomeský, Gustáv Husák, Marie Švermová). Pamětníci dodnes vzpomínají na nářek mučených vězňů. Od roku 1955 byl zámek využíván Úřadem předsednictva vlády ke slavnostním účelům, důležitým jednáním a jako občasné sídlo zahraničních delegací. Po listopadu 1989 zůstal celý areál jako majetek státu ve správě Úřadu vlády ČSFR později Úřadu vlády ČR, který jej využíval k zasedáním vlády a k reprezentačním akcím. Z tohoto období též pochází tzv. Štrougalova vila, rekreační objekt ukrytý v zámecké oboře. O přítomnosti některého z potentátů tehdejší vlády vypovídaly vozy VB, zaparkované na příjezdových cestách do obory. Odvolací soud rozhodl o navrácení dědici posledních majitelů Vítězslavu Kumperovi. Vzhledem k nutným vysokáým investicím i provozním nákladům pan Kumpera zámek nabídl k prodeji. Zámek i s oborou koupil v roce 2010 prostřednictvím společnosti Pura Vida významný podnikatel Tomáš Chrenek, který ho nyní nemalými náklady rekonstruuje. Změna vlastnictví ze státního na soukromé má povětšinou vitalizující vliv na jakýkoliv majetek. Koloděje tím kromě jiného získaly nemalý dodatečný příjem na roční dani z nemovitosti, který stát za zámek v minulosti platit nemusel. Kromě toho se pan Chrenek od začátku zajímá a podporuje zejména sportovní a volnočasové aktivity v Kolodějích, např. dětské hřiště v Meinlinově ulici, nový rozjezd fotbalového oddílu FK Slavoj Koloděje a přístavbu Sokolovny. Stavební ruch, spojený s přístavbou zámku možná příjemný není, ale každý z nás zde stavěl a zatěžoval tak komunikace těžkými stroji. Zámek je velká stavba a zátěž pro obec je tomu odpovídající. Je třeba připomenout, že je plánována zásadní rekonstrukce ulic a příslušných inženýrských sítí v oblasti Podzámecká a K Jízdárně, která důsledky (i) těchto staveb odstraní. Tato rekonstrukce je součástí investičního plánu OMI a budeme usilovat, aby proběhla co nejdříve po dokončení stavby. Současný majitel Tomáš Chrenek se narodil na Slovensku. Studoval na VŠE v Bratislavě a po listopadu 89 i na Vysoké škole báňské. V rámci tzv. kupónové privatizace se v 90. letech 20. století se stal jedním z nejvýznamnějších podnikatelů v České republice. Je například spolumajitelem Moravia Steel vlastnící Třinecké železárny, filmových ateliérů AB Barrandov, ukrajinských železnorudných dolů, zdravotní pojišťovny Agel nebo několika nemocnic na severní Moravě.

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 Zprávy z radnice Místní úřad oznamuje, že posledním úředním dnem je středa a prvním úředním dnem v roce 2013 je středa Rádi bychom upozornili na existenci prospěšné internetové stránky zaměřené na mapování výskytu černých skládek: Jedná se o iniciativu společnosti EnviWeb s.r.o. Na mapku, kterou naleznete na zmíněné internetové adrese mohou občané nahrávat fotografie černých skládek na území celé ČR. Stránky jsou vhodným nástrojem pro zmapování a následné odstraňování černých skládek na území jednotlivých městských částí. Odkaz bude rovněž umístěn na stránkách Magistrátu, aby bylo umožněno zapojení dalších občanů. Program akcí v restauraci Jízdárna zima 2012/ listopadu rybářská zábava ( rybáři Ujezd) 24. listopadu myslivecká zábava od 20:00 8. prosince zabijačkové hody od 09:00 na dvoře restaurace Jizdárna 4. prosince mikulášský karneval pro děti. 16. prosince dětské divadlo, vánoční hra od 15: ledna výstava psů plemene Bigl od 10: ledna zabijačkové hody od 09:00 na dvoře 2. února myslivecká zábava od 20:00. Nové knihy v knihovně Beletrie M. Mlynářová Z lodiček do holin J. Irving Dokud tě nenajdu O. Steinhauer Nejbližší východ F. Franci. Hazard J. Fieldingová Až ji uvidíš V. Vondruška Podivná svatba na Lichnici M. Holcová Babky na divoko P. Šabach Máslem dolů A. Paasilinna Šťastný muž D. Baldacci Zastírací manévry J. Adler-Olsen Zabijáci M. Connelly Pátý svědek I. Kraus Mezinárodní polibky T. Stevensonová Lovkyně informací Dětské a pro mládež S. Collinsová Hunger Games 1.,2. a 3. díl Sběrný dvůr v Běchovicích Sběrný dvůr Hlavního města Prahy Sběrný dvůr najdete naproti rozvodně Pražské energetiky, a.s. v ulici Podnikatelská, Běchovice) Provozní doba: Pondělí-Pátek 8:30 18:00 letní čas 8:30 17:00 zimní čas Sobota 8:30 15: 00 celoročně Dny pracovního klidu zavřeno KONTAKT: Provozovatel: IPODEC ČISTÉ MĚSTO, a.s. Bešťákova 457, Praha 8, Tel.: , Doporučení a rady pro uživatele sběrných dvorů: 1. Druhy přijímaných odpadů papír a lepenka kompozitní obaly stavební odpad kovy objemný odpad sklo biologicky rozložitelný odpad plasty dřevo pneumatiky nebezpečné složky komunálního odpadu* 2. Provozní doba Od pondělí do pátku 8:30 17:00 hod. (v období platnosti letního času do 18:00 hod.), v sobotu 8:30-15:00 hod., ve dnech pracovního klidu jsou sběrné dvory uzavřeny. Mimo provozní dobu jsou areály sběrných dvorů střeženy bezpečnostní agenturou. Odkládání odpadů mimo zařízení je přísně zakázáno. 3. Cenové podmínky odebírání vytříděných složek komunálního odpadu Bezplatné odebírání vytříděných složek komunálního odpadu od fyzických osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy (dále jen fyzické osoby ) s výjimkou stavebního odpadu nad 1m 3 za měsíc (500 Kč/1m 3 ) a pneumatik (25 Kč/ks). Odebírání vytříděných složek komunálního odpadu za úplatu dle ceníku od fyzických osob, které neprokáží trvalý pobyt na území hl. m. Prahy, od fyzických osob oprávněných k pod- A. Ježková Dračí polévka J. Procházková Uzly a pomeranče R. Dahl Obr Dobr M. Šulcová Vzpora v ZOO A. Lindgrenová Jižní louka R. Russellová Deník miminky 2. díl P. Šrut Kde zvedají nožku psi J. Flanagan Hraničářův učeň 11. díl nikání a od právnických osob (dále jen původci odpadů ). Ceník je k dispozici u obsluhy sběrného dvora. Dispečinkový způsob odběru (doprava odpadu od fyzických osob z místa jejich bydliště do sběrného dvora a odběr odpadu) je prováděn do naplnění dopravních kapacit naší firmy a za úhradu. Aktuální cena za naložení 1m 3 činí 500 Kč, dopravné 26 Kč/km. 4. Prokázání bydliště Při každém uložení odpadu ve sběrném dvoře musíte prokázat svoji totožnost. Obsluha sběrného dvora si zaznamená číslo Vašeho občanského průkazu, adresu bydliště a další potřebné údaje. Tyto údaje jsou pravidelně předávány Magistrátu hlavního města Prahy, který náklady na provoz sběrného dvora hradí. 5. Zpětný odběr elektrozařízení Sběrný dvůr je místem zpětného odběru výrobků podléhajících zpětnému odběru. Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete do sběrného dvora, zde obsluha určí (po provedení vizuální kontroly úplnosti výrobku), kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Pokud odevzdáváte na sběrném dvoře pouze výrobek podléhající zpětnému odběru, nebude po Vás obsluha sběrného dvora požadovat prokázání totožnosti. 6. Provozní řád Provozní řád je závazný pro všechny uživatele sběrného dvora. Stanoví mimo jiné maximální povolenou rychlost v areálu sběrného dvora na 10 km/hod., zákaz vstupu dětí bez doprovodu dospělých a zákaz kouření v celém prostoru sběrného dvora. Provozní řád je uložen u obsluhy sběrného dvora a je možné do něj nahlédnout. 7. Příjezd ke sběrnému dvoru Sběrný dvůr se nachází v areálu bývalých výzkumných ústavů v Praze Běchovicích. Je dobře dopravně dostupný, např. z Českobrodské ulice ve směru z centra se odbočí na ulici Mladých Běchovic, podjede se železniční viadukt a zatočí vlevo, do Podnikatelské ulice. Vjezd do sběrného dvora je vpravo. Telefonní číslo sběrného dvora Podnikatelská: R. Gordon Útok z Podzemí 5. díl J. Kinney Deník malého poseroutky 6. díl I. Březinová Začarovaná třída Své čtenáře zdraví Hana Videtičová, knihovnice

6 strana 6 Mikulášský karneval Karneval se bude konat od 17 hod. ve společenském sále Jízdárna v Kolodějích. Masky čertů, Mikulášů, andělů, ale i jiné jsou vítány. Nebude chybět dobrá zábava ani mikulášská nadílka!!! Na akci zve a srdečně se na všechny těší Sdružení přátel Koloděj Výlov rybníka Dne od 8.30 hod. se koná výlov rybníka v Kolodějích. Též je připraven prodej předvánočních kaprů a sumců. Srdečně zvou Rybáři Koloděje KOLODĚJSKÉ NOVINY Plavání pro děti V souvislosti s článkem uveřejněným v minulém čísle Kolodějských novin ohledně zrušení plavání pro žáky naší základní školy bych chtěla informovat, jak se celá záležitost dále vyvíjí. Chápu důvody, které ke zrušení plavání školu vedly, jsme malá škola, podmínky pro plavecký výcvik nejsou takové, jako na velkých školách. Chápu problémy personální, problémy s náhradní výukou i jiné. Zaujala mě věta pana starosty Passera, který mi jako první větu ohledně tohoto problému řekl: Je jednoduché říci, že něco nejde, ale rád bych slyšel, jak by se to dalo udělat jinak. Bylo by možné si říci, tak ať si děti plavou v malých bazénech u sousedů, a jednou za rok s nimi zajet do nějakého aquaparku, ale naučily by se opravdu dobře plavat? Tak jak to řešit jinak? Objevila se možnost jezdit do bazénu Hloubětín i odpoledne, kdy pořádají lekce plavání pro družiny či skupiny dětí. Zatím probíhají jednání. Lekce jsou v rozsahu 18 hodin, začínalo by se plavat od února 1 hodinu týdně. V úvahu připadá úterý, čtvrtek od 16 a 17 h či středa od 14 h. Do konce měsíce dostanou děti ve škole dotazníky ohledně zájmu o tyto kurzy plavání i s cenovou kalkulací. Nebude to v rámci školy, musí se zajistit dozor na cestu i autodoprava. Jistě to bude finančně náročnější než školní kurzy, ale obec přislíbila, že by plavání finančně podpořila, což je skvělé. Uvidíme, jestli o plavání bude opravdu zájem, musí se přihlásit přibližně 20 dětí, aby to bylo ekonomicky únosné. O dalším vývoji budu informovat. Tímto bych chtěla vyzvat ke spolupráci kohokoli, kdo by chtěl s organizací kurzů pomoci, ať už jako doprovod dětí či informací o nějakém levném autodopravci. Jeho pomoc bude vítána. Ing. Lada Husová Přetváříme zahradu v základní a mateřské škole V loňském roce podala ZŠ a MŠ Praha - Koloděje žádost o dotaci v rámci projektu Zahrada hrou k Nadaci Proměny. Mezi 80 žadateli o tento grant ale neuspěla... Vyhrála MŠ Kollárova z Českého Brodu... Nadšení nás však neopustilo a vrhli jsme se do příprav vypracování projektu, neboli prvotní myšlenky na obměnu naší školní zahrady znova. Ve spolupráci se zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání Bc. Danou Petrákovou a Ing. Darinou Vlčkovou členkou KROSu postupně zpracováváme hlavní ideu na přeměnu současné školní zahrady na zahradu námi pojmenovanou Zahrada života. Cílem tohoto projektu je vytvořit tzv. ekologickou zahradu, která co nejvěrněji simuluje volnou přírodu tak, aby pro děti byla přirozenou inspirací, lákadlem i učitelem. S celistvou prezentovatelnou verzí projektu Zahrada života bychom rádi seznámili všechny zainteresované strany na společném setkání ještě do konce roku zástupci zřizovatele, vedení ZŠ a MŠ Praha Koloděje a zástupci pedagogického sboru, zástupci z řad KROSu a rodičovské a občanské veřejnosti. Na pracovním setkání budou nastíněny představy vedení školy o využitelnosti prostředí školní zahrady a stanoveny hlavní cíle projektu. Byl vytvořen tým složený se zástupců vedení školy a KROSu, který stanoví konkrétní kroky a úkoly. Facilitátorem společného plánovacího odpoledne byla zástupkyně ředitele p. Petráková a Ing. Darina Vlčková členka KROSu. Všechny zúčastněné strany na tomto setkání by měly možnost připomínkovat vize školy ze svého úhlu pohledu. Každý bude mít možnost vznést své názory a návrhy ke komplexnímu pojetí školní zahrady. Vzhledem k finančním možnostem, reálným nákladům a na základě důkladného zvážení argumentů s ohledem na kritéria projektu věříme, že tento projekt bude nejen vhodným základem pro dotační řízení Zahrada hrou u Nadace Proměny, ale rovněž se dospěje ke všeobecné shodě a bude i tak doporučen a podpořen na realizaci venkovní učebny, coby jednoho z určujících architektonických prvků školního pozemku. Začali jsme s postupnou realizací svépomocí: Živé vrbové stavby - jeden z hlavních cílů v rámci našeho projektu "Zahrada života" Vzhledem k ročnímu období vhodnému pro sázení proutků vrby košíkářské a přípravu živých staveb (iglů, altánek, tunýlky apod.), které budou sloužit k vytvoření soukromého prostoru v létě plného přírodního vzdušného stínu, nabízet kouzelné místo pro dětskou hru a neformální posezení na školní zahradě, jsme začali již teď v říjnu. Jedna dobrá zpráva na začátek - živé vrbové stavby jsou téměř bezúdržbové. Ta špatná je, že úplně bez péče dlouho nevydrží, alespoň ne v takové stavu, jak bylo zamýšleno při stavbě. Musí se dobře zalévat, aby se proutky uchytily a na jaře se k naší radosti zazelenaly. S trochou úsilí nám ale budou přinášet užitek a potěšení po několik desítek let. Z čerstvých, živých vrbových prutů, které v zemi zakoření, rostou a staví se samy. Stačí vytvořit hrubou stavbu a pak už jen tvarovat. Jak vše vznikalo a kdo byl při tom: 1. Nejprve jsme vyzvali rodiče, aby nám pomohli najít košíkářské vrby, jejichž proutí je pro tvoření staveb vhodné. Pak bylo nutné zajistit povolení k řezání na pozemku, kde se vrby nacházely. Na základě osobní žádosti se do akce zapojila i MČ Koloděje a se souhlasem pana starosty Passera nám tak pomohla zajistit ořezání proutí i dopravu do mateřské školy. O to vše se postarala a zajistila Ing. Vlčková, maminka dvou dětí ze školy a školky a členka občanského sdružení KROS. Pomáhali jim všichni zaměstnanci mateřské školy a maminky dětí z mateřské školy. Půda byla tvrdá, prorostlá kořeny a práce byla velmi namáhavá a zdlouhavá, naštěstí počasí bylo nádherné, sluníčko a vlahé podnebí nám dodávalo další chuť do náročné práce. Naštěstí

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 paní Ing. Vlčková připravila pro všechny přítomné pohoštění s bábovkou i mátovým čajem. Ještě ten den se nám podařilo zbudovat jednu proutěnou stavbu (iglú). Začínalo se ve čtyři odpoledne a končilo se již za tmy v 18: 45 hodin. 2. Paní učitelky z mateřské školy s dětmi vyznačily půdorys staveb. ochraně. Do celého projektu jsou zapojeni nejen děti a pedagogové, ale i provozní zaměstnanci a rodiče. A společným úsilím, po malých krůčcích, jdeme vstříc vytčenému cíli. Přáli bychom si, aby vysazené stavby mohla 4. Druhý den jsme pokračovali. Tatínci kopali díry a maminky dětí ze školy i školky (p. Husová, p. Cirmon, p. Kosinová, p. Ženatá, p. Vlčková) pod metodickým dohledem zástupkyně ředitele Bc. Petrákové spolu s učitelkami ze školy (p. Vodové a p. Kyselové) a všemi zaměstnanci z mateřské školy (p. Čadové, p. Tomkové, p. Svobodové) sázeli pruty do děr, splétali a svazovali. Podařilo se nám během dvou dnů vybudovat na zahradě indiánský stan, malé iglů a tunýlek. Díky lidem, kterým není jedno, kde a jak si jejich děti hrají, se nám podařilo vybudovat pár krásných přírodních prolézaček a prvků, které 3. Kopání základů začalo ve středu 17. října Kopat přišli tatínkové dětí z mateřské školy (p. Trojan, p. Skrbek a p. Vlček), zúčastnil se i Mgr. Dolanský, ředitel školy. dětem pobyt na zahradě oživí a budou je inspirovat ke hře. Touto cestou bychom chtěli, aby se všichni obyvatelé základní a mateřské školy naučili chovat k přírodě i lidem, tedy k životnímu prostředí, které nás obklopuje a podílet se na její zhlédnout široká veřejnost z Koloděj, neboť se jedná o nenáročné a přitom velmi pěkné herní prvky, šetrné k přírodě a povzbuzující tvořivost jejich majitelů. Děkujeme: Pozemkovému fondu ČR za poskytnutí souhlasu s ořezáním prutů na jejich pozemku, MČ Koloděje s ořezáním a dopravou prutů a zejména občanskému sdružení KROS, zaměstnancům ZŠ a MŠ Koloděje a všem rodičům dětí ze základní i mateřské školy Koloděje, kteří se vrbových staveb aktivně zúčastnili Bc. Dana Petráková Ing. Darina Vlčková

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY Kalendárium sportovních a kulturních akcí v Újezdě nad Lesy čtvrtek PŘeDnáŠKa S BeSeDou Vše o cukrovce, co známe i neznáme - přednáší MUDr. Diepoltová. Od 14 hod v zasedací místnosti úřadu. Nejenom své členy srdečně zve SPCCH Újezd nad Lesy sobota utkání FK ÚJeZD nad LeSY - BraníK, muži B Od 14 hodin na Fotbalovém hřišti v Čentické ul. Srdečně zve FK Újezd nad Lesy. DoLoVná SPoLeČenSKá ZáBaVa Od 19 hodin v sále v Kolodějích. Srdečně zve Český rybářský svaz neděle LamPionáDa Od 16 hodin na psím plácku (roh ulic Sudějovická x Hulická) Průvod v maskách, buřty a nápoje k zakoupení na místě, ohňostroj kdo tam bude, neprohloupí! Srdečně vás zveme, více informací na Kameny a síla věků Dílny ručního malování, lektorka R. Kudrnová, hodin v KC Nová Beseda Klánovice Divadlo Veselá nauka klauníka notíka Od 16 hodin, divadlo pro děti KC Nová Beseda Klánovice pondělí ÚJeZDSKá akademie VoLnÉho ČaSu Alternativní medicína/3. přednáška hodin v zasedací místnosti ÚMČ, Divadlo Veselá nauka klauníka notíka Od 10:30 hodin, divadlo pro děti KC Nová Beseda Klánovice operace anthropoid NĚKOMU ŽIVOT, NĚKOMU SMRT PUTOVNÍ VÝSTAVA K 70. VÝROČÍ ATENTÁTU NA R. HEIDRICHA Od 16 hodin v divadelním sále Masarykovy ZŠ, vchod z ul. Čentická. Výstava potrvá do Otevírací doba pondělí, středa, pátek od 14 do 20 hodin. Srdečně zve starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar a plk. Ing. Jan Vondráček Koncert BLue Jam SeSSion pro všechny, kdo mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice čtvrtek Kino nedotknutelní, francouzská smutná komedie o přátelství Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice pátek Divadlo mrchy - alma de Groen Čtyři ženy se sejdou po smrti manžela jedné z nich. Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice sobota DraKiáDa Od 15 hodin na školním hřišti Masarykovy ZŠ (II. st.), rezervace míst a přihlášky na Akce se bude konat pouze za pěkného počasí. Při zrušení akce budou přihlášení účastníci informováni mailem neděle martinský průvod v Kolodějích od 17 hodin začátek před zámkem Srdečně zve Spolek přátel Koloděj tvořivé dílny - sponky do vlasů, lektorka J. Kelíšková Od 14 do 17 hodin v KC Nová Beseda Klánovice pondělí ÚJeZDSKá akademie VoLnÉho ČaSu Osudová setkání/2. přednáška Leonardo da Vinci a Mona Lisa hodin v zasedací místnosti úřadu, VerniSᎠVÝStaVY JSem Senior a ŽiJi V ÚJeZDĚ Originální umělecké artefakty vyrobené s láskou, šikovností a nápadem. Od 17 hodin v Újezdském muzeu. Srdečně zve Komise sociální politiky a zdravotnictví a Muzejní rada Přednáška JaK na KonFLiKtY Od 10 do 11:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice středa ČaJ o PátÉ Se StaroStou Od 17 hodin v zasedací místnosti úřadu, Neformální beseda o tom, co vás zajímá Srdečně zve starosta Pavel Roušar čtvrtek Vycházka barevným podzimem tentokrát po Pravoslavném hřbitově na Žižkově Sraz v 9 hodin na konečné tram č. 16 Spojovací ulice Srdečně zve SPCCH pátek Ladies night - pozor, vstup povolen pouze ženám Večírek s doprovodným programem, módní přehlídkou české návrhářky a filmovým překvapením Od 19 hodin v KC Nová Beseda Klánovice sobota Státní opera Praha, Giacomo Puccini tosca Současná inscenace je věrnou kopií Svobodovy scénografie k Tosce z roku Cena po slevě je 300,- Kč. Odjezd v 17:30 hodin Lidl, Blatov. Vstupenky k vyzvednutí u I. Krajzingrové, Staroújezdská 43, tel Tato akce je finančně podpořena v rámci Grantového systému MČ Praha pondělí ÚJeZDSKá akademie VoLnÉho ČaSu Alternativní medicína/4. přednáška hodin v zasedací místnosti úřadu, VeŘeJnÉ SetKání nad PLánem ČinnoSti ÚmČ P21 PRO ROK 2013 a 2014 Od 17 do 19 hodin v sále polyfunkčního domu na křižovatce Ke společné diskuzi zve Strategický tým ÚMČ Praha středa KuLatÝ StŮL na téma ŠKoLStVí Od 17:30 hod v sále polyfunkčního domu na křižovatce Informace o strategii MČ v oblasti školství, investicích, koncepci jednotlivých školských zařízení i představení soukromých zařízení, diskuse k tématům. Srdečně zve Kateřina Šmatláková, předsedkyně KVV čtvrtek Film KaLamita, Československo 1981 Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice sobota Koncert irena Budweiserová s kapelou Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana neděle Slavnost Ježíše Krista Krále ve farním kostele v Kolodějích Od 9 hodin farní mše Pravidelné nedělní bohoslužby se konají od 9 hodin po celý rok Výroba adventních věnců - pro dospělé, lektorka L. Šebíková Od 14 do 16 hodin v KC Nová Beseda Klánovice pondělí ÚJeZDSKá akademie VoLnÉho ČaSu Osudová setkání/3. přednáška Gustav Klimt a Emilie Flögeová hodin v zasedací místnosti úřadu, PŘeDStaVení LJuBY SKoŘePoVÉ: mydli- BaBa a ty DruhÉ v 19:30 hodin v Divadle v Řeznické, vstupné 200,-Kč Pořádá SPCCH, doprava společným autobusem. Zájemci, hlaste se u svých desítkářek úterý Přednáška nemoce VerSuS emoce Od 10 do 12 hodin v KC Nová Beseda Klánovice čtvrtek Kino VrtĚti Ženou Dr. Dalrympley se specializuje na léčbu žen trpících hysterií, VB 2011 Od 19:30 hodin v KC Nová Beseda Klánovice adventní ProDeJní VÝStaVa Dekorace ze suchých květin, adventní věnce, objednávka vánočních dekorací. V Areálu snů, Staroújezdská 495, více info na plakátku na str. 12 Na setkání se těší Lucie Dlabačová, tel: pátek adventní ProDeJní VÝStaVa Dekorace ze suchých květin, adventní věnce, objednávka vánočních dekorací. V Areálu snů, Staroújezdská sobota zájezd regensburg vánoční trhy Odjezd v 6 hodin od Lidlu Cena: 200Kč Přihlášky: pí Vacková , pí Šebíková Srdečně zve Český zahrádkářský svaz v Újezdě nad Lesy adventní ProDeJní VÝStaVa Dekorace ze suchých květin, adventní věnce, objednávka vánočních dekorací. V Areálu snů, Staroújezdská 495 mikulášská nadílka od 16 hodin v Polyfunkčním domě na křižovatce Tradiční setkání s Mikulášem, andělem a čertem, spousta zábavy a možná i nadílka! Vstupenky v podatelně úřadu,, dospělí 100,-Kč, děti polovic. Srdečně zvou adventní bohoslužba při svíčkách od ve farním kostele v Kolodějích neděle ZVonKoVÝ PrŮVoD průvod se světýlky, rozsvícení újezdského vánočního stromu Zahájení v 16:30 hodin na farní louce na rohu Čentické a Polesné Zvonky, lucerničky a baterky s sebou! Malé i velké návštěvníky srdečně zvou Újezdská radnice, Masarykova ZŠ a farnost Koloděje. adventní ProDeJní VÝStaVa Dekorace ze suchých květin, adventní věnce, objednávka vánočních dekorací. V Areálu snů, Staroújezdská pondělí ÚJeZDSKá akademie VoLnÉho ČaSu Alternativní medicína/5. přednáška hodin v zasedací místnosti úřadu, sobota adventní bohoslužba při svíčkách od 19 hodin ve farním kostele v Kolodějích pondělí ÚJeZDSKá akademie VoLnÉho ČaSu Osudová setkání/4. přednáška Alfons Mucha a Sarah Bernhardtová hodin v zasedací místnosti úřadu, sobota ProDeJní VÝStaVa VČeLích ProDuKtŮ 8-14 hodin prodej medu, vosku, propolisu a medoviny před Polyfunkčním domem na křižovatce Srdečně zvou včelaři z Újezda nad Lesy adventní Koncert V ÚJeZDSKÉm muzeu od 16 hodin v sále Polyfunkčního domu na křižovatce 6. ročník oblíbených advetních koncertů, tentokrát s ekumenickým pěveckým sborem z Úval s uměleckým vedoucím Dr. Pokorným Vstupné dobrovolné. Srdečně zve PhDr Miloš Schmidt, předseda MRÚM Místní poplatek ze psů Vážení chovatelé psů, je známo, že většina z nás nemá přesný přehled o tom, jaké povinnosti ukládá obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů (č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů). Dovolte mi uvést několik důležitých bodů: - Poplatník (držitel psa) je povinen do 15-ti dnů (ode dne, kdy si psa pořídil) přihlásit psa do evidence v městské části. Stejně tak, dojdeli ke změně (odstěhování, pes uhynul byl darován, označen mikročipem atd.), je poplatník tuto změnu oznámit do 15-ti dnů správci poplatku MČ. - Psa musí přihlásit i ten, kdo je od poplatku osvobozen (osoba s těžkým zdravotním postižením 3. stupně, pes pro vědecké účely, služební policejní pes, zvláštní právní předpis - myslivost, pes z útulku pouze pražského! atd.). - Termíny plateb místního poplatku: do a každého roku - nečiní-li poplatek více než 600,-Kč/rok, je splatnost do Pokud je poplatek vyšší než 600,-Kč/rok je splatný ve dvou splátkách a to do a do každého roku. - Čipovaný pes pokud jste nechali svého psa označit mikročipem, platí zde úleva od poplatku ve výši 350,-Kč/rok po dobu 2 let, která začíná následujícím rokem po roce, ve kterém byl pes očipován a zároveň nahlášen do databáze hl.m. Prahy, Jungmannova 35, Praha 1. Vyhláška stanoví povinnost nechat psa označit tetováním nebo čipem. Na závěr musím připomenout sankce, které hrozí při nedodržení vyhlášky: 1. Pokuta za nesplnění ohlašovací povinnosti. 2. Platební výměr s navýšením až na trojnásobek poplatku za nedodržení platby v termínu a ve správné výši. Případné dotazy zodpovíme na tel. č nebo na DÁMSKÁ KREJČOVÁ Vám ušije, opraví i přešije cokoliv dle vašeho přání i z úpletového materiálu. K Dubči 266, Koloděje, Praha 9 tel.: , mobil:

10 strana 10 KOLODĚJSKÉ NOVINY Milé pozvání na kávu Milí přátelé, tentokrát vás zvu do kavárny. Není to kavárna ledajaká, poskytuje totiž práci lidem s handicapem, kteří pomáhají s obsluhou, přípravou provozu nebo s úklidem. Kavárnu jako chráněné pracoviště zřídila Obecně prospěšná společnost Všude dobře a svým provozem zútulnila bývalou cukrárnu v Běchovickém parku. Kávu tu vaří výbornou! Taky horkou čokoládu třeba s příchutí pomeranče nebo chilli, z nabídky ostatních nápojů si můžete vybrat například horký džus s kořením nebo horkou griotku. Při posezení s výhledem do zahrady, teď na podzim s modrofialovými drobnokvětými chrysantémami pod barvícím se listím stromů, se pak těžko odolá domácím zákuskům nebo toustíkům se zeleninou. A když si na cestu dáte kopeček domácí zmrzliny v křupavém kornoutku, po procházce okolním parkem, se vrátíte pro druhý... Do Zahradní kavárny v Běchovickém parku se z Újezda dostanete vlakem, busem 163, 250, 261 a 269, nebo autem parkovat můžete před zahradnictvím Kočí, nebo lépe na parkovišti za kavárnou (odbočka na Dubeč). Otevřeno je od 8 do 20h, informace včetně nabídky všech dobrot najdete na ODHADY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ JIŘÍ KOPECKÝ soudní znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Meinlova 312 Praha 9 - Koloděje Milada Topinková Úprava oděvů (zkracování a prodlužování kalhot a sukní, opravy prádla, šití zipů) Šití ložního prádla (cíchy, polštáře, polštářky, netradiční ložní prádlo, prodloužené deky) Šití záckon, závěsů a dekoračních látek Záhornická 231, Koloděje, Praha 9 tel.: , mobil: revize a čištění komínů měření účinnosti a emisí montáže a opravy elektrokotlů, kotlů plynových, na pevná paliva a rozvody revize kotlů, plynu, tlakových nádob Petr Kohout K Dubči 154, Praha 9 - Koloděje telefon: Advokátní kancelář ADVIA Mgr. Lucie kopecká advokátka Meinlova 312, Praha 9 - Koloděje mobil: sídlo: Na Poříčí 1071/17, Praha 1 tel.:

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana pražský chovatelský den v újezdě nad lesy ZO ČSCH Újezd nad Lesy ve dnech září 2012 opět uspořádala chovatelský den na Multifunkčním hřišti v Újezdě nad Lesy. Za finanční dar děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy. Díky této finanční podpoře jsme mohli akci z velké části zajistit, vozit děti zdarma na ponících a zakoupit i některé výstavní klece a voliéry. Naše poděkování dále patří p. starostovi Tošilovi z Dubče a Sboru dobrovolných hasičů Dubeč za trampolínu a velký stan nad králičí hop. O trampolínu zdarma byl velký zájem stejně jako v loňském roce. MČ Praha 21 děkujeme za bezplatné zapůjčení hřiště včetně energií. Panu tajemníku Saitzovi za zapůjčení stanu nad tombolu. Na chovatelském dni jste mohli vidět různé druhy zvířat, např. jezevce a kunu lesní, mini prasátko, mini kobylky, šneky, užovku červenou, zakrslé slepičky i kačenky, křečky syrské, cuy morče, malé hady, činčily, želvy zelenavé, kajmanku, hrdličky, gekončíky, zakrslé rexy, veverky burunduk, agamy vousaté, kalouse, pískomily, ptactvo, prodejná šťěňata, holuby atd. Před hřištěm lesní stezkou vozili děti zdarma objednaní poníci ze stáje Žernovka. Za další poníky, kteří vozili děti rovněž zdarma děkujeme p.petře Chrástové, u které si jízdy můžete objednat na Děti na chovatelském dni s úspěchem přemluvily své rodiče k zakoupení drobných domácích mazlíků, pro návštěvníky byla připravena tombola a obchod s chovatelskými potřebami, prodejna přírodních kamenů s radami od našich členek atd. K vidění byli ve spodní části hřiště mini koníci KVH 60 a 73 cm, na kterých se nedá jezdit ale děti je mohly pohladit a krmit mrkví a krmivy od firmy Salač Horse z Úval. Panu Salačovi patří rovněž naše poděkování. Počasí nám nakonec vyšlo, bylo možné posedět u restaurace p. Tomáška z Šestajovic, vyslechnout přednášky o domácích mazlíčcích, želvách zelenavých naší členky Gabriely Železné, o korýších, mini prasátkách včetně ukázky konkrétních zvířat, jako např. krajty královské pana Petra Difka ze ZO ČSCH Modřany. Velmi zajímavá byla ukázka práce asistenčních psů neziskové organizace Pestrá společnost. Velký zájem byl o soutěž v králičím hopu, kterou připravil p. René Stupka a křtiny naší mini kobylky Karamelky (z Holandska s původním jménem Meggie). Karamelku zlil dětským šampaňským náš dohlížející veterinární lékař MVDr. Jaroslav Talacko z Českého Brodu a děti si na její zdraví připily dětským šampaňským. Fotografie z akce uveřejňujeme postupně na webu naší ZO ČSCH Střípky ze školních lavic Školní rok plyne. Září vždy přirovnávám k roztlačení plně naloženého hornického vozíku. Velké nasazení všech sil k rozhýbání a vozík se pak již rozjede. A pak si již musíme dát pozor, abychom neupadli do rutinního udržování v pohybu. Čím byl letošní rozjezd školního roku jiný? Do stabilizovaného pedagogického sboru přibyla, na zástup za mateřskou dovolenou paní učitelky Popelkové, nová kolegyně. Mgr. Olga Kyselová, které byla svěřena první třída, a po dvou měsících mohu konstatovat, že jsem měl ve výběru opět šťastnou ruku. Věřím, že velmi pozitivní hodnocení učitelského sboru, které jsme obdrželi od rodičů v závěrečných dotaznících, koncem školního roku, opět obhájíme. Logická olympiáda - již druhým rokem se škola zapojuje do velmi náročné olympiády, kterou pořádá MENSA. Letos se zúčastnilo 6965 řešitelů z prvních stupňů základních škol. Naše barvy hájila desítka olympioniků. Bohužel se nerozlišuje dle tříd. Proto si velice vážím snahy žákyně druhé třídy - Sáry Jarošové, která ale ve starší konkurenci neměla moc šancí, i když bojovala jako lvice. Vítězkou školního kola se stala Kateřina Chejnová, která se celkově umístila mezi místem, což je velice kvalitní výkon. Blahopřeji. Pekli jsme si chleba. V letošním roce spolupracujeme s firmou Ekodomov. Z její nabídky jsme využili tři školení - Jak se peče chleba, Příběh vánočního stromku a Naše učitelka zima. Zatím máme za sebou pečení chleba. Děti, znalé pouze nakupování chleba v hypermarketech, si samy umlely v dřevěném mlýnku čtyři druhy obilí. Další postup je kuchařkám znám, ale děti překvapeně odstraňovaly plevy, prosívaly mouku, lily vodu, radostně se patlaly v těstu a čekaly, až droždí dokončí svoji činnost. Pak už se fantazii nekladly meze. Vznikly rohlíky, dalamánky a nejšikovnější ruce zvládly i uplést housku. Pak již plech s výrobky mířil do školní kuchyně, kde paní kuchařky ochotně upekly výrobky v troubě. Tělocvična plná etikety. Nejde o sportovní fair-play jednání, ale o zajímavé informace o tom, jak bychom se měli chovat, aby nedocházelo ke společenským faux pas. Nešlo jen o přednášku, ale i o množství praktických ukázek a hraných scének, ve kterých vystupovaly samy děti. Zajímavé je, že děti tyto informace docela znají, horší je to již s jejich aplikací. Ale to se netýká jen dětí, víme své, že Koncem listopadu absolvujeme ještě druhou část, zaměřenou na stolování a chování se u stolu. Znalý chování dětí ve školní jídelně, doporučoval bych toto školení každý týden CPIV + ADHD. Pojďme si nejprve rozšifrovat zkratky. CPIV je zkratkou společnosti Centrum pro inkluzivní vzdělávání. Máme štěstí, že jsme jednou ze škol, které se dostaly do projektu této organizace. Díky tomu škola bezplatně získala množství metodických materiálů a pomůcek pomáhajících dětem s různými poruchami učení. Nejen pomůcky, ale obdrželi jsme i metodickou pomoc ze strany CPIV - od speciálních pedagogů, metodiček atd. Velmi cenné bylo především bezplatné proškolení pedagogického sboru, přímo v naší škole. V loňském školním roce jsme byli mimo jiné proškoleni o různých dysproblémech žáků. A protože se s tímto faktem dnes a denně vyrovnáváme a navíc paní lektorka Budíková byla vynikající, objednali jsme si ji ještě jednou - na proškolení sboru o ADHD (zkratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder ). Tato porucha je poměrně vzácná, ale znamená poruchu motoriky, paměti, pozornosti, střídání nálad, poruchu řeči atd. atd. Poutavou formou jsme se dozvěděli nejen suchá fakta, ale sami na sobě jsme mohli vyzkoušet, jak se dítě, postižené ADHD, cítí a jak bychom s ním měli pracovat. Kamarádství. Na naší malé škole toto slovo není prázdným pojmem. Děti se vzájemně většinou znají, a proto velmi dobře proběhla i pomoc nejstarších páťáků nejmladším kamarádům z mateřské školky. Šlo o pouštění draků. Někteří draci byli větší, než jejich malí majitelé, a proto cestou na Skálu se draci uvelebili v rukou páťáků. Pak se již po kopci proháněly dvojičky malých a velkých s třepotajícími se draky. Bohužel nám nepřálo počasí a větru nebylo, proto pohon draků většinou záležel jen na silách staršího z dvojice.

12 strana 12 KOLODĚJSKÉ NOVINY Úřad městské části a Mateřská škola Vás srdečně zvou na 3. slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které proběhne ve středu na návsi v Kolodějích od 17:00 hodin. Program: Slavnostní zahájení Povídání o adventu pan farář Pásmo koled děti z MŠ Rozsvícení vánočního stromu Děti z mateřské školky si ozdobí stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Součástí slavnostního odpoledne bude i Ježíškova pošta, přineste si s sebou vánoční přání pro Ježíška. Atmosféru podpoří i mini jarmark s keramikou, vánoční dekorací a občerstvením. Část výtěžku z jarmarku bude věnována Mateřské školce. Přijďte s námi zahájit čas adventu! Vánoční jarmark Blíží se vánoční čas a s ním i tradiční jarmark v kolodějské Jízdárně. Tentokrát se bude konat v pátek 14. prosince od 17 hodin. Můžete si zde zakoupit vánoční výrobky našich dětí (a nejen jejich), zúčastnit se oblíbené soutěže o nejlepší vanilkový rohlíček, či ochutnat vánoční dobroty šikovných maminek a babiček (za příspěvky do občerstvení předem děkujeme). Na závěr máme přislíbeno divadelní představení dramatického kroužku z místní ZŠ. O příjemné zážitky tedy jistě nebude nouze. Stejně jako každý rok, mají všichni zruční a podnikaví zájemci možnost své vánoční výrobky na jarmarku prodávat. Kdo nám bude chtít pomoci s přípravou jarmarku, může přijít po 16 hodině do Jízdárny. Výtěžek z celé akce bude darován na dobročinné účely - projekt Adopce na dálku. Srdečně zve Sdružení přátel Koloděj a ZŠ Koloděje kolodějské noviny vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR)

Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Zápis z 15. jednání Komise územního rozvoje (KÚR) Datum jednání: 11. 12. 2013 Místo jednání: velká zasedací místnost, přízemí ÚMČ Praha 21 Přítomní: Ing. Mergl, Ing. Polák, Ing. arch. Záhora, Ing. Fialová,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 37. jednání datum konání: 21.02.2012 čís. RMČ37/0613/12 - RMČ37/0637/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 21.02.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ37/0613/12

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny zastupitel - Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Program jednání: Pořad Věc í 1. Kontrola plnění

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného jednání komise pro kulturu č. 12/2016

Zápis z řádného jednání komise pro kulturu č. 12/2016 Komise pro kulturu Rady města Úvaly Termín 2.11.2016 Místo Zápis z řádného jednání komise pro kulturu č. 12/2016 : Pražská 267, zasedací místnost MěÚ Rozdělovník : M. Rydvalová, L. Foučková, J. Tesařová,

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

e-uz více prostoru, Proč houkají sirény - pokračování seriálu pražských hasičů

e-uz více prostoru, Proč houkají sirény - pokračování seriálu pražských hasičů e-uz více prostoru, více informací V e-uz 11/2012 si přečtěte: Proč houkají sirény - pokračování seriálu pražských hasičů Intervenční centrum Praha na ochranu proti domácímu násilí Demokracie skončila

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Zpestřit výuku vyučováním v přírodě Vylepšení prestiže školy. 2 3 dlouhé lavice, k nim odpovídající stoly a zastřešení (zahradní altán)

Zpestřit výuku vyučováním v přírodě Vylepšení prestiže školy. 2 3 dlouhé lavice, k nim odpovídající stoly a zastřešení (zahradní altán) Název projektu UČÍME SE V PŘÍRODĚ Třída 2.A Místo nebo problém, Využití prostoru před školní budovou (směrem ke který chceme zlepšit školnímu hřišti) travnatá plocha, stromy jsou místem, kde mohou žáci

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 48. jednání datum konání: 06.12.2016 čís. RMČ48/0803/16 - RMČ48/0824/16 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 06.12.2016 Číslo Název Předkladatel RMČ48/0803/16 Kontrola

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více